Teória dvojakého spasenia

Úvod Eschatológia Večné zatratenie 3 Teória dvojakého spasenia

Pri objektívnom (teda nezaujatom) prečítaní argumentov a protiargumentov všetkých názorov, je ťažké určiť, kto má pravdu. Každý má nejaké dosť presvedčivé argumenty. Treba si uvedomiť, že Sväté Písmo si teologicky neprotirečí. Z tohto dôvodu som bral veci vyplývajúce z argumentov a protiargumentov ako za fakt, aj keď sa na prvý pohľad zdajú ako protirečenie.

Fakt č. 1: Ježiš Kristus zomrel za všetkých ľudí (veriacich aj bezbožných).

Ekumenický preklad: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Katolícky preklad: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo sme vložili nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Evanjelický preklad: 1 Tim 4:10 Isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 4:10 Lebo nato i pracujeme i zápasíme i pohanenia nesieme, že sa nadejeme na živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí a najmä verných.

1 Jn 2:2 A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 4:10 veď na to lopotíme a znášame hanobenie, pretože sa nádejame na živého Boha, ktorý je Zachovávateľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 a on je zadosťučinením vzhľadom na naše hriechy, no nielen vzhľadom na tie, ktoré sú naše, lež aj vzhľadom na celý svet.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 4:10 Veď preto sa namáhame a boríme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, nadovšetko veriacich.

1 Jn 2:2 On sám je (obeťou) zmierenia za naše hriechy, a nie len za naše, ale aj (hriechy) celého sveta.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 4:10 Veď práve preto namáhavo pracujeme a pohanenie znášame, lebo dúfame v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za celý svet.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 4:10

1 Jn 2:2

Preklad Nového sveta: 1 Tim 4:10 Preto teda tvrdo pracujeme a namáhame sa, lebo sme vložili svoju nádej v živého Boha, ktorý je Záchrancom ľudí každého druhu, zvlášť verných.

1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za [hriechy] celého sveta.

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 4:10 Na to vynakladáme všetko svoje úsilie, pretože máme nádej v živom Bohu, ktorý je záchrancom všetkých, čo v neho uverili.

1 Jn 2:2 On, jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás, no nielen za nás, ale za hriechy celého sveta.

 

 

Fakt č. 2: Večný život budú mať len veriaci – Bohom vyvolení.

Ekumenický preklad: Jn 3:15-16 aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.

Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev.

Jn 6:47 Amen, amen, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

Katolícky preklad: Jn 3:15-16 aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Jn 6:47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:15-16 aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto odmieta vieru v Syna, neuzrie život. Boží hnev spočíva na ňom.“

Jn 6:47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

Evanjelický preklad: Jn 3:15-16 aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.

Jn 6:47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:15-16 aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.

Jn 6:47 Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:15-16 aby [sa], ktokoľvek v neho verí, [nestratil, lež] mal večný život

áno, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby sa, ktokoľvek v neho verí, nestratil, lež mal večný život.

Jn 3:36 Kto v Syna verí, má večný život, no kto je Synovi nepoddaný, život neuvidí, lež na ňom ostáva Boží hnev.

Jn 6:47 Veru, veru, vravím vám: kto [vo mňa] verí, má večný život.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:15-16 aby každý, kto v neho uverí, dosiahol život večný. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí, nezahynuk, ale mal život večný.

Jn 3:36 Kto verí v Syna, má život večný, kto však v Syna neverí, neuzrie života, ale hnev Boží na ňom spočinie.

Jn 6:47 Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má život večný.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:15-16 aby každý, kto verí v neho (nezahynul, ale) mal život večný. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.

Jn 3:36 Kto verí v Syna, má život večný, kto však neposlúcha Syna, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“

Jn 6:47 Skutočne, skutočne, hovorím vám, kto verí [vo mňa], má život večný.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:15-16 aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Jn 3:36 Ten, kto verí v Syna, má večný život, avšak ten, kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale zostáva na ňom Boží hnev.

Jn 6:47 Veru, veru, hovorím vám: kto verí vo mňa, má večný život.

Preklad Nového sveta: Jn 3:15-16 aby každý, kto verí v neho, mal večný život. Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.

Jn 3:36 Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život; kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale Boží hnev zostáva na ňom.

Jn 6:47 Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto verí, má večný život.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:15-16 Každý, kto uverí, unikne smrti a bude žiť večne.Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.

Jn 3:36 Preto ten, kto verí v Syna, má večný život. Kto Syna odmieta, nedosiahne život, ale stíha ho Boží hnev."

Jn 6:47 Preto vám znova opakujem: Každý, kto mi uverí, získa večný život.

 

 

Fakt č. 3: Nie všetci budú mať rovnaký trest. Každý bude mať trest vymeraný spravodlivo podľa skutkov.

Ekumenický preklad: Mt 12:36 Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.

Katolícky preklad: Mt 12:36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého slova bez základu, ktoré vyslovia.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Evanjelický preklad: Mt 12:36 Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň.

Mt 16:27 Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:36 Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu;

Mt 16:27 Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:36 no vravím vám, že každý jalový výrok, ktorý ľudia prehovoria – odovzdajú o ňom v deň súdu vyúčtovanie,

Mt 16:27 Veď Syn človeka bude skoro prichádzať v sláve svojho Otca s jeho anjelmi, a vtedy každému odplatí podľa jeho konania.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:36 No hovorím vám, v deň súdu ľudia budú musieť dať účet z každého daromného slova, ktoré povedali.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:36 Ale hovorím vám, že v deň súdu sa budú musieť ľudia zodpovedať z každého zbytočného slova, ktoré povedia.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:36 Ale hovorím vám, že z každého neužitočného slova, ktoré ľudia povedia, sa budú zodpovedať v deň súdu.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Nového sveta: Mt 12:36 Hovorím vám, že z každého neužitočného výroku, ktorý povedia ľudia, budú sa zodpovedať v Súdnom dni;

Mt 16:27 Lebo Syn človeka má prísť v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom odplatí každému podľa jeho správania.

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:36 Rátajte s tým, že budete skladať účty z každého neužitočného slova.

Mt 16:27 Prídem v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom budem súdiť každého človeka podľa toho, ako žil.

 

 

Fakt č. 4: Bezbožní prestanú v konečnom dôsledku existovať.

Ekumenický preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

1 Jn 5:11-12 A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.

Katolícky preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

1 Jn 5:11-12 A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boh nám dáva svoj dar zadarmo, a to večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

1 Jn 5:11-12 A toto je svedectvo: Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život, kto nemá Božieho Syna, nemá život.

Evanjelický preklad: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.

Rím 6:23 Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.

1 Jn 5:11-12 A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu; ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle.

Rim 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

1 Jn 5:11-12 A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:28 A nemajte strach pred tými, ktorí zabíjajú telo, no dušu zabiť nemôžu, lež sa skôr zľaknite toho, ktorý môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Rim 6:23 lebo odplata hriechu je smrť, no Boží skutok priazne večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

1 Jn 5:11-12 a toto je to svedectvo: že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto Božieho Syna nemá, nemá života.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale dušu zabiť nemôžu! Skôr sa však obávajte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť do pekla!

Rim 6:23 Žoldom hriechu je smrť kdežto dar Boží je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

1 Jn 5:11-12 Takto treba rozumieť toto svedectvo, že Boh nám dal život večný a tento život je skrytý v jeho Synovi. Kto uznáva Syna, má život; kto neuznáva Syna Božieho, nemá života.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale nemôžu zabiť dušu; radšej sa však bojte toho, čo môže i dušu i telo zahubiť v pekle!

Rim 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom milosti Božej je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

1 Jn 5:11-12 A toto je to svedectvo, že Boh nám dal život večný, a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu; ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu aj telo v Gehenne!

Rim 6:23

1 Jn 5:11-12

Preklad Nového sveta: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu, ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne.

Rim 6:23 Lebo mzda, ktorú platí hriech, je smrť, ale dar, ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.

1 Jn 5:11-12 A toto je vydané svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má tento život; kto nemá Božieho Syna, nemá tento život.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo -- dušu zabiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle.

Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale darom Božím je večný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista.

1 Jn 5:11-12 Kto prijíma toto svedectvo, stojí na prahu večného života. Dvere nám otvoril Boží Syn. Bez neho dovnútra nevojdeme.

 

 

Ak Ježiš Kristus zomrel za všetkých, ale nie všetci budú mať večný život, z toho vyplýva, že zomrel za veriacich inak ako za bezbožných. Niektorí veria, že Kristovou smrťou za všetkých veriacich aj bezbožných učinil spasenie možným pre všetkých. Z témy Ľudská prirodzenosť vyplýva, že nemôžeme uveriť v Krista, pokiaľ si nás On vopred nevyvolil. Taktiež ak Kristus zomrel za bezbožného a bezbožný by ešte trpel v pekle, trest by bol dvojitý. Preto niektorí prijali opak, a to že Kristus zomrel len za niektorých ľudí. Verše, ktoré ukazujú na vykúpenie všetkých vysvetľujú tak, že Kristus zomrel za všetkých ľudí potencionálne, ale v skutočnosti zaplatil len za hriechy vyvolených. Takéto vysvetlenie je tiež trocha nezmysel. Ak je vo Svätom Písme napísané, že zomrel za hriechy bezbožných, tak za ne aj zomrel. Nič nám nedáva dôvod sa domnievať, že za ne zomrel, ale v skutočnosti nezomrel.

Moja prvá teória, ktorú som nazval Teória dvojitého spasenia, spočívala v tom, že spása spočíva v odpustení hriechoch všetkým ľuďom, no odpustenie hriechov ešte neznamená aj dar večného života. Večný život dostanú len veriaci. Problémom tejto teórie bol ten, že dôsledkom hriechu je smrť. Ak teda Kristus odpustil všetkým ľuďom, dôsledok toho je aj večný život všetkým ľuďom. Z témy Vyvolenie vyplýva, že Boh tým, ktorých si vopred vyvolil, aj odpustil.

Ekumenický preklad: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.

Katolícky preklad: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný živote.

Evanjelický preklad: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo, a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených do večného života.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 13:48 A ľudia z národov sa počúvajúc to radovali a oslavovali slovo Pána; a koľkí boli určení na večný život, uverili;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 13:48 Len čo to pohania počuli, zaradovali sa a velebili slovo Pánovo; a uverili všetci, čo boli určení pre život večný.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 13:48 Keď to pohania počuli, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo; a uverili všetci, čo boli určení pre život večný.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 13:48

Preklad Nového sveta: Sk 13:48 Keď to počuli tí z národov, radovali sa a oslavovali Jehovovo slovo a všetci, ktorí boli správne naklonení k večnému životu, uverili.

Preklad Nádej pre každého: Sk 13:48 Keď to pohania počuli, veľmi sa tešili a zo srdca ďakovali za počuté Božie slovo. Tí, v ktorých Boh prebudil túžbu po večnom živote, uverili

Moja druhá teória, ktorú som nazval Teória dvojakého spasenia, spočíva v tom, že trestom za hriech je večné trápenie (ako tvrdia zástanci doslovného poňatia), ale trest za hriech nie je to isté, čo dôsledok hriechu. Dôsledok hriechu je smrť/nebytie (ako tvrdia kondicionalisti). Ježiš Kristus zomrel za hriechy všetkých ľudí (ako tvrdia univerzalisti), teda vytrpel trest, ktorí sme mali my znášať večne v pekle.

Ekumenický preklad: 1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a príjemné nášmu Spasiteľovi, Bohu,ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu:lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš,ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; ako svedectvo vo vopred určenom čase.

Katolícky preklad: 1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom,ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

Evanjelický preklad: 1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 2:3-6 Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš,ktorý dal sám seba jako výmenné za všetkých, svedoctvo to vo svojich časoch,

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 2:3-6 áno, to je správne a vítané pred naším Záchrancom Bohom, ktorý si želá, žeby všetci ľudia boli zachránení a prišli k plnému poznaniu pravdy. Boh je predsa jeden a prostredník Boha a ľudí jeden, človek Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výkupnú náhradu pre všetkých na svedectvo svojimi časmi;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé v očiach nášho Spasiteľa Boha, ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh a jeden je Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý sa obetoval za všetkých ako výkupná obeť, ako svedectvo (Božie) v patričnom čase.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé nášmu Spasiteľovi Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,ktorý dal seba ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 2:3-6

Preklad Nového sveta: 1 Tim 2:3-6 To je znamenité a prijateľné v očiach nášho Záchrancu, Boha, ktorého vôľou je to, aby boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy. Lebo je jeden Boh a jeden sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako zodpovedajúce výkupné za všetkých – [to] sa má dosvedčiť vo svojich časoch.

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 2:3-6 Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi, ktorý si želá, aby všetci ľudia boli zachránení a poznali pravdu, že je iba jeden Boh pre všetkých a iba jeden, čo Boha a ľudí navzájom spája -- človek Ježiš Kristus. On dal sám seba ako výkupné za všetkých,

No zomrieť za hriech neznamená hriech odpustiť. Preto aj keď trest bezbožných vytrpel Kristus, dôsledky hriechu budú znášať aj naďalej. Rozdiel medzi veriacim a bezbožným je ten, že zatiaľ čo Kristus zomrel za hriechy bezbožných, veriaci zomreli spolu s Kristom. Tým, že veriaci zomreli spolu s Kristom, vlastne zanechali svoje hriechy na kríži a už sú v očiach Božích čistí, hriechy sú odpustené. Dôsledkom odpustenia hriechov je večný život.

Ekumenický preklad: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?Určite nie! Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť?Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť?Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života.

Katolícky preklad: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 6:1-4 Čo máme teda povedať? Že máme zostať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu. Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? Neviete, že náš krst nás zjednotil s Kristom, a tým nás zjednotil s jeho smrťou? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.

Evanjelický preklad: Rím 6:1-4 Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 6:1-4 Nuž čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane! Lebo veď ktorí sme zomreli hriechu - jako budeme ešte žiť v ňom?! Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme ponorení do Krista Ježiša, ponorení sme do jeho smrti? Pohrobení sme tedy s ním skrze ponorenie do smrti, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 6:1-4 Čo teda riekneme? Máme naďalej ostávať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Preč s takou myšlienkou – ako budeme my, ktorí sme hriechu umreli, ešte v ňom žiť? Či je vám neznáme, že koľkí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Skrze krst sme teda boli s ním v smrť pochovaní, aby sme aj my, priam tak, ako bol Kristus skrze Otcovu slávu vzkriesený spomedzi mŕtvych, vykročili v novosti života;

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Máme vari zotrvať v hriechu, aby sa milosť rozmnožila? Božechráň! My, ktorí sme zomreli hriechu, akože by sme v ňom ďalej žili? Či neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v smrť jeho sme boli pokrstení? Krstom sme boli totiž spolu s ním pochovaní na smrť, aby tak, ako Kristus vstal z mŕtvych zásahom otcovej veleby, aj my sme žili novým životom.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Máme vari zotrvať v hriechu, aby sa milosť rozhojnila? Nijako nie! My, ktorí sme zomreli hriechu, akože by sme ešte mohli v ňom žiť? Či neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Boli sme totiž spolu s ním pochovaní krstom v smrť, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych slávou Otcovou, aj my sme kráčali v novosti žitova.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 6:1-4

Preklad Nového sveta: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Máme pokračovať v hriechu, aby sa rozhojňovala nezaslúžená láskavosť? Nech sa to nikdy nestane! Keďže sme zomreli hriechu, ako v ňom máme ešte ďalej žiť? Alebo či neviete, že my všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom v jeho smrť sme boli teda pochovaní s ním, aby sme aj my chodili v novote života, tak ako bol Kristus Otcovou slávou vzkriesený z mŕtvych.

Preklad Nádej pre každého: Rim 6:1-4 Čo z toho pre nás vyplýva? Budeme ďalej hrešiť, aby nám Boh mohol prejaviť ešte väčšiu milosť a lásku? Isteže nie! Vláda hriechu bola predsa nad nami zlomená. Ako by sme mohli s ním naďalej žiť? Alebo azda neviete, že všetci, ktorí sme sa dali v mene Ježiša Krista pokrstiť, máme podiel aj na jeho smrti? V krste sme teda zomreli s Kristom a pochovali svoju hriešnu prirodzenosť, aby tak, ako Kristus bol vzkriesený slávnou mocou svojho Otca, aj my sme žili novým životom.

Rozdielnosť dôsledkov hriechu od trestu za hriechy je podobné, ako keď je dieťa roztopašné. Dôsledkom jeho roztopašnosti je napríklad rozbitá váza. Ale dostane ešte aj trest od rodičov a to je napríklad zákaz pozerania televízora. A teraz sa pozrime na Sväté Písmo:

Dôsledok hriechu je smrť – najprv duchovná (v nej sa rodíme), potom telesná a nakoniec aj duševná.

Ekumenický preklad: Gn 2:17 ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Rim 5:12 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.

Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Katolícky preklad: Gn 2:17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.

Rim 5:12 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriechu smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Rim 5:12 Hriech vošiel do sveta skrze jedného človeka, Adama, a skrze hriech smrť. A tak smrť prenikla celé ľudstvo, keďže všetci ľudia zhrešili.

Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boh nám dáva svoj dar zadarmo, a to večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Evanjelický preklad: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Rím 5:12 Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.

Rím 6:23 Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:17 ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

Rim 5:12 Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili

Rim 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z neho jedávať nebudeš, lebo v deň svojho zajedenia z neho istotne budeš musieť umrieť.

Rim 5:12 Pre túto príčinu priam tak ako skrze jedného človeka do sveta vošiel hriech a skrze hriech smrť a tak smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili

Rim 6:23 lebo odplata hriechu je smrť, no Boží skutok priazne večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:12 Veď ako skrze jedného človeka hriech vošiek do sveta a skrze hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Rim 6:23 Žoldom hriechu je smrť kdežto dar Boží je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:12 Preto ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Rim 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom milosti Božej je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:12

Rim 6:23

Preklad Nového sveta: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho zješ, určite zomrieš.“
Rim 5:12 Preto ako pre jedného človekaprišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili –.

Rim 6:23 Lebo mzda, ktorú platí hriech, je smrť, ale dar, ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:12 Cez jedného človeka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu -- smrť. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti.

Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale darom Božím je večný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista.

Trest za hriechy – trápenie, skaza, ničenie, ale to sú len domnienky, pretože vo Svätom Písme sa v skutočnosti nikde o tom, čo je trest, nič nespomína. Jediné dva verše, ktoré používajú ako dôkaz trestu sú: Mt 25:46 a 2 Tes 1:9, k nim sa bližšie pozrieme neskôr. Vieme ale, že každý, kto nebude spasený, bude súdený individuálne podľa svojich skutkov a aj za ne odsúdený – dostane trest:

Ekumenický preklad: Mt 12:36 Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.

Katolícky preklad: Mt 12:36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého slova bez základu, ktoré vyslovia.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Evanjelický preklad: Mt 12:36 Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň.

Mt 16:27 Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:36 Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu;

Mt 16:27 Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:36 no vravím vám, že každý jalový výrok, ktorý ľudia prehovoria – odovzdajú o ňom v deň súdu vyúčtovanie,

Mt 16:27 Veď Syn človeka bude skoro prichádzať v sláve svojho Otca s jeho anjelmi, a vtedy každému odplatí podľa jeho konania.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:36 No hovorím vám, v deň súdu ľudia budú musieť dať účet z každého daromného slova, ktoré povedali.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:36 Ale hovorím vám, že v deň súdu sa budú musieť ľudia zodpovedať z každého zbytočného slova, ktoré povedia.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:36 Ale hovorím vám, že z každého neužitočného slova, ktoré ľudia povedia, sa budú zodpovedať v deň súdu.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Nového sveta: Mt 12:36 Hovorím vám, že z každého neužitočného výroku, ktorý povedia ľudia, budú sa zodpovedať v Súdnom dni;

Mt 16:27 Lebo Syn človeka má prísť v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom odplatí každému podľa jeho správania.

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:36 Rátajte s tým, že budete skladať účty z každého neužitočného slova.

Mt 16:27 Prídem v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom budem súdiť každého človeka podľa toho, ako žil.

Ak teda prijmeme fakt, že trest a dôsledok sú dve veci a nie jedna, nastáva otázka, čo Kristus svojou obetou dosiahol. Jednoznačne Kristus zomrel za všetkých ľudí.

Ekumenický preklad: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a príjemné nášmu Spasiteľovi, Bohu,ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu:lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš,ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; ako svedectvo vo vopred určenom čase.

