Spoluvykupiteľka

Úvod Spoluvykupiteľka

Posledná Márianska dogma, ktorá ešte ale nebola prijatá, hovorí o Márii ako o Spoluvykupiteľke.

Katechizmus katolíckej cirkvi nám už niečo naznačuje:

969 „A toto Máriino materstvo(501) v poriadku milosti trvá neprestajne od súhlasu, ktorý s vierou dala pri zvestovaní(149) a bez zaváhania zachovala pod krížom, až kým sa definitívne nezavŕši počet všetkých vyvolených. Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom poslaní,(1370) ale svojím ustavičným orodovaním nám aj naďalej sprostredkúva dary večnej spásy… Preto sa Preblahoslavená Panna vzýva v Cirkvi pod titulmi Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica.“

973 Keď Mária pri zvestovaní vyslovuje svoje „Fiat“ („staň sa“) a tak súhlasí s tajomstvom vtelenia, už spolupracuje na celom diele, ktoré má uskutočniť jej Syn. Ona je Matkou všade tam, kde on je Spasiteľom a Hlavou tajomného tela.

 

 

Hlavný argument zástancov dogmy o Spoluvykupiteľke:

Mária porodila Ježiš a tým, že prostredníctvom nej prišiel na svet, sa podieľala na vykúpení. Ona mu dala svoje čisté telo za chrám, aby v ňom prebýval, ona ho učila prvým krokom a prvým slovám, dala mu svoje mlieko za prvý pokrm atď. Ona ho sprevádzala na jeho cestách, šila mu odev, prala mu bielizeň, a v poslednom rade stála pod Krížom.

Ekumenický preklad: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Katolícky preklad: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária, Kleofášova žena, a Mária Magdaléna.

Evanjelický preklad: Jn 19:25 Pri kríži Ježišovom stáli Jeho matka a sestra Jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 19:25 A stály pri kríži Ježišovom jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 19:25 A vedľa Ježišovho kríža stáli: jeho mať a sestra jeho matere, Mária, ktorá bola žena Klópu, a Mária z Magdaly.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 19:25 A pri kríži Ježišovom stáli jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 19:25 Pri Ježišovom kríži stáli: jeho matka, sestra jeho matky – Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Preklad Nového sveta: Jn 19:25 Pri Ježišovom mučeníckom kole stála však jeho matka a sestra jeho matky; Klopášova manželka Mária a Mária Magdaléna.

Preklad Nádej pre každého: Jn 19:25 Pod krížom, na ktorom visel Ježiš, stála jeho matka, jej sestra Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

Áno, Mária pre Ježiša urobila toho viac, ako ktokoľvek iný. Avšak to, že porodila Ježiša, bola milosť od Boha. Milosť, ktorou bola poctená a nie zásluha, ktorú by sme mali vyzdvihovať. Preto jej syn, keď začal verejne vystupovať, charakterizuje Máriin stav slovom "žena", nič viac, nič menej.

Ekumenický preklad: Jn 2:3-4 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína. Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.

Jn 19:26 Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn!

Katolícky preklad: Jn 2:3-4 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“

Jn 19:26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 2:3-4 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú víno." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina."

Jn 19:26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!"

Evanjelický preklad: Jn 2:3-4 Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina

Jn 19:26 Keď Ježiš uvidel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena, ajhľa, tvoj syn!

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 2:3-4 A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu: Nemajú vína. A Ježiš jej povedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina.

Jn 19:26 A keď videl Ježiš matku aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam, povedal svojej matke: Ženo, hľa, tvoj syn!

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 2:3-4 A keď sa nedostalo vína, vraví Ježišova mať k nemu: Nemajú vína. Ježiš jej vraví: Čo mám s tebou do činenia, žena? Moja hodina doposiaľ neprišla.

