Druhá kategória

Prvá podskupina sú verše, v ktorých v rôznych rukopisov je rôzny slovosled:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 21:11 A zástupy im odpovedali: To je prorok Ježiš, ten z galilejského Nazareta.

Slovenský katolícky preklad: Mt 21:11 A zástupy hovorili: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 21:11 A zástupy hovorili: „To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 21:11 A zástupy odpovedali: To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 21:11 A zástupy vravely: Toto je Ježiš, ten prorok z Galilejského Nazareta.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 21:11 A davy vraveli: Toto je Ježiš, ten prorok, ktorý je z Nazareta z Galiley.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 21:11 A zástupy odpovedali: „To je prorok Ježiš z Nazareta, z Galiley."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 21:11 Zástupy však odpovedali: „To je Ježiš, prorok z galilejského Nazareta."

Preklad Nového sveta: Mt 21:11 Zástupy ľudí znovu a znovu hovorili: „Toto je ten prorok, Ježiš z Nazaretu v Galilei!“

Preklad Nádej pre každého: Mt 21:11 A zo zástupu sa ozývalo: To je Ježiš, prorok z galilejského Nazareta!"

Český ekumenický překlad: Mt 21:11 Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“

Katolický liturgický překlad: Mt 21:11 Ze zástupu jim odpovídali: “To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 21:11 a zástupy říkaly: „To je ten prorok Ježíš, z Nazareta v Galileji.“

Překlad Bible kralická: Mt 21:11 Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, prorok z Nazaréta Galilejského.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 21:11

Překlad Nová Bible kralická: Mt 21:11 A zástupy říkaly: "To je Ježíš, ten prorok z galilejského Nazaretu."

Překlad Bible 21: Mt 21:11 "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten prorok z galilejského Nazaretu!"

Český studijní překlad: Mt 21:11 Zástupy říkaly: „To je prorok Ježíš, ten z Nazareta v Galileji.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 21:11 A davy říkaly: Toto je Ježíš, ten prorok, jenž je z Nazaretu z Galileje.

Překlad Františka Žilky: Mt 21:11 Zástupy odpovídaly: „To je prorok Ježíš z galilejského Nazareta.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 21:11 Ze zástupu jim odpovídali: “To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.”

Překlad Roberta Colu: Mt 21:11 Zástupy pak pravily: „To je Ježíš, prorok z galilejského Nazareta.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 21:11 Lid pak pravil: „To jest Ježíš, prorok z Nazareta galilejského.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 21:11 Lid pak říkal: „To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“

Překlad Nového světa: Mt 21:11 Zástupy stále říkaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazaretu v Galileji!“

Překlad Nový kovenant: Mt 21:11 Ale ty davy vykládaly, Tohle je Ježíš, ten prorok, ten od Nazarethu té Galileje!

Překlad Slovo na cestu: Mt 21:11 Z průvodu se ozývalo: "To je Ježíš, ten prorok z galilejského Nazareta!"

prorok Ježiš, ten/Ježiš, ten prorok

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 21:14 V chráme k nemu prišli slepí a chromí. A on ich uzdravoval.

Slovenský katolícky preklad: Mt 21:14 V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 21:14 V Chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravil.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 21:14 Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 21:14 A pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme, a uzdravil ich.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 21:14 A v chráme k nemu pristúpili slepci a chromí a pouzdravoval ich.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 21:14 Tu prišli k nemu v chráme slepí a chromí a uzdravil ich.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 21:14 I pristúpili k nemu v chráme slepí a chromí, a uzdravil ich.

Preklad Nového sveta: Mt 21:14 Aj slepí a chromí prichádzali k nemu v chráme a on ich uzdravoval.

Preklad Nádej pre každého: Mt 21:14 Na chrámovom nádvorí sa okolo neho zhŕkli slepí a chromí a on ich uzdravoval.

Český ekumenický překlad: Mt 21:14 I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a on je uzdravil.

Katolický liturgický překlad: Mt 21:14 V chrámě přistoupili k němu slepí a chromí a on je uzdravil.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 21:14 Byli tam také slepí a kulhaví, ti k němu v Chrámě přistoupili a on je uzdravil.

Překlad Bible kralická: Mt 21:14 I přistoupili k němu slepí a kulhaví v chrámě, a uzdravil je.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 21:14

Překlad Nová Bible kralická: Mt 21:14 Tehdy k němu v chrámu přišli slepí a chromí a on je uzdravil.

Překlad Bible 21: Mt 21:14 V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil.

Český studijní překlad: Mt 21:14 A přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a uzdravil je.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 21:14 A v chrámě k němu přistoupili slepci a chromí a uzdravil je.

Překlad Františka Žilky: Mt 21:14 V svatyni k němu přistoupili slepci a chromí, i uzdravil je.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 21:14 A v chrámě k němu přicházeli slepí a chromí a on je uzdravoval.

Překlad Roberta Colu: Mt 21:14 I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a uzdravil je.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 21:14 I přistoupili k němu ve chrámě slepí a kulhaví, a uzdravil je.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 21:14 A přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a uzdravil je.

Překlad Nového světa: Mt 21:14 Také k němu v chrámu přicházeli slepí a chromí, a on je léčil.

Překlad Nový kovenant: Mt 21:14 A přišli k němu slepí a chromí v chrámu a vyléčil je.

Překlad Slovo na cestu: Mt 21:14 Na chrámovém nádvoří se kolem něj shlukli slepí a chromí a on je uzdravoval.

slepí a chromí/chromí a slepí

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 21:35 príde totiž ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme.

Slovenský katolícky preklad: Lk 21:35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 21:35 ako osídlo. Lebo padne na všetkých, čo bývajú na celej zemi.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 21:35 ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 21:35 Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 21:35 veď na všetkých, ktorí sú usadení na tvári všetkej zeme, príde ako pasca.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 21:35 ako osídlo; lebo príde na všetkých, čo obývajú povrch celej zeme.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 21:35 ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na povrchu celej zeme.

Preklad Nového sveta: Lk 21:35 ako osídlo. Lebo príde na všetkých, čo bývajú na tvári celej zeme.

Preklad Nádej pre každého: Lk 21:35 Lebo inak vás môže ten deň zastihnúť ako pasca, z ktorej nebude úniku.

Český ekumenický překlad: Lk 21:35 Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.

Katolický liturgický překlad: Lk 21:35 přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 21:35 jako nějaké osidlo; neboť se spustí na všechny, kdo přebývají na celém povrchu zemském.

Překlad Bible kralická: Lk 21:35 Nebo jako osídlo přijde na všecky, kteříž přebývají na tváři vší země.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 21:35

Překlad Nová Bible kralická: Lk 21:35 Neboť přijde jako past na všechny, kdo přebývají na povrchu celé země.

Překlad Bible 21: Lk 21:35 jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi.

Český studijní překlad: Lk 21:35 jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 21:35 neboť na všechny, kdo jsou usazeni na tváři vší země, přijde jako past.

Překlad Františka Žilky: Lk 21:35 jako past; neboť přijde na všecky, kteří přebývají na povrchu celé země.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 21:35 jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi.

Překlad Roberta Colu: Lk 21:35 Neboť přijde jako osidlo na všechny obyvatele celého povrchu zemského.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 21:35 Neboť jako osidlo přijde na všecky, kteří obývají na povrchu veškeré země.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 21:35 jako léčka; neboť překvapí všecky, kdo bydlí na povrchu celé země.

Překlad Nového světa: Lk 21:35 jako léčka. Přijde totiž na všechny, kdo bydlí na tváři celé země.

Překlad Nový kovenant: Lk 21:35 jako léčka, protože přijde přes všechny ty, sedící přes tvář veškeré země.

Překlad Slovo na cestu: Lk 21:35 Pak by vás ten den zastihl jako past, ze které nikdo nepřipravený neunikne.

ako pasť. Lebo príde/lebo príde ako pasť

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 1:1 Pavol, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sóstenés

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 1:1 Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 1:1 Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 1:1 Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sostenes,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný apoštol Ježiša Krista skrze vôľu Božiu, a brat Sostenes

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný apoštol Ježiša Krista, podľa Božej vôle, a Sóstenés, brat,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 1:1 Pavol, apoštol Ježiša Krista, povolaný z Božej vôle, a brat Sostenes,

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný apoštol Krista Ježiša z vôle Božej, a brat Sostenes,

Preklad Nového sveta: 1 Kor 1:1 Pavol, povolaný z Božej vôle za apoštolaJežiša Krista, a náš brat Sosténes,

Český ekumenický překlad: 1 Kor 1:1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenés

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 1:1 Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný z Boží vůle, aby byl apoštolem Krista Ježíše, a bratr Sosthenes,

Překlad Bible kralická: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr Sostenes,

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 1:1

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 1:1 Pavel, podle Boží vůle povolaný apoštol Ježíše Krista, a bratr Sostenes

Překlad Bible 21: 1 Kor 1:1 Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes

Český studijní překlad: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží, a bratr Sosthenes

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista, podle Boží vůle, a Sósthenés, bratr,

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný za apoštola Krista Ježíše vůlí Boží, a bratr Sostenes

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný za apoštola Ježíše Krista, protože Bůh tak rozhodl, a bratr Sosthenes

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 1:1 Pavel, vůlí Boží povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 1:1 Pavel, apoštol Ježíše Krista povolaný vůlí Boží, a bratr Sosthenes

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 1:1 Pavel, vůlí Boží povolaný apoštol Ježíše Krista, a bratr Sosthenes,

Překlad Nového světa: 1 Kor 1:1 Pavel, povolaný za apoštola Ježíše Krista prostřednictvím Boží vůle, a náš bratr Sosthenes

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 1:1 Pavel - volající odstavující Ježíše anointujícího skrze záměr božského - a bratr Sosthenes,

Ježiša Krista/Krista Ježiša

 

Druhá podskupina sú verše, v ktorých v rôznych rukopisov je iné číslo slovesa – jednotné alebo množné:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 12:4 Ako vošiel do Božieho domu a ako jedli posvätné chleby, ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, iba sami kňazi?

Slovenský katolícky preklad: Mt 12:4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nebolo dovolené jesť ani jemu, ani jeho sprievodu, iba samotným kňazom?

Slovenský evanjelický preklad: Mt 12:4 Ako vošiel do domu Božieho a jedol z posvätných chlebov, z ktorých nebolo dovolené jesť ani jemu, ani jeho sprievodu, jedine kňazom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:4 Ako vošiel do domu Božieho a jedol chleby predloženia, ktoré sa mu nepatrilo jesť ani tým, ktorí boli s ním, krome samým kňazom?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:4 Ako vstúpil do Božieho domu a zajedol chlebov na predkladanie, ktoré mu bolo nie dovolené jedávať, ani tým s ním, iba ak jedine kňazom?

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:4 Ako vošiel do domu Božieho a zjedol predkladné chleby, ktoré nebolo dovolené jesť ani jemu ani jeho sprievodu, iba samotným kňazom?

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:4 Ako vošiel do domu Božieho a jedol predkladné chleby, ktoré nebolo dovolené jesť ani jemu ani tým, čo boli s ním, iba samotným kňazom?

Preklad Nového sveta: Mt 12:4 Ako vošiel do Božieho domu a zjedli chleby predloženia, čo nie je zákonné jesť pre neho ani pre tých, ktorí boli s ním, ale iba pre kňazov?

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:4 Ako vošli do chrámu a jedli posvätné chleby, ktoré smeli jesť iba kňazi?

Český ekumenický překlad: Mt 12:4 Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoli to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím?

Katolický liturgický překlad: Mt 12:4 Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho družina, ale jen kněží?

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 12:4 Jak vešel do Božího příbytku a jak jedli předkladné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho druhové, ale jen samotní kněží?

Překlad Bible kralická: Mt 12:4 Kterak všel do domu Božího a chleby posvátné jedl, kterýchž jemu neslušelo jísti, ani těm, kteříž s ním byli, než toliko samým kněžím?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 12:4

Překlad Nová Bible kralická: Mt 12:4 Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on, ani ti, kdo byli s ním, ale pouze samotní kněží?

Překlad Bible 21: Mt 12:4 Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží?

Český studijní překlad: Mt 12:4 Jak vešel do Božího domu a jak snědli chleby předložení, které nesměl jíst ani on ani ti, kdo byli s ním, ale jen kněží?

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 12:4 Jak vstoupil do Božího domu a pojedl chlebů k předkládání, jichž mu nebylo dovoleno pojídat, ani těm s ním, nýbrž jen kněžím?

Překlad Františka Žilky: Mt 12:4 Jak vešel do Božího domu a jak jedli předložené chleby, které nebylo dovoleno jísti ani jemu samému, ani jeho družině, nýbrž jenom kněžím?

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 12:4 Jak vešel do Božího domu a jedli předkladné chleby, které nesměl jíst ani on ani jeho družina, ale jen kněží?

Překlad Roberta Colu: Mt 12:4 Jak vešel do domu Božího a jedl předkladné chleby, jež nebylo dovoleno jísti jemu ani jeho průvodcům, leda jen kněžím?

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 12:4 Jak vešel do domu Božího a jedl chleby předkladné, jichž nebylo dovoleno jemu jísti, ani těm, kteří byli s ním, leč jedině kněžím?

Překlad Pavela Škrabala: Mt 12:4 Jak vešel do Božího domu a jedl předkladné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho společníci, ale pouze kněží!

Překlad Nového světa: Mt 12:4 Jak vstoupil do Božího domu, a jedli chleby předložení, ačkoli jejich jezení nebylo zákonné pro něj ani pro ty, kdo byli s ním, ale pouze pro kněze?

Překlad Nový kovenant: Mt 12:4 Jak došel do domu toho božského a polykal ty chleby nabídnutí, což mu nebylo dovolené polykat, ani těm uprostřed něho, vyjma jedině těm kněžím?

Překlad Slovo na cestu: Mt 12:4 Jak vešli do chrámu a jedli posvátné chleby, které směli jíst jen kněží?

1. Jednotné číslo uvádzajú rukopisy: väčšina rukopisov.

2. Množné číslo uvádzajú rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia) a Minuskula 481.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 17:4 Peter na to povedal Ježišovi: Pane, je dobre, že sme tu. Ak chceš, urobím tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.

Slovenský katolícky preklad: Mt 17:4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 17:4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 17:4 Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 17:4 A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stány: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 17:4 A Peter v odvetu Je- žišovi povedal: Pane, je dobré, že sme tu; ak si želáš, zriaďme tu tri stany, tebe jeden a Mojžišovi jeden a jeden Eliášovi.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 17:4 Vtedy sa ozval Peter a povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu byť. Ak chceš, postavím tu tri stánky, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 17:4 Tu sa ozval Peter a hovoril Ježišovi: „Pane, dobre nám je tu. Ak chceš, spravíme tu tri stánky, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden."

Preklad Nového sveta: Mt 17:4 Peter na to odpovedajúc riekol Ježišovi: „Pane, je to vynikajúce, že sme tu. Ak chceš, postavím tu tri stany, jeden pre teba, jeden pre Mojžiša a jeden pre Eliáša.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 17:4 Peter zvolal: „Pane, ako je nám tu dobre. Ak chceš, postavíme vám tu tri prístrešia, jeden tebe, druhý Mojžišovi, tretí Eliášovi, a zostaneme tu."

Český ekumenický překlad: Mt 17:4 Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“

Katolický liturgický překlad: Mt 17:4 Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: “Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 17:4 Tu se ujal slova Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, to je dobře, že jsme tady; chceš-li, udělám zde tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“

Překlad Bible kralická: Mt 17:4 A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi: Pane, dobré jest nám tuto býti. Chceš-li, uděláme tuto tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 17:4

Překlad Nová Bible kralická: Mt 17:4 Petr pak Ježíši odpověděl: "Pane, to je dobře, že jsme zde. Jestli chceš, udělejme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."

Překlad Bible 21: Mt 17:4 Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."

Český studijní překlad: Mt 17:4 Petr na to Ježíšovi řekl: „Pane, je pro nás dobré tu být. Chceš-li, udělám tu tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 17:4 A Petr v odpověď Ježíšovi řekl: Pane, je dobré, že jsme zde; přeješ-li si, zřiďme zde tři stany, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.

Překlad Františka Žilky: Mt 17:4 Petr promluvil k Ježíšovi: „Pane, dobře je nám tu. Chceš-li, udělám tu tři stany, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 17:4 Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: “Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu troje přístřeší: jedno tobě, jedno Mojžíšovi a jedno Eliášovi.”

Překlad Roberta Colu: Mt 17:4 Petr pak řekl Ježíšovi: „Pane, dobře je nám zde! Chceš-li, udělejme tu tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 17:4 Petr pak promluviv řekl Ježíšovi: „Pane, dobře jest nám zde býti; chceš-li, udělejme tu tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 17:4 Petr na to řekl Ježíšovi: „Pane, je nám tady dobře. Chceš-li, postavím zde tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“

Překlad Nového světa: Mt 17:4 Petr na to odpovídal a řekl Ježíšovi: „Pane, je znamenité, že tu jsme. Jestliže si přeješ, vztyčím zde tři stany, jeden pro tebe a jeden pro Mojžíše a jeden pro Elijáše.“

Překlad Nový kovenant: Mt 17:4 A odpovídaje, Petr řekl Ježíšovi, Panující, je nám správné být zde. Jestli chceš, udělejme zde tři stany; tobě jeden a Mojžíšovi jeden a jeden Elijahovi.

Překlad Slovo na cestu: Mt 17:4 Petr zvolal: "Pane, je nám tu tak dobře! Jestli chceš, postavíme vám tu přístřeší a zůstaňme tady!"

1. Jednotné číslo uvádzajú rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie).

2. Množné číslo uvádzajú rukopisy: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f13; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:10 a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán.

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:10 a dali ich za Hrnčiarovo pole; ako mi prikázal Pán.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:10 a dali ich za Hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:10 a dali ich za hrnčiarovo pole, ako naložil Pán.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:10 a dali ich za pole hrnčiarovo, tak ako mi nariadil JeHoVaH.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:10 a dali ich za hrnčiarovo pole, podľa toho, ako mi nariadil Pán.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:10 A dali ich za pole hrnčiarovo, ako im nariadil Pán.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:10 a dali ich za pole hrnčiarovo, ako mi prikázal Pán.

Preklad Nového sveta: Mt 27:10 dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Jehova.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:10 a dali ich za hrnčiarovo pole, ako im Boh prikázal."

Český ekumenický překlad: Mt 27:10 a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin.‘

Katolický liturgický překlad: Mt 27:10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi Pán nařídil.'

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:10 a dali je za hrnčířovo pole, tak jak mi to nařídil Pán.

Překlad Bible kralická: Mt 27:10 A dali je za pole hrnčířovo, jakož mi ustanovil Pán.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:10

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Pán."

Překlad Bible 21: Mt 27:10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin."

Český studijní překlad: Mt 27:10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán.‘

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:10 a dali je za hrnčířovo pole, podle toho, jak mi nařídil Pán.

Překlad Františka Žilky: Mt 27:10 a dali je na pole hrnčířovo, jak mi Pán nařídil.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán.

Překlad Roberta Colu: Mt 27:10 a dali je za pole hrnčířovo, jak mi ustanovil Pán.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:10 a dali je za pole hrnčířovo, jak mi ustanovil Pán.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:10 a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán.

Překlad Nového světa: Mt 27:10 dali je za hrnčířovo pole, podle toho, co mi Jehova přikázal.“

Překlad Nový kovenant: Mt 27:10 a dali je do pole keramika, podle kterého mi spoluuspořádal panující.

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:10 a dali je podle Božího rozkazu za hrnčířovo pole."

1. Jednotné číslo uvádzajú rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Bc (03) – Vatikánsky kódex (10. alebo 11. storočie); sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

2. Množné číslo uvádzajú rukopisy: B* (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ac (02) – Alexandrijský kódex (7. storočie); staré latinské preklady It, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:16 Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabbáš.

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:16 Mali práve väzňa, ktorý sa menoval Barabbáš.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:16 A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáša.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:16 a vtedy mali väzňa význačného ktorému sa vravelo Barabbas.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:16 Mal vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:16 A mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.

Preklad Nového sveta: Mt 27:16 Práve v tom čase mali jedného známeho väzňa menom Barabáš.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:16 V tom čase bol vo väzení povestný zločinec Barabáš.

Český ekumenický překlad: Mt 27:16 Tehdy tam měli pověstného vězně, jménem Barabáš.

Katolický liturgický překlad: Mt 27:16 Právě tehdy měli pověstného vězně, jmenoval se Barabáš.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:16 Měli tehdy proslulého vězně jménem Barabáš.

Překlad Bible kralická: Mt 27:16 I měli v ten čas vězně znamenitého, kterýž sloul Barabáš.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:16

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:16 A tehdy měli významného vězně jménem Barabáš.

Překlad Bible 21: Mt 27:16 Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš.

Český studijní překlad: Mt 27:16 Tehdy tam měli významného vězně, který se jmenoval Barabáš.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:16 a tehdy měli vězně význačného, jemuž se říkalo Barabbas.

Překlad Františka Žilky: Mt 27:16 Tehdy měli význačného vězně jménem Barabáš.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:16 Tehdy právě měli pověstného vězně, jmenoval se Barabáš.

Překlad Roberta Colu: Mt 27:16 Měl pak tehdy pověstného vězně jménem Barabáše.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:16 Měl pak tehdy vězně pověstného, který slul Barabáš.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:16 A měl tehdy význačného vězně jménem Barabbáš.

Překlad Nového světa: Mt 27:16 Právě tehdy měli jednoho nechvalně známého vězně zvaného Barabáš.

Překlad Nový kovenant: Mt 27:16 Ale tehdy drželi významného spoutaného, vykládaného Barabbas.

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:16 Tehdy právě Římané měli ve vězení zvlášť pověstného zločince jménem Barabáš.

Preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) má jednotné číslo.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 1:29 Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.

Slovenský katolícky preklad: Mk 1:29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 1:29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 1:29 Len čo vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 1:29 A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 1:29 A hneď, vyjdúc z tej synagogy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimona a Andreja.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 1:29 A len čo vykročili zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Andrejovho.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 1:29 A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Andrejovho.

Preklad Nového sveta: Mk 1:29 Ihneď vyšli zo synagógy a s Jakubom a Jánom išli do domu Šimona a Andreja.

Preklad Nádej pre každého: Mk 1:29 Keď potom vyšiel zo synagógy, pobral sa s učeníkmi do Šimonovho a Andrejovho domu.

Český ekumenický překlad: Mk 1:29 Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.

Katolický liturgický překlad: Mk 1:29 Hned jak Ježíš vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 1:29 A hned jak vyšel ze synagogy, přišel s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje.

Překlad Bible kralická: Mk 1:29 A hned vyšedše ze školy, přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 1:29

Překlad Nová Bible kralická: Mk 1:29 A hned když vyšli ze synagogy, přišli domů k Šimonovi a Ondřejovi spolu s Jakubem a Janem.

Překlad Bible 21: Mk 1:29 Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi.

Český studijní překlad: Mk 1:29 A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 1:29 A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.

Překlad Františka Žilky: Mk 1:29 Hned, jak vyšli ze synagogy, vstoupili s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 1:29 Jakmile odešel Ježíš ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.

Překlad Roberta Colu: Mk 1:29 Hned jak vyšli ze synagogy, přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a Janem.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 1:29 A hned, jak vyšli ze synagogy, přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a Janem.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 1:29 A hned vyšel ze synagogy a přišel s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.

Překlad Nového světa: Mk 1:29 A ihned vyšli ze synagógy a s Jakubem a Janem šli domů k Šimonovi a Ondřejovi.

Překlad Nový kovenant: Mk 1:29 A ihned vycházejíce ze synagogy, přišli do domu Šimona a Andreje uprostřed Jakuba a Jana.

Překlad Slovo na cestu: Mk 1:29 Když pak Ježíš opustil synagógu, vydal se s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 8:22 Potom prišli do Betsaidy. Priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol.

Slovenský katolícky preklad: Mk 8:22 Tak prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 8:22 Prišli do Betsaidy. Tu priviedli k Ježišovi slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 8:22 Potom prišli do Betsaidy. Tu viedli k Nemu slepca a prosili Ho, aby sa ho dotkol.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 8:22 A prišli do Betsaidy. A doviedli mu slepého a prosili ho, žeby sa ho dotknul.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 8:22 A prichodí do Bétsaidy, i privádzajú mu jedného slepca a snažne ho prosia, aby na neho siahol.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 8:22 A keď prišli do Betsaidy, priviedli mu slepého a prosili, aby sa ho dotkol.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 8:22 Potom prichádzajú do Betsaidy. Tu mu privádzajú slepca a prosia ho, aby sa ho dotkol.

Preklad Nového sveta: Mk 8:22 Prišli do Betsaidy. Priviedli mu slepého a úpenlivo ho prosili, aby sa ho dotkol.

Preklad Nádej pre každého: Mk 8:22 Keď došli do Betsaidy, priviedli k nemu slepca a prosili, aby ho dotykom uzdravil.

Český ekumenický překlad: Mk 8:22 Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.

Katolický liturgický překlad: Mk 8:22 Když přišli do Betsaidy, přivedli mu jednoho slepce s prosbou, aby se ho dotkl.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 8:22 Přicházejí do Betsaidy; a přivádějí mu slepce s prosbou, aby se ho dotkl.

Překlad Bible kralická: Mk 8:22 I přišel do Betsaidy, a přivedli k němu slepého, prosíce ho, aby se ho dotekl.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 8:22

Překlad Nová Bible kralická: Mk 8:22 Potom přišli do Betsaidy a tam k němu přivedli slepce a prosili ho, aby se ho dotkl.

Překlad Bible 21: Mk 8:22 Když přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl.

Český studijní překlad: Mk 8:22 Pak přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepého a žádali ho, aby se ho dotkl.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 8:22 A přichází do Béthsaidy; i přivádějí mu jednoho slepce a snažně ho prosí, aby na něho sáhl.

Překlad Františka Žilky: Mk 8:22 Přijdou do Betsaidy. I přinesou mu slepého a prosí ho, aby se ho dotkl.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 8:22 Když přišli do Betsaidy, přivedli mu jednoho slepého a prosili ho, aby se ho dotkl.

Překlad Roberta Colu: Mk 8:22 I přišli do Bethsaidy; tam přivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 8:22 I přišli do Betsaidy; a přivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 8:22 Přijdou pak do Bethsaidy. A přivedou mu slepce a prosí ho, aby se ho dotkl.

Překlad Nového světa: Mk 8:22 přistáli v Betsaidě. Lidé mu sem přivedli slepce a snažně ho prosili, aby se ho dotkl.

Překlad Nový kovenant: Mk 8:22 A přijde do Bethsaidy a nesou mu slepého a přivolávají jej, aby se ho dotknul.

Překlad Slovo na cestu: Mk 8:22 Když dorazili do Betsaidy, přivedli k němu slepce s prosbou, aby ho svým dotekem uzdravil.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 9:14 Keď sa vrátili k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhŕkol veľký zástup a že zákonníci sa s nimi hádajú.

Slovenský katolícky preklad: Mk 9:14 Keď prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:14 Keď prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup ľudu a znalcov Zákona debatujúcich s nimi.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 9:14 Keď prišli k (ostatným) učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:14 A keď prišli k učeníkom, videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov dohadovať sa s nimi.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:14 A príduc k učeníkom, uvidel okolo nich početný dav a pismárov s nimi sa dohadujúcich.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:14 A všetok ľud, len čo zazrel Ježiša, užasol; bežali mi v ústrety a privítali ho.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:14 A keď prišiel k učeníkom, uvidel okolo nich veľký zástup a pismárov, ako sa s nimi dohadujú.

Preklad Nového sveta: Mk 9:14 Keď prišli k ostatným učeníkom, všimli si veľký zástup okolo nich a znalcov Písma, ktorí sa s nimi preli.

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:14 Keď zostúpili na úpätie vrchu, našli ostatných učeníkov obklopených veľkým zástupom.

Český ekumenický překlad: Mk 9:14 Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákoníky, kteří se s nimi přeli.

Katolický liturgický překlad: Mk 9:14 Když přišli k učedníkům, uviděli kolem nich velký zástup a učitele Zákona, jak se s nimi přou.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 9:14 Když došli k učedníkům, uviděli, že je obklopuje četný zástup a zákoníci, kteří se s nimi dohadují.

Překlad Bible kralická: Mk 9:14 Tedy přišed k učedlníkům, uzřel zástup veliký okolo nich, a zákonníky, an se hádají s nimi.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 9:14

Překlad Nová Bible kralická: Mk 9:14 Když potom přišel k učedníkům, uviděl, že je kolem nich veliký zástup a že se s nimi hádají zákoníci.

Překlad Bible 21: Mk 9:14 Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi dohadují.

Český studijní překlad: Mk 9:14 A když přišli k učedníkům, uviděli kolem nich veliký zástup a učitele Zákona, jak se s nimi přou.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 9:14 A když přišel k učedníkům, uviděl okolo nich početný dav a písmaře s nimi se dohadující.

Překlad Františka Žilky: Mk 9:14 Když přišli k učedníkům, uviděli četný zástup kolem nich a zákoníky proucí se s nimi.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 9:14 Když se vrátili k učedníkům, uviděli kolem nich velký zástup lidu a vykladatele Písma, jak se s nimi přou.

Překlad Roberta Colu: Mk 9:14 Jakmile všechen lid spatřil Ježíše, užasl a polekal se; pak běželi k němu a vítali ho.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 9:14 A hned veškeren lid spatřiv Ježíše užasl a polekal se, a běžíce k němu vítali ho.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 9:14 Když přišli k učedníkům, uviděli kolem nich mnoho lidí a vykladatele Písma, jak se s nimi přou.

Překlad Nového světa: Mk 9:14 Když přicházeli k ostatním učedníkům, všimli si velkého zástupu kolem nich a znalců Zákona, kteří se s nimi přeli.

Překlad Nový kovenant: Mk 9:14 A přicházeje k učedníkům, viděl okolo nich veliký dav a písmáky spoluhledající s nimi.

Překlad Slovo na cestu: Mk 9:14 Když sestoupili k ostatním učedníkům, našli je obklopené množstvím lidí; mezi nimi byli i učitelé Zákona, kteří se s učedníky o něčem dohadovali.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 9:33 Tak prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, pýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali?

Slovenský katolícky preklad: Mk 9:33 Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:33 Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa rozprávali cestou?“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 9:33 Tak prišli do Kafarnaumu. A keď bol v dome, spýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali?

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:33 A prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, pýtal sa ich: O čom ste to rozmýšľali medzi sebou na ceste?

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:33 A prišiel do Kafarnaúma, a keď sa stalo, že bol doma, spytoval sa ich: O čom ste sa na ceste dohovárali?

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:33 Keď prišli do Kafarnauma a vošli do domu, pýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:33 I prišiel do Kafarnauma. A keď bol v dome, pýtal sa ich: „O čom ste uvažovali cestou?“

Preklad Nového sveta: Mk 9:33 prišli do Kafarnaumu. Keď bol v dome, položil im otázku: „O čom ste sa cestou dohadovali?“

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:33 Potom sa vrátili do Kafarnauma. Keď sa ubytovali v dome, kde sa mienili zdržať, spýtal sa Ježiš učeníkov: „O čom ste sa to cestou zhovárali?"

Český ekumenický překlad: Mk 9:33 Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: „O čem jste cestou uvažovali?“

Katolický liturgický překlad: Mk 9:33 Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: “O čem jste cestou rozmlouvali?”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 9:33 Přišli do Kafarnaumu; a když už byl doma, ptal se jich: „ O čem jste se cestou dohadovali?“

Překlad Bible kralická: Mk 9:33 I přišel do Kafarnaum, a v domě byv, otázal se jich: Co jste na cestě mezi sebou rozjímali?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 9:33

Překlad Nová Bible kralická: Mk 9:33 Potom přišel do Kafarnaum, a když byl v domě, ptal se jich: "O čem jste to po cestě mezi sebou rozmlouvali?"

Překlad Bible 21: Mk 9:33 Když přišel domů do Kafarnaum, ptal se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?"

Český studijní překlad: Mk 9:33 A přišli do Kafarnaum. Když byl v domě, tázal se jich: „O čem jste cestou hovořili?“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 9:33 A přišel do Kafarnaúmu, a když se stalo, že byl doma, dotazoval se jich: O čem jste na cestě rozmlouvali?

Překlad Františka Žilky: Mk 9:33 Přišli do Kafarnaa, doma pak se jich zeptal: „O čem jste hovořili na cestě?“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 9:33 Potom přišli do Kafarnaa, a když byl doma, zeptal se jich: “O čem jste cestou rozmlouvali?”

Překlad Roberta Colu: Mk 9:32 I přišli do Kafarnaa. Když byli v domě, tázal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 9:32 I přišli do Kafarnaum. A když byli v domě, tázal se jich: „O čem jste se na cestě hádali?“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 9:33 Potom přišli do Kafarnaa. A když byl v domě, tázal se jich: „O čem jste se cestou domlouvali?´:

Překlad Nového světa: Mk 9:33 přišli do Kafarnaum. Když byl uvnitř domu, dal jim otázku: „O čem jste se cestou dohadovali?“

Překlad Nový kovenant: Mk 9:33 A přišli do Kapernaum a stávaje v domě se jich přeptával, Co jste v té cestě ke svým srdcím rozvažovali?

Překlad Slovo na cestu: Mk 9:33 Potom se vrátili do Ježíšova příbytku v Kafarnaum. Tam se Ježíš zeptal svých učedníků, o čem se to cestou dohadovali.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 11:19 Keď sa zvečerilo, odišli z mesta.

Slovenský katolícky preklad: Mk 11:19 A keď sa zvečerilo, odišli z mesta.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 11:19 Keď sa zvečerilo, vyšli z mesta.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 11:19 Keď sa zvečerilo, vyšli z mesta.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 11:19 A keď bol večer, chodievali von z mesta.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 11:19 A keď nastal večer, poberal sa von z mesta;

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 11:19 Keď sa potom zvečerilo, vyšiel z mesta.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 11:19 Keď sa potom zvečerilo, vyšiel z mesta.

Preklad Nového sveta: Mk 11:19 Keď sa v ten deň zvečerilo, vyšli z mesta.

Preklad Nádej pre každého: Mk 11:19 A keď nastal večer, opustil Ježiš s učeníkmi mesto.

Český ekumenický překlad: Mk 11:19 A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města.

Katolický liturgický překlad: Mk 11:19 Když nastal večer, odešel Ježíš s učedníky z města.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 11:19 Když nastal večer, vyšel z města.

Překlad Bible kralická: Mk 11:19 A když byl večer, vyšel z města.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 11:19

Překlad Nová Bible kralická: Mk 11:19 A když nastal večer, vyšel ven z města.

Překlad Bible 21: Mk 11:19 Večer pak znovu odešli z města.

Český studijní překlad: Mk 11:19 Když nastal večer, vycházeli ven z města.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 11:19 A když nastal večer, ubíral se z města ven;

Překlad Františka Žilky: Mk 11:19 Když nastal večer, odešel z města.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 11:19 Když nastal večer, odešel Ježíš s učedníky z města.

Překlad Roberta Colu: Mk 11:19 Když nastal večer, vyšel z města.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 11:19 A když byl večer, vyšel z města.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 11:19 Když pak nastal večer, vyšel z města.

Překlad Nového světa: Mk 11:19 A když se v ten den připozdilo, vyšli z města.

Překlad Nový kovenant: Mk 11:19 A když nastal večer, vyrazil z města ven.

Překlad Slovo na cestu: Mk 11:19 Večer Ježíš s učedníky opustil město.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 9:4 My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď nik nemôže pracovať.

Slovenský katolícky preklad: Jn 9:4 Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 9:4 Dokiaľ je deň, musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Prichádza noc, keď nik nebude môcť pracovať.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 9:4 My musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 9:4 Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 9:4 Ja musím činiť činy toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichodí noc, keď nikto nič činiť nemôže.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 9:4 Máme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň, lebo prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 9:4 Musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať.

Preklad Nového sveta: Jn 9:4 Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nemôže pracovať.

Preklad Nádej pre každého: Jn 9:4 Úlohy, ktorými ma Boh poveril, musím splniť, kým je deň. Čoskoro nastane noc, keď nikto nebude môcť pracovať.

Český ekumenický překlad: Jn 9:4 Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Katolický liturgický překlad: Jn 9:4 Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 9:4 Pokud je den, musíme konat skutky toho, který mě poslal; přichází noc, kdy nikdo nemůže pracovat.

Překlad Bible kralická: Jn 9:4 Jáť musím dělati dílo toho, kterýž mne poslal, dokudž den jest. Přicházíť noc, když žádný nebude moci dělati.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 9:4 Já musím konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 9:4 musím dělat skutky Toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Překlad Bible 21: Jn 9:4 musím dělat skutky Toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Český studijní překlad: Jn 9:4 Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 9:4 musím činiti činy toho, jenž mě poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nic činit nemůže.

Překlad Františka Žilky: Jn 9:4 My musíme konati skutky toho, který mě poslal, dokud je den; blíží se noc, kdy nikdo nebude moci pracovati.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 9:4 Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.

Překlad Roberta Colu: Jn 9:4 musím, pokud je den, činiti skutky Toho, který mě poslal; přichází noc, kdy nikdo nemůže pracovati.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 9:4 musím činiti skutky toho, jenž mne poslal, pokud jest den; přichází noc, kdy nikdo nemůže dělati.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 9:4 Musíme dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nemůže pracovat.

Překlad Nového světa: Jn 9:4 Musíme konat skutky toho, kdo mě poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nemůže pracovat.

Překlad Nový kovenant: Jn 9:4 Je mi nezbytné pracovat práce toho posílajícího mne, dokud je den. Přijde noc, kdy ani jeden nemůže pracovat.

Překlad Slovo na cestu: Jn 9:4 Dílo spásy musí být vykonáno, pokud je k němu příležitost. Člověk pracuje ve dne, v noci jsme všichni jako slepí.

 

Slovenský ekumenický preklad: 2 Kor 13:7 Modlíme sa k Bohu, aby ste nevykonali nič zlé; nejde nám o to, aby sa ukázalo, ako sme my obstáli, ale aby ste vy konali, čo je správne, aj keby sme my neobstáli.

Slovenský katolícky preklad: 2 Kor 13:7 Modlíme sa k Bohu, aby ste neurobili nič zlé - nie preto, aby sme sa my ukázali ako hodní, ale aby ste vy robili dobre a my aby sme boli ako nehodní.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 13:7 Prosíme Boha, aby ste nerobili nič zlé. Naša túžba nie je, aby sme zvíťazili v skúške, ale aby sme videli, že robíte dobré, hoci by sme my v skúške neobstáli.

Slovenský evanjelický preklad: 2 Kor 13:7 Modlíme sa Bohu, aby ste sa nedopustili ničoho zlého, nie preto, aby sme sa my zdali hodnými, ale aby ste vy činili dobré, a my sme boli ako nehodní.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 13:7 No modlím(e) sa Bohu, žeby ste nevykonali ničoho zlého, nie preto, aby sme sa my videli dokázanými, ale aby ste vy robili to, čo je dobré, a my aby sme boli jako takí, ktorí sa nedokázali.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 13:7 no modlíme sa k Bohu, žeby ste nevykonali nič zlé, nie preto, aby sme sa my ukázali ako osvedčení, lež aby ste vy konali to, čo je správne a my žeby sme boli sťaby neosvedčení.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 13:7 Modlime sa k Bohu, aby ste sa nedopustili ničoho zlého; nie preto, aby sme sa my ukázali hodnými, ale aby ste vy konali dobré (skutky) a my boli hoc aj na zavrhnutie.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 13:7 No modlíme sa k Bohu, aby ste sa nedopustili ničoho zlého; nie preto, aby sme sa my zdali hodnými, ale aby ste vy konali dobré, hoci my by sme boli ako nehodní.

Preklad Nového sveta: 2 Kor 13:7 Modlíme sa k Bohu, aby ste nerobili nič nesprávne, nie aby sme sa my sami zdali ako schválení, ale aby ste robili to, čo je znamenité, hoci my sami by sme sa zdali ako neschválení.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 13:7 Modlíme sa však, aby ste nevykonali nič zlé nie z ohľadu na nás, preto, aby sa ukázalo, že my máme pravdu. Ide nám o to, aby ste konali správne, aj keby sme my neobstáli.

Český ekumenický překlad: 2 Kor 13:7 Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého – nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vy činili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli.

Katolický liturgický překlad: 2 Kor 13:7 Modlíme se však k Bohu, abyste nedělali nic špatného. Toužíme, ne aby se ukázalo, jak jsme osvědčení, ale abyste vy konali dobro, i když se pak ukáže, že my jsme neosvědčení.

Překlad Jeruzalémská bible: 2 Kor 13:7 Modlíme se k Bohu, abyste neučinili nic zlého; není naším přáním, aby se ukázalo, že v té zkoušce obstojíme, ale abychom viděli, že vy činíte dobré, a my tak v té zkoušce podlehneme.

Překlad Bible kralická: 2 Kor 13:7 Modlímť se pak Bohu, abyste nic zlého nečinili, ne proto, abychom my se dokonalí ukázali, ale abyste vy to, což jest dobrého, činili, my pak jako zavrženi abychom byli.

Překlad Bible kralická revidovaná: 2 Kor 13:7

Překlad Nová Bible kralická: 2 Kor 13:7 Modlím se k Bohu, abyste nedělali nic zlého - ne proto, abychom se my ukázali jako osvědčení, ale abyste vy dělali to, co je dobré, a my abychom byli jako zavržení.

Překlad Bible 21: 2 Kor 13:7 Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch - budu raději, když se budete chovat správně a my budeme jako ti, kdo selhali.

Český studijní překlad: 2 Kor 13:7 Modlíme se k Bohu, abyste neučinili nic zlého; ne proto, abychom se my ukázali jako ti, kdo se osvědčili, nýbrž abyste vy činili dobře, a my abychom byli jako neosvědčení.

Překlad Miloše Pavlíka: 2 Kor 13:7 modlíme se však k Bohu, byste nevykonali nic zlého, ne proto, abychom se my ukázali jako osvědčení, nýbrž vy abyste konali to, co je správné, a my abychom byli jakoby neosvědčení.

Překlad Františka Žilky: 2 Kor 13:7 Modlíme se k Bohu, abyste se nedopustili ničeho zlého, ne abychom se my jevili osvědčenými, ale abyste vy konali dobro, i když bychom se ukázali neosvědčenými.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 2 Kor 13:7 Modlíme se však, abyste nedělali nic špatného. Toužíme ne aby se ukázalo, jak jsme osvědčení, ale abyste vy konali dobro, i když se pak o nás ukáže, že jsme neosvědčení.

Překlad Roberta Colu: 2 Kor 13:7 Ale modlíme se k Bohu, abyste nečinili nic zlého; ne o to (se modlíme), abychom se my ukázali jako osvědčení, nýbrž abyste vy činili dobré, my pak abychom byli jako neosvědčeni.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 2 Kor 13:7 Ale modlíme se k Bohu, abyste nečinili nic zlého; nikoli (za to se modlíme), abychom my se ukázali osvědčenými, nýbrž abyste vy činili dobré, my pak abychom byli jako neosvědčeni.

Překlad Pavela Škrabala: 2 Kor 13:7 Modlíme se však k Bohu, abyste nečinili nic zlého, ne proto, aby se ukázaly důkazy pro nás, nýbrž abyste vy činili, co je dobré, my pak abychom byli jako bez důkazů.

Překlad Nového světa: 2 Kor 13:7 Modlíme se k Bohu, abyste nedělali nic nesprávného, ne abychom se my jevili jako schválení, ale abyste dělali to, co je znamenité, i kdybychom se my jevili jako neschválení.

Překlad Nový kovenant: 2 Kor 13:7 ale přeji si k božskému, abyste vy nedělali žádné zlo, ne abychom se my osvětlili osvědčenými, ale abyste vy dělali to správné - ale my byli jako neosvědčení,

Překlad Slovo na cestu: 2 Kor 13:7 Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili.

 

Treťou podskupinou sú verse, v ktorých v rôznych rukopisov je slovo v inej osobe:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:21 Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:21 lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:21 áno, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude i tvoje srdce.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude i tvoje srdce.

Preklad Nového sveta: Mt 6:21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:21 Lebo kde je vaše bohatstvo, tam je aj vaše srdce.

Český ekumenický překlad: Mt 6:21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:21 Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:21 Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude také tvé srdce.

Překlad Bible kralická: Mt 6:21 Nebo kdež jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:21

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:21 Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

Překlad Bible 21: Mt 6:21 Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.

Český studijní překlad: Mt 6:21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:21 ano, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Překlad Františka Žilky: Mt 6:21 neboť, kde jest tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:21 Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Překlad Roberta Colu: Mt 6:21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:21 Neboť kde jest poklad tvůj, tam bude i srdce tvé.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:21 Neboť kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce.“

Překlad Nového světa: Mt 6:21 Kde je totiž tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Překlad Nový kovenant: Mt 6:21 Protože kde je ten váš poklad, tam bude také to vaše srdce.

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:21 Kde je vaše bohatství, tam je i vaše srdce.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 11:50 a ani nechápete, že je pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud, akoby zahynul celý národ.

Slovenský katolícky preklad: Jn 11:50 Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 11:50 Nemyslíte, že je vo vašom záujme, aby zomrel jeden človek za ľud a nezahynul celý národ?“

Slovenský evanjelický preklad: Jn 11:50 ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie celý národ.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 11:50 ani nemyslíte, že nám je užitočné, aby zomrel jeden človek za ľud, a nie aby zahynul celý národ.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 11:50 ani neuvažujete, že vám osoží, aby za ľud umrel jeden človek a nie aby zahynul celý národ.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 11:50 a neuvažujete si, že je výhodnejšie, keď jeden človek zomrie za ľud, a nezahynie celý národ.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 11:50 a neuvažujte, že bude lepšie pre vás, keď jeden človek zomrie za ľud, a nezahynie celý národ.”

Preklad Nového sveta: Jn 11:50 a neuvažujete, že je to na váš úžitok, aby jeden človek zomrel za ľud, a nie aby bol celý národ zničený.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 11:50 Prečo by mal zahynúť celý národ, nech radšej umrie jeden za všetkých."

Český ekumenický překlad: Jn 11:50 nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“

Katolický liturgický překlad: Jn 11:50 ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ.”

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 11:50 Ani nepomyslíte, že je pro vás prospěšné, aby jeden člověk zemřel za lid a aby nezahynul celý národ.“

Překlad Bible kralická: Jn 11:50 Aniž přemyšlujete, že jest užitečné nám, aby jeden člověk umřel za lid, a ne, aby všecken tento národ zahynul.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 11:50

Překlad Nová Bible kralická: Jn 11:50 Ani nepomyslíte, že je pro nás prospěšné, aby jeden člověk zemřel za lid a ne aby celý tento národ zahynul."

Překlad Bible 21: Jn 11:50 Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul?!"

Český studijní překlad: Jn 11:50 ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 11:50 aniž přihlížíte k tomu, že je vám prospěšné, aby za lid umřel jeden člověk a ne aby zahynul celý národ.

Překlad Františka Žilky: Jn 11:50 ani nemyslíte na to, že je ve váš prospěch, aby jeden člověk zemřel za lid, a ne, aby zahynul všechen národ.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 11:50 ani nemyslíte na to, že je pro vás lepší, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ.”

Překlad Roberta Colu: Jn 11:50 ani na to nemyslíte, že je pro nás prospěšné, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý národ zahynul.“ –

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 11:50 ani na to nemyslíte, že jest vám prospěšno, aby jeden člověk zemřel za lid, a ne aby celý národ zahynul.“

Překlad Pavela Škrabala: Jn 11:50 ani nemyslíte na to, že je pro vás prospěšné, aby jeden člověk zemřel za lid, a ne aby zahynul celý národ.“

Překlad Nového světa: Jn 11:50 a neuvažujete, že je k vašemu prospěchu, aby jeden člověk zemřel ve prospěch lidu, a ne aby byl celý národ zahuben.“

Překlad Nový kovenant: Jn 11:50 ani nerozvažujete, že je nám snesitelnější, aby jeden člověk umřel za lid a ne zničit celý národ!

Překlad Slovo na cestu: Jn 11:50 Proč by měl být zničen celý národ, ať zemře jeden za všechny."

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 13:26 Muži, bratia, synovia Abrahámovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha! Nám bolo poslané slovo tejto spásy;

Slovenský katolícky preklad: Sk 13:26 Bratia, synovia Abrahámovho rodu, a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 13:26 Bratia, synovia Abrahámovho rodu, a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 13:26 Mužovia, bratia, synovia z rodu Abrahámovho, a tí, čo sa medzi vami boja Boha, nám bolo poslané slovo tohto spasenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 13:26 Mužovia bratia, synovia rodu Abrahámovho a ktorí sa medzi vami boja Boha, vám je poslané slovo tohoto spasenia.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 13:26 Bratia, synovia rodu Abraháma, a tí medzi vami, ktorí sa boja Boha, slovo tejto záchrany bolo odoslané vám,

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 13:26 Bratia, potomci Abrahámovi, a ctitelia Boha, čo sú medzi vami, nám je poslané toto Posolstvo spásy.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 13:26 Mužovia, bratia, synovia rodu Abrahámovho, a tí, čo sa medzi vami boja Boha, vám je poslané slovo tejto spásy.

