Tretia kategória

Slovenský ekumenický preklad: Mt 1:6 Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna,

Slovenský katolícky preklad: Mt 1:6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 1:6 Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna;

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:6 Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova;

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:6 a Jesaj splodil Dávida, kráľa. A Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Úriu;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:6 Jese zrodil Kráľa Dávida. Kráľ Dávid zrodil Šalamúna z tej, čo bola (manželkou) Uriášovou.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:6 Jese splodil Dávida, kráľa. Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášovou (manželkou).

Preklad Nového sveta: Mt 1:6 Izai sa stal otcom kráľa Dávida. Dávid sa stal otcom Šalamúna s Urijahovou manželkou;

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:5b-6 Jesse, Kráľ Dávid, Šalamún (jeho matka bola ženou Uriáša),

Český ekumenický překlad: Mt 1:6 a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,

Katolický liturgický překlad: Mt 1:6 Jesse otec krále Davida. David byl otec Šalomounův - jeho matka byla žena Uriášova.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 1:6 Jesse zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z Uriášovy ženy,

Překlad Bible kralická: Mt 1:6 Jesse zplodil Davida krále. David pak král zplodil Šalomouna, z té, kteráž byla Uriášova.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 1:6

Překlad Nová Bible kralická: Mt 1:6 Isaj zplodil krále Davida a král David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy.

Překlad Bible 21: Mt 1:6Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy,

Český studijní překlad: Mt 1:6 Isaj zplodil Davida krále. Král David zplodil Šalomouna z ženy Uriášovy,

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 1:6 a Jessaj zplodil Davida, krále. A David zplodil Šalomouna z té, jež byla ženou Úrie;

Překlad Františka Žilky: Mt 1:6 Jese krále Davida, David Šalomouna z manželky Uriášovy;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 1:6 Jese otec krále Davida. David byl otec Šalomounův - jeho matka byla žena Uriášova.

Překlad Roberta Colu: Mt 1:5b-6 Jesse zplodil krále Davida. David král zplodil Šalomouna z té, která byla manželkou Uriášovou,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 1:6 Jesse zplodil Davida krále, David pak král zplodil Šalomouna z té, která bývala Uriášovou,

Překlad Pavela Škrabala: Mt 1:5b-6 Jessai zplodil krále Davida. Král David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy,

Překlad Nového světa: Mt 1:6 Jišai se stal otcem krále Davida.David se stal otcem Šalomouna z manželky Urijášovy;

Překlad Nový kovenant: Mt 1:6 ale Jišaj zplodil Davida krále. Ale král David zplodil Šalomona z té ženy Uriahovy,

Slovo “kráľ“ uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie),

C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus

(9. storočie); Minuskuly 33, 157, 892, 1071; preklady ako Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a

Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P1; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 579, 700; staré latinské preklady Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie) a Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), niekotré koptské preklady Cop a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 1:16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Slovenský katolícky preklad: Mt 1:16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Mesiáš (Kristus).

Slovenský evanjelický preklad: Mt 1:16 Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:16 a Jakób splodil Jozefa, muža Márie; z tej sa zrodil Ježiš, ktorému sa vraví Kristus.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:16 Jakub zrodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazvaný Mesiáš (Kristus).

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:16 Jakob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Preklad Nového sveta: Mt 1:16 Jakob sa stal otcom Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, ktorý sa volá Kristus.

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:16 Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna.

Český ekumenický překlad: Mt 1:16 Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.

Katolický liturgický překlad: Mt 1:16 Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 1:16 Jakub zplodil Josefa, manžela Marie, z níž se narodil Ježíš, který se nazývá Kristus.

Překlad Bible kralická: Mt 1:16 Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se JEŽÍŠ, kterýž slove Kristus.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 1:16

Překlad Nová Bible kralická: Mt 1:16 Jákob pak zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus.

Překlad Bible 21: Mt 1:16 a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus.

Český studijní překlad: Mt 1:16 Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 1:16 a Jakób zplodil Josefa, muže Marie, z níž se zrodil Ježíš, jemuž se říká Kristus.

Překlad Františka Žilky: Mt 1:16 Jákob Jozefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš nazývaný Kristus.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 1:16 od Jakuba k Josefovi, mužovi Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.

Překlad Roberta Colu: Mt 1:16 Jakub pak zplodil Josefa, muže Marie, a z ní se narodil JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 1:16 Jakub pak zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, jenž slove Kristus.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 1:16 Jakub zplodil Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, který se nazývá Kristus.

Překlad Nového světa: Mt 1:16 Jákob se stal otcem Josefa, manžela Marie, z níž se narodil Ježíš, který je nazýván Kristus.

Překlad Nový kovenant: Mt 1:16 ale Jakub zplodil Josefa, muže Marie, ze které byl zplozen Ježíš, ten vykládaný anointující.

Viaceré grécke a latinské texty to spresnili: Jozefa, ktorý mal snúbenicu Máriu, z ktorej sa narodil Ježiš.

Zaiste z tohto znenia zle pochopeného, pochádza Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie): Jozef, ktorému bola zasnúbená Panna Mária, splodil Ježiša.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 1:25 Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.

Slovenský katolícky preklad: Mt 1:25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:25 Nepoznal ju, kým neporodila syna. A dal mu meno Ježiš.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 1:25 neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:25 Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:25 a nepoznával ju, kým neporodila svojho prvorodeného syna; i nazval jeho meno Ježiš.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:25 A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. I dal mu meno Ježiš.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:25 No nepoznal ju, kým neporodila svojho prvorodeného syna. I dal mu meno Ježiš.

Preklad Nového sveta: Mt 1:25 Ale nemal s ňou žiaden styk, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:25 Ale nežil s ňou ako manžel, kým sa jej nenarodil syn, ktorému dali meno Ježiš.

Český ekumenický překlad: Mt 1:25 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Katolický liturgický překlad: Mt 1:25 Ale nepoznal ji, dokud neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 1:25 a nepoznal ji až do dne, kdy porodila syna, a dal mu jméno Ježíš.

Překlad Bible kralická: Mt 1:25 Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 1:25

Překlad Nová Bible kralická: Mt 1:25 Ale nepoznal ji až do té doby, než porodila svého prvorozeného syna; a dal mu jméno Ježíš.

Překlad Bible 21: Mt 1:25 Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.

Český studijní překlad: Mt 1:25 Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 1:25 a nepoznával ji dotud, než porodila svého prvorozeného syna; i nazval jeho jméno Ježíš.

Překlad Františka Žilky: Mt 1:25 ale nežil s ní jako manžel, až porodila syna; i nazval jeho jméno Ježíš.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 1:25 Ale nežil s ní jako manžel, až porodila syna. A dal mu jméno Ježíš.

Překlad Roberta Colu: Mt 1:25 Avšak nepoznal ji dříve, dokud neporodila svého [prvorozeného] syna. A nazval ho jménem Ježíš.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 1:25 ale nepoznal ji, až porodila syna svého prvorozeného, a nazval jméno jeho Ježíš.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 1:25 A nepoznal jí, až porodila syna; a nazval ho jménem Ježíš.

Překlad Nového světa: Mt 1:25 Ale neměl s ní žádný styk, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Překlad Nový kovenant: Mt 1:25 a nepoznal ji, až pokud neporodila jejího syna - toho prvorozeného - a volal jeho jméno Ježíš.

Překlad Slovo na cestu: Mt 1:25 Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.

Existuje viacero verzií: 1. “syna“ – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Zvid (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie); Unciál 071; f1, f13pt; Minuskuly 1, 13, 33, 1192; staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), sýrske preklady Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár.

2. “jeho syna“ – len Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

3. “jej syna“ – len Minuskula 1182 a koptský preklad Copsa.

4. “prvorodeného syna“ – Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Dea2 (05) – Bezov kódex (9. storočie) a starý latinský preklad Itq – Kódex Monacensis (cca. 600).

5. “jej prvorodeného syna“ – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea* (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 087; Minuskuly 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365, 1646, 2148, 2174.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 2:18 Hlas bolo počuť v Ráme, plač a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje detia nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet.

Slovenský katolícky preklad: Mt 2:18 „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 2:18 V Rame bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a nechce sa dať potešiť, lebo ich niet.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 2:18 Hlas bolo počuť v Ráme, mnoho plaču a náreku: Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich niet.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 2:18 Hlas bolo počuť v Ráme, nárek a plač a mnoho kvílenia: Rácheľ, oplakávajúca svoje deti, a nedala sa potešiť, lebo ich niet.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 2:18 V Rame bolo počuť hlas – plač a mnoho kvílenia: Rachél oplakáva- júca svoje deti, a nechcela sa dať potešiť, pretože ich niet.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 2:18 V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svojich synov, a nechce sa dať potešiť, lebo ich niet.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 2:18 V Ráme bolo počuť hlas, plač a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svoje deti a nedala sa potešiť, lebo ich niet.

Preklad Nového sveta: Mt 2:18 „V Ráme bolo počuť hlas plaču a veľkého náreku; bola to Ráchel, oplakávajúca svoje deti, a nechcela sa dať utešiť, lebo ich už niet.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 2:18 V Ráme počuť nárek, plač a kvílenie. To Ráchel oplakáva svojich synov a nedá sa potešiť, lebo už nie sú nažive."

Český ekumenický překlad: Mt 2:18 ‚Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.‘

Katolický liturgický překlad: Mt 2:18 'V Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování: Ráchel oplakává svoje děti. Není k utišení - už nejsou.'

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 2:18 V Rámě bylo slyšet hlas, pláč a táhlé naříkání: to Ráchel oplakávala své děti; a nechce se dát utěšit, neboť jich už není.

Překlad Bible kralická: Mt 2:18 Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, proto že jich není.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 2:18

Překlad Nová Bible kralická: Mt 2:18 "Hlas byl slyšet v Ráma, naříkání, pláč a mnohé úpění, Ráchel plačící nad svými dětmi; a nenechala se utěšit, protože jich už není."

Překlad Bible 21: Mt 2:18 "V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!"

Český studijní překlad: Mt 2:18 ‚Hlas v Ráma bylo slyšet, nářek a pláč a velké bědování; Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 2:18 V Ramě bylo slyšet hlas - pláč a mnoho lkání: Rachél oplakávající své děti, a nechtěla se dát potěšit, protože jich není.

Překlad Františka Žilky: Mt 2:18 “Hlas v Ráma byl slyšen, veliký pláč a nářek: Ráchel oplakávala své děti a nechtěla se dát utěšiti, poněvadž jich už není.”

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 2:18 V Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování: Ráchel oplakává své děti. Utěšit se nedá, protože už nejsou naživu.

Překlad Roberta Colu: Mt 2:18 „Hlas v Rámě bylo slyšet, pláč a mnoho kvílení. Ráchel oplakávala své syny a nechtěla se dáti potěšit, poněvadž jich není.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 2:18 „Hlas v Rámě slyšen jest, pláč a kvílení mnohé: Ráchel to plačící synů svých; a nedávala se potěšiti, poněvadž jich není.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 2:18 Bylo slyšet hlas v Ramě, velký pláč a nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se potěšit, protože (už) nejsou.

Překlad Nového světa: Mt 2:18 „Bylo slyšet hlas v Ramě, plačící a velmi bědující; to Ráchel plakala pro své děti, a nebyla ochotná přijmout útěchu, protože již nejsou.“

Překlad Nový kovenant: Mt 2:18 Hlas byl slyšet v Ramě, bědování a nářek a mnoho sténání, Rachel naříkající pro její děti a nechtějící být přivolaná, neboť nejsou.

Překlad Slovo na cestu: Mt 2:18 "Slyším nářek, pláč a bědování. To matka oplakává své syny a nedá se utěšit, protože jsou mrtví."

Existuje viacero verzií: 1. “plač“ – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie), Unciál 0250; f1; Minuskuly 22, 279, 372, 1491; ℓ 2211; staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, kotpský preklad Copsa a cirkevný otcovia Justín, Hilary, Hieroným, Augustýn a ďalší.

2. “nárek“ – len koptský preklad Copbo.

3. “nárek a plač“ – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea* (05) – Bezov kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie),

Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus

(9. storočie); Unciál 0233; f13; Minuskuly 28, 33, 565, 700, 872, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1192, 1195, 1210, 1216, 1241, 1253, 1278, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, 2193; ℓ 70, ℓ 150, ℓ 185, ℓ 1761; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Arm – Arménska verzia (5. storočie), niektoré etiópske preklady a Origenes. Táto verzia zrejme pochádza od Jer 31:15.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 3:6 Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán.

Slovenský katolícky preklad: Mt 3:6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 3:6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 3:6 vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 3:6 a ponáraníboli od neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 3:6 i dávali sa od neho v Jordáne krstiť, vyznávajúc svoje hriechy.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 3:6 I dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne, pričom vyznávali svoje hriechy.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 3:6 I krstil ich v Jordáne, pričom vyznávali svoje hriechy.

Preklad Nového sveta: Mt 3:6 a krstil ľudí v rieke Jordán a otvorene vyznávali svoje hriechy.

Preklad Nádej pre každého: Mt 3:6 Dávali sa krstiť v rieke Jordán, a tým verejne vyznávali svoje hriechy.

Český ekumenický překlad: Mt 3:6 vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.

Katolický liturgický překlad: Mt 3:6 dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 3:6 a dávali se od něho křtít ve vodách Jordánu a vyznávali přitom své hříchy.

Překlad Bible kralická: Mt 3:6 A křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 3:6

Překlad Nová Bible kralická: Mt 3:6 A když vyznávali své hříchy, křtil je v Jordánu.

Překlad Bible 21: Mt 3:6 vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.

Český studijní překlad: Mt 3:6 a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 3:6 i byli od něho v Jordáně křtěni, vyznávajíce své hříchy.

Překlad Františka Žilky: Mt 3:6 a dávali se od něho křtíti v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 3:6 dávali se v řece Jordánu od něho křtít a vyznávali přitom své hříchy.

Překlad Roberta Colu: Mt 3:6 Dávali se od něho křtíti v Jordáně, vyznávajíce své hříchy.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 3:6 a byli křtěni od něho v Jordaně vyznávajíce hříchy své.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 3:6 A dávali se od něho křtít v řece Jordánu a vyznávali své hříchy.

Překlad Nového světa: Mt 3:6 a když lidé otevřeně vyznávali své hříchy, byli jím křtěni v řece Jordánu.

Překlad Nový kovenant: Mt 3:6 a byli pod ním ponořováni v Jordánu, plně potvrzujíce jejich hříchy.

Překlad Slovo na cestu: Mt 3:6 Dávali se od něho křtít v řece Jordánu, aby tím veřejně vyznávali svá provinění.

Slovo “rieke“ uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie),

C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie),

Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), S (028) – Kódex Vaticanus 354 (949); Unciál 0233; f1; Minuskuly 22, 33, 157, 346, 579, 1424; starý latinský preklad Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), niektoré sýrske, koptské a arménske prekldy a Origenes.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie),

Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f13; Minuskuly 28, 700, 892, 983, 1689.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 5:19 Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve.

Slovenský katolícky preklad: Mt 5:19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 5:19 Kto by teda zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní, a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v kráľovstve nebeskom; ale kto by konal a učil (podľa nich), bude pomenovaný veľkým v kráľovstve nebeskom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:19 Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve; ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude velikým volať v nebeskom kráľovstve.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:19 Ktokoľvek teda jeden z týchto najmenších príkazov poruší a tak bude vyučovať ľudí, bude sa v kráľovstve nebies volať najmenším, no ktokoľvek ich bude vykonávať a vyučovať, ten sa bude v kráľovstve nebies volať veľkým.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:19 Kto by teda zrušil jedno, i to najmenšie, z prikázaní a tak by učil ľudí, ten bude najmenší v Kráľovstve nebeskom. Ale kto ich zachová a tak bude vyučovať, ten bude veľký v Kráľovstve nebeskom.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:19 Ktokoľvek by teda zrušil jediné z týchto najmenších prikázaní a tak by vyučoval ľudí, ten sa bude nazývať najmenším v kráľovstve nebies; ale ktokoľvek by ich uskutočňoval a vyučoval, ten sa bude nazývať veľkým v kráľovstve nebies.

Preklad Nového sveta: Mt 5:19 Preto ktokoľvek zruší jedno z týchto najmenších prikázaní a učí ľudí v tom zmysle, bude nazvaný ‚najmenší‘ v nebeskom kráľovstve. Ktokoľvek ich dodržiava a vyučuje, ten bude nazvaný ‚veľký‘, pokiaľ ide o nebeské kráľovstvo.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:19 Keby teda niekto zrušil čo i len jedno z týchto prikázaní, hoci to najmenšie, a nabádal by na to aj iných, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale ten, kto sa spravuje Božími príkazmi a učí tak aj iných, bude veľký v nebeskom kráľovstve.

Český ekumenický překlad: Mt 5:19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.

Katolický liturgický překlad: Mt 5:19 Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 5:19 Tedy ten, kdo poruší jeden z oněch nejmenších předpisů a bude učit jiné, aby to dělali také tak, bude pokládán v Nebeském království za nejmenšího; kdo je naopak bude uskutečňovat a učit jim, ten bude pokládán v Nebeském království za velikého.

Překlad Bible kralická: Mt 5:19 Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázaní těchto nejmenších, a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i učil, ten veliký slouti bude v království nebeském.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 5:19

Překlad Nová Bible kralická: Mt 5:19 Proto, kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království nazýván nejmenším. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království nazýván velikým.

Překlad Bible 21: Mt 5:19 Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Český studijní překlad: Mt 5:19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 5:19 Kdokoli tedy jeden z těchto nejmenších příkazů uzná za nezávazný a tak bude vyučovat lidi, bude v království nebes nazýván nejmenším, kdokoli však je bude vykonávat a jim vyučovat, ten bude v království nebes nazýván velikým.

Překlad Františka Žilky: Mt 5:19 Kdo by tedy zrušil jediný z těchto nejnepatrnějších příkazů a tak učil lidi, nejnepatrnějším bude nazván v království nebeském; kdo by je však činil a jim učil, bude nazván velikým v království nebeském.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 5:19 Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a učil tomu lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.

Překlad Roberta Colu: Mt 5:19 Kdo by tedy zrušil jedno z těchto, třebas i nejmenších přikázání a naučil tomu lidi, bude nejmenším v království nebeském; kdo však by je plnil a jim učil, ten bude velikým v království nebeském.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 5:19 Kdo by tedy zrušil jeden z příkazů těchto nejmenších a vyučil tak lidi, nejmenším slouti bude v království nebeském; kdo by však činil a učil, ten bude velikým slouti v království nebeském.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 5:19 Kdo tedy zruší jedno z těchto nejmenších přikázáni a tak bude učit lidi, bude nejmenší v nebeském království; kdo však (je) bude činit a (jim) učit, ten bude veliký v nebeském království.

Překlad Nového světa: Mt 5:19 Proto každý, kdo porušuje jedno z těchto nejmenších přikázání a vyučuje lidstvo v tom smyslu, bude nazván ‚nejmenším‘ ve vztahu k nebeskému království. Pokud jde o kohokoli, kdo je činí a vyučuje je, ten bude nazván ‚velkým‘ ve vztahu k nebeskému království.

Překlad Nový kovenant: Mt 5:19 Proto, když kdokoliv uvolní jeden z nejmenších příkazů a vyučuje takhle lidi, bude se volat nejmenší v království nebes. Ale kdokoliv je dělá a vyučuje, takový se bude volat mohutný v království nebes.

Překlad Slovo na cestu: Mt 5:19 A proto každý, kdo by nebral vážně i to nejmenší přikázání a vedl by tak lidi, bude poslední v Božím království. Ale ten, kdo se Božími příkazy řídí a učí tak druhé, bude velký v nebeském království.

Túto vetu neuvádzajú tieto rukopisy: א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia),

W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); koptský preklad Copbo.

Túto vetu väčšina ostatných rukopisy.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 5:22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: Hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: Blázon, musí ísť do ohnivého pekla.

Slovenský katolícky preklad: Mt 5:22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu povie: “Ty bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto prechováva hnev proti svojmu bratovi. Kto povie svojmu bratovi ‚hlupák‘, pôjde pred veľradu. A ak mu povie ‚odpadlík‘, pôjde do pekelného ohňa.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 5:22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:22 Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi: Ráka, <Prázdna (hlava), ničema> bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady; a ktokoľvek by povedal: Blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:22 No ja vám vravím, že súdu bude podliehať každý, kto sa na svojho brata zbytočne hnevá; a ktokoľvek svojmu bratovi povie: raka, bude podliehať rade, a ktokoľvek povie: ty blázon, bude podliehať trestu ohnivého pekla.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:22 Ja vám však hovorím, že každý, kto sa (bez príčiny) nahnevá na svojho brata, patrí pred súd. Kto by zas svojmu bratovi povedal: „Hlupák“ – patrí pred vysokú radu. A kto by mu povedal „Raka“ (blázon) – ten patrí do pekelného ohňa.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:22 Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa (bez príčiny) hnevá na svojho brata, prepadne súdu, a ktokoľvek by svojmu bratovi povedal: „Hlupák!“ prepadne vysokej rade; ktokoľvek by však povedal: „Blázon!“ prepadne ohnivému peklu.

Preklad Nového sveta: Mt 5:22 Ale ja vám hovorím, že každý, kto prechováva hnev voči svojmu bratovi, bude sa zodpovedať pred súdom; a ten, kto sa obráti na svojho brata so slovom nevýslovného pohŕdania, bude sa zodpovedať pred Najvyšším súdom; avšak ten, kto povie: ‚Ty opovrhnutiahodný blázon!‘, podlieha ohňu gehenny.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:22 Ale ja vám hovorím, že bude súdený každý, kto sa bez príčiny hnevá na iného človeka; a kto iného ponižuje, odsúdi ho najvyšší súd, no kto mu zlorečí, zaslúži si pekelný oheň.

Český ekumenický překlad: Mt 5:22 Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.

Katolický liturgický překlad: Mt 5:22 Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 5:22 Já vám však říkam: Kdokoli se hněvá na svého bratra, bude se za to zodpovídat soudu; ale řekne-li mu: »Odpadlíku!«, bude se za to zodpovídat v pekelném ohni.

Překlad Bible kralická: Mt 5:22 Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, musí trpěti soud. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, musí pekelný oheň trpěti.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 5:22

Překlad Nová Bible kralická: Mt 5:22 Já vám však říkám, že každý, kdo se bezdůvodně zlobí na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by řekl svému bratru: 'Ráka!' bude vydán veleradě, a kdokoli by řekl: 'Blázne!' bude vydán pekelnému ohni.

Překlad Bible 21: Mt 5:22 Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!' bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!' bude vydán pekelnému ohni.

Český studijní překlad: Mt 5:22 Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: ‚Raka ‘, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: ‚Blázne‘, propadne ohnivé Gehenně.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 5:22 Já však vám pravím, že soudu bude podléhat každý, kdo se na svého bratra zbytečně hněvá; kdokoli však svému bratru řekne: raka, bude podléhat radě, kdokoli však řekne: pošetilče, bude podléhat trestu ohnivého pekla.

Překlad Františka Žilky: Mt 5:22 Ale já vám pravím: Každý, kdo se hněvá na svého bratra, propadne soudu; kdo by řekl svému bratru „hlupáku“, propadne synedriu, a kdo by mu řekl „blázne“, propadne ohnivému peklu.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 5:22 Já však vám říkám: Každý, kdo se hněvá na svého bratra, propadne soudu; a kdo svého bratra snižuje, propadne veleradě, a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.

Překlad Roberta Colu: Mt 5:22 Já však pravím vám, že každý, kdo se (už) hněvá na svého bratra, propadne soudu. Kdo by však řekl svému bratru,hlupáku‘, propadne veleradě; a kdo by řekl,blázne‘, propadne pekelnému ohni.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 5:22 Já však pravím vám, že každý, kdo se hněvá na bratra svého, propadne soudu. Kdo by však řekl bratru svému „ráchá“, propadne veleradě, a kdo by řekl „blázne“, propadne pekelnému ohni.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 5:22 Ale já vám pravím: Každý, kdo se hněvá na svého bratra, propadne soudu; kdo pak řekne svému bratru „raka“, propadne veleradě, a kdo řekne „blázne“, propadne pekelnému ohni.

Překlad Nového světa: Mt 5:22 Ale já vám říkám, že se bude zodpovídat soudnímu dvoru každý, kdo je stále rozzlobený na svého bratra; kdokoli však osloví svého bratra nevýslovným slovem opovržení, bude se zodpovídat Nejvyššímu soudu; zatímco ten, kdo říká: ‚Ty opovrženíhodný blázne!‘, podlehne ohnivé gehenně.

Překlad Nový kovenant: Mt 5:22 Ale já vám vykládám, že každý ten, rozhněvaný s jeho bratrem zbytečně, bude v tom držený rozhodnutím. Ale kdokoliv řekne jeho bratru, Raka! bude v tom držený sněmem; ale kdokoliv řekne, Hlupáku! bude v tom držený ohnivou gehenou!

Překlad Slovo na cestu: Mt 5:22 Ale já vám říkám, že bude souzen každý, kdo se hněvá na svého bližního. Pohrdání člověkem je zločin a kdo svolává na druhého Boží trest, sám mu propadne.

Slovné spojenie “bez príčiny“ uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie),

 אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciály 0233, 0287; f1, f13; väčšina minuskulý; staré latinské, sýrske, koptské a arménske preklady; Diatessaron [tiež nazývaná evanjelná harmónia] (2. storočie).

Toto slovné spojenie neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P64; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica

4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Ω (045) – Athous Dionysiou (9. storočie); Minuskuly 372, 1292, 1424mg, 2174vid, 2727; starý latinský preklad Itaur – Kódex Aureus (6. alebo

7. storočie) a preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 5:27 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš!

Slovenský katolícky preklad: Mt 5:27 Počuli ste, že bolo povedané: “Nescudzoložíš!”

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:27 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš!

Slovenský evanjelický preklad: Mt 5:27 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:27 Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:27 Počúvali ste že sa vravelo: Nebudeš cudzoložiť.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:27 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:27 Počuli ste, že sa povedalo: Nescudzoložíš!

Preklad Nového sveta: Mt 5:27 Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš.‘

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:27 Mojžišov zákon hovorí: Nebudeš cudzoložiť.

Český ekumenický překlad: Mt 5:27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘

Katolický liturgický překlad: Mt 5:27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.'

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 5:27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš.

Překlad Bible kralická: Mt 5:27 Slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nezcizoložíš.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 5:27

Překlad Nová Bible kralická: Mt 5:27 "Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.'

Překlad Bible 21: Mt 5:27 Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.'

Český studijní překlad: Mt 5:27 „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚ Nezcizoložíš.‘

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 5:27 Slýchali jste, že se říkalo: Nebudeš cizoložit.

Překlad Františka Žilky: Mt 5:27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: “Necizolož.”

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 5:27 “Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nebudeš cizoložit.

Překlad Roberta Colu: Mt 5:27 „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům:,Nezcizoložíš!’

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 5:27 Slyšeli jste, že řečeno jest starým: „Nezcizoložíš.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 5:27 „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nebudeš cizoložit!

Překlad Nového světa: Mt 5:27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘

Překlad Nový kovenant: Mt 5:27 Slyšeli jste, že bylo promluveno těm původním, Nezcizoložíš!

Překlad Slovo na cestu: Mt 5:27 Znáte další přikázání desatera: Nebudeš cizoložit.

Slovo “starým/predkom“ uvádzajú tieto rukopisy: Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Unciál 0233; f13; Minuskuly 33, 579, 892, 1010 a Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

Väčšina ostatných rukopisov toto slovo neuvádza.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 5:44 Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú,

Slovenský katolícky preklad: Mt 5:44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,

Slovenský evanjelický preklad: Mt 5:44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia];

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:44 No ja vám vravím: milujte svojich nepriateľov [žehnajte tých, ktorí vám zlorečia, pekne sa správajte k tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí [vám utŕhajú a] vás prenasledujú,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:44 Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za svojich prenasledovateľov,

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [žehnajte tým, ktorí vás preklínajú, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia] a modlite sa za tých, ktorí vás [hanobia a] prenasledujú,

Preklad Nového sveta: Mt 5:44 Ale ja vám hovorím: Stále milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú;

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.

Český ekumenický překlad: Mt 5:44 Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

Katolický liturgický překlad: Mt 5:44 Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 5:44 Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za své pronásledovatele,

Překlad Bible kralická: Mt 5:44 Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 5:44

Překlad Nová Bible kralická: Mt 5:44 Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují,

Překlad Bible 21: Mt 5:44 Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

Český studijní překlad: Mt 5:44 Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují,

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 5:44 Já však vám pravím: Milujte své nepřátele [žehnejte těm, kteří vám zlořečí, pěkně se chovejte k těm, kteří vás nenávidí] a modlete se za ty, kteří [vám utrhají a] vás pronásledují,

Překlad Františka Žilky: Mt 5:44 Ale já vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za své pronásledovatele;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 5:44 Já však vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

Překlad Roberta Colu: Mt 5:44 Ale já pravím vám: Milujte své nepřátele, [dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí] a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a [pomlouvají],

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 5:44 Ale já pravím vám: Milujte nepřátele své, (dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí), a modlete se za ty, kteří vás pronásledují (a pomlouvají),

Překlad Pavela Škrabala: Mt 5:44 Ale já vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují;

Překlad Nového světa: Mt 5:44 Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují;

Překlad Nový kovenant: Mt 5:44 ale já vám vykládám, Milujte vaše nepřátele; žehnejte ty, vás proklínající; dělejte dobře těm, vás nenávidějícím; a modlete se za ty, co vám vyhrožují a pronásledují vás;

Překlad Slovo na cestu: Mt 5:44 Ale já vám říkám: milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pronásledují.

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie),

Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie),

Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciály 047; f13; Minuskuly 28, 33, 118supp, 157, 180, 565, 579, 597, 700, 892, 1006, 1009, 1010, 1079, 1185, 1195, 1216, 1241, 1242c, 1243, 1292, 1342, 1365, 1424, 1505, 1546, 1646, 2148, 2174; staré latinské preklady Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie),

Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, niektoré arménske a etiópske preklady.

Túto časť vety neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); f1; Minuskuly 1, 22, 205, 279, 660*, 1192, 2786*; starý latinský preklad Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), koptské preklady Copsa a Combo.

Fráza je zrejme prevzatá z Lukášovho evanjelia – Lk 6:27-28.

Slovenský ekumenický preklad: Lk 6:27-28 No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.

Slovenský katolícky preklad: Lk 6:27-28 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 6:27-28 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tých, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Slovenský evanjelický preklad: Lk 6:27-28 Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 6:27-28 Ale vám hovorím, ktorí čujete: milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte tým, ktorí vás nenávidia, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 6:27-28 Ale vám, ktorí čujete, vravím: milujte svojich nepriateľov, pekne sa správajte k tým, ktorí vás nenávidia, žehnajte tých ktorí vám zlorečia, modlite sa za tých, ktorí vám utŕhajú.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 6:27-28 A vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobre robte tým, čo vás nenávidia! Dobrorečte tým, čo vás preklínajú, modlite sa za tých, čo vás ohovárajú!

Preklad Bohuslava Košu: Lk 6:27-28 Vám však, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia! Dobrorečte tým, čo vás preklínajú, modlite sa za tých, čo vás urážajú!

Preklad Nového sveta: Lk 6:27-28 Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Naďalej milujte svojich nepriateľov, robte dobro tým, čo vás nenávidia, žehnajte tých, čo vás preklínajú, modlite sa za tých, čo vás urážajú.

Preklad Nádej pre každého: Lk 6:27-28 Ale vám, ktorí ma počúvate, radím: Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Modlite sa za šťastie pre tých, ktorí vás preklínajú, a proste o Božie požehnanie pre tých, ktorí vám krivdia.

Český ekumenický překlad: Lk 6:27-28 Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Katolický liturgický překlad: Lk 6:27-28 Ale vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 6:27-28 Ale vám, kdo mě posloucháte, já říkám: Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, dobrořečte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vás hanobí.

Překlad Bible kralická: Lk 6:27-28 Ale vámť pravím, kteříž slyšíte: Milujte nepřátely své, dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidí, Dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a modlte se za ty, kteříž vám bezpráví činí.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 6:27-28

Překlad Nová Bible kralická: Lk 6:27-28 "Ale vám, kteří slyšíte, říkám: Milujte své nepřátele! Konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, hnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.

Překlad Bible 21: Lk 6:27-28 "Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.

Český studijní překlad: Lk 6:27-28 „Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 6:27-28 Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele, pěkně se chovejte k těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vám zlořečí, modlete se za ty, kteří vám utrhají.

Překlad Františka Žilky: Lk 6:27-28 Ale vám, kteří posloucháte, pravím: Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vás hanobí.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 6:27-28 »Ale vám, kteří právě posloucháte, říkám: »Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.

Překlad Roberta Colu: Lk 6:27-28 „Ale vám, kteří mě posloucháte, pravím: Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí; dobrořečte těm, kteří vám zlořečí, a modlete se za ty, kteří vás pomlouvají!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 6:27-28 „Ale vám, kteří mě posloucháte, pravím: Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, dobrořečte těm, kteří vám zlořečí, a modlete se za ty, kteří vás pomlouvají.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 6:27-28 „Ale vám, kteří posloucháte, říkám: milujte své nepřátele, dělejte dobře těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vám zlořečí, modlete se za ty, kdo vás tupí!

Překlad Nového světa: Lk 6:27-28 Ale vám, kdo nasloucháte, říkám: Milujte dál své nepřátele, čiňte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vás urážejí.

Překlad Nový kovenant: Lk 6:27-28 Ale vám vykládám, těm slyšícím, Milujte vaše nepřátele, dělejte dobře těm nenávidějícím vás! Žehnejte ty proklínající vás a modlete se za ty vyhrožující vám!

Překlad Slovo na cestu: Lk 6:27-28 Vám pak moji posluchači, radím: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kteří vás nenávidí. Přejte dobré věci těm, kteří vás proklínají a modlete se za ty, kteří vám činí bezpráví.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:4 aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:4 aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:4 aby tvoja almužna zostala skrytá; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, ti to odplatí.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:4 aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:4 aby bola tvoja almužna v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, on ti odplatí zjavne.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:4 aby tak tvoja almužna bola v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý v skrytosti vidí, ti odplatí.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:4 aby tvoja almužna zostala ukrytá; a odplatí ti tvoj Otec, ktorý vidí aj skryté veci.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:4 aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti.

Preklad Nového sveta: Mt 6:4 lebo tvoje dary milosrdenstva majú byť skryté; potom ti tvoj Otec, ktorý sa pozerá v skrytosti, odplatí.

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:4 A tvoj Otec, ktorý vidí aj skryté veci, ti to odplatí."

Český ekumenický překlad: Mt 6:4 aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:4 aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:4 aby tvá almužna byla skrytá; a tvůj Otec, který vidí, co je ve skrytu, ti za ni odplatí.

Překlad Bible kralická: Mt 6:4 Aby almužna tvá byla v skrytě, Otec pak tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:4

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:4 aby tvé milosrdenství bylo vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně."

Překlad Bible 21: Mt 6:4 Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.

Český studijní překlad: Mt 6:4 aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:4 aby tak tvá almužna byla v skrytu, a tvůj Otec, jenž v skrytu vidí, ti odplatí.

Překlad Františka Žilky: Mt 6:4 aby tvá almužna zůstala skryta, a tvůj Otec, jenž ji vidí, odplatí tobě v skrytosti.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:4 aby tvoje almužna zůstala skryta, a tvůj Otec, který vidí i co je skryté, ti to odplatí.

Překlad Roberta Colu: Mt 6:4 aby tvá almužna byla v skrytě, a tvůj Otec, jenž v skrytě vidí, ti odplatí.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:4 aby byla almužna tvá ve skrytě, a Otec tvůj, který vidí ve skrytě, odplatí tobě.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:4 aby tvoje almužna zůstala skryta, a tvůj Otec, který vidí ve skrytu, ti odplatí.“

Překlad Nového světa: Mt 6:4 aby tvé dary z milosrdenství byly vskrytu; potom ti tvůj Otec, který se dívá vskrytu, oplatí.

Překlad Nový kovenant: Mt 6:4 tak, aby byly tvé milostivosti ve skrytu a tvůj otec sledující ve skrytu, sám ti odevzdá v tom jasném.

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:4 Když ty někomu pomůžeš, udělej to nenápadně. Tvůj nebeský Otec, který vidí všechno, ti to odplatí.

Slovné spojenie “v tom jasnom“ (εν τω φανερω) uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie),

Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 0250; f13; Minuskuly 28, 157, 180, 565, 579, 597, 828, 892, 1006, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1243, 1342, 1365, 1424, 1505, 1546, 1646, 2148, 2174; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis

(4. alebo 5. storočie), Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itq – Kódex Monacensis

(cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, arménske a etiópske preklady a Ján Zlatoústy.

Toto slovné spojenie neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie); f1; Minuskuly 22, 33, 205, 983, 1192, 1292, 1689, 2786; staré latinské preklady Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad

(5. storočie) a cirkevný otcovia ako Origenes, Cyprián, Hieronýma Augustín.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. Tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:6 No keď sa modlíš ty, vstúp do svojej komôrky, zamkni svoje dvere a pomodli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý v skrytosti vidí, ti odplatí.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:6b Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zatvor sa sebou dvere a tak sa modli k svojmu Otcovi, ktorý prebýva v skrytosti. Tvoj Otec vidí v skrytosti a odplatí ti.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zatvor si dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti.

Preklad Nového sveta: Mt 6:6 Ale ty, keď sa modlíš, choď do svojej izby, a keď zavrieš dvere, modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti; potom ti tvoj Otec, ktorý sa pozerá v skrytosti, odplatí.

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:6 Ale keď sa chceš modliť, choď domov, zavri za sebou dvere a v skrytosti sa modli k svojmu Otcovi a On, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ťa vypočuje.

Český ekumenický překlad: Mt 6:6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:6 Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:6 Když se pak modlíš ty, odeber se do svého pokoje, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytu; a tvůj Otec, který vidí, co je ve skrytu, ti odplatí.

Překlad Bible kralická: Mt 6:6 Ale ty když bys se modlil, vejdi do pokojíka svého, a zavra dvéře své, modliž se Otci svému, kterýž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:6

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:6 Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně.

Překlad Bible 21: Mt 6:6 Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.

Český studijní překlad: Mt 6:6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:6 Když se však modlíš ty, vstup do své komůrky, a zamkna své dveře, pomodli se k svému Otci, jenž je v skrytu, a tvůj Otec, jenž v skrytu vidí, ti odplatí.

Překlad Františka Žilky: Mt 6:6 Ale ty, kdykoli se modlíš, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se svému Otci v skrytosti, a tvůj Otec, který to vidí, odplatí tobě v skrytosti.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:6 Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i co je skryté, ti to odplatí.

Překlad Roberta Colu: Mt 6:6 Když se však ty modlíš, vejdi do svého pokojíka, zavři dveře a pomodli se k Otci svému v skrytě, a tvůj Otec, jenž v skrytě vidí, ti odplatí.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:6 Když však ty se modlíš, vejdi do pokojíka svého, zavři dveře a pomodli se k Otci svému ve skrytě, a tvůj Otec, který vidí ve skrytě, odplatí tobě.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:6 Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytu; a tvůj Otec, který vidí ve skrytu, ti odplatí.

Překlad Nového světa: Mt 6:6 Ale ty, když se modlíš, jdi do svého soukromého pokoje, a když zavřeš dveře, modli se k svému Otci, který je vskrytu; potom ti tvůj Otec, který se dívá vskrytu, oplatí.

Překlad Nový kovenant: Mt 6:6 Ale ty, jakmile se modlíš, dojdi do tvé komory a zavři tvé dveře, modli se ke tvému otci ve skrytu a tvůj otec sledující ve skrytu, ti odevzdá v tom jasném.

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:6 Když se chceš modlit, jdi domů, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který je tam s tebou. A On, který vidí i to, co je skryto, tě vyslyší.

Slovné spojenie “v tom jasnom“ (εν τω φανερω) uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie),

Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis

(10. storočie); Unciál 0250; f13; Minuskuly 28, 33, 157, 180, 565, 579, 597, 700, 892, 1006, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1243, 1292, 1342, 1365, 1424, 1505, 1546, 1646, 2148, 2174; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo

5. storočie), Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600),

Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itπ – Fragmenta Stuttgartensia (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), Itc – Kódex Harleianus

(11. alebo 12. storočie), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, arménske a etiópske preklady a virkevný otcovia ako Ján Zlatoústy a Cyril.

Toto slovné spojenie neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie); f1; Minuskuly 22, 205, 1192, 2786*; staré latinské preklady Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I

(9. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad

(4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), niektoré koptské preklady a cirkevný otcovia ako Origenes, Hilary, Ambróz, Augustín.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:13 I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:13 a neuveď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:13 a neuvádzaj nás do pokúšania, lež nás vyprosť od zlého.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:13 A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:13 A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého!

Preklad Nového sveta: Mt 6:13 A nepriveď nás do pokušenia, ale osloboď nás od toho zlého.‘

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Český ekumenický překlad: Mt 6:13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:13 A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:13 A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého.

Překlad Bible kralická: Mt 6:13 I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:13

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.

Překlad Bible 21: Mt 6:13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Český studijní překlad: Mt 6:13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:13 a neuváděj nás do pokoušení, nýbrž nás vyprosť od zlého.

Překlad Františka Žilky: Mt 6:13 a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého!

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:13 A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Překlad Roberta Colu: Mt 6:13 A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého! [Amen.]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:13 A neuvoď nás v pokušení. Ale zbav nás od zlého (Amen).

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:13 A neuvoď nás v pokušení. Ale zbav nás od zlého.

Překlad Nového světa: Mt 6:13 A neuveď nás do pokušení, ale osvoboď nás od toho ničemného.‘

Překlad Nový kovenant: Mt 6:13 a nedones nás do zkoušky, ale vypusť nás od zlomyslného; neboť tvé je to království i ta zázračná moc i ta glory do věků - amen.

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:13 Chraň nás před pokušením a vysvoboď nás z moci zlého. Vždyť tobě navždy patří vláda,moc i sláva. Amen.

1. Túto vetu uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie),

Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie),

Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie),

Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 0233; f13; Minuskuly 22, 28, 33, 180, 565, 579, 597, 700, 892, 1006, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1243, 1292, 1365, 1424, 1505, 1546, 1646, 2174; starý latinský preklad Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrske preklady

Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo

7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a niektoré etiópske preklady.

2. Rozšírené verziu: “lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva Otca i Syna i Ducha Svätého na veky. Amen“ uvádzajú tieto rukopisy: Minuskuly 157, 225 a 418.

3. Iba časť tejto vety uvádzajú tieto rukopisy: a) Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie): Lebo tvoja je moc na veky. Amen.

b) Koptské preklady copsa, copfay: Lebo tvoja je moc i sláva na veky. Amen.

c) Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a Minuskula 1342: Lebo tvoje je kráľovstvo i sláva na veky. Amen.

d) ℓ 1016: Lebo tvoje je kráľovstvo i moc na veky. Amen.

e) Minuskula 1253: Lebo tvoje je kráľovstvo Otca i Syna i Ducha Svätého na veky. Amen.

4. Túto vetu neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis

(6. storočie); Unciál 0170; f1; Minuskuly 130, 205, 372, 890, 1090c, 2701supp, 2737, 2780*, 2786; ℓ 547; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a koptský preklad Copbo a mnoho cirkevných otcov ako Origenes, Cyprián, Hieroným, Augustín, ...

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:15 ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:15 ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:15 no ak ľuďom ich previnenia neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše previnenia.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:15 ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám vaše priestupky.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:15 ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám vaše poklesky.

Preklad Nového sveta: Mt 6:15 ale ak neodpustíte ľuďom ich priestupky, ani váš Otec neodpustí vaše priestupky.

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:15 Ale ak im vy neodpustíte, ani vy nemôžete rátať s Božím odpustením."

Český ekumenický překlad: Mt 6:15 jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:15 ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:15 ale neodpustíte-li lidem, ani váš nebeský Otec neodpustí vaše prohřešky vám.

Překlad Bible kralická: Mt 6:15 Jestliže pak neodpustíte lidem pádů jejich, aniž Otec váš odpustí vám pádů vašich.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:15

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:15 Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, pak ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky vám."

Překlad Bible 21: Mt 6:15 Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.

Český studijní překlad: Mt 6:15 jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:15 pakli však lidem jejich provinění neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše provinění.

Překlad Františka Žilky: Mt 6:15 neodpustíte-li však lidem, neodpustí ani vám Otec vašich poklesků.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:15 ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.

Překlad Roberta Colu: Mt 6:15 Neodpustíte-li však lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše hříchy.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:15 pakli neodpustíte lidem, ani Otec váš neodpustí vám hříchů vašich.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:15 ale neodpustíte-li lidem, ani váš Otec vám neodpustí hříchy.“

Překlad Nového světa: Mt 6:15 jestliže však lidem neodpustíte jejich přečiny, ani váš Otec neodpustí vaše přečiny.

Překlad Nový kovenant: Mt 6:15 Ale když neodpustíte lidem jejich poklesky, ani váš otec neodpustí vaše poklesky!

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:15 Jestliže jim však neodpustíte, nemůžete ani vy počítat s Božím odpuštěním.

Slovné spojenie “ich previnenia“ (τα παραπτωματα αυτων) uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f13; Minuskuly 28, 33, 565, 700; sstaré latinské preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrsky preklad Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

Toto slovné spojenie neuvádzajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia),

Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); f1; Minuskuly 22, 118, 130, 205, 209, 279, 372, 892*, 1357*, 1582*, 2701supp, 2737, 2786; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie),

Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady Copbo, Copfay, Copmae-1 a Diatessaron [tiež nazývaná evanjelná harmónia] (2. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:18 aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:18 aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:18 aby ľudia nevideli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:18 aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:18 aby nebolo viditeľné ľuďom, že sa postíš, ale tvojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:18 aby si sa tak nie ľuďom ukázal, že sa postíš, lež svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý v skrytosti vidí, ti odplatí.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:18 aby ľudia nezbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý prebýva v skrytosti; a tvoj Otec, ktorý vidí aj v skrytosti, ti odplatí.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:18 aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti.

Preklad Nového sveta: Mt 6:18 aby si nie ľuďom, ale svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, dal najavo, že sa postíš; potom ti tvoj Otec, pozerajúci sa v skrytosti, odplatí.

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:18 aby na tebe nikto nič nezbadal. Vie o tom iba tvoj Otec, ktorý vidí to, čo je ľuďom skryté. A jedine tak ti pôst prinesie duchovný úžitok.

Český ekumenický překlad: Mt 6:18 abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:18 abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:18 aby o tvém postu nevěděli lidé, nýbrž tvůj Otec, který je ve skrytu; a tvůj Otec, který vidí, co je ve skrytu, ti to odplatí.

Překlad Bible kralická: Mt 6:18 Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale Otci tvému, kterýž jest v skrytě. A Otec tvůj, kterýž vidí v skrytosti, odplatí tobě zjevně.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:18

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:18 aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně."

Překlad Bible 21: Mt 6:18 aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění."

Český studijní překlad: Mt 6:18 abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:18 aby ses tak ne lidem ukázal, že se postíš, nýbrž svému Otci, jenž je v skrytu, a tvůj Otec, jenž v skrytu vidí, ti odplatí.

Překlad Františka Žilky: Mt 6:18 abys ne před lidmi měl vzhled, že se postíš, ale před svým Otcem v skrytosti; a tvůj Otec, jenž to vidí, odplatí tobě v skrytosti.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:18 abys ne před lidmi měl vzhled, že se postíš, ale před svým Otcem ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i co je skryté, ti to odplatí.”

Překlad Roberta Colu: Mt 6:18 aby lidé neviděli, že se postíš, nýbrž jen Otec tvůj, který je v skrytě; a tvůj Otec, jenž v skrytě vidí, ti odplatí.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:18 aby nebylo zjevno lidem, že se postíš, nýbrž Otci tvému, jenž jest ve skrytě; a Otec tvůj, jenž vidí ve skrytě, odplatí tobě.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:18 aby neviděli lidé, že se postíš, nýbrž tvůj Otec, který je ve skrytu; a tvůj Otec, který vidí ve skrytu, ti odplatí.“

Překlad Nového světa: Mt 6:18 abys dal najevo, nikoli lidem, ale svému Otci, který je vskrytu, že se postíš; potom ti tvůj Otec, který se dívá vskrytu, oplatí.

Překlad Nový kovenant: Mt 6:18 tak, abys neosvětlil lidem, že se postíš, ale tvému otci ve skrytu; a ten tvůj otec, sledující ve skrytu, ti odevzdá jasně.

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:18 aby na tobě nikdo nic nepoznal. Ví o tom jen tvůj Otec, který vidí to, co je lidem skryto. A jedině tak ti půst přinese duchovní užitek.

Slovné spojenie “v tom jasnom“ (εν τω φανερω) uvádzajú tieto rukopisy: Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Unciál 0233; Minuskuly 157, 205, 209, 579, 1009, 1071, 1195, 1216, 1230, 1241, 1243, 1253, 1342, 1505, 1546, 2174; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie),

Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie),

Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), a niektoré etiópske preklady.

Toto slovné spojenie neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Le (019) – Kódex Regius

(8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie),

Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 0250; f1, f13; Minuskuly 28, 33, 180, 565, 597, 700, 892, 1006, 1010, 1079, 1242, 1292, 1365, 1424, 1646; staré latinské preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), IItl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), tff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske a koptské preklady.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev?

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:25 Preto vám hovorím: Nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:25 Pre túto príčinu vám vravím: nestarostite sa o svoje žitie, čo zjete a čo vypijete, ani o svoje telo, čím sa odejete; či nie je žitie viac od stravy a telo od odevu?

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa budete odievať. Či (váš) život nie je viac ako jedlo a či (vaše) telo nie je viac ako odev?

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa budete zaodievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo ako odev?

Preklad Nového sveta: Mt 6:25 Preto vám hovorím: Prestaňte byť úzkostliví o svoje duše, pokiaľ ide o to, čo budete jesť alebo čo budete piť, alebo o svoje telo, pokiaľ ide o to, čo si oblečiete. Či neznamená duša viac ako pokrm a telo viac ako odev?

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:25 Preto vám radím: netrápte sa hmotnými starosťami -- o jedlo, pitie a odev. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako šaty?

Český ekumenický překlad: Mt 6:25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Katolický liturgický překlad: Mt 6:25 Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:25 Proto vám tedy říkám: Neznepokojujte se o svůj život, o to, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se oblečete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Překlad Bible kralická: Mt 6:25 Protož pravím vám: Nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili, ani o tělo své, čím byste se odívali. Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo nežli oděv?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:25

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:25 "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život, co byste jedli a co pili, ani o své tělo, co byste si oblékali. Není snad život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Překlad Bible 21: Mt 6:25 "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?

Český studijní překlad: Mt 6:25 „Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:25 Pro tuto příčinu vám pravím: nestarejte se o své žití, čeho se najíte a čeho se napijete, ani o své tělo, čím se odějete; není žití více než strava a tělo než oděv?

Překlad Františka Žilky: Mt 6:25 Proto vám pravím: Nestarejte se o svůj život, co budete jísti, ani o své tělo, co budete oblékati. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:25 Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?

Překlad Roberta Colu: Mt 6:25 „Proto pravím vám: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani své tělo, čím byste je odívali. Což není život víc nežli pokrm a tělo více než oděv?

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:25 Proto pravím vám: nepečujte úzkostlivě o život svůj, co byste jedli, ani o tělo své, čím byste se odívali. Není-li život více nežli pokrm, a tělo více než oděv?

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:25 Proto vám pravím: Nestarejte se příliš o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o své tělo, čím se budete odívat. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Překlad Nového světa: Mt 6:25 Proto vám říkám: Přestaňte být úzkostliví o své duše, pokud jde o to, co budete jíst nebo co budete pít, nebo o své tělo, pokud jde o to, co si budete oblékat. Což neznamená duše víc než pokrm a tělo víc než oblečení?

