Dočasné nebo a peklo

Úvod Eschatológia Prechodný stav 5 Dočasné nebo/peklo

Hlavný argument zástancov teórie dočasného neba a pekla:

Vo Svätom Písme sa píše, že od Kristovho vzkriesenia a nanebovstúpenia už podsvetie nie je ďalej miestom pre duše tých, ktorí budú spasení. Do času, kedy bol Kristus vzkriesený, predstavoval Šeol/Hádes miesto pre duše všetkých. Po Kristovom vzkriesení, už toto miesto, nie je viac spomínané ako miesto pre vykúpených. V liste Korinťanom sa píše:

Ekumenický preklad: 2 Kor 12:2-4 Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi — či už v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku — či už v tele, či mimo tela, neviem, Boh to vie —bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.

Katolícky preklad: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi - neviem, či v tele, či mimo tela, tiež neviem, to vie Boh, - uchvátený až do tretieho neba. A viem, že tento človek - zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh, - bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi – či v jeho tele? Neviem. Či mimo jeho tela? Neviem. Boh to vie – tento človek bol uchvátený do tretieho neba. A viem, že tento človek – zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh – bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.

Evanjelický preklad: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred štrnástimi rokmi – či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba. A poznám toho istého človeka – či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie – že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 12:2-4 Znám človeka v Kristovi - pred štrnástimi roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba. A znám takého človeka - či v tele, či krome tela, neviem; Bôh vie -,že bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré nesmie človek hovoriť.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 12:2-4 Znám človeka v Kristovi, pred štrnástimi rokmi (či v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie), takého, že bol zachvátený až ku tretiemu nebu; a znám takého človeka (či v tele či mimo tela, neviem, Boh vie), že bol zachvátený do raja a počul nevyrieknuteľné výroky o veciach, o ktorých človekovi nie je dovolené prehovoriť.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 12:2-4 Viem o istom človeku v Kristu, že bol pred štrnástimi rokmi vychytený až do tretieho neba. Či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem. Boh vie. A viem o tom istom človekovi, či to bolo v tele a či mimo tela, neviem, Boh vie – že bol vychytený do raja a počul nevýslovné reči, ktoré človeku neslobodno vypovedať.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 12:2-4 Poznám istého človeka v Kristu, ktorý pred štrnástimi rokmi, - či v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, – uchvátený bol do tretieho neba. A poznám toho istého človeka, – či v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, – že bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie vysloviť.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 12:2-4

Preklad Nového sveta: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v spojení s Kristom, ktorý pred štrnástimi rokmi – či v tele, neviem, alebo mimo tela, neviem, Boh vie – bol ako taký vytrhnutý do tretieho neba. Áno, poznám takého človeka – či v tele, alebo oddelene od tela, neviem, Boh vie –že bol vytrhnutý do rajaa počul nevysloviteľné slová, o ktorých nie je zákonné človeku hovoriť.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 12:2-4 Pred štrnástimi rokmi som bol vo vytržení vzatý do neba. Či to bolo videnie alebo skutočnosť, na to sa ma nespytujte, to vie len Boh. Ale tak či onak bol som v raji a počul som ohromujúce veci. Nedá sa to vysvetliť ani opísať.

Tieto verše ukazujú, že raj a tretie nebo je to isté miesto. Aby nešlo len o osamotený citát, pozrime sa na viac veršov zo Svätého Písma:

Ekumenický preklad: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Katolícky preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Do výšav vystúpil, so sebou odviedol zajatcov, ľuďom dal dary. A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Evanjelický preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary. Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sostúpil do hlbších častí ako je zem? Ten, ktorý to sostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 4:8-10 preto vraví: Vystúpil do výšky, zajaté priviedol zajatectvo a ľuďom dal dary – no čo je to, že vystúpil, ak nie, že aj zostúpil do nižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil vysoko nad všetky nebesá, aby naplnil všetky veci;

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 4:8-10 Preto hovorí (Písmo): Keď vystupoval na nebesia, viedol so sebou zástup zajatých. Ľuďom dal veľké dary. To že vystúpil, čo iné znamená, ako že aj bol zostúpil do najnižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil ponad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 4:8-10 preto hovorí: Keď vystúpil na výsosť, viedol zajatcov. Ľuďom dal dary. Čo iného však znamená, že vystúpil, ako že aj bol zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Biblia LOGOS: Ef 4:8-10

Preklad Nového sveta: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Keď vystúpil do výšin, odviedol zajatcov; dal dary [v podobe] ľudí.“ Čo iné teda znamená výraz „vystúpil“ ako to, že tiež zostúpil do nižších oblastí čiže na zem? Práve ten, ktorý zostúpil, je tiež ten, ktorý vystúpil ďaleko nad všetky nebesia, aby dal plnosť všetkému.

Preklad Nádej pre každého: Ef 4:8-10 Už Dávid povedal o Kristovi takéto proroctvo: Keď sa po svojom vzkriesení a víťazstve nad satanom Kristus vráti do neba, prinesie ľuďom dary. Všimnite si, že je tu reč o návrate. To znamená, že musela predchádzať cesta opačným smerom -- z nebeských výšin do najhlbších končín zeme. Ten, ktorý zostúpil dolu, je ten istý, čo vystúpil hore, aby naplnil celý vesmír.

Pri svojom vystúpení vo verši 8 vzal so sebou duše, dosiaľ prebývajúcich dolu v podsvetí. Sväté Písmo hovorí, že vzal zajatých, teda vzal zajatých a s nimi vystúpil hore. A kto boli tí zajatci? No tí, čo majú byť spasení a boli zajatí podsvetím.Pavol tiež píše:

Ekumenický preklad: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť.Ťahá ma to na obe strany: Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Katolícky preklad: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa výhodnejšie,zasa zostať v tele je potrebnejšie pre vás.

Evanjelický preklad: Flp 1:21-24 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. Ale ak (ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Jozefa Roháčka: Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.

Preklad Miloša Pavlíka: Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a umrieť zisk; no ak žiť v mäse, to mi je úžitkom práce, a čo si mám vyvoliť, neviem. No som zvieraný od tých dvoch vecí, majúc túžbu za uvoľnením a aby som bol s Kristom, [lebo] to je o veľmi veľa lepšie, no vzhľadom na vás je nutnejšie v mäse ďalej ostávať;

Preklad Štefana Porúbčana: Flp 1:21-24 Mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Keďže však žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, ani neviem, čo si vybrať. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa rozpadnúť a byť s Kristom, a to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Preklad Bohuslava Košu: Flp 1:21-24 lebo mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Ale ak žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si voliť. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa odobrať a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Biblia LOGOS: Flp 1:21-24

Preklad Nového sveta: Flp 1:21-24 Veď žiť v mojom prípade je Kristuszomrieť zisk. Keby som mal ďalej žiť v tele, tak je to ovocie mojej práce – a predsa neviem, čo si mám vybrať. Som pod tlakom týchto dvoch vecí; ale po čom naozaj túžim je to, aby som bol vyslobodený a aby som bol spolu s Kristom, lebo to je istotne omnoho lepšie. Pre vás je však nutnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Nádej pre každého: Flp 1:21-24 Lebo Kristus je pre mňa všetkým, a tak môj život je Kristus, a smrť bude pre mňa ziskom. Pravda, ak zostanem nažive, mohol by som ešte mnohých priviesť k nemu. Takže, keby som si mal možnosť zvoliť, sám neviem, čomu by som dal prednosť: zomrieť a byť s Kristom (to by ma lákalo najväčšmi), alebo žiť ďalej kvôli vám, čo by bolo potrebnejšie.

Žiada si zomrieť a byť s Kristom. V 2. liste Korinťanom používa silné slová, aby vyjadril svoju dôveru, že vysťahovať sa z tela je toľko ako odísť domov k Pánovi.

Ekumenický preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána.Preto či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.

Katolícky preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána;lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 5:6-9 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme ako v exile, vzdialení od Pána,lebo kráčame vo viere, a nie v jasnom videní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z nášho tela a ísť bývať s Pánom.A tak, či ostávame v tomto tele, alebo či ho musíme opustiť, túžime sa mu páčiť.

Evanjelický preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, lebo žijeme vierou, a nie videním! Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 5:6-9 Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy spokojní a vieme, že súc nasťahovaní v tele, sme vysťahovaní od Pána (veď chodíme vo viere, nie vo videní); nuž, sme spokojní a radšej by sme si priali vysťahovať sa z tela a nasťahovať sa k Pánovi; preto sa tiež, či sme nasťahovaní a či vysťahovaní, horlivo usilujeme byť jemu príjemní.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 5:6-9 Žijeme totiž podľa viery, nie podľa toho, čo vidíme. Sme však dobrého ducha a radšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali do domu Pánovho. Preto nám na tom záleží, či v domove, či mimo domova, aby sme sa Jemu páčili.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 5:6-9

Preklad Nového sveta: 2 Kor 5:6-9 Preto sme vždy dobrej mysle a vieme, že zatiaľ čo sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou, nie videním. Ale sme dobrej mysle a páčilo by sa nám, keby sme boli radšej vzdialení od tela a boli doma u Pána. Preto je naším cieľom tiež to, aby sme mu boli prijateľní, či už sme u neho doma, alebo sme u neho neprítomní.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 5:6-9 Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus. Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou. Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána. Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti.

Veriaci sú s Kristom, sú doma u Pána, preto musia byť tam, kde je Kristus. Nuž a kde je Pán Ježiš Kristus? V podsvetí? Nie. Vieme, že Pán nie je v podsvetí:

Ekumenický preklad: Sk 2:27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

Katolícky preklad: Sk 2:27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 2:27 Lebo moju dušu nenecháš v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.

Evanjelický preklad: Sk 2:27 pretože neprenecháš ma ríši smrti a svojmu Svätému nedáš vidieť porušenie;

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 2:27 lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti ani nedáš svojmu Svätému vidieť porušenie.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 2:27 pretože moju dušu nezanecháš v háde ani nedáš svojmu milosrdnému zakúsiť skazu;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 2:27 lebo mi dušu nezanecháš v podsvetí, ani nedáš Svätému svojmu uzrieť porušenie.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 2:27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí, ani nedáš tvojmu zbožnému uzrieť porušenie.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 2:27

Preklad Nového sveta: Sk 2:27 lebo nenecháš moju dušu v hádese, ani nepripustíš, aby tvoj verne oddaný videl porušenie.

Preklad Nádej pre každého: Sk 2:27 Nezanecháš ma v ríši smrti a nedopustíš, aby sa telo tvojho vyvoleného rozpadlo na prach.

Je po pravici Božej. A keďže duše veriacich sú s Pánom, musia byť tam, kde je aj on. Ježiš prehlásil jasne a zreteľne, že brány "Hádesu" nepremôžu jeho cirkev:

Ekumenický preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Katolícky preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremôžu.

Evanjelický preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 16:18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 16:18 a vravím ti aj ja, že ty si Peter. A na tejto skale zbudujem svoje zhromaždenie, a brány hádu ho nezdolajú;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 16:18 A ja ti hovorím: „Ty si Skala (čiže Peter) a na tejto Skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 16:18 Ja ti však tiež hovorím: Ty si Peter a na tejto skale vybudujem svoje zhromaždenie, a brány podsvetia ho nepremôžu.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 16:18 A ja ti hovorím, že ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a brány podsvetia ju nepremôžu.

Preklad Nového sveta: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tom skalnom masíve postavím svoj zbor a brány hádesu ho nepremôžu.

Preklad Nádej pre každého: Mt 16:18 Ty si Peter, to znamená Skala. Na tejto skale vybudujem svoju cirkev a nijaká diabolská moc ju nezničí.

Nie, ani Šeol/Hádes nezadrží ani jedného z veriacich, spasených, svätých tej doby. Spravodliví, veriaci z obdobia pred Kristom, museli ísť preto do podsvetia, lebo ich hriechy ešte neboli odstránené. To sa udialo až keď bol ukrižovaný:

Ekumenický preklad: Hebr 9:26 Veď ináč by bol musel od založenia sveta trpieť mnohokrát. On sa však zjavil teraz na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech.

Katolícky preklad: Hebr 9:26 Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech:

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 9:26 Inak by bol musel trpieť už viackrát od stvorenia sveta. On sa však teraz, na konci vekov, zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech.

Evanjelický preklad: Žid 9:26 Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. A On sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou zahladil hriech.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 9:26 keďže by bol musel mnoho ráz trpieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 9:26 lebo potom by bol musel od založenia sveta veľa ráz trpieť; lenže on je zjavený raz pri skončení vekov na odpratanie hriechu jeho obeťou,

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 9:25b-26 lebo tak by bol musel už viac ráz trpieť od začiatku sveta. On sa však len raz zjavil so (svojou) obeťou na konci vekov, aby odstránil hriech.

Preklad Bohuslava Košu: Žid 9:26 Veď inak by bol musel často trpieť od založenia sveta. Takto sa on však zjavil raz, pri skončení vekov, aby odstránil hriech svojou obeťou.

Preklad Biblia LOGOS: Žid 9:26

Preklad Nového sveta: Hebr 9:26 Inak by musel často trpieť od založenia sveta. Teraz sa však zjavil raz navždy pri závere systémov vecí, aby odstránil hriech tak, že obetoval sám seba.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 9:26 Inak by musel trpieť mnohokrát od stvorenia sveta. Ale on prišiel až teraz, aby raz navždy svojou obeťou zmazal hriech.

Až vtedy, keď sú hriechy starozákonných svätých odstránené Kristovou obetou na Golgote, je im umožnené vstúpiť do Božej prítomnosti tak, ako prichádzajú duše vykúpených v prítomnom veku.

Sväté Písmo uvádza teda, že veriaci sú spolu s Pánom Ježišom Kristom. Ich príbytkom je tretie nebo.

