Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší! (1 Krn 29:11)

Úvod ÚvodOtčenáš

Ekumenický preklad: Mt 6:9-13 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lk 11:2-4 Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň,a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.

Katolícky preklad: Mt 6:9-13 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lk 11:2-4 Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:9-13 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno,príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.Chlieb náš každodenný daj nám dnes.A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Lk 11:2-4 Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.Chlieb náš každodenný daj nám každý deňa odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“

Evanjelický preklad: Mt 6:9-13 Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.

Lk 11:2-4 Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče [náš, ktorý si v nebesiach], posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje [buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi!] Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, [ale zbav nás zlého]!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:9-13 Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, jako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň.

Lk 11:2-4 A on im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Náš Otče, ktorý si v nebesiach! Nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak i na zemi! Dávaj nám náš povšedný chlieb každého dňa! A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame každému svojmu vinníkovi. A neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:9-13 Vy sa teda modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno, nech príde tvoje kraľovanie, nech je vykonaná tvoja vôľa ako v nebi, aj na zemi; daj nám dnes náš potrebný chlieb a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom, a neuvádzaj nás do pokúšania, lež nás vyprosť od zlého.

Lk 11:2-4 I povedal im: Keď sa modlíte, vravte: Otče, nech sa posvätí tvoje meno, nech príde tvoje kraľovanie, dávaj nám denne náš potrebný chlieb a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému nám dlhujúcemu; a neuvádzaj nás do pokúšania.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:9-13 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje! Príď Kráľovstvo tvoje! Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!

Lk 11:2-4 Povedal im teda: „Keď sa modlíte, hovorte: 'Otče, posväť sa meno tvoje! Príď kráľovstvo tvoje! Chlieb náš každodenný dávaj nám denne! A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi! A neuveď nás do pokušenia!'“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:9-13 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje! Príď kráľovstvo tvoje! Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého!

Lk 11:2-4 On im teda povedal: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa meno tvoje! Príď kráľovstvo tvoje! Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň! A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuvoď nás do pokušenia!“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 6:9-13 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame tým, ktorí sa previnili voči nám. A nevoveď nás do pokušenia, ale vysloboď nás od zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo aj moc aj sláva naveky. Amen.

Lk 11:2-4 A on im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Náš každodenný chlieb nám dávaj každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame každému, kto sa previnil voči nám. A nevoveď nás do pokušenia, ale vysloboď nás od zlého.

Preklad Nového sveta: Mt 6:9-13 Budete sa teda modliť takto:‚Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Daj nám dnes náš chlieb na tento deň; a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. A nepriveď nás do pokušenia, ale osloboď nás od toho zlého.‘

Lk 11:2-4 Preto im povedal: „Kedykoľvek sa modlíte, hovorte: ‚Otče, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Daj nám náš chlieb na deň podľa dennej potreby. A odpusť nám naše hriechy, lebo i my odpúšťame každému, kto je nám dlžen; a neprivádzaj nás do pokušenia.‘„

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:9-13 Modlite sa teda takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo. Buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lk 11:2-4 Ježiš mu vyhovel: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Dávaj nám chlieb každý deň a odpusť nám naše previnenia, lebo aj my odpúšťame každému, kto sa previňuje proti nám. A zachráň nás pred pokušením.“

 

Uvediem aj Kritický preklad Nového Zákona, pre lepšie pochopenie originálneho textu:

Kritický preklad: Mt 6:9-13 Takto sa preto modlite vy: Náš Otče v nebesiach, posväť sa Tvoje meno! Príď Tvoje kráľovstvo! Staň sa Tvoja vôľa! Ako v nebi, tiež na zemi. Náš chlieb denný daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale osloboď nás od zlého. [Pretože Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na večnosť. Skutočne.]

Lk 11:2-4 Povedal ale im: „Kedykoľvek sa modlíte, hovorte: [Náš] Otče [v nebesiach], posväť sa Tvoje meno! Príď Tvoje kráľovstvo! [Staň sa Tvoja vôľa! Ako v nebi, tiež na zemi.] Náš chlieb denný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj sami odpúšťame každému nám dlhujúcemu. A neuveď nás do pokušenia[, ale osloboď nás od zlého].

