Teologická antropológia

Teologická antropológia je vedný odbor zaoberajúci sa človekom z pohľadu náboženstva. Názov je odvodený z gréckeho slova "ανθρωπος", čo v preklade znamená "človek". Prídavné meno "teologická" naznačuje, že sa zaoberá človekom z pohľadu náboženstva.