Vitajte na stránke Christianos.sk

POZOR! Stránka sa momentálne renovuje, z tohto dôvodu sú všetky články dočasne neprístupné.

Predpoklad opätovného spustenia stránky: 1. polrok 2024

 

Účelom tejto stránky je verejné publikovanie osobných analýz jej autora – voľnomyšlienkárskeho nasledovníka Ježiša Krista  a tým umožniť aj jej čitateľom nahliadnuť do rôznych oblastí kresťanskej teológie z iného uhľa, než ponúkajú konkrétne kresťanské spoločenstvá, oboznámiť čitateľa s rôznymi postojmi a názormi na jednotlivé teologické otázky a preskúmať postoje na rôzne teologické spory skrz argumenty aj protiargumenty z viacerých strán.

 

Každý verš zo Svätého Písma uvádzam vo všetkých existujúcich slovenských prekladoch Svätého Písma – v prípade Nového Písma je ich 12, v prípade Starého Písma len 7. Dôvodom je objektívnosť a to, aby si každý čitateľ mohol daný verš pozrieť v preklade, ktorý používa. Zoznam slovenských a českých prekladov Svätého Písma a odkaz na ich elektronické verzie nájdete v sekcii Preklady Svätého Písma.

Verše na tejto stránke sa zobrazujú kliknutím na tlačidlo s názvom daného verša. Pri dvojkliku zas verše opäť zmiznú. Dôvod zavedenia takéto spôsobu zobrazovania veršov je skrátenie a sprehľadnenie článkov na stránke.

Príklad takéhoto tlačidla:

 

Popis k elektronickému spevníku Žalmy & Hymny kresťanskej viery: Piesne sú určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na Písme Svätom, v podaní žalmov a hymien v duchu reformovaného odkazu kresťanskej cirkvi. Spevník je vhodný ako pre osobné a rodinné stíšenia, tak uctievanie na zhromaždení. Spevník obsahuje viac než dvesto piesní, je funkčný, avšak nie je ešte kompletný. Je ho možné používať pre osobné použitie.