Prvá kategória

Slovenský ekumenický preklad: Mt 1:7 Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Ásafa,

Slovenský katolícky preklad: Mt 1:7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Asu,

Slovenský evanjelický preklad: Mt 1:7 Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:7 Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:7 a Šalamún splodil Roboama; a Roboam splodil Abiu; a Abia splodil Asu;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:7 Šalamún zrodil Roboama, Roboam zrodil Abiáša, Abiáš zrodil Asu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:7 Šalamún splodil Roboama, Roboam splodil Abiáša, Abiáš splodil Azu.

Preklad Nového sveta: Mt 1:7 Šalamún sa stal otcom Rechoboáma; Rechoboám sa stal otcom Abijaha; Abijah sa stal otcom Asu;

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:7 Roboám, Abia, Azaf,

Český ekumenický překlad: Mt 1:7 Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,

Katolický liturgický překlad: Mt 1:7-8a Šalomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův,

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 1:7 Šalamoun zplodil Roboama, Roboam zplodil Abiu, Abia zplodil Asu,

Překlad Bible kralická: Mt 1:7 Šalomoun zplodil Roboáma. Roboám zplodil Abiáše. Abiáš zplodil Azu.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 1:7

Překlad Nová Bible kralická: Mt 1:7 Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Azu,

Překlad Bible 21: Mt 1:7 Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu,

Český studijní překlad: Mt 1:7 Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiu, Abia zplodil Asafa,

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 1:7 a Šalomoun zplodil Roboama; a Roboam zplodil Abiu; a Abia zplodil Asu;

Překlad Františka Žilky: Mt 1:7 Šalomoun Roboáma, Roboám Abiáše, Abiáš Azafa;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 1:7-8a Šalomoun byl otec Roboámův, Roboám otec Abiášův, Abiáš otec Asafův,

Překlad Roberta Colu: Mt 1:7 Šalomoun zplodil Roboama, Roboam zplodil Abiama, Abiam zplodil Asu,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 1:7 Šalomoun zplodil Roboama, Roboam zplodil Abiama, Abiam zplodil Asu,

Překlad Pavela Škrabala: Mt 1:7-8a Šalomoun zplodil Roboama, Roboam zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu,

Překlad Nového světa: Mt 1:7 Šalomoun se stal otcem Rechoboama; Rechoboam se stal otcem Abijáše; Abijáš se stal otcem Asy;

Překlad Nový kovenant: Mt 1:7 ale Šalomon zplodil Roboama, ale Roboam zplodil Abia, ale Abia zplodil Asa,

Existujú dve verzie: 1. Asaf/Azaf – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia) a C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie).

2. Asa/Aza – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie) a Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 1:10 Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,

Slovenský katolícky preklad: Mt 1:10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša,

Slovenský evanjelický preklad: Mt 1:10 Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:10 Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:10 a Ezekias splodil Manasséa; a Manassés splodil Amóna; a Amón splodil Jósiu;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:10 Ezechiáš zrodil Manasesa, Manases zrodil Amona, Amon zrodil Joziáša.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:10 Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amona, Amon splodil Joziáša,

Preklad Nového sveta: Mt 1:10 Ezechiáš sa stal otcom Manašeho; Manaše sa stal otcom Amona; Amonsa stal otcom Joziáša;

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:10 Manases, Amos, Joziáš,

Český ekumenický překlad: Mt 1:10 Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše,

Katolický liturgický překlad: Mt 1:10 Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec žmonův, žmon otec Jošíjáhův,

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 1:10 Ezechiáš zplodil Manasesa, Manases zplodil Amona, Amon zplodil Joziáše,

Překlad Bible kralická: Mt 1:10 Ezechiáš pak zplodil Manassesa. A Manasses zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 1:10

Překlad Nová Bible kralická: Mt 1:10 Ezechiáš pak zplodil Manasese a Manases zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.

Překlad Bible 21: Mt 1:10 Ezechiáš zplodil Menašeho, Menaše zplodil Amona, Amon zplodil Jošiáše,

Český studijní překlad: Mt 1:10 Ezechiáš zplodil Manasese, Manases zplodil Amose, Amos zplodil Joziáše,

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 1:10 a Ezekias zplodil Manasséa; a Manassés zplodil Amóna; a Amón zplodil Jósiu;

Překlad Františka Žilky: Mt 1:10 Ezechiáš Manasesa, Manases Amosa, Amos Joziáše;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 1:10 Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámosův, Ámos otec Joziášův,

Překlad Roberta Colu: Mt 1:10 Ezechiáš zplodil Manassa, Manasses zplodil Amona, Amon zplodil Josiáše,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 1:10 Ezechiáš zplodil Manassa, Manasses zplodil Amona, Amon zplodil Josiáše,

Překlad Pavela Škrabala: Mt 1:10 Ezechiáš zplodil Manassesa, Manasses zplodil Amosa, Amos zplodil Josiáše,

Překlad Nového světa: Mt 1:10 Ezekjáš se stal otcem Manasseho; Manasse se stal otcem Amona; Amonse stal otcem Josijáše;

Překlad Nový kovenant: Mt 1:10 ale Ezekiahu zplodil Manasse, ale Manasses zplodil Amona, ale Amon zplodil Josiaha,

Existujú dve verzie: 1. Amos – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie) a Bc (03) – Vatikánsky kódex (10. alebo 11. storočie).

2. Amon – Toto meno je skutočné meno podľa Starého Zákona verše 2 Kr 21:18-19, 2 Kr 21: 23-25, 1 Krn 3:14 a 2 Krn 33:20-25.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 8:28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobových jaskýň. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste.

Slovenský katolícky preklad: Mt 8:28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:28 Keď prišiel na druhý breh gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 8:28 Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, postavili sa Mu do cesty dvaja posadnutí, ktorí práve vyšli z hrobov a boli náramne zúriví, takže sa nikto neodvážil chodiť tou cestou.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:28 A keď prišiel na druhú stranu, do zeme Gergežanov, stretli sa s ním dvaja posadlí démonami; išli z hrobov, strašní náramne, takže nikto nemohol prejsť tou cestou popri nich.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:28 A keď prišiel na druhý breh, do kraja Gergesanov, vyšli proti nemu dvaja ovládaní démonmi, vychodiaci z hrobiek, náramne nebezpeční, takže cez onú cestu nikto nevládal prechádzať.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:28 Keď prešiel na druhý breh, do kraja Gadarčanov, prišli mu do cesty dvaja posadnutí, ktorí práve vyšli z hrobov. Boli takí zúriví, že nikto sa neodvážil prejsť tou cestou.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:28 A keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarčanov, prišli mu v ústrety dvaja démonmi posadnutí, ktorí vyšli z hrobiek, nesmierne nebezpeční, takže nikto sa neodvážil prejsť tou cestou.

Preklad Nového sveta: Mt 8:28 Keď sa dostal na druhú stranu do krajiny Gadaréncov, stretli sa tam s ním dvaja muži posadnutí démonmi, ktorí vychádzali od pamätných hrobiek a boli takí neobyčajne zúriví, že nikto nemal odvahu prejsť po tej ceste.

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:28 Keď pristáli na druhom brehu neďaleko Gadary, zbadali dvoch mužov posadnutých démonmi. Žili v skalných hroboch a boli takí nebezpeční, že sa nikto neodvážil tadiaľ ísť.

Český ekumenický překlad: Mt 8:28 Když přijel na protější břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit.

Katolický liturgický překlad: Mt 8:28 Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 8:28 Když se dostal na druhý břeh, do kraje Gadarských, potkali ho dva posedlí zlými duchy, kteří vyšli z hrobů; byli tak divocí, že nikdo se tou cestou neodvažoval projít.

Překlad Bible kralická: Mt 8:28 A když se přeplavil na druhou stranu do krajiny Gergezenských, potkali se s ním dva ďábelníci z hrobů vyšlí, ukrutní náramně, tak že žádný nemohl tou cestou choditi.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 8:28

Překlad Nová Bible kralická: Mt 8:28 Když se pak přeplavil na druhou stranu do kraje Gergezenců, setkali se s ním dva lidé posedlí démony, kteří vyšli z hrobů a byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl chodit tou cestou.

Překlad Bible 21: Mt 8:28 Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit.

Český studijní překlad: Mt 8:28 A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 8:28 A když připlul na druhý břeh, do kraje Gergesanů, potkali se s ním dva ovládaní démony, vycházející z hrobek, náramně nebezpeční, takže onou cestou nebyl nikdo schopen přecházet.

Překlad Františka Žilky: Mt 8:28 Jakmile se octl Ježíš na druhém břehu v krajině Gadarenských, vyšli proti němu dva posedlí zlými duchy, vycházející z hrobek, tak velice nebezpeční, že si nikdo netroufal choditi tou cestou.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 8:28 Když se dostal na druhý břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili ze skalních hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo tou cestou nemohl projít.

Překlad Roberta Colu: Mt 8:28 Když přišel na druhý břeh do krajiny gerasenské, potkali se s ním dva posedlí, kteří v náramné zuřivosti vycházeli z hrobů, takže nikdo nemohl projiti onou cestou.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 8:28 A když přišel na druhý břeh do krajiny Gerasenské, potkali se s ním dva posedlí vycházejíce z hrobů, zuřiví náramně, takže nikdo nemohl projíti onou cestou.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 8:28 Když se dostal na druhý břeh do gerasenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí zlým duchem, kteří vyšli z hrobů. Byli tak divocí, že nikdo nemohl projít onou cestou.

Překlad Nového světa: Mt 8:28 Když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se tam s ním dva muži posedlí démony, kteří vycházeli z [místa] mezi pamětními hrobkami, tak neobvykle zuřiví, že nikdo neměl odvahu projít po té cestě.

Překlad Nový kovenant: Mt 8:28 A on, přijda do druhé strany, do kraje Gergesene, potkali jej dva posedlí démony z hrobek vyšlých, nejvíce násilní, takže nikdo skrze tu cestu neměl sílu přijít.

Překlad Slovo na cestu: Mt 8:28 Když přistáli na druhém břehu jezera poblíž Gadary, narazili na dva muže posedlé démony. Ti žili ve skalních hrobech a byli tak nebezpeční, že se nikdo neodvážil tudy chodit.

Existuje viacero tvarov tohto názvu: 1. Gadaranov (Γαδαρηνων) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskuly 174, 1010; ℓ 253; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

2. Gergesanov (Γεργεσηνων) – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Ea (08) – Kódex Laudianus (6. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie) M (021) – Kódex Campianus (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 22, 157, 180, 205, 565, 579, 597, 700, 892*, 1006, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1243, 1253, 1292, 1342, 1365, 1424, 1505, 1546, 1646, 2148, 2174; sýrsky preklad Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptský preklad Copbo, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a niektoré etiópske preklady.

3. Gerasanov (Γερασηνων) Δlat (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Minuskula 892c; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), kotpské preklady Copsa a Copmae.

4. Gazaranov (Γαζαρηνων) – א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia).

5. Garadanov (Γαραδηνων) – Δgr (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 5:1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja.

Slovenský katolícky preklad: Mk 5:1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 5:1 Prišli na druhý breh mora, do kraja Gerazenov.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 5:1 Potom prišli na druhú stranu mora, do kraja Gerazénov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 5:1 A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarénov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 5:1 I prišli na druhý breh mora do kraja Gadaranov;

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 5:1 Tak sa dostali na druhý breh mora do kraja Gerazanov.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 5:1 I prišli na druhú stranu do kraja Gerazanov.

Preklad Nového sveta: Mk 5:1 Tak sa dostali na druhú stranu mora do krajiny Gerazéncov.

Preklad Nádej pre každého: Mk 5:1 Pristáli na druhom brehu jazera, v kraji Gerazénov.

Český ekumenický překlad: Mk 5:1 Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské.

Katolický liturgický překlad: Mk 5:1 Přeplavili se na druhý břeh moře do gerazenského kraje.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 5:1 Přijeli na druhý břeh more, do země Gerasenských.

Překlad Bible kralická: Mk 5:1 Tedy přeplavili se přes moře do krajiny Gadarenských.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 5:1

Překlad Nová Bible kralická: Mk 5:1 Tehdy se přeplavili přes moře do kraje Gadarenců.

Překlad Bible 21: Mk 5:1 Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje.

Český studijní překlad: Mk 5:1 Přišli na druhou stranu moře do krajiny Gerasenů.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 5:1 I připluli na druhý břeh moře do kraje Gadařanů;

Překlad Františka Žilky: Mk 5:1 Přepravili se na druhý břeh jezera do země Gerazenské.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 5:1 Přepravili se na druhý břeh jezera do gerazenského kraje.

Překlad Roberta Colu: Mk 5:1 I přeplavili se na druhý břeh do gerasenské krajiny.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 5:1 I přišli na druhou stranu do krajiny Garasenské.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 5:1 A přišli na druhý břeh jezera do gerasenského kraje.