Překlad Nový kovenant: Mt 6:25 Skrze toto vám vykládám, nestarejte se tou vaší duší, co polykáte a co pijete; ani tím vaším tělem, v čem se potopíte; není snad duše více než výživa a tělo více než potopení?

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:25 Radím vám: nezatěžujte si život starostmi o jídlo, pití a oděv. Cožpak nemají pokrmy sloužit k udržení života a šaty k oblečení těla?

Slovné spojenie “a/alebo čo piť“ (και/η τι πιητε) uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex

(1. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 0233; f13; Minuskuly 22mg, 33, 157, 180, 205, 565, 579, 597, 700, 1006, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1243, 1253, 1292, 1342, 1365, 1424, 1505, 1546, 1646, 2174; ℓ 547; staré latinské preklady Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itm – Kódex Speculum (5. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady Copbo a Copmae-1 a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Toto slovné spojenie neuvádzajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); f1; Minuskuly 22*, 372, 892, 1592; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie),

Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptký preklad Copmae-2 a rada cirkevných otcov ako Justín, Origenes, Hilary, Epifánius, Ján Zlatoústy, Hieroným, Cyril, ...

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 7:21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Slovenský katolícky preklad: Mt 7:21 Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 7:21 Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 7:21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 7:21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 7:21 Nie každý, kto mi vraví Pane, Pane, vstúpi do kráľovstva nebies, lež ten, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 7:21 Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane!“ – vojde do Kráľovstva nebeského, ale ten, kto plní vôlu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 7:21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebies, ale kto vykonáva vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Preklad Nového sveta: Mt 7:21 Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Preklad Nádej pre každého: Mt 7:21 Nie každý, kto ma oslovuje Pane, Pane, príde do nebeského kráľovstva. Rozhodujúce je, či poslúcha môjho Otca.

Český ekumenický překlad: Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Katolický liturgický překlad: Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 7:21 Do Nebeského království nevejde ten, kdo mi říká: »Pane, Pane,« ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.

Překlad Bible kralická: Mt 7:21 Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 7:21

Překlad Nová Bible kralická: Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.

Překlad Bible 21: Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.

Český studijní překlad: Mt 7:21 „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vstoupí do království nebes, nýbrž ten, kdo koná vůli mého Otce, jenž je v nebesích.

Překlad Františka Žilky: Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká: “Pane! Pane”, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého nebeského Otce.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 7:21 “Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!’, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.

Překlad Roberta Colu: Mt 7:21 „Ne každý, kdo mi říká:,Pane, Pane', vejde do království nebeského, nýbrž ten, kdo plní vůli mého Otce nebeského, [ten vejde do království nebeského].

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce mého, jenž jest v nebesích, ten vejde do království nebeského.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká: ´Pane, Pane', vejde do nebeského království, nýbrž kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Překlad Nového světa: Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.

Překlad Nový kovenant: Mt 7:21 Ne každý ten vykládající mi - Panující! Panující! - dojde do království nebes, ale ti, dělající záměr mého otce v nebesích!

Překlad Slovo na cestu: Mt 7:21 Ne každý, kdo mne oslovuje Pane, Pane, přijde do nebeského království. Rozhodující je, zda poslouchá mého Otce.

Túto časť vety uvádzajú len rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie),

Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskuly 33, 713, 1071, 1241; preklady Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a

Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a Cyprián.

Väčšina ostatných rukopisov ju neuvádza.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 7:29 Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Slovenský katolícky preklad: Mt 7:29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 7:29 lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákonníci.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 7:29 lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákonníci.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 7:29 lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 7:29 lebo ich vyučoval ako ktosi, kto má právomoc, a nie ako ich pismári.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 7:29 Lebo ich vyučoval ako taký, čo ma moc, a nie ako ich zákonníci.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 7:29 lebo ich vyučoval ako ten, čo má právomoc, a nie ako ich pismári.

Preklad Nového sveta: Mt 7:29 lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich znalci Písma.

Preklad Nádej pre každého: Mt 7:29 lebo na rozdiel od učiteľov, ktorých poznali, z Ježiša a jeho slov vyžarovala zvláštna moc.

Český ekumenický překlad: Mt 7:29 neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.

Katolický liturgický překlad: Mt 7:29 Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 7:29 neboť on je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.

Překlad Bible kralická: Mt 7:29 Nebo učil je jako moc maje, a ne jako zákonníci.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 7:29

Překlad Nová Bible kralická: Mt 7:29 protože je vyučoval jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.

Překlad Bible 21: Mt 7:29 Učil je totiž jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci Písma.

Český studijní překlad: Mt 7:29 neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako jejich učitelé Zákona.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 7:29 neboť je vyučoval jako někdo, kdo má pravomoc, a ne jako jejich písmaři.

Překlad Františka Žilky: Mt 7:29 neboť učil je jako člověk zplnomocněný [Bohem], a ne jako jejich zákoníci.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 7:28 protože učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich vykladači Písma.

Překlad Roberta Colu: Mt 7:29 neboť učil je jako ten, jenž má moc, a ne jako jejich zákoníci a farizeové.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 7:29 neboť učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci jejich a fariseové.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 7:29 Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich vykladatelé Písma.

Překlad Nového světa: Mt 7:29 neboť je vyučoval jako osoba, která má autoritu, a ne jako jejich znalci Zákona.

Překlad Nový kovenant: Mt 7:29 protože je vyučoval, jako držící autoritu a ne jako ti písmáci.

Překlad Slovo na cestu: Mt 7:28b Na rozdíl od učitelů, které znali, z Ježíše vyzařovala zvláštní síla.

Slová “a farizeji“ (οι Φαρισαιοι) uvádzajú len rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo

5. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie); Minuskuly 33, 1241; niektoré latinské a sýrske preklady.

Väčšina ostatných rukopisov ich neuvádza.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 9:13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov.

Slovenský katolícky preklad: Mt 9:13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: “Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.” Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 9:13 Choďte a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať dokonalých, ale hriešnikov.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 9:13 Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 9:13 Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 9:13 No poberte sa a naučte sa, čo je toto: Súcit si želám, a nie obeť. Lebo som neprišiel povolávať spravodlivých, lež hriešnikov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 9:13 Choďte a naučte sa, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Lebo neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 9:13 No choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Preklad Nového sveta: Mt 9:13 Choďte teda a učte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obeť.‘ Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 9:13 Zamyslite sa nad tým, čo znamenajú staré slová Písma: „Nechcem vaše obete a dary, ale chcem, aby ste boli milosrdní. Mojím poslaním tu na zemi je volať k Bohu hriešnikov, a nie spravodlivých."

Český ekumenický překlad: Mt 9:13 Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

Katolický liturgický překlad: Mt 9:13 Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 9:13 Naučte se tedy, co znamená: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, nýbrž hříšníky.“

Překlad Bible kralická: Mt 9:13 Jdouce pak, učte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti. Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 9:13

Překlad Nová Bible kralická: Mt 9:13 Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci, a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž volat spravedlivé, ale hříšné k pokání."

Překlad Bible 21: Mt 9:13 Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."

Český studijní překlad: Mt 9:13 Jděte a naučte se, co znamená: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 9:13 Odeberte se však a naučte se co je toto: Soucit chci a ne obět. Nepřišelť jsem povolávat spravedlivé, nýbrž hříšníky.

Překlad Františka Žilky: Mt 9:13 Jděte a naučte se, co znamená slovo: “Milosrdenství chci, ne oběť”. Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, nýbrž hříšníky.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 9:13 Jděte a naučte se, co znamená: Milosrdenství chci, a ne oběť. Já jsem nepřišel, abych povolával spravedlivé, ale hříšníky.”

Překlad Roberta Colu: Mt 9:13 Jděte a naučte se, co znamená: Milosrdenství chci a ne oběti. Neboť nepřišel jsem volat spravedlivé, nýbrž hříšníky.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 9:13 Jděte a naučte se, co jest to:,Milosrdenství chci a ne oběti.‘ Neboť nepřišel jsem povolat spravedlivé, nýbrž hříšné.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 9:13 Jděte a naučte se, co je to: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“

Překlad Nového světa: Mt 9:13 Jděte tedy a naučte se, co to znamená: ‚Chci milosrdenství, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem totiž volat spravedlivé, ale hříšníky.“

Překlad Nový kovenant: Mt 9:13 Ale projděte si učit se, co je: Chci milost a ne oběť! Protože jsem nepřišel volat spravedlivé, ale hříšné do obrácení.

Překlad Slovo na cestu: Mt 9:13 Zamyslete se nad tím, co znamená to staré slovo Písma: Nechci vaše oběti a dary, ale chci, abyste byli milosrdní. Nepřišel jsem schvalovat vaši bezúhonnost, ale zvát hříšníky k pokání."

Slovné spojenie “k pokániu“ (εις μετανοιαν) uvádzajú tieto rukopisy: C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie),

X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); Unciál 0281; f13; Minuskula 700; staré latinské preklady Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), sýrske preklady

Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptské preklady Copsa a Copmae-1, cirkevný otec Basil.

Toto slovné spojenie neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie),

Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Γ* (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Unciály 036, 037, 0233; f1; Minuskuly 22, 33, 174, 372, 565; ℓ 844, ℓ 2211; preklad Vg – Latinská Vulgata

(cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady Copbo a Copmae-2.

Pokus o doplnenie podľa Lukášovho evanjelia – Lk 5:32:

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 10:3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,

Slovenský katolícky preklad: Mt 10:3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:3 Filip a Bartolomej, Tomáš a Matúš, mýtnik, Jakub Alfejov a Tadeáš,

Slovenský evanjelický preklad: Mt 10:3 Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub, syn Alfeov, a Tadeus,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:3 Filip, Bartolomej, Tomáš, colný Matúš, Jakob Alfeov, Lebeus, ktorému bolo dané prímeno Taddeus,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:3 Filip a Bartolomej; Tomáš a Matúš, vyberač dávok; Jakub Alfeov a Lebbeus, ktorý bol prezvaný Taddeus;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadej.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:3 Filip a Bartolomej; Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,

Preklad Nového sveta: Mt 10:3 Filip a Bartolomej; Tomáš a Matúš, vyberač daní; Jakub, [syn] Alfeov, a Taddeus;

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:3 Filip, Bartolomej, Tomáš, bývalý colník Matúš, Alfejov syn Jakub, Tadej,

Český ekumenický překlad: Mt 10:3 Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,

Katolický liturgický překlad: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš,

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj; Tomáš a celník Matouš; Alfeův syn Jakub a Tadeáš;

Překlad Bible kralická: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, kterýž býval celný, Jakub Alfeův a Lebbeus, přijmím Taddeus,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 10:3

Překlad Nová Bible kralická: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub Alfeův a Lebeus příjmením Tadeáš

Překlad Bible 21: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš,

Český studijní překlad: Mt 10:3 Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj; Tomáš a Matouš, dávkový výběrčí; Jakub Alfeův a Lebbeus, jemuž přezděno Thaddeus;

Překlad Františka Žilky: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš celník, Jakub, syn Alfeův, a Tadeus,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš,

Překlad Roberta Colu: Mt 10:3 Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan; Filip a Bartoloměj; Tomáš a celník Matouš; Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš;

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 10:3 Jakub (syn) Zebedeův a Jan, bratr jeho, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš celník, Jakub (syn) Alfeův a Tadeáš,

Překlad Pavela Škrabala: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš,

Překlad Nového světa: Mt 10:3 Filip a Bartoloměj; Tomáš a Matouš, výběrčí daní; Jakub, [syn] Alfeův, a Tadeáš;

Překlad Nový kovenant: Mt 10:3 Filip a Bartolomej, Tomáš a Matouš celník; Jakub, syn Alfea a Lebbeus, ten, co se volá přes Thaddeus;

Překlad Slovo na cestu: Mt 10:3 Filip, Bartolorněj, Tomáš, Matouš - bývalý celník, Jakub - syn Alfeův, Tadeáš,

Existuje viacero verzií: 1. Tadeáš (Θαδδαιος) B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); Minuskuly 17, 124, 130, 788, 892; ℓ185, ℓ2211; stare latinské preklady Itaur – Kódex Aureus (6. alebo

7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie),

Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), koptské preklady Cop a Hieroným.

2. Lebbeus (Λεββαιος) Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie) a niektoré stare latinské preklady.

3. Lebbeus, ktorého priezvisko je Tadeáš W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie),

C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie),

Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie),

Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48

(9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie),

X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f1; Minuskuly 22, 28, 33, 157, 180, 205, 565, 579, 597, 700, 1006, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1243, 1253, 1292, 1342, 1344, 1365, 1424, 1505, 1546, 1646, 2148, 2174; starý latinský preklad Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrske preklady

Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo

7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár a Ján Zlatoústy.

4. Tadeáš, ktorého priezvisko je Lebbeus f13; Minuskuly 346, 543, 826, 828.

5. Judáš Zealot – staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822).

6. Judáš, ktorý je tiež Lebbeus, ktorého priezvisko je Tadeáš Minuskuly 243 a 854.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 10:12 Keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho.

Slovenský katolícky preklad: Mt 10:12 Keď vojdete do domu, pozdravte ho!

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:12 Keď vojdete do domu, želajte mu pokoj.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 10:12 A keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho a povedzte: Pokoj domu tomuto!;

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:12 A vchádzajúc do domu pozdravte ho.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:12 A vchodiac do domu, po zdravte ho,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:12 A keď vstúpite do domu, pozdravte ho!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:12 A keď vstúpite do domu, pozdravte ho.

Preklad Nového sveta: Mt 10:12 Keď vstúpite do domu, pozdravte členov domácnosti;

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:12 Keď vstúpite do domu, zaželajte: „Pokoj tomuto domu!"

Český ekumenický překlad: Mt 10:12 Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘

Katolický liturgický překlad: Mt 10:12 Když vstoupíte do domu, pozdravte ho přáním pokoje!

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 10:12 Když vstoupíte do domu, pozdravte jej:

Překlad Bible kralická: Mt 10:12 A vcházejíce do domu, pozdravte ho.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 10:12

Překlad Nová Bible kralická: Mt 10:12 Když pak přicházíte do domácnosti, pozdravte ji.

Překlad Bible 21: Mt 10:12 Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj.

Český studijní překlad: Mt 10:12 Když budete vcházet do domu, pozdravte jej.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 10:12 A když budete vcházet do domu, pozdravte jej,

Překlad Františka Žilky: Mt 10:12 Když budete vcházeti do domu, pozdravte jej;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 10:12 Když vstoupíte do domu, pozdravte ho přáním pokoje.

Překlad Roberta Colu: Mt 10:12 Při vcházení pak do domu pozdravte jej [slovy:,Pokoj tomuto domu!']

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 10:12 Vcházejíce pak do domu, pozdravte jej řkouce:,Pokoj domu tomuto.‘

Překlad Pavela Škrabala: Mt 10:12 Když vstoupíte do domu, pozdravte ho!

Překlad Nového světa: Mt 10:12 Když budete vstupovat do domu, pozdravte [členy] domácnosti;

Překlad Nový kovenant: Mt 10:12 Ale došlí do domu, jej obejměte

Překlad Slovo na cestu: Mt 10:12 Když vstoupíte do domu, pozdravte přáním pokoje.

Slová “povedzte: Pokoj tomuto domu!“ (λεγοντες ειρηνη τω οικω τουτω) uvádzajú tieto rukopisy:

א* (01) Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi

(9. storočie); f1; Minuskuly 22, 346, 517, 713, 1010; niektoré stare latinské preklady a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); f13; väčšina minuskulý; stare latinské preklady Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), sýrske a koptské preklady.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 10:37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Slovenský katolícky preklad: Mt 10:37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 10:37 Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný;

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:37 Kto ľúbi otca alebo mať nado mňa, nie je ma hoden, a kto ľúbi syna alebo dcéru nado mňa, nie je ma hoden,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:37 Kto viac miluje otca alebo matku ako mňa, nie je ma hodný. A kto viac miluje syna alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mňa hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je mňa hoden.

Preklad Nového sveta: Mt 10:37 Kto má väčšiu náklonnosť k otcovi alebo k matke ako ku mne, nie je ma hoden; a kto má väčšiu náklonnosť k synovi alebo k dcére ako ku mne, nie je ma hoden.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:37 Kto má vo svojom srdci na prvom mieste otca alebo matku, syna alebo dcéru, a nie mňa, nie je ma hoden.

Český ekumenický překlad: Mt 10:37 Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

Katolický liturgický překlad: Mt 10:37 Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 10:37 Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden. Kto miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mě hoden.

Překlad Bible kralická: Mt 10:37 Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden; a kdož miluje syna neb dceru více nežli mne, neníť mne hoden.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 10:37

Překlad Nová Bible kralická: Mt 10:37 Kdo má rád otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden, a kdo má rád syna nebo dceru více nežli mne, není mě hoden.

Překlad Bible 21: Mt 10:37 Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden.

Český studijní překlad: Mt 10:37 Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 10:37 Kdo má otce nebo matku nade mne raději, není mne hoden, a kdo má syna nebo dceru nade mne raději, není mne hoden,

Překlad Františka Žilky: Mt 10:37 Kdo má rád otce nebo matku více než mne, není mne hoden; kdo má rád syna nebo dceru více než mne, není mne hoden;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 10:37 Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mě hoden.

Překlad Roberta Colu: Mt 10:37 „Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden; a kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 10:37 Kdo miluje otce neb matku více než mne, není mne hoden, a kdo miluje syna neb dceru více než mne, není mne hoden.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 10:37 Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden; a kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mě hoden.

Překlad Nového světa: Mt 10:37 Kdo má větší náklonnost k otci nebo matce než ke mně, není mě hoden; a kdo má větší náklonnost k synovi nebo k dceři než ke mně, není mě hoden.

Překlad Nový kovenant: Mt 10:37 Ten, mající raději otce nebo matku nade mne, není zasluhující si mne. A ten, mající raději syna nebo dceru nade mne, není zasluhující si mne.

Překlad Slovo na cestu: Mt 10:37 Kdo má ve svém srdci na prvním místě otce nebo matku, syna nebo dceru, a ne mne, není mne hoden.

Túto vetu neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P19; B* (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Minuskuly 983 a 1009; ℓ 871; sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský Kódex Schøyen (4. storočie).

Väčšina ostatných rukopisov ju uvádza.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 11:15 Kto má uši, nech počúva!

Slovenský katolícky preklad: Mt 11:15 Kto má uši, nech počúva!

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 11:15 Kto má uši, nech počúva!

Slovenský evanjelický preklad: Mt 11:15 Kto má uši, nech počuje!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 11:15 Kto má uši, aby počul, nech počuje!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 11:15 Kto má uši na počúvanie, nech počúva.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 11:15 Kto má uši, nech počúva!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 11:15 Kto má uši, nech počúva!

Preklad Nového sveta: Mt 11:15 Kto má uši, nech počúva.

Preklad Nádej pre každého: Mt 11:15 Kto má uši, nech počuje!

Český ekumenický překlad: Mt 11:15 Kdo má uši, slyš.

Katolický liturgický překlad: Mt 11:15 Kdo má uši, slyš!

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 11:15 Kdo má uši, ať slyší.

Překlad Bible kralická: Mt 11:15 Kdo má uši k slyšení, slyš.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 11:15

Překlad Nová Bible kralická: Mt 11:15 Kdo má uši k slyšení, ať slyší.

Překlad Bible 21: Mt 11:15 Kdo má uši, slyš!

Český studijní překlad: Mt 11:15 Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. “

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 11:15 Kdo má uši k slyšení, slyš.

Překlad Františka Žilky: Mt 11:15 Kdo má uši, poslouchej!

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 11:15 Kdo má uši, poslouchej!

Překlad Roberta Colu: Mt 11:15 Kdo má uši k slyšení, slyš!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 11:15 Kdo má uši k slyšení, slyš.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 11:15 Kdo má uši, poslouchej!“

Překlad Nového světa: Mt 11:15 Kdo má uši, ať naslouchá.

Překlad Nový kovenant: Mt 11:15 Ten, držící uši ke slyšení, slyš!

Překlad Slovo na cestu: Mt 11:15 Kdo slyšíš, rozuměj!

Slovné spojenie “na počúvanie“ (ακουειν) uvádzajú tieto rukopisy: א (01) Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex

(5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis

(6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48

(9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie),

X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 33, 157, 180, 205, 565, 579, 597, 892, 1006, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1243, 1253, 1292, 1342, 1365, 1424, 1505, 1546, 1646, 2148, 2174; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), väčšina latinských, sýrskych, koptských, arménskych a etiópskych prekladov a rada cirkevných otcov ako Justín, Origenes, Ján Zlatoústy, Hieroným.

Toto slovné spojenie neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Minuskuly 174 a 700; starý latinský preklad Itk – Kódex Bobbiensis

(4. alebo 5. storočie) a sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 12:35 Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce.

Slovenský katolícky preklad: Mt 12:35 Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:35 Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobré veci, keď ste zlí! Lebo z plnosti srdca hovoria ústa.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 12:35 Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:35 Plemä vreteníc, ako vy môžete vravieť dobré veci, keď ste zlí? Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:35 dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé veci,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:35 Dobrý človek vynáša z dobrej pokladnice dobré veci, ale zlý človek vynáša zo zlej pokladnice veci zle.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci, a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci.

Preklad Nového sveta: Mt 12:35 Dobrý človek vydáva zo svojho dobrého pokladu dobré, ale zlý človek zo svojho zlého pokladu vydáva zlé.

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:35 Dobrý človek rozdáva z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek zo zlého.

Český ekumenický překlad: Mt 12:35 Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.

Katolický liturgický překlad: Mt 12:35 Zmijí plemeno! Jak byste mohli mluvit dobře, když jste špatní? Ústa přece mluví to, čeho je srdce plné.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 12:35 Dobrý človek vybírá ze své zásobnicedobra dobro; a zlý člověk vybírá ze své zásobnice zla zlo.

Překlad Bible kralická: Mt 12:35 Pokolení ještěrčí, kterakž byste mohli dobré věci mluviti, jsouce zlí? Nebo z hojnosti srdce ústa mluví.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 12:35

Překlad Nová Bible kralická: Mt 12:35 Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Vždyť ústa mluví z hojnosti srdce.

Překlad Bible 21: Mt 12:35 Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku!

Český studijní překlad: Mt 12:35 Plemeno zmijí, jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí? Vždyť ústa mluví z přebytku srdce.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 12:35 Zplozeňata zmijí, jak můžete mluviti dobré věci, jsouce zlí? Ústa přece mluví z toho, čím srdce přetéká;

Překlad Františka Žilky: Mt 12:35 „Plemeno zmijí, jak byste mohli mluviti dobré věci, když jste zlí? Vždyť ústa mluví z toho, čím je srdce přeplněno.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 12:35 Zmijí plemeno! Jak byste mohli mluvit dobře, když jste špatní? Ústa přece mluví to, čeho je srdce plné.

Překlad Roberta Colu: Mt 12:35 Pokolení zmijí, jak můžete mluvit dobré věci, jsouce zlí? Neboť čím srdce plné, tím ústa přetékají.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 12:35 Pokolení zmijí, kterak můžete mluviti věci dobré, jsouce zlí? neboť z hojnosti srdce mluví ústa.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 12:35 Plemeno zmijí! Jak můžete mluvit dobré věci, když jste špatní? Vždyť ústa mluví z toho, čím srdce oplývá.

Překlad Nového světa: Mt 12:35 Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu dobré věci, zatímco ničemný člověk ze svého ničemného pokladu vynáší ničemné věci.

Překlad Nový kovenant: Mt 12:35 Plodiny zmijí! Jak můžete mluvit dobro, jsouce zlomyslní? Protože z nadbytku srdce ta ústa mluví!

Překlad Slovo na cestu: Mt 12:35 Dobrý člověk rozdává z dobrého pokladu svého srdce a zlý člověk ze zlého.

Slová “svojho srdca“ (της καρδιας αυτου) uvádzajú len rukopisy: Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); f1; Minuskula 33; starý latinský preklad Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie) a možno ešte nejaké latinské a sýrske preklady.

Väčšina ostatných rukopisov tieto slová neuvádza.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 13:9 Kto má uši, nech počúva!

Slovenský katolícky preklad: Mt 13:9 Kto má uši, nech počúva!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 13:9 Kto má uši, nech počúva!“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 13:9 Kto má uši, nech počuje!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 13:9 Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 13:9 Kto má uši, nech počúva.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 13:9 Kto má uši, nech počúva!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 13:9 Kto má uši, nech počúva!"

Preklad Nového sveta: Mt 13:9 Kto má uši, nech počúva.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 13:9 Tak teda, kto má uši, nech počuje!"

Český ekumenický překlad: Mt 13:9 Kdo má uši, slyš!“

Katolický liturgický překlad: Mt 13:9 Kdo má uši, slyš!”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 13:9 Kdo má uši, ať slyší!”

Překlad Bible kralická: Mt 13:9 Kdo má uši k slyšení, slyš.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 13:9

Překlad Nová Bible kralická: Mt 13:9 Kdo má uši k slyšení, ať slyší."

Překlad Bible 21: Mt 13:9 Kdo má uši, slyš!"

Český studijní překlad: Mt 13:9 Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá! “

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 13:9 Kdo má uši, slyš.

Překlad Františka Žilky: Mt 13:9 Kdo má uši, poslouchej!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 13:9 Kdo má uši, poslouchej!”

Překlad Roberta Colu: Mt 13:9 Kdo má uši [k slyšení], slyš!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 13:9 Kdo má uši k slyšení, slyš.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 13:9 Kdo má uši, poslouchej!“

Překlad Nového světa: Mt 13:9 Kdo má uši, ať naslouchá.“

Překlad Nový kovenant: Mt 13:9 Ten držící uši ke slyšení, slyš!

Překlad Slovo na cestu: Mt 13:9 Víte, co tím myslím?"

Slovné spojenie “na počúvanie“ (ακουειν) uvádza väčšina rukopisov.

Toto slovné spojenie neuvádzajú len rukopisy: א* (01) Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia),

B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie),

Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), sýrsky preklad

Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a Tertullianus.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 13:43 Vtedy spravodliví zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počuje!

Slovenský katolícky preklad: Mt 13:43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 13:43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!

Slovenský evanjelický preklad: Mt 13:43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú sťa slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počuje!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 13:43 Vtedy sa budú spravedliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 13:43 Vtedy sa spravodliví v kráľovstve svojho Otca rozžiaria ako slnko. Kto má uši, nech počúva.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 13:43 Vtedy spravodliví zažiaria ako slnko v Kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 13:43 Vtedy spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!

Preklad Nového sveta: Mt 13:43 Vtedy budú spravodliví žiariť jasne ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva.

Preklad Nádej pre každého: Mt 13:43 A vtedy tí, čo plnili Božiu vôľu, sa zaskvejú v kráľovstve nebeského Otca ako slnko. Zapamätajte si to a premýšľajte o tom!"

Český ekumenický překlad: Mt 13:43 Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“

Katolický liturgický překlad: Mt 13:43 Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 13:43 Spravedliví pak zazáří jako slunce v Království svého Otce. Kdo má uši, ať slyší!

Překlad Bible kralická: Mt 13:43 A tehdážť spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 13:43

Překlad Nová Bible kralická: Mt 13:43 Tehdy se spravedliví v království svého Otce rozzáří jako slunce. Kdo má uši k slyšení, ať slyší."

Překlad Bible 21: Mt 13:43 Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!

Český studijní překlad: Mt 13:43 Tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá! “

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 13:43 Tehdy se spravedliví v království svého Otce rozzáří jako slunce. Kdo má uši slyš.

Překlad Františka Žilky: Mt 13:43 Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. - Kdo má uši, poslouchej!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 13:43 Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, poslouchej!

Překlad Roberta Colu: Mt 13:43 Tehda se budou skvíti spravedliví v království Otce svého jako slunce. Kdo má uši k slyšení, slyš!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 13:43 Tehda budou spravedliví stkvíti se jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 13:43 Tehdy budou spravedliví zářit jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, poslouchej!“

Překlad Nového světa: Mt 13:43 V tom čase budou spravedliví zářit jasně jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, ať naslouchá.

Překlad Nový kovenant: Mt 13:43 Tehdy ti spravedliví budou vyzařovat jako slunce v království jejich otce. Ten držící uši ke slyšení, slyš!

Překlad Slovo na cestu: Mt 13:43 A tehdy ti, kteří plnili Boží vůli, budou v království nebeského Otce zářit jako slunce. Přemýšlejte o tom!

Podobne ako pri Mt 11:15 a Mt 13:9.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 13:51 Pochopili ste to všetko? Odpovedali mu: Áno.

Slovenský katolícky preklad: Mt 13:51 Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 13:51 Pochopili ste to všetko?“ Odpovedali mu: „Áno.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 13:51 Či ste to všetko pochopili? Odpovedali Mu: Áno.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 13:51 A Ježiš im riekol: Či ste porozumeli tomuto všetkému? A oni mu povedali: Áno, Pane.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 13:51 Ježiš im vraví: Pochopili ste všetky tieto veci? Vravia mu: Áno[, Pane].

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 13:51 „Či ste tomu všetkému porozumeli?" – „Hej", odpovedali mu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 13:51 „Či ste tomu všetkému porozumeli?" – „Áno", odpovedali mu.

Preklad Nového sveta: Mt 13:51 Pochopili ste zmysel toho všetkého?“ Povedali mu: „Áno.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 13:51 „Porozumeli ste všetkému?" -- „Áno," odpovedali.

Český ekumenický překlad: Mt 13:51 „Pochopili jste to všecko?“ Odpověděli: „Ano.“

Katolický liturgický překlad: Mt 13:51 Rozuměli jste tomu všemu?” Odpověděli: “Ano.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 13:51 Porozuměli jste tomu všemu?” - „Ano,“ řeknou mu.

Překlad Bible kralická: Mt 13:51 Dí jim Ježíš: Srozuměli-li jste tomuto všemu? Řekli jemu: I ovšem, Pane.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 13:51

Překlad Nová Bible kralická: Mt 13:51 Tehdy se jich Ježíš zeptal: "Pochopili jste všechny tyto věci?" A oni mu řekli: "Ano, Pane."

Překlad Bible 21: Mt 13:51 Pochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu.

Český studijní překlad: Mt 13:51 Ježíš jim řekl: „Rozuměli jste tomu všemu?“ Řekli mu: „Ano, Pane .“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 13:51 Ježíš jim praví: Pochopili jste všechny tyto věci? Praví mu: Ano [, Pane].

Překlad Františka Žilky: Mt 13:51 „Pochopili jste to všecko?“ Odpověděli mu: „Ano.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 13:51 “Rozuměli jste tomu všemu?” Řekli mu: “Ano.”

Překlad Roberta Colu: Mt 13:51 „Pochopili jste to všechno?“ Praví mu: „Ano.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 13:51 Srozuměli jste všemu tomu?“ Řkou jemu : „Ano.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 13:51 „Rozuměli jste tomu všemu? „Řeknou mu: „Ano.“

Překlad Nového světa: Mt 13:51 Pochopili jste smysl toho všeho?“ Řekli mu: „Ano.“

Překlad Nový kovenant: Mt 13:51 Ježíš jim vykládá, Chápali jste tyto všechny? Vykládají mu, Ano panující!

Překlad Slovo na cestu: Mt 13:51 Porozuměli jste všemu?" "Ano," odpověděli.

Slová Ježiš im hovorí: uvádzajú tieto rukopisy: C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie),

Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

Slovo Pane uvádzajú tieto rukopisy: C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 14:2 Svojim sluhom povedal: Toto je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom zázračné sily.

Slovenský katolícky preklad: Mt 14:2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 14:2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia divotvorné sily.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 14:2 a povedal svojim sluhom: Toto je Ján Krstiteľ; vstal z mŕtvych, preto pôsobí v ňom zázračná moc.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 14:2 a povedal svojim služobníkom: To je Ján Baptista, on vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom tie divotvorné moci.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 14:2 a povedal svojim sluhom: Toto je Ján, krstiteľ; on bol od mŕtvych vzkriesený a pre túto príčinu v ňom prejavujú svoju silu tie mocné činy.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 14:2 a povedal svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Ten vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia divotvorné sily."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 14:2 a povedal svojim sluhom: „Toto je Ján Krstiteľ; vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom také sily."

Preklad Nového sveta: Mt 14:2 a povedal svojim sluhom: „To je Ján Krstiteľ. Bol vzkriesený z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia mocné skutky.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 14:2 a povedal svojim dvoranom: „To je akiste Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto má zázračnú moc!"

Český ekumenický překlad: Mt 14:2 a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly.“

Katolický liturgický překlad: Mt 14:2 a řekl svým dvořanům: “To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 14:2 a ten řekl svým služebníkům: „Je to Jan Křtitel! On vstal z mrtvých: proto se v něm projevuje ta zázračná moc!“

Překlad Bible kralická: Mt 14:2 I řekl služebníkům svým: To jest Jan Křtitel. Onť jest vstal z mrtvých, a protož se divové dějí skrze něho.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 14:2

Překlad Nová Bible kralická: Mt 14:2 a řekl svým služebníkům: "To je Jan Křtitel. Byl vzkříšen z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky."

Překlad Bible 21: Mt 14:2 "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky."

Český studijní překlad: Mt 14:2 a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel. Vstal z mrtvých, a proto v něm působí tyto moci.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 14:2 a řekl svým sluhům: Toto je Jan, křtitel; on byl od mrtvých vzkříšen a následkem toho v něm projevují svou sílu ty mocné činy.

Překlad Františka Žilky: Mt 14:2 a řekl svým služebníkům: „To jest Jan Křtitel; vstal z mrtvých, proto v něm působí moci.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 14:2 a řekl svým dvořanům: “To je Jan Křtitel! Vstal z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly.”

Překlad Roberta Colu: Mt 14:2 I řekl svým služebníkům: „To je Jan Křtitel; vstal z mrtvých, a proto v něm působí divotvorná moc.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 14:2 I řekl služebníkům svým: „To jest Jan Křtitel; on vstal z mrtvých, a proto moc divotvorná působí v něm.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 14:2 A řekl svým dvořanům: „To je Jan Křtitel. On vstal z mrtvých, a proto v něm působí zázračná moc.“

Překlad Nového světa: Mt 14:2 a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel. Byl vzbuzen z mrtvých, a proto v něm působí mocné skutky.“

Překlad Nový kovenant: Mt 14:2 a řekl jeho sluhům, Tohle je Jan ponořující, on byl probuzen od těch mrtvých a skrze tohle v něm pracují ty zázračné moci!

Překlad Slovo na cestu: Mt 14:2 a řekl svým dvořanům: "To musí být Jan Křtitel! Vstal z mrtvých, a proto dělá takové zázraky!"

Slová “ktorého som sťal“ (ον εγω απεκεφαλισα) uvádzajú len rukopisy: Dea (05) – Bezov kódex

(5. storočie a staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I

(9. storočie).

Väčšina ostatných rukopisov ich neuvádza.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 14:33 Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Naozaj si Boží Syn.

Slovenský katolícky preklad: Mt 14:33 Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 14:33 Tí, čo boli na lodi, padli mu k nohám a vraveli: „Naozaj, si Boží Syn!“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 14:33 A tí, čo boli na lodi, padli Mu k nohám a hovorili: Vpravde, Syn Boží si!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 14:33 A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si naozaj Syn Boží!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 14:33 a tí v lodi prišli a poklonili sa mu, vraviac: Naozaj si Boží Syn.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 14:33 Tí však, čo boli na loďke, padli pred ním a vyznávali: „Naozaj, si Syn Boží.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 14:33 No tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: „Naozaj, Syn Boží si.“

Preklad Nového sveta: Mt 14:33 Nato mu tí v člne vzdali poctu a povedali: „Ty si skutočne Boží Syn.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 14:33 Učeníci pokľakli pred ním a vyznávali: Ty si určite Boží Syn!"

Český ekumenický překlad: Mt 14:33 Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: „Jistě jsi Boží Syn.“

Katolický liturgický překlad: Mt 14:33 Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: »Jsi opravdu Boží syn.«

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 14:33 Ti, kdo byli v loďce, se mu poklonili a říkali: „Opravdu jsi Syn Boží!“

Překlad Bible kralická: Mt 14:33 Ti pak, kteříž na lodí byli, přistoupivše, klaněli se jemu, řkouce: Jistě Syn Boží jsi.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 14:33

Překlad Nová Bible kralická: Mt 14:33 Ti, kdo byli na lodi, pak přistoupili a klaněli se mu se slovy: "Ty jsi opravdu Boží Syn!"

Překlad Bible 21: Mt 14:33 Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!"

Český studijní překlad: Mt 14:33 Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli: „Opravdu jsi Boží Syn.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 14:33 a ti v lodi přišli a poklonili se mu, říkajíce: Opravdu jsi Boží Syn.

Překlad Františka Žilky: Mt 14:33 Lidé v lodi se mu klaněli a říkali: „Vpravdě jsi Syn Boží.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 14:33 Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: »Jsi skutečně Boží syn.«

Překlad Roberta Colu: Mt 14:33 Ti, kteří byli na loďce, [přistoupivše] poklonili se mu a pravili: „Skutečně, Syn Boží jsi!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 14:33 Ti pak, kteří byli na lodičce, přistoupivše poklonili se mu řkouce: „V pravdě Syn Boží jsi ty.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 14:33 Ti pak, kteří byli na lodi, po klonili se mu a pravili: „Vpravdě jsi Boží Syn.“

Překlad Nového světa: Mt 14:33 Potom mu ti ve člunu vzdali poctu a řekli: „Ty jsi skutečně Boží Syn.“

Překlad Nový kovenant: Mt 14:33 Ale ti v lodi přicházejíce k němu, jej uctívali, vykládajíce, Opravdu jsi syn božského!

Překlad Slovo na cestu: Mt 14:33 Učedníci před Ježíšem poklekli a vyznávali: "Ty jsi určitě Boží Syn!"

Slovo pristúpili uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie).

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius

(8. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 15:6 ten už vraj nemusí ctiť svojho otca. Takto ste zbavili platnosti Božie slovo pre svoju tradíciu.

Slovenský katolícky preklad: Mt 15:6 ten už nemusí ctiť svojho otca.” A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 15:6 ten už nemusí pomáhať svojmu otcovi alebo svojej matke.“ Takto ste zrušili Božie slovo pre svoje podanie.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 15:6 ten si, vraj, nemusí ctiť otca alebo matku. Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 15:5b-6 a nebude ctiť svojho otca alebo svojej matere. A tak ste zbavili prikázanie Božie moci pre svoje podané ustanovenie.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 15:6 i nebude nijako svojho otca alebo svoju mať ctiť; a pre svoje podanie ste platnosti zbavili Boží príkaz.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 15:6 ten už nemusí viac ctiť svojho otca a svoju matku. 'Takto ste pre svoje podanie zrušili zákon Boží!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 15:5b-6 ten už nemusí ctiť svojho otca alebo svoju matku.' A takto ste pre svoju tradíciu vyhlásili prikázanie Božie za neplatné.

Preklad Nového sveta: Mt 15:6 ten vôbec nemusí ctiť svojho otca‘. A tak ste spravili Božie slovo neplatné pre svoju tradíciu.

Preklad Nádej pre každého: Mt 15:5b-6 ten už nemusí podporiť svojich rodičov ani vtedy, keď to potrebujú. A tak ste svojou tradíciou zrušili priamy Boží príkaz.

Český ekumenický překlad: Mt 15:6 ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.

Katolický liturgický překlad: Mt 15:6 ten že už není povinen podporovat svého otce a svou matku. Tak jste svým podáním zbavili závaznosti slovo Boží.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 15:6 bude zroštěn svých povinností vůči otci nebo matce. A zrušili jste Boží slovo kvůli svému podání.

Překlad Bible kralická: Mt 15:5b-6 A neuctil by otce svého neb mateře své. I zlehčili jste přikázaní Boží pro své ustanovení.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 15:6

Překlad Nová Bible kralická: Mt 15:6 už nemusí nijak uctít svého otce nebo matku. A tak jste zrušili Boží přikázání kvůli své tradici.

Překlad Bible 21: Mt 15:6 ten už nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo.

Český studijní překlad: Mt 15:6 ten již není povinen uctít svého otce nebo svou matku. Zrušili jste Boží slovo pro svou tradici.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 15:6 i nebude nikterak svého otce nebo svou matku ctít; a pro svou tradiční nauku jste platnosti zbavili Boží přikázáni.

Překlad Františka Žilky: Mt 15:6 ten že nemusí ctíti svého otce nebo svou matku. Tak rušíte slovo Boží pro svou tradici.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 15:6 ten že už není povinen podporovat svého otce a svou matku. Tak jste svými zvyky zbavili závaznosti slovo Boží.

Překlad Roberta Colu: Mt 15:6 není povinen ctíti otce svého nebo matku svou. I zrušili jste přikázání Boží pro své podání.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 15:6 není povinen ctíti otce svého neb matku svou.‘ I zrušili jste přikázání Boží pro podání svoje.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 15:6 není už povinen podporovat svého otce nebo svou matku´. Tak jste zrušili slovo Boží svým podáním.

Překlad Nového světa: Mt 15:6 ten vůbec nepotřebuje ctít svého otce.‘ A tak ste spravili Božie slovo neplatné pre svoju tradíciu.

Překlad Nový kovenant: Mt 15:6 a vůbec si necení jeho otce, nebo jeho matky; a udělali jste příkaz božského nepanujícím skrze vaši tradici!

Překlad Slovo na cestu: Mt 15:6 nesmíš už z něho podporovat své rodiče, i když mají nedostatek.' Tak jste svými ustanoveními zrušili přímý Boží příkaz.

Existuje viacero verzií: 1. svojho otca (τὸν πατέρα αὐτοῦ) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica

4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a koptský preklad Copsa.

2. otca alebo svoju matku (τὸν πατέρα τὴν μητέρα αὐτοῦ) – Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1; ℓ 184 a Origenes.

3. svojho otca alebo matku (τὸν πατέρα αὐτοῦ τὴν μητέρα) – Unciál 084; f13; Minuskuly 33, 700, 892, 1071.

4. svojho otca alebo svoju matku (τὸν πατέρα αὐτοῦ τὴν μητέρα αὐτοῦ) –W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius

(8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie),

Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); Unciál 0106; Minuskuly 1009, 1010, 1079, 1195, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, 1646, 2148, 2174.

5. svojho otca a svoju matku (τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ) – Minuskuly 565 a 1241.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 15:8 Tento ľud ma ctí perami,ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.

Slovenský katolícky preklad: Mt 15:8 “Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 15:8 Tento ľud ma uctieva iba perami, ale ich srdcia sú ďaleko odo mňa.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 15:8 Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa;

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 15:8 Tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a rtami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 15:8 Tento ľud ma ctí perami, no ich srdce je odo mňa ďaleko vzdialené;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 15:8 Tento ľud perami ma ctí, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 15:8 Tento ľud ma ctí perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

Preklad Nového sveta: Mt 15:8 ‚Tento ľud ma ctí svojimi perami, ale ich srdce je odo mňa ďaleko vzdialené.

Preklad Nádej pre každého: Mt 15:8 Tento ľud hovorí, že ma ctí, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.

Český ekumenický překlad: Mt 15:8 ‚Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

Katolický liturgický překlad: Mt 15:8 'Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 15:8 Tento lid mě ctí rty, ale jejich srdce je ode mne daleko.

Překlad Bible kralická: Mt 15:8 Přibližuje se ke mně lid tento ústy svými, a rty mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mne.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 15:8

Překlad Nová Bible kralická: Mt 15:8 'Tento lid se ke mně přibližuje svými ústy a ctí mne svými rty,

Překlad Bible 21: Mt 15:8 ‚Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený.

Český studijní překlad: Mt 15:8 ‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 15:8 Tento lid mě rty ctí, jejich srdce je však ode mne daleko vzdáleno;

Překlad Františka Žilky: Mt 15:8 “Tento lid mě ctí svými rty, ale jejich srdce jest ode mne velmi vzdáleno;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 15:8 Tento lid ctí mě ústy, ale jejich srdce je daleko ode mne.

Překlad Roberta Colu: Mt 15:8,Tento lid ctí mě ústy, ale jejich srdce je daleko ode mne.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 15:8,Lid tento ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest ode mne.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 15:8 Tento lid mě ctí ústy, ale jejich srdce je ode mne daleko.

Překlad Nového světa: Mt 15:8 ‚Tento lid mě ctí svými rty, ale jejich srdce je ode mne daleko vzdáleno.

Překlad Nový kovenant: Mt 15:8 Tenhle lid je ke mně blíže jejich ústy a cení si mně jejich rty, ale jejich srdce je ode mne drženo daleko.

Překlad Slovo na cestu: Mt 15:8 'Tento lid říká, že mne ctí, ale jejich srdce je ode mne daleko.

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskula 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 18:15 Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata.

Slovenský katolícky preklad: Mt 18:15 Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 18:15 Ak tvoj brat spácha hriech, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 18:15 Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata;

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 18:15 A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi potresci ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúvne, získal si svojho brata.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 18:15 No ak tvoj brat proti tebe zhreší, choď, pokarhaj ho medzi tebou a ním samotným; ak ťa vypočuje, získal si svojho brata.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 18:15 Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami! Keď ťa poslúchne, získal si svojho brata.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 18:15 Keby sa však tvoj brat prehrešil proti tebe, choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami! Keď ťa počúvne, získal si svojho brata.

Preklad Nového sveta: Mt 18:15 A ak zhreší tvoj brat, choď a otvorene mu poukáž na jeho chybu medzi vami samými. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata.

Preklad Nádej pre každého: Mt 18:15 Ak sa previní proti tebe niektorý z bratov, vyhľadaj ho a pozhováraj sa s ním medzi štyrmi očami. Ak uzná svoju chybu, získal si znovu brata.

Český ekumenický překlad: Mt 18:15 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.

Katolický liturgický překlad: Mt 18:15 Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 18:15 Zhřeší-li tvůj bratr, jdi za ním a napomeň ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra.

Překlad Bible kralická: Mt 18:15 Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 18:15

Překlad Nová Bible kralická: Mt 18:15 "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi svého bratra.

Překlad Bible 21: Mt 18:15 "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.

Český studijní překlad: Mt 18:15 „Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 18:15 Zhřeší-li však tvůj bratr proti tobě, jdi, pokárej ho mezi tebou a jim samotným; uposlechne-li tě, získal jsi svého bratra.

Překlad Františka Žilky: Mt 18:15 „Zhřeší-li tvůj bratr, jdi a pokárej ho jen mezi čtyřma očima. Poslechne-li tebe, získal jsi svého bratra;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 18:15 “Zhřeší-li tvůj bratr, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, získal jsi svého bratra.

Překlad Roberta Colu: Mt 18:15 „Jestliže by se proti tobě provinil tvůj bratr, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima! Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra;

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 18:15 „Zhřešil-li pak (proti tobě) bratr tvůj, jdi a pokárej ho mezi sebou a jím samým. Poslechne-li tě, získal jsi bratra svého;

Překlad Pavela Škrabala: Mt 18:15 „Zhřeší-li proti tobě tvůj bratr, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, získal jsi svého bratra.

Překlad Nového světa: Mt 18:15 Dále, jestliže zhřeší tvůj bratr, jdi a odhal jeho chybu mezi čtyřma očima. Jestliže ti bude naslouchat, získal jsi svého bratra.

Překlad Nový kovenant: Mt 18:15 Ale když do tebe hřeší ten tvůj bratr, veď se a usvědči jej, společně uprostřed tebe a jeho jediného. Když tě vyslechne, získal jsi tvého bratra.

Překlad Slovo na cestu: Mt 18:15 Proviní-li se proti tobě někdo z věřících, vyhledej ho a promluv si s ním mezi čtyřma očima. Přizná-li svoji chybu, udělal sis z nepřítele znovu bratra.

Slová proti tebe(εις σε) uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 078; f13; Minuskuly 28 33, 565, 700, 892; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský preklad Copmae, Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); Unciál 0281; f1; Minuskula 579; koptský preklad Copsa.

Zdá sa, že spresnenie proti tebe, ktoré pridáva viacero rukopisov, je ťažká a verejná chyba.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 18:26 Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim.

Slovenský katolícky preklad: Mt 18:26 Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: “Pozhovej mi a všetko ti vrátim.”

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 18:26 Vtedy mu ten sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘

Slovenský evanjelický preklad: Mt 18:26 Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 18:26 Tedy padnul pred ním sluha, klaňal sa mu a hovoril: Pane, pozhovej mi, a všetko ti zaplatím.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 18:26 Ten nevoľník teda padol a klaňal sa mu, vraviac: Pane, pozhovej mi a zaplatím ti všetko.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 18:26 Ale ten sluha padol pred ním a prosil ho: „Pane, pozhovej mi a všetko ti zaplatím."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 18:26 Preto ten otrokpadol na zem, klaňal sa mu a hovoril: „Pane, pozhovej mi, a všetko ti zaplatím."

Preklad Nového sveta: Mt 18:26 Preto otrok padol a vzdával mu poctu a hovoril: ‚Maj so mnou trpezlivosť a všetko ti splatím.‘

Preklad Nádej pre každého: Mt 18:26 On sa však hodil pred kráľa na kolená a prosil ho: „Pane, maj so mnou strpenie a všetko ti vrátim!

Český ekumenický překlad: Mt 18:26 Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!‘

Katolický liturgický překlad: Mt 18:26 Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: 'Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!'

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 18:26 Tehdy se mu ten služebník vrhl k nohám, ležel tváří k zemi a říkal: »Posečkej mi, a všechno ti splatím.«

Překlad Bible kralická: Mt 18:26 Tedy padna služebník ten, klaněl se jemu, řka: Pane, poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 18:26

Překlad Nová Bible kralická: Mt 18:26 Ten služebník tedy padl a začal se mu klanět se slovy: 'Pane, měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím!'

Překlad Bible 21: Mt 18:26 Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!'

Český studijní překlad: Mt 18:26 Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal: ‚Měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím!‘

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 18:26 Ten nevolník tedy padl a klaněl se mu, pravě: Pane, poshověj mi a zaplatím ti vše.

Překlad Františka Žilky: Mt 18:26 Služebník se vrhl na zem, klaněl se mu a prosil: “Měj se mnou strpení, a všecko ti zaplatím.”

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 18:26 Tu mu ten služebník padl k nohám a prosil ho:,Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.’

Překlad Roberta Colu: Mt 18:26 Padl tedy ten služebník před ním a prosil:,Poshověj mi, a všechno ti zaplatím!'

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 18:26 Pad tedy služebník ten před ním, prosil ho řka:,Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.‘

Překlad Pavela Škrabala: Mt 18:26 Tu mu ten služebník padne k nohám a prosí ho: ´Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím´.

Překlad Nového světa: Mt 18:26 Proto otrok padl a začal mu vzdávat poctu a říkal: ‚Měj se mnou trpělivost a všechno ti splatím.‘

Překlad Nový kovenant: Mt 18:26 Proto ten otrok padnuv, jej uctíval, vykládaje, Panující, buď přese mne trpělivý a všechno ti odevzdám!

Překlad Slovo na cestu: Mt 18:26 On však před králem padl na kolena a prosil ho: 'Pane, měj se mnou trpělivost a já všecko zaplatím!'

Slovo “Pane“ (κυριε) uvádzajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciály 058 a 0281; f1, f13; Minuskuly 28, 33, 565, 892.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskula 700; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 18:29 Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti.

Slovenský katolícky preklad: Mt 18:29 Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: “Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.”

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 18:29 Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘

Slovenský evanjelický preklad: Mt 18:29 Jeho spolusluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 18:29 Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 18:29 Ten jeho spolunevoľník teda padol [k jeho nohám] a snažne ho prosil, vraviac: Po zhovej mi a zaplatím ti.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 18:29 Vtedy jeho spolusluha padol pred ním a prosil ho: „Pozhovej mi a zaplatím ti!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 18:29 Preto jeho spoluotrok padol na zem a prosíkal: „Pozhovej mi, a zaplatím ti!"

