Štvrtá kategória

Štvrtá kategória sú verše, ktoré v niektorých starovekých rukopisoch úplne chýbajú. Samotnú kategóriu som rozdelil na tri podkategórie. Podkategória A sú verše, ktoré chýbajú v najdôležitejších rukopisoch a podkategória B sú verše, ktoré chýbajú len v nejakých ojedinelých, prípadne neskorších rukopisoch a podkategória C sú verše, ktoré sa vyskytujú len v ojedinelých rukopisoch. Podľa čoho ale zostrojiť kritériá? 1. Ojedinelé 1-2 rukopisy nie sú dostatočne presvedčivé, aby sme o verši pochybovali. 2. Rukopisy z neskoršieho ako 5. storočia tiež nie sú dostatočne presvedčivé. 3. Pokiaľ nejaké verš vynechávajú rukopisy len z jednej jazykovej línie (hlavné jazykové línie sú grécka, latinská, sýrska, koptská a vedľajšie sú arménska a etiópska), tiež to nie je dostatočne presvedčivé.

 

 

Podkategória A:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 12:47 Ktosi mu povedal: Pozri, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú sa s tebou rozprávať.

Slovenský katolícky preklad: Mt 12:47 Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:47 Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 12:47 I povedal Mu ktosi: Ajhľa, Tvoja matka a Tvoji bratia stoja vonku a žiadajú si hovoriť s Tebou.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:47 A ktosi mu povedal: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:47 I povedal mu ktosi: Hľa, vonku stojí tvoja mať a tvoji bratia, súc žiadostiví k tebe prehovoriť.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:47 Tu mu ktosi povedal: „Hľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:47 I povedal mu ktosi: „Hľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť!“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:47 A ktosi mu povedal: Hľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť.

Preklad Nového sveta: Mt 12:47 Niekto mu teda povedal: „Hľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:47 Keď ho ktosi zo zástupu upozornil, že naňho vonku čakajú, povedal:

Český ekumenický překlad: Mt 12:47 Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“

Katolícky liturgický překlad: Mt 12:47 Někdo mu řekl: “Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 12:47 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Mt 12:47 I řekl jemu jeden: Aj, matka tvá i bratří tvoji stojí vně, chtíce s tebou mluviti.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 12:47

Překlad Nová Bible kralická: Mt 12:47 Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."

Překlad Bible 21: Mt 12:47 Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit."

Český studijní překlad: Mt 12:47 Kdosi mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 12:47 I řekl mu kdosi: Hle, venku stojí tvá matka a tvoji bratři, jsouce žádostivi k tobě promluvit.

Překlad Františka Žilky: Mt 12:47 (Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratří stojí venku a přejí si s tebou mluviti,“)

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mt 12:47 Někdo mu řekl: “Hleď, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit.”

Překlad Roberta Colu: Mt 12:47 I řekl mu kdosi: „Hle, tvá matka a tvoji bratří stojí venku a žádají si s tebou mluviti.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 12:47 I řekl mu kdosi: „Hle matka tvá i bratři tvoji stojí venku, žádajíce s tebou mluviti.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 12:47 [Kdosi mu proto řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“]

Překlad Františka Sušila: Mt 12:47 Řekl pak Jemu někdo: Aj mátě Tvá a bratři Tvoji vně stojí hledajíce Tebe.

Překlad Nového světa: Mt 12:47 Někdo mu tedy řekl: „Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a snaží se s tebou promluvit.“

Překlad Nový kovenant: Mt 12:47 Ale někdo mu řekl, Podívej, tvoje matka a tvoji bratři stojí venku, hledajíce s tebou mluvit!

Překlad Slovo na cestu: Mt 12:47 Když ho jeden z davu upozornil, že na něho čekají,

Tento verš vynechávajajú nasleujúce rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica

4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius

(8. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskuly 579, 597, 1009; ℓ 12, ℓ 387; preklady v starej latinčine Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie) a Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie),

Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a koptské preklady Copsa a Copmae-2.

Ale majú ju nasledujúce rukopisy: אc C D E F G K W X Y Z Δ Θ Π Σ f1 f13 22 28 šš 157 180 205 565 700 (892) 1006 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 ℓ 70 333 Ita Itaur Itb Itc Itd Itf Itff2 Itg1 Ith Itl Itq Vg Syrp Syrh Copbo Copmae Arm Etiop a cirkevní otcovia ako Hieronym a Augustín.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 16:2-3 On im však odpovedal: Keď nastane večer, hovoríte: Bude pekne, nebo sa červenie. A ráno: Dnes bude nečas, nebo je červené a zachmúrené. Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete?

Slovenský katolícky preklad: Mt 16:2-3 Ale on im povedal: „Keď sa zvečerí, hovorievate: “Bude pekne, lebo sa červenie nebo;” a ráno: “Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka.” Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia časov neviete!

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 16:2-3 On im povedal: „Keď sa zvečerí, hovorievate: ‚Bude pekne, lebo nebo sa červenie‘ a ráno: ‚Dnes bude búrka, lebo nebo je tmavočervené‘. Viete vysvetliť vzhľad oblohy, ale nie ste schopní posúdiť znamenia čias.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 16:2-3 On im však odpovedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú zapálené na nebi; bude pekne. A ráno: Obloha je zapálená a zachmúrená, bude búrka. Pokrytci, úkazy na nebi teda viete rozsúdiť, a znamenia časov neviete?]

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 16:2-3 A on odpovedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa červenie nebo, a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa červená zachmúrené nebo. Pokrytci, tvárnosť neba znáte posúdiť a znamenia časov nemôžete?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 16:2-3 No on im v odvetu povedal: Keď nastane večer, vravíte: pohoda, lebo sa nebo červenie; a ráno: dnes bude nečas, lebo sa nebo červenie a chmúri. Tvár neba síce rozlišovať viete, no na znamenia dôb nestačíte.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 16:2-3 Ale on im odpovedal: „Keď sa zvečerí, hovorievate: 'Bude pekne, lebo zore sú na nebi zapálené'. A ráno zasa: 'Dnes bude zlé počasie, lebo sa červená zachmúrené nebo'. Vzhľad neba teda viete rozoznať a znamenie časov neviete?

Preklad Bohuslava Košu: Mt 16:2-3 On im však odpovedal: „Keď nastane večer, hovorievate: ,Bude krásne, lebo sa červená obloha.’. A ráno: ,Dnes bude búrka, lebo sa červená zachmúrená obloha’. Vzhľad oblohy síce viete posudzovať, no znamenia časov nemôžete.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 16:2-3 On im však odpovedal: Keď nastane večer, hovoríte: Bude pekné počasie, lebo sa červená nebo. A ráno: Dnes bude zlé počasie, lebo sa červená zamračené nebo. Pokrytci, vzhľad neba viete posúdiť a znamenia časov nemôžete?

Preklad Nového sveta: Mt 16:2-3 Odpovedal im a riekol: „[[Keď sa zvečerieva, hovorievate: ‚Bude pekne, lebo nebo je ohnivo červené‘; a ráno: ‚Dnes bude zima a daždivo, lebo nebo je ohnivo červené, ale vyzerá zamračene.‘ Vzhľad oblohy viete vysvetľovať, ale znamenia časov neviete vysvetliť.]]

Preklad Nádej pre každého: Mt 16:2-3 On im odpovedal: Keď vidíte večerné zore, vravievate, že ráno bude pekne; keď sú zore ráno zapálené, vravievate, že príde búrka. Úkazy na nebi viete posúdiť, ale to, čo sa deje pred vašimi očami, vám nestačí.

Český ekumenický překlad: Mt 16:2-3 On však jim odpověděl: „Večer říkáte: ‚Bude krásně, je pěkný západ.‘ A ráno: ‚Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků.‘ Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete?

Katolícky liturgický překlad: Mt 16:2-3 On jim odpověděl: “Večer říkáte: 'Bude pěkně, protože na nebi jsou červánky' a zrána: 'Dnes přijde bouře, protože nebe temně rudne'. Vzhled oblohy tedy umíte posoudit, a znamení časů ne?

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 16:2-3 On jim odpověděl: „Za soumraku říkáte: Bude pěkně, neboť nebe je ohnivě rudé; a za svítání: Dnes bude škaredě, neboť nebe je temně rudé. Takže vzhled nebe vykládat dovedete a se znameními časů to nedokážete!

Překlad Bible kralická: Mt 16:2-3 On pak odpovídaje, řekl jim: Když bývá večer, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe. A ráno: Dnes bude nečas, nebo se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob zajisté nebe rozsouditi umíte, znamení pak časů těchto nemůžete?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 16:2-3

Překlad Nová Bible kralická: Mt 16:2-3 On jim odpověděl: "Když je večer, říkáte: 'Bude hezky, protože nebe je červené.' Ale za svítání říkáte: 'Dnes bude ošklivo, protože je červené zatažené nebe.' Pokrytci! Umíte rozeznat vzhled nebe, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte?

Překlad Bible 21: Mt 16:2-3 Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.' Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky.' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte?

Český studijní překlad: Mt 16:2-3 On jim však odpověděl: „ Když nastane večer, říkáte: ‚Bude pěkně, neboť se nebe červená.‘ A ráno: ‚Dnes bude bouřka, neboť se červená zamračené nebe.‘ Vzhled nebe tedy rozeznávat umíte, a znamení časů nikoli?

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 16:2-3 On však jim v odpověď řekl: Když nastane večer, říkáte: pohoda, neboť nebe se rdí; a ráno: dnes bude nečas, neboť nebe se rdí a chmuří. Tvář nebe sice rozlišovat umíte, na znamení dob však nestačíte.

Překlad Františka Žilky: Mt 16:2-3 On jim odpověděl: („Večer říkáte: “Bude pěkně, protože nebe se rdí”; a ráno: “Dnes bude bouřka, protože nebe se rdí a tmí.” Umíte rozeznávati tvářnost nebe, ale znamení doby rozsuzovati nedovedete.)

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mt 16:2-3 On jim odpověděl: “Večer říkáte: ,bude pěkně, protože na nebi jsou červánky’, a zrána: ,Dnes přijde bouře, protože nebe temně rudne.’ Vzhled oblohy tedy umíte posoudit, a znamení času ne?

Překlad Roberta Colu: Mt 16:2-4a On jim odpověděl: „Když nastane večer, říkáte: ,Bude pěkně, neboť se nebe červená;' a ráno: ,Dnes bude nepohoda, neboť se nebe červená pochmurně.' Vzhled nebe umíte tedy posouditi, znamení časů však poznati nedovedete?

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 16:2-4a On pak odpověděl jim: „Když nastane večer, říkáte: ,Bude pěkně, neboť nebe se červená‘;a ráno: ,Dnes bude nepohoda, neboť červená se nebe pošmurné.‘ Tvářnost nebe umíte tedy posouditi, znamení časů však poznati nedovedete?

Překlad Pavela Škrabala: Mt 16:2-3 Ale on jim odpověděl takto: „Večer říkáte: ´Bude pěkně, neboť nebe se červená´, a ráno: ´Dnes bude bouře, neboť nebe temně rudne´. Vzhled nebe umíte tedy rozeznat, ale znamení časů (poznat) nedovedete?

Překlad Františka Sušila: Mt 16:2-4a On pak odpověděv rěkl jim: Když e zvečeří, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe. A ráno: Dnes bude nechvíle, nebo se červená zasmušilé nebe. Spůsobu nebe tedy rozsouditi umíte, znamení ale času nemůžete poznati?

Překlad Nového světa: Mt 16:2-3 Odpověděl jim a řekl: „[[Když nastává večer, obvykle říkáte: ‚Bude pěkné počasí, protože obloha je ohnivě červená‘; a ráno: ‚Dnes bude zimavé, deštivé počasí, neboť obloha je ohnivě červená, ale vypadá zamračeně.‘ Umíte vykládat vzhled oblohy, ale znamení časů vyložit nedovedete.]]

Překlad Nový kovenant: Mt 16:2-3 Ale on odpovídaje, jim řekl, Večer nastávaje, vykládáte, Bude pěkně, protože nebe je rudé. A ráno, Dnes bude bouře, protože je rudé, zasmušilé nebe. Pokrytci! Opravdu pochopíte rozsuzovat tvář nebe, ale znamení těch dob nemůžete?

Překlad Slovo na cestu: Mt 16:2-3 On jim na to odpověděl: "Když jsou večer červánky, říkáte, že bude jasno; když jsou červánky ráno, říkáte, že bude špatné počasí. Úkazy na obloze umíte posoudit, a to, co se děje před vašima očima, je vám pořád málo?

1. Rukopisy, ktoré túto časť vylučujú: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia),

א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie),

V (031) – Kódex Mosquensis II (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie),

X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Unciál 047; f13; Minuskuly 2*, 34, 39, 44, 84, 151, 157, 180, 194, 272, 274, 344, 376, 445, 539, 563, 595, 661, 699, 776, 777, 780, 788, 792, 826, 828, 852, 994, 1073, 1074, 1076, 1078, 1080, 1093, 1216, 2542; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), koptské preklady Copsa, Copmae, Copfay, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a Origenes.

2. Rukopisy, ktoré túto časť zahrňujú: C D E F G H (K) L (N) O W Δ Θ Π Σ f1 22 33 180 205 565 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 ℓ 150m 185 211 333 950 Ita Itaur Itb Itc Itd Ite Itf Itff1 Itff2 Itg1 Itl Itq Vg Syrp Syrh Etiop Diatessaron a veľa cirkevných otcov. Hieroným síce túto časť zahrnul do latinské preklady Vulgata, ale bol si vedomý, že väčšina z rukopisov jemu známych túto časť neobsahovalo.

3. Rukopisy, ktoré túto časť uvádzajú na inom mieste: Minuskula 579 túto časť uvádza za verš Mt 16:9.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 17:21 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Mt 17:21 (Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 17:21 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Mt 17:21 [Tento rod (démonov) nevychádza ináč, len s modlitbou a pôstom.]

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 17:21 Ale tento druh nevychádza, iba modlitbou a pôstom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 17:21 No tento druh nevychodí, iba ak modlitbou a pôstom.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 17:20 [Avšak tento druh (diabolstva) sa dá vyhnať iba modlitbou a pôstom.]"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 17:21 Tento druh však nevychádza ináč, iba modlitbou a pôstom.”

Preklad Biblia LOGOS: Mt 17:21 Tento druh však nevychádza inak ako modlitbou a pôstom.

Preklad Nového sveta: Mt 17:21 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Mt 17:21 Ale vyháňanie tohto druhu démonov vyžaduje opravdivú modlitbu a pôst.

Český ekumenický překlad: Mt 17:21 Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.

Katolícky liturgický překlad: Mt 17:21 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 17:21 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Mt 17:21 Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 17:21

Překlad Nová Bible kralická: Mt 17:21 Ale tento druh démonů nevychází jinak než skrze modlitbu a půst."

Překlad Bible 21: Mt 17:21 Neuvádza

Český studijní překlad: Mt 17:21 Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 17:21 Tento druh však nevychází, leč skrze modlitbu a půst.

Překlad Františka Žilky: Mt 17:21 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mt 17:21 [Tento druh se nevyžene jinak než modlitbou a postem.]

Překlad Roberta Colu: Mt 17:20 Takový druh se však nedá vymítnouti, leč modlitbou a postem.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 17:20 Takovýhle rod však nevymítá se leč modlitbou a postem.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 17:21 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Mt 17:20 Tento pak rod nevymítá se leč skrze modlitbu a půst.

Překlad Nového světa: Mt 17:21 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Mt 17:21 Ale tenhle druh nevyrazí jinak, než v modlitbě a půstu.

Překlad Slovo na cestu: Mt 17:21 Takový případ vyžaduje opravdovou modlitbu a půst."

Túto časť vynechávajajú nasledujúce rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica

4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Θ (038) – Kódex Koridethi

(9. storočie); Unciál 0281; Minuskuly 33, 579, 788, 892*, 1604, 2680; ℓ 253; staré latinské preklady Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie) a Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad

(5. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptský preklady Copsa a Eusébius.

Ale majú ju nasledujúce rukopisy: אc C D E F G H K L M O S U V W X Y Δ Π Σ Γ f1 f13 22 28 118 157 180 205 209 565 597 700 892c 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 ℓ 184 514 1074 Ita Itaur Itb Itc Itd Itf Itff2 Itg1 Itl Itn Itq Itr1 Vg Syrp Syrh Copmae Arm a celá rada cirkevných otcov ako Origenes, Ambróz, Bazil Veľký, Ján Zlatoústy, Augustín...

Jeho pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Markovým evanjelium – Mk 9:29.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 18:11 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Mt 18:11 (Syn človeka totiž prišiel zachrániť, čo sa stratilo.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 18:11 Syn človeka totiž prišiel zachrániť, čo bolo stratené.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 18:11 [Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo.]

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 18:11 Lebo Syn človeka prišiel, aby spasil to, čo bolo zahynulo.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 18:11 Veď Syn človeka prišiel zachrániť to, čo je stratené.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 18:11 [Syn človeka totiž prišiel spasiť, čo zahynulo.]

Preklad Bohuslava Košu: Mt 18:11 Syn človeka totiž prišiel spasiť, čo sa stratilo.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 18:11 Lebo Syn človeka prišiel, aby zachránil to, čo zahynulo.

Preklad Nového sveta: Mt 18:11 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Mt 18:11 A ja, Mesiáš, som prišiel zachrániť stratených.

Český ekumenický překlad: Mt 18:11 Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo.

Katolícky liturgický překlad: Mt 18:11 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 18:11 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Mt 18:11 Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 18:11

Překlad Nová Bible kralická: Mt 18:11 "Neboť Syn člověka přišel, aby spasil to, co zahynulo.

Překlad Bible 21: Mt 18:11 Neuvádza

Český studijní překlad: Mt 18:11 Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co zahynulo.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 18:11 Vždyť Syn člověka přišel zachránit to, co je ztracené.

Překlad Františka Žilky: Mt 18:11 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mt 18:11 [Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co je ztraceno.]

Překlad Roberta Colu: Mt 18:11 „Syn člověka přišel totiž, aby spasil, co zahynulo.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 18:11 Přišelť Syn člověka, aby spasil, co zahynulo.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 18:11 [Syn člověka přišel totiž spasit, co zahynulo.]

Překlad Františka Sušila: Mt 18:11 Nebo přišel Syn člověka spasit, co zahynulo.

Překlad Nového světa: Mt 18:11 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Mt 18:11 Protože syn člověka přišel zachránit to zničené.

Překlad Slovo na cestu: Mt 18:11 Přišel jsem zachránit ztracené.

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica

4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le* (019) – Kódex Regius

(8. storočie), Θ* (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 9, 33, 146, 556, 788, 837, 892*, 899*, 929*, 1294, 1502, 2317, 2680; staré latinské preklady Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie) a Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), sýrske prekladySyrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptské preklady Copsa a Copmae a cirkevný otcovia Origenes, Eusébius a Hieroným.

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: D E F G H K Lc M N W X Δ Θc Π Σ 078vid 1c 22 28 157 180 205 346 579 565 597 700 892 1006 1009 1010  1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 ℓ 10 12 69 70 80 185 211 299 303 374 1642 Ita Itaur Itb Itc Itd Itf Itff2 Itg1 Itl Itn Itq Itr1 Vg Syrc Syrp Syrh Arm Etiop

Jeho pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Lukášovým evanjelium – Lk 19:10.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 21:44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho padne on, toho rozmliaždi.

Slovenský katolícky preklad: Mt 21:44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi."

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 21:44 Kto padne na tento kameň, doláme sa a na koho on padne, toho rozdrúzga."

Slovenský evanjelický preklad: Mt 21:44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten (kameň) padne, rozdlávi ho.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 21:44 A ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa, a na koho by padnul, toho rozdrtí.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 21:44 A kto na tento kameň padne, bude roztrieštený, a na kohokoľvek padne on, rozmece ho.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 21:44 A kto padne na tento kameň, doláme sa; na koho však on padne, toho rozdrví."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 21:44 A kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdrví.”

Preklad Biblia LOGOS: Mt 21:44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho padne, toho rozdrví.

Preklad Nového sveta: Mt 21:44 A kto spadne na ten kameň, doláme sa. Na koho spadne, toho rozdrví na prach.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 21:44 Kto ten kameň nedá na pravé miesto, potkne sa oň, alebo ho kameň rozdrví."

Český ekumenický překlad: Mt 21:44 Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.“

Katolícky liturgický překlad: Mt 21:44 A kdo na ten kámen padne, ten se potluče, a na koho padne, toho rozdrtí.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 21:44 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Mt 21:44 A kdož by padl na ten kámen, rozrazíť se; a na kohož upadne, setřeť jej.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 21:44

Překlad Nová Bible kralická: Mt 21:44 A kdo by padl na ten kámen, bude roztříštěn, a na koho by padl, toho rozdrtí na prach."

Překlad Bible 21: Mt 21:44 Kdo upadne na ten kámen, ten se roztříští, a na koho ten kámen padne, toho rozdrtí.“

Český studijní překlad: Mt 21:44 Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho padne, toho rozdrtí.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 21:44 A kdo na ten kámen padne, bude roztříštěn, a na kohokoli padne on, rozmetá ho.

Překlad Františka Žilky: Mt 21:44 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mt 21:44 [A kdo na ten kámen padne, rozbije si hlavu, a na koho kámen padne, toho rozdrtí.]”

Překlad Roberta Colu: Mt 21:44 A kdo padne na ten kámen, rozrazí se; na koho však on padne, toho rozdrtí.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 21:44 A kdo padne na ten kámen, rozrazí se; na koho však on padne, toho rozdrtí.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 21:44 A kdo padne na ten kámen, rozrazí se; na koho pak padne, toho rozdrtí.“

Překlad Františka Sušila: Mt 21:44 A kdož padne na kámen ten, rozrazí se, na kohož ale by padl, potře ho.

Překlad Nového světa: Mt 21:44 Také kdo upadne na ten kámen, roztříští se. Pokud jde o kohokoli, na koho spadne, toho rozdrtí na prach.“

Překlad Nový kovenant: Mt 21:44 A ten, padající přes tento kámen, bude spolurozdrcen, ale přes kohokoliv padne, bude rozfoukán.

Překlad Slovo na cestu: Mt 21:44 Kdo ten kámen nedá na pravé místo, zakopne o něj, nebo ho kámen rozdrtí."

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy: Papyrus P104 (cca. 200); Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Minuskula 33 (9. storočie); staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo

5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus

(6. alebo 7. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a cirkevný otcovia ako Irenej z Lyonu, Origenes a Eusébius.

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: א B C E F G H K L O W X Y Z Δ Θ Π Σ 0102 0233 f1 f13 28 33 124 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Itaur Itc Itf Itg1 Ith Itl Itq Vg Syrc Syrp Syrh Copsa Copmae Copbo Arm Etiop a cirkevný otcovia Ján Zlatústy, Cyril Alexandrijský, Hieroným a Augustín.

Tento verš je bezpochyby glosa prebratá z Lukášovho evanjelia – Lk 20:18.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 23:14 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Mt 23:14 (Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 23:14 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Mt 23:14 [Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že vyžierate domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb; preto prepadnete prísnejšiemu súdu.]

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 23:14 Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zožierate domy vdôv, a to pod zámienkou dlhého modlenia; preto ponesiete ťažší súd.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 23:14 Neuvádza

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 23:14 [Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám, modliac sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.]

Preklad Bohuslava Košu: Mt 23:14 Neuvádza

Preklad Biblia LOGOS: Mt 23:14 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo vyjedáte domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb, preto dostanete prísnejší rozsudok.

Preklad Nového sveta: Mt 23:14Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Mt 23:14 Pod pláštikom dlhých a honosných modlitieb ste schopní vymámiť peniaze aj od vdov. Ťažko vám bude na súde!