Preklad Nového sveta: Sk 13:26 Muži, bratia, synovia Abrahámovho rodu a [ostatní] medzi vami, ktorí sa bojíte Boha, nám bolo poslané slovo tejto záchrany.

Preklad Nádej pre každého: Sk 13:26 Bratia, ktorí ste z Abrahámovho rodu, aj vy ostatní, ktorí spolu s nami ctíte jediného Boha, zvesť o spáse je určená nám všetkým.

Český ekumenický překlad: Sk 13:26 Bratří z rodu Abrahamova i vy, kteří s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto slovo spásy.

Katolický liturgický překlad: Sk 13:26 Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám bylo posláno slovo o té spáse.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 13:26 Bratři, vy synové Abrahámova rodu, i vy zde přítomní, kteří se bojíte Boha, toto poselství spásy bylo posláno vám.

Překlad Bible kralická: Sk 13:26 Muži bratří, synové rodu Abrahamova, a kteříž mezi vámi bojí se Boha, vám slovo spasení tohoto posláno jest.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 13:26

Překlad Nová Bible kralická: Sk 13:26 Bratři, synové rodu Abrahamova a kdokoliv se mezi vámi bojí Boha, vám bylo posláno toto slovo spasení.

Překlad Bible 21: Sk 13:26 Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy.

Český studijní překlad: Sk 13:26 „Muži bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha, nám bylo posláno slovo této záchrany.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 13:26 Bratří, synové rodu Abrahamova, a ti mezi vámi, kteří se bojí Boha, slovo této záchrany bylo odesláno vám,

Překlad Františka Žilky: Sk 13:26 Bratří, synové z rodu Abrahamova, a vy zde, kteří se bojíte Boha, nám bylo posláno slovo té spásy.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 13:26 “Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy zde, co se bojíte Boha! Nám bylo posláno slovo o té spáse.

Překlad Roberta Colu: Sk 13:26 „Muži bratří, synové rodu Abrahamova a vy všichni, kteří se bojíte Boha, vám je posláno slovo o té spáse;

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 13:26 „Muži-bratři, synové rodu Abrahamova a vy všichni, kteří se bojíte Boha, vám jest posláno slovo o té spáse;

Překlad Pavela Škrabala: Sk 13:26 Bratři, synové rodu Abrahamova a ti mezi vámi, kteří se bojíte Boha, nám bylo posláno slovo té spásy.

Překlad Nového světa: Sk 13:26 Muži, bratři, synové Abrahamova rodu, a ti [ostatní] mezi vámi, kdo se bojíte Boha, k nám bylo vysláno slovo této záchrany.

Překlad Nový kovenant: Prak 13:26 Muži, bratři, synové rodu Abrahamova a ti ve vás strachující se božského: vám ten slovo záchrany byl odstaven,

Překlad Slovo na cestu: Sk 13:26 Bratři, kteří jste z Abrahamova národa, i vy ostatní, kteří spolu s námi ctíte jediného Boha, dnes vám přinášíme zvěst o spáse!

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 7:15 Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju.

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 7:15 No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:15 Ak chce neveriaci alebo neveriaca odísť, nech odíde. V takomto prípade brat alebo sestra nie sú viazaní: Boh vás povolal, aby ste žili v pokoji.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 7:15 Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie; v takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, Boh vás povolal ku pokoju.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:15 Ale ak neveriaci ide ta, nech ide. V takých veciach brat alebo sestra nie je rabom, ale ku pokoju nás povolal Bôh.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:15 No ak sa neveriaci odlúčiť chce, nech sa odlučuje, brat alebo sestra v takýchto okolnostiach nie je v porobe, a Boh nás povolal k pokoju.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:15 Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie! V takom prípade brat alebo sestra nie sú viazaní, lebo Boh nás povolal k pokoju.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:15 Ak sa však neveriaci chce odlúčiť, nech sa odlúči! V takom prípade brat alebo sestra nie sú viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju.

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:15 Ale ak neveriaci odchádza, nech odíde; brat alebo sestra nie sú za takých okolností v otroctve, ale Boh vás povolal k pokoju.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:15 Ale ak neveriaci chce z manželstva odísť, nechajte ho. Nie ste predsa povinní držať sa ho za každú cenu, ako by ste boli jeho otrokom.

Český ekumenický překlad: 1 Kor 7:15 Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji.

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 7:15 Chce-li však nevěřící strana odejít, ať jde. V takovém případě ani bratr, ani sestra nemohou být vázáni jako otroci. Vždyť Bůh nás povolal k pokoji!

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 7:15 Pokud se však nevěřící strana chce rozvést, ať se rozvede; v takovém případě nejsou bratr nebo sestra vázáni: Bůh vás povolal, abyste žili v pokoji.

Překlad Bible kralická: 1 Kor 7:15 Pakliť nevěřící odjíti chce, nechť jde. Neníť manem bratr neb sestra v takových věcech, ale ku pokoji povolal nás Bůh.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 7:15

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 7:15 Jestliže však nevěřící chce odejít, ať odejde. Bratr ani sestra v takových případech nejsou otroky a Bůh nás povolal k pokoji.

Překlad Bible 21: 1 Kor 7:15 Pokud však nevěřící chce odejít, ať odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás povolal k pokoji.

Český studijní překlad: 1 Kor 7:15 Jestliže se však nevěřící chce rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo ta sestra nejsou v takových případech otroci. Neboť Bůh nás povolal ku pokoji.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 7:15 Jestliže se však nevěřící míní odloučit, nechť se odlučuje, bratr nebo sestra v takovýchto případech není v porobě, Bůh však nás povolal k pokoji.

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 7:15 Chce-li se nevěřící strana rozvésti, ať se rozvede, vždyť v takových případech bratr nebo sestra nejsou otroky. Bůh vás povolal k míru.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 7:15 Ale chce-li nevěřící strana odejít, ať si jde. V takovém případě ani bratr ani sestra nemohou být vázáni jako otroci. Vždyť Bůh nás povolal k pokoji.

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 7:15 Jestliže však se nevěřící strana odlučuje, ať se odloučí! V takovém případě není zajisté vázán bratr ani sestra, vždyť k pokoji nás povolal Bůh.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 7:15 Jestli však nevěřící se odlučuje, ať se odloučí; není zajisté podroben bratr ani sestra v okolnostech takových, nýbrž ku pokoji povolal nás Bůh.

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 7:15 Ale chce-li nevěřící odejít, ať jde; neboť v takovém případě ani bratr, ani sestra nemohou být jako otroci; vždyť Bůh nás povolal k pokoji.

Překlad Nového světa: 1 Kor 7:15 Jestliže však nevěřící odchází, ať odejde; bratr nebo sestra nejsou za takových okolností v nevolnictví, ale Bůh vás povolal k pokoji.

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 7:15 Ale jestli se ten nevěřící oddělí, ať je oddělen. Není zotročen ten bratr nebo ta sestra v těchto, ale ten božský nás volal v míru.

Překlad Slovo na cestu: 1 Kor 7:15 Ale chce-li nevěřící z manželů odejít, nechte ho odejít. Nejste přece povinni držet se ho za každou cenu, jako byste byli jeho otrokem.

1. Verzia 1. osoba množného čísla: Papyrus P46 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Fp (010) – Kódex Augiensis (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (2. polovica 9. storočia).

2. Verzia 2. osoba množného čísla: א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Kap (018) – Kódex Mosquensis (9. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 10:10 Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu.

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 10:10 Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 10:10 Ani nereptajme, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od anjela Zhubcu.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 10:10 Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 10:10 Ani nerepcite, jako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 10:10 ani nehundrite, ako sa hundrania dopustili podaktorí z nich, a zhynuli od zhubcu.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 10:10 Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 10:10 Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.

Preklad Nového sveta: 1 Kor 10:10 Ani nereptajte, tak ako reptali niektorí z nich, takže zahynuli od ničiteľa.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 10:10 ani sa nebúrte proti jeho vedeniu -- aj tu nasledoval trest smrti.

Český ekumenický překlad: 1 Kor 10:10 ani nereptejte jako někteří z nich, a byli zahubeni Zhoubcem.

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 10:10 Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a za to byli pobiti od anděla Zhoubce.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 10:10 A nereptejte, jako to dělali někteří z nich; a zahubil je Zhoubce.

Překlad Bible kralická: 1 Kor 10:10 Ani repcete, jako i někteří z nich reptali, a zhynuli od záhubce.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 10:10

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 10:10 Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem.

Překlad Bible 21: 1 Kor 10:10 Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem.

Český studijní překlad: 1 Kor 10:10 ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a byli zahubeni Zhoubcem.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 10:10 aniž reptejte, jako se reptání dopustili někteří z nich, a zhynuli od zhoubce.

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 10:10 A nereptejte, jako reptali někteří z nich a za to byli zahubeni andělem zhouby.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 10:10 Ani nereptejte. Někteří z nich tak reptali, a byli za to pobiti od (anděla) Zhoubce.

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 10:10 Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a zahynuli od zhoubce!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 10:10 ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a zahynuli od zhoubce.

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 10:10 Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a zahynuli od Zhoubce.

Překlad Nového světa: 1 Kor 10:10 Ani nereptejme, právě jako někteří z nich reptali, jen aby byli zahubeni ničitelem.

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 10:10 Ale ani nereptejte, jako i někteří z nich také reptali a byli zničeni pod tím zhoubcem.

Překlad Slovo na cestu: 1 Kor 10:10 neprovokujte ho, jako to dělali někteří z nich - a přivolali na sebe jedovaté hady a smrt.

 

Slovenský ekumenický preklad: 2 Kor 3:2 Vy ste naším listom, vpísaným do našich sŕdc; poznajú a čítajú ho všetci ľudia.

Slovenský katolícky preklad: 2 Kor 3:2 Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 3:2 Vy ste náš odporúčajúci list, napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.

Slovenský evanjelický preklad: 2 Kor 3:2 Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 3:2 Našim listom ste vy, napísaným v našich srdciach, ktorý znajú a čítajú všetci ľudia,

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 3:2 Naším listom, vpísaným v našich srdciach, spoznávaným a čítaným od všetkých ľudí, ste vy,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 3:2 Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 3:2 Vy ste náš list, vpísaný nám do sŕdc, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.

Preklad Nového sveta: 2 Kor 3:2 Vy sami ste naším listom vpísaným do nášho srdca a známym a čítaným celým ľudstvom.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 3:2 Naším najlepším svedectvom ste predsa vy sami! Atrament a papier môžu klamať, ale ako zmenil Kristus vaše životy, to musí vidieť každý na vlastné oči.

Český ekumenický překlad: 2 Kor 3:2 Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou číst.

Katolický liturgický překlad: 2 Kor 3:2 Naším listem jste vy! Máme ho vepsaný do srdce, všichni lidé ho znají a mohou číst.

Překlad Jeruzalémská bible: 2 Kor 3:2 Naším listem jste vy, listem napsaným v našich srdcích, všemi lidmi pozvaným a přečteným.

Překlad Bible kralická: 2 Kor 3:2 List náš vy jste, napsaný v srdcích našich, kterýž znají a čtou všickni lidé.

Překlad Bible kralická revidovaná: 2 Kor 3:2

Překlad Nová Bible kralická: 2 Kor 3:2 Vy jste náš list zapsaný v našich srdcích, list, který znají a čtou všichni lidé.

Překlad Bible 21: 2 Kor 3:2 Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni mohou znát a číst.

Český studijní překlad: 2 Kor 3:2 Vy jste naším dopisem, který je napsán v našich srdcích a který znají a čtou všichni lidé.

Překlad Miloše Pavlíka: 2 Kor 3:2 Naším listem, vepsaným v našich srdcích, poznávaným a čteným ode všech lidí, jste vy -

Překlad Františka Žilky: 2 Kor 3:2 Naším listem jste vy, napsaným na našich srdcích, známým a čteným ode všech lidí;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 2 Kor 3:2 Náš list jste vy! Máme ho vepsaný do srdce, všichni lidé ho znají a mohou číst.

Překlad Roberta Colu: 2 Kor 3:2 Listem naším jste vy, vepsaným v naše srdce, známým a čteným všemi lidmi.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 2 Kor 3:2 Listem naším jste vy, vepsaným v srdce naše; znají ho a čtou všichni lidé;

Překlad Pavela Škrabala: 2 Kor 3:2 Náš list jste vy, vepsaný nám do srdce, a ten je známý a čtený ode všech lidí;

Překlad Nového světa: 2 Kor 3:2 Vy sami jste naším dopisem vepsaným na našesrdce a známým a čteným celým lidstvem.

Překlad Nový kovenant: 2 Kor 3:2 Vy jste naším dopisem, vepsaným v našich srdcích - známým a čteným pod všemi lidmi,

Překlad Slovo na cestu: 2 Kor 3:3 Vy jste Kristův dopis, který jsem psal ne perem, ale Božím Duchem; ne na papír, ale na živá lidská srdce.

Existujú dve verzie: 1. našich – Papyrus P46 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

2. vašich – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: 2 Kor 6:16 Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa,a budem ich Bohoma oni budú mojím ľudom.

Slovenský katolícky preklad: 2 Kor 6:16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 6:16 Ako súvisí Boží chrám s modlami? A my sme chrám živého Boha, ako povedal Boh: Budem medzi nimi bývať a chodiť; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Slovenský evanjelický preklad: 2 Kor 6:16 Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 6:16 A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 6:16 A aký súhlas Božiemu chrámu s modlami? Vy predsa ste chrám živého Boha, podľa toho, ako Boh povedal: Budem medzi nimi sídliť a medzi nimi sa prechádzať, i budem ich Bohom a oni mi budú ľudom.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 6:16 Aký súhlas (môže byť) medzi chrámom Božím a modlami? A my sme chrámom Boha živého, ako povedal Boh: Medzi nimi budem prebývať a pohybovať sa; budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 6:16 Aký súlad medzi chrámom Božím a modlami? Veď my sme chrámom Boha živého, ako povedal Boh: Medzi nimi budem prebývať a pohybovať sa; budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.

Preklad Nového sveta: 2 Kor 6:16 Či je v zhode Boží chrám s modlami? Veď sme chrámom živého Boha; tak ako povedal Boh: „Budem bývať medzi nimi a prechádzať sa medzi [nimi] a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 6:16 Viete si predstaviť pohanských bôžikov v kresťanskom chráme? A čo iné sme, ak nie chrám živého Boha? Boh povedal: Budem žiť uprostred nich a s nimi budem bývať, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom."

Český ekumenický překlad: 2 Kor 6:16 Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘

Katolický liturgický překlad: 2 Kor 6:16 Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'

Překlad Jeruzalémská bible: 2 Kor 6:16 Jaký soulad mezi Božím chrámem a modlami? A právě my jsme chrámem živého Boha, jak to Bůh řekl: Budu přebývat uprostřed nich, mezi nimi chodit; budu jejich Bůh a oni budou můj lid.

Překlad Bible kralická: 2 Kor 6:16 A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakž pověděl Bůh: Přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

Překlad Bible kralická revidovaná: 2 Kor 6:16

Překlad Nová Bible kralická: 2 Kor 6:16 Jaké je spolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl: "Budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem."

Překlad Bible 21: 2 Kor 6:16 Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid."

Český studijní překlad: 2 Kor 6:16 Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ‚Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘

Překlad Miloše Pavlíka: 2 Kor 6:16 A jaký souhlas Božího chrámu s modlami? Vy přece jste chrám živého Boha, podle toho, jak Bůh řekl: Budu mezi nimi sídlit a mezi nimi se procházet, i budu jejich Bohem a oni mi budou lidem.

Překlad Františka Žilky: 2 Kor 6:16 Jaká shoda mezi chrámem Božím a modlami? My přece jsme chrám Boha živého, jako řekl Bůh: “Budu v nich přebývati a mezi nimi se pohybovati, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.”

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 2 Kor 6:16 A jak se to shoduje: chrám Boží a modly? My jsme přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: Budu mezi nimi přebývat a chodit, budu jejich Bůh a oni budou můj lid.

Překlad Roberta Colu: 2 Kor 6:16 A jak lze srovnati chrám Boží s modlami? Vždyť vy jste přece chrámem Boha živého, jak řekl Bůh: „Budu přebývati a choditi mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 2 Kor 6:16 A jaké srovnání má chrám Boží s modlami? Neboť vy jste chrámem Boha živého, jak řekl Bůh: „Přebývati budu mezi nimi a choditi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

Překlad Pavela Škrabala: 2 Kor 6:16 A jaká shoda mezi chrámem Božím a modlářským? Vždyť my jsme chrám Boha živého, jak řekl Bůh: Budu mezi nimi přebývat a chodit, budu jejich Bůh a oni budou můj lid.

Překlad Nového světa: 2 Kor 6:16 A v jaké shodě je Boží chrám s modlami? Jsme totiž chrámem živého Boha; právě jak Bůh řekl: „Budu mezi nimi přebývat a chodit mezi [nimi] a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“

Překlad Nový kovenant: 2 Kor 6:16 Nebo co je spoluumístění svatostánku božského uprostřed idolů? Protože vy jste svatostánek žijícího božského, podle toho jak řekl božský, že: Ubytuji se v nich a budu v nich chodit a budu jejich božský a oni budou mým lidem.

Překlad Slovo na cestu: 2 Kor 6:16 Dovedete si představit pohanské bůžky v křesťanském chrámě? A co jiného jsme, ne-li chrám živého Boha? Bůh řekl: "Budu žít uprostřed nich a mezi nimi bydlet, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem."

 

Slovenský ekumenický preklad: Kol 1:7 Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vásverným Kristovým služobníkom.

Slovenský katolícky preklad: Kol 1:7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi;

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 1:7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On nás zastupuje ako verný Kristov sluha;

Slovenský evanjelický preklad: Kol 1:7 Takto ste sa tomu naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslužobníka, ktorý je verný služobník Kristov za vás

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 1:7 jako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás,

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 1:7 podľa toho, ako ste sa dozvedeli od Epafru, nášho milovaného spolunevoľníka, ktorý je verný Kristov posluha pre vás,

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 1:7 Poučil vás o tom Epafras, náš milovaný spoločník v službe (Božej) a verný služobník Kristov medzi vami.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 1:7 Tak ste sa to naučili od Epafra, nášho milovaného spoluotroka, ktorý je verným posluhovačom Kristovým pre vás.

Preklad Nového sveta: Kol 1:7 To ste sa naučili od nášho milovaného spoluotroka Epafra, ktorý je Kristov verný služobník na náš prospech,

Preklad Nádej pre každého: Kol 1:7 Túto radostnú zvesť vám priniesol Epafras, náš milovaný spolupracovník. Vieme, že bol vaším verným a dobrým učiteľom.

Český ekumenický překlad: Kol 1:7 Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník.

Katolický liturgický překlad: Kol 1:7 Tak vás v tom vyučil Epafras, náš milý spoluslužebník. On nás spolehlivě zastoupil v této službě konané pro Krista

Překlad Jeruzalémská bible: Kol 1:7 Poučil vás o ní Epafras, náš drahý spolupracovník ve službě; ten nás věrně zastupuje jako Kristův služebník a právě on nám pověděl o tom, jaká je vaše láska v Duchu.

Překlad Bible kralická: Kol 1:7 Jakož jste se i naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův,

Překlad Bible kralická revidovaná: Kol 1:7

Překlad Nová Bible kralická: Kol 1:7 Tak jste se naučili od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, jenž je vůči vám Kristův věrný služebník,

Překlad Bible 21: Kol 1:7 Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník

Český studijní překlad: Kol 1:7 tak, jak jste se naučili od Epafry, našeho milovaného spoluotroka, jenž je věrný služebník Kristův pro vás.

Překlad Miloše Pavlíka: Kol 1:7 podle toho, jak jste se dověděli od Epafry, našeho milovaného spolunevolníka, jenž je věrný Kristův posluha pro vás,

Překlad Františka Žilky: Kol 1:7 Byli jste o tom poučeni od našeho milovaného spoluslužebníka Epafry, který jest věrný pomocník Kristův pro vás;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Kol 1:7 Tak vás v tom vyučil Epafras, náš milý druh ve službě. On nás zastoupil v této službě konané pro Krista,

Překlad Roberta Colu: Kol 1:7 jak jste se tomu naučili od Epafry, našeho milého spoluslužebníka. On je vaším věrným služebníkem Krista [Ježíše],

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Kol 1:7 jak jste se naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, jenž jest věrným služebníkem Kristovým pro vás.

Překlad Pavela Škrabala: Kol 1:7 Tak vás naučil Epafras, náš milý spoluslužebník, který je věrný přisluhovatel Kristův pro vás.

Překlad Nového světa: Kol 1:7 To jste se naučili od našeho milovaného spoluotroka Epafra, který je KRISTOVÝM věrným služebníkemnáš prospěch,

Překlad Nový kovenant: Kol 1:7 podle toho jak jste se i učili od Epafrase, našeho milujícího spoluotroka, který je za vás věřící přisluhující toho anointujícího,

Překlad Slovo na cestu: Kol 1:7 S tím vším vás seznámil náš milý spolupracovník Epafras, který nás v této službě pro Krista věrně zastupoval.

1. Verzia 1. osoba množného čísla: Papyrus P46 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dp* (06) – Clermontský kódex (6. storočia), Fp (010) – Kódex Augiensis (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (2. polovica 9. storočia).

2. Verzia 2. osoba množného čísla: ranokresťanský písatelia, latinské, koptské a arménske preklady.

 

Slovenský ekumenický preklad: Kol 2:13 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy,

Slovenský katolícky preklad: Kol 2:13 Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 2:13 aj vás, čo ste boli mŕtvi pre svoje hriechy a pre neobrezanosť svojho tela. On vás oživil s ním. Odpustil nám všetky hriechy.

Slovenský evanjelický preklad: Kol 2:13 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 2:13 I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti všetky hriechy,

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 2:13 a vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke vášho mäsa, oživil s ním; všetky previnenia nám prepáčil;

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 2:13 Vás, keď ste boli mŕtvi svojimi priestupkami a na tele neobrezaní, oživil spolu s ním, odpustiac nám (naše) priestupky.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 2:13 A vás, ktorí ste boli mŕtvi priestupkami a neobriezkou svojho mäsa, oživil splu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky;

Preklad Nového sveta: Kol 2:13 A [Boh] vás oživil spolu s ním, hoci ste boli mŕtvi v svojich priestupkoch a v neobrezanom stave svojho tela. Láskavo nám odpustil všetky naše prestúpenia

Preklad Nádej pre každého: Kol 2:13 Pre svoje hriechy ste boli mŕtvi a ovládali vás vaše hriešne túžby. Potom vám Boh daroval život, aký bol v Kristu, lebo vám odpustil všetky viny

Český ekumenický překlad: Kol 2:13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.

Katolický liturgický překlad: Kol 2:13 I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy,

Překlad Jeruzalémská bible: Kol 2:13 Vám, kteří jste byli mrtví kvůli svým proviněním a svému neobřezanému tělu, vám On dal opět žít spolu s ním! On nám odpustil veškerá naše provinění.

Překlad Bible kralická: Kol 2:13 Ano i vás, mrtvé v hříších a v neobřízce těla vašeho, spolu s ním obživil, odpustiv vám všecky hříchy,

Překlad Bible kralická revidovaná: Kol 2:13

Překlad Nová Bible kralická: Kol 2:13 I vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy

Překlad Bible 21: Kol 2:13 Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny

Český studijní překlad: Kol 2:13 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil

Překlad Miloše Pavlíka: Kol 2:13 a vás, kteří jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce vašeho masa, spolu oživil s ním, všechna provinění nám prominuv;

Překlad Františka Žilky: Kol 2:13 I vás, když jste byli mrtvi v přestupcích a když vaše tělo bylo neobřezáno, spolu s ním oživil, odpustil vám všecky přestupky,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Kol 2:13 I vás, když jste byli pro své hříchy mrtví a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy,

Překlad Roberta Colu: Kol 2:13-14a Také vás, když jste byli hříchy a svým neobřezaným tělem mrtvi, oživil spolu s ním. Odpustil vám všecky poklesky tím,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Kol 2:13 Také vás, když jste byli mrtvi v hříších a neobřízce těla svého, také vás oživil spolu s ním, odpustiv vám všecky hříchy,

Překlad Pavela Škrabala: Kol 2:13 Také vás, kteří jste byli mrtvi hříchy a neobřezaností na svém těle, spolu s ním vás oživil, tím že vám odpustil všechny hříchy,

Překlad Nového světa:Kol 2:13 Dále, ačkoli jste byli mrtví ve svých přečinech a v neobřezaném stavu svého těla, [Bůh] vás oživil spolu s ním. Laskavě nám odpustil všechny naše přečiny

Překlad Nový kovenant: Kol 2:13 i vás, byvše mrtví v těch poklescích a neobřízce vaší fleše udělal živými spolu s ním, odvděčiv vám všechny poklesky,

Překlad Slovo na cestu: Kol 2:13 Vaše hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu, byly hrobem, do něhož jste se sami uzavřeli. On ale vaše hříchy odklidil, hrob otevřel a propustil vás na svobodu.

 

Slovenský ekumenický preklad: Kol 3:4 Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve.

Slovenský katolícky preklad: Kol 3:4 A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 3:4 Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

Slovenský evanjelický preklad: Kol 3:4 Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 3:4 a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve.

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 3:4 keď Kristus, náš život, bude zjavený vtedy s ním v sláve budete zjavení aj vy.

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 3:4 A keď sa objaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním objavíte v sláve.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 3:4 Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve.

Preklad Nového sveta: Kol 3:4 Keď sa stane Kristus, náš život, zjavným, potom tiež vy sa stanete zjavnými s ním v sláve.

Preklad Nádej pre každého: Kol 3:4 A až sa Kristus, náš pravý život, opäť ukáže na zemi, aj vy budete žiariť jeho slávou.

Český ekumenický překlad: Kol 3:4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.

Katolický liturgický překlad: Kol 3:4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

Překlad Jeruzalémská bible: Kol 3:4 až se ukáže Kristus, který je váš život, pak se ukážete i vy spolu s ním plní slávy.

Překlad Bible kralická: Kol 3:4 Když se pak ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy ukážete se s ním v slávě.

Překlad Bible kralická revidovaná: Kol 3:4

Překlad Nová Bible kralická: Kol 3:4 Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.

Překlad Bible 21: Kol 3:4 Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.

Český studijní překlad: Kol 3:4 A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě.

Překlad Miloše Pavlíka: Kol 3:4 až se Kristus, náš život, objeví, potom se s ním v slávě objevíte i vy.

Překlad Františka Žilky: Kol 3:4 Až se zjeví Kristus, náš život, i vy s ním se zjevíte v slávě.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Kol 3:4 Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se s ním ukážete i vy ve slávě.

Překlad Roberta Colu: Kol 3:4 Až se zjeví Kristus, váš život, tehdy i vy se ukážete s ním ve slávě.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Kol 3:4 Když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se ukážete s ním ve slávě.

Překlad Pavela Škrabala: Kol 3:4 A až se ukáže Kristus, náš život, potom i vy se s ním ukážete ve slávě.

Překlad Nového světa: Kol 3:4 Až bude KRISTUS, náš život, učiněn zjevným, pak i vy s ním budete učiněni zjevnými ve slávě.

Překlad Nový kovenant: Kol 3:4 Jakmile se anointující - ten náš život - jasně ukáže, tehdy i vy s ním se jasně ukážete v glory.

Překlad Slovo na cestu: Kol 3:4 Až Ježíš přijde na zem viditelně, tato skrytá skutečnost se zaskví před zraky všech.

 

Slovenský ekumenický preklad: Hebr 13:21 nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

Slovenský katolícky preklad: Hebr 13:21 nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 13:21 vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

Slovenský evanjelický preklad: Žid 13:21 nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 13:21 nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 13:21 vás zdokonalí v každom dobrom čine na uskutočnenie jeho vôle, uskutočňujúc vo vás to, čo je pred ním príjemné, skrze Ježiša Krista; jemu sláva na veky vekov. Amén.

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 13:21 nech vás urobí súcimi na všetko dobré, aby ste tak splnili jeho vôľu! Nechže uskutočňuje v nás to, v čom má sám záľubu, skrze Ježiša Krista, ktorému nech je sláva na veky vekov! Amen.

Preklad Bohuslava Košu: Žid 13:21 nech vás urobí spôsobilými na všetko dobré, aby ste splnili jeho vôľu, a nech uskutoční v nás to, čo mu je milé, prostrednístvom Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov! Amen.

Preklad Nového sveta: Hebr 13:21 nech vás vyzbrojí všetkým dobrým, aby ste konali jeho vôľu, a nech to, čo je príjemné v jeho očiach, vykoná v nás prostredníctvom Ježiša Krista, ktorému nech je sláva po celú večnosť. Amen.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 13:21 Nech on, ten veľký pastier oviec, ktorý svojou krvou spečatil novú večnú zmluvu, dá vám silu konať to, čo sa Bohu páči. Jemu nech je sláva na veky vekov.

Český ekumenický překlad: Žid 13:21 nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

Katolický liturgický překlad: Žid 13:21 ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, a nechť působí v nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.

Překlad Jeruzalémská bible: Žid 13:21 vám dá způsobilost plnit jeho vůli ve všem dobrém a vytvoří v nás to, co je mu milé, prostřednictvím Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky! Amen.

Překlad Bible kralická: Žid 13:21 Učiniž vás způsobné ve všelikém skutku dobrém, k činění vůle své, působě v vás to, což jest libé před oblíčejem jeho, skrze Jezukrista, jemuž sláva na věky věků. Amen.

Překlad Bible kralická revidovaná: Žid 13:21

Překlad Nová Bible kralická: Žid 13:21 ať vás přivede k dokonalosti v každém dobrém skutku, abyste konali jeho vůli, když ve vás on působí to, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen.

Překlad Bible 21: Žid 13:21 kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen.

Český studijní překlad: Žid 13:21 ať vás zdokonalí ve všem dobrém k vykonání jeho vůle, čině v nás to, co je před ním příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen.

Překlad Miloše Pavlíka: Hebr 13:21 vás zdokonalí v každém dobrém činu k uskutečnění jeho vůle, uskutečňuje ve vás to, co je před ním příjemné, skrze Ježíše Krista; jemu sláva na věky věků. Amén.

Překlad Františka Žilky: Žid 13:21 utvrď vás ve všem dobrém, abyste splnili jeho vůli, a čiň v nás, co jest milé jemu, skrze Ježíše Krista. Jemu sláva na věky věků! Amen.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Žid 13:21 ať vás udělá způsobilými, abyste plnili jeho vůli ve všem dobrém, a působ v nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.

Překlad Roberta Colu: Žid 13:21 ať vás upevní v každém dobrém díle, abyste konali jeho vůli; neboť způsobí ve vás skrze Ježíše Krista, co se mu libí! Jemu budiž sláva na věky věků! Amen.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Žid 13:21 uzpůsobiž vás v každém díle dobrém ke konání vůle jeho, čině ve vás, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista, jemuž sláva na věky věků. Amen.

Překlad Pavela Škrabala: Žid 13:21 nechť vás upevní v každém dobru, abyste konali jeho vůli, tím, že činí ve vás, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista; jemu buď sláva na věky věků. Amen.

Překlad Nového světa: Hebr 13:21 vás vyzbrojí vším dobrým, abyste činili jeho vůli, a ať v nás koná to, co je příjemné jeho zraku, skrze Ježíše Krista; jemuž buď sláva po celou věčnost. Amen.

Překlad Nový kovenant: Hebr 13:21 vás důkladně osvěží ve veškeré práci dobra do dělání jeho záměru, dělaje ve vás to potěšující v jeho pohledu, skrze Ježíše anointujícího, kterému buď glory do věků těch věků, amen.

Překlad Slovo na cestu: Žid 13:21 Ať vás Bůh uschopní ke konání všeho dobrého, abyste plnili jeho vůli. Kristovou mocí ať ve vás tvoří všecko, co se mu líbí. Jemu buď navždycky sláva. Amen.

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Pt 5:10 Po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ.

Slovenský katolícky preklad: 1 Pt 5:10 A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 5:10 A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Pt 5:10 Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 5:10 Ale Bôh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej večnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, on sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 5:10 No Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal ku svojej večnej sláve v Kristu Ježišovi, vás, keď trocha potrpíte, sám zdokonalí, upevní, posilní, základom opatrí;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 5:10 A Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal do svojej večnej slávy v Kristu, po krátkom utrpení sám vás pripraví, utvrdí, posilní a psotaví na základ.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 5:10 A Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal do svojej večnej slávy v Kristu [Ježišovi], keď krátku chvíľu potrpíte, on sám vás zdokonalí, ztvrdí, posilní a postaví na pevný základ!

Preklad Nového sveta: 1 Pt 5:10 Avšak po tom, čo ste chvíľu trpeli, Boh každej nezaslúženej láskavosti, ktorý vás povolal k svojej večnej sláve v spojení s Kristom, sám dokončí vaše školenie, upevní vás, posilní vás.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 5:10 Ak obstojíte v dočasných utrpeniach, potom Boh plný lásky a milosti zjavenej v Ježišovi Kristovi vám dá večnú radosť, zdokonalí vás, utvrdí, posilní a postaví na pevný základ.

Český ekumenický překlad: 1 Pt 5:10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

Katolický liturgický překlad: 1 Pt 5:10 Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro zásluhy Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Pt 5:10 Budete trochu trpět a pak Bůh veškeré milosti, který vás povolal v Kristu ke své věcné slávě, vás sám obnoví, utvrdí, posílí, upevní.

Překlad Bible kralická: 1 Pt 5:10 Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v Kristu Ježíši, když maličko potrpíte, on dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni, i upevni,

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Pt 5:10

Překlad Nová Bible kralická: 1 Pt 5:10 A když maličko potrpíte, kéž vás Bůh veškeré milosti, jenž nás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, přivede k dokonalosti, upevní, posilní a ustanoví.

Překlad Bible 21: 1 Pt 5:10 Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví.

Český studijní překlad: 1 Pt 5:10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Pt 5:10 Avšak Bůh vší milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, až krátce potrpíte, sám zdokonalí, upevní, posilní, základem opatří;

Překlad Františka Žilky: 1 Pt 5:10 Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu, vás, když na krátko snesete utrpení, sám utvrdí, upevní, posilní.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Pt 5:10 Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro Kristovy zásluhy povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní.

Překlad Roberta Colu: 1 Pt 5:10 Bůh vší milosti, jenž vás povolal skrze Krista [Ježíše] k své věčné slávě, po krátkém utrpení vás zdokonalí, utvrdí a upevní.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Pt 5:10 Bůh pak všeliké milosti, jenž vás povolal k věčné slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utvrdí a upevní.

Překlad Pavela Škrabala: 1 Pt 5:10 Bůh pak veškeré milosti, který vás povolal k své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí, upevní.

Překlad Nového světa: 1 Pt 5:10 Ale potom, co jste chvilku trpěli, Bůh vší nezasloužené laskavosti, který vás povolal ke své věčné slávě ve spojení s Kristem, sám dokončí vaše školení, upevní vás, posilní vás.

Překlad Nový kovenant: 1 Pt 5:10 Ale ten božský veškeré vděčnosti, ten volající nás do jeho věčné glory v anointujícím Ježíšovi, vy krátce pocítivše, sám vás důkladně osvěží, upevní, posilní, založí,

Překlad Slovo na cestu: 1 Pt 5:10 Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ.

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Jn 1:4 Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.

Slovenský katolícky preklad: 1 Jn 1:4 A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 1:4 Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Jn 1:4 Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 1:4 A to vám píšeme nato, aby bola vaša radosť naplnená.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 1:4 A tieto veci vám píšeme, aby vaša radosť bola plná.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 1:4 A toto vám píšeme, aby vaša radosť bola úplná.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 1:4 A toto vám píšeme, aby vaša radosť bola úplná.

Preklad Nového sveta: 1 Jn 1:4 A tak píšeme tieto veci, aby bola naša radosť úplná.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 1:4 aby sa tým naša radosť vzájomne znásobila.

Český ekumenický překlad: 1 Jn 1:4 To píšeme, aby naše radost byla úplná.

Katolický liturgický překlad: 1 Jn 1:4 Toto píšeme, aby naše radost byla úplná.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Jn 1:4 To vše vám píšeme, aby naše radost byla úplná.

Překlad Bible kralická: 1 Jn 1:4 A totoť píšeme vám, aby radost vaše byla plná.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Jn 1:4

Překlad Nová Bible kralická: 1 Jn 1:4 A toto vám píšeme, aby vaše radost byla úplná.

Překlad Bible 21: 1 Jn 1:4 Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá.

Český studijní překlad: 1 Jn 1:4 Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Jn 1:4 A tyto věci vám píšeme, aby vaše radost byla plná.

Překlad Františka Žilky: 1 Jn 1:4 Toto vám píšeme, aby vaše radost byla úplná.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Jn 1:4 A toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná.

Překlad Roberta Colu: 1 Jn 1:4 A toto [vám] píšeme, [abyste se radovali a] aby vaše radost byla dokonalá.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Jn 1:4 A toto vám píšeme, (abyste se radovali a) aby radost vaše byla úplná.

Překlad Pavela Škrabala: 1 Jn 1:4 A toto píšeme, aby naše radost byla úplná.

Překlad Nového světa: 1 Jn 1:4 A tak píšeme tyto věci, aby naše radost byla v plné míře.

Překlad Nový kovenant: 1 Jn 1:4 A tyto věci vám píšeme, aby vaše radost byla naplněná.

Překlad Slovo na cestu: 1 Jn 1:4 aby se tím naše radost vzájemně znásobila.

Existujú dve verzie: 1. naša – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie).

2. vaša – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

 

Štvrtou podskupinou sú verše, v ktorých sa konkretizuje niečo, napríklad niektoré rukopisy uvádzajú osobu a iné zase len nevyjadrený podmet. V slovenských a českých prekladoch je buď meno osoby, alebo len osobné zámeno, alebo je daný podmen nevyjadrený. Príkladom je napríklad:

Ekumenický preklad: Mk 10:6 No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu.

Katolícky preklad: Mk 10:6 Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 10:6 Ale od počiatku stvorenia Boh ich stvoril ako muža a ženu.

Evanjelický preklad: Mk 10:6 Od počiatku stvorenia však stvoril ich Boh ako muža a ženu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 10:6 ale od počiatku stvorenia ich učinil Bôh mužom a ženou.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 10:6 no od počiatku stvorenia ich Boh spravil mužským a ženským pohlavím;

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 10:6 na počiatku sveta však Boh stvoril (ľudí) ako muža a ženu.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 10:6 od počiatku stvorenia však utvoril ich muža a ženu.

Preklad Nového sveta: Mk 10:6 Avšak od začiatku stvorenia ‚ich vytvoril ako muža a ženu.

Preklad Nádej pre každého: Mk 10:7 Hneď na začiatku stvoril človeka ako nerozlučnú dvojicu, muža a ženu,

Český ekumenický překlad: Mk 10:6 Od počátku stvoření ‚Bůh učinil člověka jako muže a ženu;

Katolický liturgický překlad: Mk 10:6 Na začátku při stvoření však Bůh 'učinil lidi jako muže a ženu'.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 10:6Ale od počátku stvoření On je učinil jako muže a ženu.

Překlad Bible kralická: Mk 10:6 Ale od počátku stvoření muže a ženu učinil je Bůh.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 10:6

Překlad Nová Bible kralická: Mk 10:6 Ale od počátku stvoření je Bůh 'učinil muže a ženu'.

Překlad Bible 21: Mk 10:6 "Od počátku stvoření je ale Bůh ‚učinil jako muže a ženu'.

Český studijní překlad: Mk 10:6 Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 10:6 od počátku stvoření je však Bůh učinil mužským a ženským pohlavím;

Překlad Františka Žilky: Mk 10:6 Ale od počátku stvoření “jako muže a ženu je stvořil;

Překlad Ondřeje M. Petrů: Mk 10:6 Při stvoření světa stvořil Bůh lidi jako muže a ženu.

Překlad Roberta Colu: Mk 10:6 Na počátku stvoření však stvořil Bůh lidi jako muže a ženu.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 10:6 Na počátku stvoření však učinil je Bůh mužem a ženou.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 10:6 Avšak na počátku stvoření učinil je Bůh jako muže a ženu.

Překlad Nového světa: Mk 10:6 Avšak od počátku stvoření ‚je On učinil [jako] muže a ženu.

Překlad Nový kovenant: Mk 10:6 ale od vlády stvoření je božský udělal mužským a ženskou.

Překlad Slovo na cestu: Mk 10:6 Hned na počátku stvořil člověka jako nerozlučnou dvojici, muže a ženu.

1. Konkretizujú: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

2. Nekonkretizujú: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 17:20 On im odpovedal: Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné.

Slovenský katolícky preklad: Mt 17:20 On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: “Prejdi odtiaľto ta!” - prejde. A nič vám nebude nemožné.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 17:20 On im povedal: „Lebo máte málo viery. Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta,“ prejde. Nič vám nebude nemožné.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 17:20 Odpovedal im: Pre svoju malú vieru! Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 17:20 A on im povedal: Pre vašu neveru; lebo ameň vám hovorím, keby ste mali vieru jako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam hen! a prejde, a nič vám nebude nemožným.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 17:20 A on im vraví: Pre vašu neveru, lebo veru, vravím vám: ak budete mať vieru ako zrno horčice, rieknete tomuto vrchu: presuň sa odtiaľto tamto, a presunie sa a nič vám nebude nemožné.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 17:19 Ježiš im riekol: „Pre nedostatok viery. Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru, ako horčičné zrnko, a poviete tejto hore: Prejdi odtiaľto ta! - prejde a nič vám nebude nemožné.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 17:20 A on im povedal: „Pre svoju neveru. Lebo skutočne, hovorím vám, ak máte vieru ako horčičné zrnko, poviete tomuto vrchu: ,Prejdi odtiaľto ta!’ i prejde. A nič vám nebude nemožné.

Preklad Nového sveta: Mt 17:20 Povedal im: „Pre vašu malú vieru. Lebo pravdivo vám hovorím, ak budete mať vieru veľkosti horčičného zrna, poviete tomuto vrchu: ‚Prenes sa odtiaľto tam,‘ a on sa prenesie, a nič pre vás nebude nemožné.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 17:20 Ježiš im odpovedal: „Lebo málo veríte. Ak budete mať vieru aspoň ako horčičné semienko a poviete tomuto vrchu: Posuň sa!, poslúchne vás. Nič pre vás nebude nemožné.

Český ekumenický překlad: Mt 17:20 On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“

Katolický liturgický překlad: Mt 17:20 Řekl jim: “Pro svou malou víru. Amen, pravím vám: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: 'Přesuň se odtud tam!', a přesune se; a nic vám nebude nemožné.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 17:20 „Protože máte malou víru,“ říka jim. „Neboť vpravdě vám říkám, budete-li mít víru jako hořčičné zrno, řeknete této hoře: Přesuň se odtud tamhle, a ona se přesune a nic vám nebude nemožné.“

Překlad Bible kralická: Mt 17:20 Ježíš pak řekl jim: Pro nevěru svou. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrno horčičné, díte hoře této: Přejdi odsud tam, i přejde, a nebudeť vám nic nemožného.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 17:20

Překlad Nová Bible kralická: Mt 17:20 Ježíš jim řekl: "Kvůli své nevěře. Amen, říkám vám, když budete mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete této hoře: 'Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné.

Překlad Bible 21: Mt 17:20 "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné."

Český studijní překlad: Mt 17:20 On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 17:20 A on jim praví: Pro vaši nevěru, neboť věru, pravím vám: budete-li míti víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: přesuň se odtud onam, a přesune se a nic vám nebude nemožno.

Překlad Františka Žilky: Mt 17:20 Řekl jim: „Pro nedostatek víry! Vpravdě vám pravím, budete-li míti víru třeba jen jako zrno hořčičné, řeknete této hoře: “Přejdi odtud tam!”, i přejde. Nic vám nebude nemožného.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 17:20 Řekl jim: “Pro svou malou víru. Skutečně, říkám vám: budete-li mít víru jali hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: Pohni se odtud tamhle!’, a pohne se, a nic pro vás nebude nemožné.

Překlad Roberta Colu: Mt 17:19 Dí jim [Ježíš]: „Pro malou svou víru. Vpravdě zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrnko hořčičné a řeknete této hoře:,Přejdi odtud tamto,' a přejde; a nic vám nebude nemožno.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 17:19 A on pravil jim: „Pro malou víru svou. Vpravdě zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrno hořčičné, řeknete této hoře:,Přejdi odtud tamto‘ a přejde, a nic nebude vám nemožno.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 17:20 A on jim praví: „Pro svou malou víru. Vpravdě totiž vám pravím: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete této hoře: ´Přejdi odtud tam!´, a přejde, a nic vám nebude nemožné.“

Překlad Nového světa: Mt 17:20 Řekl jim: „Kvůli vaší malé víře. Vpravdě vám totiž říkám, jestliže budete mít víru velikosti hořčičného zrna, řeknete této hoře: ‚Přemísti se odtud tam‘, a ona se přemístí, a nic pro vás nebude nemožné.“

Překlad Nový kovenant: Mt 17:20 A Ježíš jim řekl, Skrze vaši nevíru! Protože amen vám vykládám! Když držíte víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, Přejdi odsud tam a přejde. A nic vám nebude nemožné!

Překlad Slovo na cestu: Mt 17:20 Ježíš jim odpověděl: "Protože málo věříte. Budete-li mít víru alespoň jako semínko hořčice a řeknete této hoře:,Posuň se", poslechne vás. Nic pro vás nebude nemožné.

lebo nemáte vieru

1. Konkretizujú: W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

2. Nekonkretizujú: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskula 33.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 5:44 Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?!

Slovenský katolícky preklad: Jn 5:44 Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 5:44 Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá prichádza od samého Boha!

Slovenský evanjelický preklad: Jn 5:44 Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha?

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 5:44 Jako vy môžete uveriť, ktorí prijímate chválu jedni od druhých a chvály od samého, jediného Boha nehľadáte?!

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 5:44 Ako môžete uveriť vy, ktorí prijímate slávu od seba navzájom a o slávu tú, ktorá prichodí jedine od Boha, sa neusilujete?

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 5:44 Akože môžete uveriť vy, ktorí prijímate slávu jeden od druhého a nestaráte sa získať si slávu výlučne u Boha?

Preklad Bohuslava Košu: Jn 5:44 Akože môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu navzájom, a nehľadáte slávu od samého Boha?

Preklad Nového sveta: Jn 5:44 Ako môžete veriť, keď prijímate slávu jeden od druhého a nehľadáte slávu, ktorá pochádza od jediného Boha?

Preklad Nádej pre každého: Jn 5:44 Nečudujem sa, že mi nemôžete uveriť, lebo vám väčšmi záleží na tom, aby ste sa páčili ľuďom ako Bohu.

Český ekumenický překlad: Jn 5:44 Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte!

Katolický liturgický překlad: Jn 5:44 Jak vy můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen od samého Boha?

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 5:44 Jak můžete věřit, vy, kteří přijímáte svou slávu jedni od druhých a nevyhledáváte slávu, jež pochází od jediného Boha.

Překlad Bible kralická: Jn 5:44 Kterak vy můžete věřiti, chvály jedni od druhých hledajíce, poněvadž chvály, kteráž jest od samého Boha, nehledáte?

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 5:44 Jak můžete uvěřit vy, když přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte?

Překlad Nová Bible kralická: Jn 5:44 Jak byste vy mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých a tu chválu, která je od samotného Boha, nehledáte.

Překlad Bible 21: Jn 5:44 Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte.

Český studijní překlad: Jn 5:44 Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale slávu, která je od jediného Boha, nehledáte?

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 5:44 Jak můžete uvěřiti vy, kteří přijímáte slávu od sebe navzájem a o slávu, tu, jež přichází jediné od Boha, neusilujete?

Překlad Františka Žilky: Jn 5:44 Jak vy můžete uvěřiti, když přijímáte oslavu jeden od druhého, ale nehledáte oslavy od jediného Boha?

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 5:44 Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jeden od druhého, a nehledáte slávu jen od samého Boha?

Překlad Roberta Colu: Jn 5:44 Jak můžete uvěřiti vy, kteří přijímáte čest jedni od druhých, a té cti, která jest od jediného Boha, nehledáte?

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 5:44 Kterak můžete uvěřiti vy, kteří přijímáte čest jedni od druhých, a té cti, která jest od jediného Boha, nehledáte?