Katolícky preklad: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo sme vložili nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom,ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

Evanjelický preklad: 1 Tim 4:10 Isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 4:10 Lebo nato i pracujeme i zápasíme i pohanenia nesieme, že sa nadejeme na živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí a najmä verných.

1 Jn 2:2 A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

1 Tim 2:3-6 Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš,ktorý dal sám seba jako výmenné za všetkých, svedoctvo to vo svojich časoch,

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 4:10 veď na to lopotíme a znášame hanobenie, pretože sa nádejame na živého Boha, ktorý je Zachovávateľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 a on je zadosťučinením vzhľadom na naše hriechy, no nielen vzhľadom na tie, ktoré sú naše, lež aj vzhľadom na celý svet.

1 Tim 2:3-6 áno, to je správne a vítané pred naším Záchrancom Bohom, ktorý si želá, žeby všetci ľudia boli zachránení a prišli k plnému poznaniu pravdy. Boh je predsa jeden a prostredník Boha a ľudí jeden, človek Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výkupnú náhradu pre všetkých na svedectvo svojimi časmi;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 4:10 Veď preto sa namáhame a boríme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, nadovšetko veriacich.

1 Jn 2:2 On sám je (obeťou) zmierenia za naše hriechy, a nie len za naše, ale aj (hriechy) celého sveta.

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé v očiach nášho Spasiteľa Boha, ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh a jeden je Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý sa obetoval za všetkých ako výkupná obeť, ako svedectvo (Božie) v patričnom čase.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 4:10 Veď práve preto namáhavo pracujeme a pohanenie znášame, lebo dúfame v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za celý svet.

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé nášmu Spasiteľovi Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,ktorý dal seba ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 4:10

1 Jn 2:2

1 Tim 2:3-6

Preklad Nového sveta: 1 Tim 4:10 Preto teda tvrdo pracujeme a namáhame sa, lebo sme vložili svoju nádej v živého Boha, ktorý je Záchrancom ľudí každého druhu, zvlášť verných.

1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za [hriechy] celého sveta.

1 Tim 2:3-6 To je znamenité a prijateľné v očiach nášho Záchrancu, Boha, ktorého vôľou je to, aby boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy. Lebo je jeden Boh a jeden sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako zodpovedajúce výkupné za všetkých – [to] sa má dosvedčiť vo svojich časoch.

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 4:10 Na to vynakladáme všetko svoje úsilie, pretože máme nádej v živom Bohu, ktorý je záchrancom všetkých, čo v neho uverili.

1 Jn 2:2 On, jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás, no nielen za nás, ale za hriechy celého sveta.

1 Tim 2:3-6 Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi, ktorý si želá, aby všetci ľudia boli zachránení a poznali pravdu, že je iba jeden Boh pre všetkých a iba jeden, čo Boha a ľudí navzájom spája -- človek Ježiš Kristus. On dal sám seba ako výkupné za všetkých,

Teda vidíme, že Kristus vydal seba samého ako výkupné za všetkých. Tiež vidíme, že je zmiernou obetou za celý svet. A tiež, že je spasiteľom všetkých ľudí, ale najmä veriacich. Ak teda zomrel za previnenia iných, vytrpel vlastne trest, ktorí mali dostať. Príklad: Dostaneš sa na súd. Tam ťa obvinia za nejaký prehrešok a udelia ti trest. Ale ty si ten trest nevytrpíš, lebo si ho vytrpí niekto za teba dobrovoľne. Z toho plynie: Aby Kristus mohol vytrpieť trest za bezbožných, museli nejaký trest dostať. Aby dostali trest museli ísť na súd a na súde odsúdení s rozsudok (udelením trestu). Preto Teória dvojakého spasenia tvrdí, že bezbožní budú na súde a budú aj odsúdení a dostanú aj trest.

V čom je Kristus spasiteľom najmä veriacich? "Spasenie" znamená "záchrana". Bezbožní sú zachránení od trestu, ktorí dostali. Ale veriaci sú zachránení od hriechu ako takého. Hriechy sú im odpustené, ale preto ako keby žiadne hriechy nemali. Ak nemajú hriechy, niet ani dôsledok hriechu. Aj keď fyzická smrť nás neminie, veriaci sú znova duchovne spojení s Bohom, dostanú nové, nesmrteľné telá a budú žiť večne.

Ekumenický preklad: Ez 36:25-27 Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvŕn, i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.

1 Kor 15:51-53 Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení, naraz, v tom okamihu, keď sa naposledy ozve poľnica. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.

Katolícky preklad: Ez 36:25-27 Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.

1 Kor 15:51-53 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme: razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ez 36:25-27 Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. Očistím vás od všetkého, čo vás znečisťuje, očistím vás od všetkých vašich modiel. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha, odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa. Svojho Ducha vložím do vás a urobím vás schopnými žiť podľa mojich zákonov, dodržiavať a plniť moje zvyky.

1 Kor 15:51-53 Áno, poviem vám tajomstvo: Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení: razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice, lebo poľnica zaznie a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Veď toto porušiteľné telo si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné telo si musí obliecť nesmrteľnosť.

Evanjelický preklad: Ez 36:25-27 Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich po škvŕn, i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.

1 Kor 15:51-53 Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme, razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť.

Preklad Jozefa Roháčka: Ez 36:25-27 A pokropím vás čistou vodou, a budete čistí; od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.

1 Kor 15:51-53 Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť.

Preklad Miloša Pavlíka: Ez 36:25-27 a budem na vás kropiť čistou vodou, takže budete očisťovaní – od všetkých vašich nečistôt a od všetkých vašich zahnojeností vás chcem očistiť a dať vám nové srdce, aj nového ducha chcem dať vo vaše vnútro, áno, chcem z vášho mäsa odňať srdce z kameňa a dať vám srdce z mäsa, a vo vaše vnútro chcem dať svojho Ducha a spraviť, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a moje predpisy zachovávali a vykonávali ich,

1 Kor 15:51-53 Hľa, vravím vám tajomstvo: Nie všetci zosneme, lež budeme všetci zmenení, razom, v mihnutí oka, pri poslednej trúbe, lebo zatrúbi a mŕtvi budú vzkriesení neskaziteľní a my budeme zmenení. Áno, toto skaziteľné sa musí odiať neskaziteľnosťou a toto smrteľné sa musí odiať nesmrteľnosťou;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:51-53 Hľa, povieem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci budeme premenení. A to razom, v jedinom okamihu, na hlas poslednej trúby. Keď trúba zaznie, mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:51-53 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci usneme, ale všetci budeme premenení, razom, v jedinom okamihu, keď (zaznie) posledná trúba. Lebo trúba zaznie, mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliesť neporušiteľnosť a toto smrteľné (musí) obliecť nesmrteľnosť.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:51-53

Preklad Nového sveta: Ez 36:25-27 A ja vás pokropím čistou vodou, a stanete sa čistými; očistím vás od všetkých vašich nečistôt a od všetkých vašich zahnojených modiel. A ja vám dám nové srdce a vložím do vášho vnútra nového ducha a vezmem z vášho tela kamenné srdce a dám vám mäsité srdce. A vložím do vášho vnútra môjho ducha a ja budem konať tak, že budete chodiť podľa mojich predpisov a budete dodržiavať a skutočne vykonávať moje sudcovské rozhodnutia.

1 Kor 15:51-53 Hľa, hovorím vám sväté tajomstvo: Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, vo chvíli, v okamihu, počas poslednej trúbky. Lebo trúbka zaznie a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo to, čo je porušiteľné, musí obliecť neporušiteľnosť, a čo je smrteľné, musí obliecť nesmrteľnosť.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:51-53 Prezradím vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci dostaneme nové telo. Keď zaznie z neba signál posledného súdu, v jedinom okamihu sa naše telo premení. Zosnulí kresťania vstanú v novom, nesmrteľnom tele a aj my ostatní, ešte živí, naraz dostaneme iné telo, neporušiteľné.

A je to všetko možné preto, lebo na rozdiel od neveriacich, veriaci zomreli spolu s Kristom, v jeho smrť boli pochovaní, a s ním budú aj vzkriesení.

Ekumenický preklad: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?Určite nie! Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť?Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť?Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života.

Kol 2:12 keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

Katolícky preklad: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.

Kol 2:12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 6:1-4 Čo máme teda povedať? Že máme zostať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu. Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? Neviete, že náš krst nás zjednotil s Kristom, a tým nás zjednotil s jeho smrťou? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.

Kol 2:12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení, lebo ste uverili v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,

Evanjelický preklad: Rím 6:1-4 Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života.

Kol 2:12 keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 6:1-4 Nuž čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane! Lebo veď ktorí sme zomreli hriechu - jako budeme ešte žiť v ňom?! Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme ponorení do Krista Ježiša, ponorení sme do jeho smrti? Pohrobení sme tedy s ním skrze ponorenie do smrti, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života.

Kol 2:12 súc s ním spolu pohrobení v ponorení, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu vstali z mŕtvych skrze vieru v pôsobenie Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 6:1-4 Čo teda riekneme? Máme naďalej ostávať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Preč s takou myšlienkou – ako budeme my, ktorí sme hriechu umreli, ešte v ňom žiť? Či je vám neznáme, že koľkí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Skrze krst sme teda boli s ním v smrť pochovaní, aby sme aj my, priam tak, ako bol Kristus skrze Otcovu slávu vzkriesený spomedzi mŕtvych, vykročili v novosti života;

Kol 2:12 a boli ste pochovaní s ním v krste, v ktorom ste s ním boli aj vzkriesení skrze vieru v pôsobenie Boha, ktorý spomedzi mŕtvych vzkriesil jeho,

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Máme vari zotrvať v hriechu, aby sa milosť rozmnožila? Božechráň! My, ktorí sme zomreli hriechu, akože by sme v ňom ďalej žili? Či neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v smrť jeho sme boli pokrstení? Krstom sme boli totiž spolu s ním pochovaní na smrť, aby tak, ako Kristus vstal z mŕtvych zásahom otcovej veleby, aj my sme žili novým životom.

Kol 2:12 Spolu s ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste aj boli vzkriesení skrze vieru v účinný zásah Boží, ktorým ho vzkriesil z mŕtvych.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Máme vari zotrvať v hriechu, aby sa milosť rozhojnila? Nijako nie! My, ktorí sme zomreli hriechu, akože by sme ešte mohli v ňom žiť? Či neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Boli sme totiž spolu s ním pochovaní krstom v smrť, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych slávou Otcovou, aj my sme kráčali v novosti žitova.

Kol 2:12 keď ste boli s ním pochovaní v krste. V ňom ste boli aj vzkriesení vierou v účinný zásah Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 6:1-4

Kol 2:12

Preklad Nového sveta: Rim 6:1-4 Čo teda povieme? Máme pokračovať v hriechu, aby sa rozhojňovala nezaslúžená láskavosť? Nech sa to nikdy nestane! Keďže sme zomreli hriechu, ako v ňom máme ešte ďalej žiť? Alebo či neviete, že my všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom v jeho smrť sme boli teda pochovaní s ním, aby sme aj my chodili v novote života, tak ako bol Kristus Otcovou slávou vzkriesený z mŕtvych.

Kol 2:12 lebo ste boli s ním pochovaní v [jeho] krste, a pre vzťah k nemu ste boli aj spoločne vzkriesení prostredníctvom [svojej] viery v pôsobenie Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

Preklad Nádej pre každého: Rim 6:1-4 Čo z toho pre nás vyplýva? Budeme ďalej hrešiť, aby nám Boh mohol prejaviť ešte väčšiu milosť a lásku? Isteže nie! Vláda hriechu bola predsa nad nami zlomená. Ako by sme mohli s ním naďalej žiť? Alebo azda neviete, že všetci, ktorí sme sa dali v mene Ježiša Krista pokrstiť, máme podiel aj na jeho smrti? V krste sme teda zomreli s Kristom a pochovali svoju hriešnu prirodzenosť, aby tak, ako Kristus bol vzkriesený slávnou mocou svojho Otca, aj my sme žili novým životom.

Kol 2:12 Pri krste bol spolu s Kristom pochovaný váš starý hriešny život, ale prostredníctvom viery ste s ním boli vzkriesení do nového života, lebo ste uverili slovu mocného Boha, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych.

Preto sú ich hriechy akoby pochované (odpustené), zatiaľ čo bezbožní budú za ne odsúdení. No veriaci už za svoje zlé skutky odsúdení nebudú, budú len odmenení za tie dobré skutky.

Ekumenický preklad: Jn 3:18 Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.

Katolícky preklad: Jn 3:18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:18 Kto verí v Syna, nebude odsúdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v Meno jednorodeného Syna Božieho.

Evanjelický preklad: Jn 3:18 Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:18 Kto v neho verí, nie je súdený, no kto neverí, je už odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:18 Kto v neho uverí, nebude súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:18 Kto v neho verí, nebude súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:18 Ten, kto verí v neho, nie je odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jediného Božieho Syna.

Preklad Nového sveta: Jn 3:18 Kto prejavuje vieru v neho, nebude súdený. Kto neprejavuje vieru, už je odsúdený, lebo neprejavil vieru v meno jednosplodeného Božieho Syna.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:18 Kto v neho neverí, odsudzuje sám seba, lebo odmieta milosť ponúkanú samým Bohom.

A čo sa stane z odsúdenými? Trest je im odpustení, takže prestanú jednoducho len existovať. Aby neprišlo k nedorozumeniam, tak si zhrnieme verše, odkazujúce sa na osud odsúdených:

Ekumenický preklad: Dan 12:2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia: jedni pre večný život, ale druhí na večné zavrhnutie a hanbu.

Katolícky preklad: Dan 12:2 A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Dan 12:2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, iní na hanbu a večné zavrhnutie.

Evanjelický preklad: Dan 12:2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Preklad Jozefa Roháčka: Dan 12:2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus.

Preklad Miloša Pavlíka: Dan 12:2 A mnohí zo spiacich v prach u pôdy budú precitať, títo k večnému životu a títo k potupe a k odporu večnému,

Preklad Nového sveta: Dan 12:2 A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, títo k životu trvajúcemu na neurčitý čas a tamtí na pohanu [a] na hnus trvajúci na neurčitý čas.

Z tohto verša sme sa o ich osude nič praktické nedozvedeli. Preto poďme do Nového Zákona.

Existuje viacero pomenovaní, kde skončia.

1. Ohnivá pec:

Ekumenický preklad: Mt 13:41-42 Syn človeka pošle svojich anjelov, a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Katolícky preklad: Mt 13:41-42 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 13:41-42Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetkých, ktorí zvádzajú ľudí na hriech, a všetkých, ktorých skutky sú hriešne, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Evanjelický preklad: Mt 13:41-42 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyberú z Jeho kráľovstva všetko, čo pohoršuje, i tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 13:41-42 Syn človeka pošle svojich anjelov, a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť, a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a uvrhnú ich do ohnivej pece, tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 13:41-42 Syn človeka vyšle svojich anjelov, i zozbierajú z jeho kráľovstva všetko, čo vedie k pádu, aj tých, ktorí prevádzajú bezzákonnosť, a nahádžu ich do ohnivej pece; tam bude plač a zatínanie zubov.

Mt 13:49b-50 a nahádžu ich do ohnivej pece; tam bude plač a zatínanie zubov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 13:41-42 Syn človeka vyšle svojich anjelov, aby vyzbierali z jeho Kráľovstva všetkých pohoršiteľov a zločincov a hodili ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubov.

Mt 13:50 hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 13:41-42 Syn človeka pošle svojich anjelov, aby vyzbierali z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo páchajú neprávosti, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubov.

Mt 13:50 vrhnú ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 13:41-42 Syn človeka pošle svojich anjelov, ktorí pozbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia aj tých, ktorí robia bezzákonnosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Nového sveta: Mt 13:41-42 Syn človeka vyšle svojich anjelov a tí zozbierajú z jeho kráľovstva všetko, čo spôsobuje potkýnanie, a tých, čo konajú nezákonnosť, a hodí ich do ohnivej pece. Tam bude [ich] plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 hodia ich do ohnivej pece. Tam bude [ich] plač a škrípanie zubami.

Preklad Nádej pre každého: Mt 13:41-42 Pošlem svojich anjelov a tí vyženú z nebeského kráľovstva všetkých, ktorí sa proti nemu stavali, i všetkých, ktorí páchali zlo. Ich koniec bude hrozný. Spáli ich oheň, budú plakať a škrípať zubami.

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

2. Neuhasiteľný oheň:

Ekumenický preklad: Mt 3:12 Má v ruke vejačku a prečistí namlátené zrno; pšenicu zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.

Katolícky preklad: Mt 3:12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 3:12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Evanjelický preklad: Mt 3:12 V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 3:12 ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a shromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 3:12 Jeho vejačka je v jeho ruke, i prečistí svoj mlat a pozberá svoju pšenicu do sýpky, no plevy bude neuhasiteľným ohňom spaľovať.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 3:12 On má v ruke vejačku, a vyčistí svoje humno; pšenicu si zhromaždí do sýpky, a plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 3:12 V ruke má vejačku, i vyčistí svoje humno; svoju pšenicu zhromaždí do sýpky, plevy však spáli neuhasiteľným ohňom.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 3:12 Vo svojej ruke má vejačku, vyčistí si humno, svoju pšenicu zhromaždí do sýpky, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.

Preklad Nového sveta: Mt 3:12 Má v ruke vejačku a dôkladne vyčistí svoj mlat a zhromaždí svoju pšenicu do sýpky, ale plevy spáli neuhasiteľným ohňom.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 3:12 On prečistí zrno, zbaví ho pliev, pšenicu zhromaždí do sýpky a plevy spáli v neuhasínajúcom ohni."

3. Gehenna:

Ekumenický preklad: Mk 9:43-48 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju! Lepšie je pre teba, ak vojdeš do života zmrzačený, ako keby si prišiel s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Pre teba je lepšie, ak vojdeš do života chromý, ako by si mal byť s oboma nohami vrhnutý do pekla. Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho; lepšie ti bude, ak vojdeš do Božieho kráľovstva jednooký, než ako by ťa mali s oboma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.

Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Katolícky preklad: Mk 9:43-48 Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. (Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.) Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. (Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.) A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.

Mt 10:28 Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 9:43-48 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju: lepšie ti s jednou rukou vojsť do života, než s obidvoma rukami ísť do pekla, do neuhasiteľného ohňa.Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: lepšie ti je vojsť do života s jednou nohou, než s obidvoma nohami byť vrhnutý do pekla.Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: lepšie ti je vojsť do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako s oboma očami byť vrhnutý do pekla,kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.

Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Evanjelický preklad: Mk 9:43-48 Ak ťa zvádza ruka, odtni si ju; lepšie ti o jednej ruke vojsť do života, než s oboma do pekla, do neuhasiteľného ohňa [kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína]. A ak ťa zvádza noha, odtni si ju; lepšie ti o jednej nohe vojsť do života, než s oboma byť uvrhnutý do pekla [kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína]. A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho; lepšie ti jednookému vojsť do kráľovstva Božieho, ako s obidvoma očami byť uvrhnutý do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.

Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 9:43-48 A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, odtni ju; lepšie ti je vojsť do života bezrukému, než aby si mal dve ruky a odišiel do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne. A keby ťa pohoršovala tvoja noha, odtni ju; lepšie ti je vojsť do života beznohému, než aby si mal dve nohy a bol hodený do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne. A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, vylúp ho; lepšie ti je vojsť do kráľovstva Božieho jednookému, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla, kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne

Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu; ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 9:43-48 A ak ti bude podnet k úrazu dávať tvoja ruka, odtni ju; lepšie ti je, žeby si dokaličený vstúpil do života, ako by si, majúc dve ruky, odišiel do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, [kde ich červ neskonáva a oheň nehasne]. A ak ti bude podnet k úrazu dávať tvoja noha, odtni ju; lepšie je ti, žeby si do života vstúpil chromý, ako by si bol, majúc dve nohy, zahodený do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, [kde ich červ neskonáva a oheň nehasne]. A ak ti bude podnet k úrazu dávať tvoje oko, vyhoď ho; lepšie ti je, žeby si jednooký vstúpil do Božieho kráľovstva, ako by si bol, majúc dve oči, zahodený do ohnivého pekla, kde ich červ neskonáva a oheň nehasne.

