Kriticko-puristický preklad Nového Písma

Úvod Nové Písmo

Čo je Kriticko-puristický preklad Nového Písma? Je to novovznikajúci slovenský preklad Nového Zákona, ktorého hlavným posolstvom je čo najpodrobnejšie zmapovať textové varianty v Novom Zákone – pozri Textová kritika a súčasne priblížiť slová cudzieho pôvodu (hlavne gréckeho) do slovenčiny (preto puristický = očisťujúci jazyk).

Prečo Nové Písmo a nie Nový Zákon? Lebo v Novom Zákone sú spisy "Starého" Zákona označované ako "Písmo", respektíve pre náš už "Staré" Písmo, keďže generácie po pisateľoch spisov Nového Zákona, už aj ich spisy považovali sa "Písmo", respektíve "Nové" Písmo.


Zatiaľ je preložené Dobré posolstvo podľa Marka (respektíve Markovo evanjelium) a aj to len "pracovná" verzia, dostupná v pdf ako ukážka toho, čo je podstatou tohto prekladu ukázať.

 

Ak sa zaoberáte prekladmi Svätého Písma, tak odporúčam si pozrieť Preklady Svätého Písma, kde je podrobný zoznam existujúcich slovenských a českých prekladov Svätého Písma.