Čo je teda "tretie" nebo? Jedno nebo je v súvislosti so zemskou atmosférou. To je oblasť ovzdušia:

Ekumenický preklad: Sk 14:17 no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy, a keď napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.

Katolícky preklad: Sk 14:17 ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 14:17 ale bez svedectva o sebe samom nezostával, lebo robil dobre: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a šťastím.“

Evanjelický preklad: Sk 14:17 hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 14:17 hoci aj nenechal seba bez svedoctva činiac dobre, dávajúc nám dažde z neba a úrodné časy, naplňujúc nás pokrmom a naše srdcia veselosťou.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 14:17 hoci, pravda, sám seba nenechal bez svedectva, pôsobiac dobro, dávajúc vám z neba dážde a úrodné obdobia, zasycujúc vaše srdcia potravou a veselosťou.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 14:16 ale nechal seba bez svedectvo, dobre činiac: On vám dal z neba dážď a úrodné časy a nasycuje vášho ducha pokrmom a radosťou.“

Preklad Bohuslava Košu: Sk 14:17 hoci sa nenechal neosvedčeného, keďže dobre činil, dával vám z neba dážď a úrodné časy a naplňoval vaše srdcia pokrmom a radosťou.“

Preklad Biblia LOGOS: Sk 14:17

Preklad Nového sveta: Sk 14:17 i keď nezostal bez svedectva tým, že robil dobro, keď vám dával dážď z neba a plodné obdobia a napĺňal vaše srdcia pokrmom a veselosťou.“

Preklad Nádej pre každého: Sk 14:17 ale dával o sebe vedieť tým, že konal dobro -- zosielal vám dážď z neba i úrodu v pravý čas, dával vám jedlo a napĺňal vás radosťou.“

Z ďalšieho verša sa dozvedáme o ponebeských oblastiach, v tomto prípade sú to miesta, kde sa zdržujú kniežatstvá a mocnosti zla. Ide o tzv. "Satanovu sféru":

Ekumenický preklad: Ef 6:12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.

Katolícky preklad: Ef 6:12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 6:12 Lebo nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, s duchmi zla, ktorí bývajú v nebeských sférach.

Evanjelický preklad: Ef 6:12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 6:12 Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 6:12 Veď nám niet boja proti krvi a mäsu, lež proti vládam, proti vrchnostiam, proti svetovládcom tejto tmy, proti duchovným mocnostiam zloby v nebeských miestach.

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 6:12 Veď náš boj nie je proti (ľuďom) z mäsa a krvi, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vladárom tohoto temného (sveta), proti zlým duchom vzdušného priestoru.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 6:12 Veď náš boj nie je proti krvi a mäsu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti svetovým vladárom tejto temnosti, proti duchovnej moci zla v nebeských (oblastiach).

Preklad Biblia LOGOS: Ef 6:12

Preklad Nového sveta: Ef 6:12 lebo nezápasíme s krvou a telom, ale s vrchnosťami, s mocami, so svetovládcami tejto tmy, so zlými duchovnými silami v nebeských miestach.

Preklad Nádej pre každého: Ef 6:12 Veď nezápasíme s obyčajnou ľudskou mocou, ale vedieme zápas proti silám neviditeľnej duchovnej ríše, proti mocnostiam zla a tmy, ktoré pôsobia v tomto svete.

A nakoniec tu máme charakteristika nebies, ako miesta Božej prítomnosti:

Ekumenický preklad: Hebr 8:1 Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto: máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach

Katolícky preklad: Hebr 8:1 Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého veľkňaza; ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 8:1 Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach,

Evanjelický preklad: Žid 8:1 Z povedaného je hlavné toto: máme takého Veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu Velebnosti na nebesiach

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 8:1 Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu Veličenstva v nebesiach,

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 8:1 Nuž na tých veciach, o ktorých je reč, je hlavné toto: Máme za veľkňaza takého, ktorý usadol na pravici trónu veličenstva v nebesiach

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 8:1 Toto je súhrn toho, čo (tu) hovoríme: Máme takého Veľkňaza, ktorý zasadol na pravici trónu (Božej) Veleby na nebesiach

Preklad Bohuslava Košu: Žid 8:1 Súhrn toho, čo bolo povedané, je však toto: Máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu Majestátu na nebesiach

Preklad Biblia LOGOS: Žid 8:1

Preklad Nového sveta: Hebr 8:1 Hlavná myšlienka toho, o čom teraz hovoríme, je: Máme takého veľkňaza a ten sa posadil po pravici trónu Majestátu v nebesiach

Preklad Nádej pre každého: Hebr 8:1 Z toho, čo sme povedali, vyplýva: Máme veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici Božieho trónu v nebesiach.

Toto nebo, kde sídli v nebesiach, je to "tretie" nebo, kam bol vytrhnutý, ako Pavol píše o treťom nebi v liste Korinťanom:

Ekumenický preklad: 2 Kor 12:2-4 Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi — či už v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku — či už v tele, či mimo tela, neviem, Boh to vie —bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.

Katolícky preklad: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi - neviem, či v tele, či mimo tela, tiež neviem, to vie Boh, - uchvátený až do tretieho neba. A viem, že tento človek - zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh, - bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi – či v jeho tele? Neviem. Či mimo jeho tela? Neviem. Boh to vie – tento človek bol uchvátený do tretieho neba. A viem, že tento človek – zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh – bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.

Evanjelický preklad: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred štrnástimi rokmi – či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba. A poznám toho istého človeka – či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie – že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 12:2-4 Znám človeka v Kristovi - pred štrnástimi roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba. A znám takého človeka - či v tele, či krome tela, neviem; Bôh vie -,že bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré nesmie človek hovoriť.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 12:2-4 Znám človeka v Kristovi, pred štrnástimi rokmi (či v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie), takého, že bol zachvátený až ku tretiemu nebu; a znám takého človeka (či v tele či mimo tela, neviem, Boh vie), že bol zachvátený do raja a počul nevyrieknuteľné výroky o veciach, o ktorých človekovi nie je dovolené prehovoriť.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 12:2-4 Viem o istom človeku v Kristu, že bol pred štrnástimi rokmi vychytený až do tretieho neba. Či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem. Boh vie. A viem o tom istom človekovi, či to bolo v tele a či mimo tela, neviem, Boh vie – že bol vychytený do raja a počul nevýslovné reči, ktoré človeku neslobodno vypovedať.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 12:2-4 Poznám istého človeka v Kristu, ktorý pred štrnástimi rokmi, - či v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, – uchvátený bol do tretieho neba. A poznám toho istého človeka, – či v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, – že bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie vysloviť.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 12:2-4

Preklad Nového sveta: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v spojení s Kristom, ktorý pred štrnástimi rokmi – či v tele, neviem, alebo mimo tela, neviem, Boh vie – bol ako taký vytrhnutý do tretieho neba. Áno, poznám takého človeka – či v tele, alebo oddelene od tela, neviem, Boh vie –že bol vytrhnutý do rajaa počul nevysloviteľné slová, o ktorých nie je zákonné človeku hovoriť.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 12:2-4 Pred štrnástimi rokmi som bol vo vytržení vzatý do neba. Či to bolo videnie alebo skutočnosť, na to sa ma nespytujte, to vie len Boh. Ale tak či onak bol som v raji a počul som ohromujúce veci. Nedá sa to vysvetliť ani opísať.

V týchto veršoch stotožňuje tretie nebo a raj. Právom teda predpokladáme, že to je miesto v nebi, kde radujú aj nad jedným obráteným hriešnikom:

Ekumenický preklad: Lk 15:7 Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Katolícky preklad: Lk 15:7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 15:7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Evanjelický preklad: Lk 15:7 Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 15:7 Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie, väčšia ako nad deväťdesiatdeväť spravedlivými, ktorí nepotrebujú pokánia.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 15:7 Vravím vám, že tak bude v nebi radosť nad jedným kajúcim hriešnikom väčšia ako nad deväťdesiatdeviatimi spravodlivými, ktorí nemajú potrebu pokánia.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 15:7 Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, čo robí pokánie, ako nad deväťdesiatimideviatimi spravodlivými, čo nepotrebujú pokánia.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 15:7 Hovorím vám, že tak aj v nebi bude (väčšia) radosť nad jedným hriešnikom, čo robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, čo nepotrebujú pokánia.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 15:7 Hovorím vám: Práve tak bude väčšia radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Preklad Nového sveta: Lk 15:7 Hovorím vám, že tak bude v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí nepotrebujú robiť pokánie.

Preklad Nádej pre každého: Lk 15:7 Podobne v nebi bude ešte väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý sa napraví, ako nad deväťdesiatimi deviatimi, ktorí si myslia, že nepotrebujú pokánie.“

Podľa Testamentu dvanástich patriarchov (Lévi 2) je Lévi vedený duchom Božím a v spánku (videní) ide do neba. Vidí prvé a druhé nebo a o treťom mu anjel hovorí, že v ňom bude stáť vedľa Boha.
Vo vtedajšom židovskom myslení však existoval aj systém neba so siedmymi stupňami napríklad 2. kniha Henochova – 2 Hen 8-22 alebo Izaiášovo nanebovstúpenie – IzNbv 9.

Napriek tomu, že niektoré iné spisy umiestňujú raj do siedmeho neba, tu Pavol identifikuje raj s tretím nebom. Podobná myšlienka sa nachádza aj v 2. knihe Henochovej – 2 Hen 8 a v Mojžišovej apokalypse 37:5. Ale nekánonické spisy nie sú pre nás podstatné, ide tu len o to, upozorniť na vtedajšie myslenie.

Teda 1. Nebo – zemská atmosféra, 2. Nebo – miesto zdržiavania sa zlých mocností, 3. Nebo – miesto raja, prítomnosť Božia.

Odporcovia teórie dočasného neba a pekla protiargumentujú:

Ekumenický preklad: Jn 3:13 Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

Sk 2:34-35 Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľovza podnožku tvojim nohám.

Katolícky preklad: Jn 3:13 Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

Sk 2:34-35 Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.«

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:13 Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

Sk 2:34-35 Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí: Boh prehovoril k môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy.

Evanjelický preklad: Jn 3:13 A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.

Sk 2:34-35 Dávid totiž nevstúpil na nebo, ale hovorí: Riekol Pán môjmu Pánovi: Posaď sa mi po pravici, dokiaľ Ti Tvojich nepriateľov nepoložím za podnožie.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:13 A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi.

Sk 2:34-35 Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol JeHoVaH môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:13 A do neba nie je vystúpený nikto, iba ten, ktorý z neba zostúpil, Syn človeka, ktorý je v nebi.

Sk 2:34-35 Dávid predsa do nebies nevystúpil, no sám vraví: Pán môjmu Pánovi povedal: Seď po mojej pravici, kým tvojich nepriateľov nepoložím za podnož tvojich nôh.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:13 Veď nikto nevystúpil na nebesá, okrem toho, ktorý zostúpil z nebies, Syn človeka.

Sk 2:34-35 Lebo nie Dávid vystúpil na nebo, a predsa hovorí: Riekol Pán môjmu Pánovi: Sadni si po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov tebe pod nohy, ako podnožku.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:13 Veď nikto nevstúpil do neba, okrem toho, ktorý zostúpil z neba, Syn človeka, [ktorý je v nebi].

Sk 2:34-35 Lebo nie Dávid vystúpil na nebesá, sám však hovorí: Povedal Pán môjmu Pánovi: Sadni si po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod tvoje nohy ako podnožku.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:13 Nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto z neba zostúpil – Syn človeka, ktorý je v nebi.

Sk 2:34-35

Preklad Nového sveta: Jn 3:13 Veď nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.

Sk 2:34-35 Veď Dávid nevystúpil do nebies,ale hovorí: ‚Jehova povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, dokiaľ ti nedám tvojich nepriateľov ako podnož pod nohy.“‘

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:13 Nik z ľudí vám nemôže dať také isté svedectvo ako ja, veď som prišiel od Boha.

Sk 2:34-35 A Dávid nehovoril o sebe ani vtedy, keď napísal: Boh povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy.

V prvom prípade používa Pán tento výrok pred svojou smrťou, vzkriesením a nanebovstúpením. Až pri zostúpení do podsvetia a následnom vystúpení na nebesia, boli spravodliví prenesení do tretieho neba. Keď Kristus hovoril tieto slová, ozaj ešte nikto do neba nevystúpil. Preto toto Pánove oznámenie nie je v kontradikcii so žiadnym učením. V druhom prípade sa hovorí o Dávidovi. Ale pozor, hovorí sa o jeho tele, nie duši. Dávid nevstúpil telesne na nebesia, tam vystúpil so svojim dokonalým telom iba Kristus, ktorý bol vzkriesený i telesne. Ani tieto verše nedokazujú, že veriaci nepôjdu do neba hneď po smrti.

 

 

Druhý argument zástancov teórie dočasného neba a pekla:

13. júla 1917 sa Panna Mária zjavuje trom fatimským deťom. Lucia o tom vydáva svedectvo: „Pri tomto zjavení nám Matka Božia povedala: .Obetuj­te sa za hriešnikov a často, najmä ak prinášate nejakú obetu, hovorte: ,Ježišu, z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov.' Keď Matka Božia vyslovila slová - obetujte sa za hriešnikov - rozostrela ruky, žiariace lúče vychá­dzajúce z jej rúk, zdali sa prenikať hlboko do zeme a my sme videli niečo veľké, ako ohnivé more, v ňom ponore­né čierne, spálené bytosti, zlých duchov a duše v ľud­ských podobách, ktoré vyzerali ako priesvitné žeravé uhlie. Plamene ich vymršťovali do výšky a zo všetkých strán zas padali dolu, ako plamienky pri veľkom požia­ri. Pritom vydávali také žalostné náreky, výkriky zúfal­stva a bolesti, že sme sa od hrôzy a zdesenia roztriasli. Tento pohľad trval iba okamih.“

V roku 1082 v Paríži zomrel v tých časoch známy a slávny univerzitný vedec Rajmond Diocrés. Začala pohrebná slávnosť. V okamžiku, keď sa začalo čítať ofícium za zomrelých, pri slovách „Odpovedz mi, aké veľké a početné sú tvoje hriechy,” ozval sa hlas: „Spravodlivým súdom Božím som bol obžalovaný.” Prítomní priskočili k mŕtvole a nadvihli plachtu. Mŕtvy ležal stuhnutý a nehybný, úplne bez života. Na chvíľu prerušený obrad sa opakoval. Prítomní však už bolí rozrušení a nastrašení.