Překlad Nového světa: Mk 5:1 Dostali se tedy na druhou stranu moře do krajiny Gerasenských.

Překlad Nový kovenant: Mk 5:1 A přišli do té druhé strany moře do krajiny Gadarenes.

Překlad Slovo na cestu: Mk 5:1 Na protějším břehu jezera přistáli v gerasenském kraji.

Existuje viacero tvarov tohto názvu: 1. Gerasanov (Γερασηνων) B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. Gadaranov (Γαδαρηνων) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie); sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

3. Gergesanov (Γεργεσηνων) – אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

4. Gergustanov (Γεργυστηνων) W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 8:26 Priplavili sa do gerazského kraja, ktorý je oproti Galilei.

Slovenský katolícky preklad: Lk 8:26 Doplavili sa do gergezského kraja, ktorý je oproti Galilei.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 8:26 Doplavili sa do kraja Gerazenov, ktorý je naproti Galilei.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 8:26 Potom sa preplavili do kraja Gerazénov, ktorý je naproti Galilei.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 8:26 A preplavili sa do kraja Gadarénov, ktorý je naproti Galilei.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 8:26 I doplávali do kraja Gadaranov, ktorý je oproti Galilei.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 8:26 Doplavili sa do kraja Gerazanov, ktorý je naproti Galilei.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 8:26 I preplavili sa do kraja Gerazanov, ktorý je naproti Galilei.

Preklad Nového sveta: Lk 8:26 A dostali sa k brehu v gerazénskej krajine, ktorá leží naproti Galilei.

Preklad Nádej pre každého: Lk 8:26 Pristáli na druhom brehu jazera oproti Galilei, v kraji Gerazénov.

Český ekumenický překlad: Lk 8:26 Přeplavili se do krajiny gerasenské, která leží proti Galileji.

Katolický liturgický překlad: Lk 8:26 Připluli do gerazenské krajiny, která leží naproti Galileji.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 8:26 Přistáli v zemi Gerasenských, která leží naproti Galileji.

Překlad Bible kralická: Lk 8:26 I přeplavili se do krajiny Gadarenské, kteráž jest proti Galilei.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 8:26

Překlad Nová Bible kralická: Lk 8:26 Tehdy se přeplavili do kraje Gadarenců, který je naproti Galileji.

Překlad Bible 21: Lk 8:26 Takto se přeplavili do gerasenského kraje, který leží naproti Galileji.

Český studijní překlad: Lk 8:26 Přepluli do krajiny Gerasenů, která je naproti Galileji.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 8:26 I dopluli do kraje Gadařanů, jenž je naproti Galilei.

Překlad Františka Žilky: Lk 8:26 Doplavili se do krajiny Gerazenské, která je naproti Galilei.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 8:26 Připluli do gerazenské krajiny, která leží naproti Galileji.

Překlad Roberta Colu: Lk 8:26 Připluli do gerasenské krajiny, která je proti Galileji.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 8:26 I připluli do krajiny gerasenské, která jest proti Galilei.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 8:26 A doplavili se do gerasenského kraje, který leží proti Galileji.

Překlad Nového světa: Lk 8:26 A přirazili ke břehu v krajině Gerasenských, která leží naproti Galileji.

Překlad Nový kovenant: Lk 8:26 A dopluli do krajiny Gadarenes, která je naproti Galileje.

Překlad Slovo na cestu: Lk 8:26 Plavili se dále do gerasenského kraje, který leží na protějším břehu než Galilea.

Existuje viacero tvarov tohto názvu: 1. Gerasanov (Γερασηνων) Papyrus P75; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Unciál 0267; staré latinské preklady It, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), koptský preklad Copsa.

2. Gadaranov (Γαδαρηνων) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), R (027) – Kódex Nitriensis (6. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Unciál 0135; f13; Minuskuly 700c a 1071; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

3. Gergesanov (Γεργεσηνων) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Ξ (040) – Kódex Zacynthius (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f1; Minuskuly 22, 33, 157, 579, 700*, 1241, 1342; sýrsky preklad Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptský preklad Copbo, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a cirkevný otcovia ako Eusébius a Epofánius.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 8:37 Všetci obyvatelia gerazského kraja ho požiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Vstúpil teda do loďky a vrátil sa.

Slovenský katolícky preklad: Lk 8:37 A všetci obyvatelia gergezského kraja ho prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda nastúpil na loď a vrátil sa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 8:37 A všetci obyvatelia kraja Gerazenov ho prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda nastúpil na loď a vrátil sa.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 8:37 A všetci obyvatelia kraja Gerazénov prosili Ježiša, aby odišiel od nich; lebo sa ich zmocnila veľká bázeň. Vstúpil teda na loď a vrátil sa.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 8:37 A prosilo ho celé to množstvo okolia Gadarénov, žeby odišiel od nich, lebo ich bola objala veľká bázeň. A on vošiel do lode a navrátil sa.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 8:37 A všetok zástup z okolitého kraja Gadaranov sa ho jal žiadať, žeby od nich odišiel, pretože boli zovretí veľkou bázňou; a on nastúpil do lode a vrátil sa späť.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 8:37 I prosilo ho všetko obyvateľstvo kraja Gerazanov, aby odišiel od nich, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda vstúpil na loďku a vrátil sa.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 8:37 I prosilo ho celé množstvo kraja Gerazanov, aby odišiel od nich, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda vystúpil na loď a vrátil sa.

Preklad Nového sveta: Lk 8:37 Celé množstvo z gerazénskeho okolia ho preto prosilo, aby odišiel od nich, lebo ich prepadol veľký strach. Vstúpil do člna a odvrátil sa.

Preklad Nádej pre každého: Lk 8:37 Zmocnila sa ich taká hrôza, že prosili Ježiša, aby ich kraj opustil. A tak nastúpil do člna a plavil sa späť.

Český ekumenický překlad: Lk 8:37 A všichni obyvatelé gerasenské krajiny prosili Ježíše, aby od nich odešel, poněvadž se jich zmocnila veliká bázeň. Vstoupil tedy na loď, aby se vrátil.

Katolický liturgický překlad: Lk 8:37 Všichni obyvatelé gerazenského kraje prosili Ježíše, aby od nich odešel, protože se jich zmocnila velká bázeň. On vstoupil na loď, aby se vrátil.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 8:37 A veškeré obyvatelstvo kraje Gerasenským Ježíše uprosilo, aby od nich odešel, neboť sej ich zmocnil velký strach. A on nastoupil do loďky a vrátil se napět.

Překlad Bible kralická: Lk 8:37 I prosilo ho všecko množství té okolní krajiny Gadarenských, aby odšel od nich; nebo bázní velikou naplněni byli. A on vstoupiv na lodí, navrátil se.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 8:37

Překlad Nová Bible kralická: Lk 8:37 Všichni ti lidé z gadarenského kraje ho tedy prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi a vrátil se zpět.

Překlad Bible 21: Lk 8:37 Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil.

Český studijní překlad: Lk 8:37 A celé to množství lidí z okolní krajiny Gerasenů ho požádalo, aby od nich odešel, protože se jich zmocňoval veliký strach. On vstoupil do lodi a vrátil se.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 8:37 A veškerý zástup z okolního kraje Gadařanů se ho jal žádat, by od nich odešel, protože byli svíráni velikou bázní; a on nastoupil do lodi a vrátil se zpět.

Překlad Františka Žilky: Lk 8:37 Celý zástup z okolní krajiny Gerazenské žádal Ježíše, aby od nich odešel, neboť byli zachváceni velikou hrůzou. Ježíš vstoupil na loď a vrátil se.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 8:37 Všichni obyvatelé gerazenského kraje Ježíše prosili, aby od nich odešel, protože se jich zmocnila velká bázeň. On vstoupil na loď, aby se vrátil.

Překlad Roberta Colu: Lk 8:37 I prosilo ho všechno obyvatelstvo gerasenské krajiny, aby od nich odešel, neboť je pojala veliká bázeň. On tedy vstoupil na loďku a vrátil se.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 8:37 I prosilo ho veškeré množství krajiny gerasenské, aby odešel od nich, neboť byli pojati bázní velikou. On tedy vstoupiv na loď, navrátil se.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 8:37 A všichni obyvatelé gerasenského kraje ho prosili, aby od nich odešel, protože se jich zmocnil velký strach. On tedy vstoupil na loď a vrátil se.

Překlad Nového světa: Lk 8:37 Celé množství z okolní krajiny Gerasenských ho tedy prosilo, aby od nich odešel, protože byli sevřeni velkým strachem. Nastoupil tedy do člunu a vrátil se.

Překlad Nový kovenant: Lk 8:37 A úplně všechen ten násobek okolí Gadarenes se jej ptal, aby od nich odešel, neboť byli spoludrženi mohutným strachem. Ale on vstoupiv do lodi, se vrátil.

Překlad Slovo na cestu: Lk 8:37 Zmocnil se jich takový strach, že prosili Ježíše, aby jejich krajinu opustil. A tak vstoupil na loď a plavil se zpět.

Existuje viacero tvarov tohto názvu: 1. Gerasanov (Γερασηνων) Papyrus P75; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Unciál 0267; staré latinské preklady It, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), koptský preklad Copsa.

2. Gadaranov (Γαδαρηνων) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), R (027) – Kódex Nitriensis (6. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Unciál 0135; f13; Minuskuly 700c a 1071; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

3. Gergesanov (Γεργεσηνων) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Pe (024) – Kódex Guelferbytanus A (6. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f1; Minuskuly 22, 33, 157, 579, 700*, 1241, 1342; sýrsky preklad Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptský preklad Copbo, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a cirkevný otcovia ako Eusébius a Epofánius.

 

Vo všetkých štyroch prípadoch – Mt 8:28, Mk 5:1, Lk 8:26 a Lk 8:47 sa v rôznych starovekých rukopisoch zamieňajú tieto slová. Hlavné tvary sú Gadaranov, Gerasanov a Gergesanov. Preto, lebo chceli zosúladiť tieto evanjeliá. Ako možno vidieť, aj slovenské a české preklady používajú rôzne skomoleniny týchto slov. Tvar „Gadarský kraj“ v Mt 8:28, sa odvodzuje od mesta Gadara, ležiaceho na juhovýchod od Genezaretského jazera. Tvar „Gerasanský kraj“ v Mk 5:1, Lk 8:26 a v Mt 8:28 podľa latinského prekladu Vulgáta, sa odvodzuje od mena iného mesta s názvom Geraza. Tvar „Gergesanský kraj“ pochádza z Origenovej konjektúry. Ostatné tvary sú ojedinelé a zrejme išlo o chyby.

Tu je stručný prehľad v najstarších a najvýznamnejších rukopisov:

 

Mt 8:28

Mk 5:1

Lk 8:26, Lk 8:37

Gadaranov (Γαδαρηνων)

B, C, Σ, Syrs, Syrp

A, C, Syrp

A, W, R, Syrs, Syrp

Gerasanov (Γερασηνων)

Vg, Copsa

B, א, D, Vg

P75, B, D, It, Vg, Copsa

Gergesanov (Γεργεσηνων)

W, E, Copbo, Arm

 

א, Ξ, Copbo, Arm

Gazaranov (Γαζαρηνων)

א

 

 

Gergustanov (Γεργυστηνων)

 

W

 

Garadanov (Γαραδηνων)

 

 

 

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 10:25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Belzebulom nazývali pána domu, o čo skôr potom jeho domácich!

Slovenský katolícky preklad: Mt 10:25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?!

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich!

Slovenský evanjelický preklad: Mt 10:25 Dosť, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazývali Belzebubom, o čo skôr jeho domácich!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:25 dosť je učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ, a sluha, aby bol ako jeho pán. Ak domáceho pána nazvali Belzebúbom, čím väčšmi jeho domácich!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:25 dosť je žiakovi, aby sa stal takým ako jeho učiteľ, a nevoľník ako jeho pán. Ak hospodára domu prezvali Bélzebúbom, čím skôr jeho domácich?

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:25 Stačí učeníkovi, keď je ako Jeho učiteľ: a sluhovi ako jeho pán. Keď už pána domu nazvali Belzebubom, o čo skôr (tak nazvú) jeho domácich?

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:25 Stačí učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ, a otrokovi ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebubom, o čo skôr jeho domácich.

Preklad Nového sveta: Mt 10:25 Stačí, ak sa učeník stane takým ako jeho učiteľ a otrok takým ako jeho pán. Ak nazvali hospodára Belzebubom, či skôr tak [nenazvú členov] jeho domácnosti?

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:25 Žiak znáša údel svojho učiteľa a sluha údel svojho pána. Keď mňa obvinili, že som v spojení s diablom, čo si asi vymyslia na vás!

Český ekumenický překlad: Mt 10:25 Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!

Katolický liturgický překlad: Mt 10:25 Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Když nazvali Belzebubem hospodáře, čím spíše jeho lidi!

