Kresťanská štatistika

Úvod ÚvodKresťanská štatistika

Účelom tejto štatistiky je približne načrtnúť delenie kresťanstva. Snažil som sa vyhľadať čo najaktuálnejšie údaje, ale vzhľadom na neustále sa meniace podmienky, sa to presne nedá.

 

Základné delenie Kresťanstva

Podrobné delenie Kresťanstva


Kresťanstvo: 2 571 000 000 ľudí

 

1. Orientálne cirkvi: 73 686 582 ľudí

1.1 Miafyzitizmus: 73 086 582 ľudí

- Arménska apoštolská cirkev: 9 403 000 ľudí

- Koptská ortodoxná cirkev: 12 000 000 ľudí

- Etiópska ortodoxná cirkev: 38 956 642 ľudí

- Eritrejská ortodoxná cirkev: 3 030 000 ľudí

- Malankarská ortodoxná sýrska cirkev: 2 000 000 ľudí

- Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev: 6 600 000 ľudí

- Malabarská nezávislá sýrska cirkev: 35 000 ľudí

- Malankarská Mar Thoma sýrska cirkev: 1 061 940 ľudí

1.2 Nestoriánstvo: 600 000 ľudí

- Asýrska cirkev Východu: 500 000 ľudí

- Starobylá cirkev Východu: 100 000 ľudí

 

2. Pravoslávie: 267 438 830 ľudí

a) Autokefálne: 226 158 830 ľudí

- Konštantínopolský ekumenický patriarchát: 5 300 000 ľudí

- Alexandrijská pravolávna cirkev: 500 000 ľudí

- Antiochijská pravoslávna cirkev: 4 320 000 ľudí

- Jeruzalemská pravoslávna cirkev: 400 000 ľudí

- Ruská pravoslávna cirkev: 164 100 000 ľudí

- Srbská pravoslávna cirkev: 8 000 000 ľudí

- Rumunská pravoslávna cirkev: 18 806 428 ľudí

- Bulharská pravoslávna cirkev: 8 500 000 ľudí

- Gruzínska pravoslávna cirkev: 3 500 000 ľudí

- Cyperská pravoslávna cirkev: 654 000 ľudí

- Grécka pravoslávna cirkev: 10 003 402 ľudí

- Poľská pravoslávna cirkev: 600 000 ľudí

- Albánska pravoslávna cirkev: 400 000 ľudí

- Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku: 75 000 ľudí

- Pravoslávna cirkev v USA (úplne neuzananá): 1 000 000 ľudí

b) Autonómne: 13 710 000 ľudí

- Ukrajinská pravoslávna cirkev (Moskovský patriarchát): 7 730 728 ľudí

...

c) Všeobecne neuznané: 26 570 000 ľudí

- Ukrajinská pravoslávna cirkev (Kyjevský patriarchát): 19 500 000 ľudí

...

d) Iné: 10 000 000 ľudí

 

3. Katolicizmus: 1 282 000 000 ľudí

3.1 Západný katolicizmus: 1 236 292 633 ľudí

3.2 Východný katolicizmus: 17 707 367 ľudí

a) Tradícia alexandrijská: 421 628 ľudí

- Etiópska katolícka cirkev: 88 114 ľudí

- Eritrejská katolícka cirkev: 159 826 ľudí

- Koptská katolícka cirkev: 173 688 ľudí

b) Tradícia antiochijská: 4 011 625 ľudí

- Maronitská katolícka cirkev: 3 358 504 ľudí

- Sýrska katolícka cirkev: 207 740 ľudí

- Sýrsko-malankarská katolícka cirkev: 445 381 ľudí

c) Tradícia arménska: 736 956 ľudí

- Arménska katolícka cirkev: 736 956 ľudí

d) Tradícia chaldejská: 4 723 154

- Chaldejsko-katolícka cirkev: 602 058

- Sýrsko-malabarská katolícka cirkev: 4 121 096

e) Tradícia konštantínopolská: 7 814 004

- Albánska gréckokatolícka cirkev: 3 845

- Bieloruská gréckokatolícka cirkev: 10 000

- Bulharská gréckokatolícka cirkev: 10 000

- Grécka gréckokatolícka cirkev: 6 020

- Gréckokatolícka cirkev v Chorvátsku, Srbsku a Čiernej Hore: 40 318

- Italsko-albánska gréckokatolícka cirkev: 62 212 ľudí

- Gréckokatolícka cirkev v Macedónsku: 11 323 ľudí

- Maďarská gréckokatolícka cirkev: 261 100 ľudí

- Melchitská gréckokatolícka cirkev: 1 685 296 ľudí

- Rumunská gréckokatolícka cirkev: 512 726 ľudí

- Rusínska gréckokatolícka cirkev: 571 827 ľudí

- Ruská gréckokatolícka cirkev: 10 000 ľudí

- Gréckokatolícka cirkev na Slovensku: 210 767 ľudí

- Ukrajinská gréckokatolícka cirkev: 4 418 570 ľudí

3.3 Nezávislý katolicizmus: 28 000 000 ľudí

(Pozn.: Ide o rôzne cirkvi, ktoré sa formálne rozišli s rímskym katolicizmom, ale zachovali si väčšinu katolíckej teológie. Patria sem napríklad Starokatolíci, niektoré národné cirkvi (v Číne, Brazílii, Poľsku a na Filipínach) a Sedisvakantizmus, čo sú skupiny neuznávajúce Druhý vatikánsky koncil a ani legitímnosť niektorých posledných pápežov v 20. a 21. storočí.)

