Ustavičné panenstvo

Úvod Ustavičné panenstvo

Dogma o ustavičnom panenstve Márie, ktorá bola prehlásená na Lateránskom koncile

v roku 649 znie: "Ak niekto ... oddane a náležite nevyzná, že Mária, navždy panna a nepoškvrnená, je matka Boha a že vskutku počala z Ducha svätého, bez ľudského semena, Boha – Slovo samotné, ktoré sa pred vekmi narodilo z Boha Otca a umožnilo mu narodenie sa bez poškvrnenia, a že jej panenstvo zostalo rovnako nepoškvrnené po pôrode, nech je zatratený."

Katechizmus katolíckej cirkvi píše:

499 Prehĺbenie viery v panenské materstvo priviedlo Cirkev k vyznávaniu skutočného a trvalého Máriinho panenstva aj pri pôrode Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Veď Kristovo narodenie „nezmenšilo, ale posvätilo jej panenskú neporušenosť“. Liturgia Cirkvi oslavuje Máriu ako „vždy pannu“ (po grécky aeiparthenon).

510 Mária zostala „pannou pri počatí [svojho Syna], pannou pri pôrode, pannou, keď ho nosila, pannou, keď ho porodila, pannou vždy“: celou svojou bytosťou je „služobnica Pána“ (Lk 1,38).

 

 

Hlavný argument zástancov trvalého panenstva Márie:

Ak by Mária neostala pannou naveky a mala by sexuálny vzťah s Jozefom, tak by sa to dalo považovať za zhrešenie. Dôvod by bol, že by bola neverná Bohu.

Takéto chápanie je nebiblické a bludné. Sex v manželstve nie je hriech! Mária by v žiadnom prípade nepoškvrnila sama seba tým, že by mala sexuálny vzťah s Jozefom jej právoplatným manželom!

Ekumenický preklad: Mt 1:16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Mt 1:19 Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť.

Katolícky preklad: Mt 1:16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Mt 1:19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Mesiáš (Kristus).

Mt 1:19 Jozef, jej manžel, bol spravodlivý človek a nechcel ju vystaviť potupe, ale chcel ju tajne prepustiť.

Evanjelický preklad: Mt 1:16 Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus.

Mt 1:19 Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS.

Mt 1:19 Ale Jozef, jej muž, súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:16 a Jakób splodil Jozefa, muža Márie; z tej sa zrodil Ježiš, ktorému sa vraví Kristus.

Mt 1:19 No Jozef, jej muž, súc človek spravodlivý, ktorý by ju bol nerád vystavil verejnej hanbe, sa rozhodol prepustiť ju potajmo;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:16 Jakub zrodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazvaný Mesiáš (Kristus).

Mt 1:19 Keďže jej muž Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, zaumienil si tajne ju prepustiť.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:16 Jakob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Mt 1:19 Avšak Jozef, jej manžel, pretože bol spravodlivým a nechcel ju vystaviť potupe, hodlal ju tajne prepustiť.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 1:16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Mt 1:19 No keďže jej muž Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, rozhodol sa s ňou v tajnosti rozísť.

Preklad Nového sveta: Mt 1:16 Jakob sa stal otcom Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, ktorý sa volá Kristus.

Mt 1:19 Pretože Jozef, jej manžel, bol spravodlivý a nechcel ju urobiť stredobodom verejnej pozornosti, zamýšľal tajne sa s ňou rozviesť.

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:16 Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna.

Mt 1:19 Jozef bol muž prísnych zásad, preto sa rozhodol, že sa s ňou rozíde, ale chcel to urobiť v tajnosti, aby ju nevystavil verejnej potupe.

V čase Jozefa a Márie manželstvá bývali zvyčajne dohodnuté rodičmi. Samotné manželstvo sa skladalo z dvoch častí: "zasnúbenia" a "plného manželstva". Zasnúbenie znamenalo, že žena legálne patrí iba svojmu manželovi a nikomu inému a mohlo byť zrušené jedine rozvodom (prepustením). Po zásnubách pár žil oddelene asi rok a potom dievča prichádza do domu svojho manžela, čo znamená realizáciu "plného manželstva" – teda aj sexuálny styk.

Ekumenický preklad: Mt 1:16-20 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a od babylonského zajatia po Krista štrnásť.S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť.Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Lk 1:26-27 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária.

Lk 2:5 aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave.

Katolícky preklad: Mt 1:16-20 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Lk 1:26-27 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Lk 2:5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:16-20 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Mesiáš (Kristus).Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a od babylonského zajatia po Krista štrnásť.Ježiš Kristus sa narodil takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a prv, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.Jozef, jej manžel, bol spravodlivý človek a nechcel ju vystaviť potupe, ale chcel ju tajne prepustiť.Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je zo Svätého Ducha.

Lk 1:26-27 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volalo Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Lk 2:5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Evanjelický preklad: Mt 1:16-20 Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus.Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť pokolení, a od babylonského zajatia až po Krista štrnásť pokolení.Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť.Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Lk 1:26-27 Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária.

Lk 2:5 aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:16-20 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS.A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť.A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.Ale Jozef, jej muž, súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť.A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel JeHoVaHov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;

Lk 1:26-27 Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária.

Lk 2:5 aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:16-20 a Jakób splodil Jozefa, muža Márie; z tej sa zrodil Ježiš, ktorému sa vraví Kristus. Teda všetky pokolenia od Abraháma po Dávida: štrnásť pokolení; a od Dávida po presťahovanie do Babylóna: štrnásť pokolení; a od presťahovania do Babylóna po Krista: štrnásť pokolení. I bolo zrodenie Ježiša Krista takto: lebo keď bola jeho mať Mária zasnúbená Jozefovi, zistilo sa, skôr ako sa zišli, že je zo Svätého Ducha tehotná. No Jozef, jej muž, súc človek spravodlivý, ktorý by ju bol nerád vystavil verejnej hanbe, sa rozhodol prepustiť ju potajmo; no keď sa dal rozvažovať si tieto veci, hľa, zjavil sa mu v sne anjel Pána a vravel: Jozef, syn Dávida, neboj sa Máriu, svoju ženu, prijať, lebo to, čo v nej bolo splodené, je zo Svätého Ducha.

Lk 1:26-27 No v šiestom mesiaci bol anjel Gabriél od Boha vyslaný do galilejského mesta, ktorému bolo meno Nazaret, k jednej panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávida, a meno tej panny Mária.

Lk 2:5 žeby bol zapísaný, s Máriou, ktorá mu bola zasnúbená ako jeho žena a bola samodruhá.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:16-20 Jakub zrodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazvaný Mesiáš (Kristus). Všetkých rodov od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť, od Dávida po babylonské presídlenie bolo tiež štrnásť rodov a od babylonského presídlenia až po Krista tiež štrnásť rodov. Rod Ježiša Krista treba rozumieť takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a prv ako by boli spolu bývali, našla sa v požehnanom stave z (moci) Ducha Svätého. Keďže jej muž Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, zaumienil si tajne ju prepustiť. Ako však o tom uvažoval, hľa, anjel Pána zjavil sa mu vo sne a prehovoril: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať k sebe svoju manželku Máriu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha svätého.

Lk 1:26-27 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, menom Nazaret, k Panne, zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno Panny (bolo) Mária.

Lk 2:5 aby sa dal zapísať s Máriou svojou nevestou, ktorá bola v požehnanom stave.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:16-20 Jakob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.Všetkých pokolení od Abraháma až po Dávida bolo teda štrnásť pokolení a od Dávida až po odvedenie do Babylonu štrnásť pokolení a od odvedenia do Babylonu až po Krista štrnásť pokolení.A narodenie Ježiša Krista stalo sa takto: Keď jeho matka Mária bola zasnúbená Jozefovi, prv ako sa zišli, zistilo sa, že je tehotná z Ducha Svätého.Avšak Jozef, jej manžel, pretože bol spravodlivým a nechcel ju vystaviť potupe, hodlal ju tajne prepustiť.Keď však o tom uvažoval, hľa, anjel Pána ukázal sa mu vo sne a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo čo je v nej splodené, je z Ducha Svätého.

Lk 1:26-27 V šiestom mesiaci však poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volalo Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, menom Jozefovi, z domu Dávidovho. A meno panny bolo Mária.

Lk 2:5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou snúbenicou, ktorá bola tehotná.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 1:16-20 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. A tak všetkých generácií od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a od babylonského zajatia po Krista štrnásť. Narodenie Ježiša Krista sa udialo takto: Keď bola jeho matka Mária zasnúbená s Jozefom, skôr ako spolu začali žiť, ukázalo sa, že otehotnela z Ducha Svätého. No keďže jej muž Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, rozhodol sa s ňou v tajnosti rozísť. Keď to zvážil, hľa, vo sne sa mu zjavil Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa vziať si Máriu za manželku, lebo to, čo v nej bolo počaté, je z Ducha Svätého.

Lk 1:26-27 V šiestom mesiaci Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret, k panne zasnúbenej s mužom menom Jozef, ktorý pochádzal z Dávidovho domu; meno tej panny bolo Mária.

Lk 2:5 aby sa zapísal s Máriou, ktorá s ním bola zasnúbená a bola tehotná.

Preklad Nového sveta: Mt 1:16-20 Jakob sa stal otcom Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, ktorý sa volá Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť pokolení a od Dávida po odvedenie do Babylonu štrnásť pokolení a od odvedenia do Babylonu po Krista štrnásť pokolení. K narodeniu Ježiša Krista však došlo takto: V čase, keď jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, pred tým, ako sa spojili, sa zistilo, že je ťarchavá pôsobením svätého ducha. Pretože Jozef, jej manžel, bol spravodlivý a nechcel ju urobiť stredobodom verejnej pozornosti, zamýšľal tajne sa s ňou rozviesť. Ale keď si to premyslel, hľa, zjavil sa mu vo sne Jehovov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávida, neboj sa vziať si domov Máriu, svoju manželku, lebo čo bolo v nej splodené, stalo sa pôsobením svätého ducha.

Lk 1:26-27 Keď bola v šiestom mesiaci, poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta nazývaného Nazaret k panne, ktorá bola zasnúbená mužovi Jozefovi z Dávidovho domu. Panna sa volala Mária.

Lk 2:5 aby sa dal zapísať s Máriou, ktorá mu bola podľa sľubu daná za manželku a teraz bola vo vysokom stupni ťarchavosti.

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:16-20 Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna.Od praotca Abraháma po Dávida je to teda štrnásť generácií. Ďalších štrnásť generácií sa vystriedalo od Dávida po babylonské zajatie a od zajatia v Babylone až po Krista zasa štrnásť. Rodokmeň uzaviera Jozef, manžel Márie, ktorej sa narodil Ježiš -- Boží Syn.S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No ešte prv, ako sa vzali, vysvitlo, že čaká dieťa.Jozef bol muž prísnych zásad, preto sa rozhodol, že sa s ňou rozíde, ale chcel to urobiť v tajnosti, aby ju nevystavil verejnej potupe.Keď o tom uvažoval, vo sne sa mu zjavil Boží posol a povedal mu: Jozef, Dávidov syn, neboj sa vziať si Máriu, lebo dieťa, ktoré čaká, splodil Svätý Duch.

Lk 1:26-27 Asi pol roka po Zachariášovom videní poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mestečka Nazaretak dievčaťu, ktoré sa volalo Mária. Bola snúbenicou Jozefa, ktorý pochádzal z Dávidovho kráľovského rodu.

Lk 2:5 ktorá už bola vo vysokom stupni tehotenstva, sa vydali na cestu. Putovali z galilejského Nazareta do judského mestečka Betlehema, rodiska kráľa Dávida, lebo Jozef pochádzal z jeho rodu.

V čase, keď Mária počala, bol Jozefom s ňou ešte len v stave "zasnúbenia". Neskôr ale aj v stave "plného manželstva". Nie je žiadny dôvod sa domnievať, že by mala Mária byť panna celý život.