Preklad Nového sveta: Mt 18:29 Preto jeho spoluotrok padol a úpenlivo ho prosil a povedal: ‚Maj so mnou trpezlivosť a splatím ti.‘

Preklad Nádej pre každého: Mt 18:29 Ten chudák si pred ním kľakol a zúfalo ho prosil: Maj so mnou strpenie a všetko ti vrátim!

Český ekumenický překlad: Mt 18:29 Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘

Katolický liturgický překlad: Mt 18:29 Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: 'Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!'

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 18:29 Jeho druh se mu tedy vrhl k nohám, úpěnlivě ho prosil a říkal: »Posečkej mi, a splatím ti to.«

Překlad Bible kralická: Mt 18:29 Tedy padna spoluslužebník ten k nohám jeho, prosil ho, řka: Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 18:29

Překlad Nová Bible kralická: Mt 18:29 Ten spoluslužebník tedy padl k jeho nohám a prosil ho: 'Měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím!'

Překlad Bible 21: Mt 18:29 Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!'

Český studijní překlad: Mt 18:29 Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho: ‚ Měj se mnou trpělivost, a zaplatím ti.‘

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 18:29 Ten jeho spolunevolník ho tedy, padnuv [k jeho nohám], snažně prosil, pravě: Poshověj mi a zaplatím ti.

Překlad Františka Žilky: Mt 18:29 Jeho spoluslužebník se vrhl na zem a prosil ho: “Měj se mnou strpení, a zaplatím ti.”

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 18:29 Ten jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho:,Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.’

Překlad Roberta Colu: Mt 18:29 Padl tedy jeho spoluslužebník před ním a prosil ho:,Poshověj mi, a všechno ti zaplatím!'

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 18:29 Pad tedy spoluslužebník jeho před ním, prosil ho řka:,Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.‘

Překlad Pavela Škrabala: Mt 18:29 A jeho spoluslužebník padne na kolena a prosí ho: ´Měj se mnou strpení, a zaplatím ti´.

Překlad Nového světa: Mt 18:29 Proto jeho spoluotrok padl a začal ho snažně prosit a říkal: ‚Měj se mnou trpělivost a splatím ti.‘

Překlad Nový kovenant: Mt 18:29 Proto padaje do jeho chodidel, ten jeho spoluotrok, jej přivolával, vykládaje, Buď přes mne trpělivý a všechno ti odevzdám!

Překlad Slovo na cestu: Mt 18:29 Ten chudák si před něj klekl a zoufale ho prosil: 'Měj strpení a já ti zaplatím!'

Slová k jeho nohámuvádzajú tieto rukopisy: Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie),

Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie),

Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi

(9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 18:35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi.

Slovenský katolícky preklad: Mt 18:35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 18:35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý svojmu bratovi zo srdca.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 18:35 Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi [jeho previnenia].

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 18:35 Tak i môj nebeský Otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 18:35 Tak spraví môj nebeský Otec aj vám, ak každý svojmu bratovi zo svojich sŕdc neodpustíte.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 18:35 Tak i môj Otec nebeský urobí s vami, ak si navzájom nebudete odpúšťať zo srdca."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 18:35 Tak i môj nebeský Otec nebeský urobí vám, ak zo srdca neodpustíte každý svojmu bratovi."

Preklad Nového sveta: Mt 18:35 Rovnako bude môj nebeský Otec zaobchádzať s vami, ak nebude každý zo srdca odpúšťať svojmu bratovi.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 18:35 Tak bude zaobchádzať môj nebeský Otec s vami, ak nebudete ochotne odpúšťať iným."

Český ekumenický překlad: Mt 18:35 Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.“

Katolický liturgický překlad: Mt 18:35 Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 18:35 Takto s vámi naloží také můj nebeský Otec, jestliže každý z vás neodpustí svému bratru z celého srdce.“

Překlad Bible kralická: Mt 18:35 Takť i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému z srdcí svých provinění jejich.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 18:35

Překlad Nová Bible kralická: Mt 18:35 Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru jejich prohřešky."

Překlad Bible 21: Mt 18:35 Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru."

Český studijní překlad: Mt 18:35 Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. “

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 18:35 Tak učiní i můj nebeský Otec vám, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.

Překlad Františka Žilky: Mt 18:35 Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže každý neodpustíte svému bratru ze srdce.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 18:35 Tak bude jednat i můj nebeský Otec s vámi, neodpustíte-li ze srdce každý svému bratrovi.”

Překlad Roberta Colu: Mt 18:35 „Tak i můj Otec nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte ze srdce každý svému bratru.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 18:35 Tak i Otec můj nebeský učiní vám, jestli neodpustíte jedenkaždý bratru svému ze srdcí svých.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 18:35 Tak i můj nebeský Otec učiní vám, neodpustíte-li každý svému bratru ze srdce.“

Překlad Nového světa: Mt 18:35 Stejně bude můj nebeský Otec jednat i s vámi, jestliže nebudete ze srdce odpouštět každý svému bratrovi.“

Překlad Nový kovenant: Mt 18:35 Takto i můj nebeský otec udělá vám, když neodpustíte - každý jeho bratru - od vašich srdcí ty jejich poklesky!

Překlad Slovo na cestu: Mt 18:35 Tak bude jednat můj nebeský Otec s vámi, jestliže nebudete ochotně odpouštět druhým."

Slová ich previneniauvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie),

C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 19:9 Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží.

Slovenský katolícky preklad: Mt 19:9 A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží."

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:9 Hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku – nie pre cudzoložstvo – a vezme si inú, pácha cudzoložstvo."

Slovenský evanjelický preklad: Mt 19:9 Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží].

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:9 A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:9 No vravím vám, že ktokoľvek svoju ženu prepustí, nie pre smilstvo, a zosobáši sa s druhou, cudzoloží, a kto sa zosobáši s prepustenou, cudzoloží.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:9 No hovorím vám: Kto prepustí svoju manželku – ak len nie pre smilstvo – a ožení sa s inou, cudzoloží."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:9 Ja vám však hovorím: Ktokoľvek svoju manželku prepustí, ak len nie pre smilstvo, a ožení sa s inou, dopúšťa sa cudzoložstva. [A kto sa ožení s prepustenou, dopúšťa sa cudzoložstva]."

Preklad Nového sveta: Mt 19:9 Hovorím vám, že každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou okrem dôvodu smilstva a ožení sa s inou, cudzoloží.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:9 Ja vám hovorím, že kto sa rozvedie z iného dôvodu, ako je cudzoložstvo jeho partnera, a uzavrie nové manželstvo, sám sa dopustí cudzoložstva."

Český ekumenický překlad: Mt 19:9 Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“

Katolický liturgický překlad: Mt 19:9 Říkám vám: Kdo se rozvede se svou ženou z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s jinou, dopouští se cizoložství.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 19:9 A já vám říkam: kdokoli propouští svou ženu - a ne pro »smilstvo« - a bere si jinou, dopouští se cizoložství.”

Překlad Bible kralická: Mt 19:9 Protož pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, (leč pro smilství), a jinou pojme, cizoloží, i kdož propuštěnou pojme, cizoloží.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 19:9

Překlad Nová Bible kralická: Mt 19:9 Proto vám říkám, že kdokoli by propustil svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vzal si jinou, cizoloží, a kdo si bere propuštěnou, cizoloží."

Překlad Bible 21: Mt 19:9 Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží."

Český studijní překlad: Mt 19:9 Pravím vám, že kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smilstva, a oženil se s jinou, cizoloží; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 19:9 Pravím vám však, že kdokoli svou ženu propustí, ne pro smilstvo, a ožení se s druhou, cizoloží, a kdo se ožení s propuštěnou, cizoloží.

Překlad Františka Žilky: Mt 19:9 Pravím vám: Kdo se rozvede od své ženy z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s jinou, dopouští se cizoložství.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 19:9 Říkám vám: Kdo se rozvede se svou ženou z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s jinou, dopouští se cizoložství.”

Překlad Roberta Colu: Mt 19:9 Pravím však vám: Kdokoli propustí svou manželku – vyjma pro cizoložství – a vezme si jinou, cizoloží; a kdo si vezme propuštěnou, cizoloží.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 19:9 Pravím však vám: Kdo propustí manželku svou leč pro smilství a pojme jinou, cizoloží, a kdo pojme propuštěnou, cizoloží.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 19:9 Ale pravím vám: Kdo propustí svou manželku, vyjma cizoložství, a vezme si jinou, cizoloží; a kdo si vezme propuštěnou, cizoloží“.

Překlad Nového světa: Mt 19:9 Říkám vám, že každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, vyjma z důvodu smilstva, a žení se s jinou, dopouští se cizoložství.“

Překlad Nový kovenant: Mt 19:9 Ale vykládám vám, že kdokoliv odváže jeho ženu jinak, než přes sexuální zvrhlost a vstoupí do manželství s jinou, cizoloží! A ten, vstupující do manželství s odvázanou, cizoloží!

Překlad Slovo na cestu: Mt 19:9 Já vám říkám, že kdo se rozvádí z jiného důvodu, než je cizoložství jeho partnera, a uzavírá nový sňatek, dopouští se sám cizoložství."

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 078; f1, f13; Minuskuly 28 33, 566, 700, 892; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie, S (028) – Kódex Vaticanus 354 (949); Minuskula 1241; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), koptský preklad Copsa.

Pri absolútnej forme paralel Mk 10:11, Lk 16:18 a 1 Kor 7:10 je málo pravdepodobné, že všetci traja autori vynechali Ježišovu obmedzujúcu klauzulu, a je pravdepodobnejšie, že niektorý z posledných redaktorov z prvého evanjelia ju pridal, aby odpovedal na istú rabínsku problematiku (diskusia medzi Hillelom a Šammajom o pohnútkach legitimizujúcich rozvod), vyvolanú okrem iného kontextom verša 3, ktoré mohlo znepokojovať židokresťanské prostredie pre ktoré písal.

Ich pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Matúšovým evanjeliom – Mt 5:32:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 5:32 Ja vám však hovorím: Každý, kto by prepustil svoju manželku — okrem dôvodu smilstva — vystavuje ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží.

Slovenský katolícky preklad: Mt 5:32 No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:32 Ale ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 5:32 Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:32 Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku krome príčiny smilstva, vedie ju k cudzoložstvu, a ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, cudzoloží.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:32 No ja vám vravím, že ktokoľvek prepustí svoju ženu, okrem z dôvodu smilstva, robí ju predmetom scudzoloženia, a ktokoľvek sa s prepustenou zosobáši, cudzoloží.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:32 Ja vám však hovorím, že každý, kto prepustí svoju ženu – okrem prípadu smilstva -vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:32 Ale ja vám hovorím: Ktokoľvek prepustí svoju manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a ktokoľvek si vezme prepustenú, dopúšťa sa cudzoložstva.

Preklad Nového sveta: Mt 5:32 Avšak ja vám hovorím, že každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou z iného dôvodu ako pre smilstvo, vystavuje ju cudzoložstvu, pretože každý, kto sa žení s rozvedenou, cudzoloží.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:32 Ale ja vám hovorím: každý, kto sa rozvedie so ženou -- okrem prípadu smilstva -- vystaví ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s rozvedenou, dopúšťa sa cudzoložstva.

Český ekumenický překlad: Mt 5:32 Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.

Katolický liturgický překlad: Mt 5:32 Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 5:32

Překlad Bible kralická: Mt 5:32 Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 5:32

Překlad Nová Bible kralická: Mt 5:32 Já vám ale říkám, že každý, kdo propouští svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství a každý, kdo by si tu propuštěnou vzal, cizoloží."

Překlad Bible 21: Mt 5:32 Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží.

Český studijní překlad: Mt 5:32 Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí ji do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 5:32 Já však vám pravím, že kdokoli propustí svou ženu, leč by příčinou bylo smilstvo, dohání ji k cizoložství, a kdokoli se s propuštěnou ožení, cizoloží.

Překlad Františka Žilky: Mt 5:32 Ale já vám pravím, že každý, kdo se rozvede se ženou - kromě důvodu smilství -, nutí ji k cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, cizoloží.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 5:32 Já však vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou - kromě případu smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství.

Překlad Roberta Colu: Mt 5:32 Já však pravím vám, že každý, kdo by propustil svou manželku – vyjma pro cizoložství – uvádí ji v cizoložství; a kdo by propuštěnou pojal za manželku, cizoloží.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 5:32 Já však pravím vám, že každý, kdo propouští manželku svou vyjma pro smilství, uvádí ji v cizoložství, a kdo by propuštěnou pojal, cizoloží.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 5:32 Ale já vám pravím: Každý, kdo propustí svou manželku, mimo cizoložství, uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s propuštěnou, cizoloží.“

Překlad Nového světa: Mt 5:32 Ale já vám říkám, že každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, kromě z důvodu smilstva, činí ji předmětem cizoložství, a každý, kdo se žení s rozvedenou ženou, dopouští se cizoložství.

Překlad Nový kovenant: Mt 5:32 Ale já vám vykládám, že kdokoliv odváže jeho ženu vně slova sexuální zvrhlosti, dělá ji, aby cizoložila; a když někdo vstoupí do manželství s odvázanou, cizoloží.

Překlad Slovo na cestu: Mt 5:32 Já však říkám, že kdo se rozvádí se svojí ženou, aniž mu byla nevěrná, sám ji uvádí do nevěry. Kdo se ožení s takovou ženou, cizoloží.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 19:16 Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?

Slovenský katolícky preklad: Mt 19:16 Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal:

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:16 Tu k nemu pristúpil jeden človek a pýtal sa ho: „Učiteľa, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu odpovedal:

Slovenský evanjelický preklad: Mt 19:16 A hľa, pristúpil k Nemu ktosi a spýtal sa: [Dobrý] Majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život?

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:16 A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:16 A hľa, pristúpil jeden a povedal mu: Učiteľu, čo dobré mám vykonať, aby som mal večný život?

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:16 A hľa, ktosi k nemu pristúpil a pýtal sa: „ Učiteľ, čo dobrého mám vykonať, aby som obsiahol život večný?"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:16 A hľa, ktosi pristúpil k nemu a hovoril: „ Učiteľ, čo dobrého mám robiť, aby som mal život večný?"

Preklad Nového sveta: Mt 19:16 A hľa, prišiel k nemu nejaký človek a povedal: „Učiteľ, čo dobré musím robiť, aby som získal večný život?“

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:16 Za Ježišom prišiel mladý človek a spýtal sa ho: „Majstre, akými dobrými skutkami môžem získať večný život?"

Český ekumenický překlad: Mt 19:16 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“

Katolický liturgický překlad: Mt 19:16 A hle, nějaký člověk k němu přistoupil a zeptal se: “Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 19:16 A hle, kdosi k němu přistoupil a řekl mu: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych obdržel věčný život?“

Překlad Bible kralická: Mt 19:16 A aj, jeden přistoupiv, řekl jemu: Mistře dobrý, co dobrého budu činiti, abych měl život věčný?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 19:16

Překlad Nová Bible kralická: Mt 19:16 A hle, přišel k němu jeden muž a řekl mu: "Dobrý mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?"

Překlad Bible 21: Mt 19:16 Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?"

Český studijní překlad: Mt 19:16 A hle, přistoupil k němu jeden člověk a řekl: „Učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život?“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 19:16 A hle, přistoupil jeden a řekl mu: Učiteli, co dobrého mám vykonat, abych měl věčný život?

Překlad Františka Žilky: Mt 19:16 Hle, přistoupil k němu kdosi a otázal se: „Mistře, co dobrého mám činiti, abych dosáhl věčného života?“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 19:16 Po cestě k němu kdosi přistoupil a zeptal se: “Mistře, co dobrého musím konat, abych dosáhl věčného života?”

Překlad Roberta Colu: Mt 19:16 A hle, kdosi k němu přistoupil a řekl: „Mistře [dobrý], co dobrého mám činiti, abych dostal život věčný?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 19:16 Tu přistoupil k němu kdosi a řekl: „Mistře dobrý, co dobrého mám činiti, abych obdržel život věčný?“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 19:16 A hle, přistoupil k němu jeden (člověk) a řekl mu: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych měl věčný život?“

Překlad Nového světa: Mt 19:16 Tu pohleďme, kdosi k němu přišel a řekl: „Učiteli, co dobrého mám dělat, abych dostal věčný život?“

Překlad Nový kovenant: Mt 19:16 A hle, jeden přicházeje, mu řekl, Dobrý učiteli, jaké dobro dělat, abych držel věčný život?

Překlad Slovo na cestu: Mt 19:16 Za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho: "Mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život?"

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

Podľa - Mk 10:17 a Lk 18:18

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 19:20 Mládenec mu povedal: Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?

Slovenský katolícky preklad: Mt 19:20 Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:20 Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 19:20 Mládenec Mu odpovedal: Toto všetko som zachovával [od svojej mladosti]; čo mi ešte treba?

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:20 Na to mu povedal mládenec: To všetko som zachoval od svojej mladosti, čo mi ešte chýba?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:20 Ten mladík mu vraví: Všetky tieto veci som zachoval; čoho mám ešte nedostatok?

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:20 Vraví mu mladík: „Toto všetko som zachoval. Čo mi ešte chýba?"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:20 Mládenec mu hovorí: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?"

Preklad Nového sveta: Mt 19:20 Mladý muž mu povedal: „To všetko som dodržiaval; čo mi ešte chýba?“

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:20 Mladík na to odpovedal: „To všetko som vždy zachovával. Čo mi ešte chýba?"

Český ekumenický překlad: Mt 19:20 Mladík mu řekl: „To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“

Katolický liturgický překlad: Mt 19:20 Jinoch mu řekl: “To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 19:20 „To vše,“ říká mladík, „jsem zachovával; co mi ještě chybí?“

Překlad Bible kralická: Mt 19:20 Dí jemu mládenec: Všeho toho ostříhal jsem od své mladosti. Čehož mi se ještě nedostává?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 19:20

Překlad Nová Bible kralická: Mt 19:20 Ten mladík mu řekl: "To všechno jsem dodržoval odmalička. Co mi ještě schází?"

Překlad Bible 21: Mt 19:20 "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?"

Český studijní překlad: Mt 19:20 Mladík mu řekl: „To všechno zachovávám od svého mládí. Co mi ještě schází?“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 19:20 Ten mladík mu praví: Všechny tyto věci jsem zachoval, co mi ještě chybí?

Překlad Františka Žilky: Mt 19:20 Mladý muž mu odpověděl: „To všecko jsem zachovával. Co mi ještě schází?“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 19:20 Ten mladý muž mu na to řekl: “To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?”

Překlad Roberta Colu: Mt 19:20 Dí jemu jinoch: „To všechno jsem zachovával [od svého mládí]. Co mi ještě chybí?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 19:20 Dí jemu mládenec: „To všecko zachovával jsem od svého mládí. Čeho se mi ještě nedostává?“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 19:20 Praví mu mladík: „To všechno jsem zachoval. Co mi ještě chybí?“

Překlad Nového světa: Mt 19:20 Mladý muž mu řekl: „To všechno jsem dodržoval; co mi ještě chybí?“

Překlad Nový kovenant: Mt 19:20 Mladík mu vykládá, Všechny tyhle z mládí zachovávám. Čeho se mi ještě nedostačuje?

Překlad Slovo na cestu: Mt 19:20 Mladík na to řekl: "To všechno jsem vždycky dodržoval. Co mi ještě chybí?"

Slová “od svojej mladosti“ uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie); f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

Prevzatý s Mk 10:20 a Lk 18:21

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 20:7 Povedali mu: Keď nás nikto nenajal! Hovorí im: Choďte aj vy do vinice.

Slovenský katolícky preklad: Mt 20:7 Vraveli mu: “Nik nás nenajal.” Povedal im: “Choďte aj vy do mojej vinice!”

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 20:7 Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘

Slovenský evanjelický preklad: Mt 20:7 Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu [a čo bude spravodlivé, dostanete].

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 20:7 Povedali mu: Pretože nás nikto nenajal. A on im povedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spravedlivé, dostanete.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 20:7 Vravia mu: Pretože si nás nikto nenajal. Vraví im: Choďte aj vy na vinicu[, čokoľvek bude spravodlivé, dostanete].

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 20:7 Odpovedali mu: 'Nikto nás nenajal.' Povedal im: 'Poďte aj vy do mojej vinice!'

Preklad Bohuslava Košu: Mt 20:7 Odpovedali mu: „Lebo nás nikto nenajal.“ On im hovorí: „Choďte aj vy do vinice!“

Preklad Nového sveta: Mt 20:7 Povedali mu: ‚Lebo nás nikto nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do vinice.‘

Preklad Nádej pre každého: Mt 20:7 Nikto nás nenajal do práce, odpovedali. On im na to riekol: „Choďte aj vy na moju vinicu a dostanete spravodlivú mzdu.

Český ekumenický překlad: Mt 20:7 Odpovědí mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘

Katolický liturgický překlad: Mt 20:7 Odpověděli mu: 'Nikdo nás nenajal.' Řekl jim: 'Jděte i vy na mou vinici!'

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 20:7 »To protože nás nikdo nenajal,« říkají mu. On jim řekne: »Jděte i vy na vinici.«

Překlad Bible kralická: Mt 20:7 Řkou jemu: Nebo nižádný nás nenajal. Dí jim: Jdětež i vy na vinici, a což by bylo spravedlivého, vezmete.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 20:7

Překlad Nová Bible kralická: Mt 20:7 Oni mu řekli: 'Protože nás nikdo nenajal.' Řekl jim tedy: 'Jděte i vy na tu vinici a dostanete, co bude spravedlivé.'

Překlad Bible 21: Mt 20:7 ‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.'

Český studijní překlad: Mt 20:7 Řekli mu: ‚Protože nás nikdo nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé.‘

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 20:7 Praví mu: Protože si nás nikdo nenajal. Praví jim: Jděte i vy na vinici [, a cokoli bude spravedlivé, dostanete].

Překlad Františka Žilky: Mt 20:7 Odpověděli mu: “Nikdo nás nenajal.” Řekl jim: “Odejděte i vy do mé vinice.”

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 20:7 Odpověděli mu:,Nikdo nás nenajal.’ Řekl jim:,Jděte i vy na mou vinici!’

Překlad Roberta Colu: Mt 20:7 Praví mu:,Nikdo nás nenajal.' Dí jim:,Jděte i vy na mou vinici!' “

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 20:7 Řkou jemu:,Nikdo nás nenajal.‘ Dí jim:,Jděte i vy na vinici mou.‘

Překlad Pavela Škrabala: Mt 20:7 Praví mu: ´Nikdo nás nenajal´. Řekne jim: ´Jděte také vy na mou vinici´.

Překlad Nového světa: Mt 20:7 Řekli mu: ‚Protože nás nikdo nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na vinici.‘

Překlad Nový kovenant: Mt 20:7 Vykládají mu, Neboť nás nikdo nenajmul! Vykládá jim, Veďte se i vy do vinice a cokoliv je spravedlivé, vezmete.

Překlad Slovo na cestu: Mt 20:7 "Nikdo nás nenajal k práci,' odpověděli. On jim na to řekl: 'Jděte také na mou vinici a dostanete spravedlivou mzdu.'

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); f13.

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 20:16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými.

Slovenský katolícky preklad: Mt 20:16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 20:16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 20:16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými, [lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených].

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 20:16 Tak budú poslední prví a prví poslední; lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 20:16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými, lebo je veľa povolaných, no málo vyvolených.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 20:16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 20:16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými. [Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.]

Preklad Nového sveta: Mt 20:16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 20:16 A tak poslední budú prví a prví poslední."

Český ekumenický překlad: Mt 20:16 Tak budou poslední první a první poslední.“

Katolický liturgický překlad: Mt 20:16 Tak budou poslední prvními a první posledními.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 20:16 Takto budou poslední prvními a první posledními.”

Překlad Bible kralická: Mt 20:16 Takť budou poslední první, a první poslední; nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 20:16

Překlad Nová Bible kralická: Mt 20:16 Takto budou poslední první a první poslední. Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených."

Překlad Bible 21: Mt 20:16 Takto budou poslední první a první poslední."

Český studijní překlad: Mt 20:16 Tak budou poslední první a první poslední. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 20:16 Tak budou poslední prvními a první posledními, neboť je mnoho povolaných, málo však vyvolených.

Překlad Františka Žilky: Mt 20:16 Tak budou poslední prvními a první posledními.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 20:16 Tak budou poslední první a první poslední.”

Překlad Roberta Colu: Mt 20:16 „Tak budou poslední prvními a první posledními; [neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených].“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 20:16 Tak budou poslední prvními a první posledními; neboť mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 20:16 Tak poslední budou prvními a první posledními.“

Překlad Nového světa: Mt 20:16 Tak budou poslední prvními a první posledními.“

Překlad Nový kovenant: Mt 20:16 Takto budou ti poslední prvními a ti první posledními, protože mnozí jsou volající, ale troška vybírající!

Překlad Slovo na cestu: Mt 20:16 A tak poslední na tom budou jako první a první jako poslední."

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13.

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie)

Prevzaté z Mt 22:14

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 20:22 Ježiš však odpovedal: Neviete, čo si želáte! Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja? Povedali mu: Môžeme.

Slovenský katolícky preklad: Mt 20:22 Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 20:22 Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Odpovedali mu: „Môžeme.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 20:22 Ježiš odpovedal: Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z ktorého ja mám piť [a byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený]? Odpovedali Mu: Môžeme.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 20:22 A Ježiš odpovedal a riekol: Neviete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť [a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím]? Povedali mu: Môžeme.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 20:22 No Ježiš v odvetu povedal: Neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý skoro budem piť ja? Vravia mu: Môžeme.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 20:22 Ale Ježiš jej riekol: „Neviete, o čo žiadate. Či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Odpovedali mu: „Môžeme."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 20:22 Ale Ježiš odpovedal: „Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý hodlám ja piť?" Vravia mu: „Môžeme."

Preklad Nového sveta: Mt 20:22 Ježiš odpovedajúc riekol: „Vy neviete, o čo žiadate. Môžete piť pohár, ktorý mám piť ja?“ Povedali mu: „Môžeme.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 20:22 Ale Ježiš povedal: Neviete, čo žiadate! Či môžete piť z kalicha utrpenia, ktorý je pripravený pre mňa?" Áno, môžeme!" odpovedali.

Český ekumenický překlad: Mt 20:22 Ježíš však odpověděl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?“ Řekli mu: „Můžeme.“

Katolický liturgický překlad: Mt 20:22 Ježíš na to řekl: “Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?” Odpověděli: “Můžeme.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 20:22 Ježíš odpověděl: „Nevíte, čeho si žádáte. Můžete pít kalich, který budou pít?“ Oni mu říkají: „To můžeme.“ -

Překlad Bible kralická: Mt 20:22 Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 20:22

Překlad Nová Bible kralická: Mt 20:22 Ježíš jí ale odpověděl: "Vy nevíte o co prosíte. Můžete pít kalich, který já mám pít, a být pokřtěni křtem, kterým se já křtím?" Řekli mu: "Můžeme."

Překlad Bible 21: Mt 20:22b "Nevíte, o co prosíte," řekl jí na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili.

Český studijní překlad: Mt 20:22 Ježíš odpověděl: „Nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který mám pít já? “ Řekli mu: „Můžeme.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 20:22 A Ježíš v odpověď řekl: Nevíte, co si žádáte. Můžete pít kalich, jejž brzy budu píti já? Praví mu: Můžeme.

Překlad Františka Žilky: Mt 20:22 Ježíš odpověděl: „Nevíte, oč žádáte! Můžete píti kalich, který já mám píti?“ Odpověděli: „Můžeme!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 20:22 Ježíš na to řekl: “Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?” Odpověděli: “Můžeme.”

Překlad Roberta Colu: Mt 20:22 Ale Ježíš odpověděl: „Nevíte, oč prosíte. Můžete píti kalich, který já budu píti?“ Odpovídají mu: „Můžeme.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 20:22 Ale Ježíš odpověděl: „Nevíte, zač prosíte. Můžete píti kalich, který já budu píti?“ Řkou jemu: „Můžeme.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 20:22 Ježíš však na to řekl: „Nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít? „Odpovědí mu: „Můžeme.“

Překlad Nového světa: Mt 20:22 Ježíš odpověděl a řekl: „Nevíte, oč prosíte. Můžete pít pohár, který se chystám pít já?“ Řekli mu: „Můžeme.“

Překlad Nový kovenant: Mt 20:22 Ale odpovídaje, Ježíš řekl, Nevidíte, co žádáte! Můžete vypít pohár, který mám brzy vypít a být ponořeni ponořením, kterým mám být já ponořen? Vykládají mu, Můžeme!

Překlad Slovo na cestu: Mt 20:22 Ale Ježíš na to řekl: "Nevíte, co chcete! Můžete pít z kalicha utrpení, který je připraven pro mne?" Oni odpověděli: "Můžeme!"

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 20:23 Odpovedal im: Môj kalich síce budete piť, ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.

Slovenský katolícky preklad: Mt 20:23 On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 20:23 On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 20:23 Povedal im: Z kalicha môjho budete piť [a krstom, ktorým som ja krstený, budete krstení], avšak dať vám, aby ste mi sedeli na pravici a na ľavici, nie je mojou vecou, ale (dostane sa) tým, ktorým to môj Otec pripravil.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 20:23 A on im povedal: Môj kalich pravda piť budete, [i krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstení budete] ale dať sedieť po mojom pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené od môjho Otca.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 20:23 [I] vraví im: Môj kalich síce piť budete, no dať usadnúť po mojej pravici a po [mojej] ľavici nie je vec moja, lež to patrí tým, ktorým je to prihotovené od môjho Otca.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 20:23 Riekol im: „Z môjho kalicha budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravej alebo ľavej strane nie je v mojej moci; to patrí tým, ktorým to určil môj Otec."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 20:23 A on im hovorí: „Môj kalich síce budete piť, ale rozsadzovať po mojej pravici alebo lavici neprislúcha mne; dostane sa to však tým, ktorým to pripravil môj Otec."

Preklad Nového sveta: Mt 20:23 On im povedal: „Skutočne budete piť môj pohár, ale nie je to mojou [vecou] posadiť [vás] po mojej pravici a po mojej ľavici, ale patrí to tým, pre ktorých to pripravil môj Otec.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 20:23 Z môjho kalicha piť budete, no čestné miesta po mojej pravici a ľavici neurčujem ja, ale môj Otec," povedal im Ježiš.

Český ekumenický překlad: Mt 20:23 Praví jim: „Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.“

Katolický liturgický překlad: Mt 20:23 Řekl jim: “Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 20:23 „Dobrá,“ říka jim, „můj kalich budete pít; ale není na mně, abych usazoval po své pravici a po své levici, tam zasednou ti, jimž to určil můj Otec.“

Překlad Bible kralická: Mt 20:23 Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete, a křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete, ale seděti po pravici mé a po levici mé, neníť mé dáti, ale těm, kterýmž připraveno jest od Otce mého.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 20:23

Překlad Nová Bible kralická: Mt 20:23 On jim řekl: "Můj kalich budete opravdu pít a křtem, kterým se já křtím, budete pokřtěni, avšak dát vám sedět po mé pravici a po mé levici, to není má věc, ale patří těm, pro které to připravil můj Otec."

Překlad Bible 21: Mt 20:23 Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po mé pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to připravil můj Otec."

Český studijní překlad: Mt 20:23 Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po mé levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého Otce.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 20:23 [I] praví jim: Můj kalich sice pít budete, ale dát usednout po mé pravici a po [mé] levici není věc má, nýbrž to patří těm, jimž je to připraveno od mého Otce.

Překlad Františka Žilky: Mt 20:23 Řekl jim: „Můj kalich budete píti, ale není mou věcí dáti vám, abyste seděli po mé pravici a levici, nýbrž to náleží těm, kterým je to připraveno od mého Otce.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 20:23 Řekl jim: “Můj kalich sice budete pít, ale abyste seděli po mé pravici a levici, to nerozhoduji já, ta místa jsou pro ty, které určil můj Otec.”

Překlad Roberta Colu: Mt 20:23 Dí jim: „Můj kalich sice píti budete, avšak abyste seděli po mé pravici nebo po mé levici, není mou věcí dáti [vám], nýbrž je to pro ty, pro které to připravil můj Otec.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 20:23 Dí jim: „Kalich můj sice píti budete, seděti však na pravici neb na levici mé není mojí věci dáti (vám), nýbrž těm, jimž připraveno jest od Otce mého.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 20:23 Řekne jim: „Můj kalich (sice) budete pít, avšak abyste mi seděli po pravici nebo po levici, to není mou věcí dát to, nýbrž je to pro ty, kterým to bylo připraveno od mého Otce.“

Překlad Nového světa: Mt 20:23 Řekl jim: „Skutečně budete pít můj pohár, není však na mně, abych [vám] dal posadit se po mé pravici a po mé levici, ale patří to těm, kterým to připravil můj Otec.“

Překlad Nový kovenant: Mt 20:23 A vykládá jim, Opravdu budete pít můj pohár a budete ponořeni ponořením, kterým jsem ponořen, ale usadit se z mé pravice a z mé levice, není moje dát, ale komu bylo připraveno pod mým otcem!

Překlad Slovo na cestu: Mt 20:23 Ježíš jim řekl: "Z mého kalicha pít budete, avšak čestná místa po mé pravici a levici neurčuji já, ale můj Otec."

Rovnako ako predchádzajúci verš.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 20:30 A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.

Slovenský katolícky preklad: Mt 20:30 A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 20:30 Tu pri ceste sedeli dvaja slepí. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: „Pane, zmiluj sa nad nami, Syn Dávidov!“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 20:30 A hľa, dvaja slepí sedeli pri ceste, a keď počuli, že Ježiš ide tadiaľ, skríkli: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 20:30 A hľa, sedeli tam pri ceste dvaja slepí, ktorí, keď počuli, že tade ide Ježiš, kričali a hovorili: Pane, zmiluj sa nad nami, Synu Dávidov!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 20:30 a hľa, dvaja slepci, sediaci pri ceste, počujúc, že sa pomimo berie Ježiš, sa dali kričať vraviac: Zmiluj sa nad nami, Pane, Synu Dávida!

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 20:30 A hľa, dvaja slepci sedeli na kraji cesty. Keď počuli, že ide tade Ježiš, začali kričať: „Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 20:30 A hľa, dvaja slepci sedeli vedľa cesty! Keď počuli, že ide okolo Ježiš, začali kričať: „Zľutuj sa nad nami, Pane, Synu Dávidov!"

Preklad Nového sveta: Mt 20:30 A hľa, dvaja slepí sedeli pri ceste, a keď počuli, že ide okolo Ježiš, vykríkli a hovorili: „Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“

Preklad Nádej pre každého: Mt 20:30 Na kraji cesty sedeli dvaja slepci, a keď začuli, že tadiaľ prechádza Ježiš, začali kričať: „Zmiluj sa nad nami, Pane, syn kráľa Dávida!"

Český ekumenický překlad: Mt 20:30 A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: „Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!“

Katolický liturgický překlad: Mt 20:30 A hle, u cesty seděli dva slepí. Když slyšeli, že tamtudy jde Ježíš, začali křičet: “Pane, smiluj se nad námi, synu Davidův!”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 20:30 A hle, u cesty seděli dva slepci; když se dozvěděli, že jde kolem Ježíš, zakřičeli: „Pane! Slituj se nad námi, Davidův synu!“

Překlad Bible kralická: Mt 20:30 A aj, dva slepí sedící u cesty, uslyšavše, že by Ježíš tudy šel, zvolali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 20:30

Překlad Nová Bible kralická: Mt 20:30 A hle, dva slepci sedící u cesty uslyšeli, že tudy jde Ježíš a vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!"

Překlad Bible 21: Mt 20:30 U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!"

Český studijní překlad: Mt 20:30 A hle, dva slepí seděli u cesty; jakmile uslyšeli, že jde kolem Ježíš, vykřikli: „Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův!“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 20:30 a hle, dva slepci, sedící při cestě, uslyšeli, že se mimo bere Ježíš, i dali se do křiku, říkajíce: Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!

Překlad Františka Žilky: Mt 20:30 Hle, dva slepci seděli u cesty; když uslyšeli, že Ježíš jde mimo, vykřikli: „Pane, smiluj se nad námi, synu Davidův!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 20:30 Právě tam seděli u cesty dva slepí. Když slyšeli, že jde tamtudy Ježíš, začali křičet: “Pane, smiluj se nad námi, synu Davidův!”

Překlad Roberta Colu: Mt 20:30 A hle, dva slepci seděli u cesty, a když uslyšeli, že Ježíš tudy jde, zvolali: „Pane, smiluj se nad námi, Synu Davidův!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 20:30 A hle, dva slepci seděli podle cesty a uslyševše, že Ježíš tudy jde, zvolali: „Pane, smiluj se nad námi! Synu Davidův!“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 20:30 A hle, dva slepci seděli u cesty, a když uslyšeli, že tudy jde Ježíš, zvolali: „Pane, smiluj se nad námi, Davidův synu!“

Překlad Nového světa: Mt 20:30 A pohleďme, dva slepci seděli u silnice, [a] když slyšeli, že Ježíš jde kolem, vykřikli a řekli: „Pane,smiluj se nad námi, Synu Davidův!“

Překlad Nový kovenant: Mt 20:30 A hle! Dva slepci sedící u cesty, slyšíce, že Ježíšpřivádí dav, křičeli, vykládajíce, Omilostni nás panující synu Davidův!

Překlad Slovo na cestu: Mt 20:30 Tam u cesty seděli dva slepci. Když uslyšeli, kdo jde kolem začali křičet: "Pane, králi Izraele, smiluj se nad námi!"

Existuje viacero verzií: 1. Pane – Papyrus P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie) a preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. Ježišu א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia).

3. Nič neuvádza – Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie) a Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 23:4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť.

Slovenský katolícky preklad: Mt 23:4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 23:4 Viažu ťažké bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 23:4 zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 23:4 A viažu ťažké bremená a neznesiteľné a uvaľujú ich na plecia ľudí, ale oni sami nechcú ich pohnúť svojím prstom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 23:4 no zväzujú ťažké a neúnosné bremená a nakladajú ich na plecia ľudí, ale sami nie sú ochotní nimi pohnúť ani svojím prstom.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 23:4 Viažu totiž ťažké, až neznesiteľné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich ani len prstom nechcú pohnúť.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 23:4 Viažu však ťažké a neznesiteľné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich ani prstom nechcú pohnúť.

Preklad Nového sveta: Mt 23:4 Zväzujú ťažké bremená a kladú ich na plecia ľudí, ale sami ich ani prstom nechcú pohnúť.

Preklad Nádej pre každého: Mt 23:4 Zväzujú a kladú na vás ťažké bremená, ale sami nechcú pohnúť ani prstom.

Český ekumenický překlad: Mt 23:4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.

Katolický liturgický překlad: Mt 23:4 Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 23:4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami jimi ani prstem pohnout nechtějí.

Překlad Bible kralická: Mt 23:4 Svazujíť zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzkládají na ramena lidská, ale prstem svým nechtí jimi ani pohnouti.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 23:4

Překlad Nová Bible kralická: Mt 23:4 Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však s nimi nechtějí ani pohnout prstem.

Překlad Bible 21: Mt 23:4 Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem.

Český studijní překlad: Mt 23:4 Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 23:4 svazují však těžká a neúnosná břemena a nakládají je na ramena lidí, ale sami nejsou ochotni jimi pohnout ani svým prstem.

Překlad Františka Žilky: Mt 23:4 Svazují těžká břemena a vkládají je na ramena lidí, ale sami nechtějí jimi ani prstem pohnouti.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 23:4 Přivazují a nakládají lidem na ramena těžká břemena, ale sami by přitom nechtěli hnout ani prstem.

Překlad Roberta Colu: Mt 23:4 Nařizují totiž nesnesitelně těžká břemena a vkládají je lidem na bedra, sami se jich však nechtějí ani prstem dotknouti.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 23:4 Navazují totiž břemena těžká a nesnesitelná a vkládají je na ramena lidská, sami však ani prstem svým nechtějí hnouti jimi.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 23:4 Svazují totiž těžká a nesnesitelná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami nechtějí jimi (ani) prstem hnout.

Překlad Nového světa: Mt 23:4 Svazují těžký náklad a dávají jej na ramena lidí, ale sami nejsou ochotni jím ani prstem pohnout.

Překlad Nový kovenant: Mt 23:4 Protože spoutávají těžké a obtížně zvednutelné náklady a umisťují přes ramena lidí, ale jejich prstem jimi pohnout nechtějí.

Překlad Slovo na cestu: Mt 23:4 Vkládají na vás těžká břemena svých požadavků, ale svoje vlastní ústupky dovedou omluvit.

Slová “a neznesiteľná“ (και δυσβαστακτα) uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Unciály 0102 a 0107; f13; Minuskuly 28 33, 566; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský preklad Copsa.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); f1; Minuskula 892; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), koptský preklad Copbo.

Nie je isté, či je to prebraté z Lukášovho evanjelia – Lk 11:46.

Slovenský ekumenický preklad: Lk 11:46 On mu odpovedal: Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.

Slovenský katolícky preklad: Lk 11:46 On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 11:46 Vtedy mu povedal: „Aj vám, znalcom Zákona, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 11:46 On však riekol: Aj vám zákonníkom beda, že neznesiteľné bremená uvaľujete na ľudí, a sami sa tých bremien nedotýkate ani len prstom.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 11:46 A on povedal: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo kladiete na ľudí neznesiteľné bremená, ale sami sa ani jedným svojím prstom tých bremien nedotýkate.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 11:46 A on povedal: Aj vám, zákonníkom, beda, pretože zaťažujete ľudí neúnosnými bremenami a [vy] sami sa tých bremien nedotýkate ani jedným zo svojich prstov.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 11:46 On však odpovedal: „Aj vám, zákonník, beda! Lebo zaťažujete ľudí neznesiteľnými bremenami, avšak sami sa tých bremien ani len prstom nedotknete.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 11:46 On však povedal: „Aj vám zákonníkom beda! Lebo zaťažujete ľudí až neznesiteľnými bremenami, ale sami sa ani len prstom nedotknete tých bremien.

Preklad Nového sveta: Lk 11:46 Vtedy povedal: „Beda i vám, čo ste zbehlí v Zákone, lebo kladiete na ľudí bremená, ktoré sa ťažko nesú, ale sami sa nedotknete bremien jediným svojím prstom.

Preklad Nádej pre každého: Lk 11:46 Ani vy, učitelia Zákona, nie ste na tom lepšie. Uvaľujete na ľudí bremená, ktoré nevládzu uniesť, a sami sa týchto bremien ani prstom nedotknete.

Český ekumenický překlad: Lk 11:46 On mu řekl: „I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.

Katolický liturgický překlad: Lk 11:46 On odpověděl: »Běda i vám, znalcům Zákona! Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 11:46 On na to řekl: „Běda i vám, znalci Zákona, protože nekládáte na lidi břemena, která nelze unést, a sami se těch břemen ani jediným prstem nedotknete!

Překlad Bible kralická: Lk 11:46 A on řekl: I vám zákonníkům běda, nebo obtěžujete lidi břemeny nesnesitelnými, a sami se těch břemen jedním prstem nedotýkáte.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 11:46

Překlad Nová Bible kralická: Lk 11:46 Ale on řekl: "I vám učeným v Zákoně běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen nedotýkáte ani jedním prstem.

Překlad Bible 21: Lk 11:46 "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete.

Český studijní překlad: Lk 11:46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 11:46 A on řekl: I vám, zákoníkům, běda, protože zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a [vy] sami se těch břemen nedotýkáte ani jedním ze svých prstů.

Překlad Františka Žilky: Lk 11:46 On mu řekl: „I vám, znalcům zákona, běda! Protože nakládáte lidem břemena těžko snesitelná, ale sami se těch břemen ani jedním prstem nedotknete.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 11:46 Ježíš odpověděl: »Také vám, znalcům Zákona, běda! Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem.

Překlad Roberta Colu: Lk 11:46 On řekl: „I vám běda, zákoníci! Zatěžujete lidi nesnesitelnými břemeny, sami se však těch břemen ani prstem nedotýkáte.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 11:46 On pak řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť obtěžujete lidi břemeny nesnesitelnými a sami nedotýkáte se těch břemen ani prstem.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 11:46 A on řekl: „Také vám, znalcům Zákona, běda! Protože vkládáte na lidi břemena, která nemohou unést, ale sami se těch břemen nedotknete ani jediným svým prstem.

Překlad Nového světa: Lk 11:46 Pak řekl: „Běda i vám, kdo jste zběhlí v Zákoně, protože nakládáte lidem náklad, který je těžké nosit, ale sami se nákladu nedotknete jediným prstem!

Překlad Nový kovenant: Lk 11:46 Ale ten řekl, I vám právníci, běda! Neboť nakládáte lidem obtížně zvednutelné náklady a sami se jedním vaším prstem těch nákladů nedotknete!

Překlad Slovo na cestu: Lk 11:46 Ježíš odpověděl: "Však ani s vámi zákoníky to není lepší. Nakládáte lidem víc, než mohou unést, ale sami s tím nehnete ani prstem.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 23:19 Slepci, čože je väčšie: dar, alebo oltár, ktorý ten dar posväcuje?

Slovenský katolícky preklad: Mt 23:19 Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje?

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 23:19 Slepí! Čo je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje?

Slovenský evanjelický preklad: Mt 23:19 [Blázni a] slepci! Čože je viac: či dar, a či oltár, ktorý ten dar posväcuje?

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 23:19 Blázni a slepci, veď čože je väčšie, dar a či oltár, ktorý posväcuje dar?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 23:19 [Blázni a] slepci – čože je väčšie: dar či oltár, ktorý dar posväcuje?

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 23:19 Slepci! Čože je teda viac: dar či oltár, ktorý posväcuje ten dar?

Preklad Bohuslava Košu: Mt 23:19 Slepci! Čože je teda väčšie: dar a či oltár, ktorý posväcuje ten dar?

Preklad Nového sveta: Mt 23:19 Slepci! Teda čo je väčšie, dar, alebo oltár, ktorý posväcuje dar?

Preklad Nádej pre každého: Mt 23:19 Ako ste na to prišli? Čo je viac? Obeť, ktorá je na oltári, alebo oltár, ktorý posväcuje obeť?

Český ekumenický překlad: Mt 23:19 Slepci, co je větší: oběť, nebo oltář, který tu oběť posvěcuje?

Katolický liturgický překlad: Mt 23:19 Slepci! Co je víc: dar, či oltář, který ten dar posvěcuje?

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 23:19 Slepci! Co má tedy větší hodnotu: obětní dar, nebo oltář, který ten obětní dar posvěcuje?

Překlad Bible kralická: Mt 23:19 Blázni a slepci, i co jest většího, dar-li, či oltář, kterýž posvěcuje daru?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 23:19

Překlad Nová Bible kralická: Mt 23:19 Blázni a slepci! Co je větší - dar nebo oltář, který ten dar posvěcuje?

Překlad Bible 21: Mt 23:19 Slepci! Co je větší - dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje?

Český studijní překlad: Mt 23:19 Blázni a slepci, co je větší: dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje?

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 23:19 [Pošetilci a] slepci - copak je větší: dar či oltář, jenž dar posvěcuje?

Překlad Františka Žilky: Mt 23:19 Slepci! Co je víc: dar či oltář, který posvěcuje ten dar?

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 23:19 Slepci! Co je víc: dar, či oltář, který dodává daru posvátnosti?

Překlad Roberta Colu: Mt 23:19 Pošetilci a slepci, co je větší: dar či oltář, který posvěcuje dar?

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 23:19 Pošetilci a slepci, i co jest větší: dar, či oltář, který posvěcuje dar?

Překlad Pavela Škrabala: Mt 23:19 Slepci! Vždyť co je větší? Dar, či oltář, který posvěcuje ten dar?

Překlad Nového světa: Mt 23:19 Slepci! Co je vlastně větší, dar, nebo oltář, který dar posvěcuje?

Překlad Nový kovenant: Mt 23:19 Hlupáci a slepci! Protože co je větší, ten dar, nebo ten obětní oltář zasvěcující ten dar?

Překlad Slovo na cestu: Mt 23:19 Co je víc? Oběť, nebo oltář? Teprve položením na oltář se oběť stává obětí.

Slová Blázni auvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie); f13; Minuskuly 28, 33, 565.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1; Minuskula 892.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 23:26 Slepý farizej, očisti najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok.

Slovenský katolícky preklad: Mt 23:26 Slepý farizej, vyčisti čašu najprv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka!

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 23:26 Slepý farizej, vyčisti čašu najprv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka!

Slovenský evanjelický preklad: Mt 23:26 Ty slepý farizej! Najprv vyčisť vnútro čaše [a misky], aby bol čistý aj ich zovňajšok.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 23:26 Farizee, slepče, vyčisti najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonok!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 23:26 Slepý farisej, očisti najprv vnútro pohára a taniera, aby sa aj ich vonkajšok stal čistým.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 23:26 Slepý farizej, vyčisti najprv vnútrajšok čaše, aby bol čistý aj jej vonkajšok!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 23:26 Slepý farizej, vyčisti najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonkajšok!

Preklad Nového sveta: Mt 23:26 Slepý farizej, vyčisti najprv vnútro pohára a misy, aby bol aj ich vonkajšok čistý.

Preklad Nádej pre každého: Mt 23:26 Slepí farizeji, najprv vyčistite vnútrajšok nádoby, iba potom bude naozaj čistá.

Český ekumenický překlad: Mt 23:26 Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.

Katolický liturgický překlad: Mt 23:26 Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 23:26 Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše a mísy, aby pak i vnějšek byl čistý.

Překlad Bible kralická: Mt 23:26 Farizei slepče, vyčisť prvé to, což vnitř jest v konvi a v mise, aby i to, což jest zevnitř, bylo čisto.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 23:26

Překlad Nová Bible kralická: Mt 23:26 Farizeji, ty slepče, vyčisti nejdříve vnitřek kalicha a mísy, aby mohly být čisté i zvenčí.

Překlad Bible 21: Mt 23:26 Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek!

Český studijní překlad: Mt 23:26 Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše a mísy, aby se stal čistým i jejich zevnějšek.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 23:26 Slepý farisej, vyčisť nejprve vnitřek poháru a talíře, aby se i jejich zevnějšek stal čistým.

Překlad Františka Žilky: Mt 23:26 Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, a pak bude čistý také její zevnějšek.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 23:26 Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek.

Překlad Roberta Colu: Mt 23:26 Slepý farizeji, vyčisť nejdříve vnitřek číše a mísy, aby byl čistý i jejich povrch!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 23:26 Fariseji slepý, vyčisť prve vnitřek číše a mísy, aby byl čist i povrch jejich.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 23:26 Slepý farizeji, napřed vyčisti vnitřek číše, aby i její vnějšek byl čistý.

Překlad Nového světa: Mt 23:26 Slepý farizee, vyčisti nejprve vnitřek poháru a mísy, aby se také jejich vnějšek očistil.

Překlad Nový kovenant: Mt 23:26 Slepý Fariseji! Předem očisti uvnitř poháru a talíře, aby se stal čistý i ten jejich zevnějšek!

Překlad Slovo na cestu: Mt 23:26 Slepý farizeji, vyčisť nejdříve vnitřek nádoby, jedině tak bude opravdu čistá.

Slová “a misy“ (καὶ τῆς παροψίδος) uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciály 0102 a 0281; f13; Minuskuly 33, 565, 892; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie) a koptské preklady Copsa a Copbo.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Q (026) – Kódex Guelferbytanus B (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskuly 118, 209, 700, 1582; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 23:38 Hľa, váš dom vám zostáva spustnutý.

Slovenský katolícky preklad: Mt 23:38 Hľa, váš dom vám ostáva pustý.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 23:38 Pozrite, váš dom zostáva pustý.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 23:38 Ajhľa, zanecháva sa vám dom váš [pustý].

