Historické/Životopisné filmy

Úvod Kresťanské filmyHistorické/Životopisné filmy

Zoznam filmov v tejto sekcii:


Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu

Popis: Krátko potom, čo Japonci 7. decembra 1941 zaútočili na Pearl Harbor, prihlásil sa vtedy dvadsaťtriročný Američan Desmond Doss, tak ako mnoho iných mladíkov, do služby vlasti. Z hĺbky svojho presvedčenia však odmietal nosiť akúkoľvek zbraň a zabíjať. Stal sa zdravotníkom 307. pešieho pluku 77. pešej divízie. Skutočnosť, že Doss odmietal zbraň, sa nestretávala s pochopením u jeho spolubojovníkov. Len blázon by chcel, aby mu v boji kryl chrbát chlapík, vyzbrojený iba odhodlaním a lekárničkou. Často musel čeliť nevraživosti a útokom ostatných vojakov. Napriek tomu, ako jediný americký vojak v 2. svetovej vojne, bojoval v prvej línii neozbrojený. V marci 1945 vypukla krvavá bitka o Okinawu. Dossova rota mala za úlohu dobyť 120 metrov vysoký útes. Keď vojaci vyšplhali s pomocou lán na vrchol, dostali sa do ťažkej delostreleckej, mínometné a guľometné paľby. Vojak Doss sa odmietol ukryť a zostal uprostred krvavého pekla. Znášal jedného zraneného po druhom z útesu do bezpečia. Počas vyčerpávajúcich 12 hodín, za stáleho ostreľovania, zachránil životy 75 mužov.

 

Wesley/Wesley

Popis: Skutočný príbeh Jána Wesleyho, pastora anglikánskej cirkvi, ktorého vnútorné obrátenie neovplyvní len jeho život, ale aj životy miliónov ľudí po celom svete hlásiacich sa k jeho metodistickému hnutiu.

 

Mlčanie/Silence

Popis: V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu so západnými mocnosťami. Kresťanstvo je tu postavené mimo zákona a kresťania musia svoju vieru skrývať. Dvaja portugalskí jezuiti, otec Rodrigues a otec Garupe, sa vydávajú do krajiny vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferreiru, ktorý sa vraj zriekol viery. Japonskí feudáli a vládnucej samurajovia sú odhodlaní kresťanstvo vo svojej krajine vykoreniť. Šíriť slovo Božie je jeden z najťažších zločinov. Kresťania sú prenasledovaní a brutálne mučení. Buď sa zrieknu svojej viery, alebo sú vystavení dlhej agónii a bolestivej smrti. Mladých mníchov čaká tá najťažšia skúška viery a vytrvalosti, na ktorú možno nie sú pripravení.

 

Luther/Luther

Popis: Nemecký režisér Eric Till nakrútil zaujímavý biografický film o slávnom protestantskom kňazovi Martinovi Lutherovi, ktorý sa v 16. storočí postavil do čela reformačného hnutia a pre Vatikán sa tak stal úhlavným nepriateľom cirkvi. Mladý Luther, ktorý študuje právo, sa rozhodne, že vstúpi do kláštora, napriek odporu ambiciózneho otca. Keď je ako mních vyslaný do Ríma, prichádza do Svätého mesta s mnohými ideálmi, ale namiesto čistej viery sa stretáva s korupciou, povýšenosťou a skostnatenou cirkevnou hierarchiou. Čaká na neho neľahký a zdĺhavý boj s cirkevnou aj svetskou mocou, je obvinený z kacírstva a jeho snaha vrátiť sa ku koreňom kresťanstva odštartuje reformáciu, ktorá otvorí dvere novým možnostiam šírenia viery.

