Záverečné zhrnutie

Úvod Eschatológia Prechodný stav 6 Záverečné zhnutie

Záverečné zhrnutie:

V prvom rade treba rozlišovať tri obdobia: 1. od pádu Adama až po nanebovstúpenie Krista

2. od nanebovstúpenia Krista až po posledný súd

3. po poslednom súde

Zamieňaním týchto troch období prichádza k nedorozumeniam.

Najprv treba pochopiť, z čoho sa skladá podstata človeka. Život začal, keď duch (t.j. dych života) vošiel do fyzického tela (prachu zeme):

Ekumenický preklad: Gn 2:7 Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Katolícky preklad: Gn 2:7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:7 vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.

Evanjelický preklad: Gn 2:7 vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:7 A JeHoVaH Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:7 A Hospodin, Boh, na človeka stvárnil prach z pôdy a v jeho nozdry vdýchol vanutie života, i stal sa človek živou dušou.

Preklad Nového sveta: Gn 2:7 A Boh Jehova potom vytvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.

Po spojení ducha s telom sa človek stal živou dušou. Živá duša môže znamenať len označenie spojenia ducha s telom, či zjednotenú zložku duchotelovú. Viac v téme Podstata človeka. Tu stačí vedieť, že vznikla tretia zložka – duša a tou sme, na rozdiel od tela a ducha, ktoré máme. Podobne ako ruka – my nie sme rukou, ale máme ruku. Dokážeme existovať aj bez ruky, ale potom nie sme úplní. Telo nás spája s materiálnym svetom a duch nás spája s Bohom. Je tu aj prídavné meno "živá", no naznačuje, že môže byť aj "mŕtva" duša.

Čo je to teda smrť? Existuje viacero smrtí. Tzv. "nultá" smrť bola v deň, keď Adam zjedol zo stromu poznania dobra a zla:

Ekumenický preklad: Gn 2:17 ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Katolícky preklad: Gn 2:17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Evanjelický preklad: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:17 ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z neho jedávať nebudeš, lebo v deň svojho zajedenia z neho istotne budeš musieť umrieť.

Preklad Nového sveta: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho zješ, určite zomrieš.“

Vieme, že Adam v ten deň nezomrel, teda aspoň nie fyzicky. Ale potom by to vyzeralo, že Boh klame, pretože jasne povedal, že už v ten deň zomrie, nie že ak bude jesť tak sa stane smrteľným a niekedy v budúcnosti zomrie. Z toho môžeme usúdiť, že nemyslel fyzickú smrť ale duchovnú. A čo je duchovná smrť? Je to jednoducho zrušenie spojenia s Bohom. Znamená to, že náš duch, je pre hriech oddelení od Boha, od jeho milosti. Preto nemôžeme byť spasení, dokiaľ sa znova nenarodíme z ducha. Fyzická smrť teda nemusí znamenať neexistenciu. Je to oddelenie tela od ducha, čo má za následok aj oddelenie od duše. Preto fyzickou smrťou strácame spojenie s materiálnym svetom.

Telo po smrti ide do zeme a duch sa vracia k Bohu:

Ekumenický preklad: Kaz 12:7 prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Katolícky preklad: Kaz 12:7 A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 12:7 prv než sa prach vráti do zeme, tak ako z nej vyšiel, a duch k Bohu, ktorý ho dal.

Evanjelický preklad: Kaz 12:7 prach sa navráti do zeme,ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 12:7 a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.-

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 12:7 Potom sa bude prach vracať na zem podľa toho, ako býval, a duch sa bude vracať k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Nového sveta: Kaz 12:7 Potom sa prach vráti do zeme práve tak, ako bol, a samotný duch sa vráti k [pravému] Bohu, ktorý ho dal.

Duch je ale životná sila ktorá oživuje telo, nie je to inteligentné bytie schopné vedomej existencie mimo hmotného telo. Preto nás zaujíma – čo sa stane s dušou?

Vieme, že sa fyzickej smrti nemusíme báť, takže duša nezanikne spolu s telom:

Ekumenický preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Katolícky preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Evanjelický preklad: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu; ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:28 A nemajte strach pred tými, ktorí zabíjajú telo, no dušu zabiť nemôžu, lež sa skôr zľaknite toho, ktorý môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale dušu zabiť nemôžu! Skôr sa však obávajte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť do pekla!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale nemôžu zabiť dušu; radšej sa však bojte toho, čo môže i dušu i telo zahubiť v pekle!

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu; ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu aj telo v Gehenne!

Preklad Nového sveta: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu, ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo -- dušu zabiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle.

Eliáš sa modlil, aby syn vdovy bol navrátený k životu, aby sa duša dieťaťa navrátila do tela a ono ožilo. Zreteľne tu rozumieme, že duša bola mimo tela. Návratom duše sa navrátil život. Pri prekladoch sa hebrejské slovo "nefeš" prekladá ako "duša, bytosť".

Ekumenický preklad: 1 Kr 17:20-22 a volal k Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, chceš azda i na vdovu, u ktorej som hosťom, uvaliť nešťastie, keď jej usmrcuješ syna? Potom sa tri razy vystrel nad chlapca, volal k Pánovi a hovoril: „Pane, môj Bože, nech sa, prosím, vráti duša tohto chlapca do jeho tela!“ Hospodin vypočul Eliáša, život sa vrátil do dieťaťa a ožilo.

Katolícky preklad: 1 Kr 17:20-22 a takto volal k Pánovi: „Pane, môj Bože, chceš aj ženu u ktorej som hosťom, urobiť nešťastnou, že usmrcuješ jej syna?“ Potom sa tri razy vystrel nad chlapca, volal k Pánovi a hovoril: „Pane, môj Bože, nech sa, prosím, vráti duša tohto chlapca do jeho tela!“ Pán vyslyšal Eliášov hlas, chlapcova duša sa vrátila do jeho tela a ožil.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kr 17:20-22 Potom volal k Jahvemu slovami: „Jahve, Bože môj, či tejto vdove, u ktorej žijem ako hosť, urobíš zle, že jej necháš zomrieť syna?“ Tri razy sa sklonil nad dieťaťom a vzýval Jahveho: „Jahve, Bože môj, prosím ťa, vráť do tohto dieťaťa jeho dušu!“ Jahve vypočul Eliášovu prosbu, duša sa vrátila do dieťaťa a ono ožilo.

Evanjelický preklad: 1 Kr 17:20-22 a volal k Hospodinovi: Hospodine, Bože môj, či aj na túto vdovu, u ktorej žijem ako hosť, chceš uviesť nešťastie, že jej usmrcuješ syna? Potom trikrát ľahol na dieťa a volal k Hospodinovi: Hospodine, Bože môj, nech sa vráti život tohto dieťaťa do jeho tela. Hospodin vyslyšal Eliášov hlas a život dieťaťa sa vrátil do jeho tela, takže ožilo.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kr 17:20-22 A volal k JeHoVaHovi a riekol: JeHoVaHu, môj Bože, či aj na vdovu, u ktorej pohostínim, doložíš také zlo usmrtiac jej syna? A vystrel sa na dieťa tri razy a volal k JeHoVaHovi a riekol: JeHoVaHu, môj Bože, prosím, nech sa navráti duša tohoto dieťaťa do jeho vnútornosti! A JeHoVaH vyslyšal hlas Eliášov, a duša dieťaťa sa navrátila do jeho vnútorností, a ožilo.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kr 17:20-22 dal sa volať k Hospodinovi a povedal: Hospodine, môj Bože, či si aj na tú vdovu, u ktorej ja ako hosť bývam, dopustil utrpenie, usmrtiť jej syna? I rozpäl sa trikrát na dieťa a dal sa k Hospodinovi volať a povedal: Hospodine, môj Bože, kiež, prosím, chceš navrátiť dušu tohto dieťaťa na jeho vnútro! A Hospodin vypočul hlas Élijjáhúa a duša dieťaťa sa na jeho vnútro vrátila, i ožilo;

Preklad Nového sveta: 1 Kr 17:20-22 A začal volať k Jehovovi a hovoriť: „Ó, Jehova, môj Bože, to aj na vdovu, u ktorej bývam ako cudzí usadlík, musíš priviesť škodu tým, že usmrtíš jej syna?“ A trikrát sa vystrel na dieťa a volal k Jehovovi a hovoril: „Ó, Jehova, môj Bože, prosím, daj, aby sa duša tohto dieťaťa vrátila doň.“ Nakoniec Jehova vypočul Eliášov hlas, takže sa duša dieťaťa vrátila doň, a ono ožilo.

Je logické, že ak má telo ožiť po vdýchnutí ducha, tak v tom istom momente musí sa aj duša vrátiť do tela. Preto vdýchnutím ducha sa vdýchne ako keby aj duša. "Mŕtva" duša teda nemusí byť taká, čo neexistuje, ale taká, čo sa nemôže realizovať, pretože nemá telo ani ducha. Sme teda neúplní.

Kde je ale duša, keď je mimo tela? V prvom období t.j. v období Starého Zákona sa neverilo, že duša prestane existovať. Verilo sa, že všetky duše odchádzajú do podsvetia – v hebrejčine malo názov Šeol a v gréčtine malo názov Hádes.

Ekumenický preklad: Gn 37:35 Všetci synovia a všetky dcéry ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal: V smútku zostúpim za synom do ríše mŕtvych. Takto ho oplakával otec.

2 Sam 12:19-23 Dávid si všimol, že jeho služobníci si niečo šepkajú. Pochopil, že dieťa zomrelo. Spýtal sa ich: Zomrelo dieťa? Odpovedali: Zomrelo.Dávid vstal zo zeme, umyl sa, natrel sa masťou a preobliekol sa. Potom vošiel do Hospodinovho domu a klaňal sa. Nato odišiel domov a pýtal si jesť. Predložili mu pokrm a on jedol.Služobníci sa ho spýtali: Ako sa to správaš? Kým dieťa žilo, postil si sa a plakal si. Keď však dieťa zomrelo, vstávaš a ideš jesť.Odpovedal: Kým dieťa ešte žilo, postil som sa a plakal som, lebo som si myslel: Možno sa Hospodin nado mnou zmiluje a dieťa bude žiť.Teraz však, keď zomrelo, prečo by som sa mal postiť? Môžem ho azda oživiť? Ja pôjdem za ním, ale ono sa ku mne nevráti.

Jób 17:13-16 Ak dúfam, podsvetie mi bude domovom, v tme si usteliem posteľ, priepasť oslovím: Ty si môj otec! Červom poviem: Moja matka a moja sestra! Kde je teda moja nádej? Moja nádej — kto ju ešte uvidí? Zostúpi k závorám podsvetia, keď si spolu odpočinieme v prachu.

Katolícky preklad: Gn 37:35 Hoci sa namáhali všetci jeho synovia a dcéry potešiť ho, nedal sa potešiť a vravel: „V smútku zostúpim do podsvetia k svojmu synovi.“ Tak ho oplakával jeho otec.

2 Sam 12:19-23 Dávid videl, že si jeho sluhovia pošuškávajú. Dávid pochopil, že chlapec zomrel. A Dávid sa spýtal svojich sluhov: „Zomrel chlapec?“ Odpovedali: „Zomrel.“Tu Dávid vstal zo zeme, umyl sa a pomazal, vzal si iné šaty, išiel do Pánovho domu a klaňal sa. Potom šiel domov, žiadal, aby mu predložili pokrm, a jedol.Jeho sluhovia sa ho pýtali: „Čo to znamená, čo robíš? Kým bol chlapec živý, postil si sa a plakal si a keď chlapec zomrel, vstávaš a ješ!“Odpovedal: „Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si vravel: Ktovie, azda sa Pán zmiluje a chlapec ostane nažive.Teraz je však mŕtvy, načo by som sa postil? Môžem ho vari ešte vrátiť späť? Ja pôjdem za ním, ale on sa ku mne nevráti.“

Jób 17:13-16 Či môžem dúfať? Domom mojím podsvetie a vo tmách som si lôžko popravil. Nuž: „Môj otec si“ - tak som hrobu povedal a červom: „Ste mi matkou, sestrami.“ V čom nádej moja môže ešte spočívať? A moje šťastie, kto ho pobadá? Či do podsvetia so mnou azda zostúpi a do prachu sa vedno vnoríme?

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 37:35 Všetci jeho synovia a dcéry ho prišli potešovať, ale on sa nedal potešiť a povedal: „Nie, v smútku chcem zostúpiť do šeolu, k svojmu synovi.“ A jeho otec ho oplakával.

2 Sam 12:19-23 Ale keď Dávid videl, že si sluhovia pošuškávajú, pochopil, že dieťa zomrelo. Dávid sa opýtal svojich sluhov: „Vari chlapec zomrel?“ Odpovedali: „Zomrel.“ Vtedy Dávid vstal zo zeme, okúpal sa, pomazal sa voňavkou a vymenil si šaty; vstúpil do Jahveho domu a prestrel sa na zem. Keď sa vrátil domov, žiadal, aby mu predložili jedlo, a jedol. Jeho sluhovia mu hovorili: „Čo to robíš? Keď chlapec žil, postil si sa a plakal si preňho, ale teraz, keď zomrel, vstávaš a ješ chlieb!“ Odpovedal: „Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si povedal: Ktovie? Azda sa Jahve zľutuje nado mnou a chlapec zostane nažive. Ale teraz, keď zomrel, načo sa mám postiť? Môžem ho navrátiť? Ja by som šiel za ním, on sa už ku mne nevráti.“

Jób 17:13-16 Ak si zariadim v podsvetí svoj dom, ak si lôžko v temnotách rozložím, ak hrob nazvem svojím otcom a červa matkou a či sestrou, kdeže sa podela moja nádej, ktože sa stará o moje šťastie? Či do podsvetia so mnou zostúpia, či sa vnoria so mnou do prachu?

Evanjelický preklad: Gn 37:35 Všetci jeho synovia a dcéry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť, a povedal: Nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec.

2 Sam 12:19-23 Ale keď Dávid videl, že si pošepkávajú, pochopil, že dieťa zomrelo. I povedal svojim služobníkom: Vari dieťa zomrelo? Odpovedali: Zomrelo. Vtedy vstal Dávid zo zeme a umyl sa, pomazal sa masťou, a keď si vymenil rúcho, vstúpil do domu Hospodinovho a klaňal sa Mu. Keď prišiel domov, pýtal si jesť; doniesli mu a jedol. Služobníci sa ho spýtali. Čo to robíš? Postil si sa pre dieťa, kým ešte žilo, a plakal si; a keď dieťa zomrelo, vstal si a prijal si jedlo. On odpovedal: Kým dieťa ešte žilo, postil som sa a plakal, lebo som si povedal: Ktože vie; azda sa Hospodin zmiluje nado mnou a dieťa ostane nažive. Ale teraz, keď zomrelo, načo sa mám postiť? Či ho môžem ešte vzkriesiť? Ja pôjdem k nemu, ale ono sa nevráti ku mne.

Jób 17:13-16 Či môžem dúfať? Podsvetie mi bude domom; vo tme usteliem si lôžko; hrobovej jame poviem: Ty si môj otec! a červom: Matka a sestra moja! Kde je teda moja nádej? Kto uzrie splnenie mojej nádeje? Zostúpia so mnou do podsvetia, ak spolu klesneme do prachu.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 37:35 Potom vstali všetci jeho synovia a všetky jeho dcéry a išli, aby ho potešili; ale sa nedal potešiť a riekol: Je isté, že sostúpim k svojmu synovi smutný do hrobu. - A jeho otec ho oplakával.