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 23:38 Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 23:38 Hľa, váš dom sa vám necháva pustý,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 23:38 Hľa, váš dom sa vám zanechá pustý.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 23:38 Hľa, váš dom zanechá sa vám pustý.

Preklad Nového sveta: Mt 23:38 Hľa, váš dom sa vám zanecháva opustený.

Preklad Nádej pre každého: Mt 23:38 A teraz bude váš dom zničený a pustý.

Český ekumenický překlad: Mt 23:38 Hle, váš dům se vám ponechává pustý.

Katolický liturgický překlad: Mt 23:38 Proto váš dům zůstane opuštěný.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 23:38 Hle, váš dům vám bude ponechán pustý.

Překlad Bible kralická: Mt 23:38 Aj, zanecháváť se vám dům váš pustý.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 23:38

Překlad Nová Bible kralická: Mt 23:38 Hle, váš dům se vám zanechává pustý.

Překlad Bible 21: Mt 23:38 Hle, váš dům vám teď zůstane pustý.

Český studijní překlad: Mt 23:38 Hle, váš dům se vám zanechává pustý.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 23:38 Hle, váš dům se vám zanechává pustý,

Překlad Františka Žilky: Mt 23:38 Hle, váš dům vám jest zanechán opuštěný;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 23:38 Proto váš dům zůstane opuštěný.

Překlad Roberta Colu: Mt 23:38 Hle, zůstane vám váš dům pustý.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 23:38 Hle, zanechá se vám dům váš pustý;

Překlad Pavela Škrabala: Mt 23:38 Hle, váš dům vám zůstane pustý.

Překlad Nového světa: Mt 23:38 Pohleďte, váš dům je vám zanechán.

Překlad Nový kovenant: Mt 23:38 Hle, ten váš odpuštěný dům vám zpustl!

Překlad Slovo na cestu: Mt 23:38 Proto nyní odcházím z vašeho chrámu

Slovo “pustý“ (ἔρημος) uvádza väčšina rukopisov.

Toto slovo neuvádzajú len rukopisy: Papyrus P77; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); ℓ 184.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 24:7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladomory a zemetrasenia.

Slovenský katolícky preklad: Mt 24:7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 24:7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 24:7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 24:7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 24:7 lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a miestami bude hlad a mor a zemetrasenie,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 24:7 Povstane totiž národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude hlad, mor a zemetrasenie po rôznych miestach.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 24:7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude hlad, mor a miestami zemetrasenia.

Preklad Nového sveta: Mt 24:7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude nedostatok potravín a zemetrasenia na jednom mieste za druhým.

Preklad Nádej pre každého: Mt 24:7 Národy budú žiť v nepriateľstve a štáty budú proti sebe útočiť. Na mnohých miestach bude zúriť hlad a vyskytnú sa prírodné katastrofy.

Český ekumenický překlad: Mt 24:7 Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Katolický liturgický překlad: Mt 24:7 Neboť povstane národ proti národu a království proti království, na různých místech bude hlad a zemětřesení.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 24:7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Místy budou hladomory a zemětřesení.

Překlad Bible kralická: Mt 24:7 Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou hladové a morové a země třesení po místech.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 24:7

Překlad Nová Bible kralická: Mt 24:7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hlady, mory a zemětřesení na různých místech.

Překlad Bible 21: Mt 24:7 Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení.

Český studijní překlad: Mt 24:7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 24:7 Povstaneť národ proti národu a království proti království a místy bude hlad a mor a zemětřesení,

Překlad Františka Žilky: Mt 24:7 Neboť povstane národ proti národu, království proti království; nastane hlad a zemětřesení na rozličných místech.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 24:7 Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu a na různých místech bude hlad a zemětřesení.

Překlad Roberta Colu: Mt 24:7 Neboť povstane národ proti národu, království proti království, a bude mor a hlad a zemětřesení v různých krajinách.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 24:7 Neboť povstane národ proti národu a království proti království, a bude mor a hlad a zemětřesení po místech.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 24:7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království, bude hlad a mor a zemětřesení na rozličných místech.

Překlad Nového světa: Mt 24:7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým.

Překlad Nový kovenant: Mt 24:7 Protože národ se probudí přes národ a království přes království; a budou nouze, nákazy a zemětřesení podle různých míst.

Překlad Slovo na cestu: Mt 24:7 Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy.

Slová “a mor“ (και λοιμοι) uvádzajú tieto rukopisy: a) hlad a mor – C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Unciál 0138; f1, f13; staré latinské preklady Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský preklad Copmae.

b) mor a hlad – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskula 33; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Minuskula 892; niektoré staré latinské preklady, sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a koptský preklad Copsa.

Prevzatý zrejme z Lk 21:11

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 24:36 No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.

Slovenský katolícky preklad: Mt 24:36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 24:36 Ale čo sa týka toho dňa alebo tej hodiny, to nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 24:36 No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 24:36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj Otec.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 24:36 No o onom dni a hodine nikto nevie, ani anjeli nebies, iba jediný [môj] Otec,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 24:36 o tom dni však a o tej hodine nikto nevie, ani anjeli v nebi, iba sám Otec.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 24:36 O tom dni však a tej hodine nikto nevie, ani anjeli v nebesiach, iba sám Otec.

Preklad Nového sveta: Mt 24:36 O tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.

Preklad Nádej pre každého: Mt 24:36 O tom dni a o tej hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn. Iba Otec to vie.

Český ekumenický překlad: Mt 24:36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

Katolický liturgický překlad: Mt 24:36 O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom sám Otec.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 24:36 O tom dni a oné hodině pak neví nikdo, ani andělé v nebesích, ani Syn, nikdo, jedině Otec sám.

Překlad Bible kralická: Mt 24:36 O tom pak dni a hodině té žádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 24:36

Překlad Nová Bible kralická: Mt 24:36 "O tom dni a hodině však nikdo neví - ani nebeští andělé - pouze sám můjOtec.

Překlad Bible 21: Mt 24:36 Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec.

Český studijní překlad: Mt 24:36 „O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 24:36 O onom dni a hodině však nikdo neví, ani andělé nebes, leč jediný [můj] Otec.

Překlad Františka Žilky: Mt 24:36 O onom dni nebo hodině pak neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 24:36 “O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec.

Překlad Roberta Colu: Mt 24:36 “O tom dni však a o té hodině neví nikdo, ani nebeští anděle, toliko Otec sám.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 24:36 „O tom dni však a hodině neví nikdo, ani andělé nebeští, leč Otec sám.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 24:36 „O tom dni a té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, leč jedině Otec.

Překlad Nového světa: Mt 24:36 O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, ale pouze Otec.

Překlad Nový kovenant: Mt 24:36 Ale týkaje se onoho dne a té hodiny, nikdo nevidí, ani zpravodajové nebes, vyjma jedině mého otce!

Překlad Slovo na cestu: Mt 24:36 Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi. Pouze sám Otec to ví.

Slová “ani Syn“ (ουδε ο υιος ) uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f13; Minuskula 28; starý latinský preklad Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Arm – Arménska verzia (5. storočie); Diatessaron [tiež nazývaná evanjelná harmónia] (2. storočie); Cirkevný otcovia ako Irenej, Origenes, Ján Zlatoústy a stare latinské rukopisy používané Hieronýmom.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f1; Minuskuly 33, 565, 700, 892; staré latinské preklady Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822).

Vynechanie „ani Syna“ je zrejme z teologickej obavy.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 25:1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi.

Slovenský katolícky preklad: Mt 25:1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 25:1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 25:1 Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 25:1 Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzaly svoje lampy a vyšly vústrety ženíchovi.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 25:1 Vtedy sa kráľovstvo nebies stane podobným desiatim pannám, ktoré vzali svoje fakle a vyšli v ústrety ženíchovi;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 25:1 Vtedy bude Kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 25:1 Vtedy sa kráľovstvo nebies stane podobným desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi.

Preklad Nového sveta: Mt 25:1 Vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi.

Preklad Nádej pre každého: Mt 25:1 Môj druhý príchod sa v určitom zmysle bude podobať svadbe. Tí, ktorí ma budú očakávať, budú ako desať družičiek, čo vyčkávali ženícha, aby ho uvítali svetlom svojich lámp.

Český ekumenický překlad: Mt 25:1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.

Katolický liturgický překlad: Mt 25:1 Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 25:1 S nebeským královstvím to tehdy bude jako s deseti pannami, které vzaly své lampy a vyšly vstříc ženichovi.

Překlad Bible kralická: Mt 25:1 Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti ženichovi.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 25:1

Překlad Nová Bible kralická: Mt 25:1 "Tehdy bude nebeské království podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi.

Překlad Bible 21: Mt 25:1 "Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi.

Český studijní překlad: Mt 25:1 „Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 25:1 Tehdy se království nebes stane podobným deseti pannám, jež vzaly své svítilny a vyšly vstříc ženichovi;

Překlad Františka Žilky: Mt 25:1 Tu bude království nebeské podobno děsiti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 25:1 “S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.

Překlad Roberta Colu: Mt 25:1 „Tehdy bude podobno království nebeské desíti pannám, které si vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi a nevěstě.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 25:1 „Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, které vzavše lampy své, vyšly naproti ženichovi a nevěstě.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 25:1 „Tehdy bude podobno nebeské království deseti pannám, které si vzaly lampy a vyšly vstříc ženichovi.

Překlad Nového světa: Mt 25:1 Tehdy se nebeské království stane podobným deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly vstříc ženichovi.

Překlad Nový kovenant: Mt 25:1 Tehdy se království nebes připodobní deseti pannám, které berouce jejich lampy, vyšly do setkání se závojem zahalujícím,

Překlad Slovo na cestu: Mt 25:1 "Můj druhý příchod se bude v určitém smyslu podobat svatbě. Ti, kteří mne budou očekávat, jsou jako deset družiček, které vyhlížely ženicha, aby ho přivítaly světlem svých lamp.

Slová “a neveste“ (και της νυμφης) uvádzajú tieto rukopisy: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f1; Minuskuly 124*, 174, 1195vid; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský preklad Copmae-1, Arm – Arménska verzia (5. storočie); Diatessaron [tiež nazývaná evanjelná harmónia] (2. storočie) a cirkevný otcovia Origenes, Atanázius, Ján Zlatoústy, Hieroným a Augustín.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f13; Minuskuly 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195c, 1216, 1230, 1241, 1242c, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 25:13 Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny!

Slovenský katolícky preklad: Mt 25:13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 25:13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 25:13 Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 25:13 Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy prijde Syn človeka.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 25:13 Bdejte teda, pretože neviete dňa ani hodiny –

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 25:13 Preto bedlite, lebo neviete ani dňa, ani hodiny!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 25:13 Preto bedlite, lebo neviete ani dňa, ani hodiny!

Preklad Nového sveta: Mt 25:13 Preto zostaňte bdelí, lebo nepoznáte deň ani hodinu.

Preklad Nádej pre každého: Mt 25:13 A tak bdejte a buďte vždy pripravení, lebo neviete, v ktorej chvíli prídem."

Český ekumenický překlad: Mt 25:13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Katolický liturgický překlad: Mt 25:13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 25:13 Bděte tedy, neboť neznáte dne ani hodiny.

Překlad Bible kralická: Mt 25:13 Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 25:13

Překlad Nová Bible kralická: Mt 25:13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu, ve kterou přijde Syn člověka."

Překlad Bible 21: Mt 25:13 Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu."

Český studijní překlad: Mt 25:13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. “

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 25:13 Bděte tedy, protože nevíte dne ani hodiny.

Překlad Františka Žilky: Mt 25:13 Bděte tedy, neboť neznáte dne ani hodiny.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 25:13 Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.”

Překlad Roberta Colu: Mt 25:13 Bděte tedy, neboť neznáte den ani hodinu!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 25:13 Bděte tedy, neboť nevíte dne ani hodiny.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 25:13 Bděte tedy, protože nevíte dne ani hodiny.“

Překlad Nového světa: Mt 25:13 Zůstaňte proto bdělí, protože neznáte den ani hodinu.

Překlad Nový kovenant: Mt 25:13 Proto bděte, neboť nevidíte ten den ani tu hodinu, ve kterou ten syn člověka přijde!

Překlad Slovo na cestu: Mt 25:13 A tak buďte vždycky připraveni, protože nevíte, ve které chvíli přijdu.

Túto časť vety neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P35; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskuly 33, 565, 892; v latinských, sýrskych, koptských a arménskych prekladoch.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 25:31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.

Slovenský katolícky preklad: Mt 25:31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 25:31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na svoj slávny trón.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 25:31 Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 25:31 A keď prijde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 25:31

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 25:31 Keď Syn človeka príde vo svojej sláve v spoločnosti všetkých anjelov, vtedy si zasadne na trón slávy.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 25:31 Keď však príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, vtedy zasadne na svoj trón slávy.

Preklad Nového sveta: Mt 25:31 Keď príde Syn človeka v svojej sláve a všetci anjeli s ním, vtedy sa posadí na svoj slávny trón.

Preklad Nádej pre každého: Mt 25:31 Keď prídem vo svojom kráľovskom majestáte v sprievode všetkých anjelov, zasadnem na trón svojej slávy.

Český ekumenický překlad: Mt 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;

Katolický liturgický překlad: Mt 25:31 Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě v doprovodu všech andělů, tehdy zasedne na trůn své slávy.

Překlad Bible kralická: Mt 25:31 Když pak přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 25:31

Překlad Nová Bible kralická: Mt 25:31 "Když pak přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni svatí andělé, tehdy se posadí na trůnu své slávy.

Překlad Bible 21: Mt 25:31 "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy.

Český studijní překlad: Mt 25:31 „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy;

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 25:31 Až však přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, tu zasedne na svém trůně slávy

Překlad Františka Žilky: Mt 25:31 Když přijde Syn člověka v své slávě a všichni andělé s ním, tu se posadí na trůn své slávy.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 25:31 »Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy,

Překlad Roberta Colu: Mt 25:31 “Až pak přijde Syn člověka v své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 25:31 „Když pak přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tu posadí se na slavný trůn svůj

Překlad Pavela Škrabala: Mt 25:31 Až tedy přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svém slavném trůně.

Překlad Nového světa: Mt 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn.

Překlad Nový kovenant: Mt 25:31 Ale jakmile přijde syn člověka v jeho glory a všichni ti světící zpravodajové uprostřed něho, tehdy se usadí přes trůn jeho glory

Překlad Slovo na cestu: Mt 25:31 Až přijdu v královském majestátu, v doprovodu všech andělů, zasednu k soudu,

Slovo svätíuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie); Minuskula 13.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 26:3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,

Slovenský katolícky preklad: Mt 26:3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,

Slovenský evanjelický preklad: Mt 26:3 Vtedy sa zišli veľkňazi [zákonníci] a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kaifáš,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:3 Vtedy sa sišli najvyšší kňazi, zákonníci a starší ľudu do dvorany najvyššieho kňaza, zvaného Kaifáša,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:3 Tu sa do paláca veľkňaza, ktorému sa vravelo Kaiafas, zišli veľkňazi a starší ľudu

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší z ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa menoval Kajfáš,

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,

Preklad Nového sveta: Mt 26:3 Potom sa hlavní kňazi a starší ľudu zhromaždili na nádvorí veľkňaza, ktorý sa volal Kaifáš,

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:3 V tom čase sa zišla židovská rada v paláci veľkňaza Kaifáša.

Český ekumenický překlad: Mt 26:3 Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš,

Katolický liturgický překlad: Mt 26:3 Tehdy se sešli velekněží a starší lidu v paláci velekněze, který se jmenoval Kaifáš,

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 26:3 Tehdy se velekněží a starší lidu shromáždili v paláci velekněže, který se jmenoval Kaifáš,

Překlad Bible kralická: Mt 26:3 Tehdy sešli se přední kněží {biskupové} a zákonníci, i starší lidu na síň nejvyššího kněze {biskupovu}, kterýž sloul Kaifáš.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 26:3

Překlad Nová Bible kralická: Mt 26:3 Tehdy se na dvoře nejvyššího kněze jménem Kaifáš sešli velekněží, zákoníci a starší lidu

Překlad Bible 21: Mt 26:3 Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu,

Český studijní překlad: Mt 26:3 Tehdy se shromáždili velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš,

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 26:3 Tu byli do paláce velekněze, jemuž se říkalo Kaiafas, svoláni velekněží a starší lidu

Překlad Františka Žilky: Mt 26:3 Tehdy se shromáždili velekněží a starší lidu do dvora velekněze jménem Kaifáše

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 26:3 Tehdy se sešli velekněží a starší lidu v paláci velekněze, který se jmenoval Kaifáš,

Překlad Roberta Colu: Mt 26:3 Tehdy se shromáždili velekněží a starší lidu v paláci velekněze, jménem Kaifáše,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 26:3 Tehdy shromáždili se velekněží a starší lidu v domě velekněze, jménem Kaifáše,

Překlad Pavela Škrabala: Mt 26:3 Tehdy se sešli veleknězi a starší lidu do domu velekněze jménem Kaifáše a

Překlad Nového světa: Mt 26:3 Potom se přední kněží a starší muži lidu shromáždili na nádvoří velekněze, který byl nazýván Kaifáš,

Překlad Nový kovenant: Mt 26:3 Tehdy se vedli spolu vládnoucí kněží a písmáci a starší toho lidu do dvorany vládnoucího kněze vykládaného Kaifas.

Překlad Slovo na cestu: Mt 26:3 V tu dobu se sešla židovská velerada v paláci nejvyššího kněze Kaifáše.

Slová a zákonníci“ (και οι γραμματεις) uvádzajú tieto rukopisy: Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Unciály 0133 a 0255; niektoré stare latinské preklady, sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia) a Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

Rukopisy W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie) má miesto a zákonníci slová a farizeji (και οι Φαρισαιοι).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Unciál 089; f1, f13; Minuskuly 565, 700, 892, 1424; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a koptské preklady Cop.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 26:28 lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Slovenský katolícky preklad: Mt 26:28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:28 lebo toto je moja krv, krv zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 26:28 Lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:28 lebo toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:28 lebo toto je moja krv, krv [novej] zmluvy, ktorá sa za mnohých vylieva na odpustenie hriechov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:28 toto je totiž moja Krv, (krv) Zmluvy, ktorá bude vyliata za (ľudské) množstvo na odpustenie hriechov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:28 lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Preklad Nového sveta: Mt 26:28 lebo to znamená moju ‚krv zmluvy‘, ktorá má byť vyliata za mnohých na odpustenie hriechov.

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:28 toto je moja krv, ktorá sa vylieva, aby zmyla hriechy mnohých. Je to nová zmluva Boha s človekom.

Český ekumenický překlad: Mt 26:28 Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.

Katolický liturgický překlad: Mt 26:28 Neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 26:28 neboť toto je má krev smlouvy, prolévaná za mnohé na odpuštění hříchů.

Překlad Bible kralická: Mt 26:28 Nebo to jest krev má nové smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na odpuštění hříchů.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 26:28

Překlad Nová Bible kralická: Mt 26:28 neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.

Překlad Bible 21: Mt 26:28 toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.

Český studijní překlad: Mt 26:28 Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 26:28 neboť toto je má krev, krev [nové] úmluvy, jež se za mnohé vylévá k odpuštění hříchů.

Překlad Františka Žilky: Mt 26:28 Neboť to jest má krev smlouvy,vylévaná za mnohé na odpuštění hříchů.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 26:28 neboť toto je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za mnoho lidí na odpuštění hříchů.

Překlad Roberta Colu: Mt 26:28 neboť toto je Krev má [Nového] Zákona, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 26:28 neboť toto jest krev má Nového zákona, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 26:28 neboť toto je má krev [nové] úmluvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů.

Překlad Nového světa: Mt 26:28 neboť to znamená mou ‚krev smlouvy‘, která má být vylita ve prospěch mnohých na odpuštění hříchů.

Překlad Nový kovenant: Mt 26:28 protože tohle je ta moje krev nového kovenantu, ta týkající se mnohých, vylévaná do odpuštění hříchů!

Překlad Slovo na cestu: Mt 26:28 to je má krev, prolitá, aby smyla hříchy mnohých. To je nová smlouva Boha s člověkem.

Slovo “novej“ (καινῆς) uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f1, f13; staré latinské preklady, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady, koptské preklady Copsa a Copbo. Obsahujú ho rukopisy „západného“, „cezarejského“ a „byzantského“ textu.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrusy P37 a P45vid (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Unciál 0298vid; Minuskula 33; koptský preklad Copmae-1. Neobsahujú ho rukopisy „alexandrijského“ textu.

Jeho pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Lukášovým evanjelium – Lk 22:20:

Slovenský ekumenický preklad: Lk 22:20 A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Slovenský katolícky preklad: Lk 22:20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 22:20 Tak isto po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová Zmluva, uzavretá mojou krvou, ktorá sa vylieva za vás.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 22:20 A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 22:20 Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 22:20 Takisto aj kalich po večeri, vraviac: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 22:20 Tak isto po večeri (vzal) kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva (založená na) mojej Krvi, ktorá sa za vás vyleje.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 22:20 A podobne (vzal) po večeri kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Nového sveta: Lk 22:20 Podobne i pohár, keď sa navečerali, a povedal: „Tento pohár znamená novú zmluvu mocou mojej krvi, ktorá má byť vyliata za vás.

Preklad Nádej pre každého: Lk 22:20 Po večeri im opäť podal kalich a povedal: „Tento kalich je znamením novej zmluvy, spečatenej mojou krvou, ktorá sa za vás vylieva.

Český ekumenický překlad: Lk 22:20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

Katolický liturgický překlad: Lk 22:20 Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: “Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 22:20

Překlad Bible kralická: Lk 22:20 Takž i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 22:20

Překlad Nová Bible kralická: Lk 22:20 Tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: "Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.

Překlad Bible 21: Lk 22:20 Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.

Český studijní překlad: Lk 22:20 A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 22:20 Taktéž i kalich po večeři, pravě: Tento kalich je nová úmluva v mé krvi, jež se vylévá za vás.

Překlad Františka Žilky: Lk 22:20 Rovněž kalich dal po večeři a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, vylévanou za vás. -

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 22:20 Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: “Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.

Překlad Roberta Colu: Lk 22:20 Taktéž vzal po jídle i kalich a řekl: „Tento kalich je nová úmluva (potvrzená) mou Krví, která se za vás vylévá.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 22:20 Taktéž (vzal) i kalich po jídle a řekl: „Tento kalich jest nová úmluva (potvrzená) mou krví, která se za vás vylévá.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 22:20 Stejně (udělal) i s kalichem po večeři, když řekl: „Tento kalich je nová úmluva v mé krvi, která se za vás vylévá.“

Překlad Nového světa: Lk 22:20 Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: „Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch.

Překlad Nový kovenant: Lk 22:20 A stejně tak pohár uprostřed večeření, vykládaje, Tento pohár je nový kovenant v mojí krvi, za vás vylité.

Překlad Slovo na cestu: Lk 22:20 Po večeři jim podal opět víno a řekl: "Tento kalich je znamením nové smlouvy Boha s člověkem, zpečetěné krví, kterou za vás proliji.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 26:59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť.

Slovenský katolícky preklad: Mt 26:59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:59 Veľkňazi a celý sanhedrin hľadali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 26:59 Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho usmrtiť.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:59 A najvyšší kňazi, starší a celá vysoká rada hľadali falošné svedoctvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:59 A veľkňazi a celá rada vyhľadávali proti Ježišovi lživé svedectvo tak, aby mohli spôsobiť jeho smrť,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:59 Veľkňazi a celá vysoká rada hľadali nepravdivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:59 Veľkňazi však a celá vysoká rada zháňali falošné svedectvá proti Ježišovi, aby ho mohli (odsúdiť) na smrť.

Preklad Nového sveta: Mt 26:59 Hlavní kňazi a celý Sanhedrin zatiaľ hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho usmrtili,

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:59 Veľkňazi a celá rada sa usilovali obviniť Ježiša na základe falošného svedectva a odsúdiť ho na smrť.

Český ekumenický překlad: Mt 26:59 Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti.

Katolický liturgický překlad: Mt 26:59 Velekněží a celá velerada hledali proti Ježíšovi lživé svědectví, aby ho mohli odsoudit na smrt,

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 26:59 Velekněží a celá velerada hledali proti Ježíšovi nějaké křivé svědectví, aby ho vydali na smrt;

Překlad Bible kralická: Mt 26:59 Přední pak kněží {biskupové} a starší i všecka ta rada hledali falešného svědectví proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 26:59

Překlad Nová Bible kralická: Mt 26:59 Velekněží a starší s celou veleradou pak proti Ježíši hledali falešné svědectví, aby ho mohli vydat na smrt,

Překlad Bible 21: Mt 26:59 Vrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti.

Český studijní překlad: Mt 26:59 Velekněží, starší a celá velerada hledali proti Ježíšovi křivé svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti,

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 26:59 A velekněží a starší a celá rada vyhledávali proti Ježíšovi lživé svědectví, tak aby mohli způsobit jeho smrt,

Překlad Františka Žilky: Mt 26:59 Velekněží a celé synedrium hledali lživé svědectví proti Ježíšovi, aby jej mohli usmrtiti.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 26:59 Velekněží a celá velerada hledali proti Ježíšovi lživé svědectví, aby ho mohli odsoudit na smrt,

Překlad Roberta Colu: Mt 26:59 Velekněží a celá velerada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli vydati na smrt,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 26:59 Velekněží pak a celá velerada hledali křivého svědectví proti Ježíšovi, aby ho vydali na smrt,

Překlad Pavela Škrabala: Mt 26:59 Veleknězi a celá velerada hledali lživé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli usmrtit,

Překlad Nového světa: Mt 26:59 Přední kněží a celý Sanhedrin mezitím hledali falešné svědectví proti Ježíšovi, aby ho usmrtili,

Překlad Nový kovenant: Mt 26:59 Ale vládnoucí kněží a starší a celý sněm hledali falešné svědectví podle Ježíše tak, aby jej mohli usmrtit.

Překlad Slovo na cestu: Mt 26:59 Velekněží i celá rada se snažili pomocí křivého svědectví Ježíše obvinit tak, aby ho mohli odsoudit k smrti.

Slová a staršíuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 26:60 Nenašli ho však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja

Slovenský katolícky preklad: Mt 26:60 Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:60 Ale nenašli, hoci vystúpilo veľa falošných svedkov. Napokon prišli dvaja,

Slovenský evanjelický preklad: Mt 26:60 Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:60 ale nenašli, a hoc aj mnohí falošní svedkovia predstúpili, nenašli. A napokon predstúpili dvaja falošní svedkovia

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:60 a nenašli, hoci popristupovalo veľa lživých svedkov. No napokon pristúpili dvaja lživí svedkovia a

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:60-61a Ale nenašli, hoci sa dostavilo mnoho falošných svedkov. Napokon predstúpili dvaja (falošní svedkovia) a

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:60 Ale nenašli, hoci predstupovalo mnoho falošných svedkov. Napokon však predstúpili dvaja falošní svedkovia a

Preklad Nového sveta: Mt 26:60 ale žiadne nenašli, hoci predstúpilo mnoho falošných svedkov. Neskôr predstúpili dvaja

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:60 Ale nenašli ho, hoci zohnali mnohých falošných svedkov. Napokon vystúpili dvaja a zhodne svedčili:

Český ekumenický překlad: Mt 26:60 Ale nenalezli, ačkoli předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva

Katolický liturgický překlad: Mt 26:60 ale nenašli, třebaže se dostavilo mnoho falešných svědků. Nakonec přišli dva

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 26:60 a nenalezli, ačkoli předstoupilo mnoho křivých svědků. Nakonec předstoupili dva,

Překlad Bible kralická: Mt 26:60 Ale nenalezli. Ani, když mnozí falešní svědkové předstupovali, nic nenalezli. Naposledy pak přišedše dva falešní svědkové,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 26:60

Překlad Nová Bible kralická: Mt 26:60 ale žádné nenašli. I když předstupovali mnozí falešní svědkové, nenašli nic. Nakonec ale předstoupili dva falešní svědkové

Překlad Bible 21: Mt 26:60 Nic ale nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho falešných svědků. Nakonec předstoupili dva,

Český studijní překlad: Mt 26:60 ale nenašli, ačkoli předstoupilo mnoho křivých svědků. Nakonec předstoupili dva křiví svědkové

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 26:60 a nenašli, ač přistupovalo mnoho lživých svědků. Nakonec však přistoupili dva lživí svědkové a

Překlad Františka Žilky: Mt 26:60 Ale nenalezli, ačkoli předstupovalo mnoho lživých svědků. Na konec předstoupili dva

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 26:60 ale nenašli, třebaže se dostavilo mnoho falešných svědků. Nakonec přišli dva

Překlad Roberta Colu: Mt 26:60 ale nenalezli, ačkoliv předstoupilo mnoho křivých svědků. Naposled přišli dva [křiví svědkové]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 26:60 ale nenalezli, ačkoli mnoho svědků křivých přistoupilo. Naposled přišli dva (svědkové křiví)

Překlad Pavela Škrabala: Mt 26:60 ale nenalezli, ačkoliv se dostavilo mnoho lživých svědků. Nakonec však přišli dva

Překlad Nového světa: Mt 26:60 ale žádné nenašli, ačkoli předstoupilo mnoho falešných svědků. Později předstoupili dva

Překlad Nový kovenant: Mt 26:60 A nenalezli, i množství falešných svědků přicházejíce, nenalezli. Ale později, dva falešní svědkové přišli k nim,

Překlad Slovo na cestu: Mt 26:60 Ale i když sehnali mnoho falešných svědků, přece se nepodařilo najít vhodnou obžalobu. Nakonec vystoupili dva

Slová nič nenašliuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie); f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

Slová falošní svedkovia (ψευδομάρτυρες) uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie); f13; Minuskuly 33 a 1241; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1; sýrsky preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia) a koptské preklady Cop.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:2 A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi.

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:2 Spútali ho a odviedli a odovzdali ho miestodržiteľovi Pilátovi.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:2 Poviazali Ho teda, odviedli a vydali [Pontskému] Pilátovi, vladárovi.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:2 a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:2 I zviazali ho a odviedli a vydali ho Pontiovi Pilátovi, vladárovi.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:2 Potom ho zviazaného odviedli a vydali vladárovi Pilátovi.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:2 A keď ho zviazali, odviedli ho a vydali vladárovi Pilátovi.

Preklad Nového sveta: Mt 27:2 A keď ho zviazali, odviedli ho a vydali miestodržiteľovi Pilátovi.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:2 Potom poslali spútaného Ježiša k rímskemu miestodržiteľovi Pilátovi.

Český ekumenický překlad: Mt 27:2 Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi.

Katolický liturgický překlad: Mt 27:2 Dali ho proto spoutat a odvést a vydali ho vladaři Pilátovi.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:2 Spoutali ho, pak ho odvedli a vydali místodržiteli Pilátovi.

Překlad Bible kralická: Mt 27:2 I svázavše jej, vedli, a vydali ho Pontskému Pilátovi hejtmanu.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:2

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:2 Svázali ho tedy, odvedli ho k vladaři, Pontskému Pilátovi, a vydali mu ho.

Překlad Bible 21: Mt 27:2 Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi.

Český studijní překlad: Mt 27:2 Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pontiu Pilátovi.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:2 I svázali ho a odvedli, a vydali ho Pontiu Pilátovi, vladaři.

Překlad Františka Žilky: Mt 27:2 Spoutali jej, odvedli a vydali vladaři Pilátovi.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:2 Dali ho proto spoutat a odvést a odevzdali ho místodržiteli Pilátovi.

Překlad Roberta Colu: Mt 27:2 A svázaného přivedli ho k vladaři Pontskému Pilátovi a odevzdali mu ho.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:2 I svázavše ho přivedli a vydali jej vladaři Pontiu Pilátovi.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:2 I odvedli ho svázaného a vydali vladaři Pilátovi.

Překlad Nového světa: Mt 27:2 A když ho spoutali, odvedli ho a předali místodržiteli Pilátovi.

Překlad Nový kovenant: Mt 27:2 A spoutavše jej, odvedli a vydali jej Pontskému Pilátovi, tomu vůdci.

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:2 Potom poslali spoutaného Ježíše k římskému místodržiteli Pilátovi.

Slovo “Pontius“ uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 0250; f1, f13; Minuskuly 565, 700, 892; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Unciál 0281; Minuskula 33; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), koptské preklady Copsa a Copbo.

Krstné meno Piláta – Pontius sa uvádza vo veršoch Lk 3:1, Sk 4:27 a 1 Tim 6:13, ale zase sa neuvádza vo veršoch Mk 15:1 a Lk 23:1.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho rúcho.

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si šaty.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:35 Keď Ho ukrižovali, losovaním si podelili Jeho rúcho, [aby sa naplnilo, čo povedal prorok: Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali].

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:35 A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:35 A ukrižujúc ho, rozdelili si jeho šatstvo, hádžuc lós;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:35 A keď ho ukrižovali, lósom si rozdelili jeho šaty, [aby sa splnilo slovo, čo predpovedal prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losoval!].

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:35 A keď ho ukrižovali, rozdelili si losovaním jeho rúcho.

Preklad Nového sveta: Mt 27:35 Keď ho pribili na kôl, rozdelili si lósom jeho vrchný odev.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:35 Potom ho pribili na kríž a losovaním si rozdelili jeho rúcho. Tak sa naplnilo jedno z proroctiev: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev losovali."

Český ekumenický překlad: Mt 27:35 Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty;

Katolický liturgický překlad: Mt 27:35 Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:35 Když ho ukrižovali, rozdělili si losem jeho šaty.

Překlad Bible kralická: Mt 27:35 Ukřižovavše pak jej, rozdělili roucha jeho, mecíce los, aby se naplnilo povědění proroka: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:35

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:35 A když ho ukřižovali, rozdělili si jeho šaty házením losu, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka: "Rozdělili si mé šaty mezi sebou a o mé roucho házeli los."

Překlad Bible 21: Mt 27:35 Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty.

Český studijní překlad: Mt 27:35 Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty házejíce o ně los;

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:35 A ukřižovavše ho, rozdělili si jeho šatstvo, vrhajíce los;

Překlad Františka Žilky: Mt 27:35 Jakmile jej ukřižovali, rozdělili si losem jeho šaty,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:35 Pak ho přibili na kříž, jeho šaty si rozdělili losem,

Překlad Roberta Colu: Mt 27:35 Když ho pak ukřižovali, rozdělili si jeho roucho, metajíce o ně los, [aby se naplnilo, co předpověděl prorok slovy: „Rozdělili si má roucha, a o můj oděv metali los.“]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:35 Když pak jej ukřižovali, rozdělili si roucho jeho, metajíce o ně los, (aby se naplnilo, co bylo pověděno skrze proroka slovy: „Rozdělili sobě roucha má a o můj oděv metali los.“).

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:35 Když ho ukřižovali, rozdělili si jeho šaty losem.

Překlad Nového světa: Mt 27:35 Když ho přibili na kůl, rozdělili si metáním losu jeho svrchní oděvy,

Překlad Nový kovenant: Mt 27:35 Ale ukřižovavše jej, si rozdělili jeho pláště, házejíce losem, aby se naplnilo to, promluvené pod prorokem, Rozdělili si mé pláště mezi svými a přes mé oblečení házeli losem.

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:35 Ukřižovali ho a pak mezi sebou losovali o jeho šaty. Tím se splnilo jedno z proroctví: "Rozebrali si můj oděv, o mé šaty losovali."

Túto vetu uvádzajú tieto rukopisy: Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13.

Túto vetu neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskuly 33 a 700; latinské a sýrke preklady.

Ide glosu prevzatú z Jn 19:24.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:49 Ale ostatní hovorili: Nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:49 Ale ostatní hovorili: „Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:49 Ale ostatní hovorili: „Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:49 Ale ostatní hovorili: Nechaj Ho, nech vidíme, či Ho Eliáš príde vyslobodiť.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:49 Ale ostatní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či prijde Eliáš, aby mu spomohol.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:49 No ostatní vraveli: Nechaj, pozrime, či ho Eliáš prichodí zachrániť.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:49 Ostatní zatiaľ hovorili: „Nože, viďme, či ho príde Eliáš vyslobodiť!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:49 Ale ostatní hovorili: „Nechaj, aby sme videli, či ho príde Eliáš vyslobodiť."

Preklad Nového sveta: Mt 27:49 Ale ostatní povedali: „Nechaj ho! Nech vidíme, či ho príde Eliáš zachrániť.“[[Iný vzal kopiju a prebodol mu bok a vyšla krv a voda.]]

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:49 Ostatní ho okrikovali: „Len ho nechaj, nech vidíme, či ho Eliáš príde zachrániť."

Český ekumenický překlad: Mt 27:49 Ostatní však říkali: „Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!“

Katolický liturgický překlad: Mt 27:49 Ostatní však říkali: “Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:49 Ale ostatní říkali: „Nech toho, ať vidíme, zda ho Eliáš přijde zachránit!“

Překlad Bible kralická: Mt 27:49 Ale jiní pravili: Nech tak, pohledíme, přijde-li Eliáš, aby ho vysvobodil.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:49

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:49 Ale ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho zachránil!"

Překlad Bible 21: Mt 27:49 Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!"

Český studijní překlad: Mt 27:49 Ostatní však říkali: „Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:49 Ostatní však říkali: Nechej, podívejme se, zdali ho Eliáš přichází zachránit.

Překlad Františka Žilky: Mt 27:49 Ostatní však řekli: „Počkej, ať uvidíme, zdali Eliáš přijde jej zachránit.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:49 Ostatní však říkali: “Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.”

Překlad Roberta Colu: Mt 27:49 Jiní však říkali: „Počkej, ať uvidíme, přijde-li Eliáš ho vysvobodit!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:49 Ostatní však říkali: „Nechej, ať uvidíme, přijde-li Eliáš, aby ho vysvobodil.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:49 Ostatní však říkali: „Nech toho! Uvidíme, zdali přijde Eliáš vysvobodit ho.“

Překlad Nového světa: Mt 27:49 Ale ostatní řekli: „Nech [ho]! Ať vidíme, zda ho Elijáš přijde zachránit.“ [[Jiný muž vzal kopí a probodl mu bok a vyšla krev a voda.]]

Překlad Nový kovenant: Mt 27:49 Ale ti ostatní vykládali, Odpusť! Uvidíme, jestli jej přijde Elijahu zachránit!

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:49 Ostatní ho okřikovali: "Jen ho nech, ať vidíme, jestli mu přijde Elijáš na pomoc!"

Túto vetu uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), U (030) – Kódex Nanianus (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskuly 1010 a 1293; sýrsky preklad Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár a niektoré etiópske preklady.

Túto vetu neuávzdajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), S (028) – Kódex Vaticanus 354 (949); Unciál 090; Minuskula 892; staré latinské preklady It, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady Copsa a Copbo, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a cirkevný otcovia Origenes, Hieroným a Augustín.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:64 Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, že bol vzkriesený z mŕtvych. A tak posledný blud bude horší ako prvý.

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: “Vstal z mŕtvych,” a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: ‚Vstal z mŕtvych,‘ a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli [v noci Jeho] učeníci, neukradli Ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:64 Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci vnoci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:64 Naruč teda, žeby bol hrob až do tretieho dňa zaistený, aby sa nebodaj nestalo, žeby jehoučeníci prišli a ukradli ho a ľudu povedali: bol od mŕtvych vzkriesený, i bude posledný podvod horší od prvého.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:64 Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nenahovorili ľudu: 'Vstal z mŕtvych.' A bude posledný blud horší od prvého."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:64 Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu: ,Vstal z mŕtvych.' A bude posledný blud horší od prvý."

Preklad Nového sveta: Mt 27:64 Preto prikáž, aby bol hrob zabezpečený až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: ‚Bol vzkriesený z mŕtvych!‘, a posledný podvod bude horší ako ten prvý.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:64 Daj teda aspoň tri dni strážiť hrob, lebo prídu jeho učeníci, ukradnú ho a potom budú ľudí presviedčať, že vstal z mŕtvych. A to by bol ešte väčší podvod ako prvý!"

Český ekumenický překlad: Mt 27:64 Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první.“

Katolický liturgický překlad: Mt 27:64 Dej tedy rozkaz zajistit hrob až do třetího dne. Jinak by mohli jeho učedníci přijít, ukradnout ho a říci lidu: 'Vstal z mrtvých.' Pak by ten poslední podvod byl ještě horší než první.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:64 Přikaž tedy, ať je hrob až do třetího dne zajištěn, zabrání se tak, aby neprišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: »On vstal z mrtvých!« Tento poslední podvod by byl horší než první.”

Překlad Bible kralická: Mt 27:64 Rozkažiž tedy ostříhati hrobu až do třetího dne, ať by snad učedlníci jeho, přijdouce v noci, neukradli ho, a řekli by lidu: Vstalť jest z mrtvých. I budeť poslední blud horší nežli první.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:64

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:64 Proto nařiď, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: 'Byl vzkříšen z mrtvých!' Tak bude poslední blud horší než ten první!"

Překlad Bible 21: Mt 27:64 Nařiď tedy, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten první!"

Český studijní překlad: Mt 27:64 Rozkaž tedy, ať je do třetího dne hrob zajištěn, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých.‘ A bude poslední blud horší než ten první.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:64 Poruč tedy, by hrob až do třetího dne byl zajištěn, aby se nějak nestalo, že by jeho učedníci přišli a ukradli ho a lidu řekli: byl od mrtvých vzkříšen, a bude poslední podvod horší než první.

Překlad Františka Žilky: Mt 27:64 Poruč tedy, aby hrob byl zajištěn až do třetího dne, aby snad jeho učedníci nepřišli a neukradli ho a aby pak neřekli lidu: “Byl vzkříšen z mrtvých”, a poslední podvod by byl ještě horší než první.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:64 Dej tedy rozkaz zajistit hrob až do třetího dne. Jinak by mohli jeho učedníci přijít, ukradnout ho a říci lidu:,Vstali z mrtvých.’ Pak by ten poslední podvod byl ještě horší než první.”

Překlad Roberta Colu: Mt 27:64 Rozkaž tedy hlídati hrob až do třetího dne, aby snad jeho učedníci nepřišli a neukradli ho a lidu neřekli:,Vstal z mrtvých.' I byl by poslední klam horší než první.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:64 Rozkaž tedy hlídati hrob až do třetího dne, aby snad učeníci jeho nepřišli a neukradli ho a neřekli lidu:,Vstal z mrtvých.‘ I byl by poslední blud horší nežli první.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:64 Rozkaž tedy, ať je hrob zajištěn až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ´Vstal z mrtvých´. A bude to poslední poblouzení horší než první.“

Překlad Nového světa: Mt 27:64 Proto přikaž, aby byl hrob zabezpečen až do třetího dne, aby jeho učedníci nepřišli a neukradli ho a neřekli lidem: ‚Byl vzbuzen z mrtvých!‘, a ten poslední podvod bude horší než ten první.“

Překlad Nový kovenant: Mt 27:64 Vyzvi proto, aby byl hrob zabezpečený až po třetí den, aby jeho učedníci nocí přicházejíce, jej nemohli ukrást a říci lidu, Byl probuzený od mrtvých! A ten poslední blud bude horší toho prvního!

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:64 Dej tedy aspoň tři dny hlídat hrob, nebo přijdou jeho učedníci, ukradnou ho a pak budou lidem namlouvat, že vstal z mrtvých. A to by k tomu bludu ještě chybělo!"

Slovo v nociuvádzajú tieto rukopisy: Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskuly 565, 700, 892.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 33, 1010.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 28:2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň.

Slovenský katolícky preklad: Mt 28:2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 28:2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 28:2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 28:2 A hľa, povstalo veliké zemetrasenie, lebo anjel JeHoVaHov sostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 28:2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zišiel anjel Pána, pristúpil a odvalil ten kameň a sedel na ňom;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 28:2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie; lebo anjel Pánov zostúpil z neba, pristúpil (k hrobu), odvalil kameň a sadol si naň.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 28:2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pána zostúpil z neba, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.

Preklad Nového sveta: Mt 28:2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie; lebo Jehovov anjel zostúpil z neba a pristúpil a odvalil kameň a sadol si naň.

Preklad Nádej pre každého: Mt 28:2 A tu zrazu nastalo silné zemetrasenie, lebo Boží anjel zostúpil z neba, odvalil balvan a sadol si naň.

Český ekumenický překlad: Mt 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.

Katolický liturgický překlad: Mt 28:2 Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení: Anděl Páně sestoupil s nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj.

Překlad Bible kralická: Mt 28:2 A aj, země třesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří, a posadil se na něm.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 28:2

Překlad Nová Bible kralická: Mt 28:2 A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, a když přišel, odvalil kámen ode dveří a posadil se na něm.

Překlad Bible 21: Mt 28:2 Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm.

Český studijní překlad: Mt 28:2 A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něm.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 28:2 A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil anděl Páně, přikročil a odvalil ten kámen a seděl na něm;

Překlad Františka Žilky: Mt 28:2 Hle, nastalo veliké zemětřesení; neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 28:2 Vtom nastalo velké zemětřesení, protože z nebe sestoupil anděl Páně, přišel, odvalil kámen a posadil se na něj.

Překlad Roberta Colu: Mt 28:2 A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe a přistoupiv, odvalil kámen a posadil se naň.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 28:2 A hle, zemětřesení stalo se veliké; neboť anděl Páně sestoupil s nebe a přistoupiv odvalil kámen a posadil se na něm.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, přistoupil a odvalil kámen a posadil se na něj.

Překlad Nového světa: Mt 28:2 A povšimněte si, nastalo velké zemětřesení; Jehovův anděl totiž sestoupil z nebe a přistoupil a odvalil kámen a seděl na něm.

Překlad Nový kovenant: Mt 28:2 A hle! Nastalo mohutné zemětřesení, protože zpravodaj panujícího sestoupiv z nebe a přicházeje odvalil kámen od dveří, a seděl nahoře přes něj.

Překlad Slovo na cestu: Mt 28:2 Nastalo silné zemětřesení. Boží anděl sestoupil s nebe, odvalil kámen a sedl si na něj.

Slová “od dverí“ (ἀπὸ τῆς θύρας) uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Minuskuly 579 a 1424; staré latinské preklady It a sýrsky preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

Slová od dverí hrobky (ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ μνημείου) uvádzajú tieto rukopisy: Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 22, 33, 157, 565, 1241; sýrske preklady Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptské preklady Copbo a Copmae-1, koptský Kódex Schøyen (4. storočie) a Eusébius.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Minuskuly 700 a 892, niektoré staré latinské preklady, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), koptský preklad Copsa.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 28:9 Vtom sa Ježiš stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

Slovenský katolícky preklad: Mt 28:9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 28:9 A naraz Ježiš im šiel v ústrety a oslovil ich: „Buďte pozdravené!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 28:9 A [ako šli zvestovať to Jeho učeníkom], ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 28:9 A jako tak išly zvestovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Zdravstvujte! A ony pristúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 28:9 a ako sa poberali dať jeho učeníkom vedieť, hľa, stretol ich Ježiš a vravel: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, chopili sa jeho nôh a poklonili sa mu.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 28:9 A, hľa, Ježiš im prišiel v ústrety a povedal: „Buďte zdravé!" Ony (k nemu) pristúpili, chytili sa mu nôh a poklonili sa mu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 28:9 A hľa, Ježiš im prišiel v ústrety a povedal: „Zdravé buďte!" Tu ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

Preklad Nového sveta: Mt 28:9 A hľa, Ježiš ich stretol a povedal: „Buďte pozdravené!“ Pristúpili a chytili sa mu nôh a vzdali mu poctu.

Preklad Nádej pre každého: Mt 28:9 Vtom sa zjavil pred nimi Ježiš a povedal im: „Pozdravujem vás." Ihneď padli na kolená a objímali mu nohy.

Český ekumenický překlad: Mt 28:9 A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu.

Katolický liturgický překlad: Mt 28:9 Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: “Buďte zdrávy!” Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 28:9 A hle, přišel jim vstříc Ježíš: „Buďte zdrávy,“ řekl. A ony hned přistoupily, objaly mu nohy a klaněly se před ním.

Překlad Bible kralická: Mt 28:9 Když pak šly zvěstovati učedlníkům jeho, aj, Ježíš potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 28:9

Překlad Nová Bible kralická: Mt 28:9 A když to šly oznámit jeho učedníkům, vtom se s nimi setkal Ježíš a pozdravil je. Přistoupily tedy, objaly jeho nohy a poklonily se mu.

Překlad Bible 21: Mt 28:9 Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu.

Český studijní překlad: Mt 28:9 A jak šly dát zprávu jeho učedníkům, hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny!“ Ony přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 28:9 a jak se ubíraly podat zprávu jeho učedníkům, hle, potkal je Ježíš a pravil: Buďte zdrávy! A ony přistoupily, chopily se jeho nohou a poklonily se mu.

Překlad Františka Žilky: Mt 28:9 A hle, Ježíš jim šel naproti a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ Přistoupily k němu, chopily se jeho nohou a poklonily se mu.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 28:9 Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: “Buďte zdrávy!” Přistoupily, objaly mu nohy a klaněly se mu.

Překlad Roberta Colu: Mt 28:9 A hle, Ježíš se potkal s nimi a řekl: „Buďte zdrávy!“ Ony přistoupily, objaly jeho nohy a poklonily se mu.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 28:9 A hle, Ježíš potkal se s nimi a řekl: „Buďte zdrávy!“ A ony přistoupivše chopily se nohou jeho a poklonily se mu.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 28:9 A hle, Ježíš jim šel vstříc a řekl: „Buďte zdrávy!“Ony pak přistoupily, chopily se jeho nohou a poklonily se mu.

Překlad Nového světa: Mt 28:9 A pohleďme, potkal je Ježíš a řekl: „Dobrý den!“ Přistoupily a uchopily ho za nohy a vzdaly mu poctu.

Překlad Nový kovenant: Mt 28:9 Ale jak procházely vypovědět to jeho učedníkům, i hle, Ježíš je potkal, vykládaje, Radujte se! Ale ony přicházejíce, se zmocnily jeho chodidel a uctívaly jej.

Překlad Slovo na cestu: Mt 28:9 Na cestě se setkaly se samým Ježíšem. Pozdravil je a ony padly na kolena a objímaly jeho nohy.

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Unciál 0148; f1; staré latinské preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f13; Minuskuly 33, 69, 279, 700, 788, 892, 1292, 2680; niektoré staré latinské preklady, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), koptský Kódex Schøyen (4. storočie) a Origenes, Eusébius a Cyril.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 28:20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.

Slovenský katolícky preklad: Mt 28:20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 28:20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 28:20 a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen.]

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 28:20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 28:20 a vyučujte ich dodržiavať všetky veci, koľké som prikázal vám. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia veku.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 28:20 a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal! A hľa, ja budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 28:20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal! A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia veku!"

Preklad Nového sveta: Mt 28:20 a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 28:20 A učte ich, aby zachovávali všetko, čo som vám prikázal. A spoliehajte sa na to, že ja som vždy s vami, až do konca sveta."

Český ekumenický překlad: Mt 28:20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

Katolický liturgický překlad: Mt 28:20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 28:20 a učte je, aby zachovávaly vše, co jsem vám předepsal. A hle, já jsem s vámi po všchny dny, až do skonání světa.”

Překlad Bible kralická: Mt 28:20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 28:20

Překlad Nová Bible kralická: Mt 28:20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.

Překlad Bible 21: Mt 28:20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

Český studijní překlad: Mt 28:20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 28:20 a vyučujte je dodržovat všechny věci, kterékoli jsem přikázal vám. A hle, já jsem s vámi po všechny dni, až do skončení věku.

Překlad Františka Žilky: Mt 28:20 učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám nařídil. Hle, já jsem s vámi po všecky dni až do skonání tohoto věku.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 28:20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já budu s vámi po všechny dny až do konce světa.”