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 10:25 Učedníku postačí, bude-li jako jeho mistr, a služebníku, bude-li jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíš jeho čeleď!

Překlad Bible kralická: Mt 10:25 Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 10:25

Překlad Nová Bible kralická: Mt 10:25 Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho domácí?"

Překlad Bible 21: Mt 10:25 Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí?

Český studijní překlad: Mt 10:25 Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, tím spíše jeho čeleď!“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 10:25 je dosti žáku, aby se stal takovým jako jeho učitel, a nevolník jako jeho pán. Přezděli-li hospodáři domu Belzebub, čím spíše jeho domácím?

Překlad Františka Žilky: Mt 10:25 Stačí, když učedník jest jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, oč spíše jeho domácí!

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 10:25 Stačí, aby učedník byl jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíš jeho lidi!

Překlad Roberta Colu: Mt 10:25 Dostačí učedníku, (má-li se) jak jeho mistr, a služebníku, (má-li se) jak jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Beelzebubem, čím spíše (nazvou tak) jeho domácí?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 10:25 Dosti jest učeníku, má-li se jako mistr jeho, a služebníku (má-li se) jako pán jeho. Jestliže hospodáře nazvali Beelzebubem, čím spíše domácí jeho?

Překlad Pavela Škrabala: Mt 10:25 Učedníku stačí, aby byl jako jeho učitel, a služebníku, jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Beelzebulem, čím spíše jeho lidi!

Překlad Nového světa: Mt 10:25 Stačí, že učedník bude jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže lidé nazvali hospodáře Belzebubem, oč více tak [budou nazývat] [členy] jeho domácnosti?

Překlad Nový kovenant: Mt 10:25 Odrážející učedníkovi je, aby se stal jako jeho učitel a otrok jako jeho panující. Jestli volali Beelzebulem despotu domu, jak hodně více ty z jeho domu!

Překlad Slovo na cestu: Mt 10:25 Ať je spokojen s údělem svého učitele a pána. Když mne obvinili, že jsem ve spojení s ďáblem, co si asi vymyslí na vás!

Existuje viacero verzií: 1. Belzebul (βελζεβουλ) – Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

2. Beelzebul (βεελζεβουλ) – Papyrus P110; W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; niektoré staré latinské preklady, sýrsky preklad ), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady.

3. Beezebul (βεεζεβουλ) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia).

4. Beelzebub (Βεελζεβυβ) – staré latinské preklady Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 12:24 Keď to farizeji počuli, povedali: Tento vyháňa démonov iba mocou Belzebula, vládcu démonov.

Mt 12:27 Ak ja vyháňam démonov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Slovenský katolícky preklad: Mt 12:24 Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Mt 12:27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:24 Keď to počuli farizeji, hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Mt 12:27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 12:24 Keď to počuli farizeji, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba ak Belzebubom, kniežaťom démonov.

Mt 12:27 Ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:24 Ale keď to počuli farizeovia, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba Belzebúbom, kniežaťom nad démonami.

Mt 12:27 A jestli ja Belzebúbom vyháňam démonov, vaši synovia ich kým vyháňajú? Preto oni budú vašimi sudcami.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:24 No fariseji počujúc to povedali: Tento démonov nevyháňa inak ako Bélzebúbom, vládcom démonov.

Mt 12:27 A ak ja vyháňam démonov Bélzebúbom, kým ich vyháňajú vaši synovia? Pre túto príčinu budú oni vašimi sudcami.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:24 Farizeji to počuli a povedali: „Tento vyháňa diablov iba pomocou Belzebuba, kniežaťa zlých duchov.“

Mt 12:27 Lebo ak ja vyháňam diablov pomocou Belzebuba, pomocou koho (ich) vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:24 Keď to však počuli farizeji, povedali: „Tento vyháňa démonov iba prostredníctvom Belzebuba, kniežaťa démonov.“

Mt 12:27 Ak ja vyháňam démonov prostredníctvom Belzebuba, prostredníctvom koho potom vyháňajú ho vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Preklad Nového sveta: Mt 12:24 Keď to počuli farizeji, povedali: „Ten nevyháňa démonov inak, len prostredníctvom Belzebuba, vládcu démonov.“

Mt 12:27 Napokon, ak ja vyháňam démonov pomocou Belzebuba, pomocou koho ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:24 Ale počuli o tom zázraku farizeji a namietali: Veď ten vyháňa zlých duchov iba s pomocou ich vládcu Belzebula!"

Mt 12:27 Ak ja vyháňam zlých duchov s pomocou Belzebula, vládcu duchovnej tmy, s čou pomocou ich vyháňajú vaši žiaci? Preto oni budú vašimi sudcami.

Český ekumenický překlad: Mt 12:24 Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“

Mt 12:27 Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci.

Katolický liturgický překlad: Mt 12:24 Když to uslyšeli farizeové, řekli: »Tenhle vyhání zlé duchy jen s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů.«

Mt 12:27 Jestliže však já vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba, kým je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 12:24 Ale když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten vyhání zlé duchy leda Belzebulem, knížetem zlých duchů.“

Mt 12:27 A jestliže já vyháním zlé duchy Belzebulem, kým je vyhánějí vaši stoupenci? Proto oni sami budou vašimi soudci.

Překlad Bible kralická: Mt 12:24 Ale farizeové to uslyševše, řekli: Tento nevymítá ďáblů než skrze Belzebuba, kníže ďábelské.

Mt 12:27 A vymítám-liť já ďábly skrze Belzebuba, synové vaši skrze koho vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 12:24

Mt 12:27

Překlad Nová Bible kralická: Mt 12:24 Ale když to uslyšeli farizeové, řekli: "Ten člověk nevymítá démony jinak než skrze Belzebula, knížete démonů."

Mt 12:27 A pokud já vymítám démony Belzebulem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.

Překlad Bible 21: Mt 12:24 Když to uslyšeli farizeové, řekli: "Tenhle nevymítá démony jinak než Belzebubem, knížetem démonů!"

Mt 12:27 A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.

Český studijní překlad: Mt 12:24 Když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů.“

Mt 12:27 A vyháním-li já démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 12:24 Farizeové však, uslyševše to, řekli: Tento démony nevyhání, leč skrze Bélzebúba, knížete démonů.

Mt 12:27 A vyháním-li já démony skrze Bélzebúba, skrze koho je vyhánějí vaši synové? Pro tuto příčinu budou oni vašimi soudci.

Překlad Františka Žilky: Mt 12:24 Ale když to uslyšeli farizeové, odpověděli: „Tenhle vypuzuje démony jen mocí Belzebuba, vládce démonů.“

Mt 12:27 Jestliže já vypuzuji démony mocí Belzebubovou, čí mocí je vypuzují vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 12:24 Když to uslyšeli farizeové, řekli: »Tenhle vyhání zlé duchy jen s pomocí jejich vládce Belzebuba

Mt 12:27 Jestliže však já vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba, s čí pomocí je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Roberta Colu: Mt 12:24 Když to však uslyšeli farizeové, řekli: „Tento vymítá zlé duchy jen s pomocí Beelzebuba, knížete zlých duchů.“

Mt 12:27 A vymítám-li já zlé duchy s pomocí Beelzebuba, s čí pomocí je vymítají vaši synové? Proto budou oni vašimi soudci.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 12:24 Fariseové však uslyševše to, řekli: „Tento nevymítá duchů zlých, leč Beelzebubem, knížetem zlých duchů.“

Mt 12:27 A vymítám-li já duchy zlé Beelzebubem, kým je vymítají synové vaši? Protož oni budou soudci vašimi.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 12:24 Když to však slyšeli farizeové, řekli: „Tenhle vyhání zlé duchy jen s pomocí Beelzebula, knížete zlých duchů.“

Mt 12:27 A jestliže já vyháním zlé duchy s pomocí Beelzebula, s čí vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Nového světa: Mt 12:24 Když to slyšeli farizeové, řekli: „Tento člověk nevyhání démony vyjma prostřednictvím Belzebuba, panovníka démonů.“

Mt 12:27 Nadto, jestliže vyháním démony prostřednictvím Belzebuba, prostřednictvím koho je vyhánějí vaši synové? Proto budou vašimi soudci.

Překlad Nový kovenant: Mt 12:24 Ale ti Fariseové slyševše, řekli, Tenhle nevyhazuje démony jinak, než v Beelzebulovi, vládci démonů.

Mt 12:27 A jestli já vyhazuji ty démony v Beelzebulovi, v kom je vyhazují ti vaši synové? Skrze tohle budou oni vašimi soudci!

Překlad Slovo na cestu: Mt 12:24 Ale slyšeli to farizejové a namítali: "Vždyť neuzdravuje jinak než s pomocí temných sil!"

Mt 12:27 Já, podle vás, odstraňuji temnotu ve jménu duchovní tmy. I mezi vámi jsou lidé, kteří bojují proti temným silám. Zeptejte se jich, jakou mocí to činí.

Existuje viacero verzií: 1. Belzebul (βελζεβουλ) – Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

2. Beelzebul (βεελζεβουλ) – Papyrus P21; W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Unciál 0281; f1, f13; Minuskula 33; niektoré staré latinské preklady, sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

3. Beezebul (βεεζεβουλ) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia).

4. Beelzebub (Βεελζεβυβ) – staré latinské preklady Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 3:22 Zákonníci, ktorí zišli z Jeruzalema, tvrdili: Je posadnutý Belzebulom a mocou vládcu zlých duchov vyháňa zlých duchov.

Slovenský katolícky preklad: Mk 3:22 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov“.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 3:22 Aj znalci Zákona, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a „Mocou kniežaťa diablov vyháňa diablov.“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 3:22 Ale zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že má Belzebuba a že kniežaťom démonov vyháňa démonov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 3:22 A zákonníci, ktorí boli prišli dolu do Jeruzalema, hovorili, že má Belzebúba a že kniežaťom nad démonami vyháňa démonov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 3:22 A pismári, ktorí zostúpili z Jerúsaléma, vraveli, že má Bélzebúba a že démonov vyháňa vládcom démonov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 3:22 No zákonníci, čo boli prišli z Jeruzalema, tvrdili, že má Belzebuba a že mocou kniežaťa diablov vyháňa diablov.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 3:22 A pismári, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že má Belzebuba a že pprostredníctvom kniežaťa démonov vyháňa démonov.

Preklad Nového sveta: Mk 3:22 Znalci Písma, ktorí prišli z Jeruzalema, tiež hovorili: „Má Belzebuba a vyháňa démonov prostredníctvom vládcu démonov.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 3:22 A učitelia Zákona, ktorí prišli z Jeruzalema, dokonca tvrdili, že sa upísal Belzebulovi, kniežaťu démonov, a vyháňa nečistých duchov démonskou silou.

Český ekumenický překlad: Mk 3:22 Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“

Katolický liturgický překlad: Mk 3:22 Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: “Je posedlý Belzebubem! Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 3:22 A zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem,“ a dále: „Knížetem zlých duchů vyhání zlé duchy.“

Překlad Bible kralická: Mk 3:22 Zákonníci pak, kteříž byli přišli z Jeruzaléma, pravili, že Belzebuba má, a že v knížeti ďábelském vymítá ďábly.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 3:22

Překlad Nová Bible kralická: Mk 3:22 Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, pak říkali, že má Belzebula a že vymítá démony skrze knížete démonů.

Překlad Bible 21: Mk 3:22 Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že má Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů.

Český studijní překlad: Mk 3:22 Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 3:22 A písmaři, kteří sestoupili z Jerúsaléma, říkali: Má Bélzebúba; a: Vyhání démony skrze knížete démonů.

Překlad Františka Žilky: Mk 3:22 Zákoníci přišlí z Jeruzaléma pak říkali, že je posedlý Belzebubem a že vypuzuje démony z moci vládce démonů.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 3:22 Vykladatelé Písma přišlí z Jeruzaléma tvrdili: “Je posedlý Belzebubem! Zlé duchy vyhání pomocí vládce zlých duchů.”

Překlad Roberta Colu: Mk 3:22 Ale zákoníci, kteří přišli z Jerusalema, pravili: „Má Beelzebuba a s pomocí knížete zlých duchů vymítá zlé duchy.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 3:22 Ale zákoníci, kteří přišli z Jerusalema, pravili: „Má Beelzebuba a knížetem duchů zlých vymítá zlé duchy.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 3:22 Také vykladatelé Písma, kteří sestoupili z Jerusalema, říkali: „Je posedlý Beelzebulem a zlé duchy vyhání knížetem zlých duchů.“

Překlad Nového světa: Mk 3:22 Znalci Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, také říkali: „Má Belzebuba a vyhání démony prostřednictvím panovníka démonů.“

Překlad Nový kovenant: Mk 3:22 A písmáci, ti sestupující od Jerusalemy, vykládali, Neboť drží Beelzebula! a: Neboť ve vládci démonů vyhazuje ty démony!