Pohrebné ofícium sa začalo znova, no keď došli k miestu: „Odpovedz mi, aké veľké a početné sú tvoje hriechy,“ mŕtvy sa pred očami všetkých zdvihol a silným, jasným hlasom prehovoril: „Spravodlivým súdom Božím bol som odsúdený” a padol dole. Hrôza a strach dosiahli vrcholu. Lekári konštatovali smrť. Mŕtvola bola stuhnutá a studená. V pohrebných obradoch sa už nepokračovalo, ofícium odložili na nasledujúci deň. Nasledujúceho dňa sa obrady začali znova. Ofícium začalo znovu. Na tom istom mieste, pri čítaní “Odpovedz mi, aké veľké a početné sú tvoje hriechy,“ sa učencovo telo opäť vzpriamilo a Dr. Rajmond Diocrés s neopísateľným výrazom tváre zvolal: „Spravodlivým súdom Božím som zatratený!” Po týchto slovách mŕtvola padla a už navždy ostala nehybná.

Arcibiskup z Florencie, svätý Antonius, opisuje vo svojich spisoch nie menej odstrašujúcu udalosť, ktorá sa stala koncom pätnásteho storočia. Mladému mužovi z dobrej rodiny sa prihodilo nešťastie, že pri svätej spovedi zamlčal jeden ťažký hriech. V takomto stave pristúpil k svätému prijímaniu. Z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac odkladal priznanie a čisté z ľudských ohľadov chodil k sviatostiam. Duševne trýznený sa pokúsil umlčať svoje svedomie tým, že konal prísne kajúce skutky, zintenzívnil svoju horlivosť, takže ho považovali takmer za svätého. Keďže to už ďalej nemohol vydržať, vstúpil do kláštora. „Tu sa vyznám zo svojich hriechov a získam príležitosť činiť pokánie za spáchané svätokrádeže.“ Na nešťastie ho aj predstavený, ktorý poznal chýry o ňom, prijal ako malého svätca. Doznanie preto odložil na neskorší čas, no zdvojnásobil svoje prísne kajúcne skutky. V tomto poľutovaniahodnom stave strávil rok, po ňom prešiel druhý. Neodvážil sa vyznať nesmiernu ťarchu, ktorá ho tlačila a trýznila. Napokon mu prišla vhod smrteľná choroba. „Teraz jedným úderom priznám všetko,“ povedal si. „Prv, než zomriem, vykonám generálnu spoveď a dám si svedomie do poriadku.“ Pri spovedi vykreslil svoj duševný stav tak nejasne, že spovedník neporozumel. Svedomie ho natoľko trýznilo, že sa rozhodol spoveď na druhý deň zopakovať. Ale ešte v tú noc upadol do delíria a zomrel.

Mŕtvolu vystreli v kláštornom kostole. Pred začatím obradov predstavený poslal jedného z bratov, aby dal zvonením znamenie na začatie pohrebných obradov. Keď vstúpil do kostola, uvidel podobu mŕtveho pri oltári spútaného reťazami. Z celého tela mu žiarilo oslepujúce červené svetlo. Brat padol na kolená, oči upreté na mŕtveho. Prízrak mu povedal: „Nemodlite sa za mňa, som na celú večnosť v pekle.“ Vyrozprával o celej sérii svojich svätokrádeží a stratil sa. Predstavení odovzdali mŕtvolu správe cintorína, lebo ju nepokladali za dôstojnú cirkevného pohrebu.

Svätá Terézia z Avilly vydáva toto písomné svedectvo: „Jedného dňa, keď som bola ponorená v modlitbe, cítila som, že sa nachádzam s telom a dušou v pekle. Porozumela som, že Boh mi chcel ukázať miesto, kam by som sa dostala, keby som svoj život nezmenila. Netrvalo to dlho, ale do smrti na to nezabudnem. Vchod na miesto strašného utrpenia vyzeral ako temná, úzka pec. Kráčala som po strašne zapáchajúcom bahne, plnom ohavného hmyzu. V pozadí bol múr s tesným vchodom do priestoru, kde som bola uzavretá. Nemožno vysloviť, ani ináč vyjadriť, aké muky som musela pretrpieť. Nemožno to ani pochopiť. V duši som cítila oheň, ktorého povahu slovami neviem popísať. Súčasne sa moje telo stalo korisťou hrozných bolestí. I vo svojom pozemskom živote som trpela veľkými bolesťami, ktoré patrili podlá mienky lekára k maximálnym, aké môže Človek vydržať. Ale tie sa s utrpením pekla nedajú ani porovnať. Najhroznejšie bolo však poznanie, že tieto muky sa nezmenšujú, ani nezmierňujú a nemajú konca. Bolesti tela sú ničím v porovnaní s utrpením duše. Duša bola úplne v zajatí strachu, zúfalstva a smútku. Keď poviem, že každý okamih sa rovná smrteľnému zápasu, to je málo. Nikdy nenájdem slová, ktoré by vystihli tento vnútorný oheň, zúfalstvo i nešťastie. Nádej a útecha na tomto mieste neexistujú. Oheň a temnota obklopujú všetko. Neviem, ako sa to stalo, ale porozumela som, že to bola veľká milosť, ktorú mi Spasiteľ poskytol, aby som na vlastné oči videla, od čoho ma milosrdenstvo Božie zachránilo. Všetko, čo sa o pekle hovorí, všetko, čo sa píše, všetky hrôzy a utrpenia sú oproti skutočnosti ničím. Odvtedy, čo som okúsila utrpenie pekla, už uplynulo šesť rokov. Ešte aj dnes mi pri myšlienke na tieto udalosti tuhne krv v žilách. Ak mám pokušenie alebo bolesti, stačí spomienka na tieto okamihy, aby sa i najväčšie utrpenie zmenilo v nič. Od onoho dňa sa mi zdá každá bolesť a utrpenie úžasne ľahké, keď ich prirovnám k strašným utrpeniam pekla. Ó, Bože, na čo som len myslela, ako som vôbec mohla byť pokojná pri takom spôsobe života, ktorý by ma bol doviedol do nešťastia! Ó môj Božský Majster, buď za to naveky oslávený! Ukázal si mi, že ma viac miluješ, ako ja milujem seba samu. Táto vízia vyvoláva v mojom srdci nevysvetliteľnú bolesť, keď si pomyslím, koľko duší kráča v ústrety tomuto miestu hrôzy. Okrem toho, toto videnie vyvolalo vo mne horiacu túžbu obetovať tisíckrát svoj život, keby som mohla zachrániť hoci len jedinú dušu.“

Faustína žila v jednom z krakovských kláštorov, kde 5. októbra 1938 o 22. hodine 45. minúte zomrela. 18. apríla 1983 ju Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú. Niektoré jej spolusestry ešte žijú. Mnohé vety a zdelenia Pána Ježiša zachytila doslovne vo svojom denníku. Sestry, ktoré ju poznali a neskoršie tí, ktorí čítali jej vyše päťstostranový denník, dospeli k záverom, že jej svedectvá sú natoľko presvedčivé, že vylučujú akékoľvek pochybnosti. Niektoré z nich citujeme: „Ja, sestra Faustína, na príkaz Boží som bola v priepasti pekla, aby som dušiam oznámila a dokázala, že peklo existuje.“

„Dnes ma môj anjel strážny zaviedol do priepasti pekla. Je to miesto hrozných múk. Najväčšie utrpenie, ktoré robí peklo peklom, je strata Boha. Je to miesto ohňa, bolesti a zúfalstva, ktoré trvajú večne.“

Ďalej Faustína podrobne opisuje jednotlivé stupne utrpenia: „Píšem o tom na Boží príkaz, aby sa nijaká duša nemohla vyhovárať, že peklo neexistuje. To, čo som napísala, je iba skromný tieň skutočnosti, ktorú som videla. Jedno však môžem potvrdiť. Sú tam väčšinou duše, ktoré v peklo neverili.“

Sestra Jozefa Menéndez zomrela roku 1923. Táto španielska sestra, heroická duša za záchranu hriešnikov, musela častejšie zostúpiť do priepasti večného zatratenia. Pius XII. vlastnoručne odporučil na vydanie jej veľmi cennú knihu „Láska volá.“ Len z poslušnosti k predstaveným popísala skutočnosti, ktoré v pekle videla. Obyčajne predtým upadla do vytržení, vyzerala ako mŕtva, a o niekoľko okamžikov sa ocitla v pekle. To, čo videla, jednoducho nemožno opísať. Cítila sa akoby stlačená medzi ohnivé dosky a zo všetkých strán priklincovaná žeravými klincami. Navôkol sa ozývalo hrešenie a rúhanie. Najväčším utrpením je úzkosť a strach zatratenej duše, ktorá sa vidí odlúčená od Boha. Toto utrpenie nemožno porovnať so žiadnymi mukami. Sestra Jozefa zaznamenala i niektoré výkriky, ktoré počula na mieste zatratenia: „Najväčším utrpením je chcieť milovať, keď to nie je možné. Ostáva iba nenávisť a zúfalstvo.“ Mnohí zúfalí plačú pre bolesti v rukách. „Vy prekliate ruky, prečo ste chceli mať, čo vám nepatrí?!“ Iní sa žalujú na svoj jazyk, oči, každý preklína to, čo bolo príčinou jeho hriechu a zatratenia. „Pôžitok, ktorý si si doprial, musíš veľmi draho platiť, telo moje! Máš, čo si chcelo!“. Nie je možné opísať, ani porozumieť,“ priznáva sestra Jozefa, (sept. 1922) „aké výkriky vydávajú zo seba tie duše a ako hrozne zavýjajú! Naveky zatratené...! Ako som sa zmýlil! Som zatratený, naveky zatratený!“

Medzi ľudí, ktorí videli peklo, patrí i Pierina Galii, ošetrovateľka nemocnice Montichieri v Taliansku. Jej výpovede sú obdobné ako u osôb, ktoré sme už spomenuli. „Moje oči pozorovali hrôzu. Predo mnou šľahali hrozné plamene, cítila som zápach síry a od veľkej horúčavy som sa dusila. V plameňoch som videla zatratené duše.“

V roku 1968 zomrel najväčší mystik 20. storočia, páter Pio, ktorý mal dar vidieť a čítať v dušiach. Jednej žene, ktorú opustil muž a žil s inou, páter Pio povedal, že hoci sa dotyčný dal nahovoriť, aby na poslednú chvíľu prijal sviatosti zomierajúcich, je zatratený. Vôbec neľutoval, neučinil žiadne predsavzatie, nevyspovedal sa zo všetkých hriechov, svoje obrátenie roky a roky oddialoval. Mladíkovi, ktorý sa pýtal na osud pred pätnástimi rokmi zomrelého starého otca, poskytol páter odpoveď: „Nemôžem sa na neho pozerať, taký je ošklivý. Povaľuje sa v horiacich plameňoch.“

Svedectvá vyzerajú dôveryhodne, no odvolávať sa na ne, je iba tvrdenie proti tvrdeniu. Nemáme žiaden dôvod vyvodzovať nejaký záver na základe takýchto "zjavení".

Ekumenický preklad: Mt 24:24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených.

2 Kor 11:14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Katolícky preklad: Mt 24:24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.

2 Kor 11:14 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 24:24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, keby to bolo možné, aj vyvolených.

2 Kor 11:14 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Evanjelický preklad: Mt 24:24 Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.

2 Kor 11:14 A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 24:24 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených.

2 Kor 11:14 A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 24:24 lebo povstanú nepraví Kristovia a nepraví proroci a budú ukazovať veľké znamenia a zázraky, takže by zviedli, ak možno, aj vyvolených.

2 Kor 11:14 A nečudo – veď sám Satan sa pretvoruje na anjela svetla,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 24:24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby podľa možností zviedli aj vyvolených.

2 Kor 11:14 A nie div: sám Satan sa pretvára za anjela svetla!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 24:24 Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.

2 Kor 11:14 A nie div, lebo aj sám Satan sa pretvára za anjela svetla!

Preklad Biblia LOGOS: Mt 24:24 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli, pokiaľ možno, aj vyvolených.

2 Kor 11:14

Preklad Nového sveta: Mt 24:24 Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní prorocia budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli, ak to bude možné, aj vyvolených.

2 Kor 11:14 A niet divu, lebo sám Satan sa stále premieňa na anjela svetla.

Preklad Nádej pre každého: Mt 24:24 Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú konať také ohromujúce veci a zázraky, že takmer získajú aj mojich vyvolených.