2 Sam 12:19-23 Ale keď videl Dávid, že si jeho služobníci pošuškávajú čosi, porozumel, že zomrelo dieťa. A Dávid riekol svojim služobníkom: Či azda zomrelo dieťa? A povedali: Zomrelo. Vtedy vstal Dávid so zeme a umyl sa a pomazal sa a premenil svoje rúcho a vojdúc do domu JeHoVaHovho klaňal sa. A keď potom zase vošiel do svojho domu, pýtal si jesť, a keď mu predložili chlieb, jedol. Vtedy mu povedali jeho služobníci: Jaká je to vec, ktorú si učinil? Pre dieťa, dokiaľ ešte žilo, si sa postil a plakal si, a teraz, keď zomrelo dieťa, si vstal a jedol si chlieb? A riekol: Dokiaľ ešte žilo dieťa, postil som sa a plakal som, lebo som povedal: Kto vie? Možno, že sa JeHoVaH zmiluje nado mnou, a dieťa bude žiť. Ale teraz, keď zomrelo, načo by som sa ešte postil? Či ho azda môžem ešte vrátiť? Ja pojdem za ním, ale ono sa nevráti ku mne.

Jób 17:13-16 I keby som niečo očakával, jednako bude hrob mojím domom; vo tme si usteliem svoju ložu. Jame privolám: Ty si môj otec! Moja mať a moja sestra privolám červom. Kde je tedy moje očakávanie? A čo do môjho očakávania, kto kedy ho uvidí? Všetko to sostúpi k závorám hrobu, akže všetko spolu spočíva na prachu.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 37:35 A všetci jeho synovia a všetky jeho dcéry povstali utešovať ho, ale odmietal dať sa utešiť a vravel: Lebo k svojmu synovi smútiac budem zostupovať do šeóla. Tak ho jeho otec oplakával.

2 Sam 12:19-23 No Dávid spozoroval, že si jeho nevoľníci šepkajú, i vyrozumel Dávid, že dieťa umrelo; povedal teda Dávid k svojim nevoľníkom: Či umrelo dieťa? I povedali: Umrelo. Dávid teda povstal zo zeme a umyl sa a pomazal sa a vymenil svoje šatstvo a vstúpil v dom Hospodina a poklonil sa, a vstúpil do svojho domu a požiadal, aby mu predložili chlieb, a zajedol. A jeho nevoľníci k nemu povedali: Čo znamená táto vec, ktorú si spravil? Pre živé dieťa si sa postil a plakal si, no ako náhle dieťa umrelo, vstal si a zajedol si chleba. I povedal: Kým dieťa bolo živé, postil som sa a plakal som, lebo som si povedal: Kto vie? Bude mi Hospodin milostivý a ostane dieťa nažive? No teraz umrelo – načo toto? Budem sa ja postiť? Či ho môžem ešte priviesť späť? Ja idem k nemu, ale ono sa ku mne nebude vracať.

Jób 17:13-16 Ak mám očakávať šeól za svoj dom, že prestriem svoje ležisko v tme, že poviem porušeniu: ty si môj otec, a červom: moja mať a moja sestra, kdeže je teda moja nádej – áno, moja nádej, kto ju môže spozorovať? Bude zostupovať k bránam šeóla, než nastane spočinutie všetkých spolu na prachu.

Preklad Nového sveta: Gn 37:35 A všetci jeho synovia a všetky jeho dcéry vstávali, aby ho utešili, ale on odmietal prijať útechu a hovoril: „Veď v smútku zostúpim k svojmu synovi do šeolu!“ A jeho otec za ním ďalej plakal.

2 Sam 12:19-23 Keď videl Dávid, že si jeho sluhovia spolu šeptajú, Dávid rozoznal, že dieťa zomrelo. Dávid teda povedal svojim sluhom: „Dieťa zomrelo?“ Na to povedali: „Zomrel.“ Vtedy vstal Dávid zo zeme a umyl sa a natrel sa olejom a vymenil si plášte a vošiel do Jehovovho domu a vrhol sa na zem; potom vošiel do svojho domu a požiadal, a oni mu hneď predložili chlieb, a začal jesť. Jeho sluhovia mu teda riekli: „Čo znamená to, čo si urobil? Postil si sa a stále plakal kvôli dieťaťu, kým bolo živé; a hneď ako zomrelo, vstal si a začal jesť chlieb.“ Na to povedal: „Kým bolo dieťa nažive, postil som sa a stále som plakal, lebo som si hovoril: ‚Kto vie, či mi Jehova nepreukáže priazeň a či dieťa nebude žiť?‘ Teraz, keď zomrel, prečo sa mám postiť? Som schopný priviesť ho opäť späť? Idem k nemu, ale on, on sa ku mne nevráti.“

Jób 17:13-16 Ak ďalej čakám, mojím domovom je šeol;budem si musieť vo tme ustlať lôžko. Budem musieť zavolať na jamu: ‚Ty si môj otec!‘ Na larvu: ‚Matka moja a sestra!‘ Kde je teda moja nádej? A kto moju nádej uzrie? Zídu ony pred závory šeolu, keď spolu všetci budeme musieť zostúpiť až do prachu.“

Z tohto podsvetia, keďže nemáme telá, už nemôžeme mať spojenie s materiálnym svetom. Preto je aj napísané vo Svätom Písme:

Ekumenický preklad: Žalm 6:6 V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v ríši mŕtvych oslávi?

Žalm 30:10 Čo by si mal z môjho života, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť?

Iz 38:18 Veď podsvetie ťa nebude velebiť ani smrť ťa nebude chváliť a tí, čo zostupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju vernosť.

Kaz 9:5 Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič.

Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo niet práce ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš.

Katolícky preklad: Žalm 6:6 Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí?

Žalm 30:10 Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť alebo hlásať tvoju vernosť?

Iz 38:18 Veď nie podsvetie ťa bude velebiť, nie smrť ťa bude chváliť, tí, čo zostupujú do jamy, nedúfajú v tvoju vernosť.

Kaz 9:5 Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia.

Kaz 9:10 Všetko, čo vykonať je schopná tvoja ruka, konaj svojou silou! Lebo ti nebude možné konať a počítať, poznávať a múdro si počínať v podsvetí, kam sa máš odobrať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 6:6 Nikto z mŕtvych na teba nemyslí; ktože ťa chváli v podsvetí?

Žalm 30:10 „Aký úžitok by bol z mojej smrti, z toho, ak padnem do hrobu? Či ťa môže chváliť prach a hlásať tvoju vernú lásku?

Iz 38:18 Veď tí pod zemou ťa nemôžu velebiť, ani smrť ťa nemôže chváliť; tí, čo zostupujú do hrobu, prestali dúfať v tvoju dobrotu.

Kaz 9:5 Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič;

Kaz 9:10 Urob všetko, čo ti príde pod ruku, nakoľko vládzeš, lebo v podsvetí, kam ideš, niet diel ani výpočtov, ani vedy, ani múdrosti.

Evanjelický preklad: Žalm 6:6 Lebo v smrti niet spomienky na Teba, a kto Ťa bude oslavovať v ríši mŕtvych?

Žalm 30:10 Aký bude zisk z mojej krvi, ak zostúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju vernosť?

Iz 38:18 Veď podsvetie Ti nemôže ďakovať, ani smrť Ťa neoslavuje; tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v Tvoju vernosť.

Kaz 9:5 Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia,

Kaz 9:10 Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť, lebo v záhrobí, do ktorého sa uberáš, niet práce ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti.

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 6:6 Lebo v smrti nieto rozpomienky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!

Žalm 30:10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sostúpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zvestovať tvoju pravdu?

Iz 38:18 Lebo hrob ťa nebude oslavovať, smrť ťa nebude chváliť; nebudú očakávať na tvoju pravdu tí, ktorí sostupujú do jamy.

Kaz 9:5 Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho

Kaz 9:10 Všetko, čo najde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo neni diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš.

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 6:5 veď v smrti nieto pripomienky teba; kto ti bude prinášať chválu v šeóle?

Žalm 30:9 Aký zisk v mojej krvi, v mojom zostúpení do priepasti? Či ťa prach bude chváliť, tvoju vernosť zvestovať ?

Iz 38:18 Veď nie šeól ťa bude chváliť, smrť ťa velebiť, zostupujúci v jamu nebudú k tvojej vernosti vzhliadať;

Kaz 9:5 áno, živí vedia, že musia umrieť, ale mŕtvi, oni nevedia pranič

Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka na uskutočnenie nachádza, uskutočni podľa svojej sily, lebo v šeóle, kam ty budeš odchádzať, niet skutkov ani rozmýšľania ani vedomosti ani múdrosti.

Preklad Nového sveta: Žalm 6:5 Veď v smrti niet o tebe zmienky;kto ťa bude chváliť v šeole?

Žalm 30:9 Aký úžitok je z mojej krvi, keď zostúpim do jamy? Bude ti chválorečiť prach? Bude rozprávať o tvojej pravosti?

Iz 38:18 Veď to nie je šeol, čo ti môže chválorečiť; smrť ťa nemôže chváliť. Tí, ktorí schádzajú do jamy, nemôžu s nádejou vzhliadať k tvojej pravosti.

Kaz 9:5 Lebo živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič,

Kaz 9:10 Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť, rob celou svojou silou, pretože nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš.

Pre pochopenie nám pomôže kontext z knihy Kazateľ:

Ekumenický preklad: Kaz 9:4-6 Ten totiž, kto patrí ešte medzi živých, má nádej, lebo živý pes je na tom lepšie ako mŕtvy lev. Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Niet pre nich viac odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich horlivosť dávno zanikli a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom.

Katolícky preklad: Kaz 9:4-6 Lebo kto môže mať nádej? (Iba) ten, kto je pripojený ku všetkým, čo žijú. Veď živý pes je na tom lepšie ako lev, čo už dokonal. Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia. Ani odmeny sa im už nedostane, lebo ich pamiatka upadla do zabudnutia. Aj ich láska a ich nenávisť, aj ich žiarlivosť patrí minulosti a už nikdy nemajú podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 9:4-6 Len ten, kto ešte žije, má nádej: aj živý pes je lepšie na tom ako mŕtvy lev. Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič; ani odmeny sa im nedostane, lebo sa na nich celkom zabudlo. Pre nich je koniec láske, nenávisti i ctižiadosti, nikdy sa už nezúčastnia na tom, čo sa deje pod slnkom.

Evanjelický preklad: Kaz 9:4-6 Lebo tomu, kto ešte patrí medzi živých, ostáva nádej, lebo lepší je živý pes ako mŕtvy lev. Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia, a nemôžu očakávať odmenu, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť a žiarlivosť zanikla a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 9:4-6 Lebo kde kto je z toho vyňatý? No, u všetkých živých je ešte vždy nádej, lebo je lepšie živému psu ako mŕtvemu ľvu. Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. Aj ich láska aj ich nenávisť aj ich revnivosť už dávno zahynula, a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom.

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 9:4-6 Ale pre kohokoľvek, ktorý je pridružený ku všetkým živým, jesto na čo sa spoliehať, lebo živý pes, ten sa má lepšie od mŕtveho leva; áno, živí vedia, že musia umrieť, ale mŕtvi, oni nevedia pranič a nemajú už odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá; aj ich láska aj ich nenávisť aj ich žiarlivosť zhynula a navždy už nemajú podielu v ničom, čo sa pod slnkom uskutočňuje.

Preklad Nového sveta: Kaz 9:4-6 Pre každého, kto je spojený so všetkými živými, je tu dôvera, pretože živý pes je na tom lepšie než mŕtvy lev. Lebo živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič, ani už nemajú žiadnu mzdu, pretože sa zabudla ich pamiatka. A zahynula aj ich láska aj ich nenávisť aj ich žiarlivosť, a na neurčitý čas už nemajú podiel na ničom, čo sa musí robiť pod slnkom.

Hovorí sa tu iba o tom, čo môžu mŕtvi vedieť, prijať z toho, čo sa deje "pod slnkom", t.j. čo môžu mŕtvi vedieť alebo prijať na tomto svete. Nuž je predsa samozrejmé, keď niekto umrie, že nemá viacej nijakého podielu v tom, čo sa deje "pod slnkom", t.j. na tomto svete. Slová, celé vety, ktoré boli vypustené, proste vysvetľujú tie citované, že totiž naše nádeje a záujmy o zemské veci sú obmedzené na tento krátky, nestály život. Uvedomme si, že kazateľov rozhľad je obmedzený na veci, ktoré je možno vidieť, poznať a robiť pod slnkom, na tomto svete. Slová "pod slnkom" sú kľúčom tejto knihy a sú uvedené 29krát. Sú to úvahy človeka "pod slnkom", skôr filozofického charakteru. Prichádza k poznaniu, že zmysel života sa nedá nájsť v majetku, peniazoch a požitkoch a jedine Boh pozná zmysel všetkého. Desiaty verš nie je Boží záver o stave mŕtvych, podobne ako iné úsudky pisateľa Knihy Kazateľ. Je to pohľad človeka.

Ekumenický preklad: Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo niet práce ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš.

Katolícky preklad: Kaz 9:10 Všetko, čo vykonať je schopná tvoja ruka, konaj svojou silou! Lebo ti nebude možné konať a počítať, poznávať a múdro si počínať v podsvetí, kam sa máš odobrať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 9:10 Urob všetko, čo ti príde pod ruku, nakoľko vládzeš, lebo v podsvetí, kam ideš, niet diel ani výpočtov, ani vedy, ani múdrosti.

Evanjelický preklad: Kaz 9:10 Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť, lebo v záhrobí, do ktorého sa uberáš, niet práce ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 9:10 Všetko, čo najde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo neni diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš.

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka na uskutočnenie nachádza, uskutočni podľa svojej sily, lebo v šeóle, kam ty budeš odchádzať, niet skutkov ani rozmýšľania ani vedomosti ani múdrosti.

Preklad Nového sveta: Kaz 9:10 Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť, rob celou svojou silou, pretože nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš.
Šalamún vyhlásil, že "všetko pod slnkom" je márnosť. Podal svoj svetonázor z hľadiska svetského.

Prečo sa teda hovorí v Novom Zákone o smrti ako o spánku?

Ekumenický preklad: Mt 9:24 povedal: Odíďte, lebo dievča nezomrelo, ale spí. Oni ho vysmiali.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.

Sk 7:60 Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.

1 Kor 15:51 Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení,

1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrela vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

2 Pt 3:4 a budú sa posmievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia!

Katolícky preklad: Mt 9:24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“

Sk 7:60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.

1 Kor 15:51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme:

1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú hovoriť: „Kde je ten jeho prisľúbený príchod?“ Veď odvtedy, ako zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 9:24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo kričíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“

Sk 7:60 Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: „Pane, nepočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zosnul.

1 Kor 15:51 Áno, poviem vám tajomstvo: Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení:

1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú hovoriť: „Kde je ten prísľub jeho príchodu? Veď odvtedy, čo zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia.“

Evanjelický preklad: Mt 9:24 povedal: Odíďte, lebo neumrelo dievča, ale spí. A vysmiali Ho.

Mk 5:39 vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte hluk a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí.

Sk 7:60 Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, usnul.

1 Kor 15:51 Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme,

1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

2 Pt 3:4 a povedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 9:24 povedal im: Odídite, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí. A vysmievali sa mu.

Mk 5:39 a vojdúc povedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.

Sk 7:60 A skloniac kolená skríkol velikým hlasom: Pane, nepočítaj im tohoto hriechu! A keď to povedal, usnul.

1 Kor 15:51a Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení,

1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

2 Pt 3:4 a hovoriť: Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, od počiatku stvorenia.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 9:24 vravel: Practe sa, veď tá dievočka neumrela, lež spí. I vysmievali ho,

Mk 5:39 a vstúpiac im vraví: Čo lomozíte a plačete? To dievčatko neumrelo, lež spí.

Sk 7:60 I pokľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezaratúvaj im tento hriech! A povediac toto, zosnul;

1 Kor 15:51 Hľa, vravím vám tajomstvo: Nie všetci zosneme, lež budeme všetci zmenení,

1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

2 Pt 3:4 a vraviaci: Kde je ten prísľub jeho príchodu? Veď odvtedy, čo zosnuli otcovia, pretrvávajú všetky veci tak, od začiatku stvorenia.

Preklad Štefana Porúbčana:Mt 9:24 „Choďte preč, lebo dievča neumrelo, ale iba spí!“ Oni ho však vysmiali.