Překlad Slovo na cestu: Mk 3:22 Židovští náboženští učitelé, kteří přišli z Jeruzaléma, dokonce tvrdili, že Ježíš je posedlý Belzebubem, králem všech démonů. Jen proto prý ho ďáblové poslouchají, když je vyhání.

Existuje viacero verzií: 1. Beelzebul (βεελζεβουλ) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

2. Beezebul (βεεζεβουλ) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia).

3. Beelzebub (Βεελζεβυβ) – preklady Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 11:15 ale niektorí z nich hovorili: Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.

Slovenský katolícky preklad: Lk 11:15 no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 11:15 No niektorí z nich hovorili: „Mocou Beelzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 11:15 Ale niektorí z nich povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 11:15 Ale niektorí z nich povedali: Belzebúbom, kniežaťom nad démonami, vyháňa démonov.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 11:15 No podaktorí z nich povedali: Vyháňa démonov Bélzebúbom, vládcom démonov.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 11:15 Poniektorí z nich však hovorili: „Pomocou Belzebuba, kniežaťa zlých duchov, vyháňa diablov."

Preklad Bohuslava Košu: Lk 11:15 Niektorí z nich však hovorili: „Prostredníctvom Belzebuba, kniežaťa démonov, vyháňa démonov.“

Preklad Nového sveta: Lk 11:15 Ale niektorí z nich povedali: „Vyháňa démonov prostredníctvom Belzebuba, vládcu démonov.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 11:15 Niektorí však namietali: „Zlí duchovia ho poslúchajú, lebo knieža démonov mu prepožičal moc."

Český ekumenický překlad: Lk 11:15 Někteří z nich však řekli: „Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů.“

Katolický liturgický překlad: Lk 11:15 ale někteří z nich řekli: “Vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů!”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 11:15 Ale někteří z nich řekli: „Belzebulem, knížetem zlých duchů, vyhání zlé duchy.“

Překlad Bible kralická: Lk 11:15 Ale někteří z nich pravili: Skrze Belzebuba, kníže ďábelské, vymítá ďábly.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 11:15

Překlad Nová Bible kralická: Lk 11:15 Někteří z nich ale řekli: "Vymítá démony skrze Belzebula, knížete démonů."

Překlad Bible 21: Lk 11:15 Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!"

Český studijní překlad: Lk 11:15 Někteří z nich však řekli: „V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 11:15 Někteří zprostřed nich však řekli: Vyhání démony skrze Bélzebúba, knížete démonů.

Překlad Františka Žilky: Lk 11:15 Ale někteří z nich řekli: „Mocí Belzebula, vládce démonů, vypuzuje démony.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 11:15 Ale někteří z těch lidí řekli: “Zlé duchy vyhání s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů!”

Překlad Roberta Colu: Lk 11:15 Někteří z nich však řekli: „S pomocí Beelzebuba, knížete zlých duchů, vymítá zlé duchy.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 11:15 Někteří z nich však řekli: „Beelzebubem, knížetem duchů zlých, vymítá zlé duchy.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 11:15 Ale někteří z nich řekli: „Beelzebulem, knížetem zlých duchů, vyhání zlé duchy“.

Překlad Nového světa: Lk 11:15 Ale někteří z nich řekli: „Vyhání démony prostřednictvím Belzebuba, panovníka démonů.“

Překlad Nový kovenant: Lk 11:15 Ale někteří z nich řekli, V Beelzebulovi, vládci těch démonů, vyhazuje démony!

Překlad Slovo na cestu: Lk 11:15 Někteří však říkali: "To máte tak: Zlí duchové ho poslouchají, protože mu kníže démonů propůjčil moc."

Existuje viacero verzií: 1. Beelzebul (βεελζεβουλ) – Papyrusy P75 (cca. 200) a P45 (3. storočie); A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

2. Beezebul (βεεζεβουλ) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia).

3. Beelzebub (Βεελζεβυβ) – preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 11:19 No ak ja vyháňam zlých duchov pomocou Belzebula, čím ich potom vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Slovenský katolícky preklad: Lk 11:19 No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 11:19 No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Beelzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 11:19 Ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 11:19 No, ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, vaši synovia ich kým vyháňajú? Preto oni budú vašimi sudcami.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 11:19 No ak ja démonov vyháňam Bélzebúbom, kým ich vyháňajú vaši synovia? Pre túto príčinu budú oni vašimi sudcami.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 11:19 No ak ja pomocou Belzebuba vyháňam diablov, pomocou koho (ich) vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 11:19 Ale ak ja vyháňam démonov prostredníctvom Belzebuba, prostredníctvom koho vyháňajú (ich) vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Preklad Nového sveta: Lk 11:19 Ak vyháňam démonov prostredníctvom Belzebuba, kým ich vyháňajú vaši synovia? Preto budú vašimi sudcami.

Preklad Nádej pre každého: Lk 11:19 Ak som ja dostal moc od satana, ako je to potom s vašimi žiakmi? Veď aj oni vyháňajú démonov! Myslíte, že tú moc dostali od satana? Preto oni nech budú vašimi sudcami.

Český ekumenický překlad: Lk 11:19 Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto budou oni vašimi soudci.

Katolický liturgický překlad: Lk 11:19 Jestliže já vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba, s čí pomocí je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 11:19 Ale jestliže já vyháním zlé duchy Belzebulem, kým je vyhánějí vaši synové? Proto oni sami budou vašimi soudci.

Překlad Bible kralická: Lk 11:19 Jestliže já skrze Belzebuba vymítám ďábly, synové vaši skrze koho vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 11:19

Překlad Nová Bible kralická: Lk 11:19 A pokud já vymítám démony Belzebulem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.

Překlad Bible 21: Lk 11:19 A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.

Český studijní překlad: Lk 11:19 Jestliže já vyháním démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 11:19 Vyháním-li však já démony skrze Bélzebúba, skrze koho je vyhánějí vaši synové? Pro tuto příčinu budou oni vašimi soudci.

Překlad Františka Žilky: Lk 11:19 Vyháním-li já démony mocí Belzebulovou, čí mocí je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 11:19 Vyháním-li já zlé duchy Belzebubem, kým je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci

Překlad Roberta Colu: Lk 11:19 A vymítám-li já zlé duchy s pomocí Beelzebuba, s čí pomocí (je) vymítají synové vaši? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 11:19 A vymítám-li já duchy zlé Beelzebubem, kým vymítají je synové vaši? Protož oni budou soudci vašimi.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 11:19 Jestliže však já zlé duchy vyháním Beelzebulem, kým (je) vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.

Překlad Nového světa: Lk 11:19 Jestliže vyháním démony prostřednictvím Belzebuba, kým je vyhánějí vaši synové? Proto budou vašimi soudci.

Překlad Nový kovenant: Lk 11:19 Ale jestli já v Beelzebulovi vyhazuji démony, ti vaši synové, v kom oni vyhazují? Skrze tohle budou oni vašimi soudci!

Překlad Slovo na cestu: Lk 11:19 Říkáte, že vyháním démony mocí satana. Ale co vaši léčitelé? Jakou mocí oni přemáhají nemoci? Na nich si ověřte, jak mne nesmyslně obviňujete.

Existuje viacero verzií: 1. Beelzebul (βεελζεβουλ) – Papyrusy P75 (cca. 200) a P45 (3. storočie); A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

2. Beezebul (βεεζεβουλ) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia).

3. Beelzebub (Βεελζεβυβ) – preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:56 Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka, i matka Zebedejových synov.

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka a matka Zebedejových synov.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedeových.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:56 medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova, a matka synov Zebedeových.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:56 a medzi nimi bola Mária z Magdaly a Mária, mať Jakuba a Jóséa a mať synov Zebedea.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:56 Boli medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedejových.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:56 medzi ktorými bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka Zebedejových synov.

Preklad Nového sveta: Mt 27:56 medzi nimi bola Mária Magdaléna, aj Mária, Jakubova a Jozesova matka, a matka synov Zebedeových.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:56 Medzi nimi bola aj Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Jakuba a Jána Zebedejovcov.

Český ekumenický překlad: Mt 27:56 mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových.

Katolický liturgický překlad: Mt 27:56 Mezi nimi byla Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka Zebedeových synů.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:56 mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka synů Zebedeových.

Překlad Bible kralická: Mt 27:56 Mezi nimiž byla Maria Magdaléna, a Maria, matka Jakubova a Jozesova, a matka synů Zebedeových.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:56

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:56 Byla mezi nimi Marie Magdaléna a Marie, matka Jakuba a Jozese, a matka Zebedeových synů.

Překlad Bible 21: Mt 27:56 Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka Zebedeových synů.

Český studijní překlad: Mt 27:56 Mezi nimi byla Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka synů Zebedeových.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:56 a mezi nimi byla Marie z Magdaly a Marie, matka Jakubova a Jóséova, a matka synů Zebedeových.

Překlad Františka Žilky: Mt 27:56 Mezi nimi byla Maria z Magdaly, Maria, matka Jakubova a Jozefova, a matka synů Zebedeových.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:56 Mezi nimi byla Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka Zebedeových synů.

Překlad Roberta Colu: Mt 27:56 Mezi nimi byla Maria Magdalena a Maria, matka Jakubova a Josefova, a matka synů Zebedeových.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:56 mezi nimi byla Maria Magdalena a Maria matka Jakubova a Josefova, a matka synů Zebedeových.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:56 Mezi nimi byla Marie Magdalena a Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka Zebedeových synů.

Překlad Nového světa: Mt 27:56 mezi nimi byla Marie Magdaléna, také Marie, matka Jakubova a Josesova, a matka synů Zebedeových.

Překlad Nový kovenant: Mt 27:56 ve kterých byla Marie Magdalena a Marie matka Jakubova a Josesova i matka synů Zebedeových.

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:56 Mezi nimi byla i Marie Magdaléna, Marie, matka Jakuba a Josefa a matka Jakuba a Jana Zebedeových.

Existujú dve verzie: 1. Jozefa – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea* (05) – Bezov kódex (5. storočie); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

2. Jozesa – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea2 (05) – Bezov kódex (9. storočie); sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 6:3 Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I pohoršovali sa na ňom.

Slovenský katolícky preklad: Mk 6:3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 6:3 Vari to nie je tesár, syn Márie, brat Jakuba a Jozefa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 6:3 Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 6:3 Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 6:3 Nie je toto ten tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jóséa a Júdu a Šimona? A nie sú tu u nás jeho sestry? I urážali sa pre neho,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 6:3 A či je to nie tesár, syn Máriin, brat Jakubov a Jozefov, i Júdov a Šimonov? A či aj sestry jeho nežijú tu medzi nami?"

Preklad Bohuslava Košu: Mk 6:3 A či je to nie tesár, syn Máriin a brat Jakubov a Jozefov, Júdov a Šimonov?

Preklad Nového sveta: Mk 6:3 Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozefa, Judáša a Šimona? A či nie sú jeho sestry tu s nami?“ Preto sa na ňom potkli.

Preklad Nádej pre každého: Mk 6:3 Veď je to predsa tesár, syn Márie! A jeho bratia sú Jakub, Jozef, Júda a Šimon! Aj jeho sestry tu žijú s nami!" A pohoršovali sa na ňom.

Český ekumenický překlad: Mk 6:3 Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ A byl jim kamenem úrazu.

Katolický liturgický překlad: Mk 6:3 Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josetův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?” A pohoršovali se nad ním.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 6:3 Cožpak to není tesař, Mariin syn, bratr Jakubův, Josetův, Judův a Šimonův? A nejsou tady u nás jeho sestry?

Překlad Bible kralická: Mk 6:3 Zdaliž tento není ten tesař, syn Marie, bratr pak Jakubův a Jozesův a Judův a Šimonův? A zdaliž nejsou i sestry jeho zde u nás? I horšili se na něm.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 6:3

Překlad Nová Bible kralická: Mk 6:3 Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Jozese, Judy a Šimona? A nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovali.

Překlad Bible 21: Mk 6:3 Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovali.

Český studijní překlad: Mk 6:3 Není to ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josese, Judy a Šimona, a nejsou jeho sestry zde s námi?“ A pohoršovali se nad ním.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 6:3 Není toto ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův a Jóséův a Júdův a Šimonův? A nejsou zde u nás jeho sestry? I uráželi se pro něho,

Překlad Františka Žilky: Mk 6:3 Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův a Josefův a Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry zde mezi námi?“ A uráželi se nad ním.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 6:3 Copak to není ten tesař, Mariin syn a příbuzný Jakubův a Josefův a Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?” A bylo jim to kamenem úrazu.

Překlad Roberta Colu: Mk 6:3 Copak to není tesař, syn Marie a bratr Jakubův a Josefův a Judův a Šimonův? A copak nebydlí také jeho sestry zde u nás?“ I horšili se nad ním.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 6:3 Není-liž to tesař, syn Marie a bratr Jakubův a Josefův a Judův a Šimonův? A nejsou li také sestry jeho zde u nás?“ I horšili se nad ním.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 6:3 Což to není tesař, syn Mariin a bratr Jakubův a Josefův a Judův a Šimonův? Což nejsou tady u nás jeho sestry? „A pohoršovali se nad ním.