2 Kor 11:14 Netreba sa tomu, pravda, čudovať, veď aj satan na seba často berie anjelskú podobu.

Takéto zjavenia a videnia môžu byť aj falošné, ktoré poslal Satan, aby nás poplietol a aby sme mali strach namiesto radosti, že po vzkriesení budeme mať večný život v nebi. Vieme, že aj vo Svätom Písme bol zaznamenaný príbeh, kedy sa duch vydával za proroka:

Ekumenický preklad: 1 Sam 28:3-19 Samuel zomrel a celý Izrael ho oplakával. Pochovali ho v jeho meste, v Ráme. Saul odstránil z krajiny vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov.Keď sa Filištínci zhromaždili, utáborili sa v Šunéme. Saul zhromaždil celý Izrael a s ním sa utáboril v Gilbóe.Keď Saul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa a srdce sa mu veľmi rozbúšilo.Saul hľadal radu u Hospodina, ale ten mu neodpovedal ani v snoch, ani prostredníctvom urímu, ani prostredníctvom prorokov. Svojim služobníkom povedal: Vyhľadajte mi nejakú vyvolávačku duchov, zájdem k nej a jej sa spýtam. Služobníci mu povedali: Jedna z tých, čo vyvolávajú duchov, je v Én-Dóre.Saul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, odišiel spolu s dvoma mužmi a v noci prišli k tej žene. Povedal jej: Vešti mi pomocou ducha mŕtveho. Vyvolaj mi sem toho, koho ti označím.Žena mu však odpovedala: Iste vieš, čo urobil Saul a ako vyplienil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Prečo ma chceš pripraviť o život? Chceš ma zabiť?Saul jej musel prisahať na Hospodina: Akože žije Hospodin, za toto sa ti nič zlé nestane.Žena sa spýtala: Koho ti mám vyvolať? Odpovedal: Vyvolaj mi Samuela.Keď žena uzrela Samuela, prenikavo vykríkla a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal? Veď ty si Saul!Kráľ jej povedal: Neboj sa! Čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: Akési božstvo vidím vystupovať zo zeme.Ďalej sa jej spýtal: Ako vyzerá? Odpovedala: Vystupuje akýsi starec zahalený do plášťa. Saul si uvedomil, že je to Samuel. Poklonil sa tvárou po zem a vzdal mu poctu.Samuel povedal Saulovi: Prečo ma znepokojuješ a vyvolávaš? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni. Filištínci útočia proti mne, Boh sa odo mňa odvrátil a neodpovedá mi už ani prostredníctvom prorokov a snov. Zavolal som ťa, aby si mi povedal, čo mám robiť.Samuel nato odvetil: Prečo sa pýtaš mňa, keď sám Hospodin od teba odstúpil a stal sa tvojím nepriateľom?Hospodin iba koná, čo prostredníctvom mňa predpovedal. Vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu, Dávidovi.Keďže si neposlúchol Hospodina a neupokojil si jeho pálčivý hnev proti Amálekom, preto s tebou Hospodin naloží dnes takto:Spolu s tebou vydá Hospodin do rúk Filištíncov aj Izrael. Zajtra budeš i so svojimi synmi u mňa. Hospodin vydá Filištíncom do rúk aj izraelské vojsko.

Katolícky preklad: 1 Sam 28:3-19 Samuel zomrel. Oplakával ho celý Izrael a pochovali ho v jeho meste, v Ráme. Šaul však odstránil z krajiny vyvolávačov duchov mŕtvych a veštcov.Filištínci sa zhromaždili, prišli do Sunamu a tam sa utáborili. Šaul zhromaždil celý Izrael a táborili v Gelboe.Keď Šaul videl tábor Filištíncov, bál sa a srdce sa mu veľmi chvelo.Šaul sa dopytoval Pána, ale Pán mu neodpovedal ani vo sne, ani pomocou urim, ani prostredníctvom prorokov.Nato Šaul povedal svojim sluhom: „Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov, pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať.“ Jeho sluhovia mu odpovedali: „Hľa, v Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov!“Nato sa Šaul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel ta s dvoma mužmi. K žene prišli v noci. I povedal: „Vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem!“Žena mu odpovedala: „Však ty vieš, čo urobil Šaul. Že vyhubil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Nuž prečo mi staviaš osídlo a chceš ma pripraviť o život?“Ale Šaul sa jej zaprisahal na Pána: „Ako žije Pán, nezastihne ťa pre túto vec nijaký trest.“Žena sa ho opýtala: „Koho ti mám vyvolať?“ Odpovedal: „Samuela mi vyvolaj!“Len čo však žena uvidela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Šaulovi: „Prečo si ma podviedol? Veď ty si Šaul!“Kráľ jej povedal: „Neboj sa! Čo vidíš?“ Žena odpovedala Šaulovi: „Ducha vidím vystupovať zo zeme.“Hovoril jej: „Ako vyzerá?“ Odpovedala: „Vystupuje starý muž, je zahalený do plášťa.“ Vtedy poznal Šaul, že je to Samuel, i sklonil sa tvárou k zemi a klaňal sa.Samuel hovoril Šaulovi: „Prečo ma znepokojuješ, že ma nechávaš vystúpiť?“ Šaul odpovedal: „Som vo veľkej úzkosti. Filištínci bojujú proti mne, Boh však odstúpil odo mňa a nedal mi odpoveď ani prostredníctvom prorokov, ani vo sne. Preto som volal teba, aby si mi oznámil, čo mám robiť.“Samuel odpovedal: „A prečo sa spytuješ mňa, keď ťa Pán opustil a stal sa ti nepriateľom?Pán ti urobil, čo predpovedal cezo mňa: Pán ti vytrhol z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi,lebo si nepočúval Pánov hlas a nesplnil si jeho hnev na Amalekitoch; preto sa stala tá vec, čo ti dnes urobil Pán.A Pán vydá s tebou aj Izraelitov do ruky Filištíncov. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou, tábor Izraelitov tiež vydá do ruky Filištíncov.“

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sam 28:3-19 Samuel bol už mŕtvy a celý Izrael ho oplakával a pochovali ho v jeho meste Rame. Šaul už predtým vyhnal z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov.Filištínci sa zhromaždili a rozložili tábor v Šuneme, Šaul zhromaždil celý Izrael a utáboril sa v Gelboe.Keď Šaul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo.Šaul sa dopytoval Jahveho, ale Jahve mu neodpovedal ani cez sny, ani cez lósy, ani cez prorokov.Vtedy Šaul povedal svojim dvoranom: „Pohľadajte mi nejakú vešticu, pôjdem sa k nej poradiť.“ Jeho dvorania mu odpovedali: „Jedna veštica je v En-Dore.“Šaul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, šiel s dvoma mužmi a ešte za noci došli k tej žene. Povedal jej: „Prosím ťa, vešti mi budúcnosť pomocou ducha zomrelého a vyvolaj mi toho, koho ti poviem!“Ale žena mu odpovedala: „Ty zaiste vieš, čo urobil Šaul, ako vykynožil v krajine vyvolávačov duchov a veštcov. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu, aby si ma zahubil?“Vtedy sa jej Šaul zaprisahal na Jahveho: „Ako je pravda, že žije Jahve, nič zlé ťa nestihne pre túto vec.“Žena sa opýtala: „Koho ti mám vyvolať?“ On odpovedal: „Vyvolaj mi Samuela!“Keď žena uvidela Samuela, nahlas vykríkla a povedala Šaulovi: „Prečo si ma oklamal? Veď ty si Šaula!“Kráľ jej povedal: „Neboj sa! Ale čo vidíš?“ Žena odpovedala Šaulovi: „Vidím akési božstvo vystupovať zo zeme.“Šaul sa jej opýtal: „Akú má podobu?“ Žena odpovedala: „Vystupuje starý muž, zahalený plášťom.“ Vtedy Šaul poznal, že to je Samuel, sklonil sa tvárou k zemi a prestrel sa pred ním.Samuel povedal Šaulovi: „Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať?“ Šaul odpovedal: „Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani cez prorokov, ani cez sny. Preto som zavolal teba, aby si mi oznámil, čo si mám počať.“Samuel povedal: „Prečo sa pýtaš mňa, keď sa Jahve odvrátil od teba a stal sa tvojím nepriateľom?Jahve ti urobil, ako ti hovoril skrze mňa: Jahve ti vytrhol kráľovstvo z ruky a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi,pretože si neposlúchol Jahveho hlas a neuspokojil si jeho planúci hnev proti Amalekovi, preto ti Jahve dnes toto urobil.Navyše, Jahve vydá s tebou do rúk Filištíncov aj Izrael. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou. Aj izraelský tábor vydá Jahve do rúk Filištíncov.“

Evanjelický preklad: 1 Sam 28:3-19 Samuel už bol mŕtvy; celý Izrael smútil za ním a pochovali ho v jeho meste Ráme. Saul odstránil zo zeme vyvolávačov duchov zomretých a veštcov. Vtedy sa zhromaždili Filištínci a utáborili v Šúnéme; Saul však zhromaždil celý Izrael a táborili na Gilbóe. Keď Saul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo. Keď sa Saul dopytoval Hospodina, Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze úrím, ani skrze prorokov. Preto Saul povedal svojim služobníkom: Pohľadajte mi ženu, vládkyňu duchov, a pôjdem sa k nej pýtať. Služobníci mu odpovedali: Hľa, v Én-Dóre je žena, vládkyňa duchov. Nato sa Saul prestrojil, obliekol si iné šaty a šiel, i dvaja mužovia s ním. Keď došli k žene v noci, povedal: Vešti mi pomocou ducha mŕtveho a vyvolaj mi toho, koho ti označím. Ale žena mu odpovedala: Veď vieš, čo urobil Saul, ako vykynožil vyvolávačov duchov a veštcov zo zeme. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu a chceš ma usmrtiť? Ale Saul jej prisahal na Hospodina: Akože žije Hospodin, pre túto vec ťa nezastihne trest.1Vtedy žena povedala: Koho ti mám vyvolať? On odpovedal: Vyvolaj mi Samuela. Keď žena zazrela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal ? Veď ty si Saul. Kráľ jej povedal: Neboj sa! Čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: Akési božstvo vidím vystupovať zo zeme. Povedal jej kráľ: Akú má podobu? Ona odpovedala: Vystupuje starý muž a odený je plášťom. Tu Saul poznal, že to bol Samuel, zohol sa tvárou k zemi a poklonil sa. Samuel povedal Saulovi: Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov, ani skrze sny. Preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo si mám počať. Samuel povedal: Prečo sa ma pýtaš, keď i Hospodin odstúpil od teba a stal sa ti nepriateľom? Hospodin učinil, ako hovoril skrze mňa; lebo Hospodin vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi; keďže si neposlúchol Hospodinov hlas a neuplatnil si Jeho pálčivý hnev proti Amálékovi, preto ti Hospodin toto dnes urobil. Hospodin vydá do rúk Filištíncov Izrael aj s tebou a zajtra budeš i so svojimi synmi so mnou. Aj izraelské vojská vydá Hospodin Filištíncom do rúk.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Sam 28:3-19 A Samuel už bol zomrel, a smútil za ním celý Izrael, a pochovali ho v Ráme, v jeho vlastnom meste. A Saul bol odstránil veštcov, ktorí vyvolávali duchov, a vedomcov zo zeme. A tedy Filištíni shromaždiac sa prišli a položili sa táborom v Šúneme. A Saul shromaždil celého Izraela, a položili sa táborom v Gilboe. A keď videl Saul tábor Filištínov, bál sa, a jeho srdce trnulo veľmi. Saul sa dopytoval JeHoVaHa, ale JeHoVaH mu neodpovedal ani skrze sny ani skrze urím ani skrze prorokov. Potom povedal Saul svojim sluhom: Vyhľadajte mi ženu, ktorá má vešteckého ducha vyvolať mŕtvych, a pojdem k nej a budem hľadať dozvedieť sa skrze ňu. A jeho sluhovia mu povedali: Hľa, žena, ktorá má vešteckého ducha, je v Endore. Vtedy sa preobliekol Saul, aby ho nepoznali, a obliekol si iné rúcho a išiel on a dvaja mužovia s ním, a prišli k žene vnoci. A povedal: Vešti mi, prosím, vešteckým duchom a vyvolaj mi hore toho, koho ti poviem. A žena mu riekla: Pozri, ty vieš, čo urobil Saul, že vyplienil veštcov a vedomcov zo zeme! Prečo ty tedy vrháš smečku na moju dušu, aby si ma pripravil o život? A Saul jej prisahal na JeHoVaHa a povedal: Ako že žije JeHoVaH, nestihne ťa trest za túto vec. Vtedy riekla žena: A kohože ti mám vyvolať? A povedal: Samuela mi vyvolaj hore. A keď uvidela žena Samuela, skríkla velikým hlasom, a riekla Saulovi: Prečo si ma oklamal, veď si ty Saul! A kráľ jej povedal: Neboj sa! Ale čo vidíš? A žena odpovedala Saulovi: Bohov vidím vystupovať zo zeme. A zase jej povedal: Akú má podobu? A riekla: Vystupuje nejaký starý muž a je odiaty plášťom. Vtedy poznal Saul, že je to Samuel, a skloniac sa tvárou k zemi poklonil sa. A Samuel riekol Saulovi: Prečo ma nepokojíš dajúc ma vyvolať hore? Na to povedal Saul: Je mi veľmi úzko, Filištíni bojujú proti mne, a Bôh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov ani skrze sny, preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo mám robiť. A Samuel odpovedal: A prečože sa ma ty pýtaš, keď odstúpil od teba JeHoVaH a stal sa tvojím nepriateľom? JeHoVaH si učinil, ako hovoril skrze mňa, lebo JeHoVaH odtrhol kráľovstvo od teba a vzal ho z tvojej ruky a dal ho tvojmu blížnemu, Dávidovi, lebo si neposlúchal hlasu JeHoVaHovho a nevykonal si pále jeho hnevu na Amalechovi. Preto ti JeHoVaH učinil túto vec tohoto dňa. A JeHoVaH vydá s tebou aj Izraela do ruky Filištínov, a zajtra budeš ty i tvoji synovia so mnou. K tomu aj tábor Izraelov vydá JeHoVaH do ruky Filištínov.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Sam 28:3-19 (A Samúél bol umrel a dali sa pre neho nariekať , všetok Isráél, a pochovali ho v Ráme, totiž v jeho meste. A vyvolávačov duchov a jasnovidcov bol Šáúl odstránil zo zeme.) Pelištím sa teda zhromaždili a pritiahli a položili sa v Šunéme; aj Šáúl zhromaždil všetok Isráél a položili sa v Gilbói. A keď Šáúl uvidel tábor Pelištím, zľakol sa a jeho srdce sa veľmi rozchvelo; i obrátil sa Šáúl s otázkou na Hospodina, ale Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny ani skrze Úrím ani skrze prorokov. Šáúl teda povedal svojim služobníkom: Pohľadajte mi ženu ovládajúcu duchov mŕtvych, nech k nej môžem zájsť, i budem vyzvedať na nej. A jeho služobníci k nemu povedali: Hľa, žena ovládajúca duchov mŕtvych je v Éndóre. Šáúl sa teda prestrojil a obliekol iné rúcha a odišiel on a s ním dvaja jeho muži a v noci prišli k tej žene; i povedal: Vešti mi, prosím, skrze ducha mŕtveho a vyveď mi, koho ti chcem povedať. A tá žena k nemu povedala: Hľa, ty vieš, čo spravil Šáúl, že vyvolávačov duchov a jasnovidcov povytínal zo zeme; prečo sa ty teda snažíš položiť pascu na moje žitie k môjmu usmrteniu? Šáúl jej teda pri Hospodinovi odprisahal výrokom: Ako že je živý Hospodin – ak ťa stretne trest za túto vec! Tá žena teda povedala: Koho ti mám vyviesť ? I povedal: Vyveď mi Samúéla. A keď tá žena Samúéla uvidela, skríkla silným hlasom a prevravela tá žena výrokom: Prečo si ma oklamal? Veď ty si Šáúl! A kráľ jej povedal: Nech sa nebojíš; ale čo vidíš? A tá žena k Šáúlovi povedala: Vidím akéhosi boha vystupujúceho zo zeme. I povedal jej: Aký je jeho výzor? A povedala: Vystupuje starý muž, zahalený plášťom. I spoznal Šáúl, že je to Samúél, i schýlil hlavu, obličaj k zemi, a poklonil sa. A Samúél k Šáúlovi povedal: Prečo si ma vyrušil vyvedením mňa? A Šáúl povedal: Je mi veľmi úzko, lebo proti mne bojujú Pelištím a Boh sa odo mňa odvrátil a neodpovedá mi už ani skrze

