Anihilacionizmus

Hlavný argument zástancov zániku bezbožných:

Zástancovia zániku bezbožných tvrdia, že v Novom Zákone sa sloveso "ἀπόλλυμι", ktoré sa prekladá ako "zahubiť", pochádza zo slova "όλλυμι", ktoré doslova znamená "zničiť". Okrem základu slova "όλλυμι", tu je aj predpona "ἀπό", ktorá zosilňuje základ slova a znamená to teda doslova "úplné zničenie". Vo všetkých prípadoch, kedy sa hovorí o záhube, zatratení, zničení bezbožných v zmysle konečného osudu, sú použité varianty tohto slova "ἀπόλλυμι".

Slovo "ἀπόλλυμι" a jeho varianty sa v NZ vyskytuje veľmi často. Jeho najčastejšie významy sú "zničiť, stratiť, zomrieť".

Vo význame "stratiť":

Ekumenický preklad: Mt 10:39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Lk 15:4 Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde?

Lk 17:33 Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho, ale kto ho stratí, ten si ho zachová.

Katolícky preklad: Mt 10:39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Lk 15:4 „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?

Lk 17:33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:39 Kto nájde svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Lk 15:4 „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?

Lk 17:33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.

Evanjelický preklad: Mt 10:39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí život pre mňa, nájde ho.

Lk 15:4 Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde?

Lk 17:33 Kto si hľadí zachovať život, stratí ho, a kto ho stratí, zachová si ho.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:39 Kto najde svoju dušu, ztratí ju, a kto pre mňa ztratí svoju dušu, najde ju.

Lk 15:4 Kto z vás je taký človek, ktorý má sto oviec a keď ztratí jednu z nich nezanechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nejde za tou ztratenou, dokiaľ jej nenajde?

Lk 17:33 Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a ktokoľvek by ju ztratil, splodí ju k životu.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:39 Kto svoje žitie nájde, stratí ho, a kto svoje žitie pre mňa stratí, nájde ho.

Lk 15:4 Ktorý človek z vás, majúc sto oviec a jednu z nich stratiac, nezanecháva tých deväťdesiatdeväť v pustine a nepoberá sa za tou stratenou, kým ju nenájde?

Lk 17:33 Ktokoľvek sa bude usilovať uchrániť si svoje žitie, stratí ho, a ktokoľvek ho stratí, uchová ho.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:39 Kto (hľadá a) nájde svoj život, stratí ho: a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Lk 15:4 „Keď má niekto z vás sto oviec a jedna z nich sa mu stratí, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť v pustatine a nedá sa hľadať stratenú, kým ju nenájde?

Lk 17:33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho; a kto (ho) stratí, zachová si (svoj život).

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:39 Kto nachádza svoj život, stratí ho; a kto stráca svoj život pre mňa, nájde ho.

Lk 15:4 „Keď má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za stratenou, kým ju nenájde?

Lk 17:33 Kto sa bude snažiť zachrániť svoj život, stratí ho, a kto ho stratí, zachová ho.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Lk 15:4 Keby niekto z vás mal sto oviec a jednu by stratil, nezanechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou stratenou, kým ju nenájde?

Lk 17:33 Ktokoľvek by si chcel zachrániť dušu, stratí ju, a ktokoľvek by ju stratil, zachová ju nažive.

Preklad Nového sveta: Mt 10:39 Kto nachádza svoju dušu, stratí ju, a kto stráca svoju dušu pre mňa, nájde ju.

Lk 15:4 „Ktorý človek z vás, čo má sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na pustatine a nepôjde po stratenú, kým ju nenájde?

Lk 17:33 Ktokoľvek sa snaží udržať si svoju dušu, stratí ju, ale ktokoľvek ju stráca, zachová si ju nažive.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:39 Kto lipne na živote, stratí ho, ale kto je ochotný pre mňa všetko obetovať, ten získa pravý život.

Lk 15:4 „Keby niekto z vás mal sto oviec a jedna z nich by sa mu stratila, nepokúsil by sa ju nájsť? Nechá tých deväťdesiatdeväť sa pásť a pôjde hľadať tú stratenú. Bude ju hľadať dovtedy, kým ju nenájde.

Lk 17:33 Kto by lipol iba na svojom pozemskom živote, stratí ho, ale kto ho odovzdá Bohu, ten ho získa pre večnosť.

Ak by sme mali aplikovať význam tohto slova na konečný osud bezbožných, tak by sa to malo chápať tak, že pôjdu do stratenia (stratia život navždy) a keďže v pekle nezomrie len telo, ale aj duša, tak prestaneme existovať. V téme Podstata človeka je vysvetlenie, že máme telo, máme ducha ale my SME duša. Ak teda stratíme dušu, stratíme seba samého.

Vo význame "zomrieť":

Ekumenický preklad: Lk 13:33 Ale dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.

1 Kor 10:9-10 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu.

Katolícky preklad: Lk 13:33 Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.“

1 Kor 10:9-10 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 13:33 Ale dnes, zajtra a tretieho dňa musím ísť ďalej, lebo je nemysliteľné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.

1 Kor 10:9-10 Ani nepokúšajme Pána, ako niektorí z nich urobili a zahynuli od hadov. Ani nereptajme, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od anjela Zhubcu.

Evanjelický preklad: Lk 13:33 Beztak dnes, zajtra, pozajtra musím (ďalej) ísť; lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.

1 Kor 10:9-10 ani nepokúšajme Pána, ako (Ho) niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov; Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 13:33 Avšak musím i dnes i zajtra i pozajtre chodiť, lebo nie je možné, aby zahynul prorok inde než v Jeruzaleme.

1 Kor 10:9-10 Ani nepokúšajme Krista, jako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Ani nerepcite, jako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 13:33 jednako sa musím poberať dnes aj zajtra aj nasledujúceho dňa, pretože sa nepripúšťa, žeby prorok zahynul mimo Jerúsaléma.

1 Kor 10:9-10 ani nepokúšajme Krista, ako sa pokúšania dopustili podaktorí z nich, a zhynuli od hadov; ani nehundrite, ako sa hundrania dopustili podaktorí z nich, a zhynuli od zhubcu.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 13:33 Ale dnes, zajtra a nasledujúci deň musím pokračovať v ceste, lebo nie je prípustné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.'

1 Kor 10:9-10 Ani nepokúšajme Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali, a (tak) zahynuli od hadov! Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 13:33 Avšak dnes, zajtra a pozajtra treba mi chodiť, lebo to sa nemôže stať, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.'

1 Kor 10:9-10 Ani nepokúšajme Krista, ako ho niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov! Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 13:33 Dnes, zajtra i pozajtra však musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.

1 Kor 10:9-10

Preklad Nového sveta: Lk 13:33 Musím však ďalej ísť dnes, zajtra a nasledujúci deň, lebo nie je prípustné, aby bol prorok usmrtený mimo Jeruzalema.

1 Kor 10:9-10 Ani neskúšajme Jehovu, ako [ho] skúšali niektorí z nich, takže zahynuli od hadov. Ani nereptajte, tak ako reptali niektorí z nich, takže zahynuli od ničiteľa.

Preklad Nádej pre každého: Lk 13:33 Áno, dnes, zajtra aj pozajtre musím ísť svojou cestou. Veď nie je možné, aby prorok zahynul inde ako v Jeruzaleme.

1 Kor 10:9-10 Nereptajte proti Bohu, lebo za to poslal na Izraelitov jedovaté hady, ani sa nebúrte proti jeho vedeniu -- aj tu nasledoval trest smrti.

Samozrejme, že tu ide len o telesnú smrť. Ak by sme tento význam aplikovali na končený osud bezbožných, tak v pekle ide aj o duševnú smrť, preto tam zomrie aj naše bytie!

Vo význame "zničiť":

Ekumenický preklad: Mk 1:24 Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Boží Svätý.

Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?

Katolícky preklad: Mk 1:24 „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 1:24 „Čo chceš s nami, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“

Evanjelický preklad: Mk 1:24 Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží!

Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, opýtali sa: Chceš, aby sme povedali: Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich [ako urobil Eliáš]?

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 1:24 a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky? Prišiel si nás zatratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží!

Lk 9:54 A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, povedali: Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň sostúpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil?

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 1:24 vraviac: Eh, čo ťa do nás, Ježišu, ty Nazaretčan? Prišiel si nás zahubiť? Poznám ťa, kto si Boží Svätý.

Lk 9:54 A zbadajúc to jeho učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, želáš si, žeby sme povedali, nech z neba zostúpi oheň a strávi ich, ako spravil aj Eliáš?

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 1:24 I skríkol: „Čo ťa do nás, Ježišu Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Svätý Boží.“

Lk 9:54 Keď to videli jeho učeníci Jakub a Ján, prehovorili: „Pane, chceš, aby sme povedali: 'Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich!'?“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 1:24 I skríkol: „Čo ti je do nás, u Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Svätý Boží.“

Lk 9:53b-54 Keď to však videli jeho učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, chceš aby sme povedali, nech zostúpi oheň z neba a zničí ich, [ako urobil Eliáš]?

Preklad Biblia LOGOS: Mk 1:24 Ach! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Poznám ťa, viem, kto si: Ten Boží Svätý!

Lk 9:54 Keď to videli jeho učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, chceš, aby sme povedali, aby z neba zostúpil oheň a zničil ich, ako to urobil Eliáš?

Preklad Nového sveta: Mk 1:24 hovoriac: „Čo máme s tebou, Ježiš, ty Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem presne, kto si: Svätý Boží.“

Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, chceš, aby sme povedali ohňu nech zostúpi z neba a vyhladí ich?“

Preklad Nádej pre každého: Mk 1:24 „Ježiš z Nazareta, prečo nás trápiš? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: ten Svätý Boží Syn!“

Lk 9:54 Jakuba a Jána to rozhnevalo a povedali: „Majstre, nemáme na nich privolať oheň z neba ako kedysi Eliáš? Nech tá dedina zhorí!“

Význam "zničiť" je doslovný preklad tohto slova, dôkazom sú toho anglické preklady Svätého Písma a to slovíčkom "destroy" a jeho variantmi, ktoré poväčšine používajú (prípadne ak ide o význam stratiť používajú slovo "loss" a jeho varianty). Nech to je ako chce, v konečnom dôsledku nebudeme existovať.

Ešte sa vyskytuje námietka, že slovo keď sa prekladá ako "zničiť", nemusí ísť o úplné zničenie:

Ekumenický preklad: Lk 5:37 Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy potrhalo. Vytieklo by a aj mechy by sa zničili.

Katolícky preklad: Lk 5:37 A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 5:37 Nik neleje nové víno do starých vínnych mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia.

Evanjelický preklad: Lk 5:37 A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo veď nové víno roztrhne nádoby, a aj ono vytečie, aj nádoby sa skazia.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 5:37 A nikto vraj nevlieva nového vína do starých kožíc, lebo ináče nové víno potrhá kožice, aj samo sa vyleje, aj kožice sa zahubia.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 5:37 A nikto nedáva mladé víno do starých mechov, inak to mladé víno mechy potrhá a samo sa vyleje aj mechy sa zničia;

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 5:37 Ani nikto neleje nové víno do starých mechov; ináč nové víno roztrhá mechy a aj samo vytečie, aj mechy zničí.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 5:37 Ani nikto nevlieva nové víno do starých kožených nádob; ináč nové víno roztrhne kožené nádoby, a aj samo vytečie, aj kožené nádoby sa zničia.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 5:37 A nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo inak to mladé víno roztrhne mechy – aj ono sa rozleje, aj mechy sa zničia.

Preklad Nového sveta: Lk 5:37 Nikto ani nenalieva nové víno do starých vínnych kožíc; ale ak to urobí, nové víno roztrhne vínne kožice a vyleje sa a vínne kožice sa zničia.

Preklad Nádej pre každého: Lk 5:37 A nikto nebude ani nalievať mladé víno do starých kožených mechov, lebo kvasiace víno by staré mechy roztrhlo, a tak by jedno i druhé vyšlo nazmar.

Mechy sa síce zničia, ale neprestanú existovať. Aj keď sa zdá, že ide o silný protiargument, nie je to tak. Mechy tu naozaj sú úplne zničené a prestali existovať. Síce zostali po nich nejaké látky, ale mech už nie je, pretože ak by bol mech, mohli by doňho dať ďalšie víno. Samotná látka sa mechom nazvať nemôže. Musí byť zošitá na konkrétny tvar slúžiaca na konkrétny účel. Ak sa niečo poruší, a už nemá určitý tvar a nedá sa ani použiť na účel, pre ktorý mech vznikol, mech neexistuje, existuje iba nejaká roztrhaná látka. V pekle bude zničená duša aj telo. Ak teda je zničená duša, naše bytie, už neexistujeme. Tak ako keď zničíme telo na prach, prach sám o sebe nemôžeme nazvať telom, lebo to už telo nie je. Aj keby po duši zostalo niečo, ako po tele prach, neplní už svoj účel a tým je naše bytie.

Podobe sa vysvetľuje aj tento verš:

Ekumenický preklad: Mt 12:14 Farizeji však vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.

Katolícky preklad: Mt 12:14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.

Evanjelický preklad: Mt 12:14 Farizeji však vyšli a radili sa o Ňom, ako Ho zahubiť.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:14 A farizeovia vyjdúc odtiaľ radili sa proti nemu, jako by ho zmárnili.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:14 No fariseji vyšli a usporiadali proti nemu poradu, ako by ho zahubili.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:14 Farizeji však vyšli a zvolali poradu proti nemu, ako by ho zahubili.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:14 Farizeji však vyšli a radili sa o ňom, ako by ho zmárnili.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:14 Farizeji však vyšli a radili sa proti nemu, ako ho zabiť.

Preklad Nového sveta: Mt 12:14 Ale farizeji vyšli a radili sa proti nemu, aby ho zničili.

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:14 Farizeji odišli a radili sa, ako by Ježiša zahubili.

Tu je použité slovo v zmysle "zabiť", nie "zničiť". Ale slovíčko "zabiť" sa po grécky povie inak. Ide o grécke slovo "ἀποκτείνω", ktorého všetky varianty sa v Novom Zákone nachádzajú 74 krát.

Ekumenický preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Katolícky preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Evanjelický preklad: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu; ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:28 A nemajte strach pred tými, ktorí zabíjajú telo, no dušu zabiť nemôžu, lež sa skôr zľaknite toho, ktorý môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale dušu zabiť nemôžu! Skôr sa však obávajte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť do pekla!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale nemôžu zabiť dušu; radšej sa však bojte toho, čo môže i dušu i telo zahubiť v pekle!

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu; ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu aj telo v Gehenne!

Preklad Nového sveta: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu, ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo -- dušu zabiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle.

V tomto verši sa vyskytujú obe slová, a ako vidíme, Matúš nenapísal, že sa máme báť toho, ktorý môže i dušu i telo "zabiť" v pekle. Použil slovo "ἀπολέσαι", aby tým zdôraznil, že on nás nezabije ale úplné zničí!

Navyše aj farizeji nechceli Ježiša iba zabiť, ale oni ho chceli úplne zničiť v zmysle tom, aby ho zabili, aby zničili jeho učenie, ktoré bolo pre nich nebezpečné, aby zamedzili v raste jeho nasledovníkov, aby sa svojou smrťou nestal mučeníkom pre jeho stúpencov, aby sa pár rokov po jeho smrti na neho úplne zabudlo. Proste ho zničiť vo všetkých sférach jeho pôsobenia.

