Relatívnosť času

Úvod Eschatológia Prechodný stav 2 Relatívnosť času

Hlavný argument zástancov relatívnosti času:

Predpoklad, že čas po smrti plynie rovnako ako v našom svete, je chyba v našej mysli, pretože náš mozog si nedokáže predstaviť niečo tak abstraktné. Fyzika jasne ukázala, že čas a priestor sú jedno – časopriestor a až od Veľkého tresku – od vzniku vesmíru – má význam uvažovať o nejakom plynutí času. Čas je relatívny dokonca aj v našom svete, čo ukázala Einsteinova Teória relativity. Preto uvažovať o nejakom plynutí času mimo náš svet nemá praktický význam. Veď aj Boh je mimo času a priestoru. Ak zomrieme, tak naša duša nemusí prestať existovať, ani nemusíme čakať tisíce rokov, kým príde vzkriesenie mŕtvych. Jednoducho nie sme závislý na čase, preto časový interval medzi fyzickou smrťou a vzkriesením nám bude pripadať ako okamih. Podobne ako Teória relativity vo fyzike hovorí, že keď ideme rýchlosťou veľmi blízkou rýchlosti svetla, tak z pohľadu cestovateľa prejde niekoľko minút, ale z pohľadu pozorovateľa prejdú roky. My teda neprestaneme existovať, nám to bude pripadať ako okamih, zatiaľ čo živím to bude pripadať ako tisícročia a keďže ľudský mozog má problém toto zosúladiť, tak toto miesto mimo nášho materiálneho sveta pomenovali v hebrejčine Šeol a v gréčtine Hádes. Dôkazy o tom máme aj vo Svätom Písme.

Ekumenický preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána.Preto či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.

Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť.Ťahá ma to na obe strany: Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Katolícky preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána;lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu.

Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 5:6-9 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme ako v exile, vzdialení od Pána,lebo kráčame vo viere, a nie v jasnom videní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z nášho tela a ísť bývať s Pánom.A tak, či ostávame v tomto tele, alebo či ho musíme opustiť, túžime sa mu páčiť.

Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa výhodnejšie,zasa zostať v tele je potrebnejšie pre vás.

Evanjelický preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, lebo žijeme vierou, a nie videním! Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní.

Flp 1:21-24 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. Ale ak (ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 5:6-9 Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili.

Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy spokojní a vieme, že súc nasťahovaní v tele, sme vysťahovaní od Pána (veď chodíme vo viere, nie vo videní); nuž, sme spokojní a radšej by sme si priali vysťahovať sa z tela a nasťahovať sa k Pánovi; preto sa tiež, či sme nasťahovaní a či vysťahovaní, horlivo usilujeme byť jemu príjemní.

Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a umrieť zisk; no ak žiť v mäse, to mi je úžitkom práce, a čo si mám vyvoliť, neviem. No som zvieraný od tých dvoch vecí, majúc túžbu za uvoľnením a aby som bol s Kristom, [lebo] to je o veľmi veľa lepšie, no vzhľadom na vás je nutnejšie v mäse ďalej ostávať;

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 5:6-9 Žijeme totiž podľa viery, nie podľa toho, čo vidíme. Sme však dobrého ducha a radšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali do domu Pánovho. Preto nám na tom záleží, či v domove, či mimo domova, aby sme sa Jemu páčili.

Flp 1:21-24 Mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Keďže však žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, ani neviem, čo si vybrať. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa rozpadnúť a byť s Kristom, a to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili.

Flp 1:21-24 lebo mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Ale ak žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si voliť. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa odobrať a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 5:6-9

Flp 1:21-24

Preklad Nového sveta: 2 Kor 5:6-9 Preto sme vždy dobrej mysle a vieme, že zatiaľ čo sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou, nie videním. Ale sme dobrej mysle a páčilo by sa nám, keby sme boli radšej vzdialení od tela a boli doma u Pána. Preto je naším cieľom tiež to, aby sme mu boli prijateľní, či už sme u neho doma, alebo sme u neho neprítomní.

Flp 1:21-24 Veď žiť v mojom prípade je Kristuszomrieť zisk. Keby som mal ďalej žiť v tele, tak je to ovocie mojej práce – a predsa neviem, čo si mám vybrať. Som pod tlakom týchto dvoch vecí; ale po čom naozaj túžim je to, aby som bol vyslobodený a aby som bol spolu s Kristom, lebo to je istotne omnoho lepšie. Pre vás je však nutnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 5:6-9 Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus. Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou. Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána. Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti.

Flp 1:21-24 Lebo Kristus je pre mňa všetkým, a tak môj život je Kristus, a smrť bude pre mňa ziskom. Pravda, ak zostanem nažive, mohol by som ešte mnohých priviesť k nemu. Takže, keby som si mal možnosť zvoliť, sám neviem, čomu by som dal prednosť: zomrieť a byť s Kristom (to by ma lákalo najväčšmi), alebo žiť ďalej kvôli vám, čo by bolo potrebnejšie.

V oboch veršoch týchto textoch Pavol hovorí, že hneď ako zomrieme bude s Kristom, ale inde zase píše:

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:13-15

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

Toto zase je presný opak toho, čo písal pred tým. My nebudeme v nebi všetci naraz, až po druhom Ježišovom príchode. Aj sám Pán Ježiš to potvrdil:

Ekumenický preklad: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Katolícky preklad: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho miesta na bývanie. Keby to nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Evanjelický preklad: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je veľa obydlí; veď keby nie, povedal by som vám to, lebo sa poberám prihotoviť vám miesto, a ak sa poberiem a prihotovím vám miesto, prichodím zasa a prijmem vás k sebe, aby ste aj vy boli, kde som ja.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, povedal by som vám. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znovu prídem a vezmem si vás so sebou, aby ste aj by boli tam, kde som ja.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, bol by som vám to povedal. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znova prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy tam boli, kde som, ja.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je veľa príbytkov; keby nie, povedal by som vám. Idem vám pripraviť miesto. A ak odídem a pripravím vám miesto, opäť prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Preklad Nového sveta: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to bolo inak, bol by som vám to povedal, lebo idem, aby som vám pripravil miesto. Ak teda pôjdem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja.

Preklad Nádej pre každého: Jn 14:2-3 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to. Odchádzam, aby som všetko pre vás pripravil. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim, vezmem vás k sebe a zostanete so mnou.

Tento rozpor teória relatívnosti času ľahko zosúlaďuje. Ak čas plynie inak po smrti, ako v našom svete, tak jednoducho nemusia duše prestať existovať, ale od doby fyzickej smrti po dobu vzkriesenia ubehne len okamih v ich ponímaní. A keďže nie sme schopní si niečo také abstraktné predstaviť, tak sme to pomenovali ako spánok, ale o tom viac v časti o "spánku duší".

Pozrime sa ale na tieto verše bližšie:

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:13-15

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

Píše sa tu, aby sme mi nepredbehli zosnulých, nie opačne, pretože sa niektorí kresťania v Solúne zrejme obávali, že živí dostanú nové telo skôr ako mŕtvi. Pavol ich tu ubezpečuje, že keď príde Pán Ježiš na konci časov, tak privedie veriacich spolu s ním. Aby ich ale mohol spolu so sebou priviesť, musí ich najprv mať, preto ak tento verš dáme do kontextu s týmto textom:

Ekumenický preklad: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Katolícky preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Do výšav vystúpil, so sebou odviedol zajatcov, ľuďom dal dary. A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Evanjelický preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary. Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sostúpil do hlbších častí ako je zem? Ten, ktorý to sostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 4:8-10 preto vraví: Vystúpil do výšky, zajaté priviedol zajatectvo a ľuďom dal dary – no čo je to, že vystúpil, ak nie, že aj zostúpil do nižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil vysoko nad všetky nebesá, aby naplnil všetky veci;

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 4:8-10 Preto hovorí (Písmo): Keď vystupoval na nebesia, viedol so sebou zástup zajatých. Ľuďom dal veľké dary. To že vystúpil, čo iné znamená, ako že aj bol zostúpil do najnižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil ponad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 4:8-10 preto hovorí: Keď vystúpil na výsosť, viedol zajatcov. Ľuďom dal dary. Čo iného však znamená, že vystúpil, ako že aj bol zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Biblia LOGOS: Ef 4:8-10

Preklad Nového sveta: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Keď vystúpil do výšin, odviedol zajatcov; dal dary [v podobe] ľudí.“ Čo iné teda znamená výraz „vystúpil“ ako to, že tiež zostúpil do nižších oblastí čiže na zem? Práve ten, ktorý zostúpil, je tiež ten, ktorý vystúpil ďaleko nad všetky nebesia, aby dal plnosť všetkému.