Mária bola vyvolená spomedzi všetkých žien, aby skrz ňu prišiel na svet Kristus. Dostala milosť od Boha (milosť – nezaslúžená láskavosť, dať niečo niekomu, čo si nezaslúži a to niečo bol Kristus). Bola panna pred narodením Krista, lebo tak sa prorokovalo v Starom Zákone:

Ekumenický preklad: Iz 7:14 Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.

Katolícky preklad: Iz 7:14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!

Preklad Jeruzalemská biblia: Iz 7:14 Preto vám Pán sám dá znak: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel

Evanjelický preklad: Iz 7:14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.

Preklad Jozefa Roháčka: Iz 7:14 Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel.

Preklad Miloša Pavlíka: Iz 7:14 Preto vám Pán, on, chce dať znamenie: Hľa, tehotná bude tá, ktorá bude panna, a má porodiť syna a jeho meno nazve Immanú-Él.

Preklad Nového sveta: Iz 7:14 Preto sám Jehova vám dá znamenie: Hľa, dievča skutočne oťarchavie a porodí syna a istotne ho nazve menom Immanuel.

Po narodení Krista už zrejme nie a neexistuje najmenší dôvod domnievať sa prečo by mala. Mária bola iba obyčajná žena, ktorá bola obdarená tým, že mohla dať Ježišovi jeho ľudskú prirodzenosť. Nič viac k tomu netreba. Vôbec to neznamená, že by bola neverná Bohu. Nebola Božia manželka! Bola Jozefova a k manželstvu patrí aj sexuálne žitie.

 

 

Druhý argument zástancov trvalého panenstva Márie:

Ekumenický preklad: Jn 19:26-27 Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Katolícky preklad: Jn 19:26-27 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 19:26-27 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Evanjelický preklad: Jn 19:26-27 Keď Ježiš uvidel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena, ajhľa, tvoj syn! Potom riekol učeníkovi: Ajhľa, tvoja matka! A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 19:26-27 A keď videl Ježiš matku aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam, povedal svojej matke: Ženo, hľa, tvoj syn! A potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 19:26-27 Ježiš teda, uvidiac svoju mať a vedľa stojaceho učeníka, ktorého miloval, vraví svojej materi: Žena, hľa, tvoj syn. Nato vraví tomu učeníkovi: Hľa, tvoja mať. A od onej hodiny ju ten učeník vzal k sebe domov.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 19:26-27 Keď teda Ježiš uzrel matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, riekol matke: „Žena, toto je tvoj syn!“ Potom riekol učeníkovi: „Toto je tvoja matka!“ A od tej chvíle si ju ten učeník vzal k sebe.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 19:26-27 Keď teda Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, hovorí matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom vraví učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny vzal si ju ten učeník k sebe.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 19:26-27 Keď Ježiš uvidel matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju ten učeník vzal k sebe.

Preklad Nového sveta: Jn 19:26-27 Keď Ježiš zbadal matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Ďalej povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju vzal ten učeník k sebe domov.

Preklad Nádej pre každého: Jn 19:26-27 Keď Ježiš videl matku a vedľa nej učeníka, ktorého mal tak rád, povedal jej: On teraz bude tvojím synom."A učeníka poprosil: Staraj sa o ňu ako o vlastnú matku!" Odvtedy ju prijal do svojho domu.

Ježiš na kríži zveruje svoju matku Jánovi. Z toho možno vyvodiť dve veci:

1. Jozef už vtedy asi nežil.

2. Mária nemala iné deti, keďže by sa o ňu postarali oni.

Ak Mária mala ďalšie deti, Ježiš by sa musel opýtať niekoho z nich aby sa o ňu postarali.

Proti argument je predstava, že Ježiš mu zveril Máriu, pretože ostatní bratia neboli ešte kresťania. Ale tento protiargument je slabý. Ak by to tak bolo, dalo by sa očakávať z evanjelií nejaké vysvetlenie na tento účel.

Iný dôvod prečo sa oni o Máriu nepostarali je zrejme ten, že pri ukrižovaní boli pri Ježišovi len Mária, jeho matka, a jeho učeník Ján, ktorý mu v tej dobe bol asi najvernejší. To, že tam neboli jeho súrodenci znamená, že zrejme tak, ako aj Ježišovi ostatní učeníci, dostali strach. Jedine Ján bol hoden toho, na čo ho Ježiš určil.

 

 

Hlavný argument odporcov trvalého panenstva Márie:

Ekumenický preklad: Mt 12:46-47 Zatiaľ čo Ježiš hovoril k zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli s ním hovoriť. Ktosi mu povedal: Pozri, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú sa s tebou rozprávať.

Mt 13:54-56 Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy? Nie je to syn tesára? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? A nežijú u nás aj všetky jeho sestry? Odkiaľ to potom všetko má?

Mk 3:31-32 Vtom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedelo množstvo ľudí. Oznámili mu: Vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia.

Mk 6:3 Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I pohoršovali sa na ňom.

Lk 8:20 Oznámili mu: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť.

Jn 7:3-5 Tu mu jeho bratia povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Totiž ani jeho bratia neverili v neho.

Sk 1:14 Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi.

Gal 1:19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.

Katolícky preklad: Mt 12:46-47 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“

Mt 13:54-56 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc?Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda?A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“

Mk 3:31-32 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. kolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

Mk 6:3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

Lk 8:20 Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“

Jn 7:3-5 Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!“ Lebo ani jeho bratia v neho neverili.

Sk 1:14 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Gal 1:19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:46-47 Keď ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a jeho bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať."

Mt 13:54-56 Prišiel do svojho otcovského mesta a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: "Od koho dostal túto múdrosť a túto zázračnú moc?Či to nie je syn tesárov? Či sa jeho matka nevolá Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?A či jeho sestry nebývajú všetky u nás? Odkiaľ má toto všetko?"

Mk 3:31-32 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup ľudí. Povedali mu: "Pozri, vonku je tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry, hľadajú ťa."

Mk 6:3 Vari to nie je tesára, syn Márie, brat Jakuba a Jozefa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?" A pohoršovali sa na ňom.

Lk 8:20 Oznámili mu: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť."

Jn 7:3-5 Jeho bratia mu teda povedali: "Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! Ak niekto chce byť verejne známy, nerobí svoje skutky v skrytosti. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu." Neverili totiž v neho ani jeho bratia.

Sk 1:14 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Gal 1:19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.

Evanjelický preklad: Mt 12:46-47 Keď ešte hovoril k zástupom, ajhľa, Jeho matka a bratia stáli vonku a žiadali si hovoriť s Ním. I povedal Mu ktosi: Ajhľa, Tvoja matka a Tvoji bratia stoja vonku a žiadajú si hovoriť s Tebou.

Mt 13:54-56 Keď prišiel do svojej otčiny, učil v ich synagóge, tak že sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ je u Neho taká múdrosť a divy?Či nie je synom toho tesára? Či sa Mu matka nevolá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?A či Jeho sestry nežijú všetky medzi nami? Odkiaľ teda má všetko toto?

Mk 3:31-32 Tu prišla Jeho matka a Jeho bratia; zostali vonku a poslali po Neho. Zástup, ktorý sedel okolo Neho, Mu povedal: Ajhľa, Tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú Ťa.

Mk 6:3 Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom.

Lk 8:20 Oznámili Mu teda: Matka a bratia Ti stoja vonku a chcú Ťa vidieť.

Jn 7:3-5 Vtedy Mu povedali bratia: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj Tvoji učeníci videli skutky, ktoré činíš. Lebo nik nerobí nič v skrytosti, ale chce byť známy vo verejnosti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu. Lebo ani len Jeho bratia neverili v Neho.

Sk 1:14 Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou, a s Jeho bratmi.

Gal 1:19 Iného z apoštolov som nevidel, ak len nie Jakuba, brata Pánovho.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:46-47 A kým ešte hovoril zástupom, hľa, prišli a stáli vonku jeho matka i jeho bratia hľadajúc príležitosť s ním prehovoriť. A ktosi mu povedal: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť.

Mt 13:54-56 a prijdúc do svojej otčiny učil ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: Odkiaľ má tento tú múdrosť a tie divy?Či nie je toto syn toho tesára? Či sa nevolá jeho matka Mária, a jeho bratia Jakob a Jozes a Šimon a Júdas?A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ tedy má tento všetko toto?

Mk 3:31-32 A tedy prišli jeho matka i jeho bratia a stojac vonku poslali k nemu a volali ho. A sedel okolo neho zástup, a povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú.

Mk 6:3 Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom.

Lk 8:20 A povedal mu: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť.

Jn 7:3-5 Vtedy mu povedali jeho bratia: Prejdi odtiaľto a idi do Judska, aby aj tvoji učeníci videli tvoje skutky, ktoré činíš. Lebo veď nikto nerobí ničoho skryte a chce sa sám ukázať verejnosti. Ak tedy činíš také veci, zjav sa svetu. Lebo ani jeho bratia neverili v neho.

Sk 1:14 Títo všetci zotrvávali jednomyseľne na modlitbe a v pokornej prosbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou, i s jeho bratmi.

Gal 1:19 A iného z apoštolov som nevidel okrem Jakoba, brata Pánovho.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:46-47 No zakiaľ ešte hovoril k davom, hľa, vonku stála jeho mať a jeho bratia, súc žiadostiví k nemu prehovoriť. I povedal mu ktosi: Hľa, vonku stojí tvoja mať a tvoji bratia, súc žiadostiví k tebe prehovoriť.

Mt 13:54-56 i prišiel do svojej otčiny a vyučoval ich v ich synagoge, takže upadali v ohúrenie a vraveli: Odkiaľ tento má túto múdrosť a tie mocné činy? Či toto nie je ten syn tesára? Nevraví sa jeho materi Mária a jeho bratom Jakub a Jozef a Šimon a Júdas? A jeho sestry, či sú nie všetky u nás? Odkiaľ teda tento má tieto všetky veci?

Mk 3:31-32 I prichodia jeho bratia a jeho mať; i stáli vonku a poslali k nemu, volajúc ho. A okolo neho sedel dav, i povedali mu: Hľa, vonku ťa hľadá tvoja mať a tvoji bratia.

Mk 6:3 Nie je toto ten tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jóséa a Júdu a Šimona? A nie sú tu u nás jeho sestry? I urážali sa pre neho,

Lk 8:20 I dalo sa mu vedieť [, pričom vraveli]: Vonku stojí tvoja mať a tvoji bratia a radi by ťa uvidieť. No on k nim v odvetu povedal: Moja mať a moji bratia sú tí, ktorí Božie slovo čujú a vykonávajú [ho].

Jn 7:3-5 jeho bratia teda k nemu povedali: Prejdi odtiaľto a choď do Júdska, aby sa aj tvoji učeníci podívali na tvoje činy, ktoré konáš. Nikto predsa nič nekoná potajomky, ak jemu samému ide o to, aby bol na verejnosti známy; ak tieto veci konáš, prejav sa svetu. Lebo ani tí jeho bratia v neho neverili.

Sk 1:14 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali v modlitbe s ženami a Máriou, Ježišovou materou, a s jeho bratmi.

Gal 1:19 no iného z apoštolov som neuvidel, iba ak Jakuba, brata Pána.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:46-47 Keď ešte hovoril k zástupu, hľa, jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s ním hovoriť. Tu mu ktosi povedal: „Hľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť!“

Mt 13:54-56 I vrátil sa do svojej vlasti a učil ich v synagóge, až žasli a hovorili: „Odkiaľže má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Či to nie je syn tesárov? Či sa jeho matka nevolá Mária a jeho bratia (nie sú) Jakub, Šimon a Júda? A či jeho sestry nebývajú všetky u nás? Odkiaľže má toto všetko?“

Mk 3:31-32 Tu prišli jeho matka a jeho bratia. Ostali však vonku a odkázali mu, aby prišiel (k nim). Okolo neho sedel zástup i povedali mu: „Hľa, tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry ťa vonku hľadajú!“

Mk 6:3 A či je o nie tesár, syn Máriin, brat Jakubov a Jozefov, i Júdov a Šimonov?