Bolo by teda divné, ak na jednej strane Boh hovorí, že budú zničení, ale v skutočnosti nebudú zničení.

 

 

Druhý argument zániku bezbožných:

Ekumenický preklad: Mt 25:46 A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.

Katolícky preklad: Mt 25:46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 25:46 Títo pôjdu do večného utrpenia, kým spravodliví do večného života.“

Evanjelický preklad: Mt 25:46 I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 25:46 A títo pojdú do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 25:46 I odídu títo do večného trestu a tí spravodliví do večného života.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 25:46 Títo pôjdu do večného utrpenia a spravodliví do života večného.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 25:46 A títo pôjdu do večného trápenia, spravodliví však do večného života.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 25:46 A títo odídu do večných múk, ale spravodliví do večného života.

Preklad Nového sveta: Mt 25:46 Títo odídu do večného odrezania, ale spravodliví do večného života.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 25:46 A tak týchto čaká večné utrpenie, ale spravodliví budú žiť večne.“

Mnohí sú zmätení slovami "večné trápenie". "Muky/trápenie" je prekladom gréckeho slova "κόλασιν", ktoré znamená "trest". Čiže nie večné muky a trápenie, ale večný trest. Tak to prekladá aj preklad Miloša Pavlíka. Večný trest ukazuje na fakt, že dôsledky tohto trestu sú večné. Ak sa podrobne pozrieme na pôvod tohto slova, tak zistíme, že "κόλασιν" znamená:

1. Odrezať – ako odsekávať vetvy stromu, prerezávať. Takto to prekladá Preklad Nového sveta.

2. Obmedziť, potlačiť.

3. Potrestať, trestať.

Odrezať niekoho od života, od spoločnosti, alebo len obmedziť ho sa považuje tiež za trest. Z toho vzniklo tretie, obrazné použitie tohto slova.

Týmto trestom je podľa zástancov zániku bezbožných večná smrť:

Ekumenický preklad: 2 Tes 1:8-9 aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

Katolícky preklad: 2 Sol 1:8-9 aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Sol 1:8-9 v ohnivom plameni, aby potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

Evanjelický preklad: 2 Tes 1:8-9 v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci,

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tes 1:8-9 v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti,

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tes 1:8-9 v planúcom ohni, ktorý bude vykonávať pomstu nad tými, čo neznajú Boha, a tými, čo nie sú poslušní blahej zvesti o našom Pánovi, Ježišovi Kristovi; tí budú pykať pokutou večnej zhuby od tváre Pána a od slávy jeho sily,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Sol 1:8-9 v blčiacich plameňoch a potrestá tých, čo neuznajú Boha a nepodrobia sa Posolstvu Pána nášho Ježiša. Za trest sa dostanú do večného zatratenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho moci v ten deň.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tes 1:8-9 v blčiacom ohni a bude trestať tých, čo neznajú Boha a neposlúchajú radostnú zvesť Pána nášho Ježiša [Krista]. Dostanú zaslúžený trest, večné zahynutie od tváre Pánovej a od slávy jeho moci, keď príde v ten deň,

Preklad Biblia LOGOS: 2 Tes 1:8-9

Preklad Nového sveta: 2 Tes 1:8-9 v planúcom ohni, keď uvedie pomstu na tých, čo nepoznajú Boha a na tých, ktorí neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi. Práve tí podstúpia sudcovský trest večného zničenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho sily,

Preklad Nádej pre každého: 2 Sol 1:8-9 aby potrestal tých, ktorí nechcú Boha poznať a odmietajú jeho ponuku záchrany v obeti Ježiša Krista.Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy,

Pričom je tu použité grécke slovo "ὄλεθρον", ktoré znamená "zničenie".

Grécky text: 2 Tes 1:9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ,

Je tu použité grécke slovo "ὄλεθρον" ktorého základný tvar je slovo "ὄλεθρος" a jeho najčastejšie preklady sú "zničenie, záhuba, skaza,... " Teraz sa ale pozrime, ako rôzne preklady budú sedieť aj v ostatných veršoch s týmto slovom. Toto slovo sa nachádza ešte v ďalších troch veršoch v Novom Zákone:

Ekumenický preklad: 1 Kor 5:1-5 Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som — akoby prítomný — rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánov deň zachránený.

1 Tes 5:1-3 Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.

1 Tim 6:9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby.

Katolícky preklad: 1 Kor 5:1-5 Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca. A. vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu! Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to urobil treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa zhromaždíme, vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň.

1 Sol 5:1-3 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

1 Tim 6:9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

Prekladať slovo olethron ako zničiť v zmysle prestať existovať, t

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 5:1-5 Ba počuť o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca.A vy sa vystatujete! Mali by ste byť plní smútku a vylúčiť spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu.Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, odsúdil toho, čo to urobil.Treba v mene nášho Pána Ježiša, vy a môj duch, keď sa zhromaždíme mocou nášho Pána Ježiša,vydať tohto človeka satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň.

1 Sol 5:1-3 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať.Lebo sami veľmi dobre viete, že Deň Pánov príde ako zlodej v noci.Keď si budú ľudia hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania padne na nich záhuba ako bolesti na rodičku a nebudú môcť uniknúť.

1 Tim 6:9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

Evanjelický preklad: 1 Kor 5:1-5 Vôbec počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, (totiž), aby niekto žil s manželkou otcovou. A vy sa ešte nadúvate, nie, aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého skutku! Ja totiž, hoci telesne vzdialený, ale duchom prítomný, už som rozsúdil, ako keby som bol prítomný: zíďme sa v mene Pána Ježiša, vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, a toho, čo sa niečoho takého dopustil, vydajme satanovi na zahubenie tela, aby duch bol zachránený v deň Pánov.

1 Tes 5:1-3 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.

1 Tim 6:9 Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 5:1-5 Docela počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, o jakom ani medzi pohanmi neslýchať, aby mal ktosi ženu svojho otca. A vy ste nadutí, a nie aby ste sa radšej boli rozžialili, aby ten, ktorý spáchal taký skutok, bol vylúčený zpomedzi vás. Lebo ja hoci neprítomný telom, ale prítomný duchom, už som usúdil, ako čo by som bol prítomný, toho, ktorý to tak spáchal, v mene našeho Pána Ježiša Krista, keď sa sídete i s mojím duchom, s mocou našeho Pána Ježiša Krista, vydať takého satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša.

1 Tes 5:1-3 Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo.Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej v noci.Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.

1 Tim 6:9 A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 5:1-5 Všeobecne počuť, že medzi vami je smilstvo, a také smilstvo, akého ani medzi národmi, žeby voľakto mal ženu svojho otca – a vy ste nadutí a nedali ste sa radšej žalostiť, aby bol ten, ktorý tento čin vykonal, z vášho stredu odstránený. Áno, ja som [ako] telom síce neprítomný, no duchom prítomný, už ako prítomný usúdil, žeby ste toho, ktorý sa tohto tak dopustil, v mene nášho Pána Ježiša Krista (keď sa s mocou nášho Pána Ježiša Krista zídete, vy a duch môj), toho, ktorý je taký, vydali Satanovi na zhubu mäsa, aby v deň Pána Ježiša bol zachránený duch.

1 Tes 5:1-3 No o časoch a obdobiach, bratia, vám netreba, žeby sa vám písalo, veď sami podrobne viete, že deň Pána prichodí tak, ako zlodej v noci; keď budú vravieť: pokoj a bezpečie, vtedy ich prikvačí nenadála zhuba priam tak ako bolesť tehotnú, i neuniknú nijako.

1 Tim 6:9 No tí, ktorí chcú byť bohatí, zapadajú do pokúšania a pasce a mnohých nemúdrych a škodlivých chtivostí, ktoré ľudí ponárajú do zhuby a skazy.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 5:1-5 Počuť aj o smilstve medzi vami, a to o takom smilstve, aké sa ani medzi pohanmi nevyskytuje, že niekto nažíva s manželkou vlastného otca. A vy sa ešte nadúvate, nie aby ste sa radšej zarmucovali a vyvrhli spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého skutku. Ja však, hoci telesne vzdialený, ale duchovne prítomný, už som odsúdil, akoby v prítomnosti, človeka, ktorý sa dopustil takej veci. Keď sa teda zídete v mene Pána nášho Ježiša, a ja budem v duchu prítomný, mocou Pána nášho Ježiša, takého človeka vydajte Satanovi na záhubu tela, aby duch bol zachránený v deň (príchodu a súdu) Pána Ježiša.

1 Sol 5:1-3 netreba, bratia, aby som vám určil čas a dobu, lebo sami dobre viete, že deň Pánov tak príde ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: „Je pokoj a istota!“, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku, a neutečú.

1 Tim 6:9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídiel, do nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí pohružujú do záhuby a zatratenia.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 5:1-5 Počuť vôbec, že je smilstvo medzi vami, a to taká smilstvo, aké sa ani medzi pohanmi nevyskytuje, aby si niekto vzal manželku svojho otca. A vy ste ešte nadutí, nie aby ste sa radšej zarmucovali a vrhali spomedzi seba toho, čo spáchal taký skutok. Ja totiž, telom vzdialený, ale duchom prítomný, už som akoby prítomný rozsúdil vzhľadom na toho, ktorý to vykonal: V mene Pána nášho Ježiša [Krista], vy a môj duch, keď sa zídeme s mocou Pána nášho Ježiša [Krista], takého vydajme Satanovi na záhubu „mäsa“, aby duch bol zachránený v deň Pána Ježiša.

1 Tes 5:1-3 Nepotrebujete však, bratia, aby sa vám písalo o časoch a chvíľach, lebo sami presne viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: „Je pokoj a istota“, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku, a neutečú.

1 Tim 6:9 Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí pohružujú do záhuby a zatratenia.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 5:1-5

1 Tes 5:1-3

1 Tim 6:9

Preklad Nového sveta: 1 Kor 5:1-5 Lebo máme správu o smilstve medzi vami, a [to] o takom smilstve, aké nie je ani medzi národmi, aby mal nejaký [muž] manželku [svojho] otca. Ste nadutí, a či ste nemali radšej smútiť, aby muž, ktorý spáchal tento skutok, bol odstránený z vášho stredu? Ja sám, hoci neprítomný telom, ale prítomný duchom, som už určite odsúdil muža, ktorý si takto počínal, akoby som bol prítomný, aby ste v mene nášho Pána Ježiša, keď ste zhromaždení vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydali takého muža Satanovi na zničenie tela, aby bol duch zachránený v Pánovom dni.

1 Tes 5:1-3 Bratia, čo sa týka časov a období, netreba vám nič písať. Veď sami veľmi dobre viete, že Jehovov deň prichádza presne tak ako zlodej v noci. Keď povedia: „Mier a bezpečie!“, vtedy ihneď príde na nich náhle zničenie ako tiesnivé bolesti na ťarchavú ženu;určite neuniknú.

1 Tim 6:9 Avšak tí, ktorí sú rozhodnutí zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré vrhajú ľudí do zničenia a skazy.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 5:1-5 Rozchýrilo sa, že sa u vás vyskytla taká nemravnosť, akú by človek ťažko hľadal aj medzi pohanmi, že totiž jeden z vás žije s nevlastnou matkou. A to sa ešte nehanebne vystatujete, namiesto aby ste sa zhrozili a vylúčili takého človeka zo svojho spoločenstva! Hoci nie som medzi vami, mnoho som o tom premýšľal a ako služobník Ježiša Krista som sa už rozhodol, čo treba urobiť. Zvolajte zhromaždenie všetkých veriacich, moc Pána Ježiša Krista bude s vami -- i ja v jeho Duchu -- a ten človek nech je vylúčený zo spoločenstva kresťanov a odovzdaný moci zla na potrestanie, aby mohol byť ešte zachránený, keď Ježiš Kristus príde súdiť svet.

1 Sol 5:1-3 Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť: Je pokoj, nijaké nebezpečenstvo nehrozí,“ vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová.

1 Tim 6:9 Kto však túži po bohatstve, ľahko podľahne pokušeniu použiť na to aj nepoctivé prostriedky, ktoré ho môžu priviesť do záhuby.

Teda úplné zničenie, je nelogické z nasledujúcich dôvodov:

1. V 1 Kor 5:5 ak by sa hovorilo o okamžitom zničení tela, duch by sa nestihol zachrániť. To nejde o okamžité zničenie, ale skôr o postupnú skazu tela. To znamená, že Boh môže použiť Satana ako trestajúci nástroj vo fyzickom živote hriešnika, ktorým by ho priviedol ku skutočnému pokániu. Text treba chápať v rámci vtedajšieho názoru, že Satan spôsobuje chorobu, trápenie, skazu.

Ekumenický preklad: Lk 13:11 Bola tam žena, osemnásť rokov posadnutá duchom nevládnosti. Bola zhrbená a nemohla sa vôbec narovnať.

Lk 13:16 A či túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan osemnásť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň?

Katolícky preklad: Lk 13:11 Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať.

Lk 13:16 A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 13:11 Bola tam žena, posadnutá duchom, ktorý ju osemnásť rokov držal zhrbenú, takže sa nemohla ani trochu narovnať.

Lk 13:16 A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta v sobotný deň?“

Evanjelický preklad: Lk 13:11 A tu, ajhľa, bola žena osemnásť rokov posadnutá duchom nemoci, bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať.

Lk 13:16 A táto dcéra Abrahámova, ktorú satan mal poviazanú, hľa, osemnásť rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný?

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 13:11 A hľa, bola tam žena, ktorá mala osemnásť rokov ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nijakým spôsobom.

Lk 13:16 Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, nemala byť vyprostená z toho puta v sobotný deň?

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 13:11 A hľa, [bola tam] jedna žena, majúca osemnásť rokov ducha nemoci, i bola zhrbená a úplne nemohúca sa vzpriamiť.

Lk 13:16 A táto, ktorá je dcéra Abraháma, ktorú Satan zviazal, hľa, na osemnásť rokov, nemala byť sobotného dňa od tejto väzby uvoľnená?

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 13:11 A hľa, bola tam žena, čo už osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa nijako narovnať.

Lk 13:16 A či túto dcéru Abrahámovu, ktorú mal satan už osemnásť rokov poviazanú, nebolo treba oslobodiť od pút v deň sobotný?“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 13:11 A hľa, bola tam žena, ktorá už osemnásť rokov mala ducha neduživosti, bola zhrbená a nemohla sa nijako narovnať.

Lk 13:16 A či túto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú Satan spútal už, hľa, osemnásť rokov, nebolo treba oslobodiť od pút v deň sobotný?“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 13:11 A hľa, bola tam žena, ktorá mala osemnásť rokov ducha nemoci a bola zohnutá a vôbec sa nemohla narovnať.

Lk 13:16 A táto dcéra Abraháma, ktorú satan držal spútanú – hľa, už osemnásť rokov – nemala byť vyslobodená z týchto pút v deň šabatu?

Preklad Nového sveta: Lk 13:11 A hľa, žena s duchom slabosti už osemnásť rokov, ktorá bola úplne zohnutá a nemohla sa vôbec narovnať.

Lk 13:16 Nemala byť teda táto žena, ktorá je Abrahámovou dcérouktorú Satan držal spútanú, hľa, osemnásť rokov, uvoľnená z tohto puta v sabatnom dni?“

Preklad Nádej pre každého: Lk 13:11 Bola tam žena, ktorá už osemnásť rokov trpela ťažkou chorobou: celá bola zohnutá a nemohla sa vystrieť.