Mk 5:39 Vystúpil a povedal im: „Čo robíte hluk a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“

Sk 7:60a Vtom klesol na kolená a veľkým hlasom vykríkol: „Pane, nezapočítaj im tento hriech!“ A keď to dopovedal, zomrel.

1 Kor 15:51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci budeme premenení.

1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú sa vysmievať: „Čo sa stalo s jeho prisľúbeným príchodom? Veď otcovia (naši) zosnuli a všetko ostáva tak, ako bolo od počiatku sveta!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 9:24 povedal: „Odíďte, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí.“ I vysmiali ho.

Mk 5:39 A keď vstupoval, hovorí im: „Čože lomozíte a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.“

Sk 7:60 Vtom pokľakol a veľkým hlasom vykríkol: „Pane, nepočítaj im tento hriech.“ A keď to dopovedal, usnul.

1 Kor 15:51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci usneme, ale všetci budeme premenení, razom, v jedinom okamihu, keď (zaznie) posledná trúba.

1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú hovoriť: „Kdeže je jeho zasľúbený príchod?“ Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak trvá od počiatku stvorenia.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 9:24 a povedal im: Odíďte, lebo to dievča nezomrelo, ale spí! A posmievali sa mu.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: Prečo ste rozrušení a plačete? To dieťa nezomrelo, ale spí.

Sk 7:60

1 Kor 15:51

1 Tes 4:13-15

2 Pt 3:4

Preklad Nového sveta: Mt 9:24 Ježiš im povedal: „Odíďte, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí.“ Na to sa mu začali opovržlivo posmievať.

Mk 5:39 a keď vstúpil, povedal im: „Prečo robíte hlučný zmätok a plačete? Dieťatko nezomrelo, ale spí.“

Sk 7:60 Potom, klesnúc na kolená, zvolal silným hlasom: „Jehova, nepočítaj im tento hriech!“ A keď to povedal, zosnul.

1 Kor 15:51 Hľa, hovorím vám sväté tajomstvo: Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení,

1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

2 Pt 3:4 a hovoriť: „Kde je tá jeho sľúbená prítomnosť? Veď odo dňa, keď zosnuli naši predkovia, všetko pokračuje presne tak ako od začiatku stvorenia.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 9:24 povedal im: „Rozíďte sa, veď dievčatko neumrelo, iba spí.“ Ale nikto jeho slová nebral vážne a posmievali sa mu.

Mk 5:39 Vstúpil dnu a spýtal sa: „Načo ten plač a rozruch? Veď to dievča neumrelo, iba spí!“

Sk 7:60 Potom klesol na kolená a zvolal mocným hlasom: „Pane, odpusť im tento hriech!“ A naposledy vydýchol.

1 Kor 15:51 Prezradím vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci dostaneme nové telo. Keď zaznie z neba signál posledného súdu,

1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

2 Pt 3:4 a budú sa vysmievať: Ježiš predsa sľúbil, že príde znovu. Kde teda je? Naši otcovia už aj zomreli a od stvorenia sveta sa nič nezmenilo.“

Označením smrti ako spánku sa nemyslí to, že si naša duša neuvedomuje vlastnú existenciu. Ide o nádej na vzkriesenie, pretože keď spíme, tak sa raz aj zobudíme a s fyzickou smrťou to je rovnaké. My nezomrieme navždy, lebo všetci vstaneme v deň posledného súdu! Preto je to pre naše telá akokeby len spánok. Bližšia ilustrácia na zamyslenie nad príbehom vzkriesení Lazára nám to objasní:

Ekumenický preklad: Jn 11:11-27 Toto povedal a potom im povedal: Náš priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť.Učeníci mu povedali: Pane, ak zaspal, ozdravie.Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku.Vtedy im Ježiš otvorene povedal: Lazár zomrel.Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu!Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom: Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním! Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štvrtý deň v hrobe.Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdialená asi na pätnásť stadií.Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá.Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych!Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu?Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.

Katolícky preklad: Jn 11:11-27 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“Učeníci mu povedali: „Pane, ak spí, ozdravie.“Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o spánku.Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel.A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!“Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním.“Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe.Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií,a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom.Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma.Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 11:11-27 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár zaspal, ale idem ho zobudiť.“Učeníci mu povedali: „Pane, ak spí, ozdravie.“Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku.Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel.A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!“Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním.“Keď ta Ježiš prišiel, našiel Lazára už štyri dni v hrobe.Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií,a tak prišlo veľa Židov k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom.Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala sedieť doma.Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane.“Marta mu povedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a živote. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý prichádza na svet.“

Evanjelický preklad: Jn 11:11-27 Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho zobudiť. Jeho učeníci na to povedali: Pane, keď zaspal, ozdravie. Ale Ježiš hovoril o jeho smrti, oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene: Lazár umrel – a kvôli vám, aby ste uverili, radujem sa, že som nebol tam. Ale poďme k nemu. Tomáš, prímenom Dvojča, povedal nato spoluučeníkom: Poďme aj my, aby sme umreli s Ním! Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, asi na pätnásť honov. Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich (v zármutku) nad bratom. Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla Mu naproti, Mária však sedela doma. I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá Ti Boh. Povedal jej Ježiš: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu odpovedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala Mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 11:11-27 To povedal a potom im riekol: Lazar, náš priateľ, usnul; ale idem, aby som ho zobudil zo sna. Vtedy mu povedali učeníci: Pane, ak usnul, ozdravie. Ale Ježiš povedal o jeho smrti, a oni sa domnievali, že hovorí o spánku sna. A tak vtedy im povedal Ježiš otvorene: Lazar zomrel, a radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme za ním! Vtedy povedal Tomáš, zvaný Didymus, spoluučeníkom: Poďme aj my, aby sme zomreli s ním! A tak keď prišiel Ježiš, našiel ho už štyri dni ležať v hrobe. A Betánia bola blízko Jeruzalema, nejakých pätnásť honov. A mnohí zo Židov boli prišli k Marte a Márií, aby ich potešili ohľadom ich brata. Vtedy Marta, ako počula, že ide Ježiš, vyšla proti nemu, ale Mária sedela doma. Vtedy povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že všetko, za čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti Bôh. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane. A Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení, v posledný deň. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky; či veríš tomu? Riekla mu: Áno, pane; ja som uverila, že si ty Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prijsť na svet.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 11:11-27 Tieto veci povedal a po tomto im vraví: Lazar, náš priateľ, usnul, no poberám sa, aby som ho zo spánku zobudil. Učeníci mu teda povedali: Pane, ak usnul, pomôže sa mu. No Ježiš to riekol o jeho smrti, no oni si pomysleli, že hovorí o usnutí k spánku. Tu im teda Ježiš povedal otvorene: Lazar umrel, a radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale berme sa k nemu. Tomáš, ktorému sa vravelo Dvojča, teda svojim spoluučeníkom povedal: Berme sa aj my, aby sme s ním umreli. Príduc teda, zistil Ježiš, že je už štyri dni v hrobke. A Bétania bola blízko Jerúsaléma, asi pätnásť stadií odtadiaľ, a k Marte a Márii boli prišli mnohí zo Židov, aby ich utešili pre ich brata. Ako teda Marta počula, že Ježiš prichodí, vyšla oproti nemu, no Mária sedela doma. Marta teda k Ježišovi povedala: Pane, keby si bol býval tu, nebol by môj brat umrel; ale aj teraz viem, že ti Boh dá, o koľkékoľvek veci Boha poprosíš. Ježiš jej vraví: Tvoj brat opäť vstane. Marta mu vraví: Viem, že opäť vstane, pri opätovnom vstaní v posledný deň. Ježiš jej povedal: Opätovné vstanie aj život som ja; kto vo mňa verí, bude žiť, aj keď umrie, a ktokoľvek žije a vo mňa verí, nikdy nijako neumrie. Veríš toto? Vraví mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť do sveta.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 11:11-27 Toto povedal a potom im hovoril: „Náš priateľ lazár zaspal, ale idem ho zobudiť.“ I povedali mu učeníci: „Pane, ak zaspal, ozdravie.“ Lenže Ježiš hovoril o jeho smrti, a oni mysleli, že hovorí o spánku. Tu im Ježiš vyhlásil otvorene: „Lazár zomrel, a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme k nemu!“ Tomáš, nazývaný Dvojča, povedal spoluučeníkom: „Poďme aj my a zomrime s ním!“ Keď Ježiš prišiel (do Betánie), zistil, že (Lazár) už bol štyri dni v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, asi na pätnásť honov, a tak mnohí Židia prišli k marte a Márii potešiť ich (v zármutku) nad bratom. Ako teda Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti; Mária zasa ostala v dome. I povedala Marta Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek budeš prosiť od Boha, dá ti Boh.“ Ježiš ju uistil: „Tvoj brat vstane (z mŕtvych).“ Marta mu odpovedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ Ježiš jej povedal: „Ja som Vzkriesenie a Život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť, a ktokoľvek žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu?“ Odpovedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že si ty Mesiáš, Syn Boží, ktorý má prísť na tento svet.“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 11:11-27 Toto povedal a potom im hovorí: „Lazár, náš priateľ, usnul, ale idem ho zobudiť.“ Povedali teda jeho učeníci: „Pane, ak usnul, ozdravie.“ Lenže Ježiš hovoril o jeho smrti, a oni mysleli, že hovorí o spánku. Tu im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel, a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme k nemu!“ Tu Tomáš, nazývaný Dvojčaťom, povedal spoluučenikom: „Poďme aj my, aby sme zomreli s ním!“ Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobke. Betánia bola totiž blízko Jeruzalema, asi na pätnásť honov, a tak mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich (v zármutku) nad ich bratom. Ako teda Marta počula, že Ježiš prichádza, išla mu naproti. Mária však sedela v dome. Tu povedala Marta Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek budeš prosiť od Boha, dá ti Boh.“ Ježiš jej hovorí: „Tvoj brat vstane.“ Marta mu vraví: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť, a nik nezomrie naveky kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu?“ Hovorí mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že si ty Pomazaný, Syn Boží, ktorý má prísť na tento svet.“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 11:11-27 Toto povedal a potom im hovoril: Náš priateľ Lazar zaspal, ale idem ho zobudiť. Vtedy mu učeníci povedali: Pane, ak spí, vyzdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o prirodzenom spánku. A tak im vtedy Ježiš povedal otvorene: Lazar zomrel. Kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Vtedy Tomáš zvaný Didymus povedal ostatným učeníkom: Poďme aj my, aby sme zomreli s ním! Keď tam Ježiš prišiel, zistil, že Lazar už štyri dni leží v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, približne pätnásť stadií, a mnohí Židia prišli za Martou a Máriou, aby ich utešili v smútku za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Vtedy Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol tu, môj brat by nezomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek požiadaš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane. Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život! Ten, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Každý, kto žije a verí vo mňa, isto nezomrie naveky! Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane. Verím, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý má prísť na svet.

Preklad Nového sveta: Jn 11:11-27 To povedal a potom k nim prehovoril: „Náš priateľ Lazar si šiel odpočinúť, ale idem tam, aby som ho prebudil zo spánku.“ Preto mu učeníci povedali: „Pane, ak si išiel odpočinúť, bude mu dobre.“ Ježiš však hovoril o jeho smrti. Ale oni sa domnievali, že hovorí o odpočinku v spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal: „Lazar zomrel, a ja sa radujem kvôli vám, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme k nemu.“ Preto Tomáš, ktorému hovorili Dvojča, povedal svojim spoluučeníkom: „Poďme tiež, aby sme s ním zomreli.“ Keď Ježiš prišiel, zistil, že bol už štyri dni v pamätnej hrobke. Betánia bola blízko Jeruzalema, vo vzdialenosti asi troch kilometrov. K Marte a Márii prišlo mnoho Židov utešovať ich kvôli ich bratovi. Preto Marta, keď počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti; ale Mária zostala doma. Marta teda povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel. A predsa teraz viem, že nech poprosíš Boha o čokoľvek, Boh ti dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane.“ Marta mu povedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ Ježiš jej riekol: „Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto prejavuje vieru vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť; a každý, kto žije a prejavuje vieru vo mňa, vôbec nikdy nezomrie. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, uverila som, že ty si Kristus, Boží Syn, Ten, ktorý prichádza do sveta.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 11:11-27 Potom dodal: „Náš priateľ Lazár zaspal a ja ho idem prebudiť.“ „Ak spí, čoskoro sa uzdraví,“ citovali ľudovú múdrosť. Nazdávali sa totiž, že hovorí o obyčajnom spánku, a nie o Lazárovej smrti. Povedal im teda otvorene: „Lazár zomrel. A ja som rád, že som nebol pri ňom, kvôli vám, aby ste mali novú príležitosť uveriť vo mňa. Poďme k nemu!“ Tomáš prezývaný Dvojča navrhol učeníkom: „Poďme aj my, nech zomrieme spolu s ním!“ Keď prišli do Betánie, Lazár už štyri dni ležal v hrobe. Betánia bola neďaleko Jeruzalema, necelú hodinu cesty, a tak mnohí známi z mesta prišli potešiť sestry v ich žiali za bratom. Keď sa Marta dozvedela, že prichádza Ježiš, bežala mu oproti, ale Mária zostala doma. Marta privítala Ježiša slovami: „Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale ja viem, že Boh ani teraz neodmietne nijakú tvoju prosbu.“ „Neboj sa,“ ubezpečil ju Ježiš, „tvoj brat bude opäť žiť.“ – „Viem, že ožije v posledný deň po vzkriesení,“ prisvedčila Marta. „Ja som Vzkriesenie aj Život!“ povedal jej Ježiš. „Kto vo mňa verí, bude žiť, aj keby zomrel. A kto žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu, Marta?“ „Áno, Pane,“ odpovedala. „Uverila som, že si Kristus, Boží Syn, na ktorého sme tak dlho čakali.“

Ježiš označil smrť Lazára spánkom, pretože sa raz zobudí – stane z mŕtvych. A kedy sa mal zobudiť? Ako povedala Marta: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ Teda spánkom sa nemyslí to, že si duša neuvedomuje svoju existenciu, ale že telo akokeby spalo, pretože vieme, že raz vstane – akokeby sa zobudí.

To, že sme pri vedomí, dosvedčujú ďalšie verše:

Ekumenický preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života ako ľudia súdení.

Katolícky preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele, a žili podľa Boha v Duchu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby, hoci boli súdení ako ľudia v tele, žili podľa Boha v Duchu.

Evanjelický preklad: 1 Pt 4:6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 4:6 Lebo nato sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 4:6 Veď na to bola blahá zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby síce po stránke ľudskej čo do mäsa boli súdení, no po stránke Božej čo do Ducha žili.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 4:6 Preto Posolstvo bolo hlásané aj mŕtvym, aby, hoci ako ľudia boli odsúdení podľa tela, podľa ducha žili Božím životom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 4:6 Veď preto bola radostná zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby boli odsúdení síce po ľudsky podľa tela, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 4:6

Preklad Nového sveta: 1 Pt 4:6 Veď preto bolo dobré posolstvo oznámené aj mŕtvym, aby boli súdení, pokiaľ ide o telo, z ľudského hľadiska, ale [aby] žili, pokiaľ ide o ducha, z Božieho hľadiska.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 4:6 Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, ktorých za ich života ľudia povrchným hodnotením odsúdili, avšak Boh, ktorý súdi podľa ducha, ich odmení večným životom.

Kristus, zatiaľ čo bol telesne mŕtvy, kázal v podsvetí. Komu asi, ak nie vedomým dušiam. Spiacim dušiam nič zvestovať nemôžeme. Spiacim dušiam by ho nemohli počúvať. Jeho slovo je vždy určené niekomu vedomému. Zvestovať čokoľvek môžeme len tomu, kto existuje a je pri vedomom stave. Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života u ľudí odsúdení. Týmto telesne mŕtvym je zvestované evanjelium. Navyše sa tu hovorí aby žili podľa Boha v Duchu, čo znamená, že ak by prijali evanjelium boli by živí aspoň duchom, keď nie telom.