Mt 10:28 A nemajte strach pred tými, ktorí zabíjajú telo, no dušu zabiť nemôžu, lež sa skôr zľaknite toho, ktorý môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 9:42-47 Ak ťa tvoja ruka zvádza (na hriech), odtni ju; lepšie tu bude zmrzačenému vojsť do života, ako mať obe ruky, a ísť do pekla, do neuhasiteľného ohňa, [kde ich červ neumiera, ani oheň nehasne]. Ak ťa tvoja noha zvádza (na hriech), odtni ju; lepšie ti bude kulhavému vojsť do života, ako by si mal obe nohy, a tak ťa hodili do pekla, [kde ich červ neumiera, ani oheň nehasne]. Ak ťa tvoje oko zvádza (na hriech), vylúp ho; lepšie ti bude jednookému vojsť do Kráľovstva Božieho, ako by si mal obe oči, a tak ťa hodili do pekla, kde ich červ neumiera, ani oheň nehasne.

Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale dušu zabiť nemôžu! Skôr sa však obávajte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť do pekla!

Preklad Bohuslava Košu: Mk 9:43-48 Ak ťa tvoja ruka pohoršuje, odtni ju; lepšie ti bude zmrzačenému vojsť do života, ako keby si mal obe ruky a išiel do pekla, do neuhasiteľného ohňa, [kde ich červ nezomiera a oheň nehasne]. A ak ťa tvoja noha pohoršuje, odtni ju; lepšie ti bude chromému vojsť do života, ako keby si mal obe nohy a bol uvrhnutý do pekla, do neuhasiteľného ohňa, [kde ich červ nezomiera a oheň nehasne]. A ak ťa tvoje oko pohoršuje, vylúp ho; lepšie ti bude jednookému vojsť do kráľovstva Božieho, ako keby si mal obe oči a bol uvrhnutý do ohnivého pekla, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne.

Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale nemôžu zabiť dušu; radšej sa však bojte toho, čo môže i dušu i telo zahubiť v pekle!

Preklad Biblia LOGOS: Mk 9:43-48 A keby ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odsekni ju. Lepšie ti je vojsť do života zmrzačenému, ako mať obidve ruky a odísť do Gehenny, do neuhasiteľného ohňa, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. A keby ťa zvádzala na hriech tvoja noha, odsekni ju. Lepšie ti je vojsť do života chromému, ako mať obidve nohy a byť hodený do Gehenny, do neuhasiteľného ohňa, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. A keby ťa zvádzalo na hriech tvoje oko, vylúp si ho. Lepšie ti je vojsť do Božieho kráľovstva jednookému, ako mať obidve oči a byť hodený do ohnivej Gehenny, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne.

Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu; ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu aj telo v Gehenne!

Preklad Nového sveta: Mk 9:43-48 Ak ťa niekedy privádza k potknutiu tvoja ruka, odsekni ju. Je pre teba lepšie, aby si vošiel do života zmrzačený, než aby si s dvoma rukami odišiel do gehenny, do ohňa, ktorý nemôže byť uhasený. Ak ťa privádza k potknutiu tvoja noha, odsekni ju. Je pre teba lepšie, aby si vošiel do života chromý, než aby si bol s dvoma nohami uvrhnutý do gehenny. Ak ťa privádza k potknutiu tvoje oko, odhoď ho. Je pre teba lepšie, aby si vošiel do Božieho kráľovstva jednooký, než aby si bol s dvoma očami uvrhnutý do gehenny, kde ich larva neumiera a oheň nehasne.

Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu, ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne.

Preklad Nádej pre každého: Mk 9:43-48 Ak ťa zvádza na hriech ruka, odtni ju. Je ti rozhodne lepšie byť bez ruky a získať večný život, ako mať obe ruky a ísť do neuhasiteľného pekelného ohňa. A ak ťa navádza na zlé noha, odtni ju. Lepšie je byť mrzákom a žiť večne, ako mať dve nohy, ktoré ťa zavedú do večnej záhuby. A tak aj oko, ak je pôvodcom zla v tvojom živote, zbav sa ho. Lepšie je vojsť do Božieho kráľovstva ako jednooký, než mať obe oči a byť uvrhnutý do pekelného ohňa, kde nárek neprestane a oheň nevyhasne.

Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo -- dušu zabiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle.

4. Večný oheň:

Ekumenický preklad: Mt 18:8 Ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života okyptený alebo chromý, než aby si mal obidve ruky alebo obidve nohy, a hodili by ťa do večného ohňa.

Mt 25:41 Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.

Katolícky preklad: Mt 18:8 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.

Mt 25:41 Potom povie aj tým, čo budú zľava: »Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 18:8 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: lepšie je pre teba, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.

Mt 25:41 Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Evanjelický preklad: Mt 18:8 Ak ťa zvádza ruka alebo noha, odtni si ju a zahoď, lebo lepšie ti je o jednej ruke alebo nohe vojsť do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy, a hodili by ťa do večného ohňa.

Mt 25:41 Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 18:8 A jestli ťa pohoršuje tvoja ruka alebo tvoja noha, odtni ju a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života chromý alebo okyptený, než aby si mal dve ruky a dve nohy a bol uvrhnutý do večného ohňa.

Mt 25:41 Potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 18:8 A ak ti podnet k úrazu dáva tvoja ruka alebo tvoja noha, vytni ju a zahoď od seba; je ti lepšie chromému alebo dokaličenému vstúpiť do života ako majúcemu dve ruky alebo dve nohy byť zahodený do večného ohňa.

Mt 25:41 Tu riekne aj tým po ľavici: Poberajte sa odo mňa, vy zlorečení, do večného ohňa, prihotoveného diablovi a jeho anjelom,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 18:8 Ak ťa teda tvoja ruka alebo noha zvádza na hriech, odtni ju a odhoď od seba; lepšie ti bude vojsť do života zmrzačenému alebo chromému, ako s oboma rukami alebo nohami byť hodený do večného ohňa.

Mt 25:41 Potom povie tým, čo sú na ľavej strane: – Vzdiaľte sa odo mňa, zlorečení, do ohňa večného, ktorý je pripravený diablovi a jeho poslom!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 18:8 Keď ťa teda tvoja ruka alebo tvoja noha pohoršuje, odtni ju a odhoď; lepšie ti bude, keď zmrzačený alebo chromý vojdeš do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy a bol uvrhnutý do ohňa večného.

Mt 25:41 Potom povie i tým, čo mu budú po ľavici: ,Odíďte odo mňa, zlorečení, do ohňa večného, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Preklad Biblia LOGOS: Mt 18:8 Ak ťa pohoršuje tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Je pre teba lepšie vojsť do života chromý alebo zmrzačený ako mať obidve ruky a obidve nohy a byť hodený do večného ohňa.

Mt 25:41 Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, prekliati, do večného ohňa, pripraveného pre diabla a jeho anjelov.

Preklad Nového sveta: Mt 18:8 Teda ak ťa privádza k potknutiu tvoja ruka alebo tvoja noha, odsekni ju a odhoď od seba; lepšie ti je vojsť do života zmrzačený alebo chromý, ako by si mal byť s oboma rukami alebo oboma nohami uvrhnutý do večného ohňa.

Mt 25:41 Potom zas povie tým po svojej ľavici: ‚Odíďte odo mňa, vy prekliati, do večného ohňa pripraveného pre Diabla a jeho anjelov.

Preklad Nádej pre každého: Mt 18:8 Neváhaj odložiť všetko, čo ťa odvádza od Boha. A keby to mala byť tvoja ruka alebo noha, radšej si ju odtni a zahoď. Lepšie je vstúpiť do Božieho kráľovstva chromý, ako skočiť oboma nohami do záhuby.

Mt 25:41 Tým zhromaždeným po ľavici poviem: Odíďte odo mňa, zatratení, do večného ohňa, ktorý je pripravený pre satana a jeho démonov.

5. Odrezanie:

Ekumenický preklad: Mt 25:46 A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.

2 Pt 2:9 Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia, a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať,

Katolícky preklad: Mt 25:46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.

2 Pt 2:9 Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie;

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 25:46 Títo pôjdu do večného utrpenia, kým spravodliví do večného života.“

2 Pt 2:9 Pán však vie vytrhnúť nábožných ľudí zo skúšky a ponechať bezbožných na deň súdu na potrestanie,

Evanjelický preklad: Mt 25:46 I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.

2 Pt 2:9 Tak, hľa, môže Pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 25:46 A títo pojdú do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.

2 Pt 2:9 Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 25:46 I odídu títo do večného trestu a tí spravodliví do večného života.

2 Pt 2:9 vie Pán pobožných vyprosťovať zo skúšky a nespravodlivých strážiť na deň súdu, žeby boli trestaní,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 25:46 Títo pôjdu do večného utrpenia a spravodliví do života večného.

2 Pt 2:9 Pán vie vytrhnúť nábožných z pokušenia a zachovať nespravodlivých pre deň súdu, aby ich potrestal;

Preklad Bohuslava Košu: Mt 25:46 A títo pôjdu do večného trápenia, spravodliví však do večného života.“

2 Pt 2:9 Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia, nespravodlivých však zachovať až do dňa súdu, aby ich potrestal,

Preklad Biblia LOGOS: Mt 25:46 A títo odídu do večných múk, ale spravodliví do večného života.

2 Pt 2:9

Preklad Nového sveta: Mt 25:46 Títo odídu do večného odrezania, ale spravodliví do večného života.“

2 Pt 2:9 Jehova vie, ako oslobodiť zo skúšky ľudí zbožnej oddanosti, ale nespravodlivých ľudí zachovať pre deň súdu, aby boli odrezaní,

Preklad Nádej pre každého: Mt 25:46 A tak týchto čaká večné utrpenie, ale spravodliví budú žiť večne.“

2 Pt 2:9 Pán totiž ochraňuje zbožných ľudí, ktorí sa ocitnú v pokušení, ale hriešnych potrestá v deň súdu --

6. Zničenie:

Ekumenický preklad: 2 Pt 3:7 To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.

Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.

Katolícky preklad: 2 Pt 3:7 A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.

Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Pt 3:7 A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva ich pre oheň; zachováva ich pre deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.

Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Evanjelický preklad: 2 Pt 3:7 Ale to isté Božie slovo zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí.

Jn 3:16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Pt 3:7 A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí.

Jn 3:16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Pt 3:7 no terajšie nebesá, aj zem, sú jeho slovom uchované, súc strážené pre oheň na deň súdu a zahynutia bezbožných ľudí.

Jn 3:16 áno, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby sa, ktokoľvek v neho verí, nestratil, lež mal večný život.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Pt 3:7 To isté slovo Božie zachováva terajšie nebo a zem pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.

Jn 3:16 Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal život večný.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Pt 3:7 Ale to isté slovo zachováva terajšie nebesá a zem pre oheň na deň súdu a skazy bezbožných ľudí.

Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Pt 3:7

Jn 3:16 Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Preklad Nového sveta: 2 Pt 3:7 Tým istým slovom sú však terajšie nebesia a zem zachované pre oheň a sú zachované na deň súdu a zničenia bezbožných.

Jn 3:16 Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.

Preklad Nádej pre každého: 2 Pt 3:7 A teraz to isté Božie slovo uchováva náš svet až do dňa, keď bezbožní budú odsúdení a zničení ohňom.

Jn 3:16 Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.

7. Tma:

Ekumenický preklad: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Katolícky preklad: Mt 8:12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Evanjelický preklad: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhnaní do vonkajšej tmy; tam bude plač a zatínanie zubov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:12 synovia Kráľovstva budú však vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 8:12 no synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Nového sveta: Mt 8:12 zatiaľ čo synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude [ich] plač a škrípanie zubami.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:12 kým Izraeliti, pre ktorých bolo kráľovstvo pripravené, budú hnaní do temnôt, kde bude plač a škrípanie zubami.“

Ako vidíme, sú tu dosť odlišné pomenovania – napríklad tma a oheň.

Gehenna je miesto, ktoré označuje údolie Hinomovho syna. Bolo to miesto, kde sa dávali mŕtvoly zvierat alebo odpad, kde sa spaľoval. Gehenna bolo teda skutočné miesto za bránami Jeruzalema, ktoré neustále horelo a kde boli spaľované mŕtve telá a odpad.

Markovi tiež vidíme, že Gehenna je súbežne použité so pojmom "neuhasiteľný oheň", teda vidíme, že Všetky štyri výrazy – "Gehenna", "neuhasiteľný oheň", "večný oheň" a "ohnivá pec" označujú jedno a to isté. V Matúšovom evanjeliu v 25. kapitole vidíme, že Ježiš ich poslal do večného ohňa a oni kam išli? Pojem "Muky/rápenie" je prekladom gréckeho slova "κόλασιν", ktoré znamená "trest". Čiže nie večné muky a trápenie, ale večný trest. Tak to prekladá aj preklad Miloša Pavlíka. Večný trest ukazuje na fakt, že dôsledky tohto trestu sú večné. Ak sa podrobne pozrieme na pôvod tohto slova, tak zistíme, že "κόλασιν" znamená:

1. Odrezať – ako odsekávať vetvy stromu, prerezávať. Takto to prekladá Preklad Nového sveta.

2. Obmedziť, potlačiť.

3. Potrestať, trestať.

Odrezať niekoho od života, od spoločnosti, alebo len obmedziť ho sa považuje tiež za trest. Z toho vzniklo tretie, obrazné použitie tohto slova.

Teda ak zachováme pôvodný význam slova, tak poslal ich do večného ohňa a oni išli do večného odrezania. Ale od čoho boli odrezaní? No predsa od zdroja života – Boha! Rovnako tak je toto slovo použité v 2 Pt 2:9. A veľmi dobre toto odrezanie symbolizuje aj "tma" v Mt 8:12. Takže vidíme, že "večný oheň" je to tiež, čo "večné odrezanie". A ako zosúladiť tieto tri obrazy končeného stavu bezbožných – oheň, tma, odrezanie –, keď sú také odlišné? Ak ich budeme brať doslovne, tak by to nedávalo zmysel. Rovnako tak aj Gehenna bolo už skutočné miesto. Ježiš to teda nemyslel doslovne, ale obrazne. Gehenna, rovnako ako ostatné výrazy, sú symboly. V téme Prechodný stav sme si ukázali, že smrť nemusí znamenať "nebytie", ale jednoducho "oddelenie" od niečoho – čiže inak povedané odrezanie. V tomto prípade je teda smrť – dôsledok hriechu – odrezanie od Boha. A keďže Boh je jediný nesmrteľný,

Ekumenický preklad: 1 Tim 6:16 on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.

Katolícky preklad: 1 Tim 6:16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 6:16 jediný, ktorý má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a vláda naveky. Amen.

Evanjelický preklad: 1 Tim 6:16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 6:16 ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 6:16 ktorý jediný má nesmrteľnosť a sídli v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí neuvidel ani uvidieť nemôže, ktorému česť a večná vláda. Amén.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 6:16 jediný nesmrteľný, ktorý prebýva v neprístupnom svetle. jeho nikto z ľudí neuzrel, ani uzrieť nemôže; (nech) Mu je česť a večná moc! Amen.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 6:16 On jediný má nesmrtelnosť a rebýva v neprístupnom svetle. Jeho nikto z ľudí neuzrel ani uzrieť nemôže. Jemu česť a večná moc! Amen.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 6:16

Preklad Nového sveta: 1 Tim 6:16 ktorý sám má nesmrteľnosť,ktorý prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu buď česť a večná moc. Amen.

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 6:16 jediný nesmrteľný, ktorý býva v neprístupnom svetle; ľudské oko ho nevidelo, ani nemôže vidieť. Jemu patrí česť a vláda na veky vekov!

tak bez neho nemôžeme existovať – sme zničení: 2 Pt 3:7, Jn 3:16. Výrazy "Gehenna", "neuhasiteľný oheň", "večný oheň" a "ohnivá pec" symbolizujú teda zničenie – veď oheň je jediný živel, ktorý dokáže niečo tak zničiť, že po ňom zostane iba prach. A aj keď sa zdá, že Boh ich musí aktívne zničiť ako napríklad v Mt 3:12, Mt 10:28 a v Mt 13:41-42, tak to tak byť nemôže, lebo by sme tým povedali, že sú vo svojej podstate nesmrteľný, čo odporuje veršu 1 Tim 6:16. Preto lepšie porozumieme týmto veršom. Vo veršoch Mt 13:41-42 sa nehovorí, že ich aktívne zničí, ale že budú hodený tam, kde budú zničený, pričom je tu použitý výraz "plač a škrípanie zubami", ktorý je tiež použitý v Mt 8:12, kde sa hovorí, že budú vyhodený do tmy. Teda oni budú hodený do ohnivej pece, inak povedané vyhodený do tmy, čo znamená, že budú odrezaný od zdroja večného života. Verš Mt 10:28 hovorí, že Boh ich môže zničiť v Gehenne, čo vyvoláva dojem aktívneho zničenia. Keďže Gehenna je symbol, tak sa to dá chápať aj tak, že tým, že ich odreže od zdroja života (od seba) inak povedané hodí do ohňa – Gehenny, tak ich zničí. Teda on ich nezničí aktívne v ohni, pretože oheň je len symbol, ale zničí ich pasívne tým, že im nedá prístup k zdroju života. Rovnako sa dá chápať aj Mt 3:12.

Ešte je jeden verš a to 2 Tes 1:9. Pozrime sa naň s kontextom:

Ekumenický preklad: 2 Tes 1:4-10 A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.Ony sú znamením spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré aj trpíte.Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú,ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.

Katolícky preklad: 2 Sol 1:4-10 A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás sužujú, a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci, keď príde v onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich; lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Sol 1:4-10 A tak aj my sme hrdí na vás medzi Božími cirkvami: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.To je znak spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, pre ktoré trpíte.Bude to prejav Božej spravodlivosti, keď odplatí súžením tým, čo vás sužujú,a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,v ohnivom plameni, aby potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša.Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, čo uverili – a vy ste uverili v naše svedectvo. Tak to bude v ten deň.

Evanjelický preklad: 2 Tes 1:4-10 takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tes 1:4-10 takže my sami sa chválime vami v cirkviach Božích ohľadne vašej trpezlivosti a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate, čo je zjavným dôkazom spravedlivého súdu Božieho, aby ste boli učinení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte, akže je ináče spravedlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás sužujú, súžením a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s anjelmi svojej moci, v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti, keď prijde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoctvu u vás), v ten deň.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tes 1:4-10 takže my sami sa vami v Božích zhromaždeniach honosíme pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých vašich prenasledovaniach a tiesniach, ktoré znášate – zrejmá známka spravodlivého Božieho súdu, aby ste vy boli plne uznaní za hodných Božieho kráľovstva, pre ktoré aj trpíte, ak je aspoň pred Bohom spravodlivé tým, ktorí vás tiesnia, odplatiť tiesňou, a vám, ktorí ste tiesnení, odpočinkom s nami pri zjavení Pána Ježiša z neba s anjelmi jeho moci v planúcom ohni, ktorý bude vykonávať pomstu nad tými, čo neznajú Boha, a tými, čo nie sú poslušní blahej zvesti o našom Pánovi, Ježišovi Kristovi; tí budú pykať pokutou večnej zhuby od tváre Pána a od slávy jeho sily, keď príde, žeby bol oslávený v svojich svätých a spravený predmetom obdivu vo všetkých, ktorí uverili (pretože nášmu svedectvu voči vám sa uverilo), v tamten deň.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Sol 1:4-10 Chválime sa vami po ostatných cirkvách Božích, a to pre vašu vytrvalosť a vieru, vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Oni sú znakom spravodlivého súdu Božieho, aby ste sa stali hodnými Božieho Kráľovstva, keď zaň trpíte. Lebo to je spravodlivé u Boha, že tým, čo vás sužujú, odplatí súžením, a vám, sužovaným, obľahčením, spolu s nami, keď sa Pán Ježiš zjaví z nebies s poslami svojej moci v blčiacich plameňoch a potrestá tých, čo neuznajú Boha a nepodrobia sa Posolstvu Pána nášho Ježiša. Za trest sa dostanú do večného zatratenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho moci v ten deň, keď príde aby bol oslávený vo svojich svätých, stal sa predmetom obdivu vo všetkých, ktorí (v neho) uverili. Pretože ste uverili svedectvu, čo sme vám (predložili).