Překlad Roberta Colu: Mt 28:20 A učte je zachovávati všecko, co jsem vám přikázal! A hle, já jsem s vámi po všechny dny až „do konce světa.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 28:20 učíce je zachovávati všecko, co jsem přikázal vám; a hle, já jsem s vámi po všecky dni až do skonání světa.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 28:20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“

Překlad Nového světa: Mt 28:20 a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A pohleďte, já jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí.“

Překlad Nový kovenant: Mt 28:20 vyučujíce je hlídat si všechny věci, jak mnoho jsem vám přikázal. A hle - JÁ JSEM uprostřed vás všechny dny, až po spolunaplnění věku - amen.

Překlad Slovo na cestu: Mt 28:20 Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa."

Slovo Amenuvádzajú tieto rukopisy: Ac (02) – Alexandrijský kódex (7. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f13; Minuskula 28.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P3; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); f1; Minuskula 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 1:1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Slovenský katolícky preklad: Mk 1:1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 1:1 Začiatok evanjelia, Dobrej zvesti Ježiša Krista, Božieho Syna.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 1:1 Počiatok evanjelia Ježiša Krista.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 1:1 Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol,

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 1:1 Začiatok blahej zvesti o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 1:1 Začiatok Posolstva o Ježišovi (ako) Mesiášovi, Synovi Božom.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 1:1 Začiatok radostnej zvesti Ježiša Krista, Syna Božieho.

Preklad Nového sveta: Mk 1:1 Začiatok dobrého posolstva o Ježišovi Kristovi:

Preklad Nádej pre každého: Mk 1:1 Úžasný príbeh o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, sa začína takto:

Český ekumenický překlad: Mk 1:1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.

Katolický liturgický překlad: Mk 1:1 Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 1:1 Začátek evangelia Ježíše Krista, Božího Syna.

Překlad Bible kralická: Mk 1:1 Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Božího;

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 1:1

Překlad Nová Bible kralická: Mk 1:1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Božího Syna.

Překlad Bible 21: Mk 1:1 Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu.

Český studijní překlad: Mk 1:1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 1:1 Počátek blahé zvěsti o Ježíši Kristu, Božím Synu,

Překlad Františka Žilky: Mk 1:1 ZAČÍNÁ SE evangelium Ježíše Krista.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 1:1 Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím.

Překlad Roberta Colu: Mk 1:1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího, byl takový,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 1:1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího (byl tak),

Překlad Pavela Škrabala: Mk 1:1 Začíná evangelium Ježíše Krista, Božího Syna.

Překlad Nového světa: Mk 1:1 Začátek dobré zprávy o Ježíši Kristu:

Překlad Nový kovenant: Mk 1:1 Vláda dobré zprávy Ježíše, anointujícího syna božského,

Překlad Slovo na cestu: Mk 1:1 Zde začíná radostná zpráva o podivuhodném životě Ježíše Krista, Božího Syna.

Slová Syna Božiehoneuvádzajú tieto rukopisy: א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskula 18; sýrsky preklad Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, jeden koptský rukopis, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a v citáciách Origena.

Tieto slová uvádza väčšina ostatných rukopisov.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 1:14 Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium.

Slovenský katolícky preklad: Mk 1:14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 1:14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a kázal Božie evanjelium.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 1:14 Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 1:14 A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evanjelium kráľovstva Božieho

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 1:14 No potom, čo bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galiley a kázal blahú zvesť o Božom kraľovaní

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 1:14 Po Jánovom uväznení Ježiš sa pobral do Galiley a začal hlásať Posolstvo Božie. Hovoril:

Preklad Bohuslava Košu: Mk 1:14 Keď však Jána vydali, Ježiš prišiel do Galiley, kázal radostnú zvesť kráľovstva Božieho

Preklad Nového sveta: Mk 1:14 Keď bol Ján zatknutý, išiel Ježiš do Galiley, zvestoval Božiedobré posolstvo

Preklad Nádej pre každého: Mk 1:14 Neskôr, keď kráľ Herodes uväznil Jána, prišiel Ježiš do Galiley a zvestoval tam Božie radostné posolstvo:

Český ekumenický překlad: Mk 1:14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Božíevangelium:

Katolický liturgický překlad: Mk 1:14 Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium:

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 1:14 Když byl Jan vydán, přišel Ježíš do Galileje, hlásal Boží evangelium a říkal:

Překlad Bible kralická: Mk 1:14 Když pak byl vsazen Jan, přišel Ježíš do Galilee, káže evangelium království Božího,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 1:14

Překlad Nová Bible kralická: Mk 1:14 A když byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal evangelium Božího království.

Překlad Bible 21: Mk 1:14 Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Božíevangelium:

Český studijní překlad: Mk 1:14 Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 1:14 Poté však, co Jan byl vydán, přišel Ježíš do Galileje a kázal blahou zvěst o Božím království

Překlad Františka Žilky: Mk 1:14 Když pak Jan byl uvězněn, šel Ježíš do Galileje, káže evangelium Boží:

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 1:14 Když byl Jan uvězněn, šel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží radostnou zvěst:

Překlad Roberta Colu: Mk 1:14 Když pak byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium [o království] Božím.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 1:14 Když pak Jan byl uvězněn, Ježíš přišel do Galilee a hlásal evangelium o království Božím

Překlad Pavela Škrabala: Mk 1:14 Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje kázat Boží evangelium.

Překlad Nového světa: Mk 1:14 Když byl Jan zatčen, Ježíš šel do Galileje, kázal Božídobrou zprávu

Překlad Nový kovenant: Mk 1:14 Ale uprostřed toho vydání Jana přišel Ježíš do Galileje, prohlašuje dobrou zprávu království božského

Překlad Slovo na cestu: Mk 1:14 Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné poselství od Boha:

Slovo “kráľovstva“ (τῆς βασιλείας) uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciály 074, 0133, 0135; Minuskuly 28mg, 700, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia) a koptský preklad Copbo.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 33, 565, 892.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 1:42 Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený.

Slovenský katolícky preklad: Mk 1:42 Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 1:42 Malomocenstvo hneď z neho zmizlo a bol očistený.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 1:42 [Ako to povedal], hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 1:42 A keď to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo, a bol očistený.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 1:42 A ako to povedal, hneď od neho malomocenstvo odišlo a bol očistený.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 1:42 Ako to vypovedal, zrazu zmizlo z neho malomocenstvo, a bol očistený.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 1:42 A keď to povedal, hneď zmizlo z neho malomocenstvo, a bol očistený.

Preklad Nového sveta: Mk 1:42 A malomocenstvo z neho okamžite zmizlo a bol očistený.

Preklad Nádej pre každého: Mk 1:42 Len čo vyslovil tieto slová, nezostalo po malomocenstve ani stopy.

Český ekumenický překlad: Mk 1:42 A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.

Katolický liturgický překlad: Mk 1:42 A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 1:42 A ihned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.

Překlad Bible kralická: Mk 1:42 A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství, a očištěn jest.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 1:42

Překlad Nová Bible kralická: Mk 1:42 A jakmile to Ježíš řekl, hned od něj malomocenství odstoupilo a byl očištěn.

Překlad Bible 21: Mk 1:42 Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý.

Český studijní překlad: Mk 1:42 A když to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 1:42 A jak to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.

Překlad Františka Žilky: Mk 1:42 Ihned zmizelo u něho malomocenství, a on byl očištěn.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 1:42 A hned z něho malomocenství zmizelo a byl očištěn.

Překlad Roberta Colu: Mk 1:42 Po těchto slovech hned odešlo od něho malomocenství, a byl očištěn.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 1:42 A když to pověděl, hned odešlo od něho malomocenství, a byl očištěn.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 1:42 A najednou ho opustilo malomocenství a byl očištěn.

Překlad Nového světa: Mk 1:42 Malomocenství z něho okamžitě zmizelo a byl očištěn.

Překlad Nový kovenant: Mk 1:42 A on to řeknuv, lepra od něj ihned odešla a byl očistěn.

Překlad Slovo na cestu: Mk 1:42 V tu chvíli malomocenství zmizelo a muž byl uzdraven.

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 2:26 Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu, jedol posvätné chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo dovolené jesť len kňazom?

Slovenský katolícky preklad: Mk 2:26 Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 2:26 Ako za veľkňaza Abiatara vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nemal jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 2:26 Ako vošiel do domu Božieho za čias veľkňaza Abiatara a jedol z posvätných chlebov, z ktorých nikomu nie je dovolené jesť, jedine kňazom, a dal aj svojmu sprievodu?

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 2:26 Ako vošiel do domu Božieho za Abiatára, najvyššieho kňaza, a jedol chleby predloženia, ktoré nesmie nikto jesť iba kňazi, a dal i tým, ktorí boli s ním?

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 2:26 ako v oddiele o Abiatarovi, veľkňazovi, vstúpil do Božieho domu a zajedol chlebov na predkladanie, ktoré nie je dovolené jedávať, iba ak kňazom, a dal aj tým, ktorí boli s ním?

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 2:26 Jako za veľkňaza Abiatara vošiel do domu Božieho a jedol z predkladných chlebov, z kterých iba kňazom bolo dovolené jesť, a jako dal aj svojim druhom?“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 2:26 Ako vošiel do domu Božieho za veľkňaza Abiatara a jedol prekladné chleby, z kterých iba kňazom nolo dovolené jesť, a dal aj tým, čo boli s ním?“

Preklad Nového sveta: Mk 2:26 Ako vošiel do Božieho domu – v správe o hlavnom kňazovi Abiatárovi – a jedol chleby predloženia, čo nie je zákonné jesť pre nikoho okrem kňazov, a dal niekoľko aj mužom, ktorí boli s ním?“

Preklad Nádej pre každého: Mk 2:26 Ako vošli do Božieho domu -- veľkňazom bol vtedy Abiatar -- a jedli z posvätných chlebov, ktoré smeli jesť iba kňazi?"

Český ekumenický překlad: Mk 2:26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?“

Katolický liturgický překlad: Mk 2:26 Jak vešel do Božího domu - bylo to za velekněze Abiatara - a jedl posvátné chleby, které smějí jíst jenom kněží, a dal i své družině?«

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 2:26 jak vstoupil za časů velekněze Abiatara do Božího příbytku a snědl předkladné chleby, které smějí jíst jen kněží, a jak je dal také svým druhům?“

Překlad Bible kralická: Mk 2:26 Kterak všel do domu Božího za Abiatara nejvyššího kněze {biskupa}, a jedl chleby posvátné, (jichž neslušelo jísti než samým kněžím), a dal i těm, kteříž s ním byli?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 2:26

Překlad Nová Bible kralická: Mk 2:26 Jak vešel do Božího domu za nejvyššího kněze Abiatara a jedl posvátné chleby předložení, které nikdo kromě kněží nesmí jíst, a dal i těm, kdo byli s ním?"

Překlad Bible 21: Mk 2:26 Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?"

Český studijní překlad: Mk 2:26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a snědl chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kteří byli s ním?“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 2:26 jak v oddíle o Abiatharovi, veleknězi, vstoupil do Božího domu a pojedl chlebů k předkládání, jichž není dovoleno pojídat, leč kněžím, a dal i těm, kdo byli s ním?

Překlad Františka Žilky: Mk 2:26 Vstoupil do domu Božího za velekněze Abiatara a jedl předložené chleby, které nesmí jísti nikdo kromě kněží, a dal i těm, kteří byli s ním.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 2:26 Jak vešel do Božího domu - bylo to za velekněze Abiatara - a jedl předkladné chleby, které smějí jíst jenom kněží, a dal i své družině.«

Překlad Roberta Colu: Mk 2:26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl předkladné chleby, jež není dovoleno jísti nikomu, leda kněžím, a jak dal i svým průvodcům?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 2:26 Kterak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl chleby předkladné, jichž není dovoleno jísti leč kněžím, a dal i těm, kteří byli s ním?“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 2:26 Jak vešel do Božího domu za velekněze Abiathara a jedl předkladové chleby, které nesmí jíst nikdo mimo kněze, a dal i svým společníkům?“

Překlad Nového světa: Mk 2:26 Jak vstoupil do Božího domu — ve zprávě o předním knězi Abjatarovi — a snědl chleby předložení, jejichž jedení není zákonné pro nikoho kromě kněží, a dal několik také mužům, kteří byli s ním?“

Překlad Nový kovenant: Mk 2:26 Jak došel do domu božského přes vládnoucího kněze Abiathara a polykal chleby nabídnutí, což je nedovolené polykat, vyjma kněžím, a dal i těm jsoucím s ním?

Překlad Slovo na cestu: Mk 2:26 Neslyšeli jste o tom, jak vešli do Božího chrámu - nejvyšším knězem byl tehdy Abiatar - a jedli posvátné chleby, které směli jíst pouze kněží?"

Túto časť vety neuvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Minuskuly 1009 a 1546; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Iti – Kódex Vindobonensis Lat. 123 (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itt – Kódex Bernensis (5. alebo 6. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

Túto časť vety neuávzda väčšina ostatných rukopisov.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 3:14 Vtedy ustanovil Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním a mohol ich posielať kázať

Slovenský katolícky preklad: Mk 3:14 Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 3:14 Ustanovil z nich Dvanástich ako svojich druhov, aby ich posielal kázať,

Slovenský evanjelický preklad: Mk 3:14 Vtedy ustanovil si dvanástich, aby boli s Ním, poslal ich kázať

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 3:14 A ustanovil dvanástich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať,

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 3:14 a ustanovil dvanástich, aby boli s ním a aby ich vysielal kázať

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 3:14 I ustanovil dvanástich, aby zostali s ním a aby ich (mohol) poslať kázať.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 3:14 I ustanovil ich dvanástich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať,

Preklad Nového sveta: Mk 3:14 A vytvoril [skupinu] dvanástich, ktorých nazval „apoštolmi“, aby zostali s ním a aby ich vysielal zvestovať

Preklad Nádej pre každého: Mk 3:14 Z nich si zvolil dvanástich, ktorí mali zostať stále s ním, aby ich potom mohol poslať samostatne kázať,

Český ekumenický překlad: Mk 3:14 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat

Katolický liturgický překlad: Mk 3:14 A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat,

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 3:14 a on jich ustanovil Dvanáct, aby byli jeho společníky a aby je vyslal kázat

Překlad Bible kralická: Mk 3:14 I ustanovil jich dvanácte, aby s ním byli, a aby je poslal kázati,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 3:14

Překlad Nová Bible kralická: Mk 3:14 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním a aby je poslal kázat

Překlad Bible 21: Mk 3:14 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat

Český studijní překlad: Mk 3:14 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 3:14 a ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním a aby je vysílal kázat

Překlad Františka Žilky: Mk 3:14 a ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním a aby je posílal kázat

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 3:14 A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním a aby je posílal kázat,

Překlad Roberta Colu: Mk 3:14 I ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním a aby je posílal kázat.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 3:14 I ustanovil dvanácte, aby byli s ním, a aby je posílal hlásat

Překlad Pavela Škrabala: Mk 3:14 Ustanovil pak dvanáct, aby byli s ním a aby je posílal kázat

Překlad Nového světa: Mk 3:14 A vytvořil [skupinu] dvanácti, které také pojmenoval „apoštolové“, aby s ním zůstávali, aby je vysílal kázat

Překlad Nový kovenant: Mk 3:14 A udělal dvanáct, aby mohli být uprostřed něj a aby je odstavil prohlašovat

Překlad Slovo na cestu: Mk 3:14 Z nich pak ustanovil dvanáct, kteří ho měli všude doprovázet a které bude posílat samostatně kázat

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie).

Ich pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Lukášovým evanjelium – Lk 6:13:

Slovenský ekumenický preklad: Lk 6:13 Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi. Boli to

Slovenský katolícky preklad: Lk 6:13 Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi:

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 6:13 Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi:

Slovenský evanjelický preklad: Lk 6:13 Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich a nazval ich aj apoštolmi:

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 6:13 A keď bol deň, povolal k sebe svojich učeníkova vyvolil si z nich dvanástich, ktorých aj apoštolmi pomenoval:

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 6:13 A keď nastal deň, privolal svojich učeníkov; i vyvolil si z nich dvanástich, ktorých pomenoval aj apoštolmi,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 6:13 Keď sa rozodnilo, zavolal k sebe svojich učeníkov a vyvolil si z nich dvanástich, ktorých pomenoval apoštolmi:

Preklad Bohuslava Košu: Lk 6:13 A keď nastal deň, povolal svojich učeníkov a vyvolil si z nich dvanástich, ktorých aj nazval apoštolmi:

Preklad Nového sveta: Lk 6:13 Ale keď nastal deň, zavolal si učeníkov a vybral z nich dvanástich, ktorých aj nazval apoštolmi:

Preklad Nádej pre každého: Lk 6:13 Keď sa rozvidnelo, zavolal si k sebe učeníkov a z nich si vyvolil dvanástich, ktorých nazval apoštolmi. Sú to:

Český ekumenický překlad: Lk 6:13 Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly:

Katolický liturgický překlad: Lk 6:13 Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly:

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 6:13 Když se rozednilo, zavolal své učedníky, vybral si nich Dvanáct a těm dal jméno apoštolové:

Překlad Bible kralická: Lk 6:13 A když byl den, povolal učedlníků svých, a vyvolil z nich dvanácte, kteréž i apoštoly nazval:

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 6:13

Překlad Nová Bible kralická: Lk 6:13 Když pak nastal den, zavolal své učedníky, vyvolil z nich dvanáct a nazval je apoštoly:

Překlad Bible 21: Lk 6:13 a když se rozednilo, zavolal své učedníky. Vybral z nich dvanáct a nazval je apoštoly:

Český studijní překlad: Lk 6:13 Když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, které také pojmenoval apoštoly:

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 6:13 A když nastal den, zavolal na své učedníky, a vyvoliv si z nich dvanáct, jež pojmenoval i apoštoly, -

Překlad Františka Žilky: Lk 6:13 Když nastal den, zavolal své učedníky, vybral z nich dvanáct, které pojmenoval apoštoly:

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 6:13 Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly:

Překlad Roberta Colu: Lk 6:13 Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct a nazval je apoštoly:

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 6:13 A když se rozednilo, povolal k sobě učeníky své a vyvolil z nich dvanáct, jež také apoštoly nazval:

Překlad Pavela Škrabala: Lk 6:13 Když se rozednilo, zavolal své učedníky, vyvolil z nich dvanáct a také je nazval apoštoly:

Překlad Nového světa: Lk 6:13 Ale když se rozednilo, zavolal si své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval „apoštoly“:

Překlad Nový kovenant: Lk 6:13 A když nastal den, hlásil k jeho učedníkům a vybral od nich dvanáct, které i jmenoval odstavujícími:

Překlad Slovo na cestu: Lk 6:13 Když se rozednilo, svolal všechny svoje učedníky, které pak nazval apoštoly.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 3:15 a aby mali moc vyháňať zlých duchov.

Slovenský katolícky preklad: Mk 3:15 s mocou vyháňať zlých duchov:

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 3:15 s mocou vyháňať zlých duchov.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 3:15 a dal im moc vyháňať démonov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 3:15 a aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 3:15 a vládnuť právomocou [uzdravovať choroby a] vyháňať démonov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 3:15 A dal im moc vyháňať diablov.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 3:15 a aby mali právomoc [uzdravovať choroby a] vyháňať démonov.

Preklad Nového sveta: Mk 3:15 a mali moc vyháňať démonov.

Preklad Nádej pre každého: Mk 3:15 uzdravovať a vyháňať démonov.

Český ekumenický překlad: Mk 3:15 a aby měli moc vymítat zlé duchy.

Katolický liturgický překlad: Mk 3:15 a to s mocí vyhánět zlé duchy.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 3:15 s mocí vyhánět zlé duchy.

Překlad Bible kralická: Mk 3:15 A aby měli moc uzdravovati nemoci a vymítati ďábelství:

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 3:15

Překlad Nová Bible kralická: Mk 3:15 a aby měli moc uzdravovat nemoci a vymítat démony:

Překlad Bible 21: Mk 3:15 a aby měli moc vymítat démony.

Český studijní překlad: Mk 3:15 a aby měli pravomoc vyhánět démony.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 3:15 a vládnouti pravomocí [uzdravovat choroby a] vyhánět démony.

Překlad Františka Žilky: Mk 3:15 a mocí vypuzovat démony.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 3:15 a to s mocí vyhánět zlé duchy.

Překlad Roberta Colu: Mk 3:15 Dal jim moc [uzdravovati nemoci a] vymítati zlé duchy. Ustanovil:

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 3:15 s mocí uzdravovati nemoci a vymítati duchy zlé,

Překlad Pavela Škrabala: Mk 3:15 s mocí vyhánět zlé duchy.

Překlad Nového světa: Mk 3:15 a aby měli autoritu vyhánět démony.

Překlad Nový kovenant: Mk 3:15 a držet autoritu léčit nemoci a vyhazovat démony

Slová uzdravovať choroby auvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie); f1, f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 3:16 Toto sú Dvanásti, ktorých ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter,

Slovenský katolícky preklad: Mk 3:16 Šimona, ktorému dal meno Peter,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 3:16 Ustanovil teda týchto Dvanástich: Šimonovi dal meno Peter,

Slovenský evanjelický preklad: Mk 3:16 Toto sú dvanásti, ktorých si ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter,

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 3:16 A tedy ustanovil dvanástich, Šimona, ktorému pridal meno Peter,

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 3:16 A Šimonovi pridal meno Peter;

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 3:16 Ustanovil ich teda dvanástich; Šimona, kterému dal meno Peter,

Preklad Bohuslava Košu: Mk 3:16 Ustanovil teda týchto dvanástich: Šimona, ktorému dal meno Peter,

Preklad Nového sveta: Mk 3:16 A [skupina] dvanástich, ktorú vytvoril, boli Šimon, ktorému dal tiež prímeno Peter,

Preklad Nádej pre každého: Mk 3:16 Boli to: Šimon, ktorému dal meno Peter,

Český ekumenický překlad: Mk 3:16 Ustanovil těchto dvanáct: Petra – toto jméno dal Šimonovi –

Katolický liturgický překlad: Mk 3:16 Ustanovil těchto dvanáct: Petra - to jméno dal Šimonovi,

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 3:16 Ustanovil tedy těch Dvanáct a Šimonovi dal jméno Petr;

Překlad Bible kralická: Mk 3:16 Šimona, jemuž dal jméno Petr,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 3:16

Překlad Nová Bible kralická: Mk 3:16 Šimona (kterému dal jméno Petr),

Překlad Bible 21: Mk 3:16 Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr),

Český studijní překlad: Mk 3:16 Ustanovil těchto Dvanáct: Šimona, kterému přidal jméno Petr,

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 3:16 A Šimonovi přidal jméno Petr;

Překlad Františka Žilky: Mk 3:16 Ustanovil těchto dvanáct: Šimona, jemuž přidal jméno Petr,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 3:16 Ustanovil těchto dvanáct: Petra - to jméno dal Šimonovi,

Překlad Roberta Colu: Mk 3:16 Šimona, jemuž dal jméno Petr;

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 3:16 Šimona, jemuž dal jméno Petr,

Překlad Pavela Škrabala: Mk 3:16 Ustanovil dvanáct a dal Šimonovi jméno Petr;

Překlad Nového světa: Mk 3:16 A [skupina] dvanácti, kterou vytvořil, byli Šimon, kterému dal také příjmení Petr,

Překlad Nový kovenant: Mk 3:16 a umístil přes Šimona jméno Petr,

Překlad Slovo na cestu: Mk 3:16 Byli to: Šimon, kterému přidal jméno Petr,

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Minuskula 565.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 3:32 Okolo neho sedelo množstvo ľudí. Oznámili mu: Vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia.

Slovenský katolícky preklad: Mk 3:32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 3:32 Okolo neho sedel zástup ľudí. Povedali mu: „Pozri, vonku je tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry, hľadajú ťa.“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 3:32 Zástup, ktorý sedel okolo Neho, Mu povedal: Ajhľa, Tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú Ťa.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 3:32 A sedel okolo neho zástup, a povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 3:32 A okolo neho sedel dav, i povedali mu: Hľa, vonku ťa hľadá tvoja mať a tvoji bratia.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 3:32 Okolo neho sedel zástup i povedali mu: „Hľa, tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry ťa vonku hľadajú!"

Preklad Bohuslava Košu: Mk 3:32 Okolo neho sedel zástup, i povedali mu: „Hľa, tvoja matka a tvoji bratia ťa vonku hľadajú!“

Preklad Nového sveta: Mk 3:32 Okolo neho však sedel zástup, a tak mu povedali: „Hľa, vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 3:32 „Tvoja matka, tvoje sestry a tvoji bratia sú vonku a hľadajú ťa!" oznámil mu ktosi zo zástupu, ktorý ho obklopoval.

Český ekumenický překlad: Mk 3:32 Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“

Katolický liturgický překlad: Mk 3:32 Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: “Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 3:32 Kolem něho sedělo plno lidí a tu mu řekli: „Hle, tvá matka i tví bratři i tví sestry jsou venku a hledají tě.“

Překlad Bible kralická: Mk 3:32 A seděl okolo něho zástup. I řekli jemu: Aj, matka tvá a bratří tvoji vně hledají tebe.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 3:32

Překlad Nová Bible kralická: Mk 3:32 A kolem něj seděl zástup lidí. Řekli mu: "Podívej se, tvá matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."

Překlad Bible 21: Mk 3:32 Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají tě."

Český studijní překlad: Mk 3:32 Kolem něho seděl zástup. Říkají mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 3:32 A okolo něho seděl dav, i řekli mu: Hle, venku tě hledá tvá matka a tvoji bratří.

Překlad Františka Žilky: Mk 3:32 Kolem něho seděl zástup. Řeknou mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratří a sestry jsou venku a ptají se po tobě.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 3:32 Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: “Tvá matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají.”

Překlad Roberta Colu: Mk 3:32 neboť zástup seděl okolo něho. I řekli mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratří jsou venku a hledají tě.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 3:32 neboť zástup seděl kolem něho. I řekli mu: „Hle, matka tvá a bratři tvoji jsou venku a hledají tebe.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 3:32 Kolem něho seděl zástup a řeknou mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratři se venku ptají po tobě.“

Překlad Nového světa: Mk 3:32 A dav seděl okolo něho, ale řekli mu, Hle, tvoje matka a tvoji bratři tě venku hledají!

Překlad Nový kovenant: Mk 3:32 A dav seděl okolo něho, ale řekli mu, Hle, tvoje matka a tvoji bratři tě venku hledají!

Překlad Slovo na cestu: Mk 3:32 Sedělo kolem něj plno lidí, když mu kdosi oznámil: "Tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."

Slová “a tvoje sestry” (και αι αδελφαι σου) uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskuly 700, 1010, 1243; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 33, 157, 565, 892, 1071, 1241, 1342, 1424, 1505, 2542; staré latinské preklady Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), koptské preklady Copsa a Copbo, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a etiópske preklady.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 6:11 Ak vás na niektorom mieste neprijmú a nebudú chcieť vypočuť, odíďte odtiaľ. A straste si prach z nôh ako svedectvo pre nich.

Slovenský katolícky preklad: Mk 6:11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 6:11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 6:11 Ak by vás niekde neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. [Veru, hovorím vám: ľahšie bude v súdny deň Sodomčanom a Gomorčanom ako tomuto mestu.]

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 6:11 A ktoríkoľvek by vás neprijali ani vás nechceli počuť, idúc odtiaľ vytraste i ten prach zpod svojich nôh im na svedoctvo. Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude Sodomänom a Gomoranom v súdny deň ako tomu mestu.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 6:11 A ktorékoľvek miesto vás neprijme ani vás nevypočujú – vytraste, vychodiac odtadiaľ, zeminu, ktorá bude naspodku vašich nôh, na svedectvo im.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 6:11 A kde by vás neprijali, ani vás nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste prach zo svojich nôh na svedectvo proti nim!"

Preklad Bohuslava Košu: Mk 6:11 A ktoré miesto by vás neprijalo ani vás nevypočulo, odíďte odtiaľ a straste prach zo svojich nôh na svedectvo proti nim!”

Preklad Nového sveta: Mk 6:11 A ktorékoľvek miesto vás neprijme ani nevypočuje, straste pri odchode špinu zo svojich nôh im na svedectvo.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 6:11 No ak by vás niekde nechceli prijať a nevypočuli vaše svedectvo, choďte preč a otraste si aj prach zo svojich nôh na svedectvo proti nim. Sami raz ponesú za svoje správanie zodpovednosť."

Český ekumenický překlad: Mk 6:11 A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“

Katolický liturgický překlad: Mk 6:11 Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 6:11 A jestliže vás někde nepřijmou a nebudou vás poslouchat, odejděte odtud a setřeste si na svědectví proti nim prach zpod svých nohou.“

Překlad Bible kralická: Mk 6:11 A kdož by koli vás nepřijali, ani vás neposlouchali, vyjdouce odtud, vyrazte prach z noh svých na svědectví jim. Amen pravím vám: Lehčeji bude Sodomským a Gomorským v den soudný než městu tomu.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 6:11

Překlad Nová Bible kralická: Mk 6:11 A kdekoli by vás nepřijali a neposlouchali by vás, vyjděte odtamtud a vyklepte prach ze svých nohou na svědectví proti nim. Amen, říkám vám, že Sodomě a Gomoře bude v soudný den lehčeji než tomu městu."

Překlad Bible 21: Mk 6:11 Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim."

Český studijní překlad: Mk 6:11 A když by vás některé místo nepřijalo a neposlechli by vás tam, až budete odtamtud vycházet, vytřeste prach zpod svých nohou jim na svědectví. Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji zemi sodomské a gomorské než onomu městu.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 6:11 A kterékoli místo vás nepřijme aniž vás vyslechnou - vytřeste, až odtamtud budete vycházet, zeminu, jež bude naspodu vašich nohou, na svědectví jim.

Překlad Františka Žilky: Mk 6:11 Které místo vás nepřijme a kde vás nebudou poslouchati, až tamodtud půjdete, setřeste i ten prach zpod nohou na svědectví proti nim.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 6:11 Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach od chůze, na svědectví proti nim.”

Překlad Roberta Colu: Mk 6:11 Ale kde vás nepřijmou ani vás neuposlechnou, tam setřeste, až odtamtud budete vycházet, prach se svých nohou na svědectví proti nim!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 6:11 A kdo vás nepřijmou ani vás neposlechnou, odtud vycházejíce, setřeste prach s nohou svých na svědectví jim.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 6:11 Ale které místo vás nepřijme a nebudou vás poslouchat, setřeste si prach s nohou, až odtamtud budete vycházet, na svědectví proti nim“.

Překlad Nového světa: Mk 6:11 A kdekoli vás nějaké místo nepřijme ani nevyslechne, setřeste při odchodu špínu, která je pod vašima nohama, jim na svědectví.“

Překlad Nový kovenant: Mk 6:11 A jak mnozí, co vás nepřijmou ani nevyslechnou; vyrážejíce odtud, vytřeste prach dolů pod vaše chodidla do jejich svědectví. Amen vám vykládám - bude přijatelnější Sodomě a Gomoře v den rozhodnutí, než onomu městu!

Překlad Slovo na cestu: Mk 6:11 Když vás někde nebudou chtít přijmout ani vyslechnout, jděte pryč a vyklepejte i ten jejich prach ze svých bot; ať mají co jim patří."

Túto vetu uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13.

A neuvádzajú ju rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskula 28.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 6:44 Tých, čo jedli z chlebov, bolo päť tisíc mužov.

Slovenský katolícky preklad: Mk 6:44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 6:44 Tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 6:44 Tých však, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 6:44 A tých, ktorí jedli tie chleby, bolo okolo päť tisíc mužov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 6:44 A tých, ktorí si zajedli tých chlebov, bolo päťtisíc mužov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 6:44 Tých však, čo jedli, bolo päťtisíc mužov.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 6:44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Preklad Nového sveta: Mk 6:44 Avšak tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Preklad Nádej pre každého: Mk 6:44 A nasýtilo sa päťtisíc mužov.

Český ekumenický překlad: Mk 6:44 Těch, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů.

Katolický liturgický překlad: Mk 6:44 Těch, kdo jedli, bylo pět tisíc mužů.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 6:44 A těch, kdo ty chleby jedli, bylo pět tisíc mužů.

Překlad Bible kralická: Mk 6:44 A bylo těch, kteříž jedli ty chleby, okolo pěti tisíců mužů.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 6:44

Překlad Nová Bible kralická: Mk 6:44 A těch, kteří ty chleby jedli, bylo kolem pěti tisíc mužů.

Překlad Bible 21: Mk 6:44 A ty chleby jedlo pět tisíc mužů.

Český studijní překlad: Mk 6:44 Těch, kteří jedli ty chleby, bylo pět tisíc mužů.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 6:44 A těch, kteří pojedli těch chlebů, bylo pět tisíc mužů.

Překlad Františka Žilky: Mk 6:44 Těch, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 6:44 Těch, kdo jedli, bylo pět tisíc mužů.

Překlad Roberta Colu: Mk 6:44 Bylo pak těch, kteří jedli, pět tisíc mužů.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 6:44 Bylo pak těch, kteří jedli, pět tisíc mužů.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 6:44 A těch, kdo jedli, bylo pět tisíc mužů.

Překlad Nového světa: Mk 6:44 Navíc těch, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů.

Překlad Nový kovenant: Mk 6:44 A těch polykajících chleby bylo asi pět tisíc mužů.

Překlad Slovo na cestu: Mk 6:44 Těch, kteří se najedli, bylo na pět tisíc.

Slová ”tieto chleby” (τοὺς ἄρτους) uvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 565, 700, 2542; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), koptský preklad Copsa.

Väčšina ostatných rukopisov tieto slová neuvádza.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 6:45 Hneď potom prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a ísť vopred na druhý breh do Betsaidy, kým on rozpustí zástup.

Slovenský katolícky preklad: Mk 6:45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 6:45 Hneď potom prikázal učeníkom nastúpiť na loď, ísť napred a preplaviť sa na breh pri Betsaide, kým on rozpustí ľud.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 6:45 Hneď potom kázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhú stranu k Betsaide, zakiaľ nerozpustí zástup.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 6:45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby vošli do lode a predišli ho na druhú stranu k Betsaide, kým vraj on rozpustí zástup.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 6:45 A hneď svojich učeníkov prinútil nastúpiť do lode a brať sa vopred na druhý breh k Bétsaide, kým on prepustí dav.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 6:45 Potom hneď prinútil svojich učeníkov vstúpiť na loďku a preplaviť sa pred ním na druhý breh do Betsaidy, kým sám nerozpustí zástup.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 6:45 Potom hneď prinútili svojich učeníkov nastúpiť na ľod a predísť ho na druhú stranu do Betsaidy, kým nerozpustí zástup.

Preklad Nového sveta: Mk 6:45 Hneď potom naliehal na svojich učeníkov, aby vstúpili do člna a išli vopred na protiľahlý breh k Betsaide, kým on rozpustil zástup.

Preklad Nádej pre každého: Mk 6:45 Hneď nato Ježiš prikázal učeníkom, aby opäť nasadli do člna a preplavili sa na druhú stranu do Betsaidy. Sám ešte zostal, lebo sa chcel rozlúčiť s ľuďmi a poslať ich domov.

Český ekumenický překlad: Mk 6:45 Hned nato přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup.

Katolický liturgický překlad: Mk 6:45 Pak hned přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh směrem k Betsaidě, než on rozpustí zástup.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 6:45 A hned pak přiměl své učedníky, aby nastoupili do loďky a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, zatímco on sám rozpustí zástup,

Překlad Bible kralická: Mk 6:45 A hned přinutil učedlníky své, aby vstoupili na lodí, a předešli jej přes moře k Betsaidě, až by on propustil zástup.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 6:45

Překlad Nová Bible kralická: Mk 6:45 Potom hned své učedníky přinutil, aby nastoupili na loď a jeli napřed na druhou stranu k Betsaidě, než on rozpustí zástup.

Překlad Bible 21: Mk 6:45 Hned potom přiměl své učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup.

Český studijní překlad: Mk 6:45 A hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli napřed na druhou stranu k Betsaidě, než on propustí zástup.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 6:45 A hned své učedníky přinutil nastoupit do lodi a bráti se napřed na druhý břeh k Béthsaidě, než on propustí dav.

Překlad Františka Žilky: Mk 6:45 Pak hned přiměl učedníky, aby nastoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on rozpustí zástup.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 6:45 Pak hned přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh směrem k Betsaidě, zatímco on rozpustí zástup.

Překlad Roberta Colu: Mk 6:45 A hned přiměl své učedníky, aby vstoupili na loďku a plavili se napřed na druhý břeh k Bethsaidě, zatím co On rozpouštěl zástup.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 6:45 A hned přinutil učeníky své, aby vstoupili na lodičku a plavili se napřed na druhou stranu k Betsaidě, až by rozpustil zástup.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 6:45 Tu hned přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a předjeli ho na druhý břeh k Bethsaidě, než on rozpustí zástup.

Překlad Nového světa: Mk 6:45 A neprodleně přinutil své učedníky, aby nastoupili do člunu a jeli napřed na protější břeh k Betsaidě, zatímco sám rozpustil zástup.

Překlad Nový kovenant: Mk 6:45 A ihned donutil jeho učedníky vcházet do lodi a vést se předem do druhé strany, k Bethsaidě, než on odváže dav.

Slová ”na druhej strane” (εἰς τὸ πέραν) uvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P45 (3. storočie); W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie); f1; Minuskula 118; starý latinský preklad Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

Väčšina ostatných rukopisov tieto slová neuvádza.

Prevzaté pravdepodobne z Matúšovho evanjelia – Mt 14:22.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 6:51 Potom nastúpil k nim na loď a vietor sa utíšil. Od úžasu zostali celkom ohromení.

Slovenský katolícky preklad: Mk 6:51 Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 6:51 Vstúpil k nim na loď a vietor utíchol. Boli celí ohromení,

Slovenský evanjelický preklad: Mk 6:51 I vstúpil k nim na loď a vietor utíchol. A oni boli celkom bez seba,

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 6:51 A vyšiel k nim do lode, a vietor utíchol. A žasli v sebe prenáramne a divili sa,

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 6:51 A vystúpil k nim do lode a vietor ustal. I žasli preveľmi, nadmieru, sami v sebe a divili sa,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 6:51 Vstúpil k nim na loďku a vietor prestal. Ale ich prenikol ešte väčší úžas,

Preklad Bohuslava Košu: Mk 6:51 I vstúpil k nim na loď, a vietor ustal. A oni prenáramne užasli.

Preklad Nového sveta: Mk 6:51 A vstúpil k nim do člna a vietor stíchol. Veľmi ich to udivilo,

Preklad Nádej pre každého: Mk 6:51 Vstúpil k nim do člna a vietor ihneď utíchol. Tu ich premkol ešte väčší strach.

Český ekumenický překlad: Mk 6:51 Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem.

Katolický liturgický překlad: Mk 6:51 Vstoupil k nim na loď, a vítr přestal. Byli celí ohromeni úžasem.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 6:51 Potom k nim vstoupil do loďky a vítr utichl. A oni byli v nitru úplně ohromeni,

Překlad Bible kralická: Mk 6:51 I vstoupil k nim na lodí, a utišil se vítr; a oni mnohem více sami v sobě se děsili a divili.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 6:51

Překlad Nová Bible kralická: Mk 6:51 A nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. A oni ještě daleko víc sami v sobě žasli a divili se.

Překlad Bible 21: Mk 6:51 Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně omráčení úžasem.

Český studijní překlad: Mk 6:51 A nastoupil k nim do lodi a vítr přestal. Byli ve svém nitru naprosto ohromeni a divili se.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 6:51 A vystoupil k nim do lodi a vítr utichl. I žasli převelmi, nadmíru, sami v sobě a divili se;

Překlad Františka Žilky: Mk 6:51 Vstoupil pak k nim do lodi, a vítr se utišil. I byli nadmíru užaslí;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 6:51 Pak k nim vstoupil na loď a vítr přestal. Učedníci zůstali úžasem celí strnulí.

Překlad Roberta Colu: Mk 6:51 I vstoupil k nim na loďku a vítr se utišil. A oni ještě více žasli,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 6:51 I vstoupil k nim na loď, a vítr se utišil. I děsili se a žasli u sebe přenáramně,

Překlad Pavela Škrabala: Mk 6:51 Vstoupil pak k nim na loď, a vítr přestal. A ještě více v duchu žasli.

Překlad Nového světa: Mk 6:51 A vystoupil k nim do člunu a vítr se utišil. Byli tím v nitru velmi ohromeni,

Překlad Nový kovenant: Mk 6:51 A vystoupil k nim do lodi a vítr byl utnutý. A nejhlavněji z nadmíry viděného byli ve svých srdcích bez sebe a divili se,

Překlad Slovo na cestu: Mk 6:51 Pak vstoupil k nim do člunu a vítr hned ustal. To je ohromně překvapilo.

Slová “a divili sa“ (καὶ ἐθαύμαζον) uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f13; Minuskuly 33, 517, 565, 700, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1424, 1546, 1646, 2148, 2174.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); f1; Minuskuly 28 a 892; staré latinké preklady Iti – Kódex Vindobonensis Lat. 123 (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), koptské preklady Copsa a Copbo.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 7:2 Všimli si, že niektorí z jeho učeníkov jedia chlieb nečistými, to znamená neumytými, rukami.

Slovenský katolícky preklad: Mk 7:2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 7:2 Videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb nečistými, to je neumytými rukami.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 7:2 Keď videli, ako niektorí z Jeho učeníkov jedia chlieb s nečistými, to jest neumytými rukami -

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 7:2 A keď videli niektorých z jeho učeníkov, že obecnými rukami, to jest neumytými, jedia chlieb, karhali to.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 7:2 a uvidiac podaktorých z jeho učeníkov jesť chlieb obyčajnými, to jest neumytými rukami

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 7:2 I videli, že niektorí jeho učeníci jedia chlieb nesvätými, to jest neumytými rukami.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 7:2 I videli, že niektorí jeho učeníci jedia chlieb poškvrnými, to jest neumytými rukami;

Preklad Nového sveta: Mk 7:2 Videli, ako si niektorí z jeho učeníkov berú jedlo poškvrnenými rukami, čiže neumytými –

Preklad Nádej pre každého: Mk 7:2 A tu zistili, že niektorí z jeho učeníkov nedodržiavajú židovský obrad umývania rúk pred jedlom, a tak porušujú židovskú tradíciu.

Český ekumenický překlad: Mk 7:2 Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama.

Katolický liturgický překlad: Mk 7:2 Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 7:2 a když vidí, že někteří z jeho učedníků jedí nečistýma, tedy neumytýma rukama –

Překlad Bible kralická: Mk 7:2 A uzřevše některé z učedlníků jeho obecnýma rukama, (to jest neumytýma), jísti chleby, reptali o to.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 7:2

Překlad Nová Bible kralická: Mk 7:2 A když uviděli některé jeho učedníky jíst chleby nečistýma (to jest neumytýma) rukama, rozzlobili se.

Překlad Bible 21: Mk 7:2 a uviděli některé jeho učedníky jíst chleby ‚nečistýma' (to jest neumytýma) rukama.

Český studijní překlad: Mk 7:2 A uviděli některé z jeho učedníků, že jedí chleby nečistýma, to jest neomytýma rukama.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 7:2 a vidouce některé z jeho učedníků jíst chléb obyčejnýma, to jest neumytýma, rukama.

Překlad Františka Žilky: Mk 7:2 Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí “nečistýma” - to jest neumytýma - rukama

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 7:2 Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama nečistýma, to je neumytýma.

Překlad Roberta Colu: Mk 7:2 Když uzřeli některé z jeho učedníků, jak jedí chléb poskvrněnýma, to jest neumytýma rukama, [hanili je]. –

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 7:2 A když uzřeli některé z učeníků jeho, ani jedí chleby rukama poskvrněnýma, to jest neumytýma, haněli je.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 7:2 Když viděli, jak někteří z jeho učedníků jedí chléb rukama nečistýma, to je neumytýma -

Překlad Nového světa: Mk 7:2 A když viděli, že někteří z jeho učedníků jedí jídlo poskvrněnýma rukama, totiž nemytýma —

Překlad Nový kovenant: Mk 7:2 a vidíce některé z jeho učedníků společnýma rukama, tohle je neumytýma, sytící se chlebem, nacházeli vadu,

Překlad Slovo na cestu: Mk 7:2 Všimli si, že jeho učedníci nedodržují obřad umývání rukou před jídlem, a tak porušují židovskou tradici.

Slová karhali ichuvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 7:4 Po návrate z trhu nejedia, kým sa neobmyjú. Je aj veľa ďalších zvykov, ktoré prijali a ktorých sa pridŕžajú: oplachovanie pohárov a šálok, hrncov a medených nádob.

Slovenský katolícky preklad: Mk 7:4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 7:4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nepokropia vodou. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie pohárov, džbánov a medeníc.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 7:4 alebo keď prídu z trhu, nejedia, dokiaľ sa neočistia; a sú ešte mnohé iné veci, ktoré prevzali a zachovávajú: oplachovanie pohárov, krčiažkov, medených nádob

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 7:4 Aj keď prijdú z trhu, ak sa neumyjú, tiež nejedia, a je aj mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby ich držali, jako oplakovanie pohárov, krčahov, medeného riadu a jedální.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 7:4 a keď prídu z trhoviska, nejedia, iba ak sa namočia, a je veľa ďaľších vecí, ktoré prijali, žeby sa ich držali, namáčania pohárov a hrncov a mosadzného náčinia a postelí),

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 7:4 Keď (sa vrátia) z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A ešte mnoho iných vecí zachovávajú ako prijaté (dedičstvo): umývanie čiaš, džbánov a medeníc.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 7:4 A keď sa vrátia z trhoviska, nejedia, kým sa neočistia. A je ešte mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby ich zachovávali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a lôžok).

Preklad Nového sveta: Mk 7:4 Keď sa vrátia z trhu, nejedia, kým sa neočistia tým, že sa pokropia. Je ešte mnoho iných tradícií, ktoré prijali, aby sa ich pridržiavali: krsty pohárov, džbánov a medených nádob; –

Preklad Nádej pre každého: Mk 7:4 Aj po návrate z trhu sa najprv dôkladne umyli, kým sa pustili do prípravy jedla. A bolo ešte veľa podobných predpisov, ktoré prísne dodržiavali, ako napríklad oplachovanie čaší, džbánov a medeného riadu.

Český ekumenický překlad: Mk 7:4 A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.)

Katolický liturgický překlad: Mk 7:4 po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 7:4 a po návratu z veřejného prostranství nejedí, dokud se nepokropí vodou, a je mnoho dalších zvyklostí, které dodržují podle podání: umývaní číší, džbánů a měděných nádob –

Překlad Bible kralická: Mk 7:4 A po trhu nejedí, leč se umyjí. A jiné mnohé věci jsou, kteréž přijali, aby je zachovávali, jako umývání koflíků, žejdlíků a medenic i stolů.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 7:4

Překlad Nová Bible kralická: Mk 7:4 Když přijdou z trhu, nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek.

Překlad Bible 21: Mk 7:4 Když přijdou z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek.

Český studijní překlad: Mk 7:4 Když přijdou z tržiště, nejedí, jestliže se neomyjí. A je ještě mnoho jiného, co převzali a drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 7:4 a když přijdou z tržiště, nejedí, dokud se nenamočí, a je mnoho dalších věcí, jež přijali, by se jich drželi, namáčení pohárů a hrnců a mosazného náčiní a loží,)

Překlad Františka Žilky: Mk 7:4 zachovávajíce tradici předků, a z trhu nic nejedí, dokud to neopláchnou, a jest ještě mnoho jiných věcí, které převzali, aby je zachovávali: omývání číší, džbánů a kotlů),

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 7:4 po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou, a je ještě mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání číší, džbánů a měděných nádob.

Překlad Roberta Colu: Mk 7:4 A když přijdou z trhu, nejedí dříve, dokud se nevykoupají. A je mnoho ještě jiných předpisů, které zachovávají na základě podání: umývání koflíků, džbánů, měděnic, [loží]. –

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 7:4 a když přijdou z trhu, nejedí, leč se dříve vykoupají. A jest mnoho jiných věcí, které byly jim podány, aby je zachovávali: umývání koflíků a džbánův i měděnic a loží.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 7:4 také po návratu z trhu nejedí, dokud se neomyjí, a je mnoho jiných věcí, kterých se drží z podání: omývání číší, džbánů a měděných mís.

Překlad Nového světa: Mk 7:4 a když se vrátí z trhu, nejedí, dokud se neočistí tím, že se pokropí; a je mnoho jiných tradic, které přijali, aby se jich pevně drželi: křty pohárů a konvic a měděných nádob —,

Překlad Nový kovenant: Mk 7:4 A přicházeje od tržiště se nesytí, když se neponoří. A je množství jiných věcí, které přibrali zmocňovat: ponořování pohárů a hrnců a mosazného nádobí a loží.

Překlad Slovo na cestu: Mk 7:4 A když přišli z trhu, vždy se umyli celí, než se pustili do přípravy pokrmů. Stejně pečliví byli i při omývání číší, džbánů a kuchyňského nádobí. Už po staletí dodržovali mnoho podobných předpisů.

Slová a lôžok“ (και κλινων) uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 28c, 33, 157, 565, 579, 700, 892, 1071, 1241, 1424; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie) a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Minuskuly 28* a 1342; koptský preklad Copbo.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 7:24 Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru . Vstúpil do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel. Svoju prítomnosť však nemohol utajiť.

Slovenský katolícky preklad: Mk 7:24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 7:24 Nato Ježiš zanechal to miesto a odišiel na územie Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o tom vedel, ale nemohol zostať utajený.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 7:24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín týrskych [a sidonských]. Vošiel do domu, lebo nechcel, aby niekto zvedel o Ňom. Ale nemohol sa utajiť,

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 7:24 A vstal odtiaľ a odišiel do okolia Týru a Sidona a vojdúc do domu chcel, aby nikto nezvedel o tom, ale sa nemohol utajiť.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 7:24 A vstal a odišiel odtadiaľ do pohraničia Tyru a Sidóna, a vstúpiac do jedného domu, želal si, žeby o tom nikto nezvedel, a nepodarilo sa mu utajiť sa,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 7:24 Tu vstal a odišiel odtiaľ do krajov Tyru a Sidonu. Vošiel do ktoréhosi domu a nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel, no nemohol sa utajiť.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 7:24 I vstal a odišiel do krajov Týru a Sidona. Tu vošiel do istého domu a nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel, no nemohol sa utajiť.

Preklad Nového sveta: Mk 7:24 Vstal odtiaľ a išiel do krajov Týru a Sidonu. A vstúpil do jedného domu a nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel. Napriek tomu nemohol uniknúť pozornosti.

Preklad Nádej pre každého: Mk 7:24 Potom Ježiš opustil Galileu a pobral sa do pohanského kraja v okolí miest Týru a Sidona. Ubytoval sa v jednom dome a chcel, aby to zostalo v tajnosti, ale márne. Správa o jeho príchode sa ihneď rozletela po celom kraji.

Český ekumenický překlad: Mk 7:24 Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit;

Katolický liturgický překlad: Mk 7:24 Odtamtud se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 7:24 Odešel odtud a odebral se na území Tyru. Vešel tam do jednoho domu a nepřál si, aby se to kdokoliv dozvěděl, ale nemohlo se to utajit.

Překlad Bible kralická: Mk 7:24 A vstav odtud, odšel do končin Týru a Sidonu, a všed do domu, nechtěl, aby kdo věděl, ale nemohl se tajiti.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 7:24

Překlad Nová Bible kralická: Mk 7:24 Potom vstal a odešel odtud do končin Týru a Sidonu. Vešel do domu a nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, ale nemohl se utajit.

Překlad Bible 21: Mk 7:24 Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit.

Český studijní překlad: Mk 7:24 Pak vstal a odešel odtamtud na území Týru a Sidónu. Vstoupil do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl; nemohl se však skrýt.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 7:24 A vstal a odešel odtamtud do pohraničí Tyru a Sidónu, a vstoupiv do jednoho domu, přál si, by o tom nikdo nezvěděl, a nepodařilo se mu utajit se,

Překlad Františka Žilky: Mk 7:24 Odebral se odtud a odešel do končin Tyru a Sidónu, vešel do domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohl se utajiti.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 7:24 Odtud se Ježíš vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel tam do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit.