Lk 8:20 Oznámili mu teda: „Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť.“

Jn 7:3-5 Tu mu povedali jeho príbuzní: „Pober sa odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! Veď nik nerobí nič v skrytosti, ale sa usiluje byť verejne známy! Keď činís takéto veci, ukáž sa svetu!“ Neverili totiž v neho ani vlastní príbuzní.

Sk 1:14 Títo všetci svorne zotrvávali v modlitbe spolu so ženami i s Máriou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi.

Gal 1:19 Iného z apoštolov som ani nevidel, okrem Jakuba, brata Pánovho.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:46-47 Keď ešte hovoril k zástupom, hľa, jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s ním hovoriť. I povedal mu ktosi: „Hľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť!“

Mt 13:54-56 I prišiel do svojho kraja a vyučoval ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: „Odkiaľ má tento takú múdrosť a tie mocné činy?Či to nie je syn tesára? Či sa jeho matka nevolá Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda?A či jeho sestry nie sú všetky u nás? Odkiaľ teda má tento všetko toto?“

Mk 3:31-32 Tu prišli jeho matka a jeho bratia. Stáli vonku, poslali k nemu a volali ho. Okolo neho sedel zástup, i povedali mu: „Hľa, tvoja matka a tvoji bratia ťa vonku hľadajú!“

Mk 6:3 A či je to nie tesár, syn Máriin a brat Jakubov a Jozefov, Júdov a Šimonov? A či jeho sestry nie sú tu u nás?“ I pohoršovali sa na ňom.

Lk 8:20 Oznámili mu teda: „Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť.“

Jn 7:3-5 Nuž jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa snaží byť vo verejnosti známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!“ Ani jeho bratia totiž neverili v neho.

Sk 1:14 Títo všetci zotrvávali jednomyseľne na modlitbe spolu so ženami i s Máriou, matkou Ježišovou, a s jeho bratmi.

Gal 1:19 Iného z apoštolov som ani nevidel, okrem Jakuba, brata Pánovho.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:46-47 Kým ešte hovoril k davom, hľa, jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s ním hovoriť. A ktosi mu povedal: Hľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť.

Mt 13:54-56 a prišiel do svojej domoviny a učil v ich synagóge, takže boli ohúrení a hovorili: Odkiaľ má tento takúto múdrosť a zázraky? Nie je to tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozes, Šimon a Júda? A nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ teda má toto všetko?

Mk 3:31-32 Potom prišli jeho bratia a matka, stáli vonku a dali si ho zavolať. A sedel okolo neho dav; povedali mu: Hľa, tvoja matka a tvoji bratia ťa vonku hľadajú.

Mk 6:3 Nie je to ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami jeho sestry? A pohoršovali sa nad ním.

Lk 8:20 Niekto mu oznámil: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť.

Jn 7:3-5 Vtedy mu jeho bratia povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré robíš. Veď nikto nerobí niečo potajomky, ak chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu! Ani jeho bratia totiž v neho neverili.

Sk 1:14

Gal 1:19

Preklad Nového sveta: Mt 12:46-47 Keď ešte hovoril zástupom, hľa, jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s ním hovoriť. Niekto mu teda povedal: „Hľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť.“

Mt 13:54-56 A keď prišiel do svojej domoviny, učil ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: „Odkiaľ má tento takú múdrosť a také mocné skutky?Či to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef a Šimon a Judáš?A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Teda odkiaľ má tento to všetko?“

Mk 3:31-32 Tu prišla jeho matka a jeho bratia, a keď stáli vonku, poslali k nemu, aby ho zavolali. Okolo neho však sedel zástup, a tak mu povedali: „Hľa, vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia.“

Mk 6:3 Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozefa, Judáša a Šimona? A či nie sú jeho sestry tu s nami?“ Preto sa na ňom potkli.

Lk 8:20 Predsa mu však oznámili: „Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť.“

Jn 7:3-5 Preto mu jeho bratia povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré robíš. Lebo nikto nerobí nič v skrytosti, pokiaľ chce byť verejne známy. Ak to robíš, zjav sa svetu.“ Jeho bratia totiž v neho neprejavovali vieru.

Sk 1:14 Všetci jednomyseľne zotrvávali v modlitbe spolu s niekoľkými ženami a Máriou, Ježišovou matkou, a s jeho bratmi.

Gal 1:19 Nevidel som však nikoho iného z apoštolov, iba Jakuba, Pánovho brata.

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:46 Kým Ježiš hovoril v dome obklopenom zástupmi, prišla jeho matka a bratia. Čakali vonku, lebo sa chceli s ním zhovárať.

Mt 13:54-56 do svojho domovského mesta. Učil v tamojšej synagóge. Všetci sa čudovali: "Kde sa v ňom berie taká múdrosť a moc? Veď je to tesárov syn, matka je predsa Mária a Jakub, Jozef, Šimon a Júda sú jeho bratia! Aj jeho sestry žijú medzi nami. Odkiaľ to ten človek má?"

Mk 3:31-32 K preplnenému domu, kde Ježiš učil, prišli jeho bratia s matkou a odkázali mu, že sa chcú s ním zhovárať. "Tvoja matka, tvoje sestry a tvoji bratia sú vonku a hľadajú ťa!" oznámil mu ktosi zo zástupu, ktorý ho obklopoval.

Mk 6:3 Veď je to predsa tesár, syn Márie! A jeho bratia sú Jakub, Jozef, Júda a Šimon! Aj jeho sestry tu žijú s nami!" A pohoršovali sa na ňom.

Lk 8:20 Ľudia mu oznámili: "Tvoja matka a bratia stoja vonku a chcú sa s tebou stretnúť."

Jn 7:3-5 jeho bratia naliehali: "Choď do Judska a ukáž ľuďom, aké zázraky vieš robiť! Ak chceš byť slávny, nemôžeš sa skrývať v ústraní. Ukáž svetu, čo všetko dokážeš!" Ani jeho bratia totiž neverili, že je Mesiáš.

Sk 1:14 Tí všetci sa jednomyseľne a vytrvalo modlievali a s nimi aj niektoré ženy, Ježišova matka Mária a jeho bratia.

Gal 1:19 ale okrem Jakuba, Ježišovho brata, som sa s inými apoštolmi nestretol.

Zástancovia trvalého panenstva Márie ale namietajú napríklad takto – Poznámka k veršu Mt 12:46, ktorá je súčasťou katolíckeho vydania Písma svätého: „Ježišovi bratia“ neboli jeho vlastní bratia, ale blízki príbuzní (bratanci a sesternice). V hebrejčine a aramejčine slovo "brat" znamená aj "brata" aj "bratanca".

Alebo takto – katechizmus katolíckej cirkvi uvádza:

500 Niekedy sa proti tomu namieta, že Písmo sa zmieňuje o Ježišových bratoch a sestrách. Cirkev vždy chápala tieto miesta v tom zmysle, že neoznačujú ďalšie deti Panny Márie. A skutočne Jakub a Jozef, „Ježišovi bratia“ (Mt 13,55), sú synovia istej Márie, ktorá sprevádzala Ježiša a zreteľne sa označuje ako „iná Mária“ (Mt 28,1). Ide o Ježišových blízkych príbuzných podľa známeho vyjadrovania Starého zákona.

Takže tú máme dva rôzne protiargumenty. Jeden, že išlo o Ježišových bratrancov a sesternice a druhý, že to boli deti "inej Márie".

 

Najprv si rozoberme ten prvý protiargument, že išlo o Ježišových bratrancov a sesternice. Pomôže nám k tomu nasledujúcich 5 veršov:

Ekumenický preklad: 1. Mt 12:46 Zatiaľ čo Ježiš hovoril k zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli s ním hovoriť.

2. Kol 4:10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratanec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny; prijmite ho, keď k vám príde

3. Lk 1:36 Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná,

4. Lk 2:44 Keďže sa domnievali, že je niekde v sprievode, prešli deň cesty, potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi.

5. Mk 3:21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, prišli, aby ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol.

Katolícky preklad: 1. Mt 12:46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.

2. Kol 4:10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, -

3. Lk 1:36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!

4. Lk 2:44 Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

5. Mk 3:21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Preklad Jeruzalemská biblia: 1. Mt 12:46 Keď ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a jeho bratia a chceli sa s ním rozprávať.

2. Kol 4:10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos aj Barnabášov bratanec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny. Ak príde k vám, prijmite ho dobre.

3. Lk 1:36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!

4. Lk 2:44 Nazdávajúc sa, že je v sprievode, prešli deň cesty. Hľadali ho medzi príbuznými a známymi,

5. Mk 3:21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, hovorili totiž o ňom: "Pomiatol sa."

Evanjelický preklad: 1. Mt 12:46 Keď ešte hovoril k zástupom, ajhľa, Jeho matka a bratia stáli vonku a žiadali si hovoriť s Ním.

2. Kol 4:10 Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste už dostali rozkazy - ak príde k vám, prijmite ho -

3. Lk 1:36 Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci.

4. Lk 2:44 ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov, prešli deň cesty a hľadali Ho medzi príbuznými a známymi.

5. Mk 3:21 Keď to počuli Jeho príbuzní, vyšli Ho zlapať, lebo hovorili, že postúpil z rozumu.

Preklad Jozefa Roháčka: 1. Mt 12:46 A kým ešte hovoril zástupom, hľa, prišli a stáli vonku jeho matka i jeho bratia hľadajúc príležitosť s ním prehovoriť.

2. Kol 4:10 Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec a Marek, sestrenec Barnabášov, (o ktorom ste dostali príkazy. Keby prišiel k vám, prijmite ho),

3. Lk 1:36 A hľa, Alžbeta, tvoja pokrevná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto jej je už šiesty mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou,

4. Lk 2:44 Ale domnievajúc sa, že je medzi spolucestujúcimi, odišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a zmámymi.

5. Mk 3:21 A keď počuli o tom jeho príbuzní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z rozumu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1. Mt 12:46 No zakiaľ ešte hovoril k davom, hľa, vonku stála jeho mať a jeho bratia, súc žiadostiví k nemu prehovoriť.

2. Kol 4:10 Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluzajatec, a Marek, bratanec Barnabu, o ktorom ste dostali príkazy (ak k vám príde, prijmite ho),

3. Lk 1:36 A hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, aj ona, v svojom vysokom veku, má počatého syna, a toto je jej, ktorá sa volala neplodnou, šiesty mesiac –

4. Lk 2:44 no nazdajúc sa, že je medzi spolucestujúcou spoločnosťou, ušli deň cesty a pátrali po ňom medzi príbuznými a známymi.

5. Mk 3:21 A jeho príbuzní počujúc o tom vyšli zmocniť sa ho, lebo vraveli, že sa pomiatol.

Preklad Štefana Porúbčana: 1. Mt 12:46 Keď ešte hovoril k zástupu, hľa, jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s ním hovoriť.

2. Kol 4:10 Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, a Marek, bratranec Barnabášov, o ktorom ste už dostali pokyny. Prijmite ho, keď príde k vám!

3. Lk 1:36 Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, tiež počala syna vo svojej starobe a je už v šiestom mesiaci tá, ktorú nazývajú neplodnou.

4. Lk 2:44 Mysliac si, že je v sprievode, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

5. Mk 3:21 Keď sa o tom dopočuli jeho príbuzní, vyšli, aby ho vzali (so sebou); hovorilo sa totiž o ňom, že je pamätený.

Preklad Bohuslava Košu: 1. Mt 12:46 Keď ešte hovoril k zástupom, hľa, jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s ním hovoriť.

2. Kol 4:10 Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, a Marek, synovec Barnabášov, o ktorom ste už dostali príkazy, - ak príde k vám, prijmite ho, -

3. Lk 1:36 Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, tiež počala syna vo svojej starobe a je už v šiestom mesiaci tá, ktorú nazývali neplodnou.