Český ekumenický překlad: Mt 23:14 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.

Katolícky liturgický překlad: Mt 23:14 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 23:14 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Mt 23:14 Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že zžíráte domy vdovské, a to pod zámyslem dlouhého modlení; protož těžší soud ponesete.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 23:14

Překlad Nová Bible kralická: Mt 23:14 Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že vyjídáte domy vdov a předstíráte dlouhé modlitby. Proto dostanete těžší rozsudek.

Překlad Bible 21: Mt 23:14 Neuvádza

Český studijní překlad: Mt 23:14 Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože vyjídáte domy vdov a okázale dlouho se modlíte; proto vezmete těžší odsouzení.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 23:14 Neuvádza

Překlad Františka Žilky: Mt 23:14 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mt 23:14 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Mt 23:14[„Běda vám, zákonici a farizeové, pokrytci, poněvadž přivádíte na mizinu domy vdov tím, že konáte dlouhé modlitby; proto vás stihne těžší soud.“]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 23:14 Běda vám, zákoníci a fariseové, pokrytci, že stravujete domy vdov, konajíce dlouhé modlitby; proto dostane se vám soudu těžšího.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 23:14 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Mt 23:14 Běda vám, zákoníci a fariseové pokrytci, že zžíráte domy vdov modlitby dlouhé říkajíce, protož těžší ponesete soud.

Překlad Nového světa: Mt 23:14 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Mt 23:14 Běda vám, písmáci a Fariseové, pokrytci! Neboť pohlcujete domy vdov a předstíráním se dlouze modlíte! Skrze tohle vezmete mnohonásobný rozsudek!

Překlad Slovo na cestu: Mt 23:14 Pod pláštíkem dlouhých a okázalých modliteb jste schopni vymámit peníze i od vdov. Těžko vám bude na soudu!

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy: א B D L Z Θ f1 33 205 892* 1344 Ita Itaur Itd Ite Itff1 Itg1 Vg Syrs Copsa Copmae Arm

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: E F G H K M O U V W X Y Δgr Π Σ Γ Ω 0102 0104 0107 0133 0233 f13 2c 28 157 180 565 579 597 700 892c 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 ℓ 76 547 Itb Itc Itf Itff2 Ith Itl Itr1 Vgcl Syrc Syrp Syrh Etiop

Jeho pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s ostatnými evanjeliami – Mk 12:40 a Lk 20:47.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 7:16 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Mk 7:16 (Kto má uši na počúvanie, nech počúva.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 7:16 Ak má niekto uši na počúvanie, nech počúva!"

Slovenský evanjelický preklad: Mk 7:16 [Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje.]

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 7:16 Ak má niekto uši nato, aby počul, nech počuje!

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 7:16 Ak má kto uši na počúvanie, nech počúva.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 7:16 Ak má kto uši na počúvanie, nech počuje!"

Preklad Bohuslava Košu: Mk 7:16 Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje!”

Preklad Biblia LOGOS: Mk 7:16 Ak má niekto uši, aby počul, nech počuje!

Preklad Nového sveta: Mk 7:16 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Mk 7:16 Neuvádza

Český ekumenický překlad: Mk 7:16 Kdo má uši k slyšení, slyš!

Katolícky liturgický překlad: Mk 7:16 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 7:16 Má-li kdo uši k slyšení, ať slyší!“

Překlad Bible kralická: Mk 7:16 Má-li kdo uši k slyšení, slyš.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 7:16

Překlad Nová Bible kralická: Mk 7:16 Má-li kdo uši k slyšení, ať slyší."

Překlad Bible 21: Mk 7:16 Neuvádza

Český studijní překlad: Mk 7:16 Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 7:16 Má-li kdo uši k slyšení, slyš,

Překlad Františka Žilky: Mk 7:16 Kdo má uši, aby slyšel, poslouchej!“

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mk 7:16 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Mk 7:16 Má-li kdo uši k slyšení, slyš!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 7:16 Má-li kdo uši k slyšení, slyš.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 7:16 Kdo má uši k slyšení, poslouchej!“

Překlad Františka Sušila: Mk 7:16 Máli kdo uši k slyšení, slyš.

Překlad Nového světa: Mk 7:16 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Mk 7:16 Jestli někdo drží uši ke slyšení, slyš!

Překlad Slovo na cestu: Mk 7:16 Neuvádza

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy:  B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ* (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Unciál 0274; Minuskuly 28, 30, 274, 512, 669, 1013, 1342, 1662, 2427, 2474, 2508, 2532, 2786.

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: A D E F G H K W X Δc Θ Π Σ f1 f13 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Ita Itaur Itb Itc Itd Itf Itff2 Iti Itl Itn Itq Itr1 Vg Syrs Syrp Syrh Syrpal Arm Etiop

Rovnaký verš sa už dva krát nachádza v Markovom evanjeliu a to v Mk 4:9 a Mk 4:23.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 9:44 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Mk 9:44 (Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:44 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Mk 9:44 [kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína].

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:44 kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:44 [kde ich červ neskonáva a oheň nehasne].

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:43 [kde ich červ neumiera, ani oheň nehasne].

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:44 [kde ich červ nezomiera a oheň nehasne].

Preklad Biblia LOGOS: Mk 9:44 kde ich červ nezomiera a oheň nehasne.

Preklad Nového sveta: Mk 9:44 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:44 Neuvádza

Český ekumenický překlad: Mk 9:44 kde červ jejich neumírá a oheň nehasne

Katolícky liturgický překlad: Mk 9:44 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 9:44 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Mk 9:44 Kdež červ jejich neumírá, a oheň nehasne.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 9:44

Překlad Nová Bible kralická: Mk 9:44 kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne'.

Překlad Bible 21: Mk 9:44 Neuvádza

Český studijní překlad: Mk 9:44 kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 9:44[kde jejich červ neskonává a oheň nehasne].

Překlad Františka Žilky: Mk 9:44 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mk 9:44 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Mk 9:43 [kde jejich červ neumírá a oheň nehasne].

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 9:43 kde červ jejich neumírá a oheň nehasne.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 9:44 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Mk 9:43 kdež červ jejich neumírá a oheň nehasne.

Překlad Nového světa: Mk 9:44 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Mk 9:44 kde jejich červ neskoná a oheň neuhasne!

Překlad Slovo na cestu: Mk 9:44 Neuvádza

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy: א B C L W Δ Ψ 0274 f1 28 205 565 892 1365 2427 ℓ 260 itk Syrs Syrpal Copsa Copbo Copfay Arm

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: A D E F G H K N X Θ Π Σ f13 157 180 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Ita Itaur Itb Itc Itd Itf Itff2 Iti Itl Itq Itr1 Vg Syrp Syrh Etiop

Rovnaký verš sa už nachádza v Markovom evanjeliu a to v Mk 9:48.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 9:46 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Mk 9:46 (Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:46 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Mk 9:46 [kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína].

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:46 kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:46 [kde ich červ neskonáva a oheň nehasne].

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:45 [kde ich červ neumiera, ani oheň nehasne].

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:46 [kde ich červ nezomiera a oheň nehasne].

Preklad Biblia LOGOS: Mk 9:46 kde ich červ nezomiera a oheň nehasne.

Preklad Nového sveta: Mk 9:46 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:46 Neuvádza

Český ekumenický překlad: Mk 9:46 kde červ jejich neumírá a oheň nehasne

Katolícky liturgický překlad: Mk 9:46 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 9:46 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Mk 9:46 Kdež červ jejich neumírá, a oheň nehasne.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 9:46

Překlad Nová Bible kralická: Mk 9:46 kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne'.

Překlad Bible 21: Mk 9:46 Neuvádza

Český studijní překlad: Mk 9:46 kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 9:46 [kde jejich červ neskonává a oheň nehasne].

Překlad Františka Žilky: Mk 9:46 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mk 9:46 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Mk 9:44b-45 [v neuhasitelný oheň, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne].

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 9:45 kde červ jejich neumírá a oheň nehasne.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 9:46 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Mk 9:45 kdež červ jejich neumírá a oheň nehasne.

Překlad Nového světa: Mk 9:46 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Mk 9:46 kde jejich červ neskoná a oheň neuhasne!

Překlad Slovo na cestu: Mk 9:46 Neuvádza

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy: א B C L W Δ Ψ 0274 f1 28 205 565 892 1365 2427 ℓ 19 itk Syrs Copsa Copbo Copfay Arm

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: A D E F G H K N X Θ Π Σ f13 157 180 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Ita Itaur Itb Itc Itd Itf Itff2 Iti Itl Itq Itr1 Vg Syrp Syrpal Syrh Etiop

Rovnaký verš sa už nachádza v Markovom evanjeliu a to v Mk 9:48.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 11:26 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Mk 11:26 (Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 11:26 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Mk 11:26 [Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.]

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 11:26 Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 11:26 No ak vy neodpúšťate, neodpustí ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vašich previnení.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 11:26 Lebo ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, neodpustí vám vaše poklesky!

Preklad Bohuslava Košu: Mk 11:26 Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, neodpustí vám vaše poklesky.”

Preklad Biblia LOGOS: Mk 11:26 Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, neodpustí vaše priestupky.

Preklad Nového sveta: Mk 11:26 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Mk 11:26 Lebo ak vy neodpustíte ľuďom, ani Boh neodpustí vám vaše previnenia."

Český ekumenický překlad: Mk 11:26 Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.

Katolícky liturgický překlad: Mk 11:26 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 11:26 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Mk 11:26 Nebo jestliže vy neodpustíte, ani Otec váš, kterýž v nebesích jest, odpustí vám hříchů vašich.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 11:26

Překlad Nová Bible kralická: Mk 11:26 Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, který je v nebesích, neodpustí vaše prohřešky vám."

Překlad Bible 21: Mk 11:26 Neuvádza

Český studijní překlad: Mk 11:26 Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, ten v nebesích, neodpustí (ta) vaše přestoupení.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 11:26 Neodpouštíte-li však vy, neodpustí ani váš Otec, jenž je v nebesích, provinění vašich.

Překlad Františka Žilky: Mk 11:26 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mk 11:26 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Mk 11:26 [Neodpustíte-li vy, neodpustí ani váš Otec, který je v nebesích, vaše hříchy.]“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 11:26 Neodpustíte-li vy, neodpustí ani Otec váš v nebesích hříchů vašich.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 11:26 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Mk 11:26 Pakli vy neodpustíte, ani Otec váš, jenž na nebesích jest, neodpustí vám hříchů vašich.

Překlad Nového světa: Mk 11:26 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Mk 11:26 Ale jestli vy neodpustíte, ani ten váš otec, ten v nebesích neodpustí ty vaše poklesky!

Překlad Slovo na cestu: Mk 11:26 Jestliže ve vás zůstane hněv, ani Bůh vám nepromine vaše provinění."

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy: א B L S W Δ Ψ 2 27* 63 64 121* 157 179 205 258 265* 348 440 475* 482 565 597 700 892 1216 1342 1574 1606 2427 Itk Itl Syrs Syrpal Copsa Arm

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: A C D E F G H K N X Θ Π Σ 0233 f1 f13 28 33 180 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 ℓ1069708030333337431315791627m Ita Itaur Itb Itc Itd Itf Itff2 Iti Itq Itr1 Vg Syrp Syrh Etiop

Jeho pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Matúšovým evanjelium – Mt 6:15.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 15:28 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Mk 15:28 (A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: "Započítali ho medzi zločincov.")

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 15:28 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Mk 15:28 [A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločincov.]

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 15:28 Vtedy sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: A je počítaný s bezbožnými.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 15:28 [I bolo splneném Písmo, ktoré vraví: A bol započítaný medzi bezzákonných.]

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 15:28 Tak sa teda splnilo Písmo, ktoré hovorí: „Medzi zločincov ho pripočítali."

Preklad Bohuslava Košu: Mk 15:28 [I splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A medzi bezbožníkov ho pripočítali.]

Preklad Biblia LOGOS: Mk 15:28 Naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Započítali ho medzi bezzákonných.

Preklad Nového sveta: Mk 15:28 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Mk 15:28 Tak sa splnila predpoveď proroka Izaiáša: Zaradili ho medzi zločincov."

Český ekumenický překlad: Mk 15:28 Tak se naplnilo Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.‘

Katolícky liturgický překlad: Mk 15:28 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 15:28 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Mk 15:28 I naplněno jest písmo, řkoucí: A s nepravými počten jest.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 15:28

Překlad Nová Bible kralická: Mk 15:28 Tak se naplnilo Písmo, které říká: "Byl započten mezi zločince."

Překlad Bible 21: Mk 15:28 Neuvádza

Český studijní překlad: Mk 15:28 Naplnilo se Písmo, které praví:‚Byl započten mezi bezzákonné.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 15:28 [I bylo splněno Písmo, jež praví: A byl započten mezi bezzákonné.]

Překlad Františka Žilky: Mk 15:28 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mk 15:28 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Mk 15:28 [I naplnila se slova Písma: „Mezi zločince je počítán.“]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 15:28 I naplnilo se Písmo, jež praví: „A se zločinci počten jest“.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 15:28 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Mk 15:28 A naplněno jest písmo, jenž dí: A se zločinci počten jest.

Překlad Nového světa: Mk 15:28 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Mk 15:28 a naplnilo se písmo, které vykládá, A byl počítaný uprostřed nezákonných.

Překlad Slovo na cestu: Mk 15:28 Splnila se tak prorocká předpověď: "Je zahrnut mezi zločince."

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy: א A B C D X Y* Ψ 047 157 2427 Itk Syrs Copsa Copfay.

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: E F G H K L P Ymg Δ Θ Π Ξ 083 0250 f1 f13 28 33 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 ℓ1018421129238452416421761 Itaur Itc Itff2 Itl Itn Itr1 Vg Syrp Syrh SyrpalArm Etiop

Jeho pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Lukášovým evanjelium – Lk 22:37.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 17:36 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Lk 17:36 (Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 17:36 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Lk 17:36 [Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý, druhý ostane.]

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 17:36 Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 17:36[; dvaja budú na poli, jeden sa vezme so sebou a druhý sa ponechá].

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 17:36a [Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý ponechaný.]"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 17:36 [Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný.]

Preklad Biblia LOGOS: Lk 17:36 Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný.

Preklad Nového sveta: Lk 17:36 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Lk 17:36 Dvaja muži budú pracovať na poli, jeden bude vzatý, druhý zostane."

Český ekumenický překlad: Lk 17:36 Dva budou na poli, jeden bude přijat, a druhý zanechán.

Katolícky liturgický překlad: Lk 17:36 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 17:36 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Lk 17:36 Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 17:36

Překlad Nová Bible kralická: Lk 17:36 Dva budou na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán."

Překlad Bible 21: Lk 17:36 Neuvádza

Český studijní překlad: Lk 17:36 Dva budou na poli, jeden bude vzat, a druhý zanechán.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 17:36 [; budou dva na poli, jeden bude vzat s sebou a druhý ponechán].

Překlad Františka Žilky: Lk 17:36 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Lk 17:36 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Lk 17:36 [Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zůstane.]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 17:35b dva (budou) na poli: jeden bude vzat a druhý zanechán.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 17:36 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Lk 17:35b dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán.

Překlad Nového světa: Lk 17:36 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Lk 17:36 Dva budou v poli, jeden přibraný a další odpuštěný.

Překlad Slovo na cestu: Lk 17:36 Dva muži budou spolu dělat na jednom poli, jeden bude zachráněn, druhý zanechán."

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy: p75 א A B E G H K L N Q W X Δ Θ Π Ψ 063 f1 28 33 157 205 565 597 892 1009 1010 1079 1195 1216 1241 1242 1292 1342 1365 1424 1505 ℓ1842925149501552 copsa copbo

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: D f13 180 579 700 1006 1071 1230 1243 1253 1344 1646  2148 2174 ℓ68766738131223 Ita Itaur Itb Itc Itd Ite Itf Itff2 Iti Itl Itq Itr1vg syrc syrs syrp syrh Arm

Jeho pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s Matúšovým evanjelium – Mt 24:40.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 19:25 Oni mu povedali: Pane, veď ten má desať hrivien!

Slovenský katolícky preklad: Lk 19:25 Oni mu vraveli: "Pane, veď má desať mín!”

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 19:25 Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať min!‘

Slovenský evanjelický preklad: Lk 19:25 Povedali mu: Pane, má desať hrivien.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 19:25 A oni mu povedali: Pane, má desať hrivien.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 19:25 I povedali mu: Pane, má desať mín.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 19:25 Oni mu však povedali: 'Pane, má desať mín!'

Preklad Bohuslava Košu: Lk 19:25 Oni mu nato povedali: ,Pane, desať mín má!’

Preklad Biblia LOGOS: Lk 19:25 Povedali mu: Pane, veď už má desať hrivien!

Preklad Nového sveta: Lk 19:25 Ale oni mu povedali: ‚Pane, má desať mín!‘ –

Preklad Nádej pre každého: Lk 19:25 Namietli: „Pane, veď on už má dosť! --

Český ekumenický překlad: Lk 19:25 Řekli mu: ‚Pane, už má deset.‘

Katolický liturgický překlad: Lk 19:25 Namítli mu: 'Pane, ten má už deset hřiven.'

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 19:25 »Pane,« řekli mu, »on má deset hřiven!«... –

Překlad Bible kralická: Lk 19:25 I řekli jemu: Pane, máť deset hřiven.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 19:25

Překlad Nová Bible kralická: Lk 19:25 A oni mu řekli: 'Pane, má deset hřiven.'

Překlad Bible 21: Lk 19:25 ‚Pane,' namítli, ‚vždyť už má deset hřiven.'

Český studijní překlad: Lk 19:25 Řekli mu: ‚Pane, už má deset hřiven.‘

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 19:25 I řekli mu: Pane, má deset min.

Překlad Františka Žilky: Lk 19:25 Odpověděli mu: “Pane, vždyť má již deset min!”

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 19:25 Namítli mu:,Pane, ten má už deset hřiven.’

Překlad Roberta Colu: Lk 19:25 I řekli mu:,Pane, má deset hřiven.' “

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 19:25 I řekli mu:,Pane, má deset hřiven,‘

Překlad Pavela Škrabala: Lk 19:25 A řekli mu: ´Pane, má deset hřiven!´

Překlad Františka Sušila: Lk 19:25 I řekl jemu: Pane, máť deset hřiven.

Překlad Nového světa: Lk 19:25 Ale řekli mu: ‚Pane, má deset min!‘ —

Překlad Nový kovenant: Lk 19:25 I řekli mu, Panující, drží deset min!

Překlad Slovo na cestu: Lk 19:25 Namítali: 'Pane, vždyť ten už má dost.'

Tento verš vynechávajajú nasledujúce rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo

5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Minuskuly 69, 1230, 1253; ℓ 211, ℓ 384, ℓ 387, ℓ 770, ℓ 773, ℓ 1780; staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

Väčšina ostatných rukopisov ho uvádza.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 22:43-44 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi.

Slovenský katolícky preklad: Lk 22:43-44 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 22:43-44 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako veľké kvapky krvi.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 22:43-44 Tu sa Mu ukázal anjel z neba a posilňoval Ho. A On v smrteľnej úzkosti modlil sa ešte horlivejšie. I vystúpil Mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 22:43-44 A ukázal sa mu anjel s neba posilňujúc ho. A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čo by kvapky krvi, stekajúce na zem.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 22:43-44 A z neba sa mu ukázal anjel, posilňujúci ho; a ocitnúc sa v zápase, modlil sa usilovnejšie, a jeho pot sa stal sťaby veľkými kropajami krvi, stiekajúcimi na zem.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 22:43-44 Tu sa mu zjavil anjel s neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil. Pot mu padal na zem ako kvapky hustej krvi.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 22:43-44 Tu sa mu ukázal anjel z neba a posilňoval ho. A on v úsilnom zápase, ešte napätejšie sa modlil. A jeho pot bol ako kvapky krvi, čo stekajú na zem.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 22:43-44 Vtedy sa mu ukázal anjel z neba a posilňoval ho. Vo vnútornom zápase sa modlil ešte horlivejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi.

Preklad Nového sveta: Lk 22:43-44 Vtedy sa mu zjavil anjel z neba a posilnil ho. Ale keď sa dostal do smrteľnej úzkosti, modlil sa ešte vrúcnejšie a jeho pot bol ako kvapky krvi, ktoré padali na zem.

Preklad Nádej pre každého: Lk 22:43-44 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. Ježiš sa v smrteľnej úzkosti modlil ešte horlivejšie. Pot mu ako krvavé kvapky stekal na zem.

Český ekumenický překlad: Lk 22:43-44 Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.

Katolícky liturgický překlad: Lk 22:43-44 Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji; jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 22:43-44 Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Upadl do smrtelné úzkosti, modlil se naléhavěji a jeho pot byl jako veliké kapky krve kanoucí na zem.

Překlad Bible kralická: Lk 22:43-44 I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho. A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 22:43-44

Překlad Nová Bible kralická: Lk 22:43-44 Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Modlil se tedy ve smrtelném zápase ještě horlivěji a jeho pot začal být jako krůpěje krve stékající na zem.

Překlad Bible 21: Lk 22:43-44 Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve.

Český studijní překlad: Lk 22:43-44 Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. Ocitnuv se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil; jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 22:43-44 A s nebe se mu ukázal anděl, posilující ho; a octnuv se v zápase, modlil se usilovněji a jeho pot se stal jakoby velikými krůpějemi krve, jež stékaly na zem.

Překlad Františka Žilky: Lk 22:43-44 Zjevil se mu anděl s nebe a posiloval jej. On zápasil a modlil se ještě úsilněji; pot mu kanul na zem jako kapky krve.

Překlad Ondřeje M. Petrů: Lk 22:43-44 Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji; jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve.

Překlad Roberta Colu: Lk 22:43-44I zjevil se mu anděl s nebe a posiloval ho. A když se octl ve smrtelné úzkosti, modlil se vroucněji. I stékal s něho pot jako krůpěje krve na zem.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 22:43-44 I ukázal se mu anděl s nebe a posiloval ho. A on ocitnuv se v úzkosti smrtelné modlil se snažněji. I stal se pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zem.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 22:43-44 Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. A když upadl do smrtelných úzkostí, vroucněji se modlil. A jeho pot byl jako kapky krve, stékající na zem.

Překlad Františka Sušila: Lk 22:43-44 Ukázal pak se jemu anděl s nebe posiluje ho. A ocitnuv se na sotnách snažněji se modlil. A stal se pot jeho jako krápěje krve tekoucí na zemi.

Překlad Nového světa: Lk 22:43-44 Tehdy se mu objevil anděl z nebe a posílil ho. Ale když se dostal do agónie, modlil se dále s ještě větší opravdovostí; a jeho pot se stal jakoby kapkami krve, které padaly na zem.

Překlad Nový kovenant: Lk 22:43-44 A ukázal se mu zpravodaj od nebe, posiluje jej a v nastavším zápase se modlil napnutěji, ale jeho pot se stal jakoby kapkami krve, sestupujícími přes zem.

Překlad Slovo na cestu: Lk 22:43-44 Tu při něm stál anděl a dodával mu sílu. Ježíš se modlil v smrtelné úzkosti. Pot jako krvavé kapky mu stékal na zem.

1. Rukopisy, ktoré tieto verše vylučujú: Papyrusy P75 (cca. 200) a P69vid (3. storočie);

B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica

5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie) a T (029) – Kódex Borgianus

(5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), R (027) – Kódex Nitriensis (6. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7. storočie); f13; Minuskuly 158, 512, 542, 552, 579, 777, 826, 1071*, 1128; starý latinský preklad Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), a koptské preklady Copsa a Copbo, potom ranný písatelia ako Markión, Klement Alexandrijský, Origenes (všetci traja z 2. storočia).