Ak sa týmto veršom myslí paralela k: 1 Pt 3:18-20 tak potom sa nejedná o ľudí, ale o padlých anjeloch. V takomto prípade by to len potvrdzovalo, že padlí anjeli budú mať rovnaký rozsudok ako hriešnici. Ako to potvrdzuje: boli súdení podľa ľudí v tele.

Ale v tomto verši sa jedná o mŕtvych ľudí. Vyplýva to totiž z kontextu, lebo padlí anjeli už nebudú žiť Duchom podľa Boha. Výrok na prvý pohľad je nelogický. Hovorí sa tu najprv o tom, aby boli mŕtvi odsúdení a potom, aby títo mŕtvi odsúdení žili v Duchu. Vysvetlenie je ale jednoduché. Týmto mŕtvym sa nezvestovalo evanjelium preto, aby sa mohli kajať a uveriť, ale preto, aby boli odsúdení a nemohli namietať, že nepočuli o Ježišovi! Nepíše sa tam, že aby boli odsúdení podľa ľudí v tele ak neuveria. A čo znamená to a žili podľa Boha v Duchu? Výrok nám nehovorí o tom, že niekto môže po smrti uveriť, ale že tí, čo zomreli pred Kristom, bolo zvestované evanjelium, aby boli buď odsúdení a nemohli sa vyhovárať, alebo tí, čo zo Starozákonnej doby si Boh vyvolil, im bolo oznámené, že budú spasení.

Bolo podsvetie v prvom období rozdelené priepasťou na dve časti? Boli v jednej tí, čo budú zatratení a v druhej v tzv. "Abrahámovom lone" alebo "raji" tí, čo budú spasení? Odpoveď je nie. Načo by aj?

Nikde vo Svätom Písme nemáme ani len narážku na niečo takéto. Jediná narážka na rozdelenie podsvetia je v príbehu, ktorý Ježiš prevzal z rabínskej literatúre:

Ekumenický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval.Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov.Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone.I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim.No Abrahám odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca.Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.Ale on povedal: Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Katolícky preklad: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.« Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.« Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«„

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a deň čo deň prepychovo hodoval.Akýsi chudák plný vredov líhal pri jeho bráne.Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, ale len psy prichádzali a lízali mu vredy.Stalo sa, že ten chudák zomrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Aj boháč zomrel a bol pochovaný.V pekle vo veľkých mukách pozrel hore a videl zďaleka Abraháma a Lazára v jeho lone.Vtedy zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni.‘No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo by ako chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca,lebo mám piatich bratov; nech im donesie svoje svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám, ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Evanjelický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, [ale nikto mu ich nedal], len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám [mu] povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:19-31 A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepychu. A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anjelov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč, a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abrahám povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. A nad to nado všetko medzi nami a vami je upevnená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tamztade k nám nedostali. A povedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. A Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! A on povedal: Nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, budú činiť pokánie. Na to mu povedal Abrahám: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:19-31 I bol akýsi bohatý človek, i odieval sa v purpur a kment a denne si skvele dopriaval; a [bol] akýsi bedár menom Lazar[, ktorý], posiaty vredmi, ležal pri jeho vrátach a túžil byť nakŕmený z omrviniek, ktoré padali zo stola toho boháča; nadto prichádzali aj psi a oblizovali jeho vredy. I stalo se, že ten bedár umrel a bol od anjelov odnesený do náruče Abraháma. A umrel aj ten boháč a bol pochovaný; a v háde pozdvihol, súc v mukách, svoje oči, i vidí zďaleka Abraháma a v jeho náruči Lazara. A on zvolal a povedal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby namočil konček svojho prsta do vody a ochladil môj jazyk, pretože v tomto plameni trpím bolesť. No Abrahám povedal: Dieťa, spomeň si, že ty si v svojom živote plnou mierou dostal svoje dobré veci a Lazar podobne veci zlé; no teraz sa tu potešuje a ty trpíš bolesť. A pri všetkom tom je medzi nami a vami natrvalo rozzevená veľká priepasť tak, aby tí, ktorí chcú prestúpiť odtiaľto k vám, nemohli, a tí odtadiaľ aby neprenikali k nám. I povedal: Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám piatich bratov, tak, aby im naliehavo svedčil, aby nepri- šli aj oni do tohto miesta múk. No Abrahám mu vraví: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počujú. No on povedal: Vôbec nie, otec Abrahám, lež keby sa k nim pobral voľakto od mŕtvych, dajú sa na pokánie. I povedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby voľakto vstal spomedzi mŕtvych.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:19-31 Bol istý, bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a každodenne nádherne hodoval. Pod Jeho bránou ležal opustený istý žobrák, vredami pokrytý, menom Lazár, ktorý túžil nasýtiť sa (odrobinkami), čo padali z boháčovho stola. Ešte aj psi prichádzali a lízali mu vredy. I stalo sa, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč a pochovali ho. Keď bol v pekle a trpel muky, pozdvihol oči a zďaleka zazrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: 'Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a osviežil mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!' Abrahám mu však odpovedal: 'Synu, spomeň si, že si za živa dostal dobré veci, a Lazár zasa zlé! Nuž teraz sa on tu raduje a ty sa hrozne trápiš. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami postavená veľká priepasť, takže tí, ktorí by sa chceli odtiaľto dostať k vám, nemôžu, a ani odtiaľ nemôžu prejsť k nám.' A (on) povedal: 'Otče, prosím ťa teda, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov: nech im prinesie svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk!' Odpovedal mu Abrahám: 'Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!' Ale on odpovedal: 'Nie, otec Abrahám, - lebo keď niekto z mŕtvych príde k nim, dajú sa na pokánie.' Vtedy mu povedal: 'Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto vstal z mŕtvych!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a ten sa obliekal do purpuru a kmentu a každodenne skvele hodoval. No pred jeho bránou líhal istý žobrák, menom Lazár, plný vredov a žiadal si nasýtiť sa odrobinkami, čo padali z boháčovho stola. Avšak aj psy prichádzali a lízali mu vredy. Stalo sa však, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč, a pochovali ho. A v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol si oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ,Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo sa trápim v tomto plameni! Abrahám však povedal: ,Dieťa, spomeň si, že si za svojho života dostal všetky dobré veci, a Lazár v rovnakej miere zlé. No teraz sa on tu raduje, a ty sa trápiš. A k tomu ešte je medzi nami a vami pevne postavená veľká priepasť, aby tí, čo by chceli odtiaľto prejsť k vám, nemohli, ani neprešli odtiaľ k nám.‘ Ale on povedal: ,Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov, nech im dosvedčí, aby aj oni neprišli na toto miesto múk!‘ Abrahám mu však hovorí: ,Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!‘ On však povedal: ,Nie, otec Abrahám, ale keď niekto z mŕtvych príde k nim, budú sa kajať.‘ Nato mu povedal: ,Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek, ktorý sa obliekal do purpuru a kmentu a každý deň žil v radosti a prepychu. A bol istý chudobný človek menom Lazár, ktorý ležal pri jeho bráne pokrytý vredmi a túžil sa nasýtiť z omrvín, ktoré padali z boháčovho stola. No ešte aj psy prichádzali a lízali mu vredy. A stalo sa, že ten chudobný zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol svoje oči a v diaľke uvidel Abraháma a Lazára v jeho lone. Vtedy zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo zažívam muky v tomto plameni! No Abrahám povedal: Syn môj, spomeň si, že ty si svoje dobré veci dostal za svojho života a podobne Lazár zlé; a tak teraz jemu sa dostáva potešenie, a ty zažívaš muky. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí odtiaľ nedostali k nám. No on povedal: Prosím ťa teda, otec, pošli ho do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech ich varuje, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám odpovedal: Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú! On však povedal: Nie, otec Abrahám! Ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. On mu povedal: Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Nového sveta: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a obliekal sa do purpuru a plátna a zo dňa na deň sa tešil v nádhere. A bol nejaký žobrák menom Lazar, plný vredov, ktorého kládli k jeho vrátam, a túžil nasýtiť sa tým, čo spadlo z boháčovho stola. Áno, prichádzali i psy a lízali mu vredy. Časom žobrák zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho náručia.Aj boháč zomrel a bol pochovaný. V hádese zodvihol oči a súc v mukách videl v diaľke Abraháma s Lazarom v náručí. Zvolal preto a riekol: ‚Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si namočil konček prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo som v úzkostiach v tomto planúcom ohni.‘ Ale Abrahám povedal: ‚Dieťa, rozpomeň sa, že si za svojho života v plnosti dostal dobré veci, ale Lazar zlé veci. On má teraz útechu, ale ty si v úzkostiach. A okrem toho všetkého sa urobila veľká priepasť medzi vami a nami, takže odtiaľto nemôžu prejsť k vám tí, čo chcú, ani ľudia odtiaľ nemôžu prejsť k nám.‘ Potom povedal: ‚V tom prípade ťa, otče, prosím, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im vydá dôkladné svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto trápenia.‘ Ale Abrahám riekol: ‚Majú Mojžiša a Prorokov; nech tých počúvajú.‘ Potom povedal: ‚Nie, otče Abrahám, ale keby k nim prišiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Povedal mu však: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nepresvedčí ich, ani keď niekto vstane z mŕtvych.‘„

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:19-31 Bol raz jeden bohatý človek, ktorý sa honosne obliekal, každý deň hodoval a oddával sa pôžitkom. Pri bráne jeho domu líhal žobrák Lazár. Telo mal samý vred. Aby si zahnal hlad, čakal na zvyšky z boháčovho stola. Neraz pribehli psy a oblizovali mu otvorené rany. Lazár zomrel a anjeli ho preniesli do raja, kde sa stretol s Abrahámom. Krátko nato zomrel aj boháč. Pochovali ho a jeho duša sa dostala do pekla. Tam v mukách zdvihol oči a v diaľke zazrel Abraháma spolu s Lazárom. Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou, zavolal. Pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a zvlažil mi jazyk, lebo trpím v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si žil na zemi v prepychu a hojnosti, no Lazár v biede a utrpení. Teraz sa on má dobre a ty trpíš. Okrem toho vás delí obrovská priepasť, ktorú nik nemôže prekonať, aj keby chcel. Nato boháč povedal: Tak ťa prosím, otec Abrahám, pošli ho aspoň k mojim piatim bratom, nech ich varuje, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. Ale Abrahám mu odpovedal: Majú predsa Písmo, môžu sa správať podľa neho. Boháč namietal: Nie, otec Abrahám, na Písmo oni nedajú, ale keby niekto vstal z mŕtvych, tomu by uverili a odvrátili sa od svojich hriechov. Abrahám povedal: Ak nedajú na Mojžišov zákon a prorokov, nedajú sa presvedčiť, aj keby niekto vstal z mŕtvych.“

Učenie o dvojakom osude po smrti je rabínskeho pôvodu. Také učenie Sväté Písmo neobsahuje. Rovnako ako v iných podobenstvách vychádzal Kristus pri opísanie života boháča a chudobného Lazára zo životných predstáv svojich poslucháčov. Od Jozefa Flavia vieme, že vtedajší Židia verili práve v to, že nespravodliví sú vlečení do podsvetia, odkiaľ vidí miesto, kde spočívajú spravodliví otcovia. Idú do horiaceho pekla a od spravodlivých ich delí obrovská priepasť, ktorú nemožno preklenúť. Túto predstavu historik Flavius v 1. storočia líči vo svojom diele. V Starom Zákone o nej nie je ani zmienky a predsa panovala medzi vtedajšími Židmi. A práve túto predstavu používa Ježiš, aby Židom niečo povedal. Preto Ježiš, keď sa mu farizeji posmievali, začal používať ich terminológiu, aby im naznačil, že sa majú zamyslieť radšej nad svojimi názormi. On im povedal, že sa mýlia.

Ekumenický preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Ale on im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Katolícky preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je v očiach ľudí vznešené, pred Bohom je predmetom pohŕdania.

Evanjelický preklad: Lk 16:14-15 Počuli to všetko aj farizeji, ktorí milovali peniaze, a posmievali sa Mu. A povedal im: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:14-15 A počúvali to všetko aj farizeovia, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. A on im povedal: Vy ste tí, ktorí sa sami robia spravedlivými pred ľuďmi, ale Bôh zná vaše srdcia, lebo to, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:14-15 A všetky tieto veci počúvali aj fariseji; ľúbili peniaze a zlomyseľne sa mu poškľabovali. I povedal im: Vy ste takí, že sami seba pred ľuďmi robíte spravodlivými, no Boh vaše srdce pozná, pretože čo sa medzi ľuďmi vysoko cení, je pred Bohom ohavnosťou.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli farizeji, milovníci peňazí, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli však farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. I povedal im: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:14-15 Všetko toto počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Nato im povedal: Vy ste tí, ktorí robia samých seba spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia – lebo to, čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Nového sveta: Lk 16:14-15 Farizeji, ktorí milovali peniaze, všetko počúvali a vysmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa vyhlasujete pred ľuďmi za spravodlivých, ale Boh pozná vaše srdce, lebo čo je u ľudí povýšené, je v Božích očiach ohavné.

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:14-15 Počuli to farizeji, ktorí sa pachtili za peniazmi, a vysmiali sa mu. Ale Ježiš im povedal: Robíte dobrý dojem na ľudí svojou zbožnosťou, ale Boh pozná vaše srdce. Svojou vznešenou honosnosťou si získavate obdiv ľudí, ale Boh ňou pohŕda.

Potom im povedal podobenstvo, teda príklad o ich viere aby pochopili, že to, čo veria, nemá logiku. Vtedy im porozprával podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi. Toto podobenstvo sa nachádzalo v rabínskej literatúre, ale trochu inak. Oni tým strašili ľudí, že ak nebudú nasledovať ich učenie, tak sa dostanú po smrti do miesta múk. Kto nasleduje ich učenie, tak ten sa dostane do "Abrahámovho lona" – to bolo ich učenie. Toto pomenovanie "Abrahámovo lono" sa v Starom Zákone nenachádza. To meno bolo vymyslené rabínmi. Rabínska literatúra ho používa často. Farizeji milovali peniaze. Ježiš im chcel povedať, aký je ich stav. Použil ich vieru, predstavu na objasnenie ich stavu. Tak isto, ako Pavol to použil v Aténach, keď navštívil pohanský chrám. On začal tam, kde poslucháči boli.

Ekumenický preklad: Sk 17:22-23 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži, Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte.

Katolícky preklad: Sk 17:22-23 Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: »Neznámemu bohu.« Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 17:21b-23 Pavol si zastal doprostred Areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Vskutku, keď som prechádzal vaším mestom a prezrel si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom ‚Neznámemu bohu‘. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Evanjelický preklad: Sk 17:22-23 Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 17:22-23 Vtedy si zastal Pavel naprostred Areopágu a povedal: Mužovia Atéňania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo jako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané: Neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, žeby ste ho znali, toho vám ja zvestujem.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 17:22-23 I postavil sa Pavel vprostred Areopagu a riekol: Muži aténski, po všetkých stránkach pozorujem, že ste nad iných oddaní klaňaniu sa božstvám. Lebo keď som tadiaľto prechádzal a dôkladne pozoroval pred- mety vášho uctievania, natrafil som aj na oltárik, na ktorom bolo nadpísané: Neznámemu Bohu. Tohto teda, ktorého nepoznajúc uctievate, vám ja zvestujem.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 17:22-23 Pavol si zastal uprostred areopágu a prehovoril: „Vážení Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní ľudia. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše svätyne, našiel som oltár s nápisom: 'Neznámemu Bohu.' Toho teda, čo vy uctievate ako 'Neznámeho', toho vám ja zvestujem.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 17:22-23 Tu Pavel zastal uprostred Areopagu a hovoril: „Aténski mužovia, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne oddaní uctievaniu božstiev. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše posvätnosti, našiel som aj oltár s nápisom: ,Neznámemu Bohu.' Koho teda vy uctievate, hoci ho nepoznáte, toho vám ja zvestujem.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 17:22-23

Preklad Nového sveta: Sk 17:22-23 Pavol sa teraz postavil uprostred Areopágu a povedal:„Muži, Aténčania, vidím, že podľa všetkého máte väčšiu bázeň pred božstvami ako iní. Lebo keď som sa prechádzal a pozorne pozeral vaše predmety uctievania, našiel som aj oltár, na ktorom bolo napísané: ‚Neznámemu Bohu‘. Komu teda nevedomky prejavujete zbožnú oddanosť, toho vám zvestujem.