Jn 19:26 Ježiš teda, uvidiac svoju mať a vedľa stojaceho učeníka, ktorého miloval, vraví svojej materi: Žena, hľa, tvoj syn.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 2:3-4 keď sa im minulo víno, povedala matka Ježišovi: „Nemajú vína!“ Ježiš jej odpovedal: „Čo nás do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“

Jn 19:26 Keď teda Ježiš uzrel matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, riekol matke: „Žena, toto je tvoj syn!“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 2:3-4 A keď im nedostačovalo víno, hovorí Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej nato vraví: „Čo mám s tebou spoločného, žena? Ešte neprišla moja hodina.“

Jn 19:26 Keď teda Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, hovorí matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 2:3-4 Keď sa minulo víno, Ježišova matka mu povedala: Nemajú víno. Ježiš jej povedal: Čo ťa do mňa, žena?! Moja hodina ešte neprišla.

Jn 19:26 Keď Ježiš uvidel matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: Žena, hľa, tvoj syn.

Preklad Nového sveta: Jn 2:3-4 Keď sa minulo víno, Ježišova matka mu povedala: „Nemajú víno.“ Ale Ježiš jej povedal: „Žena, čo mám s tebou? Moja hodina ešte neprišla.“

Jn 19:26 Keď Ježiš zbadal matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“

Preklad Nádej pre každého: Jn 2:3-4 Matka prišla oznámiť Ježišovi, že sa minulo víno. "Nemôžem ti v tom pomôcť," povedal jej. "Ešte nenastal môj čas konať zázraky."

Jn 19:26 Keď Ježiš videl matku a vedľa nej učeníka, ktorého mal tak rád, povedal jej: "On teraz bude tvojím synom."

 

 

Druhý argument zástancov dogmy o Spoluvykupiteľke:

Dňa 25. marca 1945 na slávnosť Zvestovania Pána sa Panna Mária zjavila jednoduchej žene Ide Peerdemanovej, ktorá žila so svojimi sestrami v Amsterdame. Svedkom Idinho zážitku a prvého zjavenia bol aj jej spovedník a duchovný vodca, otec Frehe, ktorý počas pobytu v meste navštívil aj Idin dom. V rokoch 1945 až 1959 sa jej Mária zjavila 56-krát. Biskup Punt v roku 2002 uznal zjavenia za nadprirodzené. Panna Mária prichádza v Amsterdame ako Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica a predpovedá, že teologická pravda, ktorú vyjadrujú tieto tri tituly, Cirkev slávnostne vyhlási ako dogmu. Dogma má byť vyhlásená vo forme titulu Matka všetkých národov. Bude to posledná a najdôležitejšia ma­rián­ska dogma, ako Panna Mária sama vysvetľuje, a jej vyhlásenie prinesie novú duchovnú obrodu ľudstva a skutočný pokoj medzi národmi.

Sestra Marie Natália Kovačičová od roku 1939 do roku 1943 dostávala posolstvo od Panny Márie, tiež pod názvom Spoluvykupiteľka. Dňa 1. apríla 1974 Panna Mária povedala Don Gobbimu: „Ježiš chcel obetovať Otcovi všetko svoje utrpenie mojím prostredníctvom a so mnou. Tým, že som dobrovoľne obetovala Otcovi svojho Syna, stala som sa pravou Spoluvykupiteľkou.“
„A tak mám účasť na diele vášho vykúpenia.“ (28. marca 1997).

„Pod krížom som sa svojou nepoškvrnenou a materskou bolesťou stala skutočnou Spoluvykupiteľkou, keď som obetovala svojho Syna Otcovi ako cenu za vaše vykúpenie.“ (15. augusta 1997).
Údajné zjavenia Márie budem rozoberať v samostatnej časti. Jednak sa nedá jednoznačne dokázať, že to bola skutočne Mária, ale aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla:

Ekumenický preklad: 2 Kor 11:14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Katolícky preklad: 2 Kor 11:14 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 11:14 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Evanjelický preklad: 2 Kor 11:14 A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 11:14 A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 11:14 A nečudo – veď sám Satan sa pretvoruje na anjela svetla,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 11:14 A nie div: sám Satan sa pretvára za anjela svetla!