prorokov ani skrze sny; i zavolal som ťa, aby si mi dal na vedomie, čo mám robiť. A Samúél povedal: A prečo sa chceš pýtať mňa, keď sa Hospodin od teba odvrátil a stal sa tvojím odporcom? Áno, Hospodin si spravil podľa toho, čo prehovoril skrze mňa, áno, vytrhol Hospodin kraľovanie z tvojej ruky a dal ho tvojmu blížnemu, Dávidovi, keďže si neposlúchol na hlas Hospodina a neuplatnil si žiar jeho hnevu na Amálékovi; preto ti tohto dňa Hospodin spravil túto vec. A Hospodin aj Isráéla s tebou

vy dá v ruku Pelištím a zajtra budeš ty aj tvoji synovia so mnou; aj tábor Isráéla bude Hospodin vy dávať v ruku Pelištím.

Preklad Nového sveta: 1 Sam 28:3-19 A Samuel [predtým] zomrel a celý Izrael ho oplakal a pochovali ho v jeho meste Ráme. Saul, ten odstránil z krajiny špiritistické médiá a tých, ktorí z povolania predpovedajú udalosti. Potom sa Filištínci zhromaždili spolu a prišli a utáborili sa v Šunem. Saul teda zhromaždil celý Izrael a utáborili sa v Gilboe. Keď videl Saul tábor Filištíncov, dostal strach, a jeho srdce sa veľmi rozochvelo. Hoci sa Saul dopytoval Jehovu, Jehova mu nikdy neodpovedal ani prostredníctvom snov, ani prostredníctvom Urim, ani skrze prorokov. Nakoniec povedal Saul svojim sluhom: „Vyhľadajte mi ženu, ktorá je majsterkou v špiritizme, a pôjdem k nej a poradím sa s ňou.“ Potom mu povedali jeho sluhovia: „Hľa, v En-dore je žena, ktorá je majsterkou v špiritizme.“Saul sa teda prestrojil a obliekol si iné odevy a šiel, on a s ním dvaja muži; a prišli k tej žene v noci. Teraz povedal: „Použi, prosím, pre mňa veštenie pomocou špiritizmu a vyveď mi toho, koho ti označím.“ Žena mu však povedala: „Hľa, sám dobre vieš, čo urobil Saul, ako odrezal z krajiny špiritistické médiá a tých, ktorí z povolania predpovedajú udalosti. Prečo si teda počínaš ako ten, kto nastavuje pascu mojej duši, aby si ma dal usmrtiť?“ Saul jej okamžite prisahal pred Jehovom a povedal: „Akože je Jehova živý, v tejto veci nepadne na teba vina za previnenie!“ Žena teda povedala: „Koho ti mám vyviesť?“ Na to povedal: „Vyveď mi Samuela.“ Keď žena videla „Samuela“, začala volať silným hlasom; a žena ďalej povedala Saulovi: „Prečo si ma oklamal, keď si sám Saul?“ Ale kráľ jej povedal: „Neboj sa; ale čo si videla?“ A žena ďalej povedala Saulovi: „Videla som zo zeme vystupovať nejakého boha.“ Hneď jej povedal: „Akú má podobu?“, na čo povedala: „Vystupuje starec a prikrýva sa plášťom bez rukávov.“ A tak Saul spoznal, že je to „Samuel“, a hlboko sa potom poklonil tvárou k zemi a vrhol sa na zem.A “Samuel“ začal hovoriť Saulovi: „Prečo si ma vyrušil tým, že si ma dal vyviesť?“ Saul na to povedal: „Som vo veľkej tiesni, lebo proti mne bojujú Filištínci, a Boh sa vzdialil odo mňa a už mi neodpovedá ani skrze prorokov, ani prostredníctvom snov; takže ťa volám, aby si mi dal vedieť, čo mám robiť.“ A “Samuel“ ďalej povedal: „Prečo sa teda spytuješ mňa, keď sa od teba vzdialil Jehova a ukazuje sa ako tvoj protivník? A Jehova si urobí tak, ako hovoril mojím prostredníctvom, a Jehova vytrhne kráľovstvo z tvojej ruky a dá ho tvojmu blížnemu Dávidovi. Keďže si neposlúchol Jehovov hlas a nevykonal si jeho planúci hnev proti Amalekovi, preto ti v tento deň Jehova určite tú vec urobí. A Jehova tiež s tebou vydá Izrael do ruky Filištíncov, a zajtra budeš ty i tvoji synovia pri mne. A aj tábor Izraela vydá Jehova do ruky Filištíncov.“

Povšimnime si niektorých skutočností:
1. Kým bol Saul poslušný Hospodinovi, nechal vyvolávačov duchov zo zeme vymiesť. Keď však od neho Hospodin odstúpil pre jeho neposlušnosť, vyhľadal ich pomoc.
2. V okamihu nadviazanie spojenia s duchovnom vedela tá žena všetko – spoznala Saula. Dodnes Satan takým ľuďom ponúka úplne presné informácie.
3. Na otázku Čovidíš?“ povedala: „božstvo vidím vystupovať zo zeme.“Ako to na vás pôsobí? V originálnom texte je použité slovo "božstvo". A ktoré "božstvo" vystupuje zo zeme?

Dá sa tu namietať, že duše zosnulých idú do hrobu. No tu sa hovorí, že to bola žena, ktorá vyvoláva duchov. Z témy Podstata človeka zisťujeme, že my máme telo a ducha, ale sme duša. Náš duch je životná sila, ktorá oživuje telo, nie je to inteligentné bytie schopné vedomej existencie mimo hmotného telo. Jediní duchovia, ktorí sú schopní vedomej existencie, sú anjeli, alebo padlí anjeli – démoni. Navyše duch po smrti ide k Bohu a nie do zeme!

Ekumenický preklad: Kaz 12:7 prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Katolícky preklad: Kaz 12:7 A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 12:7 prv než sa prach vráti do zeme, tak ako z nej vyšiel, a duch k Bohu, ktorý ho dal.

Evanjelický preklad: Kaz 12:7 prach sa navráti do zeme,ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 12:7 a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.-

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 12:7 Potom sa bude prach vracať na zem podľa toho, ako býval, a duch sa bude vracať k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Nového sveta: Kaz 12:7 Potom sa prach vráti do zemepráve tak, ako bol, a samotný duch sa vráti k [pravému] Bohu, ktorý ho dal.
4. Tzv. "Samuel" hovorí Saulovi dokonca pravdu. Tak je tomu dodnes – a to je práve mocný nástroj klamu.
5. Nie je to divné, že Boh od Saula odstúpil, odmieta s ním komunikovať, a Samuel, Boží prorok, si s ním pokojne rozpráva?
Satan niekedy ľuďom aj pomáha, odpovedá na ich otázky, uzdravuje, ale nakoniec si vyberie vysokú daň, večný život človeka.

Ekumenický preklad: 2 Kor 11:14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Katolícky preklad: 2 Kor 11:14 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 11:14 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Evanjelický preklad: 2 Kor 11:14 A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 11:14 A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 11:14 A nečudo – veď sám Satan sa pretvoruje na anjela svetla,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 11:14 A nie div: sám Satan sa pretvára za anjela svetla!

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 11:14 A nie div, lebo aj sám Satan sa pretvára za anjela svetla!

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 11:14

Preklad Nového sveta: 2 Kor 11:14 A niet divu, lebo sám Satan sa stále premieňa na anjela svetla.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 11:14 Netreba sa tomu, pravda, čudovať, veď aj satan na seba často berie anjelskú podobu.
Saul nehovoril so Samuelom, ale s veštkyným duchom! Boh jasne zakázal rozprávanie sa z mŕtvymi. Preto, to môže byť satan ktorý sa tvári ako anjel svetla!

Ekumenický preklad: Dt 18:11-12 ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych. Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. Hospodin, tvoj Boh, práve pre tieto ohavnosti tie národy vyháňa pred tebou.

Lv 19:31 Neobracajte sa na tých, čo vyvolávajú duchov, ani na veštcov. Nevyhľadávajte ich, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja som Hospodin, váš Boh.

Lv 20:6 Ak sa niekto obráti na tých, čo vyvolávajú duchov, a na veštcov, aby s nimi smilnil, proti takému človekovi sa obrátim a odstránim ho spomedzi jeho ľudu.

Katolícky preklad: Dt 18:11-12 zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.
Lv 19:31 Neobracajtesa kduchommŕtvychanevyhľadávajteveštcovapoškvrnilisa nimi.Ja somHospodin, váš Boh.

Lv 20:6 A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Dt 18:11-12 ani kto by sa radil s veštcom, ani vyvolávač duchov, ani vedomec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo každý, kto koná také veci, je odporný Jahvemu, tvojmu Bohu, a pre tieto ohavnosti Jahve, tvoj Boh, vyháňa tieto národy pred tebou.

Lv 19:31 Neobracajte sa k prízrakom a nevyhľadávajte veštcov, poškvrnili by vás. Ja som Jahve, váš Boh.

Lv 20:6 Ak sa niekto obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov, aby ich nasledoval v smilstve, obrátim sa proti tomu človeku a vylúčim ho spomedzi svojho ľudu.

Evanjelický preklad: Dt 18:11-12 ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba.

Lv 19:31 Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.

Lv 20:6 Ak sa niekto obráti k duchom mŕtvych a k jasnovidcom a smilne sa im zapredá, ja sám obrátim svoju tvár proti tej osobe a odstránim ju z jej ľudu.

Preklad Jozefa Roháčka: Dt 18:11-12 ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je JeHoVaHovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa JeHoVaH, tvoj Bôh od tvojej tvári.

Lv 19:31 Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.

Lv 20:6 A čo do duše, ktorá by sa obrátila k veštcom, vyvolávajúcim duchov, alebo k vedomcom, aby smilnila idúc za nimi, obrátim svoju tvár proti tej duši a vytnem takého človeka zprostred jeho ľudu.

Preklad Miloša Pavlíka: Dt 18:11-12 ani zaklínač zaklínadlom ani kto by sa dopytoval vyvolávača duchov ani jasnovidec ani kto by svoju pozornosť obracal k mŕtvym, lebo každý robiaci tieto veci je Hospodinovi ošklivosťou a pre tieto ošklivosti sa Hospodin, tvoj Boh, chystá pred tvojou tvárou ich vypudiť.

Lv 19:31 Nesmiete sa obracať na vyvolávačov duchov a nie že sa smiete zháňať za jasnovidcami na znečisťovanie sa nimi; ja som Hospodin, váš Boh.

Lv 20:6 A duša, ktorá sa bude obracať na vyvolávačov duchov a na jasnovidcov na chodenie v smilstve za nimi – áno, proti onej duši budem zameriavať svoju tvár a vytínať ho sprostred jeho ľudu.

Preklad Nového sveta: Dt 18:11-12 ani ten, kto spútava iných zaklínaním, ani nikto, kto sa radí so špiritistickým médiom alebo s tým, kto z povolania predpovedá udalosti, ani nikto, kto sa vypytuje mŕtvych. Lebo každý, kto robí tieto veci, je niečím odporným Jehovovi a pre tieto odporné veci ich Jehova, tvoj Boh, vyháňa pred tebou.

Lv 19:31 Neobracajte sa k špiritistickým médiáma neraďte sa s tými, čo z povolania predpovedajú udalosti, aby ste sa nimi neznečistili. Ja som Jehova, váš Boh.

Lv 20:6 A duša, ktorá sa obráti k špiritistickým médiáma k tým, ktorí z povolania predpovedajú udalosti, aby mala s nimi nemravný styk, proti tej duši zameriam svoju tvár a odrežem ju sprostred jej ľudu.

 

 

Tretí argument zástancov teórie dočasného neba a pekla:

Ekumenický preklad: Kaz 12:7 prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Katolícky preklad: Kaz 12:7 A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 12:7 prv než sa prach vráti do zeme, tak ako z nej vyšiel, a duch k Bohu, ktorý ho dal.