2. Rukopisy, ktoré tieto verše zahrňujú: א* א2 D E F G H K L Q X Δ* Θ Π* Ψ 0171 0233 f1 13c 157 180 205 565 597 700 892* 1006 1009 1010 1071c 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Ita Itaur Itb Itc Itd Ite Itff2 Iti Itl Itq Itr1 Vg Syrc Syrp Syrh Syrpal Etiop a cirkevný otcovia ako Justín Mučeník, Irenej z Lyonu, Hippolytus Rímsky (všetci traja z 2. storočia) a Eusébius.

3. Rukopisy, ktoré tieto verše uvádzajú na inom mieste: Skupina rukopisov f13 a Minuskula 13* ich dáva za verš Mt 26:39.

Poznámka e v slovenskom preklade Jeruzalemská biblia, ktorý preložil Mons. ThDr. Anton Botek: Hoci niektoré rukopisy ich vynechávajú, verše 43-44 treba zachovať. Už od druhého storočia ich dosvedčujú mnohé rukopisy a majú Lukášov štýl a spôsob. Ich vynechávanie sa vysvetľuje starostlivosťou vyhnúť sa Ježišovmu poníženiu. ktoré sa javilo príliš ľudské. Vo všetkých slovenských aj českých prekladoch sa nachádzajú.

Táto časť sa nachádza vo všetkých slovenských aj českých prekladoch.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 23:17 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Lk 23:17 (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 23:17 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Lk 23:17 [Na každé sviatky musel im totiž prepustiť jedného.]

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 23:17 Lebo na ten sviatok im musel vždy prepustiť jedného väzňa.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 23:17 (I bol nútený jed ného im na sviatok prepúšťať.)

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 23:17 (Pilát) bol povinný prepustiť im na sviatky jedného (z väzňov).

Preklad Bohuslava Košu: Lk 23:17 [Bol totiž nútený prepustiť im vo sviatok jedného.]

Preklad Biblia LOGOS: Lk 23:17 Lebo počas sviatku im musel prepustiť jedného väzňa.

Preklad Nového sveta: Lk 23:17 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Lk 23:17 Veď viete, že každý rok na Veľkú noc udeľujem jednému väzňovi milosť."

Český ekumenický překlad: Lk 23:17 Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka.

Katolícky liturgický překlad: Lk 23:17 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 23:17 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Lk 23:17 Musil pak propouštívati jim jednoho v svátek.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 23:17

Překlad Nová Bible kralická: Lk 23:17 (Ve svátek jim totiž musel propouštět jednoho vězně.)

Překlad Bible 21: Lk 23:17 Neuvádza

Český studijní překlad: Lk 23:17 O svátcích jim totiž musel propouštět jednoho vězně.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 23:17 (A byl nucen jednoho jim ve svátek propouštět.)

Překlad Františka Žilky: Lk 23:17 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Lk 23:17 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Lk 23:17 O slavnosti musíval jim propouštěti jednoho (vězně).

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 23:17 Musíval pak propouštěti jim o slavnosti jednoho (vězně).

Překlad Pavela Škrabala: Lk 23:17 Ve svátek pak jim musíval jednoho propustit.

Překlad Františka Sušila: Lk 23:17 Musil pak proproštěti jim na slavnost jednoho.

Překlad Nového světa: Lk 23:17 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Lk 23:17 Ale měl nezbytnost jim jednoho podle slavnosti odvázat,

Překlad Slovo na cestu: Lk 23:17a Vždyť víte, že každý rok o Velikonocích uděluji milost jednomu vězni.

1. Rukopisy, ktoré tento verš vylučujú: Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex

(1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), T (029) – Kódex Borgianus (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius

(9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciály 070 a 0124; Minuskul 892* 1079 1241 1546; starý latinský preklad ta – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), koptský preklad Copsa.

2. Rukopisy, ktoré tento verš zahrňujú: א E F G H N W X Δ 063 f1 f13 28 157 180 205 565 579 597 700 1006 1010 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1646 2148 2174 ℓ 70 Itaur Itb Itc Ite Itf Itff2 Itl Itq Itr1 Vg Syrp Syrh Etiop

3. Rukopisy, ktoré tento verš uvádzajú na inom mieste: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad

(5. storočie) – všetky tri ho dávajú za verš Lk 23:19.

Jeho pridaním išlo zrejme o pokus zosúladiť s ostatnými evanjeliumi – Mt 27:15 a Mk 15:6.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 24:40 Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy.

Slovenský katolícky preklad: Lk 24:40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 24:40 Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 24:40 [Keď to hovoril, ukázal im ruky a nohy.]

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 24:40 A to povediac ukázal im ruky a nohy.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 24:40 A povediac toto, ukázal im svoje ruky a svoje nohy;

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 24:40 A keď to povedal, ukázal im ruky a nohy.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 24:40 A keď to dohovoril, ukázal im ruky a nohy.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 24:40 Keď to povedal, ukázal im ruky aj nohy.

Preklad Nového sveta: Lk 24:40 [[A keď to povedal, ukázal im svoje ruky a nohy.]]

Preklad Nádej pre každého: Lk 24:40 Pri tých slovách im ukázal rany od klincov na rukách aj na nohách.

Český ekumenický překlad: Lk 24:40 To řekl a ukázal jim ruce a nohy.

Katolícky liturgický překlad: Lk 24:40 A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 24:40 Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy.

Překlad Bible kralická: Lk 24:40 A pověděv to, ukázal jim ruce i nohy.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 24:40

Překlad Nová Bible kralická: Lk 24:40 A když to řekl, ukázal jim ruce i nohy.

Překlad Bible 21: Lk 24:40 Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy.

Český studijní překlad: Lk 24:40 A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 24:40 A pověděv toto, ukázal jim své ruce a své nohy;

Překlad Františka Žilky: Lk 24:40 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Lk 24:40 [A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.]

Překlad Roberta Colu: Lk 24:40 Po těch slovech ukázal jim své ruce i nohy.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 24:40 A pověděv to ukázal jim ruce i nohy.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 24:40 A po těch slovech jim ukázal ruce i nohy.

Překlad Františka Sušila: Lk 24:40 A to pověděv ukázal jim ruce a nohy.

Překlad Nového světa: Lk 24:40 [[A když to řekl, ukázal jim své ruce a nohy.]]

Překlad Nový kovenant: Lk 24:40 A toto řeknuv, ukázal jim to přes ruce i chodidla,

Překlad Slovo na cestu: Lk 24:40 Při těch slovech jim ukázal rány po hřebech na rukou i na nohou.

Tento verš vynechávajajú nasleujúce rukopisy: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis

(4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II

(5. alebo 6. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: p75 א A B E G H K L N W X Δ Θ Π Ψ f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Itaur Itc Itf Itq Vg Syrp Syrh Syrpal Copsa Copbo Arm Etiop

Early Manuscripts and Modern Translations of the New Testament, Od autora: Philip Wesley Comfort

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 5:3-4 V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Jn 5:3-4 V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. (ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 5:3-4 V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých, ktorí čakali, až sa voda zvíri. Lebo Pánov anjel zostupoval z času na čas do rybníka a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech ho trápila akákoľvek choroba.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 5:3-4 Mnoho chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých [ktorí čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech ho akákoľvek choroba trápila].

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 5:3-4 v ktorých ležalo veliké množstvo nemocných: slepých, kuľhavých, vyschlých, očakávajúcich hnutie vody. Lebo anjel Pánov sostupovával časom do rybníka a búril vodu, a kto tedy prvý vošiel po pobúrení vody, ozdravel, nech by bol býval postihnutý jakýmkoľvek neduhom.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 5:3-4 v týchto ležalo množstvo nemocných – slepcov, chromých, schradnutých [– vyčkávajúcich pohyb vody, lebo v tom kúpalisku občas zostupoval anjel a čeril vodu; kto tam teda po tom sčerení vody prvý vstúpil, stával sa zdravým, akýmkoľvek chorobným stavom bol postihnutý].

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 5:3-4 V ňom ležalo veľa chorých, slepých, chromých, schradnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho aká choroba bola trápila.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 5:3-4 V nich ležalo veľa nemocných, slepých, chormých, vyschnutých, [ktorí čakali na pohyb vody. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. Nuž ten, kto prvý vošiel do zvárenej vody, bol uzdravený, čo by ho akákoľvek choroba bola trápila.]

Preklad Biblia LOGOS: Jn 5:3-4 v ktorých ležalo veľké množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých, ktorí čakali, kedy sa pohne voda, lebo z času na čas zostúpil do nádrže anjel a rozvíril vodu; kto vošiel po rozvírení vody prvý, bol uzdravený, nech trpel akoukoľvek chorobou.

Preklad Nového sveta: Jn 5:3-4 V týchto ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ľudí s uschnutými údmi. Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Jn 5:3-4 Ležali tu mnohí chorí, chromí, slepí, ochrnutí a túžobne čakali, kedy sa rozčerí hladina vody. Z času na čas zostupoval totiž do rybníka anjel Pánov a rozvíril vodu. Prvý, kto vstúpil do rozvírenej vody, bol uzdravený, nech trpel čímkoľvek.

Český ekumenický překlad: Jn 5:3-4V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.

Katolícky liturgický překlad: Jn 5:3-4 V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnulých. Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 5:3-4 Pod těmi sloupořadími lehávalo mnoho chorých, slepých, chromých, ochrnutých, kteří čekali na to, až se voda začne vzdouvat. Do toho rybníka totiž občas sestupoval anděl Páně a vířil vodu; tehdy první z těch, jenž tam vstoupil poté, co se voda rozvířila, býval uzdraven, ať byla jeho choroba jakákoli.

Překlad Bible kralická: Jn 5:3-4 Kdež leželo množství veliké neduživých, slepých, kulhavých, suchých, očekávajících hnutí vody. Nebo anděl jistým časem sstupoval do rybníka, a kormoutil vodu. Protož kdož nejprvé sstoupil po tom zkormoucení vody, uzdraven býval, od kterékoli nemoci trápen byl.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 5:3-4 V nich leželo velké množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali, až se pohne voda. Neboť anděl Páně občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. A kdo tam sestoupil po zvíření vody první, býval uzdraven, ať trpěl jakoukoli nemocí.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 5:3-4 Tam leželo veliké množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých očekávajících pohnutí vody. Občas totiž sestupoval do rybníka anděl a vířil vodu a ten, kdo po tom zvíření vody do ní vstoupil první, býval uzdraven, ať měl jakoukoli nemoc.

Překlad Bible 21: Jn 5:3-4 Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Neuvádza

Český studijní překlad: Jn 5:3-4 V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 5:3-4 v těch leželo množství nemocných - slepců, chromých, zchřadlých [- vyčkávajících pohyb vody. V tom koupališti totiž v jistých obdobích sestupoval anděl a čeřil vodu; kdo tam tedy po tom zčeření vody první vstoupil, stával se zdravým, byť byl postižen jakýmkoli chorobným stavem].

Překlad Františka Žilky: Jn 5:3-4 V nich léhávalo množství nemocných, slepých, chromých, lidí s odumřelými údy. Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Jn 5:3-4V nich léhávalo množství nemocných, slepých, chromých a lidí s odumřelými údy. [čekali, až se voda začne vlnit. Čas od času totiž sestupoval do rybníka anděl Páně a rozvířil vodu. Kdo se pak do vody po rozvíření dostal první, uzdravil se, ať byl stižen jakoukoli nemocí.]

Překlad Roberta Colu: Jn 5:3-4 Pod těmi leželo veliké množství nemocných, slepých, chromých a ochrnulých. Čekali na pohyb vody. Neboť anděl [Páně] sestupoval čas od času do rybníka a hýbal vodou. A kdo první vstoupil do rybníka, když se voda hnula, býval uzdraven, ať trpěl jakoukoliv nemocí.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 5:3-4 V těch leželo veliké množství neduživců: slepých, kulhavých, ochrnulých, kteří čekali na pohyb vody. Anděl Páně totiž sestupoval časem do rybníka, a hýbal vodou. A kdo po hnutí vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať byl stižen neduhem kterýmkoliv.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 5:3-4 V těch leželo množství nemocných, slepých, chromých, s uschlými údy, kteří čekali na pohyb vody. [Časem totiž sestupoval do rybníka anděl Páně a rozvířil vodu. A kdo po pohnutí vody sestoupil první, uzdravoval se, ať byl stižen jakoukoli nemocí.]

Překlad Františka Sušila: Jn 5:3-4 V těch leželo množství veliké neduživých, slepých, chromých, suchých očekávajících hnutí vody. Anděl pak Páně sestupoval časem do rybníka a kormoutila se voda. A kdo první sestoupil do rybníka po skormoucení vody, zdráv se stával, jakýmkoli sklíčen vyl neduhem.

Překlad Nového světa: Jn 5:3-4 V těch leželo množství nemocných, slepých, chromých a lidí s uschlými údy. Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Jn 5:3-4 V těchto byl položený násobek množství slabých, slepých, chromých, uschlých; přijímajících z toho pohnutí vody, protože zpravodaj podle určité doby sestupoval a v bazénu rozrušoval vodu, proto ten první vstupující uprostřed rozrušení té vody se stal zdravým, kdykoliv, kteroukoliv nemocí byl držen dole.

Překlad Slovo na cestu: Jn 5:3-4 Podél jeho břehů leželi pod pěti podloubími nemocní, slepí a ochrnutí. Toužebně čekali na okamžik, kdy se hladina vody zčeří. Čas od času se to stávalo a lidé věřili, že kdo první vstoupí do vřídla, bude uzdraven, ať už trpí čímkoliv.

Túto časť vynechávajajú nasleujúce rukopisy: Papyrusy P66 (cca. 200) a P75 (cca. 200);

B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A* (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Wsupp (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), T (029) – Kódex Borgianus (5. storočie); Unciál 0141; Minuskuly 33, 157, 821, 2718; latinské preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), koptské preklady Copsa, Copach2 a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Ale majú ju nasledujúce rukopisy: A Cc K L S X Δ Θ Π Λ Ψ 047 063 078 0233 f1 f13 28 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Ita Itaur Itb Itc Ite Itff2 Itj Itr1 Vgcl Syrp Syrpal Syrh Etiop a cirkevný otcovia Tertullianus (2. storoče), Ambróz, Ján Zlatoústy, Cyril Alexandrijský.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 9:38-39 A on povedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu. Tu Ježiš povedal: Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli.

Slovenský katolícky preklad: Jn 9:38-39 On povedal: "Verím, Pane," a klaňal sa mu. Ježiš povedal: "Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli."

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 9:38-39 Vtedy vyhlásil: "Verím, Pane." A prestrel sa pred ním na tvár a klaňal sa mu. Vtedy povedal Ježiš: "Prišiel som na tento svet súdiť: aby tí, čo nevidia, videli a aby tí, ktorí vidia, oslepli."

Slovenský evanjelický preklad: Jn 9:38-39 A on povedal: Verím, Pane! a klaňal sa Mu. Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 9:38-39 A on povedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu. A Ježiš povedal: Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 9:38-39 A on riekol: Verím, Pane. A poklonil sa mu. A Ježiš povedal: Ja som do tohto sveta prišiel na súd, aby tí, ktorí nevidia, videli, a aby sa tí, ktorí vidia, stali slepými.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 9:38-39 A on povedal: „Verím, Pane.“ I poklonil sa mu. (Vtedy) Ježiš vyhlásil: „S rozsudkom som prišiel na tento svet, aby nevidiaci videli a vidiaci oslepli.“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 9:38-39 On nato povedal: „Verím, Pane.“ I klaňal sa mu. Tu povedal Ježi: „Kvôli súdu som prišiel na tento svet, aby nevidiaci videli a vidiaci oslepli.“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 9:38-39 On povedal: Verím, Pane! a klaňal sa mu. Nato Ježiš povedal: Ja som prišiel na tento svet súdiť – aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, boli slepí.

Preklad Nového sveta: Jn 9:38-39 Vtedy povedal: „Verím, Pane.“ A vzdal mu poctu. Ježiš povedal: „Pre [tento] súd som prišiel do tohto sveta: aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, sa stali slepými.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 9:38-39 Verím, Pane!" zvolal a padol pred Ježišom na kolená. Prišiel som na tento svet," pokračoval Ježiš,aby som otvoril oči tým, ktorí sú duchovne slepí, a aby som ukázal tým, čo sa domnievajú, že vidia, akí sú slepí."

Český ekumenický překlad: Jn 9:38-39 On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“

Katolícky liturgický překlad: Jn 9:38-39 On na to řekl: “Věřím, Pane!” a padl před ním na kolena. Ježíš prohlásil: “Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.”

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 9:38-39 Tu prohlásil: „Věřím, Pane,“ a klaněl se před ním. Tu Ježíš řekl: „Na tento svět jsem přišel, abych posuzoval: aby ti, kdo nevidí, viděli, a aby ti, kdo vidí, oslepli.“

Překlad Bible kralická: Jn 9:38-39 A on řekl: Věřím, Pane, a klaněl se jemu. I řekl jemu Ježíš: Na soud přišel jsem já na tento svět, aby ti, kteříž nevidí, viděli, a ti, kteříž vidí, aby slepí byli.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 9:38-39 A on řekl: „Věřím, Pane.“ A poklonil se mu. Ježíš mu pak řekl: „Já jsem přišel na tento svět k soudu: aby ti, kteří nevidí, viděli a ti, kteří vidí, aby oslepli.“

Překlad Nová Bible kralická: Jn 9:38-39 A on řekl: "Věřím, Pane." A poklonil se mu. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kteří nevidí, viděli a ti, kteří vidí, aby oslepli."

Překlad Bible 21: Jn 9:38-39 „Věřím, Pane!“ zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli.“

Český studijní překlad: Jn 9:38-39 On řekl: „Věřím, Pane.“ A poklonil se mu. A Ježíš řekl: „Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými.“

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 9:38-39 A on děl: Věřím, Pane. A poklonil se mu. A Ježíš řekl: Já jsem do tohoto světa přišel k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a aby se ti, kteří vidí, stali slepými.

Překlad Františka Žilky: Jn 9:38-39 On děl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a kteří vidí, oslepli.“

Překlad Ondřeje M. Petrů: Jn 9:38-39 On na to řekl: “Věřím, Pane!” a padl před ním na kolena. Ježíš prohlásil: “Já jsem přišel na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.”

Překlad Roberta Colu: Jn 9:38-39 On řekl: „Věřím, Pane!“ Padl před ním a klaněl se mu. I řekl Ježíš: „Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby slepí viděli a ti, kteří vidí, aby oslepli.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 9:38-39 On pak řekl: „Věřím, Pane.“ A padnuv před ním klaněl se mu. I řekl Ježíš: „Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a kteří vidí, slepými se stali.“

Překlad Pavela Škrabala: Jn 9:38-39 A on pravil: „Věřím, Pane!“A padl před ním na kolena. A Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět k rozsouzení, aby nevidoucí viděli a vidoucí oslepli“.

Překlad Františka Sušila: Jn 9:38-39 On pak vece: Věřím Pane. A padnuv klaněl se Jmu. I řekl Ježíš: Na soud Já na ten svět přišel jsem, aby kteří nevidí, viděli, a kteří vidí, slepými se stali.

Překlad Nového světa: Jn 9:38-39 Pak řekl: „Jistě [v něj] věřím, Pane.“ A vzdal mu poctu. A Ježíš řekl: „K [takovému] soudu jsem přišel na tento svět: Aby ti, kdo nevidí, uviděli, a ti, kdo vidí, aby oslepli.“

Překlad Nový kovenant: Jn 9:38-39 Ale ten vysvětlil, Věřím panující! A uctíval jej. A Ježíš řekl, Do rozhodnutí já do tohoto světa přišel, aby ti nehledící si hleděli a ti hledící si se stali slepými.

Překlad Slovo na cestu: Jn 9:38-39 "Věřím, Pane!" vydechl a padl před Ježíšem na kolena. Ježíš dodal: "Přišel jsem na svět proto, abych uvedl věci na pravou míru: slepí prohlédnou a ti, kdo vidí, oslepnou."

Túto časť vynechávajajú nasleujúce rukopisy: Papyrus P75 (cca. 200); א* (01) – Sinajský kódex

(2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie); staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), koptské preklady CopAch2 a Copmf (všetky sú zo 4. alebo 5. storočia).

Väčšina ostatných rukopisov ju uvádza.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 8:37 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Sk 8:37 (Filip mu povedal: "Ak veríš z celého srdca, slobodno." A on odpovedal: "Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.")

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 8:37 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Sk 8:37 [Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží.]

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 8:37 A Filip riekol: Ak veríš z celého srdca, slobodno. A odpovedal a riekol: Verím, že Ježiš Kristus je syn Boží.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 8:37 Neuvádza

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 8:37 [Filip mu povedal: „Ak veríš z celého srdca, slobodno.“ A on odpovedal: „Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží.“]

Preklad Bohuslava Košu: Sk 8:37 Neuvádza

Preklad Biblia LOGOS: Sk 8:37

Preklad Nového sveta: Sk 8:37 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Sk 8:37 Filip mu odpovedal: Ak si uveril celým srdcom, prečo nie?" Dvoran vyznal: „Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn."

Český ekumenický překlad: Sk 8:37 Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“

Katolícky liturgický překlad: Sk 8:37 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 8:37 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Sk 8:37 I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A [on] odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 8:37

Překlad Nová Bible kralická: Sk 8:37 Filip tedy řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to možné." A on odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!"

Překlad Bible 21: Sk 8:37 Neuvádza

Český studijní překlad: Sk 8:37 Filip na to: "Jestliže jsi uvěřil celým srdcem, proč ne?" A on vyznal: "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn."

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 8:37 Neuvádza

Překlad Františka Žilky: Sk 8:37 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Sk 8:37 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Sk 8:37 [Filip pak řekl: „Věříš-li z celého srdce, může to býti.“ A on řekl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 8:37Filip pak řekl: „Věříš-li z celého srdce, může to býti.“ A on odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží.“

Překlad Pavela Škrabala: Sk 8:37 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Sk 8:37 Řekl pak Filip: Věříš-li z celého srdce, může to býti. A on odpověděv řekl: Věřím Synem Božím býti Ježíše Krista.

Překlad Nového světa: Sk 8:37 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Prak 8:37 Ale Filip řekl, Jestli věříš z celého srdce, je ti dovoleno! Ale odpovídaje, řekl, Věřím, že anointující Ježíš je syn božského!

Překlad Slovo na cestu: Sk 8:37 Filip na to: "Jestliže jsi uvěřil celým srdcem, proč ne?" A on vyznal: "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn."

Tento verš vynechávajajú nasleujúce rukopisy: Papyrusy P45 (3. storočie) a P74 (7. Storočie);

B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica

4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie), Papr (025) – Kódex Porhyrianus

(9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Unciály 049, 056, 0142; Minuskuly 33, 81, 88*, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1175, 1241, 1409, 1505, 2127, 2344, 2412, 2492, 2495; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica

5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady Copsa a Copbo.

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: Ea (08) – Kódex Laudianus (6. storočie); Minuskuly 4, 36, 88c, 97, 103, 104, 242, 257, 307, 322, 323, 385, 429, 453, 464, 467, 610, 629, 630, 913, 945, 1522, 1678, 1739, 1765, 1877, 1891, 2818; ℓ 59, ℓ 592, ℓ 1178; staré latinské preklady Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itt – Kódex Bernensis (5. alebo 6. storočie)m Itm – Kódex Speculum (5. storočie),

Itr – Kódex Schlettstadtensis (cca. 700), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie),

Itar – Kódex Ardmachanus (9. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie),

Itph – Kódex Philadelphiensis (11. alebo 12. storočie), Itgig – Kódex Gigas (12. alebo 13. storočie), Itdem – Kódex Demidovianus (13. storočie), preklad Vgc – Latinská Vulgata klementinská revízia (1592), koptský preklad Copmae, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a cirkevný otcovia Irenej z Lyonu, Cyprián z Kartága, Chromatius, Tertullianus, Ambroziaster, Pacián z Barcelony, Ambróz a Augustín.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 15:34 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Sk 15:34 (Sílas sa rozhodol zostať tam; Júda sa vrátil sám do Jeruzalema.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 15:34 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Sk 15:34 [Ale Sílas sa rozhodol zostať.]