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 11:14 A nie div, lebo aj sám Satan sa pretvára za anjela svetla!

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 11:14

Preklad Nového sveta: 2 Kor 11:14 A niet divu, lebo sám Satan sa stále premieňa na anjela svetla.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 11:14 Netreba sa tomu, pravda, čudovať, veď aj satan na seba často berie anjelskú podobu.

Navyše to nie je argument založený na Svätom Písme, ani ničom vierohodnom, takže ho považujem za irelevantný.

 

 

Tretí argument zástancov dogmy o Spoluvykupiteľke:

Ekumenický preklad: Lk 1:38 Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel.

Katolícky preklad: Lk 1:38 Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 1:38 Mária odpovedala: "Tu som. Ja som slúžka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." A anjel od nej odišiel.

Evanjelický preklad: Lk 1:38 Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 1:38 Vtedy povedala Mária: Hľa, som dievka Pánova; nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 1:38 A Mária povedala: Hľa, nevoľníčka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho výroku. A anjel od nej odišiel.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 1:38 Na to povedala Mária: „Hľa, služobnica Pánova! Nech sa mi stane podľa tvojho slova!“ – I odišiel od nej anjel.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 1:38 Vtedy povedala Mária: „Hľa, som dievka Pána, staň sa mi podľa tvojho slova!“ Tu odišiel od nej anjel.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 1:38 Mária povedala: Hľa, som Pánova služobnica; nech sa mi stane podľa tvojho slova! Potom od nej anjel odišiel.

Preklad Nového sveta: Lk 1:38 Tu povedala Mária: „Hľa, som Jehovova otrokyňa! Nech sa mi stane podľa tvojho vyhlásenia.“ Nato anjel od nej odišiel.

Preklad Nádej pre každého: Lk 1:38 Mária na to povedala: "Chcem sa celkom odovzdať Bohu. Nech sa teda stane, ako si povedal." Potom anjel odišiel.

Zástancovia to vykladajú tak, že je služobnica dokonca aj vo svojej práci na spoluvykupiteľstve. Ide ale o veľmi zavádzajúci výklad veršu. Všetci sme služobníci Pána, to však nedokazuje, že máme podiel na vykúpení.

 

 

Štvrtý argument zástancov dogmy o Spoluvykupiteľke:

Ekumenický preklad: Kol 1:24 Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev.

Katolícky preklad: Kol 1:24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 1:24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho Telo, ktorým je Cirkev.

Evanjelický preklad: Kol 1:24 Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev.

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 1:24 ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev,

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 1:24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a pozostatky Kristových strastí splácam a dopĺňam v svojom mäse za jeho telo, ktorým je zhromaždenie;

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 1:24 Teraz sa však radujem vo svojich utrpeniach za vás a vo svojom tele plním to, čo (ešte) chýba na Kristovom utrpení pre dobro jeho Tela, to jest Cirkvi.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 1:24 Teraz sa radujem v utrpeniach za vás a vo svojom tele doplňujem, čo chýba zo súžení Kristových za jeho telo, ktorým je zhromaždenie.

Preklad Biblia LOGOS: Kol 1:24

Preklad Nového sveta: Kol 1:24 Radujem sa teraz v svojich utrpeniach pre vás a doplňujem na svojom tele, čo chýba z Kristových súžení v prospech jeho tela, ktorým je zbor.

Preklad Nádej pre každého: Kol 1:24 Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev.

Ak mohol Pavol dopĺňať v utrpeniach pre druhých to, čo chýbalo Kristovmu utrpeniu, tak rovnako tak utrpenie, ktoré musela zniesť Mária, ako matka Ježišova, tiež dopĺňa, čo chýbalo Kristovmu utrpeniu. Tým je právom Spoluvykupiteľka.

Ak by sme ale mali tento argument brať vážne, tak potom aj Pavol je spoluvykupiteľ, lebo verš v prvom rade hovorí o jeho utrpení, že ním dopĺňa, čo chýba Kristovmu utrpeniu. A teda sa to dá preniesť aj na ďalších.