Preklad Nádej pre každého: Ef 4:8-10 Už Dávid povedal o Kristovi takéto proroctvo: Keď sa po svojom vzkriesení a víťazstve nad satanom Kristus vráti do neba, prinesie ľuďom dary. Všimnite si, že je tu reč o návrate. To znamená, že musela predchádzať cesta opačným smerom -- z nebeských výšin do najhlbších končín zeme. Ten, ktorý zostúpil dolu, je ten istý, čo vystúpil hore, aby naplnil celý vesmír.

Pri svojom vystúpení vo verši 8 vzal so sebou duše, dosiaľ prebývajúcich dolu v Hádese. Sväté Písmo hovorí, že vzal zajatých, teda vzal zajatých a s nimi vystúpil hore. Ako ich ale mohol vziať, ak by to trvalo jeden okamih?

A verš z Jánovho evanjelia treba dať do kontextu, lebo takto je len vytrhnutý z kontextu!

Ekumenický preklad: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.A cestu, kam idem, poznáte.Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca?Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky.Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne!

...

A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť.V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás.

Katolícky preklad: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

...

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho miesta na bývanie. Keby to nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto?Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.A cestu, kam idem, poznáte.“Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?“Ježiš mu povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už odteraz ho poznáte a videli ste ho.“Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“Ježiš mu povedal: „Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš povedať: „Ukáž nám Otca!“?Neveríš, že ja som v Otcovi a že Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, koná svoje skutky.Verte mi! Ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Verte aspoň pre tie skutky!

...

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky,Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo ostáva u vás a bude vo vás.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Evanjelický preklad: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? A cestu, kam idem, poznáte. Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho. Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

...

A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam ja idem, viete, aj cestu viete. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť cestu? A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca; ale odteraz ho už znáte aj ste ho videli. Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. A jestli nie, pre samy tie skutky mi verte.

...

a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky,toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete.Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je veľa obydlí; veď keby nie, povedal by som vám to, lebo sa poberám prihotoviť vám miesto, a ak sa poberiem a prihotovím vám miesto, prichodím zasa a prijmem vás k sebe, aby ste aj vy boli, kde som ja. A kam ja odchodím, viete, aj cestu viete. Tomáš mu vraví: Pane, nevieme, kam odchodíš, a ako môžeme vedieť cestu? Ježiš mu vraví: Tá cesta, aj pravda aj život, som ja; nikto neprichodí k Otcovi, iba ak skrze mňa. Keby ste ma spoznali, spoznali by ste aj môjho Otca; a odteraz ho poznáte a uvideli ste ho. Filip mu vraví: Pane, ukáž nám Otca a stačí nám. Ježiš mu vraví: Toľký čas som s vami a nespoznal si ma, Filip? Kto uvidel mňa, uvidel Otca, a ako to, že ty vravíš: ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Výroky, ktoré vám hovorím ja, nehovorím sám od seba; no činy koná on, Otec, ktorý vo mne ostáva. Verte mi, že som ja v Otcovi a Otec vo mne; no ak nie, verte mi pre tie činy samy.

...

a ja požiadam Otca, i dá vám druhého Orodovníka, aby s vami bol navždy, Ducha pravdy, ktorého nemôže prijať svet, pretože ho nebadá ani ho nepozná, no vy ho poznáte, pretože ostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty; prichodím k vám. Ešte malú chvíľu a svet ma už nebadá, no vy ma badáte; pretože žijem ja, budete žiť aj vy. Vy v onen deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, povedal by som vám. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znovu prídem a vezmem si vás so sebou, aby ste aj by boli tam, kde som ja. Cestu, kam ja idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu?“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som Cesta, Pravda i Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak (len) nie skrze mňa. Keby ste mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca. A už ho aj poznáte a videli ste ho.“ Tu sa ozval Filip: „Pane, ukáž nám Otca a postačí nám!“ Ježiš mu povedal: „Tak dlho som s vami, Filip, a nepoznáš ma? Kto mňa vidí, diví aj Otca. Akože (ešte) hovoríš: 'Ukáž nám otca?' Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Tak aj skutky koná sám otec, ktorý je vo mne.

...

A ja požiadam Otca, aby vám poslal iného Povzbuditeľa, ktorý s vami zostane navždy – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho však poznáte, pretože sa u vás zdržuje a vo vás prebýva. Nenechám vás sirotami, vrátim sa k vám. Ešte krátky čas a svet ma už nebude vidieť, alevy ma uvidíte, lebo ja som živý a aj vy budete žiť.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, bol by som vám to povedal. Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znova prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy tam boli, kde som, ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu vraví: „Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu?“ Ježiš mu hovorí: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie prostredníctvom mňa. Ak ste poznali mňa, aj môjho Otca by ste poznali. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“ Filip mu vraví: „Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to!“ Ježiš mu hovorí: „Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože (ešte) hovoríš: ,Ukáž nám Otca?‘ Vari neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Otec však, ktorý je vo mne, koná tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak však nie, aspoň pre tie skutky verte!

...

A ja požiadam Otca, a dá vám iného Zástancu, aby bol naveky s vami – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho [však] poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Nenechám vás osirotených, prídem k vám. Ešte krátky čas, a svet ma už neuvidí, ale vy ma vidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň si uvedomíte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je veľa príbytkov; keby nie, povedal by som vám. Idem vám pripraviť miesto. A ak odídem a pripravím vám miesto, opäť prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A vy viete, kam ja idem, aj cestu poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Nato mu Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako skrze mňa. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca; a odteraz ho už poznáte aj ste ho videli. Filip mu povedal: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal: Tak dlho som s vami, Filip, a nepoznáš ma? Kto videl mňa, videl Otca. Ako to, že hovoríš: Ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím ja, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, on sám robí tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, verte mi pre samotné skutky.

...

A ja požiadam Otca a dá vám iného Obhajcu, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná; vy ho však poznáte, pretože zostáva s vami a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Preklad Nového sveta: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to bolo inak, bol by som vám to povedal, lebo idem, aby som vám pripravil miesto. Ak teda pôjdem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja. A kam idem, cestu poznáte.“Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako teda poznáme cestu?“Ježiš mu povedal: „Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa. Keby ste boli poznali mňa, boli by ste poznali aj môjho Otca; už ho poznáte a videli ste ho.“ Filip mu povedal: „Pane, ukáž nám Otca, a to nám stačí.“ Ježiš mu povedal: „Taký dlhý čas som bol s vami, a predsa si ma, Filip, nespoznal? Kto videl mňa, videl [aj] Otca. Ako to, že hovoríš: ‚Ukáž nám Otca‘? Neveríš, že som v spojení s Otcom a že Otec je v spojení so mnou? To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva v spojení so mnou, koná svoje skutky. Verte mi, že som v spojení s Otcom a Otec v spojení so mnou; už len pre tie skutky verte.

...

a ja poprosím Otca, a dá vám iného pomocníka, aby bol navždy s vami, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo zostáva s vami a je vo vás. Nezanechám vás osirotených. Prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že som v spojení so svojím Otcom a vy ste v spojení so mnou a ja v spojení s vami.