Překlad Nového světa: Mk 6:3 Což to není ten tesař, syn Marie a bratr JakubaJosefa a Jidáše a Šimona? A nejsou snad tady u nás jeho sestry?“ Začali tedy o něho klopýtat.

Překlad Nový kovenant: Mk 6:3 Není toto tesař, ten syn Marie, ale bratr Jakuba a Josese a Judy a Šimona? A nejsou ty jeho sestry zde při nás? A byli v něm chyceni do pasti

Překlad Slovo na cestu: Mk 6:3 Známe ho přece jako tesaře, syna Marie. Jeho bratři jsou Jakub, Josef, Juda a Šimon. A také jeho sestry žijí mezi námi." Nemohli se s tím prostě vyrovnat, dokonce se nad tím pohoršovali.

Existujú dve verzie: 1. Jozefa – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. Jozesa – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 15:40 Zobďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé.

Slovenský katolícky preklad: Mk 15:40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 15:40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozeta, a Salome,

Slovenský evanjelický preklad: Mk 15:40 A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome,

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 15:40 A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salóme,

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 15:40 A boli tam aj ženy, z ďaleka sa dívajúce, medzi ktorými bola aj Mária z Magdaly aj Mária, mať Jakuba Malého a Jóséa, a Salómé,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 15:40 Boli tam však i ženy, ktoré sa zďaleka na to dívali. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Menšieho a Jozefa a Salome,

Preklad Bohuslava Košu: Mk 15:40 Boli tam však aj ženy, ktoré sa zďaleka dívali, medzi ktorými bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozesa, a Salome,

Preklad Nového sveta: Mk 15:40 Boli tam tiež ženy, ktoré sa pozerali z diaľky, medzi nimi Mária Magdaléna a tiež Mária, matka Jakuba Menšieho a Jozesa, a Salome,

Preklad Nádej pre každého: Mk 15:40 Obďaleč stálo niekoľko žien a pozorovalo všetko, čo sa deje. Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozefa, a Salome.

Český ekumenický překlad: Mk 15:40 Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome,

Katolický liturgický překlad: Mk 15:40 Zpovzdálí také přihlížely některé ženy, mezi nimi Marie Magdalská, Marie, matka Jakuba Mladšího i Joseta, a Salome.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 15:40 Byly tam rovněž ženy, jež se dívaly zpovzdálí, mezi jinými Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího i Joseta, a Salomé,

Překlad Bible kralická: Mk 15:40 Byly pak tu i ženy, zdaleka se dívajíce, mezi nimiž byla Maria Magdaléna, a Maria Jakuba menšího, a Jozesova mátě, a Salome,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 15:40

Překlad Nová Bible kralická: Mk 15:40 Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome.

Překlad Bible 21: Mk 15:40 Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome.

Český studijní překlad: Mk 15:40 Zdaleka se dívaly také ženy, mezi nimi Marie Magdalská a Marie, matka Jakuba mladšího a Josese, a Salome,

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 15:40 A byly tam i ženy, z daleka se dívající, mezi nimiž byla i Marie z Magdaly i Marie, matka Jakuba Malého a Jóséova, a Salómé,

Překlad Františka Žilky: Mk 15:40 Zdaleka se dívaly ženy, mezi nimi Maria z Magdaly a Maria, matka Jakuba malého a Jozeta, a Salome,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 15:40 Zpovzdálí také přihlížely některé ženy, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome –

Překlad Roberta Colu: Mk 15:40 Byly tam i ženy, které se zpovzdálí dívaly; mezi nimi byla Maria Magdalena a Maria, matka Jakuba Mladšího a Josefa, a Salome.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 15:40 Byly pak tam i ženy z daleka se dívajíce; mezi nimi byla Maria Magdalena a Maria, matka Jakuba Malého a Josefa, a Salome,

Překlad Pavela Škrabala: Mk 15:40 Zpovzdáli se dívaly také ženy; mezi nimi i Marie Magdalena, Marie, matka Jakuba Menšího a Josefova a Salome;

Překlad Nového světa: Mk 15:40 Byly tam také ženy, které se dívaly z dálky, mezi nimi Marie Magdaléna i Marie, matka Jakuba Menšího a Josesa, a Salome,

Překlad Nový kovenant: Mk 15:40 Ale byly tam i ženy, pozorujíce od dáli, ve kterých byla i Marie Magdalena a Marie, matka maličkého Jakuba a Josese a Salomé,

Překlad Slovo na cestu: Mk 15:40 Zpovzdálí přihlížely některé ženy, mezi nimi Maria Magdaléna, Maria, matka Jakuba "malého" a Josefa, a Salome.

Existujú dve verzie: 1. Jozefa – staré latinské preklady It, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

2. Jozesa – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 15:47 Mária Magdaléna a Jozesova matka Mária sa dívali, kde ho položili.

Slovenský katolícky preklad: Mk 15:47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde ho uložili.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 15:47 Mária Magdaléna a Mária Jozetova sa pozerali, kde ho uložili.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 15:47 Ale Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova, dívali sa, kam Ho položili.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 15:47 A Mária Magdaléna i Mária Jozesova sa dívaly, kde ho kladú.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 15:47 A Mária z Magdaly a Mária, mať Jóséa, sa dívali, kde sa ukladá.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 15:47 Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova, pozorovali, kam ho položili.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 15:47 Ale Mária Magdaléna a Mária, Jozesova matka, pozorovali, kde ho položili.

Preklad Nového sveta: Mk 15:47 Ale Mária Magdaléna a Mária, Jozesova matka, sa ďalej pozerali tam, kde bol uložený.

Preklad Nádej pre každého: Mk 15:47 Mária Magdaléna a Mária Jozefova sa prizerali, kde Ježiša pochovali.

Český ekumenický překlad: Mk 15:47 Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.

Katolický liturgický překlad: Mk 15:47 Marie Magdalská a Marie, matka Josetova, se dívaly, kam byl Ježíš položen.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 15:47 A Marie z Magdaly a Josefova matka Marie se dívaly, kam byl položen.

Překlad Bible kralická: Mk 15:47 Ale Maria Magdaléna a Maria Jozesova dívaly se, kde by byl položen.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 15:47

Překlad Nová Bible kralická: Mk 15:47 Ale Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován.

Překlad Bible 21: Mk 15:47 Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován.

Český studijní překlad: Mk 15:47 Marie Magdalská a Marie matka Josesova pozorovaly místo, kam byl uložen.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 15:47 A Marie z Magdaly a Marie, matka Jóséova, se dívaly, kde je ukládán.

Překlad Františka Žilky: Mk 15:47 Maria z Magdaly a Maria, matka Jozetova, se dívaly, kde byl položen.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 15:47 Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl Ježíš položen.

Překlad Roberta Colu: Mk 15:47 Maria Magdalena a Maria, matka Josefova, se dívaly, kde je položen.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 15:47 Maria Magdalena pak a Maria (matka) Josefova dívaly se, kam ho položili.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 15:47 Marie Magdalena a Marie Josefova se dívaly, kam ho kladl.

Překlad Nového světa: Mk 15:47 Marie Magdaléna a Marie, matka Josesova, se však dál dívaly tam, kde byl uložen.

Překlad Nový kovenant: Mk 15:47 ale Marie Magdalena a Marie, matka Josese, pozorovaly, kde byl umístěný.

Překlad Slovo na cestu: Mk 15:47 Maria Magdaléna a Maria Josefova je sledovaly a věděly tak, kde je Ježíš pohřben.

Existujú dve verzie: 1. Jozefa – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. Jozesa – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie); sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 15:39 Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loď a prišiel do kraja Magadan.

Slovenský katolícky preklad: Mt 15:39 Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 15:39 Potom rozpustil zástupy, nastúpil na loď a preplavil sa do kraja Magadan.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 15:39 Potom rozpustil zástupy, vstúpil na loď a preplavil sa do končín Magdaly.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 15:39 A rozpustiac zástupy vstúpil do lode a prišiel do kraja Magdala.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 15:39 I prepustil davy, nastúpil do lode a prišiel k hraniciam Magadana.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 15:39 Keď rozpustil zástupy, vstúpil na loďku a preplavil sa do magadanského kraja.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 15:39 A keď rozpustil zástupy, vstúpil do lode a prišiel do magadanského kraja.

Preklad Nového sveta: Mt 15:39 Nakoniec, keď poslal zástupy preč, vstúpil do člna a prišiel do magadanských krajov.

Preklad Nádej pre každého: Mt 15:39 Potom sa s nimi rozlúčil, nastúpil do člna a preplavil sa do Magadanského kraja.

Český ekumenický překlad: Mt 15:39 Potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul na území Magadan.

Katolický liturgický překlad: Mt 15:39 Potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul do magadské krajiny.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 15:39 Když potom propustil zástupy, nastoupil Ježíš do ľodky a odplul na území Magadanu.

Překlad Bible kralická: Mt 15:39 A rozpustiv zástupy, vstoupil na lodí. I přišel do krajiny Magdala.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 15:39

Překlad Nová Bible kralická: Mt 15:39 A když propustil zástupy, vstoupil na loď a přijel do kraje Magdala.

Překlad Bible 21: Mt 15:39 A když propustil zástupy, nastoupil na loď a připlul do magadanského kraje.

Český studijní překlad: Mt 15:39 Potom zástupy propustil, vstoupil na loď a připlul na území Magadan.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 15:39 A propustiv davy, nastoupil do lodi a připlul k hranicím Magadanu.

Překlad Františka Žilky: Mt 15:39 Pak rozpustil zástupy, vstoupil na loď a přeplavil se do krajiny Magadanské.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 15:39 Potom rozpustil zástupy, vstoupil na loď a přijel do magadské krajiny.

Překlad Roberta Colu: Mt 15:39 A rozpustiv zástup, vstoupil na loďku a připlul do území magedanského.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 15:39 A rozpustiv zástup, vstoupil na lodičku a přišel do končin magedanských.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 15:39 Potom rozpustil zástup, vstoupil na loď a přijel do magadanské krajiny.

Překlad Nového světa: Mt 15:39 Nakonec, když poslal zástupy pryč, vstoupil do člunu a dostal se do krajů Magadan.

Překlad Nový kovenant: Mt 15:39 A odvázav davy, vešel do lodě a přijel do hranic Magdaly.

Překlad Slovo na cestu: Mt 15:39 Pak se Ježíš s nimi rozloučil, vstoupil do člunu a přeplul do Magdalské krajiny.

Existuje viacero verzií: 1. Magadan (Μαγαδαν) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

2. Magdala (Μαγδαλα) – Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

3. Magedan (Μαγεδαν) – אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), koptský preklad Copsa.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 3:32 Izaj, Obéd, Bóaz, Salmón, Nachšón,

Slovenský katolícky preklad: Lk 3:32 on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona,

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 3:32 On Jesseho, on Obedov, on Boozov, on Salov, on Naasonov,

Slovenský evanjelický preklad: Lk 3:32 Dávid Jeseho, Jese Obédov, Obéd Bózov, Bóz Salamonov, Salamon Názonov,

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 3:32 ktorý bol Jesseho, ktorý bol Obédov, ktorý bol Boazov, ktorý bol Salmonov, ktorý bol Názonov,

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 3:32 ktorý bol Jesaja, ktorý bol Óbéda, ktorý bol Bóza, ktorý bol Salmóna, ktorý bol Násóna,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 3:32 ten Jeseho, ten Obedov, ten Bózov, ten Salmonov, ten Násonov,

Preklad Bohuslava Košu: Lk 3:32 ten Jeseho, ten Obedov, ten Bózov, ten Salmonov, ten Násonov,

Preklad Nového sveta: Lk 3:32 [syna] Izaiho, [syna] Obéda, [syna] Boáza, [syna] Salmóna, [syna] Názona,

Preklad Nádej pre každého: Lk 3:32 Jesse, Obed, Bóz, Sala, Náson,

Český ekumenický překlad: Lk 3:32 Isaj, Obéd, Bóaz, Sala, Naason,

Katolický liturgický překlad: Lk 3:32 Jesse, Obéd, Boaz, Sala, Násón,

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 3:32 syna Jesseova, syna Jobedova, syna Boozova, syna Salova, syna Naasanova,

Překlad Bible kralická: Lk 3:32 Kterýž byl Jesse, kterýž byl Obédův, kterýž byl Bózův, kterýž byl Salmonův, kterýž byl Názonův,

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 3:32

Překlad Nová Bible kralická: Lk 3:32 který byl Isaje, který byl Obéda, který byl Boáze, který byl Salmona, který byl Názona,

Překlad Bible 21: Lk 3:32 syna Jišajova, syna Obédova, syna Boázova, syna Salmonova, syna Nachšonova,

Český studijní překlad: Lk 3:32 ten Isaje, ten Obéda, ten Bóaza, ten Saly, ten Naasona,

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 3:32 jenž byl Jessaje, jenž byl Óbéda, jenž byl Bóza, jenž byl Salmóna, jenž byl Nássóna,

Překlad Františka Žilky: Lk 3:32 David Jesův, Jese Jobédův, Jobéd Bózův, Bóz Salův, Sála Názonův,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 3:32 Jese, Obéd, Boaz, Sala, Násón,

Překlad Roberta Colu: Lk 3:32 ten Jesseův, ten Obedův, ten Boozův, ten Salmonův, ten Naassonův,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 3:32 ten Jesseův, ten Obedův, ten Boozův, ten Salmonův, ten Naasonův,

Překlad Pavela Škrabala: Lk 3:32 ten Jessaiův, ten Jobedův, ten Bozův, ten Salův, ten Nassonův,

Překlad Nového světa: Lk 3:32 [syna] Jišaie, [syna] Obeda, [syna] Boaza, [syna] Salmona, [syna] Nachšona,

Překlad Nový kovenant: Lk 3:32 toho od Jišaje, toho od Obeda, toho od Boaze, toho od Salmona, toho od Naasona,

Existuje viacero verzií: 1. Sala – Papyrus P4; א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia); sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

2. Salmon – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

Podľa Mt 1:4-5.