Preklad Nádej pre každého: Sk 17:22-23 Pavol teda vystúpil pred všetkých, ktorí sa zhromaždili na Areopágu, a oslovil ich: „Vážení Aténčania! Potešilo ma, že ste ľudia túžiaci po Bohu. Keď som sa totiž prechádzal po meste a prezeral si vaše posvätné miesta, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. A tohto Boha, ktorého uctievate, hoci ho nepoznáte, vám dnes chcem zvestovať.

Text nehovorí, že Pavol ich vieru považoval za správnu. Povedal pritom, že sú neobyčajne "pobožní". On ich viedol ku Kristovi. Lebo videl, že sú ochotní uctievať aj neznámeho Boha. Pavol nepovedal, že Kristus je len jeden, ďalší z neznámych bohov. On ich viedol k pochopeniu, že Kristus je jediný Boh!

Podobne aj Kristus viedol rabínov od ich bludu k pravde. Táto cesta nepomáha ľuďom, aby sa dostali na správnu cestu. Ak neuveria Mojžišovi a prorokom, tak neuveria ani vtedy, ak im budeme rozprávať príbehy o stave mŕtvych. "Neuverili by ani, kedy prišiel niekto z ríše mŕtvych". To je Kristov cieľ. Rabíni neuverili Mojžišovi a prorokom to, čo hovorili o spasení. Ježiš im povedal, že kto Mojžišovi a prorokom neverí, tomu nepomáha ani to, keby bol strašený trestom po smrti. To je slepá ulička.

Samozrejme, že samotné podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi obsahuje aj iné nejasnosti:

1. Podľa povery, ak duša pri smrti opúšťa telo nemá oči, ruky, jazyk, ba ani telo. Ako môže cítiť bolesť teľa? Bolesti popísané v podobenstve sú telesné. Ježiš im ukázal, že aký nezmysel učia. Ježiš učil niečo iné, to že do ohňa = pekla sa dostane celý človek po vzkriesení. On učil inde, že tam "bude plač a škrípanie zubami".

2. Nie je nespravodlivé, keď niekto zomrel pred stáročiami a už stáročia trpí v pekle, zatiaľ čo iní sa ešte ani nenarodili?

3. Prečo sa v Mojžišovom zákone ani v Prorokoch nepíše o rozdelení podsvetia na dve časti? Ani o trpení v podsvetí?

A iné nezrovnalosti teologického charakteru. Napríklad Ježiš by učil, že ľudia sú súdení podľa veľkosti majetku.

Na toto podobenstvo stavať dogmu o posmrtnom živote je nerozumné. Keď si podobenstvo prečítame, ľahko si všimneme, že účel podobenstva nespočíva v opise života po smrti, ale Ježiš chce povedať toto:
– Boh posudzuje bohatých a chudobných inak ako ľudia.
– Lakomstvo a pýcha sú ostro odsúdené.
– Na súde sa prejaví Božia spravodlivosť, ktorá všetko vyrovná.
– Výhoda bohatstvo potrvá len krátko.
– Po smrti už neexistuje možnosť obrátenia.
...

Zámerom každého podobenstvo bolo priniesť určité ponaučenie. Zmyslom tohto podobenstva nebolo poučiť poslucháčov, čo sa deje s človekom po smrti, ale ukázať, že o večnom údelu človeka sa rozhoduje už počas jeho života a že neskôr už nebude žiadna druhá možnosť niečo zmeniť alebo napraviť. Boháč spoliehal na svoj vzťah k Abrahámovi, ale Ježiš ukazuje na to, že je potrebné počúvať Mojžiša a prorokov, teda Božie slovo.

Väčšina exegétov (t.j. vykladač textu) tento text považuje za podobenstvo. Blažej Ráček v knihe "Život Kristův" na strane 412 uvádza, že všeličo, čo je uvedené v tomto podobenstve, je "len pre dokreslenie obrazu" a na tej istej strane ďalej píše: „Žádný teolog nebude tvrdit, že se zavržení a vyvolení mezi sebou domlouvají. Mimoto mají ti i oni jen duši, která bude s tělem spojena teprve na konci světa, kdežto zde se mluví o jazyku, prstu, očích, jako o celých lidech. Jde o pravdy, které třeba z obrazného Ježíšova učení vyloupnout.“

Augustus Hopkins Strong (1836-1921) baptistický teológ napísal: „Pripúšťame, že podobenstvá v Písme, ktoré popisujú utrpenie zatratených, musia byť brané duchovne, a nie doslovne.“ (Systematická teológia, str. 1056)

Katolícky "Slovník biblickej teológie", ktorý zostavil francúzsky teológ Xavier Léon-Dufour so svojimi spolupracovníkmi, pod heslom "peklo" na strane 318 uvádza: „Bolo by asi opovážlivé vyvodzovať z podobenstva o boháčovi a lazárovi rozhodujúci dôkaz existencie a podoby pekla...“

Luděk Rejchrt, český evanjelický farár, v knihe "Věřím" (výklad apoštolského vyznania viery) na strane 145 veľmi výstižne zhrňuje: „Pán Ježíš vypráví toto podobenství o Lazarovi a boháčovi ne proto, aby nám popsal peklo... Nemůžeme se tedy odvolávat na tato slova Páně při svých představách o pekle, namnoze ovlivněných duchem pohádek, ne Písma. Pán Ježíš použil obrazy běžné židovskému myšlení té doby (žár, propast mezi oběma světy, z nichž jeden je nahoře, druhý dole, možnost rozhovoru), aby všechno zaměřil k jádru a vrcholupodobenství: Poslušnost Božího Slova, jak zní v Mojžíšově Zákonu a v prorocké zvěsti, zachraňuje před boháčovým koncem. O co víc pak víra v Krista.“

Niektorí sa ale stále na toto odvolávajú ako na skutočný popis, čo je po smrti. Napríklad René Pache (1904-1979) švajčiarsko-francúzsky teológ a biblista tvrdí: „Text Lk 16:19-31 je miestom, ktoré podáva najúplnejší obraz o ríši mŕtvych.“ (Peklo skutočne existuje?, Ostrava 1993, str. 9)

Protiargumentom je, že sa nejedná len o podobenstvo, pretože tu niet ani náznaku, že by tento oddiel Písma bol podobenstvom. Tento príbeh na začiatku používa slová: "bol" bohatý človek a "bol" Lazar. Toto tiež nie je tak úplne pravda. Dea (05) – Bezov kódex pochádzajúci z 5. storočia má na začiatku 19. verša: „Povedal potom tiež iné podobenstvo:“ Samozrejme, z jedného rukopisu sa nedá vyvodzovať záver.

Iný dôkaz, že sa nejedná o podobenstvo vidíme vtom, že Pánove podobenstvá sú uvádzané slovami: "a povedal im podobenstvo." Okrem toho, podobenstvá neuvádzajú presné mená, tak ako v prípade Lazara a Abraháma. Žiadne podobenstvá sa nezmieňujú o konkrétnych menách osôb. Ak by sme na okamih pripustili, že sa jedná o podobenstvo, musíme si uvedomiť, že každé podobenstvo je obraz, ktorým sa má objasniť skrytá pravda. Aby svoj účel dosiahlo, musí podobenstvo v každom detaile presne vystihovať túto skrytú pravdu.

Osobne protiargument nepovažujem za dosť presvedčivý. Aj keď nejde o podobenstvo v doslovnom zmysle, ide o fiktívny príbeh prevzatý z rabínskeho učenia, trochu pozmenení aby ním ukázal, čo potreboval! Teda nemáme jediný vážnejší dôvod sa domnievať, že bolo podsvetie rozdelené na dve časti, či viac častí. A nie je to ani potrebné pre našu spásu.

Takže v prvom období išli všetky žijúce uvedomujúce si duša na spoločné miesto – do podsvetia. Nevieme ako v podsvetí plynie čas, keďže ten ja viazaný na náš svet, ale ani to nijako nehrá podstatnú rolu.

Čo ale druhé obdobie od nanebovstúpenia Krista až po posledný súd? Stále sme všetci uväznení v podsvetí, či nie? Už vieme, že aj sám Ježiš išiel po ukrižovaní do podsvetia, kde oznámil dušiam, že budú buď zatratené, alebo spasené. Potom vstal z mŕtvych, niekoľko dní bol ešte s apoštolmi, a potom vystúpil na nebesia. Z knihy Žalmov – Žalm 68:19 prebral Pavol citát, ktorý aplikoval na Ježiša a ktorý nám hovorí, že vzal so sebou na nebesia aj zajatcov:

Ekumenický preklad: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Katolícky preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Do výšav vystúpil, so sebou odviedol zajatcov, ľuďom dal dary. A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Evanjelický preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary. Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sostúpil do hlbších častí ako je zem? Ten, ktorý to sostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 4:8-10 preto vraví: Vystúpil do výšky, zajaté priviedol zajatectvo a ľuďom dal dary – no čo je to, že vystúpil, ak nie, že aj zostúpil do nižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil vysoko nad všetky nebesá, aby naplnil všetky veci;

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 4:8-10 Preto hovorí (Písmo): Keď vystupoval na nebesia, viedol so sebou zástup zajatých. Ľuďom dal veľké dary. To že vystúpil, čo iné znamená, ako že aj bol zostúpil do najnižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil ponad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 4:8-10 preto hovorí: Keď vystúpil na výsosť, viedol zajatcov. Ľuďom dal dary. Čo iného však znamená, že vystúpil, ako že aj bol zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Biblia LOGOS: Ef 4:8-10

Preklad Nového sveta: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Keď vystúpil do výšin, odviedol zajatcov; dal dary [v podobe] ľudí.“ Čo iné teda znamená výraz „vystúpil“ ako to, že tiež zostúpil do nižších oblastí čiže na zem? Práve ten, ktorý zostúpil, je tiež ten, ktorý vystúpil ďaleko nad všetky nebesia, aby dal plnosť všetkému.

Preklad Nádej pre každého: Ef 4:8-10 Už Dávid povedal o Kristovi takéto proroctvo: Keď sa po svojom vzkriesení a víťazstve nad satanom Kristus vráti do neba, prinesie ľuďom dary. Všimnite si, že je tu reč o návrate. To znamená, že musela predchádzať cesta opačným smerom -- z nebeských výšin do najhlbších končín zeme. Ten, ktorý zostúpil dolu, je ten istý, čo vystúpil hore, aby naplnil celý vesmír.

Je nepravdepodobné, že by sa jednalo o padlých anjelov. Preto musí ísť o duše mŕtvych v podsvetí. A prečo ich nazýva zajatcami? Pretože boli v zajatí smrti – podsvetia! A je teda logické, že ich vzal zo sebou, keď Ježiš porazil smrť tým, že vstal z mŕtvych. Preto už viac zhromaždenie (cirkev) veriacich, ktorí tvoria telo Kristovo, viac bráni podsvetia nepremôžu:

Ekumenický preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Katolícky preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremôžu.

Evanjelický preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 16:18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 16:18 a vravím ti aj ja, že ty si Peter. A na tejto skale zbudujem svoje zhromaždenie, a brány hádu ho nezdolajú;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 16:18 A ja ti hovorím: „Ty si Skala (čiže Peter) a na tejto Skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 16:18 Ja ti však tiež hovorím: Ty si Peter a na tejto skale vybudujem svoje zhromaždenie, a brány podsvetia ho nepremôžu.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 16:18 A ja ti hovorím, že ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a brány podsvetia ju nepremôžu.

Preklad Nového sveta: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tom skalnom masíve postavím svoj zbor a brány hádesu ho nepremôžu.

Preklad Nádej pre každého: Mt 16:18 Ty si Peter, to znamená Skala. Na tejto skale vybudujem svoju cirkev a nijaká diabolská moc ju nezničí.

Preto sa už odvtedy nikde podsvetie nespomína. Ale naopak, Pavol hovorí o tom, že budeme po smrti s Kristom a to hneď na viacerých miestach.

Ekumenický preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána.Preto či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.

Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť.Ťahá ma to na obe strany: Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Katolícky preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána;lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu.

Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 5:6-9 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme ako v exile, vzdialení od Pána,lebo kráčame vo viere, a nie v jasnom videní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z nášho tela a ísť bývať s Pánom.A tak, či ostávame v tomto tele, alebo či ho musíme opustiť, túžime sa mu páčiť.

Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa výhodnejšie,zasa zostať v tele je potrebnejšie pre vás.

Evanjelický preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, lebo žijeme vierou, a nie videním! Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní.

Flp 1:21-24 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. Ale ak (ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 5:6-9 Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili.

Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy spokojní a vieme, že súc nasťahovaní v tele, sme vysťahovaní od Pána (veď chodíme vo viere, nie vo videní); nuž, sme spokojní a radšej by sme si priali vysťahovať sa z tela a nasťahovať sa k Pánovi; preto sa tiež, či sme nasťahovaní a či vysťahovaní, horlivo usilujeme byť jemu príjemní.

Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a umrieť zisk; no ak žiť v mäse, to mi je úžitkom práce, a čo si mám vyvoliť, neviem. No som zvieraný od tých dvoch vecí, majúc túžbu za uvoľnením a aby som bol s Kristom, [lebo] to je o veľmi veľa lepšie, no vzhľadom na vás je nutnejšie v mäse ďalej ostávať;

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 5:6-9 Žijeme totiž podľa viery, nie podľa toho, čo vidíme. Sme však dobrého ducha a radšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali do domu Pánovho. Preto nám na tom záleží, či v domove, či mimo domova, aby sme sa Jemu páčili.

Flp 1:21-24 Mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Keďže však žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, ani neviem, čo si vybrať. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa rozpadnúť a byť s Kristom, a to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili.

Flp 1:21-24 lebo mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Ale ak žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si voliť. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa odobrať a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 5:6-9

Flp 1:21-24

Preklad Nového sveta: 2 Kor 5:6-9 Preto sme vždy dobrej mysle a vieme, že zatiaľ čo sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou, nie videním. Ale sme dobrej mysle a páčilo by sa nám, keby sme boli radšej vzdialení od tela a boli doma u Pána. Preto je naším cieľom tiež to, aby sme mu boli prijateľní, či už sme u neho doma, alebo sme u neho neprítomní.

Flp 1:21-24 Veď žiť v mojom prípade je Kristuszomrieť zisk. Keby som mal ďalej žiť v tele, tak je to ovocie mojej práce – a predsa neviem, čo si mám vybrať. Som pod tlakom týchto dvoch vecí; ale po čom naozaj túžim je to, aby som bol vyslobodený a aby som bol spolu s Kristom, lebo to je istotne omnoho lepšie. Pre vás je však nutnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 5:6-9 Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus. Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou. Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána. Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti.

Flp 1:21-24 Lebo Kristus je pre mňa všetkým, a tak môj život je Kristus, a smrť bude pre mňa ziskom. Pravda, ak zostanem nažive, mohol by som ešte mnohých priviesť k nemu. Takže, keby som si mal možnosť zvoliť, sám neviem, čomu by som dal prednosť: zomrieť a byť s Kristom (to by ma lákalo najväčšmi), alebo žiť ďalej kvôli vám, čo by bolo potrebnejšie.

V oboch veršoch týchto textoch Pavol hovorí, že hneď ako zomrieme bude s Kristom. Prestať existovať, byť bez vedomia, či byť pri vedomí v podsvetí by nebol pre Pavla žiaden zisk ani pre nikoho iného.

