Dokumentárne filmy

Úvod Kresťanské filmyDokumentárne filmy

Zoznam filmov v tejto sekcii:


História kresťanstva/History of Christianity

Popis: Ako sa mohla malá židovská sekta stať najväčším svetovým náboženstvom? Táto séria skúma zabudnuté počiatky kresťanstva a kľúč k jej nečakanému rozšíreniu do Ázie, Európy, Afriky a oboch Amerík. Hlboko vnútri kresťanskej viery je zdieľané spoločné jadro, ale čo to je? A aké to je byť katolíkom, pravoslávnym, protestantom alebo letničiarom? Kresťanstvo prinieslo ako nemravnosti, tak činy najväčšieho dobra a kreativity. Prežilo prenasledovanie, rozdelenie, náboženské vojny a nenávisť. Ale v súčasnej Európe sa zdá byť kresťanstvo pod tlakom apatie sekulárnej spoločnosti. Ide o poslednú kapitolu kresťanstva?

 

Stratené svety: Prví kresťania/Lost Worlds: The First Christians

Popis: V období, chvíľu po Ježišovom ukrižovaní, bolo iba zopár jeho nasledovníkov. Boli skrývaní, prenasledovaní a na pokraji zániku. Aj tak v priebehu niekoľko desaťročí získal tento kult tisíce stúpencov po celej Rímskej ríši. Rozšíril sa vo veľkých mestách ako Efes, kde predtým pohanskí veriaci postavili chrám bohyne Artemis. Jeden z divov starovekého sveta. Kresťanstvo zničilo tieto staré náboženstvá. Dostalo sa až do púšti Turecka a do Kapadokie, kde tajomný ľud vyhĺbil podzemné mestá a neobyčajné kostoly v sopečnej hornine.


Ján Kalvín/Johannes Calvin

Popis: Dokument prináša obraz Jána Kalvína ako jedného z najväčších reformátorov 16. storočia. Napriek rôznym názorom na jeho osobnosť, jedna skutočnosť zostáva: tento pracovitý askéta položil nielen jeden zo základných kameňov reformácie, ale vo veľkej miere ovplyvnil aj náš súčasný spôsob života, naše vnímanie pracovnej morálky a individuality. Kto bol Ján Kalvín? A čo ho viedlo k tomu, aby vytvoril doktrínu, ktorá bola neskôr nazvaná kalvinizmus a oslovuje ľudí na celom svete dokonca až dodnes?

 

Lovci biblických textov/Bible Hunters

Popis: V roku 1908 sa lovci biblických textov, Charles Freer, Chester Beatty a finančník JP Morgan, vydali preskúmať Blízky východ, kde pátrali po najstarších záznamoch kresťanstva. Odkryli rad raných biblických textov po stáročia stratených, pochovaných v púštnom piesku a skrytých v starovekých kláštoroch. Odhalili jasné dôkazy z prvých storočí kresťanstva, v ktorých ešte bola počuť odozva Ježišovho hlasu. Ale akonáhle boli texty zostavené dohromady a preložené, zmenili pochopenie počiatkov a vývoja Nového zákona a kresťanstva. Lovci biblických textov sa vydali hľadať doklady, ktoré by potvrdili ich vieru, a odhalili veľmi odlišnú pravdu. V tejto sérii sa dozvieme ich príbeh, plný udivujúcich odhalenie a dych berúcich lokácií.

 

Stratené Judášovo evanjelium/Lost Gospel of Judas

Popis: Je jedným z najnenávidenejších ľudí v histórii: Judáš Iškariotský, apoštol, ktorý zradil Ježiša. Po stáročia je jeho meno späté so zradou a klamstvom. Teraz vychádza na svetlo evanjelium, ukryté takmer dvetisíc rokov pod egyptským pieskom, a rozpráva veľmi odlišnú verziu Ježišových posledných dní a spochybňuje obraz Judáša Iškariotského čo by zradného apoštola. Pripojte sa k National Geographic a tímu expertov na Bibliu, ktorých snahou je skompletizovať jemné stránky než sa úplne rozpadnú a overiť pravosť tohto starovekého dokumetu. Stratené Judášovo evanjelium odkrýva modernému svetu nový pohľad na zradu Ježiša prostredníctvom dramatizácie a analýz predných odborníkov.