3. Salman – niektoré minuskuly.

Podľa Rút 4:20.

4. Salma – nenachádza sa v rukopisoch, ale v 1 Kr 2:11.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 1:28 Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Slovenský katolícky preklad: Jn 1:28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 1:28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 1:28 Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 1:28 To sa stalo v Betabáre za Jordánom, kde Ján ponáral.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 1:28 Tieto veci sa stali v Bétanii za Jordánom, kde Ján krstil.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 1:28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstieval.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 1:28 To sa stalo v Betánii na druhej strane Jordána, kde Ján krstil.

Preklad Nového sveta: Jn 1:28 To sa stalo v Betánii, na druhej strane Jordána, kde krstil Ján.

Preklad Nádej pre každého: Jn 1:28 To sa stalo v Betánii, na druhej strane Jordánu, kde Ján krstil.

Český ekumenický překlad: Jn 1:28 To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil.

Katolický liturgický překlad: Jn 1:28 To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 1:28 To se stalo v Betánii za Jordánem, kde Jan křtil.

Překlad Bible kralická: Jn 1:28 Toto v Betabaře stalo se za Jordánem, kdež Jan křtil.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 1:28 Toto se stalo v Betabaře za Jordánem, kde Jan křtil.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 1:28 Toto se stalo v Betabaře za Jordánem, kde Jan křtil.

Překlad Bible 21: Jn 1:28 Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil.

Český studijní překlad: Jn 1:28 Tyto věci se udály v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 1:28 Tyto věci se staly v Béthanii za Jordánem, kde Jan křtil.

Překlad Františka Žilky: Jn 1:28 To se stalo v Betanii v Zajordání, kde Jan křtil.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 1:28 To se událo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

Překlad Roberta Colu: Jn 1:28 Toto se stalo v Bethanii za Jordánem, kde Jan křtil.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 1:28 Toto se stalo v Betanii za Jordanem, kde Jan křtil.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 1:28 To se stalo v Bethanii za Jordánem, kde Jan křtil.

Překlad Nového světa: Jn 1:28 To se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil.

Překlad Nový kovenant: Jn 1:28 Tyhle věci se staly v Bethabaře za Jordánem, kde Jan byl a ponořoval.

Překlad Slovo na cestu: Jn 1:28 To se stalo v Betanii u Jordánu, kde Jan křtil.

Existujú dve verzie: 1. Betánii (Βηθανίᾳ) – Väčšina rukopisov

2. Betabárii (Βηθαβαρᾷ) – Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), a niektoré minuskuly a lexionáre.

Podľa Origenovej chybnej alegorizácii názvu miesta.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 1:42 Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala.

Slovenský katolícky preklad: Jn 1:42 A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 1:42 Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter, Skala.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 1:42 a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 1:43 A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v preklade: Peter čiže Skala).

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 1:42 Ježiš, zahľadiac sa na neho, povedal: Ty si Šimon, syn Jónu, ty sa budeš volať Kéfas (to sa vykladá Balvan).

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 1:42 I priviedol ho k Ježišovi. Ježiš uprel na neho zrak a povedal mu: „Ty si Šimon, syn Jánov. Budeš sa volať Kéfas“ – čo v preklade znamená Skala.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 1:42 I priviedol ho k Ježjšovi. Ježiš pozrel na neho a povedal: „Ty si Šimon, syn Jonášov. Budeš sa volať Kefas“ (čo sa prekladá Kameň).

Preklad Nového sveta: Jn 1:42 Priviedol ho k Ježišovi. Keď sa Ježiš naňho pozrel, povedal: „Ty si Šimon, Jánov syn; budeš sa volať Kéfas“ (čo sa prekladá: Peter).

Preklad Nádej pre každého: Jn 1:43 A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov. Odteraz sa budeš volať Peter, to znamená Skala."

Český ekumenický překlad: Jn 1:42 Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr ).“

Katolický liturgický překlad: Jn 1:42 a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: “Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,” to je v překladu Petr Skála.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 1:42 Přivedl ho k Ježíšovi, Ježíš na něho pohleděl a řekl: „ Ty jsi Šimon, Janův syn; budeš se jmenovat Kéfas“ – to znamená Petr.

Překlad Bible kralická: Jn 1:42 I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti budeš Céfas, což se vykládá Petr.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 1:42 Přivedl jej k Ježíšovi. Když na něj Ježíš pohlédl, řekl: „Ty jsi Šimon, syn Jonášův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ což se překládá Petr.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 1:43 A přivedl ho k Ježíši. Když na něj Ježíš pohlédl, řekl: "Ty jsi Šimon, syn Jonášův. Budeš se jmenovat Kéfas" (což se překládá Petr).

Překlad Bible 21: Jn 1:42 a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa“ (což se překládá Petr).

Český studijní překlad: Jn 1:42 Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něho pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Jonášův; budeš se jmenovat Kéfas“ (což se překládá Petr ).

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 1:42 Ježíš se na něho zahleděl a řekl: Ty jsi Šimon, syn Jónův, ty budeš nazván Kéfas (to se vykládá Balvan).

Překlad Františka Žilky: Jn 1:42 Zavedl jej k Ježíšovi. Ježíš naň pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovati Kefas“ (což se překládá “Petr - Skála”).

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 1:42 Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: “Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,” to je v překladu Petr (Skála).

Překlad Roberta Colu: Jn 1:42 I přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš se na něho podíval a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; ty se budeš nazývati Kéfas“ – to je v překladě „Skála“.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 1:42 I přivedl ho k Ježíšovi. A Ježíš pohleděv naň řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; ty budeš slouti Kéfas“ (to jest v překladě „Petr“, Skála).

Překlad Pavela Škrabala: Jn 1:42 Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš se na něj zadíval a řekl: „Ty jsi Šimon, Janův syn. Budeš se jmenovat Kefas“, což znamená Petr-Skála.

Překlad Nového světa: Jn 1:42 Přivedl ho k Ježíšovi. Když se na něj Ježíš podíval, řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas“ (což se překládá Petr).

Překlad Nový kovenant: Jn 1:42 A vedl jej k Ježíšovi. A vyhlížeje jej, Ježíš řekl, Ty jsi Šimon syn Jonaha, ty budeš volaný Kefas! - přeloženo Petrós (balvan).

Překlad Slovo na cestu: Jn 1:42 Pak ho přivedl k Ježíšovi. Ten se na něj zahleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, Janův syn. Ode dneška se však budeš jmenovat Petr."

Existujú dve verzie: 1. Jánov – Papyrusy P66 (cca. 200) a P75 (cca. 200); B* (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); staré latinské preklady It.

2. Jonášov – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Bc (03) – Vatikánsky kódex (10. alebo 11. storočie); preklad Vgc – Latinská Vulgata klementinská revízia (1592), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

Meno Petrovho otca bolo pôvodne v aramejčine, takže zrejme došlo k chybnému prepisu hlások.

Podobne aj tento verš:

Slovenský ekumenický preklad: Jn 21:15 Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje baránky!

Slovenský katolícky preklad: Jn 21:15 Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky."

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 21:15 Keď poraňajkovali, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky."

Slovenský evanjelický preklad: Jn 21:15 Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich baránkov!

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 21:15 A potom, keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ, viac ako títo? A on mu povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal: Pas moje jahniatka!

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 21:15 Keď teda poraňajkovali, vraví Ježiš Šimonovi-Petrovi: Šimon Jónov, miluješ ma väčšmi od týchto? Vraví mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa ľúbim. Vraví mu: Pas moje jahniatka.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 21:15 Keď sa teda naraňajkovali, vraví Ježiš Šimonovi Petrovi: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma viac ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem!“ (Ježiš) mu povedal: „Pas moje baránky!“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 21:15 Keď si teda zaraňajkovali, hovorí Ježiš Šimonovi Petrovi: „Šimon Jonášov, miluješ ma viac ako títo?“ On mu vraví: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád!“ Hovorí mu: „Pas moje jahniatka!“

Preklad Nového sveta: Jn 21:15 Keď sa naraňajkovali, Ježiš povedal Šimonovi Petrovi: „Šimon, syn Jánov, miluješ viac mňa ako tieto?“ Povedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že mám k tebe náklonnosť.“ Povedal mu: „Sýť moje jahniatka.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 21:15 Keď sa najedli, rozvinul sa medzi Ježišom a Petrom tento rozhovor: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako ostatní?"

Český ekumenický překlad: Jn 21:15 Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“

Katolický liturgický překlad: Jn 21:15 Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: “Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?” Odpověděl mu: “Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.” Ježíš mu řekl: “Pas mé beránky.”

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 21:15 Když se nasnídali, říká Ježíš Šimonu-Petrovi: „Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu říká: „Pas mé beránky.“

Překlad Bible kralická: Jn 21:15 A když poobědvali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi: Šimone Jonášův, miluješ-li mne více než tito? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: Pasiž beránky mé.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 21:15

Překlad Nová Bible kralická: Jn 21:15 A když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone Jonášův, miluješ mě více než tito?" On mu řekl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Krm mé beránky."

Překlad Bible 21: Jn 21:15 Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: „Šimone Janův, miluješ mě více než oni?“ „Ano, Pane,“ odpověděl mu. „Ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu na to řekl: „Pas mé beránky.“

Český studijní překlad: Jn 21:15 Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi: „Šimone Janův, miluješ mne více než tito?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky.“

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 21:15 Když tedy poobědvali, praví Ježíš Šimonu-Petrovi: Šimone Jónův, miluješ mě více než tito? Praví mu: Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád. Praví mu: Pas má jehňátka.

Překlad Františka Žilky: Jn 21:15 Když posnídali, praví Ježíš Šimonovi Petrovi: „Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ostatní?“ Odpoví mu: „Ano, Pane; ty víš, že tě mám rád.“ Řekne mu: „Pas mé beránky!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 21:15 Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: “Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než tihle ostatní?” Odpověděl mu: “Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.” Ježíš mu řekl: “Pas mé beránky.”

Překlad Roberta Colu: Jn 21:15 Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více nežli tito?“ Dí jemu: „Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Praví mu: „Pas beránky mé!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 21:15 Když tedy posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi: „Šimone (synu) Janův, miluješ mě více nežli tito?“ Dí jemu: „Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Řekl jemu: „Pasiž beránky mé.“

Překlad Pavela Škrabala: Jn 21:15 Když tedy posnídali, řekne Ježíš Šimonovi Petrovi: „Šimone Janův, miluješ mě více než tito'?“ Praví mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Řekne mu: „Pas moje beránky!“

Překlad Nového světa: Jn 21:15 Když se nasnídali, Ježíš řekl Šimonu Petrovi: „Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než tyto [zde]?“ Řekl mu: „Ano, Pane, ty víš, že mám k tobě náklonnost.“ Řekl mu: „Syť mé beránky.“

Překlad Nový kovenant: Jn 21:15 Proto když poobědvali, vykládá Ježíš Šimonu Petrovi, Šimone Jonahův, miluješ mne více, než tihle? Vykládá mu, Ano panující, ty vidíš, že tě mám rád! Vykládá mu, Pas moje beránky!

Překlad Slovo na cestu: Jn 21:15 Když pojedli, rozvinul se mezi Ježíšem a Petrem tento rozhovor: "Šimone, miluješ mne více než ostatní?""Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.""Pas mé beránky!"