4. Lk 2:44 Keďže si však mysleli, že je v skupine pútnikov, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

5. Mk 3:21 A keď o tom počuli jeho príbuzní, vyšli, aby sa ho zmocnili; hovorili totiž o ňom, že je pomätený.

Preklad Biblia LOGOS: 1. Mt 12:46 Kým ešte hovoril k davom, hľa, jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s ním hovoriť.

2. Kol 4:10

3. Lk 1:36 A hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná – aj ona počala vo svojej starobe syna a tá, ktorú volali neplodnou, je v už šiestom mesiaci,

4. Lk 2:44 Keďže sa domnievali, že je medzi ostatnými pútnikmi, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

5. Mk 3:21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli, aby ho chytili; hovorili totiž, že prišiel o rozum.

Preklad Nového sveta: 1. Mt 12:46 Keď ešte hovoril zástupom, hľa, jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s ním hovoriť.

2. Kol 4:10 Môj spoluväzeň Aristarchus vám posiela pozdravy, a tiež Marek, Barnabášov bratranec (o ktorom ste dostali pokyny, aby ste ho privítali, keby k vám niekedy prišiel),

3. Lk 1:36 Hľa, aj samotná tvoja príbuzná Alžbeta počala syna v svojej starobe a teraz je tá takzvaná neplodná žena v šiestom mesiaci.

4. Lk 2:44 Nazdávali sa, že je v spoločnosti spolucestujúcich, a prešli deň cesty a začali ho hľadať medzi príbuznými a známymi.

5. Mk 3:21 Ale keď o tom počuli jeho príbuzní, vyšli, aby ho zadržali, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Preklad Nádej pre každého: 1. Mt 12:46 Kým Ježiš hovoril v dome obklopenom zástupmi, prišla jeho matka a bratia. Čakali vonku, lebo sa chceli s ním zhovárať.

2. Kol 4:10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek, o ktorom som vám už písal. Ak k vám niekedy príde, prijmite ho čo najsrdečnejšie.

3. Lk 1:36 Veď aj tvoja príbuzná Alžbeta, po celý život neplodná, bude mať vo svojej starobe syna. Už o tri mesiace sa jej narodí.

4. Lk 2:44 Sprvu sa ani neznepokojovali, lebo si mysleli, že zostal niekde vzadu medzi pútnikmi. Ale keď sa celý deň neukázal, zháňali ho medzi príbuznými a známymi.

5. Mk 3:21 Len čo sa o tom dopočuli jeho príbuzní, vypravili sa za ním a chceli ho donútiť, aby sa vrátil domov. Mysleli si, že prišiel o rozum.

V gréckom Novom Zákone máme:

V texte č.1 je výraz "ἀδελφός-adelfos", čo sa prekladá ako "brat".

V texte č.2 je výraz "ἀνεψιὸς-anepsios", čo sa prekladá ako "bratranec", ale aj "synovec".

V texte č. 3 a 4 je výraz "συγγενής-syggenés", čo znamená pokrvné príbuzenstvo doslovne "sú-rodec"

V texte č. 5 je slovné spojenie "οἱ παρ’ αὐτοῦ-hoi par’autou", čo v preklade značí "tí, [ktorí sú] od neho". Označuje to tých príbuzných, ktorí bývajú spolu v spoločnom dome.

Avšak nami citovaný slovenský katolícky text zo Svätého Písma nebol prekladaný priamo z gréčtiny, ale z latinčiny. Preto si pozrieme pre istotu aj latinskú verziu:

V texte č.1 je výraz "fratres". "Frater" má význam "vlastný brat". Ale dá sa preložiť aj ako "bratranec".

V texte č.2 je výraz "consobrinus", čo sa prekladá ako "bratranec" a zriedkavejšie ako "strýko".

V texte č.3 je výraz "cognata", čo je výraz pre pokrvné príbuzenstvo bližšie neurčené – asi ako slovenský výraz "je mi rodina".

V texte č.4 je opäť výraz "cognatus" v množnom čísle.

V texte č.5 je výraz "sui", čo môže znieť v slovenčine "jeho [príbuzní]".

Uvedených 5 textov úplne jasne ukazuje, že Nový Zákon rozlišuje slová "brat", "bratranec" a "príbuzný", a to nielen v gréčtine a latinčine, ale aj v slovenských prekladoch. Texty ukazujú, že to rozlišuje aj samotná Rímskokatolícka cirkev. Teda tvrdenie, že Ježišovi bratia boli v skutočnosti bratranci, je čistá lož. V Novom Zákone sa nachádza na rôznych miestach minimálne 18 pasáži, ktoré jasne označujú Ježišových súrodencov prívlastkami "brat", "bratia", "sestry". Okrem uvedeného sa vo všetkých štyroch evanjeliách nachádza 5 dvojíc súrodencov, ktorých Nový Zákon označuje slovami "brat", "sestra" a my nemáme dôvod ani na chvíľu pochybovať, že by to neboli bratia, či sestry. Naopak, zdalo by sa nám nezmyselné, keby niekto začal tvrdiť, že to boli bratranci. Jedná sa o nasledovné dvojice: Šimon a Ondrej, Jakub a Ján, Herodes a Filip, Lazár a jeho sestry, Márnotratný syn a jeho brat.

Vo veršoch:

Ekumenický preklad: Mt 13:54-56 Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy? Nie je to syn tesára? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? A nežijú u nás aj všetky jeho sestry? Odkiaľ to potom všetko má?

Katolícky preklad: Mt 13:54-56 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc?Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda?A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 13:54-56 Prišiel do svojho otcovského mesta a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: "Od koho dostal túto múdrosť a túto zázračnú moc?Či to nie je syn tesárov? Či sa jeho matka nevolá Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?A či jeho sestry nebývajú všetky u nás? Odkiaľ má toto všetko?"

Evanjelický preklad: Mt 13:54-56 Keď prišiel do svojej otčiny, učil v ich synagóge, tak že sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ je u Neho taká múdrosť a divy?Či nie je synom toho tesára? Či sa Mu matka nevolá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?A či Jeho sestry nežijú všetky medzi nami? Odkiaľ teda má všetko toto?

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 13:54-56 a prijdúc do svojej otčiny učil ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: Odkiaľ má tento tú múdrosť a tie divy?Či nie je toto syn toho tesára? Či sa nevolá jeho matka Mária, a jeho bratia Jakob a Jozes a Šimon a Júdas?A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ tedy má tento všetko toto?

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 13:54-56 i prišiel do svojej otčiny a vyučoval ich v ich synagoge, takže upadali v ohúrenie a vraveli: Odkiaľ tento má túto múdrosť a tie mocné činy? Či toto nie je ten syn tesára? Nevraví sa jeho materi Mária a jeho bratom Jakub a Jozef a Šimon a Júdas? A jeho sestry, či sú nie všetky u nás? Odkiaľ teda tento má tieto všetky veci?

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 13:54-56 I vrátil sa do svojej vlasti a učil ich v synagóge, až žasli a hovorili: „Odkiaľže má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Či to nie je syn tesárov? Či sa jeho matka nevolá Mária a jeho bratia (nie sú) Jakub, Šimon a Júda? A či jeho sestry nebývajú všetky u nás? Odkiaľže má toto všetko?“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 13:54-56 I prišiel do svojho kraja a vyučoval ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: „Odkiaľ má tento takú múdrosť a tie mocné činy?Či to nie je syn tesára? Či sa jeho matka nevolá Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda?A či jeho sestry nie sú všetky u nás? Odkiaľ teda má tento všetko toto?“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 13:54-56 a prišiel do svojej domoviny a učil v ich synagóge, takže boli ohúrení a hovorili: Odkiaľ má tento takúto múdrosť a zázraky? Nie je to tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozes, Šimon a Júda? A nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ teda má toto všetko?

Preklad Nového sveta: Mt 13:54-56 A keď prišiel do svojej domoviny, učil ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili: „Odkiaľ má tento takú múdrosť a také mocné skutky?Či to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef a Šimon a Judáš?A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Teda odkiaľ má tento to všetko?“

Preklad Nádej pre každého: Mt 13:54-56 do svojho domovského mesta. Učil v tamojšej synagóge. Všetci sa čudovali: "Kde sa v ňom berie taká múdrosť a moc? Veď je to tesárov syn, matka je predsa Mária a Jakub, Jozef, Šimon a Júda sú jeho bratia! Aj jeho sestry žijú medzi nami. Odkiaľ to ten človek má?"

je vymenovaná Ježišova najbližšia rodina. Najprv otec, potom jeho matka, potom jeho bratia a jeho sestry. Pokiaľ by nešlo o jeho bratov a sestry, ale o bratrancov a sesternice, text by nedával zmysel. Čitateľ by sa oprávnene mohol pýtať, načo sa v súvislosti s Ježišovou rodinou spomínajú bratranci a sesternice, keď ich rodičia sú neznámi? To isté predstavuje aj text:

Ekumenický preklad: Mk 6:3 Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I pohoršovali sa na ňom.

Katolícky preklad: Mk 6:3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 6:3 Vari to nie je tesára, syn Márie, brat Jakuba a Jozefa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?" A pohoršovali sa na ňom.

Evanjelický preklad: Mk 6:3 Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 6:3 Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 6:3 Nie je toto ten tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jóséa a Júdu a Šimona? A nie sú tu u nás jeho sestry? I urážali sa pre neho,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 6:3 A či je o nie tesár, syn Máriin, brat Jakubov a Jozefov, i Júdov a Šimonov?

Preklad Bohuslava Košu: Mk 6:3 A či je to nie tesár, syn Máriin a brat Jakubov a Jozefov, Júdov a Šimonov? A či jeho sestry nie sú tu u nás?“ I pohoršovali sa na ňom.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 6:3 Nie je to ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami jeho sestry? A pohoršovali sa nad ním.

Preklad Nového sveta: Mk 6:3 Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozefa, Judáša a Šimona? A či nie sú jeho sestry tu s nami?“ Preto sa na ňom potkli.

Preklad Nádej pre každého: Mk 6:3 Veď je to predsa tesár, syn Márie! A jeho bratia sú Jakub, Jozef, Júda a Šimon! Aj jeho sestry tu žijú s nami!" A pohoršovali sa na ňom.

Navyše, jeho bratrancom bol aj Ján Krstiteľ, tak prečo sa tu nespomína aj on?

Lingvistický argument o bratrancoch má navyše dve verzie. Prvá verzia uvádza, že aramejčina a hebrejčina nemala odlišný výraz pre slovo "bratranec" a tak výraz "brat" nahrádzal oba významy. Toto tvrdenie sa nedá dokázať, dá sa však dokázať, že neexistoval výraz pre bratranca zo strany matky či otca. Hebrejský Masoretský text a sýrske preklady však odkazujú na bratrancov ako na "strýkových synov". Aramejsky hovoriaci ľudia v žiadnom prípade neboli neschopní presne popísať bratranca. Bez ohľad na hebrejčinu, či aramejčinu Nový Zákon bol napísaný v gréckom jazyku, ktorí mali v popise Ježišových bratov a sestier na výber z rôznych gréckych slov.

Ekumenický preklad: Mk 3:31-35 Vtom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.Okolo neho sedelo množstvo ľudí. Oznámili mu: Vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia. On im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia?Prešiel pohľadom po okolosediacich a povedal: Hľa, moja matka i moji bratia!Lebo mojím bratom, sestrou a matkou je každý, kto plní Božiu vôľu!

Katolícky preklad: Mk 3:31-35 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia.Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 3:31-35 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.Okolo neho sedel zástup ľudí. Povedali mu: "Pozri, vonku je tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry, hľadajú ťa."On im odpovedal: "Kto je moja matka a moji bratia?"Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia.Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka."