Ekumenický preklad: 2 Kor 5:1-10 Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, rukami nezhotovený večný dom v nebesiach.Preto v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli zaodetí naším príbytkom z neba,a hoci tamten bude z nás vzatý, nebudeme nahí. Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou, a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale priodiati tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné.Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako závdavok.Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána.Preto či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele — či dobré, alebo zlé.

Katolícky preklad: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok,aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí.Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné.A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána;lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu.Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že keď sa tento stan, náš pozemský dom, rozpadne, máme príbytok v nebi, ktorý je Božím dielom, večný dom, ktorý nie je zhotovený ľudskými rukami.Lebo v tomto terajšom tele vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok,a tak máme byť oblečení, a nie nahí.Áno, kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale naň si obliecť iný, aby život pohltil to, čo je smrteľné.A ten, ktorý nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako závdavok.Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme ako v exile, vzdialení od Pána,lebo kráčame vo viere, a nie v jasnom videní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z nášho tela a ísť bývať s Pánom.A tak, či ostávame v tomto tele, alebo či ho musíme opustiť, túžime sa mu páčiť.Lebo všetci sa musíme predstaviť pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré, alebo zlé.

Evanjelický preklad: 2 Kor 5:1-10 Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. Lebo preto aj vzdycháme, túžobne si žiadajúc, aby sme si mohli obliecť svoj príbytok z neba, lebo veď potom skutočne budeme oblečení, nie nahí. Lebo my, ktorí sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nechceme byť zoblečení, ale oblečení, aby život pohltil smrteľné. A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha. Sme teda vždy dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, lebo žijeme vierou, a nie videním! Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní. Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 5:1-10 Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach; lebo v tomto aj vzdycháme túžiac, že by sme si mohli obliecť naň svoj príbytok z neba, akže aj oblečení a nie nahí budeme najdení. Lebo aj, ktorí sme v tomto stáne, vzdycháme súc obtiažení, nakoľko sa nechceme vyzliecť, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. No, ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Bôh, ktorý nám aj dal závdavok Ducha. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 5:1-10 Vieme predsa, že ak bude náš pozemský dom-stan zrúcaný, máme budovu z Boha, dom nie rukami urobený, večný, v nebesiach – veď aj v tomto vzdycháme, vrúcne túžiac navyše sa odiať naším príbytkom, ktorý je z neba, ak, pravda, aj keď sme sa odiali, nebudeme nájdení nahí; veď aj, ktorí sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou na nás doliehajúcou, no pritom by sme sa nerádi zodiali, lež navyše odiali, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. A ten, kto si nás práve na toto utvoril, je Boh, ktorý nám aj dal závdavok Ducha. Sme teda vždy spokojní a vieme, že súc nasťahovaní v tele, sme vysťahovaní od Pána (veď chodíme vo viere, nie vo videní); nuž, sme spokojní a radšej by sme si priali vysťahovať sa z tela a nasťahovať sa k Pánovi; preto sa tiež, či sme nasťahovaní a či vysťahovaní, horlivo usilujeme byť jemu príjemní. Veď my všetci musíme byť prejavení pred sudcovským stolcom Krista, aby si každý odniesol veci vykonané v tele podľa tých, ktoré vykonal, či dobré či zlé.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že, keď sa pozemský príbytok nášho prebývania zborí, Boh nám vybudoval v nebi večný, nie rukami stavaný príbytok. Preto aj v terajšom (príbytku) vzdycháme a túžobne si žiadame obliecť na seba svoj nebeský dom, aby takto zaodiati neboli sme nahí. lebo kým sme v tomto stánku, vzdycháme akoby pod ťarchou, pretože si ho nechceme vyzliesť, ale naň si obliecť (iný), aby život pohltil to, čo je smrteľné. Boh však, ktorý nás takýchto stvoril, dal nám ako zálohu Ducha. Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili. A všetci sa musíme predstaviť pred súdnu stolicu Kristovu, aby si každý odniesol odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že keď sa stánok nášho pozemského domu zborí, máme obydlie od Boha, príbytok nie rukami zhotovená, večný v nebesiach. Preto v tomto aj vzdycháme a túžobne si žiadame priodiať sa svojím príbytkom z neba. Len keď sa zaodejeme, nebudeme nahí. Lebo my, ktorí sme v tomto stánku, vzdycháme ako pod ťažkým bremenom, keďže nechceme byť vyzlečení, ale zaodetí, aby život pohltil byť vyzlečení, ale zaodetí, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás takto uspôsobil, je Boh, on nám dal aj závdavok Ducha. Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili. Veď my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal (odplatu za to), čo konal v tele, či už dobré a či zlé.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 5:1-10

Preklad Nového sveta: 2 Kor 5:1-10 Lebo vieme, že ak by sa mal rozplynúť náš pozemský dom, tento stan, máme mať stavbu od Boha, večný dom v nebesiach, ktorý nevytvorili ruky. Lebo v tomto príbytku skutočne vzdycháme a vrúcne túžime obliecť si ten pre nás z neba, takže keď si ho skutočne oblečieme, nebudeme nájdení nahí. A my, ktorí sme v tomto stane, vzdycháme, pretože sme obťažení; lebo ho nechceme vyzliecť, ale obliecť si ten druhý, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené životom. Ten, ktorý nás vytvoril na to, je Boh, ktorý nám dal závdavok toho, čo má prísť, totiž ducha. Preto sme vždy dobrej mysle a vieme, že zatiaľ čo sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou, nie videním. Ale sme dobrej mysle a páčilo by sa nám, keby sme boli radšej vzdialení od tela a boli doma u Pána. Preto je naším cieľom tiež to, aby sme mu boli prijateľní, či už sme u neho doma, alebo sme u neho neprítomní. Lebo všetci sa musíme zjaviť pred Kristovou sudcovskou stolicou, aby dostal každý svoju odmenu za veci, ktoré robil v tele, podľa toho, čo konal, už či je to dobré, alebo hanebné.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 5:1-10 Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe. Túžime po tom, zároveň však váhame, lebo by sme sa radi vyhli umieraniu a vstúpili priamo do nesmrteľného života, na ktorý nás Pán Boh už teraz pripravuje: ako preddavok nám dal svojho Ducha. Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus. Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou. Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána. Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti. Veď nakoniec sa všetci musíme postaviť pred Kristov súd, kde sa spravodlivo zhodnotí každý náš skutok -- dobrý i zlý.

Verše 1 až 5 hovoria o novom vzkriesenom tele. Verše 9 až 10 hovoria o Kristovej súdnej stolici. Verše 6 až 8 hovoria o prechodnom stave kresťana.

Pavol prirovnáva našu pozemskú existenciu stanu. Bývať v stane znamená, že ide o prechodný pobyt, pretože stan môžem rýchlo zbaliť a niekam preniesť. Tiež je to symbol krehkosti a zraniteľnosti, lebo v ťažkom počasí ma stan neochráni ako nejaký pevný dom. Ďalej hovorí, že od Boha máme večný dom, pevnú konštrukciu, ktorú budeme mať natrvalo. Už to nie je ten prechodní príbytok, ktorí sa rýchlo zbúra, ale pevný dom, ktorý má hlboké základy a odolá aj ťažkým vonkajším vplyvom. Pavol píše, že najlepšie čo môže človeka postihnúť je preskočiť smrť a rovno prísť do toho Pánovho domu. To je to, po čom kresťania túžia. Boli sme stvorení v tele na tejto zemi, a túžime mať telo, lebo je našou súčasťou. Preto, keď Sväté Písmo hovorí o prechodnom stave, hovorí paralelne aj o novom tele, lebo naše bytie chce mať telo. Chceme nové telo. Ako píše Pavol, nechceme sa vyzliecť, pretože chceme mať nové telo. Byť bez tela je vo Svätom Písme opísané ako byť nahý. Kresťania chcú byť čo najrýchlejšie preoblečení, teda čo najrýchlejšie mať nové lepšie telo. Svätý Duch nás pripravuje na budúcu existenciu, on je ten prvý závdavok.

V šiestom verši píše, že sme doma v tele, to je ten stan naša pozemská existencia. Ale sme von z domova od toho konečného u Pána, sme ďaleko od neho. Buď sme v tomto fyzickom tele ďaleko od Pána, alebo sa musím z neho vysťahovať a bývať u Pána, či už z telom alebo bez tela. Pavol sa dostáva na konci ôsmeho verša k tomu, aby vyjadril, že keď na to príde, tak mám, hoci si prajem nadovšetko aby bolo pohltené smrteľné od života a aby mi bol daný nový príbytok a nové telo a vzkriesená existencia, stále uprednostním keď na to príde, radšej sa aj vysťahovať von z tela.

Na inom mieste zase píše:

Ekumenický preklad: 2 Kor 12:2-4 Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi — či už v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku — či už v tele, či mimo tela, neviem, Boh to vie —bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.

Katolícky preklad: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi - neviem, či v tele, či mimo tela, tiež neviem, to vie Boh, - uchvátený až do tretieho neba. A viem, že tento človek - zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh, - bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi – či v jeho tele? Neviem. Či mimo jeho tela? Neviem. Boh to vie – tento človek bol uchvátený do tretieho neba. A viem, že tento človek – zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh – bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.

Evanjelický preklad: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred štrnástimi rokmi – či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba. A poznám toho istého človeka – či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie – že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 12:2-4 Znám človeka v Kristovi - pred štrnástimi roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba. A znám takého človeka - či v tele, či krome tela, neviem; Bôh vie -,že bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré nesmie človek hovoriť.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 12:2-4 Znám človeka v Kristovi, pred štrnástimi rokmi (či v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie), takého, že bol zachvátený až ku tretiemu nebu; a znám takého človeka (či v tele či mimo tela, neviem, Boh vie), že bol zachvátený do raja a počul nevyrieknuteľné výroky o veciach, o ktorých človekovi nie je dovolené prehovoriť.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 12:2-4 Viem o istom človeku v Kristu, že bol pred štrnástimi rokmi vychytený až do tretieho neba. Či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem. Boh vie. A viem o tom istom človekovi, či to bolo v tele a či mimo tela, neviem, Boh vie – že bol vychytený do raja a počul nevýslovné reči, ktoré človeku neslobodno vypovedať.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 12:2-4 Poznám istého človeka v Kristu, ktorý pred štrnástimi rokmi, - či v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, – uchvátený bol do tretieho neba. A poznám toho istého človeka, – či v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, – že bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie vysloviť.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 12:2-4

Preklad Nového sveta: 2 Kor 12:2-4 Poznám človeka v spojení s Kristom, ktorý pred štrnástimi rokmi – či v tele, neviem, alebo mimo tela, neviem, Boh vie – bol ako taký vytrhnutý do tretieho neba. Áno, poznám takého človeka – či v tele, alebo oddelene od tela, neviem, Boh vie –že bol vytrhnutý do rajaa počul nevysloviteľné slová, o ktorých nie je zákonné človeku hovoriť.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 12:2-4 Pred štrnástimi rokmi som bol vo vytržení vzatý do neba. Či to bolo videnie alebo skutočnosť, na to sa ma nespytujte, to vie len Boh. Ale tak či onak bol som v raji a počul som ohromujúce veci. Nedá sa to vysvetliť ani opísať.

Čo je teda "tretie" nebo? Jedno nebo je v súvislosti so zemskou atmosférou. To je oblasť ovzdušia:

Ekumenický preklad: Sk 14:17 no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy, a keď napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.

Katolícky preklad: Sk 14:17 ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 14:17 ale bez svedectva o sebe samom nezostával, lebo robil dobre: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a šťastím.“

Evanjelický preklad: Sk 14:17 hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 14:17 hoci aj nenechal seba bez svedoctva činiac dobre, dávajúc nám dažde z neba a úrodné časy, naplňujúc nás pokrmom a naše srdcia veselosťou.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 14:17 hoci, pravda, sám seba nenechal bez svedectva, pôsobiac dobro, dávajúc vám z neba dážde a úrodné obdobia, zasycujúc vaše srdcia potravou a veselosťou.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 14:16 ale nechal seba bez svedectvo, dobre činiac: On vám dal z neba dážď a úrodné časy a nasycuje vášho ducha pokrmom a radosťou.“

Preklad Bohuslava Košu: Sk 14:17 hoci sa nenechal neosvedčeného, keďže dobre činil, dával vám z neba dážď a úrodné časy a naplňoval vaše srdcia pokrmom a radosťou.“

Preklad Biblia LOGOS: Sk 14:17

Preklad Nového sveta: Sk 14:17 i keď nezostal bez svedectva tým, že robil dobro, keď vám dával dážď z neba a plodné obdobia a napĺňal vaše srdcia pokrmom a veselosťou.“

Preklad Nádej pre každého: Sk 14:17 ale dával o sebe vedieť tým, že konal dobro -- zosielal vám dážď z neba i úrodu v pravý čas, dával vám jedlo a napĺňal vás radosťou.“

Z ďalšieho verša sa dozvedáme o ponebeských oblastiach, v tomto prípade sú to miesta, kde sa zdržujú kniežatstvá a mocnosti zla. Ide o tzv. "Satanovu sféru":

Ekumenický preklad: Ef 6:12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.

Katolícky preklad: Ef 6:12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 6:12 Lebo nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, s duchmi zla, ktorí bývajú v nebeských sférach.

Evanjelický preklad: Ef 6:12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 6:12 Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 6:12 Veď nám niet boja proti krvi a mäsu, lež proti vládam, proti vrchnostiam, proti svetovládcom tejto tmy, proti duchovným mocnostiam zloby v nebeských miestach.

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 6:12 Veď náš boj nie je proti (ľuďom) z mäsa a krvi, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vladárom tohoto temného (sveta), proti zlým duchom vzdušného priestoru.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 6:12 Veď náš boj nie je proti krvi a mäsu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti svetovým vladárom tejto temnosti, proti duchovnej moci zla v nebeských (oblastiach).

Preklad Biblia LOGOS: Ef 6:12

Preklad Nového sveta: Ef 6:12 lebo nezápasíme s krvou a telom, ale s vrchnosťami, s mocami, so svetovládcami tejto tmy, so zlými duchovnými silami v nebeských miestach.

Preklad Nádej pre každého: Ef 6:12 Veď nezápasíme s obyčajnou ľudskou mocou, ale vedieme zápas proti silám neviditeľnej duchovnej ríše, proti mocnostiam zla a tmy, ktoré pôsobia v tomto svete.

A nakoniec tu máme charakteristika nebies, ako miesta Božej prítomnosti:

Ekumenický preklad: Hebr 8:1 Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto: máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach

Katolícky preklad: Hebr 8:1 Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého veľkňaza; ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 8:1 Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach,

Evanjelický preklad: Žid 8:1 Z povedaného je hlavné toto: máme takého Veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu Velebnosti na nebesiach

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 8:1 Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu Veličenstva v nebesiach,

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 8:1 Nuž na tých veciach, o ktorých je reč, je hlavné toto: Máme za veľkňaza takého, ktorý usadol na pravici trónu veličenstva v nebesiach

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 8:1 Toto je súhrn toho, čo (tu) hovoríme: Máme takého Veľkňaza, ktorý zasadol na pravici trónu (Božej) Veleby na nebesiach

Preklad Bohuslava Košu: Žid 8:1 Súhrn toho, čo bolo povedané, je však toto: Máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu Majestátu na nebesiach

Preklad Biblia LOGOS: Žid 8:1

Preklad Nového sveta: Hebr 8:1 Hlavná myšlienka toho, o čom teraz hovoríme, je: Máme takého veľkňaza a ten sa posadil po pravici trónu Majestátu v nebesiach

Preklad Nádej pre každého: Hebr 8:1 Z toho, čo sme povedali, vyplýva: Máme veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici Božieho trónu v nebesiach.

Toto nebo, kde sídli v nebesiach, je to "tretie" nebo, kam bol vytrhnutý, ako Pavol píše o treťom nebi v liste Korinťanom.

