Biblistika

Úvod Biblistika

Biblistika je vedný odbor zaoberajúci sa Bibliou – súbor kníh, ktoré kresťania považujú za sväté. Je to súhrnný názov pre rôzne odbory, ktoré sa zaoberajú skúmaním a výkladom Biblie. Rozdeľuje sa na Biblistiku Starého Zákona a Biblistiku Nového Zákona. Názov je odvodený z gréckeho slova "βιβλíα", čo v preklade znamená "knihy". Pozor! Z rovnakého slova je odvodený aj vedný odbor Bibliológia, ktorá ale skúma knihu a knižnú kultúru všeobecne.

Na tejto stránke sa budem venovať hlavne:

1. Historickému vývoju kánonu.

2. Textovej kritike Nového Zákona.

3. Rozporom v Biblii.

 

Obsah:

Starý Zákon:

– kanonizácia tzv. deuterokánonických kníh

– citácie Starého Zákona v Novom Zákone

– skupina Ketuvim – Spisy

– názory kresťanských pisateľov na kánon Starého Zákona

Nový Zákon:

– definovanie kritérií pre vytvorenie kánonu

– názory kresťanských pisateľov na kánon Nového Zákona

– textová kritika Nového Zákona

– rozpory v Biblii

– nekánonické spisy

– podrobné skúmanie Júdovho listu, Zjavenia Jána a Didaché

Dokumentárne filmy týkajúce sa Biblistiky