Lk 13:16 A vy si myslíte, že je to hriech, ak som túto židovskú ženu práve v sobotu vyslobodil z pút, v ktorých ju satan držal osemnásť rokov?“

Spoločenstvo nesiahne k prostriedkom násilia. Potrestanie vinníka ponechá vyššej moci. Celá váha tohto výroku spočíva v závere 5. verša. Hriešnik nemá upadnúť do ničoty, ale má byť zachránený pri súde na konci čias a dosiahnuť spásu. Ide o mimoriadny prípad, ktorý si vyžaduje taký prísny zásah. V "normálnych" prípadoch, ak sa niekto zo spoločenstva prehreší, Pavol radí, že sa má postupovať s pokojom a láskavosťou, a tak priviesť hriešnika na správnu cestu.

Ekumenický preklad: Gal 6:1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia.

Katolícky preklad: Gal 6:1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gal 6:1 Bratia, keby aj niekto bol pristihnutý pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.

Evanjelický preklad: Gal 6:1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti - a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Gal 6:1 Bratia, keby aj bol človek zachvátený nejakým pokleskom, vy duchovní napravte takého v duchu krotkosti, a každý hľaď sám na seba, aby si aj ty nebol pokušený.

Preklad Miloša Pavlíka: Gal 6:1 Bratia, keď aj bude ktorýsi človek zastihnutý vo voľajakom previnení, naprávajte takéhoto v duchu tichosti vy, ktorí ste duchovní; pritom dávaj pozor sám na seba, žeby si do pokušenia neupadol aj ty.

Preklad Štefana Porúbčana: Gal 6:1 Bratia, ak by ste niekoho pristihli pri dajakom priestupku, vy, ktorí ste duchovní, napravte takého s miernosťou! A hľaď na seba samého, aby si aj ty neupadol do pokušenia!

Preklad Bohuslava Košu: Gal 6:1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte takého v duchu tichosti; a hľaď na seba samého, aby si aj ty neupadol do pokušenia!

Preklad Biblia LOGOS: Gal 6:1

Preklad Nového sveta: Gal 6:1 Bratia, aj keď človek urobí dajaký chybný krok, skôr ako si to uvedomí, usilujte sa vy, čo ste duchovne spôsobilí, obnoviť takého človeka v duchu miernosti, zatiaľ čo sám na seba dávaš pozor, aby si tiež nebol pokúšaný.

Preklad Nádej pre každého: Gal 6:1 Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím Duchom, priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať.

2. V 1 Tes 5:1-3 aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ide o okamžité zničenie, nie je to tak. Hovorí sa tu o Pánovom príchode. Počas Pánovho príchodu (tesne pred ním a počas neho) bude obdobie súženia bezbožných. Nebude to jednorazové zničenie. Zmyslom je ukázať, že tomuto súženiu nikto bezbožný neunikne.

3. V 2 Tes 1:9 ak by znamenalo zničenie v zmysle konca existencie, slovo "večné" by bolo nadbytočné. V iných veršoch Nového Zákona, keď sa hovorí o záhube, nikde sa nevyskytuje slovíčko večný.

Ekumenický preklad: 1 Kor 1:18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.

2 Kor 2:15 Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú;

2 Kor 4:3 Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú.

2 Tes 2:10 a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.

Katolícky preklad: 1 Kor 1:18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

2 Kor 2:15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby.

2 Kor 4:3 A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby.

2 Sol 2:10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 1:18 Hlásať Kristovu smrť na kríži sa zdá bláznovstvo tým, čo idú do záhuby, ale pre nás, ktorí sme na ceste spásy, je Božou mocou.

2 Kor 2:15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha medzi tými, čo sú na ceste spásy, i pre tých, čo idú do záhuby.

2 Kor 4:3 Ak je naše evanjelium zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby,

2 Sol 2:10 a so všetkým zvádzaním neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, ktorá by im bola priniesla spásu.

Evanjelický preklad: 1 Kor 1:18 Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

2 Kor 2:15 Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia;

2 Kor 4:3 Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú.

2 Tes 2:10 so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 1:18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

2 Kor 2:15 Lebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú,

2 Kor 4:3 A jestli aj je zakryté naše evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hynú,

2 Tes 2:10 a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení;

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 1:18 Veď slovo o kríži je tým, ktorí hynú, bláznovstvom, no nám, ktorí dochádzame záchrany, je Božou mocou;

2 Kor 2:15 pretože sme Bohu Kristovou ľúbou vôňou v tých, ktorí dochodia záchrany, aj v tých, ktorí hynú –

2 Kor 4:3 No ak aj naša blahá zvesť je zastretá, je zastretá v tých, ktorí hynú,

2 Tes 2:10 a vo všetkom klame nespravodlivosti pre tých, ktorí hynú, za to, že neprijali lásku pravdy na to, žeby boli zachránení,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 1:18 Zaiste, hlásanie kríža je hlúposť pre tých, čo sú určení pre zatratenie, ale nám, ktorí sme určení pre spásu, je (prejavom) moci Božej.

2 Kor 2:15 Lebo sme ľúbeznou vôňou Kristovou pred Bohom tým, čo sú určení pre spásu i tým, čo sú určení do zatratenia;

2 Kor 4:3 A ak naše Posolstvo je (pred niekým) zakryté, zakryté je pred tými, ktorí sú určení ddo zatratenia,

2 Sol 2:10 a so všetkým klamstvom neprávosti pre tých, čo sú určení na zahynutie, pretože neprijali lásku s pravdou, aby sa spasili.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 1:18 Slovo kríža je totiž bláznovstvom tým, čo idú do záhuby, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

2 Kor 2:15 Lebo sme ľúbeznou vôňou Kristovou Bohu medzi spasenými aj medzi zatratenými;

2 Kor 4:3 Ak však naša radostná zvesť je aj zahalená, je zahalená tým, čo idú do zatratenia.

2 Tes 2:10 a so všetkým podvodom neprávosti pre tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 1:18

2 Kor 2:15

2 Kor 4:3

2 Tes 2:10

Preklad Nového sveta: 1 Kor 1:18 Lebo reč o mučeníckom kole je pochabosťou tým, ktorí hynú, ale pre nás, ktorí sme zachraňovaní, je to Božia moc.

2 Kor 2:15 Bohu sme príjemnou Kristovou vôňou medzi tými, ktorí sú zachraňovaní, a medzi tými, ktorí hynú.

2 Kor 4:3 Teda ak je dobré posolstvo, ktoré oznamujeme, naozaj zahalené, potom je zahalené medzi tými, ktorí hynú,

2 Tes 2:10 a s každým nespravodlivým podvodom pre tých, ktorí hynú, ako odplata za to, že neprijali lásku k pravde, aby boli zachránení.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 1:18 Kto sa rúti do záhuby, ten pokladá učenie o Kristovom kríži za bláznovstvo. Ale my vieme -- a to je naša záchrana -- že Boh práve týmto spôsobom prejavil svoju moc.

2 Kor 2:15 My sme tou vôňou, ktorá je príjemná Bohu a ktorá sa rozlieva medzi všetkých ľudí, či už patria do tábora Božieho alebo Bohu nepriateľského.

2 Kor 4:3 Ak naše posolstvo zostáva niekomu nezrozumiteľným, tak iba tým, čo sa rútia do záhuby.

2 Sol 2:10 aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie“ a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.

4. 1 Tim 6:9 je jednoznačný dôkaz, že "ὄλεθρος" neznamená "zničenie" v zmysle konca existencie. Grécke slovo "ὄλεθρος" má vraj rovnaký pôvod ako slovo "ἀπόλλυμι", teda pochádza zo "όλλυμι", ktoré doslova znamená "zničiť". Ak chceme pri slovíčku "ὄλεθρος" zdôrazniť úplnosť, používa sa slovo "ἐξολοθρεύω", ktorého variant sa v Novom Zákone vyskytuje iba raz a to:

Ekumenický preklad: Sk 3:23 A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu odstránení.

Katolícky preklad: Sk 3:23 A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 3:23 Každý, kto neposlúchne tohto proroka, bude odstránený z ľudu.

Evanjelický preklad: Sk 3:23 ale vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 3:23 a bude, že každá duša, ktorá by nepočúvala toho proroka, bude vyplienená z ľudu,

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 3:23 a bude, že každá duša, ktorákoľvek oného proroka neposlúchne, bude spomedzi ľudu vyhubená.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 3:23 A každá osoba, ktorá neposlúchne toho proroka, bude vyhubená z ľudu.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 3:23 Stane sa však, že každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka, vyhubená bude z ľudu.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 3:23

Preklad Nového sveta: Sk 3:23 A každá duša, ktorá nepočúva tohto Proroka, bude úplne zničená spomedzi ľudu.‘

Preklad Nádej pre každého: Sk 3:23 No kto ho neposlúchne, bude vyhladený z ľudu.

Kde je zmysel úplné odstránenie z ľudu, ako to prekladá Preklad Nového sveta.

A práve v 1 Tim 6:9 je slovo "ὄλεθρος" použité vo vete spolu s variantom slova "ἀπόλλυμι". Ak by teda obe slová znamenali "zničenie" v zmysle konca existencie, nedávalo by to zmysel. Keďže sú tu použité obe slová, tak z tohto predpokladu musí jedno znamenať niečo iné ako to druhé.

Druhá verzia prekladu slova "ὄλεθρος" je "stratenie". Keďže koreň slova "όλλυμι" môže znamenať aj "stratiť" a nie len "zničiť". Znelo by to asi takto:

2 Tes 1:9 ktorých trestom budú trpieť večné stratenie z Pánovej tváre a zo slávy jeho moci.

Takto si tento verš vysvetľujú univerzalisti, pričom veria, že práve tu je súvislosť s týmto veršom:

Ekumenický preklad: Lk 19:10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.

Katolícky preklad: Lk 19:10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 19:10 Syn človeka totiž prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Evanjelický preklad: Lk 19:10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 19:10 Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 19:10 veď Syn človeka prišiel to, čo je stratené, vyhľadať a zachrániť.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 19:10 Syn človeka totiž prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 19:10 Syn človeka totiž prišiel hľadať a spasiť, čo sa stratilo.“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 19:10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť to, čo zahynulo.

Preklad Nového sveta: Lk 19:10 Syn človeka totiž prišiel, aby hľadal a zachránil to, čo bolo stratené.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 19:10 a ja, Syn človeka, som prišiel hľadať a zachraňovať stratených.“

Aj keď to vyzerá logickejšie než zničenie, takýto preklad sa nehodí do ostatných textov s týmto slovíčkom (viď 1 Kor 5:5 a 1 Tes 5:3).

Tretia verzia prekladu slova "ὄλεθρος" je "ničenie". Zatiaľ čo zničenie naznačuje ukončenú činnosť, slovo "ničenie" naznačuje proces. Takto by slovo "večný" nebolo nadbytočné, ako pri slovu "zničenie" a lepšie by to vystihovalo. Tak toto ničenie bude trvať večne. Navyše sa takýto preklad ideálne hodí aj do všetkých ostatných veršov s týmto slovom (1 Kor 5:5, 1 Tes 5:3, 1 Tim 6:9). Aj keď význam takéhoto slova môže byť, ako preklad sa nikde neuvádza.

Štvrtou verziou prekladu je slovo "skaza". Skaza nie v zmysle úplného zničenia t.j. konca existencie, ale skôr v zmysle ničenia a v tomto zmysle nie je slovo "večný" zbytočné. Je to podobné ako keď zdravie je zničené, keď človek dostane chorobu. Skazou sa ani nemyslí vyradenie z Pánovej tvári, ale že tú skazu budú znášať vyradení z Pánovej tvári. Ale problém, ktorí majú všetci, ktorí zastávajú názor, že nejde o úplné zničenie zostáva. Problém tu je ten, že neprítomnosť v pekle je dosť ťažko zladiť so všadeprítomnosťou Boha. Ale neprítomnosť sa myslí duchovné odlúčenie od Boha. Keď Adam zhrešil, tak v ten deň zomrel. Odvtedy je duchovné mŕtvy. Iba veriaci budú v spojení s Bohom a to vtedy, keď budú znovuzrodení, ostatní zostávajú v duchovnej neprítomnosti Pána.

Ešte existuje jeden výklad tohto verša a to, že nejde o konečný osud bezbožných, ale myslí sa tým telesná smrť na konci súženia. Takto to možno vyvodiť z kontextu:

Ekumenický preklad: 2 Tes 1:4-10 A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.Ony sú znamením spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré aj trpíte.Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú,ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.

Katolícky preklad: 2 Sol 1:4-10 A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás sužujú, a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci, keď príde v onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich; lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Sol 1:4-10 A tak aj my sme hrdí na vás medzi Božími cirkvami: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.To je znak spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, pre ktoré trpíte.Bude to prejav Božej spravodlivosti, keď odplatí súžením tým, čo vás sužujú,a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,v ohnivom plameni, aby potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša.Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, čo uverili – a vy ste uverili v naše svedectvo. Tak to bude v ten deň.

Evanjelický preklad: 2 Tes 1:4-10 takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tes 1:4-10 takže my sami sa chválime vami v cirkviach Božích ohľadne vašej trpezlivosti a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate, čo je zjavným dôkazom spravedlivého súdu Božieho, aby ste boli učinení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte, akže je ináče spravedlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás sužujú, súžením a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s anjelmi svojej moci, v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti, keď prijde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoctvu u vás), v ten deň.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tes 1:4-10 takže my sami sa vami v Božích zhromaždeniach honosíme pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých vašich prenasledovaniach a tiesniach, ktoré znášate – zrejmá známka spravodlivého Božieho súdu, aby ste vy boli plne uznaní za hodných Božieho kráľovstva, pre ktoré aj trpíte, ak je aspoň pred Bohom spravodlivé tým, ktorí vás tiesnia, odplatiť tiesňou, a vám, ktorí ste tiesnení, odpočinkom s nami pri zjavení Pána Ježiša z neba s anjelmi jeho moci v planúcom ohni, ktorý bude vykonávať pomstu nad tými, čo neznajú Boha, a tými, čo nie sú poslušní blahej zvesti o našom Pánovi, Ježišovi Kristovi; tí budú pykať pokutou večnej zhuby od tváre Pána a od slávy jeho sily, keď príde, žeby bol oslávený v svojich svätých a spravený predmetom obdivu vo všetkých, ktorí uverili (pretože nášmu svedectvu voči vám sa uverilo), v tamten deň.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Sol 1:4-10 Chválime sa vami po ostatných cirkvách Božích, a to pre vašu vytrvalosť a vieru, vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Oni sú znakom spravodlivého súdu Božieho, aby ste sa stali hodnými Božieho Kráľovstva, keď zaň trpíte. Lebo to je spravodlivé u Boha, že tým, čo vás sužujú, odplatí súžením, a vám, sužovaným, obľahčením, spolu s nami, keď sa Pán Ježiš zjaví z nebies s poslami svojej moci v blčiacich plameňoch a potrestá tých, čo neuznajú Boha a nepodrobia sa Posolstvu Pána nášho Ježiša. Za trest sa dostanú do večného zatratenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho moci v ten deň, keď príde aby bol oslávený vo svojich svätých, stal sa predmetom obdivu vo všetkých, ktorí (v neho) uverili. Pretože ste uverili svedectvu, čo sme vám (predložili).