Evanjelický preklad: Kaz 12:7 prach sa navráti do zeme,ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 12:7 a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.-

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 12:7 Potom sa bude prach vracať na zem podľa toho, ako býval, a duch sa bude vracať k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Nového sveta: Kaz 12:7 Potom sa prach vráti do zemepráve tak, ako bol, a samotný duch sa vráti k [pravému] Bohu, ktorý ho dal.

Niektorí sa odvolávajú na tento verš. Problém je v tom, že tu sa hovorí o duchu a nie o duši. Duch je životná sila ktorá oživuje telo, nie je to inteligentné bytie schopné vedomej existencie mimo hmotného telo – viď. téma Podstata človeka.

 

 

Štvrtý argument zástancov dočasného neba a pekla:

Ekumenický preklad: Lk 23:43 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Katolícky preklad: Lk 23:43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 23:43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Evanjelický preklad: Lk 23:43 Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: Veru, vravím ti: dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 23:43 A Ježiš mu riekol: „Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: „Skutočne, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 23:43 Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Nového sveta: Lk 23:43 A povedal mu: „Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 23:43 Ježiš mu odpovedal: „Sľubujem ti, dnes budeš so mnou v raji.“

Tieto Ježišove slová sa berú ako jasný dôkaz toho, že ihneď potom, čo zomreli, teda ešte toho dňa, obaja odišli do neba. Na prvý pohľad to vyzerá jednoznačne, lenže uvedomme si však dve dôležité skutočnosti: 1. Ani sám Ježiš nebol ten istý deň v raji. Bol až do nedeľného rána v hrobe. Vzkriesenie totiž nastalo až v nedeľu. Nemohol teda byť zločinec s Ježišom v raji už "dnes = v deň ukrižovania". A keď neberieme do úvahy telo, tak vieme, že Ježiš zostúpil do podsvetia – viď. 1. list Petra.
2. Grécky originál nemal žiadnu interpunkciu. Teda čiarka za slovom "ti" je doplnená až niektorými prekladateľmi. Keď toto dodatočne pridané znamienko posunieme až za slovo dnes, bude veta znieť takto: Veru, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji.“ Inak povedané: Dneska ti hovorím, že budeš sa mnou v raji (vo význame, že niekedy v budúcnosti, nie v ten deň) – jediný preklad to takto má preklad Nového sveta. Ktorá z týchto verzií je ale správna?

Maximálne sa tým rajom môže myslieť časť podsvetia, ale to som rozoberal v časti o rozdelení Šeolu/Hádesi. Okrem tohto protiargumentu nám bližšie povie aj nasledujúci protiargument.

 

 

Protiargument odporov teórie dočasného neba a pekla:

V argumente zástancov oddelenia duše od tela po smrti sme si vyjasnili, že Ježiš nemusel ísť v ten deň do neba, aby tam bol s tým zločincom ešte v ten deň. Ďalej vysvetlím, že on určite nešiel do raja, takže preklad, kde čiarka je pred slovom dnes, je určite zlý.

Ježišove slová, ktoré povedal Márii Magdaléne po svojom vzkriesení, teda v nedeľu ráno sú:

Ekumenický preklad: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: Nedrž ma zato, že som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

Katolícky preklad: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: „Nechaj ma! Ešte som nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a k vášmu Bohu.“

Evanjelický preklad: Jn 20:17 Ježiš jej riekol: Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu Otcovi; ale idi k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 20:17 Ježiš jej vraví: Nepridŕžaj sa ma, lebo som ešte k svojmu Otcovi nevystúpil, lež sa poberaj k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k tomu, ktorý je môj Otec a váš Otec a môj Boh a váš Boh.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 20:17 Ježiš jej riekol: „Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: 'Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu'.“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 20:17 Ježiš jej hovorí: „Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: ,Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu'.“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil hore k svojmu Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem hore k môjmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k môjmu Bohu a k vášmu Bohu.

Preklad Nového sveta: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: „Prestaň sa ma držať. Lebo som ešte nevystúpil k Otcovi. Choď však k mojim bratom a povedz im: ‚Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a vášmu Bohu.‘„

Preklad Nádej pre každého: Jn 20:17 „Nedotýkaj sa ma!“ upozornil ju. „Ešte som nevstúpil k môjmu Otcovi. Bež a povedz mojim bratom, že odchádzam k svojmu a vášmu Otcovi, k svojmu a vášmu Bohu.“

Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní povedal, že ešte nevstúpil do neba. Nemohol tam so sebou teda vziať ani ľutujúceho zločinca. Správna verzia Ježišovho sľubu musí teda znieť Veru, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji.“ Táto verzia je v súlade s Ježišovým vyhlásením k Márii a tiež s celkovým učením Biblie, podľa ktorého mŕtvi odpočívajú v hrobe a očakávajú svoju odmenu, ktorá im bude daná pri vzkriesení v deň Ježišovho návratu a nie okamžite po smrti.

 

 

Druhý argument odporov teórie dočasného neba a pekla:

Pred ukrižovaním povedal Ježiš učeníkom:
Ekumenický preklad: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Katolícky preklad: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho miesta na bývanie. Keby to nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Evanjelický preklad: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je veľa obydlí; veď keby nie, povedal by som vám to, lebo sa poberám prihotoviť vám miesto, a ak sa poberiem a prihotovím vám miesto, prichodím zasa a prijmem vás k sebe, aby ste aj vy boli, kde som ja.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, povedal by som vám. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znovu prídem a vezmem si vás so sebou, aby ste aj by boli tam, kde som ja.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, bol by som vám to povedal. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znova prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy tam boli, kde som, ja.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je veľa príbytkov; keby nie, povedal by som vám. Idem vám pripraviť miesto. A ak odídem a pripravím vám miesto, opäť prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Preklad Nového sveta: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to bolo inak, bol by som vám to povedal, lebo idem, aby som vám pripravil miesto. Ak teda pôjdem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja.

Preklad Nádej pre každého: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to. Odchádzam, aby som všetko pre vás pripravil. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim, vezmem vás k sebe a zostanete so mnou.

Keď predpokladáme, že mŕtvi neodchádzajú do neba, ale odpočívajú ticho v hrobe, dávajú nám Ježišove slová zmysel. Ako by mohol prísť znovu pre svoje deti, ak by boli v nebi už odo dňa svojej smrti?

Ale takto sú tie verše vytrhnuté z kontextu! Ak čítame kontext tak zisťujeme:

Ekumenický preklad: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.A cestu, kam idem, poznáte.Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca?Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky.Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne!

...

A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť.V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás.

Katolícky preklad: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

...

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho miesta na bývanie. Keby to nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.A cestu, kam idem, poznáte.“Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?“Ježiš mu povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už odteraz ho poznáte a videli ste ho.“Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“Ježiš mu povedal: „Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš povedať: „Ukáž nám Otca!“?Neveríš, že ja som v Otcovi a že Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, koná svoje skutky.Verte mi! Ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Verte aspoň pre tie skutky!

...

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky,Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo ostáva u vás a bude vo vás.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Evanjelický preklad: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? A cestu, kam idem, poznáte. Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho. Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

...

A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam ja idem, viete, aj cestu viete. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť cestu? A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca; ale odteraz ho už znáte aj ste ho videli. Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. A jestli nie, pre samy tie skutky mi verte.

...

a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky,toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete.Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je veľa obydlí; veď keby nie, povedal by som vám to, lebo sa poberám prihotoviť vám miesto, a ak sa poberiem a prihotovím vám miesto, prichodím zasa a prijmem vás k sebe, aby ste aj vy boli, kde som ja. A kam ja odchodím, viete, aj cestu viete. Tomáš mu vraví: Pane, nevieme, kam odchodíš, a ako môžeme vedieť cestu? Ježiš mu vraví: Tá cesta, aj pravda aj život, som ja; nikto neprichodí k Otcovi, iba ak skrze mňa. Keby ste ma spoznali, spoznali by ste aj môjho Otca; a odteraz ho poznáte a uvideli ste ho. Filip mu vraví: Pane, ukáž nám Otca a stačí nám. Ježiš mu vraví: Toľký čas som s vami a nespoznal si ma, Filip? Kto uvidel mňa, uvidel Otca, a ako to, že ty vravíš: ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Výroky, ktoré vám hovorím ja, nehovorím sám od seba; no činy koná on, Otec, ktorý vo mne ostáva. Verte mi, že som ja v Otcovi a Otec vo mne; no ak nie, verte mi pre tie činy samy.

...

a ja požiadam Otca, i dá vám druhého Orodovníka, aby s vami bol navždy, Ducha pravdy, ktorého nemôže prijať svet, pretože ho nebadá ani ho nepozná, no vy ho poznáte, pretože ostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty; prichodím k vám. Ešte malú chvíľu a svet ma už nebadá, no vy ma badáte; pretože žijem ja, budete žiť aj vy. Vy v onen deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, povedal by som vám. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znovu prídem a vezmem si vás so sebou, aby ste aj by boli tam, kde som ja. Cestu, kam ja idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu?“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som Cesta, Pravda i Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak (len) nie skrze mňa. Keby ste mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca. A už ho aj poznáte a videli ste ho.“ Tu sa ozval Filip: „Pane, ukáž nám Otca a postačí nám!“ Ježiš mu povedal: „Tak dlho som s vami, Filip, a nepoznáš ma? Kto mňa vidí, diví aj Otca. Akože (ešte) hovoríš: 'Ukáž nám otca?' Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Tak aj skutky koná sám otec, ktorý je vo mne.

...

A ja požiadam Otca, aby vám poslal iného Povzbuditeľa, ktorý s vami zostane navždy – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho však poznáte, pretože sa u vás zdržuje a vo vás prebýva. Nenechám vás sirotami, vrátim sa k vám. Ešte krátky čas a svet ma už nebude vidieť, alevy ma uvidíte, lebo ja som živý a aj vy budete žiť.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, bol by som vám to povedal. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znova prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy tam boli, kde som, ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu vraví: „Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu?“ Ježiš mu hovorí: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie prostredníctvom mňa. Ak ste poznali mňa, aj môjho Otca by ste poznali. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“ Filip mu vraví: „Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to!“ Ježiš mu hovorí: „Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože (ešte) hovoríš: ,Ukáž nám Otca?‘ Vari neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Otec však, ktorý je vo mne, koná tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak však nie, aspoň pre tie skutky verte!

...

A ja požiadam Otca, a dá vám iného Zástancu, aby bol naveky s vami – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho [však] poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Nenechám vás osirotených, prídem k vám. Ešte krátky čas, a svet ma už neuvidí, ale vy ma vidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň si uvedomíte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je veľa príbytkov; keby nie, povedal by som vám. Idem vám pripraviť miesto. A ak odídem a pripravím vám miesto, opäť prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A vy viete, kam ja idem, aj cestu poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Nato mu Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako skrze mňa. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca; a odteraz ho už poznáte aj ste ho videli. Filip mu povedal: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal: Tak dlho som s vami, Filip, a nepoznáš ma? Kto videl mňa, videl Otca. Ako to, že hovoríš: Ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím ja, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, on sám robí tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, verte mi pre samotné skutky.

...

A ja požiadam Otca a dá vám iného Obhajcu, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná; vy ho však poznáte, pretože zostáva s vami a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Nového sveta: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to bolo inak, bol by som vám to povedal, lebo idem, aby som vám pripravil miesto. Ak teda pôjdem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja. A kam idem, cestu poznáte.“Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako teda poznáme cestu?“Ježiš mu povedal: „Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa. Keby ste boli poznali mňa, boli by ste poznali aj môjho Otca; už ho poznáte a videli ste ho.“ Filip mu povedal: „Pane, ukáž nám Otca, a to nám stačí.“ Ježiš mu povedal: „Taký dlhý čas som bol s vami, a predsa si ma, Filip, nespoznal? Kto videl mňa, videl [aj] Otca. Ako to, že hovoríš: ‚Ukáž nám Otca‘? Neveríš, že som v spojení s Otcom a že Otec je v spojení so mnou? To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva v spojení so mnou, koná svoje skutky. Verte mi, že som v spojení s Otcom a Otec v spojení so mnou; už len pre tie skutky verte.

...

a ja poprosím Otca, a dá vám iného pomocníka, aby bol navždy s vami, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo zostáva s vami a je vo vás. Nezanechám vás osirotených. Prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že som v spojení so svojím Otcom a vy ste v spojení so mnou a ja v spojení s vami.

Preklad Nádej pre každého: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to. Odchádzam, aby som všetko pre vás pripravil. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim, vezmem vás k sebe a zostanete so mnou. A cestu, kam idem, poznáte.“ “Nie, Pane,“ namietol Tomáš, „nevieme, kam ideš, tak ako by sme mohli poznať cestu?“ “Ja som tá Cesta, Pravda i Život!“ povedal mu Ježiš. „A nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako cezo mňa. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Teraz ho už poznáte, lebo ste ho videli.“ “Pane, ukáž nám Otca a budeme spokojní!“ poprosil Filip. “Tak dlho som s vami, Filip, a ešte vždy ma nepoznáš?“ vyčítavo povedal Ježiš. „Kto videl mňa, videl Otca. Prečo teda žiadaš, aby som ti ho ukázal? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Veď všetko, čo hovorím a konám, nepochádza odo mňa, ale od môjho Otca. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A ak už neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim činom.

...

A ja poprosím Otca, aby namiesto mňa poslal iného zástancu, ktorý vás nikdy neopustí. Bude to Boží Duch -- Duch pravdy. Svet ho nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Ale vy ho poznáte, lebo už teraz žije s vami a raz bude aj vo vás. Nie, neopustím vás a nezanechám vás tu ako siroty. Znova prídem k vámOnedlho ma už nik na tomto svete neuvidí, ale vy ma uvidíte. A pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Potom poznáte, že som vo svojom Otcovi, že vy ste vo mne a ja som vo vás.

