Rozpory Nové Písma

Úvod Biblistika Nové Písmo5 Rozpory Nové Písma

Túto časť ešte rozdeľujem na dve menšie podskupiny a to:

1. Rozpory spisov Novej Zmluvy so Starou Zmluvou.

2. Rozpory spisov Novej Zmluvy medzi sebou.