Zakázaná história VII: Tajomstvá ukrižovania/Forbidden History VII: Secrets of the Crucifixion

Popis: Ježišovo ukrižovanie zmenilo svet. Nakoľko je naše chápanie tejto udalosti pravdivé a aké odpovede je možné nájsť vo Svätej zemi, aby sa biblický príbeh potvrdil?

 

Kto bol Ježiš?/Who Was Jesus?

Popis: Vydajte sa s nami na cestu do Svätej zeme, kde sa s pomocou archeologických a historických dôkazov pokúsime zostaviť portrét Ježiša v čase jeho detstva. Toto je príbeh o skutočnom živote Ježiša Krista. O svete v ktorom žil a okolnostiach, ktoré predurčili jeho osud a poslanie. Celé storočia sa takmer nič nevedelo o Ježišovom detstve. Až najmodernejšie technológie umožnili odhaliť informácie o svete v ktorom vyrastal.

 

Záhadné postavy dejín II: Narodenie Krista/Mystery Files II: The Birth of Christ

Popis: Prostredníctvom archeologických dôkazov, podrobné analýzy evanjelií a lingvistického rozboru Biblie vám predstavíme príbeh o narodení Ježiša.

 

Ježiš: Chýbajúce roky/Jesus: The Missing Years

Popis: Je jedným z najvýznamnejších ľudí, ktorí kedy chodili po tejto planéte, ale kde sa nachádzal od svojich dvanástich do tridsiatich rokov nie je známe. Už 2 000 rokov učenci a veriaci diskutujú o tom, prečo dve dekády Kristovho života zostávajú neznámou. Odpovede sa možno skrývajú v najpredvídateľnejšom zdroji – v Biblii. Na stránkach Nového zákona sa nachádzajú stopy, ktoré vrhajú svetlo na Kristov život počas "chýbajúcich rokov" a prezrádzajú, čo si myslel, koho poznal a ako žil.

 

Záhada Troch kráľov/The Mystery of the Three Kings

Popis: Identita tajomných Troch kráľov odjakživa pokúšala ľudskú predstavivosť. Relácia skúma skutočné miesta, ľudí, slávnosti a fakty, súvisiace s touto legendou. S využitím prekvapivých záberov, starostlivo vytvorených dramatizáciou a rozhovorov s uznávanými odborníkmi na Bibliu sa dozvedáme ďalšie fakty o nevysvetlenej záhade jednej z najvýznamnejších udalostí v histórii kresťanstva.

 

Pilát: Muž, ktorý zabil Krista/Pilate: The Man Who Killed Christ

Popis: Podrobná biografia Piláta Pontského poskytujúca jedinečný obraz Judey prvého storočia: skutočnú politiku rímskej vlády a frakcionárskou povahu židovskej spoločnosti. Kto bol Pilát Pontský? Spod rúška kresťanskej mytológie vystupuje živý portrét Rimana z mäsa a kostí, ktorý dostal nezávideniahodný úlohu – udržať poriadok v impériu. Desať rokov dohliadal na nestabilné národ, potláčal povstanie a potieral nepokoje. Ale historické zásluhy Pilátovho dlhého pôsobenia boli zatienené jedinou udalosťou – súdom a popravou Ježiša Krista. Dokument stavia na príbehu Kristovho súdu a popravy z pomyselného pohľadu Piláta. Rímsky prefekt nevidel žiadny skutočný dôvod na odsúdenie Krista na smrť, ale rovnako nezmyselné mu pripadalo ohroziť mier zaujatím stanoviska.