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tes 1:4-10 takže sa my sami chválime vami v zhromaždeniach Božích pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate – jasný dôkaz spravodlivého súdu Božieho, že ste boli uznaní za hodných kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte; lebo to je len spravodlivé u Boha, že tým, čo vás sužujú, odplatí súžením, a vám, sužovaným, odpočinkom spolu s nami, keď sa Pán Ježiš zjaví z neba s anjelmi svojej moci v blčiacom ohni a bude trestať tých, čo neznajú Boha a neposlúchajú radostnú zvesť Pána nášho Ježiša [Krista]. Dostanú zaslúžený trest, večné zahynutie od tváre Pánovej a od slávy jeho moci, keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých tých, čo uverili, pretože ste uverili nášmu svedectvu.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Tes 1:4-10

Preklad Nového sveta: 2 Tes 1:4-10 Preto sme na vás hrdí medzi Božími zbormi pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. To je dôkaz Božieho spravodlivého súdu, vedúceho k tomu, že ste považovaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré naozaj trpíte.Lebo je to od Boha spravodlivé, aby odplatil súžením tým, čo vám spôsobujú súženie, ale vám, ktorí znášate súženie, úľavu spolu s nami pri zjavení Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anjelmi v planúcom ohni, keď uvedie pomstu na tých, čo nepoznajú Boha a na tých, ktorí neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi. Práve tí podstúpia sudcovský trest večného zničenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho sily, v čase, keď príde, aby bol oslávený v súvislosti so svojimi svätými a aby sa hľadelo naňho v ten deň s údivom v súvislosti so všetkými tými, ktorí prejavovali vieru. Veď svedectvo, ktoré sme vydali, sa stretlo medzi vami s vierou.

Preklad Nádej pre každého: 2 Sol 1:4-10 Chválime sa vami a môžeme vás dať za príklad ostatným zborom v tom, ako neochvejne znášate prenasledovanie a utrpenie. V tom sa práve prejaví spravodlivý Boží súd: tým, ktorí vás teraz trápia, odplatí utrpením, kým vás, ktorí teraz trpíte, vyslobodí spolu s nami. To bude vtedy, keď Pán Ježiš zostúpi so svojimi anjelmi z neba v ohnivom plameni, aby potrestal tých, ktorí nechcú Boha poznať a odmietajú jeho ponuku záchrany v obeti Ježiša Krista. Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy, keď príde v ten deň, aby ho oslávil jeho ľud a zvelebovali tí, ktorí v neho uverili, a vy takisto patríte medzi nich.

Pán príde a súženým odplatí tých, čo pred tým sužovali veriacich. A keď sa zjaví Pán bude finále tohto súženia a to bude vyhladenie bezbožných na Zemi ohnivým plameňom.

Ekumenický preklad: Mt 24:29-30 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakochs veľkou mocou a slávou.

Katolícky preklad: Mt 24:29-30 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 24:29-30 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú triasť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky národy zeme budú sa biť v prsia a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Evanjelický preklad: Mt 24:29-30 Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 24:29-30 A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviezdy budú padať s neba, a nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 24:29-30 No hneď po tiesni oných dní bude zatemnené slnko a mesiac nebude dávať svoj lesk a hviezdy budú padať z neba a moci nebies budú otrasené; a vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka a vtedy budú všetky kmene zeme bedovať a uvidia Syna človeka prichodiť na oblakoch neba s mocou a veľkou slávou;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 24:29-30 Hneď potom po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoje svetlo, aj hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú triasť. Vtedy sa ukáže na nebi znamenie Syna človeka. Vtedy budú kvíliť všetky národy na zemi a uvidia prichádzať Syna človeka na oblakoch nebeských s veľkou mocou a slávou.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 24:29-30 Avšak hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a mocnosti nebies sa otrasú. A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi a vtedy budú kvíliť všetky kmene zeme a uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch neba s veľkou mocou a slávou.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 24:29-30 Hneď po súžení tých dní sa slnko zatmie a mesiac nevydá svoj jas, z neba budú padať hviezdy a mocnosti nebies budú otrasené. Potom sa na nebi ukáže znamenie Syna človeka a vtedy budú všetky národy zeme nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Preklad Nového sveta: Mt 24:29-30 Ihneď po súžení tých dní sa zatmie slnko a mesiac nevydá svetlo a hviezdy budú padať z neba a nebeské moci budú otrasené. A vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka a vtedy sa budú všetky kmene zeme biť v náreku a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Preklad Nádej pre každého: Mt 24:29-30 A hneď po tomto veľkom utrpení sa zatmie slnko, pohasne svit mesiaca, hviezdy začnú padať z neba a zachvejú sa nebeské mocnosti. A potom sa zjavia na nebi posledné znamenia môjho príchodu. Všetci ľudia budú zdesene zalamovať rukami a uvidia ma prichádzať s veľkou mocou a slávou.

Pre tých, ktorý uznávajú knihu Zjavenia Jána za kánonickú je ešte tento verš:

Ekumenický preklad: Zjv 16:8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko: a bola mu daná moc páliť ľudí ohňom.

Katolícky preklad: Zjv 16:8 Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: a bolo mu dané páliť ľudí ohňom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 16:8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko a bolo mu dané spáliť ľudí ohňom.

Evanjelický preklad: Zjv 16:8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko a dostal moc páliť ľudí ohňom.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 16:8 A štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnce, a bolo mu dané upáliť ľudí ohňom.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 16:8 A štvrtý vylial svoju čašu na slnko, i bolo mu dané páliť ľudí ohňom;

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 16:8 Štvrtý (anjel) vylial svoju čašu na slnko a mal moc páliť ľudí ohňom.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 16:8 A štvrtý vylial svoju času na slnko a dostal moc páliť ľudí ohňom.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 16:8

Preklad Nového sveta: Zjv 16:8 A štvrtý vylial svoju misku na slnko; a [slnku] bolo dané, aby spaľovalo ľudí ohňom.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 16:8 Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: dostala moc svojou páľavou ubližovať ľuďom.

 

 

Tretí argument zástancov zániku bezbožných:

Predovšetkým si treba uvedomiť, že život je darom od Boha a ako taký existuje len v spojení so svojim darcom. Iba Boh sám je nesmrteľný sám od seba.

Ekumenický preklad: 1 Tim 6:16 on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.

Katolícky preklad: 1 Tim 6:16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 6:16 jediný, ktorý má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a vláda naveky. Amen.

Evanjelický preklad: 1 Tim 6:16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 6:16 ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 6:16 ktorý jediný má nesmrteľnosť a sídli v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí neuvidel ani uvidieť nemôže, ktorému česť a večná vláda. Amén.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 6:16 jediný nesmrteľný, ktorý prebýva v neprístupnom svetle. jeho nikto z ľudí neuzrel, ani uzrieť nemôže; (nech) Mu je česť a večná moc! Amen.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 6:16 On jediný má nesmrtelnosť a rebýva v neprístupnom svetle. Jeho nikto z ľudí neuzrel ani uzrieť nemôže. Jemu česť a večná moc! Amen.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 6:16

Preklad Nového sveta: 1 Tim 6:16 ktorý sám má nesmrteľnosť,ktorý prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu buď česť a večná moc. Amen.

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 6:16 jediný nesmrteľný, ktorý býva v neprístupnom svetle; ľudské oko ho nevidelo, ani nemôže vidieť. Jemu patrí česť a vláda na veky vekov!

Človek bol stvorený Bohom a určený k nesmrteľnému životu, ale len za predpokladu, že zostane spojený so svojím tvorcov. V záhrade Eden toto spojenie, teda táto ľudská závislosť na vonkajšom zdroji nesmrteľnosti bola vyjadrená nutnosťou jesť ovocie zo stromu života.

Ekumenický preklad: Gn 3:24 Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blýskavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života.

Katolícky preklad: Gn 3:24 Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 3:24 Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.

Evanjelický preklad: Gn 3:24 Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 3:24 A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany zahrady Édena, a to s plamenným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 3:24 Tak človeka vyhnal a od východu k záhrade Édenu postavil kerúbov s plameňom kmitajúceho meča strážiť cestu ku stromu života.

Preklad Nového sveta: Gn 3:24 A tak vyhnal človeka a postavil na východe záhrady Eden cherubínov s planúcim ostrím meča, ktorý sa stále otáčal, aby strážil cestu k stromu života.

Akonáhle bol neumožnený po páde človeka do hriechu prístup k tomuto stromu, stal sa človek smrteľným tvorom. Nesmrteľnosť je stav alebo vlastnosť "nepodliehať smrti". Smrť je teda dôsledkom hriechu a je opakom života. Ak život je bytie, potom smrť je nebytie. Večná smrť je teda večné nebytie. Keby mala byť večná smrť večným životom nesmrteľnej duše, ako to vravia odporcovia zániku bezbožných, potom by:
1. Smrť vlastne neexistovala, pretože by buď bol večný blažený život, alebo večný život v utrpení.
2. Boh by bol krutejší tyran ako najhorší tyrani v dejinách, pretože nech už by večné utrpenie nespasených spočívalo v čomkoľvek, bolo by vždy horšie, ako utrpenie pozemské, z ktorého keď už žiadna nádej nie je, tak je aspoň v tom, že raz skončí.

– Tu sa dá namietať, že v krutosti trestu je zodpovedný človek sám, nie Boh.
3. Zvíťazila by Satanova lož z raja, ktorý vyhlásil:

Ekumenický preklad: Gn 3:4 No had žene povedal: Nie, určite nezomriete!

Katolícky preklad: Gn 3:4 Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete,

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 3:4 Had však povedal žene: Vôbec nezomriete;

Evanjelický preklad: Gn 3:4 Had však povedal žene: Vôbec nezomriete;

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 3:4 A had povedal žene: Istotne nezomriete.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 3:4 A had povedal k žene: Vôbec nemusíte umrieť,

Preklad Nového sveta: Gn 3:4 Na to povedal had žene: „Určite nezomriete.

Mal by pravdu, lebo by skutočne neprepadli smrti, ale skončili by večným životom, hoci v utrpení.

– Tu sa dá namietať, že Satan mal na mysli telesnú smrť a tej podlieha každý.
4. Boh by bol klamár, pretože jasne povedal, že kto by zo stromu poznania dobrého a zlého jedol, prepadne smrti:

Ekumenický preklad: Gn 2:17 ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Katolícky preklad: Gn 2:17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Evanjelický preklad: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:17 ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z neho jedávať nebudeš, lebo v deň svojho zajedenia z neho istotne budeš musieť umrieť.

Preklad Nového sveta: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho zješ, určite zomrieš.“
– Tu sa dá namietať, že sa myslela len duchovná smrť, nie aj duševná. Tak ako telesná smrť nebola závislá na strome poznania dobrého a zlého, ale tá bola závislá na prístupe k stromu života.

5. Hriech by bol večný, pretože by naveky existovali hriešnici. Síce potrestaní, ale stále existujú ako hriešnici majúci hriech v sebe.

 

 

Štvrtý argument zástancov zániku bezbožných:

Smrť je opakom života. Ak život je bytie, potom smrť je nebytie. Večná smrť je teda večné nebytie:

Ekumenický preklad: Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Katolícky preklad: Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boh nám dáva svoj dar zadarmo, a to večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Evanjelický preklad: Rím 6:23 Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 6:23 lebo odplata hriechu je smrť, no Boží skutok priazne večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 6:23 Žoldom hriechu je smrť kdežto dar Boží je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom milosti Božej je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 6:23

Preklad Nového sveta: Rim 6:23 Lebo mzda, ktorú platí hriech, je smrť, ale dar, ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.

Preklad Nádej pre každého: Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale darom Božím je večný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista.

Život majú len tí, čo majú Božieho Syna.

Ekumenický preklad: 1 Jn 5:11-12 A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.

Katolícky preklad: 1 Jn 5:11-12 A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 5:11-12 A toto je svedectvo: Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život, kto nemá Božieho Syna, nemá život.

Evanjelický preklad: 1 Jn 5:11-12 A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 5:11-12 A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 5:11-12 a toto je to svedectvo: že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto Božieho Syna nemá, nemá života.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 5:11-12 Takto treba rozumieť toto svedectvo, že Boh nám dal život večný a tento život je skrytý v jeho Synovi. Kto uznáva Syna, má život; kto neuznáva Syna Božieho, nemá života.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 5:11-12 A toto je to svedectvo, že Boh nám dal život večný, a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 5:11-12

Preklad Nového sveta: 1 Jn 5:11-12 A toto je vydané svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má tento život; kto nemá Božieho Syna, nemá tento život.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 5:11-12 Kto prijíma toto svedectvo, stojí na prahu večného života. Dvere nám otvoril Boží Syn. Bez neho dovnútra nevojdeme.

Majú snáď tí, ktorí budú v pekle Božieho Syna? Samozrejme, že nie! Tak ako by potom mohli mať život? Ján ďalej hovorí:

Ekumenický preklad: 1 Jn 3:15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

Katolícky preklad: 1 Jn 3:15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 3:15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

Evanjelický preklad: 1 Jn 3:15 Každý, kto nenávidí brata, je vrah, a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 3:15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 3:15 každý, kto svojho brata nenávidí, je zabíjač ľudí, a viete, že žiadny zabíjač ľudí v sebe večného života trvale nemá.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 3:15 Každý kto nenávidí brata, je vrah; a viete, že žiadny vrah nehostí v sebe večný život.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 3:15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah, a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe život večný, ktorý by v ňom zostával.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 3:15

Preklad Nového sveta: 1 Jn 3:15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah, a vy viete, že v žiadnom vrahovi nezostáva večný život.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 3:15 Kto nenávidí, rozsieva smrť a stráca podiel na večnom živote.

Hriešnik nemá večný život. Ale ak majú odporcovia zániku bezbožných pravdu, tak by mal mať večný život, aj keď v utrpení. Ale stále je to večný život. Teda jasne to tento verš vyvracia! Večný život je odmena, ktorú dostanú iba spravodliví. Tu je vysvetlenie katolíkov – Katechizmus Katolíckej Cirkvi:

§1033 Nemôžeme byť zjednotení s Bohom, ak sa slobodne nerozhodneme milovať ho. Nemôžeme však milovať Boha, ak ťažko hrešíme proti nemu, proti svojmu blížnemu alebo proti sebe samým: „Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život“ (1 Jn 3,14-15). Náš Pán nás upozorňuje na to, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme pomáhať vo vážnych potrebách chudobným a maličkým, ktorí sú jeho bratmi. Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme ho neoľutovali a ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. A tento stav definitívneho vylúčenia seba zo spoločenstva s Bohom a s blaženými sa označuje slovom „peklo“.

§1035 Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia pekelné muky, „večný oheň“. Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži.

Rímskokatolícka cirkev sama potvrdila, že kto je v pekle, je odlúčený od Boha a jedine v ňom môžeme mať život. Ten, kto je odlúčený od Boha nemá ani život, teda druhá smrť je večná neexistencia. Ak by duše žili v pekle večne, tak potom sama Rímskokatolícka cirkev si protirečí!

 

 

Piaty argument zástancov zániku bezbožných:

Ekumenický preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Katolícky preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Evanjelický preklad: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu; ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:28 A nemajte strach pred tými, ktorí zabíjajú telo, no dušu zabiť nemôžu, lež sa skôr zľaknite toho, ktorý môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale dušu zabiť nemôžu! Skôr sa však obávajte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť do pekla!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale nemôžu zabiť dušu; radšej sa však bojte toho, čo môže i dušu i telo zahubiť v pekle!