 

 

Piaty argument zástancov dogmy o Spoluvykupiteľke:

Ekumenický preklad: Jn 19:25-27 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn!Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Katolícky preklad: Jn 19:25-27 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 19:25-27 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária, Kleofášova žena, a Mária Magdaléna.Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!"Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Evanjelický preklad: Jn 19:25-27 Pri kríži Ježišovom stáli Jeho matka a sestra Jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.Keď Ježiš uvidel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena, ajhľa, tvoj syn!Potom riekol učeníkovi: Ajhľa, tvoja matka! A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 19:25-27 A stály pri kríži Ježišovom jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna.A keď videl Ježiš matku aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam, povedal svojej matke: Ženo, hľa, tvoj syn!A potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 19:25-27 A vedľa Ježišovho kríža stáli: jeho mať a sestra jeho matere, Mária, ktorá bola žena Klópu, a Mária z Magdaly. Ježiš teda, uvidiac svoju mať a vedľa stojaceho učeníka, ktorého miloval, vraví svojej materi: Žena, hľa, tvoj syn. Nato vraví tomu učeníkovi: Hľa, tvoja mať. A od onej hodiny ju ten učeník vzal k sebe domov.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 19:25-27 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď teda Ježiš uzrel matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, riekol matke: „Žena, toto je tvoj syn!“ Potom riekol učeníkovi: „Toto je tvoja matka!“ A od tej chvíle si ju ten učeník vzal k sebe.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 19:25-27 A pri kríži Ježišovom stáli jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna.Keď teda Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, hovorí matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“Potom vraví učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny vzal si ju ten učeník k sebe.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 19:25-27 Pri Ježišovom kríži stáli: jeho matka, sestra jeho matky – Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uvidel matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju ten učeník vzal k sebe.

Preklad Nového sveta: Jn 19:25-27 Pri Ježišovom mučeníckom kole stála však jeho matka a sestra jeho matky; Klopášova manželka Mária a Mária Magdaléna.Keď Ježiš zbadal matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“Ďalej povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju vzal ten učeník k sebe domov.

Preklad Nádej pre každého: Jn 19:25-27 Pod krížom, na ktorom visel Ježiš, stála jeho matka, jej sestra Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš videl matku a vedľa nej učeníka, ktorého mal tak rád, povedal jej: "On teraz bude tvojím synom." A učeníka poprosil: "Staraj sa o ňu ako o vlastnú matku!" Odvtedy ju prijal do svojho domu.

Ján bol verný milovaný učeník, a tými sú teraz všetci skutoční veriaci. Preto Mária je matkou všetkých veriacich. Okrem toho tento verš naznačuje, že v skutočnosti stála pod krížom, kde trpela spolu so svojím synom a naplnila proroctvo Simeona v Lukášovom evanjeliu:

Ekumenický preklad: Lk 2:34-35 Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč —, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Katolícky preklad: Lk 2:34-35 Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 2:34-35 Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: "Pozri, toto dieťa privedie pád a pozdvihnutie pre mnohých v Izraeli; bude znamením, ktorému budú odporovať, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč."

Evanjelický preklad: Lk 2:34-35 Simeon ich požehnal a povedal Márii, Jeho matke: Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odpor - ale aj tebe prenikne dušu meč, - aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 2:34-35 Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť - aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 2:34-35 a Simeón ich požehnal a povedal k Márii, jeho materi: Hľa, tento je ustanovený na pád a pozdvihnutie mnohých v Israélovi a za znamenie, ktorému sa protirečí (a prenikne aj meč tvojou vlastnou dušou), aby tak boli odhalené myšlienky z mnohých sŕdc.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 2:34-35 Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: „Hľa, tento je ustanovený, na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému sa bude protirečiť. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 2:34-35 A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: „Hľa, tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú protirečiť - avšak aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč - aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 2:34-35 Potom ich Simeon požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, on je určený k pádu a pozdvihnutiu mnohých v Izraeli a aby bol znamením, ktorému budú odporovať – a aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby boli odhalené úmysly mnohých sŕdc.