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tes 1:4-10 takže sa my sami chválime vami v zhromaždeniach Božích pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate – jasný dôkaz spravodlivého súdu Božieho, že ste boli uznaní za hodných kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte; lebo to je len spravodlivé u Boha, že tým, čo vás sužujú, odplatí súžením, a vám, sužovaným, odpočinkom spolu s nami, keď sa Pán Ježiš zjaví z neba s anjelmi svojej moci v blčiacom ohni a bude trestať tých, čo neznajú Boha a neposlúchajú radostnú zvesť Pána nášho Ježiša [Krista]. Dostanú zaslúžený trest, večné zahynutie od tváre Pánovej a od slávy jeho moci, keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých tých, čo uverili, pretože ste uverili nášmu svedectvu.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Tes 1:4-10

Preklad Nového sveta: 2 Tes 1:4-10 Preto sme na vás hrdí medzi Božími zbormi pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. To je dôkaz Božieho spravodlivého súdu, vedúceho k tomu, že ste považovaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré naozaj trpíte.Lebo je to od Boha spravodlivé, aby odplatil súžením tým, čo vám spôsobujú súženie, ale vám, ktorí znášate súženie, úľavu spolu s nami pri zjavení Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anjelmi v planúcom ohni, keď uvedie pomstu na tých, čo nepoznajú Boha a na tých, ktorí neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi. Práve tí podstúpia sudcovský trest večného zničenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho sily, v čase, keď príde, aby bol oslávený v súvislosti so svojimi svätými a aby sa hľadelo naňho v ten deň s údivom v súvislosti so všetkými tými, ktorí prejavovali vieru. Veď svedectvo, ktoré sme vydali, sa stretlo medzi vami s vierou.

Preklad Nádej pre každého: 2 Sol 1:4-10 Chválime sa vami a môžeme vás dať za príklad ostatným zborom v tom, ako neochvejne znášate prenasledovanie a utrpenie. V tom sa práve prejaví spravodlivý Boží súd: tým, ktorí vás teraz trápia, odplatí utrpením, kým vás, ktorí teraz trpíte, vyslobodí spolu s nami. To bude vtedy, keď Pán Ježiš zostúpi so svojimi anjelmi z neba v ohnivom plameni, aby potrestal tých, ktorí nechcú Boha poznať a odmietajú jeho ponuku záchrany v obeti Ježiša Krista. Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy, keď príde v ten deň, aby ho oslávil jeho ľud a zvelebovali tí, ktorí v neho uverili, a vy takisto patríte medzi nich.

Grécky text: οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ

Preklad: ktorí trest budú platiť večnou skazou od Pánvej tváre a slávy jeho moci

Dôvod prekladu som vysvetľoval v predošlých častiach a budem ešte, takže nechcem sa zbytočne opakovať. Pričom slovom "ὄλεθρον" sa nemusí myslieť "zničenie" v definitívnom slova zmysle, ale skôr dlhotrvajúce "ničenie". Možné vysvetlenie je, že nejde o trest po poslednom súde, ale o trest za súženie v období pred posledným súdom a tak ako zničil Sodomu a Gomoru, zničí aj bezbožných pri svojom príchode, ešte pred súdom:

Ekumenický preklad: 2 Pt 2:6 mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov,

Lk 17:29-30 V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil.Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Katolícky preklad: 2 Pt 2:6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných.

Lk 17:29-30 ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Pt 2:6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných.

Lk 17:29-30ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.Tak to bude aj v Deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Evanjelický preklad: 2 Pt 2:6 Odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol, a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti;

Lk 17:29-30 a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých: tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Pt 2:6 I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť.

Lk 17:29-30 ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Bôh, aby pršal oheň a síra s neba a zahubil všetkých. Tak iste bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Pt 2:6 a na podvrátenie odsúdil a spopolnil mestá Sodomu a Gomoru a tak ich vystavil za príklad pre hodlajúcich viesť bezbožný život,

Lk 17:29-30 no ktorého dňa Lót vyšiel zo Sodomy, sa z neba dal pršať oheň a sira a všetkých zahubilo, – podľa týchto vecí bude tiež, ktorého dňa dochodí ku zjaveniu Syna človeka.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Pt 2:6 Odsúdil na zánik aj mestá Sodomu a Gomoru a obrátil ich na popol, a výstrahu pre tých, čo sa budú bezbožne chovať.

Lk 17:29-30 Avšak toho dňa, keď Lót odišiel zo Sodomy, napršalo z neba ohňa a síry a všetkých zničilo. Tak to bude v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Pt 2:6 Odsúdil na zánik aj mestá Sodomu a Gomoru a obrátil ich na popol, na výstražný príklad pre tých, čo budú bezbožne žiť.

Lk 17:29-30 Avšak toho dňa, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a zničili všetkých. Tak to bude v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Pt 2:6

Lk 17:29-30 ale v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, pršal z neba oheň so sírou a zahubil všetkých. Tak isto to bude aj v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Nového sveta: 2 Pt 2:6 a [ak] tým, že obrátil mestá Sodomu a Gomoru na popol, ich odsúdil, a tak dal bezbožným ľuďom vzor budúcich vecí;

Lk 17:29-30 Ale v deň, keď vyšiel Lót zo Sodomy, pršal oheň a síra z neba a všetkých ich zničila. Takisto to bude v ten deň, keď sa má zjaviť Syn človeka.

Preklad Nádej pre každého: 2 Pt 2:6 Aj mestá Sodomu a Gomoru obrátil na popol a odsúdil na zánik. Tak ukázal výstražný príklad bezbožným v budúcnosti.

Lk 17:29-30 až do dňa, keď Lot vyšiel zo Sodomy. Vtedy pršal oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Tak to bude v deň, keď príde Syn človeka.

Tu je ale problém so slovom "večný", pretože ich nezničí pri príchode večne, ale len do vzkriesenia. Ak ale zoberieme Júdom list tak to dáva zmysel, pretože aj Sodoma a Gomora znášajú trest večného ohňa a pritom už nehoria:

Ekumenický preklad: Júd 1:7 Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou.

Katolícky preklad: Júd 1:7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Júd 1:7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré tým istým spôsobom smilnili a išli za iným telom, stali sa výstrahou, znášajúc trest večného ohňa.

Evanjelický preklad: Júd 1:7 rovnako ako Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výstrahou.

Preklad Jozefa Roháčka: Júd 1:7 Jako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré podobným spôsobom ako títo neslýchane smilnily a odišly za iným telom, ležia pred očima na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa.

Preklad Miloša Pavlíka: Júd 1:7 ako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré sa spôsobom podobným ako títo nezriadene oddali smilstvu a odišli za mäsom iného druhu, sú predložené za príklad, podliehajúc pokute večného ohňa.

Preklad Štefana Porúbčana: Júd 1:7 Aj Sodoma a Gomora s okolitými mestečkami podobne dopustili sa smilstva a oddali sa zakázanej telesnej rozkoši. Teraz ležia pred (nami) ako výstraha a znášajú trest večného ohňa.

Preklad Bohuslava Košu: Júd 1:7 A aj Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré práve tak smilnili ako tamtie a šli za iným telom, ležia pred nami ako výstraha a znášajú trest večného ohňa.

Preklad Biblia LOGOS: Júd 1:7

Preklad Nového sveta: Júd 1:7 Tak podobne sú [nám] predložené ako [varovný] príklad Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, lebo podstúpili sudcovský trest večného ohňa,

Preklad Nádej pre každého: Júd 1:7 Podobne obyvatelia Sodomy a Gomory a okolitých miest, ktorí šli cestou mravnej neviazanosti a zvrátenosti, sú stále výstražným príkladom hrozného konca vo večnom ohni.

Ja Júdov list nepovažujem za kánonický – viď oblasť Biblistika – ale to nevylučuje, že budú večne zničení v zmysle úplného zničenia, ak sa tým myslí trest počas Ježišovho príchodu.

Kontext – 10. verš – podporuje toto druhé vysvetlenie, pretože začína: ὅταν ἔλθῃ, čo v preklade znamená: keď príde, čiže ten trest dostanú počas jeho príchodu a nie až po súde.

 

 

Protiargument eternalistov, anihilacionistov a kondicionalistov k Teórii dvojakého spasenia:

Odporcovia univerzalizmu namietajú, že len veriaci budú spasení. A to sú tí, čo boli určení na večný život:
Ekumenický preklad: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.

Katolícky preklad: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný živote.

Evanjelický preklad: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo, a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených do večného života.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 13:48 A ľudia z národov sa počúvajúc to radovali a oslavovali slovo Pána; a koľkí boli určení na večný život, uverili;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 13:48 Lebo čo to pohania počuli, zaradovali sa a velebili slovo Pánovo; a uverili všetci, čo boli určení pre život večný.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 13:48 Keď to pohania počuli, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo; a uverili všetci, čo boli určení pre život večný.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 13:48

Preklad Nového sveta: Sk 13:48 Keď to počuli tí z národov, radovali sa a oslavovali Jehovovo slovovšetci, ktorí boli správne naklonení k večnému životu, uverili.

Preklad Nádej pre každého: Sk 13:48 Keď to pohania počuli, veľmi sa tešili a zo srdca ďakovali za počuté Božie slovo. Tí, v ktorých Boh prebudil túžbu po večnom živote, uverili
Uveria tí, ktorí boli vyvolení k večnému životu. Vyvolený totiž počúva Božie slová:
Ekumenický preklad: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha.

Katolícky preklad: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

Evanjelický preklad: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 8:47 Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie výroky; pre túto príčinu vy nepočúvate, pretože z Boha nie ste.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva slová Božie; vy (ich) nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva slová Božie; vy ich nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha.“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 8:47 Ten, kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha.

Preklad Nového sveta: Jn 8:47 Ten, kto je z Boha, počúva Božie slová.Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 8:47 Kto pochádza z Boha, ten rád prijíma Božie slovo. Vy ho odmietate, a to je dôkazom, že nepochádzate z Boha.“
Jasne vystupuje použitie slova všetci z nasledujúcich veršov:
Ekumenický preklad: 1 Kor 15:20-24 Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli.Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení;každý však v tom poradí, ktoré mu patrí: Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi,a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl.

Katolícky preklad: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:20-24 Ale pravda je, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina zosnulých.Lebo smrť prišla skrze človeka, tak skrze človeka prichádza aj vzkriesenie mŕtvych.Veď ako všetci ľudia zomierajú v Adamovi, tak zasa všetci budú oživení v Kristovi.Ale každý v poradí, aké mu patrí: ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo budú Kristovi.Potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých. Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie; ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus, potom pri Jeho príchode tí, čo sú Kristovi, a potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:20-24 No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie mŕtvych. Lebo jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu. Potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:20-24 (Nuž ale Kristus spomedzi mŕtvych vzkriesený je, ako prvotina tých, ktorí sú zosnulí. Lebo keďže skrze človeka nastala smrť, nastane skrze človeka aj opätovné vstanie mŕtvych, lebo ako v Adamovi všetci umierajú, priam tak v Kristovi aj všetci budú oživení. No každý v svojom vlastnom poradí: prvotina – Kristus; nato tí, ktorí sú Kristovi, pri jeho príchode; potom koniec, keď bude kraľovanie odovzdávať tomu, ktorý je Boh a Otec, keď všetku vládu a všetku vrchnosť a moc zruší.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. lebo ako skrze (jedného) človeka (prišla) smrť, tak skrze (jedného) človeka (prichádza) zmŕtvychvstanie. Ako všetci zomierajú v Adamovi, tak všetci ožijú v Kristovi. pravda, každý po poriadku: ako prvotina Kristus, potom tí čo sú Kristovi pri jeho príchode. Potom príde koniec, keď Bohu a Otcu odovzdá Kráľovstvo, keď odstráni každú vládu, každú moc a silu.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako prostredníctvom človeka (prišla) smrť, tak prostredníctvom človeka (prišlo) aj zmŕtvychvstanie. Ako totiž všetci zomierajú v Adamovi, tak všetci aj budú oživení v Kristovi. Každý však vo svojom poradí: ako prvotina Kristus, potom tí, čo sú Kristovi pri jeho príchode. Potom koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcu, keď odstráni každú vládu, každú moc a silu.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:20-24

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:20-24 Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvé ovocie z tých, ktorí zosnuli. Pretože je smrť prostredníctvom človeka, vzkriesenie mŕtvych je tiež prostredníctvom človeka. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Ale každý vo svojom poradí: Kristus, prvé ovocie, potom tí, ktorí patria Kristovi počas jeho prítomnosti.Potom koniec, keď odovzdá kráľovstvo svojmu Bohu a Otcovi, keď zničí každú vládu a každú vrchnosť a moc.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, a to je nám zárukou, že aj ďalší budú po ňom nasledovať. Na počiatku dejín človek svojou neposlušnosťou zavinil, že sa ľudstvo dostalo pod vládu smrti. Kristus, predobraz nového človeka, túto vládu smrti zase zlomil. My sme od svojich predkov zdedili smrť ako nevyhnutný údel; kto však prijme za svoj Kristov život, bude mať účasť aj na vzkriesení z mŕtvych. Všetko má svoj poriadok: najprv vstal Kristus; keď príde na zem druhý raz, ožijú tí, čo patria jemuPotom bude všetkému koniec, keď Kristus zničí vládu všetkých mocností a síl a odovzdá ju Bohu, svojmu Otcovi.

Ktorí "všetci" dôjdu v Kristovi života? Všetci, ktorí patria Kristovi! Na konci sveta ožijú všetci, to je fakt. Ale večný život v blahobyte s Kristom dostanú len tí, čo patria Kristovi. Spresňuje nám to iný verš z Jánovho evanjelia, v ktorom Ježiš Kristus neprosí za celý svet, ale za tých, ktorých zo sveta dostal od Otca:
Ekumenický preklad: Jn 17:9 Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Katolícky preklad: Jn 17:9 Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 17:9 Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Evanjelický preklad: Jn 17:9 Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 17:9 Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 17:9 Ja žiadam za nich, nežiadam za svet, lež za tých, ktorých si mi dal, pretože sú tvoji

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 17:9 Ja prosím za nich. Nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 17:9 Prosím za nich. Nie za to tento svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 17:9 Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Preklad Nového sveta: Jn 17:9 Prosím za nich; neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal; lebo sú tvoji,

Preklad Nádej pre každého: Jn 17:9 Teraz sa nemodlím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.
Patríme medzi tých, ktorých Otec dal Pánovi Ježišovi Kristovi, boli sme vyvolení zo sveta.

Podobne tiež tento verš:

Ekumenický preklad: Zjv 1:7 Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen!

Katolícky preklad: Zjv 1:7 Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 1:7 Pozrite! Prichádza s oblakmi a každý ho vidí, aj tí, čo ho prebodli: a národy zeme budú nad ním žialiť. Áno. Amen.

Evanjelický preklad: Zjv 1:7 Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 1:7 Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 1:7 Hľa, prichodí s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli; a všetky kmene zeme pre neho budú bedovať. Áno; amén.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 1:7 Hľa prichádza na oblakoch a každé oko ho uvidí, aj tí, ktorí ho prebodli! Budú nad ním žialiť. Áno, tak je (amen)!

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 1:7 Hľa, prichádza v oblakoch, a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Áno, amen!

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 1:7

Preklad Nového sveta: Zjv 1:7 Hľa, prichádza s oblakmiuvidí ho každé okoa tí, ktorí ho prebodli;všetky kmene zeme sa budú biť v zármutku kvôli nemu.Áno, amen.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 1:7 Pozrite, prichádza v oblakoch! Každý ho uvidí, aj tí, čo ho pribili na kríž, a budú pre neho nariekať všetci ľudia na zemi. Áno, tak to bude!

Prečo budú všetci nariekať? Buď preto, lebo budú všetci robiť pokánie, alebo budú všetci nariekať v bolestiach vo večnom trápení. Ak nastane všeobecné pokánie, tak aj všeobecná spása.

Takéto vysvetlenie je však úplne scestné. Je pravda, že ho všetci uvidia, keď bude prichádzať. Výraz "všetky kmene" ešte ale nutne nemusí znamenať, že všetci ľudia v týchto kmeňoch budú nariekať. Ale že v každom kmene sa niekto nájde, kto bude nariekať. V deň posledného súdu, už nebudeme môcť robiť pokánie, už bude konečné zúčtovanie!

Tento protiargument ale odporuje tomuto vysvetleniu:

Ekumenický preklad: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Katolícky preklad: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo sme vložili nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Evanjelický preklad: 1 Tim 4:10 Isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 4:10 Lebo nato i pracujeme i zápasíme i pohanenia nesieme, že sa nadejeme na živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí a najmä verných.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 4:10 veď na to lopotíme a znášame hanobenie, pretože sa nádejame na živého Boha, ktorý je Zachovávateľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 4:10 Veď preto sa namáhame a boríme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, nadovšetko veriacich.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 4:10 Veď práve preto namáhavo pracujeme a pohanenie znášame, lebo dúfame v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 4:10

Preklad Nového sveta: 1 Tim 4:10 Preto teda tvrdo pracujeme a namáhame sa, lebo sme vložili svoju nádej v živého Boha, ktorý je Záchrancom ľudí každého druhu, zvlášť verných.

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 4:10 Na to vynakladáme všetko svoje úsilie, pretože máme nádej v živom Bohu, ktorý je záchrancom všetkých, čo v neho uverili.

Teda jasne vidíme, že je aj spasiteľom bezbožných! A pojem

Ďalšie verše na ktoré sa odvolávajú univerzalisti:

Ekumenický preklad: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

Jn 12:47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť.

Ef 1:9-10 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi.

Kol 1:19-20 Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.

Katolícky preklad: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Jn 12:47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

Ef 1:9-10 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom,

Kol 1:19-20 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol svet skrze neho spasený.

Jn 12:47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

Ef 1:9-10 Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle, to dobrotivé rozhodnutie, ktoré si vopred predsavzal uskutočniť, keď nastane plnosť čias: v Kristovi ako v jedinej hlave zjednotiť všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom,

Kol 1:19-20 Lebo Bohu sa zapáčilo, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko pre neho a krvou jeho kríža daroval pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi.

Evanjelický preklad: Jn 3:17 Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.

Jn 12:47 Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, toho nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho.

Ef 1:9-10 zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;

Kol 1:19-20 Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:17 Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Jn 12:47 A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet.

Ef 1:9-10 oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si preduložil v sebe cieľom správy plnosti časov dovedna sobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi,

Kol 1:19-20 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť, a aby skrze neho smieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:17 Boh predsa svojho Syna do sveta nevyslal, aby svet súdil, lež aby ním svet bol zachránený.

Jn 12:47 a ak kto vypočuje moje výroky a nezachová ich, nesúdim ho ja – neprišiel som predsa, aby som súdil svet, lež aby som svet zachránil.

Ef 1:9-10 oznámil nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahej záľuby, ktorú si v sebe predsavzal čo do usporiadania týkajúceho sa naplnenia dôb: zhrnúť si všetky veci pod jednu hlavu v Kristovi, veci na nebesiach a veci na zemi, v ňom,

Kol 1:19-20 pretože všetkej Plnosti sa stalo slasťou v ňom sa usídliť a skrze neho voči sebe v súlad uviesť všetky veci zavedením mieru skrze krv jeho kríža – skrze neho, či veci na zemi, či veci v nebesiach –

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby súdil svet, ale aby svet bol spasený jeho prostredníctvom.

Jn 12:47 Ak aj niekto počúva moje slová a nezachováva ich, nesúdim ho, keďže som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

Ef 1:9-10 Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle, svojho slobodného rozhodnutia, ktoré bol v sebe v príhodných časoch: Zhrnúť v Kristovi všetko, čo je na nebesiach a čo je na zemi. V ňom,

Kol 1:19-20 V ňom sa rozhodla prebývať všetka Plnosť a skrze neho zmieriť všetky veci so sebou, uviesť do pokoja skrze jeho krvavý kríž, skrze neho tých, čo sú na zemi, i tých, čo sú na nebi.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby súdil svet, ale aby svet spasil.

Jn 12:47 Ak aj niekto počúva moje slová a nezachováva ich, nesúdim ho, keďže som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

Ef 1:9-10 pričom nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho blahého rozhodnutia, ktoré si bol v sebe predsavzal pre správu plnosti časov: V Kristovi zhrnúť pod jednu hlavu všetko, čo je na nebesiach, aj čo je na zemi.