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu; ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu aj telo v Gehenne!

Preklad Nového sveta: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu, ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo -- dušu zabiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle.

Zástancovia zániku bezbožných argumentujú, že ľudia môžu zabiť iba fyzické telo, zatiaľ čo dušu nemôžu, lebo je nesmrteľná. Ale to je iba prvá veta. V druhej vete jasne vidíme, že duša je smrteľná, pretože ju môže zničiť Boh v pekle.

V téme Prechodný stav budem vysvetľovať, že smrťou teľa, duša nezanikne. Ale ak tento verš má byť argument pre existenciu duše po smrti tela, potom musíme uznať aj druhú časť verša a to je možná jej neexistencia po poslednom súde!

 

 

Šiesty argument zástancov zániku bezbožných:

Ekumenický preklad: Ez 18:4 Mne patria všetky osoby — tak osoby otcov ako osoby synov — mne patria! Osoba, ktorá hreší, zomrie!

Žalm 78:50 Uvoľnil cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril pred smrťou, ich život vydal napospas morovej nákaze.

Katolícky preklad: Ez 18:4 Veď všetky duše sú moje, ako duša otca, tak duša syna je moja. Duša, ktorá zhreší, tá zomrie.

Žalm 78:50 Uvoľnil cestu svojmu hnevu, neušetril ich duše od smrti, ich život vydal moru napospas.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ez 18:4 Veď každý život patrí mne, tak život otca, ako život syna, sú moje. Zomrie ten, kto spáchal hriech.

Žalm 78:50 Dal voľný beh svojmu rozhorčeniu. Neušetril ich pred smrťou, lež ich život vydal napospas morovej pohrome.

Evanjelický preklad: Ez 18:4 Mne patria všetky osoby - tak osoby otcov ako osoby synov - mne patria! Osoba, ktorá hreší, zomrie!

Žalm 78:50 Otvoril cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril od smrti, ich život vydal moru.

Preklad Jozefa Roháčka: Ez 18:4 Hľa, všetky duše sú moje; jako duša otcova tak i duša synova je moja; duša, ktorá hreší, tá zomrie.

Žalm 78:50 Spravil svojemu hnevu cestu, neušetril ich duše od smrti a ich statok vydal napospas moru.

Preklad Miloša Pavlíka: Ez 18:4 Hľa, všetky duše, ony patria mne, ako duša otca, tak aj duša syna, ona patrí mne; duša, ktorá hreší, tá musí umrieť,

Žalm 78:50 Urovnával pešinu svojmu hnevu, ich dušu neuchránil pred smrťou a ich život vydal napospas moru.

Preklad Nového sveta: Ez 18:4 Hľa, všetky duše – mne patria. Ako otcova duša, tak synova duša – mne patria. Duša, ktorá hreší – tá zomrie.

Žalm 78:50 Potom pripravil svojmu hnevu chodník. Nezadržal ich duše od smrti; ba aj ich život vydal moru.

Vo Svätom Písme sa jasne píše, že duša je smrteľná a môže zomrieť. Niekto môže namietať v niektorých prekladoch sa nevyskytuje slovo "duša", ale to je doslovný preklad – viď téma Podstata človeka.

Na druhej strane, keďže sme dušou, tak sa tým niekedy myslí len fyzická smrť v metaforickom zmysle:

Ekumenický preklad: Lv 19:28 Nerobte si zárezy do tela pre mŕtveho, ani si netetujte na tele znaky. Ja som Hospodin.

Sdc 16:30 Povedal: Nech zomriem spolu s Filištíncami. Celou silou sa oprel a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom. Mŕtvych, ktorých usmrtil, keď zomrel, bolo viac ako tých, čo usmrtil zaživa.

Katolícky preklad: Lv 19:28 Pre mŕtvu dušu si nerobte zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán!

Sdc 16:30 a zvolal: „Nech zomriem s Filištíncami!“ Vystrel sa celou silou a dom sa zrútil na náčelníkov a na všetok ľud, ktorý v ňom bol. A mŕtvych, ktorých zabil pri svojej smrti, bolo viac než tých, ktorých pobil za svojho života.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lv 19:28 Nebudete si robiť zárezy do tela pre mŕtveho a nebudete sa tetovať. Ja som Jahve.

Sdc 16:30 a zvolal: „Nech zomriem s Filištíncami!“ Zaprel sa zo všetkých síl a budova sa zrútila na kniežatá a na všetok ľud, ktorý tam bol. Tých, ktorých zahubil zomierajúc, bolo viac ako tých, ktorých pobil za svojho života.

Evanjelický preklad: Lv 19:28 Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin.

Sdc 16:30 Pomyslel si: Nech zomriem aj ja s Filištíncami! Navalil sa celou silou a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom, takže mŕtvych, ktorých usmrtil svojou smrťou, bolo viac ako tých, ktorých usmrtil za svojho života.

Preklad Jozefa Roháčka: Lv 19:28 Za mŕtveho nebudete rezať svoje telo ani nedáte na seba nijakého vrytého písma. Ja som JeHoVaH.

Sdc 16:30 A Samson povedal: Nech tedy zomrie moja duša s Filištínmi! A nahol sa mocne, a dom padol na kniežatá a na všetok ľud, ktorý bol v ňom, takže bolo mŕtvych, ktorých pobil, keď zomieral, viacej, než bolo tých, ktorých pobil vo svojom živote.

Preklad Miloša Pavlíka: Lv 19:28 a nie že smiete na svoje mäso robiť zárezy pre mŕtveho a nie že na seba smiete robiť značky tetovaním; ja som Hospodin. –

Sdc 16:30 a Šimšón povedal: Nech mrie moje žitie s Pelištím! I vypäl mocne a dom padol na pohlavárov a na všetok ľud, ktorý v ňom bol, takže mŕtvych, ktorých usmrtil pri svojej smrti, bolo viac od tých, ktorých usmrtil v svojom živote.

Preklad Nového sveta: Lv 19:28 A na tele si neurobíte zárezy kvôli duši, ktorá skonala, a nebudete si robiť na sebe tetované značky. Ja som Jehova.

Sdc 16:30 A Samson povedal: „Nech moja duša zomrie s Filištíncami.“ Potom napol sily a dom padol na predstaviteľov aliancie a na všetok ľud, ktorý bol v ňom; takže mŕtvych, ktorých usmrtil pri svojej smrti, bolo viac ako tých, ktorých usmrtil počas svojho života.

Aj tu, hoci to niektoré preklady neuvádzajú, sa vyskytuje slovo "duša".

 

 

Siedmy argument zástancov zániku bezbožných:

Ekumenický preklad: Zjv 14:9-11 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku,aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto prijme znak jej mena.

Katolícky preklad: Zjv 14:9-11 Po nich nasledoval iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 14:9-11 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, a volal mocným hlasom: „Kto sa klania Šelme a jej obrazu a dá si urobiť znak na čelo alebo ruku,aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.A dym ich múk bude vystupovať na veky vekov. Nebude oddychu ani vo dne, ani v noci pre tých, čo sa klaňajú Šelme a jej obrazu a prijímajú znak jej mena.“

Evanjelický preklad: Zjv 14:9-11 Zase nasledoval za nimi iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína hnevu Božieho, čistého vína, naliateho do kalicha Jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom! Dym ich múk vystupuje naveky vekov a nemajú odpočinku ani dňom ani nocou tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu a ktokoľvek by prijal znak jej mena.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 14:9-11 A iný, tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom, a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vodne ani vnoci, tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto prijme znamenie jej mena.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 14:9-11 A dal sa ich nasledovať ďaľší, tretí anjel, vraviac silným hlasom: Ak sa kto klania tomu zverovi a prijíma na svojom čele alebo na svoju ruku značku, bude aj on piť z vína Božieho popudenia, ktoré je bez prímesi namiešané v kalichu jeho hnevu, a bude pred svätými anjelmi a pred Baránkom mučený v ohni a síre; a dym ich muky vystupuje na veky vekov, i nemajú tí, ktorí sa klaňajú tomu zverovi a jeho obrazu, a ak kto prijíma značku jeho mena, dňom ani nocou oddychu.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 14:9-11 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, volajúc mocným hlasom: „Ten, kto sa klania šelme a jej obrazu a prijíma (jej) znak na čelo alebo na ruku, bude piť z nemiešaného vína Božieho rozhorčenia, naliateho do kalicha jeho hnevu; a budú ho mučiť ohňom a sírou v prítomnosti svätých anjelov a v prítomnosti Baránka. Dym ich múk bude stúpať na večné veky, a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu a čo prijímajú znak jej mena.“

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 14:9-11 Nasledoval ich aj iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme jej znak na čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z nemiešaného vína hnevu Božieho, naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov, a nemajú odpočinku ani vo dne ani v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, a ktokoľvek prijme znak jej mena.“

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 14:9-11

Preklad Nového sveta: Zjv 14:9-11 A nasledoval ich iný anjel, tretí, hovoriac silným hlasom: „Ak niekto uctieva divé zviera a jeho obraz a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, bude tiež piť z vína Božieho hnevu, ktoré je vyliate nezriedené do pohára jeho hnevu, a bude mučený ohňom a síroupred očami svätých anjelov a pred očami Baránka. A dym ich múk vystupuje po celú večnosťa vo dne v noci nemajú odpočinok tí, ktorí uctievajú divé zviera a jeho obraz, ani ten, kto prijíma znak jeho mena.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 14:9-11 Za nimi letel tretí anjel a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a bude nosiť jej znak na čele alebo na ruke, bude piť víno Božieho rozhorčenia, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Dym z ohňa, ktorý ich trápi, bude stúpať na večné veky a tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu a dali si vtisnúť znamenie jej mena, nebudú mať úľavy vo dne ani v noci.

Pojem "večný" možno vysvetliť nielen tak, ako ho dnes chápeme, teda večne trvajúci, ale aj ako s večným dôsledkom. Teda večný oheň nie je večný v tom, že bude večne horieť, ale že naveky zničí to, čo zhorí. Opäť pre ilustráciu vezmime jeden text:

Ekumenický preklad: Júd 1:7 Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou.

Katolícky preklad: Júd 1:7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Júd 1:7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré tým istým spôsobom smilnili a išli za iným telom, stali sa výstrahou, znášajúc trest večného ohňa.

Evanjelický preklad: Júd 1:7 rovnako ako Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výstrahou.

Preklad Jozefa Roháčka: Júd 1:7 Jako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré podobným spôsobom ako títo neslýchane smilnily a odišly za iným telom, ležia pred očima na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa.

Preklad Miloša Pavlíka: Júd 1:7 ako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré sa spôsobom podobným ako títo nezriadene oddali smilstvu a odišli za mäsom iného druhu, sú predložené za príklad, podliehajúc pokute večného ohňa.

Preklad Štefana Porúbčana: Júd 1:7 Aj Sodoma a Gomora s okolitými mestečkami podobne dopustili sa smilstva a oddali sa zakázanej telesnej rozkoši. Teraz ležia pred (nami) ako výstraha a znášajú trest večného ohňa.

Preklad Bohuslava Košu: Júd 1:7 A aj Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré práve tak smilnili ako tamtie a šli za iným telom, ležia pred nami ako výstraha a znášajú trest večného ohňa.

Preklad Biblia LOGOS: Júd 1:7

Preklad Nového sveta: Júd 1:7 Tak podobne sú [nám] predložené ako [varovný] príklad Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, lebo podstúpili sudcovský trest večného ohňa,

Preklad Nádej pre každého: Júd 1:7 Podobne obyvatelia Sodomy a Gomory a okolitých miest, ktorí šli cestou mravnej neviazanosti a zvrátenosti, sú stále výstražným príkladom hrozného konca vo večnom ohni.
Mestá Sodoma a Gomora boli zničené ohňom od Hospodina a už nikdy nepovstalo:

Ekumenický preklad: Gn 19:24-29 Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bolo to od Hospodina. Zničil tie mestá, celé Okolie, všetkých obyvateľov miest a všetky poľné rastliny. Lótova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp.Keď Abrahám včasráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé Okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z huty. Keď Boh pustošil mestá Okolia, spomenul si na Abraháma a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mestá, v ktorých Lót býval.

Katolícky preklad: Gn 19:24-29 A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa v soľný stĺp. Abrahám sa vybral zavčas rána na miesto, na ktorom predtým stál pred Pánom. Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú okolitú krajinu, videl vystupovať zo zeme dym ako dym z pece. Boh teda pamätal na Abraháma keď Boh zničil mestá a okolie a Lota vyviedol zo záhuby, keď zničil mestá, v ktorých Lot býval.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 19:24-29 Jahve zoslal na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď, prichádzajúci od Jahveho,a zničil tie mestá i celú rovinu so všetkými obyvateľmi miest a všetkým poľným rastlinstvom.Ale Lotova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp.Abrahám vstal včasráno a vyšiel na miesto, kde predtým stál pred Jahvem,a zadíval sa dolu na Sodomu a Gomoru a na celú rovinu a videl, že z krajiny vystupuje dym ako dym z pece.Keď takto Boh ničil mestá na rovine, pri záhube miest, v ktorých Lot býval, spomenul si na Abraháma a vyviedol Lota z miesta veľkej pohromy

Evanjelický preklad: Gn 19:24-29 Vtedy Hospodin spustil na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď z nebaa zničil tie mestá, celé Okolie, aj všetkých obyvateľov miest, aj poľné rastlinstvo.Keď sa jeho žena obzrela, premenila sa na soľný stĺp.Abrahám vyšiel včasráno na miesto, kde stál pred Hospodinom,a keď pozrel dolu na Sodomu a Gomoru i na celý kraj Okolia, videl, že zo zeme vystupuje dym ako z huty.Keď Boh ničil mestá Okolia, rozpomenul sa Boh na Abraháma a vyviedol Lóta z pohromy, keď vyvrátil mestá, v ktorých Lót býval.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 19:24-29 A JeHoVaH dal, aby pršala na Sodomu a na Gomoru síra a oheň od JeHoVaHa z neba. A tak podvrátil tie mestá i celú tú rovinu a zahladil všetkých obyvateľov tých miest, a zkazil všetko, čo rástlo na zemi. A jeho, Lotova, žena sa obzrela zpoza neho a obrátila sa na soľný stĺp. A Abrahám vstal skoro ráno a ponáhľal sa na miesto, kde bol stál pred JeHoVaHom. A podíval sa na Sodomu a Gomoru i na celú zem tej roviny a videl, že hľa, dym vystupoval zo zeme jako dym pece. A stalo sa, keď kazil Bôh mestá tej roviny, že sa rozpamätal Bôh na Abraháma, a tak vyslal preč Lota zprostred podvrátenia, keď podvracal mestá, v ktorých býval Lot.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 19:24-29 a Hospodin na Sodomu a na Gomorrhu dal z blízkosti Hospodina z nebies pršať siru a oheň a podvrátil tieto mestá a všetku tú rovinu a zahubil všetkých obyvateľov tých miest a rastlinstvo pôdy. A jeho žena sa spoza neho obzrela, i stala sa stĺpom soli. A Abráhám sa za rána zavčasu pobral k miestu, kde bol stál pri tvár Hospodina, a pozrel nadol smerom k Sodome a Gomorrhe a smerom k celej zemi tej roviny a uvidel, že hľa, zo zeme vystupoval dym ako dym taviacej pece. A pri Božom ničení miest tej roviny sa stalo, že si Boh pripomenul Abráháma a vypustil Lóta sprostred podvrátenia, pri podvracaní miest, v ktorých Lót býval.

