Ján Hus/Jan Hus

Žáner: Historický, Dráma

Krajina a rok: Česko – 2015

Dĺžka: 3x80 minút

Popis: Trojdielny televízny film o Jánovi Husovi je jedným z najväčších televíznych projektov súčasnej Českej televízie nielen svojou náročnosťou, ale predovšetkým svojím významom. Ján Hus verejne kritizoval neporiadky v cirkvi, predovšetkým spôsob života Božích služobníkov, napríklad že nosia drahé šaty, alebo že vysedávajú po krčmách a hrajú hazardné hry. Bol presvedčený, že hriešny kňaz nemôže udeľovať sviatosti, nemôže byť služobníkom Božím ... Vyslúžil si tým ich nenávisť. Sťažovali sa na neho u kráľa, u arcibiskupa, jazdili žalovať pápežovi. Obviňovali ho zo šírenia Viklefovho učenia. Viklefovo učenie bolo vnímané cirkevnými hodnostármi ako kacírstvo. A závideli, že jeho Betlehemská kaplnka bola pravidelne preplnená veriacimi, zatiaľ čo ich kostoly veriaci navštevovali len sporadicky. Ján Hus odsúdil odpustkovú pápežovu bulu a pápeža nazval Antikristom. Kupčenie s odpustkami spôsobilo veľkú vlnu nevôle veriacich a pre výstrahu ostatným boli uväznení traja rebeli. Rozhorčená reakcia Jána Husa na ich popravu privolala pápežovu kliatbu na betlehemského kazateľa a na Prahu interdikt. Zákaz všetkých cirkevných obradov, krstov, sobášov i pohrebov. Ján Hus musel opustiť Prahu. Ani doma, v Husinci, však nebol v bezpečí. Prijal pozvanie Henricha Lefla a odišiel na jeho hrad, kde sa mohol ukryť. Tam ho navštívil Žigmundov posol Ján z Chlumu s odkazom, aby Hus odišiel do Kostnice, kde bude mať šancu sa zo svojho obvinenia obhajovať. Kráľovský glejt mu mal zaistiť nielen osobné bezpečie, ale tiež možnosť vystúpiť s dišputy pred Kostnickým koncilom. Hus súhlasil, nechcel ďalej žiť v ústraní, ako kazateľ chcel plniť svoje poslanie, ľuďom vykladať pravdu Písma. Vedel, že sa do Kostnice zišla cirkevnej elita a dúfal, že všetci nebudú k jeho pravde hluchí. Hus nebol v Kostnici prijatý ako hosť koncilu, ale ako kacír, ktorý sa ťažko previnil proti cirkvi a jej jednote. Kostnický biskup ho zavrel do väzenia. Vo svojich kázňach Ján Hus zdôrazňoval, že skutočnú lásku k Bohu dokazuje len život podľa Kristových prikázaní a len taký môže byť služobník Boží. Pripúšťal, že nábožný laik má väčšie právo udeľovať sviatosti, než skazený kňaz. Takáto kritika cirkvi nielenže nesmierne popudzovala jej predstaviteľov, ale zároveň ich desila. Predovšetkým Husov výklad Božieho slova považovali za znevažovanie viery a cirkevného poriadku. Vedeli, že jeho vystúpenie ohrozuje jednotu cirkvi. Betlémský kazateľ, ktorého názory boli pre veriacich nádejou i istotou viery v Boha, ale nedokázal poprieť sám seba. Nemohol odvolať, čo nekázal a nemohol odvolať ani to, čo kázal. Bol pre cirkevnú moc príliš nebezpečný. 6. júla 1415 vzplanula hranica, na ktorej bol ku kolu priviazaný Ján Hus. Muž, ktorý zomrel v ohni, pretože žil v pravde. Muž, ktorého cirkev ukrutnú smrťou umlčala, aby ho ľudia citovali aj po šiestich sto rokov.

Zdroj: https://www.csfd.cz/film/372829-jan-hus/