Překlad Pavela Škrabala: Jn 5:44 Jak byste mohli uvěřit vy, když přijímáte oslavu jeden od druhého, ale nehledáte slávu, která pochází jedině od Boha?

Překlad Nového světa: Jn 5:44 Jak můžete věřit, když přijímáte slávu jeden od druhého a nehledáte slávu, která je od jediného Boha?

Překlad Nový kovenant: Jn 5:44 Jak vy můžete věřit, berouce glory jeden při druhém a tu glory, tu jedině při božském, nehledáte?

Překlad Slovo na cestu: Jn 5:44 Jak byste mi mohli uvěřit, když se chcete líbit lidem a ne Bohu.

 1. Konkretizujú: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrhi – Jeruzalemský (Hierosolymitanum) preklad (6. storočie), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

2. Nekonkretizujú: Papyrusy P66 (cca. 200) a P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 22:63 Muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho.

Slovenský katolícky preklad: Lk 22:63 Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 22:63 Chlapi, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 22:63 Mužovia, ktorí držali Ježiša, sa Mu posmievali, bili Ho,

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 22:63 A mužovia, ktorí držali Ježiša, posmievali sa mu a bili ho.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 22:63 A tí muži, ktorí ho mali medzi sebou, sa mu bijúc ho posmievali,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 22:63 Mužovia, ktorí ho strážili, vysmievali sa mu a bili ho.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 22:63 A mužovia, ktorí ho držali, posmievali sa mu a bili ho.

Preklad Nového sveta: Lk 22:63 Muži, ktorí ho mali vo väzbe, sa mu posmievali a bili ho;

Preklad Nádej pre každého: Lk 22:63 Stráž sa začala Ježišovi posmievať.

Český ekumenický překlad: Lk 22:63 Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a bili ho;

Katolický liturgický překlad: Lk 22:63 Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a bili ho,

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 22:63 Muži, kteří ho střežili, se mu posmívali a bili ho;

Překlad Bible kralická: Lk 22:63 Muži pak ti, kteříž drželi Ježíše, posmívali se jemu, tepouce ho.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 22:63

Překlad Nová Bible kralická: Lk 22:63 A ti muži, kteří hlídali Ježíše, se mu posmívali a tloukli ho.

Překlad Bible 21: Lk 22:63 Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu posmívali a tloukli ho.

Český studijní překlad: Lk 22:63 Muži, kteří Ježíše hlídali, se mu posmívali a bili ho.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 22:63 A ti muži, kteří ho měli mezi sebou, se mu, bijíce ho, posmívali,

Překlad Františka Žilky: Lk 22:63 Muži, kteří jej hlídali, posmívali se mu, bili jej,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 22:63 Lidé, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a bili ho;

Překlad Roberta Colu: Lk 22:63 Ti muži, kteří drželi Ježíše, posmívali se mu a bili ho.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 22:63 A ti muži, kteří jej drželi, posmívali se mu tlukouce ho.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 22:63 A muži, kteří ho střežili, posmívali se mu a bili ho.

Překlad Nového světa: Lk 22:63 Muži, kteří ho měli ve vazbě, si z něho začali tropit žerty a tloukli ho;

Překlad Nový kovenant: Lk 22:63 A ti muži spoludržící Ježíše se mu vysmívali, bijíce jej

Překlad Slovo na cestu: Lk 22:63 Stráž se začala Ježíšovi vysmívat.

1. Konkretizujú: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); sýrsky preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

2. Nekonkretizujú: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); staré latinské preklady a preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 4:46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna.

Slovenský katolícky preklad: Jn 4:46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 4:46 Prišiel teda znovu do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 4:46 Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 4:46 A tedy zase prišiel Ježiš do Galilejskej Kány, kde bol učinil z vody víno. A bol nejaký kráľovský úradník, ktorého syn bol nemocný v Kafarnaume.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 4:46 Prišiel teda zasa do Kány v Galilei, kde vodu spravil vínom. A v Kafarnaúme bol akýsi dvoran, ktorého syn bol nemocný;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 4:46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde bol remenil vodu na víno. V (blízkom) Kafarnaume býval istý kráľovský úradník, ktorého syn bol chorý.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 4:46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde bol urobil z vody víno. Tam bol istý kráľovský dvoran, ktorý mal v Kafarnaume nemocného syna.

Preklad Nového sveta: Jn 4:46 Tak prišiel opäť do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľov slúžiaci, ktorého syn v Kafarnaume bol chorý.

Preklad Nádej pre každého: Jn 4:46 Keď Ježiš prechádzal Galileou, znova zavítal do mestečka Kána, kde predtým premenil vodu na víno. Istý vysoký úradník z mesta Kafarnaum, ktorý mal na smrť chorého syna,

Český ekumenický překlad: Jn 4:46 Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen.

Katolický liturgický překlad: Jn 4:46 Přišel tedy zase do Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnau.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 4:46 Opět tedy přišel do galilejskej Kány, kde předtím proměnil vodu ve víno. A tam byl jistý královský úředník, jenž měl v Kafarnaumu nemocného syna.

Překlad Bible kralická: Jn 4:46 Tedy opět přišel Ježíš do Kány Galilejské, kdež učinil byl z vody víno. I byl jeden královský služebník v Kafarnaum, jehožto syn nemocen byl.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 4:46

Překlad Nová Bible kralická: Jn 4:46 Přišel tedy znovu do Kány Galilejské, kde udělal z vody víno. A tam byl jeden královský úředník, jehož syn byl nemocný v Kafarnaum.

Překlad Bible 21: Jn 4:46 Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný.

Český studijní překlad: Jn 4:46 Ježíš opět přišel do Kány Galilejské, kde z vody učinil víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnaum.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 4:46 Přišel tedy zase do Kány v Galilei, kde vodu učinil vínem. A v Kafarnaúmu byl jakýsi dvořan, jehož syn byl nemocen;

Překlad Františka Žilky: Jn 4:46 Přišel tedy zase do Kány galilejské, kde učinil z vody víno. Byl tam nějaký královský úředníky jehož syn byl nemocen v Kafarnau.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 4:46 A přišel zase do galilejské Kány, kde předtím proměnil vodu ve víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnau.

Překlad Roberta Colu: Jn 4:46 Přišel tedy zase do Kány Galilejské, kde dříve proměnil vodu ve víno. V Kafarnau byl jeden královský úředník, jehož syn byl nemocen.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 4:46 Přišel tedy zase do Kány galilejské, kdež byl proměnil vodu ve víno. A byl jeden úředník královský v Kafarnaum, jehož syn byl nemocen.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 4:46 přišel tedy opět do galilejské Kány, kde proměnil vodu ve víno. A jeden královský úředník měl v Kafarnau nemocného syna.

Překlad Nového světa: Jn 4:46 Tak opět přišel do galilejské Kány, kde [předtím] přeměnil vodu ve víno. A byl tam nějaký králův sloužící, jehož syn byl nemocný v Kafarnaum.

Překlad Nový kovenant: Jn 4:46 Proto ten Ježíš přišel znovu do Kany Galilejské, kde udělal vodu vínem. A byl tam nějaký královský, jehož syn byl zesláblý v Kapernaum.

Překlad Slovo na cestu: Jn 4:46 Když Ježíš procházel Galileou, zastavil se také v Káně, kde před nedávnem při svatbě proměnil vodu ve víno. Nedaleko odtud leželo město Kafarnaum. Zde žil jeden královský úředník, jehož syn těžce onemocněl.

1. Konkretizujú: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); f1, f13; sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

2. Nekonkretizujú: Papyrusy P66 (cca. 200) a P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); Uncial 086; Minuskuly 33 a 1241; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), koptský preklad Copsa.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 5:19 Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn.

Slovenský katolícky preklad: Jn 5:19 Ježiš im vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 5:19 Ježiš im odpovedal a hovoril: „Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí aj Syn.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 5:19 Ježiš im teda odpovedal: Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 5:19 A tak odpovedal Ježiš a riekol im: Ameň, ameň vám hovorím, že Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho Otca, lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj Syn.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 5:19 Ježiš teda odvetil a povedal im: Veru, veru, vravím vám: Syn nemôže sám od seba konať nič, iba čokoľvek vidí Otca konať, lebo ktorékoľvek veci koná on, tie koná podobne aj Syn,

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 5:19 Ale Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže sám od seba nič robiť, čo nevidí robiť Otca. Čo tento robí, to rovnako robí aj Syn.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 5:19 Tu sa ozval Ježiš a povedal im: „Skutočne, skutočne, hovorím vám: Syn nemôže sám od seba nič robiť, len čo vidí robiť Otca. Čo totiž tento robí, to rovnako robí aj Syn.

Preklad Nového sveta: Jn 5:19 Ježiš im odpovedajúc riekol: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Syn nemôže nič robiť sám od seba, ale iba to, čo vidí robiť Otca. Veď čokoľvek On robí, to isté robí aj Syn.

Preklad Nádej pre každého: Jn 5:19 Ježiš sa bránil: „Syn nemôže robiť nič sám od seba. Robí len to, čo vidí robiť Otca, a robí to takisto.

Český ekumenický překlad: Jn 5:19 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.

Katolický liturgický překlad: Jn 5:19 Ježíš jim na to řekl: “Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám ze sebe konat nic, nýbrž jen to, co vidí, že koná Otec; co totiž koná on, koná stejně i Syn.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 5:19 Ježíš se tedy opět ujal slova a říkal jim: „Vpravdě, vpravdě vám říkám, Syn nemůže činit sám od sebe nic, pokud to nevidí činit Otce; to, co činí on, činí rovněž Syn.

Překlad Bible kralická: Jn 5:19 I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen pravím vám: Nemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což vidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně činí.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 5:19

Překlad Nová Bible kralická: Jn 5:19 Ježíš jim tedy odpověděl a řekl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Neboť cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn.

Překlad Bible 21: Jn 5:19 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn.

Český studijní překlad: Jn 5:19 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí on, to činí stejně i Syn.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 5:19 Ježíš tedy odpověděl a řekl jim: Věru, věru, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe konat nic, leč cokoli vidí Otce konat, neboť kterékoli věci koná on, ty koná podobně i Syn,

Překlad Františka Žilky: Jn 5:19 Ježíš jim odpověděl: „Vpravdě, vpravdě vám pravím: Syn nemůže sám ze sebe činiti nic, leč co vidí činiti Otce; co onen činí, to činí i Syn stejně.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 5:19 Ježíš jim na to řekl: “Ano, skutečně, říkám vám: Syn nemůže sám ze sebe konat nic, ale jen to, co vidí konat Otce; a co koná on, koná stejně i Syn.

Překlad Roberta Colu: Jn 5:19 Ježíš jim tedy odpověděl takto: „Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nemůže Syn činiti něco sám ze sebe, nýbrž jen to, co vidí činiti Otce. Cokoli tedy činí On, to činí podobně i Syn;

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 5:19 Ježíš tedy odpověděl jim: „Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nemůže Syn sám od sebe činiti ničeho, leč co vidí, že činí Otec. Cokoli totiž činí On, to činí podobně i Syn;

Překlad Pavela Škrabala: Jn 5:19 Ježíš jim tedy odpověděl: „Vpravdě, vpravdě vám pravím: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, leč co vidí dělat Otce; neboť cokoli dělá on, dělá podobně i Syn.

Překlad Nového světa: Jn 5:19 Ježíš proto přikročil k tomu, aby jim v odpověď řekl: „Vpravdě, vpravdě vám říkám: Syn nemůže dělat ani jedinou věc ze své vlastní iniciativy, ale jenom to, co vidí dělat Otce. Vždyť cokoli On dělá, to dělá podobně i Syn.

Překlad Nový kovenant: Jn 5:19 Proto Ježíš odpověděl a řekl jim, Amen, amen vám vykládám, ten syn nemůže dělat nic od sebe, když si nehledí co otec dělá, protože kterékoliv věci onen dělá, tyhle i ten syn dělá podobně.

Překlad Slovo na cestu: Jn 5:19 Ježíš na jejich hrozby odpověděl: "Syn může opravdu dělat jen to, co vidí, že dělá jeho Otec. A činí to právě tak jako on. Vždyť

1. Konkretizujú: Papyrus P66 (cca. 200); א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400),.

2. Nekonkretizujú: Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 4:17 Preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi.

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 4:17 Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna, verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi, ako učím všade po všetkých cirkvách.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 4:17 Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna a verného v Pánovi. On vám pripomenie moje pravidlá života v Kristovi Ježišovi, ako učím všade po všetkých cirkvách.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 4:17 Na to som vám poslal Timotea, svoje milované dieťa a verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade, v každom cirkevnom zbore.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 4:17 Preto som vám poslal Timotea, ktorý je mojím milovaným dieťaťom a verným v Pánovi, ktorý vás upomenie na moje cesty v Kristu Ježišovi, jako učím všade v každom sbore.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 4:17 Pre túto príčinu som vám poslal Timoteja, ktorý je moje milované a verné dieťa v Pánovi; ten vám pripomenie moje cesty, aké sú v Kristovi, podľa toho, ako všade, v každom zhromaždení, vyučujem.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 4:17b Nato som vám poslal Timoteja, svoj milované a verné dieťa v Pánovi, aby vám pripomenul moje životné zásady v Kristu, ktoré učím všade po cirkevných obciach.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 4:17 Nato som vám poslal Timoteja, svoje milované a verné dieťa v pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristu [Ježišovi], ako učím všade, v každom zhromaždení.

Preklad Nového sveta: 1 Kor 4:17 Preto k vám posielam Timoteja, lebo je mojím milovaným verným dieťaťom v spojitosti s Pánom; a ten vám pripomenie moje spôsoby v súvislosti s Ježišom Kristom, tak ako vyučujem všade v každom zbore.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 4:17 Práve preto k vám posielam svojho milovaného a verného spolupracovníka Timoteja. Viete, že ho mám rád ako vlastného syna. Ten vám pripomenie moje kresťanské zásady, ako ich vyučujem v každom zbore.

Český ekumenický překlad: 1 Kor 4:17 Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi.

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 4:17 Z toho důvodu k vám také posílám Timoteje, svého milovaného a věrného syna v Pánu. On vám připomene, jak jednám jako křesťan, jak tomu také učím všude v každé církevní obci.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 4:17 Právě proto jsem k vám poslal Timotea, jenž můj milovaný a v Pánu věrný syn; on vám připomene má pravidla, jak se máte v Kristu Ježíši, ta, kterým učím všude ve všech církvích.

Překlad Bible kralická: 1 Kor 4:17 Pro tu příčinu poslal jsem vám Timotea, kterýž jest syn můj milý a věrný v Pánu. Tenť vám připomínati bude, které jsou cesty mé v Kristu, jakž všudy v každé církvi učím.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 4:17

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 4:17 Proto jsem k vám poslal Timotea, který je můj milovaný a věrný syn v Pánu. On vám připomene mé cesty v Kristu, jak učím všude v každé církvi.

Překlad Bible 21: 1 Kor 4:17 Proto také za vámi posílám Timotea, svého milovaného a věrného syna v Pánu, který vám připomene mé způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu.

Český studijní překlad: 1 Kor 4:17 Proto jsem k vám poslal Timotea, který je mým milovaným a věrným synem v Pánu. On vám připomene moje cesty v Kristu Ježíši, jak učím všude v každém sboru.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 4:17 Pro tuto příčinu jsem vám poslal Timothea, jenž je mé milované a věrné dítě v Pánu; ten vám připomene mé cesty, jaké jsou v Kristu, podle toho, jak všude, v každém shromáždění, vyučuji.

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 4:17 K témuž cíli posílám Timotea, jenž je mým milovaným a věrným synem v Pánu; on vám připomene cesty, po kterých kráčím v křesťanství, jak učím všude v každé církvi.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 4:17 Z toho důvodu taky k vám posílám Timoteje, svého milovaného a věrného syna v křesťanské víře. On vám připomene, jak jednám jakožto křesťan - jak tomu také všude v každé církevní obci učím.

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 4:17 Proto vám posílám Timotheje, svého milovaného a věrného syna v Pánu. Ten vám připomene mé učení v Kristu [Ježíši], jak (je) hlásám všude v každé křesťanské obci.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 4:17 Proto vám posílám Timotea, jenž jest můj syn milovaný a věrný v Pánu; ten připomene vám cesty mé, (které jsou) v Kristu Ježíši, jak učím všude v každé církvi.

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 4:17 Kvůli tomu jsem k vám poslal Timotheje, který je můj drahý a věrný syn v Pánu; ten vám připomene, jaké jsou moje cesty v Kristu Ježíši, kterým učím všude v každé církvi.

Překlad Nového světa: 1 Kor 4:17 Proto k vám posílám Timotea, jelikož je mým milovaným a věrným dítětem v Pánu; a připomene vám mé metody ve spojitosti s Kristem Ježíšem, právě jak všude vyučuji v každém sboru.

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 4:17 Skrze toto jsem vám poslal Timothea, který je mým milujícím a věřícím dítětem v panujícím, který vám připomene moje cesty v anointujícím, podle toho, jak vyučuji všude ve všech shromážděních vyvolaných.

Překlad Slovo na cestu: 1 Kor 4:17 Z téhož důvodu k vám posílám svého milovaného a věrného spolupracovníka Timoteje. Víte, že ho mám rád jako svého vlastního syna. Ten vám připomene mé křesťanské způsoby, jak jim taky v každé církevní obci vyučuji.

1. Konkretizujú: Papyrus P46 (cca. 200); א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); preklad Vgc – Latinská Vulgata klementinská revízia (1592).

2. Nekonkretizujú: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); preklady Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

 

Ekumenický preklad: Gal 6:12 Tí, čo sa chcú páčiť podľa tela, vás nútia, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž.

Katolícky preklad: Gal 6:12 Všetci, čo sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gal 6:12 Ľudia, čo sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás, aby ste sa dali obrezať, len aby sa vyhli prenasledovaniu pre Kristov kríž.

Evanjelický preklad: Gal 6:12 Tí, ktorí sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás dať sa obrezať, ale iba preto, aby ich pre kríž Krista Ježiša neprenasledovali.

Preklad Jozefa Roháčka: Gal 6:12 Všetci, ktorí chcú byť pekní v tele, tí vás nútia obrezovať sa, len aby neboli prenasledovaní pre kríž Kristov.

Preklad Miloša Pavlíka: Gal 6:12 Koľkí sa chcú pekne ukázať v mäse, tí vás nútia dávať sa obrezávať, len aby neboli prenasledovaní pre Kristov kríž,

Preklad Štefana Porúbčana: Gal 6:12 Tí, čo sa chcú ukázať v telesných veciach, títo vás nútia, aby ste sa dali obrezeť, len aby ich neprenasledovali pre kríž Kristov.

Preklad Bohuslava Košu: Gal 6:12 Všetci, čo sa chcú páčiť v „mäse“, títo vás nútia, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre kríž Kristov.

Preklad Nového sveta: Gal 6:12 Všetci, ktorí chcú mať príjemný vzhľad v tele, pokúšajú sa vás nútiť k obriezke, len aby neboli prenasledovaní pre mučenícky kôl Krista, Ježiša.

Preklad Nádej pre každého: Gal 6:12 Tým, ktorí vás nútia dávať sa obrezať, ide len o to, aby získali priazeň Židov a aby ich neprenasledovali, že sa priznávajú k ukrižovanému Kristovi.

Český ekumenický překlad: Gal 6:12 Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše.

Katolický liturgický překlad: Gal 6:12 Všichni ti, co by se rádi udělali pěknými zachováváním těch vnějších věcí, nutí vás k tomu, abyste přijali obřízku. Dělají to proto, aby se vyhnuli pronásledování kvůli Kristovu kříži.

Překlad Jeruzalémská bible: Gal 6:12 Lidé, kteří chtějí dobře vypadat v těle, právě ti vás nutí k obřízce a dělají to jen proto, aby se vyhnuli pronásledování pro Kristův kříž.

Překlad Bible kralická: Gal 6:12 Ti, kteříž chtějí tvární býti podlé těla, nutí vás, abyste se obřezovali, jedné aby protivenství pro kříž Kristův netrpěli.

Překlad Bible kralická revidovaná: Gal 6:12

Překlad Nová Bible kralická: Gal 6:12 Ti, kdo chtějí dobře vypadat v těle, vás nutí, abyste se obřezávali, jen proto, aby nebyli pronásledováni pro Kristův kříž.

Překlad Bible 21: Gal 6:12 Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž.

Český studijní překlad: Gal 6:12 Ti, kteří chtějí vypadat dobře před lidmi, vás nutí dávat se obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Kristův.

Překlad Miloše Pavlíka: Gal 6:12 Kteříkoli se chtějí pěkně ukázat v mase, ti vás nutí dávat se obřezávat, jen aby nebyli pronásledováni pro Kristův kříž,

Překlad Františka Žilky: Gal 6:12 Všichni ti, kdo chtějí před vámi vypadati krásně po stránce tělesné, vás nutí, abyste se dávali obřezávati, jen proto, aby nebyli pronásledováni pro Kristův kříž.

Překlad Ondřeje M. Petrů: Gal 6:12 Všichni ti, kdo by se rádi udělali pěknými zachováváním těch vnějškovostí, nutí vás k tomu, abyste přijali obřízku. Dělají to proto, aby se vyhnuli pronásledování, že věří v Kristův kříž.

Překlad Roberta Colu: Gal 6:12 Všichni, kdo se chtějí zalíbiti lidem, nutí vás k obřízce, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Kristův.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Gal 6:12 Všichni kteří se chtějí zalíbiti v těle, nutí vás, abyste se obřezali, jenom aby nebyli pronásledováni pro kříž Kristův.

Překlad Pavela Škrabala: Gal 6:12 Všichni ti, kdo chtějí pěkně vypadat v tělesnosti, nutí vás, abyste se dávali obřezávati, jen aby nebyli pronásledováni pro Kristův kříž.

Překlad Nového světa: Gal 6:12 Všichni, kdo chtějí mít líbivý vzhled v těle, jsou ti, kdo se vás pokoušejí nutit k obřízce, jen aby nebyli pronásledováni pro mučednický kůl KRISTA, Ježíše.

Překlad Nový kovenant: Gal 6:12 Jak mnozí se chtějí dobře tvářit ve fleši, tito vás donucují se obřezat, jedině aby nebyli křížem anointujícího pronásledovaní,

Překlad Slovo na cestu: Gal 6:12 Těm, kteří vám vnucují obřízku, jde jenom o to, aby se vyhnuli šikanování kvůli nepopulárnímu Kristovu kříži.

1. Konkretizujú: Papyrus P46 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia).

2. Nekonkretizujú: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia); preklady Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

 

Nekonkretizujú slovom Ježiš (Ιησους) v týchto veršov tieto rukopisy:

Mt 4:12 – א, B, C*vid, D, Z; Minuskuly 33, 700, 1010, 1241; Itff1, Itk, Syrs

Mt 4:23 – B; ℓ 20, ℓ 1043, Syrc, Copsa, Copmae-1

Mt 8:3 – א, B, C*; f1, f13; Minuskuly 33, 892; Itk, Copsa, Copbo

Mt 8:7 – א, B; Minuskula 892, Itk, Syrs, Copbo

Mt 8:22 – א; Minuskula 33; Itb, Itc, Itk, Itq, Syrs

Mt 8:29 – א, B, C*vid, L; f1; Minuskuly 33, 892; Itff1, Itk, Itl, Syrs, Copsa, Copmae

Mt 9:12 – א, B, D; Unciály 0233*, 0281; Minuskuly 892, 1010, 1424; ℓ 844; Ita, Itf, Ith, Itq, Syrs, Copsa, Copmae

Mt 9:22 – א*, D; Syrs

Mt 12:25 – P21; א, B, D; Minuskula 892*; ℓ 387; Syrs, Syrc, Syrp, Copsa, Copbo

Jn 20:21 – א, D, L, W, Ψ; Unciál 050; Vg, Syrs

Kol 1:28 – אc, Dc, H, Ψ

To je len malý zlomok veršov.

Prípadne slovo Kristus (Χρισκοῡ), napr.:

1 Kor 16:23 – א*, B; Minuskuly 2, 33, 35, 226, 356, 442, 823, 1611, 1908, 2002; Vg

 

Alebo formou privlastňovacieho prídavného mena „Božie, Božia, Božieho“, príkladom je:

Slovenský ekumenický preklad: Gal 3:21 Je teda zákon proti Božím prísľubom? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, spravodlivosť by bola naozaj zo zákona.

Slovenský katolícky preklad: Gal 3:21 Je teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gal 3:21 Protirečí teda Zákon Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný Zákon, ktorý by mohol oživovať, vtedy by naozaj spravodlivosť pochádzala zo Zákona.

Slovenský evanjelický preklad: Gal 3:21 Či je teda zákon proti zasľúbeniam Božím? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon, ktorý môže oživiť, bola by spravodlivosť skutočne zo zákona.

Preklad Jozefa Roháčka: Gal 3:21 Tak tedy je zákon proti zasľúbeniam Božím? Nech sa nestane! Lebo keby bol býval daný zákon, ktorý by bol mohol oživiť, vtedy by skutočne bola spravedlivosť bývala zo zákona.

Preklad Miloša Pavlíka: Gal 3:21 Je teda zákon proti Božím prísľubom? Ani pomyslieť! Áno, keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživiť, bola by spravodlivosť skutočne na základe zákona,

Preklad Štefana Porúbčana: Gal 3:21 Je teda Zákon proti Božím prisľúbeniam? Rozhodne nie! Keby Boh dal taký zákon, ktorý by mohol dávať život, spravodlivosť by bola skutočne zo Zákona.

Preklad Bohuslava Košu: Gal 3:21 Je teda zákon proti zasľúbeniam Božím? Vôbec nie! Keby totiž bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživiť, spravodlivosť by bola skutočne zo zákona.

Preklad Nového sveta: Gal 3:21 Je teda Zákon proti Božím sľubom? Nech sa to nikdy nestane! Veď keby bol daný zákon, ktorý by mohol dať život, spravodlivosť by bola skutočne zo zákona.

Preklad Nádej pre každého: Gal 3:21 Znamená to, že Božie zasľúbenia a Boží zákon sú azda v rozpore? Určite nie! Keby tu bol zákon, ktorý by mohol dať večný život, potom by ozaj bolo možné dosiahnuť ospravedlnenie plnením zákona.

Český ekumenický překlad: Gal 3:21 Je tedy zákon proti Božím slibům? Naprosto ne! Kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by vskutku spravedlnost byla ze zákona.

Katolický liturgický překlad: Gal 3:21 Je snad proto Zákon proti Božím slibům? Naprosto ne! Kdyby totiž byl dán nějaký takový zákon, který by byl schopen dávat život, pak by ovšem ospravedlnění pocházelo skutečně ze Zákona.

Překlad Jeruzalémská bible: Gal 3:21 Že by se tedy Zákon stavěl proti Božím zaslíbením? Zajisté nikoli! Kdyby nám totiž byl dán nějaký zákon, jenž by byl s to dávat život, pak by spravedlnost opravdu pocházela ze Zákona.

Překlad Bible kralická: Gal 3:21 Tedy zákon jest proti slibům Božím? Odstup to. Nebo kdyby byl zákon dán, kterýž by mohl obživiti, jistě z zákona byla by spravedlnost.

Překlad Bible kralická revidovaná: Gal 3:21

Překlad Nová Bible kralická: Gal 3:21 Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Vždyť kdyby byl dán Zákon, který by mohl obživit, pak by opravdu spravedlnost byla ze Zákona.

Překlad Bible 21: Gal 3:21 Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Kdyby tu byl Zákon, který by dokázal přinést život, potom by spravedlnost opravdu vyplývala ze Zákona.

Český studijní překlad: Gal 3:21 Staví se tedy Zákon proti Božím zaslíbením? Rozhodně ne! Neboť kdyby byl dán Zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost vskutku ze Zákona.

Překlad Miloše Pavlíka: Gal 3:21 Je tedy zákon proti Božím příslibům? Ani pomyšlení! Ano, kdyby byl dán zákon, jenž by mohl oživit, byla by spravedlnost skutečně na základě zákona,

Překlad Františka Žilky: Gal 3:21 Jest tedy zákon proti slibům Božím? Naprosto ne! Ano, kdyby byl býval dán zákon, který by dovedl dáti život, byla by ovšem opravdu spravedlnost ze zákona;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Gal 3:21 Je snad proto Zákon proti Božím slibům? Naprosto ne! Kdyby totiž byl dán nějaký takový zákon, který by byl schopen dávat život, pak ovšem by ospravedlnění pocházelo skutečně ze Zákona.

Překlad Roberta Colu: Gal 3:21 Je tedy snad zákon v rozporu se zaslíbeními Božími? Vůbec ne! Kdyby však byl býval dán takový zákon, že by mohl dáti život, pak by bylo skutečně ospravedlnění ze zákona.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Gal 3:21 Jest tedy snad zákon proti zaslíbením Božím? Nikoliv. Ano, kdyby zákon byl dán jako takový, který by mohl obživiti, spravedlnost byla by skutečně ze zákona.

Překlad Pavela Škrabala: Gal 3:21 Zákon je tedy proti Božím slibům? Jistě ne! Neboť kdyby byl dán Zákon, který by byl schopen oživit, spravedlnost by byla vskutku ze Zákona.

Překlad Nového světa: Gal 3:21 Je tedy Zákon proti Božím slibům? Kéž se to nikdy nestane! Vždyť kdyby byl dán zákon, který by mohl dát život, spravedlnost by byla skutečně prostřednictvím zákona.

Překlad Nový kovenant: Gal 3:21 Je proto ten zákon podle těch slibů božského? To se nemůže stát! Protože jestli byl daný zákon, který byl mocný udělat živým, skutečně by byla spravedlivost ze zákona,

Překlad Slovo na cestu: Gal 3:21 Znamená to snad, že Boží sliby a Boží zákony jsou navzájem v rozporu? Ovšem že nikoli! Kdyby byl zákon stačil zachránit člověka z moci zla (a podle Písma jsme všichni v jeho područí),

1. Konkretizujú: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia); staré latinské preklady, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie). a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

2. Nekonkretizujú: Papyrus P46 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 12:31 Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa vám pridá.

Slovenský katolícky preklad: Lk 12:31 Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 12:31 A tak hľadajte jeho Kráľovstvo a toto dostanete navyše.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 12:31 Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 12:31 Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všetko vám bude pridané.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 12:31 Lež sa usilujte o jeho kráľovstvo a tieto [všetky] veci vám budú pridané.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 12:31 Ale hľadajte jeho Kráľovstvo, a toto vám bude pridané!

Preklad Bohuslava Košu: Lk 12:31 Ale hľadajte jeho kráľovstvo, a toto sa vám pridá!

Preklad Nového sveta: Lk 12:31 Ustavične však hľadajte jeho kráľovstvo, a tieto veci vám budú pridané.

Preklad Nádej pre každého: Lk 12:31 No usilujte sa predovšetkým o Božie kráľovstvo, a on vám pridá všetko, čo budete potrebovať.

Český ekumenický překlad: Lk 12:31 Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

Katolický liturgický překlad: Lk 12:31 Hledejte spíš jeho království, a to ostatní vám bude přidáno.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 12:31 A tak hledejte jeho Království a tohle vám bude dáno navíc.

Překlad Bible kralická: Lk 12:31 Ale raději hledejte království Božího, a tyto všecky věci budou vám přidány.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 12:31

Překlad Nová Bible kralická: Lk 12:31 Hledejte raději Boží království a všechny tyto věci vám budou přidány.

Překlad Bible 21: Lk 12:31 Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.

Český studijní překlad: Lk 12:31 Hledejte však jeho království, a toto vám bude přidáno.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 12:31 nýbrž usilujte o jeho království a tyto [všechny] věci vám budou přidány.

Překlad Františka Žilky: Lk 12:31 Jen usilujte o jeho království, a toto vám bude přidáno.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 12:31 Hledejte spíše jeho království, a toto vám bude dáno navíc.

Překlad Roberta Colu: Lk 12:31 Ale hledejte [nejdříve] království Boží [a jeho spravedlnost] a toto [všechno] bude vám přidáno!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 12:31 Ale hledejte království Božího, a toto všecko bude vám přidáno.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 12:31 Ale hledejte jeho království, a toto vám bude přidáno.“

Překlad Nového světa: Lk 12:31 Nicméně hledejte neustále jeho království a tyto věci vám budou přidány.

Překlad Nový kovenant: Lk 12:31 Nicméně hledejte království božského a tyhle všechny vám budou přidány!

Překlad Slovo na cestu: Lk 12:31 Hledejte především Boží království a On vás opatří vším, co k životu potřebujete.

1. Konkretizujú: Papyrus P45 (3. storočie); A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Q (026) – Kódex Guelferbytanus B (5. storočie), Dea2 (05) – Bezov kódex (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); staré latinské preklady, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a sýrske preklady.

2. Nekonkretizujú: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea* (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie) a koptské preklady.

3. Nič neuvádza: Papyrus P75 (cca. 200).

 

Ďalej konkretizovanie "prorok" Jonáš:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 16:4 Zlé a cudzoložné pokolenie si žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak Jonášovo znamenie. Nechal ich tam a odišiel.

Slovenský katolícky preklad: Mt 16:4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ Nechal ich tam a odišiel.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 16:4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ Nechal ich tam a odišiel.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 16:4 Zlé a cudzoložné pokolenie znamenie vyhľadáva, ale nebude mu dané znamenie, len ak znamenie Jonášovo. I nechal ich tam a odišiel.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 16:4 Pokolenie, zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam odišiel.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 16:4 Zlé a cudzoložné pokolenie sa zháňa za znamením a znamenie mu nebude dané, iba ak znamenie Jonáša. I opustil ich a odišiel.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 16:4 Zlé a cudzoložné pokolenie si žiada znamenie. Ale nedostane sa mu iného znamenia okrem znamenia Jonášovho." Tu ich zanechal a odišiel.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 16:4 Zlé a cudzoložné pokolenie domáha sa znamenia, ale nedostane sa mu iného znamenia okrem znamenia Jonášovho” Vtedy ich zanechal a odišiel.

Preklad Nového sveta: Mt 16:4 Zlé a cudzoložné pokolenie stále hľadá znamenie, ale okrem Jonášovho znamenia nedostane žiadne iné znamenie.“ Tak odišiel a zanechal ich.

Preklad Nádej pre každého: Mt 16:4 Tento prevrátený a neveriaci národ sa dožaduje zvláštnych znamení z neba, ale nedostane iné znamenie ako to, ktoré dostal Jonáš." A nechal ich tam a odišiel.

Český ekumenický překlad: Mt 16:4 Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení; ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo.“ Opustil je a odešel.

Katolický liturgický překlad: Mt 16:4 Pokolení zlé a nevěrné se dožaduje znamení, ale nebude mu dáno jiné znamení než znamení Jonášovo.” A nechal je a odešel.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 16:4 Zlé a cizoložné pokolení! Žádá si znamení a znamení mu nebude dáno, leda znamení Jonášovo.“ Nechal je být a odešel.

Překlad Bible kralická: Mt 16:4 Národ zlý a cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, než toliko znamení ono Jonáše proroka. A opustiv je, odšel.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 16:4

Překlad Nová Bible kralická: Mt 16:4 Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše." Tehdy je nechal a odešel.

Překlad Bible 21: Mt 16:4 Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a odešel.

Český studijní překlad: Mt 16:4 Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. “ A zanechal je tam a odešel.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 16:4 Zlé a cizoložné pokolení se pídí po znamení a znamení mu dáno nebude, leč znamení Jonášovo. I opustil je a odešel.

Překlad Františka Žilky: Mt 16:4 Zlé a nevěrné plemeno touží po znamení, ale nebude mu dáno znamení kromě znamení Jonášova.“ Pak je nechal a odešel.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 16:4 Pokolení zlé a nevěrné se dožaduje znamení, ale nebude mu dáno jiné znamení než znamení Jonášovo.” A nechal je stát a odešel.

Překlad Roberta Colu: Mt 16:4 Vzhled nebe umíte tedy posouditi, znamení časů však poznati nedovedete? Pokolení zlé a cizoložné žádá znamení, ale nebude mu dáno znamení, leč znamení [proroka] Jonáše.“ A nechav je, odešel.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 16:4 Tvářnost nebe umíte tedy posouditi, znamení časů však poznati nedovedete? Pokolení špatné a cizoložné hledá znamení, a znamení nebude mu dáno leč znamení proroka Jonáše.“ A nechav jich odešel.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 16:4 Pokolení zlé a cizoložné hledá znamení, a nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo.“A nechal je a odešel.

Překlad Nového světa: Mt 16:4 Ničemná a cizoložná generace stále hledá znamení, ale nebude jí dáno žádné znamení kromě znamení Jonášova.“ S tím odešel a nechal je vzadu.

Překlad Nový kovenant: Mt 16:4 Zlomyslná a cizoložná generace vyhledává znamení a znamení jí dáno nebude, vyjma znamení proroka Jonaha! A ponechávaje je, odešel.

Překlad Slovo na cestu: Mt 16:4 Tento zlý, nevěřící národ se dožaduje zvláštních znamení, ale nakonec si bude muset vzpomenout, co se stalo s prorokem Jonášem," a nechal je stát a odešel.

1. Konkretizujú: C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

2. Nekonkretizujú: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 11:29 Keď sa schádzali zástupy, hovoril im: Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale nedostane ho, iba ak znamenie proroka Jonáša.

Slovenský katolícky preklad: Lk 11:29 Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 11:29 Keď sa schádzali ďalšie zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 11:29 Keď sa zástupy húfne zhromažďovali, začal hovoriť: Toto pokolenie je pokolenie zlé, hľadá znamenie, ale nedostane sa mu znamenia, iba ak znamenia Jonášovho.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 11:29 A keď sa k nemu shromažďovaly zástupy, začal hovoriť: Toto pokolenie je zlé pokolenie, znamenie vyhľadáva; a znamenie mu nebude dané, iba znamenie proroka Jonáša.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 11:29 No zakiaľ sa zoskupovali davy, začal vravieť: Toto pokolenie je zlé pokolenie – vyhľadáva znamenie a znamenie mu nebude dané, iba ak znamenie Jonáša.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 11:29 Keď sa hrnuli ďalšie zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Ziada si znamenie, ale iného znamenia sa mu nedostane okrem znamenia Jonášovho.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 11:29 Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je pokolenie zlé. Žiada si znamenie, ale iného znamenia sa mu nedostane ako znamenie Jonáša.

Preklad Nového sveta: Lk 11:29 Keď sa zhromaždili zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie; vyhľadáva znamenie. Ale nedostane žiadne znamenie okrem Jonášovho znamenia.

Preklad Nádej pre každého: Lk 11:29 Obklopoval ho čoraz väčší zástup a tak začal kázať: „Žijeme v zlých časoch, aj ľudia sú zlí. Neprestajne sa domáhajú mimoriadnych znamení z neba, že som naozaj Mesiáš. Ale dám im iba jediné znamenie, ako bolo znamenie Jonášovo.

Český ekumenický překlad: Lk 11:29 Když se u něho shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé; žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo.

Katolický liturgický překlad: Lk 11:29 Když se u něho shromažďovaly zástupy, začal mluvit: “Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 11:29 Když se houfně sbíhaly zástupy, začal říkat: „Toto pokolení je zlé pokolení; žádá znamení, a znamení mu nebude dáno, leda znamení Jonášovo.

Překlad Bible kralická: Lk 11:29 A když se zástupové scházeli k němu, počal praviti: Pokolení toto nešlechetné jest. Znamení vyhledává, ale znamení jemu nebude dáno, než znamení to Jonáše proroka.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 11:29

Překlad Nová Bible kralická: Lk 11:29 A když se k němu scházely zástupy, začal říkat: "Toto pokolení je zlé. Vyhledává znamení, ale žádné znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše.

Překlad Bible 21: Lk 11:29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Český studijní překlad: Lk 11:29 Když se dále shromažďovaly zástupy, začal říkat: „Toto pokolení je pokolení zlé; žádá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 11:29 Když se však seskupovaly davy, počal říkati: Toto pokolení je zlé pokolení - vyhledává znamení a znamení mu dáno nebude, leč znamení Jonášovo.

Překlad Františka Žilky: Lk 11:29 Když se k němu shromažďovaly zástupy, počal mluviti: „Toto pokolení je zlé pokolení! Touží po znamení, ale nebude mu dáno znamení jiné než Jonášovo.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 11:29 Když se k němu scházely zástupy lidí, začal mluvit: “Toto pokolení je pokolení zlé. Dožaduje se znamení, ale nebude mu dáno jiné znamení než znamení Jonášovo.

Překlad Roberta Colu: Lk 11:29 Když se zástupové k němu sbíhali, řekl: „Toto pokolení je pokolení nešlechetné. Žádá znamení, ale nebude mu dáno jiné znamení, leč znamení proroka Jonáše.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 11:29 A když zástupové k němu se scházeli, jal se praviti: „Pokolení toto jest pokolení nešlechetné; žádá znamení, ale znamení nebude mu dáno, leč znamení proroka Jonáše.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 11:29 Když se hrnuly zástupy, začal mluvit: „Tohle pokolení je zlé pokolení. Hledá znamení, a (jiné) znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo.

Překlad Nového světa: Lk 11:29 Když se zástupy shlukovaly, začal říkat: „Tato generace je ničemná generace; vyhlíží po znamení. Ale nebude jí dáno žádné znamení kromě znamení Jonášova.

Překlad Nový kovenant: Lk 11:29 Ale davy přerůstajíce, začal vykládat, Toto je zlomyslná generace! Vyhledává znamení a znamení jí dáno nebude, kromě znamení proroka Jonaha!

Překlad Slovo na cestu: Lk 11:29 Lidé se scházeli k Ježíši a on k nim začal mluvit: "Jak jsou dnešní lidé zaslepení! Domáhají se na Bohu nějakého důkazu, ale nedostanou ho.

1. Konkretizujú: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13.

2. Nekonkretizujú: Papyrusy P75 (cca. 200) a P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ξ (040) – Kódex Zacynthius (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Ďalej konkretizovanie, že dvanásti boli "učeníkmi":

Slovenský ekumenický preklad: Mt 20:17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:

Slovenský katolícky preklad: Mt 20:17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 20:17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:

Slovenský evanjelický preklad: Mt 20:17 Keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, vzal nabok dvanástich a hovoril im na ceste:

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 20:17 A keď išiel Ježiš hore do Jeruzalema, pojal tých dvanástich učeníkov osobitne na ceste a povedal im:

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 20:17 A Ježiš, vystupujúc do Jerúsaléma, vzal na ceste tých dvanástich učeníkov k sebe stranou a povedal im:

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 20:17 Keď Ježiš stúpal do Jeruzalema, vzal si stranou dvanástich (učeníkov), a na ceste im riekol:

Preklad Bohuslava Košu: Mt 20:17 A keď Ježiš išiel hore do Jeruzalema, vzal si na cestu osamote dvanástich učeníkov a hovoril im:

Preklad Nového sveta: Mt 20:17 Keď bol Ježiš na odchode do Jeruzalema, vzal dvanástich učeníkovosamote nabok a na ceste im povedal:

Preklad Nádej pre každého: Mt 20:17 Cestou do Jeruzalema si Ježiš zavolal nabok svojich dvanástich učeníkov a zhováral sa s nimi o tom, čo ho tam čaká:

Český ekumenický překlad: Mt 20:17 Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl:

Katolický liturgický překlad: Mt 20:17 Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a na cestě jim řekl:

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 20:17 Protože měl jít vzhůru do Jerozaléma, vzal si Ježíš stranou těch Dvanáct a po cestě jim řekl:

Překlad Bible kralická: Mt 20:17 A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, pojal dvanácte učedlníků soukromí na cestě. I řekl jim:

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 20:17

Překlad Nová Bible kralická: Mt 20:17 A když Ježíš putoval vzhůru do Jeruzaléma, vzal si na cestě svých dvanáct učedníků stranou a řekl jim:

Překlad Bible 21: Mt 20:17 Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim:

Český studijní překlad: Mt 20:17 Když Ježíš vystupoval do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl:

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 20:17 A Ježíš, vystupuje do Jerúsaléma, vzal na cestě těch dvanáct učedníků k sobě stranou a řekl jim:

Překlad Františka Žilky: Mt 20:17 Když Ježíš hodlal jíti do Jeruzaléma, vzal dvanáct učedníků stranou a na cestě jim řekl:

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 20:17 Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou svých dvanáct učedníků a na cestě jim řekl:

Překlad Roberta Colu: Mt 20:17 A když se Ježíš ubíral do Jerusalema, vzal dvanáct [učedníků] v ústraní a řekl jim cestou:

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 20:17 A když Ježíš se ubíral do Jerusalema, pojal dvanáct učeníků v soukromí a řekl jim na cestě:

Překlad Pavela Škrabala: Mt 20:17 Když se Ježíš ubíral vzhůru do Jerusalema, vzal stranou dvanáct (učedníků) a cestou jim řekl:

Překlad Nového světa: Mt 20:17 Když byl Ježíš nyní na odchodu do Jeruzaléma, vzal dvanáct učedníkůsoukromě stranou a cestou jim řekl:

Překlad Nový kovenant: Mt 20:17 A vystupuje do Jerusalemy, Ježíš přibral dvanáct učedníků podle vlastního záměru v té cestě a řekl jim,

Překlad Slovo na cestu: Mt 20:17 Během cesty do Jeruzaléma si Ježíš vzal stranou svých dvanáct učedníků a mluvil s nimi o tom, co ho tam čeká:

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 26:20 Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi k stolu.

Slovenský katolícky preklad: Mt 26:20 Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:20 Keď sa zvečerilo, uložil sa s Dvanástimi za stôl.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 26:20 Keď sa zvečerilo, sadol si za stôl s dvanástimi učeníkmi.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:20 A keď bol večer, sadol za stôl i s dvanástimi.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:20 a keď nastal večer, uľahol s tými dvanástimi k stolu.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:20 Keď sa zvečerilo, zaujal miesto za stolom spolu s dvanástimi (učeníkmi).

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:20 Keď však nastal večer, zaujal miesto za stolom s dvanástimi.

Preklad Nového sveta: Mt 26:20 Keď potom nadišiel večer, spočíval pri stole s dvanástimi učeníkmi.

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:20 Keď sa zotmelo, večeral so svojimi dvanástimi učeníkmi

Český ekumenický překlad: Mt 26:20 Navečer usedl s Dvanácti ke stolu,

Katolický liturgický překlad: Mt 26:20 Když nastal večer, zaujal místo u stolu s Dvanácti.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 26:20 Když nadešel večer, byl spolu s Dvanácti u stolu.

Překlad Bible kralická: Mt 26:20 A když byl večer, posadil se za stůl se dvanácti.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 26:20

Překlad Nová Bible kralická: Mt 26:20 Když pak nastal večer, byl za stolem s dvanácti.

Překlad Bible 21: Mt 26:20 Večer, když byl za stolem s Dvanácti,

Český studijní překlad: Mt 26:20 Když nastal večer, stoloval s Dvanácti učedníky.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 26:20 a když nastal večer, ulehl s těmi dvanácti ke stolu.

Překlad Františka Žilky: Mt 26:20 Večer se posadil za stůl se dvanácti učedníky.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 26:20 Když nastal večer, zaujal místo u stolu s dvanácti učedníky.

Překlad Roberta Colu: Mt 26:20 Když pak byl večer, zaujal místo za stolem se svými dvanácti [učedníky].

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 26:20 Když pak byl večer, zaujal místo u stolu se dvanácti učeníky svými.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 26:20 Když nastal večer, položil se ke stolu s dvanácti učedníky.

Překlad Nového světa: Mt 26:20 A když nadešel večer, spočíval u stolu s dvanácti učedníky.

Překlad Nový kovenant: Mt 26:20 Ale nastávaje večer, stoloval uprostřed těch dvanácti.

Překlad Slovo na cestu: Mt 26:20 Když po setmění Ježíš večeřel s dvanácti učedníky,

 

Alebo opačne, že apoštolov bolo dvanásť:

Slovenský ekumenický preklad: Lk 22:14 Keď prišla hodina, zaujal s učeníkmi miesto pri stole.

Slovenský katolícky preklad: Lk 22:14 Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 22:14 Keď prišla hodina, zaujal miesto pri stole a apoštoli s ním.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 22:14 Keď prišla hodina, posadil sa a [dvanásti] apoštolovia s Ním.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 22:14 A keď nastala hodina, sadol si za stôl i dvanásti apoštolovia s ním.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 22:14 A keď tá hodina nastala, usadil sa a [dvanásti] apoštoli s ním.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 22:14 A keď prišla hodina, uložil sa (za stôl) spolu s apoštolmi.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 22:14 A keď prišla hodina, zaujal miesto za stolom a dvanásť apoštolov s ním.

Preklad Nového sveta: Lk 22:14 Keď konečne prišla tá hodina, spočíval pri stole a apoštoli s ním.