 

Modlitba Pána Ježiša by mala byť správne chápaná ako príklad, vzor toho, ako sa modliť. Dáva nám prísady, ktoré by mali byť v modlitbe. Na začiatok si treba uvedomiť, že je z hľadiska gramatiky formulovaná v imperatíve, pričom nejde ani o rozkazy, ale po väčšine ani o prosby!

Začína sa oslovením. A oslovením koho? No toho, komu sa máme modliť a ním je sám Boh – náš nebeský Otec: "Náš Otče v nebesiach".

Preklad Bohuslava Košu: Flp 4:6-7 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom v modlitbe a prosbe s prejavmi vďaky predpokladajte svoje žiadosti Bohu! A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každé poňatie, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Takéto vyznanie, je vlastne uznanie Božej autority, jeho moci nad nami a prijatie jeho otcovskej lásky. Otcovská láska nie je emotívna, ale skôr vychovávajúca, pomáhajúca, zachraňujúca, a to nie je viazané len s prítomnosťou, ale aj s budúcnosťou jeho detí – teda nami.

Treba ale pochopiť aj kontext oslovenia:

1. Pán Ježiš toto hovoril ešte pred svojím nanebovstúpením.

2. Vravel to židovskému zástupu ľudí.

V tej dobe sa veľa ľudí modlilo zle (podobne ako dnes). Pri modlitbe príliš mysleli na svoje záujmy a nie na Božie. Tiež existovalo veľa pokrytcov, čo sa modlili pre obdiv druhých. Pán Ježiš oslovil Otca – pretože len Boh môže vypočuť naše modlitby. Ale to bolo pred Ježišovým nanebovstúpením. Takže aj keď Pán Ježiš učil, komu majú byť modlitby určené – Otcovi – tak to učil Židov. Pre kresťanov už to je inak. My totiž sme uverili v Ježiša Krista a môžeme sa preto modliť k nemu. Modlitbou k Ježišovi dávame najavo, že veríme, že on je náš Záchranca – Spasiteľ!

Evanjelický preklad: 1 Tim 2:5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,

Preto môžeme mať oslovenie napríklad aj takéto: "Pane Ježišu Kriste, ktorý si v nebesiach po pravici nebeského Otca." Vieme, že Ježiš je po pravici Boha a prihovára sa za nás:

Ekumenický preklad: Rim 8:34 Kto ich odsúdi? Je to Ježiš, Kristus ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás.

Zatiaľ čo Pán Ježiš povedal Židom modlitbu Otčenáš, kde im hovorí, aby oslovili Otca, pre kresťanov je podstatný tento výrok Pána Ježiša:

Katolíky preklad: Jn 16:23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to.

Čo nám Pán Ježiš hovorí ďalej? "Posväť sa Tvoje meno!" Teda vidíme, že po oslovení by sme nemali hneď egoisticky hovoriť, čo chceme MY, ale mali by sme oslavovať Boha! Je to vyjadrenie plného akceptovania skutočnosti, že Božie meno je sväté – posvätné. Podobne ako to vyznal Jób:

Katolícky preklad: Jób 1:21 a povedal: „Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!

