Vitajte na stránke Christianos.sk

Účelom tejto stránky je nahliadnuť do rôznych oblastí teológie, oboznámiť čitateľa s rôznymi postojmi a názormi na jednotlivé teologické otázky, preskúmať všetky postoje na rôzne teologické spory – ich argumenty a protiargumenty.

 

Články na tejto stránke môžu na prvý pohľad pôsobiť dosť rozsiahlo. To je spôsobené tým, že každý verš zo Svätého Písma uvádzam vo všetkých existujúcich slovenských prekladoch Svätého Písma – v prípade Nového Zákona je ich 11, v prípade Starého Zákona len 7 (v časti Textová kritika používam aj 18 českých prekladov). Dôvodom je objektívnosť a to, aby si každý čitateľ mohol daný verš pozrieť v preklade, ktorý používa. Zoznam slovenských a českých prekladov Svätého Písma a odkaz na ich elektronické verzie nájdete v sekcii Preklady Svätého Písma.

 

 

Popis k elektronickému spevníku Žalmy & Hymny kresťanskej viery: Piesne sú určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na Písme Svätom, v podaní žalmov a hymien v duchu reformovaného odkazu kresťanskej cirkvi. Spevník je vhodný ako pre osobné a rodinné stíšenia, tak uctievanie na zhromaždení. Spevník obsahuje viac než dvesto piesní, je funkčný, avšak nie je ešte kompletný. Je ho možné používať pre osobné použitie.