Překlad Roberta Colu: Mk 7:24 Když vstal, odešel odtud do tyrského a sidonského území. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby se někdo o tom dověděl. Ale nemohl se utajiti;

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 7:24 A vstav, odtud odešel do končin tyrských a sidonských; a vešed do domu, nechtěl, aby se kdo o tom dověděl. Ale nemohl se utajiti;

Překlad Pavela Škrabala: Mk 7:24 Vešel pak do domu a nechtěl, aby (o něm) kdo věděl; ale nemohl se utajit.

Překlad Nového světa: Mk 7:24 Zvedl se odtamtud a vešel do krajů Tyru a Sidonu. A vstoupil do domu a nechtěl, aby se o tom někdo dozvěděl. Přesto nemohl uniknout pozornosti,

Překlad Nový kovenant: Mk 7:24 A zvedaje se odtud, odešel do pohraničí Tyru a Sidonu. A docházeje do domu, nechtěl, aby někdo znal, a nemohl být utajený,

Překlad Slovo na cestu: Mk 7:24 Když opustil Ježíš Galileu, odešel na sever do pohanské Fénicie, kde se ubytoval v jednom domě. Chtěl utajit svou přítomnost, ale bylo to marné; už se o něm vědělo i tam.

Slová “a Sidonu“ (και σιδωνος) uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 33, 157, 579, 700, 892, 1071, 1241, 1342, 1424, 2427; staré latinské preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady Copsa a Copbo, Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskuly 28 a 565; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Iti – Kódex Vindobonensis Lat. 123 (4. alebo 5. storočie), Itn – Kódex Sangallensis 1394 (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár.

My vieme, že bol aj v končinách Sidonu Mt 15:21 a Mk 7:31.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 8:26 Potom ho poslal domov a prikázal mu: Ale do dediny nechoď!

Slovenský katolícky preklad: Mk 8:26 I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 8:26 Nato ho poslal domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 8:26 Nato ho poslal domov a povedal mu: Nechoď do mestečka [ani nikomu z mestečka o tom nehovor].

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 8:26 A poslal ho domov a povedal: Ani do toho mestečka nevojdi ani tam nikomu nepovedz o tom!

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 8:26 I odoslal ho do jeho domu, vraviac: Ani do tej dediny nevstúp ani to v tej dedine nikomu nepovedz.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 8:26 Potom ho poslal domov a riekol: „Do dediny ani nevchádzajte!“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 8:26 Potom ho poslal domov a povedal: „Do dediny ani nevchádzaj [ani nikomu z dediny o tom nehovor]!“

Preklad Nového sveta: Mk 8:26 Teda ho poslal domov a povedal: „Nevstupuj do dediny.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 8:26 Pri lúčení mu Ježiš povedal: „Cez dedinu radšej nechoď a nikomu o tom nehovor."

Český ekumenický překlad: Mk 8:26 Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: „Ale do vesnice nechoď!“

Katolický liturgický překlad: Mk 8:26 Poslal ho domů a řekl: “Ale do vesnice nechoď!”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 8:26 Ježíš ho poslal domů a řekl mu: „Do vesnice ani nechoď.“

Překlad Bible kralická: Mk 8:26 I odeslal jej do domu jeho, řka: Aniž do toho městečka choď, aniž komu z městečka prav.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 8:26

Překlad Nová Bible kralická: Mk 8:26 Poslal ho tedy domů se slovy: "Nechoď do té vesnice ani to nikomu z té vesnice neříkej."

Překlad Bible 21: Mk 8:26 Ježíš ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď."

Český studijní překlad: Mk 8:26 A poslal ho domů se slovy: „Do vesnice teď nevstupuj ani to nikomu ve vesnici neřekni!“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 8:26 I odeslal ho do jeho domu, pravě: Aniž do té vsi vstup aniž to v té vsi komu pověz.

Překlad Františka Žilky: Mk 8:26 I poslal jej domů řka: „Do vesnice ani nechoď!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 8:26 Poslal ho domů a řekl: “Do vesnice vůbec nechoď!”

Překlad Roberta Colu: Mk 8:26 A poslal ho domů s příkazem: „Jdi domů, a až vejdeš do vesnice, nikomu (o tom) nevykládej!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 8:26 A poslal jej domů řka: „Ani do vesnice nevcházej.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 8:26 A poslal ho domů se slovy: „Do vesnice vůbec nechoď!“

Překlad Nového světa: Mk 8:26 Poslal ho tedy domů a řekl: „Ale nevstupuj do vesnice.“

Překlad Nový kovenant: Mk 8:26 A odstavil jej do jeho domu, vykládaje, Ani do vesnice nedojdi, ani nic neříkej někomu v té vesnici!

Překlad Slovo na cestu: Mk 8:26 Ježíš ho poslal domů se slovy: "Přes vesnici raději nechoď a nikomu to neříkej."

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia),

C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 9:24 Chlapcov otec hneď zvolal: Verím, pomôž mojej neviere!

Slovenský katolícky preklad: Mk 9:24 A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:24 A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej malej viere!“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 9:24 Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej nevere!

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:24 Tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal: Verím, Pane; pomôž mojej nevere!

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:24 A ten otec toho chlapčeka hneď skríkol a vravel [so slzami]: Verím, buď nápomocný mojej nevere!

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:23 Otec chlapcov hneď hlasite zvolal: „Verím, pomôž mojej nevere!“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:24 A otec chlapca hneď zvolal so slzami: „Verím! Pomôž mojej nevere!“

Preklad Nového sveta: Mk 9:24 Otec dieťatka hneď vykríkol a povedal: „Verím! Pomôž mi, kde potrebujem vieru!“

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:24 Otec ihneď zvolal: „Verím, Pane, ale pomôž mi ešte väčšmi veriť!"

Český ekumenický překlad: Mk 9:24 Chlapcův otec rychle vykřikl: „Věřím, pomoz mé nedověře.“

Katolický liturgický překlad: Mk 9:24 Tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal: Verím, Pane; pomôž mojej nevere!

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 9:24 A chlapcův otec ihned zvolal: „Věřím! Přijdi na pomoc mé malověrnosti!“

Překlad Bible kralická: Mk 9:24 A i hned zvolav otec mládence toho s slzami, řekl: Věřím, Pane, spomoz nedověře mé.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 9:24

Překlad Nová Bible kralická: Mk 9:24 A otec toho chlapce ihned se slzami vykřikl: "Pane, já věřím! Pomoz mé nevěře!"

Překlad Bible 21: Mk 9:24 "Já věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz mé nevíře!"

Český studijní překlad: Mk 9:24 Otec toho chlapce hned vykřikl a říkal: „Věřím, pomáhej mé nevíře!“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 9:24 A ten otec toho hošíka hned vykřikl a pravil [se slzami]: Věřím, buď nápomocen mé nevěře!

Překlad Františka Žilky: Mk 9:24 Hned vzkřikl otec dítěte: „Věřím! Pomoz mé nevěře!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 9:24 Otec toho chlapce hned vykřikl: “Věřím! Pomoz mé malé víře!”

Překlad Roberta Colu:Mk 9:23 A hned otec toho chlapce zvolal se slzami: „Věřím, [Pane,] pomoc mé nedůvěře!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru:Mk 9:23 A hned otec toho pacholíka zvolav pravil se slzami: „Věřím (Pane), pomoz nedůvěře mé.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 9:24 Tu chlapcův otec hned vykřikl: „Věřím! Pomoz mé malé víře!“

Překlad Nového světa: Mk 9:24 Otec malého dítěte okamžitě vykřikl a říkal: „Mám víru! Vypomoz mi, kde víru potřebuji!“

Překlad Nový kovenant: Mk 9:24 A ihned křiče, otec toho dítěte uprostřed slz vykládal, Věřím, panující, poběž pomoci mé nevíře!

Překlad Slovo na cestu: Mk 9:24 Otec zvolal se slzami v očích: "Věřím, Pane, ale pomoz mi věřit víc!"

Slovo so slzamiuvádzajú tieto rukopisy: Ac (02) – Alexandrijský kódex (7. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Minuskula 28.

Slovo Paneuvádzajú tieto rukopisy: Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 9:29 Povedal im: Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.

Slovenský katolícky preklad: Mk 9:29 On im povedal: "Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:29 On im povedal: "Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."

Slovenský evanjelický preklad: Mk 9:29 A On im odpovedal: Tento rod (démonov) môže vyjsť len modlitbou a pôstom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:29 A povedal im: Toto pokolenie nemôže vyjsť nijakým činom, iba modlitbou a pôstom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:29 I povedal im: Tento druh nemôže vyjsť ničím, iba ak modlitbou a pôstom.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:28 I povedal im: „Tento druh nedá sa ničím iným vyhnať iba modlitbou [a pôstom].“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:29 I povedal im: „Tento druh nemôže vyjsť ináč, iba modlitbou a pôstom.“

Preklad Nového sveta: Mk 9:29 Povedal im: „Tento druh nemôže vyjsť ničím, iba modlitbou.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:29 Ježiš im odpovedal: „Takého ducha nemožno vyhnať inak ako modlitbou!"

Český ekumenický překlad: Mk 9:29 Řekl jim: „Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou.“

Katolický liturgický překlad: Mk 9:29 Odpověděl jim: “ Takový ďábel nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 9:29 Řekl jim: „Tenhle druh může vyjít jen modlitbou.“

Překlad Bible kralická: Mk 9:29 I řekl jim: Toto pokolení nijakž nemůž vyjíti, jediné skrze modlitbu a půst.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 9:29

Překlad Nová Bible kralická: Mk 9:29 Řekl jim tedy: "Tento druh démonů nemůže nijak vyjít, jedině skrze modlitbu a půst."

Překlad Bible 21: Mk 9:29 Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu."

Český studijní překlad: Mk 9:29 Řekl jim: „Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 9:29 I řekl jim: Tento druh nemůže vyjíti nijak jinak než skrze modlitbu a půst.

Překlad Františka Žilky: Mk 9:29 Odpověděl jim: „Tento duch nemůže vyjíti ničím než modlitbou.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 9:29 Odpověděl jim: “Ďábel toho druhu nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou [a postem].”

Překlad Roberta Colu: Mk 9:28 On jim řekl: „Takový druh nemůže vyjíti ničím jiným, leda modlitbou [a postem].“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 9:28 A on řekl jim: „Takovýhle rod nemůže ničím vyjíti leč modlitbou a postem.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 9:29 A řekl jim: „Tento druh nemůže vyjít jinak než modlitbou [a postem].

Překlad Nového světa: Mk 9:29 A řekl jim: „Tento druh nemůže vyjít ničím, kromě modlitbou.“

Překlad Nový kovenant: Mk 9:29 I řekl jim, Tenhle druh nemůže vyjít v ničem, jestli ne v modlitbě a půstu!

Překlad Slovo na cestu: Mk 9:29 "Zde pomůže jen modlitba a půst," odpověděl jim.

Slová a pôstom (και νηστεια) neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); Unciál 0274; Minuskula 2427; starý latinský preklad Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie) a Klément Alexandrijský.

Väčšina ostatných rukopisov tieto slová uvádza.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 9:49 Každý bude solený ohňom.

Slovenský katolícky preklad: Mk 9:49 Lebo každý bude ohňom solený.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:49 Lebo každý bude ohňom solený.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 9:49 Lebo každého osolí oheň [a každú obeť osolí soľ].

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:49 Lebo každý bude osolený ohňom a každá obeť bude osolená soľou.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:49 Veď bude každý osolený ohňom a každá obeť bude osolená soľou.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:49 Každý totiž bude solený ohňom.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:49 Každý totiž bude osolený ohňom [a každú obeť osolí soľ].

Preklad Nového sveta: Mk 9:49 Lebo každý musí byť osolený ohňom.

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:49 Oheň Božieho súdu preverí každého človeka. Ako každé jedlo potrebuje soľ, tak každý, kto chce získať večný život, musí byť posolený ohňom skúšok.

Český ekumenický překlad: Mk 9:49 Každý bude solen ohněm.

Katolický liturgický překlad: Mk 9:49 Každý bude solen ohněm.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 9:49 Neboť každý bude solen ohněm.

Překlad Bible kralická: Mk 9:49 Nebo každý ohněm bude solen, a všeliká obět solí bude osolena.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 9:49

Překlad Nová Bible kralická: Mk 9:49 Neboť každý bude solen ohněm a každá oběť bude solena solí.

Překlad Bible 21: Mk 9:49 Každý totiž bude solen ohněm.

Český studijní překlad: Mk 9:49 Neboť každý bude osolen ohněm a každá oběť bude osolena solí.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 9:49 Budeť každý osolen ohněm a každá obět bude osolena solí.

Překlad Františka Žilky: Mk 9:49 „Každý bude solen ohněm.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 9:49 Každý bude solen ohněm.

Překlad Roberta Colu: Mk 9:48 Neboť každý bude osolen ohněm [a každá oběť bude osolena solí].“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 9:48 Neboť každý bude osolen ohněm a každá oběť bude osolena solí.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 9:49 Neboť každý bude solen ohněm.“

Překlad Nového světa: Mk 9:49 Každý totiž musí být osolen ohněm.

Překlad Nový kovenant: Mk 9:49 Protože každý bude osolený ohněm a každá oběť bude osolená solí.

Překlad Slovo na cestu: Mk 9:49 Ke každé oběti patří sůl.

Túto časť vety v rôznych podobách uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 565, 700; ℓ 260; niektoré staré latinské preklady, sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a koptský preklad Copsa.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 10:7 Preto muž opustí svojho otca i matku a pripojí sa k svojej manželke

Slovenský katolícky preklad: Mk 10:7 Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 10:7 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a pripúta sa k svojej žene

Slovenský evanjelický preklad: Mk 10:7 Preto opustí človek otca i matku [a bude sa pridŕžať svojej manželky],

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 10:7 Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 10:7 následkom toho človek opustí svojho otca aj mať a bude zlúčený so svojou ženou,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 10:7 Preto opustí človek svojho otca i matku a pridruží sa k svojej žene,

Preklad Bohuslava Košu: Mk 10:7 Preto zanechá človek svojho otca i matku a bude sa pridržiavať svojej manželky,

Preklad Nového sveta: Mk 10:7 Preto človek opustí svojho otca a matku

Preklad Nádej pre každého: Mk 10:7 Hneď na začiatku stvoril človeka ako nerozlučnú dvojicu, muža a ženu,

Český ekumenický překlad: Mk 10:7 proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce,

Katolický liturgický překlad: Mk 10:7 'Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě,

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 10:7 A tak muž opustí svého otce a svou matku

Překlad Bible kralická: Mk 10:7 Protoť opustí člověk otce svého i matku, a přídržeti se bude ženy své.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 10:7

Překlad Nová Bible kralická: Mk 10:7 'Proto člověk opustí svého otce i matku a přilne ke své manželce.

Překlad Bible 21: Mk 10:7 Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce

Český studijní překlad: Mk 10:7 Proto opustí člověk svého otce i matku a přilne ke své ženě.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 10:7 následkem toho člověk opustí svého otce i matku a bude sloučen se svou ženou,

Překlad Františka Žilky: Mk 10:7 proto muž opustí svého otce i matku,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 10:7a Proto opustí muž otce i matku [a připojí se k své ženě],

Překlad Roberta Colu: Mk 10:7 Proto opustí člověk otce svého a matku svou a přilne k své manželce,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 10:7 Proto opustí člověk otce svého i matku svou a přidrží se manželky své,

Překlad Pavela Škrabala: Mk 10:7 Proto muž opustí svého otce a svou matku a přilne k své manželce;

Překlad Nového světa: Mk 10:7 Kvůli tomu muž opustí svého otce a matku

Překlad Nový kovenant: Mk 10:7 Pro tohle člověk ponechá jeho otce a matku a přilepí se k jeho ženě

Překlad Slovo na cestu: Mk 10:7 Proto muž opustí své rodiče a připojí se ke své manželce;

Túto časť vety neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Minuskuly 892* a 2427; sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

Väčšina ostatných rukopisov túto časť vety uvádza.

Pravdepodobne prevzaté z Matúšovho evanjelia – Mt 19:5.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 10:13 K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali.

Slovenský katolícky preklad: Mk 10:13 Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 10:13 Prinášali mu malé deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 10:13 Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im dohovárali.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 10:13 A donášali mu dieťatká, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci dohovárali tým, ktorí ich donášali.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 10:13 I prinášali mu dieťatká, aby sa ich dotýkal, no učeníci okrikovali tých, ktorí ich prinášali.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 10:13 Priniesli mu dietky, aby sa ich dotkol. Ale učeníci im to zabraňovali.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 10:13 Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci im dohovárali.

Preklad Nového sveta: Mk 10:13 Ľudia prinášali k nemu malé deti, aby sa ich dotýkal, ale učeníci ich hrešili.

Preklad Nádej pre každého: Mk 10:13 Niektoré matky prinášali k Ježišovi deti, aby ich požehnal. No učeníci ich odháňali, aby ho neobťažovali.

Český ekumenický překlad: Mk 10:13 Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali.

Katolický liturgický překlad: Mk 10:13 Přinášeli mu děti, aby jim požehnal. Ale učedníci to matkám zakazovali.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 10:13 Přinášeli mu děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali.

Překlad Bible kralická: Mk 10:13 Tedy přinášeli k němu dítky, aby se jich dotýkal. Ale učedlníci přimlouvali těm, kteříž je nesli.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 10:13

Překlad Nová Bible kralická: Mk 10:13 Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci přísně napomínali ty, kteří je přinášeli.

Překlad Bible 21: Mk 10:13 Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali.

Český studijní překlad: Mk 10:13 A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 10:13 I přinášeli mu děťátka, aby se jich dotýkal, učedníci však okřikovali ty, kdo je přinášeli.

Překlad Františka Žilky: Mk 10:13 Přinášeli mu děti, aby se jich dotkl. Ale učedníci jim hrozili.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 10:13 Přinášeli mu děti, aby se jich dotkl, učedníci se však na ty lidi rozkřikovali.

Překlad Roberta Colu: Mk 10:13 I přiváděli mu dítky, aby se jich dotkl. Učedníci však domlouvali těm, [kteří je k němu nesli].

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 10:13 I podávali mu dítky, aby se jich dotkl; učeníci však domlouvali těm, kteří je k němu brali.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 10:13 A přinášeli mu děti, aby se jich dotkl; učedníci však je plísnili.

Překlad Nového světa: Mk 10:13 A lidé k němu začali přinášet malé děti, aby se jich dotýkal; ale učedníci jim [to] vytýkali.

Překlad Nový kovenant: Mk 10:13 A přinesli k němu děti, aby se jich dotknul. Ale učedníci varovali ty přinášející je.

Překlad Slovo na cestu: Mk 10:13 Lidé nosili k Ježíšovi děti, aby jim žehnal. Učedníci jim domlouvali, aby ho neobtěžovali.

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 10:21 Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!

Slovenský katolícky preklad: Mk 10:21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 10:21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 10:21 Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď [vezmi kríž] a nasleduj ma.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 10:21 Vtedy Ježiš pozrúc na neho zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: iď, predaj všetko, čo máš, a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž, poď a nasleduj ma!

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 10:21 A Ježiš, zahľadiac sa na neho, si ho zamiloval a povedal mu: Nedostáva sa ti jedného: choď, predaj, koľko vecí máš, a daj chudobným, a budeš mať poklad v nebi, a poď, [chop sa kríža a] nasleduj ma.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 10:21 Ježiš s láskou pohliadol na neho a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba: Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť, vezmi kríž svoj a nasleduj ma!“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 10:21 Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: „Jedno ti chýba: Choď, predaj, čo len máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; i príď, vezmi svoj kríž a nasleduj ma!“

Preklad Nového sveta: Mk 10:21 Ježiš sa naňho pozrel, pocítil k nemu lásku a povedal mu: „Jedna vec ti chýba: Choď, predaj, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi, a buď mojím nasledovníkom.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 10:21 Ježišovi sa ten muž veľmi zapáčil. S láskou sa naňho zahľadel a povedal mu: „A predsa ti ešte niečo chýba. Choď a predaj všetko, čo máš, peniaze rozdaj chudobným, a tak získaš poklad v nebi. Potom sa vráť a staň sa mojím nasledovníkom."

Český ekumenický překlad: Mk 10:21 Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“

Katolický liturgický překlad: Mk 10:21 Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: “Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 10:21 Tu se na něho Ježíš láskyplně zadíval. A řekl mu: „ Jen jedno ti chybí, jdi, prodej, co máš a rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mě.“

Překlad Bible kralická: Mk 10:21 Tedy Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho, a řekl jemu: Jednohoť se nedostává. Jdi, a cožkoli máš, prodej, a dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a poď, následuj mne, vezma kříž.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 10:21

Překlad Nová Bible kralická: Mk 10:21 A když se na něho Ježíš podíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Jedno ti schází - jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď, vezmi kříž a následuj mne."

Překlad Bible 21: Mk 10:21 Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě."

Český studijní překlad: Mk 10:21 Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: „Jedno ti chybí: Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 10:21 A Ježíš, zahleděv se na něho, si ho zamiloval a řekl mu: Chybí ti jedno: jdi, prodej, cokoli máš, a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi, a pojď, [chop se kříže a] ber se za mnou.

Překlad Františka Žilky: Mk 10:21 Ježíš se na něj zahleděl a láskou dojat mu řekl: „Jedno ti schází: jdi, prodej vše, co máš, dej žebrákům, a budeš míti poklad v nebi, a pak přijď, následuj mne!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 10:21 Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl mu: “Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, dej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!”

Překlad Roberta Colu: Mk 10:21 Tu Ježíš pohleděl naň laskavě a řekl mu: „Jednoho se ti ještě nedostává: Jdi, prodej, co máš, a dej. chudým, a budeš míti poklad v nebi; a přijď a následuj mě!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 10:21 A tu Ježíš pohleděv laskavě na něj, řekl jemu: „Jednoho se ti nedostává; jdi, prodej, co máš, a dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a pojď, následuj mne.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 10:21 Ježíš se na něj s láskou zadíval a řekl mu: „Jedno ti chybí: jdi, prodej, co máš, a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mě.“

Překlad Nového světa: Mk 10:21 Ježíš se na něj podíval, pocítil k němu lásku a řekl mu: „Jedno ti chybí: Jdi, prodej, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi a staň se mým následovníkem.“

Překlad Nový kovenant: Mk 10:21 Ale Ježíš jej nahlížeje, jej miloval a řekl mu, Jednoho se ti nedostačuje: veď se, cokoliv držíš prodej a dej těm skloněným a budeš držet poklad v nebi, a pojď, doprovázej mne, pozdvihuje ten kříž!

Překlad Slovo na cestu: Mk 10:21 Ježíšovi se ten muž velmi zalíbil. Řekl mu: "A přece ti něco schází. Jdi a prodej všechno, co máš, peníze rozdej chudým a získáš tak poklad v nebi. Potom se vrať a staň se mým následovníkem."

Slová vezmi kríž(αρας τον σταυρον) uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 205, 700, 1241, 1424, 2542; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600); sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Unciál 0274; Minuskuly 157, 565, 579, 892, 1071, 1342, 2427; staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 10:24 Učeníci sa zarazili nad jeho slovami, ale Ježiš im to zopakoval ešte raz: Deti, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva !

Slovenský katolícky preklad: Mk 10:24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: "Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva!

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 10:24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: "Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva!

Slovenský evanjelický preklad: Mk 10:24 Učeníci však žasli nad Jeho slovami. Ale Ježiš im znova odpovedal: Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho [tým, čo dúfajú v majetok].

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 10:24 A učeníci sa desili nad jeho slovami. Ale Ježiš zase odpovedal a riekol im: Deti, jako nesnadne je vojsť do kráľovstva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok!

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 10:24 A učeníci nad jeho slovami meraveli od úžasu; a Ježiš im v odvetu opäť vraví: Deti, ako ťažko je, žeby do Božieho kráľovstva vnikli tí, ktorí sa na statky spoliehajú!

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 10:24 Učeníci však užasli nad jeho slovami. No Ježiš im znova hovoril: „Chlapci, ako ťažko vojdú do Kráľovstva Božieho ľudia, ktorí svoju dôveru skladajú v bohatstvo!“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 10:24 Učeníci však užasli nad jeho slovami. No Ježiš sa znova ozval a hovorí im: „Deti, ako ťažko je vojsť do kráľvostva Božieho tým, čo spoliehajú na bohatstvo!

Preklad Nového sveta: Mk 10:24 Jeho slová však prekvapili učeníkov. Ježiš im znovu odpovedal a riekol: „Deti, aké ťažké je vojsť do Božieho kráľovstva!

Preklad Nádej pre každého: Mk 10:24 Keď videl, ako ich prekvapili jeho slová, dôrazne zopakoval: „Priatelia, do Božieho kráľovstva sa ťažko dostanú tí, ktorí majú srdce pripútané k majetku.

Český ekumenický překlad: Mk 10:24 Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: „Dítky, jak těžké je vejít do království Božího!

Katolický liturgický překlad: Mk 10:24 Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: “Děti, jak je těžké vejít do Božího království!

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 10:24 Učedníci nad těmi slovy užasli. Ale Ježíš pokračoval a říká jim: „Děti, jak těžké je vejít do Božího království!

Překlad Bible kralická: Mk 10:24 Tedy učedlníci užasli se nad těmi řečmi jeho. Ježíš pak zase odpověděv, dí jim: Synáčkové, kterak nesnadné jest doufajícím v statek do království Božího vjíti.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 10:24

Překlad Nová Bible kralická: Mk 10:24 Učedníci však nad těmi jeho slovy užasli. Ježíš jim tedy znovu odpověděl: "Synové, jak těžké je pro ty, kdo spoléhají na bohatství, vejít do Božího království.

Překlad Bible 21: Mk 10:24 Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království!

Český studijní překlad: Mk 10:24 Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim zase na to řekl: „Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 10:24 A učedníci nad jeho slovy trnuli úžasem; a Ježíš jim v odpověď opět praví: Děti, jak těžké je, by do Božího království vnikli ti, kdo na statky spoléhají!

Překlad Františka Žilky: Mk 10:24 Učedníci se podivili těm slovům. Ježíš jim zase řekl: „Dítky, jak nesnadno jest vejíti do království Božího!

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 10:24 Učedníci se nad těmito slovy zhrozili. Ježíš jim však znovu řekl: “Děti, jak je těžké přijít do Božího království!

Překlad Roberta Colu: Mk 10:24 Učedníci žasli nad jeho slovy, ale Ježíš promluvil k nim opět takto: „Synáčkové, jak těžko je vejiti do království Božího těm, kteří doufají ve statky!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 10:24 Učeníci pak žasli nad slovy jeho. Ale Ježíš promluviv opět, řekl jim': „Dítky, jak těžko jest vejíti do království Božího těm, kteří doufají ve statky!

Překlad Pavela Škrabala: Mk 10:24 Učednici se podivili jeho slovům. Ale Ježíš jim zase na to řekl: „Děti, jak je nesnadné vejít do Božího království!

Překlad Nového světa: Mk 10:24 Ale učedníci dali průchod překvapení nad jeho slovy. Ježíš jim znovu odpověděl a řekl: „Děti, jak obtížné je vstoupit do Božího království!

Překlad Nový kovenant: Mk 10:24 Ale ti učedníci byli přes jeho slova užaslí, ale Ježíš odpovídaje, znovu jim vykládá, Děti, jak těžké je těm přesvědčujícím se přes ty užitečnosti dojít do království božského!

Překlad Slovo na cestu: Mk 10:24 To je zarazilo. Není snad majetek důkazem Boží přízně?"Přátelé, do Božího království se těžko dostanou ti, pro které jsou peníze a majetek smyslem života.

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: a) tým, ktorí dúfajú v bohatstvo – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Unciál 0233; f1, f13; Minuskuly 28, 157, 205, 565, 579, 700, 892, 1071, 1342, 1424, 2427, 2542; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

b) boháčovi – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie).

c) tým, ktorí majú majetky – Minuskula 1241.

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); starý latinský preklady Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), koptský preklady Copsa.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 12:4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu rozbili hlavu a potupili ho.

Slovenský katolícky preklad: Mk 12:4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 12:4 Znovu k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 12:4 Nato poslal k nim iného sluhu, ale tomu prebili hlavu a zneuctili ho.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 12:4 A zase k nim poslal iného sluhu; i tomu kameňovaním doráňali hlavu a odoslali ho zohaveného.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 12:4 I vyslal k nim opäť ďaľšieho nevoľníka, a toho [dokameňovali,] zranili na hlave a odoslali zneucteného.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 12:4 Potom znova poslal k nim iného sluhu; aj toho zbili po hlave a zneuctili.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 12:4 Potom znova poslal k nim iného otroka. Aj toho poranili na hlave a zneuctili.

Preklad Nového sveta: Mk 12:4 A opäť k nim poslal iného otroka. Toho udreli do hlavy a zneuctili.

Preklad Nádej pre každého: Mk 12:4 Majiteľ ta poslal iného. Zaobchádzali s ním ešte horšie, vážne ho zranili na hlave a vyhnali.

Český ekumenický překlad: Mk 12:4 Opět k nim poslal jiného služebníka. Toho zpolíčkovali a tak zneuctili.

Katolický liturgický překlad: Mk 12:4 Zase k nim poslal jiného služebníka; tomu rozbili hlavu a potupili ho.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 12:4 Opět k nim poslal jiného služebníka: také tomu rozbili hlavu a potupili ho.

Překlad Bible kralická: Mk 12:4 I poslal k nim zase jiného služebníka. I toho též kamenovavše, ranili v hlavu, a odeslali zohaveného.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 12:4

Překlad Nová Bible kralická: Mk 12:4 A tak k nim znovu poslal jiného služebníka. Toho kamenovali, poranili na hlavě a poslali pryč zohaveného.

Překlad Bible 21: Mk 12:4 Poslal k nim tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na hlavě a zohavili.

Český studijní překlad: Mk 12:4 Znovu k nim poslal jiného otroka a toho zranili na hlavě a potupili.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 12:4 I vyslal k nim opět dalšího nevolníka, a toho[, naházevše po něm kamení,] zranili na hlavě a odeslali zneuctěného.

Překlad Františka Žilky: Mk 12:4 Zase k nim poslal jiného služebníka; i toho zpoličkovali a potupili.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 12:4 Pán vinice k nim poslal jiného služebníka; toho poranili na hlavě a potupili.

Překlad Roberta Colu: Mk 12:4 I poslal k nim zase jiného služebníka; toho zranili na hlavě a potupili.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 12:4 I poslal k nim zase jiného služebníka; a toho zranili na hlavě a potupili.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 12:4 A opět k nim poslal jiného služebníka. Ale i toho zranili na hlavě a potupili.

Překlad Nového světa: Mk 12:4 A opět k nim vyslal jiného otroka; a toho udeřili do hlavy a zneuctili.

Překlad Nový kovenant: Mk 12:4 A znovu k nim odstavil jiného otroka, i toho kamenovali do hlavy a odstavili znehodnoceného.

Překlad Slovo na cestu: Mk 12:4 Majitel tam poslal jiného. Po něm začali házet kamení, těžce ho zranili na hlavě a vyhnali.

Slovo kameňovaliuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskula 13.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Minuskuly 28 a 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 12:30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou,celou mysľou a celou silou!

Slovenský katolícky preklad: Mk 12:30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!”

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 12:30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou!

Slovenský evanjelický preklad: Mk 12:30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 12:30 A: milovať budeš JeHoVaHa, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 12:30 i budeš milovať Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca a z celej svojej duše a z celého svojho rozumu a z celej svojej sily. Toto je prvý príkaz,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 12:30 Preto milovať budeš Pána Boha svojho z celého srdca svojho a z celej duše svojej a zo všetkej mysle svojej a zo všetkej sily svojej.'

Preklad Bohuslava Košu: Mk 12:30 I milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca a z celej svojej duše a z celej svojej mysle a z celej svojej sily.

Preklad Nového sveta: Mk 12:30 a budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou.‘

Preklad Nádej pre každého: Mk 12:30 Miluj ho z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej svojej sily!

Český ekumenický překlad: Mk 12:30 miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘

Katolický liturgický překlad: Mk 12:30 Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.'

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 12:30 a budeš milovat Pána svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a veškerou svou silou.

Překlad Bible kralická: Mk 12:30 Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první přikázaní.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 12:30

Překlad Nová Bible kralická: Mk 12:30 Proto budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze vší své síly.' To je první přikázání.

Překlad Bible 21: Mk 12:30 Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.'

Český studijní překlad: Mk 12:30 a ‚budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly‘.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 12:30 i budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce a z celé své duše a z celého svého rozumu a z celé své síly. Toto je první příkaz,

Překlad Františka Žilky: Mk 12:30 a miluj svého Pána Boha z celého srdce, z celé duše, z celé mysli a z celé síly;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 12:30 Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.

Překlad Roberta Colu: Mk 12:30 proto miluj Pána, Boha svého, z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své a ze vší síly své!' [To jest první přikázání.]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 12:30 a milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své a ze vší síly své. To jest první přikázání.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 12:30 a miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a veškerou svou silou.

Překlad Nového světa: Mk 12:30 a budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a celou svou silou.‘

Překlad Nový kovenant: Mk 12:30 A Budeš milovat panujícího božského tvého z celého srdce tvého a z celé duše tvé a z celé představivosti tvé a z celé síly tvé! Toto je první příkaz

Překlad Slovo na cestu: Mk 12:30 Miluj ho z celého srdce, celou bytostí a ze všech sil.

Túto vetu uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13.

A neuvádzajú ju rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 12:33 A: Milovať ho celým srdcom, celým rozumom i celou silou a milovať blížneho ako seba saméhoje viac ako všetky spaľované a ostatné obety.

Slovenský katolícky preklad: Mk 12:33 a “milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily” a “milovať blížneho ako seba samého” je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 12:33 A milovať ho celým svojím srdcom, celým svojím rozumom a svojou silou a milovať svojho blížneho ako seba samého – to je viac ako všetky celopaly a všetky obety.“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 12:33 a milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 12:33 a milovať ho z celého srdca a z celého umu a z celej duše a z celej sily a milovať blížneho jako samého seba je viac ako všetky zápaly a iné obeti.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 12:33 a milovať ho z celého srdca a z celého chápania a z celej duše a z celej sily, a milovať toho, ktorý je blízko, ako sám seba, je viac od všetkých cele spaľovaných a iných obetí.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 12:33 a že ho máme milovať z celého srdca a z celého rozumu a z celej duše a zo všetkej sily svojej a že milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápalné a ostatné obete.“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 12:33 a že milovať ho z celého srdca a z celej mysle a z celej duše a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápalné a ostatné obete.”

Preklad Nového sveta: Mk 12:33 A tak milovať ho celým srdcom, celým porozumením, celou silou a milovať svojho blížneho ako sám seba je omnoho cennejšie ako všetky úplné zápalné obetné dary a obete.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 12:33 Milovať ho z celého srdca, celým rozumom a z celej sily svojej vôle a iných ľudí milovať ako seba, to je viac ako všetky obete zvierat na oltári."

Český ekumenický překlad: Mk 12:33 a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“

Katolický liturgický překlad: Mk 12:33 a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 12:33 milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sebe samého je nad veškeré celopaly a veškeré oběti.“

Překlad Bible kralická: Mk 12:33 A milovati ho ze všeho srdce, a ze vší mysli, a ze vší duše, i ze všech mocí, a milovati bližního jako sebe samého jest nade všecky zápaly a oběti.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 12:33

Překlad Nová Bible kralická: Mk 12:33 A milovat ho celým srdcem, celým rozumem, celou duší a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe, to je nade všechny zápaly a oběti."

Překlad Bible 21: Mk 12:33 A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je nade všechny zápaly a oběti."

Český studijní překlad: Mk 12:33 a milovat ho z celého srdce, z celého porozumění, z celé síly a milovat bližního jako sebe je větší než všechny celopaly a oběti.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 12:33 a milovati ho z celého srdce a z celého chápání a z celé duše a z celé síly, a milovat toho, jenž je blízko, jako sám sebe, je více než všechny cele spalované a jiné oběti.

Překlad Františka Žilky: Mk 12:33 a milovati jej z celého srdce a z celého rozumu a z celé síly a milovati bližního jako sebe jest cennější než všecky zápalné dary a oběti.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 12:33 a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe má větší cenu než všechny oběti dohromady.”

Překlad Roberta Colu: Mk 12:33 a že milovati ho z celého srdce a z celého rozumu [a z celé duše] a ze vší síly, a milovati bližního jako sebe samého je větší než všechny celopaly a oběti.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 12:33 a že milovati ho z celého srdce a z celého rozumu a z celé duše a ze vší síly, a milovati bližního jako sebe samého jest větší věc než všecky zápaly a oběti.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 12:33 a že má být milován celým srdcem, celým rozumem a veškerou silou, a milovat bližního jako sám sebe že je větší než všechny celopaly a oběti.“

Překlad Nového světa: Mk 12:33 a tak milovat ho celým svým srdcem a celým svým porozuměním a celou svou silou a milovat svého bližního jako sám sebe je daleko cennější než všechny celé zápalné obětní dary a oběti.“

Překlad Nový kovenant: Mk 12:33 a milovat jej z celého srdce a z celého chápání a z celé duše a z veškeré síly a milovat bližního jako svého, je víc, než všechny spálené nabídky a oběti.

Překlad Slovo na cestu: Mk 12:33 Milovat ho z celého srdce, celým rozumem a vší silou své vůle, a druhé lidi milovat jako sebe, to je víc než všechny oběti zvířat na oltáři."

Slová a z celej dušeuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 13:8 Národ povstane proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Na mnohých miestach budú zemetrasenia a nastane hlad. To bude začiatok útrap.

Slovenský katolícky preklad: Mk 13:8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 13:8 Lebo národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad v mnohých krajoch. To bude počiatok pôrodných bolestí.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 13:8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 13:8-9a Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a budú zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a nepokoj. To budú počiatky prepôrodných bolestí.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 13:8 lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a miestami budú zemetrasenia, a bude bývať hlad a nepokoje; tieto veci sú začiatky bolestí.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 13:8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a miestami budú zemetrasenia i hlad. Toto je začiatok súženia.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 13:8-9a Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To je začiatok bolestí.

Preklad Nového sveta: Mk 13:8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú zemetrasenia na jednom mieste za druhým a nedostatok potravín. To je začiatok tiesnivých bolestí.

Preklad Nádej pre každého: Mk 13:8-9a Národy a mocnosti budú viesť proti sebe vojny. V mnohých častiach sveta budú zemetrasenia a nastane hlad. Ale to bude len začiatok bolestí nového veku.

Český ekumenický překlad: Mk 13:8 Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.

Katolický liturgický překlad: Mk 13:8 Neboť povstane národ proti národu a království proti království, na různých místech bude zemětřesení, bude hlad - ale to je jen začátek strastí.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 13:8 Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Místy budou zemětřesení, budou hladomory. To bude počátek porodních bolestí.

Překlad Bible kralická: Mk 13:8-9a Povstaneť zajisté národ proti národu a království proti království, a budou země třesení po místech, a hladové i bouřky. A toť počátkové bolestí.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 13:8

Překlad Nová Bible kralická: Mk 13:8 Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení a budou hladomory a nepokoje. Toto jsou počátky porodních bolestí.

Překlad Bible 21: Mk 13:8 Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí.

Český studijní překlad: Mk 13:8 Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení, budou hladomory a nepokoje. To bude začátek porodních bolestí.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 13:8 Povstaneť národ proti národu a království proti království a místy budou zemětřesení, a bude bývat hlad a nepokoje; tyto věci jsou počátky bolestí.

Překlad Františka Žilky: Mk 13:8 Povstane národ proti národu a království proti království; budou na rozličných místech zemětřesení, bude hlad, - to je začátek strastí.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 13:8 Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu a na rozličných místech bude zemětřesení, bude hlad - ale to je jen začátek strastí.

Překlad Roberta Colu: Mk 13:8 Neboť povstane národ proti národu a království proti království a bude zemětřesení v různých krajinách a hlad. To je počátek útrap.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 13:8 Neboť povstane národ proti národu a království proti království, a bude zemětřesení po místech i hlad. Počátek to bolestí.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 13:8 Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou zemětřesení na rozličných místech, bude hlad. To je počátek bolestí.

Překlad Nového světa: Mk 13:8 Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou zemětřesení na jednom místě za druhým, bude nedostatek potravy. To je počátek tísnivých bolestivých křečí.

Překlad Nový kovenant: Mk 13:8 protože národ se probudí přes národ a království přes království; A budou zemětřesení podle různých míst a budou nouze a rozruchy - tyhle jsou vlády křečí.

Překlad Slovo na cestu: Mk 13:8 Znepřátelí se národ s národem, stát se státem. Na různých místech budou zemětřesení, nastane hlad. Ale to bude jen počátek porodních bolestí nového věku.

Slová a nepokojeuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); f1, f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 13:11 Keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý.

Slovenský katolícky preklad: Mk 13:11 Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 13:11 Keď vás budú vodiť a vydávať, nestarajte sa dopredu, čo máte hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo to už nebudete hovoriť vy, ale Svätý Duch.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 13:11 A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 13:11 A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť, ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte; lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 13:11 No keď88 vás povedú, aby vás vydávali, nestarostite sa vopred, čo by ste prehovorili, [ani nerozmýšľajte,] lež čokoľvek vám v onej hodine bude dané, to hovorte; lebo hovoriaci ste nie vy, lež Svätý Duch.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 13:11 A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť, ale hovorte to, čo sa vám vnukne v tú hodinu; veď nie vy budete hovoriť, ale Duch svätý.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 13:11 A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť, ale hovorte to, čo sa vám dá v tú hodinu. Veď nie sta to vy, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý.

Preklad Nového sveta: Mk 13:11 Keď vás však povedú, aby vás vydali, nebuďte vopred úzkostliví, čo máte hovoriť. Ale čokoľvek je vám v tú hodinu dané, to hovorte, lebo to nehovoríte vy, ale svätý duch.

Preklad Nádej pre každého: Mk 13:11 Keď vás budú vypočúvať, netrápte sa vopred, čo budete hovoriť. Svätý Duch vám v pravej chvíli dá pravé slová.

Český ekumenický překlad: Mk 13:11 Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

Katolický liturgický překlad: Mk 13:11 Až vás povedou před soud, nedělejte si předem starosti, co máte mluvit, ale mluvte tak, jak vám to v té chvíli bude dáno; neboť to už pak nemluvíte vy, ale Duch svatý.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 13:11 A až vás odvedou, aby vás vydali, nestarejte se o to, co budete říkat, ale říkejte, co vám v té chvíli bude dáno: neboť to nebudete mluvit vy, ale Duch Svatý.

Překlad Bible kralická: Mk 13:11 Když pak vás povedou, vyzrazujíce, nestarejte se předtím, co byste mluvili, aniž pečlivě přemyšlujte, ale což vám bude dáno v tu hodinu, to mluvte; nebo nejste vy, kteříž mluvíte, ale Duch svatý.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 13:11

Překlad Nová Bible kralická: Mk 13:11 A když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti a nerozmýšlejte si, co byste řekli, ale mluvte to, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch Svatý.

Překlad Bible 21: Mk 13:11 Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

Český studijní překlad: Mk 13:11 A když vás budou vodit a vydávat, nestarejte se předem, co byste řekli, ale co by vám v tu hodinu bylo dáno, to mluvte. Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 13:11 Až však vás povedou, aby vás vydávali, nestarejte se předem, co máte promluviti, [aniž se na to připravujte,] nýbrž cokoli vám v oné hodině bude dáno, to mluvte; mluvčí totiž nejste vy, nýbrž Svatý Duch

Překlad Františka Žilky: Mk 13:11 Až vás budou vodit, aby vás vydávali, nestarejte se, co budete mluvit, ale, co vám bude dáno v té hodině, mluvte; neboť nemluvíte vy, nýbrž Duch svatý.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 13:11 Až vás povedou před soud, nedělejte si předem starosti, co máte mluvit, ale mluvte tak, jak vám to v té chvíli bude dáno; protože to už nebudete mluvit vy, ale Duch svatý.

Překlad Roberta Colu: Mk 13:11 A když vás povedou a postaví před soud, nepřemýšlejte napřed, co máte mluviti, nýbrž mluvte to, co vám v tu hodinu bude dáno; neboť to nebudete mluviti vy, nýbrž Duch svatý.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 13:11 A když vás povedou, aby vás vydali, nestarejte se napřed, co byste mluvili, nýbrž to mluvte, co v tu hodinu bude vám dáno; neboť ne vy to jste, kteří mluvíte, nýbrž Duch svatý.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 13:11 Až vás povedou a vydají, neuvažujte předem, co máte mluvit, ale mluvte to, co vám v té chvíli bude dáno; neboť nebudete to mluvit vy, ale Duch svatý.

Překlad Nového světa: Mk 13:11 Až vás však povedou, aby vás vydali, nebuďte předem úzkostliví co mluvit; ale cokoli je vám v tu hodinu dáno, to mluvte, neboť nemluvíte vy, ale svatý duch.

Překlad Nový kovenant: Mk 13:11 ale jakmile vás vedou vydávajíce, nestarejte se předem co mluvit ani co bude, ale cokoliv vám je v onu hodinu dáno, tohle mluvte! Protože nejste vy ti mluvící, ale světící spirit!

Překlad Slovo na cestu: Mk 13:11 Až vás budou vyslýchat, nestarejte se předem, jak budete odpovídat. Duch svatý vám dá pravá slova.

Slová ani nepremýšlajteuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskula 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 13:33 Majte sa na pozore, bedlite ! Veď neviete, kedy príde ten čas.

Slovenský katolícky preklad: Mk 13:33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 13:33 Majte sa na pozore. Bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 13:33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 13:33 Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 13:33 Majte sa na pozore, nespite a modlite sa, lebo neviete, kedy tá doba je;

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 13:33 Majte sa na pozore! Bedlite, lebo neviete, kedy príde ten čas.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 13:33 Majte sa na pozore, bedlite (a modlite sa), lebo neviete, kedy príde ten čas.

Preklad Nového sveta: Mk 13:33 Stále pozorujte a bdejte, lebo neviete, kedy nastane ustanovený čas.

Preklad Nádej pre každého: Mk 13:33 A keďže neviete, kedy ten čas príde, buďte bdelí a modlite sa!

Český ekumenický překlad: Mk 13:33 Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.

Katolický liturgický překlad: Mk 13:33 Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 13:33 Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ta chvíle přijde.

Překlad Bible kralická: Mk 13:33 Vizte, bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 13:33

Překlad Nová Bible kralická: Mk 13:33 Dávejte pozor, buďte bdělí a modlete se, vždyť nevíte, kdy nastane ten čas.

Překlad Bible 21: Mk 13:33 Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.

Český studijní překlad: Mk 13:33 Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 13:33 Mějte se na pozoru, nespěte a modlete se, neboť nevíte, kdy ta doba je;

Překlad Františka Žilky: Mk 13:33 Mějte se na pozoru! Bděte, neboť nevíte, kdy je ten čas.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 13:33 Mějte se na pozoru, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde.

Překlad Roberta Colu: Mk 13:33 Mějte se na pozoru, bděte [a modlete se], neboť nevíte, kdy ten čas nastane!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 13:33 Mějte se na pozoru, bděte, a modlete se; neboť nevíte, kdy ten čas přijde.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 13:33 Dejte pozor, bděte, neboť nevíte, kdy je ten čas.

Překlad Nového světa: Mk 13:33 Vyhlížejte, zůstaňte bdělí, neboť nevíte, kdy je ustanovený čas.

Překlad Nový kovenant: Mk 13:33 Hleďte, nespěte a modlete se, protože nevidíte, kdy ta doba je.

Překlad Slovo na cestu: Mk 13:33 A protože to ani vy nemůžete vědět, buďte bdělí. Čekejte na mne.

Slová a modlite sauvádzajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f1, f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia) a Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 14:19 Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: Vari ja?

Slovenský katolícky preklad: Mk 14:19 Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Azda ja?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 14:19 Zosmutneli a začali sa jeden po druhom vypytovať: „Azda ja?“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 14:19 Začali sa rmútiť a spytovali sa zaradom: Či ja? [A iný: Či vari ja?]

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 14:19 A oni sa začali rmútiť a hovoriť mu jeden po druhom: Či som to ja? A iný tiež: Či azda ja?

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 14:19 A oni sa začali rmútiť a vravieť mu jeden po druhom: Či vari ja? [A ďaľší: Či vari ja?]

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 14:19 A oni sa zarmútili a začali sa vypytovať rad-radom: Či som to azda ja?"

Preklad Bohuslava Košu: Mk 14:19 A oni sa začali zarmucovať a hovoriť jeden za druhým: „Azda som to ja?“

Preklad Nového sveta: Mk 14:19 Začali sa rmútiť a hovoriť mu jeden za druhým: „Však to nie som ja?“

Preklad Nádej pre každého: Mk 14:19 Učeníkov to ohúrilo a spytovali sa jeden po druhom: Som to azda ja?"

Český ekumenický překlad: Mk 14:19 Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát: „Snad ne já?“

Katolický liturgický překlad: Mk 14:19 Zarmoutili se a začali mu říkat jeden přes druhého: “Jsem to snad já?”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 14:19 Velice zesmutněli a začali mu jeden po druhém říkat: „Že bych to byl já?“

Překlad Bible kralická: Mk 14:19 A oni se počali rmoutiti, a praviti jemu jeden každý obzvláštně: Zdali já jsem? A jiný: Zdali já?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 14:19

Překlad Nová Bible kralická: Mk 14:19 Začali se tedy rmoutit a jeden po druhém mu říkali: "Snad ne já?" A jiný: "Snad ne já?"

Překlad Bible 21: Mk 14:19 Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne já?"

Český studijní překlad: Mk 14:19 Začali se rmoutit a jeden po druhém mu říkali: „Snad ne já?“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 14:19 A oni se počali rmoutit a říkati mu jeden po druhém: „Což snad já? [A další: Což snad já?]

Překlad Františka Žilky: Mk 14:19 Začali se rmoutiti a říkali mu jeden za druhým: „Přece snad ne já!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 14:19 Zesmutněli z toho a začali mu říkat jeden přes druhého: “Já snad přece ne?”

Překlad Roberta Colu: Mk 14:19 I počali se rmoutiti a říkati mu jeden po druhém: „Což já?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 14:19 I počali se rmoutiti a říkati jemu jeden po druhém: „Zdali já?“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 14:19 Oni se začali rmoutit a říkat mu jeden po druhém: „Jsem to snad já?“

Překlad Nového světa: Mk 14:19 Začali se rmoutit a říkat mu jeden po druhém: „Že to nejsem já?“

Překlad Nový kovenant: Mk 14:19 A ti se začali zarmucovat a vykládat mu jeden podle jednoho, Přece ne já? A jiný, Přece ne já?

Překlad Slovo na cestu: Mk 14:19 Byli tím velmi zaraženi a ptali se postupně: "Jsem to já?"

Túto vetu uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskuly 28, 565, 579, 700, 892, 1241, 1424.

A neuvádzajú ju rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Pe (024) – Kódex Guelferbytanus A (6. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Minuskuly 1342, 1506, 2427; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady Copsa a Copbo.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 14:22 Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami: Vezmite, toto je moje telo!

Slovenský katolícky preklad: Mk 14:22 Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 14:22 Keď jedli, vzal chlieb, požehnal ho, lámal ho a dával im hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo.“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 14:22 Keď jedli, vzal (Ježiš) chlieb, po žehnal, lámal a dával im hovoriac: Vezmite [jedzte]: Toto je moje telo.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 14:22 A keď jedli, vzal Ježiš chlieb a keď bol dobrorečil, lámal a dával im a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 14:22 A zakiaľ jedli, vzal Ježiš chlieb, požehnal, rozlámal a podal im a povedal: Vezmite, toto je moje telo.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 14:22 Keď teda jedli, (Ježiš) vzal chlieb, požehnal, lámal a dával im ho, hovoriac: „Vezmite, toto je moje Telo."