Dva texty, ktorý na prvý pohľad tomu odporujú, treba dať do kontextu:

Ekumenický preklad: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.A cestu, kam idem, poznáte.Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca?Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky.Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne!

...

A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť.V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás.

Katolícky preklad: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

...

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho miesta na bývanie. Keby to nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.A cestu, kam idem, poznáte.“Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?“Ježiš mu povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už odteraz ho poznáte a videli ste ho.“Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“Ježiš mu povedal: „Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš povedať: „Ukáž nám Otca!“?Neveríš, že ja som v Otcovi a že Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, koná svoje skutky.Verte mi! Ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Verte aspoň pre tie skutky!

...

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky,Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo ostáva u vás a bude vo vás.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Evanjelický preklad: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? A cestu, kam idem, poznáte. Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho. Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

...

A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam ja idem, viete, aj cestu viete. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť cestu? A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca; ale odteraz ho už znáte aj ste ho videli. Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. A jestli nie, pre samy tie skutky mi verte.

...

a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky,toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete.Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je veľa obydlí; veď keby nie, povedal by som vám to, lebo sa poberám prihotoviť vám miesto, a ak sa poberiem a prihotovím vám miesto, prichodím zasa a prijmem vás k sebe, aby ste aj vy boli, kde som ja. A kam ja odchodím, viete, aj cestu viete. Tomáš mu vraví: Pane, nevieme, kam odchodíš, a ako môžeme vedieť cestu? Ježiš mu vraví: Tá cesta, aj pravda aj život, som ja; nikto neprichodí k Otcovi, iba ak skrze mňa. Keby ste ma spoznali, spoznali by ste aj môjho Otca; a odteraz ho poznáte a uvideli ste ho. Filip mu vraví: Pane, ukáž nám Otca a stačí nám. Ježiš mu vraví: Toľký čas som s vami a nespoznal si ma, Filip? Kto uvidel mňa, uvidel Otca, a ako to, že ty vravíš: ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Výroky, ktoré vám hovorím ja, nehovorím sám od seba; no činy koná on, Otec, ktorý vo mne ostáva. Verte mi, že som ja v Otcovi a Otec vo mne; no ak nie, verte mi pre tie činy samy.

...

a ja požiadam Otca, i dá vám druhého Orodovníka, aby s vami bol navždy, Ducha pravdy, ktorého nemôže prijať svet, pretože ho nebadá ani ho nepozná, no vy ho poznáte, pretože ostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty; prichodím k vám. Ešte malú chvíľu a svet ma už nebadá, no vy ma badáte; pretože žijem ja, budete žiť aj vy. Vy v onen deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, povedal by som vám. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znovu prídem a vezmem si vás so sebou, aby ste aj by boli tam, kde som ja. Cestu, kam ja idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu?“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som Cesta, Pravda i Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak (len) nie skrze mňa. Keby ste mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca. A už ho aj poznáte a videli ste ho.“ Tu sa ozval Filip: „Pane, ukáž nám Otca a postačí nám!“ Ježiš mu povedal: „Tak dlho som s vami, Filip, a nepoznáš ma? Kto mňa vidí, diví aj Otca. Akože (ešte) hovoríš: 'Ukáž nám otca?' Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Tak aj skutky koná sám otec, ktorý je vo mne.

...

A ja požiadam Otca, aby vám poslal iného Povzbuditeľa, ktorý s vami zostane navždy – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho však poznáte, pretože sa u vás zdržuje a vo vás prebýva. Nenechám vás sirotami, vrátim sa k vám. Ešte krátky čas a svet ma už nebude vidieť, alevy ma uvidíte, lebo ja som živý a aj vy budete žiť.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, bol by som vám to povedal. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znova prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy tam boli, kde som, ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu vraví: „Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu?“ Ježiš mu hovorí: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie prostredníctvom mňa. Ak ste poznali mňa, aj môjho Otca by ste poznali. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“ Filip mu vraví: „Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to!“ Ježiš mu hovorí: „Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože (ešte) hovoríš: ,Ukáž nám Otca?‘ Vari neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Otec však, ktorý je vo mne, koná tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak však nie, aspoň pre tie skutky verte!

...

A ja požiadam Otca, a dá vám iného Zástancu, aby bol naveky s vami – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho [však] poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Nenechám vás osirotených, prídem k vám. Ešte krátky čas, a svet ma už neuvidí, ale vy ma vidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň si uvedomíte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je veľa príbytkov; keby nie, povedal by som vám. Idem vám pripraviť miesto. A ak odídem a pripravím vám miesto, opäť prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A vy viete, kam ja idem, aj cestu poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Nato mu Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako skrze mňa. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca; a odteraz ho už poznáte aj ste ho videli. Filip mu povedal: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal: Tak dlho som s vami, Filip, a nepoznáš ma? Kto videl mňa, videl Otca. Ako to, že hovoríš: Ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím ja, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, on sám robí tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, verte mi pre samotné skutky.

...

A ja požiadam Otca a dá vám iného Obhajcu, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná; vy ho však poznáte, pretože zostáva s vami a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Nového sveta: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to bolo inak, bol by som vám to povedal, lebo idem, aby som vám pripravil miesto. Ak teda pôjdem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja. A kam idem, cestu poznáte.“Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako teda poznáme cestu?“Ježiš mu povedal: „Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa. Keby ste boli poznali mňa, boli by ste poznali aj môjho Otca; už ho poznáte a videli ste ho.“ Filip mu povedal: „Pane, ukáž nám Otca, a to nám stačí.“ Ježiš mu povedal: „Taký dlhý čas som bol s vami, a predsa si ma, Filip, nespoznal? Kto videl mňa, videl [aj] Otca. Ako to, že hovoríš: ‚Ukáž nám Otca‘? Neveríš, že som v spojení s Otcom a že Otec je v spojení so mnou? To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva v spojení so mnou, koná svoje skutky. Verte mi, že som v spojení s Otcom a Otec v spojení so mnou; už len pre tie skutky verte.

...

a ja poprosím Otca, a dá vám iného pomocníka, aby bol navždy s vami, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo zostáva s vami a je vo vás. Nezanechám vás osirotených. Prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že som v spojení so svojím Otcom a vy ste v spojení so mnou a ja v spojení s vami.

Preklad Nádej pre každého: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to. Odchádzam, aby som všetko pre vás pripravil. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim, vezmem vás k sebe a zostanete so mnou. A cestu, kam idem, poznáte.“ “Nie, Pane,“ namietol Tomáš, „nevieme, kam ideš, tak ako by sme mohli poznať cestu?“ “Ja som tá Cesta, Pravda i Život!“ povedal mu Ježiš. „A nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako cezo mňa. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Teraz ho už poznáte, lebo ste ho videli.“ “Pane, ukáž nám Otca a budeme spokojní!“ poprosil Filip. “Tak dlho som s vami, Filip, a ešte vždy ma nepoznáš?“ vyčítavo povedal Ježiš. „Kto videl mňa, videl Otca. Prečo teda žiadaš, aby som ti ho ukázal? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Veď všetko, čo hovorím a konám, nepochádza odo mňa, ale od môjho Otca. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A ak už neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim činom.

...

A ja poprosím Otca, aby namiesto mňa poslal iného zástancu, ktorý vás nikdy neopustí. Bude to Boží Duch -- Duch pravdy. Svet ho nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Ale vy ho poznáte, lebo už teraz žije s vami a raz bude aj vo vás. Nie, neopustím vás a nezanechám vás tu ako siroty. Znova prídem k vámOnedlho ma už nik na tomto svete neuvidí, ale vy ma uvidíte. A pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Potom poznáte, že som vo svojom Otcovi, že vy ste vo mne a ja som vo vás.

V treťom verši sa zdá, že do neba pôjdeme, až po jeho druhom príchode – t.j. deň posledného súdu. Z kontextu ale vidíme, že po tom ako odíde, pošle Tešiteľa – Svätého Ducha a ďalej píše, že ich nenechá ako siroty, príde k nim. A ako k nim príde? Však tak ako povedal – pošle Svätého Ducha, veď v celom tom rozhovore s apoštolmi vravel, že on je v Otcovi a Otec je v ňom! Takže aby mohli byť v nebi, musia sa znovuzrodiť – mať živého ducha, pretože ľudský duch umrel, keď sa Adam vzbúril voči Bohu, v ten deň totižto umrel. Preto sa musíme znova narodiť z ducha a potom nás už smrť neporazí! A kedy prišiel Ježiš v podobe Tešiteľa – Ducha pravdy? No v deň Turíc:

Ekumenický preklad: Sk 2:1-4 Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli.Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden.Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Katolícky preklad: Sk 2:1-4 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 2:1-4 Keď prišiel deň Turíce, boli všetci vedno na tom istom mieste.Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.A zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden.Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Evanjelický preklad: Sk 2:1-4 Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 2:1-4 A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 2:1-4 A keď sa vypĺňal deň Päťdesiatky, boli všetci spolu na tom istom mieste. I zaznel z neba odrazu huk celkom sťaby ženúceho sa prudkého dutia a naplnil celý ten dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky sťaby ohňa, i posadalo to na každého jednotlivca z nich. A všetci boli naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával vyslovovať sa.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 2:1-4 Keď prišiel sviatok Turíc, všetci (učeníci) boli pospolu na jednom mieste. Tu zrazu zaznel z neba hukot, akoby sa hnal prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa nachádzali. I zjavili sa nad nimi akoby ohnivé jazyky a rozdelili sa tak, že nad jedným každým z nich sa postavil (jeden); všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť cudzími jazykmi tak, ako im Duch dal (možnosť) vyjadriť sa.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 2:1-4 A keď sa dovršoval päťdesiaty deň, všetci boli pospolu na jednom mieste. Tu zrazu zaznel z neba zvuk, ako by sa hnal prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky ako by z ohňa a usadili sa na jedného každého z nich. A všetkých naplnil Duch Svätý, a začali hovoriť inými jazykmi tak, ako im ten Duch dával vyjadrovať sa.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 2:1-4

Preklad Nového sveta: Sk 2:1-4 V priebehu dňa [sviatku] Letnícboli všetci spolu na jednom mieste a náhle nastal z neba hluk, ako keď sa preženie silný závan, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. A ukázali sa im jazyky akoby z ohňa, rozdelili sa a na každom z nich sa usadil jeden. Všetci boli naplnení svätým duchom a začali hovoriť rôznymi jazykmi, ako im dával duch, aby sa vyjadrovali.

Preklad Nádej pre každého: Sk 2:1-4 Uplynulo sedem týždňov od Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstania. Nastali Letnice, sviatok prvej úrody, a Kristovi nasledovníci sa opäť zhromaždili. Zrazu sa strhol hukot, ako keď sa ženie silný vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa zišli. Potom sa zjavili plamene, akoby ohnivé jazyky, ktoré horeli nad hlavou každého z nich. A všetci boli naplnení Duchom Svätým. Prejavilo sa to tým, že získali schopnosť hovoriť inými jazykmi, ktoré predtým neovládali.

Ako som už vyššie spomenul, členom tela Kristovho je každý znovuzrodený kresťan, a týchto členov už ani bráni podsvetia nepremôžu!

Druhý text je tento:

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:13-15

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

Píše sa tu ale, aby sme mi nepredbehli zosnulých, nie opačne, pretože sa niektorí kresťania v Solúne zrejme obávali, že živí dostanú nové telo skôr, ako mŕtvi. Pavol ich tu ubezpečuje, že keď príde Pán Ježiš na konci časov, tak privedie veriacich spolu s ním. Dá sa to chápať dvojako. Buď tak, že privedie duše zo sebou z neba, ale duše nevidíme, preto ich uvidíme len ako vstávajú živé telá, alebo aj opačne, že ich neprivedie z neba. Pavol tu len hovorí, že vzkriesení budeme všetci naraz. Pavol kladie dôraz na vzkriesenie a spásu a nie, čo bude z mŕtvymi dovtedy. Preto tu nejde o konflikt.

Ako posledné ešte dodám jeden veľmi sporný verš:

Ekumenický preklad: Lk 23:43 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Katolícky preklad: Lk 23:43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 23:43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Evanjelický preklad: Lk 23:43 Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: Veru, vravím ti: dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 23:43 A Ježiš mu riekol: „Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: „Skutočne, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 23:43 Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Nového sveta: Lk 23:43 A povedal mu: „Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 23:43 Ježiš mu odpovedal: „Sľubujem ti, dnes budeš so mnou v raji.“

Existujú štyri vysvetlenia, ako chápať tento verš:

1. Zločinec išiel hneď do neba, ako umrel.

2. Zločinec išiel do časti podsvetia, ktoré sa nazývalo aj ako "raj" alebo "Abrahámovo lono".

3. Ide o relatívnosť času, preto to zločincovi bude pripadať, že to je v ten deň, aj keď do z pohľadu žijúcich bude niekedy v budúcnosti.

4. Zločincovi bolo oznámené, že niekedy v budúcnosti bude v nebi.

Prvá možnosť je najrozšírenejšia, ale uvedomme si však, že ani sám Ježiš nebol v ten v nebi. Ježišove slová, ktoré povedal Márii Magdaléne po svojom vzkriesení, teda v nedeľu ráno sú:

Ekumenický preklad: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: Nedrž ma zato, že som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

Katolícky preklad: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: „Nechaj ma! Ešte som nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a k vášmu Bohu.“

Evanjelický preklad: Jn 20:17 Ježiš jej riekol: Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu Otcovi; ale idi k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 20:17 Ježiš jej vraví: Nepridŕžaj sa ma, lebo som ešte k svojmu Otcovi nevystúpil, lež sa poberaj k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k tomu, ktorý je môj Otec a váš Otec a môj Boh a váš Boh.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 20:17 Ježiš jej riekol: „Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: 'Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu'.“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 20:17 Ježiš jej hovorí: „Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: ,Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu'.“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil hore k svojmu Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem hore k môjmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k môjmu Bohu a k vášmu Bohu.

Preklad Nového sveta: Jn 20:17 Ježiš jej povedal: „Prestaň sa ma držať. Lebo som ešte nevystúpil k Otcovi. Choď však k mojim bratom a povedz im: ‚Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a vášmu Bohu.‘„

Preklad Nádej pre každého: Jn 20:17 „Nedotýkaj sa ma!“ upozornil ju. „Ešte som nevstúpil k môjmu Otcovi. Bež a povedz mojim bratom, že odchádzam k svojmu a vášmu Otcovi, k svojmu a vášmu Bohu.“

Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní povedal, že ešte nevstúpil do neba. Nemohol tam so sebou teda vziať ani ľutujúceho zločinca.

Druhá možnosť, že zločinec išiel do časti podsvetia, ktoré sa nazývalo aj ako "raj" alebo "Abrahámovo lono", je pravdepodobnejšia. Ale ani táto možnosť nie je správna, pretože delenie podsvetia na dve časti nemá opodstatnenie, ani biblický podklad! Navyše načo by Ježiš dával zločincovi nádej, že bude v podsvetí? Skôr by mu dal nádej, že bude v nebi.

Tretia možnosť, že ide o relatívnosť času, vyzerá sľubne, pretože nemôžeme povedať, ako plynie čas v podsvetí. Ale tiež mi príde ako nezmysel, aby mu vravel, že bude s ním v nebi v ten deň, síce z jeho pohľadu by to bolo v ten deň, ale z pohľadu Ježiša nie.

Štvrtá možnosť je asi najsprávnejšia. Grécky originál nemal žiadnu interpunkciu. Teda čiarka za slovom "ti" je doplnená až niektorými prekladateľmi. Keď toto dodatočne pridané znamienko posunieme až za slovo dnes, bude veta znieť takto: Veru, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji.“ Inak povedané: Dneska ti hovorím, že budeš sa mnou v raji (vo význame, že niekedy v budúcnosti, nie v ten deň) – jediný preklad to takto má preklad Nového sveta. A táto verzia je najviac v súlade s ostatnými veršami Nového Zákona spomenutými vyššie a má aj logiku. Aj keď sa to dá chápať dvojako – bude s ním v nebi, keď Ježiš nanebovstúpi, alebo až po poslednom súde – z predošlého zhrnutia vidíme, že to bolo po Ježišovom nanebovstúpení.