Evanjelický preklad: Mk 3:31-35 Tu prišla Jeho matka a Jeho bratia; zostali vonku a poslali po Neho.Zástup, ktorý sedel okolo Neho, Mu povedal: Ajhľa, Tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú Ťa.A On im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia?A poobzerajúc sa po tých, čo sedeli okolo Neho, povedal: Ajhľa, moja matka a moji bratia!Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 3:31-35 A tedy prišli jeho matka i jeho bratia a stojac vonku poslali k nemu a volali ho.A sedel okolo neho zástup, a povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú.A on im odpovedal: Kto je moja matka, a kto sú moji bratia?A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka a moji bratia!Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 3:31-35 I prichodia jeho bratia a jeho mať; i stáli vonku a poslali k nemu, volajúc ho. A okolo neho sedel dav, i povedali mu: Hľa, vonku ťa hľadá tvoja mať a tvoji bratia. I odvetil im, vraviac: Kto je moja mať alebo moji bratia? I poobzeral sa kruhom po tých, ktorí okolo neho sedeli, a vraví: Hľa, moja mať a moji bratia! Áno, ktokoľvek vykoná Božiu vôľu, ten je môj brat aj [moja] sestra aj mať.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 3:31-35 Tu prišli jeho matka a jeho bratia. Ostali však vonku a odkázali mu, aby prišiel (k nim). Okolo neho sedel zástup i povedali mu: „Hľa, tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry ťa vonku hľadajú!“ On im odpovedal: „Kto je moja matka a moji bratia?“ I poobzeral sa po tých, ktorí sedeli okolo neho a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo kto plní vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou.“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 3:31-35 Tu prišli jeho matka a jeho bratia. Stáli vonku, poslali k nemu a volali ho.Okolo neho sedel zástup, i povedali mu: „Hľa, tvoja matka a tvoji bratia ťa vonku hľadajú!“On im odpovedal: „Kto je moja matka a moji bratia?“I poobzeral sa po tých, ktorí sedeli okolo neho a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia!Lebo kto vykonáva vôľu Božiu, ten je mojím bratom, sestrou a matkou.“

Preklad Biblia LOGOS: Mk 3:31-35 Potom prišli jeho bratia a matka, stáli vonku a dali si ho zavolať. A sedel okolo neho dav; povedali mu: Hľa, tvoja matka a tvoji bratia ťa vonku hľadajú. Ježiš im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? Nato sa rozhliadol po tých, ktorí sedeli okolo neho, a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo ktokoľvek by konal Božiu vôľu, ten mi je bratom, sestrou aj matkou.

Preklad Nového sveta: Mk 3:31-35 Tu prišla jeho matka a jeho bratia, a keď stáli vonku, poslali k nemu, aby ho zavolali.Okolo neho však sedel zástup, a tak mu povedali: „Hľa, vonku ťa hľadá tvoja matka a tvoji bratia.“Ale on im odpovedal: „Kto je moja matka a moji bratia?“Keď sa pozrel na tých, čo okolo neho sedeli v kruhu, povedal: „Pozrite, moja matka a moji bratia!Lebo každý, kto koná Božiu vôľu, ten je môj brat a sestra a matka.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 3:31-35K preplnenému domu, kde Ježiš učil, prišli jeho bratia s matkou a odkázali mu, že sa chcú s ním zhovárať. "Tvoja matka, tvoje sestry a tvoji bratia sú vonku a hľadajú ťa!" oznámil mu ktosi zo zástupu, ktorý ho obklopoval. "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?" spýtal sa ich. Potom sa rozhliadol po ľuďoch okolo seba a povedal: "Tu je moja matka a tu sú moji bratia. Každý, kto koná podľa Božej vôle, je mojím bratom, mojou sestrou i mojou matkou."

Tvrdiť, že fráza "tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry" nie je odkaz na biologickú matku a súrodencov, je absurdné. Ak by nešlo o biologických blízkych príbuzných, stratila by sa vlastne i pointa Ježišovho učenia v tejto pasáži.

Katolícka New American Bibleuvádza v poznámke k Markovi 6:3 nasledovné:

„V semitskom využití výrazy „brat“, „sestra“ nie sú aplikované len na deti rovnakých rodičov, ale taktiež na synovcov, netere, bratrancov, sesternice, nevlastných bratov či nevlastné sestry … Otázka významu by nevyvstala, nebyť viery cirkvi vo večné panenstvo Márie.

Katolíci sami pripustili, že nebyť vymyslenej dogme o večnom panenstve Márie, takýto absurdný argument by nevznikol. Nikde v Novom Zákone sa neuvádza, že by Mária nemala žiadne iné deti, alebo že by bola vždy pannou. Nič také nie je prorokované ani v Starom Zákone v proroctvách týkajúcich sa narodenia Mesiáša a panenstva Márie. Proroctvo uvádza, že matka Mesiáša bude pannou v čase jeho narodenia, čo bude potom sa už neuvádza, lebo to pre naše spasenie je nepodstatné! No pôrodom dochádza k pretrhnutiu hymenu a navyše, v súlade s poznaním snahy Hebrejov o zachovanie svojej rodovej línie a s predpovedaným údelom Ježiša, je absurdné predpokladať, že by Jozef s Máriou nemal žiadnych ďalších potomkov.

 

Teraz k tomu druhému protiargumentu, že to boli deti "inej Márie". V Novej Zmluve sa však spomína 6 žien s menom Mária:

1. Mária, Ježišova matka:

Ekumenický preklad: Mt 1:18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Katolícky preklad: Mt 1:18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:18 Ježiš Kristus sa narodil takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a prv, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.

Evanjelický preklad: Mt 1:18 Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:18 A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:18 I bolo zrodenie Ježiša Krista takto: lebo keď bola jeho mať Mária zasnúbená Jozefovi, zistilo sa, skôr ako sa zišli, že je zo Svätého Ducha tehotná.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:18 Rod Ježiša Krista treba rozumieť takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a prv ako by boli spolu bývali, našla sa v požehnanom stave z (moci) Ducha Svätého.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:18 A narodenie Ježiša Krista stalo sa takto: Keď jeho matka Mária bola zasnúbená Jozefovi, prv ako sa zišli, zistilo sa, že je tehotná z Ducha Svätého.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 1:18 Narodenie Ježiša Krista sa udialo takto: Keď bola jeho matka Mária zasnúbená s Jozefom, skôr ako spolu začali žiť, ukázalo sa, že otehotnela z Ducha Svätého.

Preklad Nového sveta: Mt 1:18 K narodeniu Ježiša Krista však došlo takto: V čase, keď jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, pred tým, ako sa spojili, sa zistilo, že je ťarchavá pôsobením svätého ducha.

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No ešte prv, ako sa vzali, vysvitlo, že čaká dieťa.

2. Mária Kleopasova:

Ekumenický preklad: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Katolícky preklad: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária, Kleofášova žena, a Mária Magdaléna.

Evanjelický preklad: Jn 19:25 Pri kríži Ježišovom stáli Jeho matka a sestra Jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 19:25 A stály pri kríži Ježišovom jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 19:25 A vedľa Ježišovho kríža stáli: jeho mať a sestra jeho matere, Mária, ktorá bola žena Klópu, a Mária z Magdaly.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 19:25 A pri kríži Ježišovom stáli jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stáli: jeho matka, sestra jeho matky – Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Preklad Nového sveta: Jn 19:25 Pri Ježišovom mučeníckom kole stála však jeho matka a sestra jeho matky; Klopášova manželka Mária a Mária Magdaléna.

Preklad Nádej pre každého: Jn 19:25 Pod krížom, na ktorom visel Ježiš, stála jeho matka, jej sestra Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Ktorá bola matka Jakuba a Jozefa:

Ekumenický preklad: Mt 27:56 Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka, i matka Zebedejových synov.

Mk 15:40 Zobďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé.

Katolícky preklad: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov.

Mk 15:40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka a matka Zebedejových synov.

Mk 15:40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozeta, a Salome,

Evanjelický preklad: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedeových.

Mk 15:40 A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:56 medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova, a matka synov Zebedeových.

Mk 15:40 A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salóme,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:56 a medzi nimi bola Mária z Magdaly a Mária, mať Jakuba a Jóséa a mať synov Zebedea.

Mk 15:40 A boli tam aj ženy, z ďaleka sa dívajúce, medzi ktorými bola aj Mária z Magdaly aj Mária, mať Jakuba Malého a Jóséa, a Salómé,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:56 Boli medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedejových.

Mk 15:40 Boli tam však i ženy, ktoré sa zďaleka na to dívali. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Menšieho a Jozefa a Salome,

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:56 medzi ktorými bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka Zebedejových synov.

Mk 15:40 Boli tam však aj ženy, ktoré sa zďaleka dívali, medzi ktorými bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozesa, a Salome,

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba a Jozesa, a matka Zebedejových synov.

Mk 15:40 Zďaleka sa prizerali aj ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozesa, a Salome,

Preklad Nového sveta: Mt 27:56 medzi nimi bola Mária Magdaléna, aj Mária, Jakubova a Jozesova matka, a matka synov Zebedeových.

Mk 15:40 Boli tam tiež ženy, ktoré sa pozerali z diaľky, medzi nimi Mária Magdaléna a tiež Mária, matka Jakuba Menšieho a Jozesa, a Salome,

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:56 Medzi nimi bola aj Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Jakuba a Jána Zebedejovcov.

Mk 15:40 Obďaleč stálo niekoľko žien a pozorovalo všetko, čo sa deje. Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozefa, a Salome.

3. Mária, sestra Marty. Ona pomazala Ježišove nohy:

Ekumenický preklad: Jn 12:2-3 Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala a Lazár bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Mária vzala libru veľmi drahej pravej nardovej myrhy, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou myrhy.

Katolícky preklad: Jn 12:2-3 Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 12:2-3 Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Evanjelický preklad: Jn 12:2-3 Pripravili Mu tam pohostenie a Marta posluhovala; Lazár bol medzi tými, ktorí s Ním stolovali. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala Mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 12:2-3 a pripravili mu tam večeru, pri čom Marta posluhovala, a Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním spolu sedeli za stolom. A Mária vzala funt masti z pravého a drahocenného nardu a pomazala nohy Ježišove a poutierala nohy Ježišove svojimi vlasmi, a dom sa naplnil vôňou masti.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 12:2-3 Usporiadali mu tam teda večeru a Marta obsluhovala, no Lazar bol jeden z tých, ktorí s ním ležali pri stole. Mária teda vzala libru voňavky z čistého nardu, veľmi cenného, pomazala Ježišove nohy a vytrela jeho nohy svojimi vlasmi, a vôňou tej voňavky bol naplnený dom.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 12:2-3 Pripravili mu tam hostinu a Marta posluhovala. Lazár bol medzi tými, čo s nám stolovali. I vzala Mária funt pravej, vzácnej nardovej masti, pomazala ňou Ježišovi nohy a poutierala mu ich vlastnými vlasmi, až sa dom naplnil vôňou masti.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 12:2-3 Pripravili mu tam teda večeru a Marta posluhovala. Lazár bol však medzi tými, čo s ním stolovali. Tu vzala Mária funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 12:2-3 Pripravili mu tam večeru. Marta obsluhovala a Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním stolovali. Vtedy vzala Mária libru veľmi drahého oleja z pravého nardu, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi, a dom sa naplnil vôňou oleja.

Preklad Nového sveta: Jn 12:2-3 A prestreli tam preňho večeru a Marta obsluhovala, ale Lazar bol jeden z tých, ktorí s ním spočívali pri stole. Tu Mária vzala funt vonného oleja z pravého, veľmi drahého nardu a natrela Ježišove nohy a osušila mu nohy svojimi vlasmi. Dom sa naplnil vôňou vonného oleja.

Preklad Nádej pre každého: Jn 12:2-3 Na Ježišovu počesť pripravili slávnostnú večeru. Marta obsluhovala pri stole a Lazár sedel ako hosť za stolom. Mária vzala nádobu s drahým olejom vyrobeným z nardu. Natierala ním Ježišovi nohy a utierala ich vlastnými vlasmi. Vôňa nardu naplnila celý dom.

4. Mária Magdaléna:

Ekumenický preklad: Mt 27:56 Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka, i matka Zebedejových synov.

Mk 16:1Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať.

Katolícky preklad: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov.

Mk 16:1Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka a matka Zebedejových synov.

Mk 16:1Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli pomazať telo.

Evanjelický preklad: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedeových.