To, že máme najprv oslavovať Boha, nám potvrdzujú aj ďalšie vety: "Príď Tvoje kráľovstvo! Staň sa Tvoja vôľa!" Máme v prvom rade sa modliť za Jeho plán pre nás a svet – nie za náš plán. Máme sa prioritne modliť, aby sa stala Božia vôľa a nie naše priania. Výrazom "Ako v nebi, tiež na zemi." nám hovorí, že Božia vôľa by mala byť pre nás prioritná, tak ako sa týka nebies, tak aj nášho fyzického sveta. Nech sa nám deje čokoľvek, či to vidíme pre nás dobré, či dokonca to vyhodnotíme ako pre nás zlé, máme sa modliť, aby sa stala Božia vôľa, pre nás akákoľvek! Napríklad zmeškáme autobus, tak sme nahnevaní. Ale neuvedomujeme, že to môže byť vlastne pre nás ešte lepšie, lebo keby sme išli tým spojom, udalosti by sa vyvíjali úplne inak. Mohli by sme byť obeťou dopravnej nehody. Alebo nás to nemusí pred niečím zlým chrániť, ale skôr nám dať príležitosti. Možno keď pôjdeme inak, alebo počkáme na ďalší spoj, tak stretne ľudí, ktorých by sme inak nestretli. Možno niekomu pomôžeme, ktorému by sme nepomohli, ak by sme ho nestretli. Možno nám ľudia pomôžu, poradia v tom, čo nás trápi. Jedna udalosť nasleduje ďalšia a tá ďalšia. Ak sa nám stane niečo, čo pokladáme, že je pre nás zlé, v skutočnosti to môže mať úplný opačný charakter v kontexte nasledujúcich udalostí do konca života. Ak by sme tieto dva svety porovnali – jeden podľa nás, tak ako chceme v tom konkrétnom čase a jeden podľa Božej vôle – tak zistíme, že jedna udalosť môže úplne zmeniť zvyšok života a pri porovnaní by to boli úplne dva odlišné svety.

Toto všetko bolo doteraz naše vyznanie viery. Až po vyznaní a oslavovaní Boha, nasledujú naše prosby. Sme tiež povzbudení k tomu, aby sme od Boha žiadali veci, ktoré potrebujeme, keď vravíme: "Náš chlieb denný daj nám každý deň." Ale už vidíme, že máme o naše veci žiadať až na druhom mieste. Navyše sa tu píše v množnom čísle – nám daj, nie mne daj. Takže opäť nejde len o naše sebecké záľuby. Máme prosiť za všetkých, za koho len môžeme. Veď sa píše:

Ekumenický preklad: Ef 6:18 V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých,

Takže vidíte, že naše vlastné priania majú byť v kontexte toho, čím môžu prospieť druhým, nie len nám. Chceme žiť, tak musíme jesť – symbol chlieb, ale my nemáme prosiť, aby som ten chlieb mal len ja sám. Máme prosiť, aby ho mali všetci, aby sa každý mohol každý deň najesť!

Treba si tiež uvedomiť, ako je to napísané. Výraz: "chlieb denný", ktorý máme dostať dnes, respektíve aj nasledujúce dni, vyjadruje určité ohraničené množstvo. Žiaden nadbytok, nič do zásoby pre prípad neskoršej núdze. Inými slovami povedané: „Daj nám toľko potravy, koľko dnes budeme potrebovať.“ Prečo? Pretože máme VERIŤ Bohu!

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:31-34 Preto sa netrápte a nespytujte: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, tieto veci kladú na prvé miesto a trápia sa pre ne. Ale vy máte nebeského Otca, a ten dobre vie, čo všetko potrebujete. Dajte Bohu prvé miesto vo svojom živote a on vám dá, čo budete potrebovať. Netrápte sa teda o budúcnosť. Každý deň má dosť svojich starostí. A Boh vám ich pomôže riešiť aj zajtra.

Ďalšia veta je, aby nám Boh odpustil naše dlhy – hriechy a nie hocikým spôsobom, ale takým spôsobom, ako my sami odpúšťame tým, čo sú nám niečo dlžní – čo sa voči nám previnili. Na toto mnoho kresťanov zabúda, pretože sa modlia zle! Len to recitujú naspamäť ako básničku, pričom nepremýšľajú nad jej významom. Sám som zažil veľa situácii, kedy som videl, ako sa niekto na niekoho hnevá aj niekoľko dní v kuse a pritom niekoľkokrát denne recituje slová: „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“ To je iba obyčajné pokrytectvo! Navyše si tým sami sebe škodia, lebo sami neodpustia a potom prosia Boha, aby im odpustil rovnako, ako oni odpustili – čiže aby im neodpustil, lebo je ďalej napísané v Matúšovom evanjeliu:

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:14-15 Lebo ak odpustíte ľuďom ich priestupky, i váš Otec nebeský odpustí vám; ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám vaše priestupky.