Kol 1:19-20 Veď v ňom sa zaľúbilo prebývať všetkej Plnosti a prostredníctvom neho zmierniť so sebou všetko – on totiž uskutočnil pokoj krvou jeho kríža – prostredníctvom neho, buď čo je na zemi, buď čo je v nebesiach.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Jn 12:47 A ak niekto počuje moje slová a neuverí, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel na to, aby som svet súdil, ale aby som svet zachránil.

Ef 1:9-10

Kol 1:19-20

Preklad Nového sveta: Jn 3:17 Veď Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby ho súdil, ale aby bol svet zachránený prostredníctvom neho.

Jn 12:47 Ale ak niekto počuje moje slová a nezachováva ich, nesúdim ho, lebo som neprišiel súdiť svet, ale zachrániť svet.

Ef 1:9-10 tak, že nám oznámil sväté tajomstvo svojej vôle. Je to podľa jeho záľuby, ktorú sám v sebe zamýšľal pre správu na plnej hranici ustanovených časov, totiž opäť zhromaždiť všetky veci v Kristovi, veci v nebesiach a veci na zemi. [Áno], v ňom,

Kol 1:19-20 lebo [Boh] uznal za dobré, aby v ňom bola všetka plnosť a aby sa jeho prostredníctvom s ním opäť zmierili všetky [iné] veci tak, že spôsobil pokoj prostredníctvom krvi, [ktorú vylial] na mučeníckom kole, už či sú to veci na zemi alebo veci na nebesiach.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:17 Boh svojho Syna neposlal nato, aby svet súdil, ale aby ho zachránil.

Jn 12:47 Kto počuje moje slová, ale nekoná podľa nich, toho nesúdim. Neprišiel som na svet, aby som ho súdil, ale zachránil.

Ef 1:9-10 Boh nám odhalil svoj tajný zámer, ktorý si vo svojej prezieravosti predsavzal už pred stáročiami, že v stanovený čas zhromaždí všetko a všetkých na nebi aj na zemi pod vládou Kristovou. A tak si nás Boh presne podľa svojho rozhodnutia urobil svojím majetkom

Kol 1:19-20 Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho Synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv, a tým nám získal pokoj s Bohom.

Tento spor nádherne vysvetľuje Teória dvojitého spasenia, pretože podľa nej Kristus naozaj zomrel za hriechy všetkých ľudí, čím zachránil (spasil) bezbožných od trestu, a súčasne veriaci, keďže pochovali s ním svoje hriechy, tak sú čistí a môžu mať veční život.

 

 

Protiargument eternalistov k Teórii dvojakého spasenia:

Ekumenický preklad: Zjv 20:10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.

Katolícky preklad: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 20:10 A Diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj Šelma a falošný prorok. Tam budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Evanjelický preklad: Zjv 20:10 a diabol, ich zvodca, bol hodený do ohnivého a sírového jazera, kde bola šelma i falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou naveky vekov.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol hodený do jazera ohňa a síry, kde je aj ten zver aj ten nepravý prorok; i budú na veky vekov dňom aj nocou mučení.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zviedol, bol hodený do jazera ohňa a síry, kde sa nachádza i šelma a falošný prorok. (Tam) budú mučení dňom i nocou na večné veky.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zviedol, bol hodený do jazera ohňa a síry, kde bola i šelma a falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 20:10

Preklad Nového sveta: Zjv 20:10 A Diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde [už bolo] divé zviera i falošný prorok; a budú mučení dňom a nocou po celú večnosť.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 20:10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do ohnivého jazera, kde horí síra a kde je už šelma i falošný prorok. Tam budú umučení vo dne i v noci na večné veky.

Tu sa hovorí o tom, ako sú Satan, šelma a o falošný prorok hodení do ohnivého jazera, kde sú mučení dňom i nocou naveky vekov. Je jasné, že títo traja nie sú "zničení" tým, že sú uvrhnutí do ohnivého jazera. Prečo by mal byť osud nespasených odlišný?

Ekumenický preklad: Zjv 20:14-15 Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.

Katolícky preklad: Zjv 20:14-15 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 20:14-15 Smrť a Hádes boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je druhá smrť. A kto nebol zapísaný v knihe života, toho vrhli do ohnivého jazera.

Evanjelický preklad: Zjv 20:14-15 Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 20:14-15 A smrť a peklo boly uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 20:14-15 A smrť a hádés boli hodené do jazera ohňa: toto je tá druhá smrť, jazero ohňa. A ak kto nebol nájdený zapísaný v knihe6 života, bol do toho jazera ohňa hodený.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 20:14-15 Nato smrť i podsvetie boli hodené do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazera. Kto nebol zapísaný v knihe života, toho hodili do ohnivého jazera.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 20:14-15 Aj smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. A keď niekto nebol zapísaný v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 20:14-15

Preklad Nového sveta: Zjv 20:14-15 A smrť a hádes boli vrhnuté do ohnivého jazera. To ohnivé jazero znamená druhú smrť. A kto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol vrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 20:14-15 Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť: horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.

Nech je už výklad Zjavenia Jána podľa zástancov či odporcov zániku bezbožných, v oboch prípadoch ide o knihu Zjavenia Jána, ktorú ja nepovažujem za kánonickú – viď oblasť Biblistika – preto to považujem za irelevantné.

Napriek tomu vysvetlenie spočíva v tom, že Kristus zomrel len za hriechy ľudí, nie aj Satana! Teória dvojakého spasenia sa nijako k osudu Satana nevyjadruje, preto tento argument je aj z tohto hľadiska irelevantný. Navyše aj Satan bude úplne spálený na popol:

Ekumenický preklad: Ez 28:18 Množstvom svojich vín, svojím nepoctivým obchodovaním znesvätil si svoje svätyne. Vyviedol som z teba oheň a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa videli.

Katolícky preklad: Ez 28:18 Množstvom svojich zločinov, nepoctivosťou svojho kupčenia znesvätil si svoje svätyne; vtedy som z tvojho vnútra vyvolal oheň, ktorý ťa strávil. Urobil som z teba popol na zemi pred očami všetkých, čo ťa videli.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ez 28:18 Svojimi veľkými zločinmi, svojím nepoctivým kupčením si znesvätil svoje svätyne. Preto som dal vyšľahnúť oheň z teba, aby ťa strávil, spálil som ťa na popol na zemi, pred očami všetkých, čo ťa videli.

Evanjelický preklad: Ez 28:18 Množstvom svojich vín, svojím nepoctivým obchodovaním znesvätil si svoje svätyne. Vyviedol som oheň z teba, a ten ťa strávil; zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa vidia.

Preklad Jozefa Roháčka: Ez 28:18 Pre množstvo svojich neprávostí, nespravedlivosťou svojho kupectva poškvrnil si svoje svätyne, a preto vyvediem oheň zprostred teba; ten ťa strávi, a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli.

Preklad Miloša Pavlíka: Ez 28:18 Množstvom svojich neprávostí, nepoctivosťou svojho obchodu si znesvätil svoje svätyne, i vyviedol som z tvojho vnútra oheň; ten ťa zožerie, i spravím ťa pred očami všetkých vidiacich ťa popolom na zemi.

Preklad Nového sveta: Ez 28:18 Množstvom svojich previnení, pre nepoctivosť svojho kupeckého tovaru si znesvätil svoje svätyne. A vyvediem z tvojho vnútra oheň. Ten ťa pohltí. A pred očami všetkých, čo ťa vidia, urobím z teba popol na zemi.

 

 

Protiargument eternalistov k Teórii dvojakého spasenia:

Ekumenický preklad: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Katolícky preklad: Mt 8:12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Evanjelický preklad: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a uvrhnú ich do ohnivej pece, tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhnaní do vonkajšej tmy; tam bude plač a zatínanie zubov.

Mt 13:49b-50 a nahádžu ich do ohnivej pece; tam bude plač a zatínanie zubov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:12 synovia Kráľovstva budú však vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Mt 13:50 a vrhnú ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 8:12 no synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubami.

Preklad Nového sveta: Mt 8:12 zatiaľ čo synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude [ich] plač a škrípanie zubami.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude [ich] plač a škrípanie zubami.

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:12 kým Izraeliti, pre ktorých bolo kráľovstvo pripravené, budú hnaní do temnôt, kde bude plač a škrípanie zubami.“

Mt 13:50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Tu je výraz plač a škrípanie zubami, to bude v Gehenne. Plač je spojený s tým zúfalstvom, tragédiou a zlými vecami. Škrípanie zubami je spojené s bolesťou. To naznačuje, že bezbožní budú trpieť!

Plač aj škrípanie zubami sa môžu považovať aj za symboly strachu a nie bolesti. Keď sa malé dieťa bojí, tak plače. Preto keď bezbožníci budú mať byť odrezaný od Boha, tak sa budú báť.

 

 

Protiargument zástancov metaforického poňatia k Teórii dvojakého spasenia:

Boh je úplne pasívny v trestaní hriešnika. Trest je odlúčenie od Boha. V tomto zmysle bude Boh hovoriť hriešnikom: „Odíďte odo mňa!“

Ekumenický preklad: Mt 7:23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!

Katolícky preklad: Mt 7:23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 7:23 Vtedy im vyhlásim: ‚Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, vy, čo nezachovávate Božie zákony!‘

Evanjelický preklad: Mt 7:23 A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 7:23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 7:23 A tu im otvorene poviem: Nikdy som vás nespoznal – hybajte preč odo mňa vy, ktorí pôsobíte bezzákonnosť.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 7:23 A vtedy im vyhlásim: „Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 7:23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!

Preklad Biblia LOGOS: Mt 7:23 A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal! Choďte odo mňa, páchatelia bezzákonnosti!

Preklad Nového sveta: Mt 7:23 A predsa im potom vyznám: Nikdy som vás nepoznal! Odstúpte odo mňa, páchatelia nezákonnosti.

Preklad Nádej pre každého: Mt 7:23 Ale ja im odpoviem: Nikdy ste mi nepatrili a páchali ste zlé činy. Choďte preč!

Problém tu je ten, že neprítomnosť v pekle je dosť ťažko zladiť so všadeprítomnosťou Boha. Ale neprítomnosť sa myslí duchovné odlúčenie od Boha. Keď Adam zhrešil tak v ten deň zomrel. Odvtedy je duchovné mŕtvy. Po poslednom súde ale toto odlúčenie bude pre neveriacich trvať večne.

Ale zostávajú tú ešte ďalšie problémy. Duchovne mŕtvy sa už rodíme a to je dôsledok hriechu, nie trest. Navyše trest nám bude vymeraný až na poslednom súde a nie pri narodení. K tomu všetkému by určitú dobu boli potrestaní aj veriaci, kým by neboli znovuzrodení. Ešte to je dokonca aj nespravodlivé, pretože každému bude vymeraný iný trest.

Ekumenický preklad: Mt 11:22 Hovorím vám: V súdny deň bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám.

Mt 12:36 Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.

Katolícky preklad: Mt 11:22-24 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. Mt 12:36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 11:22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.

Mt 12:36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého slova bez základu, ktoré vyslovia.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Evanjelický preklad: Mt 11:22 Ale vravím vám: Ľahšie bude v deň súdny Týru a Sidonu ako vám.

Mt 12:36 Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň.

Mt 16:27 Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 11:22 No, hovorím vám, že Týru a Sidonu bude znesiteľnejšie v deň súdu ako vám.

Mt 12:36 Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu;

Mt 16:27 Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 11:22 Jednako vám vravím: v deň súdu bude Tyru a Sidónu znesiteľnejšie ako vám.

Mt 12:36 no vravím vám, že každý jalový výrok, ktorý ľudia prehovoria – odovzdajú o ňom v deň súdu vyúčtovanie,

Mt 16:27 Veď Syn človeka bude skoro prichádzať v sláve svojho Otca s jeho anjelmi, a vtedy každému odplatí podľa jeho konania.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 11:22 No hovorím vám, Týru a Sidonu bude ľahšie v deň súdny ako vám.

Mt 12:36 No hovorím vám, v deň súdu ľudia budú musieť dať účet z každého daromného slova, ktoré povedali.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 11:22 Ale hovorím vám, že Týru a Sidonu bude znesiteľnejšie v súdny deň ako vám.

Mt 12:36 Ale hovorím vám, že v deň súdu sa budú musieť ľudia zodpovedať z každého zbytočného slova, ktoré povedia.

Mt 16:27 Lebo Syna človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 11:22 Hovorím vám: v deň súdu bude Týru a Sidonu znesiteľnejšie ako vám!

Mt 12:36 Ale hovorím vám, že z každého neužitočného slova, ktoré ľudia povedia, sa budú zodpovedať v deň súdu.

Mt 16:27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Preklad Nového sveta: Mt 11:22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v Súdnom dni znesiteľnejšie ako vám. 

Mt 12:36 Hovorím vám, že z každého neužitočného výroku, ktorý povedia ľudia, budú sa zodpovedať v Súdnom dni;

Mt 16:27 Lebo Syn človeka má prísť v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom odplatí každému podľa jeho správania.

Preklad Nádej pre každého: Mt 11:22 Preto vám hovorím, že Týru a Sidonu bude ľahšie v deň súdu ako vám.

Mt 12:36 Rátajte s tým, že budete skladať účty z každého neužitočného slova.

Mt 16:27 Prídem v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom budem súdiť každého človeka podľa toho, ako žil.

A podľa tejto teórie by všetci mali trest rovnaký aj v dĺžke, aj v intenzite.

Navyše ak by sa jednalo o úplne odlúčenie od Boha, tak by nemali vôbec život a teda by nemohli existovať:

Ekumenický preklad: 1 Jn 5:11-12 A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.

Katolícky preklad: 1 Jn 5:11-12 A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 5:11-12 A toto je svedectvo: Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život, kto nemá Božieho Syna, nemá život.

Evanjelický preklad: 1 Jn 5:11-12 A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 5:11-12 A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 5:11-12 a toto je to svedectvo: že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto Božieho Syna nemá, nemá života.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 5:11-12 Takto treba rozumieť toto svedectvo, že Boh nám dal život večný a tento život je skrytý v jeho Synovi. Kto uznáva Syna, má život; kto neuznáva Syna Božieho, nemá života.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 5:11-12 A toto je to svedectvo, že Boh nám dal život večný, a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 5:11-12

Preklad Nového sveta: 1 Jn 5:11-12 A toto je vydané svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má tento život; kto nemá Božieho Syna, nemá tento život.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 5:11-12 Kto prijíma toto svedectvo, stojí na prahu večného života. Dvere nám otvoril Boží Syn. Bez neho dovnútra nevojdeme.

Preto odlúčenie od Boha, teda definitívna smrť duše je dôsledok hriechu, nie trest, tak ako hovorí Teória dvojakého spasenia.

 

 

Protiargument anihilacionistov k Teórii dvojakého spasenia:

Ekumenický preklad: 2 Tes 1:9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

Katolícky preklad: 2 Sol 1:9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Sol 1:9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

Evanjelický preklad: 2 Tes 1:9 Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci,

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tes 1:9 ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti,

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tes 1:9 tí budú pykať pokutou večnej zhuby od tváre Pána a od slávy jeho sily,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Sol 1:9 Za trest sa dostanú do večného zatratenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho moci v ten deň.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tes 1:9 Dostanú zaslúžený trest, večné zahynutie od tváre Pánovej a od slávy jeho moci, keď príde v ten deň,

Preklad Biblia LOGOS: 2 Tes 1:9

Preklad Nového sveta: 2 Tes 1:9 Práve tí podstúpia sudcovský trest večného zničenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho sily,

Preklad Nádej pre každého: 2 Sol 1:9 Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy,

Tento verš používajú anihilacionisti ako argument, že trestom za hriechy je zničenie. To by vylučovalo Teóriou dvojakého spasenia, keďže tá tvrdí, že zničenie je dôsledok hriechu a nie trest.

V rozpore je aj vysvetlenie zástancov metaforického poňatia obrazu pekla. Tí tvrdia, že záhuba (teda trest) tu predstavuje večné odlúčenie z Pánovej tváre a slávy jeho moci. Ak by bezbožným bol odpustení trest, potom by museli byť večne v prítomnosti Pána. Ale dobre tento verš vysvetlili eternalisti:

Grécky text: 2 Tes 1:9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ,

Je tu použité grécke slovo "ὄλεθρον" ktorého základný tvar je slovo "ὄλεθρος" a jeho najčastejšie preklady sú "zničenie, záhuba, skaza,... " Teraz sa ale pozrime, ako rôzne preklady budú sedieť aj v ostatných veršoch s týmto slovom. Toto slovo sa nachádza ešte v ďalších troch veršoch v Novom Zákone:

Ekumenický preklad: 1 Kor 5:1-5 Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som — akoby prítomný — rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánov deň zachránený.

1 Tes 5:1-3 Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.

1 Tim 6:9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby.

Katolícky preklad: 1 Kor 5:1-5 Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca. A. vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu! Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to urobil treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa zhromaždíme, vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň.

1 Sol 5:1-3 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

1 Tim 6:9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

Prekladať slovo olethron ako zničiť v zmysle prestať existovať, t

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 5:1-5 Ba počuť o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca.A vy sa vystatujete! Mali by ste byť plní smútku a vylúčiť spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu.Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, odsúdil toho, čo to urobil.Treba v mene nášho Pána Ježiša, vy a môj duch, keď sa zhromaždíme mocou nášho Pána Ježiša,vydať tohto človeka satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň.

1 Sol 5:1-3 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať.Lebo sami veľmi dobre viete, že Deň Pánov príde ako zlodej v noci.Keď si budú ľudia hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania padne na nich záhuba ako bolesti na rodičku a nebudú môcť uniknúť.

1 Tim 6:9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

Evanjelický preklad: 1 Kor 5:1-5 Vôbec počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, (totiž), aby niekto žil s manželkou otcovou. A vy sa ešte nadúvate, nie, aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého skutku! Ja totiž, hoci telesne vzdialený, ale duchom prítomný, už som rozsúdil, ako keby som bol prítomný: zíďme sa v mene Pána Ježiša, vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, a toho, čo sa niečoho takého dopustil, vydajme satanovi na zahubenie tela, aby duch bol zachránený v deň Pánov.

1 Tes 5:1-3 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.

1 Tim 6:9 Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 5:1-5 Docela počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, o jakom ani medzi pohanmi neslýchať, aby mal ktosi ženu svojho otca. A vy ste nadutí, a nie aby ste sa radšej boli rozžialili, aby ten, ktorý spáchal taký skutok, bol vylúčený zpomedzi vás. Lebo ja hoci neprítomný telom, ale prítomný duchom, už som usúdil, ako čo by som bol prítomný, toho, ktorý to tak spáchal, v mene našeho Pána Ježiša Krista, keď sa sídete i s mojím duchom, s mocou našeho Pána Ježiša Krista, vydať takého satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša.

1 Tes 5:1-3 Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo.Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej v noci.Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.

1 Tim 6:9 A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 5:1-5 Všeobecne počuť, že medzi vami je smilstvo, a také smilstvo, akého ani medzi národmi, žeby voľakto mal ženu svojho otca – a vy ste nadutí a nedali ste sa radšej žalostiť, aby bol ten, ktorý tento čin vykonal, z vášho stredu odstránený. Áno, ja som [ako] telom síce neprítomný, no duchom prítomný, už ako prítomný usúdil, žeby ste toho, ktorý sa tohto tak dopustil, v mene nášho Pána Ježiša Krista (keď sa s mocou nášho Pána Ježiša Krista zídete, vy a duch môj), toho, ktorý je taký, vydali Satanovi na zhubu mäsa, aby v deň Pána Ježiša bol zachránený duch.

1 Tes 5:1-3 No o časoch a obdobiach, bratia, vám netreba, žeby sa vám písalo, veď sami podrobne viete, že deň Pána prichodí tak, ako zlodej v noci; keď budú vravieť: pokoj a bezpečie, vtedy ich prikvačí nenadála zhuba priam tak ako bolesť tehotnú, i neuniknú nijako.

1 Tim 6:9 No tí, ktorí chcú byť bohatí, zapadajú do pokúšania a pasce a mnohých nemúdrych a škodlivých chtivostí, ktoré ľudí ponárajú do zhuby a skazy.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 5:1-5 Počuť aj o smilstve medzi vami, a to o takom smilstve, aké sa ani medzi pohanmi nevyskytuje, že niekto nažíva s manželkou vlastného otca. A vy sa ešte nadúvate, nie aby ste sa radšej zarmucovali a vyvrhli spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého skutku. Ja však, hoci telesne vzdialený, ale duchovne prítomný, už som odsúdil, akoby v prítomnosti, človeka, ktorý sa dopustil takej veci. Keď sa teda zídete v mene Pána nášho Ježiša, a ja budem v duchu prítomný, mocou Pána nášho Ježiša, takého človeka vydajte Satanovi na záhubu tela, aby duch bol zachránený v deň (príchodu a súdu) Pána Ježiša.