Existujú dve verzie: 1. Jánov – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. Jonášov – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

Zrejme išlo o zosúladenie s Matúšovým evanjelium (možno bola táto verzia pôvodná a syn Jánov vzniklo ako skomolenina)

Slovenský ekumenický preklad: Mt 16:17 Ježiš mu odpovedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Slovenský katolícky preklad: Mt 16:17 Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 16:17 Ježiš mu povedal: "Šťastný si Šimon, syn Jonášov, lebo si sa to nedozvedel od tela a krvi, ale zjavil ti to môj Otec, ktorý je na nebesiach.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 16:17 Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 16:17 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 16:17 A Ježiš mu v odvetu povedal: Blažený si, Šimon Bar-Jóna, pretože ti to neodhalilo mäso a krv, lež môj Otec, ktorý je v nebesiach;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 16:17 Ježiš mu riekol: „Blažený si, Simon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 16:17 A Ježiš mu odpovedal: „Blažený si, Šimon, syn Jonášov, lebo mäso a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Preklad Nového sveta: Mt 16:17 Ježiš mu odpovedal a riekol: „Si šťastný, Šimon, syn Jonášov, lebo ti [to] nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Preklad Nádej pre každého: Mt 16:17 Raduj sa, Šimon, syn Jonášov!" povedal mu Ježiš. To nemáš zo seba, tú pravdu ti zjavil môj Otec v nebesiach.

Český ekumenický překlad: Mt 16:17 Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Katolický liturgický překlad: Mt 16:17 Ježíš mu na to řekl: “Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 16:17 Na to mu Ježíš odvětil: „Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův, neboť ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.

Překlad Bible kralická: Mt 16:17 A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 16:17

Překlad Nová Bible kralická: Mt 16:17 Ježíš mu tedy řekl: "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.

Překlad Bible 21: Mt 16:17 „Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův,“ řekl mu na to Ježíš. „Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Český studijní překlad: Mt 16:17 Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 16:17 A Ježíš mu v odpověď řekl: Blažen jsi, Šimone Bar-Jóno, protože ti to neodhalilo maso a krev, nýbrž můj Otec, jenž je v nebesích.

Překlad Františka Žilky: Mt 16:17 Ježíš mu odpověděl: „Blažený jsi, Šimone Barjona, neboť nezjevilo ti to tělo a krev, nýbrž můj nebeský Otec.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 16:17 Ježíš mu na to řekl: “Blahoslavený jsi, Šimone Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.

Překlad Roberta Colu: Mt 16:17 A Ježíš mu na to odpověděl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Janův, neboť tělo a krev ti to nezjevily, nýbrž Otec můj, jenž je v nebesích.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 16:17 A Ježíš odpověděv řekl jemu: „Blahoslavený jsi Šimone, synu Janův! neboť tělo a krev nezjevilo toho tobě, nýbrž Otec můj, jenž jest v nebesích.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 16:17 Ježíš pak mu na to řekl: „Blažený jsi, Šimone, synu Jonášův, neboť to ti nezjevilo tělo a krev, nýbrž můj Otec v nebesích.

Překlad Nového světa: Mt 16:17 Ježíš mu odpověděl a řekl: „Jsi šťastný, Šimone, synu Jonášův, protože ti [to] nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.

Překlad Nový kovenant: Mt 16:17 A odpovídaje, Ježíš mu řekl, Nejpožehnanější jsi Šimone, synu Jonaha, neboť fleš a krev ti to neodhalila, ale můj otec v nebesích!

Překlad Slovo na cestu: Mt 16:17 "Raduj se, Šimone," řekl Ježíš."To nemáš ze sebe, tu pravdu ti dal poznat sám Bůh.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 5:2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami.

Slovenský katolícky preklad: Jn 5:2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 5:2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betesda, ktorý má päť stĺpových siení.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 5:2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betezda, s piatimi prístrešiami.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 5:2 A v Jeruzaleme je pri Ovčej bráne rybník, ktorý sa volá židovsky Bethesda a má pätoro siení,

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 5:2 A v Jerúsaléme je pri Ovčej bráne kúpalisko, ktorému sa hebrejsky tiež vraví Bétesda, majúca päť podlubí;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 5:2 V Jeruzaleme při Ovčej bráne bol rybník, židovským menom Betesda, s päťnásobným stĺporadím.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 5:2 A v Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, ktorý sa volá po hebrejsky Betesda, s piatimi stĺpovými sieňami.

Preklad Nového sveta: Jn 5:2 V Jeruzaleme je pri ovčej bráne rybník, nazvaný hebrejsky Betzata, s piatimi stĺpovými sieňami.

Preklad Nádej pre každého: Jn 5:2 V strede mesta, neďaleko Ovčej brány, bol rybník, po židovsky zvaný Betezda, okolo ktorého bolo päť prístreší.

Český ekumenický překlad: Jn 5:2 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí.

Katolický liturgický překlad: Jn 5:2 V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 5:2 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, jenž se hebrejsky nazývá Bethesda a má pět sloupořadí.

Překlad Bible kralická: Jn 5:2 Byl pak v Jeruzalémě rybník bravný, kterýž slove Židovsky Bethesda, patero přístřeší maje.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 5:2 V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět sloupořadí.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 5:2 A v Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět podloubí.

Překlad Bible 21: Jn 5:2 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí.

Český studijní překlad: Jn 5:2 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět sloupořadí.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 5:2 V Jerúsalémě pak je u Ovčí brány koupaliště, jemuž se hebrejsky také říká Béthesda, mající patero podloubí;

Překlad Františka Žilky: Jn 5:2 V Jeruzalémě jest u ovčí brány rybník řečený hebrejsky Bethzatha s pěti podloubími.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 5:2 V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Betzatha, s pěti podloubími.

Překlad Roberta Colu: Jn 5:2 V Jerusalemě je při Ovčí bráně rybník s pěti podloubími, který se nazývá hebrejsky Bethesda.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 5:2 Jest pak v Jerusalemě při bravní (bráně) rybník, jenž hebrejsky, slove Bethesda a má pět podloubí.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 5:2 V Jerusalemě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, o pěti podloubích.

Překlad Nového světa: Jn 5:2 V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, označený hebrejsky Betzata, s pěti sloupořadími.

Překlad Nový kovenant: Jn 5:2 Ale v Jerusalemě je přes Ovčí bránu bazén, vykládaný přes hebrejštinu Bethesda, držící pět sloupoví.

Překlad Slovo na cestu: Jn 5:2 Ve městě nedaleko Ovčí brány je rybník zvaný Bethesda.

Existuje viacero verzií: 1. Betzata (βηθζαθα) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); Minuskula 33; staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie).

Názov znamená: Dom olív.

2. Belzeta (βηλζεθα) – Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie).

3. Bezata (βηζαθα) – Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); starý latinský preklad Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie).

4. Betesda (βηθεσδα) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); staré latinské preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrsky preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrhi – Jeruzalemský (Hierosolymitanum) preklad (6. storočie), Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Názov znamená: Dom milosrdenstva.

5. Bestesda (βησθεσδα) – N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie).

6. Betsaida (βηθσαιδα) – Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie); Unciál 0125; staré latinské preklady Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), koptský preklad Copbo.

Názov znamená: Dom rybára.

7. Bedseida (βηδσαιδα) – Papyrus P66 (cca. 200); koptský preklad Copsa.

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 27:16 Keď sme sa dostali do závetria ostrovčeka, ktorý sa volá Kauda, horko-ťažko sme zachránili čln.

Slovenský katolícky preklad: Sk 27:16 Keď sme obiehali ostrovček, ktorý sa volá Kauda, ledva sme zachránili čln.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 27:16 Keď sme plávali pod ochranou malého ostrova, zvaného Kauda, s veľkým úsilím sme sa zmocnili záchranného člna.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 27:16 Podbehli sme popod neveľký ostrov, pomenovaný Klauda, a len s námahou sme sa mohli zmocniť záchranného člna.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 27:16 A podbehnúc pod nejaký ostrôvok, zvaný Klauda, sotva sme mohli zvládať čln,

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 27:16i prehnali sme sa po záveternej strane akéhosi ostrovčeka zvaného Clauda a sťažka sme dokázali ovládnuť čln,

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 27:16 Prebehli sme popri ostrovku menom Kauda a len s námohou sme mohli zaistiť čln.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 27:16 Prebehli sme popri ostrovčeku, ktorý sa volá Klauda, a len s námahou sme sa mohli zmocniť člna.

Preklad Nového sveta: Sk 27:16 Dostali sme sa pod [ochranu] akéhosi malého ostrova zvaného Kauda a sotva sme mohli udržať čln na korme.

Preklad Nádej pre každého: Sk 27:16 až nás prihnalo k malému ostrovčeku Klauda.

Český ekumenický překlad: Sk 27:16 Když jsme se dostali do závětří ostrůvku, který se jmenoval Kauda, museli jsme vynaložit veliké úsilí, abychom vytáhli záchranný člun na palubu.

Katolický liturgický překlad: Sk 27:16 Pak nás to přihnalo pod jeden ostrůvek zvaný Klauda. Jen s velkou námahou se nám podařilo zmocnit se záchranného člunu.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 27:16 Hnali jsme se pod malý ostrov zvaný Kauda a jen s velkou námahou se nám podařilo zvládnout záchranný člun.

Překlad Bible kralická: Sk 27:16 A v běhu snešeni byvše pod jeden ostrov neveliký, kterýž slove Klauda, sotva jsme mohli obdržeti člun.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 27:16

Překlad Nová Bible kralická: Sk 27:16 Dostali jsme se pak do závětří jednoho ostrůvku zvaného Klauda, kde jsme stěží byli schopni ovládnout člun.

Překlad Bible 21: Sk 27:16 až jsme se dostali do závětří jednoho ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člun

Český studijní překlad: Sk 27:16 Dostali jsme se do závětří jakéhosi ostrůvku, který se jmenoval Kauda, a stěží jsme dokázali vytáhnout záchranný člun.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 27:16 a přehnavše se po závětrné straně jakéhosi ostrůvku zvaného Clauda, s obtížemi jsme dokázali ovládnout člun,

Překlad Františka Žilky: Sk 27:16 Podběhli jsme ostrůvek jmenovaný Klauda, a stěží se nám podařilo zmocniti se ochranného člunu;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 27:16 Pak nás to přihnalo pod jeden ostrůvek zvaný Klauda. Jen s velkou námahou se nám tam podařilo zmocnit záchranného člunu.

Překlad Roberta Colu: Sk 27:16 Když jsme se dostali k jednomu ostrůvku jménem Kauda, stěží jsme se mohli zmocniti záchranného člunu.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 27:16 Dostávše se pak pod jeden ostrůvek jménem „Kauda“, stěží jsme se mohli zmocniti člunu ochranného.

Překlad Pavela Škrabala: Sk 27:16 Rychle jsme pak pluli pod jeden ostrůvek zvaný Klauda, kde se nám stěží podařilo zmocnit se záchranného člunu.

Překlad Nového světa: Sk 27:16 Dostali jsme se pod [ochranu] jistého malého ostrova zvaného Kauda, a přesto jsme byli sotva schopni zmocnit se pomocného člunu u zádi.

Překlad Nový kovenant: Prak 27:16 ale podbíhajíce nějaký ostrůvek, volaný Klauda, těžko jsme byli silní stát se mocnými týkaje se člunu,

Překlad Slovo na cestu: Sk 27:16 Přišel tak nenadále, že jsme ani nestačili naložit do lodi záchranný člun, obvykle vlečený vzadu. To se nám podařilo až v závětří ostrůvku Klauda.

Existuje viacero verzií: 1. Kauda (Καυδα) – Papyrus P74 (7. Storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie); Minuskula 1175; staré latinské preklady, preklady Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

2. Klauda (Κλαυδα) – א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); Minuskuly 33, 81, 614, 945, 1739, 2495; latinský preklad Kódex Cavensis (9. storočie), sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

3. Klauden (Κλαυδην) – He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie), Papr (025) – Kódex Porhyrianus (9. storočie).

4. Gauden (Γαυδην) – Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); grécke rukopisy používané Hieronymom.

 

Slovenský ekumenický preklad: 2 Tim 4:10 Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.

Slovenský katolícky preklad: 2 Tim 4:10 Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Tim 4:10 Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.

Slovenský evanjelický preklad: 2 Tim 4:10 lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títos do Dalmácie.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tim 4:10 Lebo Démas ma opustil zamilujúc si terajší svet a išiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títus do Dalmácie.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tim 4:10 lebo Démas ma opustil, zamilujúc si terajší vek, i pobral sa do Tesaloniky, Crescens do Galatie, Titus do Dalmatie;

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Tim 4:10 lebo Démas ma opustil! Zamiloval si tento svet a porbal sa do Solúna. Krescent (odišiel) do Galácie, Titus do Dalmácie;

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tim 4:10 lebo Démas ma opustil. Zamiloval si terajší svet a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títus do Dalmácie.

Preklad Nového sveta: 2 Tim 4:10 Lebo Demas ma opustil, zamilujúc si terajší systém vecí, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títus do Dalmácie.