Preklad Nového sveta: Lk 2:34-35 Simeon ich požehnal, ale Márii, jeho matke, povedal: „Hľa, tento je daný, aby padli a znovu vstali mnohí z Izraela, a ako znamenie, ktorému budú protirečiť, (áno, tvojou vlastnou dušou prenikne dlhý meč), aby bolo odkryté zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 2:34-35 Potom im požehnal a Márii ešte povedal: „Toto dieťa bude príčinou pádu jedných a povýšenia druhých v Izraeli. Je znamením z neba, proti ktorému sa mnohí postavia, a tak prezradia svoje zmýšľanie. I tvoje srdce prenikne bolesť ako meč.“

Že je matkou všetkých veriacich na základe toho verša, je veľmi prenesené, preto zakladať na tom dogmu sa nedá. A to, že trpela, neznamená, že je spoluvykupiteľka.

 

Hlavný argument odporcov dogmy o Spoluvykupiteľke:

Predstava Márie ako spoluvykupiteľky a ďalšej sprostredkovateľky medzi Bohom a človekom nie je len mimobiblické (lebo sa opiera o veci mimo Svätého Písma), ale je aj nebiblické (lebo je v priamom rozpore so Svätým Písmom). Sväté Písmo jednoznačne hovorí, že Ježiš je jediným vykupiteľom aj prostredníkom medzi Bohom a človekom:

Ekumenický preklad: Žalm 31:6 Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože.

Sk 4:12 A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

1 Tim 2:5 lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš,

Tít 2:13-14 a očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky.

Zjv 5:9 A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa,

Katolícky preklad: Žalm 31:6 Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

Sk 4:12 A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

1 Tim 2:5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš,

Tít 2:13-14 a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

Zjv 5:9 a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 31:6 Jahve, tebe sa do rúk zverujem, ty ma zachrániš, lebo si môj verný Boh.

Sk 4:12 A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."

1 Tim 2:5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,

Tít 2:13-14 a tak očakávali blahoslavenú nádej a zjavenie sa slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa, Krista Ježiša, ktorý seba samého vydal za nás, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

Zjv 5:9 Spievali novú pieseň: "Ty si hoden vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si Bohu svojou krvou ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.

Evanjelický preklad: Žalm 31:6 Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný.

Sk 4:12 A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.

1 Tim 2:5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,

Tít 2:13-14 očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.

Zjv 5:9 a spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 31:6 Do tvojej ruky porúčam svojho ducha, lebo si ma vykúpil, JeHoVaHu, Bože, silný a verný.

Sk 4:12 A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.

1 Tim 2:5 Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš,

Tít 2:13-14 očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov.

Zjv 5:9 a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 31:5 v tvoju ruku zverujem svojho ducha. Oslobodil si ma, Hospodine, verný Bože;

Sk 4:12 lebo ani nieto iného mena pod nebom, daného medzi ľuďmi, v ktorom by sa nám malo pomôcť.

1 Tim 2:5 Boh je predsa jeden a prostredník Boha a ľudí jeden, človek Kristus Ježiš,

Tít 2:13-14 očakávajúc blaženú nádej a objavenie sa slávy nášho veľkého Boha a Záchrancu Ježiša Krista, ktorý za nás dal sám seba, aby si nás vykúpil od všetkej bezzákonnosti a sám sebe očistil ľud vyhradený za vlastníctvo, horlivý v dobrých činoch.

Zjv 5:9 I spievajú novú pieseň, vraviac: Si hoden vziať tú knihu a otvoriť jej pečate, pretože si bol zabitý a za svoju krv si Bohu kúpil ľudí z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 4:12 A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom máme byť spasení.“

1 Tim 2:5 Jeden je totiž Boh a jeden je Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,

Tít 2:13-14 v očakávaní blahonosnej nádeje a zjavenia slávy veľkého boha a Spasiteľa nášho Ježiša krista. On sa za nás obetoval, aby si nás vykúpil zo všetkých neprávostí a očistil nás, ako ľud sebe príslušný, horliaci za dobré skutky.

