Masturbácia

Úvod Masturbácia

Masturbácia alebo onánia respektíve onanovanie, masturbovanie, sebaukájanie, zriedkavo ipsácia je forma sexuálneho správania spočívajúca v úmyselnom dráždení (sexuálnom vzrušení) pohlavných orgánov (u mužov penis, u žien vagína respektíve klitoris), prípadne aj iných erotogénnych zón (napríklad prsníky) vlastnou rukou, rukou partnera či partnerky, prípadne erotickými pomôckami (napríklad u mužov umelou vagínou, u žien umelým penisom), ktoré môžu viesť k sexuálnej stimulácii či uspokojeniu s cieľom vyvolať pohlavnú rozkoš bez partnera. V širšom zmysle slova sa tu zaraďujú aj iné druhy sexuálneho styku bez penetrácie (petting, orálny sex).

Pôvod slova "masturbácia" nie je objasnený. Jedna teória hovorí, že pochádza z latinčiny spojením slova "manus", čo v preklade znamená "ruka" a slova "stupro", čo v preklade znamená "znásilniť, zneuctiť, zhanobiť", čiže doslova to znamená "hanobiť sa rukou". Druhá teória hovorí, že pochádza z latinčiny spojením slova "mas", čo v preklade znamená "samec, muž" a slova "turbare", čo v danom význame sa prekladá ako "narúšať, porušovať, rozrušiť, vzrušiť, hnevať, rozčúliť", čiže doslova to znamená "porušovať mužstvo" alebo "vzrušovať mužstvo".

V kresťanských cirkvách je masturbácia poväčšine považovaná za hriech, ale to neplatí o jej členoch. Všeobecne majú kresťania bez ohľadu na príslušnosť k cirkvi rôznorodé názory. Je to celé spektrum názorov, od jedného konca, kde krajní fundamentalisti považujú za hriech aj to, keď sa priateľ s priateľkou držia za ruky, lebo to podporuje sexuálnu žiadostivosť, až po druhý koniec, kde krajní liberáli považujú sex slobodných ľudí v poriadku.

 

V nasledujúcom texte bude masturbácia rozdelená na dve zložky – fyzická aktivita a myšlienky pri nej.