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 15:34 Ale Sílasovi sa videlo za dobré zostať tu.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 15:34 Neuvádza

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 15:34 Neuvádza

Preklad Bohuslava Košu: Sk 15:34 Neuvádza

Preklad Biblia LOGOS: Sk 15:34

Preklad Nového sveta: Sk 15:34 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Sk 15:34 Ale Sílas zostal radšej v Antiochii.

Český ekumenický překlad: Sk 15:34 Silas se však rozhodl, že tam zůstane, a tak šel Juda do Jeruzaléma sám.

Katolícky liturgický překlad: Sk 15:34 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 15:34 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Sk 15:34 Ale Sílovi se vidělo, aby tu zůstal.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 15:34

Překlad Nová Bible kralická: Sk 15:34 Sílovi se však zdálo dobré tam zůstat.

Překlad Bible 21: Sk 15:34 Neuvádza

Český studijní překlad: Sk 15:34 Silas se však rozhodl zůstat.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 15:34 Neuvádza

Překlad Františka Žilky: Sk 15:34 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Sk 15:34 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Sk 15:34 [Silas se však rozhodl tam zůstati a Juda odešel tedy do Jerusalema sám.]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 15:34 Silovi však se uvidělo tam zůstati. Judas tedy odešel do Jerusalema sám.

Překlad Pavela Škrabala: Sk 15:34 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Sk 15:34 Vidělo se ale Silovi tam zůstati, Judas pak sám odešel do Jerusaléma.

Překlad Nového světa: Sk 15:34 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Prak 15:34 ale Silas se domníval zůstat přes to stejné,

Překlad Slovo na cestu: Sk 15:34 ale Silas raději zůstal v Antiochii.

Tento verš vynechávajajú nasleujúce rukopisy: p74 א A B E H L P Ψ 049 056 0142 18 35 43 61 69 81 93 103 104 218 228 254 319 321 330 365 398 424 451 617 629 876 1241 1448* 1505 1877 2127 2492 2495 Itdem Ite Itp Vg Syrp Copbo

Uvádzajú ho v krátkej podobe rukopisy: C 5 6 33 36 88 94 180 181 206 307 323 326 383 429 431 436 441 453 467 522 610 614 619 621 623 630 636 808 915 945 1003 1162 1175 1251 1270 1292 1297 1409 1448c 1490 1501 1509 1595 1609 1611 1642 1678 1704 1729 1735 1739 1751 1827 1831 1837 1842 1875 1891 2147 2200 2298 2344 2412 2652 2718 2774 2805 2818 ℓ11781188 Itc Syrh* Copsa Arm Etiop

Uvádzajú ho v dlhšej podobe rukopisy: p127 D Itar Itgig Itl Itph Itro Itw Vgcl

Dlhšia veršzia je dodatok v dodatku, takže ten nemožno považovať ani za deuterokánonický.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 24:6-8 Dokonca sa pokúsil znesvätiť aj chrám, ale sme ho chytili. NeuvádzaKeď ho budeš vypočúvať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme.

Slovenský katolícky preklad: Sk 24:6-8 Ba pokúsil sa aj chrám poškvrniť, ale sme ho chytili. (A chceli sme ho súdiť podľa nášho zákona, ale veliteľ Lyziáš došiel s veľkou posilou a vytrhol nám ho z rúk a nariadil, aby tí, čo chcú na Pavla žalovať, prišli k tebe.") Keď ho budeš vyšetrovať aj sám si môžeš overiť toto všetko, čo na neho žalujeme."

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 24:6-8 Ba pokúsil sa aj Chrám poškvrniť, ale zatkli sme ho. NeuvádzaKeď ho budeš vyšetrovať, aj sám si môžeš overiť toto všetko, čo na neho žalujeme."

Slovenský evanjelický preklad: Sk 24:6-8 Áno, pokúsil sa poškvrniť aj chrám. Chytili sme ho však [a chceli sme ho súdiť podľa svojho zákona. Ale prišiel veliteľ Lyziáš, vytrhol nám ho násilne z rúka rozkázal, aby jeho žalobníci šli k tebe.] Keď ho vyšetríš, sám sa dozvieš o všetkom, čo žalujeme naňho.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 24:6-8 ktorý sa pokúsil aj o to, aby poškvrnil chrám, ktorého sme aj chytili a chceli súdiť podľa svojho zákona, len prišiel na to tisícnik Lyziáš s velikou silou a vytrhnul ho s našich rúk a odviedol poveliac jeho žalobníkom, aby išli k tebe, od ktorého budeš môcť, keď ho vyšetríš, i sám zvedieť o tom o všetkom, čo my na neho žalujeme.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 24:6-8 ktorý sa pokúsil aj chrám znesvätiť; toho sme sa aj zmocnili [a zaumienili sme si súdiť ho podľa zákona nášho. No prišiel k tomu Lysias, tribun, s veľkým násilím ho z našich rúk odviedol a jeho žalobcom naručil ísť k tebe.] Vyšetriac ho budeš môcť sám od neho zvedieť istotu o tých veciach, z ktorých ho my obžalúvame.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 24:6-8 Ba pokúsil sa ešte aj chrám poškvrniť. Chytili sme ho teda [a chceli sme ho súdiť podľa nášho zákona. Ale veliteľ Lyziáš došiel s veľkou posilou a vytrhol nám ho z rúk a nariadil, aby tí, ktorí chcú na Pavla žalovať, prišli k tebe]. Vyšetrovaním sa aj sám budeš môcť presvedčiť o tom všetkom, čo na neho žalujeme.”

Preklad Bohuslava Košu: Sk 24:6-8 Ba pokúsil sa ešte aj chrám poškvrniť. Chytili sme ho teda [a chceli sme ho súdiť podľa nášho zákona. Ale veliteľ práporu Lyziáš došiel s veľkou (vojenskou) silou, vytrhol nám ho z rúk a nariadil, aby jeho žalobcovia prišli k tebe.] Vyšetrovaním sa aj sám budeš môcť dozvedieť od neho to všetko, čo na neho žalujeme.”

Preklad Biblia LOGOS: Sk 24:6-8

Preklad Nového sveta: Sk 24:6-8 ktorý sa tiež pokúsil znesvätiť chrám a ktorého sme sa zmocnili. NeuvádzaVýsluchom sa môžeš od neho sám dozvedieť všetko, z čoho ho obviňujeme.“

Preklad Nádej pre každého: Sk 24:6-8 Pokúsil sa dokonca znesvätiť chrám. Pritom sme ho chytili a chceli súdiť podľa našich zákonov. Ale veliteľ Lyziáš nám ho násilne vytrhol z rúk a žiada, aby jeho žalobcovia prišli k tebe a aby bol súdený podľa rímskych zákonov.Keď ho budeš vypočúvať, sám sa môžeš presvedčiť, že naša obžaloba sa zakladá na pravde."

Český ekumenický překlad: Sk 24:6-8 Pokusil se i znesvětit chrám a my jsme ho zadrželi. Ale velitel Lysias zasáhl a násilně nám ho vzal z rukou; a poručil, aby jeho žalobci přišli k tobě. Až ho budeš vyslýchat, můžeš se sám přesvědčit o tom všem, co na něj žalujeme.“

Katolícky liturgický překlad: Sk 24:6-8 Pokusil se dokonce znesvětit chrám! Proto jsme se ho zmocnili. Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 24:6-8 Pokusil se dokonce zasvětit Chrám a tehdy jsme ho zatkli. Neuvádza U něho si můžeš sám zjistit, vyslechneš-li ho, že veškeré naše žaloby proti němu jsou oprávněné.”

Překlad Bible kralická: Sk 24:6-8 Kterýž také i o to se pokoušel, aby chrámu poškvrnil; a kteréhož javše, vedlé zákona svého chtěli jsme souditi. Ale přišed hejtman Lyziáš s mocí velikou, vzal ho z rukou našich, Rozkázav, aby žalobníci jeho šli k tobě.Od něhož ty sám budeš moci, vyptaje se, zvěděti o tom o všem, z čeho my jej viníme.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 24:6-8

Překlad Nová Bible kralická: Sk 24:6-8 Dokonce se pokusil znesvětit chrám! Zajali jsme ho tedy a chtěli jsme ho soudit podle našeho Zákona. Přišel však velitel Lysiáš, s velikým násilím nám ho vzal z rukou a přikázal, aby jeho žalobci přišli k tobě. Když ho vyslechneš, budeš se od něho moci sám dovědět o tom všem, z čeho jej obviňujeme."

Překlad Bible 21: Sk 24:6-8 Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Neuvádza Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme."

Český studijní překlad: Sk 24:6-8 Pokusil se dokonce znesvětit chrám. Zmocnili jsme se ho a chtěli jsme ho soudit podle našeho Zákona. Avšak přišel velitel Lysias, velkým násilím jej vzal z našich rukou a rozkázal, aby jeho žalobci přišli k tobě. Když ho vyslechneš, sám se můžeš od něho dovědět o tom všem, z čeho jej obviňujeme.“

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 24:6-8 jenž se pokusil i chrám znesvětiti; toho jsme se také zmocnili [a umínili jsme si soudit ho podle zákona našeho.Přišel k tomu však Lysias, tribun, s velikým násilím ho z našich rukou odvedl a jeho žalobcům poručil jít k tobě]. Když ho vyšetříš, budeš moci od něho sám zvědět jistotu stran všech věcí, z nichž ho my obžalováváme.

Překlad Františka Žilky: Sk 24:6-8 Pokusil se dokonce znesvětiti svatyni. Zmocnili jsme se ho, Neuvádzaa můžeš jej sám vyšetřiti a rozsouditi všecko, co my na něj žalujeme.“

Překlad Ondřeje M. Petrů: Sk 24:6-8 Pokusil se dokonce znesvětit chrám. Proto jsme se ho zmocnili. NeuvádzaSám si můžeš výslechem zjistit u něho všechno, co na něho žalujeme.”

Překlad Roberta Colu: Sk 24:6-8 a že se pokusil znesvětit i náš chrám. Proto jsme ho zajali [a chtěli jsme ho souditi podle našeho zákona. Ale velitel Lysias přišel, s velkou mocí vytrhl ho z našich rukoua rozkázal, aby jeho žalobci šli k tobě]. Od něho se budeš moci sám při výslechu dověděti o tom všem, z čeho my ho obviňujeme.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 24:6-8 a že se pokusil i chrám poskvrnit. Proto javše ho chtěli jsme jej souditi podle našeho zákona. Ale tisícník Lysias přišed s moci velikou, vytrhl jej z rukou našich a rozkázal, aby žalobníci jeho šli k tobě; od něho budeš moci sám při výslechu se dověděti o tom všem, z čeho my jej obviňujeme.“

Překlad Pavela Škrabala: Sk 24:6-8 ano dokonce se pokusil znesvětit chrám; proto jsme ho jali. NeuvádzaSám se můžeš výslechem dovědět od něho vše, co na něj žalujeme.“

Překlad Františka Sušila: Sk 24:6-8 jenž i chrámu poskvrniti usiloval, jehož i javše jsme chtěli po zákonu našem souditi. Ale nadešed tisícník Lysiáš, s násilím velikým vymohl jej z rukou našich rozkázav žalobníkům jeho k tobě jíti. Od něho budeš moci sám na soudu o všem tom zvěděti, z čeho my viníme jej.

Překlad Nového světa: Sk 24:6-8 tím, kdo se také pokoušel znesvětit chrám a kterého jsme se zmocnili. NeuvádzaOd něho se můžeš sám výslechem dozvědět o všem, pro co jej žalujeme.“

Překlad Nový kovenant: Prak 24:6-8 který i zkusil světsky pošlapat chrám, kterého jsme se i zmocnili a podle našeho zákona chtěli soudit, ale vojevůdce Lysias přicházeje, uprostřed množství živelnosti jej odvedl z našich rukou, vyzývaje jeho žalobce přijít přes tebe - při kterém můžeš sám, prozkoumav týkaje se všech těchto věcí, uznat, ze kterých věcí jej žalujeme.

Překlad Slovo na cestu: Sk 24:6-8 Nakonec chtěl také znesvětit jeruzalémský chrám. Přitom jsme ho chytili a chtěli jej soudit podle našich zákonů. Velitel Lysias se ho však násilně zmocnil a nás odkázal na tebe. Vyslechni ho a přesvědčíš se, že naše stížnosti jsou oprávněné."

Túto časť vynechávajajú nasleujúce rukopisy: p74 א A B H L P 049 81 326 330 451 629gr 1175 1241 1877 2127 2492 ℓ 1178 Itp* Its Vg Copsa Copbo

Ale majú ju nasledujúce rukopisy: E Ψ 056 0142 33 36 104 181 307 323 424* 436 453 483 610 614 629lat 630 945 1409 1505 1678 1739 1891 2344 2412 2464 2495 Itar Itc Itdem Ite Itgig Itp(c) Itph Itro Itw Vgcl Syrp Syrh Arm

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 28:29 Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Sk 28:29 (Ako to povedal, Židia od neho odišli, ale medzi sebou sa veľmi dohadovali.)

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 28:29 Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Sk 28:29 [Ako to povedal, Židia odišli, hádajúc sa medzi sebou.]

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 28:29 A keď to povedal, odišli Židia veľmi sa medzi sebou dohadujúc.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 28:29 [A keď tieto veci povedal, Židia odišli, majúc medzi sebou veľký spor.]

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 28:29 [Ako to povedal, Židia odišli od neho, ale medzi sebou sa veľmi dohadovali.]

Preklad Bohuslava Košu: Sk 28:29 [Ako to povedal, Židia odišli a veľmi sa dohadovali medzi sebou.]

Preklad Biblia LOGOS: Sk 28:29

Preklad Nového sveta: Sk 28:29 Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Sk 28:29 Po tých slovách Židia odišli a veľmi sa navzájom hádali.

Český ekumenický překlad: Sk 28:29 Když to Pavel řekl, Židé odešli a velmi se mezi sebou přeli.

Katolícky liturgický překlad: Sk 28:29 Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 28:29 Neuvádza

Překlad Bible kralická: Sk 28:29 A když on to propověděl, odešli Židé, majíce mezi sebou hádky mnohé.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 28:29

Překlad Nová Bible kralická: Sk 28:29 A když to řekl, Židé odešli a měli mezi sebou veliké hádky.

Překlad Bible 21: Sk 28:29 Neuvádza

Český studijní překlad: Sk 28:29 Když to řekl, Židé odešli a velmi se mezi sebou přeli.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 28:29 [A když tyto věci řekl, Židé odešli, majíce mezi sebou mnoho sporu.]

Překlad Františka Žilky: Sk 28:29 Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Sk 28:29 Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Sk 28:29 [A po těch slovech odešli židé od něho, majíce mezi sebou velkou hádku.]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 28:29 A když to pověděl, židé odešli od něho, majíce mezi sebou velikou hádku.

Překlad Pavela Škrabala: Sk 28:29 Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Sk 28:29 A když to pověděl, odešli od něho Židé mnohou majíce mezi sebou hádku.

Překlad Nového světa: Sk 28:29 Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Prak 28:29 A tyto věci on řeknuv, Judové odešli, držíce ve svých srdcích mnoho spoluhledání.

Překlad Slovo na cestu: Sk 28:29 Neuvádza

Tento verš vynechávajajú nasleujúce rukopisy: p74 א A B E Ψ 048 33 81 181 629lat 1175 1739 2344 2464 ℓ 6 60 Itdem Ite Itro Its Vg Syrp Syrh(c) Copsa Copbo Arm

Ale majú ho nasledujúce rukopisy: L P 049 056 0142 36 88 104 307 326 330 383 436 451 453 610 614 629gr 630 945 1241 1409 1505 1678 1877 1891 2127 2412 2492 2495 ℓ 593 597 599 Itar Itc Itgig Itp Itph Vgcl Syrh*

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Rim 16:23-24 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, mestský šafár, a brat Kvartus. Neuvádza

Slovenský katolícky preklad: Rim 16:23-24 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus. Neuvádza

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 16:23-24 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladne, a brat Kvartus. Neuvádza

Slovenský evanjelický preklad: Rím 16:23-24 Pozdravuje vás Gajus, hostiteľ môj a celého cirkevného zboru. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár, a brat Kvartos. Milosť Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 16:23-24 Pozdravuje vás Gájus, môj hostiteľ i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca dôchodkov mesta, i brat Kvartus. Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami, Ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 16:23-24 Pozdravuje vás Gaius, môj hostiteľ, aj celého zhromaždenia. Pozdravuje vás Erastos, mestský účtovník, a Quartus, brat. Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Amén.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 16:23-24 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj a celej cirkevnej skupiny. Pozdravuje vás Erastos, pokladník mesta, a brat Kvartus. (Milosť Pána nášho, Ježiša Krista, nech je so všetkými vami! Amen.)

Preklad Bohuslava Košu: Rim 16:23-24 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj a celého zhromaždenia. Pozdravuje vás Erastos, mestský spárvca, a brat Kvartus. [Milosť Pána nášho Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen.]

Preklad Biblia LOGOS: Rim 16:23-24

Preklad Nového sveta: Rim 16:23-24 Pozdravuje vás Gájus, ktorý je hostiteľom mojím a celého zboru. Pozdravuje vás Erastus, správca mesta, a jeho brat Kvartus. Neuvádza

Preklad Nádej pre každého: Rim 16:23-24 I Gájus, ktorý otvoril svoj dom mne i celému zboru, vás úprimne pozdravuje, a takisto Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

Český ekumenický překlad: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gaius, který svůj dům otevřel mně i veškeré církvi. Pozdravuje vás Erastos, správce městské pokladny, a bratr Kvartus. Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.

Katolícky liturgický překlad: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gájus, hostitel můj i celé církevní obce. Pozdravuje vás městský důchodní Erastos a bratr Kvartus. Neuvádza

Překlad Jeruzalémská bible: Řím 16:23-24 Zdraví vás Gaius, který je host můj I celé církve. Správce městské pokladny Erastos vás zdraví a také Quartus, bratr. Neuvádza

Překlad Bible kralická: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gáius, hospodář můj i vší církve. Pozdravuje vás Erastus, důchodní písař městský, a Kvartus bratr. Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.

Překlad Bible kralická revidovaná: Řím 16:23-24

Překlad Nová Bible kralická: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve. Pozdravuje vás Erastus, městský správce, a bratr Kvartus. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen.

Překlad Bible 21: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve. Pozdravuje vás městský pokladník Erastus a bratr Kvartus. Neuvádza

Český studijní překlad: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gaius, který byl hostitelem mně i celému shromáždění. Pozdravuje vás Erastos, správce městské pokladny, a bratr Kvartus. Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.

Překlad Miloše Pavlíka: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gaius, můj hostitel, i všeho shromáždění. Pozdravuje vás Erastos, městský účetní, a Quartus, bratr. Milost našeho Pána Ježíše Krista budiž se všemi vámi. Amén.

Překlad Františka Žilky: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj a celé církve. Pozdravuje vás Erastus, městský hospodář, a bratr Kvartus. Neuvádza

Překlad Ondřeje M. Petrů: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gájus, hostitel můj i celé církevní obce. Pozdravuje vás městský důchodní Erastos a bratr Kvartus. Neuvádza

Překlad Roberta Colu: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gajus, hostitel můj i celé křesťanské obce. Pozdravuje vás městský důchodní Erastos a bratr Kvartus. [Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi se všemi! Amen.]

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Kaius, hostitel můj i celé církve. Pozdravuje vás městský důchodní Erastus a bratr Kvartus. Milost Pána našeho, Ježíše Krista, budiž se všemi vámi. Amen.

Překlad Pavela Škrabala: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj a celé církve. Pozdravuje vás Erastus, městský důchodní, a bratr Kvartus. Neuvádza

Překlad Františka Sušila: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Kajus hostitel můj a celá církev. Pozdravuje vás Erastus, důchodní města a Kvartus bratr. Milost Pána našeho Jesu Krista se všemi vámi. Amen.

Překlad Nového světa: Řím 16:23-24 Pozdravuje vás Gaius, který je hostitelem mým i celého sboru. Pozdravuje vás Erastos, městský správce, a také jeho bratr Quartus. Neuvádza

Překlad Nový kovenant: Řím 16:23-24 Objímá vás Gaius, host můj i toho celého shromáždění vyvolaných. Objímá vás Erastos, správce domů města a bratr Kouartos. Ta vděčnost panujícího našeho Ježíše anointujícího uprostřed vás všech, amen.

Překlad Slovo na cestu: Řím 16:23-24 Také Gaius, náš hostitel, vás nechá pozdravovat a rovněž správce městské pokladny Erastus a bratr Kvartus. Neuvádza

(Pozn.: Uvádzam celý 23.a 24. verš, vzhľadom na to, že rôzne preklady to číslujú rôzne.)

1. Rukopisy, ktoré tento verš vylučujú: Papyrusy P46 (cca. 200) a P61 (7. storočie);

B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica

4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); Unciál 0150; Minuskuly 5, 81, 263, 623, 1739, 1838, 1962, 2127; starý latinský preklad Itz – Kódex Harleianus (7. alebo 8. storočie), koptské preklady Copsa a Copbo, etiópsky preklad Ethro a Origenes.

2. Rukopisy, ktoré tento verš zahrňujú: Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia),

Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (2. polovica 9. storočia), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Minuskuly 88, 181, 326, 330, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1881, 1984, 1985, 2492, 2495; niektoré staré latinské preklady It (2. až 4. storočie), preklad Vgc – Latinská Vulgata klementinská revízia (1592), sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

3. Rukopisy, ktoré tento verš uvádzajú na inom mieste: Papr (025) – Kódex Porhyrianus

(9. storočie); Minuskuly 33, 104, 256, 436, 1319, 1837; preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica

5. storočia) a Arm – Arménska verzia (5. storočie). Všetky tieho rukopisy ho dávajú za verš

Rim 16:27.

 

 

Záver:

Podobne ako v tretej kategórii, nejde o úplné porušenie kritéria celistvosti. Nie sme v pozícii, aby sme určovali, ktoré verše boli pridané v niektorých spisoch a v pôvodnej verzii neboli, alebo ktoré v pôvodnej verzii boli a neskôr boli omylom vynechané, z tohto dôvodu ich nemôžeme úplne vylúčiť. Ale keďže máme určité verše, ktoré nevieme z jednoznačnosťou povedať, či boli v originálom texte, alebo kedy a kým boli pridané dodatočne, atď. nemôžeme ich zaradiť do protokánonu. Preto by mali byť všetky sporné verše považované za deuterokánonické. Z tohto titulu ako som v úvode načrtol, vyplýva, že slúžia na potvrdenie, doplnenie objasnenie teologických učení vyplývajúcich z protokánonu, ale nesmie sa z nich odvodzovať nové teologické učenia.

Tu je stručný prehľad všetkých najspornejších veršov (Pozn.: záleží od vydania prekladu, v niektorých vydaniach nie sú zátvorky, v iných zase verše úplne chýbajú, atď.):

Chýbajúce verše v jednotlivých prekladoch

Pozn.: Zelená = uvádza

Žltá = uvádza, ale v zátvorkách

Červená = neuvádza, prípadne len v poznámkach

 

 

Podkategória B:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 4:21-22 O kúsok ďalej videl druhých dvoch bratov, Jakuba, syna Zebedejovho, a jeho brata Jána, ako so svojím otcom Zebedejom opravovali na lodi siete. Aj ich povolal a oni hneď nechali loď aj otca a nasledovali ho.