Preklad Nádej pre každého: Jn 14:2-11,16-20 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to. Odchádzam, aby som všetko pre vás pripravil. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim, vezmem vás k sebe a zostanete so mnou. A cestu, kam idem, poznáte.“ “Nie, Pane,“ namietol Tomáš, „nevieme, kam ideš, tak ako by sme mohli poznať cestu?“ “Ja som tá Cesta, Pravda i Život!“ povedal mu Ježiš. „A nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako cezo mňa. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Teraz ho už poznáte, lebo ste ho videli.“ “Pane, ukáž nám Otca a budeme spokojní!“ poprosil Filip. “Tak dlho som s vami, Filip, a ešte vždy ma nepoznáš?“ vyčítavo povedal Ježiš. „Kto videl mňa, videl Otca. Prečo teda žiadaš, aby som ti ho ukázal? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Veď všetko, čo hovorím a konám, nepochádza odo mňa, ale od môjho Otca. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A ak už neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim činom.

...

A ja poprosím Otca, aby namiesto mňa poslal iného zástancu, ktorý vás nikdy neopustí. Bude to Boží Duch -- Duch pravdy. Svet ho nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Ale vy ho poznáte, lebo už teraz žije s vami a raz bude aj vo vás. Nie, neopustím vás a nezanechám vás tu ako siroty. Znova prídem k vámOnedlho ma už nik na tomto svete neuvidí, ale vy ma uvidíte. A pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Potom poznáte, že som vo svojom Otcovi, že vy ste vo mne a ja som vo vás.

Z kontextu vidíme, že po tom ako odíde, pošle Tešiteľa – Svätého Ducha a ďalej píše, že ich nenechá ako siroty, príde k nim. A ako k nim príde? Však tak ako povedal – pošle Svätého Ducha, veď v celom tom rozhovore s apoštolmi vravel, že on je v Otcovi a Otec je v ňom! Takže aby mohli byť v nebi, musia sa znovuzrodiť – mať živého ducha, pretože ľudský duch umrel, keď sa Adam vzbúril voči Bohu, v ten deň totižto umrel. Preto sa musíme znova narodiť z ducha a potom nás už smrť neporazí! A kedy prišiel Ježiš v podobe Tešiteľa – Ducha pravdy? No v deň Turíc:

Ekumenický preklad: Sk 2:1-4 Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli.Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden.Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Katolícky preklad: Sk 2:1-4 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 2:1-4 Keď prišiel deň Turíce, boli všetci vedno na tom istom mieste.Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.A zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden.Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Evanjelický preklad: Sk 2:1-4 Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 2:1-4 A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 2:1-4 A keď sa vypĺňal deň Päťdesiatky, boli všetci spolu na tom istom mieste. I zaznel z neba odrazu huk celkom sťaby ženúceho sa prudkého dutia a naplnil celý ten dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky sťaby ohňa, i posadalo to na každého jednotlivca z nich. A všetci boli naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával vyslovovať sa.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 2:1-4 Keď prišiel sviatok Turíc, všetci (učeníci) boli pospolu na jednom mieste. Tu zrazu zaznel z neba hukot, akoby sa hnal prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa nachádzali. I zjavili sa nad nimi akoby ohnivé jazyky a rozdelili sa tak, že nad jedným každým z nich sa postavil (jeden); všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť cudzími jazykmi tak, ako im Duch dal (možnosť) vyjadriť sa.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 2:1-4 A keď sa dovršoval päťdesiaty deň, všetci boli pospolu na jednom mieste. Tu zrazu zaznel z neba zvuk, ako by sa hnal prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky ako by z ohňa a usadili sa na jedného každého z nich. A všetkých naplnil Duch Svätý, a začali hovoriť inými jazykmi tak, ako im ten Duch dával vyjadrovať sa.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 2:1-4

Preklad Nového sveta: Sk 2:1-4 V priebehu dňa [sviatku] Letnícboli všetci spolu na jednom mieste a náhle nastal z neba hluk, ako keď sa preženie silný závan, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. A ukázali sa im jazyky akoby z ohňa, rozdelili sa a na každom z nich sa usadil jeden. Všetci boli naplnení svätým duchom a začali hovoriť rôznymi jazykmi, ako im dával duch, aby sa vyjadrovali.

Preklad Nádej pre každého: Sk 2:1-4 Uplynulo sedem týždňov od Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstania. Nastali Letnice, sviatok prvej úrody, a Kristovi nasledovníci sa opäť zhromaždili. Zrazu sa strhol hukot, ako keď sa ženie silný vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa zišli. Potom sa zjavili plamene, akoby ohnivé jazyky, ktoré horeli nad hlavou každého z nich. A všetci boli naplnení Duchom Svätým. Prejavilo sa to tým, že získali schopnosť hovoriť inými jazykmi, ktoré predtým neovládali.

Pretože cirkev je telo Kristovo a tvoria všetci znovuzrodení kresťania. A túto cirkev – doslova zhromaždenie – veriacich nepremôžu ako bráni Hádesu:

Ekumenický preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Katolícky preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremôžu.

Evanjelický preklad: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 16:18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 16:18 a vravím ti aj ja, že ty si Peter. A na tejto skale zbudujem svoje zhromaždenie, a brány hádu ho nezdolajú;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 16:18 A ja ti hovorím: „Ty si Skala (čiže Peter) a na tejto Skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 16:18 Ja ti však tiež hovorím: Ty si Peter a na tejto skale vybudujem svoje zhromaždenie, a brány podsvetia ho nepremôžu.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 16:18 A ja ti hovorím, že ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a brány podsvetia ju nepremôžu.

Preklad Nového sveta: Mt 16:18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tom skalnom masíve postavím svoj zbor a brány hádesu ho nepremôžu.

Preklad Nádej pre každého: Mt 16:18 Ty si Peter, to znamená Skala. Na tejto skale vybudujem svoju cirkev a nijaká diabolská moc ju nezničí.

Teda vidíme, že keď Ježiš nanebovstúpil, tak zobral zo sebou tých, čo budú spasení zo Šeolu/Hádesu a po vyliati Svätého Ducha už tam ide každý znovuzrodený kresťan.

 

 

Druhý argument zástancov relatívnosti času:

Ekumenický preklad: Lk 23:43 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Katolícky preklad: Lk 23:43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 23:43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Evanjelický preklad: Lk 23:43 Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: Veru, vravím ti: dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 23:43 A Ježiš mu riekol: „Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: „Skutočne, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 23:43 Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Nového sveta: Lk 23:43 A povedal mu: „Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 23:43 Ježiš mu odpovedal: „Sľubujem ti, dnes budeš so mnou v raji.“

Tieto Ježišove slová sa berú ako jasný dôkaz toho, že ihneď potom, čo zomreli, teda ešte toho dňa, obaja odišli do neba. Na prvý pohľad to vyzerá jednoznačne, lenže uvedomme si však dve dôležité skutočnosti: 1. Ani sám Ježiš nebol ten istý deň v raji. Bol až do nedeľného rána v hrobe. Vzkriesenie totiž nastalo až v nedeľu. Nemohol teda byť zločinec s Ježišom v raji už "dnes = v deň ukrižovania". A keď neberieme do úvahy telo, tak vieme, že Ježiš zostúpil do podsvetia – viď. 1. list Petra.
2. Grécky originál nemal žiadnu interpunkciu. Teda čiarka za slovom "ti" je doplnená až niektorými prekladateľmi. Keď toto dodatočne pridané znamienko posunieme až za slovo dnes, bude veta znieť takto: Veru, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji.“ Inak povedané: Dneska ti hovorím, že budeš sa mnou v raji (vo význame, že niekedy v budúcnosti, nie v ten deň) – jediný preklad to takto má preklad Nového sveta. Ktorá z týchto verzií je ale správna?

Ak ale predpokladáme relatívnosť času, potom je jedno kde bola čiarka, lebo z pohľadu zločinca to bolo v ten deň.