Preklad Nádej pre každého: Lk 22:14 Keď bolo všetko hotové, prišiel Ježiš aj so svojimi dvanástimi učeníkmi a v stanovenú hodinu zasadli okolo stola.

Český ekumenický překlad: Lk 22:14 Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním.

Katolický liturgický překlad: Lk 22:14 Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim:

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 22:14 Když nadešla ta hodina, zaujal místo u stolu a apoštolové s ním.

Překlad Bible kralická: Lk 22:14 A když přišel čas, posadil se za stůl, a dvanácte apoštolů s ním.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 22:14

Překlad Nová Bible kralická: Lk 22:14 A když přišla ta chvíle, posadil se za stůl a dvanáct apoštolů s ním.

Překlad Bible 21: Lk 22:14 Když pak nadešla ta chvíle, posadil se s apoštoly za stůl.

Český studijní překlad: Lk 22:14 Když nastala ta hodina, zaujal místo u stolu a apoštolové s ním.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 22:14 A když ta hodina nastala, usadil se a apoštolové s ním.

Překlad Františka Žilky: Lk 22:14 Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolé s ním.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 22:14 Ve stanovenou hodinu zaujal místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim:

Překlad Roberta Colu: Lk 22:14 Když přišla hodina, zaujal místo za stolem a dvanáct apoštolů s ním. I řekl jim:

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 22:14 A když přišla hodina, zaujal místo za stolem a dvanáct apoštolů s ním.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 22:14 A ve stanovenou hodinu se položil (ke stolu) a apoštolově s ním.

Překlad Nového světa: Lk 22:14 Když posléze přišla ta hodina, spočinul u stolu a apoštolové s ním.

Překlad Nový kovenant: Lk 22:14 A když nastala hodina, uložil se a těch dvanáct odstavujících s ním

Překlad Slovo na cestu: Lk 22:14 Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš se svými dvanácti apoštoly místo u stolu.

1. Konkretizujú: A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Pe (024) – Kódex Guelferbytanus A (6. storočie), R (027) – Kódex Nitriensis (6. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13.

2. Nekonkretizujú: P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

 

Ďalšie príklady konkretizovania:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 13:35 aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Otvorím svoje ústa v podobenstvách,vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta.

Slovenský katolícky preklad: Mt 13:35 aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 13:35 aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: Otvorím si ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 13:35 Aby sa naplnilo prorokovo slovo: Otvorím ústa v podobenstvách, vyslovím, čo bolo skryté od stvorenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 13:35 aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý hovoril: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, budem vyprávať veci, skryté od založenia sveta.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 13:35 aby tak bolo splnené to, čo bolo rečené skrze proroka, vraviaceho: Otvorím svoje ústa v prirovnaniach, vyslovím veci od založenia sveta skryté.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 13:35 aby sa splnilo, čo predpovedal prorok slovami: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vysvetľovať budem záhady, skryté od stvorenia sveta.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 13:35 aby sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vysvetľovať budem, čo bolo skryté od založenia sveta.

Preklad Nového sveta: Mt 13:35 aby sa naplnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka, ktorý povedal: „Otvorím ústa v podobenstvách, oznámim veci, ktoré boli skryté od založenia.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 13:35 Tajomstvá, ktoré boli skryté, im odhalím."

Český ekumenický překlad: Mt 13:35 aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: ‚Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.‘

Katolický liturgický překlad: Mt 13:35 Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: 'Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.'

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 13:35 to aby se naplnil prorokův výrok: Otevřu ústa, abych mluvil v podobenstvích, budu rozhlašovat věci skryté od založení světa.

Překlad Bible kralická: Mt 13:35 Aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího: Otevru v podobenstvích ústa svá, vypravovati budu skryté věci od založení světa.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 13:35

Překlad Nová Bible kralická: Mt 13:35 A tak se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od založení světa."

Překlad Bible 21: Mt 13:35 Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa."

Český studijní překlad: Mt 13:35 aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚ Otevřu svá ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.‘

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 13:35 aby tak bylo splněno to, co bylo řečeno skrze proroka, jenž praví: Otevřu svá ústa v přirovnáních, vyslovím věci od založení světa skryté.

Překlad Františka Žilky: Mt 13:35 aby se splnilo slovo prorokovo: “Otevru ústa v podobenstvích, vysvětlím, co bylo skryto od stvoření.”

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 13:35 Tak se mělo splnit, co bylo řečeno skrze proroka: budu mluvit v podobenstvích, vypovím, co bylo skryto od stvoření světa.

Překlad Roberta Colu: Mt 13:35 aby se naplnilo, co předpověděl prorok slovy: „Otevru svá ústa v podobenstvích, budu vypravovati věci skryté od ustavení světa.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 13:35 aby se naplnilo, co bylo pověděno skrze proroka slovy: „Otevru v podobenstvích ústa svá, vypravovati budu věci skryté od ustanovení světa.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 13:35 aby se splnilo, co řekl prorok: Otevřu ústa v podobenstvích, vyhlásím věci, skryté od stvoření světa.

Překlad Nového světa: Mt 13:35 aby se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka, který řekl: „Otevřu ústa v podobenstvích, budu zvěstovat věci utajené od založení.“

Překlad Nový kovenant: Mt 13:35 tak, aby se naplnilo to, promluvené skrze proroka, vykládající, Otevřu moje ústa v podobenstvích, vyhrknu to, skryté od založení světa.

Překlad Slovo na cestu: Mt 13:35 Tak se naplnilo staré proroctví: "Budu mluvit v obrazech a vypovím, co bylo skryto od stvoření světa."

1. Konkretizujú: א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

2. Nekonkretizujú: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia); niektoré staré latinské preklady, sýrske preklady a Origenes a Hieroným.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 26:9 Mohlo sa to draho predať a rozdať chudobným.

Slovenský katolícky preklad: Mt 26:9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:9 Veď sa to mohlo predať a rozdať chudobným.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 26:9 Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:9 Lebo táto masť sa mohla predať za mnoho peňazí, a mohlo sa dať chudobným.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:9 Toto sa predsa mohlo za veľa predať a dať chudobným.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným!"

Preklad Nového sveta: Mt 26:9 Veď sa to mohlo draho predať a dať chudobným.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:9 Takáto márnotratnosť! To sa mohlo výhodne predať a peniaze rozdať chudobným!"

Český ekumenický překlad: Mt 26:9 Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!“

Katolický liturgický překlad: Mt 26:9 Vždyť se to mohlo prodat za drahé peníze a ty se mohly dát chudým.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 26:9„mnohlo se to draze prodat a dát chudým.“

Překlad Bible kralická: Mt 26:9 Nebo mohla tato mast prodána býti za mnoho, a dáno býti chudým.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 26:9

Překlad Nová Bible kralická: Mt 26:9 Vždyť se to mohlo draze prodat a rozdat chudým!"

Překlad Bible 21: Mt 26:9 Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým!"

Český studijní překlad: Mt 26:9 Vždyť se to mohlo draze prodat a peníze dát chudým.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 26:9 Toto se přece mohlo za mnoho prodat a dát chudým.

Překlad Františka Žilky: Mt 26:9 Vždyť to mohlo býti draho prodáno a dáno chudým!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 26:9 Vždyť se to mohlo prodat za drahé peníze a ty peníze dát chudým.”

Překlad Roberta Colu: Mt 26:9 Vždyť se to mohlo draho prodati a darovati chudým.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 26:9 Vždyť se to mohlo draze prodati a dáti chudým.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 26:9 Vždyť se to mohlo draho prodat a dát chudým.“

Překlad Nového světa: Mt 26:9 Vždyť se to mohlo za mnoho prodat a dát chudým.“

Překlad Nový kovenant: Mt 26:9 Protože tento myrhový olej mohl být prodán za mnoho a to dáno skloněným!

Překlad Slovo na cestu: Mt 26:9 To se dalo výhodně prodat a peníze mohli dostat chudí!"

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 26:42 Odišiel druhý raz a modlil sa: Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa!

Slovenský katolícky preklad: Mt 26:42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 26:42 A zase odišiel a druhý raz modlil sa takto: Otče môj, ak ma toto nemôže minúť, a musím ho vypiť, nech sa stane Tvoja vôľa.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:42 Opät odišiel po druhé a modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich, len keď ho vypijem, nech sa stane tvoja vôľa!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:42 Opäť odišiel druhý raz a pomodlil sa, vraviac: Môj Otče, ak [ma] toto nemôže minúť, iba ak by som to vypil, nech je vykonaná tvoja vôľa.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:42 Vzdialil sa i druhý raz a znova sa modlil: „Otče môj, ak ma nemôže tento kalich minúť bez toho, žeby som z neho pil, nech sa stane tvoja vôľa!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:42 I znova odišiel a druhý raz sa modlil slovami: „Otče môj, ak ma nemôže tento kalich minúť bez toho, žeby som ho vypil, nech sa stane tvoja vôľa!"

Preklad Nového sveta: Mt 26:42 Opäť odišiel druhý raz, modlil sa a povedal: „Môj Otče, ak nie je možné, aby ma obišiel bez toho, aby som ho vypil, nech sa stane tvoja vôľa.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:42 Znova sa vzdialil a modlil sa: „Môj Otče, ak to nie je možné, aby ma tento kalich minul a ja ho musím vypiť až do dna, nech sa stane tvoja vôľa."

Český ekumenický překlad: Mt 26:42 Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“

Katolický liturgický překlad: Mt 26:42 Odešel podruhé a modlil se: “Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 26:42 Opět, podruhé odešel a modlil se: „Otče můj,“ řekl, „nemůže-li mě tento kalich minout, aniž bych jej pil, ať se děje tvá vůle!“

Překlad Bible kralická: Mt 26:42 Opět podruhé odšed, modlil se, řka: Otče můj, nemůže-liť tento kalich minouti mne, než abych jej pil, staniž se vůle tvá.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 26:42

Překlad Nová Bible kralická: Mt 26:42 Potom odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, jestliže mě tento kalich nemůže minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvá vůle."

Překlad Bible 21: Mt 26:42 Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!"

Český studijní překlad: Mt 26:42 Opět podruhé odešel a pomodlil se, říkaje: „Můj Otče, není-li možné, aby mne tento kalich minul, musím-li ho vypít, staň se tvá vůle.“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 26:42 Opět se, odešed podruhé, pomodlil, pravě: Můj Otče, nemůže-li [mě] toto minout, aniž bych to vypil, staň se tvá vůle.

Překlad Františka Žilky: Mt 26:42 Zase po druhé odešel a pomodlil se: „Můj Otče, nemůže-li mě tento kalich minouti, musím-li jej vypíti, staň se tvá vůle!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 26:42 Podruhé odešel a modlil se: “Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.”

Překlad Roberta Colu: Mt 26:42 Opět odešel po druhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minouti a já jej musím vypíti, staň se vůle tvá!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 26:42 Opět po druhé odešel a modlil se řka: „Otče můj, nemůže-li kalich tento minouti mne, leč bych jej pil, staň se vůle tvá.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 26:42 Opět po druhé odešel a modlil se takto: „Otče můj, není-li možné, aby mě minul, a musím ho pít, staň se tvá vůle!“

Překlad Nového světa: Mt 26:42 Opět odešel podruhé, modlil se a řekl: „Můj Otče, jestliže není možné, aby odešel, aniž jej vypiji, ať se stane tvá vůle.“

Překlad Nový kovenant: Mt 26:42 Znovu, za druhé odcházeje, se modlil, vykládaje, Otče můj, jestli nemůže tenhle pohár odejít stranou ode mne když jej nevypiji, ať se stane tvůj záměr!

Překlad Slovo na cestu: Mt 26:42 Opět se vzdálil a modlil se: "Můj Otče! Není-li jiné východisko, ať se stane tvá vůle."

1. Konkretizujú: Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

2. Nekonkretizujú: Papyrus P37; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); f1, f13.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 3:19 Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes

Slovenský katolícky preklad: Lk 3:19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil,

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 3:19 Ján karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a pre všetko zlé, čo porobil,

Slovenský evanjelický preklad: Lk 3:19 Tetrarcha Herodes však, ktorého (Ján) pokarhal pre bratovu manželku Herodiadu a pre všetko zlé, čo Herodes popáchal,

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 3:19 Ale Heródes, tetrarcha, súc trestaný od neho pre Heródiadu, ženu Filipa, svojho brata, a pre všetky zlé skutky, ktoré páchal Heródes,

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 3:19 No Héródés, tetrarcha, súc od neho karhaný vzhľadom na Héródiadu, ženu svojho brata, aj vzhľadom na všetky zlé veci, ktorých sa Héródés dopustil,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 3:19 Avšak štvrťvladár Herodes, ktorého (Ján) pokarhal pre Herodiadu, manželku jeho brata, a pre všetko zlo, ktorého sa dopustil,

Preklad Bohuslava Košu: Lk 3:19 Avšak tetrarcha herodes, ktorého (Ján) pokarhal pre Herodiadu, manželku jeho brata, a pre všetky zločin, ktoré spáchal,

Preklad Nového sveta: Lk 3:19 Ale oblastný vládca Herodes za to, že bol pokarhaný kvôli Herodias, manželke svojho brata, a pre všetky zlé skutky, ktoré robil Herodes,

Preklad Nádej pre každého: Lk 3:19 No Herodesa, panovníka Galiley, pokarhal za to, že svojmu bratovi Filipovi prebral manželku Herodiadu, i za ostatné zlo, ktoré páchal.

Český ekumenický překlad: Lk 3:19 Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil,

Katolický liturgický překlad: Lk 3:19 Ale údělný kníže Herodes, když byl od něho kárán kvůli Herodiadě, manželce svého bratra, a kvůli všemu, co zlého spáchal,

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 3:19 Zatím tetrarcha Herodes, jehož on káral kvůli ženě jeho bratra Herodiadě a za všechny zlé skutky, jichž se dopustil,

Překlad Bible kralická: Lk 3:19 Heródes pak čtvrták, když od něho byl trestán pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého, i ze všech nešlechetností, kteréž činil Heródes,

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 3:19

Překlad Nová Bible kralická: Lk 3:19 Ale tetrarcha Herodes, když byl od něho kárán ohledně Herodiady, manželky svého bratra Filipa, a ohledně všech zlých věcí, které Herodes udělal,

Překlad Bible 21: Lk 3:19 Když ale káral tetrarchu Heroda za jeho sňatek s Herodiadou, manželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal,

Český studijní překlad: Lk 3:19 Ale tetrarcha Herodes, který byl od něho kárán kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, a za všechno zlé, co učinil,

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 3:19 Avšak Héródés, tetrarcha, jsa od něho kárán stran Héródiady, ženy svého bratra, i stran všech zlých věcí, jichž se Héródés dopustil,

Překlad Františka Žilky: Lk 3:19 Ale tetrarcha Heródes, kterého Jan káral pro Herodiadu, manželku jeho bratra Filipa, a pro všecko, co zlého spáchal,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 3:19 Ale údělný kníže Herodes, když byl od něho kárán kvůli Herodiadě, manželce svého bratra, a kvůli všemu, co zlého spáchal,

Překlad Roberta Colu: Lk 3:19 Kníže Herodes – kterého on káral kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a kvůli všem ostatním nešlechetnostem, kterých se Herodes dopouštěl –

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 3:19 Ale tetrarcha Herodes, bývaje od něho kárán pro Herodiadu, manželku svého bratra, a pro všecky věci zlé, které Herodes konal,

Překlad Pavela Škrabala: Lk 3:19 Než tetrarcha Herodes, kterého Jan káral kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a pro všechno zlo, které Herodes dělal,

Překlad Nového světa: Lk 3:19 Ale oblastní vládce Herodes za to, že byl od něho pokárán kvůli Herodiadě, manželce svého bratra, a kvůli všem ničemným skutkům, které Herodes učinil,

Překlad Nový kovenant: Lk 3:19 Ale Herodes, ten vládce čtvrtiny, usvědčený pod ním týkaje se Herodiady, ženy jeho bratra Filipa a týkaje se všech zlomyslných věcí, které Herodes udělal,

Překlad Slovo na cestu: Lk 3:19 I Heroda, vládce Galileje, káral za to, že svému bratru Filipovi přebral manželku Herodiadu a za všechno další zlo, které napáchal.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 7:39 To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.

Slovenský katolícky preklad: Jn 7:39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 7:39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 7:39 A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch [Svätý] totiž ešte nebol (daný), pretože Ježiš nebol ešte oslávený.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 7:39 Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 7:39 A to povedal o Duchu, ktorého tí, čo v neho verili, mali dostať; lebo Duch ešte nebol, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 7:39 Povedal to o Duchu, kterého mali prijať tí, čo uverili v neho. Duch totiž dovtedy ešte nezostúpil, lebo Ježiš nebol ešte olsávený.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 7:39 To však povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili. Duch totiž ešte nebol tu, lebo Ježiš nebol ešte oslávený.

Preklad Nového sveta: Jn 7:39 To však povedal o duchu, ktorého mali dostať tí, ktorí v neho uveria, lebo dovtedy tu nebol duch, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Preklad Nádej pre každého: Jn 7:39 Hovoril o Svätom Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili. Dovtedy totiž Duch ešte nebol daný, lebo Ježiš sa ešte nevrátil do svojej slávy v nebesiach.

Český ekumenický překlad: Jn 7:39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.

Katolický liturgický překlad: Jn 7:39 To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 7:39 On mluvil o Duchu, jehož mají přijmout ti, kdo v něho uvěřili; Duch tam totiž ještě nebyl, protože Ježíš dosud nebyl oslaven.

Překlad Bible kralická: Jn 7:39 (A to řekl o Duchu, kteréhož měli přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl dán Duch svatý, proto že ještě Ježíš nebyl oslaven.)

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 7:39 To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kdo v něho uvěřili. Neboť Duch svatý ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 7:39 A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch Svatý ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Překlad Bible 21: Jn 7:39 (A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.)

Český studijní překlad: Jn 7:39 To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 7:39 To pak řekl o Duchu, jehož ti, kdo v něho věřili, měli dostati; Duch totiž ještě nebyl, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Překlad Františka Žilky: Jn 7:39 To řekl o Duchu, jehož se mělo dostati těm, kdo v něj uvěřili. Dosud totiž nebylo Ducha, poněvadž Ježíš nebyl ještě oslaven.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 7:39 To řekl o Duchu, jehož se mělo dostat těm, kdo v něho uvěřili. Dosud Duch nemohl přijít, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

Překlad Roberta Colu: Jn 7:39 To řekl o Duchu, kterého měli přijmouti ti, kteří v něho věřili. Neboť Duch (svatý) nebyl dosud dán, poněvadž Ježíš nebyl ještě oslaven.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 7:39 To pak řekl o Duchu (svatém), kterého věřící v něho měli přijímati. Duch totiž nebyl dosud dán, poněvadž Ježíš nebyl ještě oslaven.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 7:39 A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kdo v něj uvěřili. Doposud totiž nebyl Duch (dán), protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Překlad Nového světa: Jn 7:39 Řekl to však o duchu, kterého mají obdržet ti, kdo v něj uvěří, neboť až do té doby zde nebyl duch, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Překlad Nový kovenant: Jn 7:39 Ale toto řekl týkaje se spiritu, který měli brzy brát ti věřící do něho, protože světící spirit ještě nebyl daný, neboť Ježíš ještě nebyl glorifikovaný,

Překlad Slovo na cestu: Jn 7:39 Mluvil o Božím Duchu, který měl být seslán až po dovršení Ježíšova díla na zemi. Měl ho dostat každý, kdo v Ježíše uvěří.

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 6:3 Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu.

Slovenský katolícky preklad: Sk 6:3 Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 6:3 Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 6:3 Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu;

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 6:3 A tak obzrite sa, bratia, po siedmich dobropovestných mužoch zpomedzi seba, plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci,

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 6:3 obzrite sa teda, bratia, po siedmich osvedčených mužoch spomedzi vás, plných [Svätého] Ducha a múdrosti, ktorých na túto úlohu ustanovíme,

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 6:3 Bratia, vyhlaidnite si spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti; tých ustanovíme nad touto záležitosťou.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 6:3 Vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha [Svätého] a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto úlohu.

Preklad Nového sveta: Sk 6:3 Bratia, vyhľadajte si preto spomedzi seba sedem osvedčených mužov plných ducha a múdrosti, aby sme ich ustanovili nad touto nutnou vecou.

Preklad Nádej pre každého: Sk 6:3 Preto vám navrhujeme, bratia, aby ste si zvolili spomedzi seba sedem rozvážnych mužov, ktorí sa už osvedčili a sú naplnení Svätým Duchom. Im zveríme tieto úlohy

Český ekumenický překlad: Sk 6:3 Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou.

Katolický liturgický překlad: Sk 6:3 Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 6:3 Spíše se mezi sebou, bratři, poohlédnete po sedmi mužích dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, a ustanovíme je k té službě;

Překlad Bible kralická: Sk 6:3 Protož, bratří, vybeřte z sebe mužů sedm dobropověstných, plných Ducha svatého a moudrosti, jimž bychom poručili tu práci.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 6:3

Překlad Nová Bible kralická: Sk 6:3 Proto ze sebe, bratři, vyberte sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha Svatého a moudrosti, kterým svěříme tu práci.

Překlad Bible 21: Sk 6:3 Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme.

Český studijní překlad: Sk 6:3 Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou sedm osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol;

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 6:3 poohlédněte se tedy, bratří, po sedmi mužích dobré pověsti zprostřed vás, plných [Svatého]Ducha a moudrosti, jež k této úloze ustanovíme,

Překlad Františka Žilky: Sk 6:3 Vyhlédněte, bratří, ze sebe sedm mužů osvědčených, kteří jsou plni Ducha a moudrosti, a ustanovíme je k této potřebě;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 6:3 Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro ten úkol.

Překlad Roberta Colu: Sk 6:3 Proto, bratří, vyhlédněte si ze sebe sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha svatého a moudrosti, abychom je ustanovili k tomu úkonu!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 6:3 Proto, bratři, vyhlédněte si ze sebe sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha svatého a moudrosti, abychom je ustanovili k tomu úkonu,

Překlad Pavela Škrabala: Sk 6:3 Proto, bratři, vyhlédněte si ze sebe sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, abychom je ustanovili nad touto potřebou.

Překlad Nového světa: Sk 6:3 Bratři, vyhledejte si tedy mezi sebou sedm osvědčených mužů, plných ducha a moudrosti, abychom je ustanovili nad touto nutnou záležitostí;

Překlad Nový kovenant: Prak 6:3 proto se bratři zaměřte přes sedm z vašich osvědčených mužů naplněných světícím spiritem a moudrostí, které určíme přes tento užitek,

Překlad Slovo na cestu: Sk 6:3 Navrhujeme vám, bratři, abyste ze svého středu zvolili sedm mužů, kteří se už osvědčili, jsou naplněni svatým Duchem a dovedou moudře rozhodovat. Těm svěříme starost o hmotnou pomoc ve sboru,

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 26:7 Dvanásť kmeňov nášho národa dúfa, že toto prisľúbenie dosiahne, a všetkých týchto dvanásť kmeňov mu vytrvalo slúži vo dne i v noci. Pre túto nádej, kráľ môj, ma Židia žalujú.

Slovenský katolícky preklad: Sk 26:7 Dvanásť našich kmeňov dúfa, že ho dosiahne, a preto mu vytrvalo slúži dňom i nocou. Pre túto nádej ma Židia, kráľ môj, žalujú.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 26:7 Našich dvanásť kmeňov dúfa, že to prisľúbenie dosiahne, preto vytrvalo prináša Bohu obety dňom i nocou. Pre túto nádeja ma Židia, kráľ môj, žalujú.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 26:7 a náš dvanásťkmeňový národ ustavične, dňom-nocou slúžiac Bohu, dúfa, že bude mať účasť na tom zasľúbení. Pre túto nádej, kráľ [Agripa], žalujú Židia na mňa.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 26:7 ku ktorému zasľúbeniu nadeje sa dojsť našich dvanásť pokolení slúžiac v napätí dňom i nocou Bohu. Pre túto nádej žalujú na mňa Židia, kráľu Agrippa.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 26:7 ku ktorému dospieť sa nádeja našich dvanásť kmeňov, usilovne konajúcich svätú službu nocou aj dňom; o túto nádej, kráľ, som stíhaný od Židov!

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 26:7 ktoré dosiahnuť dúfa našich dvanásť pokolení, a preto mu vytrvale slúži dňom i nocou. Kráľu, pre túto nádej ma obžalovali Židia.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 26:7 ktoré dosiahnuť dúfa našich dvanásť kmeňov, keď mu vytrvale slúžia dňom i nocou. Pre túto nádej, kráľu, obžalovali ma Židia.

Preklad Nového sveta: Sk 26:7 ako aj našich dvanásť kmeňov dúfa, že dosiahnu splnenie tohto sľubu tým, že mu intenzívne preukazujú svätú službu vo dne v noci. Pre túto nádej, ó, kráľu, ma Židia žalujú.

Preklad Nádej pre každého: Sk 26:7 Dvanásť kmeňov nášho národa dúfa, že toto zasľúbenie dosiahne, a vo dne aj v noci horlivo slúži Bohu. Pre túto nádej ma Židia obžalovali zo zločinu.

Český ekumenický překlad: Sk 26:7 Dvanáct kmenů našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne, a slouží horlivě Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů.

Katolický liturgický překlad: Sk 26:7 Našich dvanáct kmenů doufá, že toho dosáhne vytrvalou službou Bohu dnem i nocí. A pro tuto naději, králi, na mě židé žalují.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 26:7 a v jehož naplnění doufá našich dvanáct kmenů sloužících s vytrvalostí ve dne v noci Bohu. Pro tuto naději na mne, králi, Žide žalují.

Překlad Bible kralická: Sk 26:7 K kterémuž dvanáctero pokolení naše, sloužíce Bohu ustavičně dnem i nocí, naději má, že přijde. Pro tuť naději žalují na mne Židé, ó králi Agrippo.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 26:7

Překlad Nová Bible kralická: Sk 26:7 Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dojdou k tomu zaslíbení. Kvůli této naději mě Židé žalují, králi Agrippo!

Překlad Bible 21: Sk 26:7 Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději mě Židé žalují, králi Agrippo!

Český studijní překlad: Sk 26:7 a o němž našich dvanáct kmenů doufá, že jej dosáhne vytrvalou službou Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději, králi Agrippo, mě Židé žalují.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 26:7 k němuž dospět doufá našich dvanáct kmenů, usilovně konajících svatou službu nocí i dnem, - stran této naděje jsem, králi, od Židů stíhán!

Překlad Františka Žilky: Sk 26:7 naději, k jejímuž uskutečnění dvanáctero našich kmenů doufá dospěti vytrvalou službou Bohu dnem i nocí. Ano, králi, pro tuto naději jsem obžalován od Židů.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 26:7 věci to, jichž doufá že dosáhne našich dvanáct kmenů vytrvalou službou Bohu dnem i nocí. A pro tuto naději, králi, na mne Židé žalují.

Překlad Roberta Colu: Sk 26:7 Toho doufá dosáhnouti naše dvanáctero pokolení tím, že slouží dnem i nocí Bohu. Pro tuto naději jsem, králi, žalován židy!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 26:7 jehož dvanáctero pokolení naše, sloužíc (vytrvale) dnem i nocí Bohu, doufá dosíci. Pro tu naději jsem žalován od židů, králi.

Překlad Pavela Škrabala: Sk 26:7 jejíž vyplnění doufá dosíci dvanáct našich kmenů vytrvalou službou Bohu dnem i nocí. Z této naděje mě Židé obviňují, králi.

Překlad Nového světa: Sk 26:7 zatímco našich dvanáct kmenů doufá, že dosáhne splnění tohoto slibu tím, že mu vřele prokazuje posvátnou službu nocí i dnem. Z této naděje mě Židé obžalovali, králi.

Překlad Nový kovenant: Prak 26:7 do kterého těch našich dvanáct odnoží v neustálosti dnem i nocí sloužících bohu, drží naději se dostat. Týkaje se které naděje jsem pod těmi Judy předvolaný, králi Agrippo!

Překlad Slovo na cestu: Sk 26:7 které dal našim otcům, když mu budeme všichni vytrvale sloužit.

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 10:20 Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi.

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 10:20 Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 10:20 Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 10:20 Ale čo [pohania] obetujú, to obetujú démonom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 10:20 Ale že to, čo pohania zabíjajúc obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste vy boli účastníkmi démonov.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 10:20 Ale čo obetujú [národy], obetujú démonom a nie Bohu, a ja by som nerád, žeby ste sa vy stávali účastníkmi démonov.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 10:20 Nie, ale čo pohania obetuj, to obetujú démonom, a nie Bohu! A ja nechcem, aby ste sa stali spoločníkmi démonov.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 10:20 Ale že čo [pohania] obetujú, to obetujú démonom, a nie Bohu! A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov.

Preklad Nového sveta: 1 Kor 10:20 Nie, ale hovorím, že veci, ktoré obetujú národy, obetujú démonom, a nie Bohu; a nechcem, aby ste sa stali podielnikmi s démonmi.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 10:20 Ale tým obradom vzývajú pohania démonov namiesto Boha, a preto nechcem, aby ste sa na niečom takom zúčastnili.

Český ekumenický překlad: 1 Kor 10:20 Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 10:20 Ne, ale říkám toto: Když pohané přinášejí nějakou oběť, obětují to zlým duchům, a ne Bohu. A já nechci, abyste se přátelili se zlými duchy.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 10:20 Ale to, co se obětuje, obětuje se démonům a tomu, co není Bůh. Nechci abyste vcházeli do společenství s démony.

Překlad Bible kralická: 1 Kor 10:20 Anobrž což obětují pohané, ďáblům obětují, a ne Bohu. Nechtělť bych pak, abyste vy byli účastníci ďáblů.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 10:20

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 10:20 Říkám spíše, že to, co obětují pohané, obětují démonům a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů.

Překlad Bible 21: 1 Kor 10:20 Nikoli. Říkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A já nechci, abyste měli co společného s démony.

Český studijní překlad: 1 Kor 10:20 Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 10:20 Ale co obětují [národy], obětují démonům a ne Bohu, i nerad bych, byste vy vstupovali v společenství s démony.

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 10:20 Ne, ale to chci říci, že, co obětují, démonům obětují, a ne Bohu. Nechci však, abyste se stali účastníky démonů.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 10:20 Ne, ale říkám toto: Když pohani přinášejí nějakou oběť, že to obětují zlým duchům, a ne Bohu. A já nechci, abyste se přátelili se zlými duchy.

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 10:20 To ne, nýbrž že to, co obětují pohani, obětují zlým duchům a ne Bohu. Nechci přece, abyste byli společníky zlých duchů.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 10:20 (Nikoli), nýbrž že co obětují pohané, obětují duchům zlým a ne Bohu. Nechci však, abyste byli společníky duchů zlých.

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 10:20 Ale že to, co pohané obětují, že zlým duchům obětují, a ne Bohu. Nechci pak, abyste vešli ve společenství se zlými duchy.

Překlad Nového světa: 1 Kor 10:20 Ne; ale říkám, že věci, které obětují národy, obětují démonům, a ne Bohu; a nechci, abyste se stali podílníky s démony.

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 10:20 Ale - že které obětují ti národové, démonům obětují a ne božskému! Ale nechci vás, abyste se stali podílejícími se těch démonů!

Překlad Slovo na cestu: 1 Kor 10:20 Ale tím obřadem vzývají pohané démony místo Boha, a proto nechci, abyste se něčeho takového zúčastňovali.

1. Konkretizujú: Papyrus P46 (cca. 200); א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

2. Nekonkretizujú: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia).

 

Piatov podskupinou sú všetky ostatné verše, v ktorých je viacero verzií daného výrazu:

Slovenský ekumenický preklad: Mt 5:47 A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohani?

Slovenský katolícky preklad: Mt 5:47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Slovenský evanjelický preklad: Mt 5:47 A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania?

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:47 A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:47 A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo navyše robíte? Či nerobia to isté aj tí z národov?

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo význačného tým robíte? Či to isté nerobia aj pohania?

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštneho robíte? Či to isté nerobia aj pohania?

Preklad Nového sveta: Mt 5:47 A ak zdravíte iba svojich bratov, čo mimoriadne robíte? Či nerobia to isté aj ľudia z národov?

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:47 Ak sa správate priateľsky iba k svojim blízkym, nelíšite sa od ostatných. Nerobia tak azda aj tí, čo neveria v Boha?

Český ekumenický překlad: Mt 5:47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?

Katolický liturgický překlad: Mt 5:47 A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané?

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 5:47 A zdravíte-li jen své bratry, co děláte tak zvláštního? Nedělají to tak i pohané?

Překlad Bible kralická: Mt 5:47 A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více činíte? Však i publikáni to činí.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 5:47

Překlad Nová Bible kralická: Mt 5:47 A když zdravíte jen své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají to snad i celníci?

Překlad Bible 21: Mt 5:47 A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané?

Český studijní překlad: Mt 5:47 A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané?

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 5:47 A budete-li pozdravovat jen své bratří, co zvláštního činíte? Nečiní totéž i ti z národů?

Překlad Františka Žilky: Mt 5:47 A pozdravujete-li jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což nečiní totéž také pohané?

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 5:47 A pozdravujete-li jenom své bratry, co tím konáte zvláštního? Copak to nedělají i pohani?

Překlad Roberta Colu: Mt 5:47 A budete-li pozdravovati své bratry, co zvláštního činíte? Což to nečiní i pohani?

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 5:47 A budete-li pozdravovati toliko své bratry, co více činíte? Zdali nečiní toho i pohané?

Překlad Pavela Škrabala: Mt 5:47 A budete-li pozdravovat jen své bratry, co zvláštního děláte? Což to nedělají i pohani?

Překlad Nového světa: Mt 5:47 A jestliže zdravíte pouze své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají i lidé z národů totéž?

Překlad Nový kovenant: Mt 5:47 A když objímáte jedině vaše bratry, co děláte nadbytečného? Nedělají snad i ti celníci totéž?

Překlad Slovo na cestu: Mt 5:47 A chováte-li se přátelsky jen ke svým blízkým, co děláte zvláštního? Na to ještě nemusíte věřit v Boha.

V tomto verši máme dve slová v rôznych verziách.

Prvé slovo: 1. bratia (αδελφους) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א  (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie); f1, f13; Minuskuly 22, 372, 472, 892; Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a niektoré koptské preklady.

2. blízky (φιλους) – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskuly 28, 33; staré latinské preklady Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie) a sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

Druhé slovo: 1. pohania (εθνικοι) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א  (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); f1; Minuskuly 22, 33, 174, 279, 372, 892, 1071, 1216, 1230, 1241, 1365, 1424, 2680, 2786; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, niektoré koptské a etiópske preklady.

2. mýtnici (τελωναι) – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f13; Minuskuly 28, 157, 180, 565, 579, 597, 700, 1006, 1009, 1010, 1079, 1195, 1242, 1243, 1292, 1342, 1505, 1546, 1646, 2148, 2174; starý latinský preklad Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie) a sýrsky preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

3. Mýtnici a hriešnici (τελωναι και οι αμαρτωλοι) len Arm – Arménska verzia (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:8 Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:8 Nebuďte im podobní! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:8 Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:8 Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:8 Im sa teda nepripodobňujte, váš Otec predsa vie, skôr ako ho poprosíte, ktorých vecí vám je treba.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:8 Nebuďte im podobní! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, než by ste ho prosili.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:8 Nebuďte im teda podobní! Veď váš otec vie, čo potrebujete, prv ako ho prosíte.

Preklad Nového sveta: Mt 6:8 Preto ich nenapodobňujte, lebo Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr ako ho vôbec prosíte.

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:8 Nenapodobňujte ich, veď váš Otec pozná vaše potreby skôr, ako ich vyslovíte."

Český ekumenický překlad: Mt 6:8 Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:8 Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:8 Nedělejte to jako oni; vždyť váš Otec dobrě ví, co potřebujete, ještě než ho o to požádáte.

Překlad Bible kralická: Mt 6:8 Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prvé než byste vy ho prosili.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:8

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:8 Nebuďte jim tedy podobní, protože váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.

Překlad Bible 21: Mt 6:8 Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.

Český studijní překlad: Mt 6:8 Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:8 Jim se tedy nepřipodobňujte, váš Otec přece, dříve než ho poprosíte, ví, kterých věcí máte zapotřebí.

Překlad Františka Žilky: Mt 6:8 Nebuďte jim podobni! Vždyť váš Otec ví, čeho potřebujete, dříve než ho prosíte.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:8 Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš nebeský Otec ví, co potřebujete, dříve než ho poprosíte.

Překlad Roberta Colu: Mt 6:8 Nepřipodobňujte se jim! Ví zajisté Otec váš, čeho je vám potřebí, dříve než ho prosíte.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:8 Nepřipodobňuje se tedy jim; ví zajisté Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve než ho prosíte.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:8 Proto je nenapodobujte! Ví zajisté váš Otec, co potřebujete, dříve než ho poprosíte.

Překlad Nového světa: Mt 6:8 Nepřipodobňujte se jim tedy, neboť Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete, dříve než jej vůbec poprosíte.

Překlad Nový kovenant: Mt 6:8 Nebuďte tedy podobní jim, protože ten váš otec vidí, jaký držíte užitek, před tím, než jej vy požádáte.

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:8 Nenapodobujte je, vždyť váš Otec zná vaše potřeby dříve, než je vyslovíte.

Existuje viacero verzií: 1. náš Otec (ο πατηρ ημων) – f1; Minuskuly 205, 1253, 1546; ℓ 76, ℓ 184, ℓ 387, ℓ 859, ℓ 1074, ℓ 1663.

2. váš Otec (πατηρ υμων) – א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Z (035) – Kódex Dublinensis (6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unicál 0170; f13; Minuskuly 22, 33, 157, 180, 565, 579, 700, 892*, 1006, 1009, 1010, 1071, 1079, 1230, 1241, 1242, 1243, 1292, 1342, 1365, 1646, 2174; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptské preklady Copbo a Copfay; Diatessaron [tiež nazývaná evanjelná harmónia] (2. storočie) a cirkevný otcovia Ambróz, Hieroným, Augustín, ...

3. Boh váš Otec (θεος ο πατηρ υμων) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie); koptské preklady Copsa a Copmae-1.

4. váš nebeský Otec (πατηρ υμων ο ουρανιος) – Unciál 047; Minuskuly 28, 892c, 1195, 1216, 1424, 1505; sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), etiópske preklady.

5. Náš na nebesiach (ημων ο εν τοις ουρανιος) – Minuskula 2148.

6. Nič neuvádza – koptský Kódex Schøyen (4. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 6:33 Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.

Slovenský katolícky preklad: Mt 6:33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 6:33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a žite spravodlivo a toto všetko dostanete navyše.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 6:33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 6:33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 6:33 Lež sa usilujte najprv o Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a tieto všetky veci vám budú pridané.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 6:33 Hľadajte teda najprv Kráľovstvo (Božie) a jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 6:33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a všetko toto sa vám pridá.

Preklad Nového sveta: Mt 6:33 Preto stále hľadajte najprv kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané.

Preklad Nádej pre každého: Mt 6:33 Dajte Bohu prvé miesto vo svojom živote a on vám dá, čo budete potrebovať.

Český ekumenický překlad: Mt 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Katolický liturgický překlad: Mt 6:33 Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 6:33 Hledejte tedy nejprve jeho království a jeho spravedlnost a to vše vám bude dáno navíc.

Překlad Bible kralická: Mt 6:33 Ale hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 6:33

Překlad Nová Bible kralická: Mt 6:33 Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno.

Překlad Bible 21: Mt 6:33 Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.

Český studijní překlad: Mt 6:33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 6:33 Usilujte však nejprve o Boží království a jeho spravedlnost a tyto všechny věci vám budou přidány.

Překlad Františka Žilky: Mt 6:33 Usilujte především o jeho království a spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 6:33 Hledejte tedy nejprve [Boží] království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude dáno navíc.

Překlad Roberta Colu: Mt 6:33 Hledejte tedy nejprve království Boží a jeho spravedlnost, a toto všechno bude vám přidáno!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 6:33 Hledejte tedy nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto všecko bude vám přidáno.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 6:33 Především tedy hledejte království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude přidáno.

Překlad Nového světa: Mt 6:33 Neustále tedy hledejte nejprve království a [Otcovu] spravedlnost, a to všechno [ostatní] vám bude přidáno.

Překlad Nový kovenant: Mt 6:33 Ale hledejte napřed království božského a jeho spravedlivost a tyhle všechny vám budou přidány!

Překlad Slovo na cestu: Mt 6:33 Dejte jemu první místo a žijte tak, jak On si přeje a On se o vás postará.

Existuje viacero verzií: 1. kráľovstvo (βασιλειαν) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); Minuskuly 57, 345, 440, 817, 995, 1646; staré latinské preklady Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie); Tertulianus, Cyprián, a ďalší cirkevní otcovia.

2. kráľovstvo nebeské (βασιλειαν των ουρανων) – Minuskuly 301*, 366, 373, 726, 1272*, 1590*; ℓ 858.

3. kráľovstvo Božie (βασιλειαν του θεου) – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 0233; f1, f13; Minuskuly 22, 28, 33, 119, 157, 180, 205, 245, 482, 565, 579, 597, 700, 892, 1006, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1243, 1253, 1292, 1342, 1365, 1392, 1424, 1505, 1546, 2148, 2174; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady, koptský preklad Copmae-1, Arm – Arménska verzia (5. storočie); Diatessaron [tiež nazývaná evanjelná harmónia] (2. storočie); cirkevní otcovia ako Didymus Slepý, Ján Zlatoústy, Hieroným, ...

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 8:13 Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel.

Slovenský katolícky preklad: Mt 8:13 A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:13 A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A chlapec ozdravel v tú hodinu.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 8:13 A stotníkovi Ježiš povedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:13 A potom riekol Ježiš stotníkovi: Iď, a jako si uveril, tak nech sa ti stane! A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:13 A tomu stotníkovi Ježiš povedal: Choď a nech sa ti stane, ako si uveril. A ten jeho sluha bol v onej hodine vyliečený.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:13 A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď, nech sa ti stane, ako si uveril!" A v tú hodinu sluha bol uzdravený.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:13 A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a ako si uveril, nech sa ti stane!“ A v tú hodinu bol jeho sluha uzdravený.

Preklad Nového sveta: Mt 8:13 Nato Ježiš povedal dôstojníkovi: „Choď. Nech sa ti stane podľa tvojej viery.“ A sluha bol v tú hodinu uzdravený.

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:13 Potom sa opäť obrátil k stotníkovi: „Vráť sa domov! To, čomu si uveril, sa stalo!" A sluha bol v tej chvíli uzdravený.

Český ekumenický překlad: Mt 8:13 Potom řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.“ A v tu hodinu se sluha uzdravil.

Katolický liturgický překlad: Mt 8:13 Setníkovi pak Ježíš řekl: “Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane.” A služebník se v tu hodinu uzdravil.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 8:13 Potom řekl setníkovi: „Jdi! Ať se ti stane podle tvé víry.“ A chlapec byl v tu chvíli uzdraven.

Překlad Bible kralická: Mt 8:13 I řekl Ježíš setníkovi: Jdiž, a jakžs uvěřil, staň se tobě. I uzdraven jest služebník jeho v tu hodinu.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 8:13

Překlad Nová Bible kralická: Mt 8:13 Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi, ať se ti stane, jak jsi uvěřil." A jeho služebník byl v tu chvíli uzdraven.

Překlad Bible 21: Mt 8:13 Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. Ať se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven.

Český studijní překlad: Mt 8:13 I řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a staň se ti, jak jsi uvěřil.“ A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 8:13 A tomu setníkovi Ježíš řekl: Jdi a nechť se ti stane, jak jsi uvěřil. A ten jeho sluha byl v oné hodině vyléčen.

Překlad Františka Žilky: Mt 8:13 Četaři pak Ježíš řekl: „Jdi, staň se tobě, jak jsi uvěřil.“ I uzdraven byl sluha v onu hodinu.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 8:13 Setníkovi pak Ježíš řekl: “Jdi, a staň se ti tak, jak jsi uvěřil.” A služebník byl v tu chvíli zdráv.

Překlad Roberta Colu: Mt 8:13 I řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, staň se ti!“ A v tu hodinu se služebník uzdravil.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 8:13 I řekl Ježíš setníkovi: „Jdi a jak jsi uvěřil, staň se tobě.“ A v tu hodinu služebník byl uzdraven.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 8:13 A řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň!“A ten služebník byl uzdraven v onu hodinu.

Překlad Nového světa: Mt 8:13 Pak Ježíš řekl důstojníkovi: „Jdi. Ať se ti stane, právě jak věříš.“ A sluha byl v tu hodinu uzdraven.

Překlad Nový kovenant: Mt 8:13 A Ježíš řekl setníkovi, Veď se, a jak jsi věřil, ať se ti stane! A jeho chlapec byl v oné hodině uzdravený.

Překlad Slovo na cestu: Mt 8:13 Potom se Ježíš obrátil opět k setníkovi: "Jdi domů. Čemu jsi uvěřil, ať se stane." V tu chvíli se služebník uzdravil.

Existujú dve verzie: 1. V tú hodinu jeho sluha ozdravel. – všetky rukopisy, okrem tých nižšie spomenutých.

2. A keď sa stotník vrátil do svôjho domu v tú hodinu, našiel svôjho sluhu zdravého. א  (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ea (08) – Kódex Laudianus (6. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), U (030) – Kódex Nanianus (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); Unciál 0250; f1; Minuskuly 22, 33, 713, 1241; starý latinský preklad Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), sýrske preklady Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár a niektoré etiópske preklady.

Rovnako to je aj v prípade verša Lk 7:10.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 8:15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Vstala a obsluhovala ho.

Slovenský katolícky preklad: Mt 8:15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:15 Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 8:15 Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala; i vstala a posluhovala Mu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:15 a dotknul sa jej ruky, a hneď ju opustila horúčka, a vstala a posluhovala im.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:15 I siahol na jej ruku a horúčka ju opustila, i vstala a obsluhovala ho.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:15 Dotkol sa je ruky a horúčka ju opustila. I vstala a posluhovala mu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:15 I dotkol sa jej ruky, a prestala jej horúčka; i vstala a posluhovala mu.

Preklad Nového sveta: Mt 8:15 Dotkol sa teda jej ruky, a horúčka ju opustila, a ona vstala a obsluhovala ho.

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:15 Dotkol sa jej ruky a teplota hneď klesla a uľavilo sa jej natoľko, že vstala a obslúžila hosťa.

Český ekumenický překlad: Mt 8:15 Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.

Katolický liturgický překlad: Mt 8:15 Dotkl se její ruky, a horečka jí přestala; ona vstala a obsluhovalo ho.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 8:15 Dotkl se její ruky, horečka ji opustila, ona vstala a obsluhovala je.

Překlad Bible kralická: Mt 8:15 I dotekl se ruky její, a přestala jí zimnice. I vstala a posluhovala jim.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 8:15

Překlad Nová Bible kralická: Mt 8:15 Dotkl se tedy její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala je obsluhovat.

Překlad Bible 21: Mt 8:15 Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat.

Český studijní překlad: Mt 8:15 Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 8:15 I sáhl na její ruku a horečka ji opustila, i vstala a obsluhovala ho.

Překlad Františka Žilky: Mt 8:15 dotkl se její ruky, a horečka jí přestala; vstala a sloužila mu.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 8:15 Dotkl se tedy její ruky, a horečka jí přestala, a ona vstala a obsluhovala ho.

Překlad Roberta Colu: Mt 8:15 I dotkl se její ruky, a přestala jí horečka. I vstala a posluhovala mu.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 8:15 I dotekl se ruky její, a přestala jí zimnice; i vstala a posluhovala mu.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 8:15 I dotkl se její ruky, a horečka ji opustila. Ona pak vstala a posluhovala mu.

Překlad Nového světa: Mt 8:15 Dotkl se tedy její ruky a horečka ji opustila, a ona vstala a začala mu sloužit.

Překlad Nový kovenant: Mt 8:15 A dotknul se její ruky a ten žhnoucí ji odpustil. A zvedla se a přisluhovala jim.

Překlad Slovo na cestu: Mt 8:15 Dotkl se její ruky, teplota klesla a jí se ulevilo natolik, že vstala a obsloužila hosta.

Existujú dve verzie: 1. mu/ho B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א*  (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskula 700; starý latinský preklad Itk – Kódex Bobbiensis (4. alebo 5. storočie), sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie) a koptský preklad Copsa.

2. im/ich – אc  (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 33, 565, 892, 1424; ℓ 844, ℓ 2211; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), koptský preklad Copbo.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 8:31 Démoni ho prosili: Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň.