Mk 16:1Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:56 medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova, a matka synov Zebedeových.

Mk 16:1 A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salóme nakúpily voňavých vecí, aby prišly a pomazaly ho.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:56 a medzi nimi bola Mária z Magdaly a Mária, mať Jakuba a Jóséa a mať synov Zebedea.

Mk 16:1 A keď prešla sobota, nakúpili Mária z Magdaly, a Mária, mať Jakuba, a Salómé voňavín, aby ho príduc mohli pomazať.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:56 Boli medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedejových.

Mk 16:1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka Jakubova, i Salome nakúpili voňaviek a vybrali sa, aby ho pomazali.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:56 medzi ktorými bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka Zebedejových synov.

Mk 16:1Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka Jakubova, i Salome nakúpili voňavín, aby prišli a pomazali ho.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba a Jozesa, a matka Zebedejových synov.

Mk 16:1Keď skončila sobota, Mária Magdaléna, Jakubova Mária a Salome nakúpili vonné oleje, aby ho prišli pomazať.

Preklad Nového sveta: Mt 27:56 medzi nimi bola Mária Magdaléna, aj Mária, Jakubova a Jozesova matka, a matka synov Zebedeových.

Mk 16:1Keď sa teda pominul sabat, Mária Magdaléna a Mária, Jakubova matka, a Salome kúpili korenie, aby prišli a aby ho natreli.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:56 Medzi nimi bola aj Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Jakuba a Jána Zebedejovcov.

Mk 16:1Jakubova matka Mária a Salome nakúpili voňavé masti, aby nimi podľa židovskej obyčaje natreli Ježišovo telo.

5. Mária, matka Jána Marka:

Ekumenický preklad: Sk 12:12 S tým vedomím prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili.

Katolícky preklad: Sk 12:12 Ako o tom uvažoval, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 12:12 Ako o tom uvažoval, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa.

Evanjelický preklad: Sk 12:12 Keď si to uvedomil, išiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímeno Marek; tam sa zišli mnohí a modlili sa.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 12:12 A uvedomiac si vec prišiel k domu Márie, matky Jánovej, ktorý má prímeno Marek, kde boli mnohí shromaždení a modlili sa.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 12:12 A nadobudnúc jasné vedomie, prišiel k domu Márie, matere Jána, ktorý bol prezývaný Marek, kde ich bolo hodne pohromade a modlili sa;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 12:12 Kým tak uvažoval, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímenie Marek. Tam sa ich bolo veľa zhromaždilo a modlilo.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 12:12 Keď si to uvedomil, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímenie Marek. Tam boli mnohí zídení a modlili sa.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 12:12

Preklad Nového sveta: Sk 12:12 Kým tak uvažoval, išiel do domu Márie, matky Jána, ktorého volali Marek, kde sa ich dosť veľa zhromaždilo a modlili sa.

Preklad Nádej pre každého: Sk 12:12 Po krátkom váhaní zamieril do domu Márie, matky Jána zvaného Marek. Tam sa zhromaždilo mnoho veriacich a modlili sa.

6. Mária, Pavlova pomocníčka:

Ekumenický preklad: Rim 16:6 Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala.

Katolícky preklad: Rim 16:6 Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 16:6 Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás.

Evanjelický preklad: Rim 16:6 Pozdravujte Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 16:6 Pozdravte Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 16:6 Pozdravte Máriu, ktorá sa pre vás mnoho nalopotila.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 16:6 Pozdravte Máriu, ktorá sa za vás veľa napracovala.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 16:6 Pozdravujte Máriu, ktorá sa veľa napracovala za vás!

Preklad Biblia LOGOS: Rim 16:6

Preklad Nového sveta: Rim 16:6 Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás vykonala mnoho usilovnej práce.

Preklad Nádej pre každého: Rim 16:6 Pozdravte Máriu, čo pre vás toľko vykonala.

Katechizmus katolíckej cirkvi sa snaží zahmlievať túto otázku spomenutím "inej Márie", pretože i tá mala synov Jakuba a Jozefa. V Novej Zmluve sa však spomínajú 4 rôzni Jakubovia:

1. Jakub, syn Zebedea a Salome, brat apoštola Jána.

2. Jakub, Alfaeov syn. To je Jakub, syn Márie Kleopasovej a brat Jozefa.

3. Jakub, brat Ježiša a syn Márie.

4. Jakub, otec apoštola Júdu/Judáša (nie Judáša Iškariotského).

Podrobné štúdium týchto štyroch Jakubov v Novej Zmluve bez akýchkoľvek pochýb potvrdzuje tvrdenie, že Ježišova matka Mária mala syna menom Jakub, rovnako ako "iná Mária". Nešlo však o toho istého Jakuba. Obaja sú vždy špecificky rozdielne identifikovaný.

Ešte niektorí argumentujú, že to boli Ježišovi nevlastní súrodenci z Jozefovho prvého manželstva. Túto teóriu obhajoval napríklad cirkevný učiteľ a teológ Origenes (185 – 254). Podrobnejšie sa budem Ježišovým súrodencom venovať v inej časti. Aj keby Ježiš nemal súrodencov, to ešte neznamená, že Mária bola pannou po celý život.

 

 

Druhý argument odporcov trvalého panenstva Márie:

Ekumenický preklad: Mt 1:25 Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.

Katolícky preklad: Mt 1:25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:25 Nepoznal ju, kým neporodila syna. A dal mu meno Ježiš.

Evanjelický preklad: Mt 1:25 neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:25 Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:25 a nepoznával ju, kým neporodila svojho prvorodeného syna; i nazval jeho meno Ježiš.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:25 A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. I dal mu meno Ježiš.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:25 No nepoznal ju, kým neporodila svojho prvorodeného syna. I dal mu meno Ježiš.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 1:25 Nepoznal ju však, kým neporodila svojho prvorodeného syna. A dal mu meno Ježiš.

Preklad Nového sveta: Mt 1:25 Ale nemal s ňou žiaden styk, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:25 Ale nežil s ňou ako manžel, kým sa jej nenarodil syn, ktorému dali meno Ježiš.

Mt 1:25 „Ale jej nepoznal dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazvala jeho meno Ježiš”.

Slovo "kým/dokiaľ" jasne naznačuje, že Jozef a Mária nemali sexuálny styk až do narodenia Ježiša, ale potom už áno – už ju "poznal".

V Písme nájdeme veľa miest, kde tento zvrat nehovorí, že daná udalosť po určitom časovom bode nastala. Napríklad:

Ekumenický preklad: Joz 22:3 Neopustili ste svojich bratov už dlhší čas, až do tohto dňa ste verne zachovávali prikázanie Hospodina, svojho Boha.

Sk 23:1 Pavol sa uprene zahľadel na veľradu a povedal: Muži, bratia! Ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia.

Katolícky preklad: Joz 22:3 Za ten dlhý čas až dodnes ste neopustili svojich bratov a verne ste zachovali rozkaz Pána, svojho Boha.

Sk 23:1 Pavol sa uprene zahľadel na veľradu a povedal: „Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Joz 22:3 Po celý ten čas ste svojich bratov neopustili; až do tohto dňa ste usilovne zachovávali, čo vám prikázal Jahve, váš Boh.

Sk 23:1 Pavol sa uprene zahľadel na sanhedrin a povedal: "Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa."

Evanjelický preklad: Joz 22:3 Neopustili ste svojich bratov už dlhý čas; až do tohto dňa ste verne zachovali prikázanie Hospodina, svojho Boha.

Sk 23:1 Pavel sa uprene zahľadel na radu a prehovoril: Mužovia, bratia! Až do dnešného dňa robil som vo všetkom podľa svojho najlepšieho svedomia pred Bohom.

Preklad Jozefa Roháčka: Joz 22:3 Neopustili ste svojich bratov toto už mnohé dni, až do tohoto dňa, a ostríhali ste, čo bolo nariadené, prikázanie JeHoVaHa, svojho Boha.

Sk 23:1 Vtedy pozrel bystro Pavel na vysokú radu a povedal: Mužovia bratia, ja som celým svedomím dobrým obcoval pred Bohom až do tohoto dňa.

Preklad Miloša Pavlíka: Joz 22:3 Po tieto mnohé dni až po tento deň ste svojich bratov neopustili a zachovávali ste nariadenia rozkazu Hospodina, vášho Boha.

Sk 23:1 A Pavel k rade uprel zrak a povedal: Bratia, ja som sa až do tohto dňa správal pred Bohom so všetkým dobrým svedomím.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 23:1 Pavol obrátil svoj pohľad na vysokú radu a prehovoril: „Bratia, ja som si počínal pred Bohom vždy podľa najlepšieho svedomia až do dnešného dňa.“

Preklad Bohuslava Košu: Sk 23:1 Tu sa Pavel uprene zahľadel na vysokú radu a prehovoril: „Mužovia, bratia, ja som si počínal pred Bohom s celkom dobrým svedomím až do tohto dňa.“

Preklad Biblia LOGOS: Sk 23:1

Preklad Nového sveta: Joz 22:3 Neopustili ste svojich bratov počas tých mnoho dní až do tohto dňa a dodržiavali ste záväzok vyplývajúci z prikázania Jehovu, svojho Boha.

Sk 23:1 Pavol uprene hľadel na Sanhedrin a povedal: „Muži, bratia, správal som sa pred Bohom s dokonale čistým svedomím až do dnešného dňa.“

Preklad Nádej pre každého: Sk 23:1 Pavol sa pokojne a bez strachu zahľadel na členov rady a povedal: "Bratia! Až dodnes som žil s čistým svedomím pred Bohom."

Ani jeden z týchto citátov nechce naznačiť, že to, čo dotyčný človek alebo ľudia niečo dodnes robili,

ale už oddnes robiť nebudú. Z kontextu je to úplne jasné.

Nasledovný citát má podobnú štruktúru:

Ekumenický preklad: Mt 10:23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že nepochodíte všetky mestá Izraela, kým nepríde Syn človeka.

Katolícky preklad: Mt 10:23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám, že nepochodíte izraelské mestá, kým nepríde Syn človeka.

Evanjelický preklad: Mt 10:23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utekajte do iného, lebo veru vám hovorím, že nepochodíte mestá izraelské, kým nepríde Syn človeka.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:23 A keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utečte do iného; lebo ameň vám hovorím, že nedokončíte miest Izraelových, dokiaľ neprijde Syn človeka.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:23 No keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utekajte do ďaľšieho – veru, vravím vám: nijako s mestami Israéla neskončíte, kým Syn človeka nepríde.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám, neskončíte mestá izraelské, kým nepríde Syn človeka.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:23 Keď vás však budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého! Lebo skutočne, hovorím vám, nedokončíte mestá Izraela, kým nepríde Syn človeka.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:23 A keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do iného, lebo veru, hovorím vám, že isto neprejdete všetky mestá Izraela, kým nepríde Syn človeka.

Preklad Nového sveta: Mt 10:23 Ak vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do iného; lebo pravdivo vám hovorím: Určite neobídete všetky izraelské mestá, kým nepríde Syn človeka.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:23 Ak vás budú v niektorom meste prenasledovať, utečte do iného. Vravím vám, že nestačíte pochodiť po všetkých izraelských mestách, kým sa Syn človeka opäť vráti.

Tento citát hovorí, že apoštoli do jeho príchodu nebudú hotoví s izraelskými mestami, rozumej

nebude všetkým Židom hlásané evanjelium, a potom už nebude žiadne hlásanie.

Teda na základe týchto príkladom môžeme povedať, že tento výrok "ale nepoznal ju, dokiaľ neporodila..." nehovorí jednoznačne, že Jozef Máriu po Ježišovom narodení "poznal".