Preklad Nového sveta: Gn 19:24-29 Vtedy spôsobil Jehova, že pršala síra a oheň od Jehovu z nebies na Sodomu a na Gomoru. Tak začal rozvracať tieto mestá, celú tú Oblasť a všetkých obyvateľov miest a rastliny zeme. A jeho manželka sa začala spoza neho obzerať a stal sa z nej soľný stĺp.A Abrahám odišiel zavčas rána na miesto, kde stál pred Jehovom. Vtedy sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú krajinu tej Oblasti a videl: Zo zeme vystupoval hustý dym ako dym z pece! A keď priviedol Boh mestá tej Oblasti do skazy, stalo sa, že Boh pamätal na Abraháma, takže podnikol kroky, aby poslal Lóta zo stredu tohto rozvrátenia, keď rozvracal mestá, medzi ktorými býval Lót.

Keď Júda píše o tom, že tieto mestá sú príkladom trestu večného ohňa, neznamená to predsa, že Sodoma a Gomora dodnes niekde na Zemi horia, ale že zhorela naveky, už nikdy nepovstanú a nebudú existovať. Tak je to i s večným ohňom, ktorý strávi nespasených hriešnikov. Naveky zaniknú ako naveky zanikla Sodoma a Gomora. Keďže ja Júdov list nepovažujem za kánonický, aby som teda nenamietal, tak to nie je to jediná zmienka o Sodome a Gomore v Novom Zákone.

Ekumenický preklad: 2 Pt 2:6-9 mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov,ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezuzdným správaním nemravníkov, zachránil.Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich zlé skutky.Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia, a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať,

Katolícky preklad: 2 Pt 2:6-9 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápil výstredný život nemravníkov. Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie;

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Pt 2:6-9 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných.Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápilo roztopašné správanie nemravníkov.Kým ten spravodlivý býval medzi nimi, deň čo deň si sužoval spravodlivú dušu, keď videl a počul ich nespravodlivé skutky.Pán však vie vytrhnúť nábožných ľudí zo skúšky a ponechať bezbožných na deň súdu na potrestanie,

Evanjelický preklad: 2 Pt 2:6-9 Odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol, a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti; ale vytrhol spravodlivého Lóta, utrápeného výstredným počínaním nemravníkov, lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. Tak, hľa, môže Pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať,

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Pt 2:6-9 I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť. I spravedlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov, vytrhol. Lebo vidiac a čujúc, on spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skutkami spravedlivú dušu. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu,

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Pt 2:6-9 a na podvrátenie odsúdil a spopolnil mestá Sodomu a Gomoru a tak ich vystavil za príklad pre hodlajúcich viesť bezbožný život, a spravodlivého Lóta, gniaveného od bezuzdného spôsobu života tých neviazancov, vyprostil (lebo tento spravodlivý, usídlený v ich strede, deň zo dňa hľadením a počúvaním mučil spravodlivú dušu ich bezzákonnými činmi), vie Pán pobožných vyprosťovať zo skúšky a nespravodlivých strážiť na deň súdu, žeby boli trestaní,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Pt 2:6-9 Odsúdil na zánik aj mestá Sodomu a Gomoru a obrátil ich na popol, a výstrahu pre tých, čo sa budú bezbožne chovať. Vyslobodil len spravodlivého Lóta, ktorého trápili roztopašné výstrednosti ich chovania. Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, deň po deň si sužoval spravodlivú dušu, keď videl a počul ich bezbožné skutky. Pán vie vytrhnúť nábožných z pokušenia a zachovať nespravodlivých pre deň súdu, aby ich potrestal;

Preklad Bohuslava Košu: 2 Pt 2:6-9 Odsúdil na zánik aj mestá Sodomu a Gomoru a obrátil ich na popol, na výstražný príklad pre tých, čo budú bezbožne žiť. Vytrhol však spravodlivého Lota, ktorý sa rmútil bezuzdnými zvrátenosťami chovania bezbožníkov, lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň si trápil spravodlivú dušu pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia, nespravodlivých však zachovať až do dňa súdu, aby ich potrestal,

Preklad Biblia LOGOS: 2 Pt 2:6-9

Preklad Nového sveta: 2 Pt 2:6-9 a [ak] tým, že obrátil mestá Sodomu a Gomoru na popol, ich odsúdil, a tak dal bezbožným ľuďom vzor budúcich vecí; a [ak] oslobodil spravodlivého Lóta, ťažko sužovaného voľným správaním ľudí vzdorujúcich zákonu –lebo onen spravodlivý muž tým, čo videl a počul, keď býval medzi nimi, zo dňa na deň trápil svoju spravodlivú dušu pre ich nezákonné skutky –Jehova vie, ako oslobodiť zo skúšky ľudí zbožnej oddanosti, ale nespravodlivých ľudí zachovať pre deň súdu, aby boli odrezaní,

Preklad Nádej pre každého: 2 Pt 2:6-9 Aj mestá Sodomu a Gomoru obrátil na popol a odsúdil na zánik. Tak ukázal výstražný príklad bezbožným v budúcnosti. Zachránil však zbožného Lóta, muža, ktorý sa vo dne v noci trápil pre nemravný život svojich súčasníkov. Pán totiž ochraňuje zbožných ľudí, ktorí sa ocitnú v pokušení, ale hriešnych potrestá v deň súdu --

Mestá Sodoma a Gomora sa stali výstrahou bezbožným. Samozrejme, že boli zničený v ten deň, ale oni ani nemohli byť ničení ohňom večne z nasledujúcich dôvodov:

1. Konečný trest, čiže večná skaza, ničenie, má nastať až počas druhého príchodu Krista. Ak by boli ničení už od vtedy, bolo by to nespravodlivé.

2. Malo to byť len výstraha, príklad čo nás bude čakať. No na rozdiel od bezbožných na konci vekov oni boli spálený len telesne. Na konci bude bezbožných ničené nie len telo, ale aj duša. Telesné telo je zničené za chvíľu, takže to nemohlo trvať ani večne. To ale nevylučuje, že bezbožní majú byť ničení večne.

Ekumenický preklad: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň.Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením.Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní Syna človeka.Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila.Podobne bolo za dní Lótových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali.V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil.Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Katolícky preklad: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa blýska, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka, keď príde jeho deň.Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením.Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka.Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korábu. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali,ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.Tak to bude aj v Deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Evanjelický preklad: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, zasvieti od jedných končín pod nebom po druhé končiny pod nebom, tak bude Syn človeka v svoj deň; ale prv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. A ako bolo za dňov Nóachových, tak bude i za dňov Syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Nóach vošiel do korábu; prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne, ako bolo za dňov Lótových: jedli, pili, kupovali a predávali, sadali, stavali, a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých: tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 17:24-30 Lebo jako blesk, blýskajúci sa od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom, ožaruje, tak bude aj Syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutým od tohoto pokolenia. A jako bolo vo dňoch Noeho, tak bude aj vo dňoch Syna človeka; jedli, pili, ženili sa a vydávaly až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu, a prišla potopa a zahubila všetkých. Aj podobne jako sa dialo vo dňoch Lotových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, staväli; ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Bôh, aby pršal oheň a síra s neba a zahubil všetkých. Tak iste bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 17:24-30 lebo ako svieti blesk, blýskajúci z tej strany pod nebom k tej strane pod nebom, priam tak bude so Synom človeka v jeho deň. No najprv musí veľa vytrpieť a byť od tohto pokolenia zamietnutý. A ako sa dialo v dňoch Nóeho, tak bude aj v dňoch Syna človeka: jedli, pili, ženili sa, boli vydávané, až do dňa, ktorého Nóe vstúpil do schrany, i prišla potopa a všetkých zahubila; podobne tiež, ako sa dialo v dňoch Lóta: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, budovali, no ktorého dňa Lót vyšiel zo Sodomy, sa z neba dal pršať oheň a sira a všetkých zahubilo, – podľa týchto vecí bude tiež, ktorého dňa dochodí ku zjaveniu Syna človeka.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, žiari od jedného kraj a neba až po druhý, tak bude aj Syn človeka v deň svojho príchodu. Prv však bude musieť mnoho trpieť a byť zavrhnutý od tohto pokolenia. A ako bolo za dní Noemových, tak to bude aj za dní Syna človeka: Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď vošiel Noe do korábu, i prišla potopa a všetkých zničila. Podobne to bolo i za dní Lótových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili a stavali. Avšak toho dňa, keď Lót odišiel zo Sodomy, napršalo z neba ohňa a síry a všetkých zničilo. Tak to bude v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, svieti od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom, taký bude aj Syn človeka vo svoj deň. Prv však musí mnoho trpieť a zavrhnutým byť od tohto pokolenia. A ako bolo za dní Noemových, tak to bude aj za dní Syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába, i prišla potopa a zničila všetkých. Podobne, ako to bolo za dní Lotových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili a stavali. Avšak toho dňa, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a zničili všetkých. Tak to bude v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, zažiari z jedného miesta pod nebom po druhé, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. Najprv však musí veľa trpieť a byť zavrhnutý touto generáciou. A ako bolo za dní Noacha, tak bude aj za dní Syna človeka: jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo aj za dní Lóta: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali; ale v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, pršal z neba oheň so sírou a zahubil všetkých. Tak isto to bude aj v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Nového sveta: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk svojím zablysnutím žiari z jednej časti neba až po druhú, tak bude Syn človeka. Avšak najprv musí podstúpiť mnoho utrpení a byť zavrhnutý týmto pokolením. Lebo ako sa to dialo v Noachových dňoch, tak to bude aj v dňoch Syna človeka: jedli, pili, ženili sa a vydávali, až do dňa, keď Noach vstúpil do korábu a prišla potopa a všetkých ich zničila. Podobne sa to dialo v Lótových dňoch: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale v deň, keď vyšiel Lót zo Sodomy, pršal oheň a síra z neba a všetkých ich zničila. Takisto to bude v ten deň, keď sa má zjaviť Syn človeka.

Preklad Nádej pre každého: Lk 17:24-30 Ako keď oslepujúci blesk pretne oblohu a ožiari celý obzor, taký jasný bude jeho návrat. Najprv však musí mnoho vytrpieť a táto neveriaca generácia ho zavrhne. V deň, keď Syn človeka znova príde, budú ľudia žiť takisto ako za dní Noema. Aj vtedy sa zaujímali iba o jedlo, pitie a zmyselné rozkoše. Trvalo to až dovtedy, kým nenastala potopa, v ktorej všetci zahynuli. Zachránil sa iba Noe so svojou rodinou v korábe. Podobne to bolo za čias Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili a stavali -- až do dňa, keď Lot vyšiel zo Sodomy. Vtedy pršal oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Tak to bude v deň, keď príde Syn človeka.

Táto pasáž sa nevzťahuje na koneční osud bezbožných, ale skôr na druhý príchod, kedy počas súženia budú všetci zničení. Paralela by mohol byť tento verš:

Ekumenický preklad: 1 Tes 5:1-3 Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.

Katolícky preklad: 1 Sol 5:1-3 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 5:1-3 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať.Lebo sami veľmi dobre viete, že Deň Pánov príde ako zlodej v noci.Keď si budú ľudia hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania padne na nich záhuba ako bolesti na rodičku a nebudú môcť uniknúť.

Evanjelický preklad: 1 Tes 5:1-3 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 5:1-3 Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo.Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej v noci.Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 5:1-3 No o časoch a obdobiach, bratia, vám netreba, žeby sa vám písalo, veď sami podrobne viete, že deň Pána prichodí tak, ako zlodej v noci; keď budú vravieť: pokoj a bezpečie, vtedy ich prikvačí nenadála zhuba priam tak ako bolesť tehotnú, i neuniknú nijako.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 5:1-3 netreba, bratia, aby som vám určil čas a dobu, lebo sami dobre viete, že deň Pánov tak príde ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: „Je pokoj a istota!“, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku, a neutečú.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 5:1-3 Nepotrebujete však, bratia, aby sa vám písalo o časoch a chvíľach, lebo sami presne viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: „Je pokoj a istota“, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku, a neutečú.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 5:1-3

Preklad Nového sveta: 1 Tes 5:1-3 Bratia, čo sa týka časov a období, netreba vám nič písať. Veď sami veľmi dobre viete, že Jehovov deň prichádza presne tak ako zlodej v noci. Keď povedia: „Mier a bezpečie!“, vtedy ihneď príde na nich náhle zničenie ako tiesnivé bolesti na ťarchavú ženu; a určite neuniknú.

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 5:1-3 Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť: Je pokoj, nijaké nebezpečenstvo nehrozí,“ vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová.

Podobne tiež tento text:

Ekumenický preklad: Mal 3:19-21 Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli — vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde Slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne.Pošliapete svojvoľníkov, lebo v ten deň, ktorý chystám, budú popolom pod vašimi nohami — vraví Hospodin zástupov.

Katolícky preklad: Mal 3:19-21 Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli – hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale! A pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem ja konať – hovorí Pán zástupov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mal 3:19-21 Lebo pozrite: prichádza Deň blčiaci ako pec. Všetci namyslení a všetci, čo páchajú bezbožnosti, budú slamou. A ten Deň, keď príde, ich zapáli – hovorí Jahve nebeských mocností – nenechá im ani koreň, ani vetvu.Ale pre vás, ktorí máte v úcte moje Meno, vyjde Slnko spravodlivosti s liečivými lúčami. Potom vyjdete poskakujúc ako teľce vypustené zo stajnea rozšliapete bezbožných, lebo oni budú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten Deň, ktorý chystám, vraví Jahve nebeských mocností.

Evanjelický preklad: Mal 3:19-21 Lebo, hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli - vraví Hospodin mocností. Nezanechá koreň ani vetvu. No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Potom vyjdete, budete poskakovať ako teľce zo stajne a rozšliapete bezbožných, lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chystám - vraví Hospodin mocností.

Preklad Jozefa Roháčka: Mal 4:1-3 Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí jako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý prijde, hovorí JeHoVaH zástupov, takže im neponechá ani koreňa ani haluzi. Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti, a lekárstvo bude na jeho krýdlach; vyjdete a budete poskakovať ako vykŕmené teľatá. pošliapem bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí JeHoVaH Zástupov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mal 4:1-3 Veď, hľa, prichádza ten deň, rozpálený ako pec, a všetci opovážliví a všetci páchatelia zlovôle sa stanú sťaby strniskom, a ten deň, ktorý prichádza, ich spáli, povedal Hospodin zástupov, takže im nebude ponechávať koreňa ani stonky. Ale vám, majúcim v úcte moje meno, vzíde slnko spravodlivosti a v jeho krídlach uzdravenie, i budete vychádzať a poskakovať ako kŕmne teľatá, a rozšliapavať zlovoľných, lebo oni budú v deň, ktorý ja pripravujem, sťaby popolom pod chodidlami vašich nôh, povedal Hospodin zástupov .