 

Ján Hus/Jan Hus

Popis: Trojdielny televízny film o Jánovi Husovi je jedným z najväčších televíznych projektov súčasnej Českej televízie nielen svojou náročnosťou, ale predovšetkým svojím významom. Ján Hus verejne kritizoval neporiadky v cirkvi, predovšetkým spôsob života Božích služobníkov, napríklad že nosia drahé šaty, alebo že vysedávajú po krčmách a hrajú hazardné hry. Bol presvedčený, že hriešny kňaz nemôže udeľovať sviatosti, nemôže byť služobníkom Božím ... Vyslúžil si tým ich nenávisť. Sťažovali sa na neho u kráľa, u arcibiskupa, jazdili žalovať pápežovi. Obviňovali ho zo šírenia Viklefovho učenia. Viklefovo učenie bolo vnímané cirkevnými hodnostármi ako kacírstvo. A závideli, že jeho Betlehemská kaplnka bola pravidelne preplnená veriacimi, zatiaľ čo ich kostoly veriaci navštevovali len sporadicky. Ján Hus odsúdil odpustkovú pápežovu bulu a pápeža nazval Antikristom. Kupčenie s odpustkami spôsobilo veľkú vlnu nevôle veriacich a pre výstrahu ostatným boli uväznení traja rebeli. Rozhorčená reakcia Jána Husa na ich popravu privolala pápežovu kliatbu na betlehemského kazateľa a na Prahu interdikt. Zákaz všetkých cirkevných obradov, krstov, sobášov i pohrebov. Ján Hus musel opustiť Prahu. Ani doma, v Husinci, však nebol v bezpečí. Prijal pozvanie Henricha Lefla a odišiel na jeho hrad, kde sa mohol ukryť. Tam ho navštívil Žigmundov posol Ján z Chlumu s odkazom, aby Hus odišiel do Kostnice, kde bude mať šancu sa zo svojho obvinenia obhajovať. Kráľovský glejt mu mal zaistiť nielen osobné bezpečie, ale tiež možnosť vystúpiť s dišputy pred Kostnickým koncilom. Hus súhlasil, nechcel ďalej žiť v ústraní, ako kazateľ chcel plniť svoje poslanie, ľuďom vykladať pravdu Písma. Vedel, že sa do Kostnice zišla cirkevnej elita a dúfal, že všetci nebudú k jeho pravde hluchí. Hus nebol v Kostnici prijatý ako hosť koncilu, ale ako kacír, ktorý sa ťažko previnil proti cirkvi a jej jednote. Kostnický biskup ho zavrel do väzenia. Vo svojich kázňach Ján Hus zdôrazňoval, že skutočnú lásku k Bohu dokazuje len život podľa Kristových prikázaní a len taký môže byť služobník Boží. Pripúšťal, že nábožný laik má väčšie právo udeľovať sviatosti, než skazený kňaz. Takáto kritika cirkvi nielenže nesmierne popudzovala jej predstaviteľov, ale zároveň ich desila. Predovšetkým Husov výklad Božieho slova považovali za znevažovanie viery a cirkevného poriadku. Vedeli, že jeho vystúpenie ohrozuje jednotu cirkvi. Betlémský kazateľ, ktorého názory boli pre veriacich nádejou i istotou viery v Boha, ale nedokázal poprieť sám seba. Nemohol odvolať, čo nekázal a nemohol odvolať ani to, čo kázal. Bol pre cirkevnú moc príliš nebezpečný. 6. júla 1415 vzplanula hranica, na ktorej bol ku kolu priviazaný Ján Hus. Muž, ktorý zomrel v ohni, pretože žil v pravde. Muž, ktorého cirkev ukrutnú smrťou umlčala, aby ho ľudia citovali aj po šiestich sto rokov.


Klára a František/Chiara e Francesco

Popis: František vždy sníval o tom, že sa stane rytierom. Klára sa mohla stať bohatou dámou. Lenže obaja prijali vyššiu úlohu. Príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí urobili radikálne rozhodnutia – oboch k tomu motivovala ich láska. Láska k Bohu. Príbeh, ktorý osloví veriacich i neveriacich. Začiatkom 13. storočia žili v meste Assissi v Umbrii dvaja mladí ľudia, ktorí pochádzali z bohatých rodín, ale dvoch rozličných a znepriatelených spoločenských skupín. Spoločenské spory vyústili vtedy do občianskej vojny. František bol synom bohatého kupca, Klára pochádzala z patrícijskej rodiny. keď sa po prvý krát uvideli, on bol v putách, ale hneď obaja pochopili, že ich osudy sa raz spoja. O päť rokov neskôr zavládne v Assissi mier, ale František je nespokojný so svojim životom – vzdá sa svojej rodiny i dedičstva. Chce žiť v súlade so svojim presvedčením a v chudobe.