 

 

Prvý argument odporcov relatívnosti času:

Ekumenický preklad: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo osem ľudí.

Katolícky preklad: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.V ňom odišiel a kázal uväzneným duchom.Oni kedysi veriť odopreli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa stavala archa, v ktorej sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem duší.

Evanjelický preklad: 1 Pt 3:18-20 Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom, v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 3:18-20 Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom, (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noeho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší zachránených vodou),

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 3:18-20 veď aj Kristus raz trpel vzhľadom na hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu; bol síce usmrtený čo do mäsa, no oživený čo do Ducha, v ktorom sa aj bol pobral a kázal duchom, ktorí sú vo väzení, pretože si kedysi nedali povedať, keď Božia zhovievavosť sústredene vyčkávala v dňoch Nóeho, zakiaľ bola zriaďovaná schrana, do ktorej málo, to jest osem, duší bolo uvedené do úplného bezpečia cez vodu.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 3:18-20 Aj Kristus raz navždy zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telom zomrel, ale duchom ožil. Tak aj išiel a hlásal duchom vo väzení. Tí kedysi neboli poslušní, keď (na nich) čakala Božia zhovievavosť za čias Noemových, keď sa staval koráb – v ktorom sa zachránilo cez vodu (potopy) len málo, to jest osem osôb.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz vytrpel smrť za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Telom bol usmrtený, ale oživený Duchom, v ktorom aj odišiel a kázal duchom vo väzení. Tí kedysi nechceli uveriť a poslúchnuť, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dní Noemových, keď sa staval koráb, v ktorom sa zachránilo vodou len málo, to jest osem duší.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 3:18-20

Preklad Nového sveta: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus zomrel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás viedol k Bohu, [on], ktorý bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V tomto [stave] aj odišiel a zvestoval duchom vo väzení,ktorí boli kedysi neposlušní, keď Božia trpezlivosť čakala v Noachových dňoch, kým stavali koráb, v ktorom bolo niekoľko ľudí, totiž osem duší, bezpečne prenesených cez vodu.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 3:18-20 Veď Kristus tiež trpel. Sám bez viny zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu. A ten istý Duch ho viedol, aby kázal duchom vo väzení, duchom tých, ktorí kedysi dávno za dní Noemových odmietli poslúchnuť jeho varovanie a výzvy, aby zmenili svoj život a poslúchali Boha. Boh trpezlivo čakal, kým Noe dostaval koráb, predsa však iba osem ľudí bolo zachránených pred vodou.

Ježiš zvestoval evanjelium duchom vo väzení. Tým sa má myslieť na mŕtvych – čiže ľudí.

Pozrime sa, prečo došlo k potope:

Ekumenický preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im dcéry,Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali.Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stodvadsať rokov.V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias.Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť.Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril.

Katolícky preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal: „Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ V tom čase boli na zemi obri ba aj neskôr, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry,Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili.Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov.V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna.Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce.I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

Evanjelický preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 6:1-7 A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A JeHoVaH riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov. V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. A JeHoVaH videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A JeHoVaH ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci. A JeHoVaH riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 6:1-7 A keď sa ľudstvo na tvári pôdy začalo množiť a narodili sa im dcéry, stalo sa, že dcéry ľudí videli Boží synovia, že ony sú pekné, i brali si zo všetkých, ktoré si vyvoľovali, za ženy. A Hospodin povedal: Môj Duch sa s ľudstvom nebude navždy prieť, veď aj ono predsa je mäso; i bude jeho dní sto a dvadsať rokov. V oných dňoch boli na zemi obri, a tak aj potom, čo Boží synovia vchádzali k dcéram ľudí a ony im rodili. Toto sú siláci, ktorí odvždy boli vychýrení muži. A Hospodin pozoroval, že sa zloba ľudstva na zemi rozmnožila a že každá predstava myšlienok jeho srdca každý deň bola vonkoncom zlá; i boloHospodinovi ľúto, že ľudstvo na zemi zriadil, i rmútil sa v svojom srdci. A Hospodin povedal: Ľudstvo, ktoré som stvoril, musím z povrchu tváre pôdy vyhladiť, od ľudí po dobytok, po plazivé tvorstvo a po letúnstvo nebies, lebo mi je ľúto, že som ich spravil.

Preklad Nového sveta: Gn 6:1-7 A keď začalo pribúdať ľudí na povrchu zeme a rodili sa im dcéry, stalo sa, že si synovia [pravého] Boha všímali ľudské dcéry, že sú vzhľadné; a brali si za manželky všetky, ktoré si vyvolili. Potom Jehova povedal: „Môj duch nebude pôsobiť voči človekovi na neurčito, lebo on je len telo. Preto jeho dni dosiahnu stodvadsať rokov.“V tých dňoch boli na zemi Nefilim, a tiež potom, keď synovia [pravého] Boha mávali pomer s ľudskými dcérami a tie im rodili synov; boli to tí mocní, ktorí boli oddávna preslávení muži. Tu videl Jehova, že zlo človeka na zemi je obzvlášť veľké a že každý sklon myšlienok jeho srdca je po celý čas len zlý. A Jehova pocítil ľútosť, že urobil na zemi ľudí, a v srdci ho zabolelo. Tak povedal Jehova: „Zotriem z povrchu zeme ľudí, ktorých som stvoril, od človeka až po domáce zviera, po pohybujúceho sa živočícha a po nebeského lietajúceho tvora, lebo ľutujem, že som ich urobil.“

Vidíme tu, že boli na zemi ľudia, a nejaké bytosti zvané Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami a rodili im obrov. Títo Boží synovia neboli ľudia ako vyplýva z kontextu, lebo ľudia muži a ženy rodili deti spolu už od počiatku inak by vymreli. Ďalej sa tu spomínajú obri, ktorí boli hrdinovia dávnych čias (zrejme preto lebo mali nadľudskú silu) a títo obri boli splodení týmito Božími synmi. Ak by boli teda ľudia tak by aj ich potomkovia boli iba obyčajní ľudia. Títo Boží synovia neboli Boží, v zmysle, že ich Boh splodil (pretože vieme, že mal iba jedného syna a to Ježiša Krista), ale že sú z neba. Neboli to ľudia, ani zvieratá. Boli to buď anjeli, alebo nejaké iné bytosti v nebi, ktorým sa zapáčili ľudské ženy. Skoré židovské interpretácie, nekánonické spisy sú jednomyseľné, keď sú v otázke padlí anjeli "synovia Boží" spomenutí pri potope.

V Starom Zákone sa výraz "synovia Boží" vždy vzťahoval na anjelov:

Ekumenický preklad: Jób 1:6 Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan.

Jób 2:1 Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hospodinovi.

Katolícky preklad: Jób 1:6 Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan.

Jób 2:1 Tu v ktorýsi deň zasa prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan a postavil sa pred Pána.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jób 1:6 Istého dňa, keď Boží synovia prišli predstaviť sa Jahvemu, aj Satan predstúpil s nimi.

Jób 2:1 Istého dňa, keď Boží synovia zasa predstúpili pred Jahveho, aj Satan prišiel s nimi.

Evanjelický preklad: Jób 1:6 Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan.

Jób 2:1 Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa pred Hospodina, prišiel aj Satan medzi nich, aby sa postavil pred Hospodina.

Preklad Jozefa Roháčka: Jób 1:6 A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred JeHoVaHom, že prišiel medzi nimi aj Satan.

Jób 2:1 A zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred JeHoVaHom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa postavil pred JeHoVaHom.

Preklad Miloša Pavlíka: Jób 1:6 A nastal deň, keď Boží synovia prišli postaviť sa pred Hospodina; a prišiel medzi nich aj Satan;

Jób 2:1 A nastal deň, keď Boží synovia prišli postaviť sa pred Hospodina; a prišiel medzi nich aj Satan pred Hospodina sa postaviť.