1 Sol 5:1-3 netreba, bratia, aby som vám určil čas a dobu, lebo sami dobre viete, že deň Pánov tak príde ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: „Je pokoj a istota!“, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku, a neutečú.

1 Tim 6:9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídiel, do nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí pohružujú do záhuby a zatratenia.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 5:1-5 Počuť vôbec, že je smilstvo medzi vami, a to taká smilstvo, aké sa ani medzi pohanmi nevyskytuje, aby si niekto vzal manželku svojho otca. A vy ste ešte nadutí, nie aby ste sa radšej zarmucovali a vrhali spomedzi seba toho, čo spáchal taký skutok. Ja totiž, telom vzdialený, ale duchom prítomný, už som akoby prítomný rozsúdil vzhľadom na toho, ktorý to vykonal: V mene Pána nášho Ježiša [Krista], vy a môj duch, keď sa zídeme s mocou Pána nášho Ježiša [Krista], takého vydajme Satanovi na záhubu „mäsa“, aby duch bol zachránený v deň Pána Ježiša.

1 Tes 5:1-3 Nepotrebujete však, bratia, aby sa vám písalo o časoch a chvíľach, lebo sami presne viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: „Je pokoj a istota“, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku, a neutečú.

1 Tim 6:9 Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí pohružujú do záhuby a zatratenia.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 5:1-5

1 Tes 5:1-3

1 Tim 6:9

Preklad Nového sveta: 1 Kor 5:1-5 Lebo máme správu o smilstve medzi vami, a [to] o takom smilstve, aké nie je ani medzi národmi, aby mal nejaký [muž] manželku [svojho] otca. Ste nadutí, a či ste nemali radšej smútiť, aby muž, ktorý spáchal tento skutok, bol odstránený z vášho stredu? Ja sám, hoci neprítomný telom, ale prítomný duchom, som už určite odsúdil muža, ktorý si takto počínal, akoby som bol prítomný, aby ste v mene nášho Pána Ježiša, keď ste zhromaždení vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydali takého muža Satanovi na zničenie tela, aby bol duch zachránený v Pánovom dni.

1 Tes 5:1-3 Bratia, čo sa týka časov a období, netreba vám nič písať. Veď sami veľmi dobre viete, že Jehovov deň prichádza presne tak ako zlodej v noci. Keď povedia: „Mier a bezpečie!“, vtedy ihneď príde na nich náhle zničenie ako tiesnivé bolesti na ťarchavú ženu;určite neuniknú.

1 Tim 6:9 Avšak tí, ktorí sú rozhodnutí zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré vrhajú ľudí do zničenia a skazy.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 5:1-5 Rozchýrilo sa, že sa u vás vyskytla taká nemravnosť, akú by človek ťažko hľadal aj medzi pohanmi, že totiž jeden z vás žije s nevlastnou matkou. A to sa ešte nehanebne vystatujete, namiesto aby ste sa zhrozili a vylúčili takého človeka zo svojho spoločenstva! Hoci nie som medzi vami, mnoho som o tom premýšľal a ako služobník Ježiša Krista som sa už rozhodol, čo treba urobiť. Zvolajte zhromaždenie všetkých veriacich, moc Pána Ježiša Krista bude s vami -- i ja v jeho Duchu -- a ten človek nech je vylúčený zo spoločenstva kresťanov a odovzdaný moci zla na potrestanie, aby mohol byť ešte zachránený, keď Ježiš Kristus príde súdiť svet.

1 Sol 5:1-3 Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť: Je pokoj, nijaké nebezpečenstvo nehrozí,“ vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová.

1 Tim 6:9 Kto však túži po bohatstve, ľahko podľahne pokušeniu použiť na to aj nepoctivé prostriedky, ktoré ho môžu priviesť do záhuby.

Teda úplné zničenie, je nelogické z nasledujúcich dôvodov:

1. V 1 Kor 5:5 ak by sa hovorilo o okamžitom zničení tela, duch by sa nestihol zachrániť. To nejde o okamžité zničenie, ale skôr o postupnú skazu tela. To znamená, že Boh môže použiť Satana ako trestajúci nástroj vo fyzickom živote hriešnika, ktorým by ho priviedol ku skutočnému pokániu. Text treba chápať v rámci vtedajšieho názoru, že Satan spôsobuje chorobu, trápenie, skazu.

Ekumenický preklad: Lk 13:11 Bola tam žena, osemnásť rokov posadnutá duchom nevládnosti. Bola zhrbená a nemohla sa vôbec narovnať.

Lk 13:16 A či túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan osemnásť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň?

Katolícky preklad: Lk 13:11 Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať.

Lk 13:16 A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 13:11 Bola tam žena, posadnutá duchom, ktorý ju osemnásť rokov držal zhrbenú, takže sa nemohla ani trochu narovnať.

Lk 13:16 A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta v sobotný deň?“

Evanjelický preklad: Lk 13:11 A tu, ajhľa, bola žena osemnásť rokov posadnutá duchom nemoci, bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať.

Lk 13:16 A táto dcéra Abrahámova, ktorú satan mal poviazanú, hľa, osemnásť rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný?

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 13:11 A hľa, bola tam žena, ktorá mala osemnásť rokov ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nijakým spôsobom.

Lk 13:16 Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, nemala byť vyprostená z toho puta v sobotný deň?

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 13:11 A hľa, [bola tam] jedna žena, majúca osemnásť rokov ducha nemoci, i bola zhrbená a úplne nemohúca sa vzpriamiť.

Lk 13:16 A táto, ktorá je dcéra Abraháma, ktorú Satan zviazal, hľa, na osemnásť rokov, nemala byť sobotného dňa od tejto väzby uvoľnená?

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 13:11 A hľa, bola tam žena, čo už osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa nijako narovnať.

Lk 13:16 A či túto dcéru Abrahámovu, ktorú mal satan už osemnásť rokov poviazanú, nebolo treba oslobodiť od pút v deň sobotný?“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 13:11 A hľa, bola tam žena, ktorá už osemnásť rokov mala ducha neduživosti, bola zhrbená a nemohla sa nijako narovnať.

Lk 13:16 A či túto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú Satan spútal už, hľa, osemnásť rokov, nebolo treba oslobodiť od pút v deň sobotný?“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 13:11 A hľa, bola tam žena, ktorá mala osemnásť rokov ducha nemoci a bola zohnutá a vôbec sa nemohla narovnať.

Lk 13:16 A táto dcéra Abraháma, ktorú satan držal spútanú – hľa, už osemnásť rokov – nemala byť vyslobodená z týchto pút v deň šabatu?

Preklad Nového sveta: Lk 13:11 A hľa, žena s duchom slabosti už osemnásť rokov, ktorá bola úplne zohnutá a nemohla sa vôbec narovnať.

Lk 13:16 Nemala byť teda táto žena, ktorá je Abrahámovou dcérouktorú Satan držal spútanú, hľa, osemnásť rokov, uvoľnená z tohto puta v sabatnom dni?“

Preklad Nádej pre každého: Lk 13:11 Bola tam žena, ktorá už osemnásť rokov trpela ťažkou chorobou: celá bola zohnutá a nemohla sa vystrieť.

Lk 13:16 A vy si myslíte, že je to hriech, ak som túto židovskú ženu práve v sobotu vyslobodil z pút, v ktorých ju satan držal osemnásť rokov?“

Spoločenstvo nesiahne k prostriedkom násilia. Potrestanie vinníka ponechá vyššej moci. Celá váha tohto výroku spočíva v závere 5. verša. Hriešnik nemá upadnúť do ničoty, ale má byť zachránený pri súde na konci čias a dosiahnuť spásu. Ide o mimoriadny prípad, ktorý si vyžaduje taký prísny zásah. V "normálnych" prípadoch, ak sa niekto zo spoločenstva prehreší, Pavol radí, že sa má postupovať s pokojom a láskavosťou, a tak priviesť hriešnika na správnu cestu.

Ekumenický preklad: Gal 6:1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia.

Katolícky preklad: Gal 6:1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gal 6:1 Bratia, keby aj niekto bol pristihnutý pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.

Evanjelický preklad: Gal 6:1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti - a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Gal 6:1 Bratia, keby aj bol človek zachvátený nejakým pokleskom, vy duchovní napravte takého v duchu krotkosti, a každý hľaď sám na seba, aby si aj ty nebol pokušený.

Preklad Miloša Pavlíka: Gal 6:1 Bratia, keď aj bude ktorýsi človek zastihnutý vo voľajakom previnení, naprávajte takéhoto v duchu tichosti vy, ktorí ste duchovní; pritom dávaj pozor sám na seba, žeby si do pokušenia neupadol aj ty.

Preklad Štefana Porúbčana: Gal 6:1 Bratia, ak by ste niekoho pristihli pri dajakom priestupku, vy, ktorí ste duchovní, napravte takého s miernosťou! A hľaď na seba samého, aby si aj ty neupadol do pokušenia!

Preklad Bohuslava Košu: Gal 6:1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte takého v duchu tichosti; a hľaď na seba samého, aby si aj ty neupadol do pokušenia!

Preklad Biblia LOGOS: Gal 6:1

Preklad Nového sveta: Gal 6:1 Bratia, aj keď človek urobí dajaký chybný krok, skôr ako si to uvedomí, usilujte sa vy, čo ste duchovne spôsobilí, obnoviť takého človeka v duchu miernosti, zatiaľ čo sám na seba dávaš pozor, aby si tiež nebol pokúšaný.

Preklad Nádej pre každého: Gal 6:1 Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím Duchom, priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať.

2. V 1 Tes 5:1-3 aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ide o okamžité zničenie, nie je to tak. Hovorí sa tu o Pánovom príchode. Počas Pánovho príchodu (tesne pred ním a počas neho) bude obdobie súženia bezbožných. Nebude to jednorazové zničenie. Zmyslom je ukázať, že tomuto súženiu nikto bezbožný neunikne.

3. V 2 Tes 1:9 ak by znamenalo zničenie v zmysle konca existencie, slovo "večné" by bolo nadbytočné. V iných veršoch Nového Zákona, keď sa hovorí o záhube, nikde sa nevyskytuje slovíčko večný.

Ekumenický preklad: 1 Kor 1:18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.

2 Kor 2:15 Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú;

2 Kor 4:3 Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú.

2 Tes 2:10 a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.

Katolícky preklad: 1 Kor 1:18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

2 Kor 2:15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby.

2 Kor 4:3 A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby.

2 Sol 2:10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 1:18 Hlásať Kristovu smrť na kríži sa zdá bláznovstvo tým, čo idú do záhuby, ale pre nás, ktorí sme na ceste spásy, je Božou mocou.

2 Kor 2:15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha medzi tými, čo sú na ceste spásy, i pre tých, čo idú do záhuby.

2 Kor 4:3 Ak je naše evanjelium zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby,

2 Sol 2:10 a so všetkým zvádzaním neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, ktorá by im bola priniesla spásu.

Evanjelický preklad: 1 Kor 1:18 Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

2 Kor 2:15 Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia;

2 Kor 4:3 Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú.

2 Tes 2:10 so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 1:18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

2 Kor 2:15 Lebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú,

2 Kor 4:3 A jestli aj je zakryté naše evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hynú,

2 Tes 2:10 a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení;

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 1:18 Veď slovo o kríži je tým, ktorí hynú, bláznovstvom, no nám, ktorí dochádzame záchrany, je Božou mocou;

2 Kor 2:15 pretože sme Bohu Kristovou ľúbou vôňou v tých, ktorí dochodia záchrany, aj v tých, ktorí hynú –

2 Kor 4:3 No ak aj naša blahá zvesť je zastretá, je zastretá v tých, ktorí hynú,

2 Tes 2:10 a vo všetkom klame nespravodlivosti pre tých, ktorí hynú, za to, že neprijali lásku pravdy na to, žeby boli zachránení,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 1:18 Zaiste, hlásanie kríža je hlúposť pre tých, čo sú určení pre zatratenie, ale nám, ktorí sme určení pre spásu, je (prejavom) moci Božej.

2 Kor 2:15 Lebo sme ľúbeznou vôňou Kristovou pred Bohom tým, čo sú určení pre spásu i tým, čo sú určení do zatratenia;

2 Kor 4:3 A ak naše Posolstvo je (pred niekým) zakryté, zakryté je pred tými, ktorí sú určení ddo zatratenia,

2 Sol 2:10 a so všetkým klamstvom neprávosti pre tých, čo sú určení na zahynutie, pretože neprijali lásku s pravdou, aby sa spasili.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 1:18 Slovo kríža je totiž bláznovstvom tým, čo idú do záhuby, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

2 Kor 2:15 Lebo sme ľúbeznou vôňou Kristovou Bohu medzi spasenými aj medzi zatratenými;

2 Kor 4:3 Ak však naša radostná zvesť je aj zahalená, je zahalená tým, čo idú do zatratenia.

2 Tes 2:10 a so všetkým podvodom neprávosti pre tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 1:18

2 Kor 2:15

2 Kor 4:3

2 Tes 2:10

Preklad Nového sveta: 1 Kor 1:18 Lebo reč o mučeníckom kole je pochabosťou tým, ktorí hynú, ale pre nás, ktorí sme zachraňovaní, je to Božia moc.

2 Kor 2:15 Bohu sme príjemnou Kristovou vôňou medzi tými, ktorí sú zachraňovaní, a medzi tými, ktorí hynú.

2 Kor 4:3 Teda ak je dobré posolstvo, ktoré oznamujeme, naozaj zahalené, potom je zahalené medzi tými, ktorí hynú,

2 Tes 2:10 a s každým nespravodlivým podvodom pre tých, ktorí hynú, ako odplata za to, že neprijali lásku k pravde, aby boli zachránení.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 1:18 Kto sa rúti do záhuby, ten pokladá učenie o Kristovom kríži za bláznovstvo. Ale my vieme -- a to je naša záchrana -- že Boh práve týmto spôsobom prejavil svoju moc.

2 Kor 2:15 My sme tou vôňou, ktorá je príjemná Bohu a ktorá sa rozlieva medzi všetkých ľudí, či už patria do tábora Božieho alebo Bohu nepriateľského.

2 Kor 4:3 Ak naše posolstvo zostáva niekomu nezrozumiteľným, tak iba tým, čo sa rútia do záhuby.

2 Sol 2:10 aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie“ a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.

4. 1 Tim 6:9 je jednoznačný dôkaz, že "ὄλεθρος" neznamená "zničenie" v zmysle konca existencie. Grécke slovo "ὄλεθρος" má vraj rovnaký pôvod ako slovo "ἀπόλλυμι", teda pochádza zo "όλλυμι", ktoré doslova znamená "zničiť". Ak chceme pri slovíčku "ὄλεθρος" zdôrazniť úplnosť, používa sa slovo "ἐξολοθρεύω", ktorého variant sa v Novom Zákone vyskytuje iba raz a to:

Ekumenický preklad: Sk 3:23 A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu odstránení.

Katolícky preklad: Sk 3:23 A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 3:23 Každý, kto neposlúchne tohto proroka, bude odstránený z ľudu.

Evanjelický preklad: Sk 3:23 ale vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 3:23 a bude, že každá duša, ktorá by nepočúvala toho proroka, bude vyplienená z ľudu,

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 3:23 a bude, že každá duša, ktorákoľvek oného proroka neposlúchne, bude spomedzi ľudu vyhubená.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 3:23 A každá osoba, ktorá neposlúchne toho proroka, bude vyhubená z ľudu.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 3:23 Stane sa však, že každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka, vyhubená bude z ľudu.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 3:23

Preklad Nového sveta: Sk 3:23 A každá duša, ktorá nepočúva tohto Proroka, bude úplne zničená spomedzi ľudu.‘

Preklad Nádej pre každého: Sk 3:23 No kto ho neposlúchne, bude vyhladený z ľudu.

Kde je zmysel úplné odstránenie z ľudu, ako to prekladá Preklad Nového sveta.

A práve v 1 Tim 6:9 je slovo "ὄλεθρος" použité vo vete spolu s variantom slova "ἀπόλλυμι". Ak by teda obe slová znamenali "zničenie" v zmysle konca existencie, nedávalo by to zmysel. Keďže sú tu použité obe slová, tak z tohto predpokladu musí jedno znamenať niečo iné ako to druhé.

Druhá verzia prekladu slova "ὄλεθρος" je "stratenie". Keďže koreň slova "όλλυμι" môže znamenať aj "stratiť" a nie len "zničiť". Znelo by to asi takto:

2 Tes 1:9 ktorých trestom budú trpieť večné stratenie z Pánovej tváre a zo slávy jeho moci.

Aj keď to vyzerá logickejšie než zničenie, takýto preklad sa nehodí do ostatných textov s týmto slovíčkom (viď 1 Kor 5:5 a 1 Tes 5:3)

Tretia verzia prekladu slova "ὄλεθρος" je "ničenie". Zatiaľ čo zničenie naznačuje ukončenú činnosť, slovo "ničenie" naznačuje proces. Takto by slovo "večný" nebolo nadbytočné, ako pri slovu "zničenie" a lepšie by to vystihovalo. Súčasne by to nevylučovalo Teóriu dvojitého spasenia. Tak toto ničenie bude trvať večne. Navyše sa takýto preklad ideálne hodí aj do všetkých ostatných veršov s týmto slovom (1 Kor 5:5, 1 Tes 5:3, 1 Tim 6:9). Aj keď význam takéhoto slova môže byť, ako preklad sa nikde neuvádza.

Štvrtou verziou prekladu je slovo "skaza". Skaza nie v zmysle úplného zničenia t.j. konca existencie, ale skôr v zmysle ničenia a v tomto zmysle nie je slovo "večný" zbytočné. Je to podobné ako keď zdravie je zničené, keď človek dostane chorobu. Skazou sa ani nemyslí vyradenie z Pánovej tvári, ale že tú skazu budú znášať vyradení z Pánovej tvári. Ale problém, ktorí majú všetci, ktorí zastávajú názor, že nejde o úplné zničenie zostáva. Problém tu je ten, že neprítomnosť v pekle je dosť ťažko zladiť so všadeprítomnosťou Boha. Ale neprítomnosť sa myslí duchovné odlúčenie od Boha. Keď Adam zhrešil, tak v ten deň zomrel. Odvtedy je duchovné mŕtvy. Iba veriaci budú v spojení s Bohom a to vtedy, keď budú znovuzrodení, ostatní zostávajú v duchovnej neprítomnosti Pána. Takýto výklad je v súlade s Teóriou dvojitého spasenia.

Ešte existuje jeden výklad tohto verša a to, že nejde o konečný osud bezbožných, ale myslí sa tým telesná smrť na konci súženia. Takto to možno vyvodiť z kontextu:

Ekumenický preklad: 2 Tes 1:4-10 A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.Ony sú znamením spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré aj trpíte.Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú,ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.

Katolícky preklad: 2 Sol 1:4-10 A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás sužujú, a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci, keď príde v onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich; lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Sol 1:4-10 A tak aj my sme hrdí na vás medzi Božími cirkvami: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.To je znak spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, pre ktoré trpíte.Bude to prejav Božej spravodlivosti, keď odplatí súžením tým, čo vás sužujú,a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,v ohnivom plameni, aby potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša.Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, čo uverili – a vy ste uverili v naše svedectvo. Tak to bude v ten deň.