Preklad Nádej pre každého: 2 Tim 4:10 Lebo Démas ma opustil, dal prednosť svetským záujmom a odišiel do Tesaloniky. Krescens je v Galácii a Títus odišiel do Dalmácie.

Český ekumenický překlad: 2 Tim 4:10 Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie, Titus do Dalmácie.

Katolický liturgický překlad: 2 Tim 4:10 protože Démas mě opustil - zamiloval si tento svět - a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie,

Překlad Jeruzalémská bible: 2 Tim 4:10 neboť Demas mě z lásky k tomuto světu opustil. Odešel do Soluně, Krescens do Galatie, Titus do Dalmácie.

Překlad Bible kralická: 2 Tim 4:10 Nebo Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a šel do Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.

Překlad Bible kralická revidovaná: 2 Tim 4:10

Překlad Nová Bible kralická: 2 Tim 4:10 Démas mě totiž opustil, protože si zamiloval tento svět, a odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.

Překlad Bible 21: 2 Tim 4:10 Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.

Český studijní překlad: 2 Tim 4:10 Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.

Překlad Miloše Pavlíka: 2 Tim 4:10 neboť Démas mě opustil, zamilovav si nynější věk a odebral se do Thessaloniky, Crescens do Galatie, Titus do Dalmatie;

Překlad Františka Žilky: 2 Tim 4:10 Neboť Démas si zamiloval nynější svět, opustil mě a odebral se do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 2 Tim 4:10 protože Démas mě opustil - zamiloval si tento svět - a odešel do Thesaloniky. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie,

Překlad Roberta Colu: 2 Tim 4:10 Krescens (odešel) do Galacie, Titus do Dalmacie;

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 2 Tim 4:10 Krescens do Galatie, Titus do Dalmacie.

Překlad Pavela Škrabala: 2 Tim 4:10 Neboť Demas mě opustil; zamiloval si tento svět a odebral se do Thessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.

Překlad Nového světa: 2 Tim 4:10 Démas mě totiž opustil, protože miloval nynější systém věcí, a odešel do Tesaloniky; Krescens do Galácie, Titus do Dalmácie.

Překlad Nový kovenant: 2 Tim 4:10 protože Demas mne v tom ponechal, milovav ten nynější věk, a prošel do Thessaloniky, Kréskes do Galatie, Titus do Dalmatie.

Překlad Slovo na cestu: 2 Tim 4:10 Démas mne opustil, protože dal přednost pozemským zájmům a odešel do Tesaloniky. Krescens odcestoval do Galacie, Titus do Dalmácie;

Existuje viacero verzií: 1. Galácie (Γαλατιαν) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia), Fp (010) – Kódex Augiensis (9. storočie), Kap (018) – Kódex Mosquensis (9. storočie), Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie), Papr (025) – Kódex Porhyrianus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (2. polovica 9. storočia); Minuskuly 33, 88, 181, 330, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495.

2. Gálie (Γαλλιαν) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); Minuskuly 81, 104, 326, 436.

3. Galilee (Γαλιλαιαν) – preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), koptský preklad Copbo a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: 2 Pt 2:15 Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, Beórovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť .

Slovenský katolícky preklad: 2 Pt 2:15 Opustili priamu cestu a zablúdili, nasledovali cestu Balaama z Bosoru, ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Pt 2:15 Opustili priamu cestu, zablúdili a nasledovali cestu Balaama, syna Bosora, ktorý si obľúbil odmenu za neprávosť.

Slovenský evanjelický preklad: 2 Pt 2:15 Opustiac pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti;

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Pt 2:15 ktorí opustiac priamu cestu zablúdili a sledovali cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si zamiloval mzdu neprávosti.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Pt 2:15 opustiac priamu cestu, poblúdili, vyberúc sa nasledovať cestu Balaama Bosorovho, ktorý si zamiloval odmenu nespravodlivosti,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Pt 2:15 Sú prekliati. Opustili priamu cestu, zabôúdili a pustili sa cestou Baláma, syna Bozorovho, ktorý ochotne prijal mzdu za neprávosť.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Pt 2:15 Opustili priamu cestu, zablúdili a dali sa na cestu Baláma, (syna) Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti.

Preklad Nového sveta: 2 Pt 2:15 Lebo opustili priamu cestu a boli zvedení. Nasledovali cestu Balaama, Beorovho [syna], ktorý miloval odmenu za krivdu,

Preklad Nádej pre každého: Opustili pravú cestu a zblúdili ako Balám, syn Bozorov, ktorého zlákala predstava peňazí za vykonanie nešľachetného činu.

Český ekumenický překlad: 2 Pt 2:15 Opustili přímou cestu a zbloudili, když se dali na cestu Balaáma, syna Beórova, kterému se zalíbila mzda za nepravost,

Katolický liturgický překlad: 2 Pt 2:15 Zanechali správné cesty a zbloudili, dali se na cestu Baláma, syna Bosorova, který rád přijal odměnu za své nesprávné chování, ale byl usvědčen z vlastní špatnosti:

Překlad Jeruzalémská bible: 2 Pt 2:15 Sešli z přímé cesty a zbloudili, když chodili po cestě Bosorova syna Balaama, který si zamiloval nespravedlivou mzdu,

Překlad Bible kralická: 2 Pt 2:15 Kteříž opustivše cestu přímou, zbloudili, následujíce cesty Balámovy [syna] Bozorova, kterýž mzdu nepravosti zamiloval.

Překlad Bible kralická revidovaná: 2 Pt 2:15

Překlad Nová Bible kralická: 2 Pt 2:15 opustili přímou cestu a zabloudili, neboť následovali cestu Baláma, syna Bosorova, který si zamiloval mzdu za nepravost.

Překlad Bible 21: 2 Pt 2:15 Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Balaáma, syna Beorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost.

Český studijní překlad: 2 Pt 2:15 Opustili přímou cestu a zabloudili, dali se na cestu Balaáma, syna Bosorova, který dal přednost mzdě za nepravost,

Překlad Miloše Pavlíka: 2 Pt 2:15 opustili přímou cestu a pobloudili, řídivše se cestou Balaama Bosorova, jenž si zamiloval odměnu nespravedlivosti,

Překlad Františka Žilky: 2 Pt 2:15 Zanechali přímé cesty a zbloudili; uhnuli na cestu Baláma, syna Beorova, který si oblíbil odplatu za nespravedlnost,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 2 Pt 2:15 Zanechali správné cesty a zbloudili, dali se na cestu Baláma, syna Bosorova, který rád přijal odměnu za své nesprávné jednání, ale byl usvědčen z vlastní špatnosti:

Překlad Roberta Colu: 2 Pt 2:15 Opustili správnou cestu a zbloudili; dali se na cestu Balaama, syna Bosorova. Ten si zamiloval nespravedlivou mzdu,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 2 Pt 2:15 ježto opustivše cestu přímou zbloudili, následovavše cestu Balaama, syna Bosorova, jenž si zamiloval mzdu nepravosti,

Překlad Pavela Škrabala: 2 Pt 2:15 Poněvadž opustili přímou cestu, zbloudili a následovali cestu Balaama, syna Boerova, který si oblíbil mzdu za nespravedlnost, ale byl pokárán pro svůj zlý skutek.

Překlad Nového světa: 2 Pt 2:15 Protože opustili přímou stezku, byli zavedeni na scestí. Následovali stezku Baláma, syna Beorova, který miloval odměnu za nesprávné jednání,

Překlad Nový kovenant: 2 Pt 2:15 ponechavše dobře umístěnou cestu zbloudili, následujíce cestu Balaama syna Bosora, který miloval odměnu nespravedlivosti,

Překlad Slovo na cestu: 2 Pt 2:15 Opustili správnou cestu a zbloudili jako Bileám, syn Beórův, kterého ovládla představa, že by mohl získat peníze vykonáním nešlechetného činu.

Existuje viacero verzií: 1. Bosor (Βοσορ) – Papyrus P72; C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Ac (02) – Alexandrijský kódex (7. storočie), Kap (018) – Kódex Mosquensis (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Unciály 048, 049, 056, 0142; Minuskuly 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 1881, 2127, 2412, 2492; staré latinské preklady It a preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. Bosyr (Βοσυρ) – Minuskula 2495.

3. Beor (Βεωρ) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia); Minuskula 453; sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský preklad Copsa a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

4. Beoorsov (Βεωορσορ) – א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia).

Ide o narážku na Nm 22:5, tam sú preklady takéto:

Slovenský ekumenický preklad: Nm 22:5 ktorý vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petoru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu: Z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne.

Slovenský katolícky preklad: Nm 22:5 poslal poslov k Beorovmu synovi Balámovi do Petoru na Eufrate, do krajiny jeho národa, aby ho privolal, a odkázal mu: "Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta. Roztiahol sa už po celej krajine a usalašil sa naproti mne.

Preklad Jeruzalemská biblia: Nm 22:5 Ten poslal poslov k Balaamovi, Beorovmu synovi, do Petoru na Rieke, do krajiny Ammavových synov. Odkázal mu: "Pozri, ten ľud vyšiel z Egypta, pokryl celú krajinu a usadil sa naproti mne.

Slovenský evanjelický preklad: Nm 22:5 ten poslal poslov k Bileámovi, synovi Beórovmu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho privolal, s odkazom: Hľa, národ vyšiel z Egypta! Pokryl celú krajinu a býva oproti mne.

Preklad Jozefa Roháčka: Nm 22:5 Ten poslal poslov k Balámovi, synovi Beorovmu, do mesta Petora, ktoré je pri rieke v zemi synov jeho ľudu, zavolať ho povediac: Hľa, nejaký ľud vyšiel z Egypta a hľa, pokryl povrch zeme a usadil sa naproti mne.

Preklad Miloša Pavlíka: Nm 22:5 i vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beóra, do Pethóra, ktorý je pri rieke v zemi detí jeho ľudu, povolať ho výrokom: Hľa, z Egypta vyšiel ľud, hľa, zahalil vzhľad zeme, a on býva naproti mne.

Preklad Nového sveta: Nm 22:5 Poslal teraz poslov k Balaamovi, synovi Beorovmu, do Petoru, ktorý je pri Rieke krajiny synov jeho ľudu, aby ho zavolal a povedal: „Hľa, z Egypta vyšiel ľud. Hľa, pokryli krajinu kam až oko dohliadne a bývajú priamo predo mnou.

Český ekumenický překlad: Nm 22:5 Ten vyslal posly k Bileámovi, synu Beórovu, do Petóru, který je nad Řekou, do země příslušníků jeho lidu, aby ho takto pozvali: „Hle, z Egypta vyšel lid a pokryl povrch země; usazuje se naproti mně.

Katolický liturgický překlad: Nm 22:5 Vyslal posly k Beorovu synu Bileamovi do Petoru, který leží u Řeky v zemi synů jeho lidu, aby mu vyřídili pozvání: „Hle, z Egypta vyšel lid a pokrývá povrch země; usazuje se naproti mně!

Překlad Jeruzalémská bible: Nm 22:5 Vypravil posly k Beorovu synovi Balaamovi do Petoru na Řece v zemi synů Amavových. Říkal mu: „Hle, ten lid, jenž vyšel z Egypta, pokryl celou zem; usadil se naproti mně.

Překlad Bible kralická: Nm 22:5 I poslal posly k Balámovi, synu Beorovu, do [města] Petor, kteréž [jest] při řece [v] zemi vlasti jeho, aby povolal ho, řka: Aj, lid vyšel z Egypta, aj, přikryl svrchek země, a usazuje se proti mně.

Překlad Bible kralická revidovaná: Nm 22:5

Překlad Nová Bible kralická: Nm 22:5 Vyslal posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a už pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou!

Překlad Bible 21: Nm 22:5 Vyslal posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: „Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a už pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou!

Český studijní překlad: Nm 22:5 Ten poslal posly k Bileámovi, synu Beórovu, do Petóru, který je u Řeky, v zemi synů jeho lidu, aby ho zavolal se slovy: Hle, z Egypta vyšel národ a hle, pokryl tvář země a pobývá naproti mně.

Překlad Nového světa: Nm 22:5 Poslal nyní posly k Balámovi, synovi Beorovu, do Petoru, který je u Řeky, v zemi synů jeho lidu, aby ho zavolal, a řekl: „Pohleď, z Egypta vyšel lid. Pohleď, pokryli zemi, kam až se dohlédne, a bydlí přímo přede mnou.

 

Záver:

Nejde v týchto prípadoch o porušenie kritéria celistvosti, pretože aj pri moderných prekladov sa menia názvy (dáva sa rôzna výslovnosť, transkripcia, atď.) aj na miestach, kde sa staroveké rukopisy zhodnú. Preto treba vždy upozorniť na rôznosť udávania názvu/mena. Nejde ani o porušenie kritéria historicity, vzhľadom na to, že nevieme, aké bolo originálne slovo, a či sa v tej dobe v tom danom jazyku taký výraz nepoužíval.