Preklad Nového sveta: Jób 1:6 A nadišiel deň, keď synovia [pravého] Boha vstúpili, aby zaujali svoje postavenie pred Jehovom, a aj Satan vošiel medzi nich.

Jób 2:1 Potom nadišiel deň, keď synovia [pravého] Boha vstúpili, aby zaujali svoje postavenie pred Jehovom, a aj Satan vošiel medzi nich, aby zaujal postavenie pred Jehovom.

Sú to padlí anjeli (Izaiáš 14; Ezechiel 28), ktorí nasledovali Satana, ktorý tiež bol padlý anjel.

Ekumenický preklad: Zjv 12:9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Katolícky preklad: Zjv 12:9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 12:9 Zvrhnutý bol ten veľký Drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Evanjelický preklad: Zjv 12:9 Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 12:9 A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 12:9 i bol ten veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvádza celý obývaný svet, zhodený, bol zhodený na zem, a s ním boli zhodení jeho anjeli.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 12:9 Vtedy bol zvrhnutý na zem veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 12:9 A zvrhnutý bol veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého osídleného sveta; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 12:9

Preklad Nového sveta: Zjv 12:9 Preto bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva DiabolSatan, ktorý zvádza celú obývanú zem; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 12:9 Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá diabol a satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli.

(Pozn.: Ja Zjavenie Jána neuznávam ako kánonickú knihu – viď oblasť Biblistika – ale to nijako nemení fakt, že to boli padlí anjeli.)

Aj keď sú anjeli duchovné bytosti (viď. Hebr 1:14), oni sa môžu zjaviť v ľudskej podobe – vo fyzickej podobe (napr.: Mk 16:5). Ľudia Sodomy a Gomory chceli mať pohlavný styk s dvomi anjelmi, ktorí boli u Lóta:

Ekumenický preklad: Gn 19:1,5 Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem

...

Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali.

Katolícky preklad: Gn 19:1,5 Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi

...

vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 19:1,5 Keď obidvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne mesta. Len čo ich Lot uvidel, šiel im v ústrety, poklonil sa tvárou k zemi,

...

Zavolali Lota a povedali mu: „Kde sú tí muži, ktorí tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali.“

Evanjelický preklad: Gn 19:1,5 Keď dvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lót uzrel, vstal a šiel im v ústrety; poklonil sa tvárou k zemi

...

Zavolali na Lóta a povedali: Kde sú mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 19:1,5 A dvaja anjeli prišli do Sodomy večer. A Lot sedel v bráne Sodomy. A Lot uvidiac ich vstal a pošiel im oproti a poklonil sa tvárou k zemi.

...

A volali na Lota a vraveli mu: Kde sú tí mužovia, ktorí prišli k tebe tejto noci? Vyveď ich k nám, aby sme ich poznali!

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 19:1,5 Azda večeraprišli do Sodomy dvaja anjeli, a v bráne Sodomy sedel Lót. A Lót ich uvidel, i vstal im v ústrety a poklonil sa, obličaj k zemi,

...

i volali na Lóta a vraveli mu: Kde sú tí muži, ktorí k tebe vošli tejto noci? Vyveď ich k nám, nech ich môžeme spoznať.

Preklad Nového sveta: Gn 19:1,5 Večer prišli dvaja anjeli do Sodomy a Lót sedel v sodomskej bráne. Keď ich Lót zbadal, vstal, aby im šiel v ústrety, a poklonil sa tvárou k zemi.

...

A vyvolávali na Lóta a hovorili mu: „Kde sú tí muži, ktorí vošli k tebe dnes večer? Vyveď nám ich, aby sme mali s nimi styk.“

Je možné, že anjeli sú schopní prebrať ľudskú podobu až do bodu, kedy kopírujú ľudskú sexualitu a pravdepodobne i reprodukciu.

Keďže neboli ľudia, nepodliehali ani ľudskej smrti. Preto sa nespomína, že by ich potopa zabila. Boli vo väzení. A týmto prišiel Ježiš hlásať evanjelium, týmto zlým duchom, aby boli súdení ako ľudia v posledný deň! Týchto zlých duchov aj vyháňal počas svojho života:

Ekumenický preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich,

Katolícky preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on vyháňal duchov jedným slovom a uzdravoval všetkých chorých,

Evanjelický preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:16 A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:16 A keď nastal večer, poprivádzali mu mnoho ovládaných démonmi, i povyháňal tých duchov slovom a pouzdravoval všetkých, ktorí sa mali zle,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:16 A keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých. I vyháňal slovom (zlých) duchov a všetkých chorých uzdravil.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:16 A keď nastal večer, priniesli k nemu mnohých démonmi posadnutých. I vyhnal slovom duchov a uzdravil všetkých chorých,

Preklad Biblia LOGOS: Mt 8:16 Keď nastal večer, priviedli k nemu mnohých démonizovaných; a on vyhnal duchov slovom a všetkých chorých uzdravil,

Preklad Nového sveta: Mt 8:16 Ale keď nadišiel večer, ľudia k nemu priviedli mnohých posadnutých démonmi; a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých, ktorým bolo zle,

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:16 Večer priviedli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi. Jediným slovom vyhnal z nich zlých duchov a všetkých chorých uzdravil.

Prečo tými duchmi nie sú myslení mŕtvi ľudia? Pretože:

1. Boh nevdýchol nás do tela, ale vdýchol dych života (nášho ducha) do nášho tela a vznikli sme my (Viď tému Podstata človeka). Preto to nemôžu duchovia v žalári byť "my", ale tí zlý duchovia, ktorým skončila existencia tu na Zemi a boli uväznení.

2. Nikde vo Svätom Písme sa nepíše, že sme väznení vo väzení, v žalári, v putách, v reťaziach, alebo niečo podobné. Toto sa vždy vzťahuje len na zlých duchov/padlých anjelov:

Ekumenický preklad: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.

Katolícky preklad: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do Tartaru a vydal priepastiam temnôt a dal ich strážiť až do súdu.

Evanjelický preklad: 2 Pt 2:4 Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Pt 2:4 Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Pt 2:4 Áno, ak Boh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, lež ich uvrhol do najhlbšej priepasti tmy a odovzdal povrazom chmúrnosti, žeby boli strážení na súd,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale ich zvrhol do podsvetia a zavrel ich do temných dutín, aby ich (tam) strážili až do súdu.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do najhlbšej priepasti a v reťaziach temna dal ich strážiť až do súdu.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Pt 2:4

Preklad Nového sveta: 2 Pt 2:4 Skutočne, ak Boh neupustil od potrestania anjelov, ktorí zhrešili, ale vhodiac ich do tartaru, priviedol ich do jám hustej tmy, aby ich zachoval pre súd;

Preklad Nádej pre každého: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, čo proti nemu zhrešili, ale zvrhol ich do temného väzenia, kde čakajú na deň súdu.

Niektorí ešte sú na našej Zemi, ale väčšina je už v tom väzení. Duše mŕtvych v Starom Zákone idú do Šeolu/Hádesu. Ale viac o mieste prechodného stavu budem rozoberať v inej časti.

3. Hovorí sa tu o duchoch, ktorí boli tu na Zemi pred potopou. Ak by sa nimi mysleli ľudia, tak prečo sa evanjelium nešírilo aj medzi tými, ktorí umreli v čase od potopy po Ježiša? Ak sa však nimi myslia padlí anjeli, tak tí boli vyhnaní od Boha ešte pred potopou a boli vyhnaní na Zem a boli niektorí uväznení.

 

 

Druhý argument odporcov relatívnosti času:

Ekumenický preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života ako ľudia súdení.

Katolícky preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele, a žili podľa Boha v Duchu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby, hoci boli súdení ako ľudia v tele, žili podľa Boha v Duchu.