Zjv 5:9 a spievali túto novú pieseň: „Hoden si prijať zväzok a otvoriť na ňom pečate, lebo si bol zabitý a svojou Krvou si Bohu vykúpil (ľudí) z každého kmeňa a jazyka, ľudu a národa.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 4:12 A niet v nikom inom spásy, lebo ani niet pod nebom iného mena, daného medzi ľuďmi, v ktorom máme byť spasení.“

1 Tim 2:5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,

Tít 2:13-14 očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy veľkého Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, ktorý seba samého dal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil si ako ľud sebe patriaci, zvláštny, horlivý v dobrých skutkoch.

Zjv 5:9 A spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil (ľudí) z každého kmeňa a jazyka, ľudu a národa.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 4:12

1 Tim 2:5

Tít 2:13-14

Zjv 5:9

Preklad Nového sveta: Žalm 31:5 Do tvojej ruky zverujem svojho ducha. Vykúpil si ma, ó, Jehova, Bože pravdy.

Sk 4:12 A v nikom inom niet záchrany, lebo niet pod nebom nijakého iného mena daného ľuďom, v ktorom máme byť zachránení.“

1 Tim 2:5 Lebo je jeden Boh a jeden sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus Ježiš,

Tít 2:13-14 kým čakáme na šťastnú nádej a slávne zjavenie veľkého Boha a nášho Záchrancu, Krista Ježiša, ktorý dal sám seba za nás, aby nás vyslobodil z každého druhu nezákonnosti a očistil si ľud, ktorý mu výhradne patrí, horlivý pre znamenité skutky.

Zjv 5:9 A spievajú novú pieseň a hovoria: „Hoden si vziať zvitok a otvoriť jeho pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si kúpil Bohu osoby z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa,

Preklad Nádej pre každého: Sk 4:12 Len v ňom je záchrana. A niet na celom svete iné meno, ktorého by sa mohli ľudia dovolávať, ak chcú byť zachránení pre večnosť."

1 Tim 2:5 že je iba jeden Boh pre všetkých a iba jeden, čo Boha a ľudí navzájom spája -- človek Ježiš Kristus.

Tít 2:13-14 Veď očakávame splnenie našej nádeje, že sa ukáže vo svojej sláve náš veľký Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus.On sa za nás obetoval, aby sme už nepodliehali moci hriechu, ale stali sa jeho ľudom, zapáleným za všetko dobré.

Zjv 5:9 A spievali novú pieseň: Si hodný prijať tú knihu a rozlomiť jej pečate, lebo si bol obetovaný a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás.

 

 

Druhý argument odporcov dogmy o Spoluvykupiteľke:

Ježiš sám zadefinoval, že vo vzťahu k nemu sú učeníci s matkou na jednej úrovni! Povedal to veľmi jednoznačne. Ježiš sám vo Svätom Písme tvrdí, že každý, kto plní vôľu Otca, je pre neho rovnako výnimočný, ako jeho matka:

Ekumenický preklad: Mt 12:49-50 Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou.

Katolícky preklad: Mt 12:49-50 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:49-50 Vystrel ruku ku svojim učeníkom a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka."

Evanjelický preklad: Mt 12:49-50 Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol: Ajhľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou, aj matkou.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:49-50 A vztiahnuc svoju ruku na svojich učeníkov povedal: Hľa, moja matka i moji bratia! Lebo ktokoľvek by činil vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom i sestrou i matkou.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:49-50 A vystrel svoju ruku k svojim učeníkom a povedal: Hľa, moja mať a moji bratia! Áno, ktokoľvek vykoná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je môj brat aj moja sestra aj mať.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:49-50 I vystrel svoju ruku na učeníkov a vyhlásil: „ Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:49-50 I vystrel svoju ruku na svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo ktokoľvek plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou a matkou.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:49-50 A vystrel ruku k svojim učeníkom a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo ktokoľvek by konal vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou aj matkou.