Preklad Bohuslava Košu: Mk 14:22 A keď jedli, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im ho a hovoril: „Vezmite, toto je moje telo!“

Preklad Nového sveta: Mk 14:22 A keď jedli, vzal chlieb, požehnal, rozlomil ho, dával im a povedal: „Vezmite si, to znamená moje telo.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 14:22 Keď jedli, vzal chlieb, poďakoval zaň Bohu, lámal ho a podával im ho so slovami: „Jedzte, to je moje telo!"

Český ekumenický překlad: Mk 14:22 Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: „Vezměte, toto jest mé tělo.“

Katolický liturgický překlad: Mk 14:22 Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: “Vezměte. To je mé tělo.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 14:22 A když jedli, vzal chléb, požehnal ho, rozlámal a dával jim se slovy: „Vezměte, toto je tělo mé.“

Překlad Bible kralická: Mk 14:22 A když oni jedli, vzav Ježíš chléb, a dobrořečiv, lámal a dával jim, řka: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 14:22

Překlad Nová Bible kralická: Mk 14:22 A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal jim ho se slovy: "Vezměte, jezte, to je mé tělo."

Překlad Bible 21: Mk 14:22 Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je mé tělo."

Český studijní překlad: Mk 14:22 A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal a rozlomil, dal jim a řekl: „Vezměte, toto je mé tělo.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 14:22 A zatímco jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlámal a podal jim a řekl: Vezměte, toto je mé tělo.

Překlad Františka Žilky: Mk 14:22 Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dával jim řka: „Vezměte! To jest mé tělo.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 14:22 Když jedli, vzal Ježíš chléb, pronesl požehnání, rozlámal ho a dával jim se slovy: “Vezměte, toto je mé tělo.”

Překlad Roberta Colu: Mk 14:22 A při večeři vzal Ježíš chléb, požehnal jej, lámal a dal jim jej se slovy: „Vezměte, toto je Tělo mé!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 14:22 A když jedli, Ježíš vzal chléb a požehnav rozlámal jej a dal jim a řekl: „Vezměte; toto jest tělo mé.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 14:22 A když jedli, vzal chléb, požehnal, rozlámal, dal jim a řekl: „Vezměte, toto je mé tělo“.

Překlad Nového světa: Mk 14:22 A když dále jedli, vzal chléb, vyslovil požehnání, rozlámal jej a dával jim jej a řekl: „Vezměte jej, to znamená mé tělo.“

Překlad Nový kovenant: Mk 14:22 A oni jedíce, Ježíš bera chleba, žehnaje zlomil a dal jim a řekl, Berte, polykejte, tohle je moje tělo.

Překlad Slovo na cestu: Mk 14:22 Na závěr večeře vzdal Ježíš díky Bohu za chléb, lámal ho a podával kousky stolovníkům se slovy: "Jezte, to je moje tělo!"

Slovo jedzteuvádzajú tieto rukopisy: X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 14:24 A povedal im: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.

Slovenský katolícky preklad: Mk 14:24 A povedal im: "Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 14:24 A povedal im: "Toto je moja krv, krv Zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 14:24 Povedal im: Toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 14:24 A povedal im: Toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 14:24 a povedal im: Toto je moja krv, krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 14:24 I riekol im: „Toto je moja Krv, novej zmluvy, ktorá bude vyliata za mnohých.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 14:24 I povedal im: „Toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.

Preklad Nového sveta: Mk 14:24 A povedal im: „To znamená moju ‚krv zmluvy‘, ktorá má byť vyliata za mnohých.

Preklad Nádej pre každého: Mk 14:24 Pritom im vravel: „To je moja krv, preliata za mnohých ako pečať novej zmluvy medzi Bohom a človekom.

Český ekumenický překlad: Mk 14:24 A řekl jim: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.

Katolický liturgický překlad: Mk 14:24 A řekl jim: “To je má krev, krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 14:24 A řekl jim: „Toto je má krev, krev smlouvy, prolévaná za mnohé.

Překlad Bible kralická: Mk 14:24 I řekl jim: To jest krev má smlouvy té nové, kteráž se za mnohé vylévá.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 14:24

Překlad Nová Bible kralická: Mk 14:24 Tehdy jim řekl: "Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé.

Překlad Bible 21: Mk 14:24 Tehdy jim řekl: "To je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé.

Český studijní překlad: Mk 14:24 A řekl jim: „Toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 14:24 a řekl jim: Toto je má krev, krev [nové] úmluvy, jež se vylévá za mnohé.

Překlad Františka Žilky: Mk 14:24 Řekl jim: „To jest má krev smlouvy, vylévaná za mnohé.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 14:24 A řekl jim: “Toto je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za mnoho lidí.

Překlad Roberta Colu: Mk 14:24 a řekl jim: „Toto je má Krev [Nového] Zákona, která se vylévá za mnohé.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 14:24 a řekl jim : „Toto jest krev má Nového zákona, která se vylévá za mnohé.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 14:24 A řekl jim: „Toto je má krev úmluvy, která se vylévá za mnohé.

Překlad Nového světa: Mk 14:24 A řekl jim: „To znamená mou ‚krev smlouvy‘, která má být vylita ve prospěch mnohých.

Překlad Nový kovenant: Mk 14:24 A řekl jim, Tohle je moje krev nového kovenantu, vylitá týkaje se mnohých.

Překlad Slovo na cestu: Mk 14:24 "To je moje krev, prolitá za mnohé jako pečeť nové smlouvy mezi Bohem a člověkem.

Slovo “novej“ (καινῆς) uvádzajú tieto rukopisy A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie); f1, f1; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky, koptské a arménske preklady.

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Dea2 (05) – Bezov kódex (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskula 565.

Jeho pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Lukášovým evanjelium – Lk 22:20:

Slovenský ekumenický preklad: Lk 22:20 A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Slovenský katolícky preklad: Lk 22:20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 22:20 Tak isto po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová Zmluva, uzavretá mojou krvou, ktorá sa vylieva za vás.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 22:20 A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 22:20 Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 22:20 Takisto aj kalich po večeri, vraviac: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 22:20 Tak isto po večeri (vzal) kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva (založená na) mojej Krvi, ktorá sa za vás vyleje.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 22:20 A podobne (vzal) po večeri kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Nového sveta: Lk 22:20 Podobne i pohár, keď sa navečerali, a povedal: „Tento pohár znamená novú zmluvu mocou mojej krvi, ktorá má byť vyliata za vás.

Preklad Nádej pre každého: Lk 22:20 Po večeri im opäť podal kalich a povedal: „Tento kalich je znamením novej zmluvy, spečatenej mojou krvou, ktorá sa za vás vylieva.

Český ekumenický překlad: Lk 22:20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

Katolický liturgický překlad: Lk 22:20 Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: “Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 22:20 Po večeři udělal totéž s kalichem a řekl: „Tento kalich je nová Smlouva v mé krvi za vás prolévané.

Překlad Bible kralická: Lk 22:20 Takž i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 22:20

Překlad Nová Bible kralická: Lk 22:20 Tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: "Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.

Překlad Bible 21: Lk 22:20 Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.

Český studijní překlad: Lk 22:20 A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 22:20 Taktéž i kalich po večeři, pravě: Tento kalich je nová úmluva v mé krvi, jež se vylévá za vás.

Překlad Františka Žilky: Lk 22:20 Rovněž kalich dal po večeři a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, vylévanou za vás. -

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 22:20 Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: “Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.

Překlad Roberta Colu: Lk 22:20 Taktéž vzal po jídle i kalich a řekl: „Tento kalich je nová úmluva (potvrzená) mou Krví, která se za vás vylévá.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 22:20 Taktéž (vzal) i kalich po jídle a řekl: „Tento kalich jest nová úmluva (potvrzená) mou krví, která se za vás vylévá.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 22:20 Stejně (udělal) i s kalichem po večeři, když řekl: „Tento kalich je nová úmluva v mé krvi, která se za vás vylévá.“

Překlad Nového světa: Lk 22:20 Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: „Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch.

Překlad Nový kovenant: Lk 22:20 A stejně tak pohár uprostřed večeření, vykládaje, Tento pohár je nový kovenant v mojí krvi, za vás vylité.

Překlad Slovo na cestu: Lk 22:20 Po večeři jim podal opět víno a řekl: "Tento kalich je znamením nové smlouvy Boha s člověkem, zpečetěné krví, kterou za vás proliji.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 14:27 Vtedy im Ježiš povedal: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Udriem pastieraa ovce sa rozpŕchnu.

Slovenský katolícky preklad: Mk 14:27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete, lebo je napísané: “Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.”

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 14:27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 14:27 I povedal im Ježiš: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 14:27 A Ježiš im povedal: Všetci sa na mne pohoršíte tejto noci, lebo je napísané: Biť budem pastiera, a rozpŕchnu sa ovce.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 14:27 A Ježiš im vraví: Všetci budete privedení k pádu, pretože je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 14:27 Vtedy im povedal Ježiš: „Všetci sa (na mne) pohoršíte; lebo je napísané: 'Udriem pastiera, a rozpŕchnu sa ovce.'

Preklad Bohuslava Košu: Mk 14:27 Tu im Ježiš hovorí: „Vy všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce.

Preklad Nového sveta: Mk 14:27 A Ježiš im povedal: „Všetci sa potknete, lebo je napísané: ‚Budem biť pastiera a ovce budú rozptýlené.‘

Preklad Nádej pre každého: Mk 14:27 Cestou ich Ježiš upozornil: „Túto noc ma všetci opustíte. Prorok o tom napísal:Zabijú pastiera a ovce sa rozpŕchnu.

Český ekumenický překlad: Mk 14:27 Ježíš jim řekl: „Všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.‘

Katolický liturgický překlad: Mk 14:27 Ježíš jim řekl: “Všichni se pohoršíte, neboť je psáno: 'Budu bít pastýře, a ovce se rozprchnou.'

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 14:27 A Ježíš jim říká: „Vy všichni padnete, neboť je psáno: Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.

Překlad Bible kralická: Mk 14:27 Potom řekl jim Ježíš: Všickni vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnou se ovce.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 14:27

Překlad Nová Bible kralická: Mk 14:27 Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode mne této noci odpadnete. Je přece napsáno: 'Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.'

Překlad Bible 21: Mk 14:27 Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode mě odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.'

Český studijní překlad: Mk 14:27 A Ježíš jim řekl: „Všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je napsáno: ‚Budu bít pastýře a ovce stáda se rozptýlí.‘

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 14:27 A Ježíš jim praví: Všichni se dáte přivést k pádu, protože je psáno: Udeřím pastýře a ovce budou rozehnány.

Překlad Františka Žilky: Mk 14:27 Ježíš jim dí: „Všichni se odvrátíte, neboť je psáno: „Budu bíti pastýře, a ovce se rozprchnou“.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 14:27 Ježíš jim řekl: “Všichni odpadnete, neboť je psáno: Udeřím na pastýře, a ovce se rozprchnou.

Překlad Roberta Colu: Mk 14:27 I dí jim Ježíš: „Všichni se pohoršíte [v této noci nade mnou], neboť je psáno:,Bíti budu pastýře a rozprchnou se ovce.'

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 14:27 I řekl jim Ježíš: „Všichni pohoršíte se nade mnou této noci; neboť psáno jest:,Bíti budu pastýře a rozprchnou se ovce.‘

Překlad Pavela Škrabala: Mk 14:27 A Ježíš jim praví: „Všichni poklesnete, neboť je psáno: Budu bít pastýře, a rozprchnou se ovce.

Překlad Nového světa: Mk 14:27 A Ježíš jim řekl: „Všichni klopýtnete, protože je napsáno: ‚Udeřím pastýře a ovce budou rozptýleny.‘

Překlad Nový kovenant: Mk 14:27 A Ježíš jim vykládá, Všichni se ve mně v této noci chytíte do pasti, neboť je psáno: Udeřím pastýře a ovce budou rozptýleny.

Překlad Slovo na cestu: Mk 14:27 Cestou jim Ježíš řekl: "Tuto noc mě všichni opustíte. Prorok o tom napsal: "Zabijí pastýře a ovce se rozprchnou."

Slová nado mnou tejto noci uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 14:68 On to však zaprel a povedal: Nič o tom neviem, ba vôbec nechápem, čo hovoríš. A vyšiel von pred nádvorie. Vtom zaspieval kohút.

Slovenský katolícky preklad: Mk 14:68 Ale on zaprel: "Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš." Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 14:68 Ale on zaprel: "Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš." Vyšiel von k bráne a kohút zaspieval.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 14:68 On však zaprel hovoriac: Ani neviem, ani nerozumiem, čo vravíš. Potom vyšiel na nádvorie [a kohút zaspieval].

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 14:68 Ale on zaprel a povedal: Neviem ani nerozumiem, čo ty hovoríš. A vyšiel von na predodvorie, a kohút zaspieval.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 14:68 A on zaprel, vraviac: „Neviem, ani nerozumiem, čo ty vravíš. A vyšiel von do predného dvora, i ozval sa kohút.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 14:68 Ale on to poprel, povediac: „Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš.” Keď potom vyšiel na preddvorie, ozval sa kohút.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 14:68 Ale on zaprel slovami: „Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš.“ I vyšiel na preddvorie a zakikiríkal kohút.

Preklad Nového sveta: Mk 14:68 Zaprel to však a povedal: „Ani ho nepoznám, ani nerozumiem, čo hovoríš,“ a vyšiel do predsiene.

Preklad Nádej pre každého: Mk 14:68 Preľaknutý Peter sa vyhováral: Nechápem, o čom to hovoríš!" Nenápadne sa vykradol z nádvoria a vtom prvý raz zakikiríkal kohút.

Český ekumenický překlad: Mk 14:68 On však zapřel: „O ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš.“ A vyšel ven do předního dvora. Vtom zakokrhal kohout.

Katolický liturgický překlad: Mk 14:68 Ale on to zapřel: “Nevím ani nerozumím, co povídáš.” Pak šel ven k prostranství u brány. A kohout zakokrhal.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 14:68 Ale on zapíral: „Nevím, nechápu, co říkáš.“ Pak se odebral ven směrem k přednímu dvoru a zakokrhal kohout.

Překlad Bible kralická: Mk 14:68 Ale on zapřel, řka: Aniž vím, ani rozumím, co ty pravíš. I vyšel ven před síň, a kohout zazpíval.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 14:68

Překlad Nová Bible kralická: Mk 14:68 Ale on to zapřel. Řekl: "Nevím, ani nerozumím, o čem mluvíš!" A vyšel ven před dvůr. A tehdy zakokrhal kohout.

Překlad Bible 21: Mk 14:68 On to ale zapřel: "Nerozumím. Nevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůr a vtom zakokrhal kohout.

Český studijní překlad: Mk 14:68 On však zapřel: „Nevím ani nerozumím, co říkáš.“ A vyšel ven do předního dvora a kohout zakokrhal.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 14:68 A on zapřel, pravě: Nevím aniž rozumím, co pravíš. A vyšel ven do předního dvora, i zakokrhal kohout.

Překlad Františka Žilky: Mk 14:68 Ale on zapřel: „Nevím, ani nerozumím, co tím míníš“, a odešel ven do předdvoří. A kohout zakokrhal.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 14:68 Ale on to zapřel: “Nevím ani nerozumím, co povídáš.” Pak šel ven k prostranství u brány. A kohout zakokrhal.

Překlad Roberta Colu: Mk 14:68 Ale on zapřel a řekl: „Nevím ani nerozumím, co pravíš.“ A vyšel ven na předdvoří. Tu zakokrhal kohout.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 14:68 Ale on zapřel řka: „Nevím ani nerozumím, co pravíš.“ A vyšel ven do předdvoří; a kohout zazpíval.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 14:68 Ale on zapřel slovy: „Nevím ani nerozumím, co říkáš.“ Vyšel pak ven do předdvoří, a kohout zakokrhal.

Překlad Nového světa: Mk 14:68 Popřel to však a řekl: „Ani ho neznám, ani nerozumím, co říkáš“, a vyšel do vstupní místnosti.

Překlad Nový kovenant: Mk 14:68 Ale ten jej nepromluvil, vykládaje, Nevidím, ani mi nedochází, co ty vykládáš! A vyšel ven do portálu a ohlásil se kohout.

Překlad Slovo na cestu: Mk 14:68 "Nechápu, o čem mluvíš," zapíral. Vykradl se z nádvoří a tehdy poprvé zakokrhal kohout.

Slová “a kohút zaspieval“ uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; preklady Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskula 892.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 14:70 Peter však opäť zaprel. Po malej chvíli aj okolostojaci hovorili Petrovi: Veruže si jeden z nich, veď si Galilejčan.

Slovenský katolícky preklad: Mk 14:70 Ale on opäť zapieral. O chvíľku tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi: „Veru si z nich, veď si aj Galilejčan.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 14:70 Ale on znovu zapieral. O chvíľu tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi: „Veru si z nich, veď si Galilejčan.“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 14:70 A on znovu zaprel. O chvíľu tí, čo stáli okolo, znovu povedali Petrovi: Veru, z nich si, lebo si tiež Galilejec. [Veď aj tvoja reč je podobná.]

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 14:70 Ale on znova zapieral. A po malej chvíli zase tí, ktorí tam stáli, vraveli Petrovi: Ba skutočne si z nich, lebo aj si Galilean, aj tvoja reč je podobná.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 14:70 A on opäť zapieral. A zakrátko opäť Petrovi vraveli tí, ktorí pri tom stáli: Veruže si z nich, veď si tiež Galilejec.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 14:70 On to však zasa poprel. Ale o krátky čas niektorí z prítomných znova vraveli Petrovi: „Naozaj si z nich, veď si Galilejčan."

Preklad Bohuslava Košu: Mk 14:70 On však zasa zaprel. A zakrátko okolostojaci znova povedali Petrovi: „Naozaj si z nich, veď si aj Galilejčan.“

Preklad Nového sveta: Mk 14:70 Opäť to zaprel. A tí, čo stáli naokolo, ešte raz povedali po chvíľke Petrovi: „Istotne si jedným z nich, lebo si Galilejčan.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 14:70 Ale Peter to znova poprel. No o chvíľu ktosi z tých, čo tam stáli, doňho začal dorážať: „Určite k nim patríš, si predsa z Galiley, aj reč ťa prezrádza!"

Český ekumenický překlad: Mk 14:70 On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi: „Jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje!“

Katolický liturgický překlad: Mk 14:70 Ale on opět zapíral. Za chvilku zase řekli Petrovi ti, kteří tam stáli: “Opravdu, patříš k nim, vždyť jsi přece Galilejec!”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 14:70 On však zase zapíral. Krátce nato i ti okolostojící Petrovi říkali: „Ty jsi opravdu z nich; vždyť jsi Galilejec.“

Překlad Bible kralická: Mk 14:70 A on opět zapřel. A po malé chvíli opět ti, kteříž tu stáli, řekli Petrovi: Jistě z nich jsi, nebo i Galilejský jsi, i řeč tvá podobná jest.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 14:70

Překlad Nová Bible kralická: Mk 14:70 On to však znovu zapíral. Po malé chvíli říkali zase ti kolemstojící Petrovi: "Jistěže jsi jeden z nich, vždyť jsi Galilejec. I tvé nářečí to dokazuje!"

Překlad Bible 21: Mk 14:70 On to ale znovu zapíral. Po malé chvíli se kolemstojící znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi Galilejec!"

Český studijní překlad: Mk 14:70 On však opět zapíral. A za malou chvíli znovu ti, co stáli poblíž, říkali Petrovi: „Skutečně jsi jeden z nich, vždyť jsi také Galilejec.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 14:70 A on opět zapíral. A zakrátko opět Petrovi říkali ti, kdo při tom stáli: Opravdu jsi z nich, vždyť jsi také Galilejec.

Překlad Františka Žilky: Mk 14:70 On zase zapíral. Zakrátko zase ti, kteří stáli okolo, řekli Petrovi: „Opravdu, jsi z nich! Vždyť jsi Galilejský.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 14:70 Ale Petr opět zapíral. Za chvilku řekli Petrovi zase ti, kteří u něho stáli: “Je to jisté, že k nim patříš, vždyť jsi přece Galilejec!”

Překlad Roberta Colu: Mk 14:70 On však zapřel po druhé. Po malé chvíli pravili Petrovi zase ti, kteří tam stáli: „Skutečně jsi z nich, vždyť jsi také Galilejan.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 14:70 Ale on zapřel opět. A po malé chvíli zase ti, kteří tam stáli, pravili Petrovi: „Vpravdě jsi z nich; vždyť jsi také Galilejský.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 14:70 On však opět zapřel. A po chvilce zase ti, kteří tam stáli, pravili Petrovi: „Opravdu jsi z nich, vždyť jsi taky Galilejec!“

Překlad Nového světa: Mk 14:70 Opět to popíral. A ti, kdo u [toho] stáli, za malou chvíli ještě jednou začali říkat Petrovi: „Jistě jsi jeden z nich, vždyť jsi opravdu Galilejec.“

Překlad Nový kovenant: Mk 14:70 Ale ten znovu nepromluvil. A uprostřed maličké chvíle znovu ti přistavení vykládali Petrovi, Opravdu, jsi z nich, protože jsi i Galilean, dokonce i tvoje mluva se podobá jeho!

Překlad Slovo na cestu: Mk 14:70 Petr to však znovu popřel. Kdosi se na něj osopil: "Určitě k nim patříš, máš taky galilejský přízvuk."

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f13.

A neuvádzajú ju rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 14:72 Vtedy sa ozval kohút po druhý raz. Tu si Peter spomenul na slová, ktoré mu Ježiš povedal: Skôr než kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš; chytil sa za hlavu a plakal.

Slovenský katolícky preklad: Mk 14:72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ I rozplakal sa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 14:72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu Ježiš povedal: „Skôr ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ A horko sa rozplakal.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 14:72 A hneď kohút druhý raz zaspieval. Vtedy si Peter spomenul na slová, ktoré mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. A dal sa do plaču.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 14:72 A hneď zaspieval kohút po druhé. Vtedy sa rozpamätal Peter na slovo, ktoré mu povedal Ježiš, že prv než kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. A vyjdúc rýchle von plakal.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 14:72 A kohút sa ozval druhý raz, i pripomenul si Peter výrok, ktorý mu povedal Ježiš: „Skôr ako sa kohút dvakrát ozve, trikrát sa ma odriekneš. A keď na to pomyslel, plakal.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 14:72 A hneď sa kohút po druhé ozval. I rozpamätal sa Peter na slová, ktoré mu bol Ježiš povedal: „Skôr, než sa kohút dva razy ozve, tri razy ma zaprieš." A pustil sa do plaču.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 14:72 A hneď kohút po druhé zakikiríkal. I rozpomenul sa Peter na slovo, ktoré mu povedal Ježiš: „Skôr, ako kohút dva razy zakikiríka, tri razy ma zaprieš.“ A keď sa zamyslel nad tým, zaplakal.

Preklad Nového sveta: Mk 14:72 Vtom zakikiríkal kohút druhý raz. Peter si spomenul na výrok, ktorý mu povedal Ježiš: „Skôr ako kohút dvakrát zakikiríka, trikrát ma zaprieš.“ To ho zlomilo a rozplakal sa.

Preklad Nádej pre každého: Mk 14:72 Vtom kohút zakikiríkal druhý raz. A tu si Peter spomenul na Ježišove slová: Skôr ako kohút druhý raz zakikiríka, tri razy ma zaprieš." Odišiel a rozplakal sa.

Český ekumenický překlad: Mk 14:72 Vtom kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: „Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A dal se do pláče.

Katolický liturgický překlad: Mk 14:72 A hned zakokrhal kohout podruhé. Tu si Petr vzpomněl na slovo, které mu Ježíš řekl: “Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.” A propukl v pláč.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 14:72 A ihned kohout zakokrhal podruhé. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu Ježíš řekl: „Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A dal se do pláče.

Překlad Bible kralická: Mk 14:72 A hned po druhé kohout zazpíval. I rozpomenul se Petr na slovo, kteréž byl řekl jemu Ježíš: Že prvé než kohout dvakrát zazpívá, třikrát mne zapříš. A vyšed, plakal.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 14:72

Překlad Nová Bible kralická: Mk 14:72 A vtom zakokrhal kohout podruhé a Petr si vzpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dříve než se dvakrát ozve kohout, třikrát mě zapřeš." A když na to pomyslel, rozplakal se.

Překlad Bible 21: Mk 14:72 A vtom podruhé zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš" a propukl v pláč.

Český studijní překlad: Mk 14:72 A hned kohout podruhé zakokrhal. Tu si Petr rozpomněl na výrok, jak mu Ježíš řekl: „Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mne zapřeš,“ a začal plakat.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 14:72 A kohout zakokrhal podruhé, i připomněl si Petr to slovo, jež mu řekl Ježíš: Dříve než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát se mne zřekneš. A když na to pomyslil, plakal.

Překlad Františka Žilky: Mk 14:72 A hned zakokrhal kohout po druhé. I vzpomněl si Petr na slova, jak mu Ježíš řekl: „Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Vzpamatoval sea plakal.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 14:72 A kohout zakokrhal podruhé. Tu si Petr vzpomněl, jak mu Ježíš řekl: “Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.” A propukl v pláč.

Překlad Roberta Colu: Mk 14:72 A hned kohout zakokrhal po druhé. I rozpomněl se Petr na slovo, které mu řekl Ježíš: „Dříve než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš!“ A dal se do pláče.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 14:72 A hned kohout zazpíval po druhé. I rozpomenul se Petr na slovo, které mu řekl Ježíš: „Prve než kohout zazpívá dvakrát, třikrát mě zapřeš.“ A dal se do pláče.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 14:72 A hned kohout zakokrhal po druhé. I rozpomněl se Petr na ta slova, jak mu řekl Ježíš: „Dříve než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A propukl v pláč.

Překlad Nového světa: Mk 14:72 A vzápětí kohout zakokrhal podruhé; a Petr si připomněl výrok, který k němu Ježíš pronesl: „Dříve než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A zhroutil se a rozplakal se.

Překlad Nový kovenant: Mk 14:72 A kohout se ohlásil za druhé. A Petr si připomněl promluvení, které mu Ježíš řekl, že: Dříve, než se kohout dvakrát ohlásí, odepřeš mne třikrát! A předhazuje si to, naříkal.

Překlad Slovo na cestu: Mk 14:72 A právě tehdy zakokrhal kohout podruhé. To připomnělo Petrovi Ježíšova slova, že ho třikrát zapře, než kohout dvakrát zakokrhá. Vytratil se,protože ho přemáhal pláč.

Slová “druhý raz“ uvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie).

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 1:28 Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou.

Slovenský katolícky preklad: Lk 1:28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 1:28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou."

Slovenský evanjelický preklad: Lk 1:28 Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! [Blahoslavená medzi ženami!]

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 1:28 A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami!

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 1:28 I vstúpil anjel k nej a povedal: Buď pozdravená, ty obdarená priazňou, Pán je s tebou, [ty si požehnaná medzi ženami].

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 1:28 A keď k nej anjel vstúpil, povedal: „Zdrav buď, (Bohom) Obľúbená! Pán s tebou!"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 1:28 A keď k nej anjel vstúpil, povedal: „Zdravá buď, milosťou obdarená, Pán s tebou, [požehnaná medzi ženami]!“

Preklad Nového sveta: Lk 1:28 A keď predstúpil pred ňu, povedal: „Dobrý deň, ty vysoko poctená, Jehova je s tebou.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 1:28 Anjel sa jej prihovoril: „Raduj sa, Mária, lebo Boh si zo všetkých žien vyvolil práve teba na veľkú úlohu!"

Český ekumenický překlad: Lk 1:28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“

Katolický liturgický překlad: Lk 1:28 Anděl k ní vešel a řekl: “Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 1:28 Vešel a řekl jí: „Raduj se, milostiplná; Pán je s tebou.“

Překlad Bible kralická: Lk 1:28 I všed k ní anděl, dí: Zdráva buď milostí obdařená, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 1:28

Překlad Nová Bible kralická: Lk 1:28 A když k ní přišel, řekl: "Zdravím tě, milostí obdařená, Pán s tebou! Jsi požehnaná mezi ženami!"

Překlad Bible 21: Lk 1:28 Když k ní přišel, řekl: "Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!"

Český studijní překlad: Lk 1:28 I vešel k ní a řekl: „ Buď zdráva, milostí obdařená, Pán je s tebou. Požehnaná tys mezi ženami.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 1:28 I vstoupil anděl k ní a řekl: Buď zdráva, přízní obdařená, Pán je s tebou[, ty jsi požehnaná mezi ženami].

Překlad Františka Žilky: Lk 1:28 Anděl vešel a řekl jí: „Buď zdráva! Dostalo se ti milosti; Pán s tebou!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 1:28 Anděl k ní vešel a řekl: “Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!”

Překlad Roberta Colu: Lk 1:28 Když k ní anděl vešel, řekl: „Zdráva buď, milosti plná! Pán s tebou! [Požehnaná tys mezi ženami!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 1:28 A vešed k ní anděl, řekl: „Zdráva buď, milostiplná, Pán s tebou, požehnaná si ty mezi ženami.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 1:28 A vešel k ní a řekl: „Zdrávas, milostiplná! Pán s tebou!“

Překlad Nového světa: Lk 1:28 A když před ni vešel, řekl: „Dobrý den, ty vysoce poctěná, Jehova je s tebou.“

Překlad Nový kovenant: Lk 1:28 A docházeje k ní, ten zpravodaj řekl, Raduj se odvděčená, panující je uprostřed tebe, požehnaná v ženách!

Překlad Slovo na cestu: Lk 1:28 Anděl ji oslovil: "Blahopřeji ti, Marie, Bůh ze všech žen vyvolil právě tebe k velikému úkolu!"

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskuly 28 a 892.

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskuly 565 a 700.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 3:36 Kainam, Arpakšad, Šém, Noach, Lemech,

Slovenský katolícky preklad: Lk 3:36 on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha,

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 3:36 on Kainamov, on Arfaxadov, on Semov, on Noemov, on Lamechov,

Slovenský evanjelický preklad: Lk 3:36 Sále Kainanov, Kainan Arfaxadov, Arfaxad Sémov, Sém Nóachov, Nóach Lámechov,

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 3:36 ktorý bol Kainanov, ktorý bol Arfaxadov, ktorý bol Sémov, ktorý bol Noeho, ktorý bol Lámechov,

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 3:36 ktorý bol Kainana, ktorý bol Arfaxada, ktorý bol Séma, ktorý bol Nóeho, ktorý bol Lamecha,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 3:36 ten Kainanov, ten Arfaxadov, ten Semov, ten Noemov, ten Lámechov,

Preklad Bohuslava Košu: Lk 3:36 ten Kainanov, ten Arfaxadov, ten Semov, ten Noemov, ten Lámechov,

Preklad Nového sveta: Lk 3:36 [syna] Kainana, [syna] Arpachšada, [syna] Sema, [syna] Noacha, [syna] Lámecha,

Preklad Nádej pre každého: Lk 3:36 Kainam, Arfaxad, Sem, Noe, Lamech,

Český ekumenický překlad: Lk 3:36 Kainan, Arfaxad, Sem, Noe, Lámech,

Katolický liturgický překlad: Lk 3:36 Kainan, Arfaxad, Sem, Noe, Lámech,

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 3:36 syna Kainamova, syna Arfaxadova, syna Semova, syna Noemova, syna Lamechova,

Překlad Bible kralická: Lk 3:36 Kterýž byl Kainanův, kterýž byl Arfaxadův, kterýž byl Semův, kterýž byl Noé, kterýž byl Lámechův,

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 3:36

Překlad Nová Bible kralická: Lk 3:36 který byl Kainana, který byl Arfaxada, který byl Sema, který byl Noéma, který byl Lámecha,

Překlad Bible 21: Lk 3:36 syna Kainana, syna Arpakšada, syna Semova, syna Noemova, syna Lámechova,

Český studijní překlad: Lk 3:36 ten Kainama, ten Arfaxada, ten Sema, ten Noema, ten Lámecha,

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 3:36 jenž byl Kainana, jenž byl Arfaxada, jenž byl Séma, jenž byl Nóeho, jenž byl Lamecha,

Překlad Františka Žilky: Lk 3:36 Sála Kainamův, Kainam Arfaxadův, Arfaxad Semův, Sem Noemův, Noe Lámechův,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 3:36 Kainan, Arfaxad, Sém, Noe, Lámech,

Překlad Roberta Colu: Lk 3:36 ten Kainanův, ten Arfaxadův, ten Semův, ten Noemův, ten Lamechův,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 3:36 ten Kainanův, ten Arfaxadův, ten Semův, ten Noemův, ten Lamechův,

Překlad Pavela Škrabala: Lk 3:36 ten Kainamův, ten Arfaxadův, ten Semův, ten Noemův, ten Lamechův,

Překlad Nového světa: Lk 3:36 [syna] Kainana, [syna] Arpakšada, [syna] Sema, [syna] Noema, [syna] Lameka,

Překlad Nový kovenant: Lk 3:36 toho od Kainana, toho od Arfaxada, toho od Šema, toho od Noaha, toho od Lamecha,

Toto meno vynechávajú rukopisy: Papyrus P75 (cca. 200) a Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

Ide o zosúladenie so Starým Zákonom – Gn 10:24, Gn 11:12 a 1 Krn 1:18.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 4:4 Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba.

Slovenský katolícky preklad: Lk 4:4 Ježiš mu odvetil: „Napísané je: “Nielen z chleba žije človek.”“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 4:4 Ježiš mu odpovedal: „Napísané je:

Slovenský evanjelický preklad: Lk 4:4 Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek [ale každým slovom Božím].

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 4:4 A Ježiš mu odpovedal a riekol: Je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 4:4 A Ježiš k nemu odvetil, vraviac: Je napísané: Nie na púhom chlebe bude človek žiť, lež na každom Božom výroku.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 4:4 A Ježiš mu odpovedal: „Napísané je: Nielen z chleba žije človek."

Preklad Bohuslava Košu: Lk 4:4 I odpovedal mu Ježiš: „Napísané je: Nielen zo samého chleba bude žiť človek, ale z každého slova Božiaho.“

Preklad Nového sveta: Lk 4:4 Ježiš mu však odpovedal: „Je napísané: ‚Človek nebude žiť na samom chlebe.‘“

Preklad Nádej pre každého: Lk 4:4 Ale Ježiš povedal: „Je napísané: Človek nebude žiť iba z chleba."

Český ekumenický překlad: Lk 4:4 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.“

Katolický liturgický překlad: Lk 4:4 Ježíš mu odpověděl: “Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk'.”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 4:4 A Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Ne samým chlebem bude živ člověk.“

Překlad Bible kralická: Lk 4:4 I odpověděl jemu Ježíš, řka: Psánoť jest: Že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem Božím.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 4:4

Překlad Nová Bible kralická: Lk 4:4 A Ježíš mu odpověděl: "Je napsáno: 'Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým Božím slovem.'"

Překlad Bible 21: Lk 4:4 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'"

Český studijní překlad: Lk 4:4 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem.‘ “

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 4:4 A Ježíš k němu odpověděl, pravě: Je psáno: Ne pouhým chlebem bude člověk žít, nýbrž každým Božím slovem.

Překlad Františka Žilky: Lk 4:4 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: “Člověk nebude živ jenom chlebem”.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 4:4 Ježíš mu odpověděl: “Je psáno: Ne samým chlebem živ je člověk.”

Překlad Roberta Colu: Lk 4:4 Ježíš mu odpověděl: „Psáno jest:,Ne samým chlebem živ je člověk, [nýbrž každým slovem Božím]'.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 4:4 A Ježíš mu odpověděl: „Psáno jest: Ne samým chlebem živ jest člověk, nýbrž každým slovem Božím.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 4:4 A Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Nežije člověk pouze chlebem“.

Překlad Nového světa: Lk 4:4 Ježíš mu však odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude žít samotným chlebem.‘“

Překlad Nový kovenant: Lk 4:4 A Ježíš k němu odpověděl, vykládaje, Je psáno: Ne přes chleba jedině bude člověk žít, ale přes veškeré promluvení božského!

Překlad Slovo na cestu: Lk 4:4 Ježíš odpověděl: "Je psáno v Zákoně: 'Člověku nestačí k životu jen chléb, ale Boží slovo potřebuje vždycky.'"

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskuly 28, 33, 565, 700; staré latinské preklady, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 4:8 Ježiš mu odpovedal: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť.

Slovenský katolícky preklad: Lk 4:8 Ježiš mu povedal: „Je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.”“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 4:8 Ježiš mu odpovedal: „Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš vzdávať božskú úctu!“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 4:8 Ježiš mu odpovedal: [Preč odo mňa, satan, lebo] napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu budeš slúžiť.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 4:8 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je napísané: JeHoVaHovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 4:8 A Ježiš mu v odvetu povedal: Je napísané: Budeš sa klaňať Pánovi, svojmu Bohu, a jemu jedinému konať svätú službu.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 4:8 Ježiš mu však odpovedal: „Napísané je: Pánovi, Bohu svojmu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť!"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 4:8 Tu sa ozval Ježiš a povedal mu: „Napísané je: Pánu Bohu svojmu sa budeš klaňať a iba jemu budeš slúžiť!“

Preklad Nového sveta: Lk 4:8 Ježiš mu odpovedal a riekol: „Je napísané: ‚Jehovu, svojho Boha, budeš uctievať a jemu samému budeš preukazovať svätú službu.‘“

Preklad Nádej pre každého: Lk 4:8 Ježiš mu odpovedal: „Je napísané, že jedine Boha máme uctievať a iba jemu máme slúžiť."

Český ekumenický překlad: Lk 4:8 Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“

Katolický liturgický překlad: Lk 4:8 Ježíš mu na to řekl: “Je psáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!'“

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 4:8 A Ježíš mu řekl: „Je psáno: Budeš se klanět Pánu, svému Bohu, a jeho jediného budeš uctívat.“

Překlad Bible kralická: Lk 4:8 I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi pryč ode mne, satanáši; nebo psáno jest: Pánu Bohu svému budeš se klaněti, a jemu samému sloužiti.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 4:8

Překlad Nová Bible kralická: Lk 4:8 Ježíš mu však odpověděl: "Odejdi ode mě, Satane! Vždyť je napsáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.'"

Překlad Bible 21: Lk 4:8 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'"

Český studijní překlad: Lk 4:8 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘ “

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 4:8 A Ježíš mu v odpověď řekl: Je psáno: Budeš se klanět Pánu, svému Bohu, a jemu jedinému konat svatou službu.

Překlad Františka Žilky: Lk 4:8 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: “Svému Pánu Bohu se klaněj a jej jediného uctívej”!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 4:8 Ježíš mu na to řekl: “Je psáno: Budeš se klanět Pánu, svému Bohu, a jen jemu sloužit!”

Překlad Roberta Colu: Lk 4:8 I odpověděl mu Ježíš: „Psáno jest:,Pánu, Bohu svému, se budeš klaněti a jemu jedinému sloužiti.' “

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 4:8 I odpověděl mu Ježíš: „Psáno jest: Pánu Bohu svému budeš se klaněti a jemu jedinému poctu božskou vzdávati.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 4:8 Ale Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: Svému Pánu Bohu se klaněj a jen jemu služ!“

Překlad Nového světa: Lk 4:8 Ježíš mu odpověděl a řekl: „Je napsáno: ‚Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.‘“

Překlad Nový kovenant: Lk 4:8 A odpovídaje mu, Ježíš řekl, Veď se za mne Satane! Protože je psáno: Budeš uctívat panujícího božského tvého a jedině jemu sloužit!

Překlad Slovo na cestu: Lk 4:8 Ježíš řekl: "Je psáno, že jedině Boha máme uctívat a jenom jemu se klanět."

Túto vetu uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

A neuvádzajú ju rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ξ (040) – Kódex Zacynthius (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskula 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 4:18 Duch Pánov je nado mnou,lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjeliuma uzdravovať skrúšených srdcom.Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie,slepým vrátiť zrak,utláčaných prepustiť

Slovenský katolícky preklad: Lk 4:18 „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 4:18 Duch Pánov spočíva na mne, lebo Boh ma zasvätil pomazaním, aby som doniesol Dobrú zvesť chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že sú prepustení, a slepým, že sa im vracia zrak; utláčaných prepustiť na slobodu

Slovenský evanjelický preklad: Lk 4:18 Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie,

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 4:18 Duch Pána JeHoVaHa je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 4:18 Na mne je Duch Pána, pretože ma pomazal priniesť chudobným blahú zvesť; vyslal ma vyhlásiť zajatcom oslobodenie a slepcom prezretie, zdrvených odoslať oslobodených,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 4:18 Duch Pánov je nado mnou, preto ma pomazal, poslal ma zvestovať chudobným, hlásať zajatým oslobodenie, slepým udelenie zraku, prepustiť utláčaný ch na slobodu,

Preklad Bohuslava Košu: Lk 4:18 Duch Pána je nado mnou, pretože ma pomazal hlásať radostnú zvesť chudobným, poslal ma oznámiť zajatým oslobodenie, slepým (udelenie) zraku, utláčaných prepúšťať na slobodu,

Preklad Nového sveta: Lk 4:18 „Jehovov duch je na mne, lebo ma pomazal, aby som oznamoval dobré posolstvo chudobným, poslal ma, aby som zvestoval oslobodenie zajatým a obnovenie zraku slepým, aby som prepustil zdrvených s úľavou,

Preklad Nádej pre každého: Lk 4:18 Duch Boží ma vedie, lebo ma Boh určil, aby som chudobným priniesol radostnú správu, tých, čo majú zlomené srdce, uzdravil, zajatcom oznámil vyslobodenie, slepým vrátil zrak, utláčaných oslobodil a rozhlásil, že prichádza čas,

Český ekumenický překlad: Lk 4:18 ‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,

Katolický liturgický překlad: Lk 4:18 'Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 4:18 Duch Páně je nade mnou, protože mě pomazal, abych nesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych zajatým zvěstoval propuštění a slepým navrácení zraku, abych na svobodu propustil utiskované,

Překlad Bible kralická: Lk 4:18 Duch Páně nade mnou, proto že pomazal mne, kázati evangelium chudým poslal mne, a uzdravovati skroušené srdcem, zvěstovati jatým propuštění a slepým vidění, a propustiti ssoužené v svobodu,

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 4:18

Překlad Nová Bible kralická: Lk 4:18 "Duch Pánův je nade mnou, protože mne pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mne uzdravit lidi zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit zdeptané na svobodu

Překlad Bible 21: Lk 4:18 "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu

Český studijní překlad: Lk 4:18 ‚Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu,

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 4:18 Na mně je Duch Páně, protože mě pomazal, bych chudým přinesl blahou zvěst; vyslal mě, bych prohlásil zajatcům osvobození a slepcům prohlédnutí, bych zdrcené odeslal osvobozené,

Překlad Františka Žilky: Lk 4:18 “Duch Páně jest nade mnou, protože mě pomazáním posvětil, abych hlásal evangelium chudým, poslal mě kázat zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, propouštět raněné na svobodu,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 4:18 Duch Páně na mně spočívá, protože mě pomazal, poslal mě hlásat chudým radostnou zvěst, vyhlásit zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, utlačovaným dát svobodu,

Překlad Roberta Colu: Lk 4:18 „Duch Páně nade mnou; proto mě pomazal, poslal mě zvěstovat evangelium chudým, [uzdravovat zkroušené srdcem,] ohlásit zajatým propuštění a slepým prohlédnutí, propustit utištěné na svobodu,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 4:18-19a „Duch Páně nade mnou; proto pomazal mě, poslal mě zvěstovat evangelium chudým, uzdravovat zkroušené srdcem, ohlásit zajatým propuštění a slepým prohlédnutí, propustit utisknuté na svobodu,

Překlad Pavela Škrabala: Lk 4:18 Duch Páně (je) nade mnou; proto mě pomazal, poslal mě hlásat evangelium chudým, oznámit zajatým propuštění a slepým vrácení zraku, utlačeným dát svobodu

Překlad Nového světa: Lk 4:18 Jehovův duch je na mně, protože mě pomazal, abych oznamoval dobrou zprávu chudým, vyslal mě, abych kázal propuštění zajatým a navrácení zraku slepým, abych zdrcené poslal pryč jako propuštěné,

Překlad Nový kovenant: Lk 4:18 Spirit panujícího je přese mne, kde mne anointoval pro prohlašování dobré zprávy skloněným, odstavil mě uzdravit ty spolurozbité srdcem, prohlašovat zajatým odpuštění a slepým vzhlédnutí, odstavovat zdrcené v odpuštění,

Překlad Slovo na cestu: Lk 4:18 "Duch Boží mě vede, protože mne Bůh určil, abych chudým přinesl radostnou zprávu, uzdravil ty, kteří jsou v srdci zraněni, sňal lidem pouta, kterými jsou svázáni, slepým abych vrátil zrak, utlačené osvobodil a ohlásil,

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ξ (040) – Kódex Zacynthius (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskula 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 5:26 Všetkých sa zmocnil úžas a oslavovali Boha. A naplnení bázňou si hovorili: Dnes sme videli naozaj zázračné veci.

Slovenský katolícky preklad: Lk 5:26 Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 5:26 Všetkých sa zmocnil úžas, velebili Boha a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 5:26 A všetci zostali ako bez seba, velebili Boha a naplnení bázňou hovorili: Prepodivné veci videli sme dnes.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 5:26 Vtedy pojal všetkých úžas, a oslavovali Boha a súc naplnení bázňou hovorili: Dnes sme videli neslýchané veci.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 5:26 A všetkých pojal úžas, i oslavovali Boha a boli naplnení bázňou a vraveli: Dnes sme uvideli neuveriteľné veci.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 5:26 V tom údiv pojal všetkých a oslavovali Boha. Boli plní strachu a hovorili: „Podivné veci sme dnes videli.“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 5:26 Tu úžas strhol všetkých a oslavovali Boha. A boli naplnení strachom a hovorili: „Neslýchané veci sme dnes videli.“

Preklad Nového sveta: Lk 5:26 Všetkých do jedného sa zmocnilo nadšenie, oslavovali Boha a boli naplnení strachom a hovorili: „Dnes sme videli nezvyčajné veci.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 5:26 Všetkých predchla svätá bázeň, chválili Boha a neprestajne opakovali: Dnes sme naozaj videli zázračné veci."

Český ekumenický překlad: Lk 5:26 Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: „Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.“

Katolický liturgický překlad: Lk 5:26 Všechny pojal úžas a velebili Boha. Byli plní bázně a říkali: »Dnes jsme viděli něco podivuhodného!«

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 5:26 Tu se všech zmocnil úžas a velebili Boha. Naplnila je bázeň a říkali: „Dnes jsme viděli podivuhodné věci!

Překlad Bible kralická: Lk 5:26 I užasli se všickni, a velebili Boha, a naplněni jsou bázní, řkouce: Viděli jsme dnes divné věci.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 5:26

Překlad Nová Bible kralická: Lk 5:26 Všech se tedy zmocnil úžas a oslavovali Boha. Byli naplněni bázní a říkali: "Dnes jsme viděli nepochopitelné věci!"

Překlad Bible 21: Lk 5:26 Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!"

Český studijní překlad: Lk 5:26 Všech se zmocnil úžas a oslavovali Boha; byli naplněni bázní a říkali: „Dnes jsme uviděli neobyčejné věci.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 5:26 A všechny pojal úžas, i oslavovali Boha a byli naplněni bázní a říkali: Dnes jsme uviděli neobyčejné věci.

Překlad Františka Žilky: Lk 5:26 Všech se zmocnil úžas a oni velebili Boha, byli naplněni strachem a říkali; „Dnes jsme uviděli neuvěřitelnou věc.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 5:26 Všechny uchvátil úžas a velebili Boha. Byli celí ustrašení a říkali: »Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného.«

Překlad Roberta Colu: Lk 5:26 I pojal úžas všechny a velebili Boha. Plni bázně pravili: „Viděli jsme dnes věci neuvěřitelné.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 5:26 I pojal úžas všecky a velebili Boha; a byli naplněni bázní řkouce: „Viděli jsme dnes věci neuvěřitelné.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 5:26 Všichni byli ohromeni a velebili Boha; byli plni bázně a říkali: „Dnes jsme viděli věci podivuhodné.“

Překlad Nového světa: Lk 5:26 Všech do jednoho se potom zmocnilo nadšení a začali oslavovat Boha a byli naplněni bázní a říkali: „Dnes jsme viděli podivné věci!“

Překlad Nový kovenant: Lk 5:26 a extáze vzala úplně všechny a glorifikovali božského a byli naplněni strachem, vykládajíce že, Viděli jsme dnes věci při glory!

Překlad Slovo na cestu: Lk 5:26 Celé shromáždění bylo vzrušeno a lidé, plní svaté bázně, chválili Boha a říkali: Dnes jsme viděli neuvěřitelné věci."

Túto vetu neuvádzajú tieto rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Ω* (045) – Athous Dionysiou (9. storočie), S (028) – Kódex Vaticanus 354 (949), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f13; Minuskuly 69, 118, 124, 157, 174, 205, 209, 579, 788, 1241; starý latinský preklad Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie).

A uvádzajú ju väčšina ostatných rukopisov.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 5:38 Mladé víno treba nalievať do nových mechov.

Slovenský katolícky preklad: Lk 5:38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 5:38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 5:38 Ale nové víno treba vliať do nových nádob [a oboje sa zachová].

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 5:38 Ale nové víno sa má vliať do nových kožíc, a oboje sa zachová.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 5:38 lež mladé víno načim dávať do mechov nových a obidvoje sa spolu uchraňuje.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 5:38Ale nové víno sa má nalievať do nových mechov.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 5:38 Ale nové víno sa má nalievať do nových kožených nádob [a oboje sa zachová].

Preklad Nového sveta: Lk 5:38 Ale nové víno sa musí naliať do nových vínnych kožíc.

Preklad Nádej pre každého: Lk 5:38 Preto mladé víno patrí do nových mechov.

Český ekumenický překlad: Lk 5:38 Nové víno se musí dát do nových měchů.

Katolický liturgický překlad: Lk 5:38 Ale mladé víno se musí nalévat do nových měchů.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 5:38 Ale mladé víno se musí dát do nového měchů.

Překlad Bible kralická: Lk 5:38 Ale víno nové v nádoby nové má lito býti, a obé bude zachováno.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 5:38

Překlad Nová Bible kralická: Lk 5:38 Nové víno se přece má lít do nových nádob a tak se obojí zachová.

Překlad Bible 21: Lk 5:38 Nové víno se má lít do nových měchů.

Český studijní překlad: Lk 5:38 Ale mladé víno se dává do nových měchů,a obojí zůstane zachováno.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 5:38 nýbrž mladé víno nutno dávat do nových měchů a obé se spolu uchraňuje.

Překlad Františka Žilky: Lk 5:38 Ale nové víno třeba nalíti do nových měchů.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 5:38 Ale mladé víno je třeba nalévat do nových měchů.

Překlad Roberta Colu: Lk 5:38 ale mladé víno se má vlévati do nových měchů [a obojí se zachová].

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 5:38 ale víno mladé má se vlévati do měchů nových, a obé se zachová.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 5:38 Ale mladé víno se má lít do nových měchů.

Překlad Nového světa: Lk 5:38 Ale mladé víno se musí dát do nových vinných měchů.

Překlad Nový kovenant: Lk 5:38 ale mladé víno se hodí do nových měchů a obojí je hlídáno spolu.

Překlad Slovo na cestu: Lk 5:38 Proto mladé víno patří do nových měchů.

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), R (027) – Kódex Nitriensis (6. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskuly 565 a 892.

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskula 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 6:10 Poobzeral sa po všetkých a tomu človeku povedal: Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela.

