Vitajte na stránke Christianos.sk

Posledná aktualizácia: 20. 5. 2024 

 

Účelom tejto stránky je verejné publikovanie osobných analýz jej autora – voľnomyšlienkárskeho nasledovníka Ježiša Krista  a tým umožniť aj jej čitateľom nahliadnuť do rôznych oblastí kresťanskej teológie z iného uhľa, než ponúkajú konkrétne kresťanské spoločenstvá, oboznámiť čitateľa s rôznymi postojmi a názormi na jednotlivé teologické otázky a preskúmať postoje na rôzne teologické spory skrz argumenty aj protiargumenty z viacerých strán.

 

Každý verš zo Svätého Písma je uvádzaný vo všetkých existujúcich slovenských prekladoch Svätého Písma – v prípade Nového Písma je ich 12, v prípade Starého Písma len 7. Dôvodom je objektívnosť a to, aby si každý čitateľ mohol daný verš pozrieť v preklade, ktorý používa. Zoznam slovenských a českých prekladov Svätého Písma a odkaz na ich elektronické verzie nájdete v sekcii Preklady Svätého Písma.

 

Verše na tejto internetovej stránke sa zobrazujú kliknutím na tlačidlo so súradnicami daného verša. Pri dvojkliku zas verše opäť zmiznú. Dôvod zavedenia takéto spôsobu zobrazovania veršov je skrátenie a sprehľadnenie článkov na stránke. Príklad takéhoto tlačidla:

 

Popis k elektronickému spevníku Žalmy & Hymny kresťanskej vieryPiesne sú určené pre uctievanie Boha kresťanov, založené na Svätom Písme v podaní žalmov a hymien v duchu reformovaného odkazu kresťanskej cirkvi.

 

Pridané 20. 5. 2024