Preklad Nového sveta: Mt 12:49-50 A vystrel ruku k svojim učeníkom a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo každý, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebi, ten je môj brat a sestra a matka.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:49-50 Ukázal na učeníkov a povedal: "Toto je moja rodina.Každý, kto poslúcha môjho nebeského Otca, je môj brat, sestra i matka!"

 

 

Tretí argument odporcov dogmy o Spoluvykupiteľke:

Takáto dogma môže viesť k ešte horšiemu učeniu. Napríklad cyperský biskup Epifánius zo Salaminy (c.310–403) poznal kresťanov známych ako kolyridiáni (z gréckeho "kollyra", čo znamená "kruhový chlieb"), ktorí obetovali Panne Márii dary ako Bohu. Pre nich bola Mária akási polo-bohyňa či bohyňa. Blud kolyridiánov bol v 4. storočia na viacerých miestach odsúdený. 

Pápež Benedikt XVI., keď sa ho ešte ako kardinála pýtali, či bude cirkev chcieť titulovať Máriu ako "Spoluvykupiteľku", povedal, že by tento názov zakrýval Krista a viedlo by to k nedorozumeniam. „Správny úmysel je vyjadrený nesprávnym spôsobom.“

 

 

Súčasnosť:

Aj napriek tomu, že dogma o Spoluvykupiteľke ešte nebola oficiálne prijatá Rímskokatolíckou cirkvou, tak viacero pápežov 20. storočia tento titul Márii už priznáva:

Pápež Pio X.: „Pod krížom Panna Mária nám dávala to, čo prináležalo Bohu. Spravodlivosť Božia vyžadovala od Vteleného Slova – ktorého spoločníčkou sa stala Panna Spoluvykupiteľka – aby bola nám darom. … Kráľovná mučeníkov – sladká naša Spoluvykupiteľka, ktorá si spolu so Synom trpela – ty si vzorom našej sily.“ (pápež: Pio X. / encyklika: Ad diem illum r. 1904).

Pápež Benedikt XV.: „Pretože Mária trpela a takmer zomrela so svojim trpiacim a umierajúcim Synom, … môžeme pravdivo tvrdiť, že vykúpila ľudské pokolenie spolu s Kristom.“ (pápež: Benedikt XV. / apoštolský list „Inter Sodalicia“ / r.1918 / AAS 10, 1918, str. 182.).

Pápež Pius XI.: „Vykupiteľ mal zo samej povahy svojho vykupiteľského diela pridružiť svoju Matku ku svojmu dielu. Preto ju vzývame titulom Spoluvykupiteľa. Ona nám dala Spasiteľa, sprevádzala ho v diele vykúpenia až k samému krížu a mala s ním účasť na bolestiach agónie a smrti, čím Ježiš dokonal vykúpenie ľudstva.“ (pápež: Pius XI., príhovor k pútnikom z Vicenze, 30. 11. 1933 / L Osservatore Romano, 1. 12. 1933);

Pápež Ján Pavol II.: „Máriina úloha Spoluvykupiteľky neprestala oslávením jej Syna.“ (pápež: Ján Pavol II. / pápežský prejav v chrámu Matky Božej v Alborade, Guayaquil (Equador), 31.1.1985 / L Osservatore Romano, 11.3.1985).

Ďalší jeho prejav: „Panna Mária – aj keď bola počatá a narodená bez poškvrny hriechu – obdivuhodným spôsobom spolutrpela so svojím Božským Synom, aby sa stala Spoluvykupiteľkou sveta.“ (pápež: Ján Pavol II. / generálna audiencia: 8.9.1982).

