Mariológia

Mariológia je odvetvie dogmatickej teológie, ktoré sa zaoberá otázkou postavenia a úlohy matky Ježiša Krista. Názov je odvodený z mena "Mária", mena matky Ježiša Krista. Meno "Mária" má pôvod v hebrejskom "Mirjam", do gréčtiny je prepisované ako "Μαρία". Ústrednými témami Máriológie sú tzv. mariánske dogmy, hlavne dogma o nepoškvrnenom počatí Márie, dogma o ustavičnom panenstve Márie a dogma o nanebovzatí Márie. Ďalej titul Bohorodička a ešte nevyhlásená dogma o Márii ako Spoluvykupiteľke.

 

Slovo "dogma" pochádza z gréckeho "τό δεδογμενον-to dedogmenon" – "to, čo je pevne stanovené". Cirkevní otcovia prvých storočí nazývali dogmami určité, pevné zásady viery a mravov. V 4. storočí sa rozumeli dogmami najmä pravdy viery. V dnešnom rečovom používaní cirkvi a teológie (od 18. storočia) je dogma výrokom, ktorý je predmetom božskej a katolíckej viery, teda výrokom, ktorý cirkev výslovne prostredníctvom riadneho učiteľského úradu alebo pápežskou alebo koncilovou definíciou vyhlasuje za zjavený od Boha tak, že jeho popretie je herézou.