 

Svätý Augustín/Sant Agostino

Popis: Bol 24. august 410 keď sa skončilo obliehanie Ríma Vizigótmi. Hlavné mesto impéria, ktoré dominovalo svetu po stáročia sa sklonilo pod váhou barbarskej tlupy tisícpäťsto osôb, ktoré vstúpili ako mohutná rieka cez bránu Salaria. Tragédia, ktorá spečatila pomalú, ale neúspornú krízu vo vnútri Rímskej ríše. Zrážka civilizácie ju prináša na koniec histórie. Vtedajší svet bol otrasený keď sa dozvedel, že "pozemské mesto" bolo potupené, ale ozval sa hlas jedného muža, aby podoprel znovuzrodenie novej civilizácie. Na pozostatku ruín rímskeho impéria mladá krv pohanského obyvateľstva a duch kresťanstva kladie základné stĺpy novej ľudskosti. Tu bol oduševneným davom vybratý Augustín, povestný "ex-advokát", do úlohy biskupa v Hippo, meste na stredomorskom pobreží Afriky. Odtiaľ, odkiaľ dnes vyplávajú loďky s emigrantmi hľadajúcimi šťastie v západnom svete, Augustín prijímajúc utečencov pochádzajúcich z Ríma so svojimi desivými príbehmi dokáže vidieť cestu prozreteľnosti pre ľudstvo... Rímsky svet zapadá a na jeho mieste sa rodí iné "pozemské mesto", odlišné, nečakané, poslané žiť v očakávaní "Božieho mesta" bez upnutia sa k vzorom pozemským. Tento človek, neúnavný bádateľ zmyslu vo svojom živote a v dejinách ľudstva, hovorí aj dnes k nám mužom a ženám na koni milénia nadšene hľadajúcim význam všetkého.

 

Svätá Barbora/Santa Barbara

Popis: Píše sa rok 303 a Barbora je krásna dvadsaťročná dcéra rímskeho guvernéra Dioscura. Rovnako ako jej otec, aj ona je pohanka, keď však otrokyňu Giulianu, ktorá pre ňu bola ako sestra, odsúdia na smrť, vzbúri sa proti nemu. Snaží sa zachrániť Giulianu i ostatných prenasledovaných kresťanov a napokon aj ona prijme ich vieru. Toto rozhodnutie navždy zmení jej osud.

 

Apoštol Pavol/Paul, Apostle of Christ

Popis: Pavol, ktorý si prešiel dlhú cestu od neslávne známeho prenasledovateľa kresťanov medzi najvýznamnejších Kristových apoštolov, trávi posledné dni života v temnom chladnom väzení, kde čaká na svoju popravu nariadenú cisárom Nerónom. Medzitým sa s nasadením vlastného života vydáva do Ríma Lukáš, Pavlov priateľ a lekár, aby ho navštívil. Vo väzení Pavla stráži Mauritius, ktorý nedokáže pochopiť, ako môže starý zlomený muž predstavovať takú hrozbu. Skôr než je Pavlov trest vykonaný, Lukáš začína spisovať ďalšiu knihu, ktorá opíše zrodenie a počiatky toho, čo bude raz známe pod pojmom kresťanstvo. Ich viera otriasla impériom. Ale ich slová zmenili svet.

 

Biblické príbehy: Pavol z Tarzu/San Paolo

Popis: Krátko po ukrižovaní Krista sa stal muž menom Saul najväčším Ježišovým nepriateľom. Dnes je známy ako svätý Pavol. Pôvodne rímsky občan Saul po prekvapivom stretnutí s Bohom na ceste do Damasku na znamenie svojho obrátenia prijal meno Pavol. Stal sa misionárom, ktorý veril, že k spaseniu vedie viera, nie len dodržiavanie židovského Zákona a vykonávanie rituálu v chráme. Jeho životný príbeh rozpráva dvojdielny film z devätnásť dielneho cyklu, ktorý spracováva príbehy z Biblie.