Slovenský katolícky preklad: Mt 8:31 Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:31 Zlí duchovia ho prosili: „Keď nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 8:31 I prosili Ho oní démoni: Keď nás už vyháňaš, pošli nás do tamtej čriedy svíň!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:31 A démoni ho prosili a hovorili: Jestli nás vyháňaš, dovoľ nám odísť do toho stáda svíň!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:31 a tí démoni ho snažne prosili, vraviac: Ak nás vyháňaš, odošli nás do tej čriedy svíň.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:31 Tu ho diabli prosili: „Keď nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:31 Avšak démoni ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“

Preklad Nového sveta: Mt 8:31 Tu ho démoni úpenlivo prosili hovoriac: „Ak nás vyženieš, pošli nás do toho stáda svíň.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:31 A démoni ho prosili: „Ak nás už chceš vyhnať, pošli nás do toho stáda svíň!"

Český ekumenický překlad: Mt 8:31 A zlí duchové ho prosili: „Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“

Katolický liturgický překlad: Mt 8:31 Zlí duchové ho tedy prosili: “Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 8:31 A ti zlí duchové Ježíše úpěnlivě prosili: „Vyženeš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů.“ -

Překlad Bible kralická: Mt 8:31 Ďáblové pak prosili ho, řkouce: Jestliže nás vymítáš, dopustiž nám vjíti do toho stáda vepřů.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 8:31

Překlad Nová Bible kralická: Mt 8:31 a ti démoni ho prosili: "Jestliže nás vymítáš, dovol nám odejít do toho stáda vepřů."

Překlad Bible 21: Mt 8:31 Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat."

Český studijní překlad: Mt 8:31 Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 8:31 a ti démonové ho snažně prosili, říkajíce: Vyháníš-li nás, odešli nás do toho stáda vepřů.

Překlad Františka Žilky: Mt 8:31 Démoni ho prosili: „Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 8:31 A zlí duchové ho prosili: “Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů.”

Překlad Roberta Colu: Mt 8:31 I prosili ho zlí duchové: „Vymítneš-li nás odtud, pošli nás do stáda vepřů!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 8:31 I prosili ho duchové zlí, řkouce: „Vymítneš-li nás odtud, pošli nás do stáda vepřů.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 8:31 Zlí duchové ho tedy prosili: „Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů!“

Překlad Nového světa: Mt 8:31 Démoni ho tedy začali snažně prosit a říkali: „Jestliže nás vyženeš, pošli nás do toho stáda vepřů.“

Překlad Nový kovenant: Mt 8:31 a démoni jej přivolávali, vykládajíce, Jestli nás vyhodíš, předej nám odejít do toho stáda těch sviní!

Překlad Slovo na cestu: Mt 8:31 "Když nám bereš moc nad lidmi, nech nám ji aspoň nad těmi vepři, " prosili démoni.

Existujú dve verzie: 1. pošli nás B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Unciál 0242vid; f1; Minuskuly 22, 33, 372, 892*; ℓ 844, ℓ 2211, sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie) a koptské preklady Cop.

2. dovol nám odísť W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f13; Minuskuly 565 a 700; staré latinské preklady Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 9:8 Keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom.

Slovenský katolícky preklad: Mt 9:8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 9:8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 9:8 Keď to zástupy videli, preľakli sa a zvelebovali Boha, že takúto moc dal ľuďom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 9:8 A keď to videly zástupy, divily sa a oslavovaly Boha, ktorý dal ľuďom takú moc.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 9:8 no davy sa uvidiac to zľakli a dali sa oslavovať Boha, že dal ľuďom takú právomoc.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 9:8 Keď to zástupy videli, naľakali sa a chválili Boha, že dal takú moc ľuďom.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 9:8 Keď to však zástupy videli, zľakli sa a oslavovali Boha, ktorý dal ľuďom takú právomoc.

Preklad Nového sveta: Mt 9:8 Keď to videli zástupy, zachvátil ich strach, a oslavovali Boha, ktorý dal ľuďom takú právomoc.

Preklad Nádej pre každého: Mt 9:8 Toto sa odohralo pred očami zhromaždeného zástupu. Všetci žasli a ďakovali Bohu, že dal človeku takú moc.

Český ekumenický překlad: Mt 9:8 Když to uviděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválily Boha, že dal takovou moc lidem.

Katolický liturgický překlad: Mt 9:8 Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 9:8 Když to zástupy viděly, pojala je bázeň a vzdaly chválu Bohu, že dal lidem takovou moc.

Překlad Bible kralická: Mt 9:8 A vidouce to zástupové, divili se a velebili Boha, kterýž dal takovou moc lidem.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 9:8

Překlad Nová Bible kralická: Mt 9:8 Když to tedy uviděly zástupy, užasly a vzdaly slávu Bohu, který dal takovou moc lidem.

Překlad Bible 21: Mt 9:8 Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc.

Český studijní překlad: Mt 9:8 Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich strach a vzdaly chválu Bohu, který dal lidem takovou pravomoc.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 9:8 davy však, vidouce to, se ulekly a jaly se oslavovat Boha, že dal lidem takovou pravomoc.

Překlad Františka Žilky: Mt 9:8 Jakmile to uviděly zástupy, užasly a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 9:8 Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal lidem takovou moc.

Překlad Roberta Colu: Mt 9:8 Když to uzřeli zástupové, báli se a velebili Boha, který dal takovou moc lidem.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 9:8 Uzřevše to zástupové, báli se a velebili Boha, který dal takovou moc lidem.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 9:8 Když to viděly zástupy, bály se a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.

Překlad Nového světa: Mt 9:8 Při pohledu na to postihl zástupy strach, a oslavovaly Boha, který dal lidem takovou autoritu.

Překlad Nový kovenant: Mt 9:8 Ale vidíce, davy se divily a glorifikovaly božského, dávajícího takovou autoritu lidem.

Překlad Slovo na cestu: Mt 9:8 Lidé nad tím žasli a děkovali Bohu, že dal člověku takovou moc.

Existuje viacero verzií: 1. báli sa (εφοβηθησαν) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Unciál 0281; f1; Minuskuly 22, 33, 59, 143, 205, 372, 496, 517, 751, 892, 930, 951, 1192, 1424, 1532, 1675, 1823, 2147, 2459, 2586, 2637, 2737; staré latinské preklady It, sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár a koptské preklady.

2. divili sa (εθαυμασαν) – C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ea (08) – Kódex Laudianus (6. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Unciál 0233; f13; Minuskuly 565, 700, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1253, 1365, 1546, 1646, 2148; sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Arm – Arménska verzia (5. storočie), niektoré etiópske preklady a Ján Zlatoústy.

3. obe súčasne – starý latinský preklad Itf – Kódex Brixianus (6. storočie) a Diatessaron [tiež nazývaná evanjelná harmónia] (2. storočie).

4. nič neuvádza – X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie) a Minuskula 213.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 11:2 Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov,

Slovenský katolícky preklad: Mt 11:2 Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 11:2 Keď sa Ján v žalári dopočul o Ježišových skutkoch, poslal k nemu zo svojich učeníkov

Slovenský evanjelický preklad: Mt 11:2 Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 11:2 A Ján, keď počul v žalári o skutkoch Kristových, poslal dvoch svojich učeníkov

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 11:2 No Ján, počujúc vo väznici o Kristových činoch, mu cez svojich učeníkov

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 11:2 Keď sa Ján v žalári dopočul o skutkoch Kristových, poslal dvoch svojich učeníkov

Preklad Bohuslava Košu: Mt 11:2 Keď sa však Ján v žalári dopočul o skutkoch Kristových, poslal svojich dvoch učeníkov

Preklad Nového sveta: Mt 11:2 Ale keď počul Ján v žalári o skutkoch Krista, odkázal po svojich učeníkoch,

Preklad Nádej pre každého: Mt 11:2 Ján Krstiteľ, ktorý bol práve vo väzení, dopočul sa o Ježišovej činnosti. Poslal za ním svojich dvoch žiakov

Český ekumenický překlad: Mt 11:2 Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících:

Katolický liturgický překlad: Mt 11:2 Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 11:2 Tehdy Jan ve vězení uslyšel o Kristových skutcích. Poslal k němu své učedníky se vzkazem:

Překlad Bible kralická: Mt 11:2 Jan pak uslyšev v vězení o skutcích Kristových, poslav dva z učedlníků svých,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 11:2

Překlad Nová Bible kralická: Mt 11:2 Když pak Jan ve vězení uslyšel o Kristových skutcích, poslal dva ze svých učedníků,

Překlad Bible 21: Mt 11:2 Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky

Český studijní překlad: Mt 11:2 Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech, poslal vzkaz po svých učednících

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 11:2 Jan však, uslyšev ve věznici o Kristových činech, mu skrze své učedníky

Překlad Františka Žilky: Mt 11:2 Jan ve vězení uslyšel o kristovských činech, i poslal mu po svých učednících vzkaz:

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 11:2 Jan ve vězení slyšel o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky

Překlad Roberta Colu: Mt 11:2-3a Když Jan uslyšel v žaláři o skutcích Kristových, poslal k němu [dva] ze svých učedníků

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 11:2 Jan pak uslyšev v žaláři o skutcích Kristových, poslal (k němu) dva z učeníků svých

Překlad Pavela Škrabala: Mt 11:2 Když Jan uslyšel ve vězení o Kristových skutcích, poslal k němu své učedníky

Překlad Nového světa: Mt 11:2 Ale když Jan slyšel v žaláři o skutcích KRISTA, vzkázal po svých vlastních učednících

Překlad Nový kovenant: Mt 11:2 Ale Jan slyšev ve věznici práce anointujícího, posílaje dva z těch jeho učedníků,

Překlad Slovo na cestu: Mt 11:2 Jan Křtitel ve vězení uslyšel o Ježíšových činech, poslal za ním své dva žáky a ti se ho zeptali:

V tomto verši máme viacero slov v rôznych verziách.

Prvé slovo: 1. Ježiš (Ιησου) – Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Unciály 047 a 0233; Minuskuly 7, 99, 262, 348, 349, 483, 484, 517, 659, 954, 1071, 1424, 1579, 1604; ℓ 241; sýrsky preklad Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a Origenes.

2. náš Pán (κυριου ημων) – sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

3. Niť neuvádzajú – koptský Kódex Schøyen (4. storočie).

4. Kristus (Χριστου) – Väčšina ostatných rukopisov.

Existujú variácie ako Kristových/Ježišových a na konci verša variácie: vzkaz po svojich učeníkov/dvoch zo svojich učeníkov. Slovenské a české preklady majú rôzne variácie. A ešte k tomu sa zrejme už moderné preklady konkretizujú: k nemu

Pokus o zhodovanie s Lukášovým evanjelioum: Lk 7:18

Slovenský ekumenický preklad: Lk 7:18 O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján poslal k Pánovi dvoch svojich učeníkov

Slovenský katolícky preklad: Lk 7:18-19a O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch svojich učeníkov

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 7:18-19a O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov

Slovenský evanjelický preklad: Lk 7:18 Aj Jánovi priniesli zvesť o tom všetkom jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch z učeníkov

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 7:18 A Jánovi zvestovali jeho učeníci o tom o všetkom. A Ján si zavolal ktorýchsi dvoch zo svojich učeníkov

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 7:18-19a A Jánovi dali jeho učeníci o všetkých týchto veciach vedieť; a Ján si ktorýchsi dvoch zo svojich učeníkov privolal

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 7:18 O tomto všetkom upovedomili Jána jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov

Preklad Bohuslava Košu:Lk 7:18-19a A o tomto všetkom upovedomili Jána jeho učeníci. Tu si Ján zavolal dvoch svojich učeníkov

Preklad Nového sveta: Lk 7:18-19a Jánovi učeníci oznámili [Jánovi] všetky tie veci. Vtedy si Ján zavolal dvoch zo svojich učeníkov

Preklad Nádej pre každého: Lk 7:18 O tom všetkom sa dozvedel aj Ján od svojich učeníkov. Zavolal si dvoch z nich

Český ekumenický překlad: Lk 7:18 O tom všem se dověděl Jan od svých učedníků. Zavolal si dva z nich

Katolický liturgický překlad: Lk 7:18 O tom všem podali Janovi jeho učedníci zprávu. Jan si zavolal dva ze svých učedníků

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 7:18 Jana o tom všem zpravili jeho učedníci. Jan k sobě zavolal dva ze svých učedníků

Překlad Bible kralická: Lk 7:18 I zvěstovali Janovi učedlníci jeho o všech těchto věcech. A zavolav kterýchs dvou z učedlníků svých Jan,

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 7:18

Překlad Nová Bible kralická: Lk 7:18 Tehdy Janovi oznámili jeho učedníci o všech těchto věcech. Jan tedy zavolal kterési dva ze svých učedníků

Překlad Bible 21: Lk 7:18 Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nich

Český studijní překlad: Lk 7:18 O tom všem podali Janovi jeho učedníci zprávu. Jan si zavolal dva ze svých učedníků

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 7:18-19a A Janovi podali jeho učedníci o všech těchto věcech zprávu; a Jan si kterési dva ze svých učedníků přivolal

Překlad Františka Žilky: Lk 7:18 Zvěst o všem tom přinesli učedníci Janovi. I zavolal si Jan dva ze svých učedníků

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 7:18 O tom o všem podali Janovi jeho učedníci zprávu. Jan si zavolal dva ze svých učedníků

Překlad Roberta Colu: Lk 7:18-19a I zvěstovali Janovi jeho učedníci o všech těchto událostech. Tu si Jan zavolal dva ze svých učedníků

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 7:18-19a I zvěstovali Janovi učeníci jeho o všech těchto věcech. A tu Jan povolav k sobě dva ze svých učeníků,

Překlad Pavela Škrabala: Lk 7:18 Zvěstovali pak o tom o všem Janovi jeho učedníci. A Jan si zavolal dva ze svých učedníků

Překlad Nového světa: Lk 7:18-19a A Janovi jeho učedníci podali o tom všem zprávu. Jan tedy povolal jisté dva ze svých učedníků

Překlad Nový kovenant: Lk 7:18-19a a Janovi vypověděli jeho učedníci týkaje se všech těchto věcí a Jan volaje k sobě nějaké dva z jeho učedníků,

Překlad Slovo na cestu: Lk 7:18-19a O tom všem vyprávěli učedníci Jana Křtitele svému učiteli. Jan poslal dva z nich

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 11:19 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Ospravedlnením múdrosti sa stali jeho činy.

Slovenský katolícky preklad: Mt 11:19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: “Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!” No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 11:19 Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoria: ‚Pozrite, žráč a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ Ale Božiu múdrosť dokazujú jej skutky.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 11:19 Prišiel Syn človeka, jedol a pil, a hovoria: Ajhľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 11:19 prišiel Syn človeka jediac a pijúc, a hovoria: Hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ publikánov a hriešnikov. A je ospravedlnená múdrosť od svojich detí.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 11:19 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: hľa, pažravec a pijan vína, priateľ vyberačov dávok a hriešnikov – a múdrosť bola obhájená od svojich detí.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 11:19 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a hovoria: „Hľa, žráč a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!" Avšak ospravedlnili múdrosť jej skutky.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 11:19 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a hovoria: ,Hľa, pažravec a pijan vína, priateľ mýtnikov a hriešnikov!’ A múdrosť ospravedlnili jej skutky.

Preklad Nového sveta: Mt 11:19 prišiel Syn človeka a jedol a pil, a predsa hovoria: ‚Hľa, nenásytný človek a oddaný pitiu vína, priateľ vyberačov daní a hriešnikov.‘ Predsa však múdrosť dokáže, že je spravodlivá, svojimi skutkami.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 11:19 Prišiel som ja, Syn človeka, jem aj pijem -- a vyčítajú mi, že som žrút a pijan vína, priateľ hriešnikov a najväčšej spodiny. Ale múdrosť ospravedlňujú jej skutky."

Český ekumenický překlad: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: ‚Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky.“

Katolický liturgický překlad: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: 'Je to žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků.' Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 11:19 Přijde Syn člověka, jí a pije, a řekne se: »Hle, žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků!« A Moudrosti bylo jejími skutky dáno za pravdu.“

Překlad Bible kralická: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jeda a pije, a řkou: Aj, člověk žráč a piján vína, přítel publikánů a hříšníků. Ale ospravedlněna jest moudrost od synů svých.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 11:19

Překlad Nová Bible kralická: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jí a pije a říkají: 'Hle, žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!' Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi."

Překlad Bible 21: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jí a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky."

Český studijní překlad: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: ‚Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi. “

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jenž jí a pije, a říkají: hle, člověk, jenž je žrout a pijan vína, přítel dávkových výběrčích a hříšníků - a moudrost byla ospravedlněna od svých dětí.

Překlad Františka Žilky: Mt 11:19 Přišel Syn člověka a jedl i pil, i řekli: “Hle, jedlík a pijan vína, přítel celných a hříšníků.” Ale moudrost byla uznána za spravedlivou podle svých činů.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: Je to žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků.’ Ale moudrosti se dostalo ospravedlnění z jejích skutků.”

Překlad Roberta Colu: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jedl a pil, a praví:,Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!' Ale ospravedlněna byla ta moudrost svými skutky.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 11:19 Přišel Syn člověka jed a i pije, a praví:,Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníkův a hříšníků.‘ Avšak uznána byla ta moudrost od moudrých.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 11:19 Přišel Syn člověka, který jí a pije, a říkají: ´Hle, jedlík a pijan vína, přítel celníků a hříšníků´. Avšak moudrost nalezla ospravedlnění svými skutky.“

Překlad Nového světa: Mt 11:19 Syn člověka opravdu přišel, jedl a pil, a přesto lidé říkají: ‚Pohleďte, člověk nenasytný a propadlý pití vína, přítel výběrčích daní a hříšníků.‘ Nicméně moudrost se prokazuje [jako] spravedlivá svými skutky.“

Překlad Nový kovenant: Mt 11:19 Syn člověka přišel sytící se a pijící a vykládají, Hle, člověk polykající a víno pijící, přítel celníků a hříšných. A moudrost je od jejích dětí ospravedlněna.

Překlad Slovo na cestu: Mt 11:19 Přišel jsem já, Syn člověka, žiji normálně a říkají, že jsem žrout a pijan vína, přítel celníků a nejhorší lůzy. Ale Boží moudrost prokáže, co je pravda!"

Existujú dve verzie: 1. skutky (εργων) – B* (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie); Minuskuly 124, 202, 788, 1319, 2145; sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), niektoré koptské preklady ako Copbo.

2. deti (τεκνων) – C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie), Bc (03) – Vatikánsky kódex (10. alebo 11. storočie); f1, f13; Minuskuly 22, 28, 33, 157, 165, 174, 180, 205, 346, 543, 565, 579, 597, 700, 826, 828, 892, 983, 1006, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1243, 1253, 1292, 1342, 1344, 1365, 1424, 1505, 1536, 1546, 1646, 2148, 2174, 2290, 2680; sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), niektoré koptské preklady ako Copmae-1, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a rada cirkevných otcov ako Ambróz, Epifánius, Ján Zlatoústy, Hieroným a Augustín.

Pokus o zhodovanie s Lukášovým evanjelioum - Lk 7:35:

Slovenský ekumenický preklad: Lk 7:35 No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.

Slovenský katolícky preklad: Lk 7:35 No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 7:35 Ale Múdrosť dokazujú všetky jej deti.“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 7:35 I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 7:35 A takje ospravedlnená múdrosť od všetkých svojich detí.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 7:35 a múdrosť bola obhájená od všetkých svojich detí.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 7:35 No Múdrosť uznali za spravodlivú všetci jej synovia."

Preklad Bohuslava Košu:Lk 7:35 A múdrosť ospravedlnili všetky jej skutky.”

Preklad Nového sveta: Lk 7:35 Predsa však múdrosť dokáže, že je spravodlivá, všetkými svojimi deťmi.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 7:35 Ale kto prijme Božiu múdrosť, ten to pochopí."

Český ekumenický překlad: Lk 7:35 Ale moudrost je ospravedlněna u všech svých dětí.“

Katolický liturgický překlad: Lk 7:35 A přece moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 7:35 A Moudrost byla ospravedlněna všemi svými dětmi.“

Překlad Bible kralická: Lk 7:35 Ale ospravedlněna jest moudrost ode všech synů svých.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 7:35

Překlad Nová Bible kralická: Lk 7:35 Ale moudrost je ospravedlněna všemi svými dětmi."

Překlad Bible 21: Lk 7:35 Moudrost je ale potvrzena všemi svými dětmi."

Český studijní překlad: Lk 7:35 Ale moudrost je ospravedlněna všemi svými dětmi.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 7:35 a moudrost byla ospravedlněna ode všech svých dětí.

Překlad Františka Žilky: Lk 7:35 Ale Moudrost byla uznána za spravedlivou ode všech svých dětí.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 7:35 Ale moudrosti se dostalo ospravedlnění od všech jejích dětí

Překlad Roberta Colu: Lk 7:35 Ale uznána byla ta moudrost ode všech moudrých.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 7:35 Avšak uznána byla ta moudrost ode všech moudrých.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 7:35 Ale uznaly moudrost za správnou všechny její děti.“

Překlad Nového světa: Lk 7:35 Přesto se moudrost prokazuje [jako] spravedlivá všemi svými dětmi.“

Překlad Nový kovenant: Lk 7:35 Ale moudrost byla ospravedlněna ode všech jejích dětí!

Překlad Slovo na cestu: Lk 7:35 Ale kdo přijme Boží moudrost, ten tomu porozumí."

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 16:12 Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa varovali kvásku, ale učenia farizejov a saducejov.

Slovenský katolícky preklad: Mt 16:12 Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 16:12 Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 16:12 Až vtedy porozumeli, že im nepovedal, aby sa varovali kvasu chleba, ale učenia farizejov a sadukajov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 16:12 Vtedy porozumeli, že nepovedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farizeov a sadúceov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 16:12 Tu pochopili, že im nepovedal, žeby sa mali na pozore pred kvasome chleba, lež pred náukou farisejov a sadúkejov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 16:12 Vtedy pochopili, že neprikázal, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 16:12 Vtedy porozumeli, že nepovedal, aby sa chránili kvasu chelba, ale učenia farizejov a saducejov.

Preklad Nového sveta: Mt 16:12 Vtedy pochopili, že povedal, aby sa mali na pozore pred učením farizejov a saducejov, nie pred kvasom chleba.

Preklad Nádej pre každého: Mt 16:12 Až vtedy pochopili, že kvasom myslel nesprávne učenie židovských vodcov.

Český ekumenický překlad: Mt 16:12 Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.

Katolický liturgický překlad: Mt 16:12 Teprve teď pochopili, že neřekl, aby se varovali kvasu na chléb, ale učení farizeů a saduceů.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 16:12 Tu pochopili, že řekl, aby si dali pozor ne tak na kvas, z něhož se dělá chléb, nýbrž na učení farizeů a saduceů.

Překlad Bible kralická: Mt 16:12 Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 16:12

Překlad Nová Bible kralická: Mt 16:12 Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení.

Překlad Bible 21: Mt 16:12 Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení.

Český studijní překlad: Mt 16:12 Tehdy pochopili, že neřekl, aby se varovali chlebového kvasu, nýbrž učení farizeů a saduceů.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 16:12 Tu pochopili, že jim neřekl, by se měli na pozoru před kvasem chleba, nýbrž před naukou farizeů a sadúceů.

Překlad Františka Žilky: Mt 16:12 Tu pochopili, že jim řekl, ne aby se vystříhali kvasu, ale učení farizejského a saducejského.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 16:12 Teprve teď pochopili, že řekl, aby se varovali ne kvasu na chléb, ale učení farizeů a saduceů.

Překlad Roberta Colu: Mt 16:12 Tu porozuměli, že neřekl, aby se varovali kvasu chlebového, nýbrž učení farizejského a sadducejského.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 16:12 Tu porozuměli, že neřekl, aby se varovali kvasu chlebů, nýbrž učení farisejského a saducejského.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 16:12 Tehdy porozuměli, že jim neřekl, aby se varovali kvasu na chléb, nýbrž farizejského a sadducejského učení.

Překlad Nového světa: Mt 16:12 Potom pochopili, že řekl, aby se měli na pozoru ne před kvasem chlebů, ale před učením farizeů a saduceů.

Překlad Nový kovenant: Mt 16:12 Tehdy pochopili, že neřekl držet se od kvasu chleba, ale od učení Fariseů a Sadduceů.

Překlad Slovo na cestu: Mt 16:12 Teprve potom pochopili, že kvasem mínil pokřivené učení židovských vůdců.

Existuje viacero verzií: 1. chleba (αρτων) – Skupina rukopisov f1.

2. kvasu (ζυμης) – Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f13; Minuskuly 13, 565; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

3. kvasu chleba (ζυμης αρτου) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Minuskuly 28, 700, 892, 1009, 1241; staré latinské preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady Copsa a Copbo.

4. kvasu farizejov (ζυμης των Φαρισαιων) – Minuskula 33.

5. kvasu chleba farizejov a saducejov (ζυμης των αρτων των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων) – א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); Minuskula 579; starý latinský preklad Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), sýrsky preklad Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 17:2 Tam sa pred nimi premenil: tvár sa mu zaskvela sťa slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo.

Slovenský katolícky preklad: Mt 17:2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 17:2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 17:2 Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 17:2 a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela jako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 17:2 A bol pred nimi premenený, i zažiarila jeho tvár ako slnko a jeho šatstvo sa stalo bielym ako svetlo;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 17:2 kde sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila ako slnko a šaty sa mu zaskveli ako svetlo.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 17:2 Tu sa pred nimi premenil. Tvár mu žiarila ako slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo.

Preklad Nového sveta: Mt 17:2 A bol premenený pred nimi a jeho tvár žiarila ako slnko a jeho vrchný odev sa skvel ako svetlo.

Preklad Nádej pre každého: Mt 17:2 Zrazu učeníci spozorovali, že sa Ježišov vzhľad zmenil. Tvár mu oslepujúco žiarila ako slnko a odev mu zbelel ako sneh.

Český ekumenický překlad: Mt 17:2 A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.

Katolický liturgický překlad: Mt 17:2 A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 17:2 A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šat zbělel jako světlo.

Překlad Bible kralická: Mt 17:2 A proměnil se před nimi. I zastkvěla se tvář jeho jako slunce, roucho pak jeho učiněno bílé jako světlo.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 17:2

Překlad Nová Bible kralická: Mt 17:2 a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo.

Překlad Bible 21: Mt 17:2 a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo.

Český studijní překlad: Mt 17:2 A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 17:2 A byl před nimi přeměněn, i zazářila jeho tvář jako slunce a jeho šatstvo se stalo bílým jako světlo;

Překlad Františka Žilky: Mt 17:2 Byl před nimi proměněn a jeho tvář zazářila jako slunce, jeho roucho zbělelo jako světlo.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 17:2 A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šat zbělel jako světlo.

Překlad Roberta Colu: Mt 17:2 a proměnil se před nimi. I zaskvěla se jeho tvář jako slunce a jeho roucho zbělelo jako sníh.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 17:2 a proměnil se před nimi. I zastkvěla se tvář jeho jako slunce a roucho jeho stalo se bílé jako sníh.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 17:2 a proměnil se před nimi. Tvář mu zazářila jako slunce a šat měl bílý jako světlo.

Překlad Nového světa: Mt 17:2 A byl před nimi proměněn a jeho obličej zářil jako slunce a jeho svrchní oděvy se zaskvěly jako světlo.

Překlad Nový kovenant: Mt 17:2 A byl před nimi tvořen uprostřed a jeho tvář zářila jako slunce, ale jeho pláště se staly bílé jako světlo.

Překlad Slovo na cestu: Mt 17:2 Náhle učedníci zpozorovali, že Ježíšův vzhled se změnil. Tvář mu oslnivě zářila jako slunce a jeho oděv se skvěl bělostí.

Existujú dve verzie: 1. svetlo (φῶς) – uvádza väčšina rukopisov.

2. sneh (χίων) – uvádzajú len latinský rukopis Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); staré latinské preklady Ita, Itaur, Itb, Itc, Itd, Ite, Itf, Itff1, Itff2, Itg1, Itl, Itn, Itr1, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a sýrsky preklad Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 17:20 On im odpovedal: Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné.

Slovenský katolícky preklad: Mt 17:20 On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: “Prejdi odtiaľto ta!” - prejde. A nič vám nebude nemožné.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 17:20 On im povedal: „Lebo máte málo viery. Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta,“ prejde. Nič vám nebude nemožné.“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 17:20 Odpovedal im: Pre svoju malú vieru! Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 17:20 A on im povedal: Pre vašu neveru; lebo ameň vám hovorím, keby ste mali vieru jako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam hen! a prejde, a nič vám nebude nemožným.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 17:20 A on im vraví: Pre vašu neveru, lebo veru, vravím vám: ak budete mať vieru ako zrno horčice, rieknete tomuto vrchu: presuň sa odtiaľto tamto, a presunie sa a nič vám nebude nemožné.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 17:19 Ježiš im riekol: „Pre nedostatok viery. Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru, ako horčičné zrnko, a poviete tejto hore: Prejdi odtiaľto ta! - prejde a nič vám nebude nemožné.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 17:20 A on im povedal: „Pre svoju neveru. Lebo skutočne, hovorím vám, ak máte vieru ako horčičné zrnko, poviete tomuto vrchu: ,Prejdi odtiaľto ta!’ i prejde. A nič vám nebude nemožné.

Preklad Nového sveta: Mt 17:20 Povedal im: „Pre vašu malú vieru. Lebo pravdivo vám hovorím, ak budete mať vieru veľkosti horčičného zrna, poviete tomuto vrchu: ‚Prenes sa odtiaľto tam,‘ a on sa prenesie, a nič pre vás nebude nemožné.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 17:20 Ježiš im odpovedal: „Lebo málo veríte. Ak budete mať vieru aspoň ako horčičné semienko a poviete tomuto vrchu: Posuň sa!, poslúchne vás. Nič pre vás nebude nemožné.

Český ekumenický překlad: Mt 17:20 On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“

Katolický liturgický překlad: Mt 17:20 Řekl jim: “Pro svou malou víru. Amen, pravím vám: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: 'Přesuň se odtud tam!', a přesune se; a nic vám nebude nemožné.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 17:20 „Protože máte malou víru,“ říka jim. „Neboť vpravdě vám říkám, budete-li mít víru jako hořčičné zrno, řeknete této hoře: Přesuň se odtud tamhle, a ona se přesune a nic vám nebude nemožné.“

Překlad Bible kralická: Mt 17:20 Ježíš pak řekl jim: Pro nevěru svou. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrno horčičné, díte hoře této: Přejdi odsud tam, i přejde, a nebudeť vám nic nemožného.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 17:20

Překlad Nová Bible kralická: Mt 17:20 Ježíš jim řekl: "Kvůli své nevěře. Amen, říkám vám, když budete mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete této hoře: 'Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné.

Překlad Bible 21: Mt 17:20 "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné."

Český studijní překlad: Mt 17:20 On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 17:20 A on jim praví: Pro vaši nevěru, neboť věru, pravím vám: budete-li míti víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: přesuň se odtud onam, a přesune se a nic vám nebude nemožno.

Překlad Františka Žilky: Mt 17:20 Řekl jim: „Pro nedostatek víry! Vpravdě vám pravím, budete-li míti víru třeba jen jako zrno hořčičné, řeknete této hoře: “Přejdi odtud tam!”, i přejde. Nic vám nebude nemožného.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 17:20 Řekl jim: “Pro svou malou víru. Skutečně, říkám vám: budete-li mít víru jali hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: Pohni se odtud tamhle!’, a pohne se, a nic pro vás nebude nemožné.

Překlad Roberta Colu: Mt 17:19 Dí jim [Ježíš]: „Pro malou svou víru. Vpravdě zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrnko hořčičné a řeknete této hoře:,Přejdi odtud tamto,' a přejde; a nic vám nebude nemožno.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 17:19 A on pravil jim: „Pro malou víru svou. Vpravdě zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrno hořčičné, řeknete této hoře:,Přejdi odtud tamto‘ a přejde, a nic nebude vám nemožno.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 17:20 A on jim praví: „Pro svou malou víru. Vpravdě totiž vám pravím: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete této hoře: ´Přejdi odtud tam!´, a přejde, a nic vám nebude nemožné.“

Překlad Nového světa: Mt 17:20 Řekl jim: „Kvůli vaší malé víře. Vpravdě vám totiž říkám, jestliže budete mít víru velikosti hořčičného zrna, řeknete této hoře: ‚Přemísti se odtud tam‘, a ona se přemístí, a nic pro vás nebude nemožné.“

Překlad Nový kovenant: Mt 17:20 A Ježíš jim řekl, Skrze vaši nevíru! Protože amen vám vykládám! Když držíte víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, Přejdi odsud tam a přejde. A nic vám nebude nemožné!

Překlad Slovo na cestu: Mt 17:20 Ježíš jim odpověděl: "Protože málo věříte. Budete-li mít víru alespoň jako semínko hořčice a řeknete této hoře:,Posuň se", poslechne vás. Nic pro vás nebude nemožné.

lebo nemáte vieru

Existujú dve verzie: 1. malú vieru (ολιγοπιστιαν) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 33, 700, 892; sýrske preklady Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptské preklady Copsa a Copbo a etiópske preklady.

2. neveru (απιστιαν) –W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); Minuskuly 28, 565, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174; staré latinské preklady.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 19:29 Každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matk, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.

Slovenský katolícky preklad: Mt 19:29 A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:29 A každý, kto pre moje meno opustí dom alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 19:29 A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca alebo matku, [alebo ženu] alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:29 A každý, kto opustil domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo manželku alebo deti alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:29 A každý, kto nechal domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo mať alebo ženu alebo deti alebo role pre meno moje, dostane stonásobok a zdedí večný život.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:29 Lebo každý, kto opustí dom alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo manželku alebo deti alebo polia pre moje meno, dostane stonásobne toľko a obsiahne život večný.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:29 A každý, kto zanechal domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo manželku alebo deti alebo polia pre moje meno, stonásobne viacej dostane a zdedí večný život.

Preklad Nového sveta: Mt 19:29 A každý, kto opustil domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo deti alebo pozemky pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a zdedí večný život.

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:29 A každému, kto sa vzdá domova, bratov, sestier, otca, matky, manželky, detí alebo majetku preto, aby šiel za mnou, všetko mnohonásobne vynahradím a bude mať podiel na večnom živote.

Český ekumenický překlad: Mt 19:29 A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.

Katolický liturgický překlad: Mt 19:29 A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 19:29 A kdokoli opustil domy, bratry, sestry, otce, matku, děti nebo pole pro mé jméno, dostane mnohem více a bude mít za dědictví život věčný.

Překlad Bible kralická: Mt 19:29 A každý, kdož opustil by domy, neb bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, neb manželku, neb dítky, neb pole pro jméno mé, stokrát více vezme, a život věčný dědičně obdrží.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 19:29

Překlad Nová Bible kralická: Mt 19:29 A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole kvůli mému jménu, vezme stokrát více a přijme věčný život za své dědictví.

Překlad Bible 21: Mt 19:29 A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život.

Český studijní překlad: Mt 19:29 A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole pro mé jméno, vezme stokrát víc a získá věčný život.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 19:29 A každý, kdo zanechal domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo polnosti pro jméno mé, dostane stonásobek a zdědí věčný život.

Překlad Františka Žilky: Mt 19:29 Každý, kdo opustí domy, nebo bratří a sestry, nebo otce, matku a děti, nebo pole pro mé jméno, vezme mnohonásobnou odměnu a stane se dědicem věčného života.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 19:29 A každý, kdo opustí domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a za podíl bude mít život věčný.

Překlad Roberta Colu: Mt 19:29 „A každý, kdo pro jméno mé opustí dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo manželku nebo dítky nebo pole, stokrát více dostane a zdědí život věčný.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 19:29 A každý, kdo opustí dům neb bratry neb sestry neb otce neb matku neb manželku neb dítky neb pole pro jméno mé, stokrát více vezme a život věčný v dědictví dostane,

Překlad Pavela Škrabala: Mt 19:29 A každý, kdo opustí domy, bratry, sestry, otce, matku, manželku, děti nebo pole pro mé jméno, obdrží stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.“

Překlad Nového světa: Mt 19:29 A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pozemky kvůli mému jménu, dostane mnohonásobně víc a zdědí věčný život.

Překlad Nový kovenant: Mt 19:29 A každý, který odpustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo ženu, nebo děti, nebo pole pro moje jméno, vezme stokrát a zdědí věčný život!

Překlad Slovo na cestu: Mt 19:29 A každému, kdo se vzdá domova, bratrů, sester, otce, matky, manželky, dětí nebo majetku proto, aby šel za mnou, všechno mu mnohokrát vynahradím a bude mít podíl na věčném životě.

Existujú dve verzie: 1. stonásobne (ἐκατονπλασίονα) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 2148, 2174; stare latinské preklady It, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), niektoré sýrske preklady, koptský preklad Copbo a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

2. mnohonásobne (πολλαπλασίονα) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskula 1010; sýrsky preklad Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptský preklad Copsa.

Prvá možnosť nasleduje Markovo evanjelium – Mk 10:29 a druhá možnosť Lukášovo evanjelium – Lk 18:30.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 21:31 Kto z tých dvoch splnil otcovu vôľu? Povedali: Prvý. Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.

Slovenský katolícky preklad: Mt 21:31 Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 21:31 Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 21:31 Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 21:31 Ktorýže z tých dvoch učinil vôľu otcovu? Povedali mu: Ten prvý. A Ježiš im povedal: Ameň vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 21:31 Ktorý z tých dvoch vykonal otcovu vôľu? Vravia [mu]: Ten prvý. Ježiš im vraví: Veru, vravím vám, že vás vyberači dávok a neviestky predchádzajú do Božieho kráľovstva.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 21:31 Ktorý z týchto dvoch splnil vôlu otcovu?“ Odvetili: „Ten druhý.“ Ježiš im riekol: „Veru, hovorím vám, mýtnici a smilnice vás predídu do Kráľovsstva Božieho.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 21:31 Ktorý z týchto dvoch vykonal otcovu vôlu?“ Hovoria mu: „Ten prvý.“ Ježiš im vraví: „Skutočne, hovorím vám, mýtnici a smilnice predchádzajú vás do kráľovstva Božieho.

Preklad Nového sveta: Mt 21:31 Ktorý z týchto dvoch konal vôľu [svojho] otca?“ Povedali: „Ten druhý.“ Ježiš im povedal: „Pravdivo vám hovorím, že vyberači daní a smilnice vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.

Preklad Nádej pre každého: Mt 21:31 Ktorý z dvoch synov poslúchol svojho otca?" Odpovedali: Ten prvý." Práve tak aj vás," odpovedal Ježiš, podvodníci a prostitútky predbiehajú do Božieho kráľovstva.

Český ekumenický překlad: Mt 21:31 Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?“ Odpověděli: „Ten první!“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.

Katolický liturgický překlad: Mt 21:31 Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?« Odpověděli mu: »Ten první.« Ježíš jim řekl: »Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 21:31 Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ – „Ten první,“ říkají. Ježíš jim říká: „Vpravdě vám říkám, celníci a nevěstky přicházejí do Božího království před vámi.

Překlad Bible kralická: Mt 21:31 Který z těch dvou naplnil vůli otcovu? Řekli jemu: Ten první. Dí jim Ježíš: Amen pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 21:31

Překlad Nová Bible kralická: Mt 21:31 Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" Řekli: "Ten první." Ježíš jim tedy řekl: "Amen, říkám vám, že celníci a nevěstky jdou do Božího království před vámi.

Překlad Bible 21: Mt 21:31 Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi.

Český studijní překlad: Mt 21:31 Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Řekli: „Ten první. “ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 21:31 Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Praví [mu]: Ten první. Ježíš jim praví: Věru, pravím vám, že vás dávkoví výběrčí a nevěstky předcházejí do Božího království.

Překlad Františka Žilky: Mt 21:31 Který z obou vykonal vůli otcovu?“ - Odpověděli mu: „Ten druhý.“ Ježíš jim řekl: „Vpravdě vám pravím, že celníci a nevěstky předcházejí vás do království.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 21:31 Který z těch dvou splnil otcovu vůli?« Odpověděli mu: »Ten první.« Ježíš jim řekl: »Skutečně, říkám vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.

Překlad Roberta Colu: Mt 21:31 Který z těch dvou splnil otcovu vůli?“ Řekli mu: „První.“ I řekl jim Ježíš: „Vpravdě pravím vám, že celníci a nevěstky předejdou vás do království Božího.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 21:31 Který z těch dvou vykonal vůli otcovu?“ Řkou jemu: „První.“ I řekl jim Ježíš: „Vpravdě pravím vám, že celníci a nevěstky předejdou vás do království Božího.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 21:31 Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Praví: „Ten druhý“. Řekl jim Ježíš: „Vpravdě vám pravím, že celníci a nevěstky vás předejdou do Božího království.

Překlad Nového světa: Mt 21:31 Který z těch dvou činil vůli [svého] otce?“ Řekli: „Ten druhý.“ Ježíš jim řekl: „Vpravdě vám říkám, že výběrčí daní a nevěstky vás předcházejí do Božího království.

Překlad Nový kovenant: Mt 21:31 Kdo z těch dvou udělal záměr otcův? Vykládají mu, Ten první! Ježíš jim vykládá, Amen vám vykládám, že ti celníci a sexuální zvrhlice se povedou před vámi do království božského!

Překlad Slovo na cestu: Mt 21:31 Který z těch dvou synů poslechl svého otce?" Oni odpověděli: "Ten první." "Právě tak," řekl Ježíš, "vás podvodníci a prostitutky předbíhají do Božího království.

Existuje viacero verzií: 1. prvý (πρῶτος) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); f1; Minuskuly 28, 33, 565, 892; staré latinské preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie).

2. druhý (δεύτερος) – Minuskuly 4 a 273.

3. neskorší (ὕστερος) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia).

4. posledný (ἔσχατος) – Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); skupina rukopisov f13; Minuskula 700; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 24:42 Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Slovenský katolícky preklad: Mt 24:42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 24:42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 24:42 Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 24:42 Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 24:42 Bdejte teda, pretože neviete, ktorej hodiny prichodí váš Pán.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 24:42 Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 24:42 Bedlite teda, lebo neviete, v ktorú hodinu príde váš Pán!

Preklad Nového sveta: Mt 24:42 Preto zostaňte bdelí, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Preklad Nádej pre každého: Mt 24:42 A tak buďte pripravení, lebo neviete, kedy váš Pán príde.

Český ekumenický překlad: Mt 24:42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Katolický liturgický překlad: Mt 24:42 Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 24:42 Bděte tedy, protože nevíte, kterého dne váš Pán přijde.

Překlad Bible kralická: Mt 24:42 Bdětež tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 24:42

Překlad Nová Bible kralická: Mt 24:42 Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.

Překlad Bible 21: Mt 24:42 Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.

Český studijní překlad: Mt 24:42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 24:42 Bděte tedy, protože nevíte, které hodiny přichází váš Pán.

Překlad Františka Žilky: Mt 24:42 Bděte tedy, protože nevíte, kterého dne váš Pán přijde.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 24:42 Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde.

Překlad Roberta Colu: Mt 24:42 „Bděte tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijde!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 24:42 Bděte tedy, neboť nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijde.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 24:42 Bděte tedy, neboť nevíte, v kterou hodinu váš Pán přijde.

Překlad Nového světa: Mt 24:42 Zůstaňte proto bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde.

Překlad Nový kovenant: Mt 24:42 Bděte proto, neboť nevidíte, jakou hodinu váš panující přijde!

Překlad Slovo na cestu: Mt 24:42 A tak buďte připraveni, protože nevíte, kdy váš Pán přijde.

Existuje viacero verzií: 1. deň (ἡμέρᾳ) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Unciál 067; f13; Minuskuly  33, 157, 892, 1424; staré latinské preklady Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrske preklady Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár.

2. hodinu (ὥρᾳ) – Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskuly 28, 118, 180, 205, 565, 579, 597, 700, 828c, 1006, 1010, 1071, 1241, 1243, 1292, 1342, 1505; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), Itg1 – Kódex Sangermanensis I (822), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Arm – Arménska verzia (5. storočie) a etiópske preklady.

2. deň a hodinu (ἡμέρᾳ ὥρᾳ) – stare latinské preklady Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie) a Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:4 so slovami: Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni mu povedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec!

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:4 so slovami: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.“ Ale oni odvetili: „Čo nás do toho? To je tvoja vec!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:4 so slovami: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.“ Ale oni povedali: „Čo nás do toho! To je tvoja vec!“

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:4 a povedal: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:4 a povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:4 vraviac: Zhrešil som, vydajúc nevinnú krv. No oni povedali: Čo nás do toho? Prizri ty.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:4 so slovami: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv." Ale oni povedali: „Čo nás do toho? To je tvoja vec."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:4 a povedal: „Zhrešil som,keď som vydal nevinnú krv." Ale oni povedali: „Čo nám do toho? To je tvoja vec!"

Preklad Nového sveta: Mt 27:4 povediac: „Zhrešil som, keď som zradil spravodlivú krv.“ Oni povedali: „Čo nás je do toho? To je tvoja vec!“

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:4 „Zhrešil som, zradil som nevinného človeka!" „Čo nás po tom. To je tvoja vec!" odsekli mu ľahostajne.

Český ekumenický překlad: Mt 27:4 a řekl: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale oni odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“

Katolický liturgický překlad: Mt 27:4 a řekl: “Zhřešil jsem: zradil jsem nevinnou krev.” Odpověděli mu: “Co je nám do toho? To je tvá věc.”

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:4 „Zhřešil jsem,“ řekl, „když jsem vydal nevinnou krev.“ Oni však řekli: „Co je nám do toho? To je tvoja věc.“

Překlad Bible kralická: Mt 27:4 Řka: Zhřešil jsem, zradiv krev nevinnou. Oni pak řekli: Co nám do toho? Ty viz.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:4

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:4 Řekl jim: "Zhřešil jsem! Zradil jsem nevinnou krev!" Oni však odpověděli: "Co je nám do toho? Hleď si toho sám!"

Překlad Bible 21: Mt 27:4 "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!"

Český studijní překlad: Mt 27:4 říkaje: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Oni však řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc! “

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:4 pravě: Zhřešil jem, že jsem vydal nevinnou krev. Oni však řekli: Co je nám do toho? Přihlédni k tomu ty.

Překlad Františka Žilky: Mt 27:4 a řekl: „Dopustil jsem se hříchu, když jsem zradil nevinnou krev.“ Odpověděli mu: „Co je nám do toho? Poraď si s tím sám.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:4 a řekl: “Zhřešil jsem: zradil jsem nevinnou krev.” Odpověděli mu: “Co je nám do toho? To je tvá věc.”

Překlad Roberta Colu: Mt 27:4 slovy: „Zhřešil jsem, poněvadž jsem zradil krev spravedlivou!“ Ale oni řekli: „Co nám do toho, to je tvá věc!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:4 řka: „Zhřešil jsem zradiv krev spravedlivou.“ Ale oni řekli: „Co nám do toho? Ty viz.“

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:4 se slovy: „Provinil jsem se, když jsem zradil nevinnou krev.“ Ale oni řekli: „Co je nám do toho? To je tvá věc!“

Překlad Nového světa: Mt 27:4 a řekl: „Zhřešil jsem, když jsem zradil spravedlivou krev.“ Řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje starost!“

Překlad Nový kovenant: Mt 27:4 vykládaje, Zhřešil jsem, vydávaje nevinnou krev! Ale ti řekli, Proč k nám? Ty uzříš!

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:4 "Zhřešil jsem, zradil jsem nevinného člověka!" Oni však lhostejně odpověděli: "Do toho nám nic není, to je tvoje věc!

Existujú dve verzie: 1. nevinnú (ἀθῷον) – B* (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie).

2. spravodlivú (δίκαιον) – Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Bc (03) – Vatikánsky kódex (10. alebo 11. storočie); praklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Diatessaron [tiež nazývaná evanjelná harmónia] (2. storočie). Podľa Mt 23:35.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:9 Vtedy sa splnilo to, čo povedal prorok Jeremiáš: Vzali tridsať strieborných, cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela,

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:9 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „Vzali tridsať strieborných, cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:9 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: Vzali tridsať strieborných, cenu Oceneného, ktorého ocenili synovia Izraela,

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:9 Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš: I vzali tridsať strieborných, cenu predaného, ktorého natoľko ocenili (niektorí) zo synov Izraela,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:9 Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal: A vzali tých tridsať strieborných, kúpnu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Izraelových,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:9 Vtedy bolo splnené to, čo bolo rečené skrze Jeremiáša, proroka, vraviaceho: A vzal som tých tridsať strieborniakov, cenu oceneného, ktorého ocenili tí, ktorí boli zo synov Israéla,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:9 Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš: A vzali tridsať strieborných, cenu oceneného, ktorého ocenili synovia Izraelovi.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:9 Vtedy sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka Jeremiáša: A vzali tridsať strieborných, cenu oceneného, ktorého ocenili synovia Izraelovi.