 

4. Anglikanizmus: 85 000 000 ľudí

(Pozn.: Anglikanizmus nepočítam k protestantizmu, keďže ide skôr o taký spojovací most katolicizmu a protestantizmu.)

 

5. Protestantizmus: 820 194 217 ľudí

5.1 Historický protestantizmus: 352 743 851 ľudí

a) Prvá reformácia: 832 751 ľudí

- Valdénstvo: 38 693 ľudí

- Husitstvo: 794 058 ľudí

b) Druhá reformácia: 351 911 100 ľudí

- Luteráni: 80 000 000 ľudí

- Kalvíni: 83 000 000 ľudí

                                - Presbyteriáni: 48 000 000 ľudí

                                - Reformovaní: 30 000 000 ľudí

                                - Kongregacionalisti: 5 000 000 ľudí

- Anabaptisti: 3 051 100 ľudí

                                Mennoniti: 2 100 000 ľudí

                                Amiši: 290 100 ľudí

                                Hutteriti: 50 000 ľudí

                                Švajčiarski bratia: 600 000 ľudí

                                Riečni bratia: 11 000 ľudí

- Baptisti: 105 000 000 ľudí

- Metodisti: 80 500 000 ľudí

- Kvakeri: 360 000 ľudí

5.2 Neskorší protestantizmus: 467 450 366 ľudí

- Pentekostalizmus: 279 080 000 ľudí

- Nedenominační evanjelikáni: 80 000 000

- Africké cirkvi: 60 000 000

- Novoapoštoslá cirkev: 10 004 021 ľudí

- Čínske nezávislé cirkvi: 10 000 000 ľudí

- Navrátenecké hnutie: 5 749 065 ľudí

- Darbisti (plymouthskí bratia): 1 000 000 ľudí

- Adventisti: 21 617 280 ľudí

 

6. Netrinitarianizmus: 42 763 882 ľudí

- Mormóni: 15 572 337 ľudí

- Iglesia ni Cristo: 10 000 000 ľudí

- Svedkovia Jehovovi: 8 201 545 ľudí

- Jednota Pentekostalizmu: 6 000 000 ľudí

- La Luz del Mundo: 1 670 000? ľudí

- Univerzálny unitarizmus: 800 000 ľudí

- Kresťanská veda: 400 000 ľudí

- Priatelia človeka: 70 000 ľudí

- Kristadelfiáni: 50 000 ľudí

 

 

Blízke kresťanstvu:

1. Neognosticizmus: Ide o moderné cirkvi hlásiace sa k odkazu starovekého gnosticizmu. Vznikli v 19. a 20. storočí, za sväté knihy považujú rôzne gnostické spisy napr. Tomášovo evanjelium, alebo Filipovo evanjelium atď. Dnes tento náboženský prúd zastávajú cirkvi ako Ecclesia Gnostica, Apostolic Johannite Church, alebo Ecclesia Gnostica Catholica. Počet prívržencov neognosticizmu som nezistil.

2. Mandeizmus: Ide o náboženstvo Mandejcov – etnickej skupiny na Blízkom východe. Za jediného pravého proroka považujú Jána Krstiteľa. Mojžiša a Mohameda považujú za falošných a ku Ježišovi Kristovi sa stavajú rôzne. Väčšina považuje Ježiša Krista za čarodejníka, ale časť Mandejcov si ho naopak veľmi váži. Mandeizmus vznikol už v staroveku, ale ich pôvod nie je známy. Počet prívržencov je asi 60 000 až 70 000.

 

 

Zhrnutie:

1. Na svete je viac ako 2,5 miliardy ľudí hlásiacich sa ku kresťanstvu.

2. Kresťanstvo sa z historického hľadiska delí na západné a východné. Východné je viac typické "mysticizmom" alebo "spiritualizmom", zatiaľ čo západné je viac typické racionalizmom. 1/8 kresťanov sa hlási ku východnému kresťanstvu, z toho 3/4 sú pravoslávni.

3. Polovica všetkých kresťanov sa hlási ku katolicizmu.

4. Skoro tretinu kresťanstva predstavujú protestantské prúdy (prípadne viac ako tretinu, ak k protestantizmu radíme aj anglikanizmus).

5. Zvyšok kresťanstva – t.j. 1,7% sú skupiny na tzv. hranici kresťanstva, pretože nie sú inými kresťanmi považované za kresťanské. Sú to veľmi rôznorodé skupiny. Ich spoločnými vlastnosťami sú:

a) Poväčšine sa považujú za jediné "pravé" cirkvi.

b) Neuznávajú učenie o trojjedinosti Boha.

 

 

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations

https://en.wikipedia.org/wiki/Oriental_Orthodoxy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Miafyzitismus

http://www.cnewa.org/source-images/Roberson-eastcath-statistics/eastcatholic-stat15.pdf

http://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/the-other-catholics-a-short-guide-to-the-eastern-catholic-churches.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%A1_katol%C3%ADcka_cirkev

http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/vatikan-vydal-nove-statistiky-o-katolicke-cirkvi-ve-svete/

http://www.888c.com/worldChristianDenominations.htm

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedisvakantizmus

http://community.christianemergencynetwork.org/emergency-directory/business/alliances/baptist-world-alliance

http://leporelo.info/darbiste

http://www.pewforum.org/files/2011/12/Christianity-fullreport-web.pdf

http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010114__engl_.pdf

http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics/

http://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/

http://christianity.about.com/od/unitarian/a/unitarianprofile.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Gnostic_church

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandejstv%C3%AD