Podobne to vysvetľujú aj cirkevný otcovia:

Ján Chryzostom (c.347-407) bol arcibiskupom v Konštantinopole:

„A keď si ju vzal, nepoznal ju, kým neporodila jej prvorodeného Syna.' On tu použil slovo "kým",' nie aby ste podozrievali, že potom ju poznal, ale oznámil vám, že pred pôrodom Panna bola úplne nedotknutá mužom. Ale prečo potom sa môže povedať, že on použil slovo "kým"? Pretože je zvyčajné v Písme robiť tak a použiť tento výraz bez odvolávania sa na limitovaný časový úsek. Pretože ak s úctou k arche je podobne povedané – krkavec sa nevrátil, kým sa zem nevysušila.' a stále sa nevrátil aj po tomto čase. A keď čo sa týka Boha, tiež Písmo hovorí," Ty si od vekov", neuzatvára časové limity v tomto prípade. A znova, keď sa ohlasuje evanjelium vopred a hovorí – V jeho dňoch bude spravodlivosť prekvitať a hojnosť pokoja, kým sa mesiac nepominie,' týmto sa neurčil limit tomuto úseku doby spravodlivosti v stvorení. Tak potom tu podobne sa používa slovo "kým," aby sa spresnilo, čo bolo pred narodením, ale to čo sa stalo následne, nám ponecháva urobiť uzávery.“ (Evanjelium podľa Matúša, V:5)

Ján Damascénsky (c.652-c.749) bol kňazom, cirkevným učiteľom, teológom, rečníkom, filozofom, historikom, exegétom i básnikom:

„Navždy panenská žena takto zostáva dokonca po pôrode stále pannou, nikdy v žiadnom čase do smrti nemala styk s mužom. Lebo hoci je napísané, a nepoznal ju kým nepočala jej prvorodeného syna, pamätajte, že on ktorý je splodený ako prvý je prvorodený aj keď je splodený ako jediný. Lebo slovo 'prvorodený' znamená, že bol narodený ako prvý, ale vôbec nenaznačuje na ďalšie narodenia. A slovo `kým` naznačuje ohraničenie stanoveného času, ale nevylučuje nasledujúci čas. Pretože Pán hovorí, A hľa, Ja som s vami vždy, až do konca sveta, čo neznamená, že sa On oddelí od nás na konci vekov. Apoštol boží, vskutku, hovorí, A tak budeme vždy s Pánom, znamenajúc po všeobecnom vzkriesení.“ (Orthodoxná Viera, 4:14)

 

 

Tretí argument odporcov trvalého panenstva Márie:

Ekumenický preklad: Lk 2:7 A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta.

Katolícky preklad: Lk 2:7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 2:7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesto v hostinci.

Evanjelický preklad: Lk 2:7 I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 2:7 A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v uchýlišti.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 2:7 porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože v nocľahárni pre nich nebolo miesta.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 2:7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho (do plienok) a uložila v jasliach; pretože sa v hospode nenašlo pre nich miesta.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 2:7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila v jasliach, pretože v útulku nebolo pre nich miesta.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 2:7 a porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, lebo nemali dosť miesta tam, kde boli ubytovaní.

Preklad Nového sveta: Lk 2:7 A porodila syna, prvorodeného, a zavinula ho do plienok a položila ho do jaslí, lebo pre nich nebolo miesto na ubytovanie.

Preklad Nádej pre každého: Lk 2:7 a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jaslí, lebo v hostinci už nebolo miesta.

Ježiš bol Máriin prvorodený, čo znamená, že musela mať potom aj ďalšie deti.

Pozrime sa na vec s praktického pohľadu. Židia mali obetovať všetko prvorodené Pánovi, samozrejme nešlo o ľudské obety – zabíjanie novorodeniatok ako u niektorých susedných kmeňov. To že Židia obetovali (mali obetovať) všetko prvorodené, je dostatočne známe, viď napríklad:

Ekumenický preklad: Ex 13:2 Zasväť mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí, alebo z dobytka. Je to moje!

Katolícky preklad: Ex 13:2 Zasväť mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či už u ľudí alebo u dobytka! To bude moje.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Ex 13:2 "Zasväť mi spomedzi Izraelcov všetko prvorodené, prvotiny materského lona. Či je to človek alebo zviera, patrí mne."

Evanjelický preklad: Ex 13:2 Zasväť mi u Izraelcov všetko prvorodené; všetko, čo otvára život matky u ľudí i u dobytka, je moje.

Preklad Jozefa Roháčka: Ex 13:2 Posväť mi všetko prvorodené, čo otvára jakýkoľvek život medzi synmi Izraelovými jako u ľudí tak i u hoviad; to je moje.

Preklad Miloša Pavlíka: Ex 13:2 Posväť mi všetko prvorodené, prebárajúce každú maternicu medzi deťmi Isráéla, medzi ľuďmi aj medzi dobytkom; ono patrí mne.

Preklad Nového sveta: Ex 13:2 Zasväť mi každého prvorodeného mužského rodu, ktorý otvára každé lono, medzi synmi Izraela, medzi ľuďmi a zvieratami. Je môj.“

Takže otázka je, či mali Židia čakať, až kým sa nenarodí druhé dieťa, alebo mohli hneď prvé dieťa

označiť za prvorodené? Odpoveď je jednoduchá. Samozrejme dieťa je prvorodené bez ohľadu na to, či potom ešte boli nejakí súrodenci. Navyše výraz "prvorodený" bol spojený s výrazom "otvárať lono". Považujme ich za synonymá. Výrazy ktoré je možné vo vetách zamieňať. Taktiež si musíme uvedomiť, že prvorodenstvo malo vtedy podstatne väčší význam ako dnes, takže preto sa v evanjeliu zdôrazňuje, že Ježiš bol prvorodený.

 

 

História:

Táto dogma trvalého panenstva prechádzala mnohými diskusiami až do neskorého 4. storočia. Prvé zmienky o trvalom panenstve sa pravdepodobne objavujú v nekánonickom Jakubovom protoevanjeliu datovaného do polovice druhého storočia:

JakEv 9:1 Veľkňaz povedal Jozefovi: „Na teba padol los, aby si si vzal pannu zasvätenú Pánovi a chránil mu ju.“

Rímsky právnik a cirkevný otec Tertullianus (c.155–c.222) popieral panenstvo Márie po Ježišovom pôrode. Cirkevný učiteľ a teológ Origenes (185 – 254) presadzoval trvalé panenstvo. Alexandrijský patriarcha Atanáz Alexandrijský (c.295-373) silne hájil Máriine panenstvo po pôrode. Krátko na to biskup v Caesarei a autor mnohých teologických spisov Bazil Cézarejský (c.330-379) prijal Máriine trvalé panenstvo a tvrdil, že to odráža všeobecnú mienku veriacich aj keď to on nepovažoval za dogmu. Helvidius (c.340-c.390), Eunomius z Kyziku (c.335-c.393), jeden z vodcov arianizmu a Jovinian (?-405), odporca kresťanského asketizmu, popierali trvalé panenstvo, zatiaľ čo významný teológ Ambróz Milánsky (c.337-397), autor Vulgáty Hieronym (c.347-420), a hipponský biskup a významný teológ Augustín z Hippa (354-430) ho horlivo hájili. Rozšírením kláštorov a rehoľného hnutia sa rozšírili i názory trvalého panenstva a postupne sa prijalo učenie o trvalom panenstve Márie, ktoré bolo univerzálne propagované v liturgickom živote cirkvi. Oficiálne materiály na 5. ekumenickom koncile v Konstantinopole v roku 553 spomínajú Máriu ako trvalú pannu – "Ἀειπάρθενος-Aeiparthenos". Neskôr na Lateránskom koncile v roku 649 bolo vydané dôležité prehlásenie potvrdzujúce Máriine celoživotné panenstvo: „Ak niekto ... oddane a náležite nevyzná, že Mária, navždy panna a nepoškvrnená, je matka Boha a že vskutku počala z Ducha svätého, bez ľudského semena, Boha - Slovo samotné, ktoré sa pred vekmi narodilo z Boha Otca a umožnilo mu narodenie sa bez poškvrnenia, a že jej panenstvo zostalo rovnako nepoškvrnené po pôrode, nech je zatratený. “
Dogma o ustavičnom Máriinom panenstve bola síce ustanovená na lateránskom koncile v roku 649, ale tento koncil bol len miestnym stretnutím talianskych biskupov s hosťujúcimi biskupmi z Afriky. Ostatný vtedajší cirkevný svet tam nebol zastúpený, preto tento koncil nemožno považovať za všeobecný a učenie o trvalom Máriinom panenstve nemožno považovať za záväznú dogmu. Takto to charakterizujú i v dnešnej dobe mnohí autori Rímskokatolíckej cirkvi ako napríklad P. M. Minařík: Mariánská dogmata, str. 17.

 

 

Názory kresťanských pisateľov:

Origenes (185 – 254) bol cirkevný učiteľ a teológ:

„Lebo ak Mária, ako tí, čo vyhlasujú, ktorí so zvučnou mysľou ju ospevujú, že nemala iného syna okrem Ježiša a navyše Ježiš hovorí svojej matke, Žena, hľa tvoj syn,' a nie `hľa ty máš aj tohto syna,' potom, On jej vlastne povedal, Hľa, ja som Ježiš, ktorého si skutočne nosila(porodila).' Nie je toto prípad, keď každý kto je dokonalý, už nežije sebe, ale Kristus žije v ňom; a ak Kristus žije v ňom, potom je o ňom povedané Márii, Hľa tvoj syn Kristus.' aký postoj, potom nám musí umožniť vykladať vzácnym spôsobom túto prácu, hoci to má byť zverené pozemskej pokladnici bežnej reči, z písma, ktoré každý okoloidúci dokáže prečítať a ktoré môžu byť vypočuté, keď sa číta nahlas kýmkoľvek, komu sa to prenáša jeho pozemským ušami?“ (Komentár na Jána,I:6)

Atanáz Alexandrijský (c.295-373)bol alexandrijský patriarcha:

„Preto, nechajte tých, ktorí popierajú, že Syn je od Otca podľa prirodzenosti a pravý Jeho podstate, popierajú tiež, že On si vzal pravé ľudské telo z Márie Navždy-Panny; lebo v nijakom prípade to nebol zisk pre nás ľudí, či toto Slovo nebolo pravdivé a prirodzene Synom Božím, alebo toto Slovo nebolo pravdivé, ktoré On prijal.“ (Orácie proti Arianom, II:70)

Ján Chryzostom (c.347-407) bol arcibiskupom v Konštantínopole:

„A keď si ju vzal, nepoznal ju, kým neporodila jej prvorodeného Syna.' On tu použil slovo "kým",' nie aby ste podozrievali, že potom ju poznal, ale oznámil vám, že pred pôrodom Panna bola úplne nedotknutá mužom. Ale prečo potom sa môže povedať, že on použil slovo "kým"? Pretože je zvyčajné v Písme robiť tak a použiť tento výraz bez odvolávania sa na limitovaný časový úsek. Pretože ak s úctou k arche je podobne povedané- krkavec sa nevrátil, kým sa zem nevysušila.' a stále sa nevrátil aj po tomto čase. A keď čo sa týka Boha, tiež Písmo hovorí," Ty si od vekov", neuzatvára časové limity v tomto prípade. A znova, keď sa ohlasuje evanjelium vopred a hovorí- V jeho dňoch bude spravodlivosť prekvitať a hojnosť pokoja, kým sa mesiac nepominie,' týmto sa neurčil limit tomuto úseku doby spravodlivosti v stvorení. Tak potom tu podobne sa používa slovo "kým," aby sa spresnilo, čo bolo pred narodením, ale to čo sa stalo následne, nám ponecháva urobiť uzávery.;