Z kontextu vidíme, že po tom ako odíde, pošle Tešiteľa – Svätého Ducha a ďalej píše, že ich nenechá ako siroty, príde k nim. A ako k nim príde? Však tak ako povedal – pošle Svätého Ducha, veď v celom tom rozhovore s apoštolmi vravel, že on je v Otcovi a Otec je v ňom! Takže aby mohli byť v nebi, musia sa znovuzrodiť – mať živého ducha, pretože ľudský duch umrel, keď sa Adam vzbúril voči Bohu, v ten deň totižto umrel. Preto sa musíme znova narodiť z ducha a potom nás už smrť neporazí! A kedy prišiel Ježiš v podobe Tešiteľa – Ducha pravdy? No v deň Turíc:

Ekumenický preklad: Sk 2:1-4 Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli.Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden.Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Katolícky preklad: Sk 2:1-4 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 2:1-4 Keď prišiel deň Turíce, boli všetci vedno na tom istom mieste.Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.A zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden.Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Evanjelický preklad: Sk 2:1-4 Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 2:1-4 A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 2:1-4 A keď sa vypĺňal deň Päťdesiatky, boli všetci spolu na tom istom mieste. I zaznel z neba odrazu huk celkom sťaby ženúceho sa prudkého dutia a naplnil celý ten dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky sťaby ohňa, i posadalo to na každého jednotlivca z nich. A všetci boli naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával vyslovovať sa.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 2:1-4 Keď prišiel sviatok Turíc, všetci (učeníci) boli pospolu na jednom mieste. Tu zrazu zaznel z neba hukot, akoby sa hnal prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa nachádzali. I zjavili sa nad nimi akoby ohnivé jazyky a rozdelili sa tak, že nad jedným každým z nich sa postavil (jeden); všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť cudzími jazykmi tak, ako im Duch dal (možnosť) vyjadriť sa.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 2:1-4 A keď sa dovršoval päťdesiaty deň, všetci boli pospolu na jednom mieste. Tu zrazu zaznel z neba zvuk, ako by sa hnal prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky ako by z ohňa a usadili sa na jedného každého z nich. A všetkých naplnil Duch Svätý, a začali hovoriť inými jazykmi tak, ako im ten Duch dával vyjadrovať sa.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 2:1-4

Preklad Nového sveta: Sk 2:1-4 V priebehu dňa [sviatku] Letnícboli všetci spolu na jednom mieste a náhle nastal z neba hluk, ako keď sa preženie silný závan, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. A ukázali sa im jazyky akoby z ohňa, rozdelili sa a na každom z nich sa usadil jeden. Všetci boli naplnení svätým duchom a začali hovoriť rôznymi jazykmi, ako im dával duch, aby sa vyjadrovali.

Preklad Nádej pre každého: Sk 2:1-4 Uplynulo sedem týždňov od Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstania. Nastali Letnice, sviatok prvej úrody, a Kristovi nasledovníci sa opäť zhromaždili. Zrazu sa strhol hukot, ako keď sa ženie silný vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa zišli. Potom sa zjavili plamene, akoby ohnivé jazyky, ktoré horeli nad hlavou každého z nich. A všetci boli naplnení Duchom Svätým. Prejavilo sa to tým, že získali schopnosť hovoriť inými jazykmi, ktoré predtým neovládali.

Pretože cirkev je telo Kristovo a tvoria všetci znovuzrodení kresťania. A túto cirkev – doslova zhromaždenie – veriacich nepremôžu ako bráni Hádesu:

Ekumenický preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Katolícky preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremôžu.

Evanjelický preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 16:18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 16:18 a vravím ti aj ja, že ty si Peter. A na tejto skale zbudujem svoje zhromaždenie, a brány hádu ho nezdolajú;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 16:18 A ja ti hovorím: „Ty si Skala (čiže Peter) a na tejto Skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 16:18 Ja ti však tiež hovorím: Ty si Peter a na tejto skale vybudujem svoje zhromaždenie, a brány podsvetia ho nepremôžu.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 16:18 A ja ti hovorím, že ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a brány podsvetia ju nepremôžu.

Preklad Nového sveta: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tom skalnom masíve postavím svoj zbor a brány hádesu ho nepremôžu.

Preklad Nádej pre každého: Mt 16:18 Ty si Peter, to znamená Skala. Na tejto skale vybudujem svoju cirkev a nijaká diabolská moc ju nezničí.

Teda vidíme, že keď Ježiš nanebovstúpil, tak zobral zo sebou tých, čo budú spasení z Hádesu a po vyliati Svätého Ducha už tam ide každý znovuzrodený kresťan.

 

 

Tretí argument odporcov teórie dočasného neba a pekla:

Ekumenický preklad: Mt 5:30 A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla.

Katolícky preklad: Mt 5:30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:30 Ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a odhoď od seba, lebo je lepšie pre teba, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako by celé tvoje telo malo ísť do pekla.

Evanjelický preklad: Mt 5:30 A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:30 A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odtni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:30 a ak ti dáva podnet k úrazu tvoja pravá ruka, vytni ju a zahoď od seba, lebo ti osoží, aby sa pominul jeden z tvojich údov a nie aby bolo celé tvoje telo zahodené do pekla.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:30 A ak ťa tvoja pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a odhoď od seba, lebo viac ti osoží, keď zhynie jeden tvoj úd, ako by celé tvoje telo sa dostalo do pekla.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:30 A ak tvoja pravá ruka je ti pohoršením, odtni ju a odhoď od seba; lebo je ti užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, ako by celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odsekni ju a zahoď od seba, lebo je pre teba lepšie stratiť jednu časť tela, než aby celé tvoje telo bolo hodené do Gehenny.

Preklad Nového sveta: Mt 5:30 A ak ťa tvoja pravá ruka privádza k potknutiu, odsekni ju a odhoď od seba. Lebo je pre teba užitočnejšie, aby si stratil jeden zo svojich údov, než aby sa celé tvoje telo dostalo do gehenny.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:30 Ak ťa navádza na hriech pravá ruka, odsekni si ju a odhoď od seba. Lepšie je žiť s jedným okom alebo jednou rukou, ako sa dostať do večnej záhuby.“

Do pekla sa pôjde s celým telom, nie len duša alebo duch. A telo dostaneme až keď bude vzkriesenie mŕtvych! Takže hneď po smrti sa tam nepôjde v nejakom nehmotnom stave. Namietať sa dá, že to Ježiš myslel symbolicky. Podľa mňa je to v tomto nepravdepodobné. Treba ale poznamenať, že sa tu hovorí o konečnom stave po vzkriesení všetkých mŕtvych. Ak si nebudeme mýliť Šeol/Hádes s Gehennou, tento argument je irelevantný.

 

 

Štvrtý argument odporov teórie dočasného neba a pekla:

Ekumenický preklad: Mt 13:29-30,37-42 On však odpovedal: Nie! Aby ste pri zbieraní kúkoľa nevytrhali súčasne aj pšenicu.Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Vyzbierajte najprv kúkoľ a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zvezte do mojej stodoly.

...

On im odpovedal: Ten, kto seje dobré semeno, je Syn človekaa pole je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého,nepriateľ, čo ho nasial, je diabol, žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci sveta.Syn človeka pošle svojich anjelov, a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo páchajú neprávosť,a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Katolícky preklad: Mt 13:29-30,37-42 On odpovedal: »Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu.Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.«„

...

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka.Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého.Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta:Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť,a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 13:29-30,37-42 On im odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu.Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘„

...

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka.Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého.Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta:Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetkých, ktorí zvádzajú ľudí na hriech, a všetkých, ktorých skutky sú hriešne,a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Evanjelický preklad: Mt 13:29-30,37-42 On odpovedal: Nie! Aby ste pri vytrhávaní kúkoľa nevytrhali s ním nejako aj pšenicu. Nechajte, nech oboje rastie spolu až do žatvy, a keď príde žatva, poviem žencom: Povyberajte najprv kúkoľ a zviažte ho do viazaníc na spálenie, ale pšenicu mi zhromaždite do stodoly.

...

Odpovedal: Rozsievač dobrého semena je Syn človeka; pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ však sú synovia toho zlého; nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol; žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda vyberajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyberú z Jeho kráľovstva všetko, čo pohoršuje, i tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 13:29-30,37-42 A on povedal: Nie, aby ste snáď sbierajúc kúkoľ nejako spolu s ním nevytrhali aj pšenice.Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy, a v čas žatvy poviem žencom: Soberte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu svezte do mojej stodoly.

...

A on odpovedal a riekol im: Ten, kto rozsieva dobré semeno, je Syn človeka,a pole je svet, a dobré semeno sú synovia kráľovstva; kúkoľ sú synovia toho zlého;nepriateľ, ktorý ich nasial, je diabol; žatva je skonanie sveta, a ženci sú anjeli.A tedy jako sa sberá kúkoľ a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohoto sveta:Syn človeka pošle svojich anjelov, a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť,a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 13:29-30,37-42 No on riekol: Nie; aby ste nebodaj, zbierajúc mätonoh, nevykorenili s ním zároveň pšenicu. Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy, a v dobe žatvy žencom rieknem: zozbierajte najprv mätonoh a pozväzujte ho do zväzkov na jeho spálenie, no pšenicu pozvážajte do mojej sýpky.

...

A on v odvetu povedal: Ten, ktorý rozsieva to dobré semeno, je Syn človeka, a pole je svet; a to dobré semeno, to sú synovia kráľovstva, a mätonoh sú synovia toho zlosyna, a nepriateľ, ktorý ho rozsial, je diabol, a žatva je skončenie veku, a ženci sú anjeli. Ako sa teda mätonoh zbiera a ohňom spaľuje, priam tak bude pri skončení veku: Syn človeka vyšle svojich anjelov, i zozbierajú z jeho kráľovstva všetko, čo vedie k pádu, aj tých, ktorí prevádzajú bezzákonnosť, a nahádžu ich do ohnivej pece; tam bude plač a zatínanie zubov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 13:29-30,37-42 odvetil: „Nie, aby ste azda pri zbieraní kúkoľa nevytrhali spolu s ním aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy! A v čas žatvy poviem žencom: „Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, čistú pšenicu však zhromaždite mi do stodoly!“

...

On im odpovedal: „Ten, čo zasial dobré semeno, je Syn človeka. Roľou je svet. Dobré semeno sú synovia Kráľovstva; kým kúkoľom sú synovia Zlého a nepriateľ, ktorý ho zasial, je (sám) diabol. Žatvou je koniec sveta a žencami sú anjeli. Ako sa teda zbiera kúkoľ a páli na ohni, tak bude na konci sveta. Syn človeka vyšle svojich anjelov, aby vyzbierali z jeho Kráľovstva všetkých pohoršiteľov a zločincov a hodili ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 13:29-30,37-42 On im však odpovedal: ,Nie, aby ste azda pri zbieraní plevelu nevytrhali spolu s ním aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy! V čas žatvy poviem žencom: ,Vyzbierajte najprv plevel a poviažte ho do viazaníc na spálenie, pšenicu však zhromaždite do mojej stodoly!'„

...

On im odpovedal: „Ten, ktorý rozsieva dobré semeno, je Syn človeka, poľom je svet; dobrým semenom sú synovia kráľovstva, plevelom však sú synovia toho zlého; nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol; žatvou je koniec veku a žencami sú anjeli. Ako teda zbierajú plevel a pália ho na ohni, tak bude na konci veku. Syn človeka pošle svojich anjelov, aby vyzbierali z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 13:29-30,37-42 On však povedal: Nie! Aby ste pri zbieraní kúkoľa nevytrhali spolu s ním aj pšenicu! Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy! A v čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.

...

On im odpovedal: Ten, kto seje dobré semeno, je Syn človeka, pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva; kúkoľ sú synovia toho zlého a nepriateľ, ktorý ich zasial, je diabol; žatva je koniec veku a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci tohto veku: Syn človeka pošle svojich anjelov, ktorí pozbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia aj tých, ktorí robia bezzákonnosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Nového sveta: Mt 13:29-30,37-42 On povedal: ‚Nie, aby ste azda pri zbieraní buriny nevytrhli aj pšenicu. Nech oboje rastie spolu až do žatvy; a v čase žatvy poviem žencom: Zozbierajte najprv burinu a zviažte ju do snopkov na spálenie, potom choďte a zhromaždite pšenicu do mojej sýpky.‘„

...

V odpovedi im povedal: „Rozsievač znamenitého semena je Syn človeka, pole je svet, znamenité semeno sú synovia kráľovstva, ale burina sú synovia toho zlého a nepriateľ, ktorý ju zasial, je Diabol. Žatva je záver systému vecí a ženci sú anjeli. Preto tak, ako je burina zbieraná a spálená ohňom, tak to bude pri závere systému vecí. Syn človeka vyšle svojich anjelov a tí zozbierajú z jeho kráľovstva všetko, čo spôsobuje potkýnanie, a tých, čo konajú nezákonnosť, a hodí ich do ohnivej pece. Tam bude [ich] plač a škrípanie zubami.

Preklad Nádej pre každého: Mt 13:29-30,37-42 Ale hospodár nesúhlasil: Nie, nerobte to. S kúkoľom by ste mohli ľahko vytrhnúť aj pšenicu. Necháme oboje dorásť a pri žatve rozkážem žencom, aby najprv vybrali kúkoľ, zviazali ho do snopkov a spálili a pšenicu zhromaždili do mojej stodoly.“

...