Evanjelický preklad: 1 Pt 4:6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 4:6 Lebo nato sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 4:6 Veď na to bola blahá zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby síce po stránke ľudskej čo do mäsa boli súdení, no po stránke Božej čo do Ducha žili.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 4:6 Preto Posolstvo bolo hlásané aj mŕtvym, aby, hoci ako ľudia boli odsúdení podľa tela, podľa ducha žili Božím životom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 4:6 Veď preto bola radostná zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby boli odsúdení síce po ľudsky podľa tela, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 4:6

Preklad Nového sveta: 1 Pt 4:6 Veď preto bolo dobré posolstvo oznámené aj mŕtvym, aby boli súdení, pokiaľ ide o telo, z ľudského hľadiska, ale [aby] žili, pokiaľ ide o ducha, z Božieho hľadiska.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 4:6 Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, ktorých za ich života ľudia povrchným hodnotením odsúdili, avšak Boh, ktorý súdi podľa ducha, ich odmení večným životom.

Kristus, zatiaľ čo bol telesne mŕtvy, kázal v podsvetí. Ako asi, ak by to bol len jeden okamih?

Treba si ale uvedomiť, že v podsvetí nemáme telo, preto kázanie nie je v rovnakej podobe, ako za života. A keďže naša myseľ nie je schopná pochopiť takéto veci, nemusí ísť nutne o rozpor.

 

 

Tretí argument odporcov relatívnosti času:

Ekumenický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval.Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov.Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone.I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim.No Abrahám odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca.Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.Ale on povedal: Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Katolícky preklad: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.« Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.« Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«„

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a deň čo deň prepychovo hodoval.Akýsi chudák plný vredov líhal pri jeho bráne.Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, ale len psy prichádzali a lízali mu vredy.Stalo sa, že ten chudák zomrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Aj boháč zomrel a bol pochovaný.V pekle vo veľkých mukách pozrel hore a videl zďaleka Abraháma a Lazára v jeho lone.Vtedy zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni.‘No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo by ako chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca,lebo mám piatich bratov; nech im donesie svoje svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám, ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Evanjelický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, [ale nikto mu ich nedal], len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám [mu] povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:19-31 A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepychu. A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anjelov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč, a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abrahám povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. A nad to nado všetko medzi nami a vami je upevnená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tamztade k nám nedostali. A povedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. A Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! A on povedal: Nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, budú činiť pokánie. Na to mu povedal Abrahám: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:19-31 I bol akýsi bohatý človek, i odieval sa v purpur a kment a denne si skvele dopriaval; a [bol] akýsi bedár menom Lazar[, ktorý], posiaty vredmi, ležal pri jeho vrátach a túžil byť nakŕmený z omrviniek, ktoré padali zo stola toho boháča; nadto prichádzali aj psi a oblizovali jeho vredy. I stalo se, že ten bedár umrel a bol od anjelov odnesený do náruče Abraháma. A umrel aj ten boháč a bol pochovaný; a v háde pozdvihol, súc v mukách, svoje oči, i vidí zďaleka Abraháma a v jeho náruči Lazara. A on zvolal a povedal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby namočil konček svojho prsta do vody a ochladil môj jazyk, pretože v tomto plameni trpím bolesť. No Abrahám povedal: Dieťa, spomeň si, že ty si v svojom živote plnou mierou dostal svoje dobré veci a Lazar podobne veci zlé; no teraz sa tu potešuje a ty trpíš bolesť. A pri všetkom tom je medzi nami a vami natrvalo rozzevená veľká priepasť tak, aby tí, ktorí chcú prestúpiť odtiaľto k vám, nemohli, a tí odtadiaľ aby neprenikali k nám. I povedal: Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám piatich bratov, tak, aby im naliehavo svedčil, aby nepri- šli aj oni do tohto miesta múk. No Abrahám mu vraví: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počujú. No on povedal: Vôbec nie, otec Abrahám, lež keby sa k nim pobral voľakto od mŕtvych, dajú sa na pokánie. I povedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby voľakto vstal spomedzi mŕtvych.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:19-31 Bol istý, bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a každodenne nádherne hodoval. Pod Jeho bránou ležal opustený istý žobrák, vredami pokrytý, menom Lazár, ktorý túžil nasýtiť sa (odrobinkami), čo padali z boháčovho stola. Ešte aj psi prichádzali a lízali mu vredy. I stalo sa, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč a pochovali ho. Keď bol v pekle a trpel muky, pozdvihol oči a zďaleka zazrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: 'Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a osviežil mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!' Abrahám mu však odpovedal: 'Synu, spomeň si, že si za živa dostal dobré veci, a Lazár zasa zlé! Nuž teraz sa on tu raduje a ty sa hrozne trápiš. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami postavená veľká priepasť, takže tí, ktorí by sa chceli odtiaľto dostať k vám, nemôžu, a ani odtiaľ nemôžu prejsť k nám.' A (on) povedal: 'Otče, prosím ťa teda, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov: nech im prinesie svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk!' Odpovedal mu Abrahám: 'Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!' Ale on odpovedal: 'Nie, otec Abrahám, - lebo keď niekto z mŕtvych príde k nim, dajú sa na pokánie.' Vtedy mu povedal: 'Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto vstal z mŕtvych!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a ten sa obliekal do purpuru a kmentu a každodenne skvele hodoval. No pred jeho bránou líhal istý žobrák, menom Lazár, plný vredov a žiadal si nasýtiť sa odrobinkami, čo padali z boháčovho stola. Avšak aj psy prichádzali a lízali mu vredy. Stalo sa však, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč, a pochovali ho. A v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol si oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ,Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo sa trápim v tomto plameni! Abrahám však povedal: ,Dieťa, spomeň si, že si za svojho života dostal všetky dobré veci, a Lazár v rovnakej miere zlé. No teraz sa on tu raduje, a ty sa trápiš. A k tomu ešte je medzi nami a vami pevne postavená veľká priepasť, aby tí, čo by chceli odtiaľto prejsť k vám, nemohli, ani neprešli odtiaľ k nám.‘ Ale on povedal: ,Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov, nech im dosvedčí, aby aj oni neprišli na toto miesto múk!‘ Abrahám mu však hovorí: ,Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!‘ On však povedal: ,Nie, otec Abrahám, ale keď niekto z mŕtvych príde k nim, budú sa kajať.‘ Nato mu povedal: ,Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek, ktorý sa obliekal do purpuru a kmentu a každý deň žil v radosti a prepychu. A bol istý chudobný človek menom Lazár, ktorý ležal pri jeho bráne pokrytý vredmi a túžil sa nasýtiť z omrvín, ktoré padali z boháčovho stola. No ešte aj psy prichádzali a lízali mu vredy. A stalo sa, že ten chudobný zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol svoje oči a v diaľke uvidel Abraháma a Lazára v jeho lone. Vtedy zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo zažívam muky v tomto plameni! No Abrahám povedal: Syn môj, spomeň si, že ty si svoje dobré veci dostal za svojho života a podobne Lazár zlé; a tak teraz jemu sa dostáva potešenie, a ty zažívaš muky. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí odtiaľ nedostali k nám. No on povedal: Prosím ťa teda, otec, pošli ho do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech ich varuje, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám odpovedal: Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú! On však povedal: Nie, otec Abrahám! Ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. On mu povedal: Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Nového sveta: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a obliekal sa do purpuru a plátna a zo dňa na deň sa tešil v nádhere. A bol nejaký žobrák menom Lazar, plný vredov, ktorého kládli k jeho vrátam, a túžil nasýtiť sa tým, čo spadlo z boháčovho stola. Áno, prichádzali i psy a lízali mu vredy. Časom žobrák zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho náručia.Aj boháč zomrel a bol pochovaný. V hádese zodvihol oči a súc v mukách videl v diaľke Abraháma s Lazarom v náručí. Zvolal preto a riekol: ‚Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si namočil konček prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo som v úzkostiach v tomto planúcom ohni.‘ Ale Abrahám povedal: ‚Dieťa, rozpomeň sa, že si za svojho života v plnosti dostal dobré veci, ale Lazar zlé veci. On má teraz útechu, ale ty si v úzkostiach. A okrem toho všetkého sa urobila veľká priepasť medzi vami a nami, takže odtiaľto nemôžu prejsť k vám tí, čo chcú, ani ľudia odtiaľ nemôžu prejsť k nám.‘ Potom povedal: ‚V tom prípade ťa, otče, prosím, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im vydá dôkladné svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto trápenia.‘ Ale Abrahám riekol: ‚Majú Mojžiša a Prorokov; nech tých počúvajú.‘ Potom povedal: ‚Nie, otče Abrahám, ale keby k nim prišiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Povedal mu však: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nepresvedčí ich, ani keď niekto vstane z mŕtvych.‘„