Preklad Nového sveta: Mal 4:1-3 „Lebo, hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, a všetci opovážlivci a všetci, ktorí konajú zlo, budú ako strnisko. A deň, ktorý prichádza, ich určite pohltí,“ povedal Jehova vojsk, „takže im nenechá koreň ani ratolesť.A vám, ktorí máte bázeň pred mojím menom, určite zažiari slnko spravodlivosti s uzdravením na svojich krídlach; a skutočne vyjdete a budete podupkávať po zemi ako vykŕmené teľatá.“„A určite pošliapete zlých, lebo sa stanú akoby prachom pod podošvami vašich nôh v ten deň, keď budem konať,“ povedal Jehova vojsk.

Podľa zástancov zániku bezbožných sú tieto slová úplne jasné. Dokonca aj koreň – Satan bude týmto večným ohňom úplne pohltený a nezostane z neho vôbec nič. Lenže aj tu sa hovorí skôr o príchode Syna človeka na konci súženia, keď všetko spáli a až potom bude súd, nie o definitívnom konci bezbožných.

 

 

Ôsmy argument zástancov zániku bezbožných:

Vo veršoch uvedených v ostatných argumentov sa zdanlivo zdá, že muky hriešnikov budú trvať naveky. Pri hlbšom skúmaní biblického textu ale zistíme, že sa jedná o odkaz na Izaiáša, kde sa píše:
Ekumenický preklad: Iz 34:9-10 Jeho potoky sa zmenia na smolu, prach na síru a jeho krajina bude horieť ako smola. V noci ani vo dne nevyhasne, neustále bude z nej vystupovať dym, z pokolenia na pokolenie bude pustá, nik cez ňu už nikdy neprejde.

Katolícky preklad: Iz 34:9-10 Jej potoky (potoky Edom) obrátia sa na smolu, jej prach zase na síru a jej pôda bude smolou horiacou. V noci ani vo dne nevyhasne, večer bude vystupovať jej dym, od rodu k rodu bude pustou, na veky večné nik cez ňu neprejde.

Preklad Jeruzalemská biblia: Iz 34:9-10 Edomské potoky sa zmenia na smolu, prach krajiny sa obráti na síru, jej zem bude horúcou smolou. Nevyhasne ani v noci, ani vo dne, vždy bude z nej vystupovať dym, z pokolenia na pokolenie zostane pustá, nik tadiaľ nebude prechádzať na večné časy.

Evanjelický preklad: Iz 34:9-10 A potoky Edómu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru; jeho krajina bude horiacou smolou. Neuhasne ani v noci ani vo dne, na večnosť bude z nej vystupovať dym. Cez pokolenia ostane spustošenou, nikto neprejde cez ňu na večné časy.

Preklad Jozefa Roháčka: Iz 34:9-10 A tak budú obrátené jej potoky na smolu a jej prach na síru, a jeho, Edomova zem sa obráti na horiacu smolu. Nevyhasne ani vodne ani v noci; jej dym bude vystupovať na veky; bude púšťou z pokolenia na pokolenie, na večné veky; nebude toho, kto by išiel cez ňu.

Preklad Miloša Pavlíka: Iz 34:9-10 A jej potoky budú obrátené v smolu a jej prach v siru a jej pôda sa stane horiacou smolou, v noci ani za dňa nebude môcť byť uhasená, navždy bude vystupovať jej dym, od pokolena k pokoleniu bude pustá, nikdy a nikdy nebude prechádzajúceho po nej.

Preklad Nového sveta: Iz 34:9-10 A ich bystriny sa premenia na smolu a ich prach na síru; a ich krajina bude ako horiaca smola. Nebude uhasená v noci ani vo dne; na neurčitý čas bude stúpať jej dym. Z pokolenia na pokolenie bude vyschnutá; po celú večnosť ňou nebude nikto prechádzať.
Chce snáď Izaiáš povedať, že krajina Edom bude na povrchu zemskom horieť večne? Nie. Je to spôsob, ako vtedajší pisateľ vyjadruje úplné a definitívne zničenie. Ján potom len používa Izaiášovu terminológiu pre popísanie večného zničenie hriešnikov. Ale to je len hypotéza, ktorá je podobná tej so Sodomou a Gomorou a tá bola vyvrátená.

 

 

Deviaty argument zástancov zániku bezbožných:

Ďalším argumentom zástancov zániku bezbožných je to, že by pre Boha bolo nespravodlivé, ak by bezbožných trestal za ich konečné hriechy nekonečným trápením v pekle. Ako by mohlo byť od Boha spravodlivé, ak by vzal osobu, ktorá žila hriešnym životom napríklad 70 rokov a potrestal by ju na celú večnosť? Protiargumentom je, že náš hriech nesie večné následky pretože bol spáchaný proti večnému Bohu. Keď Kráľ Dávid spáchal hriech cudzoložstva a vraždy, tak vyhlásil:

Ekumenický preklad: Žalm 51:6 Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš.

Katolícky preklad: Žalm 51:6 Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 51:6 Proti tebe, tebe samému som zhrešil, urobil som, čo je zlé v tvojich očiach. Preto máš pravdu, keď ma obviňuješ, budeš spravodlivý, keď ma odsúdiš.

Evanjelický preklad: Žalm 51:6 Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo svojom súde.

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 51:6 Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 51:4 tebe, tebe samému som zhrešil, a čo je v tvojich očiach zlé, som vykonal, aby si sa mohol prejaviť spravodlivým v svojom hovore, čistým v svojom súdení

Preklad Nového sveta: Žalm 51:4 Proti tebe, proti tebe samému som zhrešil a urobil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si sa ukázal ako spravodlivý, keď hovoríš, aby si stál čistý, keď súdiš.

Dávid zhrešil ale proti Batšebe a Uriášovi. Ako mohol teda Dávid tvrdiť, že zhrešil iba proti Bohu? Dávid rozumel tomu, že každý hriech je v konečnom dôsledku proti Bohu. Boh je večná a nekonečná bytosť. Výsledkom toho je, že každý hriech, ktorý je proti Bohu spáchaný si zaslúži večný trest. Podstatné nie je to, ako dlho hrešíme, ale aká je podstata Boha, proti ktorému hrešíme.

 

 

Desiaty argument zástancov zániku bezbožných:

Osobnejší argument zástancov zániku bezbožných hovorí, že by sme v žiadnom prípade v nebi nemohli byť šťastní, ak by sme vedeli, že naši blízky trpia večným mučením v pekle. Avšak, keď prídeme do neba, tak už viac nebude nič, na čo by sme si mohli sťažovať, alebo čím by sme boli zarmútení. V Zjavení Jána sa píše:

Ekumenický preklad: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.

Katolícky preklad: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrť ani žiaľ, ani plač, ani bolesť už nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Evanjelický preklad: Zjv 21:4 zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 21:4 A Bôh sotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 21:4 a vytrie z ich očí každú slzu; a smrti už nebude, ani žalosti ani kriku ani utrpenia už nebude, lebo prvé veci zašli.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 21:4 Utrie im každú slzu z očí a nebude už viac smrti ani žiaľu ani náreku, ani námahy už viac nebude, lebo predošlé sa pominulo.“

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu, a nebude viac ani smrti ani zármutku ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 21:4

Preklad Nového sveta: Zjv 21:4 A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“

Preklad Nádej pre každého: Zjv 21:4 Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo.“

Protiargumentom je, že ak naši blízky nebudú v nebi, tak budeme na 100 percent súhlasiť s tým, že tam nepatria a že sú zatratení pretože odmietli prijať Ježiša Krista za svojho Spasiteľa. Je ťažké tomu porozumieť, no ich neprítomnosť v nebi nám nespôsobí smútok. Nesúhlasím s týmto protiargumentom, pretože ak nebude bolesti ani žiaľu tak ako môže niekto trpieť, aj keď v pekle?

Rovnako tak to vyplýva z celej knihy Zjavenia, lebo najprv sa opisuje príchod Syna človeka, súženie a boj, potom 1000 ročná ríša Krista a nakoniec posledný súd po ktorom ale sa píše, že všetko staré pominulo a nie je žiadny žiaľ, plač, či bolesť ako keby boli práve títo bezbožní boli definitívne zničení a preto nič také už neexistuje!

(Pozn.: Ja nepovažujem knihu Zjavenia Jána za kánonickú – viď oblasť Biblistika – preto tento argument považujem za irelevantný)

 

 

Jedenásty argument zástancov zániku bezbožných:

Vo Svätom Písme sa grécke slovo "αιωνιον" prekladá ako "večný". Ale toto slovo nutne neznamená "večný". Presnejšie to odkazuje na "vek" alebo "dlhý vek", určitý časový rozsah. Áno, bude mučený, ale len dokiaľ nenastane druhá smrť, ktorá bude už navždy – to znamená, že už nikdy nebude existovať. Slovo "vek""večnosť" – jedno je "αἰών" a jedno je "αἰῶνος". Slovo "αἰών" sa dá preložiť "vek, éra, etapa, svet". Existujú miesta, kde znamená, že tá éra je večná a bez konca, ale môže byť aj ohraničená etapa, napríklad:

Ekumenický preklad: Rim 12:2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

Katolícky preklad: Rim 12:2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 12:2 Nepripodobňujte sa zmýšľaniu tohto sveta, ale nechajte sa premeniť Bohom úplnou obnovou vášho zmýšľania. Tak budete môcť chápať, čo je Božia vôľa, totiž, čo je potrebné, jemu milé a dokonalé.

Evanjelický preklad: Rím 12:2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 12:2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 12:2 a nedávajte sa prispôsobovať tomuto svetu, lež premieňať obnovením [vašej] mysle, takže budete vedieť posudzovať, čo je dobrá a príjemná a dokonalá Božia vôľa.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 12:2 Neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale sa pretvárajte a obnovujte na mysli, skúmajúc, v čom je vôľa Božia, (v čom) dobro, (Božia) obľuba a dokonalosť!

Preklad Bohuslava Košu: Rim 12:2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou mysle, aby ste rozoznali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbezné a dokonalé!

Preklad Biblia LOGOS: Rim 12:2

Preklad Nového sveta: Rim 12:2 A už sa prestaňte utvárať podľa tohto systému vecí, ale sa premieňajte obnovením svojej mysle, aby ste sa sami presvedčili, aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa.

Preklad Nádej pre každého: Rim 12:2 Nenapodobňujte zvyky a spôsoby ostatného sveta a zmeňte celé svoje zmýšľanie. Len tak budete schopní rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je teda správne, dokonalé a jemu milé.

Táto éra raz skončí. Na toto zástancovia zániku bezbožných narážajú. Ale toto ohraničenie má len slovo "αἰών" nie "αἰῶνος".

Prídavné meno "αἰῶνος" nikde neznamená ohraničený čas. Má tri významy v Novom Zákone:

a) bez začiatku a bez konca to čo tu vždy bolo a bude

b) bez začiatku ale môže to skončiť v čase

c) bez konca, že to začalo v čase ale nemá to koniec

Ekumenický preklad: Rim 16:25 Sláva tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré nebolo od večných čias vyslovené,

Katolícky preklad: Rim 16:25 A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 16:25 Tomu, kto má moc utvrdiť vás podľa evanjelia, ktoré som vám priniesol hlásajúc Ježiša Krista, na základe zjavenia toho Božieho tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté a zahalené mlčaním,

Evanjelický preklad: Rím 16:25 Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného,

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 16:25 A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, zamlčaného cez večné časy,

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 16:25 A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa mojej blahej zvesti a kázne o Ježišovi Kristovi, podľa odhalenia tajomstva vo večných časoch zamlčaného,

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 16:25 Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť v duchu môjho Posolstva a hlásania Ježiša Krista, v zmysle vyjavenia tajomstva, ktoré bolo zamlčané od večných čias,

Preklad Bohuslava Košu: Rim 16:25 Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa mojej radostnej zvesti a podľa kázania Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, od večných čias zamlčaného,

Preklad Biblia LOGOS: Rim 16:25

Preklad Nového sveta: Rim 16:25 A tomu, ktorý vás môže upevniť v súlade s dobrým posolstvom, ktoré oznamujem, a so zvestovaním o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia svätého tajomstva, ktoré bolo dlhý čas uchovávané v mlčaní,

Preklad Nádej pre každého: Rim 16:25 Sláva tomu, ktorý má moc upevniť vás vo viere podľa slov, ktoré som vám zvestoval o Ježišovi Kristovi. Bolo vám zjavené tajomstvo, ktoré od dávnych čias bolo pred ľuďmi skryté.

Tu má nekonečnú minulosť, ale v čase sa to zjavilo. Ale stále je tu nekonečnosť z jednej strany.

Navyše v gréčtine je použité to isté slovo na popísanie osudu hriešnych a aj spravodlivých:

Ekumenický preklad: 1 Jn 5:11 A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi.

Katolícky preklad: 1 Jn 5:11 A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 5:11 A toto je svedectvo: Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi.

Evanjelický preklad: 1 Jn 5:11 A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 5:11 A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 5:11 a toto je to svedectvo: že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho Synovi.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 5:11 Takto treba rozumieť toto svedectvo, že Boh nám dal život večný a tento život je skrytý v jeho Synovi.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 5:11 Toto je to svedectvo, že Boh nám dal život večný, a tento život je v jeho Synovi.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 5:11

Preklad Nového sveta: 1 Jn 5:11 A toto je vydané svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v jeho Synovi.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 5:11 Kto prijíma toto svedectvo, stojí na prahu večného života.

Večný život ktorý sme dostali v určitom čase ale už nikdy neskončí, nie je ohraničený.

Ak hriešnici budú mučení iba na určitý čas, tak potom aj spravodliví zakúsia nebo iba na určitý čas. Ak veriaci budú v nebi naveky, tak potom budú aj bezbožní naveky v pekle. Večný život je pre zástancov zániku bezbožných večný v čase, ale večná smrť je pre nich večná v dôsledkoch. Ak je jedno večné v čase, tak musí byť aj druhé. Aj proti tomuto tvrdeniu sa dá namietať, lebo ak dôsledok milosti je večná existencia, tak dôsledok hriechu je večná neexistencia.

Navyše sa toto slovo používa aj vo výraze "večný súd":

Ekumenický preklad: Hebr 6:2 z učenia o krstoch, vkladaní rúk, zmŕtvychvstaní a o večnom súde.

Katolícky preklad: Hebr 6:2 učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 6:2 o učení o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a o večnom súde.

Evanjelický preklad: Hebr 6:2 učení o krstoch, o kladení rúk, o zmŕtvychvstaní a o večnom súde.

Preklad Jozefa Roháčka: Hebr 6:2 učenia o ponáraniach, o vzkladaní rúk, o zmŕtvychvstaní mŕtvych a o večnom súde.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 6:2 náuky o namáčaniach aj o pokladaní rúk aj o opätovnom vstaní mŕtvych a o večnom súde;

Preklad Štefana Porúbčana: Hebr 6:2 (prízvukovať) náuku o krste a o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a o večnom súde!

Preklad Bohuslava Košu: Hebr 6:2 učenie o umývaniach, o skladaní rúk, o vzkriesení mŕtvych a o večnom súde!

Preklad Biblia LOGOS: Hebr 6:2

Preklad Nového sveta: Hebr 6:2 učenie o krstoch a kladení rúk, o vzkriesení mŕtvych a večnom súde.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 6:2 učenie o krste, vkladaní rúk, vzkriesení z mŕtvych a večnom súde, ale smerujeme k dospelosti.

Bude snaď súd trvať večne? Nie! Ale jeho rozhodnutie bude už večné.