„Dobre,“ súhlasil, „ja som hospodár, ktorý seje dobré semeno. Pole predstavuje tento svet, dobré semeno sú deti nebeského kráľovstva, a kúkoľ sú ľudia, ktorí podľahli zlu. Nepriateľ, ktorý kúkoľ rozosial, je diabol. Žatva predstavuje koniec sveta a ženci sú anjeli. Tak ako v tomto príbehu je kúkoľ oddelený a spálený, tak bude i na konci sveta. Pošlem svojich anjelov a tí vyženú z nebeského kráľovstva všetkých, ktorí sa proti nemu stavali, i všetkých, ktorí páchali zlo. Ich koniec bude hrozný. Spáli ich oheň, budú plakať a škrípať zubami.

Povedal, že kúkoľ predstavuje zlých ľudí a že budú vrhnutý do ohňa na konci sveta. Oddelenie malo nastať pri žatve a Kristus jasne povedal, že žatva je koniec sveta. To znamená, že počas prechodného stavu nebude delenie na dobrých a zlých! Podobne aj tu:

Ekumenický preklad: Mt 25:31-32 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.

Katolícky preklad: Mt 25:31-32 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 25:31-32 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na svoj slávny trón. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.

Evanjelický preklad: Mt 25:31-32 Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 25:31-32 A keď prijde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy, a shromaždené budú pred neho všetky národy, a oddelí ich, jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 25:31-32 No keď Syn človeka príde v svojej sláve a s ním všetci anjeli, tu zasadne na svojom tróne slávy a budú pred neho zhromaždené všetky národy; i odlúči ich od seba navzájom priam tak ako pastier odlučuje ovce od kôz,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 25:31-32 Keď Syn človeka príde vo svojej sláve v spoločnosti všetkých anjelov, vtedy si zasadne na trón slávy. I zhromaždia sa pred ním všetky národy. On ich oddelí jedných od druhých, ako keď pastier oddeľuje ovce od capov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 25:31-32 Keď však príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, vtedy zasadne na svoj trón slávy. I zhromaždia sa pred ním všetky národy. A oddelí ich od seba, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 25:31-32 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci svätí anjeli, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a budú pred ním zhromaždené všetky národy; oddelí ich jeden od druhého, ako pastier oddeľuje ovce od capov

Preklad Nového sveta: Mt 25:31-32 Keď príde Syn človeka v svojej sláve a všetci anjeli s ním, vtedy sa posadí na svoj slávny trón. A budú pred ním zhromaždené všetky národyoddelí ľudí jedných od druhých, tak ako pastier oddeľuje ovce od capov.

Preklad Nádej pre každého: Mt 25:31-32 Keď prídem vo svojom kráľovskom majestáte v sprievode všetkých anjelov, zasadnem na trón svojej slávy. Vtedy sa zhromaždia všetky národy, a to bude chvíľa konečného rozdelenia ľudstva. Ako pastier oddeľuje ovce od capov

Tu sa píše, že sa zhromaždia národy pred ním, ale nepíše sa odkiaľ prídu. A tu bude súd a spravodliví vstanú aby boli v nových telách v nebi a nespravodliví aby išli zo Šeolu do Gehenny. A mnoho iných miest vo Svätom Písme. Rozdelenie bude až po súde! Nie je to celkom tak. Už pred týmto delením budeme oddelení, pretože veriaci budú vzkriesení ako prví:

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:16-17 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:16-17 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:16-17 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej trúby sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme, čo zostaneme, budeme pripojení k nim a spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:16-17 lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:16-17 Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:16-17 pretože Pán sám so zvolávajúcim povelom, s hlasom archanjela a s Božou trúbou zostúpi z neba a najprv vstanú mŕtvi v Kristovi; potom budeme my, žijúci, pozostávajúci, zároveň s nimi uchvátení v oblakoch Pánovi v ústrety do vzduchu a tak vždy budeme s Pánom.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:16-17 Keď totiž sám Pán zostúpi z nebies, na povel, na hlas archanjela a (zvuk) Božej trúby najprv vstanú z mŕtvych tí, ktorí umreli v Kristovi, a my, živí, ktorí budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vynesení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:16-17 Sám Pán totiž, na povel, na hlas archanjela a trúby Božej zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my, živí, čo ostaneme, spolu s nimi budeme vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do vzduchu. A tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:16-17

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:16-17 lebo sám Pán zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela a s Božou trúbkou, a tí, čo sú mŕtvi v spojení s Kristom, vstanú prví. Potom my žijúci, ktorí prežijeme, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch, aby sme sa stretli s Pánom vo vzduchu; a tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:16-17 Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archanjela a Božia trúba. Nato vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive, a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už naveky.

 

 

Piaty argument odporov teórie dočasného neba a pekla:

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:16-17 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:16-17 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:16-17 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej trúby sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme, čo zostaneme, budeme pripojení k nim a spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:16-17 lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:16-17 Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:16-17 pretože Pán sám so zvolávajúcim povelom, s hlasom archanjela a s Božou trúbou zostúpi z neba a najprv vstanú mŕtvi v Kristovi; potom budeme my, žijúci, pozostávajúci, zároveň s nimi uchvátení v oblakoch Pánovi v ústrety do vzduchu a tak vždy budeme s Pánom.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:16-17 Keď totiž sám Pán zostúpi z nebies, na povel, na hlas archanjela a (zvuk) Božej trúby najprv vstanú z mŕtvych tí, ktorí umreli v Kristovi, a my, živí, ktorí budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vynesení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:16-17 Sám Pán totiž, na povel, na hlas archanjela a trúby Božej zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my, živí, čo ostaneme, spolu s nimi budeme vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do vzduchu. A tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:16-17

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:16-17 lebo sám Pán zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela a s Božou trúbkou, a tí, čo sú mŕtvi v spojení s Kristom, vstanú prví. Potom my žijúci, ktorí prežijeme, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch, aby sme sa stretli s Pánom vo vzduchu; a tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:16-17 Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archanjela a Božia trúba. Nato vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive, a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už naveky.

Mŕtvi v Kristu vstanú a spolu s nami pôjdu do neba. Oni tam nie sú!

Pozrime sa ale na tieto verše bližšie.

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:13-15

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

Píše sa tu, aby sme mi nepredbehli zosnulých, nie opačne, pretože sa niektorí kresťania v Solúne zrejme obávali, že živí dostanú nové telo skôr ako mŕtvi. Pavol ich tu ubezpečuje, že keď príde Pán Ježiš na konci časov, tak privedie veriacich spolu s ním. Aby ich ale mohol spolu so sebou priviesť, musí ich najprv mať, preto ak tento verš dáme do kontextu s týmto textom:

Ekumenický preklad: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Katolícky preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Do výšav vystúpil, so sebou odviedol zajatcov, ľuďom dal dary. A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Evanjelický preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary. Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sostúpil do hlbších častí ako je zem? Ten, ktorý to sostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 4:8-10 preto vraví: Vystúpil do výšky, zajaté priviedol zajatectvo a ľuďom dal dary – no čo je to, že vystúpil, ak nie, že aj zostúpil do nižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil vysoko nad všetky nebesá, aby naplnil všetky veci;

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 4:8-10 Preto hovorí (Písmo): Keď vystupoval na nebesia, viedol so sebou zástup zajatých. Ľuďom dal veľké dary. To že vystúpil, čo iné znamená, ako že aj bol zostúpil do najnižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil ponad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 4:8-10 preto hovorí: Keď vystúpil na výsosť, viedol zajatcov. Ľuďom dal dary. Čo iného však znamená, že vystúpil, ako že aj bol zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Biblia LOGOS: Ef 4:8-10

Preklad Nového sveta: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Keď vystúpil do výšin, odviedol zajatcov; dal dary [v podobe] ľudí.“ Čo iné teda znamená výraz „vystúpil“ ako to, že tiež zostúpil do nižších oblastí čiže na zem? Práve ten, ktorý zostúpil, je tiež ten, ktorý vystúpil ďaleko nad všetky nebesia, aby dal plnosť všetkému.

Preklad Nádej pre každého: Ef 4:8-10 Už Dávid povedal o Kristovi takéto proroctvo: Keď sa po svojom vzkriesení a víťazstve nad satanom Kristus vráti do neba, prinesie ľuďom dary. Všimnite si, že je tu reč o návrate. To znamená, že musela predchádzať cesta opačným smerom -- z nebeských výšin do najhlbších končín zeme. Ten, ktorý zostúpil dolu, je ten istý, čo vystúpil hore, aby naplnil celý vesmír.

Pri svojom vystúpení vo verši 8 vzal so sebou duše, dosiaľ prebývajúcich dolu v podsvetí. Sväté Písmo hovorí, že vzal zajatých, teda vzal zajatých a s nimi vystúpil hore.

Podobne sa odporov teórie dočasného neba a pekla odvolávajú na tieto verše:

Ekumenický preklad: Hebr 11:37-40 Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali pod mečom, chodili v ovčích a kozích kožiach, trpeli núdzu, útlak a príkorie.Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách.A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prisľúbenia,lebo Boh pre nás zamýšľal niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.

Katolícky preklad: Hebr 11:37-40 kameňovali ich, rozpiľovali ich, umierali pod mečom; túlali sa v ovčích a kozích kožiach, núdzni; utláčaní a sužovaní. Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbenie, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 11:37-40 Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali mečom; vodili ich zašitých v ovčích a kozích kožiach, treli núdzu, boli utláčaní a sužovaní.Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme.A títo všetci, hoci dostali dobré svedectvo pre svoju vieru, nedosiahli prisľúbenie,lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.

Evanjelický preklad: Žid 11:37-40 Kameňovali, mučili, rozpiľovali ich, umierali mečom, blúdievali v ovčích a kozích kožiach, strádavali, trpievali útlak a ubližovanie, oni, ktorých svet nebol hoden, túlavali sa po púštiach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme. Všetci títo, hoci získali vierou (dobré) svedectvo, nedosiahli, čo im bolo zasľúbené; lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 11:37-40 boli kameňovaní, pokúšaní, pílami rezaní, zomreli vraždou meča; skrývajúc sa chodili sem a ta v ovčích a kozích kožiach, strádajúci, súžení, trápení, ktorých svet nebol hoden; blúdili po púštiach a po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. A tí všetci, hoci dostali svedoctvo vierou, neodniesli si zasľúbenia, pretože Bôh predvidel čosi lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 11:37-40 Boli kameňovaní, pílení, pokúšaní, umierali vraždením mečom, chodili sem-tam v ovčích rúnach, v kozích kožiach, strádajúc, súc utláčaní, znášajúc zlé zaobchádzanie (a svet ich nebol hodný), blúdiac v pustatinách a vrchoch a jaskyniach a dierach zeme. A títo všetci, dôjduc svedectva skrze vieru, prísľuby nezískali, lebo Boh vopred vyhliadol čosi lepšie pre nás, aby bez nás neboli spravení dokonalými.

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 11:37-40 Kameňovali ich, trápili ich, pílili ich, mečom ich vraždili; chodili dookola v ovčích a kozích kožiach, núdzu trpeli, trpeli súženia a zlé zachádzanie. Tí, ktorých set nebol hoden, túlali sa po pustatinách, po horách, po jaskyniach a po dutinách zeme. A títo všetci, o ktorých (Písmo) vydalo svedectvo pre ich vieru, nedosiahli prisľúbenia. Boh totiž vyhliadol pre náš niečo lepšieho, aby (tak ani) oni nedosiahli bez náš cieľa.

Preklad Bohuslava Košu: Žid 11:37-40 Kameňovali ich, podrobovali výsluchu, rozpiľovali, umierali mečom; túlali sa v ovčích a kozích kožiach, núdzou treli, trpeli súženia a útlaky. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a dutinách zeme. Všetci títo si vierou získali svedectvo, ale nedosiahli, čo im bolo zasľúbené, pretože Boh predvídal pre nás niečo lepšieho, aby bez nás nedosiahli dokonalosť.

Preklad Biblia LOGOS: Žid 11:37-40

Preklad Nového sveta: Hebr 11:37-40 Kameňovali ich, pokúšali, pílili ich napoly, umierali zabití mečom, chodili v ovčích kožiach, v kozích kožiach, keď boli v núdzi, v súženiach a zle [s nimi] zaobchodili; a svet ich nebol hoden. Putovali po púštiach a vrchoch a dierach a jaskyniach zeme.A predsa tí všetci, hoci dostali svedectvo prostredníctvom svojej viery, nedostali [splnenie toho] sľubu, pretože Boh pre nás predvídal niečo lepšie, aby sa oni nestali dokonalí bez nás.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 11:37-40 Kameňovali ich, rezali pílou, umierali pod ostrím meča. Túlali sa v ovčích a kozích kožiach, trpeli núdzu, zakúšali útlak a súženie. Svet ich nebol hoden: blúdili po púštiach a vrchoch, skrývali sa v jaskyniach a zemských rokliach. A títo všetci, hoci osvedčili svoju vieru, nedočkali sa za svojho života toho, čo im Boh zasľúbil. Boh pripravoval pre nás niečo lepšie. Chcel, aby sme došli do cieľa spoločne.

V tomto druhom mieste treba poznamenať, že dokonalosťou sa myslí to, že dostaneme nové telo, aby naša podstata bola úplná. V takomto prípade nás nepredbehnú, aj keď duše veriacich budú v nebi, preto to neodporuje teórii dočasného neba a pekla.

 

 

Šiesty argument odporov teórie dočasného neba a pekla:

William Tyndale (c.1494-1536) anglický reformátor, známy prekladateľ Svätého Písma do angličtina, za čo bol aj popravený ako kacír. Proti filozofii, že duša žije po smrti tela, argumentoval takto: „Tým, že posielate odpútanú dušu do neba, pekla, alebo očistca, ničíte Ježišove a Pavlove dôkazy o zmŕtvychvstaní...Keď sú duše v nebi, prečo nie sú práve v takom dobrom postavení, ako anjeli? Aký dôvod zostáva potom ešte pre zmŕtvychvstanie?“

Ak duše žijú v Božom kráľovstve, na čo ešte vzkriesenie z mŕtvych? Na to sa dá ľahko odpovedať. Pretože ešte nemáme nové telá – nie sme úplní.