Evanjelický preklad: 2 Tes 1:4-10 takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tes 1:4-10 takže my sami sa chválime vami v cirkviach Božích ohľadne vašej trpezlivosti a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate, čo je zjavným dôkazom spravedlivého súdu Božieho, aby ste boli učinení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte, akže je ináče spravedlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás sužujú, súžením a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s anjelmi svojej moci, v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti, keď prijde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoctvu u vás), v ten deň.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tes 1:4-10 takže my sami sa vami v Božích zhromaždeniach honosíme pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých vašich prenasledovaniach a tiesniach, ktoré znášate – zrejmá známka spravodlivého Božieho súdu, aby ste vy boli plne uznaní za hodných Božieho kráľovstva, pre ktoré aj trpíte, ak je aspoň pred Bohom spravodlivé tým, ktorí vás tiesnia, odplatiť tiesňou, a vám, ktorí ste tiesnení, odpočinkom s nami pri zjavení Pána Ježiša z neba s anjelmi jeho moci v planúcom ohni, ktorý bude vykonávať pomstu nad tými, čo neznajú Boha, a tými, čo nie sú poslušní blahej zvesti o našom Pánovi, Ježišovi Kristovi; tí budú pykať pokutou večnej zhuby od tváre Pána a od slávy jeho sily, keď príde, žeby bol oslávený v svojich svätých a spravený predmetom obdivu vo všetkých, ktorí uverili (pretože nášmu svedectvu voči vám sa uverilo), v tamten deň.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Sol 1:4-10 Chválime sa vami po ostatných cirkvách Božích, a to pre vašu vytrvalosť a vieru, vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Oni sú znakom spravodlivého súdu Božieho, aby ste sa stali hodnými Božieho Kráľovstva, keď zaň trpíte. Lebo to je spravodlivé u Boha, že tým, čo vás sužujú, odplatí súžením, a vám, sužovaným, obľahčením, spolu s nami, keď sa Pán Ježiš zjaví z nebies s poslami svojej moci v blčiacich plameňoch a potrestá tých, čo neuznajú Boha a nepodrobia sa Posolstvu Pána nášho Ježiša. Za trest sa dostanú do večného zatratenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho moci v ten deň, keď príde aby bol oslávený vo svojich svätých, stal sa predmetom obdivu vo všetkých, ktorí (v neho) uverili. Pretože ste uverili svedectvu, čo sme vám (predložili).

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tes 1:4-10 takže sa my sami chválime vami v zhromaždeniach Božích pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate – jasný dôkaz spravodlivého súdu Božieho, že ste boli uznaní za hodných kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte; lebo to je len spravodlivé u Boha, že tým, čo vás sužujú, odplatí súžením, a vám, sužovaným, odpočinkom spolu s nami, keď sa Pán Ježiš zjaví z neba s anjelmi svojej moci v blčiacom ohni a bude trestať tých, čo neznajú Boha a neposlúchajú radostnú zvesť Pána nášho Ježiša [Krista]. Dostanú zaslúžený trest, večné zahynutie od tváre Pánovej a od slávy jeho moci, keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých tých, čo uverili, pretože ste uverili nášmu svedectvu.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Tes 1:4-10

Preklad Nového sveta: 2 Tes 1:4-10 Preto sme na vás hrdí medzi Božími zbormi pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. To je dôkaz Božieho spravodlivého súdu, vedúceho k tomu, že ste považovaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré naozaj trpíte.Lebo je to od Boha spravodlivé, aby odplatil súžením tým, čo vám spôsobujú súženie, ale vám, ktorí znášate súženie, úľavu spolu s nami pri zjavení Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anjelmi v planúcom ohni, keď uvedie pomstu na tých, čo nepoznajú Boha a na tých, ktorí neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi. Práve tí podstúpia sudcovský trest večného zničenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho sily, v čase, keď príde, aby bol oslávený v súvislosti so svojimi svätými a aby sa hľadelo naňho v ten deň s údivom v súvislosti so všetkými tými, ktorí prejavovali vieru. Veď svedectvo, ktoré sme vydali, sa stretlo medzi vami s vierou.

Preklad Nádej pre každého: 2 Sol 1:4-10 Chválime sa vami a môžeme vás dať za príklad ostatným zborom v tom, ako neochvejne znášate prenasledovanie a utrpenie. V tom sa práve prejaví spravodlivý Boží súd: tým, ktorí vás teraz trápia, odplatí utrpením, kým vás, ktorí teraz trpíte, vyslobodí spolu s nami. To bude vtedy, keď Pán Ježiš zostúpi so svojimi anjelmi z neba v ohnivom plameni, aby potrestal tých, ktorí nechcú Boha poznať a odmietajú jeho ponuku záchrany v obeti Ježiša Krista. Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy, keď príde v ten deň, aby ho oslávil jeho ľud a zvelebovali tí, ktorí v neho uverili, a vy takisto patríte medzi nich.

Pán príde a súženým odplatí tých, čo pred tým sužovali veriacich. A keď sa zjaví Pán bude finále tohto súženia a to bude vyhladenie bezbožných na Zemi ohnivým plameňom.

Ekumenický preklad: Mt 24:29-30 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakochs veľkou mocou a slávou.

Katolícky preklad: Mt 24:29-30 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 24:29-30 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú triasť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky národy zeme budú sa biť v prsia a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Evanjelický preklad: Mt 24:29-30 Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 24:29-30 A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviezdy budú padať s neba, a nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 24:29-30 No hneď po tiesni oných dní bude zatemnené slnko a mesiac nebude dávať svoj lesk a hviezdy budú padať z neba a moci nebies budú otrasené; a vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka a vtedy budú všetky kmene zeme bedovať a uvidia Syna človeka prichodiť na oblakoch neba s mocou a veľkou slávou;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 24:29-30 Hneď potom po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoje svetlo, aj hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú triasť. Vtedy sa ukáže na nebi znamenie Syna človeka. Vtedy budú kvíliť všetky národy na zemi a uvidia prichádzať Syna človeka na oblakoch nebeských s veľkou mocou a slávou.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 24:29-30 Avšak hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a mocnosti nebies sa otrasú. A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi a vtedy budú kvíliť všetky kmene zeme a uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch neba s veľkou mocou a slávou.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 24:29-30 Hneď po súžení tých dní sa slnko zatmie a mesiac nevydá svoj jas, z neba budú padať hviezdy a mocnosti nebies budú otrasené. Potom sa na nebi ukáže znamenie Syna človeka a vtedy budú všetky národy zeme nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Preklad Nového sveta: Mt 24:29-30 Ihneď po súžení tých dní sa zatmie slnko a mesiac nevydá svetlo a hviezdy budú padať z neba a nebeské moci budú otrasené. A vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka a vtedy sa budú všetky kmene zeme biť v náreku a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Preklad Nádej pre každého: Mt 24:29-30 A hneď po tomto veľkom utrpení sa zatmie slnko, pohasne svit mesiaca, hviezdy začnú padať z neba a zachvejú sa nebeské mocnosti. A potom sa zjavia na nebi posledné znamenia môjho príchodu. Všetci ľudia budú zdesene zalamovať rukami a uvidia ma prichádzať s veľkou mocou a slávou.

Pre tých, ktorý uznávajú knihu Zjavenia Jána za kánonickú je ešte tento verš:

Ekumenický preklad: Zjv 16:8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko: a bola mu daná moc páliť ľudí ohňom.

Katolícky preklad: Zjv 16:8 Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: a bolo mu dané páliť ľudí ohňom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 16:8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko a bolo mu dané spáliť ľudí ohňom.

Evanjelický preklad: Zjv 16:8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko a dostal moc páliť ľudí ohňom.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 16:8 A štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnce, a bolo mu dané upáliť ľudí ohňom.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 16:8 A štvrtý vylial svoju čašu na slnko, i bolo mu dané páliť ľudí ohňom;

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 16:8 Štvrtý (anjel) vylial svoju čašu na slnko a mal moc páliť ľudí ohňom.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 16:8 A štvrtý vylial svoju času na slnko a dostal moc páliť ľudí ohňom.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 16:8

Preklad Nového sveta: Zjv 16:8 A štvrtý vylial svoju misku na slnko; a [slnku] bolo dané, aby spaľovalo ľudí ohňom.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 16:8 Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: dostala moc svojou páľavou ubližovať ľuďom.

Aj tento výklad vyhovuje Teórii dvojitého spasenia.

 

 

Protiargument anihilacionistov k Teórii dvojakého spasenia:

Anihilacionisti ešte argumentujú, aby dokázali, že trestom za hriech je zničenie, príbehom Sodomy a Gomory.

Ekumenický preklad: Júd 1:7 Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou.

Katolícky preklad: Júd 1:7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Júd 1:7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré tým istým spôsobom smilnili a išli za iným telom, stali sa výstrahou, znášajúc trest večného ohňa.

Evanjelický preklad: Júd 1:7 rovnako ako Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výstrahou.

Preklad Jozefa Roháčka: Júd 1:7 Jako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré podobným spôsobom ako títo neslýchane smilnily a odišly za iným telom, ležia pred očima na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa.

Preklad Miloša Pavlíka: Júd 1:7 ako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré sa spôsobom podobným ako títo nezriadene oddali smilstvu a odišli za mäsom iného druhu, sú predložené za príklad, podliehajúc pokute večného ohňa.

Preklad Štefana Porúbčana: Júd 1:7 Aj Sodoma a Gomora s okolitými mestečkami podobne dopustili sa smilstva a oddali sa zakázanej telesnej rozkoši. Teraz ležia pred (nami) ako výstraha a znášajú trest večného ohňa.

Preklad Bohuslava Košu: Júd 1:7 A aj Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré práve tak smilnili ako tamtie a šli za iným telom, ležia pred nami ako výstraha a znášajú trest večného ohňa.

Preklad Biblia LOGOS: Júd 1:7

Preklad Nového sveta: Júd 1:7 Tak podobne sú [nám] predložené ako [varovný] príklad Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, lebo podstúpili sudcovský trest večného ohňa,

Preklad Nádej pre každého: Júd 1:7 Podobne obyvatelia Sodomy a Gomory a okolitých miest, ktorí šli cestou mravnej neviazanosti a zvrátenosti, sú stále výstražným príkladom hrozného konca vo večnom ohni.
Mestá Sodoma a Gomora boli zničené ohňom od Hospodina a už nikdy nepovstalo:

Ekumenický preklad: Gn 19:24-29 Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bolo to od Hospodina. Zničil tie mestá, celé Okolie, všetkých obyvateľov miest a všetky poľné rastliny. Lótova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp.Keď Abrahám včasráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé Okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z huty. Keď Boh pustošil mestá Okolia, spomenul si na Abraháma a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mestá, v ktorých Lót býval.

Katolícky preklad: Gn 19:24-29 A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa v soľný stĺp. Abrahám sa vybral zavčas rána na miesto, na ktorom predtým stál pred Pánom. Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú okolitú krajinu, videl vystupovať zo zeme dym ako dym z pece. Boh teda pamätal na Abraháma keď Boh zničil mestá a okolie a Lota vyviedol zo záhuby, keď zničil mestá, v ktorých Lot býval.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 19:24-29 Jahve zoslal na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď, prichádzajúci od Jahveho,a zničil tie mestá i celú rovinu so všetkými obyvateľmi miest a všetkým poľným rastlinstvom.Ale Lotova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp.Abrahám vstal včasráno a vyšiel na miesto, kde predtým stál pred Jahvem,a zadíval sa dolu na Sodomu a Gomoru a na celú rovinu a videl, že z krajiny vystupuje dym ako dym z pece.Keď takto Boh ničil mestá na rovine, pri záhube miest, v ktorých Lot býval, spomenul si na Abraháma a vyviedol Lota z miesta veľkej pohromy

Evanjelický preklad: Gn 19:24-29 Vtedy Hospodin spustil na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď z nebaa zničil tie mestá, celé Okolie, aj všetkých obyvateľov miest, aj poľné rastlinstvo.Keď sa jeho žena obzrela, premenila sa na soľný stĺp.Abrahám vyšiel včasráno na miesto, kde stál pred Hospodinom,a keď pozrel dolu na Sodomu a Gomoru i na celý kraj Okolia, videl, že zo zeme vystupuje dym ako z huty.Keď Boh ničil mestá Okolia, rozpomenul sa Boh na Abraháma a vyviedol Lóta z pohromy, keď vyvrátil mestá, v ktorých Lót býval.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 19:24-29 A JeHoVaH dal, aby pršala na Sodomu a na Gomoru síra a oheň od JeHoVaHa z neba. A tak podvrátil tie mestá i celú tú rovinu a zahladil všetkých obyvateľov tých miest, a zkazil všetko, čo rástlo na zemi. A jeho, Lotova, žena sa obzrela zpoza neho a obrátila sa na soľný stĺp. A Abrahám vstal skoro ráno a ponáhľal sa na miesto, kde bol stál pred JeHoVaHom. A podíval sa na Sodomu a Gomoru i na celú zem tej roviny a videl, že hľa, dym vystupoval zo zeme jako dym pece. A stalo sa, keď kazil Bôh mestá tej roviny, že sa rozpamätal Bôh na Abraháma, a tak vyslal preč Lota zprostred podvrátenia, keď podvracal mestá, v ktorých býval Lot.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 19:24-29 a Hospodin na Sodomu a na Gomorrhu dal z blízkosti Hospodina z nebies pršať siru a oheň a podvrátil tieto mestá a všetku tú rovinu a zahubil všetkých obyvateľov tých miest a rastlinstvo pôdy. A jeho žena sa spoza neho obzrela, i stala sa stĺpom soli. A Abráhám sa za rána zavčasu pobral k miestu, kde bol stál pri tvár Hospodina, a pozrel nadol smerom k Sodome a Gomorrhe a smerom k celej zemi tej roviny a uvidel, že hľa, zo zeme vystupoval dym ako dym taviacej pece. A pri Božom ničení miest tej roviny sa stalo, že si Boh pripomenul Abráháma a vypustil Lóta sprostred podvrátenia, pri podvracaní miest, v ktorých Lót býval.

Preklad Nového sveta: Gn 19:24-29 Vtedy spôsobil Jehova, že pršala síra a oheň od Jehovu z nebies na Sodomu a na Gomoru. Tak začal rozvracať tieto mestá, celú tú Oblasť a všetkých obyvateľov miest a rastliny zeme. A jeho manželka sa začala spoza neho obzerať a stal sa z nej soľný stĺp.A Abrahám odišiel zavčas rána na miesto, kde stál pred Jehovom. Vtedy sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú krajinu tej Oblasti a videl: Zo zeme vystupoval hustý dym ako dym z pece! A keď priviedol Boh mestá tej Oblasti do skazy, stalo sa, že Boh pamätal na Abraháma, takže podnikol kroky, aby poslal Lóta zo stredu tohto rozvrátenia, keď rozvracal mestá, medzi ktorými býval Lót.

Keď Júda píše o tom, že tieto mestá sú príkladom trestu večného ohňa, neznamená to predsa, že Sodoma a Gomora dodnes niekde na Zemi horia, ale že zhorela naveky, už nikdy nepovstanú a nebudú existovať. Tak je to i s večným ohňom, ktorý strávi nespasených hriešnikov. Naveky zaniknú ako naveky zanikla Sodoma a Gomora. Keďže ja Júdov list nepovažujem za kánonický, aby som teda nenamietal, tak to nie je to jediná zmienka o Sodome a Gomore v Novom Zákone.

Ekumenický preklad: 2 Pt 2:6-9 mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov,ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezuzdným správaním nemravníkov, zachránil.Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich zlé skutky.Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia, a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať,

Katolícky preklad: 2 Pt 2:6-9 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápil výstredný život nemravníkov. Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie;

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Pt 2:6-9 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných.Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápilo roztopašné správanie nemravníkov.Kým ten spravodlivý býval medzi nimi, deň čo deň si sužoval spravodlivú dušu, keď videl a počul ich nespravodlivé skutky.Pán však vie vytrhnúť nábožných ľudí zo skúšky a ponechať bezbožných na deň súdu na potrestanie,

Evanjelický preklad: 2 Pt 2:6-9 Odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol, a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti; ale vytrhol spravodlivého Lóta, utrápeného výstredným počínaním nemravníkov, lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. Tak, hľa, môže Pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať,

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Pt 2:6-9 I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť. I spravedlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov, vytrhol. Lebo vidiac a čujúc, on spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skutkami spravedlivú dušu. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu,

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Pt 2:6-9 a na podvrátenie odsúdil a spopolnil mestá Sodomu a Gomoru a tak ich vystavil za príklad pre hodlajúcich viesť bezbožný život, a spravodlivého Lóta, gniaveného od bezuzdného spôsobu života tých neviazancov, vyprostil (lebo tento spravodlivý, usídlený v ich strede, deň zo dňa hľadením a počúvaním mučil spravodlivú dušu ich bezzákonnými činmi), vie Pán pobožných vyprosťovať zo skúšky a nespravodlivých strážiť na deň súdu, žeby boli trestaní,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Pt 2:6-9 Odsúdil na zánik aj mestá Sodomu a Gomoru a obrátil ich na popol, a výstrahu pre tých, čo sa budú bezbožne chovať. Vyslobodil len spravodlivého Lóta, ktorého trápili roztopašné výstrednosti ich chovania. Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, deň po deň si sužoval spravodlivú dušu, keď videl a počul ich bezbožné skutky. Pán vie vytrhnúť nábožných z pokušenia a zachovať nespravodlivých pre deň súdu, aby ich potrestal;

Preklad Bohuslava Košu: 2 Pt 2:6-9 Odsúdil na zánik aj mestá Sodomu a Gomoru a obrátil ich na popol, na výstražný príklad pre tých, čo budú bezbožne žiť. Vytrhol však spravodlivého Lota, ktorý sa rmútil bezuzdnými zvrátenosťami chovania bezbožníkov, lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň si trápil spravodlivú dušu pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia, nespravodlivých však zachovať až do dňa súdu, aby ich potrestal,

Preklad Biblia LOGOS: 2 Pt 2:6-9

Preklad Nového sveta: 2 Pt 2:6-9 a [ak] tým, že obrátil mestá Sodomu a Gomoru na popol, ich odsúdil, a tak dal bezbožným ľuďom vzor budúcich vecí; a [ak] oslobodil spravodlivého Lóta, ťažko sužovaného voľným správaním ľudí vzdorujúcich zákonu –lebo onen spravodlivý muž tým, čo videl a počul, keď býval medzi nimi, zo dňa na deň trápil svoju spravodlivú dušu pre ich nezákonné skutky –Jehova vie, ako oslobodiť zo skúšky ľudí zbožnej oddanosti, ale nespravodlivých ľudí zachovať pre deň súdu, aby boli odrezaní,

Preklad Nádej pre každého: 2 Pt 2:6-9 Aj mestá Sodomu a Gomoru obrátil na popol a odsúdil na zánik. Tak ukázal výstražný príklad bezbožným v budúcnosti. Zachránil však zbožného Lóta, muža, ktorý sa vo dne v noci trápil pre nemravný život svojich súčasníkov. Pán totiž ochraňuje zbožných ľudí, ktorí sa ocitnú v pokušení, ale hriešnych potrestá v deň súdu --

Mestá Sodoma a Gomora sa stali výstrahou bezbožným. Samozrejme, že boli zničený v ten deň, ale oni ani nemohli byť ničení ohňom večne z nasledujúcich dôvodov:

1. Konečný trest, čiže večná skaza, ničenie, má nastať až počas druhého príchodu Krista. Ak by boli ničení už od vtedy, bolo by to nespravodlivé.

2. Malo to byť len výstraha, príklad čo nás bude čakať. No na rozdiel od bezbožných na konci vekov oni boli spálený len telesne. Na konci bude bezbožných ničené nie len telo, ale aj duša. Telesné telo je zničené za chvíľu, takže to nemohlo trvať ani večne. To ale nevylučuje, že bezbožní majú byť ničení večne.