 

 

História:

Koncept spoluvykupiteľstva nie je nový. Už okolo 200 Irenej z Lyonu (cca.140–202), najvýznamnejším kresťanským teológom 2. storočia, ktorý bol biskupom v galskom Luqdune, dnešnom Lyone, sa odvolával na Máriu, ako príčinu našej spásy. Cyperský biskup Epifánius zo Salaminy (c.310–403) poznal kresťanov kolyridiánov, ktorí obetovali Panne Márii dary ako Bohu (gr. kollyra bol chlieb, arabský koláč). Pre nich bola Mária akási polo-bohyňa či bohyňa. Blud kolyridiánov bol v 4. storočia na viacerých miestach odsúdený. 

Povýšenie Márie na "Spoluvykupiteľku" je predmetom teologickej diskusie, ktorého vrchol dosiahol v 15. storočí, kde bol silne podporovaný františkánmi a odmietaný dominikánmi. Nádej na vyhlásenie dogmy potom ustúpil. V novoveku Cirkev neprijala pomenovanie Spoluvykupiteľka, lebo ono kladie na jednu rovinu dielo Krista a Márie.

Snaha o dogmu sa znovu objavila až v 20. storočí, hlavne vďaka zjaveniam Márie Ide Peerdemanovej, kde Mária prichádza ako Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica a predpovedá, že teologická pravda, ktorú vyjadrujú tieto tri tituly, Cirkev slávnostne vyhlási ako dogmu. Dogma má byť vyhlásená vo forme titulu Matka všetkých národov. Bude to posledná a najdôležitejšia ma­rián­ska dogma, ako Panna Mária sama vysvetľuje, a jej vyhlásenie prinesie novú duchovnú obrodu ľudstva a skutočný pokoj medzi národmi.

Dogma dodnes nebola vyhlásená, jednak pre to, že značná časť katolíkov je proti tomu, a jednak pre nejednotnosť chápania pojmu "Spoluvykupiteľka". Napríklad v auguste v roku 1996 sa v meste Częstochowa v Poľsku konal mariologický kongres, kde bola na základe žiadosti Svätej stolice zriadená komisia, ktorá mala navrhnúť piatu mariánsku dogmu. Komisia hlasovala 23:0 proti navrhovanej dogme.

Pápež Benedikt XVI., keď sa ho ešte ako kardinála pýtali, či bude cirkev chcieť titulovať Máriu ako "Spoluvykupiteľku", povedal, že by tento názov zakrýval Krista a viedlo by to k nedorozumeniam. „Správny úmysel je vyjadrený nesprávnym spôsobom.“

 

 

Záver:

Táto dogma, na ktorú sa ešte len čaká, je priamou cestou k modloslužobníctvu! Predstava Márie ako spoluvykupiteľky a ďalšej sprostredkovateľky medzi Bohom a človekom nie je len mimobiblické (lebo sa opiera o veci mimo Svätého Písma), ale je aj nebiblické (lebo je v priamom rozpore so Svätým Písmom). Sväté Písmo jednoznačne hovorí, že Ježiš je jediným vykupiteľom aj prostredníkom medzi Bohom a človekom! Aj samotní predstavení Rímskokatolíckej cirkvi preto sú opatrní a dogmu ešte nevyhlásili.

 

 

Zdroje:

Diskusné fóra:

http://areopag.sk/viewtopic.php?t=737

Články:

http://modlitba.sk/?p=2267

https://www.gotquestions.org/Slovencina/Katolicke-vierovyznanie-biblicke.html

https://emanuelbohsnami.wordpress.com/2012/05/22/spoluvykupitelka-panna-maria-v-uceni-papezov/

http://www.milujtesa.org/nr/cirkev/zjavenia_v_amsterdame.html

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=panna-maria-spoluvykupitelka-prostrednice-orodovnice&cisloclanku=2012050056

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/marianska-ucta-pod-ochranou-magisteria

Cudzojazyčné:

https://en.wikipedia.org/wiki/Co-Redemptrix

http://beggarsallreformation.blogspot.sk/2008/08/epiphanius-and-mariology.html

Iné:

http://www.katechizmus.sk/

Kongregácia pre náuku viery, 22.4.1997