Preklad Nového sveta: Mt 27:9 Tak sa splnilo slovo proroka Jeremiáša, ktorý povedal: „A vzali tridsať kúskov striebra, cenu oceneného, ktorého ocenili niektorí zo synov Izraela,

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:9 Tak sa splnilo Jeremiášovo proroctvo: Vzali tridsať strieborných, cenu človeka, na akú ho ocenili synovia Izraela,

Český ekumenický překlad: Mt 27:9 Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: ‚Vzali třicet stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele;

Katolický liturgický překlad: Mt 27:9 Tak se splnilo, co řekl prorok Jeremiáš: 'Vzali třicet stříbrných, odhadní cenu za toho, kterého Izraelité tak odhadli,

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:9 Tak se naplnil výrok proroka Jeremiáše: A vzali těch třicet stříbrných, cenu Oceněného, jehož ocenili synové Izraele,

Překlad Bible kralická: Mt 27:9 A tehdy naplnilo se povědění proroka řkoucího: A vzali třidceti stříbrných, mzdu ceněného, kterýž šacován byl od synů Izraelských,

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:9

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:9 Tehdy se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka: "Vzali třicet stříbrných, cenu za toho ceněného, kterého takto ocenili synové Izraele,

Překlad Bible 21: Mt 27:9 Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele,

Český studijní překlad: Mt 27:9 Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše: ‚I vzali třicet stříbrných, cenu Oceněného, který byl oceněn od synů Izraele;

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:9 Tehdy bylo splněno to, co bylo řečeno skrze Jeremiáše, proroka, jenž praví: A vzal jsem těch třicet stříbrňáků, cenu toho, na něhož byla cena vypsána, na něhož cenu vypsali ti, kteří byli z Israélových synů,

Překlad Františka Žilky: Mt 27:9 Tu se splnilo slovo proroka Jeremiáše: „I vzali třicet stříbrných, cenu oceněného, kterého oceněním vyloučili ze synů izraelských,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:9 Tak se splnilo, co řekl prorok Jeremiáš: Vzali třicet stříbrných, odhadní cenu za toho, kterého Izraelité tak odhadli,

Překlad Roberta Colu: Mt 27:9 Tehdy se naplnilo, co předpověděl prorok Jeremiáš slovy: „A vzali třicet stříbrných, mzdu to za člověka tak oceněného, kterého za tolik ocenili synové izraelští,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:9 Tehda se naplnilo, co bylo pověděno od proroka Jeremiáše slovy: „A vzali třicet stříbrných, mzdu to muže odhadnutého, jehož odhadli synové israelští,

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:9 Tehdy se splnilo slovo proroka Jeremiáše, který pravil: I vzali třicet stříbrných, cenu za toho, který byl odhadován, jehož ocenili izraelští synové,

Překlad Nového světa: Mt 27:9 Tehdy se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Jeremjáše, který řekl: „A vzalitřicet kousků stříbra, cenu, na kterou byl oceněn ten, na nějž někteří z izraelských synů stanovili cenu,

Překlad Nový kovenant: Mt 27:9 Tehdy se naplnilo to promluvené skrze proroka Jeremiahu, vykládající, I vzali těch třicet stříbrných, cenu toho ceněného, kterého ocenili od synů Israele

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:9 Tím se splnilo staré proroctví: "Vzali třicet stříbrňáků - náhradu za život otroka, na kterou ho Izrael ocenil,

Existuje viacero verzií: 1. Jeremiáš (Ἰερεμίου) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia).

2. Zachariáš (Ζαχαρίου) – Sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie) a Minuskula 22.

3. Izaiáš (Ἰησαίου) – Minuskula 21.

4. Nič neuvádzajú – Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie); Minuskula 33; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), koptský preklad Copbo; Diatessaron [tiež nazývaná evanjelná harmónia] (2. storočie).

V skutočnosti ide o voľné citovanie Zach 11:12-13, kombinované s myšlienkou kúpiť pole nadhodenou v Jer 32:6-15. Spája sa to s tým, že Jeremiáš hovorí o hrnčiaroch (18:2n), ktorí boli v kraji Haqeldama (19:1n), a to vysvetľuje, že celý text sa mohol aproximáciou pripisovať jemu.

Tu sú vysvetlenia: 1. Augustín, Beza, Martin Luther a Keil sa domnievali, že pripisovanie jereemiášovi bolo omylom.

2. Origenes a Eusébius sa domnievali, že je to chyba prepisovačov.

3. Hieroným a Ewald tvrdia, že je to citát z apokryfnej knihy pripisovanej Jeremiášovi.

4. Lightfoot a Scofield tvrdia, že Jeremiáš je uvedený ako prvý časti kánonu zvanej Proroci, preto sa jeho meno vzťahuje na celú túto časť.

5. Hengstenberg povedal, že Zachariáš citoval Jeremiáša.

6. Ďalší, že je to zmiešaný citát od Zachariáša a Jeremiáša.

Jednotné číslo používajú rukopisy: א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

Množné číslo používajú rukopisy: B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 27:41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:

Slovenský katolícky preklad: Mt 27:41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:

Slovenský evanjelický preklad: Mt 27:41 Podobne sa Mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími hovoriac:

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:41 Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili:

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:41 [A] podobne aj veľkňazi, posmievajúc sa s pismármi a staršími, vraveli:

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:41 Podobne sa mu posmievali i veľkňazi spolu so zákonníkmi a staršími a vraveli:

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:41 Podobne sa mu posmievali i veľkňazi s pismármi a staršími a hovorili:

Preklad Nového sveta: Mt 27:41 Podobne si z neho robili žarty tiež hlavní kňazi so znalcami Písma a staršími a hovorili:

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:41 Aj veľkňazi a židovskí vodcovia sa k nim pridali:

Český ekumenický překlad: Mt 27:41 Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali:

Katolický liturgický překlad: Mt 27:41 Stejně tak se mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali:

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 27:41 Také velekněží se posmívali a spolu se zákoníky a staršími říkali:

Překlad Bible kralická: Mt 27:41 Tak podobně i přední kněží {biskupové} posmívajíce se s zákonníky a staršími, pravili:

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 27:41

Překlad Nová Bible kralická: Mt 27:41 Tak podobně se posmívali i velekněží se zákoníky a staršími a říkali:

Překlad Bible 21: Mt 27:41 Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma a staršími:

Český studijní překlad: Mt 27:41 Podobně se posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími. Říkali:

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 27:41 [A] podobně i velekněží, posmívajíce se s písmaři a staršími, říkali:

Překlad Františka Žilky: Mt 27:41 Stejně velekněží se zákoníky a staršími posměšně říkali:

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 27:41 Stejně tak se mu posmívali i velekněží s vykladateli Písma a se staršími a říkali:

Překlad Roberta Colu: Mt 27:41 Podobně se mu posmívali i velekněží se zákoníky a staršími a pravili:

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 27:41 Podobně i velekněží posmívajíce se mu se zákoníky a staršími říkali:

Překlad Pavela Škrabala: Mt 27:41 Podobně i veleknězi s vykladateli Písma a staršími se mu posmívali a říkali:

Překlad Nového světa: Mt 27:41 Stejně si z něho začali tropit žerty i přední kněží se znalci Zákona a staršími muži a říkali:

Překlad Nový kovenant: Mt 27:41 A podobně i ti velekněží, vysmívající se uprostřed písmáků a starších, vykládali,

Překlad Slovo na cestu: Mt 27:41 K nim se přidali i členové velerady:

Existuje viacero verzií: 1. zákoníkmi a farizejmi (γραμματέων καὶ Φαρισαίων) – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Minuskuly 517 a 1424; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ith – Kódex Claromontanus V (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

2. zákoníkmi a staršími (γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1, f13; Minuskuly 33, 652, 700, 892; staré latinské preklady Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itff1 – Kódex Corbeiensis I (9. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), koptské preklady Copsa a Copmae-1, koptský Kódex Schøyen (4. storočie).

3. zákoníkmi a staršími a farizejmi (γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων) – Σ (042) – Kódex Rossanensis (6. Storočie), Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie), Y (034) – Kódex Macedoniensis (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie); Minuskuly 22, 157, 565; starý latinský preklad Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

4. nič neuvádza – Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mt 28:6 Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.

Slovenský katolícky preklad: Mt 28:6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 28:6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 28:6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 28:6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 28:6 tu nie je, lebo bol vzkriesený podľa toho, ako bol povedal – poďte, pohľaďte na miesto, kde Pán ležal,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 28:6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde spočíval!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 28:6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal [Pán]!"

Preklad Nového sveta: Mt 28:6 Nie je tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte a pozrite sa na miesto, kde ležal.

Preklad Nádej pre každého: Mt 28:6 Ale on tu už nie je, vstal z hrobu, tak ako vám to predtým povedal. Poďte dnu a presvedčte sa.

Český ekumenický překlad: Mt 28:6 Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.

Katolický liturgický překlad: Mt 28:6 Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 28:6 Není zde, neboť je vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel,

Překlad Bible kralická: Mt 28:6 Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl. Poďte, vizte místo, kdež ležel Pán.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 28:6

Překlad Nová Bible kralická: Mt 28:6 Není tu, neboť vstal, jak předpověděl. Pojďte, pohleďte na místo, kde ležel Pán.

Překlad Bible 21: Mt 28:6 Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel.

Český studijní překlad: Mt 28:6 Není zde, neboť byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel Pán.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 28:6 zde není, neboť byl vzkříšen podle toho, jak byl řekl - pojďte, pohleďte na místo, kde Pán ležel,

Překlad Františka Žilky: Mt 28:6 Zde není. Byl vzkříšen, jak řekl; pojďte, podívejte se na místo, kde ležel.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 28:6 Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen.

Překlad Roberta Colu: Mt 28:6 Není ho tu, neboť vstal, jak řekl. Pojďte a vizte místo, kde byl Pán položen!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 28:6 Není ho tuto; vstalť jest, jak byl řekl; pojďte a vizte místo, kde Pán byl položen.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 28:6 Není tady, ale vstal, jak řekl. Pojďte a pohleďte na místo, kde ležel.

Překlad Nového světa: Mt 28:6 Není zde, neboť byl vzbuzen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel.

Překlad Nový kovenant: Mt 28:6 - není zde, protože byl probuzený podle toho, jak řekl. Pojďte, vizte to místo, kde ležel panující!

Překlad Slovo na cestu: Mt 28:6 Ale on tu již není, vstal opět k životu, jak to předpověděl. Pojďte se podívat do hrobu.

Existuje viacero verzií: 1. miesto, kde Pán ležal – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Unciál 0148; f1, f13; Minuskula 652; niektoré staré latinské preklady, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár.

2. miesto, kde ležal – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); Minuskuly 33 a 892*; starý latinský preklad Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), koptský Kódex Schøyen (4. storočie).

3. miesto, kde ležalo telo Pánovo – Minuskula 1424.

4. miesto, kde Ježiš ležal – Φ (043) – Kódex Beratinus (6. Storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 1:2 Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, posielam pred tebou svojho posla,aby ti pripravil cestu.

Slovenský katolícky preklad: Mk 1:2 Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 1:2 Ako je napísané u Izaiáša, proroka: Pozri, posielam svojho posla pred tebou, aby ti pripravil cestu.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 1:2 Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví Ti cestu;

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 1:2 ako je napísané v prorokoch: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 1:2 podľa toho, ako je napísané u [Isaiáša,] proroka: Hľa, ja pred tvojou tvárou vysielam svojho posla, ktorý upraví tvoju cestu.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 1:2 Ako je napísané u proroka lzaiáša: a Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou, aby ti pripravil cestu.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 1:2 Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou, aby ti pripravil cestu.

Preklad Nového sveta: Mk 1:2 Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi: „(Hľa, vysielam svojho posla pred tvojou tvárou, ktorý ti pripraví cestu.)

Preklad Nádej pre každého: Mk 1:2 „V knihe, ktorú napísal dávny prorok Izaiáš, oznámil Boh, že pošle svojho Syna na zem, no najprv príde zvláštny posol a pripraví svet na jeho príchod. Tento posol bude žiť na vyprahnutej púšti," oznamoval Izaiáš,

Český ekumenický překlad: Mk 1:2 Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.

Katolický liturgický překlad: Mk 1:2 u proroka Izaiáše: 'Hle, posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 1:2 Jak je psáno u proroka Izaiáše: Hle, posílám svého posla před tebou, aby ti připravil cestu.

Překlad Bible kralická: Mk 1:2 Jakož psáno jest v prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 1:2

Překlad Nová Bible kralická: Mk 1:2 Jak je napsáno v Prorocích: "Hle, já před tvou tváří posílám svého posla, který připraví tvou cestu před tebou."

Překlad Bible 21: Mk 1:2 Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu."

Český studijní překlad: Mk 1:2 Jak je napsáno v proroku Izaiášovi: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 1:2 podle toho, jak je psáno u [Isaiáše,] proroka: Hle, já před tvou tváří vysílám svého posla, jenž upraví tvou cestu.

Překlad Františka Žilky: Mk 1:2 Jak jest psáno v proroku Izaiášovi: “Hle, posílám svého posla před tvou tváří, který ti připraví cestu;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 1:2 Je psáno u proroka Izaiáše: Já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu.

Překlad Roberta Colu: Mk 1:2 jak je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tváří tvou, který připraví ti cestu [před tebou].“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 1:2 jak psáno u proroka Isaiáše: „Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, který připraví cestu tvou před tebou.“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 1:2 Jak je psáno u proroka Izaiáše: Hle, já posílám svého posla před tebou, aby ti připravil cestu.

Překlad Nového světa: Mk 1:2 Právě jak je napsáno u proroka Izajáše: „(Pohleď, vysílám před tvým obličejem svého posla, který ti připraví cestu;)

Překlad Nový kovenant: Mk 1:2 jak bylo napsáno v prorocích: Hle, já odstavuji mého zpravodaje před tvou tváří, který důkladně připraví tvou cestu před tebou;

Překlad Slovo na cestu: Mk 1:2 Již prostřednictvím dávného proroka Izaiáše Bůh promluvil tak, jako by mluvil přímo ke svému Synovi: "Pošlu před tebou zvláštního posla, který připraví svět na tvůj příchod.

Existujú dve verzie: 1. v prorokoch (ἐν τοῖς προφήταις) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie); f13; Minuskuly 28, 1010.

2. u Izaiáša, proroka (ἐν Ἠσαἲᾳ τῷ προφήτῃ) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1; Minuskuly 33, 565, 892, 1241.

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 10:26 Oni sa ešte viac zhrozili a medzi sebou si hovorili: Kto potom môže byť spasený?

Slovenský katolícky preklad: Mk 10:26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 10:26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si navzájom: „Kto potom môže byť spasený?“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 10:26 Oni ešte väčšmi užasli a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený?

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 10:26 A oni prenáramne žasli a hovorili jeden druhému: A kto potom môže byť spasený?

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 10:26 A oni upadali v preveľké ohúrenie a vraveli k sebe navzájom: A kdo môže byť zachránený?

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 10:26 Oni sa ešte väčšmi zadivili a hovorili si takto: „Ktože potom môže byť spasený?“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 10:26 Oni sa však ešte väčšmi zadivili a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“

Preklad Nového sveta: Mk 10:26 Žasli ešte viac a povedali mu: „Teda kto môže byť zachránený?“

Preklad Nádej pre každého: Mk 10:26 To učeníkov ešte väčšmi zarazilo a spytovali sa jeden druhého: „Tak kto môže byť potom spasený?"

Český ekumenický překlad: Mk 10:26 Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“

Katolický liturgický překlad: Mk 10:26 Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: “Kdo tedy může být spasen?”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 10:26 Byli nanejvýš zaraženi a říkali si mezi sebou: „A kdo může být spasen?“

Překlad Bible kralická: Mk 10:26 Oni pak více se děsili, řkouce mezi sebou: I kdož může spasen býti?

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 10:26

Překlad Nová Bible kralická: Mk 10:26 Oni si tedy mezi sebou v nesmírném úžasu řekli: "Kdo tedy může být spasen?"

Překlad Bible 21: Mk 10:26 V naprostém ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?"

Český studijní překlad: Mk 10:26 Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou: „A kdo může být zachráněn?“

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 10:26 A oni upadali v převeliké ohromení a říkali k sobě navzájem: A kdo může býti zachráněn?

Překlad Františka Žilky: Mk 10:26 Oni pak ještě více žasli a říkali mezi sebou: „A kdo může být spasen?“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 10:26 Oni se zděsili ještě víc a říkali si mezi sebou: “Kdo tedy může být vůbec spasen?”

Překlad Roberta Colu: Mk 10:26 I divili se tím více a říkali si vespolek: „Kdo tedy může býti spasen?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 10:26 I divili se tím více řkouce k sobě vespolek: „I kdo může býti spasen?“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 10:26 A oni se ještě více divili a říkali si: „Kdopak může být spasen?“

Překlad Nového světa: Mk 10:26 Žasli ještě více a řekli mu: „Kdo vskutku může být zachráněn?“

Překlad Nový kovenant: Mk 10:26 Ale oni byli nadměrněji ohromeni, vykládajíce si ke svým, A kdo může být zachráněn?

Překlad Slovo na cestu: Mk 10:26 To jim dodalo a říkali si mezi sebou: "Má vůbec někdo naději, že se tam dostane?"

Existuje viacero verzií: 1. hovorili mu – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie)

2. hovorili medzi sebou – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

3. hovorili jeden druhému – M* (021) – Kódex Campianus (9. storočie) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Mk 11:10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosannana výsostiach!

Slovenský katolícky preklad: Mk 11:10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 11:10 Požehnané prichádzajúce kráľovstvo nášho otca Dávida! Hosana na výsostiach!“

Slovenský evanjelický preklad: Mk 11:10 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosana na výsostiach!

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 11:10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 11:10 Nech je požehnané prichodiace kráľovstvo nášho otca Dávida! Hósanna v najvyšších miestach!

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 11:10 Požehnaný príchod Kráľovstva otca nášho Dávida! Hosana na výsostiach!“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 11:9b-10 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosana na výsostiach!”

Preklad Nového sveta: Mk 11:10 Požehnané je prichádzajúce kráľovstvo nášho otca Dávida! Zachráň, prosíme, hore vo výšinách!“

Preklad Nádej pre každého: Mk 11:10 Nech žije kráľ! Sláva tomu, kto prichádza v Božom mene! Nech žije Dávidovo kráľovstvo! Sláva Bohu na výsostiach!"

Český ekumenický překlad: Mk 11:10 Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech!“

Katolický liturgický překlad: Mk 11:10 Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!”

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 11:10 Buď požehnáno přicházející království našeho otce Davida! Hosana na výsostech!“

Překlad Bible kralická: Mk 11:10 Požehnané království otce našeho Davida, kteréž přišlo ve jménu Páně. Hosanna na výsostech.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 11:10

Překlad Nová Bible kralická: Mk 11:10 Požehnané je království našeho otce Davida, přicházející v Pánově jménu! Hosana na výsostech!"

Překlad Bible 21: Mk 11:10 "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!"

Český studijní překlad: Mk 11:10 Požehnané přicházející království našeho otce Davida! Hosana na výsostech! “

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 11:10 Požehnáno budiž přicházející království našeho otce Davida! Hósanna v nejvyšších místech!

Překlad Františka Žilky: Mk 11:10 Veleben budiž ten, jenž přichází ve jménu Páně, velebeno budiž příští království našeho otce Davida! Hosanna na výsostech!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 11:10 Požehnáno buď království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!”

Překlad Roberta Colu: Mk 11:10 Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně! Buď požehnáno přicházející království našeho otce Davida! Hosanna na výsostech!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 11:10 Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně! Požehnáno buď přicházející království otce našeho Davida! Hosanna na výsostech!“

Překlad Pavela Škrabala: Mk 11:10 Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Buď požehnáno přicházející království našeho otce Davida! Hosana na výsostech!“

Překlad Nového světa: Mk 11:10 Požehnané je přicházející království našeho otce Davida! Zachraň, prosíme, ve výšinách nahoře!“

Překlad Nový kovenant: Mk 11:10 Požehnané je to království přišlé ve jménu panujícího otce našeho Davida! Hosanna v nejvyšších!

Překlad Slovo na cestu: Mk 11:10 Jde v Božím jménu! Ať žije Davidovo království! Nebe jásá s námi!"

Existujú dve verzie: 1. Prichádza kráľovstvo našeho otca Dávida. – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie).

2. Kráľovstvo našeho otca Dávida, ktoré prichádza v méně Pána. – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 2:38 Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati.

Slovenský katolícky preklad: Lk 2:38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 2:38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o dieťati všetkým, čo očakávali oslobodenie Jeruzalema.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 2:38 Aj ona pristúpila k nim v tú istú hodinu, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 2:38 Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 2:38 A táto tej istej hodiny pristúpila a vzdávala Pánovi chválu a hovorila o ňom ku všetkým, ktorí v Jerúsaléme očakávali vykúpenie.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 2:38 Aj ona tam prišla v tú istú hodinu i velebila Boha a rozprávala o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 2:38 A v tú istú hodinu pritúpila aj ona, chválila Boha a rozprávala o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme.

Preklad Nového sveta: Lk 2:38 Práve v tú hodinu sa priblížila, začala vzdávať vďaky Bohu a hovoriť o [dieťati] všetkým čakajúcim oslobodenie Jeruzalema.

Preklad Nádej pre každého: Lk 2:38 V tej chvíli k nim pristúpila aj ona a ďakovala Bohu za to dieťa. Všetkým, ktorí v Jeruzaleme očakávali Mesiáša, oznamovala, že Mesiáš je už tu.

Český ekumenický překlad: Lk 2:38 A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Katolický liturgický překlad: Lk 2:38 Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 2:38 Právě v tu chvíli tam přišla, chválila Boha a mluvila o tom dítěti ke všem, kdo očekávali vysvobození Jeruzaléma.

Překlad Bible kralická: Lk 2:38 A ta v touž hodinu přišedši, chválila Pána, a mluvila o něm všechněm, kteříž čekali vykoupení v Jeruzalémě.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 2:38

Překlad Nová Bible kralická: Lk 2:38 Ta přišla ve stejnou chvíli a vzdávala Pánu chválu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení.

Překlad Bible 21: Lk 2:38 Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení.

Český studijní překlad: Lk 2:38 A v té hodině přistoupila, děkovala Bohu a říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 2:38 A ta, přistoupivši téže hodiny, vzdávala Pánu chválu a mluvila o něm ke všem, kteří v Jerúsalémě očekávali vykoupení.

Překlad Františka Žilky: Lk 2:38 V tu hodinu přistoupila, velebila Boha a mluvila o něm ke všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 2:38 Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti ke všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Překlad Roberta Colu: Lk 2:38 Ta přišla v touž hodinu, velebila Boha a vyprávěla o něm všem. kteří očekávali vykoupení Izraelovo.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 2:38 A ta přišedši v touž hodinu, velebila Boha a mluvila o něm všem, kteří očekávali vykoupení Israelova.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 2:38 A přišla právě v tu hodinu, také velebila Boha a mluvila o něm všem, kdo očekávali vykoupení Jerusalema.

Překlad Nového světa: Lk 2:38 A přiblížila se právě v tu hodinu a začala se obracet k Bohu s díky a mluvit o [dítěti] ke všem, kdo čekali na osvobození Jeruzaléma.

Překlad Nový kovenant: Lk 2:38 A tahle, její hodina přes ni se dostavíc, potvrdila oproti panujícímu a mluvila týkaje se jeho všem těm přijatým k uvolnění v Jerusalemě.

Překlad Slovo na cestu: Lk 2:38 V tu chvíli k nim přistoupila i ona a děkovala za to dítě. Všem, kteří v Jeruzalémě vyhlíželi Spasitele, oznamovala, že očekávaný Mesiáš je již zde.

Existujú dve verzie: 1. Boha – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia).

2. Pána – preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 4:44 A kázal v judských synagógach.

Slovenský katolícky preklad: Lk 4:44 A kázal po judejských synagógach.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 4:44 A kázal po judských synagógach.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 4:44 A kázaval po galilejských synagógach.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 4:44 A kázal v galilejských synagógach.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 4:44 I kázal v synagogách Galiley.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 4:44 I kázal po synagógach v Judsku.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 4:44 I kázaval po synagógach Galiley.

Preklad Nového sveta: Lk 4:44 Preto zvestoval ďalej v judských synagógach.

Preklad Nádej pre každého: Lk 4:44 A tak prechádzal judskou krajinou a kázal v rozličných synagógach.

Český ekumenický překlad: Lk 4:44 A kázal v judských synagógách.

Katolický liturgický překlad: Lk 4:44 A kázal v judských synagógách.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 4:44 A kázal v judských synagogách.

Překlad Bible kralická: Lk 4:44 I kázal v školách Galilejských.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 4:44

Překlad Nová Bible kralická: Lk 4:44 Kázal tedy v galilejských synagogách.

Překlad Bible 21: Lk 4:44 Kázal tedy v judských synagogách.

Český studijní překlad: Lk 4:44 A hlásal je v judských synagogách.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 4:44 I kázal v synagogách Galileje.

Překlad Františka Žilky: Lk 4:44 A kázal v galilejských synagogách.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 4:44 A kázal v judských synagógách.

Překlad Roberta Colu: Lk 4:44 I kázal v synagogách galilejských.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 4:44 I hlásal v synagogách galilejských.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 4:44 A kázal v judských synagogách.

Překlad Nového světa: Lk 4:44 Kázal tudíž dále v judských synagógách.

Překlad Nový kovenant: Lk 4:44 A prohlašoval v Galilejských synagogách.

Překlad Slovo na cestu: Lk 4:44 A tak kázal v různých synagogách i v Judsku.

Existujú dve verzie: 1. judských – Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

2. galilejských – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskuly 33 a 565; preklady Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

Pôvodne bolo v Lukášovi, že kázal v judských synagógach. Zrejme niektorí chceli zosúladiť s Mt 4:23 a Mk 1:39, kde sa píše že kázal v galilejských synagógach. Ani v judských synagógach si neodporuje s Mt 4:23 a Mk 1:39, pretože Lukáš berie „Judsko“ vo veľmi širokom zmysle, ake celú izraelskú krajinu, čo môžeme vidieť v Lk 7:17, ďalej v Lk 23:5 a tento autor napísal aj knihu Skutky apoštolov, takže aj tam vidíme podobné chápanie „Judska“ v Sk 10:37 a Sk 28:21.

Slovenský ekumenický preklad: Mt 4:23 Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi.

Mk 1:39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Slovenský katolícky preklad: Mt 4:23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Mk 1:39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 4:23 Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.

Mk 1:39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Slovenský evanjelický preklad: Mt 4:23 Potom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude.

Mk 1:39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 4:23 A Ježiš chodil dookola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Mk 1:39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 4:23 A [Ježiš] obchádzal celú Galileu, vyučujúc v ich synagogách a kážuc blahú zvesť o kráľovstve a uzdravujúc každú chorobu a každú telesnú slabosť medzi ľudom.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 4:23 Ježiš chodil po celej Galilei, vyučoval v synagógach, hlásal Posolstvo o Kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 4:23 A chodil po celej Galilei, vyučoval v ich synagógach, kázal radostnú zvesť kráľovstva a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.

Preklad Nového sveta: Mt 4:23 Potom prechádzal celou Galileou, učil v ich synagógach a zvestoval dobré posolstvo o kráľovstve a uzdravoval všetky druhy chorôb a všetky druhy neduhov medzi ľuďmi.

Mk 1:39 A on išiel, zvestoval v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Preklad Nádej pre každého: Mt 4:23 Ježiš chodil po celej Galilei, učil v synagógach, hlásal všade radostnú zvesť o Božom kráľovstve a uzdravoval trpiacich všetkými možnými chorobami a neduhmi.

Mk 1:39 A potom kázal v synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Český ekumenický překlad: Mt 4:23 Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.

Mk 1:39 A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

Katolický liturgický překlad: Mt 4:23 Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

Mk 1:39 A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy.

Překlad Jeruzalémská bible: Mt 4:23 Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o Království a v lidu uzdravoval každou nemoc a každou slabost.

Mk 1:39 A procházel celou Galileou, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

Překlad Bible kralická: Mt 4:23 I procházel Ježíš všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

Mk 1:39 I kázal v školách jejich ve vší Galilei, a ďábelství vymítal.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mt 4:23

Překlad Nová Bible kralická: Mt 4:23 Ježíš pak procházel celou Galileu, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh v lidu.

Mk 1:39 Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony.

Překlad Bible 21: Mt 4:23 Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi.

Mk 1:39 Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony.

Český studijní překlad: Mt 4:23 Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu.

Mk 1:39 A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony.

Překlad Miloše Pavlíka: Mt 4:23 A Ježíš obcházel celou Galileu, vyučuje v jejich synagogách a káže blahou zvěst o království a uzdravuje veškerou chorobu a veškerou tělesnou mdlobu mezi lidem.

Mk 1:39 A kázal v jejich synagogách v celé Galilei a vyháněl démony.

Překlad Františka Žilky: Mt 4:23 I obcházel po celé Galilei, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o království a léčil veškeré nemoci a veškeré choroby v lidu.

Mk 1:39 I šel a kázal v jejich synagogách po celé Galilei a vypuzoval démony.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mt 4:23 Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v synagógách, hlásal radostnou zvěst o Království a uzdravoval všechny nemoci a neduhy mezi lidem.

Mk 1:39 A procházel celou Galilejí, kázal v tamějších synagógách a vyháněl zlé duchy.

Překlad Roberta Colu: Mt 4:23 I procházel Ježíš celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o království (Božím) a uzdravoval všelikou nemoc a všeliký neduh v lidu.

Mk 1:39 A kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal zlé duchy.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mt 4:23 I obcházel Ježíš celou Galilei uče v synagogách jejich a hlásaje evangelium o království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

Mk 1:39 A kázal v synagogách jejich po celé Galilei a vymítal duchy zlé.

Překlad Pavela Škrabala: Mt 4:23 A Ježíš obcházel celou Galilejí, učil v jejích synagogách, kázal radostnou zvěst o království a uzdravoval všechen neduh a všechnu nemoc v lidu.

Mk 1:39 I šel a kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

Překlad Nového světa: Mt 4:23 Pak obcházel celou Galileou a vyučoval v jejich synagógách a kázal dobrou zprávu o království a léčil kdejakou chorobu a kdejaký neduh mezi lidmi.

Mk 1:39 A skutečně šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl démony.

Překlad Nový kovenant: Mt 4:23 A Ježíš je vedl okolo celé Galileje, vyučující v jejich synagogách a prohlašující dobrou zprávu království a léčící veškerou nemoc a každou chabost v lidu.

Mk 1:39 A prohlašoval v jejich synagogách do celé Galileje a vyhazoval démony.

Překlad Slovo na cestu: Mt 4:23 Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.

Alebo:

Slovenský ekumenický preklad: Mk 1:39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Slovenský katolícky preklad: Mk 1:39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 1:39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Slovenský evanjelický preklad: Mk 1:39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 1:39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 1:39 A kázal v ich synagogách v celej Galilei a vyháňal démonov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 1:39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal diablov.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 1:39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Preklad Nového sveta: Mk 1:39 A on išiel, zvestoval v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Preklad Nádej pre každého: Mk 1:39 A potom kázal v synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Český ekumenický překlad: Mk 1:39 A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

Katolický liturgický překlad: Mk 1:39 A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy.

Překlad Jeruzalémská bible: Mk 1:39

Překlad Bible kralická: Mk 1:39 I kázal v školách jejich ve vší Galilei, a ďábelství vymítal.

Překlad Bible kralická revidovaná: Mk 1:39

Překlad Nová Bible kralická: Mk 1:39 Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony.

Překlad Bible 21: Mk 1:39 Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony.

Český studijní překlad: Mk 1:39 A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony.

Překlad Miloše Pavlíka: Mk 1:39 A kázal v jejich synagogách v celé Galilei a vyháněl démony.

Překlad Františka Žilky: Mk 1:39 I šel a kázal v jejich synagogách po celé Galilei a vypuzoval démony.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Mk 1:39 A procházel celou Galilejí, kázal v tamějších synagógách a vyháněl zlé duchy.

Překlad Roberta Colu: Mk 1:39 A kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal zlé duchy.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Mk 1:39 A kázal v synagogách jejich po celé Galilei a vymítal duchy zlé.

Překlad Pavela Škrabala: Mk 1:39 I šel a kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

Překlad Nového světa: Mk 1:39 A skutečně šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl démony.

Překlad Nový kovenant: Mk 1:39 A prohlašoval v jejich synagogách do celé Galileje a vyhazoval démony.

Překlad Slovo na cestu: Mk 1:39 A tak procházel celou galilejskou zemí, kázal v synagógách a mnohé vysvobozoval z moci démonů.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 6:1 V istú sobotu prechádzal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami si mrvili zrno a jedli.

Slovenský katolícky preklad: Lk 6:1 V istú sobotu išiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 6:1 Stalo sa v istú sobotu, že šiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 6:1 Keď Ježiš išiel v druhú sobotu cez obilie, trhali učeníci klasy, vymŕvali ich rukami a jedli.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 6:1 A stalo sa v druhoprvú sobotu, že išiel Ježiš cez siatiny, a jeho učeníci trhali klasy a mrviac ich rukami jedli.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 6:1 I stalo sa v druho-prvú sobotu, že on prechodil osiatymi poľmi a jeho učeníci trhali klasy a jedli, mrviac rukami.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 6:1 Stalo sa raz v sobotu, že Ježiš prechádzal cez siatiny. Jeho učeníci trhali klasy, vymŕvali ich rukami a jedli.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 6:1 Raz v sobotu [čo nasledovala po predošlej] prechádzal siatinami, a jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli.

Preklad Nového sveta: Lk 6:1 Raz v sabate sa stalo, že prechádzal obilnými poliami a jeho učeníci trhali a jedli klasy, ktoré mrvili rukami.

Preklad Nádej pre každého: Lk 6:1 Raz v sobotu prechádzal Ježiš a jeho učeníci obilným poľom. Učeníci trhali klasy, mrvili ich a zrná jedli.

Český ekumenický překlad: Lk 6:1 Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli.

Katolický liturgický překlad: Lk 6:1 Jednou v sobotu procházel Ježíš obilím. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je vydrolovali a jedli.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 6:1 Jednou v sobotu se stalo, že procházeli obilím, a jeho učedníci trhali klasy, mnuli je rukama a pojídali je.

Překlad Bible kralická: Lk 6:1 I stalo se v druhou sobotu, že šel Ježíš skrze obilí. I trhali učedlníci jeho klasy, a rukama vymínajíce, jedli.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 6:1

Překlad Nová Bible kralická: Lk 6:1 Druhou sobotu se pak stalo, že procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli.

Překlad Bible 21: Lk 6:1 V sobotu se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli.

Český studijní překlad: Lk 6:1 Stalo se, že v druhou sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali a jedli klasy, které mnuli rukama.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 6:1 I stalo se v druho-první sobotu, že on procházel osetými poli a jeho učedníci trhali klasy a jedli, mnouce je rukama.

Překlad Františka Žilky: Lk 6:1 Jednou v sobotu se ubíral obílím; jeho učedníci trhali klasy, mnuli je rukama a jedli.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 6:1 Jednou v sobotu procházel obilím. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je drolili a jedli.

Překlad Roberta Colu: Lk 6:1 O [druhoprvní] sobotě šel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, třeli je rukama a jedli.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 6:1 I stalo se v sobotu druhoprvní, že šel obilím, a učeníci trhali klasy a vymínajíce je rukama, jedli.

Překlad Pavela Škrabala: Lk 6:1 Když jednou v sobotu procházel obilím, trhali jeho učedníci klasy, vydrolovali je rukama a jedli.

Překlad Nového světa: Lk 6:1 Jednou v sabatu se stalo, že procházel obilnými poli a jeho učedníci otrhávali a jedli klasy, které mnuli rukama.

Překlad Nový kovenant: Lk 6:1 Ale stalo se ve druhém hlavním sabatu, on procházel skrze osetá pole a jeho učedníci trhali klasy a sytili se, drolíce je rukama

Překlad Slovo na cestu: Lk 6:1 Jedné soboty procházel Ježíš a jeho učedníci obilným polem. Učedníci ulamovali klasy, vymílali je a zrní jedli.
Existujú dve verzie: 1. v sobotu – Papyrus P4; B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); f1; Minuskuly 33, 69*, 157, 205, 579, 1241, 2542; staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itfc – Kódex Brixianus (6. storočie), Itr1 – Kódex Usserianus Primus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), koptský preklad Copsa a etiópske preklady.

2. v druho-prvú sobotu – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f13; Minuskuly 28, 565, 700, 892, 1071, 1243, 1342, 1424; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itf* – Kódex Brixianus (6. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), Arm – Arménska verzia (5. storočie).

Výraz „druho-prvná sobota“ sa vysvetluje takto: Rok začínal, pokiaľ išlo o službu Bohu medzi Židmi, mesiacom Abíbom (hebr. "zelené obilie"), ktorý trval približne od polovice marca do polovice apríla. V Lv 23, kde sú popísané židovskej slávnosti, si možno všimnúť, že okrem obvyklých a týždenne sa opakujúcich slávností sobotňajších začínali hlavné slávnosti sviatkom Minutie (pozri Mt 26:2; 14. Abíba) a že v priamom spojení s ním bolo nariadené, aby sa v deň po sobote po ňom nasledujúce obetovali prvotiny klasov, predobraz to vzkriesenie Pána Ježiša, ktoré nastalo ráno po sobote týždňa Minutie čiže sviatkov nekvasených chlebov. Sobota priamo nasledujúca po sviatku Minutie bola teda tzv. "prvá" alebo "veľká" (Ján 19:31) sobota a po obeti prvotín ráno po tejto sobote, v prvý deň týždňa, sa mohli začať so žatvy a jesť z novej úrody; to predtým dovolené nebolo, hoci obilia stálo zrelé na poliach. V nasledujúcej sobotu, "druhú" po "prvej" alebo "veľkej" sobote, vidíme, že učeníci cestou z obilia jedli, pretože obeť prvotín bola už v prvý deň týždňa prinesená; a keďže sa od onoho dňa počítalo sedem týždňov – alebo sobôt – do sviatkov dňa päťdesiatky (Sk 2:1), bola to "prvá" z týchto siedmich sobôt a zároveň "druhá" po "prvej" alebo "veľkej" sobote sviatkov Minutie.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 7:11 Hneď nato odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí.

Slovenský katolícky preklad: Lk 7:11 Potom išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 7:11 Stalo sa potom, že šiel do mesta, ktoré sa volalo Nain. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 7:11 Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci a veľký zástup.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 7:11 A stalo sa, že nasledujúceho dňa išiel do mesta, zvaného Nain, a išlo s nim mnoho jeho učeníkov i veliký zástup.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 7:11 A v ďaľšej dobe sa stalo, že sa pobral do mesta zvaného Nain; i poberalo sa s ním hodne jeho učeníkov a početný dav.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 7:11 Potom sa raz stalo, že išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 7:11 A stalo sa, že nasledujúceho dňa išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. A išli s ním jeho učeníci a veľký zástup.

Preklad Nového sveta: Lk 7:11 Zanedlho išiel do mesta nazvaného Nain a jeho učeníci a veľký zástup šiel s ním.

Preklad Nádej pre každého: Lk 7:11 Hneď nato sa pobral do mesta Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí.

Český ekumenický překlad: Lk 7:11 Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí.

Katolický liturgický překlad: Lk 7:11 Potom se odebral do jednoho města - jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 7:11 A pak se přihodilo, že se odebral do města jménem Nain. Šli s ním jeho učedníci a početný zástup.

Překlad Bible kralická: Lk 7:11 I stalo se potom, šel do města, kteréž slove Naim, a šli s ním učedlníci jeho mnozí a zástup veliký.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 7:11

Překlad Nová Bible kralická: Lk 7:11 Potom se stalo, že šel do města jménem Naim; a šlo s ním mnoho jeho učedníků a veliký zástup lidí.

Překlad Bible 21: Lk 7:11 Nedlouho poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí.

Český studijní překlad: Lk 7:11 A stalo se, že hned nato šel do města zvaného Naim. A šli s ním mnozí jeho učedníci a veliký zástup.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 7:11 A v další době se stalo, že se odebral do města zvaného Nain; i ubíralo se s ním značně mnoho jeho učedníků a početný dav.

Překlad Františka Žilky: Lk 7:11 Druhého dne se odebral do města řečeného Naim, a spolu s ním se ubírali jeho učedníci a četný zástup.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 7:11 Potom se odebral do jednoho města - jmenovalo se Naim. Spolu s ním šli jeho učedníci a velký zástup lidí.

Překlad Roberta Colu: Lk 7:11 Potom šel do města jménem Naim a šli s ním jeho učedníci a četný zástup.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 7:11 Potom šel do města, které slove Naim, a šli s ním učeníci jeho a zástup veliký. -

Překlad Pavela Škrabala: Lk 7:11 Potom se odebral do města jménem Naim a doprovázeli ho jeho učedníci a četný zástup.

Překlad Nového světa: Lk 7:11 Krátce natocestoval do města zvaného Nain a jeho učedníci a velký zástup cestovali s ním.

Překlad Nový kovenant: Lk 7:11 A stalo se v příštím dni, prošel do města volaného Nain a spolu s ním prošlo dostatečně jeho učedníků a veliký dav,

Překlad Slovo na cestu: Lk 7:11 Brzy nato se Ježíš odebral do města Naim. Jeho žáci a mnozí další lidé ho doprovázeli.

Existujú dve verzie: 1. hneď nato – Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie).

2. nasledujúceho dňa – א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 7:13 Keď ju Pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej: Neplač!

Slovenský katolícky preklad: Lk 7:13 Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 7:13 Keď ju Pán videl, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 7:13 Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 7:13 A keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou a povedal jej: Neplač!

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 7:13 A Pán, uvidiac ju, pocítil vzhľadom na ňu vnútorný súcit a povedal jej: Neplač.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 7:13 Keď ju Pán zazrel, prišlo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 7:13 A keď ju Pán uzre, prišlo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“

Preklad Nového sveta: Lk 7:13 A keď ju Pán zazrel, bol pohnutý ľútosťou k nej a povedal jej: „Prestaň plakať.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 7:13 Keď ju Pán videl, prišlo mu jej ľúto a povedal: „Neplač!"

Český ekumenický překlad: Lk 7:13 Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“

Katolický liturgický překlad: Lk 7:13 Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: “Neplač!”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 7:13 Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač.“

Překlad Bible kralická: Lk 7:13 Kteroužto uzřev Pán, milosrdenstvím hnut jest k ní, a řekl jí: Neplačiž.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 7:13

Překlad Nová Bible kralická: Lk 7:13 Když ji Pán spatřil, byl pohnut soucitem k ní a řekl jí: "Neplač."

Překlad Bible 21: Lk 7:13 Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k ní pohnut soucitem. "Neplač," řekl jí.

Český studijní překlad: Lk 7:13 Když ji Pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí: „Neplač!“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 7:13 A Pán, uzřev ji, byl vzhledem k ní pohnut niterným soucitem a řekl jí: Neplač.

Překlad Františka Žilky: Lk 7:13 když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí; „Neplač!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 7:13 Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: “Neplač.”

Překlad Roberta Colu: Lk 7:13 Když ji Pán spatřil, byl jat soustrastí nad ní a řekl jí: „Neplač!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 7:13 Spatřiv ji Pán, slitoval se nad ní a řekl jí: „Neplač,“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 7:13 Když ji Pán uviděl, slitoval se nad ní a řekl jí: „Neplač!“

Překlad Nového světa: Lk 7:13 A když ji Pán zahlédl, byl pohnut lítostí nad ní a řekl jí: „Přestaň plakat.“

Překlad Nový kovenant: Lk 7:13 A vida ji, panující byl přes ni vnitřně pohnutý a řekl jí, Nenaříkej.

Překlad Slovo na cestu: Lk 7:13 Když Ježíš spatřil tu vdovu, bylo mu jí velice líto a řekl: "Neplač!"

Existujú dve verzie: 1. Ježiš (Ιησους) – W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); f1; Minuskuly 700 a 1241; starý latinský preklad Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), koptský preklad Copbo.

2. Pán (κυριος) – väčšina ostatných rukopisov.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 9:1 Ježiš si zavolal Dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov.

Slovenský katolícky preklad: Lk 9:1 Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 9:1 Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Slovenský evanjelický preklad: Lk 9:1 Potom si zvolal dvanástich učeníkov a dal im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 9:1 A svolajúc si dvanástich svojich učeníkov dal im moc a právo nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 9:1 I zvolal si tých dvanástich a dal im silu a právomoc nad všetkými démonmi

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 9:1 Raz si zavolal Dvanástich a dal im moc a právo nad všetkými diablami a liečiť choroby.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 9:1 Keď si potom zvolal dvanástich, dal im silu a právomoc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy.

Preklad Nového sveta: Lk 9:1 Potom zavolal tých dvanástich a dal im moc a právomoc nad všetkými démonmi a aby uzdravovali choroby.

Preklad Nádej pre každého: Lk 9:1 Ježiš zhromaždil svojich dvanástich učeníkov a dal im silu a moc vyháňať všetkých démonov a liečiť choroby.

Český ekumenický překlad: Lk 9:1 Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci.

Katolický liturgický překlad: Lk 9:1 Potom svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny zlé duchy a léčit nemoci.

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 9:1 Svolal Dvanáct a dal jim sílu a moc nade všemi zlými duchy a k léčení nemocí.

Překlad Bible kralická: Lk 9:1 I svolav dvanácte učedlníků svých, dal jim sílu a moc nad všelikým ďábelstvím, a aby neduhy uzdravovali.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 9:1

Překlad Nová Bible kralická: Lk 9:1 Tehdy svolal svých dvanáct učedníků, dal jim sílu a moc nad všemi démony, a aby uzdravovali nemoci,

Překlad Bible 21: Lk 9:1 Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci

Český studijní překlad: Lk 9:1 Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí.

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 9:1 A svolav si těch dvanáct, dal jim sílu a pravomoc nade všemi démony i uzdravovat choroby,

Překlad Františka Žilky: Lk 9:1 Svolal si dvanáct učedníků, dal jim sílu a moc nade všemi démony a nemocmi,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 9:1 Svolal si svých dvanáct učedníků a dal jim sílu a moc nade všemi zlými duchy a k léčení nemocí.

Překlad Roberta Colu: Lk 9:1 Povolal k sobě dvanáct [apoštolů] a dal jim moc a sílu nade všemi zlými duchy i uzdravovati nemoci.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 9:1 Povolav pak k sobě dvanáct apoštolů, dal jim moc a sílu nade všemi duchy zlými i uzdravovati neduhy,

Překlad Pavela Škrabala: Lk 9:1 Potom svolal dvanáct a dal jim sílu a moc nade všemi zlými duchy i uzdravovat nemoci.

Překlad Nového světa: Lk 9:1 Pak svolal dvanáct a dal jim moc a autoritu nad všemi démony a aby léčili nemoci.

Překlad Nový kovenant: Lk 9:1 Ale svolav jeho dvanáct učedníků, dal jim zázračnou moc a autoritu přes všechny démony a léčit nemoci

Překlad Slovo na cestu: Lk 9:1 Ježíš svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad všemi démony a nemocemi.

Existuje viacero verzií: 1. Dvanástich – Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie).

2. svojich učeníkov – niektoré lekcionáre.

3. svojich dvanásť učeníkov – Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie).

4. dvanásť apoštolov – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 9:35 Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn, jeho počúvajte.

Slovenský katolícky preklad: Lk 9:35 A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 9:35 A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj Syn, môj Vyvolený, počúvajte ho!“

Slovenský evanjelický preklad: Lk 9:35 A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn; Jeho poslúchajte.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 9:35 A hlas zavznel z oblaku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milý Syn, toho počúvajte!

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 9:35 A z oblaku zaznel hlas vraviaci: Tento je môj milovaný Syn – jemu načúvajte.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 9:35 Tu z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, jeho počúvajte!"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 9:35 Nato z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn. Jeho počúvajte!“

Preklad Nového sveta: Lk 9:35 A z oblaku vyšiel hlas a povedal: „Toto je môj Syn, ten, ktorého som vyvolil. Počúvajte ho.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 9:35 Premkla ich nesmierna hrôza. Z oblaku sa ozval hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, toho poslúchajte!"

Český ekumenický překlad: Lk 9:35 A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“

Katolický liturgický překlad: Lk 9:35 Z oblaku se ozval hlas: “To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 9:35 A z oblaku se ozval hlas, jenž říkal: „Toto je můj Syn, Vyvolený, poslouchejte ho.“

Překlad Bible kralická: Lk 9:35 I stal se hlas z oblaku řkoucí: Tentoť jest ten Syn můj milý, toho poslouchejte.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 9:35

Překlad Nová Bible kralická: Lk 9:35 Z toho oblaku pak vyšel hlas, který řekl: "Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte."