Slovenský katolícky preklad: Mt 4:21-22 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 4:21-22 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 4:21-22 A keď poodišiel odtiaľ, uzrel iných dvoch bratov: Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána, ako si s otcom Zebedeom opravujú na lodi siete. Povolal ich. A oni hneď zanechali loď aj otca a nasledovali Ho.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 4:21-22 A keď pošiel odtiaľ niečoďalej, videl iných dvoch bratov, Jakoba, synaZebedeovho, a Jána, jeho brata, na loďke so Zebedeom, ich otcom, naprávajúcich svoje siete, a povolal ich. A oni hneď opustili loďku i svojho otca a išli za ním.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 4:21-22 A postúpiac odtadiaľ ďalej, uvidel druhých dvoch bratov, Jakuba Zebedeovho a Jána, jeho brata, ako v lodi so Zebedeom, svojím otcom, opravujú svoje siete; i po volal ich a oni hneď nechali loď aj svojho otca a dali sa ho nasledovať.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 4:21-22 A keď sa odtiaľ poberal ďalej, zazrel iných dvoch bratov, Jakuba (syna) Zebedejovho, a jeho brata Jána, ako si na loďke so svojím otcom Zebedejom opravovali siete; aj týchto povolal. Tu oni hneď zanechali loďku i svojho otca a nasledovali ho.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 4:21-22 A keď išiel odtiaľ ďalej, uvidel dvoch iných bratov, Jakuba Zebedejovho, a jeho brata Jána, ako si na lodi so svojím otcom Zebedejom opravovali siete; i povolal ich. A oni hneď nechali loď i svojho otca a nasledovali ho.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 4:21-22 Keď išiel odtiaľ ďalej, uvidel iných dvoch bratov: Jakuba – syna Zebedeja a jeho brata Jána, ako na člne so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. A povolal ich. Oni hneď zanechali čln aj svojho otca a nasledovali ho.

Preklad Nového sveta: Mt 4:21-22 A keď išiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch+ bratov, Jakuba, [syna] Zebedeovho, a Jána, jeho brata, ako s otcom Zebedeom opravovali v člne siete, a zavolal ich. Ihneď opustili čln a svojho otca, aby ho nasledovali.

Preklad Nádej pre každého: Mt 4:21-22 O kúsok ďalej iní dvaja bratia, Jakub a Ján, sedeli spolu so svojím otcom Zebedejom v člne a opravovali siete. Aj ich zavolal; obaja ihneď prestali pracovať a pobrali sa za ním.

Český ekumenický překlad: Mt 4:21-22 O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.

Katolický liturgický překlad: Mt 4:21-22 A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry - Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 4:21-22 A když došel dále, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak v loďce se svým otcem Zebedeem vyspravují sítě; a povolal je. Oni hned opustili loďku i svého otce a šli za ním.

Překlad Bible kralická: Mt 4:21-22 A poodšed odtud, uzřel jiné dva bratry, Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, na lodí s Zebedeem otcem jejich, ani tvrdí síti své. I povolal jich. A oni hned opustivše lodí a otce svého, šli za ním.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 4:21-22

Překlad Nová Bible kralická: Mt 4:21-22 Když pak odtud poodešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě, a povolal i je. A oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.

Překlad Bible 21: Mt 4:21-22 Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.

Český studijní překlad: Mt 4:21-22 A když odtamtud poodešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak v lodi se svým otcem Zebedeem spravují své sítě. I povolal je. Oni ihned opustili loď i svého otce a následovali ho.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 4:21-22 A postoupiv odtamtud dále, uviděl další dva bratry, Jakuba Zebedeova a Jana, jeho bratra, jak v lodi se Zebedeem, svým otcem, opravují své sítě; i povolal je a oni se hned, zanechavše loď i svého otce, vydali za ním.

Překlad Františka Žilky: Mt 4:21-22 Když odešel dál odtud, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, na lodi, jak se Zebedeem, svým otcem, opravují sítě. I zavolal je. Oni pak ihned zanechali loď i otce a následovali ho.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 4:21-22 Když šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry: Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem vyspravují sítě. A zavolal je. A oni nechali loď a nechali otce a šli s ním.

Překlad Roberta Colu: Mt 4:21-22 Když odtud kousek poodešel, spatřil jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak se svým otcem Zebedeem na loďce spravují své sítě. I povolal je. A oni hned zanechali sítě i svého otce a šli za ním.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 4:21-22 A popošed odtud, spatřil jiné dva bratry, Jakuba (syna) Zebedeova a Jana, bratra jeho, na lodi se Zebedeem, otcem jejich, ani spravuji sítě své; i povolal je. A oni hned zanechavše loď i otce svého, šli za ním.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 4:21-22 Když odtamtud popošel, spatřil jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, na lodi s jejich otcem Zebedeem, jak si opravují sítě, a povolal je. Oni hned opustili loď i svého otce a následovali ho.

Překlad Františka Sušila: Mt 4:21-22 A poodšed odtud, uzřel jiné dva bratry, Jákoba Zebedeovce a Jana bratra jeho, na lodi se Zebedéem otcem jejich, spravovati sítě a otce následovvali Ho.

Překlad Nového světa: Mt 4:21-22 Když šel také odtud dále, viděl dva jiné [kteří byli] bratři, Jakuba, [syna] Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak spravují ve člunu se svým otcem Zebedeem sítě, a zavolal je. Ihned opustili člun a svého otce a následovali ho.

Překlad Nový kovenant: Mt 4:21-22 A přejda odtamtud, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova a Jana, jeho bratra, v lodi uprostřed jejich otce Zebedee, důkladně osvěžující jejich sítě, a volal je, ale ti okamžitě odpustili loď i jejich otce a doprovázeli jej.

Překlad Slovo na cestu: Mt 4:21-22 O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je vyzval; oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

Tieto verše chýbajú len vo W (032) – Washingtonskom kódexe (4. alebo 5. storočie) a

v minuskula 33 (9. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 5:20 Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov.

Slovenský katolícky preklad: Mt 5:20 Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:20 Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 5:20 Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:20 Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravedlivosť hojnejšia ako spravedlivosťzákonníkov a farizeov nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:20 Áno, vravím vám, že ak vaša spravodlivosť neprevýši pismárov a farisejov, nijako do kráľovstva nebies nevstúpite.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:20 Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako (spravodlivosť) farizejov a zákonníkov, nevojdete do Kráľovstva nebeského.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:20 Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť neprevýši (spravodlivosť) farizejov a pismárov, nijako nevojdete do kráľovstva nebies.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:20 Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť prevyšovať spravodlivosť znalcov Zákona a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva Nebies.

Preklad Nového sveta: Mt 5:20 Lebo vám hovorím, že ak vaša spravodlivosť nebude hojnejšia ako spravodlivosť znalcov Písma a farizejov, určite nevojdete do nebeského kráľovstva.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:20 Ale vystríham vás: ak sa chcete dostať do nebeského kráľovstva, musí vám ísť o viac než len o formálne plnenie príkazov a zákonov, ako to robia učitelia Zákona a farizeji.

Český ekumenický překlad: Mt 5:20 Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

Katolický liturgický překlad: Mt 5:20 Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 5:20 Neboť vám říkám: nebude-li vaše spravedlnost překonávat spravedlnost zákoníků a farizejů, nevejdete do Nebeského královtví.

Překlad Bible kralická: Mt 5:20 Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákonníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 5:20

Překlad Nová Bible kralická: Mt 5:20 Říkám vám totiž, že pokud vaše spravedlnost nebude omnoho převyšovat spravedlnost zákoníků a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království."

Překlad Bible 21: Mt 5:20 Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.

Český studijní překlad: Mt 5:20 Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 5:20 Ano, pravím vám, že nepředčí-li vaše spravedlnost spravedlnost písmařů a farizeů, nikterak do království nebes nevstoupíte.

Překlad Františka Žilky: Mt 5:20 Pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost převyšovati spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 5:20 Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost vykladatelů Písma a farizeů, nepřijdete do nebeského království.

Překlad Roberta Colu: Mt 5:20 Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost dokonalejší než zákoníků a farizeů, nevejdete do království nebeského.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 5:20 Neboť pravím vám: nebude-li hojnější spravedlnost vaše než zákoníků a fariseů, nevejdete do království nebeského.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 5:20 K tomu vám pravím: nebude-li vaše spravedlnost dokonalejší než spravedlnost vykladatelů Písma a farizeů, nevejdete do nebeského království.“

Překlad Františka Sušila: Mt 5:20 Nebo pravím vám, nepředčí-li spravedlnost vaše nad onu zákoníkův a fariseův, nevejdete do království nebeského.

Překlad Nového světa: Mt 5:20 Říkám vám totiž, že nerozhojní-li se vaše spravedlnost více než spravedlnost znalců Zákona a farizeů, rozhodně nevstoupíte do nebeského království.

Překlad Nový kovenant: Mt 5:20 Protože vám vykládám, že když nepřekypuje vaše spravedlivost více než ta těch písmáků a Fariseů, nikdy nedojdete do království nebes.

Překlad Slovo na cestu: Mt 5:20 Pamatujte si: chcete-li vejít do nebeského království, musí vám jít o víc než jen o formální plnění příkazů a zákazů, jako to činí učitelé zákona a farizejové.

Tento verš chýba v rukopisoch א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia) a

Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 5:30 A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla.

Slovenský katolícky preklad: Mt 5:30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:30 Ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a odhoď od seba, lebo je lepšie pre teba, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako by celé tvoje telo malo ísť do pekla.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 5:30 A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:30 A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odtni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:30 a ak ti dáva podnet k úrazu tvoja pravá ruka, vytni ju a zahoď od seba, lebo ti osoží, aby sa pominul jeden z tvojich údov a nie aby bolo celé tvoje telo zahodené do pekla.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:30 A ak ťa tvoja pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a odhoď od seba, lebo viac ti osoží, keď zhynie jeden tvoj úd, ako by celé tvoje telo sa dostalo do pekla.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:30 A ak tvoja pravá ruka je ti pohoršením, odtni ju a odhoď od seba; lebo je ti užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, ako by celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odsekni ju a zahoď od seba, lebo je pre teba lepšie stratiť jednu časť tela, než aby celé tvoje telo bolo hodené do Gehenny.

Preklad Nového sveta: Mt 5:30 A ak ťa tvoja pravá ruka privádza k potknutiu, odsekni ju a odhoď od seba. Lebo je pre teba užitočnejšie, aby si stratil jeden zo svojich údov, než aby sa celé tvoje telo dostalo do gehenny.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:30 Ak ťa navádza na hriech pravá ruka, odsekni si ju a odhoď od seba. Lepšie je žiť s jedným okom alebo jednou rukou, ako sa dostať do večnej záhuby."

Český ekumenický překlad: Mt 5:30 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.

Katolický liturgický překlad: Mt 5:30 A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 5:30 A svádí-li tě tvá pravice ke hříchu, utni ji a odhoď od sebe: neboť je pro tebe lepší, aby zahynul jeden jediný z tvých údů a aby celé tvé tělo nepřišlo do pekla.

Překlad Bible kralická: Mt 5:30 A pakli ruka tvá pravá horší tě, utni ji a vrz od sebe; nebo užitečněji jest tobě, aby zahynul jeden oud tvůj, než by všecko tělo tvé uvrženo bylo do pekelného ohně.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 5:30

Překlad Nová Bible kralická: Mt 5:30 A pokud tě svádí tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď od sebe. Je přece pro tebe prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

Překlad Bible 21: Mt 5:30 Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.

Český studijní překlad: Mt 5:30 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 5:30 a je-li ti léčkou tvá pravá ruka, vytni ji a zahoď od sebe, neboť je ti prospěšné, aby za své vzal jeden z tvých údů a ne aby bylo tvé celé tělo zahozeno do pekla.

Překlad Františka Žilky: Mt 5:30 A jestliže tě svádí pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť jest pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů zahynul, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 5:30 A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla.

Překlad Roberta Colu: Mt 5:30 A pohoršuje-li tě tvá ruka pravá, utni ji a odhoď od sebe, neboť je ti prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby bylo celé tělo uvrženo do pekla.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 5:30 A jestli pravá ruka tvá tě pohoršuje, utni ji a vrhni od sebe, neboť prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo uvrženo do pekla.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 5:30 A jestliže se ti pravá ruka stává kamenem úrazu, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je lépe pro tebe, aby jeden z tvých údů zahynul, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“

Překlad Františka Sušila: Mt 5:30 A jestli pravá ruka tvá pohoršuje tebe, utniž ji a vrz od sebe; nebo užitečněji jest tobě, aby zahynul jedn úd tvůj, než aby celé tělo tvoje odešlo do pekla.

Překlad Nového světa: Mt 5:30 Také jestliže tě tvá pravá ruka přivádí ke klopýtání, odřízni ji a odhoď ji od sebe. Je pro tebe totiž prospěšnější, abys přišel o jeden ze svých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do gehenny.

Překlad Nový kovenant: Mt 5:30 A jestli tě chytá do pasti tvá pravá ruka, vysekni ji a odhoď od tebe, protože je ti snesitelné, aby jedna z tvých částí byla zničena a ne celé tvé tělo hozeno do geheny!

Překlad Slovo na cestu: Mt 5:30 Neboj se zříci něčeho, co se ti dnes zdá tak nepostradatelné pro tvůj život jako oko nebo pravá ruka. Lépe je žít s jedním okem nebo jednou rukou, než ztratit věčný život.

Tento verš chýba v týchto rukopisoch: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie) a sýrsky preklad

Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 5:47 A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohani?

Slovenský katolícky preklad: Mt 5:47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Slovenský evanjelický preklad: Mt 5:47 A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania?

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:47 A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:47 A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo navyše robíte? Či nerobia to isté aj tí z národov?

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo význačného tým robíte? Či to isté nerobia aj pohania?

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštneho robíte? Či to isté nerobia aj pohania?

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo robíte navyše? Nerobia to aj vyberači daní?

Preklad Nového sveta: Mt 5:47 A ak zdravíte iba svojich bratov, čo mimoriadne robíte? Či nerobia to isté aj ľudia z národov?

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:47 Ak sa správate priateľsky iba k svojim blízkym, nelíšite sa od ostatných. Nerobia tak azda aj tí, čo neveria v Boha?

Český ekumenický překlad: Mt 5:47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?

Katolický liturgický překlad: Mt 5:47 A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané?

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 5:47 A zdravíte-li jen své bratry, co děláte tak zvláštního? Nedělají to tak i pohané?

Překlad Bible kralická: Mt 5:47 A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více činíte? Však i publikáni to činí.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 5:47

Překlad Nová Bible kralická: Mt 5:47 A když zdravíte jen své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají to snad i celníci?

Překlad Bible 21: Mt 5:47 A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané?

Český studijní překlad: Mt 5:47 A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané?

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 5:47 A budete-li pozdravovat jen své bratří, co zvláštního činíte? Nečiní totéž i ti z národů?

Překlad Františka Žilky: Mt 5:47 A pozdravujete-li jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což nečiní totéž také pohané?

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 5:47 A pozdravujete-li jenom své bratry, co tím konáte zvláštního? Copak to nedělají i pohani?

Překlad Roberta Colu: Mt 5:47 A budete-li pozdravovati své bratry, co zvláštního činíte? Což to nečiní i pohani?

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 5:47 A budete-li pozdravovati toliko své bratry, co více činíte? Zdali nečiní toho i pohané?

Překlad Pavela Škrabala: Mt 5:47 A budete-li pozdravovat jen své bratry, co zvláštního děláte? Což to nedělají i pohani?

Překlad Františka Sušila: Mt 5:47 a pozdravíte-li bratrů svých toliko, což více činíte? zdaliž i pohané toho nečiní?

Překlad Nového světa: Mt 5:47 A jestliže zdravíte pouze své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají i lidé z národů totéž?

Překlad Nový kovenant: Mt 5:47 A když objímáte jedině vaše bratry, co děláte nadbytečného? Nedělají snad i ti celníci totéž?

Překlad Slovo na cestu: Mt 5:47 A chováte-li se přátelsky jen ke svým blízkým, co děláte zvláštního? Na to ještě nemusíte věřit v Boha.

Tento verš chýba v starom latinskom preklade Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie) a

v sýrskych prekladoch Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:5 Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:5 Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:5 Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:5 A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo onisa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:5 A keď sa modlíš, nebudeš ako práve tí pokrytci, pretože tí sa radi modlia, stojac v synagogách a na nárožiach ulíc, aby sa tak ukazovali ľuďom. Veru, vravím vám: svoju odmenu už majú.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:5-6a A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa s obľubou stojačky modlievajú po synagógach a na rohoch ulíc, aby sa ukázali ľuďom. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odplatu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci; lebo oni sa radi postojačky modlia v synagógach a na nárožiach ulíc, aby sa ukázali ľuďom. Skutočne, hovorím vám, majú už svoju odplatu.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 6:5 Keď sa modlíš, nebuď ako tí pokrytci, lebo tí sa radi modlia stojac v synagógach alebo na rohoch ulíc, aby sa ukazovali ľuďom. Veru, hovorím vám: Už majú svoju odmenu.

Preklad Nového sveta: Mt 6:5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci; pretože sa radi modlia, stojac v synagógach a na rohoch širokých ulíc, aby ich ľudia videli. Pravdivo vám hovorím: Majú svoju plnú odmenu.

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi modlievajú v synagógach a na nárožiach, aby ich ľudia videli. Naozaj, vravím vám: tí už dostali svoju odmenu.

Český ekumenický překlad: Mt 6:5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagógách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: rádi se při modlitbě stavějí do synagóg a na rozcestí, aby je bylo vidět. Vpravdě vám říkám, svou odměnu už mají.

Překlad Bible kralická: Mt 6:5 A když bys se modlil, nebývej jako pokrytci. Obyčej zajisté mají, v školách a na úhlech ulic stojíce, modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen pravím vám, žeť mají odplatu svou.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:5

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:5 "A když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu.

Překlad Bible 21: Mt 6:5 Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.

Český studijní překlad: Mt 6:5 „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:5 A když se modlíš, nebudeš jako pokrytci, protože ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na nárožích ulic, aby se tak ukazovali lidem. Věru, pravím vám: Svou odměnu mají.

Překlad Františka Žilky: Mt 6:5 Kdykoli se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se rádi modlí v synagogách a na rozích ulic, aby byli viděni od lidí. Vpravdě pravím vám: Mají už svou odplatu!

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:5 »A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagógách a na nárožích, aby je lidé viděli. Skutečně, říkám vám: Ti už svou odplatu dostali.

Překlad Roberta Colu: Mt 6:5 „A kdykoliv se modlíte, nebuďte jako pokrytci! Ti se modlí s oblibou v synagogách a na rozích náměstí, aby je lidé viděli. Vpravdě pravím vám: Vzali svou odplatu.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, kteří si libují v synagogách a na rozích trhů stojíce se modliti, aby byli viděni od lidí. Vpravdě pravím vám: vzali odplatu svou.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:5 „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, kteří se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Vpravdě vám pravím: Dostali svou odměnu.

Překlad Františka Sušila: Mt 6:5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, kteříž libujé ve sbornicech a na úhlech ulic stojíce se modliti, aby byli viděni od lidí. Amen, pravím vám, vzali odplatu svou.

Překlad Nového světa: Mt 6:5 Také když se modlíte, nebudete jako pokrytci; protože ti se rádi modlí, když stojí v synagógách a na rozích širokých cest, aby je lidé viděli. Vpravdě vám říkám: Mají svou plnou odměnu.

Překlad Nový kovenant: Mt 6:5 A jakmile se modlíte, nebuďte jako ti pokrytci, neboť ti rádi stojí modlící se v synagogách a v úhlech ulic tak, aby byli osvětlení těm lidem. Amen vám vykládám, že obdrželi jejich odměnu!

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:5 A podobně je to s modlitbami. Když se modlíš, nebuď jako pokrytci, kteří chtějí okázalou modlitbou dokázat svoji zbožnost. Modlí se pro lidi, a tak nemohou čekat, že je Bůh vyslyší.

Tento verš chýba v sýrskom preklade Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 9:34 Farizeji však hovorili: S pomocou vládcu nad démonmi vyháňa démonov.

Slovenský katolícky preklad: Mt 9:34 Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 9:34 Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa diablov vyháňa diablov.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 9:34 Ale farizeji povedali: Kniežaťom démonov vyháňa démonov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 9:34 Ale farizeovia hovorili: Kniežaťom démonov vyháňa démonov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 9:34 No fariseji vraveli: Vyháňa démonov vládcom démonov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 9:34 Ale farizeji vraveli: „Mocou kniežaťa diablov vyháňa diabolstvá."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 9:34 Ale farizeji hovorili: „Prostredníctvom kniežaťa démonov vyháňa démonov.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 9:34 Farizeji však hovorili: Kniežaťom démonov vyháňa démonov!

Preklad Nového sveta: Mt 9:34 Ale farizeji hovorili: „Vládcom démonov vyháňa démonov.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 9:34 Ale farizeji vysvetľovali: „Vyháňa diablov, lebo jeho samého ovláda diabol, kráľ zlých duchov."

Český ekumenický překlad: Mt 9:34 Ale farizeové říkali: „Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“

Katolický liturgický překlad: Mt 9:34 Ale farizeové tvrdili: “Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 9:34 Ale farizejové říkali: „Vládcem zlých duchů vyhání zlé duchy.“

Překlad Bible kralická: Mt 9:34 Farizeové pak pravili: Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 9:34

Překlad Nová Bible kralická: Mt 9:34 Farizeové však říkali: "Vymítá démony skrze knížete démonů."

Překlad Bible 21: Mt 9:34 Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů."

Český studijní překlad: Mt 9:34 Ale farizeové říkali: „ V moci vládce démonů vyhání démony.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 9:34 Fariseové však říkali: Vyhání démony skrze knížete démonů.

Překlad Františka Žilky: Mt 9:34 Ale farizeové říkali: „Pomocí vládce zlých duchů vypuzuje zlé duchy.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 9:34 Ale farizeové tvrdili: “Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů.”

Překlad Roberta Colu: Mt 9:34 Farizeové však pravili: „Ve spojení s knížetem zlých duchů vymítá zlé duchy.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 9:34 Fariseové však pravili: „Knížetem duchů zlých vymítá zlé duchy.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 9:34 Ale farizeové říkali: „Mocí knížete zlých duchů vyhání zlé duchy.“

Překlad Františka Sušila: Mt 9:34 Fariseové ale pravili: V knížeti běsův vymíta běsy.

Překlad Nového světa: Mt 9:34 Ale ti Fariseové vykládali, Ve vládci démonů ty démony vyhazuje!

Překlad Nový kovenant: Mt 9:34 Ale farizeové začali říkat: „Vyhání démony prostřednictvím panovníka démonů.“

Překlad Slovo na cestu: Mt 9:34 Farizejové to však vysvětlovali: "Vyhání ďábly, protože je ve spojení s jejich vládcem."

Tento verš chýba len v týchto rukopisoch: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); potom staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie) a Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo

5. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 10:38 Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Slovenský katolícky preklad: Mt 10:38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:38 Kto neprijme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 10:38 A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:38 a kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma hodný.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:38 a kto neberie svoj kríž a nenasleduje za mnou, nie je ma hoden.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:38 Kto nevezme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hodný.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je mňa hoden.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:38 A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Preklad Nového sveta: Mt 10:38 A kto neprijíma svoj mučenícky kôl a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:38 Kto by ma chcel nasledovať bez ťažkostí, nie je ma hoden.

Český ekumenický překlad: Mt 10:38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

Katolický liturgický překlad: Mt 10:38 A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 10:38 Kdo nebere svůj kříž a nejde za mnou, není mě hoden.