Slovenský katolícky preklad: Lk 6:10 Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 6:10 Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri si ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 6:10 I poobzeral si ich všetkých a povedal tomu človeku: Vystri ruku! On urobil tak. A ruka bola mu zase zdravá.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 6:10 A obzrúc sa po nich po všetkých dookola povedal človekovi: Vystri svoju ruku! A urobil tak, a jeho ruka bola zase zdravá jako tá druhá.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 6:10 I poobzeral sa po nich všetkých a povedal mu: Vystri tú svoju ruku. A on [tak] urobil a jeho ruka bola zasa napravená, takže bola ako tá druhá.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 6:10 I poobzeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On tak urobil a ruka mu ozdravela.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 6:10 I poobzeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri si ruku!“ On to urobil, a znova bola zdravá jeho ruka.

Preklad Nového sveta: Lk 6:10 A keď sa rozhliadol po všetkých, povedal tomu človeku: „Vystri ruku.“ Urobil to a jeho ruka bola uzdravená.

Preklad Nádej pre každého: Lk 6:10 Poobzeral si všetkých jedného po druhom, potom povedal mužovi: Vystri ruku!" Poslúchol a ruku mal opäť zdravú.

Český ekumenický překlad: Lk 6:10 Rozhlédl se po všech a řekl tomu člověku: „Zvedni tu ruku!“ On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá.

Katolický liturgický překlad: Lk 6:10 Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu: »Vztáhni tu ruku!« On to udělal, a ruka byla zase v pořádku.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 6:10 Pak se po nich všech rozhlédl a jemu řekl: „Natáhni tu ruku.“ On to udělal a ruka byla zase v pořádku.

Překlad Bible kralická: Lk 6:10 A pohleděv na ně na všecky vůkol, dí člověku tomu: Vztáhni tu ruku svou. A on učinil tak. I přivedena jest k zdraví ruka jeho jako druhá.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 6:10

Překlad Nová Bible kralická: Lk 6:10 A když se po nich po všech rozhlédl, řekl tomu člověku: "Natáhni tu ruku." A on to udělal a byla znovu zdravá jako ta druhá.

Překlad Bible 21: Lk 6:10 Potom se po nich všech rozhlédl a řekl tomu člověku: "Natáhni ruku." A když to udělal, jeho ruka byla uzdravená.

Český studijní překlad: Lk 6:10 Rozhlédl se po nich po všech a řekl mu: „Natáhni svou ruku.“ On to učinil a jeho ruka byla zase v pořádku.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 6:10 A rozhlédnuv se po nich všech, řekl mu: Vztáhni tu svou ruku. A on [tak] učinil a jeho ruka mu byla navrácena v pořádku, jako ta druhá.

Překlad Františka Žilky: Lk 6:10 Podíval se po všech kolem a řekl: „Natáhni ruku!“ On to učinil, a jeho ruka byla zase zdravá.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 6:10 Rozhlédl se po nich a řekl mu: »Natáhni tu ruku!« On to udělal, a ruka byla zase v pořádku.

Překlad Roberta Colu: Lk 6:10 A pohleděl po všech kolem a řekl tomu člověku: „Zvedni svou ruku!“ I zvedl a jeho ruka byla uzdravena.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 6:10 A pohleděv kolem na ně na všecky, řekl tomu člověku: „Vztáhni ruku svou.“ I vztáhl, a ruka jeho byla uzdravena.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 6:10 A když se po nich po všech rozhlédl, řekl mu: „Vztáhni tu ruku!“ On to udělal, a ruka byla zase v pořádku.

Překlad Nového světa: Lk 6:10 A když se po všech rozhlédl, řekl tomu člověku: „Natáhni ruku.“ Udělal to, a jeho ruka byla uzdravena.

Překlad Nový kovenant: Lk 6:10 A obhlížeje je všechny, řekl tomu člověku, Vztáhni tvoji ruku! Ale ten tak udělal. A jeho ruka byla obnovena, zdravá, jako ta druhá,

Překlad Slovo na cestu: Lk 6:10 Když nikdo neodpovídal, řekl nemocnému: "Natáhni tu ruku!" Muž poslechl a jeho pravice byla zdravá.

Slová ako tá druháuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Q (026) – Kódex Guelferbytanus B (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskula 13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P4; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskula 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 6:48 Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený.

Slovenský katolícky preklad: Lk 6:48 Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 6:48 Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 6:48 Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 6:48 Podobný je človekovi, staväjúcemu dom, ktorý kopal a išiel hlboko a položil základ na skale. A keď prišla povodeň, oborila sa rieka na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre založený na skale.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 6:48 Je podobný človekovi budujúcemu dom, ktorý kopal a dostal sa hlboko, i položil základ na skalu. No keď nastala povodeň, oborila sa na onen dom rieka a nezvládala ho otriasť, lebo bol založený na skalu.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 6:48 Podobný je človekovi, ktorý, keď stavia dom, kope a ide do hĺbky, kým nepoloží základ na skale. Keď (potom) príde povodeň a príval narazí na ten dom, nemôže ním otriasť, lebo je pevne postavený.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 6:48 Podobá sa človekovi, čo stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň a narazil na ten dom prúd, nemohol ním otriasť, lebo bol dobre vystavený [na skale].

Preklad Nového sveta: Lk 6:48 Je ako človek, ktorý staval dom, kopal a šiel do hĺbky a položil základ na skalný masív. Keď potom nastala záplava, privalila sa na ten dom rieka, ale nebola dosť silná, aby ním otriasla, lebo bol dobre postavený.

Preklad Nádej pre každého: Lk 6:48 podobá sa človeku, ktorý začal stavať dom a kopal základy do hĺbky, až na skalu. Keď sa prihnala povodeň a vody sa zapreli do domu, nepohol sa, lebo mal pevné základy.

Český ekumenický překlad: Lk 6:48 Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.

Katolický liturgický překlad: Lk 6:48 Je jako člověk, který stavěl dům: kopal do hloubky a položil základy na skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten dům, nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 6:48 Podobá se člověku, který si stavěl dům a kopal, kopal do hloubky a základy položil na skálu. Najednou se přihnala povodeň, příval se na ten dům vrhl, ale otřást jim nemohl, protože on byl dobře vystavěn.

Překlad Bible kralická: Lk 6:48 Podoben jest člověku stavějícímu dům, kterýž kopal a vytesal hluboko, a založil grunty v skále. A když se povodeň strhla, obořila se řeka na dům ten, ale nemohla ním pohnouti, nebo byl založen na skále.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 6:48

Překlad Nová Bible kralická: Lk 6:48 Je podobný člověku, který stavěl svůj dům tak, že kopal hluboko a položil základy na skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, neboť byl založen na skále.

Překlad Bible 21: Lk 6:48 Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven.

Český studijní překlad: Lk 6:48 Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 6:48 Je podoben člověku budujícímu dům, jenž kopal a dostal se hluboko, i položil základ na skálu. Když však nastala povodeň, obořila se na onen dům řeka a nedokázala jej zviklati, neboť byl založen na skále.

Překlad Františka Žilky: Lk 6:48 podoben je člověku stavějícímu dům, jenž kopal do hloubky a položil základ na skálu. Když pak nastala povodeň, přivalila se řeka na ten dům, ale nemohla jím otřásti, poněvadž byl dobře vystavěn. -

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 6:48 Je to s ním podobně jako s člověkem, který když stavěl dám, kopal do hloubky a položil základy na skále. Když přišla povodeň a příval narazil na ten dům, nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn.

Překlad Roberta Colu: Lk 6:48 Podobá se člověku, který stavěl dům a kopal hluboko a položil základ na skálu. Když pak nastala povodeň, opřela se řeka do toho domu, ale nemohla jím pohnouti, neboť byl postaven na skále.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 6:48 Podoben jest člověku, jenž stavě dům kopal hluboko a položil základ na skálu. Když pak povstala povodeň, obořila se řeka na ten dům a nemohla jím pohnouti, -neboť byl založen na skále. -

Překlad Pavela Škrabala: Lk 6:48 Je podoben člověku, který staví dům; kopal, šel do hloubky a položil základ na skálu. Když nastala povodeň, proud narazil na ten dům, a nemohl jím otřást, neboť byl dobře vystavěn.

Překlad Nového světa: Lk 6:48 Je podobný člověku, který stavěl dům, kopal a šel do hloubky a položil základ na skalním masivu. Když potom nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nebyla dost silná, aby jím otřásla, protože byl dobře postaven.

Překlad Nový kovenant: Lk 6:48 je podobný člověku, budujícímu dům, který kopal a hloubil a umístil základ přes skálu, ale záplava nastávaje, řeka se drala k onomu domu a nebyla silná jím zatřást, protože byl založený přes skálu.

Překlad Slovo na cestu: Lk 6:48 podobá se člověku, který začal stavět dům a vykopal základy hluboko ve skále. Když se přihnala povodeň, dům se ani nepohnul, protože měl dobré základy.

Slovo na skaleuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f1, f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie),

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 8:43 Bola medzi nimi žena, ktorá už dvanásť rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden.

Slovenský katolícky preklad: Lk 8:43 Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok; minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 8:43 Bola tam istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 8:43 Tu akási žena, ktorá mala od dvanástich rokov krvotok a [hoci všetok svoj majetok vydala na lekárov], nikto ju nemohol uzdraviť,

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 8:43 A istá žena, ktorá bola v krvotoku od dvanástich rokov a ktorá bola na lekárov vynaložila všetku svoju živnosť a nemohla byť uzdravená od nikoho,

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 8:43 a jedna žena, ktorá spred dvanástich rokov mala tok krvi, ktorá ešte aj celé svoje živobytie minula na lekárov a od žiadneho sa nedomohla uzdravenia,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 8:43 Tu akási žena, ktorá už dvanásť rokov trpela na krvotok a hoci všetko svoje vlastníctvo vydala na lekárov, jednako nikto ju nemohol vyliečiť,

Preklad Bohuslava Košu: Lk 8:43 Tu istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok a hoci všetok svoj majetok vydala na lekárov, nikto ju nemohol uzdraviť,

Preklad Nového sveta: Lk 8:43 A žena postihnutá dvanásť rokov krvotokom, ktorú nemohol nikto vyliečiť,

Preklad Nádej pre každého: Lk 8:43 Bola tam aj istá žena, ktorá už dvanásť rokov krvácala, a hoci minula na lekárov celý svoj majetok, ani jednému sa ju nepodarilo vyliečiť.

Český ekumenický překlad: Lk 8:43 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit.

Katolický liturgický překlad: Lk 8:43 Byla tam jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvácením, utratila na lékaře celé své jmění a nikdo ji nemohl uzdravit.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 8:43 Jakási žena, která byla už po dvanáct let postižena krvotokem a kterou nikdo nedokázal vyléčit,

Překlad Bible kralická: Lk 8:43 Tedy žena, kteráž nemoc svou trpěla od let dvanácti, a byla na lékaře vynaložila všecken statek, a od žádného nemohla uzdravena býti,

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 8:43 Lk 8:43 Jakási žena, která byla už po dvanáct let postižena krvotokem a kterou nikdo nedokázal vyléčit,

Překlad Nová Bible kralická: Lk 8:43 A jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvácením a vynaložila všechno své živobytí na lékaře a žádný ji nemohl uzdravit,

Překlad Bible 21: Lk 8:43 Byla tam jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit.

Český studijní překlad: Lk 8:43 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok a vynaložila na lékaře všechno, co měla, a nikdo ji nemohl uzdravit.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 8:43 a jedna žena, jež dvanáct let měla tok krve, která nadto celé své živobytí spotřebovala na lékaře a od žádného nedosáhla uzdravení,

Překlad Františka Žilky: Lk 8:43 Jedna žena, jež byla nemocna krvotokem dvanáct let a od nikoho nemohla býti uzdravena,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 8:43 Byla tam taky jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvotokem, a nikdo ji nemohl uzdravit.

Překlad Roberta Colu: Lk 8:43 Jedna žena, která trpěla dvanáct let krvotokem a vynaložila všechen svůj majetek na lékaře, aniž nalezla u nich uzdravení,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 8:43 A jedna žena, která měla krvotok, dvanáct rokův a vynaložila na lékaře všechen statek svůj, aniž mohla býti od koho uzdravena,

Překlad Pavela Škrabala: Lk 8:43 A jedna žena, která měla už dvanáct roků krvotok a celý svůj majetek vynaložila na lékaře, a nikdo ji nemohl uzdravit,

Překlad Nového světa: Lk 8:43 A žena postižená dvanáct let krvotokem, kterou nikdo nebyl schopen vyléčit,

Překlad Nový kovenant: Lk 8:43 a žena, jsouc ve výtoku krve od dvanácti let, která spotřebovala celé živobytí do uzdravujících a nebyla silná být pod nikým vyléčena;

Překlad Slovo na cestu: Lk 8:43 Byla tam i jedna žena, která již dvanáct let trpěla krvácením a ačkoliv nechala u lékařů již celé své jmění, nikomu se nepodařilo ji uzdravit.

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia); Unciál 0279; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptský preklad Copsa, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a Origenes.

Prevzaté z Mk 5:26

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 8:45 Ježiš sa pýtal: Kto sa ma to dotkol? Keď sa nikto nepriznával, Peter povedal: Učiteľ, to ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa.

Slovenský katolícky preklad: Lk 8:45 Ježiš sa spýtal: „Kto sa ma to dotkol?“ Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: „Učiteľ, veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 8:45 Ježiš sa spýtal: „Kto sa ma to dotkol?“ Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: „Učiteľ, veď ťa tlačia zástupy a tisnú ťa!“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 8:45 Opýtal sa Ježiš: Kto sa ma dotkol? A keď všetci popierali, povedal Peter [a tí, čo boli s Ním]: Majstre, zástupy sa tisnú a tlačia Ťa.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 8:45 A Ježiš povedal: Kto sa ma to dotknul? A keď všetci popierali, povedal Peter a tí, ktorí boli s ním: Pane, zástupy ťa tisnú a tlačia, a hovoríš: Kto sa ma to dotknul?

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 8:45 A Ježiš povedal: Kto si to na mňa siahol? A zakiaľ všetci popierali, povedal Peter a tí s ním: Veliteľu, zvierajú a utískajú ťa davy, a vravíš: kto si to na mňa siahol?

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 8:45Ježiš sa spýtal: „Kto sa ma to dotkol?" Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: „Učiteľ, veď ťa zástupy zvierajú a dlávia!"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 8:45 Tu povedal Ježiš: „Kto sa ma dotkol?“ Keď to však všetci popierali, povedal Peter a tí, čo boli s ním: „Majstre, zástupy ťa zvierajú a tisnú a ty hovoríš: ,Kto sa ma dotkol?’

Preklad Nového sveta: Lk 8:45 Ježiš preto povedal: „Kto sa ma to dotkol?“ Keď to všetci popierali, povedal Peter: „Učiteľ, zástupy ťa zvierajú a tlačia sa na teba.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 8:45 „Kto sa ma to dotkol?" spýtal sa Ježiš. Keď sa nikto nechcel priznať, Peter namietol: „Majstre, v tejto tlačenici nie je čudo, že do teba niekto sotí."

Český ekumenický překlad: Lk 8:45 Ježíš řekl: „Kdo se mne to dotkl?“ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním: „Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!“

Katolický liturgický překlad: Lk 8:45 Ježíš se zeptal: “Kdo se mě to dotkl?” Když to všichni popírali, řekl mu Petr: “Mistře, plno lidí se na tebe tlačí a tísní tě!”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 8:45 Ale Ježíš řekl: „Kdo se mě to dotkl?“ Protože se všichni ohrazovali, řekl Petr: „Mistře, to se na tebe tísní a tlačí zástupy.“

Překlad Bible kralická: Lk 8:45 I řekl Ježíš: Kdo jest, ješto se mne dotekl? A když všickni zapírali, řekl Petr, a kteříž s ním byli: Mistře, zástupové tebe tisknou a tlačí, a pravíš: Kdo se mne dotekl?

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 8:45

Překlad Nová Bible kralická: Lk 8:45 Ježíš tedy řekl: "Kdo se mě dotkl?" A když to všichni popírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním: "Mistře, davy se na tebe tisknou a tlačí a ty říkáš: 'Kdo se mě dotkl?'"

Překlad Bible 21: Lk 8:45 "Kdo se mě dotkl?" ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr: "Mistře, davy se na tebe mačkají a tlačí..."

Český studijní překlad: Lk 8:45 Ježíš řekl: „Kdo se mne dotkl?“ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním: „Mistře, zástupy tě svírají a tísní,a říkáš: Kdo se mne dotkl.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 8:45 A Ježíš řekl: Kdo si to na mne sáhl? A když všichni popírali, řekl Petr a ti s ním: Veliteli, svírají a utiskují tě davy, a pravíš: kdo si to na mne sáhl?

Překlad Františka Žilky: Lk 8:45 Ježíš se otázal: „Kdo se mne to dotkl?“ Všichni zapírali a Petr řekl: „Pane,zástupy tě obklopují a na tebe se tisknou.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 8:45 Ježíš se zeptal: “Kdo se mě to dotkl?” Když to všichni popírali, řekl mu Petr: “Mistře, plno lidí se na tebe tlačí a tísní tě ze všech stran.”

Překlad Roberta Colu: Lk 8:45 I řekl Ježíš: „Kdo se mne dotkl?“ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním: „Mistře, zástupy se tisknou a tlačí na tebe [a ty pravíš: ,Kdo se mne dotkl?']

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 8:45 I řekl Ježíš: „Kdo jest ten, jenž se mě dotkl?“ A když všichni popírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním: „Mistře, zástupové se tisknou a tlačí na tebe, a pravíš: ,Kdo jest ten, jenž se mě dotkl?‘“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 8:45 A Ježíš řekl: „Kdo se mě to dotkl? M Když se nikdo nepřiznával, řekl Petr: „Pane, lidé se na tebe tlačí a tísní tě.“

Překlad Nového světa: Lk 8:45 Ježíš tedy řekl: „Kdo se mě to dotkl?“ Když to všichni popírali, Petr řekl: „Učiteli, zástupy tě svírají a těsně se k tobě tlačí.“

Překlad Nový kovenant: Lk 8:45 a Ježíš řekl, Kdo se mne dotknul? Ale všichni nepromlouvajíce, Petr i ti uprostřed jeho, řekli, Mistře, ty davy tě spolu drží a odtlačují a ty vykládáš - Kdo se mne dotknul?

Překlad Slovo na cestu: Lk 8:45 Ježíš se zeptal: "Kdo se mne to dotkl?" Nikdo se nepřiznával a Petr řekl: "Pane, vždyť je kolem tebe tolik lidí a ti se na tebe tlačí."

Slová “a tí, čo boli s ním“ uvádzajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), R (027) – Kódex Nitriensis (6. storočie), Ξ (040) – Kódex Zacynthius (6. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Pe (024) – Kódex Guelferbytanus A (6. storočie), U (030) – Kódex Nanianus (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), S (028) – Kódex Vaticanus 354 (949), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 33, 157, 565, 579, 700c, 892, 1010, 1071, 1241, 1342, 1424; niektoré staré latinské preklady, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský preklad Copbo, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a etiópske preklady.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Minuskuly 700*; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptský preklad Copsa.

Slová a hovoríš: Kto sa ma dotkol?“ uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), R (027) – Kódex Nitriensis (6. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Pe (024) – Kódex Guelferbytanus A (6. storočie); Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f13; Minuskuly 33, 565, 700; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), etiópske preklady.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); f1; Minuskula 1241.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 8:48 Ježiš jej povedal: Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji.

Slovenský katolícky preklad: Lk 8:48 A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 8:48 On jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 8:48 A On jej povedal: Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 8:48 A on jej povedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila; Iď v pokoji!

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 8:48 A on jej povedal: [Buď spokojná,] dcéra, pomohla ti tvoja viera, poberaj sa v pokoji.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 8:48 On jej však povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 8:48 On jej však povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!"

Preklad Nového sveta: Lk 8:48 Ale on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 8:48 Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. „Choď v pokoji!" povedal jej Ježiš.

Český ekumenický překlad: Lk 8:48 A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.“

Katolický liturgický překlad: Lk 8:48 On jí na to řekl: “Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji!”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 8:48 A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila; jdi v pokoji.“

Překlad Bible kralická: Lk 8:48 A on řekl jí: Dobré mysli buď, dcero, víra tvá tebe uzdravila. Jdiž u pokoji.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 8:48

Překlad Nová Bible kralická: Lk 8:48 A on jí řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji."

Překlad Bible 21: Lk 8:48 "Dcero," odpověděl jí Ježíš, "tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji."

Český studijní překlad: Lk 8:48 On jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 8:48 A on jí řekl: [Buď dobré mysli,] dcero, vyhojila tě tvá víra, ubírej se v pokoji.

Překlad Františka Žilky: Lk 8:48 Řekl jí: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 8:48 On jí na to řekl: “Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji!”

Překlad Roberta Colu: Lk 8:48 On pak jí řekl: „Dcero, tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 8:48 On pak řekl jí: „Dcero, víra tvá tě uzdravila, jdi v pokoji.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 8:48 On jí pak řekl: „Dcero, tvá víra tě uzdravila; jdi v pokoji!“

Překlad Nového světa: Lk 8:48 Ale řekl jí: „Dcero, tvá víra tě uzdravila; jdi v pokoji.“

Překlad Nový kovenant: Lk 8:48 A ten jí řekl, Drž odvahu dcero, ta tvoje víra tě zachránila, projdi do míru!

Překlad Slovo na cestu: Lk 8:48 Ježíš jí řekl: "Tvoje víra tě uzdravila. Jdi pokojně domů."

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f13.

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ξ (040) – Kódex Zacynthius (6. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 8:54 Chytil ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň!

Slovenský katolícky preklad: Lk 8:54 Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 8:54 Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 8:54 Ale On chytil ju za ruku a zvolal: Dieťa, vstaň!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 8:54 Ale on vyhnal všetkých von a chopil ju za ruku, zavolal a riekol: Dievča vstaň!

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 8:54 No on všetkých vyhnal von, chopil sa jej ruky a zvolal, vraviac: Dievča, zdvíhaj sa.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 8:54 No on ju chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 8:54 On ju však uchopil za ruku a zvolal: „Dieťa, vstaň!“

Preklad Nového sveta: Lk 8:54 Ale on ju vzal za ruku, zvolal a riekol: „Dievča, vstaň!“

Preklad Nádej pre každého: Lk 8:54 Chytil ju za ruku a zvolal: „Dievčatko, vstaň!"

Český ekumenický překlad: Lk 8:54 On však ji vzal za ruku a zvolal: „Dcerko, vstaň!“

Katolický liturgický překlad: Lk 8:54 On však ji vzal za ruku a zavolal: “Dívko, vstaň!”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 8:54 Ale on ji vzal za ruku, zavolal na ni a řekl: „Dceruško, vstaň.“

Překlad Bible kralická: Lk 8:54 On pak vyhnav ven všecky, a ujav ruku její, zvolal, řka: Děvečko, vstaň.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 8:54

Překlad Nová Bible kralická: Lk 8:54 Ale on všechny vyhnal, vzal ji za ruku a zvolal: "Dívenko, vstaň!"

Překlad Bible 21: Lk 8:54 On ji ale vzal za ruku a zvolal: "Děvčátko, vstaň!"

Český studijní překlad: Lk 8:54 On však všechny vyhnal ven, uchopil její ruku a zvolal: „Dívko, vstaň! “

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 8:54 Avšak on, vyhnav všechny ven a chopiv se její ruky, zvolal, pravě: Děvče, zvedej se.

Překlad Františka Žilky: Lk 8:54 On však ji uchopil za ruku a zavolal: „Dítě, vstaň!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 8:54 On však ji vzal za ruku a zavolal: “Dívko, vstaň!”

Překlad Roberta Colu: Lk 8:54 On však vzal ji za ruku a zvolal: „Dívko, vstaň!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 8:54 On však vzav ji za ruku, zavolal ji řka: „Dívko vstaň.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 8:54 On ji však vzal za ruku a zvolal: „Dívko, vstaň!“

Překlad Nového světa: Lk 8:54 Ale on ji vzal za ruku, zvolal a řekl: „Děvče, vstaň!“

Překlad Nový kovenant: Lk 8:54 Ale on, vyhodiv všechny ven a zmocniv se její ruky, hlásil, vykládaje, Děvče probuď se!

Překlad Slovo na cestu: Lk 8:54 vzal ji za ruku a zvolal: "Dítě, vstaň!"

Slová vyhnal všetkých vonuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), R (027) – Kódex Nitriensis (6. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskula 13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?

Slovenský katolícky preklad: Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?"

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?"

Slovenský evanjelický preklad: Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, opýtali sa: Chceš, aby sme povedali: Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich [ako urobil Eliáš]?

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 9:54 A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, povedali: Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň sostúpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil?

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 9:54 A zbadajúc to jeho učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, želáš si, žeby sme povedali, nech z neba zostúpi oheň a strávi ich, ako spravil aj Eliáš?

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 9:54 Keď to videli jeho učeníci Jakub a Ján, prehovorili: „Pane, chceš, aby sme povedali: 'Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich!'?"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 9:53b-54 Keď to však videli jeho učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, chceš, aby sme povedali, nech zostúpi oheň z neba a zničí ich, [ako urobil Eliáš]?“

Preklad Nového sveta: Lk 9:54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, chceš, aby sme povedali ohňu nech zostúpi z neba a vyhladí ich?“

Preklad Nádej pre každého: Lk 9:54 Jakuba a Jána to rozhnevalo a povedali: „Majstre, nemáme na nich privolať oheň z neba ako kedysi Eliáš? Nech tá dedina zhorí!"

Český ekumenický překlad: Lk 9:54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“

Katolický liturgický překlad: Lk 9:54 Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: “Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 9:54 Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom nařídili ohni, ať sestoupí s nebe a sežehne je?“

Překlad Bible kralická: Lk 9:54 A viděvše to učedlníci jeho Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš-li, ať díme, aby oheň sestoupil s nebe, a spálil je, jako i Eliáš učinil?

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 9:54

Překlad Nová Bible kralická: Lk 9:54 Když to tedy viděli jeho učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, chceš, ať řekneme ohni, aby sestoupil z nebe a pohltil je, jako to udělal i Eliáš?"

Překlad Bible 21: Lk 9:54 Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?"

Český studijní překlad: Lk 9:54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit s nebe a zahubit je jako to učinil i Eliáš?“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 9:54 A když to uviděli jeho učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, přeješ si, bychom řekli, ať sestoupí s nebe oheň a stráví je, jak učinil i Eliáš?

Překlad Františka Žilky: Lk 9:54 Jakmile to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom řekli, aby oheň sestoupil s nebe a zhubil je?“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 9:54 Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: “Pane, chceš, ať svoláme z nebe oheň, aby je zahubil?”

Překlad Roberta Colu: Lk 9:54 Když (to) jeho učedníci Jakub a Jan uzřeli, pravili: „Pane, chceš, abychom řekli, ať oheň sestoupí s nebe a je zahubí?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 9:54 Uzřevše (to) učeníci jeho Jakub a Jan pravili: „Pane, chceš, abychom řekli, by oheň sestoupil s nebe a je zahubil?“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 9:54 Když to viděli jeho učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš? Řekneme, aby oheň sestoupil s nebe a zahubil je.“

Překlad Nového světa: Lk 9:54 Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom řekli ohni, aby sestoupil z nebe a vyhladil je?“

Překlad Nový kovenant: Lk 9:54 Ale vidíce, ti jeho učedníci Jakub a Jan řekli, Panující, chceš abychom řekli ohni sestoupit od nebe a strávit je jako i Elijahu udělal?

Překlad Slovo na cestu: Lk 9:54 Jakuba a Jana to rozhněvalo a řekli: "Pane, nemáme na ně svolat oheň z nebe, jako to kdysi udělal Elijáš? Ať ta vesnice shoří!"

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

Túto časť vety neuávzdajú tieto rukopisy: Papyrusy P75 (cca. 200) a P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; Minuskula 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 9:55-56 On sa obrátil k nim a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.

Slovenský katolícky preklad: Lk 9:55-56 On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 9:55-56 On sa obrátil a pokarhal ich. A dali sa na cestu do inej dediny. 

Slovenský evanjelický preklad: Lk 9:55-56 Ale On sa obrátil a pokarhal ich: [Neviete, čieho ste ducha; lebo Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť.] A odišli do inej dediny.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 9:55-56 Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal: Neviete, čieho ste vy ducha; lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. A išli do iného mestečka.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 9:55-56 No on sa obrátil a napomenul ich [a povedal: Neviete, akého ste vy ducha]. A pobrali sa do inej dediny.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 9:55-56 On sa však obrátil a pokarhal ich. I pobrali sa do inej dediny.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 9:55-56 On sa však obrátil, pokarhal ich [a povedal: „Neviete, čieho ducha ste.“] I odišiel do inej dediny.

Preklad Nového sveta: Lk 9:55-56 Ale on sa obrátil a pokáral ich. Preto išli do inej dediny.

Preklad Nádej pre každého: Lk 9:55-56 Ale Ježiš ich pokarhal: „Vravíte, akoby ste ani neboli moji učeníci. Syn človeka predsa neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť." A tak sa pobrali do inej dediny.

Český ekumenický překlad: Lk 9:55-56 Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.

Katolický liturgický překlad: Lk 9:55-56 On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 9:55-56 Ale on se obrátil a pokáral je. A vydali se na cestu do jiné vesnice.

Překlad Bible kralická: Lk 9:55-56 Ale obrátiv se, potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu. Syn zajisté člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby spasil. I odešli do jiného městečka.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 9:55-56

Překlad Nová Bible kralická: Lk 9:55-56 Ale on se obrátil a pokáral je slovy: "Vy nevíte, jakého jste ducha. Neboť Syn člověka nepřišel lidské duše zahubit, ale spasit." Šli tedy do jiné vesnice.

Překlad Bible 21: Lk 9:55-56 Ježíš se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice.

Český studijní překlad: Lk 9:55-56 Obrátil se a pokáral je. Řekl: „Nevíte, jakého jste ducha.“ A šli do jiné vesnice.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 9:55-56 Obrátiv se však, domluvil jim [a řekl: Nevíte, jakého jste ducha]. A odebrali se do jiné vsi.

Překlad Františka Žilky: Lk 9:55-56 Obrátil se a pohrozil jim. I odebrali se do jiné osady.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 9:55-56 On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice.

Překlad Roberta Colu: Lk 9:55-56 Ale On se obrátil a pokáral je [slovy: „Nevíte, čího ducha jste. Syn člověka nepřišel duše zahubit, nýbrž spasit.“] I odešli do jiné vesnic

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 9:55-56 Ale on obrátiv se, pokáral je řka: „Nevíte, čího ducha jste. Syn člověka nepřišel duše zahubit, nýbrž spasit.“ I odešli do jiné vesnice.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 9:55-56 On se však obrátil a pokáral je. Odešli pak do jiné vesnice.

Překlad Nového světa: Lk 9:55-56 Obrátil se však a přísně je napomenul. Šli tedy do jiné vesnice.

Překlad Nový kovenant: Lk 9:55-56 Ale otáčeje se, je varoval a řekl, Nevidíte, jakého spiritu jste vy! Protože syn člověka nepřišel duše lidí zničit, ale zachránit! A prošli do další vesnice.

Překlad Slovo na cestu: Lk 9:55-56 Ježíš to rozhodně odmítl: "Jak vás může něco takového napadnout? Jako byste ani nebyli moji učedníci. Syn člověka přece nepřišel lidské životy mařit, ale zachraňovat." Šli tedy do jiné vesnice.

1. Vetu “a povedal: Neviete, čieho ducha ste.“ uvádzajú tieto rukopisy: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); ℓ 1127m.

2. Vetu “a povedal: Neviete, čieho ducha ste; Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť.uvádzajú tieto rukopisy: Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 1079, 1242, 1546.

3. Nič neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrusy P75 (cca. 200) a P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ξ (040) – Kódex Zacynthius (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); Minuskuly 28, 33, 565, 892, 1009, 1010, 1071.

Ide o pochybné čítanie marcionitského pôvodu.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 11:2 Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.

Slovenský katolícky preklad: Lk 11:2 Povedal im: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 11:2 Povedal im: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 11:2 Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče [náš, ktorý si v nebesiach], posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje [buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi!]

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 11:2 A on im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Náš Otče, ktorý si v nebesiach! Nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak i na zemi!

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 11:2 I povedal im: Keď sa modlíte, vravte: Otče, nech sa posvätí tvoje meno, nech príde tvoje kraľovanie,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 11:2 Povedal im teda: „Keď sa modlíte, hovorte: 'Otče, posväť sa meno tvoje! Príď kráľovstvo tvoje!

Preklad Bohuslava Košu: Lk 11:2 On im teda povedal: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa meno tvoje! Príď káľovstvo tvoje!“

Preklad Nového sveta: Lk 11:2 Preto im povedal: „Kedykoľvek sa modlíte, hovorte: ‚Otče, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo.

Preklad Nádej pre každého: Lk 11:2 Ježiš mu vyhovel: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo.

Český ekumenický překlad: Lk 11:2 Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.

Katolický liturgický překlad: Lk 11:2 Odpověděl jim: “Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 11:2 Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se Jméno tvé; přijď království tvé;

Překlad Bible kralická: Lk 11:2 I řekl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přiď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 11:2

Překlad Nová Bible kralická: Lk 11:2 Řekl jim tedy: "Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.

Překlad Bible 21: Lk 11:2 Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království!

Český studijní překlad: Lk 11:2 Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 11:2 I řekl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království,

Překlad Františka Žilky: Lk 11:2 Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: “Otče, svaté budiž Tvé jméno, přijď Tvé království;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 11:2 Řekl jim: “Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se tvé jméno. Přijď tvé království.

Překlad Roberta Colu: Lk 11:2 On jim řekl: „Když se modlíte, rcete:,Otče, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 11:2 A on řekl jim: „Když se modlíte rcete: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 11:2 I řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se tvé jméno! Přijď tvé království!

Překlad Nového světa: Lk 11:2 Řekl jim tedy: „Kdykoli se modlíte, říkejte: ‚Otče, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království.

Překlad Nový kovenant: Lk 11:2 Ale řekl jim, Jakmile se modlíte, vykládejte - otče náš v nebesích ať je zasvěcené jméno tvé, ať přijde tvé království, ať se stane tvůj záměr - jako v nebi, i přes zemi

Překlad Slovo na cestu: Lk 11:2 Ježíš mu vyhověl: "Když se modlíte, říkejte: Náš nebeský Otče, vzdáváme čest tvému svatému jménu. Ujmi se vlády, ať se děje všechno podle tvé vůle jak v nebi, tak i na zemi.

Zosúladenie s Mt 6:9-10 uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Pe (024) – Kódex Guelferbytanus A (6. storočie), ), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

Toto slovo neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

Ich pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Matúšovím evanjelium – Mt 6:9-10:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:9-10 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:9-10 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:9-10 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:9-10 Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:9-10 Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:9-10 Vy sa teda modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno, nech príde tvoje kraľovanie, nech je vykonaná tvoja vôľa ako v nebi, aj na zemi;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:9-10 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje! Príď Kráľovstvo tvoje! Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:9-10 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje! Príď kráľovtvo tvoje! Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi!

Preklad Nového sveta: Mt 6:9-10 Budete sa teda modliť takto: ‚Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:9-10 Modlite sa teda takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo. Buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi.

Český ekumenický překlad: Mt 6:9-10 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:9-10 Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:9-10 Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se Jméno tvé, přijď Království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Překlad Bible kralická: Mt 6:9-10 A protož vy takto se modlte: Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přiď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:9-10

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:9-10 Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.

Překlad Bible 21: Mt 6:9-10 Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.

Český studijní překlad: Mt 6:9-10 Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:9-10 Vy se tedy modlete takto: Náš Otče, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, i na zemi;

Překlad Františka Žilky: Mt 6:9-10 Modlete se takto: Náš Otče, jenž jsi v nebesích! Svaté budiž Tvé jméno! Přijď Tvé království! Staň se Tvá vůle, jako v nebi tak i na zemi!

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:9-10 Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Překlad Roberta Colu: Mt 6:9-10 „Takto se tedy budete modliti vy: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé! Přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:9-10 Takto tedy budete se modliti vy: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:9-10 Vy se tedy budete modlit takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé! Přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi!

Překlad Nového světa: Mt 6:9-10 Budete se tedy modlit takto: ‚š Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.

Překlad Nový kovenant: Mt 6:9-10 Takto se tedy modlete - otče náš v nebesích, ať je zasvěcené tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvůj záměr - jako v nebi, i přes zemi,

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:9-10 Dám vám vzor prosté modlitby:Náš nebeský Otče,vzdáváme čest tvému svatému jménu. Ujmi se vlády,ať se děje všechno podle tvé vůlejak v nebi, tak na zemi.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 11:4 a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.

Slovenský katolícky preklad: Lk 11:4 a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia."

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 11:4 a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia."

Slovenský evanjelický preklad: Lk 11:4 A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, [ale zbav nás zlého]!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 11:4 A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame každému svojmu vinníkovi. A neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého!

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 11:4 a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému nám dlhujúcemu; a neuvádzaj nás do pokúšania.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 11:4 A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi! A neuveď nás do pokušenia!'"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 11:4 A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuvoď nás do pokušenia!”

Preklad Nového sveta: Lk 11:4 A odpusť nám naše hriechy, lebo i my odpúšťame každému, kto je nám dlžen; a neprivádzaj nás do pokušenia.‘“

Preklad Nádej pre každého: Lk 11:4 a odpusť nám naše previnenia, lebo aj my odpúšťame každému, kto sa previňuje proti nám. A zachráň nás pred pokušením. "

Český ekumenický překlad: Lk 11:4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení .“

Katolický liturgický překlad: Lk 11:4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 11:4 a odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo nám dluží; a neuveď nás v pokušení.“

Překlad Bible kralická: Lk 11:4 I odpusť nám hříchy naše, nebo i my odpouštíme všelikému vinníku svému. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 11:4

Překlad Nová Bible kralická: Lk 11:4 A odpusť nám naše hříchy; neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého."

Překlad Bible 21: Lk 11:4 a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení."

Český studijní překlad: Lk 11:4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení,ale vysvoboď nás od toho Zlého.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 11:4 a odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo nám je dlužen; a neuváděj nás do pokoušení.

Překlad Františka Žilky: Lk 11:4 a odpusť nám naše hříchy, vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám; a neuvoď nás v pokušení.”“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 11:4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.”

Překlad Roberta Colu: Lk 11:4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému svému viníku. A neuveď nás v pokušení!' “

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 11:4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému vinníku našemu. A neuveď nás v pokušení.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 11:4 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme každému svému vinníku! A neuvoď nás v pokušení!“

Překlad Nového světa: Lk 11:4 A odpusť nám naše hříchy, neboť my také odpouštíme každému, kdo je nám dlužen; a nepřiváděj nás do pokušení.‘“

Překlad Nový kovenant: Lk 11:4 a odpusť nám naše hříchy, protože i my odpouštíme všem dlužícím nám. A nedones nás do zkoušky, ale vypusť nás od toho zlomyslného!

Překlad Slovo na cestu: Lk 11:4 a odpusť nám naše provinění, tak jako my odpouštíme těm, kteří nám ubližují. Chraň nás před pokušením a vysvoboď nás z moci zlého. Amen."

1. Časť vety “ale zbav nás zlého“ uvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Pe (024) – Kódex Guelferbytanus A (6. storočie), ), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

2. Časť vety “nech tvoj Svätý Duch zostúpi na nás a očistí nás“ uvádzajú tieto rukopisy: Minuskuly 162 a 700.

Svoj pôvod má zrejme v liturgii krstu.

3. Nič neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

Ich pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Matúšovím evanjelium – Mt 6:13, kde tiež v niektorých starovekých rukopisoch to chýba.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 11:11 Vari je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu?

Slovenský katolícky preklad: Lk 11:11 Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada?

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 11:11 Je medzi vami otec, ktorý by podal synovi hada, keď ten prosí rybu?

Slovenský evanjelický preklad: Lk 11:11 Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi [kameň, keď si pýta chleba? A keď] rybu, či mu podá hada miesto ryby?

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 11:11 A ktorýže z vás otec by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil za chlieb, podal kameň?! Alebo aj za rybu, či mu azda miesto ryby podá hada?

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 11:11 No koho z vás, otca, poprosí syn o chlieb a on mu podá kameň, alebo aj o rybu, a on mu miesto ryby podá hada,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 11:11 Keď medzi vami vlastný syn poprosí otca o chlieb, či mu podá kameň? Alebo o rybu, či mu miesto ryby podá hada?

Preklad Bohuslava Košu: Lk 11:11 Ak niekoho z vás, otca, porposí syn o chliev, či mu podá kameň? Alebo o rybu, či mu miesto ryby podá hada?

Preklad Nového sveta: Lk 11:11 Skutočne, je medzi vami taký otec, ktorý by synovi, ak ho prosí o rybu, podal hada namiesto ryby?

Preklad Nádej pre každého: Lk 11:11 Je azda medzi vami taký otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keby prosil o chlieb, alebo by mu dal hada, keby prosil o rybu?

Český ekumenický překlad: Lk 11:11 Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?

Katolický liturgický překlad: Lk 11:11 Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada?

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 11:11 Je snad mezi vámi otec, jenž da svému synovi, když ho prosí o rybu, namísto té ryby hada?

Překlad Bible kralická: Lk 11:11 Kterého pak z vás otce prosil by syn za chléb, zdali kamene podá jemu? Aneb za rybu, zdali místo ryby dá jemu hada?

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 11:11

Překlad Nová Bible kralická: Lk 11:11 Který z vás, otců, podá svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Anebo o rybu - podá mu snad místo ryby hada?

Překlad Bible 21: Lk 11:11 Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu?

Český studijní překlad: Lk 11:11 Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada?

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 11:11 Koho však z vás, otce, poprosí syn o chléb a on mu podá kámen, nebo i o rybu, a on mu místo ryby podá hada,

Překlad Františka Žilky: Lk 11:11 Když některého otce z vás poprosí syn o rybu, zdali mu místo ryby podá hada?

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 11:11 Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu, že mu dá místo ryby hada?

Překlad Roberta Colu: Lk 11:11 Cožpak podá někdo z vás svému synu kámen, když ho jako otce bude prositi o chléb? Anebo když o rybu, dá mu místo ryby hada?

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 11:11 Zdali kdo z vás podá synu svému kámen, když ho jako otce bude prositi o chléb? Anebo jestli za rybu, zdali místo ryby dá jemu hada?

Překlad Pavela Škrabala: Lk 11:11 Vždyť prosí-li syn některého otce z vás o chléb, což mu podá kámen? Nebo o rybu, což mu místo ryby podá hada?

Překlad Nového světa: Lk 11:11 Kdo je vskutku mezi vámi takový otec, který, jestliže syn prosí o rybu, mu snad podá hada místo ryby?

Překlad Nový kovenant: Lk 11:11 Ale někdo z vás je otec - syn žádá chleba, nepředá mu kámen! A jestli rybu, nepředá mu hada proti rybě!

Překlad Slovo na cestu: Lk 11:11 Je snad mezi vámi takový otec, který by dal svému synovi kámen, kdyby prosil o chléb, nebo by mu dal hada, kdyby prosil o rybu,

Túto časť vety uvádzajú tieto rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia),W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 33, 157, 700, 892, 1006, 1071, 1342, 1424, 1505; staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský preklad Copbo.

Rukopisy C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie) a Minuskula 788 túto časť uvádzajú za veršom Lk 11:12.

Tutú časť vety neuvádzajú tieto rukopisy: Papyrusy P75 (cca. 200) a P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia); Minuskuly 440 a 1241; staré latinské preklady Iti – Kódex Vindobonensis Lat. 123 (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), koptský preklad Copsa a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Išlo zrejme o zusúladenie s Matúšovím evanjeliom – Mt 7:9.

Slovenský ekumenický preklad: Mt 7:9 Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb,

Slovenský katolícky preklad: Mt 7:9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 7:9 Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb?

Slovenský evanjelický preklad: Mt 7:9 Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba?

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 7:9 Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 7:9 Alebo ktorý človek z vás je taký, že, ak ho jeho syn poprosí o chlieb, mu podá kameň,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 7:9 Veď či je medzi vami taký človek, čo by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?

Preklad Bohuslava Košu: Mt 7:9 Lebo či je medzi vami človek, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?

Preklad Nového sveta: Mt 7:9 Naozaj, je medzi vami taký človek, ktorý by synovi, keď ho prosí o chlieb – podal kameň?

Preklad Nádej pre každého: Mt 7:9 Keby ktoréhokoľvek z vás poprosilo vlastné dieťa o kus chleba, dali by ste mu azda kameň?

Český ekumenický překlad: Mt 7:9 Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?

Katolický liturgický překlad: Mt 7:9 Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synovi kámen, když ho poprosí o chléb?

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 7:9 Je snad mezi vámi člověk, jenž dá svému synovi, když ho poprosí o chléb, kámen?

Překlad Bible kralická: Mt 7:9 An který z vás jest člověk, jehož kdyby prosil syn jeho za chléb, dal by jemu kámen?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 7:9

Překlad Nová Bible kralická: Mt 7:9 Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když ho poprosí o chléb?

Překlad Bible 21: Mt 7:9 Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb?

Český studijní překlad: Mt 7:9 Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb?

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 7:9 Anebo který člověk z vás je takový, že poprosí-li ho jeho syn o chléb, mu podá kámen,

Překlad Františka Žilky: Mt 7:9 Vždyť kdo z vás je takový člověk, aby svému synovi, poprosí-li ho o chléb, podal kámen,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 7:9 Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synovi kámen, když ho poprosí o chléb?

Překlad Roberta Colu: Mt 7:9 Což někdo z vás, když ho bude jeho syn prositi o chléb, podá mu kámen?

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 7:9 Či jest který člověk mezi vámi, jenž podá synu svému kámen, když bude ho prositi za chléb?

Překlad Pavela Škrabala: Mt 7:9 Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synu kámen, když ho poprosí o chléb?

Překlad Nového světa: Mt 7:9 Kdo je vskutku mezi vámi [takový] člověk, kterého jeho syn prosí o chléb — přece mu nepodá kámen?

Překlad Nový kovenant: Mt 7:9 Nebo kdo z vás je člověk, který když ten jeho syn žádá chleba, mu předá kámen?

Překlad Slovo na cestu: Mt 7:9 Kdyby kohokoliv z vás poprosilo vlastní dítě o kus chleba, dali byste mu snad kámen?

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 11:44 Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, že po nich chodia!

Slovenský katolícky preklad: Lk 11:44 Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 11:44 Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia sa poškvrnia, lebo nevedia, po čom chodia!“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 11:44 Beda vám [zákonníci a farizeji, pokrytci], že ste ako neoznačené hroby, a ľudia nevedia, že chodia po nich.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 11:44 Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, že ste jako nie patrné hroby, a ľudia, ktorí chodia po nich, nevedia o tom, že chodia po hroboch.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 11:44 Beda vám, pretože ste ako hrobky, ktoré sú nenápadné, a ľudia, ktorí sa po nich prechádzajú, nevedia o nich.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 11:44 Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby, po ktorých ľudia chodia bez toho, že by o tom vedeli!"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 11:44 Beda vám, lebo ste ako nespozorovateľné hrobky, po ktorých ľudia chodia a nevedia o tom.”

Preklad Nového sveta: Lk 11:44 Beda vám, lebo ste ako tie pamätné hrobky, ktoré nevidieť, takže ľudia po nich chodia a nevedia [o tom]!“

Preklad Nádej pre každého: Lk 11:44 Áno, čaká vás strašný súd. Ste ako zabudnuté hroby, po ktorých ľudia chodia a nevedia, aká práchnivina sa v nich skrýva."

Český ekumenický překlad: Lk 11:44 Běda vám! Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich.“

Katolický liturgický překlad: Lk 11:44 Běda vám! Jste jako neznatelné hroby, a lidé, kteří přes ně chodí, to nevědí.”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 11:44 Běda vám, co jste jako neoznačené hroby, po nichž lidé chodí, aniž o tom vědí!“

Překlad Bible kralická: Lk 11:44 Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, nebo jste jako hrobové nepatrní, a lidé chodíce po nich, nevědí.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 11:44

Překlad Nová Bible kralická: Lk 11:44 Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí."

Překlad Bible 21: Lk 11:44 Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí."

Český studijní překlad: Lk 11:44 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to nevědí.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 11:44 Běda vám, protože jste jako hrobky, jež jsou nenápadné a lidé, po nich se procházejíce, o nich nevědí.

Překlad Františka Žilky: Lk 11:44 Běda vám, že jste jako neznatelné hroby, a lidé, když jdou přes ně, nic nevědí.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 11:44 Běda vám! Jste jako hroby, které nejde poznat; lidé přes ně chodí, ani to nevědí.”

Překlad Roberta Colu: Lk 11:44 „Běda vám, že jste jako neznatelné hroby, po nichž lidé chodí, aniž to vědí!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 11:44 Běda vám, že jste jako hroby nezřejmé, po nichž lidé chodí, aniž to vědí.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 11:44 Běda vám, že jste jako hroby, které nelze poznat, a lidé po nich nevědomky chodí.“

Překlad Nového světa: Lk 11:44 Běda vám, protože jste jako ty pamětní hrobky, které nejsou patrné, takže po nich lidé chodí a nevědí [o tom]!“

Překlad Nový kovenant: Lk 11:44 Běda vám písmáci a Fariseové, pokrytci! Neboť jste jako nezřetelné hrobky a ti lidé shora přes ně chodící nevidí!

Překlad Slovo na cestu: Lk 11:44 Jste jako místo, kde je tajně zakopaná mrtvola. Lidé tam klidně chodí a nevědí, jak nakažlivá hniloba se tam skrývá."

Slová zákoníci a farizeji, pokrytciuvádzajú tieto rukopisy: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f13.

Tieto slová neuvádzajú tieto rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 11:54 Strojili mu úklady, aby ho chytili za slovo.

Slovenský katolícky preklad: Lk 11:54 Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 11:54 Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 11:54 strojac Mu úklady, aby Ho polapili v reči.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 11:54 a úkladnícky sa ho na všeličo vypytovať, aby ulovili niečo z jeho úst a obžalovali ho.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 11:54 i číhali na neho a snažili sa zachytiť voľačo z jeho úst[, aby ho mohli obžalovať].

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 11:54 Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 11:54 Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst [a obžalovali ho].

Preklad Nového sveta: Lk 11:54 a číhali naňho, aby [ho] prichytili pri niečom z jeho úst.

Preklad Nádej pre každého: Lk 11:54 začali doňho dorážať a klásť mu zákerné otázky, aby ho mohli pre nejaký výrok obžalovať.

Český ekumenický překlad: Lk 11:54 činíce mu tak nástrahy, aby jej mohli chytit za slovo.

Katolický liturgický překlad: Lk 11:54 Přitom na něj číhali, aby ho mohli chytit za slovo.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 11:54 a nastavovali mu léčky, aby ho mohli nějak chytit za slovo.

Překlad Bible kralická: Lk 11:54 Úklady činíce jemu, a hledajíce popadnouti něco z úst jeho, aby jej obžalovali.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 11:54

Překlad Nová Bible kralická: Lk 11:54 Dělali mu nástrahy a snažili se ho chytit za slovo, aby ho mohli obžalovat.

Překlad Bible 21: Lk 11:54 a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo.

Český studijní překlad: Lk 11:54 a číhali na něho, aby ho chytili za slovo.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 11:54 i číhali na něho a snažili se zachytit něco z jeho úst[, aby ho mohli obžalovat].

Překlad Františka Žilky: Lk 11:54 číhali, aby něco ulovili z jeho úst.                                   

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 11:54 Přitom číhali, jak by se mohli chytit některého jeho vyjádření.

Překlad Roberta Colu: Lk 11:54 činíce mu úklady a snažíce se polapiti něco z jeho úst, [aby ho obžalovali].“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 11:54 a číhali na něj, jak by něco zachytili z jeho úst.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 11:54 a úkladnícky sa ho na všeličo vypytovať, aby ulovili niečo z jeho úst a obžalovali ho.