Překlad Bible 21: Lk 9:35 Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte."

Český studijní překlad: Lk 9:35 A z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn, Vyvolený, toho poslouchejte.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 9:35 A z oblaku zazněl hlas, jenž pravil: Tento je můj milovaný Syn - jemu naslouchejte.

Překlad Františka Žilky: Lk 9:35 I ozval se hlas z oblaku: „To je můj vyvolený Syn, poslouchejte ho!“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 9:35 Z oblaku se ozval hlas: “Toto je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!”

Překlad Roberta Colu: Lk 9:35 I zazněl z oblaku hlas: „Tento je můj milý Syn, toho poslouchejte!“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 9:35 A hlas přišel z oblaku řkoucí: „Tento jest Syn můj milý, toho poslouchejte.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 9:35 Z oblaku pak zazněl hlas: „Toto je můj vyvolený Syn, poslouchejte ho!“

Překlad Nového světa: Lk 9:35 A z oblaku vyšel hlas a řekl: „To je můj Syn, ten, který byl vyvolen. Naslouchejte mu.“

Překlad Nový kovenant: Lk 9:35 a nastal hlas z oblaku, vykládající, Tohle je ten můj syn, ten milující, jeho slyšte!

Překlad Slovo na cestu: Lk 9:35 Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!"

Existuje viacero verzií: 1. vyvolený (εκλεκτος) – Papyrusy P75 (cca. 200) a P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ξ (040) – Kódex Zacynthius (6. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f1; Minuskuly 892, 1241, 1365; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

2. milovaný (αγαπητος) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Pe (024) – Kódex Guelferbytanus A (6. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f13; Minuskuly 28, 33, 565, 700.

3. milovaný, v ktorom mám zaľúbenie (αγαπητος εν ο ευδοκησα) – Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); ℓ 19, ℓ 31, ℓ 47, ℓ 48, ℓ 49, ℓ 183.

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 10:1 Potom určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť.

Lk 10:17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia!

Slovenský katolícky preklad: Lk 10:1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť.

Lk 10:17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: "Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!"

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 10:1 Potom Pán určil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa chystal ísť.

Lk 10:17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: "Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!"

Slovenský evanjelický preklad: Lk 10:1 Potom si Pán vyvolil aj iných, sedemdesiatich, a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť.

Lk 10:17 Potom sa vrátili tí sedemdesiati a s radosťou hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v Tvojom mene.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 10:1 Potom vyvolil Pán aj iných, sedemdesiatich, a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prijsť.

Lk 10:17 Potom sa navrátili tí sedemdesiati s radosťou a hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 10:1 A po týchto veciach určil Pán aj iných sedemdesiatich a vyslal ich

pred svojou tvárou po dvoch do každého mesta, kam sám hodlal ísť,

Lk 10:17 A tí sedemdesiati sa s radosťou vrátili späť a vraveli: Pane, v tvojom mene sa nám podriaďujú aj démoni.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 10:1 Potom Pán ustanovil ešte iných sedemdesiatich­ dvoch (učeníkov) a poslal ich po dvoch pred sebou do každého mesta a miesta, kam sa sám chystal ísť.

Lk 10:17sedemdesiatidvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene."

Preklad Bohuslava Košu: Lk 10:1 Potom však ustanovil Pán ešte iných sedemdesiatich a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám hodlal ísť.

Lk 10:17 No tí sedemdesiati sa vrátili s radosťou a hovorili: „Pane, aj démonu sa nám poddávajú v tvojom mene.“

Preklad Nového sveta: Lk 10:1 Potom Pán určil sedemdesiatich iných a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam si zaumienil prísť.

Lk 10:17 Potom sa tých sedemdesiat s radosťou vrátilo a hovorili: „Pane, dokonca démoni sa nám podrobujú, keď používame tvoje meno.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 10:1 Ježiš si potom vyvolil ešte sedemdesiatich iných nasledovníkov a poslal ich po dvoch do každého mesta a dediny, ktoré mienil navštíviť.

Lk 10:17 Neskôr sa tí sedemdesiati učeníci vrátili s radostnými správami: Pane, aj démoni sa nám podrobujú, keď vyslovíme tvoje meno!"

Český ekumenický překlad: Lk 10:1 Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.

Lk 10:17 Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“

Katolický liturgický překlad: Lk 10:1 Potom Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít,

Lk 10:17 Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: “Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 10:1 Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a poslal je před sebou po dvou do každého města a na každé místo, kam měl sám přijít.

Lk 10:17 Těch dvaasedmdesát se vrátilo s velkou radostí a říkali: „Pane, dokonce se nám podrobují v tvém jménu i zlí duchové!“

Překlad Bible kralická: Lk 10:1 Potom pak vyvolil Pán i jiných sedmdesát, a poslal je po dvou před tváří svou do každého města i místa, kamž měl sám přijíti.

Lk 10:17 Potom navrátilo se s radostí těch sedmdesáte, řkouce: Pane, také i ďáblové se nám poddávají ve jménu tvém.

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 10:1

Lk 10:17

Překlad Nová Bible kralická: Lk 10:1 Potom Pán určil i jiných sedmdesát a poslal je před svou tváří po dvou do každého města i místa, kam měl sám přijít.

Lk 10:17 Potom se s radostí vrátilo těch sedmdesát a říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!"

Překlad Bible 21: Lk 10:1 Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít.

Lk 10:17 Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“

Český studijní překlad: Lk 10:1 Potom určil Pán ještě jiných sedmdesát dva a poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám jít.

Lk 10:17 Těch sedmdesát dva se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu.“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 10:1 A po těchto věcech určil Pán i jiných sedmdesát a vyslal je před svou tváří po dvou do každého města a místa, kam sám hodlal jít,

Lk 10:17 A těch sedmdesát se s radostí vrátilo zpět a říkali: Pane, skrze tvé jméno se nám podřizují i démoni.

Překlad Františka Žilky: Lk 10:1 Potom určil Pán ještě jiných sedmdesát, poslal je po dvou před sebou do všech měst a míst, kam měl sám jíti,

Lk 10:17 Těch sedmdesát se vrátilo s radostí. Říkali: „Pane, i démoni jsou nám podřízeni v tvém jménu.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 10:1 Potom určil Pán ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou ve dvojicích do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít,

Lk 10:17 Těch dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: “Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují, když vyslovíme tvé jméno.”

Překlad Roberta Colu: Lk 10:1 Potom vyvolil Pán ještě jiných dvaasedmdesát a poslal je po dvou před sebou do každého města a místa, kam sám zamýšlel přijíti.

Lk 10:17 S radostí se vrátilo těch dvaasedmdesát a vyprávěli: „Pane, také zlí duchové se nám ve jménu tvém poddávají.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 10:1 Nato Pán vyvolil ještě jiných sedmdesát dva a poslal je po dvou před sebou do každého města i místa, kam hodlal sám přijíti.

Lk 10:17 Navrátilo se pak těch sedmdesát dva s radostí řkouce: „Pane, také zlí duchové se nám poddávají ve jménu tvém.“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 10:1 Potom ustanovil Pán ještě jiných dvaasedmdesát a poslal je po dvou před sebou do každého města a na každé místo, kam chtěl sám přijít.

Lk 10:17 Těch dvaasedmdesát se vrátilo s radostí a pravili: „Pane, také zlí duchové se nám podrobují v tvém jménu!“

Překlad Nového světa: Lk 10:1 Potom Pán určil sedmdesát jiných a po dvou je vyslal před sebou do každého města a místa, kam sám hodlal přijít.

Lk 10:17 Potom se těch sedmdesát vrátilo s radostí a řekli: „Pane, i démoni se nám podřizují, když používáme tvé jméno.“

Překlad Nový kovenant: Lk 10:1 Ale uprostřed těchto, panující vystavil i dalších sedmdesát a odstavil je po dvou před jeho tváří do každého města a místa, kam měl brzy přijít,

Lk 10:17 A těch sedmdesát se vrátilo uprostřed radosti, vykládajíce, Panující, i démoni se nám podřídili ve tvém jménu!

Překlad Slovo na cestu: Lk 10:1 Ježíš vybral ještě jiných sedmdesát svých následovníků a poslal je ve dvojicích napřed do míst, která chtěl později sám navštívit.

Lk 10:17 Později se těch sedmdesát učedníků vrátilo s radostnými zprávami: "Pane, dařilo se nám vyhnat i démony, když jsme vyslovili tvé jméno."

Existujú dve verzie: 1. sedemdesiat (εβδομηκνοτα) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 28, 157, 565, 700, 892, 1071, 1241, 1342, 1424; stare latinské preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie) a etiópske preklady.

2. sedemdesiatdva (εβδομηκνοταδυο) – Papyrusy P75 (cca. 200) a P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), M (021) – Kódex Campianus (9. storočie); Unciál 0181; Minuskula 1604; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), koptský preklad Copsa a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Lk 14:5 I povedal im: Ak niekomu z vás spadne do studne syn alebo vôl, vari ho nevytiahne hneď v sobotný deň?

Slovenský katolícky preklad: Lk 14:5 A tamtým povedal: "Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?"

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 14:5 Potom im povedal: "Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď v sobotný deň?"

Slovenský evanjelický preklad: Lk 14:5 Im však povedal: Keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný?

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 14:5 A im povedal: Ktorého z vás osol alebo vôl padne do jamy a nevytiahne ho hneď v sobotný deň?

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 14:5 a k nim v odvetu povedal: Koho z vás osol alebo hovädzie dobytča zapadne do studne, aby ho hneď v sobotný deň nevytiahol nahor?

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 14:5 A povedal im: „Ak niekomu z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v sobotný deň?"

Preklad Bohuslava Košu: Lk 14:5 I prehovoril a povedal im: „Keď niekomu z vás osol alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahne hneď v sobotný deň?“

Preklad Nového sveta: Lk 14:5 A povedal im: „Keď vám spadne syn alebo býk v sabatnom dni do studne, kto z vás ho ihneď nevytiahne?“

Preklad Nádej pre každého: Lk 14:5 Potom sa ich spýtal: Ak niekomu z vás spadne v sobotu do studne syn alebo vôl, nevytiahnete ho z nej hneď v sobotu?"

Český ekumenický překlad: Lk 14:5 Jim pak řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned i v den sobotní?“

Katolický liturgický překlad: Lk 14:5 Pak jim řekl: “Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?”

Překlad Jeruzalémská bible: Lk 14:5 Potom jim řekl: „Kdo z vás, spadne-li mu syn nebo vůl do studny, ho odtud nevytáhne ihned v sobotní den?“

Překlad Bible kralická: Lk 14:5 A odpověděv jim, řekl: Čí z vás osel aneb vůl upadl by do studnice, a ne i hned by ho vytáhl v den sobotní?

Překlad Bible kralická revidovaná: Lk 14:5

Překlad Nová Bible kralická: Lk 14:5 Potom jim odpověděl: "Kdo z vás v sobotní den ihned nevytáhne svého osla nebo vola, když mu spadne do studny?"

Překlad Bible 21: Lk 14:5 Potom se jich zeptal: „Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho hned nevytáhli?“

Český studijní překlad: Lk 14:5 A jim řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned v den sobotní?“

Překlad Miloše Pavlíka: Lk 14:5 a k nim v odpověď řekl: Koho z vás osel nebo hovězí dobytče zapadne do studny, aby ho hned v den sobotní nevytáhl nahoru?

Překlad Františka Žilky: Lk 14:5 Jim pak řekl: „Kdo z vás, kdyby váš syn anebo vůl spadl do studny, by ho hned nevytáhl třeba v den sobotní?“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Lk 14:5 Jim pak řekl: “Spadne-li někomu z vás dítě nebo dobytče do jámy, nevytáhnete ho hned i v sobotu?”

Překlad Roberta Colu: Lk 14:5 A řekl jim: „Kdo z vás, když mu spadne vůl nebo osel do jámy, nevytáhne ho hned v sobotu?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Lk 14:5 A řekl k nim: „Kdo jest mezi vámi, jenž padne-li mu vůl neb osel do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?“

Překlad Pavela Škrabala: Lk 14:5 Jim pak řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do jámy, což ho nevytáhne hned v sobotu?“

Překlad Nového světa: Lk 14:5 A řekl jim: „Kdo z vás, jestliže mu spadne syn nebo býk do studny, ho v sabatním dnu ihned nevytáhne?“

Překlad Nový kovenant: Lk 14:5 A odpovídaje k nim, řekl, Koho z vás osel nebo vůl upadneli do otvoru a ihned jej nevytáhne ve dni sabatu?

Překlad Slovo na cestu: Lk 14:5 Pak jim ještě řekl: "Kdyby někomu z vás spadlo dítě nebo dobytče do jámy, nevytáhli byste ho, i kdyby byla sobota?"

Existuje viacero verzií: 1. syn (υἱὸς) – Papyrusy P75 (cca. 200) a P45 (3. storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie); Minuskula 28, 565, 700, 1344; ℓ 184, ℓ 1579.

2. osol (ὄνος) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); f1, f13; Minuskuly 33, 892, 1071; ℓ 547.

3. obe – Minuskula 2174 a preklad Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie).

Dt 5:14 začína kategória ľudí so synom a kategória zvierat volom.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 1:18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.

Slovenský katolícky preklad: Jn 1:18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 1:18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v Otcovom lone, on to zjavil.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 1:18 Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 1:18 Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 1:18 Boha nikto nikdy neuvidel; vyjadril ho on, jednorodený Syn, ktorý je v Otcovej náruči.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 1:18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, ten (nám) vyrozpráva.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 1:18 Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn, ktorý je v lone otcovom, ten (ho) zobrazil.

Preklad Nového sveta: Jn 1:18 Nikto nikdy nevidel Boha; jednosplodený boh, ktorý je v Otcovom náručí, ten podal o ňom vysvetlenie.

Preklad Nádej pre každého: Jn 1:18Boha nikto z ľudí nevidel. Iba jeho jediný Syn, ktorý je stále s ním, nám ho umožnil poznať.

Český ekumenický překlad: Jn 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

Katolický liturgický překlad: Jn 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl; jediný Syn, nakloněný k Otcově náruči, ten nám jej dal poznat.

Překlad Bible kralická: Jn 1:18 Boha žádný nikdy neviděl; jednorozený ten Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť vypravil.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otce, ten o něm vypověděl.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil.

Překlad Bible 21: Jn 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.

Český studijní překlad: Jn 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 1:18 Boha nikdo nikdy neuviděl; vyjádřil ho on, jednorozený Syn, jenž je v Otcově náruči.

Překlad Františka Žilky: Jn 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl, jediný Syn, jenž jest v náručí Otcově, ten o něm vypověděl.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově, ten o něm podal zprávu.

Překlad Roberta Colu: Jn 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, jenž je v lůně Otcově, ten to zjevil.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, jenž jest v lůně Otcově, ten to zjevil.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který je v Otcově lůně, ten o tom vypověděl.

Překlad Nového světa: Jn 1:18 Žádný člověk nikdy neviděl Boha; jediný zplozený bůh, který je na [místě u] Otcovy náruče, ten jej vysvětlil.

Překlad Nový kovenant: Jn 1:18 Božského nikdo nikdy nenazíral, ten jediný zplozený syn, ten byvší do náruče otce, onen jej vyvozuje.

Překlad Slovo na cestu: Jn 1:18 Boha nikdo z lidí neviděl; jenom ten, který má k němu blízko jako jediný Syn k Otci, nám o něm sdělil pravdu.

Existuje viacero verzií: 1. jednorodený Syn (μονογενης υιος) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Unciály 063, 0141, 0234; f1, f13; Minuskuly 28, 157, 565, 579, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1342, 1344, 1365, 1424, 1505, 1546, 1646, 2148; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Itff2 – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itl – Kódex Rehdigeranus (7. alebo 8. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

2. jednorodený Boh (μονογενης θεος) – Papyrusy P66 (cca. 200) a P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); Minuskula 33; koptský preklad Copba.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 1:34 A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.

Slovenský katolícky preklad: Jn 1:34 A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 1:34 Ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

Slovenský evanjelický preklad: Jn 1:34 A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 1:34 A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 1:34 A ja som uvidel a dosvedčil, že tento je Boží Syn.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 1:34 A ja som videl a svedčím, že toto je Syn Boží.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 1:34 A ja som videl a dosvedčil, že on je Syn Boží.”

Preklad Nového sveta: Jn 1:34 A videl som [to] a svedčil som, že to je ten Boží Syn.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 1:34 Potom som videl, ako sa Boží Duch v podobe holubice znáša z neba na Ježiša. Do tej chvíle som ho nepoznal, ale pretože sa to na ňom vyplnilo, vydávam svedectvo, že je to Boží Syn."

Český ekumenický překlad: Jn 1:34 Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“

Katolický liturgický překlad: Jn 1:34 A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.”

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 1:34 A já jsem viděl a dosvědčuji, že on je ten Boží Vyvolený.“

Překlad Bible kralická: Jn 1:34 A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten Syn Boží.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 1:34 A já jsem to viděl a vydal jsem svědectví, že on je Boží syn.“

Překlad Nová Bible kralická: Jn 1:34 A já jsem to viděl a vydal jsem svědectví, že on je ten Boží Syn."

Překlad Bible 21: Jn 1:34 Já jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn."

Český studijní překlad: Jn 1:34 A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Boží Syn.“

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 1:34 A já jsem uviděl a dosvědčil, že tento je Boží Syn.

Překlad Františka Žilky: Jn 1:34 Já pak jsem viděl a dosvědčil, že to je Syn Boží.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 1:34 A já jsem to viděl a dosvědčuji: Toto je Syn Boží.”

Překlad Roberta Colu: Jn 1:34 A já jsem (to) uviděl a vydal svědectví, že tento je Syn Boží.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 1:34 A já jsem uviděl a vydal svědectví, že tento jest Syn Boží.“

Překlad Pavela Škrabala: Jn 1:34 A já jsem uviděl a vydal svědectví, že toto je Boží Syn.“

Překlad Nového světa: Jn 1:34 A viděl jsem [to] a vydal jsem svědectví, že to je ten Boží Syn.“

Překlad Nový kovenant: Jn 1:34 A já nazíral a svědčil, že tento je ten syn božského!

Překlad Slovo na cestu: Jn 1:34 něm vyplnilo, vydávám svědectví, že je Boží Syn."

Existuje viacero verzií: 1. Vyvolený (εκλεκτος) – Papyrusy P5 a P106vid; א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); Minuskuly 187, 218, 228, 1784; stare latinské preklady Itb* – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Ite – Kódex Palatinus (4. alebo 5. storočie), Itff2* – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie); cirkevný otcovia Ambróz a Augustín.

2. vyvolený Syn (εκλεκτος του υιος) – stare latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itff2c – Kódex Corbeiensis II (5. alebo 6. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), sýrsky preklad Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptský preklad Copsa.

3. Syn (υιος) – Papyrusy P66 (cca. 200) a P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie); staré latinské preklady Itaur – Kódex Aureus (6. alebo 7. storočie), Itc – Kódex Harleianus (11. alebo 12. storočie), koptský preklad Copba.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 4:1 Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján,

Slovenský katolícky preklad: Jn 4:1 Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 4:1 Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján,

Slovenský evanjelický preklad: Jn 4:1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján,

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 4:1 A jako tedy poznal Pán, že počuli farizeovia, že Ježiš činí viacej učeníkov a ponáranež Ján

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 4:1 Ako sa teda Pán dozvedel, že fariseji počuli, že Ježiš získava a krstí viacerých učeníkov ako Ján

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 4:1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že získava viac učeníkov a viac krstí ako Ján

Preklad Bohuslava Košu: Jn 4:1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava viac učeníkov a (viac) krstí ako Ján

Preklad Nového sveta: Jn 4:1 Keď sa Pán dozvedel, že farizeji počuli o tom, ako Ježiš robí a krstí viac učeníkov než Ján –

Preklad Nádej pre každého: Jn 4:1 Moji milovaní, neprijímajte ľahkoverne všetko, čo znie zbožne, ale najprv si overte, či to pochádza od Boha, veď okolo nás je mnoho falošných učiteľov.

Český ekumenický překlad: Jn 4:1 Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan –

Katolický liturgický překlad: Jn 4:1 Jakmile se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 4:1 Když se Ježíš dozvěděl, že se farizeové doslechli, že on získává více učedníků a více jich křtí nežli Jan –

Překlad Bible kralická: Jn 4:1 A jakž poznal Pán, že slyšeli farizeové, že by Ježíš více učedlníků činil a křtil než Jan,

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 4:1 Když se pak Pán dozvěděl, že farizeové slyšeli, jak Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan

Překlad Nová Bible kralická: Jn 4:1 A když se Pán dověděl, že farizeové slyšeli: Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan

Překlad Bible 21: Jn 4:1 Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan"

Český studijní překlad: Jn 4:1 Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, že on získává a křtí více učedníků než Jan

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 4:1 Jak se tedy Pán dověděl, že fariseové uslyšeli, že Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan,

Překlad Františka Žilky: Jn 4:1 Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak Ježíš získává víc učedníků a křtí víc než Jan -

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 4:1 Jakmile se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak získává a křtí více učedníků než Jan –

Překlad Roberta Colu: Jn 4:1 Jakmile tedy Ježíš poznal, že farizeové uslyšeli, jak Ježíš získává více učedníků a více křtí než Jan –

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 4:1 Když tedy Ježíš seznal, že fariseové uslyšeli, že Ježíš nabývá více učeníků a více křtí než Jan,

Překlad Pavela Škrabala: Jn 4:1 Když tedy Pán poznal, že farizeové uslyšeli, jak Ježíšovi přibývá více učedníků a že více křtí než Jan

Překlad Nového světa: Jn 4:1 Když si Pán uvědomil, že farizeové slyšeli, že Ježíš činí a křtí více učedníků než Jan —

Překlad Nový kovenant: Jn 4:1 Proto takto panující znal, že ti Fariseové slyšeli, že Ježíš dělá a ponořuje více učedníků, než Jan

Překlad Slovo na cestu: Jn 4:1-2 Stále více lidí se připojovalo k Ježíšovi a jeho učedníci je křtili.

Existujú dve verzie: 1. Ježiš (ιησους) – א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Λ (039) – Kódex Tischendorfianus III (9. alebo 10. storočie); Unciál 086; f1; Minuskuly 565, 1241; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

2. Pán (κυριος) – Papyrusy P66 (cca. 200) a P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Unciál 083; f13;  Minuskuly 33, 579, 700, 892, 1342, 1424; stare sýrske preklady Itq – Kódex Monacensis (cca. 600), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), koptský preklad Copsa.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 6:69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.

Slovenský katolícky preklad: Jn 6:69 A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 6:69 A my veríme a my sme poznali, že ty si ten Boží Svätý.“

Slovenský evanjelický preklad: Jn 6:69 a my sme uverili a poznali, že Ty si [Kristus], ten Svätý Boží.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 6:69 a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 6:69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 6:69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Svätý Boží.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 6:69 a my sme uverili a poznali, že ty si Svätý Boží.”

Preklad Nového sveta: Jn 6:69 a my sme uverili a spoznali, že si Boží Svätý.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 6:69 My sme uverili, aj poznali, že si Kristus, Boží Syn."

Český ekumenický překlad: Jn 6:69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“

Katolický liturgický překlad: Jn 6:69 a my jsme uvěřili a pozna-li, že ty jsi ten Svatý Boží!”

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 6:69 My věříme a poznali jsme, že jsi ten Svatý Boží.“

Překlad Bible kralická: Jn 6:69 A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 6:69 My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn živého Boha.“

Překlad Nová Bible kralická: Jn 6:69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha."

Překlad Bible 21: Jn 6:69 a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!"

Český studijní překlad: Jn 6:69 a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Svatý Boží. “

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 6:69 a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Boží Svatý.

Překlad Františka Žilky: Jn 6:69 a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Svatý Boží.“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 6:69 a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Boží Svatý.”

Překlad Roberta Colu: Jn 6:70 a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží.“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 6:70 a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boží.“

Překlad Pavela Škrabala: Jn 6:69 a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Boží svatý.“

Překlad Nového světa: Jn 6:69 a my jsme uvěřili a poznali, že jsi Boží Svatý.“

Překlad Nový kovenant: Jn 6:69 a my uvěřili a poznali, že ty jsi ten anointující, ten syn žijícího božského!

Překlad Slovo na cestu: Jn 6:69 Uvěřili jsme a poznali, že jsi Kristus, Boží Syn."

Existuje viacero verzií. 1. Svätý Boží –  Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

Neskoršie rukopisy pridávajú Kristus.

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 8:57 Židia mu povedali: Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma?

Slovenský katolícky preklad: Jn 8:57 Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 8:57 Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov, a videl si Abraháma?“

Slovenský evanjelický preklad: Jn 8:57 Povedali Mu Židia: Päťdesiat rokov ešte nemáš, a Abraháma že si videl?

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 8:57 Vtedy mu povedali Židia: Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a Abraháma si videl?

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 8:57 Židia k nemu teda povedali: Nemáš ešte päťdesiat rokov, a uvidel si Abraháma?

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 8:57 Židia mu teda povedali: „Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 8:57 Židia mu teda povedali: „Päťdesiat rokov ešte nemáš, a Abraháma si videl?“

Preklad Nového sveta: Jn 8:57 Nato mu povedali Židia: „Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“

Preklad Nádej pre každého: Jn 8:57 „Nemáš ani päťdesiat rokov a tvrdíš, že si videl Abraháma?" podpichovali ho Židia.

Český ekumenický překlad: Jn 8:57 Židé mu řekli: „Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama?“

Katolický liturgický překlad: Jn 8:57 Židé mu namítli: “Není ti ještě ani padesát let - a viděl jsi Abraháma!”

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 8:57 Tu mu Židé řekli: „Padesát let nemáš a Abraháma jsi viděl!“

Překlad Bible kralická: Jn 8:57 Tedy řekli jemu Židé: Padesáti let ještě nemáš, a Abrahama jsi viděl?

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 8:57 Židé mu tedy řekli: „Ještě ti není padesát let a viděl jsi Abrahama?“

Překlad Nová Bible kralická: Jn 8:57 Židé mu tedy řekli: "Ještě ti není padesát let a viděl jsi Abrahama?"

Překlad Bible 21: Jn 8:57 "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé.

Český studijní překlad: Jn 8:57 Židé mu řekli: „Ještě ti nebylo padesát let, a viděl jsi Abrahama?“

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 8:57 Židé k němu tedy řekli: Nemáš ještě padesát let, a uviděl jsi Abrahama?

Překlad Františka Žilky: Jn 8:57 Židé mu řekli: „Padesát let ti ještě není, a Abraham tě viděl?“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 8:57 Židé mu namítli: “Není ti ještě ani padesát let - a viděl jsi Abraháma!”

Překlad Roberta Colu: Jn 8:57 Tu mu řekli židé: „Padesát let ještě nemáš, a Abrahama jsi viděl?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 8:57 Tu řekli k němu židé: „Padesát roků ještě nemáš, a Abrahama jsi viděl?“

Překlad Pavela Škrabala: Jn 8:57 Židé mu tedy řekli: „Nemáš ještě ani padesát let, a viděl jsi Abrahama?

Překlad Nového světa: Jn 8:57 Proto mu Židé řekli: „Ještě ti není padesát let, a přesto jsi viděl Abrahama?“

Překlad Nový kovenant: Jn 8:57 Proto k němu ti Judové řekli, Padesát let ještě nemáš a nazíral jsi Abrahama?

Překlad Slovo na cestu: Jn 8:57 "Teď jsi se projevil. Není ti ani padesát a pamatuješ Abrahama?" smáli se Židé.

Existujú dve verzie: 1. videl si Abraháma? – Papyrus P66 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. videl ťa Abrahám? – Papyrus P75 (cca. 200); א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 9:35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš v Syna človeka?

Slovenský katolícky preklad: Jn 9:35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 9:35 Ježiš sa dozvedel, že ho vyhodili. Keď ho stretol, povedal mu: „Veríš v Syna človeka?“

Slovenský evanjelický preklad: Jn 9:35 I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka?

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 9:35 A Ježiš počul o tom, že ho vyhnali von, a keď ho našiel, povedal mu: Ty že veríš v Syna Božieho?

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 9:35 Ježiš počul, že ho vyhnali von, i vyhľadal ho a povedal mu: Ty, veríš v Božieho Syna?

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 9:35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili von, a keď ho stretol, oslovil ho: „Ty veríš v Syna človeka?“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 9:35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili von, a keď ho našiel, povedal mu: „Ty veríš v Syna Božieho?“

Preklad Nového sveta: Jn 9:35 Ježiš počul, že ho vyhodili, a keď ho našiel, povedal: „Veríš v Syna človeka?“

Preklad Nádej pre každého: Jn 9:35 Keď sa Ježiš dozvedel, čo sa stalo, vyhľadal uzdraveného a spýtal sa ho: „Veríš v Božieho Syna?"

Český ekumenický překlad: Jn 9:35 Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“

Katolický liturgický překlad: Jn 9:35 Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: “Věříš v Syna člověka?”

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 9:35 Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali ven. Když ho vyhledal, řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“

Překlad Bible kralická: Jn 9:35 Uslyšel pak Ježíš, že jej vyhnali ven. A když jej nalezl, řekl jemu: Věříš-liž ty v Syna Božího?

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 9:35 Ježíš uslyšel, že ho vyhnali ven, nalezl ho a řekl mu: „Věříš v Syna Božího?“

Překlad Nová Bible kralická: Jn 9:35 Když pak Ježíš uslyšel, že ho vyhnali ven, nalezl ho a řekl mu: "Věříš v Božího Syna?"

Překlad Bible 21: Jn 9:35 Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?"

Český studijní překlad: Jn 9:35 Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: „Ty věříš v Syna člověka? “

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 9:35 Ježíš uslyšel, že ho vyhnali ven, a vyhledav ho, řekl mu: Ty, věříš v Božího Syna?

Překlad Františka Žilky: Jn 9:35 Ježíš uslyšel, že jej vyhnali; nalezl jej a řekl mu: „Věříš ty v Syna člověka?“

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 9:35 Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: “Věříš v Syna člověka?”

Překlad Roberta Colu: Jn 9:35 Ježíš uslyšel, že ho vyhnali ven. Když ho nalezl, řekl mu: „Věříš v Syna Božího?“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 9:35 Ježíš uslyšel, že ho vyvrhli ven, a naleznuv jej řekl jemu: „Věříš v Syna Božího?“

Překlad Pavela Škrabala: Jn 9:35 Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, a když ho nalezl, řekl: „Věříš v Syna člověka?“

Překlad Nového světa: Jn 9:35 Ježíš slyšel, že ho vyhodili, a když ho našel, řekl: „Věříš v Synačlověka?“

Překlad Nový kovenant: Jn 9:35 Ježíš uslyšel, že jej vyhodili ven a naleznuv jej, mu řekl, Ty věříš do syna božského?

Překlad Slovo na cestu: Jn 9:35 Když se Ježíš dověděl, co se mu přihodilo, vyhledal ho a zeptal se: "Věříš v Božího Syna?"

Existujú dve verzie: 1. v Syna člověka (εις τον υιον του ανθρωπου) – Papyrusy P66 (cca. 200) a P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie); Minuskula 397; sýrsky preklad Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), koptský preklad Copsa.

2. v Syna Božieho (εις τον υιον του θεου) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie), Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), X (033) – Kódex Monacensis (10. storočie); Unciály 070, 0141, 0250; f1, f13; Minuskuly 28, 33, 565, 700; staré latinské preklady, preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), Syrpal – Palestínsky sýrsky lekcionár, koptský preklad Copbo a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 10:29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.

Slovenský katolícky preklad: Jn 10:29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 10:29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 10:29 Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 10:29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 10:29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a z ruky môjho Otca nikto nič uchvacovať nemôže;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 10:29 Otec, ktorý im ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže vytrhnúť z rúk môjho Otca.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 10:29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky [môjho] Otca.

Preklad Nového sveta: Jn 10:29 Čo mi dal môj Otec, je väčšie ako všetko ostatné, a nikto ich nemôže uchvátiť z Otcovej ruky.

Preklad Nádej pre každého: Jn 10:29 Dal mi ich môj Otec; a on je mocnejší ako akákoľvek mocnosť, preto ich nik nemôže vytrhnúť z jeho ruky.

Český ekumenický překlad: Jn 10:29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.

Katolický liturgický překlad: Jn 10:29 Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 10:29 Můj Otec je v tom, co mi dal, větší než všichni. Nikdo nemůže nic vytrhnout z Otcovy ruky.

Překlad Bible kralická: Jn 10:29 Otec můj, kterýž mi je dal, větší jest nade všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 10:29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnou z ruky mého Otce.

Překlad Nová Bible kralická: Jn 10:29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce.

Překlad Bible 21: Jn 10:29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce.

Český studijní překlad: Jn 10:29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 10:29 Můj Otec, jenž mi je dal, je větší než všichni, a z ruky mého Otce nikdo nic uchvacovat nemůže;

Překlad Františka Žilky: Jn 10:29 Co mi dal můj Otec, je větší nade všecko a nikdo nedovede nic vyrvati z Otcovi ruky.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 10:29 Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni, a nikdo je nemůže vytrhnout z Otcových rukou.

Překlad Roberta Colu: Jn 10:29 Co mi dal můj Otec, to jest větší nade všecko, a nikdo nemůže (je) vytrhnouti z ruky mého Otce.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 10:29 Co mi dal otec můj, to jest větší nade všecko, a nikdo nemůže (jich) vytrhnouti z ruky Otce mého.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 10:29 Co mi dal můj Otec, je větší nade všecko, a nikdo to nemůže vyrvat z Otcovy ruky.

Překlad Nového světa: Jn 10:29 Co mi dal můj Otec, je něco většího než všechno ostatní a nikdo je nemůže uchvátit z Otcovy ruky.

Překlad Nový kovenant: Jn 10:29 Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a ani jeden je nemůže utrhnout z ruky mého otce!

Překlad Slovo na cestu: Jn 10:29-30 Já a Otec jsme jedno a koho Bůh uchopil, toho se nikdy nevzdá. Kdo je větší než Bůh?"

Existujú dve verzie: 1. Čo mi dal môj Otec, je väčšie ako všetko ostatné – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), staré latinské preklady a preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetko ostatné – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); sýrske preklady Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Jn 16:27 Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

Slovenský katolícky preklad: Jn 16:27 Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 16:27 Veď Otec sám vás miluje, lebo vy milujete mňa a veríte, že som vyšiel od Boha.

Slovenský evanjelický preklad: Jn 16:27 lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 16:27 lebo sám Otec vás má rád, pretože ste vy mňa mali radi a uverili ste, že som ja vyšiel od Boha.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 16:27 veď Otec sám vás ľúbi, pretože vy ste si obľúbili mňa a uverili, že som ja vyšiel od Boha.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 16:27 lebo sám Otec vás miluje, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 16:27 lebo sám Otec vás má rád, pretože vy ste mali radi mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

Preklad Nového sveta: Jn 16:27 Veď sám Otec má k vám náklonnosť, lebo ste mali náklonnosť ku mne a uverili ste, že som vyšiel ako Otcov zástupca.

Preklad Nádej pre každého: Jn 16:27 Lebo Otec vás miluje zato, že ste vy mňa milovali a uverili ste, že som prišiel od Boha.

Český ekumenický překlad: Jn 16:27 vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.

Katolický liturgický překlad: Jn 16:27 vždyť sám Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.

Překlad Jeruzalémská bible: Jn 16:27 neboť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a že věříte, že jsem vyšel od Boha.

Překlad Bible kralická: Jn 16:27 Nebo sám Otec miluje vás, proto že jste vy mne milovali, a uvěřili, že jsem já od Boha vyšel.

Překlad Bible kralická revidovaná: Jn 16:27

Překlad Nová Bible kralická: Jn 16:27 Sám Otec vás totiž má rád, protože jste měli rádi mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.

Překlad Bible 21: Jn 16:27 Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.

Český studijní překlad: Jn 16:27 Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si mě zamilovali a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha.

Překlad Miloše Pavlíka: Jn 16:27 vždyť Otec sám vás má rád, protože vy jste si oblíbili mne a uvěřili, že jsem já vyšel od Boha.

Překlad Františka Žilky: Jn 16:27 vždyť sám Otec vás miluje, poněvadž jste vy mne měli v lásce a věřili jste, že jsem vyšel od Otce.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Jn 16:27 Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.

Překlad Roberta Colu: Jn 16:27 neboť Otec sám vás miluje, protože vy jste milovali mne a uvěřili jste, že jsem já vyšel od Boha.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Jn 16:27 neboť Otec sám miluje vás, protože vy jste milovali mne a uvěřili jste, že jsem já vyšel od Boha.

Překlad Pavela Škrabala: Jn 16:27 neboť Otec sám vás miluje, protože vy jste milovali mne a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha.

Překlad Nového světa: Jn 16:27 Vždyť sám Otec k vám má náklonnost, protože jste měli náklonnost ke mně a uvěřili jste, že jsem vyšel jako Otcův představitel.

Překlad Nový kovenant: Jn 16:27 protože otec sám vás má rád, neboť vy jste měli rádi mne a věřili, že já při božském vyšel.

Překlad Slovo na cestu: Jn 16:27 Vždyť vás Otec miluje pro vaši lásku ke mně a pro víru, se kterou jste mne přijali jako Božího Syna.

Existujú dve verzie: 1. Boha – Papyrus P5; A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie).

2. Otca – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Le (019) – Kódex Regius (8. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 8:39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste.

Slovenský katolícky preklad: Sk 8:39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel; ale šiel svojou cestou plný radosti.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 8:39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a komorník ho viac nevidel. A pokračoval vo svojej ceste plný radosti.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 8:39 Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 8:39 A keď vyšli z vody, Duch JeHoVaHov uchvátil Filipa, a eunúch ho viacej nevidel, lebo išiel svojou cestou radujúc sa.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 8:39 A keď z tej vody vystúpili, uchvátil Filipa Duch Pána a komorník ho už neuvidel, lebo sa radostne poberal svojou cestou.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 8:39 Keď však vystúpil z vody, Duch Pánov uniesol Filipa, a komorník ho viac nevidel. Naradovaný pokračoval teda vo svojej ceste.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 8:39 Keď však vystúpili z vody, Duch Pánov uchvátil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, lebo naradostený šiel svojou cestou.

Preklad Nového sveta: Sk 8:39 Keď vystúpili z vody, Jehovov duch náhle odviedol Filipa a eunuch ho už viac nevidel. Išiel ďalej svojou cestou a radoval sa.

Preklad Nádej pre každého: Sk 8:39 Keď sa vrátili na breh, Pánov Duch spôsobil, že sa Filip stratil dvoranovi spred očí. Musel teda pokračovať v ceste sám, ale v srdci prežíval veľkú radosť.

Český ekumenický překlad: Sk 8:39 Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.

Katolický liturgický překlad: Sk 8:39 A když vystoupili z vody, Duch Páně uchvátil Filipa, takže ho už komoří nespatřil. Jel tedy dále svou cestou a radoval se.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 8:39 Ale když z vody zase vystoupili, uchvátil Filipa Duch Páně a eunuch jej už nespatřil. A radostně se ubíral dál svou cestou.

Překlad Bible kralická: Sk 8:39 A když vystoupili z vody, Duch Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více komorník; nebo jel cestou svou, raduje se.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 8:39

Překlad Nová Bible kralická: Sk 8:39 Když pak vystoupili z vody, Pánův Duch uchvátil Filipa a komorník ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se.

Překlad Bible 21: Sk 8:39 Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se.

Český studijní překlad: Sk 8:39 Když vystoupili z vody, Pánův Duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 8:39 A když z té vody vystoupili, uchvátil Filipa Duch Páně a komorník ho již neuviděl, neboť se radostně ubíral svou cestou.

Překlad Františka Žilky: Sk 8:39 Když pak vystoupili z vody, Duch Páně uchopil Filipa. Dvořan ho již neviděl. Jel tedy svou cestou a radoval se.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 8:39 A když z vody vystoupili, Duch Páně Filipa odnesl, takže ho už komoří nespatřil. Jel tedy dále svou cestou a radoval se.

Překlad Roberta Colu: Sk 8:39 Sotva však vystoupili z vody. pojal Duch Páně Filipa, a komorník ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou radostně.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 8:39 Když však vystoupili z vody, Duch Páně pojal Filipa, a komorník neviděl ho více; jel tedy svou cestou raduje se,

Překlad Pavela Škrabala: Sk 8:39 Když však vystoupili z vody, duch ran uchvátil Filipa, takže ho již komoří ne spatřil. Jel tedy svou cestou a radoval se

Překlad Nového světa: Sk 8:39 Když vystoupili z vody, Jehovův duch rychle odvedl Filipa a eunuch ho již neviděl, neboť jel dál a radoval se.

Překlad Nový kovenant: Prak 8:39 ale když vystoupili z vody, spirit panujícího Filipa utrhnul a eunuch jej již více neviděl, protože projel jeho cestou, radující se.

Překlad Slovo na cestu: Sk 8:39 Když se vrátili na břeh, Kristův Duch způsobil, že Filip ztratil dvořanovi z očí. Musel tedy pokračovat sám, ale měl velkou radost.

Iné znenie: Duch Svätý padol na dvorana, anjel Pána potom uchopil Filipa – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); Minuskuly 36, 94, 103, 307, 322, 323, 385, 453, 467, 945, 1739, 1765, 1891, 2298; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 13:33 Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil.

Slovenský katolícky preklad: Sk 13:33 Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša, ako je aj v druhom žalme napísané: “Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil.”

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 13:33 Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v žalmoch: Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 13:33 splnil Boh nám, ich deťom, vzkriesiac Ježiša. Ako je napísané aj v druhom žalme: Ty si môj syn; ja som Ťa splodil dnes.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 13:32b-33 že ho Bôh naplnil ich deťom, nám, vzkriesiac Ježiša z mŕtvych, ako je aj v druhom žalme napísané: Môj Syn si ty; ja som ťa dnes splodil.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 13:33 že ho Boh naskrze vyplnil nám, ich deťom, tým, že dal povstať Ježišovi, ako je aj v druhom žalme napísané: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 13:32b-33 splnil ich dietkam, totiž nám, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v Žalme 2.: Syn môj si ty, ja som ťa dnes zrodil.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 13:32b-33 splnil nám, ich dietkam, keď vzkriesil Ježiša, ako je aj napísané v druhom žalme: Syn môj si ty, ja som ťa dnes splodil.

Preklad Nového sveta: Sk 13:33 ktorý Boh úplne splnil nám, ich deťom, tak, že vzkriesil Ježiša, ako je to napísané v druhom žalme: ‚Ty si môj syn, ja som sa stal dnes tvojím Otcom.‘

Preklad Nádej pre každého: Sk 13:32b-33 splnil teraz nám, ich deťom, a potvrdil ho Ježišovým vzkriesením. Naňho sa vzťahujú slová druhého žalmu: „Dnes som sa priznal k tebe ako k svojmu synovi.

Český ekumenický překlad: Sk 13:33 splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše; vždyť je o něm psáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘

Katolický liturgický překlad: Sk 13:33 vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém žalmu: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.'

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 13:33 splnil Bůh pro nás, jejich děti: vzkřísil Ježíše. Takto je to psáno v žalmech: Ty jsi můj syn, já sám jsem tě dnes zplodil.

Překlad Bible kralická: Sk 13:32b-33 že Bůh naplnil je nám synům jejich, vzkřísiv Ježíše; Jakož i v druhém žalmu napsáno jest: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 13:33

Překlad Nová Bible kralická: Sk 13:33 Bůh je splnil nám, jejich synům, když vzkřísil Ježíše, jak je také napsáno ve druhém Žalmu: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.'

Překlad Bible 21: Sk 13:33 Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým!'

Český studijní překlad: Sk 13:33 splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je to i napsáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 13:33 že jej Bůh veskrze vyplnil nám, jejich dětem, tím, že dal povstat Ježíšovi, jak je i v druhém žalmu psáno: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

Překlad Františka Žilky: Sk 13:33 a vzkřísil Ježíše, jak je také psáno v druhém Žalmu: “Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.”

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 13:33 vyplnil na nás, na jejich dětech, když vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém žalmu: Ty jsi můj Syn, já dnes jsem tě zplodil.

Překlad Roberta Colu: Sk 13:32b-33 naplnil na jejich dítkách tím, že vzkřísil Ježíše, jakož jest i psáno v druhém žalmu:,Můj Syn jsi ty, já dnes jsem tě zplodil.'“

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 13:33 že Bůh je naplnil na dítkách jejich, na nás, vzkřísiv Ježíše jakož i psáno jest v žalmě druhém: ,Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.‘

Překlad Pavela Škrabala: Sk 13:33 Bůh splnil nám, jejich dětem, když vzkřísil Ježíše, jak je i psáno v druhém žalmu: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.

Překlad Nového světa: Sk 13:33 že jej Bůh úplně splnil nám, jejich dětem, tím, že vzkřísil Ježíše; dokonce jak je to napsáno v druhém žalmu: ‚Ty jsi můj syn, já jsem se tento den stal tvým Otcem.‘

Překlad Nový kovenant: Prak 13:33 že tento slib božský vyplnil jejich dětem - nám, vyzvedávaje Ježíše, jak i bylo psáno ve druhém psalmu, Můj syn jsi ty, já tě dnes zplodil!

Překlad Slovo na cestu: Sk 13:33 splnil nyní jejich potomkům a potvrdil ho Ježíšovým vzkříšením. Na něho se vztahují slova druhého žalmu: 'Ty jsi můj syn, dávám ti dnes život.'

Existuje viacero verzií: 1. v druhom žalme – Papyrus P75 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ea (08) – Kódex Laudianus (6. storočie), Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Unciály 049, 056, 0142; Minuskuly 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495.

Podľa zvyky počítať žalmy, ktorý nakoniec prevládol.

2. v prvom žalme – Dea* (05) – Bezov kódex (5. storočie) a staré latinské preklady. Obsahujú ju rukopisy „západného“ textu.

Podľa starého zvyku spájať 1. a 2. žalm.

3. v žalmoch – Papyrus P45 (3. storočie).

4. v žalme – Minuskuly 522 a 1175.

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 13:44 Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo Pánovo slovo.

Slovenský katolícky preklad: Sk 13:44 V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 13:44 V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 13:44 Na druhú sobotu zišlo sa temer celé mesto, aby počúvali slovo Božie.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 13:44 A nasledujúcu sobotu sa shromaždilo skoro celé mesto počuť slovo Božie.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 13:44 A nasledovnej soboty sa takmer celé mesto zišlo počuť Božie slovo;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 13:44 Nasledujúcu sobotu zišli sa skoro celé mesto počúvať slovo Božie.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 13:44 nasledujúcu sobotu zišlo sa skoro celé mesto počúvať slovo Božie.

Preklad Nového sveta: Sk 13:44 V nasledujúcom sabate sa zhromaždilo takmer celé mesto, aby počulo Jehovovo slovo.

Preklad Nádej pre každého: Sk 13:44 Nasledujúcu sobotu sa zhromaždilo skoro celé mesto, aby počuli hlásať Božie slovo.

Český ekumenický překlad: Sk 13:44 Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo.

Katolický liturgický překlad: Sk 13:44 Následující sobotu se sešlo takřka celé město, aby si poslechlo Boží slovo.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 13:44 Následující sobotu se shromáždilo téměř celé město, aby si poslechlo Boží slovo.

Překlad Bible kralická: Sk 13:44 V druhou pak sobotu téměř všecko město sešlo se k slyšení slova Božího.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 13:44

Překlad Nová Bible kralická: Sk 13:44 Následující sobotu se pak sešlo téměř celé město, aby slyšeli Boží slovo.

Překlad Bible 21: Sk 13:44 Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město.

Český studijní překlad: Sk 13:44 Příští sobotu se shromáždilo téměř celé město, aby vyslechlo Pánovo slovo.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 13:44 A příští soboty se téměř celé město sešlo poslechnout Boží slovo;

Překlad Františka Žilky: Sk 13:44 Příští soboty se shromáždilo skoro celé město, aby slyšeli slovo Boží.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 13:44 Následující sobotu se sešlo takřka celé město, aby si poslechlo Boží slovo.

Překlad Roberta Colu: Sk 13:44 Příští sobotu se pak sešlo téměř celé město poslechnout slovo Boží.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 13:44 Příští sobotu pak sešlo se téměř celé město poslechnout slovo Boží.

Překlad Pavela Škrabala: Sk 13:44 Následující sobotu sešlo se takřka celé město poslechnout Boží slovo.

Překlad Nového světa: Sk 13:44 Příští sabat se shromáždilo téměř celé město, aby slyšelo Jehovovo slovo.

Překlad Nový kovenant: Prak 13:44 Ale přicházejícím sabatem, téměř veškeré město se spoluvedlo slyšet slovo božského,

Překlad Slovo na cestu: Sk 13:44 Následující sobotu se shromáždilo skoro celé město, aby slyšelo hlásání Božího slova.

