Ekleziológia

Ekleziológia je veda zaoberajúca sa vecami týkajúcich sa cirkvi. Názov je odvodený z gréckeho slova "ἐκκλησίᾱ", ktorého pôvod znamená "povolanie", a z neho sú odvodené preklady ako "zhromaždenie/cirkev".