Biblistika

Úvod Biblistika

Biblistika je vedný odbor zaoberajúci sa Bibliou – súborom kníh, ktoré kresťania považujú za sväté. Je to súhrnný názov pre rôzne odbory, ktoré sa zaoberajú skúmaním a výkladom Biblie. Rozdeľuje sa na biblistiku Starého Písma a biblistiku Nového Písma. Názov je odvodený z gréckeho slova „βιβλíα“ (biblia), čo v preklade znamená „knihy“. Predmetom výskumu v oblasti biblistiky na tejto internetvoej stránke je kánon Svätého Písma.

Obsah

– Kritérium apoštolstva

– Ranokresťanské svedectvá

– Analýza relevantných spisov

– Rozsah kánonických spisov

– Rozpory spisov Nového Písma medzi sebou

 

– Postavenie Starého Písma

– Kritérium užitočnosti

– Analýza relevantných spisov

– Rozsah kánonických spisov

– Rozpory spisov Nového Písma s knihami Starého Písma