Překlad Bible kralická: Mt 10:38 A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 10:38

Překlad Nová Bible kralická: Mt 10:38 A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mě hoden.

Překlad Bible 21: Mt 10:38 Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.

Český studijní překlad: Mt 10:38 A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 10:38 a kdo nebere svůj kříž a nejde za mnou, není mne hoden.

Překlad Františka Žilky: Mt 10:38 kdo nebere svůj kříž a chtěl by mne následovati, není mne hoden.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 10:38 A kdo nebere svůj kříž a chtěl by mě následovat, není mě hoden.

Překlad Roberta Colu: Mt 10:38 A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 10:38 A kdo nebéře kříže svého a nenásleduje mne, není mne hoden.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 10:38 A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.

Překlad Františka Sušila: Mt 10:38 a kdo nebéře kříže svého a nenásleduje mne, není mne hoden.

Překlad Nového světa: Mt 10:38 A kdokoli nepřijímá svůj mučednický kůl a nenásleduje mě, není mě hoden.

Překlad Nový kovenant: Mt 10:38 A kdo nevezme jeho kříž a nedoprovází mne, není zasluhující si mne.

Překlad Slovo na cestu: Mt 10:38 Kdo by chtěl za mnou jít a nevzal by na sebe tyto těžkosti jako kříž, není mne hoden.

Tento verš chýba v papyruse P19 (4. alebo 5. storočie) a M* (021) – Kódex Campianus

(9. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 5:39 A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si: Staré je lepšie.

Slovenský katolícky preklad: Lk 5:39 A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: »Staré je lepšie.«“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 5:39 A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo povie: ‚Staré je lepšie.‘“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 5:39 A nikto, kto pije staré, nechce nové, lebo povie: Staré je dobré!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 5:39 A nikto, kto pije staré, nechce hneď nového, lebo hovorí: Staré je lepšie.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 5:39 A nikto, kto pil staré, o mladé [hneď] nestojí, lebo vraví: staré je lahodnejšie.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 5:39 A kto okúsi staré víno, nežiada si nového; povie si totiž: 'Staré je lepšie'."

Preklad Bohuslava Košu: Lk 5:39 A nikto, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ,Staré je lepšie.’”

Preklad Biblia LOGOS: Lk 5:39 A nikto, kto pije staré, nechce hneď nové, lebo si povie: Staré je lepšie.

Preklad Nového sveta: Lk 5:39 Nikto, kto pil staré víno, nechce nové, lebo hovorí: ‚Staré je jemné.‘“

Preklad Nádej pre každého: Lk 5:39 Ale vy dávate prednosť starému vínu. Vravíte, že staré víno je lepšie."

Český ekumenický překlad: Lk 5:39 Kdo se napije starého, nechce nové; řekne: ‚Staré je lepší.‘“

Katolický liturgický překlad: Lk 5:39 A žádný, kdo pije staré, nechce nové. Řekne totiž: To staré je lepší.«

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 5:39 A nikdo nechce to mladé, když se předtím napil vína starého. Říká se přece: »Dobré je to staré.«“

Překlad Bible kralická: Lk 5:39 A aniž kdo, když pije staré, hned chce nového, ale díť: Staré lepší jest.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 5:39

Překlad Nová Bible kralická: Lk 5:39 A nikdo, kdo pil staré, nechce hned nové, neboť říká: 'Staré je lepší.'"

Překlad Bible 21: Lk 5:39 Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'"

Český studijní překlad: Lk 5:39 A nikdo, kdo se napil starého, nechce mladé, neboť říká: ‚Staré je dobré. ‘“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 5:39 A nikdo, kdo pil staré, o mladé [hned] nestojí, neboť říká: Staré je lahodnější.

Překlad Františka Žilky: Lk 5:39 Nikdo pak, kdo se napil starého vína, nechce nového, ale řekne: Staré je dobré.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 5:39 A žádný, kdo pije staré, nechce nové, protože řekne: To staré je dobré.«

Překlad Roberta Colu: Lk 5:39 A nikdo, kdo pil staré, nechce hned mladé, neboť praví: ,Staré je lepší.' “

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 5:39 A nikdo, jenž pil staré (víno), nechce hned mladého, neboť praví: ,Staré jest lepší.‘“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 5:39 A když někdo pije staré, nechce nové; říká totiž: To staré je dobré.“

Překlad Františka Sušila: Lk 5:39 A nikdo piv staré hned nezachce mladého, nebo praví: Staré lepší jest.

Překlad Nového světa: Lk 5:39 Nikdo, kdo pil staré víno, nechce nové, neboť říká: ‚Staré je chutné.‘“

Překlad Nový kovenant: Lk 5:39 A nikdo, piv zastaralé, nechce ihned nové, protože vykládá, To zastaralé je užitečné!

Překlad Slovo na cestu: Lk 5:39 Vás ovšem znepokojuje moje poselství. Jako mladé víno nesnesou staré měchy, ani ono se nevtěsná do vašich starých tradic a zvyklostí. Jste jako pijáci, kteří si libují ve starém uleželém vínu."

Tento verš chýba v rukopisoch Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie) a v starých latinských prekladoch Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie).

Zrejme preto, lebo sa nenachádza ani v ostatných evanjeliách – Mt 9:17 a Mk 2:22.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 12:21 Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.

Slovenský katolícky preklad: Lk 12:21 Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 12:21 Tak je to s tým, kto hromadí poklady len pre seba, namiesto toho, aby sa stával bohatým pred Bohom.“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 12:21 Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady, a nie je bohatý v Bohu.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 12:21 Tak je to s tým, kto si shromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 12:21 Tak je s tým, kto sám sebe hromadí poklady a nemá bohatstva, čo sa týka Boha.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 12:21 Tak pochodí ten, čo zhromažďuje pre seba, a pred Bohom nebohatne."

Preklad Bohuslava Košu: Lk 12:21 Tak je to s tým, čo si ukladá poklady a nie je bohatý pred Bohom.”

Preklad Biblia LOGOS: Lk 12:21 Tak je to s každým, kto zhromažďuje poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu.

Preklad Nového sveta: Lk 12:21 Tak sa darí mužovi, ktorý si hromadí poklad pre seba, ale nie je bohatý voči Bohu.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 12:21 Áno, každý človek je blázon, kto si hromadí majetky na zemi, a nie v nebi!"

Český ekumenický překlad: Lk 12:21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“

Katolický liturgický překlad: Lk 12:21 Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.«

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 12:21 Tak se děje tomu, kdo hromadí pro sebe, místo aby se obohacoval pro Boha.“

Překlad Bible kralická: Lk 12:21 Takť jest, kdož sobě poklady shromažďuje, a není v Bohu bohatý.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 12:21

Překlad Nová Bible kralická: Lk 12:21 Tak je to s každým, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu."

Překlad Bible 21: Lk 12:21 Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu."

Český studijní překlad: Lk 12:21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 12:21 Tak je tomu s tím, kdo sám sobě střádá poklady a nemá bohatství vzhledem k Bohu.

Překlad Františka Žilky: Lk 12:21 Tak je s tím, kdo sobě ukládá poklady, a není bohat pro Boha.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 12:21 Tak to dopadne s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.«

Překlad Roberta Colu: Lk 12:21 Takový je ten, kdo si hromadí poklady, a není bohat před Bohem!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 12:21 Takový jest ten, jenž shromažďuje poklady sobě a není bohat před Bohem.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 12:21 Tak je s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý před Bohem.“

Překlad Františka Sušila: Lk 12:21 Tak jest, kdo sobě poklady shromážďuje a není v Bohu bohat.

Překlad Nového světa: Lk 12:21 Tak se vede muži, který si ukládá poklad pro sebe, ale není bohatý vůči Bohu.“

Překlad Nový kovenant: Lk 12:21 Takový je ten hromadící poklady sobě a ne bohatnoucí do božského!

Překlad Slovo na cestu: Lk 12:21b "Tak se stane každému, kdo hromadí majetek a nestará se o to, co má věčnou hodnotu v Božích očích."

Tento verš chýba v rukopise Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie) a v starých latinských prekladoch Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie) a Itb – Kódex Veronensis (4. alebo

5. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 22:19-20 Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Slovenský katolícky preklad: Lk 22:19-20 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku." Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 22:19-20 Potom vzal chlieb, vzdal vďaky, rozlomil ho a dal im so slovami: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku." Tak isto po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová Zmluva, uzavretá mojou krvou, ktorá sa vylieva za vás.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 22:19-20 Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku. A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 22:19-20 A vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 22:19-20 A vzal chlieb, poďakoval a rozlámal a podal im, vra- viac: Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás; toto konajte na pripomínanie si mňa. Takisto aj kalich po večeri, vraviac: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 22:19-20 Tu vzal chlieb, vzdal vďaky, rozlomil ho a dával im ho so slovami: „Toto je moje Telo, ktoré sa za vás obetuje. Robte to na moju pamiatku!" Tak isto po večeri (vzal) kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva (založená na) mojej Krvi, ktorá sa za vás vyleje.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 22:19-20 Tu vzal chlieb, vďaky vzdával, lám a dával im ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. Toto robte na moju pamiatku!“ A podobne (vzal) po večeri kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 22:19-20 Vzal chlieb, poďakoval, lámal a dával im so slovami: Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás, to robte na moju pamiatku. Taktiež vzal po večeri aj pohár a povedal: Tento pohár je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Preklad Nového sveta: Lk 22:19-20 Vzal aj chlieb, vzdal vďaky, rozlámal ho, dal im ho a povedal: „To znamená moje telo, ktoré má byť dané za vás. Stále to robte na moju pamiatku.“Podobne i pohár, keď sa navečerali, a povedal: „Tento pohár znamená novú zmluvu mocou mojej krvi, ktorá má byť vyliata za vás.

Preklad Nádej pre každého: Lk 22:19-20 Potom vzal chlieb, poďakoval sa Bohu, lámal ho a podával ho svojim učeníkom so slovami: Toto je moje telo, ktoré sa za vás obetuje. Jedávajte ho na moju pamiatku." Po večeri im opäť podal kalich a povedal: Tento kalich je znamením novej zmluvy, spečatenej mojou krvou, ktorá sa za vás vylieva.

Český ekumenický překlad: Lk 22:19-20 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

Katolický liturgický překlad: Lk 22:19-20 Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: “To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!” Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: “Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 22:19-20 Potom vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a dával jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.” Po večeři udělal totéž s kalichem a řekl: „Tento kalich je nová Smlouva v mé krvi za vás prolévané.

Překlad Bible kralická: Lk 22:19-20 A vzav chléb, a díky činiv, lámal a dal jim, řka: To jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou památku. Takž i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 22:19-20

Překlad Nová Bible kralická: Lk 22:19-20 A když vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim ho se slovy: "To je mé tělo, které se dává za vás. To dělejte na mou památku." Tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: "Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.

Překlad Bible 21: Lk 22:19-20 Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: „To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.

Český studijní překlad: Lk 22:19-20 Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 22:19-20 A vzal chléb, poděkoval a rozlámal a podal jim, pravě: Toto je mé tělo, jež se dává za vás; toto konejte k připomínání mne. Taktéž i kalich po večeři, pravě: Tento kalich je nová úmluva v mé krvi, jež se vylévá za vás.

Překlad Františka Žilky: Lk 22:19-20 Pak vzal chléb, vzdal díky Bohu, rozlomil a dal jim řka: „Toto jest mé tělo, dávané za vás. To čiňte na mou památku.“ Rovněž kalich dal po večeři a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, vylévanou za vás. -

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 22:19-20 Potom vzal chléb, pronesl díkůvzdání, rozlámal ho a dal jim se slovy: “Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.” Taktéž i kalich po večeři, pravě: Tento kalich je nová úmluva v mé krvi, jež se vylévá za vás.

Překlad Roberta Colu: Lk 22:19-20 A vzal chléb, učinil díky, lámal jej a dal jim (jej) se slovy: „Toto je Tělo mé, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku!“ Taktéž vzal po jídle i kalich a řekl: „Tento kalich je nová úmluva (potvrzená) mou Krví, která se za vás vylévá.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 22:19-20 A vzav chléb, učinil díky a rozlámav jej, dal jim řka: „Toto jest tělo mé, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Taktéž (vzal) i kalich po jídle a řekl: „Tento kalich jest nová úmluva (potvrzená) mou krví, která se za vás vylévá.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 22:19-20 A vzal chléb, vzdal díky, rozlámal a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku!“ Stejně (udělal) i s kalichem po večeři, když řekl: „Tento kalich je nová úmluva v mé krvi, která se za vás vylévá.“

Překlad Františka Sušila: Lk 22:19-20 A vzav chléb díky učiniv polámal a dal jim řka: Toto jest tělo mé, jenž se za vás dáva, to činte na mou památku. Podobne (vzal) i kalich po večeři řka: Tento kalich jest nový zákon v krvi mojí, jenž za vás vylita bude.

Překlad Nového světa: Lk 22:19-20 Vzal také chléb, vzdal díky, rozlámal jej, dal jim jej a řekl: „To znamená mé tělo, které má být dáno ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku.“ Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: „Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch.

Překlad Nový kovenant: Lk 22:19-20 A vzal chleba, vzdav díky zlomil a dal jim, vykládaje, Tohle je moje tělo, za vás dané. Tohle dělejte do té mojí připomínky. A stejně tak pohár uprostřed večeření, vykládaje, Tento pohár je nový kovenant v mojí krvi, za vás vylité.

Překlad Slovo na cestu: Lk 22:19-20 Pak vzal chléb, poděkoval Bohu, rozlámal ho a podával svým učedníkům se slovy: "To je moje tělo, které se za vás obětuje. Tímto způsobem si mne vždycky znovu připomínejte." Po večeři jim podal opět víno a řekl: "Tento kalich je znamením nové smlouvy Boha s člověkem, zpečetěné krví, kterou za vás proliji.

Túto časť vynechávajajú len rukopisy: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Iti – Kódex Vindobonensis Lat. 123

(4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus

(7. alebo 8. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 22:62 Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal.

Slovenský katolícky preklad: Lk 22:62 Vyšiel von a horko sa rozplakal.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 22:62 Vyšiel von a horko zaplakal.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 22:62 Vyšiel a žalostne zaplakal.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 22:62 A Peter vyšiel von a plakal horko.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 22:62 I vyšiel Peter von a horko sa rozplakal.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 22:62 A tak vyšiel von a horko zaplakal.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 22:62 I vyšiel [Peter] a horko zaplakal.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 22:62 Peter vyšiel von a horko sa rozplakal.

Preklad Nového sveta: Lk 22:62 A vyšiel von a horko plakal.

Preklad Nádej pre každého: Lk 22:62 Vyšiel z nádvoria a trpko sa rozplakal.

Český ekumenický překlad: Lk 22:62 Vyšel ven a hořce se rozplakal.

Katolický liturgický překlad: Lk 22:62 A vyšel ven a hořce se rozplakal.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 22:62 Vyšel ven a hořce plakal.

Překlad Bible kralická: Lk 22:62 I vyšed ven Petr, plakal hořce.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 22:62

Překlad Nová Bible kralická: Lk 22:62 A Petr vyšel ven a hořce se rozplakal.

Překlad Bible 21: Lk 22:62 Vyšel ven a hořce se rozplakal.

Český studijní překlad: Lk 22:62 I vyšel ven a hořce se rozplakal.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 22:62 A Petr, vyšed ven, se hořce rozplakal.

Překlad Františka Žilky: Lk 22:62 I vyšel ven a rozplakal se hořce.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 22:62 A vyšel ven a hořce se rozplakal.

Překlad Roberta Colu: Lk 22:62 I vyšel ven a plakal hořce.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 22:62 I vyšel ven a plakal hořce.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 22:62 A vyšel ven a hořce se rozplakal.

Překlad Františka Sušila: Lk 22:62 A vyšed ven Petr vzplakal hořce.

Překlad Nového světa: Lk 22:62 A vyšel ven a hořce plakal.

Překlad Nový kovenant: Lk 22:62 A vycházeje ven, Petr hořce naříkal.

Překlad Slovo na cestu: Lk 22:62 Vyběhl z nádvoří a venku se hořce rozplakal.

Tento verš vynechávajú Unciál 0171vid a staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Iti – Kódex Vindobonensis Lat. 123 (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 24:12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa to stalo.

Slovenský katolícky preklad: Lk 24:12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 24:12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov, zadivený nad tým, čo sa stalo.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 24:12 [Len Peter vstal a bežal k hrobu; keď sa nahol a videl tam ležať len plachty, odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo.]

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 24:12 A Peter vstanúc bežal k hrobu. A keď sa nahnul, videl povoje ležať samé, a odišiel sám v sebe diviac sa tomu, čo sa to stalo.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 24:12 No Peter vstal a zabehol ku hrobke, a nahnúc sa vidí pruhy plátna ležať samotné, i odišiel domov, diviac sa, čo sa to stalo.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 24:12 Peter však vstal a bežal ku hrobu. A keď sa nahol, videl iba povoje; i vrátil sa domov, zadivený nad tým, čo sa stalo.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 24:12 Peter však vstal a bežal ku hrobke. A keď sa nahol, videl iba plachty odložené. I odišiel domov a divil sa tomu, čo sa stalo.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 24:12 Peter však vstal a bežal k hrobu. Keď sa naklonil dnu, videl tam ležať len pruhy plátna a udivený z toho, čo sa stalo, odišiel domov.

Preklad Nového sveta: Lk 24:12 [[Ale Peter vstal a utekal k pamätnej hrobke, a keď sa nahol dopredu, zbadal iba ovíjadlá. Preto odišiel a divil sa sám v sebe nad tým, čo sa stalo.]]

Preklad Nádej pre každého: Lk 24:12 No Peter sa predsa rozbehol k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. Vrátil sa a nemohol pochopiť, čo sa stalo.

Český ekumenický překlad: Lk 24:12 Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.

Katolický liturgický překlad: Lk 24:12 Petr se však zvedl a běžel k hrobu. Naklonil se dovnitř a viděl jen pruhy plátna. Vrátil se celý udiven nad tím, co se stalo.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 24:12 Petr nicméně odešel a utíkal ke hrobu. Ale když se naklonil, vidí jen plátna. A odešel domů plný údivu nad tím, co se stalo.

Překlad Bible kralická: Lk 24:12 Tedy Petr vstav, běžel k hrobu, a pohleděv do něho, uzřel prostěradla, ana sama leží. I odšel, divě se sám v sobě, co se to stalo.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 24:12

Překlad Nová Bible kralická: Lk 24:12 Petr však vstal a běžel k hrobu, a když se naklonil dovnitř, spatřil plátna, ležící sama. Odešel tedy a sám pro sebe se divil, co se stalo.

Překlad Bible 21: Lk 24:12 Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se stalo.

Český studijní překlad: Lk 24:12 Petr však vstal, běžel ke hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jen plátna. I odešel domů v údivu nad tím, co se stalo.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 24:12 Petr však vstal a zaběhl k hrobce, a nahnuv se, vidí pruhy plátna ležeti samotné, i odešel domů, divě se tomu, co se stalo.

Překlad Františka Žilky: Lk 24:12 Neuvádza

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 24:12 [Petr se však zvedl a běžel k hrobu. Naklonil se dovnitř a viděl tam ležet jen pruhy plátna. Vrátil se plný údivu nad tím, co se stalo.]

Překlad Roberta Colu: Lk 24:12 Petr pak vstal, běžel ke hrobu, naklonil se do něho a uzřel tam jen prostěradla. S údivem nad tím, co se stalo, odešel domů.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 24:12 Petr pak vstav běžel ke hrobu a nakloniv se uzřel prostěradla, ana leží o sobě; i odešel domů, divě se tomu, co se stalo.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 24:12 Petr však vstal a běžel ke hrobu; sklonil se a vidí lněné ovinky oddělené. I odešel a divil se u sebe, co se stalo.

Překlad Františka Sušila: Lk 24:12 Petr ale vstav, běžel ku hrobu a nahnuv se uzřel prostěradla sama ležeti a odešel u sebe divě se tomu, co se stalo.

Překlad Nového světa: Lk 24:12 [[Ale Petr vstal a běžel k pamětní hrobce, a když se nahnul kupředu, spatřil jen obinadla. Odešel tedy a divil se sám v sobě tomu, co se stalo.]]

Překlad Nový kovenant: Lk 24:12 Ale Petr, zvednuv se, běžel a přikloniv se přes hrobku, hledí na jediné obvázání tam ležící a odešel, divě se k sobě, co se stalo.

Překlad Slovo na cestu: Lk 24:12 Petr se však přece jen rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl jen odložená plátna. Vrátil se a nemohl pochopit, co se stalo.

Tento verš vynechávajajú len nasleujúce rukopisy: Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis

(4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie).

Poznámka a v slovenskom preklade Jeruzalemská biblia, ktorý preložil Mons. ThDr. Anton Botek: Treba tento verš zachovať, hoci niektoré rkp. ho vynechávajú. Má lukášovský a zároveň jánovský štýl a predstavuje spoločnú tradíciu tretieho a štvrtého evanjelia. Lk 24,24 na to reaguje a dáva na známosť, že Peter nebežal sám.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 4:37 Lebo v tomto má pravdu príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne.

Slovenský katolícky preklad: Jn 4:37 Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 4:37 Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 4:37 V tomto je totiž pravdivé slovo, že iný rozsieva a iný žne.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 4:37 Lebo v tomto prípadeje pravdivé to slovo, že iný je, kto seje, a iný, kto žne.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 4:37 Lebo v tomto je overené to pravdivé slovo: iný je, ktorý rozsieva, a iný je, ktorý žne.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 4:37 Lebo je pravdivé príslovie, že iný rozsieva a iný žnie.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 4:37 Lebo v tom je pravdivé príslovie, že iný rozsieva a iný žnie.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 4:37 Lebo v tomto má pravdu slovo: Jeden seje a druhý žne.

Preklad Nového sveta: Jn 4:37 V tom je ozaj pravdivé príslovie: Jeden rozsieva a iný žne.

Preklad Nádej pre každého: Jn 4:37 A tí, čo siali, sa budú radovať spolu so žencami. Lebo je pravda, že jedni sejú a druhí žnú.

Český ekumenický překlad: Jn 4:37 Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne.

Katolický liturgický překlad: Jn 4:37 V tom je totiž pravdivé přísloví: 'Jiný rozsévá a jiný sklízí.'

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 4:37 Neboť tady se potvrzuje průpověď: jeden rozsévá, jiný žne;

Překlad Bible kralická: Jn 4:37 Nebo v tom pravé jest slovo, žeť jiný jest, kdož rozsívá, a jiný, kterýž žne.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 4:37 Neboť v tom je to slovo pravdivé, že jeden rozsévá a jiný žne.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 4:37 V tom je totiž pravdivé to slovo, že 'jeden rozsívá a jiný sklízí'.

Překlad Bible 21: Jn 4:37 V tom je pravdivé to rčení, že ‚jeden rozsívá a jiný žne'.

Český studijní překlad: Jn 4:37 Neboť v tom je pravdivé přísloví, že jiný rozsévá a jiný žne.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 4:37 V tomto je totiž ověřeno to pravdivé slovo: jeden je, jenž rozsévá, a druhý je, jenž žne.

Překlad Františka Žilky: Jn 4:37 V tom je pravdivé přísloví: »Jeden rozsívá, jiný sklízí«.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 4:37 V tom je totiž pravdivé přísloví: ,Jiný rozsévá, a jiný sklízí.’

Překlad Roberta Colu: Jn 4:37 Na to se zajisté hodí přísloví: Jiný jest, kdo rozsévá, a jiný jest, kdo žne.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 4:37 V této věci pravdivé jest zajisté přísloví: ,Jiný jest, jenž rozsévá, a jiný, jenž žne.‘

Překlad Pavela Škrabala: Jn 4:37 V tom je zajisté pravdivé přísloví: Jiný rozsévá, a jiný žne.