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:19-31 Bol raz jeden bohatý človek, ktorý sa honosne obliekal, každý deň hodoval a oddával sa pôžitkom. Pri bráne jeho domu líhal žobrák Lazár. Telo mal samý vred. Aby si zahnal hlad, čakal na zvyšky z boháčovho stola. Neraz pribehli psy a oblizovali mu otvorené rany. Lazár zomrel a anjeli ho preniesli do raja, kde sa stretol s Abrahámom. Krátko nato zomrel aj boháč. Pochovali ho a jeho duša sa dostala do pekla. Tam v mukách zdvihol oči a v diaľke zazrel Abraháma spolu s Lazárom. Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou, zavolal. Pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a zvlažil mi jazyk, lebo trpím v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si žil na zemi v prepychu a hojnosti, no Lazár v biede a utrpení. Teraz sa on má dobre a ty trpíš. Okrem toho vás delí obrovská priepasť, ktorú nik nemôže prekonať, aj keby chcel. Nato boháč povedal: Tak ťa prosím, otec Abrahám, pošli ho aspoň k mojim piatim bratom, nech ich varuje, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. Ale Abrahám mu odpovedal: Majú predsa Písmo, môžu sa správať podľa neho. Boháč namietal: Nie, otec Abrahám, na Písmo oni nedajú, ale keby niekto vstal z mŕtvych, tomu by uverili a odvrátili sa od svojich hriechov. Abrahám povedal: Ak nedajú na Mojžišov zákon a prorokov, nedajú sa presvedčiť, aj keby niekto vstal z mŕtvych.“

Tento príbeh, ktorí Ježiš rozprával farizejom má dokázať, že po smrti čas plynie pre duše rovnako ako pre živých. Zástancovia relatívnosti času ale namietajú, že ide o podobenstvo. Rovnako ako v iných podobenstvách vychádzal Kristus pri opísanie života boháča a chudobného Lazára zo životných predstáv svojich poslucháčov. Od Jozefa Flavia vieme, že vtedajší Židia verili práve v to, že nespravodliví sú vlečení do Šeolu = podsvetia, odkiaľ vidí miesto, kde spočívajú spravodliví otcovia. Idú do horiaceho pekla a od spravodlivých ich delí obrovská priepasť, ktorú nemožno preklenúť. Túto predstavu historik Flavius v 1. storočia líči vo svojom diele. V Starom Zákone o nej nie je ani zmienky a predsa panovala medzi vtedajšími Židmi. A práve túto predstavu používa Ježiš, aby Židom niečo povedal. Preto Ježiš, keď sa mu farizeji posmievali, začal používať ich terminológiu, aby im naznačil, že sa majú zamyslieť radšej nad svojimi názormi. On im povedal, že sa mýlia.

Ekumenický preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Ale on im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Katolícky preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je v očiach ľudí vznešené, pred Bohom je predmetom pohŕdania.

Evanjelický preklad: Lk 16:14-15 Počuli to všetko aj farizeji, ktorí milovali peniaze, a posmievali sa Mu. A povedal im: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:14-15 A počúvali to všetko aj farizeovia, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. A on im povedal: Vy ste tí, ktorí sa sami robia spravedlivými pred ľuďmi, ale Bôh zná vaše srdcia, lebo to, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:14-15 A všetky tieto veci počúvali aj fariseji; ľúbili peniaze a zlomyseľne sa mu poškľabovali. I povedal im: Vy ste takí, že sami seba pred ľuďmi robíte spravodlivými, no Boh vaše srdce pozná, pretože čo sa medzi ľuďmi vysoko cení, je pred Bohom ohavnosťou.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli farizeji, milovníci peňazí, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli však farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. I povedal im: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:14-15 Všetko toto počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Nato im povedal: Vy ste tí, ktorí robia samých seba spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia – lebo to, čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Nového sveta: Lk 16:14-15 Farizeji, ktorí milovali peniaze, všetko počúvali a vysmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa vyhlasujete pred ľuďmi za spravodlivých, ale Boh pozná vaše srdce, lebo čo je u ľudí povýšené, je v Božích očiach ohavné.

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:14-15 Počuli to farizeji, ktorí sa pachtili za peniazmi, a vysmiali sa mu. Ale Ježiš im povedal: Robíte dobrý dojem na ľudí svojou zbožnosťou, ale Boh pozná vaše srdce. Svojou vznešenou honosnosťou si získavate obdiv ľudí, ale Boh ňou pohŕda.

Potom im povedal podobenstvo, teda príklad o ich viere aby pochopili, že to, čo veria, nemá logiku. Vtedy im porozprával podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi. Toto podobenstvo sa nachádzalo v rabínskej literatúre, ale trochu inak. Oni tým strašili ľudí, že ak nebudú nasledovať ich učenie, tak sa dostanú po smrti do miesta múk. Kto nasleduje ich učenie, tak ten sa dostane do "Abrahámovho lona" – to bolo ich učenie. Toto pomenovanie "Abrahámovo lono" sa v Starom Zákone nenachádza. To meno bolo vymyslené rabínmi. Rabínska literatúra ho používa často.

Farizeji milovali peniaze. Ježiš im chcel povedať, aký je ich stav. Použil ich vieru, predstavu na objasnenie ich stavu. Tak isto, ako Pavol to použil v Aténach, keď navštívil pohanský chrám. On začal tam, kde poslucháči boli.

Ekumenický preklad: Sk 17:22-23 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži, Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte.

Katolícky preklad: Sk 17:22-23 Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: »Neznámemu bohu.« Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 17:21b-23 Pavol si zastal doprostred Areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Vskutku, keď som prechádzal vaším mestom a prezrel si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom ‚Neznámemu bohu‘. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Evanjelický preklad: Sk 17:22-23 Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 17:22-23 Vtedy si zastal Pavel naprostred Areopágu a povedal: Mužovia Atéňania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo jako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané: Neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, žeby ste ho znali, toho vám ja zvestujem.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 17:22-23 I postavil sa Pavel vprostred Areopagu a riekol: Muži aténski, po všetkých stránkach pozorujem, že ste nad iných oddaní klaňaniu sa božstvám. Lebo keď som tadiaľto prechádzal a dôkladne pozoroval pred- mety vášho uctievania, natrafil som aj na oltárik, na ktorom bolo nadpísané: Neznámemu Bohu. Tohto teda, ktorého nepoznajúc uctievate, vám ja zvestujem.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 17:22-23 Pavol si zastal uprostred areopágu a prehovoril: „Vážení Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní ľudia. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše svätyne, našiel som oltár s nápisom: 'Neznámemu Bohu.' Toho teda, čo vy uctievate ako 'Neznámeho', toho vám ja zvestujem.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 17:22-23 Tu Pavel zastal uprostred Areopagu a hovoril: „Aténski mužovia, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne oddaní uctievaniu božstiev. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše posvätnosti, našiel som aj oltár s nápisom: ,Neznámemu Bohu.' Koho teda vy uctievate, hoci ho nepoznáte, toho vám ja zvestujem.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 17:22-23

Preklad Nového sveta: Sk 17:22-23 Pavol sa teraz postavil uprostred Areopágu a povedal:„Muži, Aténčania, vidím, že podľa všetkého máte väčšiu bázeň pred božstvami ako iní. Lebo keď som sa prechádzal a pozorne pozeral vaše predmety uctievania, našiel som aj oltár, na ktorom bolo napísané: ‚Neznámemu Bohu‘. Komu teda nevedomky prejavujete zbožnú oddanosť, toho vám zvestujem.