 

 

Súčasnosť:

Nová katolícka encyklopédia (angl.) hovorí: „Náuka, že ľudská duša je nesmrteľná a bude ďalej existovať po smrti človeka … je jedným zo základných kameňov kresťanskej filozofie a teológie.“

Katechizmus Katolíckej Cirkvi spomína:

1035 Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo(393) a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia pekelné muky, „večný oheň“. Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži.

Rôzne formy existencie uvedomelej duše po smrti tela zastáva väčšina kresťanstva – viď. úvod to tejto témy. Teórie o smrti duši a "spánku duší" zastávajú v súčasnosti len hlavne Svedkovia Jehovovi, Adventisti, či Kristadelfiáni. No nájdu sa zástancovia aj z iných cirkví, napríklad:

Biblický teológ Cirkvi československej husitskej Prof. ThDr. Jindřich Mánek vo svojej publikácii "Zo smrti do života" veľmi príhodne hovorí o pojmoch duša a duch a celkom jednoznačne uvádza, že „duša je smrteľná a neexistuje bez tela“. Na inom mieste píše: Učenie o nesmrteľnosti duše, s ktorým sa kresťanstvo v grécko-helenistickej priestore stretlo a ktorým bolo ovplyvnené, malo neblahé dôsledky pre pomer človeka k svetu a pre zodpovednosť za svet. Toto učenie viedlo k rezignácii na zlepšenie pomerov vo svete; viedlo pohľady nádeje výhradne k nebeskému svetu a hlásala odvrat od sveta“.
Veľmi zaujímavý je tiež výrok významného evanjelického teológa Oscara Cullman v tej istej publikácii: Keď sa dnes opýtame priemerného kresťana, nech je to protestant alebo katolík, čo učí Nový zákon o individuálnom údelu človeka po smrti, nehľadiac k niektorým výnimočným prípadom, dostaneme túto odpoveď: Nesmrteľnosť duše. Mienky vyslovené v tejto forme predstavuje jedno z najväčších neporozumenie kresťanstva.“
Biblický slovník evanjelika Adolfa Novotného uvádza: „Duchom naplnené telo je duša živá., ... Je teda duše viazaná na telo. Pri smrti človeka umiera i duša ... Izraelčan si nedokáže predstaviť dušu bez tela, ako si ju snaží predstaviť Grék. Nový Zákon zdôrazňuje potrebu vzkriesenie z mŕtvych, ukazuje, že si nedokáže predstaviť život bez tela, hoci aj tela »duchovného«. V tom je rozdiel od gréckej filozofie a moderného názoru, ktorý hovorí o inherentnú [s podstatou duše od pôvodu spojené] večnosti duše.“

The Interpreter`s Dictionery of the Bible: „nádej na večný život na základe nesmrteľnej duše je Starej zmluve úplne cudzia.“

 

 

História:

V období medzi Starou a Novou zmluvou prišli Židia do styku s Peržanmi a Grékmi, ktorí mali dobre vypracovanú teóriu o svete mŕtvych a z veľkej časti ju prebrali. Preto v dobe Ježiša Krista sa už verilo, že hriešna duša bude po smrti rôzne dlhú dobu trestaná, ale zároveň platilo, že duša je nesmrteľná.
Platón povedal: „Duša je nesmrteľná. Prežíva mnohé znovuzrodenia.“  Ohlas tohto učenia môžeme nájsť v židovských nekánonických spisoch. 1. kniha Henochova (Etiópsky Henoch) opisuje cesty hlavného hrdinu Henocha do neba i podsvetia. Nájdeme rozdelenie podsvetia na oddelenú časť s čírym prameňom vody určenú spravodlivým, oddelenú časť pre ľahkých hriešnikov, ktorí tu čakajú na deň súdu, a časť určenú ťažkým hriešnikom. Okolo 1. storočia nl. sa v knihe 4. knihe Ezdrášovej – 4 Ezd 4:35 objavil názor, že podsvetie je akýmsi druhom "prípravných duší", kde duše spravodlivých prebývajú v komorách, čakajúc na zmŕtvychvstanie, a duše hriešnikov sa potulujú v oblasti sedmerého súženia. O komorách duší sa dočítame aj v spise zvanom Sýrsky Baruch, ktorý pochádza približne z rovnakej doby ako kniha 4.kniha Ezdráša. Podľa jedného z rabínskych textov, Chagigu, sa prípravné duše nenachádzajú v podsvetí, ale v siedmom nebi, kde budú duše spravodlivých a duchovia vzkriesených skrze zjednotenie ducha s telom.

Prvé náznaky smrteľnosti duše nájdeme u ranokresťanských otcov ako napríklad Ignác Antiochijský (c.35–107) biskup v Antiochii, apoštolský otcom, mučeník a priamy nasledovník apoštola Petra a Jána. Eusébios o ňom píše, že spravoval antiochijskú cirkev ako tretí v poradí (Peter bol prvý) – List Magnéziánskym, Justín Mučeník (c.100–165) filozof a teológ – Dialó s Tryphom, kapitola 5, Irenej z Lyonu (c.140–c.202) najvýznamnejším kresťanským teológom 2. storočia a mučeníkom, bol biskupom v galskom Lugdune, dnešnom Lyone – Proti herźam 2:34.

Učenie, že duša zaniká spolu s telom, bolo prvýkrát zaznamenané v kresťanskej sekte v Arábii v 3. storočí. Eusébios Cézarejský (263–339) grécky biskup v meste Caesarea, teológ, spisovateľ, historik, často nazývaný otcom cirkevnej histórie a bol jeden z vedúcich otcov Nicejského koncilu o nich napísal: V tejto dobe vystúpili v Arábii zase iní s učením úplne odlišným od pravdy. Tvrdili, že ľudská duša zomiera v tomto svete súčasne s telom v okamihu smrti a súčasne s telom že sa rozpadá, pri zmŕtvychvstaní že však spolu s telom oživne. Vtedy bola tiež zvolaná významná synoda a Origenes bol na ňu znovu pozvaný. Pred celým zhromaždením hovoril tak presvedčivo, že tí, čo zastávali tento blud, zmenili svoj názor.“ (Cirkevné dejiny 6:37)

Učenie o smrti duši, v ktorú verili niektorí arabskí kresťania odsúdil aj Ján Damašský (675/6-749) byzantský teológ, hymnograf a poradca jeruzalemského patriarchu v teologických otázkach.

Teória "spánku duší" sa zas objavuje u sýrskych pisateľov ako Afraat (c.270-c.345) sýrsky kresťan v Perzskej ríši, Efrém Sýrsky (c.306-373) diakonom a učiteľom cirkvi, Narsai (c.410-c.503) popredný sýrsky teológ a básnik. Napísal: „...duše mŕtvych ... upadli do stavu spánku, v ktorom sa im môžu len zdať ich budúce odmeny alebo tresty.“

Učenie o "spánku duší"  odsúdil Eustratios Konštantínopolský (koniec 6. storočia) presbyter v Konštantínopole a žiak patriarchu Eutychia Konštantínopolského.

Mnohí cirkevní otcovia zastávali názor nesmrteľnosti duše a tento postoj bol už v staroveku dominantní a celý stredovek sa mu pevne – kvôli dominantnému vplyvu Katolíckej cirkvi v spoločnosti – nebol spochybňovaný až do reformácie. Teórie o smrti duše, alebo o "spánku duší" sa rozšírili v anabaptistickom prostredí napríklad Michael Sattler (c.1490-1527) mních, ktorý opustil Rímskokatolícku cirkev a mal zvláštny vplyv na Schleitheimské vyznanie.  

William Tyndale (c.1494-1536) anglický reformátor, známy prekladateľ Svätého Písma do angličtina, za čo bol aj popravený ako kacír. Proti filozofii, že duša žije po smrti tela – proti Tomášovi Morovi, argumentoval takto: „Tým, že posielate odpútanú dušu do neba, pekla, alebo očistca, ničíte Ježišove a Pavlove dôkazy o zmŕtvychvstaní...Keď sú duše v nebi, prečo nie sú práve v takom dobrom postavení, ako anjeli? Aký dôvod zostáva potom ešte pre zmŕtvychvstanie?“

Najznámejším zástancom teórie "spánku duší" bol Martin Luther (1483-1546) nemecký protestantský teológ, kazateľ a reformátor. Pri písaní knihy Kazateľ upozorňoval na to pri verši Kaz 9:10.

John Milton (1608-1674) anglický básnik, výrazný predstaviteľ anglickej puritánskej revolúcie napísal: „Smrť tela je zánik života. Je neprípustný názor, že ide o oddelenie duše od tela. Môže byť niečo spravodlivejšie, než aby ten, ktorý hrešil celou svojou bytosťou, takisto celou bytosťou zomrel? Alebo naopak: Bolo by niečo absurdnejšieho, než aby duch, ktorý predovšetkým hreší, unikol hroziacej smrti; a telo, ktoré kedysi takisto malo nesmrteľnosť, skôr než prišla smrť skrze hriech na svet, malo zaplatiť pokutu hriechu tým, že zomrie, hoci sa nezapojilo do hriechu?“

Dr. J. A. Beet, slávny metodistický učenec, ktorý žil na rozhraní 19. a 20. storočia, sa intenzívne zaoberal predmetom nesmrteľnosti a svoje poznatky zverejnil pod názvom "Nesmrteľnosť duše". Študoval dejinné stanoviská predchádzajúcich storočí a k tomu napísal tieto riadky: „Súhrnne je možné povedať toto: v prvokresťanskej literatúre som nenašiel slová „nesmrteľná duša“, ktoré sa veľmi často a nápadne objavujú v Platónových spisoch. Nenašiel som ich ani v kresťanskej literatúre konca 2.storočia. Všimol som si, že tieto slová používali ranní kresťanskí spisovatelia, ktorí poznali Platónove učenie. Tertullian pripisuje výlučne toto učenie i výrazy Platónovi. Vo svojom učení sa neodvolávajú na Bibliu, ale len na dôkazy, ktoré sa veľmi podobajú Platónovým dôkazom. Nepodarilo sa mi nájsť v Biblii hoci len nepatrnú stopu tohto učenia. Vo výraze i v myšlienke je toto učenie úplne cudzie učeniu Ježiša a apoštolov.“

Na počiatku 20.storočia arcibiskup z Canterbury Dr. William Temple trval na tom, aby kresťania hlásali „učenie o vzkriesení a nie o nesmrteľnosti“. Nesmrteľnosť je „Boží dar a nie prirodzená, zdedená schopnosť duše.“

Prof. Ch. H. Doda podporil Templeho poňatie a vysvetľoval: „S mŕtvym človekom je skutočne koniec, až do doby, kedy ho Boh na konci času opäť oživí.“

Významný teológ Karl Barth takisto zdôrazňoval, že nie sme od prírody nesmrteľní.

Aj napriek tomu, že sa od reformácie objavili názory, že duše mŕtvych neexitujú, či sú v spánku, napriek tomu sú tieto postoje menšinové.

 

 

Záver:

Ako sme si ukázali, treba rozlišovať dve podstatné obdobia a to od pádu Adama až po nanebovstúpenie Krista, a od nanebovstúpenia Krista až po posledný súd. Od pádu Adama až po nanebovstúpenie Krista duše neprestali existovať, uvedomujú si samé seba a všetky išli na rovnaké miesto – do podsvetia, v hebrejčine známe ako Šeol a v gréčtine známe ako Hádes, pričom toto podsvetie nie je rozdelené na viac častí, ako to začala učiť rabínska literatúra, pretože to jednak nemá opodstatnenie, a jednak ani biblický podklad. Čo sa týka plynutia času v podsvetí, nevieme povedať a ani pochopiť, ako plynie. Nie je to ani podstatné, ani potrebné vedieť a pochopiť. Podstatné je, že Pán Ježiš Kristus svojím vstaním z mŕtvych porazil smrť a preto žiadneho znovuzrodené kresťana už brány podsvetia nepremôžu. Ježiš pri svojom nanebovstúpení vzal so sebou duše mŕtvych tých, čo majú byť spasení a odvtedy aj duše znovuzrodených idú ku Kristovi. Treba si ale uvedomiť, že duše bezbožníkov zostávajú na rovnakom mieste – teda v podsvetí. Nie je žiadna zmienka o tom, že by tu mali byť trestaní, mučení, trápení, či niečo podobné. Ide o chybné zamieňanie podsvetia s konečným stavom nespasených. Až po poslednom súde bude nad nimi vynesení rozsudok, preto dovtedy netrpia! Toto poznanie, ku ktorému sme sa to dopracovali, odpovedá Teória vyslobodenia z podsvetia, pričom do doby nanebovstúpenia Krista platilo monistické poňatie podsvetia.

 

 

Zdroje:

Diskusné fóra:

http://www.bibliaaty.sk/forum-Co-sa-stane-po-smrti.html

http://blog.sme.sk/diskusie/1392396/1/Existuje-podla-krestanov-posmrtny-zivot.html

http://www.upc.uniba.sk/index.php/forum/28-otazky-z-o-biblii/13334-seol

Články:

http://www.krestan.info/index.php/kde-su-zosnuli

http://novezamky.casd.sk/posmrti.htm

http://zod.reformace.cz/co-bude-po-smrti-cislo-51

http://nkz.reformace.cz/kazne/2006/2006-02-19_JS_Smrt-a-zivot-v-Biblii-%283%29.mp3

http://www.teologickyprogram.dobos.sk/antropologia20_14_2009_2010.pdf

http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2014/06/J.-Moskala-Otazka-pekla.pdf

http://www.gotquestions.org/Slovencina/bol-Jezis-pekle.html

http://www.bibleinfo.cz/questions/744.html

http://www.bibleazdravi.net/pp.smrt.vzkriseni.html

http://www.gotquestions.org/Slovencina/synovia-Bozi-dcery-Bozie.html

http://www.gotquestions.org/Slovencina/padli-anjeli.html

http://casdpribram.sweb.cz/Studium/Biblicka_antropologie.htm

http://www.freewebs.com/paprsek/smrt.htm

http://www.dobreslovo.sk/data/2011/ponuka-na-citanie-a-stiahnutie/citaj-ponuka-na-citanie-a-stiahnutie-2/sviatosti/sviatost-pokania/9-sviatost-pokania/

http://www.milujciesie.org.pl/nr/vecny_zivot/zivot_medzi_smrtou_a.html

http://www.pohladnasmrt.yw.sk/co_sa_stane_po_smrti.html

http://www.gotquestions.org/Slovencina/spanok-duse.html

http://nkz.reformace.cz/kazne/2006/2006-03-05_JS_Smrt-a-zivot-v-Biblii-%285%29.mp3

http://www.buh.kvalitne.cz/judaismus/podsvetipekloneberaj.htm

http://www.jw.org/sk/publikacie/knihy/%C4%8Co-u%C4%8D%C3%AD-Biblia/%C4%8Co-je-%C5%A1eol-a-h%C3%A1des/

http://mariaem.ic.cz/PEKLOEXISTUJE/PEKLOEXISTUJE.htm

http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/pravda-o-pekle.html

http://www.christ-net.sk/node/297

Cudzojazyčné:

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_mortalism

https://en.wiktionary.org/wiki/thnetopsychism

http://www.thefreedictionary.com/psychopannychism

https://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_state

http://www.self.gutenberg.org/articles/immortality_of_the_soul

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_Hades

http://www.gotquestions.org/sheol-hades-hell.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_hell

http://www.ucg.org/death/what-does-bible-say-about-immortal-soul/

Iné:

http://www.katechizmus.sk/?action=getk&kid=1219

http://biblos.com/

http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/henoch.htm

http://www.newadvent.org/fathers/0105.htm

http://www.newadvent.org/fathers/0103234.htm

http://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-dialoguetrypho.html