Niektorí namietajú, že nie všetko sa dá odpustiť – napríklad vražda syna alebo dcéry. Vyznie to síce kruto, ale aj vrahovi nášho vlastného dieťaťa by sme mali vedieť odpustiť. My nemáme právo rozhodovať o tom, čo sa má odpustiť a čo nie. Nemáme právo súdiť, kto je aký veľký hriešnik, lebo nimi sme všetci. Tým vlastne rozhodujeme, kto smie byť spasený a kto nie a o tom môže rozhodovať jedine Boh! Ako povedal Pán Ježiš pár veršov pred tým, než nám povedal ako sa modliť:

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,

Odpustenie je jeden zo základov Ježišovho učenia. Ak chcete skutočne vidieť, čo to znamená odpustenie o ktorom učil Pán Ježiš, pozrite si film Amish Grace.

Záver modlitby je veta: "A neuveď nás do pokušenia, ale osloboď nás od zlého." Je to prosba o pomoc pri zápasoch s hriechom a žiadosť o oslobodenie spod väznenia žiadostí tela, aby sme boli viac duchovní ako telesní:

Evanjelický preklad: Rim 8:5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne.

Niektoré staroveké rukopisy pridávajú ešte deuterokánonickú (viď Biblistika – Textová kritika) vsuvku: "Pretože Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva do večnosti." Už v spise Didaché pochádzajúceho z prelomu 1. a 2. storočia, ktorý prebral modlitbu Otčenáš z Matúšovho evanjelia, má túto vsuvku, aj keď v skrátenej podobe:

Preklad Miroslava Jurečeka: Did 8:2 Ani sa nemodlite ako pokrytci, ale modlite sa tak, ako prikázal Pán vo svojom Evanjeliu: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoja je moc a sláva naveky.

Preklad Jozefa Šošku: Did 8:2 Ani sa nemodlite ako pokrytci, ale ako prikázal Pán vo svojom Evanjeliu, tak sa modlite: „Otče náš, ktorý si v nebi, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám našu vinu, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoja je moc a sláva naveky.

Kritický preklad: Did 8:2 Ani sa nemodlite ako pokrytci, ale ako prikázal Pán vo svojom dobrom posolstve. Takto sa modlite: Náš Otče v nebesiach, posväť sa Tvoje meno! Príď Tvoje kráľovstvo! Staň sa Tvoja vôľa! Ako v nebi, tiež na zemi. Náš chlieb denný daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale osloboď nás od zlého. Pretože Tvoja je moc i sláva na večnosť.

Táto vsuvka vyjasňuje dôvod, prečo sa modlíme práve k Bohu – pretože nebeské kráľovstvo, ktoré chceme, aby prišlo je Jeho, pretože moc/silu urobiť všetky tieto veci, ktoré v našej modlitbe spomíname, má jedine On a pretože všetka sláva patrí jedine Nemu. A toto všetko platí po celú večnosť, pretože Boh je večný.

Toto všetko, čo sme si rozobrali, sú tie najpodstatnejšie veci v modlitbe. Všetko ostatné je druhoradé, menej dôležité, často zbytočné a neraz aj škodlivé. Takže modlitba Pána Ježiša nie je modlitbou, ktorú sa máme naučiť naspamäť ako básničku a potom ju spätne recitovať. Samozrejme, nie je v neporiadku, keď sa naučíme modlitbu Pána Ježiša naspamäť. Pamätajte si, v modlitbe sa Boh zaujíma oveľa viac o našu komunikáciu s ním a aby sme rozprávali s našich sŕdc, ako o špecifické slová, ktoré použijeme. Tiež by sa patrilo nezabudnúť poďakovať, za mnoho vecí, ktoré denne od Pána dostávame, ale berieme ich skôr ako samozrejmosť.

A nezabúdajte aj na spôsob, akým sa máme modliť, pretože aj to je dôležité, lebo tým vyjadrujeme našu vieru – dôveru v Neho:

Preklad Bohuslava Košu: Mk 11:24 Preto vám hovorím: Verte, že všetko, za čo sa modlíte a čo žiadate, dostanete, a stane sa vám.