Ekumenický preklad: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň.Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením.Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní Syna človeka.Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila.Podobne bolo za dní Lótových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali.V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil.Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Katolícky preklad: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa blýska, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka, keď príde jeho deň.Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením.Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka.Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korábu. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali,ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.Tak to bude aj v Deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Evanjelický preklad: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, zasvieti od jedných končín pod nebom po druhé končiny pod nebom, tak bude Syn človeka v svoj deň; ale prv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. A ako bolo za dňov Nóachových, tak bude i za dňov Syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Nóach vošiel do korábu; prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne, ako bolo za dňov Lótových: jedli, pili, kupovali a predávali, sadali, stavali, a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých: tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 17:24-30 Lebo jako blesk, blýskajúci sa od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom, ožaruje, tak bude aj Syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutým od tohoto pokolenia. A jako bolo vo dňoch Noeho, tak bude aj vo dňoch Syna človeka; jedli, pili, ženili sa a vydávaly až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu, a prišla potopa a zahubila všetkých. Aj podobne jako sa dialo vo dňoch Lotových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, staväli; ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Bôh, aby pršal oheň a síra s neba a zahubil všetkých. Tak iste bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 17:24-30 lebo ako svieti blesk, blýskajúci z tej strany pod nebom k tej strane pod nebom, priam tak bude so Synom človeka v jeho deň. No najprv musí veľa vytrpieť a byť od tohto pokolenia zamietnutý. A ako sa dialo v dňoch Nóeho, tak bude aj v dňoch Syna človeka: jedli, pili, ženili sa, boli vydávané, až do dňa, ktorého Nóe vstúpil do schrany, i prišla potopa a všetkých zahubila; podobne tiež, ako sa dialo v dňoch Lóta: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, budovali, no ktorého dňa Lót vyšiel zo Sodomy, sa z neba dal pršať oheň a sira a všetkých zahubilo, – podľa týchto vecí bude tiež, ktorého dňa dochodí ku zjaveniu Syna človeka.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, žiari od jedného kraj a neba až po druhý, tak bude aj Syn človeka v deň svojho príchodu. Prv však bude musieť mnoho trpieť a byť zavrhnutý od tohto pokolenia. A ako bolo za dní Noemových, tak to bude aj za dní Syna človeka: Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď vošiel Noe do korábu, i prišla potopa a všetkých zničila. Podobne to bolo i za dní Lótových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili a stavali. Avšak toho dňa, keď Lót odišiel zo Sodomy, napršalo z neba ohňa a síry a všetkých zničilo. Tak to bude v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, svieti od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom, taký bude aj Syn človeka vo svoj deň. Prv však musí mnoho trpieť a zavrhnutým byť od tohto pokolenia. A ako bolo za dní Noemových, tak to bude aj za dní Syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába, i prišla potopa a zničila všetkých. Podobne, ako to bolo za dní Lotových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili a stavali. Avšak toho dňa, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a zničili všetkých. Tak to bude v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, zažiari z jedného miesta pod nebom po druhé, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. Najprv však musí veľa trpieť a byť zavrhnutý touto generáciou. A ako bolo za dní Noacha, tak bude aj za dní Syna človeka: jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo aj za dní Lóta: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali; ale v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, pršal z neba oheň so sírou a zahubil všetkých. Tak isto to bude aj v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Preklad Nového sveta: Lk 17:24-30 Lebo ako blesk svojím zablysnutím žiari z jednej časti neba až po druhú, tak bude Syn človeka. Avšak najprv musí podstúpiť mnoho utrpení a byť zavrhnutý týmto pokolením. Lebo ako sa to dialo v Noachových dňoch, tak to bude aj v dňoch Syna človeka: jedli, pili, ženili sa a vydávali, až do dňa, keď Noach vstúpil do korábu a prišla potopa a všetkých ich zničila. Podobne sa to dialo v Lótových dňoch: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale v deň, keď vyšiel Lót zo Sodomy, pršal oheň a síra z neba a všetkých ich zničila. Takisto to bude v ten deň, keď sa má zjaviť Syn človeka.

Preklad Nádej pre každého: Lk 17:24-30 Ako keď oslepujúci blesk pretne oblohu a ožiari celý obzor, taký jasný bude jeho návrat. Najprv však musí mnoho vytrpieť a táto neveriaca generácia ho zavrhne. V deň, keď Syn človeka znova príde, budú ľudia žiť takisto ako za dní Noema. Aj vtedy sa zaujímali iba o jedlo, pitie a zmyselné rozkoše. Trvalo to až dovtedy, kým nenastala potopa, v ktorej všetci zahynuli. Zachránil sa iba Noe so svojou rodinou v korábe. Podobne to bolo za čias Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili a stavali -- až do dňa, keď Lot vyšiel zo Sodomy. Vtedy pršal oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Tak to bude v deň, keď príde Syn človeka.

Táto pasáž sa nevzťahuje na koneční osud bezbožných, ale skôr na druhý príchod, kedy počas súženia budú všetci zničení. Paralela by mohol byť tento verš:

Ekumenický preklad: 1 Tes 5:1-3 Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.

Katolícky preklad: 1 Sol 5:1-3 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 5:1-3 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať.Lebo sami veľmi dobre viete, že Deň Pánov príde ako zlodej v noci.Keď si budú ľudia hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania padne na nich záhuba ako bolesti na rodičku a nebudú môcť uniknúť.

Evanjelický preklad: 1 Tes 5:1-3 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 5:1-3 Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo.Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej v noci.Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 5:1-3 No o časoch a obdobiach, bratia, vám netreba, žeby sa vám písalo, veď sami podrobne viete, že deň Pána prichodí tak, ako zlodej v noci; keď budú vravieť: pokoj a bezpečie, vtedy ich prikvačí nenadála zhuba priam tak ako bolesť tehotnú, i neuniknú nijako.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 5:1-3 netreba, bratia, aby som vám určil čas a dobu, lebo sami dobre viete, že deň Pánov tak príde ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: „Je pokoj a istota!“, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku, a neutečú.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 5:1-3 Nepotrebujete však, bratia, aby sa vám písalo o časoch a chvíľach, lebo sami presne viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: „Je pokoj a istota“, vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku, a neutečú.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 5:1-3

Preklad Nového sveta: 1 Tes 5:1-3 Bratia, čo sa týka časov a období, netreba vám nič písať. Veď sami veľmi dobre viete, že Jehovov deň prichádza presne tak ako zlodej v noci. Keď povedia: „Mier a bezpečie!“, vtedy ihneď príde na nich náhle zničenie ako tiesnivé bolesti na ťarchavú ženu; a určite neuniknú.

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 5:1-3 Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť: Je pokoj, nijaké nebezpečenstvo nehrozí,“ vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová.

Podobne tiež tento text:

Ekumenický preklad: Mal 3:19-21 Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli — vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde Slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne.Pošliapete svojvoľníkov, lebo v ten deň, ktorý chystám, budú popolom pod vašimi nohami — vraví Hospodin zástupov.

Katolícky preklad: Mal 3:19-21 Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli – hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale! A pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem ja konať – hovorí Pán zástupov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mal 3:19-21 Lebo pozrite: prichádza Deň blčiaci ako pec. Všetci namyslení a všetci, čo páchajú bezbožnosti, budú slamou. A ten Deň, keď príde, ich zapáli – hovorí Jahve nebeských mocností – nenechá im ani koreň, ani vetvu.Ale pre vás, ktorí máte v úcte moje Meno, vyjde Slnko spravodlivosti s liečivými lúčami. Potom vyjdete poskakujúc ako teľce vypustené zo stajnea rozšliapete bezbožných, lebo oni budú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten Deň, ktorý chystám, vraví Jahve nebeských mocností.

Evanjelický preklad: Mal 3:19-21 Lebo, hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli - vraví Hospodin mocností. Nezanechá koreň ani vetvu. No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Potom vyjdete, budete poskakovať ako teľce zo stajne a rozšliapete bezbožných, lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chystám - vraví Hospodin mocností.

Preklad Jozefa Roháčka: Mal 4:1-3 Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí jako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý prijde, hovorí JeHoVaH zástupov, takže im neponechá ani koreňa ani haluzi. Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti, a lekárstvo bude na jeho krýdlach; vyjdete a budete poskakovať ako vykŕmené teľatá. pošliapem bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí JeHoVaH Zástupov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mal 4:1-3 Veď, hľa, prichádza ten deň, rozpálený ako pec, a všetci opovážliví a všetci páchatelia zlovôle sa stanú sťaby strniskom, a ten deň, ktorý prichádza, ich spáli, povedal Hospodin zástupov, takže im nebude ponechávať koreňa ani stonky. Ale vám, majúcim v úcte moje meno, vzíde slnko spravodlivosti a v jeho krídlach uzdravenie, i budete vychádzať a poskakovať ako kŕmne teľatá, a rozšliapavať zlovoľných, lebo oni budú v deň, ktorý ja pripravujem, sťaby popolom pod chodidlami vašich nôh, povedal Hospodin zástupov .

Preklad Nového sveta: Mal 4:1-3 „Lebo, hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, a všetci opovážlivci a všetci, ktorí konajú zlo, budú ako strnisko. A deň, ktorý prichádza, ich určite pohltí,“ povedal Jehova vojsk, „takže im nenechá koreň ani ratolesť.A vám, ktorí máte bázeň pred mojím menom, určite zažiari slnko spravodlivosti s uzdravením na svojich krídlach; a skutočne vyjdete a budete podupkávať po zemi ako vykŕmené teľatá.“„A určite pošliapete zlých, lebo sa stanú akoby prachom pod podošvami vašich nôh v ten deň, keď budem konať,“ povedal Jehova vojsk.

Podľa zástancov zániku bezbožných sú tieto slová úplne jasné. Dokonca aj koreň – Satan bude týmto večným ohňom úplne pohltený a nezostane z neho vôbec nič. Lenže aj tu sa hovorí skôr o príchode Syna človeka na konci súženia, keď všetko spáli a až potom bude súd, nie o definitívnom konci bezbožných.

 

 

Protiargument anihilacionistov a kondicionalistov k Teórii dvojakého spasenia:

Ekumenický preklad: Mt 25:46 A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.

Katolícky preklad: Mt 25:46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 25:46 Títo pôjdu do večného utrpenia, kým spravodliví do večného života.“

Evanjelický preklad: Mt 25:46 I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 25:46 A títo pojdú do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 25:46 I odídu títo do večného trestu a tí spravodliví do večného života.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 25:46 Títo pôjdu do večného utrpenia a spravodliví do života večného.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 25:46 A títo pôjdu do večného trápenia, spravodliví však do večného života.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 25:46 A títo odídu do večných múk, ale spravodliví do večného života.

Preklad Nového sveta: Mt 25:46 Títo odídu do večného odrezania, ale spravodliví do večného života.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 25:46 A tak týchto čaká večné utrpenie, ale spravodliví budú žiť večne.“

"Muky/trápenie" je prekladom gréckeho slova "κόλασιν", ktoré znamená "trest". Čiže nie večné muky a trápenie, ale večný trest. Tak to prekladá aj preklad Miloša Pavlíka. Večný trest ukazuje na fakt, že dôsledky tohto trestu sú večné. Ak sa podrobne pozrieme na pôvod tohto slova, tak zistíme, že "κόλασιν" znamená:

1. Odrezať – ako odsekávať vetvy stromu, prerezávať. Takto to prekladá Preklad Nového sveta.

2. Obmedziť, potlačiť.

3. Potrestať, trestať.

Odrezať niekoho od života, od spoločnosti, alebo len obmedziť ho sa považuje tiež za trest. Z toho vzniklo tretie, obrazné použitie tohto slova.

Spravodliví idú do života a skazení do odrezania zo života alebo do smrti. Teda nie trápenie, ako sa domnievajú eternalisti, ani trest, ako sa domnievajú anihilacionisti, ale odrezanie. Bez Boha nieto života a keďže budú úplne odrezaní od neho, nebudú existovať.

Preklad trest používajú anihilacionisti, aby ukázali, že trestom je zničenie. K tomu používajú verš:

Ekumenický preklad: 2 Tes 1:9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

Katolícky preklad: 2 Sol 1:9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Sol 1:9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

Evanjelický preklad: 2 Tes 1:9 Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci,

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tes 1:9 ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti,

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tes 1:9 tí budú pykať pokutou večnej zhuby od tváre Pána a od slávy jeho sily,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Sol 1:9 Za trest sa dostanú do večného zatratenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho moci v ten deň.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tes 1:9 Dostanú zaslúžený trest, večné zahynutie od tváre Pánovej a od slávy jeho moci, keď príde v ten deň,

Preklad Biblia LOGOS: 2 Tes 1:9

Preklad Nového sveta: 2 Tes 1:9 Práve tí podstúpia sudcovský trest večného zničenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho sily,

Preklad Nádej pre každého: 2 Sol 1:9 Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy,

Už vyššie som spomenul, že sa nejedná o úplné zničenie v zmysle konca existencie, ale skôr o skazu, prípadne sa to vôbec netýka konečného osudu bezbožných.

 

 

Protiargument kondicionalistov k Teórii dvojakého spasenia:

Smrť je opakom života. Ak život je bytie, potom smrť je nebytie. Večná smrť je teda večné nebytie. A Trestom za hriech nie je trápenie, ale smrť:

Ekumenický preklad: Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Katolícky preklad: Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boh nám dáva svoj dar zadarmo, a to večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Evanjelický preklad: Rím 6:23 Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 6:23 lebo odplata hriechu je smrť, no Boží skutok priazne večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 6:23 Žoldom hriechu je smrť kdežto dar Boží je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom milosti Božej je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 6:23

Preklad Nového sveta: Rim 6:23 Lebo mzda, ktorú platí hriech, je smrť, ale dar, ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.

Preklad Nádej pre každého: Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale darom Božím je večný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista.

Ak je smrť trestom za hriech, tak to vylučuje Teórii dvojakého spasenia, pretože tá hovorí, že smrť je dôsledkom hriechu a nie trestom. Ale v uvádzanom verši vidíme, že sa tam nepíše, že smrť je trestom, ale že je mzdou, odplatou, alebo odmenou. Nech už je preklad akýkoľvek, vo všetkých prípadoch sa to dá aplikovať aj na trest aj na dôsledok. Preto to síce nepotvrdzuje jednoznačne Teóriu dvojakého spasenia, ale ani ju nevylučuje!

 

 

Zdroje:

Diskusné fóra:

http://upc.uniba.sk/index.php/forum/28-otazky-z-o-biblii/16566-krst-za-mrtvych

http://www.bibliaaty.sk/forum-Hriech-proti-Duchu-svatemu.html

http://upc.uniba.sk/index.php/forum/34-nabozenske-otazky/142469-ruhanie-duchu-svaetemu#142879

http://upc.uniba.sk/index.php/forum/34-nabozenske-otazky/135606-hriech-proti-duchu-svetom?limit=10&start=40#135706

http://upc.uniba.sk/index.php/forum/28-otazky-z-o-biblii/121520-ruhanie-duchu-svaetemu#121542

http://www.bibliaaty.sk/forum-Ako-si-predstavujete-peklo.html

http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Truth/Lesson16/cze-s16.html

http://www.bibliaaty.sk/forum-Ako-si-predstavujete-peklo.html?data

http://areopag.sk/viewtopic.php?f=6&t=4740&start=270

Články:

http://nabozenskesvety.info/svetove-nabozenstva/predstavy-pekla-v-krestanstve/

http://casdpribram.sweb.cz/Studium/Peklo.htm

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=6021&mode=&order=0&thold=0

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=9462

http://www.gotquestions.org/Slovencina/univerzalizmus.html

http://www.impulzrevue.sk/article.php?999

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5833&mode=nested&order=0&thold=0

http://www.jw.org/sk/publikacie/casopisy/wp20091101/mytus-zli-trpia-v-pekle/

http://michalhornak.blog.sme.sk/c/253826/Peklo-trochu-inak.html?utm_source=sme-pager&utm_medium=web&utm_campaign=japor

http://www.cojeposmrti.cz/co-znamena-vecny-a-neuhasitelny-ohen/

http://www.cojeposmrti.cz/existuje-peklo-uprostred-zeme-a-hori-naveky/

http://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1101989234

http://pistis.webnode.cz/news/existuje-peklo-/

http://www.sk.amazinghope.net/peklo-je-len-co-bude-na-konci-bezboznych-ludi/

http://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/2002521

http://www.krestan.sk/blog/selah/herezy-pravda-9-druha-smrt

http://www.gotquestions.org/Slovencina/spravodlive-peklo.html

http://mystidea.webnode.cz/news/peklo-v-bibli/

http://nabozenskesvety.info/monoteisticke-nabozenstva/krestanstvo/predstavy-pekla-v-krestanstve

http://www.martindom.sk/index.php?vypisat=4&id=329&type=md_main_menu&t=61

http://www.teologickyprogram.dobos.sk/eschatologia12_7_2009_2010.pdf

http://www.porta.sk/clanky-t-peklo-zlozita-doktrina-i-c-townsend.aspx

http://www.gotquestions.org/Slovencina/ruhanie-Duch-Svaty.html

http://www.horiaciker.sk/e-poradna.php?q=43

http://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1101989212

http://www.horiaciker.sk/e-poradna.php?q=154

http://www.teologickyprogram.dobos.sk/eschatologia12_7_2009_2010.pdf

http://www.porta.sk/clanky-t-peklo-zlozita-doktrina-i-c-townsend.aspx

http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2014/06/J.-Moskala-Otazka-pekla.pdf

http://www.gotquestions.org/Slovencina/anihilizmus.html

http://nkz.reformace.cz/kazne/2006/2006-02-19_JS_Smrt-a-zivot-v-Biblii-%283%29.mp3

http://nkz.reformace.cz/kazne/2006/2006-02-26_JS_Smrt-a-zivot-v-Biblii-%284%29.mp3

http://www.gotquestions.org/Slovencina/cirkevna-disciplina.html

www.teologia.iskra.sk/docs/vojtko/04-pavol-1Kor2.doc

http://kosice.baptist.sk/mladez/component/content/article/41-ine/59-o-je-to-hriech

http://www.horiaciker.sk/e-poradna.php?q=161

http://www.gotquestions.org/Slovencina/obet-zmierenie.html

http://www.prca.org/pamphlets/LimitedAtonementSK.html

http://media0.webgarden.name/files/media0:4f832a00d1770.pdf.upl/Martino-Tomasi-Smrt-a-vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD,-nebe-a-peklo.pdf

http://nkz.reformace.cz/?p=4&pp=authors&string=Joel%20R.%20Beeke&id=00000100

http://www.krestan.sk/blog/selah/kristov-druhy-prichod

http://www.krestan.info/index.php/kde-su-zosnuli

http://sobotnaskola.casd.sk/wp-content/uploads/2012q4u/2012q4_uloha_13.pdf

http://zmensvojzivot.mypage.cz/menu/kazne-tematicke/bozi-sud-a-tisicrocie

http://www.gotquestions.org/Slovencina/sudna-stolica-Kristova.html

http://www.gotquestions.org/Slovencina/sud-velky-biely-tron.html

Cudzojazyčné:

Diskusné fóra- http://evangelicaluniversalist.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=229

http://www.christianforums.com/t7478823-24/

http://www.christianforums.com/threads/against-the-traditional-view-of-hell.7478690/

Články- https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Universalism

https://en.wikipedia.org/wiki/Annihilationism

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_conditionalism

http://pantheon.yale.edu/~kd47/univ.htm

http://matthiasmedia.com/briefing/2010/06/is-the-church-still-serious-about-hell/

http://thedifferentiator.net/olethros.html

http://growthingod.org.uk/olethros.htm

http://media1.razorplanet.com/share/511079-7965/siteDocs/Annihilation.ep.pdf

http://www.equip.org/articles/the-dark-side-of-eternity-hell-as-eternal-conscious-punishment/

http://www.tektonics.org/af/annix.html

http://www.godsplanforall.com/translations

http://www.bible.ca/ef/expository-2-thessalonians-1-5-10.htm

http://www.tentmaker.org/books/EternalDeath.html

http://dedication.www3.50megs.com/death2.html

http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=11&article=1475

http://www.febc.edu.sg/assets/weekly2009/brisbane_weeklyvol4no26.htm

http://www.scionofzion.com/annihilation.htm

http://biblehub.com/commentaries/2_thessalonians/1-9.htm

http://experimentaltheology.blogspot.sk/2011/09/annihilationism-versus-mortalism.html

http://www.tektonics.org/af/annix.php

http://www.apologeticspress.org/articles/2688

http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Death

http://www.lcoggt.org/Pope/34.htm

http://www.cupofwrath.com/risen-dust/30-eternal-torment.php

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/seconddeath2.htm

http://biblecommenter.com/1_timothy/4-10.htm

http://www.saviourofall.org/opposers/Landstrom2.html

http://holdingtotruth.com/2012/03/03/the-difference-between-sin-and-sins-two-problems-two-solutions/

http://en.wikipedia.org/wiki/Resurrection_of_the_deadhttp://translate.google.sk/translate?hl=sk-SK

http://www.kingjamesbibleonline.org/Revelation-Chapter-14/

Iné:

http://www.newadvent.org/fathers/0105.htm

http://www.newadvent.org/fathers/0103234.htm

http://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html

http://biblehub.com/greek/2851.htm

http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=kkc1033-1037

http://biblesuite.com/greek/3639.htm

http://lexicon.katabiblon.com/?lemma=%E1%BC%90%CE%BE%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B8%CF%81%CE%B5%E1%BD%BB%CF%89