Překlad Františka Sušila: Jn 4:37 V tom zajisté jest přísloví pravdivo: jiný jest, jenž seje a jiný jest, kterýž žne.

Překlad Nového světa: Jn 4:37 V tomto ohledu je vskutku pravé rčení: Jeden je rozsévačem a jiný žencem.

Překlad Nový kovenant: Jn 4:37 Protože v tomto je ten slovo pravý: že jiný je ten zasévající a jiný ten sklízející.

Překlad Slovo na cestu: Jn 4:37 Neříká se nadarmo, že jeden zasévá a druhý žne.

Tento verš chýba v papyruse P75 (cca. 200).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 6:4 Blížila sa Pascha, židovský sviatok.

Slovenský katolícky preklad: Jn 6:4 Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 6:4 Blízko bola Pascha, židovský sviatok.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 6:4 A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 6:4 A bola blízko Veľká noc, sviatok Židov.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 6:4 a bolo blízko Minutie, sviatok Židov.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 6:4 Blízko bola židovská slávnosť Veľkej noci.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 6:4 I blízko bola Veľká noc, židovská slávnosť.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 6:4 A blížil sa židovský sviatok Pesach.

Preklad Nového sveta: Jn 6:4 Blížil sa pesach, židovský sviatok.

Preklad Nádej pre každého: Jn 6:4 Bolo krátko pred veľkonočnými sviatkami

Český ekumenický překlad: Jn 6:4 Byly blízko židovské svátky velikonoční.

Katolický liturgický překlad: Jn 6:4 Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 6:4 A byly blízko Velikonoce, židovský svátek.

Překlad Bible kralická: Jn 6:4 Byla pak blízko velikanoc, svátek Židovský.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 6:4 Byla blízko Veliká noc, židovský svátek.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 6:4 A byl blízko židovský svátek Veliké noci.

Překlad Bible 21: Jn 6:4 Blížily se židovské svátky Velikonoc

Český studijní překlad: Jn 6:4 Byly blízko velikonoce, židovský svátek.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 6:4 a bylo blízko Minutí, svátek Židů.

Překlad Františka Žilky: Jn 6:4 Bylo krátce před židovskými svátky Pascha.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 6:4 Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky.

Překlad Roberta Colu: Jn 6:4 Byly blízko velikonoce, slavnost židovská.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 6:4 Byly pak blízko velikonoce, slavnost židovská.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 6:4 Zakrátko měly být židovské velikonoční svátky.

Překlad Františka Sušila: Jn 6:4 Byla pak blízko pascha, svátek židovský.

Překlad Nového světa: Jn 6:4 Nyní byl blízko pasach, svátek Židů.

Překlad Nový kovenant: Jn 6:4 Ale byl blízko Pesach, slavnost Judů.

Překlad Slovo na cestu: Jn 6:4 Bylo krátce před velikonočními svátky

Tento verš chýba v minuskule 472 (13. storočie).

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 14:14 Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím.

Slovenský katolícky preklad: Jn 14:14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 14:14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 14:14 Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 14:14 Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 14:14 ak o voľačo poprosíte v mojom mene, vykonám to ja.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 14:14 Keď budete teda prosiť niečo v mojom mene, urobím to.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 14:14 Keď budete prosiť niečo v mojom mene, urobím to.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 14:14 Ak budete o niečo žiadať v mojom mene, ja to urobím.

Preklad Nového sveta: Jn 14:14 Ak poprosíte o čokoľvek v mojom mene, urobím to.

Preklad Nádej pre každého: Jn 14:14 A ak budete o niečo prosiť v mojom mene, tak to urobím."

Český ekumenický překlad: Jn 14:14 Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

Katolický liturgický překlad: Jn 14:14 Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 14:14 Požádáte-li mě o něco v mém jménu, učiním to.

Překlad Bible kralická: Jn 14:14 Budete-li zač prositi ve jménu mém, jáť učiním.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 14:14

Překlad Nová Bible kralická: Jn 14:14 Budete-li o něco prosit v mém jménu, já to udělám."

Překlad Bible 21: Jn 14:14 Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám."

Český studijní překlad: Jn 14:14 Požádáte-li mne o něco v mém jménu, já to učiním.“

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 14:14 poprosíte-li očkoli v mém jménu, vykonám to já.

Překlad Františka Žilky: Jn 14:14 Budete-li oč prositi v mém jménu, učiním to.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 14:14 Budete-li mě oč prosit v mém jménu, já to udělám.

Překlad Roberta Colu: Jn 14:14 Budete-li o něco prositi ve jménu mém, učiním to.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 14:14 A budete-li zač prositi ve jménu mém, učiním to.“

Překlad Pavela Škrabala: Jn 14:14 Budete-li mě oč prosit v mém jménu, učiním to.“

Překlad Františka Sušila: Jn 14:14 Budete-li oč prositi Mne ve jménu mém, to učiním.

Překlad Nového světa: Jn 14:14 Jestliže poprosíte o cokoli v mém jménu, udělám to.

Překlad Nový kovenant: Jn 14:14 Když požádáte cokoliv v mém jménu, já to udělám!

Překlad Slovo na cestu: Jn 14:14 Tam se postarám o to, aby vaše modlitby v zájmu mého díla došly naplnění.

Tento verš chýba v rukopisoch: Λ* (039) – Kódex Tischendorfianus III (9. alebo 10. storočie),

X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); Unciál 0141 (10. storočie); f1 (12. až 15. storočie); Minuskuly 157 (1122), 205 (15. storočie), 565 (9. storočie), 1009, 1365; ℓ 76 (12. storočie), ℓ 253 (1020), ℓ 751; starý latinský preklad Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Väčšina ostatných rukopisov ho uvádza.

Verš je veľmi podobný ako predchádzajúci verš 13. Buď ho vynechávali preto, lebo si mysleli, že ide o opakovanie, alebo ho tam omylom pridali pri prepisovaní. Ale vzhľadom na chýbanie verša len v sýrsko-arménskych prekladoch a v jednom starom latinskom preklade (ostatné rukopisy sú z neskorého obdobia) je pravdepodobnejšia prvá možnosť, preto ho považujem za protokánonikcý.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Rim 16:25-27 Sláva tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré nebolo od večných čias vyslovené,ale teraz sa stalo skrze prorocké Písma zjavným a známym podľa príkazu večného Boha, aby všetci pohania poslušne prijali vieru,jemu jedinému múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

Slovenský katolícky preklad: Rim 16:25-27 A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru,jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 16:25-27 Tomu, kto má moc utvrdiť vás podľa evanjelia, ktoré som vám priniesol hlásajúc Ježiša Krista, na základe zjavenia toho Božieho tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté a zahalené mlčaním,ale dnes je zjavené a skrze Písma, ktoré ho predpovedajú, z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby ich doviedlo k poslušnosti viery;k Bohu, ktorý je jediný múdry, skrze Ježiša Krista, jemu sláva na veky vekov! Amen.

Slovenský evanjelický preklad: Rím 16:25-27 Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného,teraz však zjaveného na rozkaz večného Boha skrze prorocké písma, oznámeného všetkým národom, aby boli poslušné vo viere:Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 16:25-27 A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, zamlčaného cez večné časy,ale zjaveného teraz a oznámeného skrze prorocké písma podľa nariadenia večného Boha cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národami -jedinému, múdremu Bohu skrze Ježiša Krista sláva na veky vekov. Ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 16:25-27 A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa mojej blahej zvesti a kázne o Ježišovi Kristovi, podľa odhalenia tajomstva vo večných časoch zamlčaného, no teraz vyjaveného a skrze prorocké Písma podľa nariadenia večného Boha pre poslušnosť viery oznámeného do všetkých národov – Bohu, ktorý jediný je múdry, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva do vekov. Amén.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 16:25-27 Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť v duchu môjho Posolstva a hlásania Ježiša Krista, v zmysle vyjavenia tajomstva, ktoré bolo zamlčené od večných čias, ale teraz sa prejavilo knihami prorokov podľa nariadenia večného Boha a oznamuje sa všetkým národom, aby ho s vierou poslušne prijali, jedinému múdremu Bohu skrze Ježiša Krista nech je sláva na večné veky! Amen.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 16:25-27 Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa mojej radostnej zvesti a podľa kázania Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, od večných čias zamlčaného, ale teraz vyjaveného prorockými písmami na rozkaz večného Boha, oznámeného všetkým národom, aby boli privedení k poslušnosti viery - jedinému múdremu Bohu skrze Ježiša Krista sláva na veky vekov! Amen.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 16:25-27

Preklad Nového sveta: Rim 16:25-27 A tomu, ktorý vás môže upevniť v súlade s dobrým posolstvom, ktoré oznamujem, a so zvestovaním o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia svätého tajomstva, ktoré bolo dlhý čas uchovávané v mlčaní, teraz však bolo zjavené a oznámené prorockými písmami medzi všetkými národmi v súlade s príkazom večného Boha, aby bola poslušnosť podporená vierou, Bohu, jedinému múdremu, nech je navždy sláva prostredníctvom Ježiša Krista. Amen.

Preklad Nádej pre každého: Rim 16:25-27 Sláva tomu, ktorý má moc upevniť vás vo viere podľa slov, ktoré som vám zvestoval o Ježišovi Kristovi. Bolo vám zjavené tajomstvo, ktoré od dávnych čias bolo pred ľuďmi skryté. Už proroci o ňom hovorili a na príkaz večného Boha majú teraz ľudia zo všetkých národov počuť evanjelium, uveriť mu, prijať ho poslušne vierou a podľa neho žiť. Tohto jediného pravého Boha chceme celú večnosť zvelebovať a oslavovať v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen!

Český ekumenický překlad: Řím 16:25-27 Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.

Katolický liturgický překlad: Řím 16:25-27 Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od věčných časů,ale nyní je zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly.A proto Bohu, který jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen.

Překlad Jeruzalémská bible: Řím 16:25-27 Tomu, jenž má moc vás upevnit ve shodě s Evangeliem, které zvěstuji hlásáním Krista, zjeveným tajemstvím obklopeným mlčením po věčné časy, dnes však vyjeveným a skrze Písma, která ho předpovídají, podle rozkazu věčného Boha oznámeným všem národům, aby je přivedlo k poslušenství víry; Bohu, který jediný je moudrý, skrze Ježíše Krista jemu buď sláva na věky věků! Amen.

Překlad Bible kralická: Řím 16:25-27 Tomu pak, kterýž může vás utvrditi podlé evangelium mého a kázaní Ježíše Krista, podlé zjevení tajemství od časů věčných skrytého,Nyní pak zjeveného i skrze písma prorocká, podlé poručení věčného Boha, ku poslušenství víry všechněm národům oznámeného,Tomu samému moudrému Bohu sláva skrze Jezukrista na věky. Amen.

Překlad Bible kralická revidovaná: Řím 16:25-27

Překlad Nová Bible kralická: Řím 16:25-27 A Tomu, který je schopen vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto,ale nyní bylo zjeveno a podle nařízení věčného Boha bylo oznámeno skrze prorocká Písma všem národům k poslušnosti víry -jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista na věky. Amen.

Překlad Bible 21: Řím 16:25-27 Tomu, který má moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto,ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen.

Český studijní překlad: Řím 16:25-27 Tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia a zvěsti o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo po časy věků zamlčeno, nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká Písma podle příkazu věčného Boha oznámeno všem národům k poslušnosti víry -- jedinému moudrému Bohu zjevenému skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva na věky věků. Amen.

Překlad Miloše Pavlíka: Řím 16:25-27 Tomu pak, jenž vás může upevnit podle mé blahé zvěsti a poselství o Ježíši Kristu, podle odhalení tajemství, ve věčných časech zamlčeného, nyní však zjeveného a skrze prorocká Písma podle nařízení věčného Boha v známost uvedeného k poslušnosti víry všem národům - Bohu, jenž jediný je moudrý, skrze Ježíše Krista, jemuž budiž sláva do věků. AMÉN.

Překlad Františka Žilky: Řím 16:25-27 Tomu, jenž jest mocen utvrditi vás podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista zjevením tajemství, které bylo od věčných časů zamlčeno,ale nyní odhaleno prorockými spisy a po příkazu věčného Boha všem pohanům uvedeno ve známost, aby se v poslušnosti oddali víře, - jedinému moudrému Bohu pro Ježíše Krista budiž sláva na věky věků! Amen.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Řím 16:25-27 Bůh vás může upevnit ve víře podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, podle kázání o Ježíši Kristu, ve shodě s tajemným úradkem, který byl skryt od věčných časů, ale dnes je zřejmý, a Písmem, které to předpovídalo na příkaz věčného Boha, oznámen všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je moudrý, budiž skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.

Překlad Roberta Colu: Řím 16:25-27 Tomu pak, jenž vás může utvrditi v mém evangeliu, to jest (v kázání) o Ježíši Kristu, zjevením tajemství, jež bylo odvěkým časům zamlčeno,nyní však zjeveno a prorockými Písmy na rozkaz věčného Boha všem národům oznámeno, aby je vírou poslušně přijali – tomu jedinému moudrému Bohu budiž skrze Ježíše Krista [čest a] sláva na věky věků! Amen.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Řím 16:25-27 Tomu pak, jenž mocen jest utvrditi vás v mém evangelium, totiž v Ježíši Kristu zjevením tajemství, které bylo odvěkým časům skryto,nyní však zjeveno a skrze písma prorocká podle rozkazu věčného Boha všem národům ku poslušnosti víry oznámeno jedinému moudrému Bohu skrze Ježíše Krista čest a chvála na věky věkův. Amen.

Překlad Pavela Škrabala: Řím 16:25-27 Tomu, jenž je mocen utvrdit vás podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo zahaleno odvěkým časům,ale nyní je odhaleno a prorockými spisy na příkaz věčného Boha oznámeno všem pohanům, aby se podrobili víře, -jedinému moudrému Bohu skrze Ježíše Krista budiž sláva na věky věkův. Amen.

Překlad Františka Sušila: Řím 16:25-27 Tomu pak, jenž mocen jest, vás potvrditi podle evangelia mého a kázaní Jesu Kristova podle odkrytosti tajemství časy věčnými zamlčovaného, zjeveného však nyní skrze písma prorocká po rozkazu věčného Boha, ku poslušenství víry všechněm pohanům oznámeného, samému moudrému Bohu skrze Jesu Krista, jemu čest a sláva na věky věkův. Amen.

Překlad Nového světa: Řím 16:25-27 A tomu, kdo vás může upevnit ve shodě s dobrou zprávou, kterou oznamuji, a s kázáním o Ježíši Kristu, podle zjevení posvátného tajemství, které bylo po dlouhotrvající časy uchováváno v mlčení, ale nyní bylo učiněno zjevným a dáno na vědomí prorockými písmy mezi všemi národy ve shodě s příkazem věčného Boha, aby byla poslušnost podpořena vírou, Bohu, jedinému moudrému, buď sláva skrze Ježíše Krista navždy. Amen.

Překlad Nový kovenant: Řím 16:25-27 Ale tomu - mocnému vás upevnit podle té mojí dobré zprávy a toho prohlašování Ježíše anointujícího podle odhalení tajemství - věčné časy drženého zticha, ale nyní jasně ukázaného i skrze prorocká písma, podle rozkazu věčného božského, do poslušnosti víry oznámeného do všech národů - jedinému moudrému božskému skrze Ježíše anointujícího, kterému buď glory do věků, amen.

Překlad Slovo na cestu: Řím 16:25-27 Bůh vám může dát schopnost žít podle slov, která jsem vám zvěstoval. Byly vám zjeveny jeho dávné plány, dlouho skryté, ale nyní objasněné proroctvími, abyste je vírou poslušně přijali a podle nich žili. Nade vše moudrému Bohu věčná sláva za Ježíše Krista. Váš Pavel

Tieto verše chýbajú v rukopisoch: Fp (010) – Kódex Augiensis (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (9. storočie) a minuskula 629 (14. storočie).

Rukopisy Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie) a Minuskuly 614, 1241, 1881, 2495 majú tieto verše na konci kapitoly 14. Papyrus P46 (cca. 200) má tieto verše na konci kapitoly 15.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 14:34-35 ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila.

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 14:34-35 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 14:34-35 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj Zákon. Ak sa chcú o niečom poučiť, nech sa doma spýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 14:34-35 tak aj vo (vašich) zhromaždeniach ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj zákon hovorí. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa doma spýtajú vlastných mužov, lebo je neslušné, keď žena hovorí v cirkevnom zhromaždení.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 14:34-35 Vaše ženy nech mlčia v sboroch, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale podriaďovať sa, jako i zákon hovorí. A jestli sa chcú niečo naučiť, nech sa doma pýtajú svojich vlastných mužov, lebo je mrzká vec žene hovoriť v sbore.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 14:34-35 [Vaše] ženy nech v zhromaždeniach mlčia, lebo im sa nepovoľuje hovoriť, lež podriaďovať sa, podľa toho, ako vraví aj zákon, a ak si želajú čosi sa dozvedieť, nech sa dopytujú svojich vlastných mužov doma; žene je predsa hanba hovoriť v zhromaždení.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 14:34-35 aj na vašich zhromaždeniach ženy nech mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj Zákon nariaďuje: Ak sa chcú o niečom poučiť, nech sa doma spýtaj svojich mužov! Nesluší sa, aby žena hovorila na cirkevnom zhromaždení.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 14:34-35 Ženy nech mlčia v zhromaždeniach, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj zákon hovorí. Ak sa však chcú o niečom poučiť, nech sa doma spýtajú svojich mužov. Veď je hanbou pre ženu, aby hovorila v zhromaždení.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 14:34-35

Preklad Nového sveta: 1 Kor 14:34-35 nech ženy v zboroch mlčia, lebo im nie je dovolené hovoriť, ale nech sú podriadené, tak ako hovorí Zákon. Teda ak sa chcú niečo naučiť, nech sa pýtajú doma svojich manželov, lebo je potupné, aby žena hovorila v zbore.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 14:34-35 Zatiaľ som sa nikde nestretol s tým, aby ženy zasahovali do priebehu kresťanských zhromaždení. Nech teda mlčia v zhromaždení aj u vás. Napokon im to ukladá aj zákon. Ak niečomu nerozumejú, nech im to doma vysvetlí manžel, nepatrí sa však, aby si žiadali slovo na verejnosti.

Český ekumenický překlad: 1 Kor 14:34-35 ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon. Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 14:34-35 ať také u vás ženy ve shromáždění mlčí. Není jim dovoleno, aby se ujímaly slova. Spíše se mají podřizovat, jak o tom mluví Zákon. Když se chtějí o něčem poučit, ať se na to zeptají doma svého muže. Pro ženu se to nehodí, aby mluvila ve shromáždění.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 14:34-35 ať ženy ve shromážděních mlčí, neboť jim není dovoleno ujímat se slova; ať setrvávají v podřízenosti podle toho, co říká i Zákon. Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svého manžela; pro ženu je totiž nevhodné mluvit ve shromáždění.

Překlad Bible kralická: 1 Kor 14:34-35 Ženy vaše v shromážděních ať mlčí, nebo nedopouští se jim mluviti, ale aby poddány byly, jakž i zákon praví. Pakli se chtí čemu naučiti, doma mužů svých nechať se ptají. Nebo mrzká věc jest ženám mluviti v shromáždění.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 14:34-35

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 14:34-35 Vaše ženy ať při shromážděních mlčí, neboť se jim nedovoluje mluvit, ale mají být poddány, jak říká i Zákon. Chtějí-li se něco dozvědět, ať se ptají svých mužů doma. Je přece hanba, aby ženy při shromáždění mluvily.

Překlad Bible 21: 1 Kor 14:34-35 (Vaše ženy ať při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.)

Český studijní překlad: 1 Kor 14:34-35 vaše ženy nechť ve shromážděních mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; ať jsou podřízené, jak praví i Zákon. Chtějí-li se něco naučit, ať se ptají doma svých mužů. Je totiž neslušné, aby žena mluvila ve shromáždění.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 14:34-35 [Vaše] ženy nechť ve shromážděních mlčí, neboť jim není povoleno mluvit, nýbrž podřizovat se, podle toho, jak praví i zákon, přejí-li si však něco se dovědět, nechť se dotazují svých vlastních mužů doma; ženě je přece hanba mluvit ve shromáždění.

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 14:34-35 ať i ve vašich církvích ženy mlčí; nedovoluje se jim mluviti, ale ať jsou podřízeny, jak i zákon praví. Chtějí-li se o něčem poučiti, ať se zeptají doma svých mužů. Jest hanba pro ženu mluviti v církvi.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 14:34-35 tak ať také u vás ženy ve shromáždění mlčí. Není jim dovoleno, aby se ujímaly slova. Spíše se mají rády podřizovat, jak o tom mluví Zákon. Když se chtějí o něčem poučit, ať se na to zeptají doma svého muže. Pro ženu se to nehodí, aby mluvila ve shromáždění.

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 14:34-35 Jako ve všech obcích věřících mají ženy (také) ve vašich shromážděních mlčeti, neboť není jim dovoleno ujímati se slova; mají se však podřizovati, jak i zákon praví. Chtějí-li však něco zvěděti, ať se doma otáží svých mužů; neboť se nesluší pro ženu mluviti ve shromáždění.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 14:34-35 ženy ve vašich shromážděních mlčte, neboť nedopouští se jim mluviti, nýbrž podřizovati se (mají), jakož i zákon praví. Chtějí-li však něčemu se naučiti, ať se zeptají doma svých mužů; neboť potupno jest pro ženu mluviti ve shromáždění.

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 14:34-35 ať ženy mlčí ve shromážděních; neboť jim není dovoleno mluvit, ale ať jsou podřízeny, jak praví Zákon. Chtějí-li se však o něčem poučit, nechť se otážou doma svých mužů. Je totiž nevhodné pro ženu mluvit ve shromáždění.

Překlad Františka Sušila: 1 Kor 14:34-35 ženy ve shromážděních mlčte, nebo nedopouští sej im mluviti, névrž poddánu býti, jakož i Zákon praví. Pakli něčemu chtějí se naučiti, doma mužů svojich se ptejte, nebo potupno jest ženě mluviti ve shromáždění.

Překlad Nového světa: 1 Kor 14:34-35 ať ženy ve sborech mlčí, neboť jim není dovoleno mluvit, ale ať se podřizují, jak říká i Zákon. Jestliže se tedy chtějí něco naučit, ať se zeptají doma svých vlastních manželů, neboť je potupné, aby žena mluvila ve sboru.

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 14:34-35 Vaše ženy ve shromážděních vyvolaných ať jsou zticha, protože jim není předáváno mluvit, ale ať jsou podřízené - podle toho jak i vykládá zákon. Ale jestli se chtějí něco učit, v domě - těch vlastních mužů ať se přeptávají, protože je hanbou ženám mluvit ve shromáždění vyvolaných.

Překlad Slovo na cestu: 1 Kor 14:34-35 Zatím jsem se nikde nesetkal s tím, aby ženy zasahovaly do průběhu křesťanských shromáždění. Ať to tedy nedělají ani u vás. Pro ně je vhodnější přijímat usnesení mužů než s nimi diskutovat; konečně jim to ukládá i zákon.

Tieto verše dávajú rukopisy Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia), Fp (010) – Kódex Augiensis (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (9. storočie); Minuskula 88 (12. storočie); staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie) a Itar – Kódex Ardmachanus

(9. storočie) za verš 1 Kor 14:40.