"Takto, čo bolo potrebné pre vás sa naučiť o Ňom, to On povedal o sebe; že táto panna nebola dotknutá mužom až do jeho narodenia; ale že to oboje bolo chápané ako dôsledok predchádzajúceho stanoviska, a bolo uznané, toto v jeho slovnom zvrate on ponecháva vám, aby ste chápali; menovite, že nie dokonca po tomto sa ona stala matkou a bola zarátaná hodnou nového druhu pôrodných bolestí a nosenia dieťaťa tak zvláštne, mohol by ten spravodlivý muž vôbec byt schopný obcovať s ňou. Pretože keby ju bol býval poznal, a podržal si ju na pozícii jeho manželky, ako je možné, že náš Pán ponecháva ju ako neochránenú, a nemajúcu žiadne deti, Jeho učeníkovi a prikazuje mu vziať si ju do jej vlastného domu? Ako potom môže niekto povedať- Sú Jakub a ostatní nazvaní jeho bratmi? Podobným spôsobom ako Jozef sám mal byť manželom Márie. Lebo mnohým boli panenské blany (závoje) poskytnuté, aby toto narodenie, ktoré bolo také, aké bolo, mohlo byť na čas zaclonené. Prečo dokonca Ján ich tak nazval, hovoriac, že ani jeho bratia mu neverili.“ (Evanjelium podľa Matúša, V:5)

Gregor Nysský (c.330-395) patrí k významným svätcom kresťanského staroveku na východe. Bol biskupom v Nysse:

„Ale tí, ktorí podľa panenstva upustili od tohto procesu, vtiahli seba do hraničnej línie smrti a skrze ich vlastný skutok skontrolovali jeho posun; oni urobili seba samých, vskutku, hranicou medzi životom a smrťou a bariérou tiež, ktorá ho kríži(prieči). Ak potom smrť nemôže prejsť až za panenstvo, ale nachádza svoju silu kontrolovanú a otrasenú tam, je dokázané, že panenstvo je silnejšia vec než smrť a že telo je správne pomenované neumierajúce, ktoré nepožičiava jeho službu umierajúcemu svetu, ani nestrpí stať sa nástrojom následníctva umierajúcich stvorení. V takom tele táto dlhá nezlomená životná dráha umierania a smrti, ktorá zasiahla medzi prvého človeka a životy z panenstva, ktoré boli vedené, je prerušené. To by vskutku nemohlo byť, aby smrť mala prestať jestvovať tak dlho ako ľudstvo manželstvom bolo uskutočnené tiež; on kráčal cestou života so všetkými predchádzajúcimi generáciami; on začal s každým novorodeným dieťaťom a sprevádzal ho do konca: ale on našiel v panenstve bariéru, aby prešiel, čo bolo nemožným činom.“ (Na Panenstvo, 13)

Epifánius zo Salaminy (c.310–403) bol biskupom v Salamise:

„Boží Syn...bol narodený dokonale zo svätej Márie navždy panny z Ducha Svätého...“ (Dobre zakotvený človek, 120)

Bazil Cézarejský (c.330-379) bol biskup v Caesarei a autor mnohých teologických spisov:
„Priatelia Kristovi, netolerujte správy, že Matka Božia niekedy prestala byť pannou.“ (Homília v Sanctum Christi generationem, 5)

Ambróz Milánsky (c.337-397) bol významným teológom:

„Napodobňujte ju, sväté matky, ktorú v jej jedinom drahom milovanom Synovi vyformovala tak veľký príklad materskej cnosti; pretože ani vy, drahé deti, ani Panna, nehľadali útechu byť schopní porodiť ďalšieho Syna. (Kresťanom vo Vercellae, List 63:111)

Hieronym (c.347-420), bol autorom Vulgáty:

„Ale keďže nepopierame, čo je napísané, tak ale predsa odmietame, čo napísané nie je. Veríme, že Boh bol zrodený z panny, pretože to čítame. Že Mária sa vydala potom ako porodila, neveríme, pretože to nečítame. Áno nehovoríme, že toto zavrhuje manželstvo, pretože panenstvo samo osebe je ovocím manželstva; ale pretože tu máme do činenia so svätými, nesmieme súdiť nerozvážne. Ak pripustíme možnosť ako štandard pre posudzovanie, mohli by sme tvrdiť, že Jozef mal niekoľko žien, pretože aj Abrahám mal a tak mal aj Jakub a že Pánovi bratia boli potomstvom týchto žien, myšlienku, ktorú niektorí zastávajú tvrdohlavo, čo pramení z opovážlivosti, nie zo zbožnosti. Hovoríte, že Mária nepokračovala v panenstve: Ja stále viac tvrdím, že samotný Jozef kvôli Márii bol panic, aby z panenského manželstva bol zrodený panenský syn. Pretože ak svätý človek nepodlieha pripočítaniu cudzoložstva (smilstva), a nikde sa nepíše, že mal inú ženu, ale bol opatrovníkom Márie, ktorú si mal vziať za ženu, radšej ako jej manžel, záverom je, že on, ktorý bol hodný menovať sa otec Pána, zostal panicom.“ (Nepretržité Panenstvo Márie Proti Helvediovi, 21)

Augustín z Hippa (354-430), od roku 395/6 hipponský biskup a významný teológ:
„Jej panenstvo tiež samotné bolo z tohto dôvodu viac potešujúce a prijateľné, v tom to nebolo, že Kristus bol počatý v nej, zachránil ju vopred od manžela, ktorý by to narušil, ale predtým, ako bol počatý, zvolila si to, už vtedy sa zasvätila Bohu, ako toho, z ktorého mal byt narodený. Toto je vyjadrené slovami, ktoré Mária povedala ako odpoveď anjelovi, ktorý jej oznamoval o jej počatí ; Ako,' odvetila, sa to môže stať, veď ja muža nepoznám?' čo zaiste by nepovedala, ak by predtým nedala Bohu sľub panenstva. Ale pretože zvyky Izraelitov, to ešte odmietali, ona bola sľúbená spravodlivému mužovi, ktorý by si nevzal od nej nič násilím, ale skôr chránil ju pred násilnými osobami, čo ona už sľúbila. Hoci, aj keby bola povedala len toto, Ako sa to stane ?' a nedodala by, "veď ja muža nepoznám,' určite by nebola odpovedala, ako, keďže mala porodiť jej prisľúbeného Syna, ak by sa bola vydala s cieľom pohlavného spojenia. Ona mohla mať zakázané tiež zostať pannou, aby v nej stupňovaním zázraku Syn Boží mal prijať podobu sluhu, ale byť vzorom svätým, panna, ak to nemalo byt myslené, že ona sama potrebovala byt pannou, ktorá docielila počať dieťa dokonca bez pohlavného styku, zasvätila svoje panenstvo Bohu, keď ako ešte nepoznala, čo by mala počať, aby napodobnenie nebeského života v pozemskom a smrteľnom tele by sa malo uskutočniť zo sľubu, nie z príkazu; skrze lásku vo vyberaní, nie skrze potrebu robiť službu. Takto Kristus tým, že sa narodil z panny, ktorá predtým než poznala, kto sa to má z nej narodiť, sa rozhodla pokračovať v panenstve, rozhodla sa radšej schváliť, ako odmietnuť sväté panenstvo. A takto, dokonca v jej ženskosti, v ktorej On si vzal podobu sluhu, Jeho vôľou bolo, aby panenstvo bolo slobodné.“ (O Svatom Panenstve, 4)

Peter Chrysologus (c.380-c.450) bol biskupom v Ravenne:

„Kde sú tí, ktorí si myslia, že Panenské počatie a porodenie jej dieťaťa sa podobá tým u iných žien? Lebo tento posledný prípad je jedinečný na zemi a ten Panenský je jedinečný v nebi. Ten jeden prípad je prípad božej moci; ten druhý ľudskej slabosti. V prvom prípade tu telo podlieha vášni; v tom druhom v pokoji Ducha Božieho a v pokoji ľudského tela. Krv bola pokojná, a telo užasnuté; jej pohlavné orgány boli ponechané odpočinku, a jej celé lono bolo nehybné počas návštevy Svätého, až kým Tvorca tela mohol vziať na seba telesný odev, a kým On, ktorý neprišiel iba obnoviť zem k človeku, ale tiež dať mu nebo, sa mohol stať nebeským Človekom. Táto Panna počne, Tá Panna porodí dieťa a zostane pannou.“ (Kázeň 117)

Pápež Lev Veľký (400-461):

„A skrze nové narodenie On bol manželské dieťa, počatý z Panny, narodený z Panny, bez otcovskej túžby, bez poranenia materskej cudnosti: pretože také narodenie, aké nepoznalo nijakú poškvrnu ľudského tela, sa stalo Človekom, ktorý sa mal stať Spasiteľom ľudí, pokiaľ vlastnil v sebe prirodzenosť ľudskej podstaty. Pretože keď sa narodil Boh v tele, Boh sám bol tým Otcom, keďže archanjel svedčil Požehnanej Panne Márii: pretože Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni: a preto to, čo sa má z teba narodiť sa bude volať, Synom Božím.' Pôvod je rozličný, ale prirodzenosť podobná: nie skrze styk s mužom, ale mocou Božou to bolo spôsobené: ako Panna počala, ako Panna porodila a ako Panna zostala.“ (Na Sviatok Narodenia, Kázeň 22:2)

Ján Damascénsky (c.652-c.749) bol kňazom, cirkevným učiteľom, teológom, rečníkom, filozofom, historikom, exegétom i básnikom:

„Navždy panenská žena takto zostáva dokonca po pôrode stále pannou, nikdy v žiadnom čase do smrti nemala styk s mužom. Lebo hoci je napísané, a nepoznal ju kým nepočala jej prvorodeného syna, pamätajte, že on ktorý je splodený ako prvý je prvorodený aj keď je splodený ako jediný. Lebo slovo `prvorodený' znamená, že bol narodený ako prvý, ale vôbec nenaznačuje na ďalšie narodenia. A slovo `kým` naznačuje ohraničenie stanoveného času, ale nevylučuje nasledujúci čas. Pretože Pán hovorí, A hľa, Ja som s vami vždy, až do konca sveta, čo neznamená, že sa On oddelí od nás na konci vekov. Apoštol boží, vskutku, hovorí, A tak budeme vždy s Pánom, znamenajúc po všeobecnom vzkriesení.“ (Orthodoxná Viera, 4:14)

 

 

Záver:

Mária by v žiadnom prípade nepoškvrnila sama seba tým, že by mala sexuálny vzťah s Jozefom jej manželom. Neexistuje jediný racionálny, ani biblický dôvod, prečo by Mária mala byť pannou po celý život. V žiadnom prípade by nebola neverná Bohu, pretože bola manželka Jozefa. A práve naopak, máme dôvod domnievať sa, že mala sexuálny vzťah s Jozefom po Ježišovom narodený a aj iné deti. Slová "brat", "nevlastný brat""bratranec" znejú v hebrejčine a aramejčine síce rovnako, no pisatelia v gréčtine, to už vedeli rozlišovať. Treba si uvedomiť, že existencia, či neexistencia Ježišových bratov, alebo Máriino trvalé panenstvo nie je podstatné pre tvoje spasenie. Nemôže nijako tvoje spasenie ovplyvniť! Je to len ďalšia nezmyselná dogma, ktorá delí kresťanov.

 

 

Zdroje:

Diskusné fóra:

http://www.upc.uniba.sk/index.php/forum/34-nabozenske-otazky/78853-panenstvo-marie

Články:

http://www.dobreslovo.sk/data/2011/ponuka-na-citanie-a-stiahnutie/citaj-ponuka-na-citanie-a-stiahnutie-2/maria/15-maria/

http://2fish.co/sk/church/mary/perpetual-virginity-of-mary/

http://odpovede.0catch.com/Bratia.pdf

http://www.hladas.sk/referat.php/bola-panna-maria-pannou-po-cely-zivot-/8/11140

http://bigg.host.sk/teologia/virgin.htm

http://www.maria.sk/sites/default/files/files/Ucenie_tradicie_cirkvi.pdf

http://www.mediasvatava.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=127:panna-maria-matka-pana-jeia&catid=7&Itemid=33

http://sk.wikipedia.org/wiki/Panna_M%C3%A1ria

http://www.kcho.sk/?page_id=54

http://christianfreeman.wordpress.com/2009/01/12/frederick-forkrist-jezisovi-surodenci-bratia-ci-bratranci/

Cudzojazyčné:

http://www.gotquestions.org/perpetual-virginity-Mary.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_virginity_of_Mary

Iné:

http://www.katechizmus.sk/

Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I.  od: Dus Jan A.