 

 

Protiargument odporcov zániku bezbožných:

Zástancovia zániku bezbožných majú pravdu, že grécke slovo "αιωνιον", ktoré je zvyčajne preložené ako "večný" neznamená podľa definície "večný". Presnejšie to odkazuje na "vek" alebo "dlhý vek", určitý časový rozsah. Avšak je jasné, že v Novom Zákone je "αιωνιον" niekedy použité na v súvislosti s večnou dĺžkou času.

Ekumenický preklad: Zjv 20:10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.

Katolícky preklad: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 20:10 A Diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj Šelma a falošný prorok. Tam budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Evanjelický preklad: Zjv 20:10 a diabol, ich zvodca, bol hodený do ohnivého a sírového jazera, kde bola šelma i falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou naveky vekov.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol hodený do jazera ohňa a síry, kde je aj ten zver aj ten nepravý prorok; i budú na veky vekov dňom aj nocou mučení.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zviedol, bol hodený do jazera ohňa a síry, kde sa nachádza i šelma a falošný prorok. (Tam) budú mučení dňom i nocou na večné veky.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zviedol, bol hodený do jazera ohňa a síry, kde bola i šelma a falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 20:10

Preklad Nového sveta: Zjv 20:10 A Diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde [už bolo] divé zviera i falošný prorok; a budú mučení dňom a nocou po celú večnosť.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do ohnivého jazera, kde horí síra a kde je už šelma i falošný prorok. Tam budú umučení vo dne i v noci na večné veky.

Tu sa hovorí o tom, ako sú Satan, šelma a o falošný prorok hodení do ohnivého jazera, kde sú mučení dňom i nocou naveky vekov. Je jasné, že títo traja nie sú "zničení" tým, že sú uvrhnutí do ohnivého jazera. Prečo by mal byť osud nespasených odlišný?

Ekumenický preklad: Zjv 20:14-15 Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.

Katolícky preklad: Zjv 20:14-15 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 20:14-15 Smrť a Hádes boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je druhá smrť. A kto nebol zapísaný v knihe života, toho vrhli do ohnivého jazera.

Evanjelický preklad: Zjv 20:14-15 Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 20:14-15 A smrť a peklo boly uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 20:14-15 A smrť a hádés boli hodené do jazera ohňa: toto je tá druhá smrť, jazero ohňa. A ak kto nebol nájdený zapísaný v knihe6 života, bol do toho jazera ohňa hodený.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 20:14-15 Nato smrť i podsvetie boli hodené do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazera. Kto nebol zapísaný v knihe života, toho hodili do ohnivého jazera.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 20:14-15 Aj smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. A keď niekto nebol zapísaný v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 20:14-15

Preklad Nového sveta: Zjv 20:14-15 A smrť a hádes boli vrhnuté do ohnivého jazera. To ohnivé jazero znamená druhú smrť. A kto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol vrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 20:14-15 Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť: horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.

Nech je už výklad Zjavenia Jána podľa zástancov či odporcov zániku bezbožných, v oboch prípadoch ide o knihu Zjavenia Jána, ktorú ja nepovažujem za kánonickú – viď oblasť Biblistika – preto to považujem za irelevantné. Navyše aj Satan bude úplne spálený na popol:

Ekumenický preklad: Ez 28:18 Množstvom svojich vín, svojím nepoctivým obchodovaním znesvätil si svoje svätyne. Vyviedol som z teba oheň a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa videli.

Katolícky preklad: Ez 28:18 Množstvom svojich zločinov, nepoctivosťou svojho kupčenia znesvätil si svoje svätyne; vtedy som z tvojho vnútra vyvolal oheň, ktorý ťa strávil. Urobil som z teba popol na zemi pred očami všetkých, čo ťa videli.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ez 28:18 Svojimi veľkými zločinmi, svojím nepoctivým kupčením si znesvätil svoje svätyne. Preto som dal vyšľahnúť oheň z teba, aby ťa strávil, spálil som ťa na popol na zemi, pred očami všetkých, čo ťa videli.

Evanjelický preklad: Ez 28:18 Množstvom svojich vín, svojím nepoctivým obchodovaním znesvätil si svoje svätyne. Vyviedol som oheň z teba, a ten ťa strávil; zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa vidia.

Preklad Jozefa Roháčka: Ez 28:18 Pre množstvo svojich neprávostí, nespravedlivosťou svojho kupectva poškvrnil si svoje svätyne, a preto vyvediem oheň zprostred teba; ten ťa strávi, a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli.

Preklad Miloša Pavlíka: Ez 28:18 Množstvom svojich neprávostí, nepoctivosťou svojho obchodu si znesvätil svoje svätyne, i vyviedol som z tvojho vnútra oheň; ten ťa zožerie, i spravím ťa pred očami všetkých vidiacich ťa popolom na zemi.

Preklad Nového sveta: Ez 28:18 Množstvom svojich previnení, pre nepoctivosť svojho kupeckého tovaru si znesvätil svoje svätyne. A vyvediem z tvojho vnútra oheň. Ten ťa pohltí. A pred očami všetkých, čo ťa vidia, urobím z teba popol na zemi.

 

 

Druhý argument odporcov zániku bezbožných:

Ekumenický preklad: Mk 9:43 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju! Lepšie je pre teba, ak vojdeš do života zmrzačený, ako keby si prišiel s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Katolícky preklad: Mk 9:43 Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:43 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju: lepšie ti s jednou rukou vojsť do života, než s obidvoma rukami ísť do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Evanjelický preklad: Mk 9:43 Ak ťa zvádza ruka, odtni si ju; lepšie ti o jednej ruke vojsť do života, než s oboma do pekla, do neuhasiteľného ohňa

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:43 A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, odtni ju; lepšie ti je vojsť do života bezrukému, než aby si mal dve ruky a odišiel do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa,

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:43 A ak ti bude podnet k úrazu dávať tvoja ruka, odtni ju; lepšie ti je, žeby si dokaličený vstúpil do života, ako by si, majúc dve ruky, odišiel do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:42 Ak ťa tvoja ruka zvádza (na hriech), odtni ju; lepšie ti bude zmrzačenému vojsť do života, ako mať obe ruky, a ísť do pekla, do neuhasiteľného ohňa,

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:43 Ak ťa tvoja ruka pohoršuje, odtni ju; lepšie ti bude zmrzačenému vojsť do života, ako keby si mal obe ruky a išiel do pekla, do neuhasiteľného ohňa,

Preklad Biblia LOGOS: Mk 9:43 A keby ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odsekni ju. Lepšie ti je vojsť do života zmrzačenému, ako mať obidve ruky a odísť do Gehenny, do neuhasiteľného ohňa,

Preklad Nového sveta: Mk 9:43 Ak ťa niekedy privádza k potknutiu tvoja ruka, odsekni ju. Je pre teba lepšie, aby si vošiel do života zmrzačený, než aby si s dvoma rukami odišiel do gehenny, do ohňa, ktorý nemôže byť uhasený.

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:43 Ak ťa zvádza na hriech ruka, odtni ju. Je ti rozhodne lepšie byť bez ruky a získať večný život, ako mať obe ruky a ísť do neuhasiteľného pekelného ohňa.

Slovo "neuhasiteľný" neznamená nutne, že oheň bude horieť večne. Znamená len to, čo hovorí, tento oheň nemôže nikto uhasiť – neuhasiteľný. Keďže sa to dá chápať dvojako, nedá sa to s istotou použiť ako argument pre obe strany.

 

 

Tretí argument odporcov zániku bezbožných:

Ekumenický preklad: Mk 9:47-48 Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho; lepšie ti bude, ak vojdeš do Božieho kráľovstva jednooký, než ako by ťa mali s oboma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.

Katolícky preklad: Mk 9:47-48 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:47-48 Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: lepšie ti je vojsť do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako s oboma očami byť vrhnutý do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.

Evanjelický preklad: Mk 9:47-48 A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho; lepšie ti jednookému vojsť do kráľovstva Božieho, ako s obidvoma očami byť uvrhnutý do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:47-48 A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, vylúp ho; lepšie ti je vojsť do kráľovstva Božieho jednookému, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla, kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:47-48 A ak ti bude podnet k úrazu dávať tvoje oko, vyhoď ho; lepšie ti je, žeby si jednooký vstúpil do Božieho kráľovstva, ako by si bol, majúc dve oči, zahodený do ohnivého pekla, kde ich červ neskonáva a oheň nehasne.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:46-47 Ak ťa tvoje oko zvádza (na hriech), vylúp ho; lepšie ti bude jednookému vojsť do Kráľovstva Božieho, ako by si mal obe oči, a tak ťa hodili do pekla, kde ich červ neumiera, ani oheň nehasne.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:47-48 A ak ťa tvoje oko pohoršuje, úp ho; lepšie ti bude jednookému vojsť do kráľovstva Božieho, ako keby si mal obe oči a bol uvrhnutý do ohnivého pekla, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 9:47-48 A keby ťa zvádzalo na hriech tvoje oko, vylúp si ho. Lepšie ti je vojsť do Božieho kráľovstva jednookému, ako mať obidve oči a byť hodený do ohnivej Gehenny, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne.

Preklad Nového sveta: Mk 9:47-48 Ak ťa privádza k potknutiu tvoje oko, odhoď ho. Je pre teba lepšie, aby si vošiel do Božieho kráľovstva jednooký, než aby si bol s dvoma očami uvrhnutý do gehenny, kde ich larva neumiera a oheň nehasne.

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:47-48 A tak aj oko, ak je pôvodcom zla v tvojom živote, zbav sa ho. Lepšie je vojsť do Božieho kráľovstva ako jednooký, než mať obe oči a byť uvrhnutý do pekelného ohňa, kde nárek neprestane a oheň nevyhasne.

Jasne sa tu píše, že tam červ nikdy neumiera, ale čo sa myslí tým červom? Niektorí ľudia ho interpretujú ako dušu. Myslel to takto Ježiš? Určite nie. Nikde vo Svätom Písme totiž nenájdeme ani náznak toho, že by bola duša prirovnávaná k červovi. V tomto prípade Ježiš použil pre označenie pekla slovo "γέεννα". Výraz "γέεννα" vo význame definitívneho stavu bezbožných je prekladané ako "peklo". Je to grécky prepis hebrejského slova, ktoré označuje údolie Hinomovho syna:

Ekumenický preklad: Joz 15:8 Potom hranica stúpa údolím Ben-Hinnóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vrchol kopca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hinnóm smerom na západ, na severnom konci údolia Refájim.

Katolícky preklad: Joz 15:8 Odtiaľ hranica vystupuje do údolia Ben-Enom po južnej strane Jebuzejcov, čiže Jeruzalema. Ďalej hranica vystupuje na končiar vrchu, ktorý leží západne od údolia Enom na severnom konci údolia Refaim.

Preklad Jeruzalemská biblia: Joz 15:8 Ďalej hranica stúpala dolinou Ben-Hinnom po južnom úbočí Jebuzejcov, totiž Jeruzalema. Potom hranica stúpala na končiar vrchu, ktorý je naproti doline Bet-Hinnom na západe, na severnom konci doliny Refaim.

Evanjelický preklad: Joz 15:8 Potom hranica stúpa po údolí Ben-Hinnón, južne od hrebeňa Jebúsejcov - to je Jeruzalem; potom hranica stúpa k hrebeňu vrchu, ktorý je naproti údoliu Ben-Hinnóm, smerom na západ, na severnom konci údolia Refáím.

Preklad Jozefa Roháčka: Joz 15:8 A zase išla hranica hore dolinou syna Hinnoma ku strane Jebuzeja od juhu, to je Jeruzalem, a hranica sa tiahla hore k temenu vrchu, ktorý je naproti doline Hinnoma k moru, na západ, ktorý je na konci údolia Refaim na sever.

Preklad Miloša Pavlíka: Joz 15:8 a pomedzie vystúpilo priervou syna Hinnóma k južnej strane Jevúsího, to je Jerúsalém, a pomedzie vystúpilo k temenu vrchu, ktorý pred priervou Hinnóma na západ, na konci doliny Refáím na sever;

Preklad Nového sveta: Joz 15:8 A hranica vychádzala k údoliu Hinnomovho syna, ku svahu Jebuzejca na juhu, čo je Jeruzalem; a hranica vychádzala k vrcholku vrchu, ktorý je obrátený na západ k údoliu Hinnom, ktoré je na najvzdialenejšom severnom konci nížiny Refaim.

Bolo to miesto, kde sa dávali mŕtvoly zvierat alebo odpad, kde sa spaľoval. V Novom Zákone ho používa Pán Ježiš ako opis večného utrpenia v pekle. Gehenna bolo teda skutočné miesto za bránami Jeruzalema, ktoré neustále horelo a kde boli spaľované mŕtve telá a odpad. Kristovi poslucháči mohli vidieť dym vystupujúci z tohto údolia. Ak niečo uniklo ničivým plameňom, bolo to rýchlo spotrebované larvami a červami. Tento obraz úplnej skazy použil Ježiš ako príklad úplného zničenia pekelným ohňom. Oheň pekla nebol hasený a červy bez prestania pracovali na úplnom zničení mŕtvych tiel. Rovnako tak ani pekelný oheň nevyhasne, kým nedokončí svoju prácu. Zástancovia zániku bezbožných argumentujú, že keď ste tam dali to mŕtve telo, tak skôr alebo neskôr úplne zhorelo a prestalo existovať. Čiže duše nespasených úplne vyhoria a prestanú existovať.

 

 

Štvrtý argument odporcov zániku bezbožných:

Ekumenický preklad: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Katolícky preklad: Mt 8:12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Evanjelický preklad: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a uvrhnú ich do ohnivej pece, tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhnaní do vonkajšej tmy; tam bude plač a zatínanie zubov.

Mt 13:49b-50 a nahádžu ich do ohnivej pece; tam bude plač a zatínanie zubov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:12 synovia Kráľovstva budú však vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Mt 13:50 a vrhnú ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 8:12 no synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Nového sveta: Mt 8:12 zatiaľ čo synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude [ich] plač a škrípanie zubami.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude [ich] plač a škrípanie zubami.

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:12 kým Izraeliti, pre ktorých bolo kráľovstvo pripravené, budú hnaní do temnôt, kde bude plač a škrípanie zubami.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Tu je výraz plač a škrípanie zubami, to bude v Gehenne. Plač je spojený s tým zúfalstvom, tragédiou a zlými vecami. Škrípanie zubami je spojené s bolesťou. To naznačuje, že bezbožní budú trpieť! Ale dajme to do kontextu s knihou Zjavenia Jána:

Ekumenický preklad: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.

Katolícky preklad: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrť ani žiaľ, ani plač, ani bolesť už nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Evanjelický preklad: Zjv 21:4 zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 21:4 A Bôh sotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 21:4 a vytrie z ich očí každú slzu; a smrti už nebude, ani žalosti ani kriku ani utrpenia už nebude, lebo prvé veci zašli.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 21:4 Utrie im každú slzu z očí a nebude už viac smrti ani žiaľu ani náreku, ani námahy už viac nebude, lebo predošlé sa pominulo.“

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu, a nebude viac ani smrti ani zármutku ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 21:4

Preklad Nového sveta: Zjv 21:4 A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“

Preklad Nádej pre každého: Zjv 21:4 Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo.“

Ja síce nepovažujem knihu Zjavenia Jána za kánonickú – viď oblasť Biblistika – ale aj napriek tomu argument odporcov zániku bezbožných má trhliny. Jednak sa tam nepíše, že ako dlho bude ten plač a škrípanie zubami trvať a jednak to nevylučuje, že samotné zničenie môže bolieť.