Preklad Nádej pre každého: Sk 17:22-23 Pavol teda vystúpil pred všetkých, ktorí sa zhromaždili na Areopágu, a oslovil ich: „Vážení Aténčania! Potešilo ma, že ste ľudia túžiaci po Bohu. Keď som sa totiž prechádzal po meste a prezeral si vaše posvätné miesta, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. A tohto Boha, ktorého uctievate, hoci ho nepoznáte, vám dnes chcem zvestovať.

Text nehovorí, že Pavol ich vieru považoval za správnu. Povedal pritom, že sú neobyčajne "pobožní". On ich viedol ku Kristovi. Lebo videl, že sú ochotní uctievať aj neznámeho Boha. Pavol nepovedal, že Kristus je len jeden, ďalší z neznámych bohov. On ich viedol k pochopeniu, že Kristus je jediný Boh!

Podobne aj Kristus viedol rabínov od ich bludu k pravde. Táto cesta nepomáha ľuďom, aby sa dostali na správnu cestu. Ak neuveria Mojžišovi a prorokom, tak neuveria ani vtedy, ak im budeme rozprávať príbehy o stave mŕtvych. "Neuverili by ani, kedy prišiel niekto z ríše mŕtvych". To je Kristov cieľ. Rabíni neuverili Mojžišovi a prorokom to, čo hovorili o spasení. Ježiš im povedal, že kto Mojžišovi a prorokom neverí, tomu nepomáha ani to, keby bol strašený trestom po smrti. To je slepá ulička.

Samozrejme, že samotné podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi obsahuje aj iné nejasnosti:

1. Podľa povery, ak duša pri smrti opúšťa telo nemá oči, ruky, jazyk, ba ani telo. Ako môže cítiť bolesť teľa? Bolesti popísané v podobenstve sú telesné. Ježiš im ukázal, že aký nezmysel učia. Ježiš učil niečo iné, to že do ohňa = pekla sa dostane celý človek po vzkriesení. On učil inde, že tam "bude plač a škrípanie zubami".

2. Nie je nespravodlivé, keď niekto zomrel pred stáročiami a už stáročia trpí v pekle, zatiaľ čo iní sa ešte ani nenarodili?

3. Prečo sa v Mojžišovom zákone ani v Prorokoch nepíše o rozdelení Šeolu na dve časti? Ani o trpení v Šeolu?

A iné nezrovnalosti teologického charakteru. Napríklad Ježiš by učil, že ľudia sú súdení podľa veľkosti majetku.

Na toto podobenstvo stavať dogmu o posmrtnom živote je nerozumné. Keď si podobenstvo prečítame, ľahko si všimneme, že účel podobenstva nespočíva v opise života po smrti, ale Ježiš chce povedať toto:
– Boh posudzuje bohatých a chudobných inak ako ľudia.
– Lakomstvo a pýcha sú ostro odsúdené.
– Na súde sa prejaví Božia spravodlivosť, ktorá všetko vyrovná.
– Výhoda bohatstvo potrvá len krátko.
– Po smrti už neexistuje možnosť obrátenia.
...

Zámerom každého podobenstvo bolo priniesť určité ponaučenie. Zmyslom tohto podobenstva nebolo poučiť poslucháčov, čo sa deje s človekom po smrti, ale ukázať, že o večnom údelu človeka sa rozhoduje už počas jeho života a že neskôr už nebude žiadna druhá možnosť niečo zmeniť alebo napraviť. Boháč spoliehal na svoj vzťah k Abrahámovi, ale Ježiš ukazuje na to, že je potrebné počúvať Mojžiša a prorokov, teda Božie slovo.

Väčšina exegétov (t.j. vykladač textu) tento text považuje za podobenstvo. Blažej Ráček v knihe "Život Kristův" na strane 412 uvádza, že všeličo, čo je uvedené v tomto podobenstve, je "len pre dokreslenie obrazu" a na tej istej strane ďalej píše: „Žádný teolog nebude tvrdit, že se zavržení a vyvolení mezi sebou domlouvají. Mimoto mají ti i oni jen duši, která bude s tělem spojena teprve na konci světa, kdežto zde se mluví o jazyku, prstu, očích, jako o celých lidech. Jde o pravdy, které třeba z obrazného Ježíšova učení vyloupnout.“

Augustus Hopkins Strong (1836-1921) baptistický teológ napísal: „Pripúšťame, že podobenstvá v Písme, ktoré popisujú utrpenie zatratených, musia byť brané duchovne, a nie doslovne.“ (Systematická teológia, str. 1056)

Katolícky "Slovník biblickej teológie", ktorý zostavil francúzsky teológ Xavier Léon-Dufour so svojimi spolupracovníkmi, pod heslom "peklo" na strane 318 uvádza: „Bolo by asi opovážlivé vyvodzovať z podobenstva o boháčovi a lazárovi rozhodujúci dôkaz existencie a podoby pekla...“

Luděk Rejchrt, český evanjelický farár, v knihe "Věřím" (výklad apoštolského vyznania viery) na strane 145 veľmi výstižne zhrňuje: „Pán Ježíš vypráví toto podobenství o Lazarovi a boháčovi ne proto, aby nám popsal peklo... Nemůžeme se tedy odvolávat na tato slova Páně při svých představách o pekle, namnoze ovlivněných duchem pohádek, ne Písma. Pán Ježíš použil obrazy běžné židovskému myšlení té doby (žár, propast mezi oběma světy, z nichž jeden je nahoře, druhý dole, možnost rozhovoru), aby všechno zaměřil k jádru a vrcholupodobenství: Poslušnost Božího Slova, jak zní v Mojžíšově Zákonu a v prorocké zvěsti, zachraňuje před boháčovým koncem. O co víc pak víra v Krista.“

Niektorí sa ale stále na toto odvolávajú ako na skutočný popis, čo je po smrti. Napríklad René Pache (1904-1979) švajčiarsko-francúzsky teológ a biblista tvrdí: „Text Lk 16:19-31 je miestom, ktoré podáva najúplnejší obraz o ríši mŕtvych.“ (Peklo skutočne existuje?, Ostrava 1993, str. 9)

Protiargument odporcov relatívnosti času je, že sa nejedná len o podobenstvo, pretože tu niet ani náznaku, že by tento oddiel Písma bol podobenstvom. Tento príbeh na začiatku používa slová: "bol" bohatý človek a "bol" Lazar. Toto tiež nie je tak úplne pravda. Dea (05) – Bezov kódex pochádzajúci z 5. storočia má na začiatku 19. verša: „Povedal potom tiež iné podobenstvo:“ Samozrejme, z jedného rukopisu sa nedá vyvodzovať záver.

Iný dôkaz, že sa nejedná o podobenstvo vidíme vtom, že Pánove podobenstvá sú uvádzané slovami: "a povedal im podobenstvo." Okrem toho, podobenstvá neuvádzajú presné mená, tak ako v prípade Lazara a Abraháma. Žiadne podobenstvá sa nezmieňujú o konkrétnych menách osôb. Ak by sme na okamih pripustili, že sa jedná o podobenstvo, musíme si uvedomiť, že každé podobenstvo je obraz, ktorým sa má objasniť skrytá pravda. Aby svoj účel dosiahlo, musí podobenstvo v každom detaile presne vystihovať túto skrytú pravdu.

Osobne protiargument nepovažujem za dosť presvedčivý. Aj keď nejde o podobenstvo v doslovnom zmysle, ide o fiktívny príbeh prevzatý z rabínskeho učenia, trochu pozmenení aby ním ukázal, čo potreboval!