Existujú dve verzie: 1. Pán (κυριου) – Papyrus P74 (7. Storočie); א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Bc (03) – Vatikánsky kódex (10. alebo 11. storočie); Minuskuly 33, 36, 81, 181, 307, 323, 326, 453, 945, 1175, 1739, 1891, 2344; starý latinský preklad Itgig – Kódex Gigas (12. alebo 13. storočie), koptký preklad Copsa.

2. Boh (θεου) – B* (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Ea (08) – Kódex Laudianus (6. storočie), Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Minuskuly 614, 1241, 1505; sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský preklad Copbo a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 16:32 A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome.

Slovenský katolícky preklad: Sk 16:32 A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 16:32 A zvestovali Pánovo slovo jemu a všetkým jeho domácim.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 16:32 Potom hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 16:32 A hovorili mu slovo Pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 16:32 A prehovorili Božie slovo k nemu, aj so všetkými, ktorí boli v jeho dome,

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 16:32 A zvestovali mi slovo Pánovo, i všetkým, čo patrili do jeho domu.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 16:32 A hlásali mu slovo Pánovo, i všetkým, čo boli v jeho dome.

Preklad Nového sveta: Sk 16:32 A hovorili Jehovovo slovo jemu i všetkým z jeho domu.

Preklad Nádej pre každého: Sk 16:32 A začali jemu i všetkým v jeho domácnosti zvestovať Božie slovo.

Český ekumenický překlad: Sk 16:32 A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží.

Katolický liturgický překlad: Sk 16:32 A začali hlásat slovo Boží jemu i všem lidem z jeho domu.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 16:32 A zvěstovali slovo Páně jemu i všem, kdo byli v jeho domě.

Překlad Bible kralická: Sk 16:32 I mluvili jemu slovo Páně, i všechněm, kteříž byli v domě jeho.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 16:32

Překlad Nová Bible kralická: Sk 16:32 A mluvili Pánovo slovo jemu i všem, kdo byli v jeho domě.

Překlad Bible 21: Sk 16:32 Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma.

Český studijní překlad: Sk 16:32 A promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 16:32 A promluvili k němu Boží slovo, i ke všem, kteří byli v jeho domě,

Překlad Františka Žilky: Sk 16:32 A mluvili slovo Boží k němu i ke všem, kdož byli v jeho domě.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 16:32 A začali hlásat slovo Boží jemu i všem lidem z jeho domu.

Překlad Roberta Colu: Sk 16:32 I mluvili slovo Páně jemu a všem, kteří byli v jeho domě.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 16:32 I mluvili slovo Páně jemu a všem, kteří byli v domě jeho.

Překlad Pavela Škrabala: Sk 16:32 I mluvili slovo Páně k němu a ke všem, kteří byli v jeho domě.

Překlad Nového světa: Sk 16:32 A mluvili k němu a ke všem v jeho domě Jehovovoslovo.

Překlad Nový kovenant: Prak 16:32 A mluvili mu slovo panujícího i všem těm v jeho domě.

Překlad Slovo na cestu: Sk 16:32 A vyprávěli jemu a všem obyvatelům jeho domácnosti o Kristu.

Existujú dve verzie: 1. Pána – Papyrusy P45 (3. storočie) a P74 (7. Storočie); A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Ea (08) – Kódex Laudianus (6. storočie).

2. Božie – B* (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 17:26 On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania,

Slovenský katolícky preklad: Sk 17:26 a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania,

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 17:26 Z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania,

Slovenský evanjelický preklad: Sk 17:26 On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania,

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 17:26 a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred odriadené časy a medze ich bývania,

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 17:26 I vytvoril z jednej krvi všetky národy ľudí, žeby bývali na všetkej tvári zeme, a určil príslušné obdobia a ohraničenia ich osídlenia,

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 17:26 On pôsobil, aby celé ľudské pokolenie z jedného (človeka) zaľudnilo celý povrch zemský; a vyznačil určité časy a medze ich prebývaniu,

Preklad Bohuslava Košu: Sk 17:26 On utvoril z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby prebývali na celom povrchu zemskom; stanovil im určité časy a medze ich prebývaniu,

Preklad Nového sveta: Sk 17:26 A vytvoril z jedného [človeka]každý ľudský národ, aby bývali na celom zemskom povrchu, a vymedzil ustanovené časy a stanovené hranice ich bývania,

Preklad Nádej pre každého: Sk 17:26 Veď on sám vdýchol všetkému život a dáva aj všetko, čo je pre život potrebné.

Český ekumenický překlad: Sk 17:26 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.

Katolický liturgický překlad: Sk 17:26 On stvořil z jednoho člověka celé lidské pokolení a dal mu bydlet všude na zemském povrchu. Předem stanovil časová období a položil hranice lidským sídlům.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 17:26 Z jediného počátku učinil veškerý lidský rod, aby obýval veškerou tvář země, lidem určil pevná období a hranice pro jejich přebývání,

Překlad Bible kralická: Sk 17:26 A učinil z jedné krve všecko lidské pokolení, aby přebývalo na tváři vší země, vyměřiv jim uložené časy a cíle přebývání jejich,

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 17:26

Překlad Nová Bible kralická: Sk 17:26 A učinil z jedné krve celý lidský rod, aby přebývali na celém povrchu země; vyměřil jim uložené časy a hranice jejich přebývání,

Překlad Bible 21: Sk 17:26 Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života,

Český studijní překlad: Sk 17:26 Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání,

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 17:26 I učinil z jedné krve všechny národy lidí, by bydleli na vší tváři země, a určil příslušná období a ohraničení jejich osídlení,

Překlad Františka Žilky: Sk 17:26 On učinil z jednoho všechen lidský rod, aby bydlil na celém povrchu zemském; určil nařízená období a hranice jejich přebývání,

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 17:26 On způsobil, že z jednoho člověka vyšlo celé lidské pokolení a že bydlí na celém zemském povrchu. On jim předem stanovil časová období a položil hranice jejich sídlům.

Překlad Roberta Colu: Sk 17:26 On učinil z jednoho (člověka) celé lidské pokolení, aby přebývalo na celé zemi. Ustanovil určité časy a pevné hranice jejich přebývání,

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 17:26 a učinil, aby z jednoho(praotce) všecko pokolení lidské přebývalo na veškerém povrchu zemském, ustanoviv určité časy a meze přebývání jejich,

Překlad Pavela Škrabala: Sk 17:26 Učinil z jednoho celé lidské pokolení, aby obývalo veškeren zemský povrch, určil stanovené období a hranice jejich přebývání,

Překlad Nového světa: Sk 17:26 A udělal z jednoho [člověka]každý lidský národ, aby bydleli na celém zemském povrchu, a vymezil ustanovená období a stanovené hranice [lidského] přebývání,

Překlad Nový kovenant: Prak 17:26 a udělal z jedné krve každý lidský národ, aby se ubytoval přes veškerou tvář země, ohraničil předem uspořádané doby a umístění hranic jejich ubytování,

Překlad Slovo na cestu: Sk 17:26 Celé lidstvo vytvořil z jediného člověka, rozsadil nás po celé zemi a vymezil jednotlivým národům prostor i dějinná období.

Existuje viacero verzií: 1. z jedného (εξ ενος) Papyrus P74 (7. Storočie); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia); Minuskuly 33, 81, 181, 629, 630, 1739; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), koptské preklady Copsa a Copbo.

2. z jednej krvi (εξ ενος αιματος) – Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ea (08) – Kódex Laudianus (6. storočie), Papr (025) – Kódex Porhyrianus (9. storočie); Unciály 049, 056, 0142; Minuskuly 88, 104, 326, 330, 436, 451, 614, 945, 1241, 1505, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495.

3. iné – Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie) a ℓ 603.

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 19:23 V tom čase vznikla nemalá vzbura pre toto učenie.

Slovenský katolícky preklad: Sk 19:23 V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovu cestu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 19:23 V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovu Cestu.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 19:23 V ten čas strhla sa nemalá vzbura pre to učenie.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 19:23 A v tom čase povstal nemalý nepokoj o cestu Pánovu.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 19:23 A za onú dobu nastal o Cestu nemalý rozruch.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 19:23 Okolo toho času nastalo nemalé pobúrenie pre toto učenie.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 19:23 Okolo toho času nastalo však nemalé pobúrenie pre tú cestu.

Preklad Nového sveta: Sk 19:23 Práve v tom čase povstal nemalý nepokoj pre tú Cestu.

Preklad Nádej pre každého: Sk 19:23 Práve v tom čase vypukli v Efeze vážne nepokoje kvôli novému kresťanskému učeniu.

Český ekumenický překlad: Sk 19:23 V té době došlo k velikému pobouření kvůli tomu učení.

Katolický liturgický překlad: Sk 19:23 V tom čase však propuklo velké pobouření kvůli křesťanskému učení.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 19:23 Někdy tou dobou došlo kvůli Cestě k dosti vážnému rozruchu.

Překlad Bible kralická: Sk 19:23 Tedy stala se v ten čas nemalá bouřka pro cestu Boží.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 19:23

Překlad Nová Bible kralická: Sk 19:23 Tehdy nastal kvůli té cestě nemalý rozruch.

Překlad Bible 21: Sk 19:23 Někdy v té době nastal kvůli té Cestě nemalý rozruch.

Český studijní překlad: Sk 19:23 V té době nastalo nemalé pobouření pro tu Cestu.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 19:23 A za onu dobu došlo stran Cesty k nemalému rozruchu.

Překlad Františka Žilky: Sk 19:23 V té době nastal nemalý zmatek pro tu „cestu“.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 19:23 V tom čase však propuklo velké pobouření kvůli (křesťanskému) učení.

Překlad Roberta Colu: Sk 19:23 Někdy v té době povstalo nemalé pobouření kvůli tomu učení [Páně].

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 19:23 Povstala však kolem toho času nemalá bouře pro to učení (Páně).

Překlad Pavela Škrabala: Sk 19:23 V tom čase však nastalo nemalé pobouření pro to učení.

Překlad Nového světa: Sk 19:23 Právě v té době vzniklo nemalé rozrušení kvůli té Cestě.

Překlad Nový kovenant: Prak 19:23 Ale podle oné doby nastal nemalý rozruch týkaje se té cesty,

Překlad Slovo na cestu: Sk 19:23 Pak ale vypukl odpor proti křesťanskému učení, tentokrát ze strany pohanů.

Existuje viacero verzií: 1. tú cestu – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia).

2. cestu Pánovu – Vgc – Latinská Vulgata klementinská revízia (1592).

3. cestu Božiu – Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 20:28 Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.

Slovenský katolícky preklad: Sk 20:28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 20:28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Svätý Duch ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 20:28 Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 20:28 A tak teda majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 20:28 Dávajte teda pozor sami na seba aj na všetko stádočko, v ktorom si vás Svätý Duch postavil za dozorcov, byť pastiermi Božieho zhromaždenia, ktoré si dobyl krvou svojho vlastného.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 20:28 Starajte sa o seba i o celé stádo, nad ktorým vás Duch Svätý ustanovil strážcami, aby ste pásli Cirkev Božiu, ktorú si nadobudol vlastnou krvou.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 20:28 Bedlite teda nad sebou a nad celým stádočkom, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za dozorcov, aby ste pásli zhromaždenie Božie, ktoré si nadobudol krvou svojho vlastného.

Preklad Nového sveta: Sk 20:28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás svätý duch ustanovil za dozorcov, aby ste pásli Boží zbor, ktorý vykúpil krvou svojho [Syna].

Preklad Nádej pre každého: Sk 20:28 A tak dávajte pozor na seba aj na stádo, ktoré vám ako pastierom Duch Svätý zveril. Pamätajte, že je to jeho cirkev, za ktorú obetoval svoju vlastnú krv.

Český ekumenický překlad: Sk 20:28 Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.

Katolický liturgický překlad: Sk 20:28 Dbejte na sebe i na celé stádce, v kterém vás Duch svatý ustanovil za představené, abyste spravovali Boží církev, kterou si získal vlastní krví.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 20:28 Dávejte pozor sami na sebe i na celé stádo, jehož strážci vás ustanovil Duch Svatý, abyste pásli církev Boží, kterou Bůh pro sebe získal krví vlastního Syna.

Překlad Bible kralická: Sk 20:28 Buďtež tedy sebe pilni i všeho stáda, v němž Duch svatý ustanovil vás biskupy, abyste pásli církev Boží, kteréž sobě dobyl svou vlastní krví.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 20:28

Překlad Nová Bible kralická: Sk 20:28 Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, nad nímž vás Duch Svatý ustanovil biskupy, abyste pásli Boží církev, kterou získal svou vlastní krví.

Překlad Bible 21: Sk 20:28 Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví.

Český studijní překlad: Sk 20:28 Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 20:28 Dávejte tedy pozor sami na sebe i na všechno stádečko, v němž vás Svatý Duch postavil jako dohližitele, byste byli pastýři Božího shromáždění, jehož si dobyl krví svého vlastního.

Překlad Františka Žilky: Sk 20:28 Buďte bedliví na sebe a na celé stádce, v němž vás Duch svatý ustanovil za dozorce, abyste pásli církev našeho Pána, kterou si získal vlastní krví.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 20:28 Dbejte na sebe i na celé stádo, v kterém vás Duch svatý ustanovil za představené, abyste spravovali církev Boží, kterou si Bůh získal vlastní krví.

Překlad Roberta Colu: Sk 20:28 „Dávejte pozor na sebe i na všechno své stádo, nad nímž vás Duch svatý ustanovil biskupy, abyste spravovali Církev Boží, kterou On vydobyl svou krví.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 20:28 Mějte pozor na sebe i na všecko stádce, ve kterém Duch svatý ustanovil vás biskupy, abyste spravovali církev Boží, které si dobyl krví svou.

Překlad Pavela Škrabala: Sk 20:28 Dbejte na sebe i na celé stádce, v kterém vás Duch svatý ustanovil biskupy, abyste spravovali Boží církev, kterou si dobyl vlastní krví.

Překlad Nového světa: Sk 20:28 Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás svatý duch ustanovil jako dozorce, abyste pásli Boží sbor, který vyplatil krví svého vlastního [Syna].

Překlad Nový kovenant: Prak 20:28 Proto se držte k sobě i všemu stádečku, ve kterém vás světící spirit umístil přehlížejícími, pastýřovat shromáždění vyvolaných božského, které udělal okolo skrze vlastní krev!

Překlad Slovo na cestu: Sk 20:28 Teď je na vás, abyste si dobře počínali a jako pastýři vedli stádo, které vám Duch svatý svěřil. Pamatujte, že Kristus za ně prolil svou krev!

Existuje viacero verzií: 1. zhromaždenie Božie (εκκλησιαν του Θεου) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia); Minuskuly 614, 1175, 2495; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a sýrske preklady.

2. zhromaždenie Pánovo (εκκλησιαν του κυριου) – Papyrus P74 (7. Storočie); A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C* (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ea (08) – Kódex Laudianus (6. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Minuskuly 33, 453, 945, 1739, 1891.

3. zhromaždenie Pánovo a Božie (εκκλησιαν του κυριου και του Θεου) – Cc (04) – Efraimov prepísaný kódex (6. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Sk 27:37 Všetkých dovedna nás bolo na lodi dvestosedemdesiatšesť.

Slovenský katolícky preklad: Sk 27:37 Všetkých nás bolo na lodi dvestosedemdesiatšesť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 27:37 Na lodi nás bolo všetkých dvestosedemdesiatšesť osôb.

Slovenský evanjelický preklad: Sk 27:37 Bolo ich všetkých na lodi dvestosedemdesiatšesť.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 27:37 A bolo nás všetkých duší na lodi dvesto sedemdesiatšesť.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 27:37 A nás všetkých bolo na lodi dvestosedemdesiatšesť duší.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 27:37 Všetkých nás bolo na lodi dvesto sedemdesiatšesť osôb.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 27:37 Všetkých nás na lodi bolo dvesto sedemdesiatšesť duší.

Preklad Nového sveta: Sk 27:37 Všetkých na lodi nás bolo asi dvestosedemdesiatšesť duší.

Preklad Nádej pre každého: Sk 27:37 Bolo nás na lodi dokopy dvestosedemdesiatšesť osôb.

Český ekumenický překlad: Sk 27:37 Bylo nás na lodi celkem dvě stě sedmdesát šest.

Katolický liturgický překlad: Sk 27:37 Dohromady nás bylo na lodi dvě stě šestasedmdesát lidí.

Překlad Jeruzalémská bible: Sk 27:37 Všeho všudy nás bylo na lodi dvě stě sedmdesát šest osob.

Překlad Bible kralická: Sk 27:37 Bylo pak nás všech osob na lodí dvě stě sedmdesáte a šest.

Překlad Bible kralická revidovaná: Sk 27:37

Překlad Nová Bible kralická: Sk 27:37 (Na lodi nás pak bylo celkem dvě stě sedmdesát šest duší.)

Překlad Bible 21: Sk 27:37 (Na lodi nás bylo celkem 276 osob.)

Český studijní překlad: Sk 27:37 Všech nás bylo na lodi dvě stě sedmdesát šest.

Překlad Miloše Pavlíka: Sk 27:37 A nás všech bylo na lodi dvě stě šestasedmdesát duší.

Překlad Františka Žilky: Sk 27:37 Bylo nás na lodi všech dohromady dvě stě šestasedmdesát duší.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Sk 27:37 Dohromady nás bylo na lodi dvě stě šestasedmdesát lidí.

Překlad Roberta Colu: Sk 27:37 Bylo nás všech na lodi dvě stě šestasedmdesát osob.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Sk 27:37 Bylo pak nás všech na lodi 276 osob.

Překlad Pavela Škrabala: Sk 27:37 Bylo nás na lodi dohromady dvě stě sedmdesát šest lidí.

Překlad Nového světa: Sk 27:37 Všech dohromady nás bylo na lodi dvě stě sedmdesát šestduší.

Překlad Nový kovenant: Prak 27:37 Ale nás všech v lodi bylo dvě stě sedmdesát šest duší.

Překlad Slovo na cestu: Sk 27:37 Bylo nás tam všech dohromady dvěstě sedmdesát šest.

Existuje viacero verzií: 1. asi sedemdesiatšesť [76] (ως εβδομηκοντα εξ) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia); Minuskula 522; ℓ 680.

2. stosedemdesiatšesť [176] (εκατον εβδομηκοντα εξ) – koptský preklad Copbo.

3. dvestošesťnásť [216] (διακοσιοι δεκα εξ) – ℓ 1156.

4. dvestosedemdesiat [270] (διακοσιαι εβδομηκοντα) – Minuskula 69.

5. dvestosedemdesiatpäť [275] (διακοσιαι εβδομηκοντα πεντε) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia)

6. dvestosedemdesiatšesť [276] (διακοσιαι εβδομηκοντα εξ) – väčšina ostatných rukopisov.

Ten, kto opisoval rukopis B, sa zjavne dopustil chyby, keď spojil posledné písmeno — Omega, ῳ (oi) — s predchádzajúsim gréckym slovom πλοίῳ (ploi′oi), s nasledujúcim písmenom — Sigma, ς (s) — ktoré znamenalo 200, a tak vytvorili grécke slovo ὡς (hos, „asi“).

 

Slovenský ekumenický preklad: Rim 10:17 Teda viera je z hlásania, a hlásanie z Kristovho slova.

Slovenský katolícky preklad: Rim 10:17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 10:17 Viera sa teda rodí z počúvania a počúvanie z Kristovho slova.

Slovenský evanjelický preklad:  Rím 10:17 Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 10:17 Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 10:17 Takže viera je na základe počutia zprávy a počutie zprávy skrze Boží výrok.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 10:17 Viera teda vzniká z počutia a počutie skrze (hlásanie) slovo Kristovo.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 10:17 Viera je teda z hlásania, hlásanie však prostredníctvom slova Božieho.

Preklad Nového sveta: Rim 10:17 Teda viera nasleduje za tým, čo sa počulo. To, čo sa počulo, je prostredníctvom slova o Kristovi.

Preklad Nádej pre každého: Rim 10:17 Tak teda viera sa zrodí vtedy, keď niekto počuje radostnú zvesť. A hlásaním radostnej zvesti nás poveruje Kristus.

Český ekumenický překlad: Řím 10:17 Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Katolický liturgický překlad: Řím 10:17 Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu.

Překlad Jeruzalémská bible: Řím 10:17 Takto víra vzchází z hlásání se děje Kristovým slovem.

Překlad Bible kralická: Řím 10:17 Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.

Překlad Bible kralická revidovaná: Řím 10:17

Překlad Nová Bible kralická: Řím 10:17 Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží.

Překlad Bible 21: Řím 10:17 Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.

Český studijní překlad: Řím 10:17 Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo.

Překlad Miloše Pavlíka: Řím 10:17 Víra je tudíž na základě zprávy, zpráva pak skrze Boží slovo.

Překlad Františka Žilky: Řím 10:17 Víra je tedy z kázání, kázání pak skrze slovo Kristovo.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Řím 10:17 Věříme tedy na základě poselství, poselství se pak děje slovem Kristovým.

Překlad Roberta Colu: Řím 10:17 Nuže, víra je z kázání, kázání pak z rozkazu Kristova.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Řím 10:17 Nuže víra z kázání, kázání pak z rozkazu Kristova.

Překlad Pavela Škrabala: Řím 10:17 Víra je tedy z kázání, kázání pak skrze řeč Kristovu.

Překlad Nového světa: Řím 10:17 Víra tedy následuje za slyšeným. Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu.

Překlad Nový kovenant: Řím 10:17 Nepochybně víra je ze slyšení, ale to slyšení skrze promluvení božského!

Překlad Slovo na cestu: Řím 10:17 Věříme-li my, je to proto, že jsme Kristovo poselství přijali.

Existuje viacero verzií: 1. Kristovo – Papyrus P46 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dea* (05) – Bezov kódex (5. storočie); preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. Božieho – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Kap (018) – Kódex Mosquensis (9. storočie), Papr (025) – Kódex Porhyrianus (9. storočie); preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: Rim 14:4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo Pán ho môže postaviť.

Slovenský katolícky preklad: Rim 14:4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 14:4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? Či stojí, alebo padá, to je vecou jeho pána. Ale zostane stáť, lebo Pán má moc podržať ho.

Slovenský evanjelický preklad:  Rím 14:4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 14:4 Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svojmu vlastnému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pretože Bôh je mocný postaviť ho, aby stál.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 14:4 kto si ty, že súdiš čeľadníka patriaceho druhému? Stojí alebo padá svojmu vlastnému pánovi; no bude postavený, veď Pán je mocný ho postaviť.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 14:4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? Svojmu Pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, lebo jeho Pán má moc udržať ho.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 14:4 Kto si ty, že súdiš cudzieho domáceho otroka? Scojmu pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho.

Preklad Nového sveta: Rim 14:4 Ktože si ty, že súdiš domáceho sluhu iného? Svojmu vlastnému pánovi stojí alebo padá. Skutočne bude stáť, lebo Jehova ho môže postaviť.

Preklad Nádej pre každého: Rim 14:4 Ak niekto vykoná nejakú prácu, má právo na odmenu. Dostane to, čo si zaslúžil.

Český ekumenický překlad: Řím 14:4 Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít.

Katolický liturgický překlad: Řím 14:4 Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? Stojí přece nebo padá jen podle rozhodnutí vlastního pána. Ale bude stát pevně, protože Pán je dost mocný, aby ho udržel zpříma.

Překlad Jeruzalémská bible: Řím 14:4 Kdo jsi ty, abys soudil cizího služebníka? Ať stojí nebo ať padá, to se týká pouze jeho pána; a on ostatně zůstane stát, neboť Pán má sílu, aby ho podepřel.

Překlad Bible kralická: Řím 14:4 Ty kdo jsi, abys tupil cizího služebníka? Však Pánu svému stojí, aneb padá. Budeť pak ustaven; mocen jest zajisté Bůh utvrditi jej.

Překlad Bible kralická revidovaná: Řím 14:4

Překlad Nová Bible kralická: Řím 14:4 Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? Svému vlastnímu pánu stojí nebo padá! Bude však postaven; Bůh je přece schopen ho postavit.

Překlad Bible 21: Řím 14:4 Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít!

Český studijní překlad: Řím 14:4 Kdo jsi ty, že soudíš cizího sluhu? Pro svého pána stojí nebo padá. A on bude stát, neboť Pán je mocen ho postavit.

Překlad Miloše Pavlíka: Řím 14:4 kdo jsi ty, že soudíš čeledína druhému patřícího? Stojí nebo padá svému vlastnímu pánu; bude však pozvednut, vždyť Pán je mocen ho pozvednout.

Překlad Františka Žilky: Řím 14:4 a kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? On stojí nebo padá jen v očích svého pána. Však on obstojí, vždyť Pán jest mocen postaviti jej pevně. -

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Řím 14:4 Kdo jsi ty, že soudíš toho, kdo není tvým služebníkem? Stojí přece nebo padá jen podle rozhodnutí svého pána. Ale bude stát pevně, protože Pán je dost mocný, aby ho udržel zpříma.

Překlad Roberta Colu: Řím 14:4 Kdo jsi ty, že odsuzuješ cizího služebníka? Vlastnímu Pánu stojí nebo padá; bude však státi, neboť Bůh ho může udržeti.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Řím 14:4 Kdo jsi ty, jenž soudíš cizího služebníka? Vlastnímu Pánu stojí nebo padá. Bude však státi, neboť mocen jest Bůh postaviti jej.

Překlad Pavela Škrabala: Řím 14:4 Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? Stojí-li nebo padá-li, to je věc jeho pána. Bude však státi, neboť Pán je mocný udržeti ho zpříma.

Překlad Nového světa: Řím 14:4 Kdo jsi ty, abys soudil domácího sluhu [někoho] jiného? Svému vlastnímu pánovi stojí nebo padá. Skutečně bude postaven, neboť Jehova ho může postavit.

Překlad Nový kovenant: Řím 14:4 Kdo jsi ty, soudící domácího někoho jiného? Tomu vlastnímu panujícímu stojí nebo padá. Ale bude stát, protože božský je mocný jej postavit!

Překlad Slovo na cestu: Řím 14:4 Jakým právem chceš odsuzovat toho, jehož pánem nejsi ty, ale Bůh? Je jen Boží záležitostí, zda člověk stojí nebo padá - a i v pádu ho Bůh dokáže zadržet.

Existujú dve verzie: 1. Pán – Papyrus P46 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Papr (025) – Kódex Porhyrianus (9. storočie).

2. Boh – Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia), Fp (010) – Kódex Augiensis (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (2. polovica 9. storočia); Unciály 048 a 0150; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: Rim 15:19 mocou znamení a divov, mocou Božieho Ducha, aby pohania prijali evanjelium. Tak som, počnúc od Jeruzalema a okolia až po Ilýriu, naplnil všetko Kristovým evanjeliom.

Slovenský katolícky preklad: Rim 15:19 mocou znamení a divov, v sile Ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 15:19 mocou znamení a mocou Božieho Ducha. Tak som všetko dookola, od Jeruzalema až po Ilýriu, naplnil Kristovým evanjeliom.

Slovenský evanjelický preklad:  Rím 15:19 mocou znamení a zázrakov v moci Ducha Svätého. Takže počnúc od Jeruzalema a zôkol-vôkol až po Ilýriu rozšíril som evanjelium Kristovo.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 15:19 v moci divov a zázrakov, v moci Ducha Božieho, takže som od Jeruzalema a naokolo až po Illýriu vyplnil, čo vyžadovalo evanjelium Kristovo,

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 15:19 v moci znamení a zázrakov, v moci Božieho Ducha, takže som od Jerúsaléma a dookola až po Illyricum splna rozhlásil blahú zvesť o Kristovi;

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 15:19 mocou znamení i zázrakov, mocou Božieho Ducha. A tak, počnúc od Jeruzalema a zôkol-vôkol až po Ilyrikum venoval som sa (hláseniu) Kristovho Posolstva.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 15:19 mocou znamení i zázrakov, v moci Ducha Božieho. Takže počnúc od Jeruzalema a dookola až po Ilýriu v plnosti som hlásal radostnú zvesť Kristovu.

Preklad Nového sveta: Rim 15:19 mocou znamení a predzvestí, mocou svätého ducha, takže som od Jeruzalema a dookola až po Illýriu dôkladne zvestoval dobré posolstvo o Kristovi.

Preklad Nádej pre každého: Rim 15:19 a zázračným spôsobom ich presviedča o svojej moci. Rozšíril som posolstvo o ňom po celom okolí Jeruzalema a vo všetkých krajoch až po Illýriu.

Český ekumenický překlad: Řím 15:19 v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem.

Katolický liturgický překlad: Řím 15:19 silou znamení a zázraků, konaných mocí Božího Ducha. Tak jsem dovršil kázání Kristova evangelia od Jeruzaléma a v širém okruhu až po Ilýrii.

Překlad Jeruzalémská bible: Řím 15:19 silou znamení a zázraků, silou Božího Ducha: takto jsem se v okruhu od Jeruzaléma až po Ilyrii postaral o naplnění Kristova evangelia,

Překlad Bible kralická: Řím 15:19 V moci divů a zázraků, v síle Ducha Božího, tak že jsem od Jeruzaléma vůkol až k Illyrické zemi naplnil evangelium Kristovým,

Překlad Bible kralická revidovaná: Řím 15:19

Překlad Nová Bible kralická: Řím 15:19 v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma a okolo až k Illyrii všechno naplnil Kristovým evangeliem.

Překlad Bible 21: Řím 15:19 v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma až po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem.

Český studijní překlad: Řím 15:19 v moci znamení a divů, v moci Ducha Božího, takže od Jeruzaléma a dokola až po Illyrii jsem dovršil zvěstování evangelia Kristova.

Překlad Miloše Pavlíka: Řím 15:19 v moci znamení a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jerúsaléma a kolkolem až po Illyricum zplna rozhlásil blahou zvěst o Kristu;

Překlad Františka Žilky: Řím 15:19 mocí znamení a divů, mocí Ducha svatého; tak jsem od Jeruzaléma a dokola až po Ilyrii dovršil kázání evangelia v Kristu.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: Řím 15:19 když viděli, jak se dějí znamení a zázraky, konané mocí Božího Ducha. Tak jsem dovršil kázání Kristova evangelia od Jeruzaléma a dokola až po Ilýrii.

Překlad Roberta Colu: Řím 15:19 mocnými zázraky a divy a mocí Ducha svatého. Tak jsem mohl dokončiti kázání evangelia Kristova od Jerusalema v okruhu až po Illyrii.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: Řím 15:19 mocí zázraků a divů, mocí Ducha svatého, takže jsem vyplnil evangelium Kristovo od Jerusalema (a) kolem až do Illyrie.

Překlad Pavela Škrabala: Řím 15:19 mocí znamení a divů, mocí Božího Ducha. Tak jsem plně kázal radostnou zvěst Kristovu od Jerusalema a dokola až po Illyrii.

Překlad Nového světa: Řím 15:19 s mocí znamení a předzvěstí, s mocí svatého ducha, takže jsem od Jeruzaléma a v okruhu až po Ilýrii důkladně kázal dobrou zprávu o KRISTU.

Překlad Nový kovenant: Řím 15:19 v zázračné moci znamení a divů, v zázračné moci spiritu božského tak, aby mi bylo možno od Jerusalemy a okolí, až po Illyriku naplnit tu dobrou zprávu anointujícího.

Překlad Slovo na cestu: Řím 15:19 zázračným způsobem je přesvědčuje o své moci. Rozšířil jsem jeho poselství po celém okolí Jeruzaléma a ve všech krajích až po Illyrii.

Existuje viacero verzií: 1. Ducha Svätého (πνευματος αγιου) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Dea* (05) – Bezov kódex (5. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie); Minuskuly 33, 81, 104, 630, 1739; preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400).

2. Ducha Božieho (πνευματος θεου) – Papyrus P46 (cca. 200); א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Papr (025) – Kódex Porhyrianus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Minuskuly 88, 181, 326, 436, 614, 629, 1241; sýrske preklady ), Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie).

3. Ducha Božieho Svätého (πνευματος θεου αγιου) – Minuskuly 330 a 451.

4. Ducha (πνευματος) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia).

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 2:1 Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti.

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 2:1 Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 2:1 Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 2:1 Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu;

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 2:1 A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedectvo Božie.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 2:1 A ja, bratia, príduc k vám, som neprišiel vám Božie svedectvo zvestovať so znamenitosťou reči alebo múdrosti,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 2:1 A preto, bratia, keď som prišiel k vám, prišiel som nie s vyberanou rečou alebo múdrosťou hlásať slovo Božie.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 2:1 A ja, bratia, keď som prišiel k vám, prišiel som nie s vybranou rečou alebo múdrosťou zvestovť vám svedectvo Božie.

Preklad Nového sveta: 1 Kor 2:1 A tak, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vám oznamovať sväté Božie tajomstvo s výstrednosťou reči alebo múdrosťou.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 2:1 Bratia, keď som vám hlásal posolstvo o Kristovi, tiež som neprišiel s nejakými osobitne vybrúsenými prednáškami alebo ktovieakými učenými výkladmi.

Český ekumenický překlad: 1 Kor 2:1 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 2:1 Také já, bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 2:1 Já pak, když jsem přišel k vám, bratři, nepřišel jsem vám Boží tajemství zvěstovat pomocí lesku slova anebo moudrosti.

Překlad Bible kralická: 1 Kor 2:1 I já přišed k vám, bratří, nepřišel jsem s důstojností řeči neb moudrosti, zvěstuje vám svědectví Boží.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 2:1

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 2:1 Když jsem k vám tedy, bratři, přišel, nepřišel jsem vám zvěstovat Boží svědectví se vznešeností řeči nebo moudrosti.

Překlad Bible 21: 1 Kor 2:1 Ani já jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi.

Český studijní překlad: 1 Kor 2:1 Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 2:1 A když jsem k vám, bratří, přišel já, nepřišel jsem vám Boží svědectví zvěstovat se znamenitostí řeči nebo moudrosti,

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 2:1 Také já, když jsem k vám, bratří, přišel, nepřišel jsem zvěstovat vám svědectví o Bohu s vynikající řečí nebo moudrostí;

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 2:1 Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, ani já jsem to nezačal dělat s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí.

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 2:1 Také já, když jsem přišel k vám, bratří, nepřišel jsem vám zvěstovat svědectví o Kristu vysokou výmluvností nebo moudrostí.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 2:1 Také já, přišed k vám, bratři, přišel jsem zvěstuje vám svědectví Boží nikoli se vznešeností slova neb moudrosti,

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 2:1 Také já, když jsem k vám přišel, bratří, nepřišel jsem vám zvěstovat svědectví Boží s vybranou řečí nebo moudrostí.

Překlad Nového světa: 1 Kor 2:1 A tak, když jsem k vám přišel, bratři, nepřišel jsem vám oznamovat Boží posvátné tajemství výstřední řečí ani moudrostí.

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 2:1 A já, přijda k vám bratři, nepřišel podle nadřazenosti slova nebo moudrosti, ohlašuje vám to svědectví božského,

Překlad Slovo na cestu: 1 Kor 2:1 Bratři, když jsem vám hlásal poselství o Kristu, také jsem nepřišel s nějakými zvlášť výřečnými proslovy nebo kdovíjak učenými výklady.

Existujú dve verzie: 1. tajomstvo (μυστηριον) – Papyrus P46 (cca. 200); א* (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); Minuskuly 88, 436, 1912; staré latinské preklady Ita – Kódex Vercellensis (3. alebo 4. storočie), Itr – Kódex Schlettstadtensis (cca. 700), preklad Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), koptský preklad Copbo.

2. svedectvo (μαρτυριον) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia), אc (01) – Sinajský kódex (7.storočie), Fp (010) – Kódex Augiensis (9. storočie), Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie), Papr (025) – Kódex Porhyrianus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (2. polovica 9. storočia); Unciál 0150; Minuskuly 6, 33, 81, 104, 181, 256, 326, 330, 365, 451, 614, 629, 630, 1175, 1241, 1505, 1506, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 2127, 2464, 2492, 2495; starý latinský preklad Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrsky preklad Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptský preklad Copsa, Arm – Arménska verzia (5. storočie) a etiópske preklady.

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 2:16 Veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho poúčal? My však máme myseľ Kristovu!

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 2:16 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal? My však máme Kristovo zmýšľanie.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 2:16 Kto pozná Pánovo zmýšľanie, aby ho mohol poučiť? My však máme Kristovo zmýšľanie.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 2:16 lebo kto poznal myseľ Pánovu, aby Ho učil? My však myseľ Kristovu máme!

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 2:16 Lebo kde kto poznal myseľ JeHoVaHovu, ktorý by ho učil? No, my máme myseľ Kristovu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 2:16 veď: Kto spoznal myseľ Pána a bude ho poúčať? No myseľ Krista máme my.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 2:16 Veď kto kedy poznal myseľ Pánovu a bol mu poradcom? My však máme myseľ Kristovu!

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 2:16 Veď ktože poznal myseľ Pánovu, aby ho poučoval? My však máme myseľ Kristovu.

Preklad Nového sveta: 1 Kor 2:16 Lebo „kto spoznal Jehovovu myseľ, aby ho poučoval“? Ale my máme skutočne Kristovu myseľ.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 2:16 veď nikto z nich nestojí vo svojom poznaní nad Bohom. Naše myšlienky však vychádzajú z rovnakého prameňa ako myšlienky Kristove.

Český ekumenický překlad: 1 Kor 2:16 Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme.

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 2:16 Neboť 'kdo poznal myšlenky Páně tak, že by ho mohl poučovat?' Avšak naše myšlenky jsou myšlenky Kristovy.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 2:16 Kdo totiž poznal myšlení Páně, aby ho mohl poučovat? A my myšlení Kristovo máme.

Překlad Bible kralická: 1 Kor 2:16 Nebo kdo pozná mysl toho Pána, kterýž jej vyučovati bude? My pak mysl Kristovu máme.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 2:16

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 2:16 Neboť: "Kdo poznal Pánovu mysl, aby ho poučil?" A my máme mysl Kristovu!

Překlad Bible 21: 1 Kor 2:16 Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu!

Český studijní překlad: 1 Kor 2:16 Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 2:16 vždyť: Kdo poznal mysl Páně a bude ho poučovat? Mysl Kristovu však máme my.

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 2:16 neboť “kdo poznal myšlenky Páně tak, aby ho v nich mohl utvrzovati”? Naše myšlenky však jsou myšlenky Kristovy.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 2:16 Neboť kdo poznal myšlenky Páně tak, že by Pána mohl poučovat? Avšak naše myšlenky jsou myšlenky Kristovy.

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 2:16 Neboť „kdo poznal úradek Páně, aby ho mohl poučiti?“ My však máme moudrost Kristovu.

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 2:16 Neboť „kdo poznal mysl Páně, aby ho poučil?“ My však máme mysl Kristovu.

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 2:16 Neboť kdo poznal myšlení Páně, aby jej mohl opravovat? My však máme smýšlení Kristovo.

Překlad Nového světa: 1 Kor 2:16 Vždyť „kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval“? Ale my máme Kristovu mysl.

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 2:16 protože kdo poznal rozum panujícího, který jej spoluujistí? Ale my rozum anointujícího držíme!

Překlad Slovo na cestu: 1 Kor 2:16 vždyť nikdo z nich nestojí ve svém poznání nad Bohem. Naše myšlenky pak vycházejí ze stejného zdroje jako myšlenky Kristovy.

Existujú dve verzie: 1. Kristovu – Papyrus P46 (cca. 200); א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie); preklady Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

2. Pánovu – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), Dp* (06) – Clermontský kódex (6. storočia); staré latinské preklady It.

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 5:5 vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánov deň zachránený.

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 5:5 vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 5:5 vydať tohto človeka satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 5:5 a toho, čo sa niečoho takého dopustil, vydajme satanovi na zahubenie tela, aby duch bol zachránený v deň Pánov.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 5:5 vydať takého satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 5:5 toho, ktorý je taký, vydali Satanovi na zhubu mäsa, aby v deň Pána Ježiša bol zachránený duch.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 5:5 takého človeka vydajte Satanovi na záhubu tela, aby duch bol zachránený v deň (príchodu a súdu) Pána Ježiša.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 5:5 takého vydajme Satanovi na záhubu „mäsa“, aby duch zachránený v deň Pána Ježiša.

Preklad Nového sveta: 1 Kor 5:5 vydali takého muža Satanovi na zničenie tela, aby bol duch zachránený v Pánovom dni.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 5:5 aby mohol byť ešte zachránený, keď Ježiš Kristus príde súdiť svet.

Český ekumenický překlad: 1 Kor 5:5 vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně.

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 5:5 ať je ten člověk vydán satanovi, aby tak tělo bylo důkladně ztrestáno, ale duch aby byl zachráněn v onen den Páně.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 5:5 a vydali toho člověka Satanovi k záhubě jeho těla, aby duch byl při Dni Páně zachráněn.

Překlad Bible kralická: 1 Kor 5:5 Vydali takového satanu k zahubení těla, aby duch spasen byl v den Pána Ježíše.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 5:5

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 5:5 vydejte takového Satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v den Pána Ježíše.

Překlad Bible 21: 1 Kor 5:5 Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den.

Český studijní překlad: 1 Kor 5:5 vydejte takového člověka Satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše.

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 5:5 toho, jenž je takový, vydali Satanu k zhoubě masa, aby v den Pána Ježíše byl zachráněn duch.

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 5:5 a vydali takového člověka satanu k tělesné záhubě, aby jeho duch mohl býti zachráněn v soudný den Páně.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 5:5 ať ten člověk je vydán satanovi, aby tak tělo bylo důkladně vytrestáno, ale duch aby byl zachráněn v onen den Pána Ježíše.

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 5:5 vydejte jej satanu v záhubu těla, aby jeho duch byl spasen v den Pána našeho Ježíše [Krista]!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 5:5 vydán satanu v záhubu těla, by duch jeho byl spasen v den Pána našeho Ježíše Krista.

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 5:5 takového vydejte satanovi k tělesné záhubě, aby duch byl zachráněn v den Páně.

Překlad Nového světa: 1 Kor 5:5 předali takového muže Satanovi ke zničení těla, aby duch byl zachráněn v Pánově dnu.

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 5:5 vydat tohoto Satanovi do zahubení fleše, aby ten spirit byl zachráněný ve dni panujícího Ježíše!

Překlad Slovo na cestu: 1 Kor 5:5 a ten člověk ať je vyloučen ze společenství křesťanů a ponechán moci zla. Vždyť může být zachráněn, až Ježíš Kristus přijde soudit svět.

Existuje viacero verzií: 1. Pána (κυρίου) – Papyrus P46 (cca. 200); B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia); Minuskula 630, 1739, 2200.

2. Pána Ježiša (κυρίου Ἰησοῦ) – Papyrus P61vid; א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Lap (020) – Kódex Angelicus (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Minuskuly 6, 81, 181, 326, 614, 1175, 1505, 1877, 1985, 2464, 2492, 2495.

3. Pána Ježiša Krista (κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ) – Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia); Minuskula 1984.

4. Ježiša Krista (Ἰησοῦ Χριστοῦ) – Minuskula 629.

5. Pána našeho Ježiša (κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ) – Unciál 048; niektoré koptské a etiópske preklady.

6. Pána našeho Ježiša Krista (κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia), Fp (010) – Kódex Augiensis (9. storočie), Papr (025) – Kódex Porhyrianus (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (2. polovica 9. storočia); Unciál 0150; Minuskuly 33, 88, 104, 330, 365, 436, 451, 629, 241, 1241supp, 1319, 1881, 1962, 2127; staré latinské preklady Itb – Kódex Veronensis (4. alebo 5. storočie), Itf – Kódex Brixianus (6. storočie), preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400), sýrske preklady Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia), Syrh – Philoxeniana, Harklenský syrský preklad (6. alebo 7. storočie), koptské preklady Copsa a Copbo a Arm – Arménska verzia (5. storočie).

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 10:9 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a hynuli od hadov.

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 10:9 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 10:9 Ani nepokúšajme Pána, ako niektorí z nich urobili a zahynuli od hadov.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 10:9 ani nepokúšajme Pána, ako (Ho) niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov;

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 10:9 Ani nepokúšajme Krista, jako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 10:9 ani nepokúšajme Krista, ako sa pokúšania dopustili podaktorí z nich, a zhynuli od hadov;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 10:9 Ani nepokúšajte Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali, a (tak) zahynuli od hadov!

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 10:9 Ani nepokúšahte Krista, ako ho niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov!

Preklad Nového sveta: 1 Kor 10:9 Ani neskúšajme Jehovu, ako [ho] skúšali niektorí z nich, takže zahynuli od hadov.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 10:9 Nereptajte proti Bohu, lebo za to poslal na Izraelitov jedovaté hady,

Český ekumenický překlad: 1 Kor 10:9 A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí,

Katolický liturgický překlad: 1 Kor 10:9 Ani ať se vás nezmocňuje nechuť vůči Pánu. Někteří z nich byli tak znechuceni, že za to umřeli na hadí uštknutí.

Překlad Jeruzalémská bible: 1 Kor 10:9 Nepokoušejme také Pána, jako to dělali někteří z nich; zahubili je hadi.

Překlad Bible kralická: 1 Kor 10:9 Ani pokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a od hadů zhynuli.

Překlad Bible kralická revidovaná: 1 Kor 10:9

Překlad Nová Bible kralická: 1 Kor 10:9 Ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady.

Překlad Bible 21: 1 Kor 10:9 Kor 10:9 Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady.

Český studijní překlad: 1 Kor 10:9 ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a hynuli od hadího uštknutí;

Překlad Miloše Pavlíka: 1 Kor 10:9 aniž pokoušejme Krista, jako se pokoušení dopustili někteří z nich, a zhynuli od hadů;

Překlad Františka Žilky: 1 Kor 10:9 také nepokoušejme Pána, jako jej pokoušeli někteří z nich a za to byli zahubeni hady.

Překlad Ondřeje Maria Petrů: 1 Kor 10:9 Ať se nás nezmocňuje ani nechuť vůči Pánu. Někteří z nich proto umřeli na hadí uštknutí.

Překlad Roberta Colu: 1 Kor 10:9 Ani nepokoušejme Pána, jako někteří z nich pokoušeli, a zahynuli od hadů!

Překlad Jana Ladislava Sýkoru: 1 Kor 10:9 ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a zahynuli od hadů;

Překlad Pavela Škrabala: 1 Kor 10:9 Ani nepokoušejme Pána, jako někteří z nich pokoušeli, a zahynuli od hadů.

Překlad Nového světa: 1 Kor 10:9 Ani nezkoušejme Jehovu, jako [ho] zkoušeli někteří z nich, jen aby byli zahubeni hady.

Překlad Nový kovenant: 1 Kor 10:9 Ale ani nevyzkoušejte anointujícího, podle toho, jak i někteří z nich vyzkoušeli a pod těmi hady byli zničeni.

Překlad Slovo na cestu: 1 Kor 10:9 Nesvádějte lidské špatnosti na Boha, neprovokujte ho, jako to dělali někteří z nich; a přivolali na sebe jedovaté hady a smrt.

Existuje viacero verzií: 1. Krista (Χριστον) – Papyrus P46 (cca. 200); Dp (06) – Clermontský kódex (6. storočia), Fp (010) – Kódex Augiensis (9. storočie), Kap (018) – Kódex Mosquensis (9. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Gp (012) – Kódex Boernerianus (2. polovica 9. storočia); Minuskuly 88, 330, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1881, 1984, 2492, 2495; preklady Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia).

2. Pána (κυριον) – B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), Papr (025) – Kódex Porhyrianus (9. storočie); Minuskuly 33, 104, 181, 326, 436, 1877, 2127.

3. Boha (θεον) – A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia) a Minuskula 81.

4. Nič neuvádza – Minuskula 1985.

 

Slovenský ekumenický preklad: 1 Kor 16:15 Prosím vás, bratia: Viete o Štefanasovom dome, že je prvotinou Achájska a že sa dali do služby svätým;

Slovenský katolícky preklad: 1 Kor 16:15 Len vás, bratia, prosím: Poznáte Stefanasov dom, že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým,

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 16:15 Ešte jedno odporúčanie, bratia. Viete, že Stefanas a jeho rodina boli prví, čo sa obrátili v Grécku, a že sa dali do služby svätých.

Slovenský evanjelický preklad: 1 Kor 16:15 Prosím vás však, bratia, poznáte domácnosť Štefanovu, že je z prvých v Acháji a dala sa do služby svätých;

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 16:15 Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Achaje, a že sa postavil do služby svätým,

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 16:15 No snažne vás prosím, bratia (znáte dom Stefanu, že je prvotinou Achaie a že sa sami oddali svätým na obsluhu),

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 16:15 Povzbudzujem vás, bratia, nezabudnite na dom Štefa