Preklady Svätého Písma

Úvod ÚvodPreklady Svätého Písma

Slovenské preklady:

Slovenský ekumenický preklad: http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=SEP

Slovenský katolícky preklad: http://www.svatepismo.sk/listovat.php

Preklad Jeruzalemská biblia: http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BOT

Slovenský evanjelický preklad: http://www.bible.sk/sk/evanjelicky

Pravoslávny preklad: https://biblia.sk/citanie/prv/mk/1

Pozn.: Preklad obsahuje len evanjeliá.

Preklad Jozefa Roháčka: http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&zp=1&preklad_kniha=4

(Preklad Jozefa Roháčka – autorizovaná verzia Dušana Seberíniho: http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=ROH)

Preklad Miloša Pavlíka: http://www.milos-pavlik.eu/upload/Pavlik_slo.pdf

Preklad Štefana Porúbčana: https://ulozto.sk/!FcptcEVjV1NF/preklad-stefana-porubcana-pdf

Preklad Bohuslava Košu: https://ulozto.sk/!1PyvD9fk66sa/preklad-bohuslava-kosu-pdf

Preklad Biblia LOGOS: http://biblia.milost.sk/

(Pozn.: Tento preklad ešte nie je hotový, zatiaľ sú len evanjeliá)

Preklad Nového sveta: http://www.jw.org/sk/publikacie/biblia/nwt/biblicke-knihy/

Preklad Nádej pre každého: https://www.biblegateway.com/versions/N%C3%A1dej-pre-kazd%C3%A9ho-NPK/#booklist

Historické preklady v predspisovnom slovenskom jazyku:

Preklad Kamaldulská Biblia: https://ulozto.sk/!eOurH2GdUYap/preklad-kamaldulska-biblia-pdf

(Alebo: http://kb.kapitula.sk/)

(Pozn.: Písaný v kamaldulskej slovenčine)

Preklad Juraja Palkoviča: https://ulozto.sk/!FywfESO1wJik/preklad-juraja-palkovica-pdf

(Alebo: http://89.173.158.250/stiahnut0502//1_eknihy/p/pal/palkovicjuraj/pismo/)

(Pozn.: Písaný v bernolákovskej slovenčine)

 

České preklady:

Český ekumenický překlad: http://www.biblenet.cz/

Katolický liturgický překlad: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=1&styl=KLP

Překlad Jeruzalémská bible: http://www.jeruzalemskabible.cz/ke-stazeni

(Pozn.: Zatiaľ je len časť Starého Zákona v elektronickej podobe)

Překlad Bible kralická revidovaná: http://www.bkr.cz/

(Pozn.: Tento preklad ešte nie je hotový)

Překlad Nová Bible kralická: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=1&styl=NBK98

Překlad Bible 21: http://www.bible21.cz/online

Český studijní překlad: http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP

Překlad Miloše Pavlíka: http://www.milos-pavlik.eu/upload/PavlikCZ.pdf

Překlad Františka Žilky: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=1&styl=ZP

Překlad Ondřeje Maria Petrů: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=1&styl=OP

Překlad Rudolfa Cola: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=1&styl=COL

(Alebo: http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Novy_Zakon-Rudolf_Col.pdf)

Překlad Jana Ladislava Sýkory: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=1&styl=SYK

Překlad Pavla Škrabala: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=1&styl=SKR

Překlad Nového světa: http://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/nwt/knihy/

Překlad Nový kovenant: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Mt&kap=1&styl=NK

Překlad Slovo na cestu: https://www.biblegateway.com/versions/Slovo-na-cestu-SNC/#booklist

Překlad Jana Hejčla: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&styl=HEJCL

Překlad Vladimíra Šrámka: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&styl=VS

Překlad Josefa Hegera: Neexistuje elektronická verzia.

Historické preklady v českom jazyku:

Překlad Jana Blahoslava: https://ulozto.sk/!Z5SyumOlk5Mh/preklad-jana-blahoslava-pdf

Překlad Bible kralická: http://bible.cz/_bible/menu.phtml

Překlad Bible svatováclavská: https://cs.wikisource.org/wiki/Bible_svatov%C3%A1clavsk%C3%A1

(Pozn.: Preklad obsahuje zlomok Nového Zákona a len minimum zo Starého Zákona, k tomu je text prevedený do moderného pravopisu podľa odporúčania článku Zásady transkripce českých textů z barokní doby od Josefa Vintra)

Překlad Františka Faustina Procházky: http://www.ulozto.sk/!NSVwd7Y155j6/preklad-frantiska-faustina-prochazku-pdf

Překlad Františka Sušila: https://ulozto.sk/!hF3mqSn7uY8j/preklad-frantiska-susila-pdf

(Alebo: http://librinostri.catholica.cz/?z=2 pod číslom 0103)

Židovské preklady v českom jazyku:

Český rabínský překlad: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&styl=CRP

Překlad Společnosti Judaica Holešov: http://www.olam.cz/aktuality/sidry/sidry5763/zrcadlo/pokyny.html

Chamiša chumšej Tora: http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&styl=PKM

Pozn.: Preklady obsahujú len 5 kníh Mojžišových.

 

Cirkevnoslovanský preklad: http://www.obohu.cz/bible/index.php?slav_cz=ano&styl=SLAV

(Pozn.: Aj s českým prepisom výslovnosti)