 

 

Záver:

V tomto prípade máme verše, ktoré drvivá väčšina rukopisov má, len ojedinele chýbajú. Nevieme síce dôvody ich vynechania v niektorých spisoch, ale je to vysoko nepravdepodobné, že neboli v originálnom texte a to je aj dôvod, prečo ich všetky slovenské a české preklady majú. Výnimku tvorí len verš Lk 24:12, ktorý chýba v českom preklade Františka Žilky a v dvoch slovenských a v dvoch českých prekladoch je v zátvorke. Príčinou ale nie je počet, či dôležitosť rukopisov, pretože sa jedná len o latinskú jazykovú líniu rukopisov a takých veršov u Lukáša tam bolo viacej. Tento, ale vytvára zdanlivý odpor s veršom Lk 24:24. Ale ak chceme ostať nezaujatí, tak to nie je dostatočný argument. Neexistuje preto nič, čo by bránilo ich považovať za protokánonické. Rovnako tak je protokánonické aj ich zaradenie tak, ako vo väčšine rukopisov.

 

 

Podkategória C:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 3:15 Ale Ježiš mu odpovedal: Nechaj to teraz! Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. A tak mu Ján už nebránil.

Slovenský katolícky preklad: Mt 3:15 Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 3:15 Ale Ježiš mu povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 3:15 Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 3:15 Ale Ježiš odpovedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme naplnili všetku spravedlivosť. Vtedy ho nechal.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 3:15 No Ježiš mu v odvetu povedal: Teraz nechaj, lebo sa nám patrí takto splniť všetku spravodlivosť. Tu ho necháva;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 3:15 Ježiš mu však odpovedal: „Nechaj to len! Lebo tak sa nám sluší splniť všetko, čo je spravodlivé.“ Vtedy ho pripustil.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 3:15 Ježiš mu však odpovedal: „Nechaj teraz! Lebo tak sa nám sluší splniť všetku spravodlivosť.“ Potom ho nechal.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 3:15 Ale Ježiš mu odpovedal: Nechaj to teraz, lebo sa patrí, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Potom ho už nechal.

Preklad Nového sveta: Mt 3:15 Ježiš mu na to povedal: „Nechaj to teraz tak, lebo je vhodné, aby sme týmto spôsobom vykonali všetko, čo je spravodlivé.“ Vtedy mu prestal brániť.

Preklad Nádej pre každého: Mt 3:15 No Ježiš mu odpovedal: „Prosím ťa, len ma pokrsť, lebo musíme vykonať všetko, čo Boh žiada." A tak ho Ján pokrstil.

Český ekumenický překlad: Mt 3:15 Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již nebránil.

Katolický liturgický překlad: Mt 3:15 Ježíš mu však řekl: “Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.” A tak mu vyhověl.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 3:15 Ale Ježíš mu odpověděl: „Nyní to dovol: neboť tak se sluší, abychom naplnili vše, čeho si žádá spravedlnost.“ A tak mu to dovolí.

Překlad Bible kralická: Mt 3:15 A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Nechej nyní; neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy nechal ho.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 3:15

Překlad Nová Bible kralická: Mt 3:15 Ježíš mu však odpověděl: "Dopusť to teď, protože takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak ho nechal.

Překlad Bible 21: Mt 3:15 "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak mu nebránil.

Český studijní překlad: Mt 3:15 Ježíš mu odpověděl: „Nech to nyní; neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost.“ On ho tedy nechal.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 3:15 Ježíš mu však v odpověď řekl: Teď to strp, neboť se nám sluší takto splnit veškerou spravedlnost. Tu mu to trpí;

Překlad Františka Žilky: Mt 3:15 Ježíš mu odpověděl: „Nech to! Tak se sluší, abychom splnili všecku spravedlnost.“ Tu ho nechal.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 3:15 Ježíš mu však na to řekl: “Nech, ať se to nyní stane, neboť tak je to třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.” Po těch slovech mu Jan vyhověl.

Překlad Roberta Colu: Mt 3:15 Na to mu Ježíš odpověděl: „Jen mě nech! Neboť tak nám náleží vyplniti všelikou spravedlnost.“ I nechal ho.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 3:15 Odpovídaje Ježíš, řekl mu: „Nechej nyní; neboť tak sluší nám vyplniti všelikou spravedlnost.“ I nechal ho.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 3:15 Ježíš mu však na to řekl: „Jen nech! Neboť tak se sluší, abychom naplnili všechnu spravedlnost.“ I nechal ho.

Překlad Františka Sušila: Mt 3:15 Odpověděv pak Ježíš řekl jemu: Nech nyní, tak zajisté sluší nám vyplniti všelikou spravedlnost. Tehdy nechal ho.

Překlad Nového světa: Mt 3:15 Ježíš mu odpověděl a řekl: „Nech to tentokrát tak, neboť tak je to vhodné, abychom vykonali vše, co je spravedlivé.“ Pak mu přestal bránit.

Překlad Nový kovenant: Mt 3:15 Ale odpovídaje, Ježíš k němu řekl, Teď odpusť, protože takhle je nám významné naplnit veškerou spravedlivost. Tehdy jej odpustil.

Překlad Slovo na cestu: Mt 3:15 Ježíš mu odpověděl: "Jen to, prosím, udělej. Musíme splnit Boží vůli." A tak ho Jan pokřtil.

Staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie) a Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822) pridávajú apokryfnú legendu, veľmi podobnú tej v Evanjeliu Hebrejov: „A veľké svetlo svietilo von z vody, takže všetci, ktorí prišli/boli zhromaždení sa báli.“

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 20:28 Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.

Slovenský katolícky preklad: Mt 20:28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 20:28 Ako Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 20:28 Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 20:28 ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 20:28 priam tak ako Syn človeka neprišiel, žeby sa mu posluhovalo, lež žeby poslúžil a dal svoje žitie za výkupné za mnohých.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 20:28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za (ľudské) množstvo!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 20:28 Ako ani Syn človeka neprišiel, aby si dal posluhovať, ale aby posluhoval a dal svoj život ako výkupné za mnohých.”

Preklad Biblia LOGOS: Mt 20:28 ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.

Preklad Nového sveta: Mt 20:28 Práve tak Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné na výmenu za mnohých.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 20:28 Ani ja som neprišiel, aby som si dal slúžiť, ale aby som slúžil a obetoval svoj život ako výkupné za mnohých."

Český ekumenický překlad: Mt 20:28 Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Katolický liturgický překlad: Mt 20:28 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 20:28 A tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.”

Překlad Bible kralická: Mt 20:28 Jako i Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil, a aby dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 20:28

Překlad Nová Bible kralická: Mt 20:28 Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Překlad Bible 21: Mt 20:28 Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Český studijní překlad: Mt 20:28 Stejně jako Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. “

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 20:28 právě tak jako Syn člověka nepřišel dáti si posluhovat, nýbrž sám posloužit a dáti své žití jako výkupné za mnohé.

Překlad Františka Žilky: Mt 20:28 jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužiti, nýbrž aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 20:28 Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a svým životem aby vykoupil mnoho lidí.”

Překlad Roberta Colu: Mt 20:28 Tak i Syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, nýbrž aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 20:28 jako Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, nýbrž aby sloužil a dal život svůj na vykoupení za mnohé.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 20:28 Jako Syn člověka nepřišel, aby si dával sloužit, nýbrž aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Překlad Františka Sušila: Mt 20:28 jakož Syn člověka nepřišel, aby Mu poslouženo bylo, nébrž aby posloužil a dal život svůj na vykoupení za mnohé.

Překlad Nového světa: Mt 20:28 Právě jako Syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil a dal svou duši jako výkupné výměnou za mnohé.“

Překlad Nový kovenant: Mt 20:28 Přesně jako syn člověka nepřišel, aby mu bylo přisluhováno, ale přisluhovat a dát jeho duši jako uvolnění proti mnohým.

Překlad Slovo na cestu: Mt 20:28 Ani já jsem nepřišel, abych si dal sloužit, ale abych sloužil a obětoval svůj život jako výkupné za mnohé.

Rukopisy Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie) a Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) pridávajú stať, ktorá zaiste pochádza z Lukášovho evanjelia – Lk 14:8-10, alebo možno z niektorého apokryfného evanjelia: „Ale vy ste sa snažili rásť z toho, čo je malé, a stali ste sa menšími z toho, čo je veľké. Keď vstúpite do domu a ste pozvaní na večeru, nesadnite si na popredné mieste, lebo inak človek vzácnejší ako si ty príde neskôr a ten, čo ťa pozval ti povie: „Sadni si nižšie.“ A ty sa budeš hanbiť. Ale keď si sadnetene na posledné miesto a pride niekto nižší ako ty, potom ti hostiteľ povie: „Sadni si vyššie.“ To bude osožné pre vás.“

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 6:5 A dodal: Syn človeka je pánom aj nad sobotou.

Slovenský katolícky preklad: Lk 6:5 I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 6:5 A povedal im: „Syn človeka je pánom aj soboty.“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 6:5 A riekol im: Syn človeka je pánom soboty.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 6:5 A vravel im, že Syn človeka je pánom i soboty.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 6:5 A vravel im: Syn človeka je Pánom aj soboty.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 6:5 A vyslovil sa pred nimi: „Syn človeka je Pánom aj soboty."

Preklad Bohuslava Košu: Lk 6:5 I povedal im: „Syn človeka je Pánom aj soboty.“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 6:5 Potom im povedal: Syn človeka je pánom aj šabatu!

Preklad Nového sveta: Lk 6:5 A povedal im: „Syn človeka je Pánom sabatu.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 6:5 „Veď Syn človeka je pánom aj soboty!"

Český ekumenický překlad: Lk 6:5 A řekl jim: „Syn člověka je pánem nad sobotou.“

Katolický liturgický překlad: Lk 6:5 A řekl jim: “Syn člověka je pánem nad sobotou.”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 6:5 A říkal jim: „Syn člověka je pánem nad sobotou.“

Překlad Bible kralická: Lk 6:5 I řekl jim: Že jest Syn člověka pánem také i dne sobotního.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 6:5

Překlad Nová Bible kralická: Lk 6:5 Řekl jim tedy: "Syn člověka je Pánem i nad sobotou."

Překlad Bible 21: Lk 6:5 Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou."

Český studijní překlad: Lk 6:5 A říkal jim: „Syn člověka je také pánem soboty.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 6:5 A pravil jim: Syn člověka je Pánem i soboty.

Překlad Františka Žilky: Lk 6:5 A pokračoval: „Syn člověka je pánem i nad sobotou.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 6:5 A řekl jim: “Syn člověka je pánem i nad sobotou.”

Překlad Roberta Colu: Lk 6:5 A řekl jim: „Syn člověka je Pánem i soboty.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 6:5 A pravil jim: „Pánem i soboty jest Syn člověka.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 6:5 A pravil jim: „Syn člověka je pán soboty.“

Překlad Františka Sušila: Lk 6:5 A povídal jim: Pánem jest syn člověka také soboty.

Překlad Nového světa: Lk 6:5 A přikročil k tomu, aby jim řekl: „Syn člověka je Pánem sabatu.“

Překlad Nový kovenant: Lk 6:5 A vykládal jim že, Syn člověka je i panujícím sabatu!

Překlad Slovo na cestu: Lk 6:5 A pak, Syn člověka je pánem i soboty."

Jeden rukopis a to Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie)tu pridáva zaujímavú vsuvku, hoci pravdepodobne nedôveryhodnú: „V ten istý deň, vidiac kohosi pracovať v sobotný deň, povedal mu: Priateľu, ak vieš, čo robíš, si šťastný, ale ak to nevieš, si prekliaty a priestupca Zákona.“

Táto vsuvka sa nazýva Agrafon o práci v sobotu. Okrem toho je v tomto rukopise aj samotný verš Lk 6:5 presunutý za verš Lk 6:10.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 10:41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmŕtvychvstaní.

Slovenský katolícky preklad: Sk 10:41 - nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 10:41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 10:41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 10:41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, vopred vyvoleným od Boha, nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho vstaní z mŕtvych.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 10:41 nie všetkému ľudu, lež nám, svedkom, od Boha vopred zvoleným, ktorí sme s ním potom, čo on spomedzi mŕtvych vstal, jedávali a píjali,

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 10:41 nie všetkému ľudu, ale svedkom vopred od Boha ustanoveným, nám, ktorí sme po jeho vzkriesení s ním jedli a pili.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 10:41 nie všetkému ľudu, ale svedkom vopred určeným od Boha, nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho zmŕtvychvstaní.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 10:41

Preklad Nového sveta: Sk 10:41 nie všetkému ľudu, ale svedkom vopred ustanoveným Bohom, nám, čo sme s ním jedli a pili po jeho vzkriesení z mŕtvych.

Preklad Nádej pre každého: Sk 10:41 Neukázal sa všetkým, len svojim vyvoleným učeníkom. A my sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní dokonca jedli a pili.

Český ekumenický překlad: Sk 10:41 nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

Katolický liturgický překlad: Sk 10:41 ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 10:41 nikoli všemu lidu, ale svědkům, které předem vyvolil Bůh, nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili;

Překlad Bible kralická: Sk 10:41 Ne všemu lidu, ale svědkům prvé k tomu zřízeným od Boha, nám, kteříž jsme s ním jedli a pili po jeho z mrtvých vstání.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 10:41

Překlad Nová Bible kralická: Sk 10:41 ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

Překlad Bible 21: Sk 10:41 ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

Český studijní překlad: Sk 10:41 ne všemu lidu, ale svědkům předem Bohem určeným, nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 10:41 ne všemu lidu, nýbrž nám, svědkům, od Boha předem zvoleným, kteří jsme s ním poté, co on zprostřed mrtvých vstal, jídali a pívali,

Překlad Františka Žilky: Sk 10:41 ovšem ne všemu lidu, ale svědkům, kteří k tomu byli od Boha předem zvoleni, nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 10:41 ne ovšem všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, to je nám, kteří jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání jedli a pili.

Překlad Roberta Colu: Sk 10:41 nikoli všemu lidu, nýbrž svědkům, které Bůh předem určil, totiž nám, kteří jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání jedli a pili.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 10:41 nikoli všemu lidu, nýbrž svědkům od Boha předřízeným, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

Překlad Pavela Škrabala: Sk 10:41 ne všemu lidu, nýbrž těm, které Bůh předem určil za svědky, nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

Překlad Františka Sušila: Sk 10:41 Ne všemu lidu, nébrž svědkům předzřízeným od Boha, nám, kteří jsme s ním jedli a pili po vstání z mrtvých.

Překlad Nového světa: Sk 10:41 ne všem lidem, ale svědkům předem ustanoveným Bohem, nám, kteří jsme s ním jedli a pili potom, co vstal z mrtvých.

Překlad Nový kovenant: Prak 10:41 ne všemu lidu, ale svědkům - těm předem rukou vybraných pod božským - nám, kteří spolu polykali a spolu pili s ním, uprostřed jeho vyzdvižení z mrtvých.

Překlad Slovo na cestu: Sk 10:41 Neukázal se všem lidem, ale jenom nám, které si vybral za svědky zmrtvýchvstání. Dokonce jsme s ním po jeho vzkříšení jedli a pili.

Rukopisy „západného“ textu pridávajú: „a priateľsky žili v jeho spoločnosti počas štyridsiatich dní po jeho zmŕtvychvstaní.“

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Hebr 11:23 Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľovského príkazu.

Slovenský katolícky preklad: Hebr 11:23 S vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pôvabné, a nebáli sa kráľovho rozkazu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 11:23 Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pekné a nebáli sa kráľovho rozkazu.

Slovenský evanjelický preklad: Žid 11:23 Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že je dieťa vydarené, a nedali sa odstrašiť kráľovským rozkazom.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 11:23 Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol tri mesiace, od svojich rodičov, pretože videli dieťa, že je krásne, a nebáli sa rozkazu kráľovho.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 11:23 Vierou bol Mojžiš, keď sa zrodil, po tri mesiace skrývaný od svojich rodičov, pretože uvideli, že dieťatko je pôvabné, a nezľakli sa kráľovho rozkazu.

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 11:23 Keď sa Mojžiš narodil, s vierou ho jeho rodičia skrývali po tri mesiace, keďže videli, že je to dieťa pekné a nebáli sa kráľovho nariadenia.

Preklad Bohuslava Košu: Žid 11:23 Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace od jeho narodenia, lebo videli, že je dieťa krásne, a nezľakli sa kráľovho rozkazu.

Preklad Biblia LOGOS: Žid 11:23

Preklad Nového sveta: Hebr 11:23 Vierou skrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že je malé dieťa krásne, a nebáli sa kráľovho nariadenia.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 11:23 Mojžišovi rodičia verili, preto sa nebáli postaviť proti kráľovskému rozkazu a tri mesiace po narodení dieťaťa ho ukrývali, lebo videli, že je krásne.

Český ekumenický překlad: Žid 11:23 Mojžíšovi rodiče věřili, a proto svého syna tři měsíce po narození ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě, a nezalekli se královského rozkazu.

Katolický liturgický překlad: Žid 11:23 Mojžíšovi rodiče měli víru, a proto se nebáli králova nařízení a ukrývali Mojžíše po jeho narození tři měsíce, neboť viděli, že je to velmi pěkné dítě.

Překlad Jeruzalémská bible: Žid 11:23 Pro jejich víru byl Mojžíš po svém narození ukrýván svými rodiči po tři měsíce, protože viděli, že to děťátko je hezké, a nebáli se králova výnosu.

Překlad Bible kralická: Žid 11:23 Věrou Mojžíš, narodiv se, ukryt byl za tři měsíce od rodičů svých, proto že viděli krásné pacholátko, a nebáli se rozkazu královského.

Překlad Bible kralická revidovaná: Žid 11:23

Překlad Nová Bible kralická: Žid 11:23 Vírou byl narozený Mojžíš po tři měsíce ukrýván svými rodiči, protože viděli to krásné dítě a nezalekli se králova rozkazu.

Překlad Bible 21: Žid 11:23 Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem.

Český studijní překlad: Žid 11:23 Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné, a nezalekli se králova nařízení.

Překlad Miloše Pavlíka: Hebr 11:23 Věrou byl Mojžíš, zrodiv se, po tři měsíce skrýván od svých rodičů, protože uviděli, že děťátko je spanilé, a nezalekli se králova rozkazu.

Překlad Františka Žilky: Žid 11:23 Vírou byl Mojžíš hned po narození “ukryt na tři měsíce” od svých rodičů, poněvadž viděli, že “je dítě krásné”, a nezalekli se rozkazu královského.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Žid 11:23 Mojžíšovi rodiče měli víru, a proto se nebáli králova nařízení a ukrývali Mojžíše po jeho narození tři měsíce, když viděli, že je to velmi pěkné dítě.

Překlad Roberta Colu: Žid 11:23 S vírou byl Mojžíš po svém narození ukryt po tři měsíce svými rodiči, poněvadž viděli, že dítko je krásné, a nebáli se rozkazu králova.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Žid 11:23 Věrou Mojžíš narodiv se byl ukryt po tři měsíce od svých rodičů, poněvadž viděli, že dítko jest krásné, a nebáli se rozkazu králova.

Překlad Pavela Škrabala: Žid 11:23 Vírou byl Mojžíš po narození ukryt tři měsíce od svých rodičů, poněvadž viděli, že je pěkné dítě, a nebáli se králova výnosu.

Překlad Františka Sušila: Žid 11:23 Věrou Mojžíš narodiv se ukryt byl po tři měsíce od rodičů svých, an viděli pacholátko sličné a nebáli se rozkazu králova.

Překlad Nového světa: Hebr 11:23 Vírou byl Mojžíš tři měsíce po svém narození utajován svými rodiči, protože viděli, že malé dítě je krásné, a nebáli se králova nařízení.

Překlad Nový kovenant: Hebr 11:23 Vírou Mojžíš, zplozený, byl skrytý tři měsíce pod jeho rodiči, skrze tu viděli jemné dítě a nestrachovali se nařízení králova.

Překlad Slovo na cestu: Žid 11:23 Ale Mojžíšovi rodiče si svého chlapce zamilovali a ve víře jej navzdory královskému rozkazu ukrývali; věřili, že je to Bohem vyvolené dítě.

Rukopis D* a Minuskula 1827 tu vsúvajú rozprávanie o vražde Egypťana, prevzaté z Ex 2:11-12 alebo Sk 7:24 – Πίστει μέγας γενόμενος Μωϋσῆς ἀνεῖλεν τὸν Αἰγύπτιον κατανοῶν τὴν ταπείνωσιν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ.

 

 

Slovenský ekumenický preklad: 2 Jn 1:11 lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.

Slovenský katolícky preklad: 2 Jn 1:11 Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Jn 1:11 Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.

Slovenský evanjelický preklad: 2 Jn 1:11 lebo kto ho pozdravuje, podieľa sa na jeho zlých skutkoch.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Jn 1:11 Lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Jn 1:11 lebo kto ho pozdravuje, má účasť na jeho zlých činoch.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Jn 1:11 lebo kto ho pozdraví, stáva sa spoluvinníkom jeho zlých skutkkov!

Preklad Bohuslava Košu: 2 Jn 1:11 lebo kto ho pozdravuje, má účasť na jeho zlých skutkoch!

Preklad Biblia LOGOS: 2 Jn 1:11

Preklad Nového sveta: 2 Jn 1:11 Lebo kto ho zdraví, zúčastňuje sa na jeho zlých skutkoch.

Preklad Nádej pre každého: 2 Jn 1:11 Kto mu ju dáva, stáva sa jeho spoluvinníkom.

Český ekumenický překlad: 2 Jn 1:11 kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.

Katolický liturgický překlad: 2 Jn 1:11 Kdo ho totiž pozdraví, má účast v jeho špatném jednání.

Překlad Jeruzalémská bible: 2 Jn 1:11 Kdo ho pozdraví, podílí se na jeho špatných skutcích.

Překlad Bible kralická: 2 Jn 1:11 Nebo kdož takového pozdravuje, obcuje skutkům jeho zlým.

Překlad Bible kralická revidovaná: 2 Jn 1:11

Překlad Nová Bible kralická: 2 Jn 1:11 Kdo totiž takového zdraví, účastní se jeho zlých skutků.

Překlad Bible 21: 2 Jn 1:11 Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.

Český studijní překlad: 2 Jn 1:11 kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.

Překlad Miloše Pavlíka: 2 Jn 1:11 neboť kdo mu říká: buď zdráv, má účast na jeho zlých činech.

Překlad Františka Žilky: 2 Jn 1:11 neboť, kdo jej pozdravuje, činí se účastníkem jeho zlých činů.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 2 Jn 1:11 Kdo ho totiž pozdraví, má účast v jeho špatném jednání.

Překlad Roberta Colu: 2 Jn 1:11 Neboť kdo ho pozdravuje, má účast na jeho zlých skutcích.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 2 Jn 1:11 Neboť kdo ho pozdravuje, zúčastňuje se v jeho skutcích zlých.

Překlad Pavela Škrabala: 2 Jn 1:11 Vždyť kdo ho pozdraví, účastní se jeho zlých skutků.

Překlad Františka Sušila: 2 Jn 1:11 Nebo kdo mu dává pozdravení, obcuje sktukům jeho zlým.

Překlad Nového světa: 2 Jn 1:11 Kdo ho totiž zdraví, je podílníkem na jeho ničemných skutcích.

Překlad Nový kovenant: 2 Jn 1:11 Protože ten, vykládající mu radostně, podílí se pracemi jeho zlomyslnosti.

Překlad Slovo na cestu: 2 Jn 1:11 Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Preklad Vgs – Latinská Vulgata sixtinská revízia (1590) pridáva: „Hľaďte! Povedal som vám [to] dopredu, aby ste neboli zmätení v deň Pána.”

 

 

Záver:

V tomto prípade máme verše, ktoré drvivá väčšina rukopisov neuvádza, len ojedinelé rukopisy ich uvádzajú. Niektoré z nich majú veľmi silne sporný pôvod. Neexistuje teda žiaden dôvod ich považovať za deuterokánonické, tobôž nie za protokánonické.